Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice. Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce JEDEN ROK V ANGLII Tereza Fišerová 9. B Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2014/2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne 1. dubna 2015 Jméno autorky: Tereza Fišerová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Světlaně Kostkové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato práce s názvem Jeden rok v Anglii byla zpracována jako absolventská práce při ukončení základního vzdělání na ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Obsahem práce je blíže seznámit čtenáře se zemí jménem Anglie a proslulého anglického národa, žijícího v ní. Tato práce vychází převážně z mých vlastních postřehů a zkušeností, které jsem v této zemi stihla nasbírat, a také z odborných zdrojů.

5 Obsah Úvod Základní charakteristika Anglie Historie území jménem Anglie a jeho názvu Poloha a přírodní poměry Jazyk Klima Politický systém Vzdělávací systémy v Anglii Pre-school (předškolní vzdělávání) Primary school (první stupeň) Secondary school (druhý stupeň) Doprava Letecká doprava Kolejová doprava Autobusová doprava Automobilová doprava Říční doprava Národ jménem Angličané Jednotný národ? Vždy být odlišný Vrozená zdvořilost Volný čas Sport Bydlení Anglické bydlení v průběhu historie Anglický ideál: dvojdomek Nahlédnutí do anglické domácnosti Anglická kuchyně Z minulosti po současnost: vlivy zvenčí Snídaně Oběd... 28

6 6.4 Večeře Jak se to má s alkoholickými nápoji? Bez piva to nejde! Nejvýznamnější svátky v průběhu roku New Year's Eve (Silvestr) Valentine s Day (Sv. Valentýn) Easter (Velikonoce) Mother's Day and Father's Day (Den matek a Den otců) All Fool's Day (Apríl) A Midsummer (Letní slunovrat) Halloween Guy Fawkes Night (Noc Guye Fawkese nebo též Noc pálení ohňů) Remembrance Day (Vzpomínkový den) Christmas (Vánoce) Vyhodnocení dotazníků 9. tříd Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh Příloha I Dotazník (Jeden rok v Anglii) Příloha II Grafické vyhodnocení dotazníku Příloha III - Vlastní fotografie ze zájezdů do Londýna

7 Úvod Jako téma pro absolventskou práci jsem si vybrala zemi jménem Anglie a život Angličanů v ní. Toto téma jsem si zvolila proto, že si myslím, že lidé o této zemi a jejím národě chovají velmi často mylné představy. Také se domnívám, že existuje mnoho zajímavostí a důležitých informací, které bývají často opomíjeny a přitom by neměly. Jak jsem později zjistila při průzkumu, který jsem podnikla v devátých třídách, mnoho mých spolužáků nemá nejmenší ponětí, jak vypadá anglická vlajka. Na začátku devátého ročníku jsem stále neměla jasnou představu o tom, čeho se bude týkat moje absolventská práce. Ale jelikož se mi již za život poštěstilo na vlastní kůži navštívit Anglii - celkově třikrát a strávit mnoho nocí v britské rodině, mé téma bylo jasné. Při tvorbě práce jsem postupovala tak, že mi paní učitelka Mgr. Světlana Kostková sehnala odborné anglické knihy, neboť v českém jazyce neexistují. Tyto knihy jsem si nejdříve pročetla a označila si věci, které mě samotnou zaujaly. Jelikož mám k anglickému jazyku velmi kladný vztah, byla pro mě také skvělá příležitost ověřit si své dosavadní jazykové znalosti a také si zlepšit slovní zásobu. Během tvorby práce jsem čerpala hlavně ze svých doposud získaných zkušeností a zkušeností starých Čechů, kteří do Anglie odjeli žít, a poté je posuzovala pod vlastním úhlem pohledu. Snažila jsem se zpracovávat údaje, které v Anglii skutečně platí a nejsou jen nesmysly na papíře. Cílem této práce je poskytnout čtenářům základní přehled o Anglii a životě jejích obyvatel. A nyní se do toho pusťme. 6

8 1 Základní charakteristika Anglie 1.1 Historie území jménem Anglie a jeho názvu Území, které je momentálně pojmenované Anglie, bylo poprvé obydleno během období mladého paleolitu. Jeho jméno však bylo převzato od Anglů jednoho z germánských kmenů, který se zde usadil v průběhu 5. a 6. století. Země se původně dělila na jednotlivá panství hrabství nebo vévodství, která vždy dostal nějaký bohatý šlechtic od krále a musel se o ně starat. Tato hrabství existují i dodnes (např. hrabství Yorkshire nebo Devon). V 10. století se pak jednotlivá panství sjednotila pod Anglii. (Později se připojil i Wales a Skotsko.) V období zámořských objevů, které začaly v 15. století, měla Anglie významný vliv na celý svět, zvláště v kultuře a soudnictví. Anglický jazyk, anglikánská církev a anglické právo, jež je základem zvykového práva v mnoha dalších státech, se vyvinuly právě v Anglii a její parlamentní systém vlády byl ve velkém přisvojen i dalšími národy. Nyní má celá země přes 53 milionů obyvatel (podle údaje z roku 2011). Hlavním městem - a také celého Spojeného království - je Londýn. 1.2 Poloha a přírodní poměry Anglie je všeobecně největší a nejlidnatější zemí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Celkově zaujímá dvě třetiny ostrova jménem Velká Británie. Na severu hraničí se Skotskem a na západě s Walesem. Její břehy omývá Severní, Irské a Keltské moře a od evropské pevniny ji odděluje francouzský Lamanšský průliv. 7

9 Hlavní ostrov, na kterém země leží, je převážně tvořen pahorkatinou. Povrch jižní a střední Anglie tvoří roviny, zatímco středohoří Datmoor a Exmoor na západě dosahuje výšky metrů nad mořem. Nejdelší anglickou řekou je Severn (354 km), Temže, protékající Londýnem, je druhá (346 km) a řeka Trent třetí (297 km). Jsou to zároveň tři nejdelší řeky ve Velké Británii. 1.3 Jazyk I když všichni ve Velké Británii mluví anglicky, není jazyk stejný. Angličtina má své vlastní akcenty a dialekty. Občas mají lidé potíže rozumět jeden druhému, právě kvůli jinému přízvuku. Nejlépe cizinci rozumí jižní angličtině. Lidé zde mluví typem angličtiny, který se obvykle učí cizojazyční studenti. Tato angličtina je známá jako RP (Received Pronunciation) nebo BC (English nebo Oxford English). Nejhůře se rozumí asi Cockney, což je standardní londýnské nářečí. 1.4 Klima Klima v Británii je víceméně stejné jako na severozápadní části evropského kontinentu. Když se hovoří o anglickém podnebí, každému se jistě vybaví typická londýnská mlha, déšť a všeobecně velká vlhkost. Není to však pravda. Chybná myšlenka vlhké a mlhavé země byla stvořena přibližně před dvěma tisíci lety příchodem Římanů a až do moderní doby je udržována díky Hollywoodu. Popravdě, v Londýně neprší více než v jakýchkoliv jiných hlavních městech, a dokonce zde prší i méně. Množství srážek se odvíjí od toho, na která místa v Anglii dopadají. Obecně řečeno, čím dále na západ půjdete, tím více bude pršet. 8

10 V Anglii vládnou mírné zimy, což znamená, že sníh se vyskytuje pouze na horách. Nejčastěji se lidé v nízko položených oblastech dočkají lehkého poprašku, který během několika hodin opět roztaje. Proto Angličané jezdí nejčastěji lyžovat do Francie. Zimy jsou obecně trochu chladnější na východě země, než je tomu na západě. V létě je na jihu tepleji a slunečněji, než je tomu na severu. Průměrná teplota se pohybuje okolo 4 C v zimě a 16 C v létě, i když v létě se může rtuť teploměru na několik málo dnů vyšplhat dokonce až na 30 C. 1.5 Politický systém Spojené království je spravováno konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem: Sněmovna lordů (House of Lords) Dolní komora (House of Commons) Výkonná moc patří vládě v čele s premiérem, kterým je zpravidla lídr nejsilnější parlamentní strany. Nedílnou formální součástí politické scény je královna, která plní roli hlavy státu. Královna je oficiální hlavou země a pro mnoho lidí představuje symbol soudržnosti národa. Anglie (a později celá Velká Británie) je řízena panovníkem již po tisíce let. Princip dědice trůnu se stále řídí podle králova nejstaršího syna (nebo dcery, pokud nejsou žádní synové). Královna má hlavní roli ve státních záležitostech, nejen při slavnostních záležitostech, jako otevírání parlamentu, ale také proto, že se každý týden setkává s premiérem a dostává od něj kopie všech vládních dokumentů. I přesto se však předpokládá, že zůstane nestranná ohledně věcí vyšší politiky a všechny rady, které premiérovi nabídne, budou uchovány v přísné tajnosti. 9

