březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str."

Transkript

1 březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního plesu města Kyjova Více na str.12, 13.

2 Z radnice / březen 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, zaznamenal jsem pozitivní ohlasy na údaje ze statistiky, které se týkají našeho města. V únoru proběhlo setkání akcionářů Vodovodů a kanalizací Hodonín, kde jsme obdrželi také zajímavá čísla, se kterými se s Vámi podělím. Průměrná spotřeba vody na osobu a den je 83,6 litrů. 1 litr odebrané pitné vody stojí 0,0325 korun, tedy něco přes tři haléře. I mně se v tuto chvíli začaly honit v hlavě cifry, kolik stojí litr balené vody v obchodě, když kvalita je srovnatelná. Pokud k tomu přičteme stočné, pak 1 litr spotřebované a vypuštěné odpadní vody přijde na 0,07 korun. V průměru tak za vodu denně zaplatíme na osobu necelých 6 korun. Vodovody a kanalizace Hodonín jsou akciovou společností, která je většinově vlastněna obcemi a městy našeho okresu. Cena vodného a stočného je pro rok 2014 za 1 m³ stanovena na 70,29 Kč, což je meziroční nárůst o necelé tři koruny. Patříme tak k regionům s nejnižší cenou. Je to dáno právě i vlastnickou strukturou. Jsem rád, že jsme v minulosti nepřipustili vstup strategického partnera, neboť vodárny, které tak učinily, předávají svým zákazníkům vodu za vyšší cenu. Snahou Zastupitelstva města Kyjova je posilovat svůj podíl v této společnosti. Také proto jsme před několika lety koupily akcie obce Nenkovice a své postavení hodláme ještě zvýšit například vložením kanalizačních rozvodů, které město vlastní. Pitná voda je strategická surovina, která na zemi ubývá. Z průzkumů vyplývá, že dnes žije 8 % světové populace v zemích, kde se projevuje silný nedostatek pitné vody a dalších 25 % v zemích, kde je situace jen o málo lepší. Předpokládá se, že budou-li současné trendy pokračovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí. I tyto prognózy nás nutí být stále obezřetnější a rozumnější s její spotřebou. Milí čtenáři, přeji Vám vlahé jaro, které doplní nejen naše vyprahlé nitro, ale také rezervoáry naší vzácné tekutiny. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 112. schůze Rady města Kyjova konané dne 20. ledna 2014 Rada města rozhodla: nezvyšovat nájemné u nebytových prostor ve vlastnictví města pro období od do o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za kalendářní rok 2013, vyhlášenou Českým statistickým úřadem ve výši 1,4% ; uzavřít s Domem dětí a mládeže Kyjov dohodu o provedení opravy střechy na budově v areálu rekreačního střediska Hutisko-Solanec. Dohoda bude upravovat především ujednání stran, že pro účely ohlášení prací na stavebním úřadě bude stavebníkem Dům dětí a mládeže, který rovněž zajistí veškerá potřebná stanoviska dotčených orgánů. Dům dětí a mládeže následně po ohlášení udržovacích prací provede na vlastní náklady výměnu střešní krytiny na budově a zajistí rovněž na své náklady likvidaci původní krytiny v souladu s právními předpisy. Současná krytina je na budově více než 40 let, je eternitová, tj. obsahuje azbest. DDM navrhuje výměnu za poplastovanou plechovou krytinu; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro občanské sdružení Tetky z Kyjova na výrobu a dokončení CD s názvem Vyšla hvězda na kraj světa (obsahuje písně posvátné ze sbírky Františka Sušila). Finanční prostředky budou uvolněny z přebytku hospodaření Slováckého roku 2011; o zřízení bezplatné autobusové linky svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích v termínu až a až (vždy v sobotu). Více informací naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz) i na str. 3; o vyhovění žádosti Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Město Kyjov se každoročně k vyvěšení vlajky připojuje a tento rok není výjimkou. Informace ze 113. schůze Rady města Kyjova konané dne 3. února 2014 Radní navštívili hřbitov v Bohuslavicích, kde se shodli, že navrhované rušení hrobových míst prozatím neproběhne. Zástupci Kulturně-historické společnosti nejprve do konce roku zajistí veškeré podklady, až poté bude projednán další postup. Rada města rozhodla: o uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken a dveří v budově dílen na ulici Urbanova s dodavatelem Okna Morávek s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Zakázka byla realizována v souladu s vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Osloveno bylo 11 dodavatelů, nabídku ve stanoveném termínu podalo 6 z nich. Hodnotící komisí byla radě města doporučena jako nejvýhodnější nabídka právě nabídka společnosti Okna Morávek s nejnižší nabídkovou cenou; o vypsání výběrových řízení: - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Stavební úpravy školských objektů v Kyjově - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Regenerace sídlišť v Kyjově 1. část - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Regenerace sídlišť v Kyjově 2. část - na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Palackého - na dodavatele stavby Příjezdová komunikace ke šroubárně - na dodavatele stavby Rekonstrukce MK Za Stadionem kolem garáží. Rada města schválila: rozdělení částky Kč do jednotlivých oblastí dotací poskytovaných pro rok 2014 z rozpočtu města Kyjova takto: Kč do oblasti sportu Kč do oblasti kultury Kč do sociální oblasti Kč do ostatních zájmových aktivit Kč do vázaných prostředků Kč do rezervy. Rada města vzala na vědomí: stav připravenosti a způsob financování investičních akcí dle vypracovaných projektových listů a souhlasí s realizací uvedených investičních akcí v roce 2014, a to v souladu s prioritami stanovenými zastupitelstvem. Celkový seznam naleznete na webových stránkách města v sekci Odbor rozvoje města. Informace ze 114. schůze Rady města Kyjova konané dne 10. února 2014 Radní města si prohlédli prostory internátu na sídlišti Lidická, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Jednali o budoucím využití budovy a realizaci návrhu Jihomoravského kraje přebudovat internát na startovací byty pro mladé za přítomnosti krajských radních náměstka Celého a Tesaříka. Dále se seznámili s komunikacemi a chodníky ve městě, které jsou navrženy v prioritách na rok 2014 pro opravy a rekonstrukce. Radní přijali Ing. Rajdu, který informoval o činnosti sdružení Bojovníků za svobodu. Z rukou Zastupitelstvo města Kyjova bude vysíláno ONLINE dne 10. března 2014 od hod. Více informací naleznete na webových stránkách města Kyjova strana 2