11 2 Vzdělávací systémy v Anglii Ze zákona je v Anglii ukládána povinná školní docházka všem dětem po dobu jedenácti let. Základní vzdělávací systém se dělí na dva stupně vzdělávání: primary education (od 5 do 11 let, povinné) secondary education (od 11 do 16 let, povinné) V roce 1988 byl vydán zákon o vzdělávací reformě, jejímž smyslem bylo, aby každému dítěti byl při vzdělávání poskytnut široký a vyvážený vzdělávací program. Systém je založen na tzv. základních předmětech, kterými jsou angličtina, matematika a věda, a doplňkových předmětech, jako jsou dějepis, zeměpis, technologie, hudba, umění, tělocvik a moderní jazyk. Tyto předměty tvoří základ povinného vzdělávání a musí být vyučovány ve všech školách v Anglii a ve Walesu. Tento zákon zavedl také pravidelné přezkoušení žáků, aby se zjistilo, jaké úrovně v těchto předmětech dosáhli. Přezkoušení čeká děti ve věku sedmi, jedenácti, čtrnácti a šestnácti let. Tato metoda je postavena na celonárodních testech. Všechny školy jsou povinny tyto testy provádět a zveřejňovat výsledky svých žáků. Na základě výsledků jsou poté v britských novinách publikovány srovnávací tabulky úspěšnosti jednotlivých škol. Vzdělání v Anglii je bezplatné a nejvíce dětí navštěvuje státní školy. Nicméně někteří rodiče platí za vzdělávání svých dětí v tzv. independent schools (nezávislých školách). Pro talentované děti z rodin s nízkými příjmy je vytvořen program, který se nazývá Assisted Places Scheme a nabízí částečnou pomoc při placení školného na 10

12 těchto školách. V Anglii a Walesu jsou některé z více tradičních nezávislých škol nazývány public schools, ačkoliv ani zdaleka nejsou skutečně veřejně přístupnými pro všechny. Z pohledu organizace výuky neexistují žádné zákonné požadavky, které udávají počet vyučovacích hodin nebo jejich délku. Podrobný denní rozvrh je tedy záležitostí samotného ředitele každé školy. Pokud jde o počty žáků ve třídách, neexistují žádné zákonné normy ani doporučení upravující minimální a maximální hranici. Pojďme si tři hlavní vzdělávací systémy přiblížit podrobněji: 2.1 Pre-school (předškolní vzdělávání) Pro děti od tří měsíců do tří let v Anglii neexistuje nějaký specifický program vzdělávání. Rodiče mají možnost umístit své děti do soukromých školek, nebo využít služeb tzv. nannies (chův), či oblíbených au pairs (většinou zahraniční studenti, kteří se za peníze starají o děti a domácnost). Když děti dospějí do věku tří let, získávají možnost chodit do statemaintained numery schools (státních mateřských škol), nurseries (soukromých mateřských škol), nebo do různých neformálních skupin tzv. Re-schoolplaygroups Děti sem nejdříve docházejí na půl dne, přičemž počet navštěvovaných hodin se zvyšuje až k dosažení tzv. full-time". 2.2 Primary school (první stupeň) Do primary school děti nastupují v pěti letech a zůstávají zde až do svých jedenácti. Primary school se dělí na dva stupně: nižší - infant school (pro děti ve věku 5-7 let) a vyšší - junior school (pro děti ve věku 7-11 let). Státní školy jsou v období povinné školní docházky bezplatné, smíšené a mají všeobecné zaměření. Existují také samozřejmě druhy škol, které se podobají našim gymnáziím, pro nadanější žáky. Tyto školy se nazývají grammar schools. 11

13 Další možností jsou poté soukromé školy známé jako independent nebo public schools. Tyto školy jsou velmi prestižní a drahé a připravují studenty pro akademická studia. Děti jsou na ně přijímány formou náročných zkoušek ve věku let. Součástí těchto škol jsou koleje, ve kterých studenti během školního roku pobývají a domů se vrací pouze o prázdninách. soukromá škola v Goldamingu Surrey 2.3 Secondary school (druhý stupeň) Školy v Anglii kladou velký důraz na výběr několika předmětů a jejich následné podrobné studium do hloubky. Toto studium je zakončené zkouškou všeobecného vzdělání, nazvanou GCSE (General Certificate of Secondary Education examinatons). Tato zkouška se skládá z formy ústní, písemné a praktické. Záleží samozřejmě na předmětech. V šestnácti letech po ukončení povinné školní docházky a složení zkoušky GCSE mají studenti možnost zůstat ve škole, kde studovali doposud, a absolvovat tzv. sixth forms (šestý ročník). Na jeho konci je možnost získat Všeobecné vysvědčení o vzdělání (GCE) vyšší stupeň (A level). Tato zkouška je srovnávána s českou maturitou. Studenti si vyberou libovolné předměty (většinou 3) a výsledná známka se poté započítává při podávání přihlášky na univerzitu. Pokud student nechce již ve studiu pokračovat a absolvovat sixth forms, může se již ve svých šestnácti letech ucházet o zaměstnání. Nemalé procento studentů se pro vyšší studium nerozhoduje a později si doplňují vzdělání v různých rekvalifikačních kursech, pokud to vyžaduje práce, pro kterou se rozhodli. 12

14 3 Doprava Když se řekne: doprava v Anglii, jistě se každému vybaví snad nejznámější symbol Londýna - červený dvoupatrový autobus zvaný double-decker. V anglické dopravě se toho skrývá ale daleko více. Tak třeba, věděli jste, že Anglie vlastní nejstarší podzemní dráhu na světě? A že jisté anglické letiště patří k těm nejvytíženějším na světě? Zprvu je nutné říct, že Anglie má velmi hustou dopravní síť, a tak není problém dopravit se na jakékoliv místo v zemi. Cestovat můžete mnoha způsoby: letadlem, vlakem, autobusem, vlastním autem, lodí a ve městech samozřejmě veřejnou dopravou. 3.1 Letecká doprava Letecká doprava je pravděpodobně nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy na velké vzdálenosti. Vnitrostátní lety v Anglii zajišťuje především nejznámější britská letecká společnost British Airways. Ta po Británii létá např. do Birminghamu, Bristolu, Liverpoolu nebo Manchesteru. V oblasti Londýna se nachází hned šest důležitých letišť. Nejznámějším letištěm v celé Velké Británii je bezpochyby londýnské Heathrow. Je to nejen největší britské či evropské letiště, ale také třetí nejrušnější letiště na světě. Má pět terminálů a ročně využije jeho služby přes 70 milionů cestujících. Ostatní anglické nízkonákladové společnosti pak létají spíše na další londýnská letiště (Gatwick, Luton, Stansted aj.). 13

15 3.2 Kolejová doprava V celé Británii je na vlakových stanic a mnoho jich začíná právě v Londýně. Vlakem se po Anglii cestuje velice pohodlně. Železniční síť je srozumitelná a velice kvalitní, avšak tento způsob dopravy je poněkud drahý. Jízdenky se dají zakoupit na místě, nebo se mohou zarezervovat již dopředu. Vlaky jsou často rozdělené podle tříd (first class, standard class, ). Zaměříme-li se více na hlavní město, pak Londýn má druhou největší síť městské kolejové dopravy na světě (ihned po Tokiu). Tato síť obsahuje: železniční dopravu - řídí společnost Transport for London (TfL); metro - londýnské metro je nejstarší podzemní dráhou na světě a jednou z nejrušnějších, podle předpokladů ho denně mají využít téměř tři miliony lidí; tramvajovou dopravu spravované také společností Tfl; Hearthrow Expres / Stansted Express / Gatwick Express železniční spojení s letišti, non-stop provoz, vlaky vyjíždějí každých minut; Eurostar vysokorychlostní vlakové spojení (vlaky typu TVG) mezi Londýnem, Paříží a Bruselem. 14

16 3.3 Autobusová doprava Autobusová doprava v Anglii vyjde podstatně levněji než krátké vnitrostátní lety nebo jízda vlakem a přitom nabízí velmi podobný komfort. Navíc autobusová nádraží se často nachází přímo v centru měst. Mezi největší britské dopravce patří Megabus (společnost s nejlevnějšími cenami na nejvytíženějších trasách). Zaměříme-li se opět na hlavní město, pak autobusová síť v Londýně je jedna z nejrozsáhlejších na světě. Více než autobusů zajišťuje pravidelné spojení na více než 700 linkách. Podle statistik bylo zjištěno, že v průběhu roku použije autobusovou dopravu asi 1,5 miliardy cestujících. Doprava na místních linkách je řízená London Buses, i když většinu linek provozují soukromé společnosti. Všechny autobusy na těchto linkách mají červenou barvu, odlišují se pouze logem dopravce a platí v nich jednotná cena jízdného. 3.4 Automobilová doprava Hlavní rozdíl v automobilové dopravě je ten, že v celé Velké Británii se jezdí vlevo. Dále se uvádí rychlost v mílích. Jinak pravidla silničního provozu jsou téměř stejná jako u nás. 15

17 3.5 Říční doprava Anglie je pokládána za kolébku průplavů. Tato země dala světu první ucelenou vnitrozemskou vodní síť, na níž mohla lodní doprava zřetelně prorazit. V tzv. období "průplavní horečky" zde bylo vybudováno více než km kanálů. Nejdelší řeka Temže je splavná pro zaoceánské lodě až po London Bridge a pro menší lodě v rámci celého Velkého Londýna. Dříve byla řeka jednou z nedůležitějších dopravních tepen. Dnes už to však neplatí, i když stále existuje určitý počet lodních linek dopravujících pasažéry a určitý rozsah dopravy zboží. V Londýně se nachází i několik kanálů například Regent's Canal, který spojuje Londýn s Grand Union Canal, a tím i s říční sítí napříč většiny Anglie. Tyto kanály nejsou využívány pro dopravu zboží, ale jsou populární pro vyjížďky ve volném čase. 16

18 4 Národ jménem Angličané Každý národ má své určité charakteristické rysy. Myslím si však, že je velmi časté, když si národ sám sebe idealizuje jako někoho úplně jiného, než jak ho ve skutečnosti vidí okolní svět. Co myslíte, s čím se Angličané ztotožňují? A kým se cítí být? Jak to v jejich společnosti funguje a jak na sebe navzájem nahlížejí? V některých částech světa je velmi důležité, když jste členem konkrétní rodiny. Jinde by mohlo být důležité, že pocházíte z určité oblasti v zemi. A jinde, že například patříte do vyšší společenské třídy. Může tedy vyvstat otázka: Na čem opravdu záleží v anglické společnosti? Podle mého názoru se v některých částech světa dívají na Angličany poněkud pokrytecky. Lidé je nesoudí podle vlastních zkušeností, ale podle toho, co se doslechli nebo viděli v televizi. A to je chyba. Nepokládám samu sebe za příliš velkou znalkyni anglické povahy nebo Angličanů celkově, ale čerpám-li ze svých vlastních zkušeností, musím podotknout, že se mezi mnou a Angličany nikdy nevyskytla nějaká velmi nepříjemná situace. Nyní se vám pokusím anglickou společnost přiblížit v několika obecných ohledech. 4.1 Jednotný národ? V Británii žije přes 63 miliónů obyvatel. Mezi obyvateli Anglie, Skotska, Welsu a Severního Irska vládnou obrovské rozdíly - jak ve zvycích a povaze lidí, tak i v kultuře a jazyce. Jsou to zkrátka jiné národy a mají často odlišné vyznání, vzdělání i jazyk. 17

19 Skotové jsou pokládáni za velmi společenské a vynalézavé lidi, i když chvilkami trochu netaktní a neurvalé. Velšané jsou zase podle Angličanů považováni za rezervované a těžko odhadnutelné. Irové jsou naopak známí svým šarmem a temperamentem. Keltské národy Velké Británie (Skotové, Velšané, Irové) jsou oproti Angličanům více temperamentní. I v samotné Anglii jsou velké regionální rozdíly v charakteru obyvatelstva i v jazyce. Tak například seveřané do jisté míry tvrdí, že pracují více než jižané a jsou důkladnější. Jsou upřímní a pohostinní. Cizinci si mezi nimi snadno naleznou přátele, což v jižní Anglii není zdaleka tak snadné. Severní Anglie je také obecně chudší a nachází se zde méně pracovních míst. Je známé, že občas mezi národy Velké Británie panuje jisté napětí. Nazvete-li například Angličana obecně Britem, nebude mu to příliš příjemné. národnostní složení Velké Británie Angličané Velšané Skotové Irové 4.2 Vždy být odlišný Angličané dokáží být jako národ občas velmi zvláštní a tvrdohlaví. V nedávné době jsem se setkala se slovem "angličanství", které bylo definované jako pocit vrozené nadřazenosti a výjimečnosti. A ano, Angličané si přímo libují v tom být jiní. Je například téměř nemožné si představit, že by se někdy dohodli na změně řízení 18

20 automobilů z levé strany vozovky na tu pravou. Nezáleží na tom, že jízda na levé straně nemá žádné výhody. Proč se měnit, aby byli jako ostatní? Evropská unie, která by byla schopná způsobit nějakou změnu v každodenním anglickém životě, se v případě svých návrhů často setká jen s podezřením a nepřátelstvím ze strany Angličanů. Případ dvoupatrových autobusů je příkladem. Kdykoli dá EU doporučení o standardizaci velikosti a jejich tvaru, vyvolá to stávky britských double-deckerských výrobců a jejich zastánců. Systém měření je dalším důkazem. Britská vláda se již roky snaží podporovat metrický systém. Snaží se docílit toho, aby Britové používali stejné měrné jednotky, které se užívají téměř všude jinde na světě. Ale má to jen omezený úspěch. Všichni britští výrobci jsou povinni poskytnout váhu svých výrobků v kilogramech a gramech, avšak všichni v Anglii stále nakupují v librách a uncích. Za další potom meteorologové v televizi hlásí předpovědi počasí pomocí stupňů Celsia. Skoro všichni Angličané, ale pořád myslí ve stupních Fahrenheita. A tak bych mohla pokračovat dále, jako například v měření kapaliny, vzdálenosti, hodinách apod. 4.3 Vrozená zdvořilost Každý již jistě slyšel o anglické zdvořilosti. Angličané bývají často ztělesňovaní jako neobyčejně chladní, formální a uzavření. Opak je však pravdou. Říká se, že Brit se vám omluví i za to, že vám stojí v cestě. A ve většině případů je tomu skutečně tak. Když do vás někdo v Anglii vrazí, samozřejmě se omluví. Na tom by nebylo nic zvláštního. Ale ono se to stává oboustranně, tedy když do někoho vrazíte vy, dotyčný Angličan to vidí jako svou chybu, takže i tehdy se omluví on. Když do sebe vrazí dva Angličané, bez ohledu na vinu, uslyšíte sorry, mate od obou. Nejde jen o takt, ale i 19

21 o úmysl. Lidé si tímto způsobem usnadňují a zpříjemňují den. Bývalý student Cambridgeské univerzity na svém blogu píše: Zatímco v Americe jsem měl pocit, že jde o všudypřítomnou přetvářku, zde mám pocit, že to Angličané hrají jen v případě, že se jim něco nelíbí a nechtějí to na sobě projevit. I když je práce nebaví, maskují to celkem slušně. Když v jedné restauraci u vedlejšího stolu popletli prakticky všechny objednávky, hosté se tvářili, jako by to byla jejich chyba. Velmi se omlouvali, když reklamovali donesené pokrmy. Někteří začali jíst, co jim bylo doneseno, protože jim bylo hloupé si stěžovat. ¹ Angličané své emoce nedávají příliš lehce najevo. Takže pokud se jich nevědomky zeptáte na nevhodnou otázku, odpoví vám, abyste se necítila trapně. Jelikož se málokdy učí cizím jazykům, jsou velmi shovívaví k mluvě cizinců. Zdvořile pochválí jejich angličtinu, i když může být chybná. Angličané také neradi mluví o svém soukromí, nic neprozrazují jen tak někomu, ale pouze lidem, kterým opravdu věří a jsou jim blízcí. Překvapivě, a to je v Čechách úplně obráceně, Angličané nemluví skoro vůbec o negativních věcech nebo různé kritice. Tato témata představují údajně jen pět procent veškeré konverzace. Důvod, proč si lidé o Angličanech často myslí, že jsou chladní, odměření a ne příliš přátelští, je ten, že Angličané neradi někomu na počkání sdělují, co dělají, odkud jsou, kde bydlí, jak se jmenují nebo jiné osobní údaje. 4.4 Volný čas Svého volného času chtějí Angličané vždy příkladně využít. Většinu volného času v týdnu však stráví doma sledováním televize, posloucháním hudby nebo se svými přáteli venku (např. v parku, kavárnách apod.). Téměř polovina domácností v Anglii má nějaké zvíře - nejčastěji psa nebo kočku. Angličané jsou svou láskou ke zvířatům poměrně známí. Vždyť jejich dokumentární programy jako např. National Wild nebo BBC pomalu patří k těm nejslavnějším televizním kanálům vůbec. Mnoho lidí svůj volný čas věnuje práci pro dobročinné organizace. 20

22 Angličané jsou také velmi kreativní, a tak mezi jejich koníčky často patří např. malování, keramika, různé vylepšování vozidlech, práce se dřevem nebo cokoliv v hudebním oboru. Jednou z nejpopulárnějších volnočasových aktivit je již po dlouhé roky tzv. D.I.Y (do it for yourself), jedná se o ruční vyrábění různých výrobků pro vylepšení a zútulnění svého domova. O víkendech věnuje mnoho lidí svůj čas zahradničení a zvelebování svých zahrad. V jiném případě si zajedou do blízkých zemí na výlet nebo na blízkou pláž. Rádi také zavítají s přáteli do hospod, zvaných v Británii jako pubs. 4.5 Sport Mnoho lidí také věnuje velkou část svého volného času sportu. Když se zamyslíte nad svým oblíbeným sportem, jakýkoliv to je, je dost pravděpodobná šance, že se poprvé odehrál právě v Británii. A ještě větší šance je, že právě zde byla jeho pravidla zavedena. Samotný sport pro Angličany hraje mnohem důležitější roli než v ostatních zemích. Pro velké množství, zvláště pro muže, je to hlavní forma zábavy a relaxace. Miliony mužů provozují nějaký sport nejméně jednou za týden. Jen zřídka jsou Angličané v nějakém určitém sportu nejlepší na světě. Avšak nejlepší na světě v něčem opravdu jsou, a to v neuvěřitelně velkém množství sportů, které se v zemi provozují. Téměř každý sport, který existuje, se hraje v Británii. Lidé preferují více týmové sporty. Nadšenců do individuálních sportů, jako atletika, cyklistika, gymnastika a plavání, je poměrně méně. Mezi nejoblíbenější sporty v Anglii patří jednoznačně fotbal, ragby, kriket nebo golf. V Británii má samozřejmě také dlouhou historii jízda na koni a chrtí zápasy. slavný fotbalový stadion Chelsea 21

23 5 Bydlení Hrdost, s kterou Britové svůj majetek prezentují, je velmi známá. Když se Angličana zeptáte, jaký je pro něj ideál vysněného bydlení, zcela bez výjimky vám jistě sdělí, že je to dům, zahrada a místo na mytí jeho auta. Heslo Můj dům, můj hrad je v Anglii velmi výstižné, protože ve většině domů si opravdu připadáte jako v miniaturním hradě, někdy mívá dokonce i věžičky. 5.1 Anglické bydlení v průběhu historie Pojďme se ale nejdříve vydat trochu do minulosti. Když byla Británie ještě zemí farem (mezi 15. a 16. stoletím), obydlím mnoha lidí se stávaly chalupy se zahradami, které se kupily v malých vesnicích. Některé tyto chaloupky se dokázaly zachovat až dodnes. Většina je jich v dnešní době otevřena pro veřejnost a je na ně opravdu úchvatný pohled. Mnohé z nich mají doškované střechy a jsou postaveny z materiálů, které zrovna přišly pod ruku. Jak se země stávala průmyslovější, mnoho lidí se přestěhovalo do měst, která se tak velmi rychle rozrůstala. Řady malých domků se spojily dohromady a budovaly se hlavně pro dělníky. Říkalo se jim terraced house (tzv. řadovky) a nejvíce vznikaly v 19. století. tradiční anglická chaloupka z 15. století 22

24 Lidé v nich žili velmi natěsno. Ke všemu v domcích se nacházelo málo toalet a všeobecně vládla velmi špatná hygiena. Avšak lidé se v komunitě, kterou si mezi sebou vytvořili, cítili dobře. Řadovky ale postupem času velmi zchátraly, a staly se tak nevhodnými pro život lidí uvnitř. Většina jich tedy byla na základě nařízení úřadů zbourána. anglické řadovky z 19. století Kolem 20. století řešila britská vláda problém, jak jednoduše a přitom levně zajistit bydlení pro své občany. Z toho důvodu byla zahájena výstavba housing estates (tzv. sídlišť), které čítaly obvykle kolem patnácti nebo více pater. Lidem se však nelíbily. Vchody do domů nebyly hlídané. Panoval tu vandalismus, zloději a násilí, odpadky a také graffiti. Navíc výtahy byly věčně postaveny mimo provoz. Další takové byty kvůli neoblíbenosti nebyly postaveny až do roku Nakonec byly tyto byty prodány lidem, kteří o ně projevili zájem. A tak začaly budovy soukromých bytů vzkvétat. Dnes asi přes dvě třetiny britských rodin své byty vlastní. zachované činžovní domy z 20. století 23

25 5.2 Anglický ideál: dvojdomek Bohatší lidé na předměstí si koupili větší dům se zahradou. Těmto domům se říká detached houses. Domy stály samy obklopeny velkou zahradou. Velmi často byly postavené z červených cihel a postrádaly omítku. Po 1. světové válce se k těmto domům přistavěl z druhé strany dům naprosto symetricky stejný, a tak vznikl nejspíše nejznámější a nejrozšířenější britský styl bydlení semi-detached houses (tzv. dvojdomek). Já sama měla již možnost strávit pár nocí ve třech britských domácnostech a mohu říci, že domy jsou si jak svým zevnějškem, tak i vnitřkem velmi podobné. Typický anglický dům má přední a zadní zahradu. Když vejdete dovnitř, uvítá vás úzká předsíň, která působí na první pohled trochu klaustrofobickým dojmem. Na pravé, či na levé straně podle toho, jak je dům umístěn stoupá do prvního patra schodiště, které bývá obvykle natřené bílou barvou. Z předsíně dále vede úzká ulička, kterou se dostanete do prostorné kuchyně. Kuchyně bývá často spojená s jídelnou, a dokonce i s obývacím pokojem. Zároveň se v kuchyni velmi často nacházejí dveře, které vedou na prostornou zahradu. V prvním patře se pak nacházejí ložnice. 24

26 5.3 Nahlédnutí do anglické domácnosti Když vstoupíte do anglické domácnosti, jistě vás ihned zarazí to, že Angličané se na prahu nezouvají a bez sebemenších výčitek svědomí vstoupí na svůj honosný koberec v předsíni zablácenou botou. Nebo ještě hůře rovnou si to v botách namíří do své ložnice. Nejčastěji lze tento zlozvyk pozorovat u starších lidí, kteří jsou na to odmala zvyklí a nepřijde jim na jejich chování nic divného. Další věcí, která je pro mě téměř nepochopitelná, je anglický kohoutek. Mnoho Angličanů má zavedené kohoutky na teplou a studenou vodu zvlášť. Naskýtá se vám tedy volba: chcete si ruce omýt vodou naprosto ledovou či naprosto vařící? Angličané velmi rádi sbírají věci z cest a vystavují si je po domě, a tak opět nejčastěji u starších lidí si musíte každou chvíli při pohybu po domě dávat pozor, abyste nevrazili hlavou či ramenem do poličky obtěžkané suvenýry. Když už jsou tyto věcičky vystavené, nenajde se téměř nikdo, kdo by na nich dříve než jednou za tři měsíce utřel prach. V domácnostech mladých Angličanů situace bývá vzhledem k zámořským vlivům odlišná. Jejich domy jsou často vzdušnější, jednoduše a přitom moderně vybavené a také čistší. Moderně vybavený obývací pokoj mladé rodiny, u které jsem byla ubytovaná. 25

27 6 Anglická kuchyně Když se řekne pojem anglické jídlo, každému se nejspíše vybaví typický sendvič se šunkou, salátem a plátkovým sýrem uvnitř. Nebo tradiční národní pokrm fish and chips, skládající se z přemaštěné obalené ryby v těstíčku s ještě mastnějšími hranolky. Nesmím opomenout ani slavnou full English breakfast, kterou zahrnuje přes nejméně šest druhů mastných surovin. Z vlastní zkušenosti si myslím, že obvyklá anglická kuchyně rozhodně není ta nejzdravější a občas ani ta nejchutnější (podle mého usouzení například taková koprová omáčka s rýží), ale přesto si na světě nalezne mnoho svých oblíbenců. 6.1 Z minulosti po současnost: vlivy zvenčí Anglické pokrmy mají pro nás často nevýraznou chuť, protože Angličané nejsou příliš zvyklí své jídlo dochucovat solí nebo jiným kořením v takové míře jako Češi. Tento zvyk se nejspíše dochoval z novověku, kdy bylo jídlo v Anglii charakteristické svou jednoduchostí a používáním velmi kvalitních přírodních plodin. Díky tomu vznikla strava, která se vyhýbala silným chutím, jakými se vyznačuje například česnek, a složitým omáčkám. Anglická kuchyně byla popravdě často v žebříčku zájmu gurmánů odsouvaná do pozadí, kvůli předsudkům o její nedokonalosti. Tyto řeči byli hojně rozšiřované především francouzskou stranou. Možná tomu tak bývalo, avšak pravdou je, že se Anglie stala světovým impériem a začala přijímat mnohé zvyklosti ze svých kolonií, včetně jídel, koření apod. Největší vliv na anglickou kuchyni mělo především indické jídlo. Dnes se můžete setkat s řadou indických jídel, o kterých Angličané tvrdí, že jsou to jejich tradiční národní pokrmy. Nesmíme zapomenout, že Británie je také mateřskou kuchyní jejích anglosaských kolonií (tzn. Kanady, Austrálie, Spojených států, Nového Zélandu), takže můžeme říct, že se vlastně jedná o jednu z nejrozšířenějších kuchyní na světě 26

28 Samotná kuchyně je velice pestrá. Angličané mají rádi zvěřinu, hovězí, krůtí, stejně jako svoje tradiční jehněčí z Walesu. Jelikož je Británie ostrovní zemí, která je obklopena mořem a protkána sítí řek, na jídelníčcích rozhodně nesmějí chybět ryby a mušle. Nejčastější přílohou, kterou Angličané volí k jídlům, jak brzy zjistíte, jsou brambory. Vyznačují se právě tím, že je dokáží upravit na mnoho způsobů. Angličané mají tři hlavní jídla: Snídani - anglicky nazývanou breakfast. Oběd - anglicky nazývaný lunch či diner. Večeři - anglicky nazývanou dinner, supper či tea. 6.2 Snídaně Typické anglické snídaně jsou oproti těm našim českým bohatší a vydatnější. Vzhledem k tomu, že jejich cílem je vás opravdu nasytit na část dne. Angličané mají snídaně často odlišné v pracovním týdnu a o víkendu. Avšak dá se tu najít jistý pevný základ a tím je popíjení čaje. Tradiční anglický černý čaj se podává s mlékem. Mléko se do něj přidává z důvodu, že jeho působením se celková chuť čaje zjemní. V poslední době získávají na popularitě též čaje bylinkové a speciální. Káva je v Anglii méně tradiční než v kontinentální Evropě, nicméně v posledních dvaceti letech nastal vlivem řetězců typu Starbucks, Costa Coffee apod. i zde rozkvět pití kávy. Zejména ve velkých městech je každé ráno běžné, že se pracovníci před příchodem do práce zastaví pro kávu s sebou. 27

29 Za obvyklou snídani v pracovním týdnu se nejčastěji volí opečené toasty namazané marmeládou (marmeládou se v Británii myslí jen pomerančová, všechno ostatní se správně nazývá džem) nebo s javorovým sirupem, nutelou či arašídovým máslem. Další častou možností jsou lupínky s mlékem nebo jogurtem. Tradiční anglickou snídani (tzv. traditional English breakfast) si Angličané dopřejí jen zřídka, nejčastěji pak v sobotu nebo v neděli. Toto jídlo se skládá z volského oka, smažené slaniny, opečených párků, smaženého chleba, fazolí v rajčatové omáčce a smažených žampiónů. Případně také smažených rajčat na pánvičce. 6.3 Oběd Oběd v Anglii nastává kolem dvanácté až čtrnácté hodiny odpolední. Jídlo je nejčastěji studené a lehké oproti snídani, protože hlavním jídlem dne se stává večeře. Jestliže Angličané chodí do školy či do práce, jejich častou volbou je sendvič se sýrem, šunkou a salátem, k tomu balíček čipsů (nejčastěji octových) a sladká bublinková limonáda. Samotný sendvič vznikl právě v Londýně. Evropskou kuchyni o něj obohatil v 18. století jistý hrabě ze Sandwiche, který si bral tuto svačinku (dva chleby, mezi nimiž je něco dobrého) vždy s sebou, aby se nemusel vracet domů na jídlo. Mohl také sendvič držet jen jednou rukou a věnovat se karetní hře i při jídle. Angličané si sendviče krájí nejčastěji na trojúhelníky. Další pokrm by se dal podle své oblíbenosti a rozšířenosti považovat za národní jídlo. Jeho název je fish and chips. Jídlo se skládá z bílé ryby, například tresky, která se 28

30 obalí a opeče. Podává se poté s hranolky a octem. K dostání je za přijatelnou cenu téměř ve všech stáncích s rychlým občerstvením a hospodách. Další oblíbenou obědovou rychlovkou jsou také tzv. jacket potatoes. Jedná se v podstatě o pečenou bramboru s náplní, jako jsou fazole v rajčatové omáčce z konzervy, tuňák s majonézou aj. Také nesmím zapomenout na steak and kidney pie, což je vlastně hovězí se zapékanými ledvinkami v těstíčku. Tento koláč nesmí chybět na jídelním lístku v žádné pravé britské hospodě, natolik je to britské národní jídlo. 6.4 Večeře Angličané jsou zvyklí večeřet kolem devatenácté až dvacáté hodiny večerní. Obvykle konečně nadchází čas na teplé jídlo. Když se v týdnu vrátí večer z práce, nemají příliš chuť do nějakého většího vyvařování, a tak se právě pro anglickou kuchyni stalo charakteristické vaření z předem připravených polotovarů. Je přeci daleko lehčí koupit si již připravený např. masový koláč (steak and kidney pie), vstrčit ho do trouby, oloupat a uvařit pár brambor a mít hotovo, že? Angličané často žertují, že se jejich tradičním jídlem stalo indické curry, čínské nudle, americký hamburger či italská pizza. Skutečnost tomu tak odpovídá. Když se zeptáte na tradiční anglickou kuchyni žáků na základní škole, prvních pět položek často bývají jídla převzatá z ostatních národností. 29

31 Večeři tedy nejčastěji připravují z polotovarů, nebo si ji rovnou zakoupí v blízké (indické aj.) restauraci a pohodlně přinesou domů. Za zmínku také stojí tzv. buffet meals - tj. švédské stoly, které často provozují velice levně čínské a indické restaurace. Za několik liber si zde můžete koupit neomezený počet jídel, která si jen vyberete z předpřipravených švédských stolů s desítkami pokrmů. Samotná večeře se často skládá z více chodů: předkrmu (nejčastěji polévky), hlavního chodu (např. pizza) a nesmí chybět sladký dezert (např. čokoládový pudink). 6.5 Jak se to má s alkoholickými nápoji? I Angličané mají zálibu v pití alkoholických nápojů, které jsou v Británii do osmnácti let zakázané. Děti do šestnácti let do některých hospod dokonce nesmí ani vstoupit. Dříve v Británii měli jeden z nejpřísnějších zákonů v Evropě, co se týče prodávání alkoholu. Dnes se již tak přísně nedodržuje, ale některá zařízení dodnes smějí podávat alkohol jen v určených hodinách. Do jiných restaurací je zase povoleno si nosit alkohol vlastní a účtuje se jen tzv. korkovné, což je poplatek za otevření lahve. Ve městech jsou vytyčené zóny no drinking. V těchto zónách je přísně zakázáno pít alkohol, pokud vás totiž někdo přistihne, musíte zaplatit pokutu vysokou 50. Všude jinde se ale pít alkohol může. Za další trestný čin se na ostrově považuje opilé vystupování na veřejnosti. 30

32 6.6 Bez piva to nejde! Angličané jsou znalci dobrého piva. Je zvykem, že si v hospodě můžete vybrat až z osmi druhů čepovaných piv a z několika desítek druhů lahvových či plechovkových. Zajímavostí anglických hospod je to, že jsou bez obsluhy. Pro každé pití si zákazník musí dojít vždy až k baru. Ve větších městech jsou v současnosti velmi často navštěvované vinné a koktejlové bary, které ve večerních hodinách nabízejí tzv. šťastnou hodinku (Happy Hour), kdy jsou nápoje podávané za snížené ceny. Otvírací hodiny hospod i barů se velmi liší. Populární je světlé horké pivo, ale taktéž těžké smetanově hebké černé pivo (Guiness), zvláštní druh slabého piva a světlé hnědé pivo. Piva původem z Česka se dají nalézt na každém kroku. Pivo značky Budvar se nachází ve většině barů, supermarketů i samoobsluh. A nejde jen o klasický Budvar, ale i o různé hořké a silnější varianty. Občas narazíte na Staropramen nebo Plzeň, obojí zpravidla točené. Dalším populárním pitím Britů je i tvrdý alkohol, kterému kraluje whisky - např. Jack Daniels nebo Red Label. Oblíbená je také skotská, ale i irská whisky. 31

33 7 Nejvýznamnější svátky v průběhu roku Británie byla vždy země s nespočetnými legendami, duchařskými příběhy, pověrami a starověkými zvyky a mnoho z nich souvisí právě s významnými svátky. Stane-li se, že některý ze státních svátků připadne na sobotu či neděli, pak je vyhlášen náhradní den volna. Obvykle se jím stává následující pondělí. V zemi je možno vyhlásit i mimořádný svátek/den volna, například při příležitosti mimořádných událostí u královského dvora. V roce 2012 takovou událostí bylo diamantové výročí královny Alžběty II. 7.1 New Year's Eve (Silvestr) Oslavy Nového roku jistě nikoho nepřekvapí. Stejně jako v jiných zemích, také v Anglii je tento den považován za státní svátek a lidé si v jeho průběhu posílají veselá novoroční přání, esemesky nebo y. Na mnoha místech se často večer vyráží s přáteli na večírky nebo do restaurací. Největší oslavy New Year's Eve probíhají v Londýně. Těsně před půlnocí lidé vzhlédnou k hodinám (nejčastěji se scházejí u Big Benu nebo na Trafalgarském náměstí) a společně začnou odpočítávat posledních deset sekund do nového roku. O půlnoci se všichni postaví do kruhu, chytí se za ruce a zpívají starou píseň Auld Lang Syne. Poté většina lidí vypije svou sklenku šampaňského a započne ohňostroj. 32

34 7.2 Valentine s Day (Sv. Valentýn) Na Valentine s Day se celá Anglie zaplaví červenou barvou, srdíčky a zamilovanými lidmi. Obchodní výlohy se ladí do červena a regály jsou přecpané velkými čokoládovými srdci nebo plyšovými medvídky. Největší tradicí v tento den jsou valentýnská psaníčka, která lidé posílají někomu, koho mají rádi nebo do koho se zamilovali. Obvykle se ale nepodepisují a hodně času tedy potom tráví hádáním, kdo jim je poslal. Nejčastěji napíší jen: Be my Valentine. Případně From your Valentine. Oproti jiným Valentýnům ve světě, je v Anglii zvykem zpívání dětí, které dostanou za odměnu sladkosti, ovoce, a dokonce i nějakou tu korunku k dobru. V celé Velké Británii panuje také přesvědčení, že pokud dívka vstane brzy ráno a dívá se na procházející muže, stane se jejím budoucím manželem ten, který na ni jako první pohlédne. 7.3 Easter (Velikonoce) Angličané se na Velikonoce začínají připravovat již kolem čtyřiceti dnů předem. Těmto čtyřiceti dnům se říká Lent. V období Lentu křesťané přestanou jíst svá oblíbená jídla např. sladkosti nebo čokoládu. Dříve lidé přestávali jíst vajíčka a pít mléko. A tak těsně před začátkem Lentu vezmou všechna svá vajíčka a mléko, co najdou doma, a udělají palačinky. A tak se dalo za vznik Pancake Day (tzv. Palačinkový den). Některá města v tento den také pořádají palačinkové závody. Takové závody jsou založené na tom, že lidé běhají ulicemi, přičemž drží v ruce pánev a vyhazují přitom palačinku do vzduchu; pokud jim palačinka spadne, závod prohrávají. V Británii se palačinky obvykle podávají s pomerančem a cukrem. Období Lentu začíná další den po Pancake Day. 33

35 Na Good Day (u nás Velký pátek) prodávají pekaři pečivo zvané hot cross buns. Představuje ho kynuté těsto zapečené s rozinkami a kořením a s bílým čokoládovým křížkem navrchu. Jí se horké s máslem. Sama jsem tento pokrm vyzkoušela a musím říct, že je velmi chutný. Kolem Velikonoc Angličané narození Krista oslavují tím, že si dávají čokoládová velikonoční vajíčka, která si o Velikonoční neděli otevřou a snědí. Tato tradice se v Anglii dodržuje už od roku Někteří rodiče svým dětem také říkají, že jim nosí vajíčka velikonoční zajíček a schovává je v zahradě. Potom děti musejí jít ven a hledat je. O Velikonocích jde spousta lidí do kostela a zpívá tam velikonoční písně. O Velikonočním pondělí jsou pro většinu lidí prázdniny, takže mnoho z nich sleduje sport, nebo jde ven. V tento den jsou také typické různé průvody a pouštění draků. Děti mají kolem Velikonoc obvykle dvoutýdenní prázdniny. 7.4 Mother's Day and Father's Day (Den matek a Den otců) V Británii se čtvrté neděli během Lentu (čtyřicetidenního půstu během Velikonoc) dříve říkalo Mothering Sunday. Před staletími lidé v tento den navštěvovali své ''mateřské'' kostely v jejich městě nebo vesnici. Později, když začali mladí lidé opouštět domov kvůli práci a usadili se daleko, dostali jednodenní prázdniny, aby mohli jednou za rok navštívit své matky. Vždy jim s sebou přivezli květiny nebo dort. V rychle plynoucích letech se tedy postupně Mothering Sunday změnila na Mother's Day speciální den pro matky. Dodnes se v tento den se děti snaží svým matkám vyjádřit poděkování tím, že jim například donesou snídani do postele, vezmou je ven na jídlo ven, nebo jim něco vyrobí. 34

36 Po stovky let se ve světě také oslavuje tzv. Den otců. Hodně lidí chtělo dříve poděkovat jejich otcům za všechnu jejich tvrdou práci, pomoc a také lásku. Father's Day se dostal do Anglie kolem 19. století a slaví se vždy třetí neděli v červnu. V tento den lidé často berou své otce ven na jídlo, nebo na sportovní zápas. 7.5 All Fool's Day (Apríl) All Fool's Day se v Anglii, stejně jako všude jinde, slaví 1. dubna. Anglický název znamená v překladu doslova Den všech bláznů. Někteří lidé si v tento den vymyslí malé vtípky na své přátele a rodinu; například poposunou čas na hodinkách nebo do cukřenky nasypou sůl, takže potom něčí čaj chutná příšerně. A často si i samotné televizní stanice nenechají ujít možnost vysmát se tisícům lidí. Tak například roku 1957 televizní kanál BBC pustil světu program o tzv. španělských špagetových stromech. Tu dobu v Anglii nikdo špagety moc neznal bylo to nové jídlo takže o něm lidé moc nevěděli. V programu vystupovala žena, která doslova sbírala špagety ze stromu a pokládala je poté uschnout na slunce. Když program skončil, mnoho lidí do BBC volalo a všichni si opravdu chtěli tyto stromy koupit a vysadit na jejich zahradě! 7.6 A Midsummer (Letní slunovrat) Všichni jistě víme, že nejdelšímu dni v roce se říká letní slunovrat. V Británii se obvykle koná 21. června, což je také první letní den. V minulosti bylo vždy léto pro lidi nejpříznivější období, protože bylo velmi lehké nalézt jídlo. U Stonehenge a Avebury v Anglii se nachází zvláštní kruhy poskládané z obrovských a mohutných kamenů, které se tu nachází již přes pět tisíc let. Nikdo si dodnes není jistý, jak se tam vlastně dostaly nebo k čemu slouží. Protože letní slunovrat je tradiční čas slunce, světla, jídla, lásky a teplého počasí, lidé přicházejí z celé Anglie ke Stonehenge a Avebury, aby právě zde oslavili letní 35

37 slunovrat. Návštěvníky se často stávají také druidové, vyznavači starého pohanského náboženství, které je starší než křesťanství. 7.7 Halloween Svátek Halloween se koná 31. října. A i když je tento svátek mnohem více důležitým v Americe než v Anglii, dokázal si získat mnoho Britů, kteří ho zde slaví. Pro Halloween jsou příznačné dýně, do kterých někdo vydlabal hrůzostrašnou obličejovou grimasu. Možná si říkáte, jak vlastně tato tradice vznikla? Před stovkami let, v listopadu, když se už blížila zima, si lidé mysleli, že právě v zimě přicházejí všechny zlé přízraky, jako např. duchové. Chtěli je odehnat, a tak venku zapálili ohně a udělali si tzv. bludičky. Aby je vyrobili, vzali si velkou podzimní zeleninu obvykle dýni a uřízli její vršek. Poté do ní vydlabali velkou díru a na straně vyřezali obličej. Na samý konec dovnitř vložili svíčku a opět nasadili vršek dýně. V Anglii tyto bludičky můžete vidět v období Halloweenu na téměř všech zahradách. Aby přízraky odehnali pryč, lidé se také převlékali jako duchové a čarodějnice. Děti to dělají i dnes, když jdou na oslavu Halloweenu. Dříve se oblékali do bílých prostěradel, klepali na dveře a říkali: Trick or Treat (darebnost nebo pamlsek). I dnes to tak dělají, jen jejich kostýmy jsou propracovanější a pestřejší. Když jim dáte nějakou sladkost pohoštění - půjdou zase 36

38 pryč. Angličané se často baví také tím, že vyrábějí dekorace na večírky a hrají hry. Dekorace jsou většinou černé (temné noci a smrt) a oranžové (podzimní zelenina) barvy. Jedné nejznámější hře, která je velmi populární, se říká shýbání pro jablka. Hodně jablek na podzim padá ze stromů, takže je lehké je najít. Někdo vhodí jablka do velké nádoby s vodou. Jablka vyplavou na hladinu. Hráči se obvykle zavážou oči, aby nemohl nic vidět, musí si dát ruce za záda a snažit se vytáhnou jablka z vody pomocí úst. Může to být velmi obtížné a hráči jsou většinou potom celí mokří! 7.8 Guy Fawkes Night (Noc Guye Fawkese nebo též Noc pálení ohňů) 5. listopad je často charakterizován jako veřejný den díkůvzdání za neúspěch spiknutí na podpálení parlamentu. Příběh o muži, po kterém se tento svátek nazývá, začíná v roce V ten čas byl králem Anglie James I. Někteří lidé ho ale jako hlavu země nechtěli, protože vyznával jiné náboženství. A tak jedna skupina složená z odpůrců muž jménem Guy Fawkes a jeho přátelé přichystali na krále a jeho armádu ve Westminsterském paláci, kde vláda sídlí až doteď, atentát. Pod palác nastražili 36 beden plných střelného prachu, ale jejich plán nevyšel, protože je někdo udal. 4. listopadu královi vojáci Guye odhalili i se střelným prachem a poslali ho do vězení. Zde ho mučili a donutili prozradit i ostatní spiklence. Roku 1606 byli všichni atentátníci před Westminsterským palácem popraveni, a když se to lidé dozvěděli, začali oslavovat v ulicích s loučemi v rukách, že jejich král je zdravý a naživu. Od té doby, každého 5. listopadu, lidé před svými domy udělají velký oheň ze spadlých listů a starých kusů dřeva. Ohni říkají táborák. Děti vycpou oblečení novinami a vytvarují je jako postavu muže. Říkají mu guy, podle Guye Fawkese, a chodí s ním po ulicích, aby ho lidem ukázali. Říkají: Dejte nám penny pro guye a žádají o peníze na ohňostroje. 37

39 Někteří Angličané dělají táboráky s ohňostroji, ale jelikož jsou ohňostroje drahé, často společně pořádají velký večírek v parku nebo v lese. V listopadu je obvykle velká zima, takže se lidé občerstvují horkým jídlem a pitím, aby nezmrzli. V ulicích se také koná mnoho ohnivých a ohňostrojových přehlídek - všechny pod dozorem úřadů, aby nedošlo k nehodám. 7.9 Remembrance Day (Vzpomínkový den) V Británii se vzpomínce na válečné veterány říká Remembrance Day. V tento den se připomínají všichni padlí vojáci ze všech válek, i těch současných. Po konci 1. sv. války ( ) se všichni Angličané domnívali, že se lidé již z války poučili a nepočítali s tím, že by mohla přijít ještě válka druhá. Možná si říkáte, kdy tento svátek opravdu vznikl? V roce 1919 jeden australský muž napsal do britských novin, že by chtěl, aby se lidé v jeden den zastavili, všeho zanechali a zavzpomínali si na vojáky, kteří ve válce obětovali život za svou vlast. Král George V. si tento dopis přečetl a souhlasil s ním. A tak všechny své poddané požádal, aby přestali na chvíli pracovat a připomněli si smrt svých vojáků. Tento svátek se slaví o nejbližší neděli k 11. listopadu. V ten den ve městech vyjdou společně do ulic mladí a staří vojáci v uniformách. Konají se bohoslužby a k pomníkům se jmény vojáků se nosí květiny. V Londýně královna a ministerský předseda osobně pokládají květiny na velký válečný památník, který se jmenuje Kenotaf. 38

40 Přesně v jedenáct hodin dopoledne všechno na dvě minuty ztichne. Angličané všeho zanechají a tiše stojí ať už ve školách, ulicích, nakupovacích centrech, nebo na velkých a rušných letištích. V tento den také mnoho lidí nosí na oblečení červené papírové vlčí máky, protože v 1. světové válce mnoho vojáků přišlo o život na polích, kde rostly právě vlčí máky. Tyto překrásné květiny symbolizují barvu krve, a když si je lidé dnes koupí, peníze z jejich nákupu putují na pomoc starým vojákům a jejich rodinám Christmas (Vánoce) Angličané se na Christmas začínají obvykle připravovat na konci října, nebo v brzkém listopadu. Rodiny zkrášlují svůj dům zářivě barevným papírem, elektrickými světélky, cesmínou a jmelím a ostatními dekoracemi. Na všech vstupních dveřích visí červenozelený symbol Vánoc věnec spletený ze zelené cesmíny s červenými bobulemi a červenou mašlí s nápisem: MERRY CHRISTMAS. V obchodech je v toto období velmi rušno a prodlužují se otevírací doby. Lidé často posílají svým příbuzným a přátelům přáníčka a dárky a všichni začínají vymýšlet plány na blížící se prázdniny. Uprostřed prosince již mnoho rodin nakupuje vánoční stromečky a zdobí je. Ve školách se děti učí o dítěti Ježíši a někdy o jeho narození sehrají i hru, ve které zpívají koledy, pro své matky a otce. Hodně škol pořádá v prosinci pro děti besídky a dospělí mají zase na oplátku pracovní večírky. Mnoho Angličanů mezi 25. a 26. prosincem nepracuje a většinou mají týdenní dovolenou až do prvního ledna. Obvykle tento čas stráví doma se svou rodinou, nebo navštěvují vzdálené příbuzné a přátele. 39

41 Vánoční prázdniny začínají 24. prosince na Christmas Eve. Lidé obvykle skončí v práci dříve a společně se napijí nebo dokončí vánoční nákupy. Večer zabalí dárky a položí je pod stromeček. Ten večer děti házejí svá přáníčka do krbu a věří, že je Father Christmas (na obrázku) nalezne. Některé mu nechávají nápoj, kousek koláče a trochu zeleniny pro jeho zvířata. Zanechávají pro něj také dlouhou ponožku nebo punčochu v rozích jejich postele, doufajíc že se večer spustí komínem a přinese jim malé dárky, jako např. ovoce a oříšky. Poté jdou spát, protože jim rodiče tvrdí, že jinak Father Christmas nepřijde. Obvykle jim také říkají, že hodným dětem nosí dárky a těm zlobivým nechává jen kousek uhlí. O půlnoci vyrazí hodně lidí do kostela, kde poslouchají vánoční příběhy a zpívají koledy. Další den, 25. prosince, je Christmas Day. Děti obvykle vstanou velmi brzy a zkontrolují své punčochy, aby se podívaly, jaké dárky jim v nich Pan Vánoc zanechal. Po snídani otevírají ostatní dárky, které nalezly pod stromečkem. Vánoční večeře je odpoledne a je to největší jídlo za celý den. Obvykle se podává krocan s velkým množstvím zimní zeleniny a poté vánoční pudink (na fotce). Často jsou tu také horké paštikové koláče a dorty. Kolem třetí hodiny odpoledne mnoho Britů zapíná televizi, protože královna všem přeje: Merry Christmas. Poté se jdou projít ven, nebo spolu hrají hry. Večer jí studené jídlo a vánoční koláč (koláč s ovocem), ale obvykle nemají moc velký hlad, z důvodu velké sváteční večeře. 26. prosinec se nazývá Boxing Day neboli Balíčkový den. Svátek vychází z tradice, kdy chudí obyvatelé Londýna chodili s krabicemi ke každému domu a dostávali zbytky vánoční večeře, ovoce nebo i drobné peníze. V tento den 40

42 se Angličané navštěvují a hrají různé venkovní hry. Je to pro mnoho lidí svátek, ale hodně obchodů v tento den otevírá. Další britskou tradicí je pantomima. Pantomima je hra s prvky dětské pohádky, ve které se nachází hodně hudby a písní (např. Růženka nebo Aladin). Obvykle se muž převlékne do ženských šatů a předvádí starou ženu. Tato žena není příliš krásná, ale zato je často velmi vtipná. Děti mají pantomimu rády, protože se mohou smát, zpívat, křičet a vlastně všeobecně dělat hodně hluku. Obvykle sem zavítají se školou, nebo s rodinou. Vánoční období končí 6. ledna. Mnoho Angličanů se v tento čas již zbavuje vánočního stromku a ostatních dekorací. Myslí si totiž, že dělat tyhle věci po 6. lednu přináší smůlu. 41

43 8 Vyhodnocení dotazníků 9. tříd Při vytváření dotazníků bylo mým cílem zjistit, jaký vztah mají moji spolužáci k samotné Anglii. Dozvěděla jsem se díky tomu, jestli tuto zemi již někdy v minulosti navštívili, zda by chtěli, nebo jak na ně působí samotní Angličané. Podívejte se na výsledky nebo - viz. graf v příloze. Dotazník (Jeden rok v Anglii) 1. Kdyby sis mohl/a vybrat, jakým cizím jazykem bys chtěl/a umět plynule hovořit? a) anglicky 17 žáků, 85% b) německy 1 žák, 5% c) jiným 2 žáci, 10% 2. Navštívil/a jsi Anglii již někdy? a) ano 10 žáků, 50% b) ne 9 žáků, 45% c) ne, ale chtěl/a bych 1 žák, 5% 3. Kde se s touto zemí nejčastěji setkáváš? a) ve sportu 7 žáků, 35% b) u slavných osobností (zprávy, hudba apod.) - 12 žáků, 60% c) v politice- 1 žák, 5% 42

44 4. Která povaha je podle tebe pro Angličany charakteristická? a) zdvořilý a přátelský 17 žáků, 85% b) sobecký a mrzutý 1 žák, 5% c) drzý a nevkusný 2 žáci, 10% 5. Kdyby se ti naskytla nabídka pobytu v Anglii na neurčitý čas, přijal/a bys? a) ano 15 žáků, 75% b) ne 2 žáci, 10% c) nevím 3 žáci, 15% 6. Poznáš vlajku Anglie? a) - 5 žáků, 25% (správná odpověď) b) 0 žáků c) 15 žáků, 75% 43

45 Závěr Na závěr bych chtěla říct, že mě zpracovávání a získávání nových poznatků o Anglii a Angličanech velmi bavilo. Mé vědomosti, jak zeměpisné tak i ty o Anglii, sahají mnohem dál než na počátku. Jistě jsem v této práci nezmínila vše, ale to nevadí. I když mě Angličané nechali nahlédnout tzv. pod pokličku, stále mnoho svých tajemství jistě ukrývají. A my to musíme respektovat. Osobně mám tento národ velmi ráda a myslím si, že si nezaslouží být špiněn na základě nepravdivých pověr. Lidé se ale s každou generací mění, a tak kdo ví, jak se postupem času vyvine anglická povaha? Již od své první návštěvy nedokáži Anglii dostat z hlavy. Jako kdyby ve mně zanechala určitý otisk a já na ni zkrátka nemohla přestat myslet. Při zpracovávání mé práce mi došlo, jak moc se mi po této zemi stýská. Velmi ráda bych ji v budoucnu znovu navštívila a kdo ví? Moc ráda bych tam i odešla pracovat a případně založila rodinu. 44

46 Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace 1. Brendová Světla, Reálie anglicky mluvících zemí, 3. vyd. Praha: Fraus, Maquire J., Seasons and celebrations, 1. vyd. Praha: OUPELT, O'driscoll James, Britain: The country and its people, 3.vyd. Česká republika: Oxford University Press, Harvey Paul. Britain explored. 1. vyd. Londýn: Longman Group UK Limited, Escott John, London, 1. vyd. Česká republika: Oxford University Press, Clemen B. D. Gina, British and American Festivities, 1. vyd. Česká republika: Black Cat Publishing, 2004 Elektronické zdroje

47

48 Seznam příloh Příloha I Dotazník (Jeden rok v Anglii) 1. Kdyby sis mohl/a vybrat, jakým cizím jazykem bys chtěl/a umět plynule hovořit? a) anglicky b) německy c) jiným 2. Navštívil/a jsi Anglii již někdy? a) ano b) ne c) ne, ale chtěl/a bych 3. Kde se s touto zemí nejčastěji setkáváš? a) ve sportu b) u slavných osobností (zprávy, hudba apod.) c) v politice 4. Která povaha je podle tebe pro Angličany charakteristická? a) zdvořilý a přátelský b) sobecký a mrzutý c) drzý a nevkusný

49 5. Kdyby se ti naskytla nabídka pobytu v Anglii na neurčitý čas, přijmul/a bys? a) ano b) ne c) nevím 6. Poznáš vlajku Anglie? a) b) c) Děkuji za vyplnění.

50 Příloha II Grafické vyhodnocení dotazníku 1. Kdyby sis mohl/a vybrat, jakým cizím jazykem bys chtěl/a umět plynule hovořit? anglicky německy jiné 2. Navštívil/a jsi Anglii již někdy? ano ne ne, ale chtěl/a bych 3. Kde se s touto zemí nejčastěji setkáváš?

51 4. Která povaha je podle tebe pro Angličany charakteristická? zdvořilý a přátelský sobecký a mrzutý drzý a nevkusný 5. Kdyby se ti naskytla nabídka pobytu v Anglii na neurčitý čas, přijmul/a bys? 6. Poznáš vlajku Anglie?

52 Příloha III - Vlastní fotografie ze zájezdů do Londýna Trafalgarské náměstí úchvatný výhled na Houses of Parliament

53 londýnský St. James s park slavné fotbalové hřiště Chelsea

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II.

Velká Británie. 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie 244 000 km 2 62,5 mil. obyv. (2012) Londýn Angličtina (skotština, velština) libra EU, NATO, G8, OECD konstituční monarchie Alžběta II. Velká Británie ministerský předseda: David Cameron

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY

PŘEDKRMY BEZMASÉ POKRMY PŘEDKRMY 50g Ravioli z červené řepy plněné kozím sýrem 126,- dekorované opečenými piniovými oříšky doplněné rozpečenou francouzskou bagetkou 100g Krevetový koktejl s grilovanými toasty 84,- 1ks Topinka

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1.-4. CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Gastronomie, vy_32_inovace_ma_28_20

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

OSTROV RADOSTI pro pedagogy

OSTROV RADOSTI pro pedagogy URČENO PRO 3. ROČNÍK CÍL: Žák pozná rozdíly mezi zdravým a nezdravým životním stylem. POMŮCKY (PRO KAŽDOU DVOJICI): 2 sady otázek, hrací plánek a hrací figurka, nůžky, lepidlo, čistý list papíru. MOTIVACE

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK

Restaurace U ČOCHTANA JÍDELNÍ LÍSTEK Bramborové placky 200 g se čtyřmi druhy sýra 99 Kč 200 g s pikantní směsí 89 Kč 200 g s drůbežími játry 89 Kč 200 g s tvarůžkama 89 Kč 200 g se zelím a slaninou 89 Kč 150 g se zeleninovou přízdobou 45

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano.

Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Nabízíme Vám příjemné posezení v klimatizovaném prostředí, ve kterém můžete ochutnat velké množství zeleninových salátů, steaku, rybích specialit a jiných pochoutek.

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč APERITIVY 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč LIHOVINY A DESTILÁTY 0,04 Gin beefeeater 30,- Kč 0,04 Vodka finlandia 32,- Kč 0,04 Tequila blanco 35,- Kč 0,04 Slivovice 40,- Kč 0,04 Borovička

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili.

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Jídelní lístek Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. 1 Mendlovo náměstí 1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail:

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny.

Jídelní lístek. Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Jídelní lístek Přejeme Vám dobrou chuť. Ceny jsou uvedeny za celou a poloviční porci. Smluvní ceny. Studené předkrmy 1 50 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 45,- Kč 2 50 g Šunková rolka plněná francouzským

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří

Vážení hosté. Vítáme Vás V Pivovaru. V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757. a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Vážení hosté Vítáme Vás V Pivovaru V prostorách, kde právě jste, se vařilo pivo již od roku 1757 a jak se říká kde se pivo vaří, tam se dobře daří Věříme, že rozmanitý výběr jídel z naší kuchyně a bohatě

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Jídelní a nápojový lístek

Jídelní a nápojový lístek Předkrmy a pochoutky 01. 150g Domácí langoš 45 Kč (česnek, sýr, kečup) 02. 200g Domácí bramborák 45 Kč (1 velký domácí bramborák) 03. 150g Topinka se šunkou a sýrem 60 Kč (chléb, šunka, eidam) 04. 150g

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem.

Studené předkrmy. Saláty. Studená kuchyně. Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem. 80g Studené předkrmy Šunkový koktejl na listu salátu, zdobený vlašskými ořechy a jablky, podávaný s opečeným toastem 43 Kč 80g Variace šunkových roliček s křenovou šlehačkou a chřestem, pečivo Saláty Těstovinový

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem)

Studené: Teplé: Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 125g Mozzarella s rajčaty a vinným octem 79,- 75g Krabí koktejl 62,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Teplé: 2ks Topinka dřevorubce (se směsí

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie

VELKÁ BRITÁNIE. rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn britská libra státní zřízení monarchie Západní Evropa VELKÁ BRITÁNIE rozloha 245 000 km 2 počet obyvatel 60 mil. úřední jazyk angličtina hlavní město Londýn měna britská libra státní zřízení monarchie Charakteristika oficiální název: Spojené

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Zajistíme Vám rauty, svatební hostiny a další události. Možnost uzavřené společnosti, salonku. www.mediterrano.cz.

Zajistíme Vám rauty, svatební hostiny a další události. Možnost uzavřené společnosti, salonku. www.mediterrano.cz. Vítáme Vás v restauraci Mediterrano. Nabízíme Vám příjemné posezení v klimatizovaném prostředí, ve kterém můžete ochutnat velké množství zeleninových salátů, steaku,rybích specialit a jiných pochoutek.

Více

Hotel Arnica Jídelní lístek

Hotel Arnica Jídelní lístek Jídelní lístek Studené předkrmy 0101 200g Sýrová studená mísa (sýr eidam,uzený sýr, hermelín,niva,másl) 70 Kč 0102 100g Salám s cibulí 35 Kč 0103 350g Velká studená mísa 115 Kč (šunkový salám,eidam,uzený

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI Dětské menu DĚTSKÉ MENU KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ Předkrmy Předkrmy HUMMUS HUMMUS BI TAHINI 168Kč Hummus sezamovou tahinou, zlatohnědé cibulky, podávané

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice JÍDELNÍ LÍSTEK restaurant Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice Přijímáme objednávky na akce (svatby, promoce, smuteční hostiny, apod.) do 50-ti osob Nekuřácký a dětský koutek Objednávky na tel.: +420

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Měření vlastností látek - teplota Anotace Pracovní listy. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Studené předkrmy. Polévky. Malá teplá jídla. 1 Capresse salát 70,- 7. 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy Capresse salát 0,- 2 Kuřecí koktejl se šunkou, celerem a majonézou 65,- 3,9,0 3 Zeleninový koktejl s jogurtem a koprem 60,- 3, Polévky 0 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky

Více