3 / březen 2014 Z našeho města Z radnice starosty města převzal Ing. Rajda děkovný list za celoživotní obětavou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu. Rada města vzala na vědomí: informaci místostarosty města o možnostech a podmínkách převzetí zřizovatelských funkcí DDM a pověřuje místostarostu vyjednat s JMK o převzetí bez finančních nákladů města k nejpozději k předloženou zprávu a souhlasí s realizací oprav chodníků a vozovek místních komunikací ve městě Kyjově v roce Seznam schválených oprav naleznete na webových stránkách města pod Odborem rozvoje města. foto archiv úřad Setkání zástupců JMK s představiteli města Kyjova. Vlevo starosta Kyjova František Lukl při návštěvě bývalého domova mládeže zdravotnické školy, který by se podle představ obou zainteresovaných subjektů (města a Kraje) mohl v blízké budoucnosti změnit například v krizové bydlení. Odpoledne plné zábavy Úsměv na tváři a nadšení ze společného setkání tak to vypadalo v Kyjově na akci s názvem Zářící oči. Už třetím rokem ji organizuje Apoštolská církev ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a německou charitativní organizací Nehemia. Potěšit má především děti. Její součástí je závěrečné předávání balíčků s překvapením. Zpívali jsme písničky, hráli jsme tematické scénky nebo soutěžili. Je to spojeno s tím, abychom se učili děkovat třeba rodičům a všem autoritám za všechno, co máme, aby to nebylo jen tak, sdělil organizátor setkání Bohuslav Cupal. Hospodaření skončilo přebytkem deseti milionů korun Nákup spotřebního materiálu a energií prostřednictvím elektronických aukcí, otevřená výběrová řízení a také změna rozpočtového určení daní, které jsou přerozdělovány tak, že do měst a obcí proudí až o desetinu více peněz z vybraných daní - to všechno jsou důvody, proč Kyjov ve svém hospodaření za rok 2013 skončil přebytkem 10 milionů korun. Z těchto deseti milionů částka asi 2,5 milionu je vázána na výdaje v letošním roce, zbytek, 7,5 milionu, bude použit na investiční akce, ať už v rámci regenerace sídlišť nebo generálních rekonstrukcí místních komunikací, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Ten připomněl také to, že změna rozpočtového určení daní, která výsledku pomohla, je ve velké míře výsledkem snažení Svazu měst a obcí ČR. Novinky v TV Slovácko - Vaše televize stále roste Začátkem nového roku pro vás Televize Slovácko připravila řadu změn. Dnes si dovolujeme vás informovat o prvních z nich rozšíření vysílání o zpravodajství z města Brna, změně programového schématu, změně časů vysílání některých pořadů a novém logu. Nejpodstatnější novinkou je rozšíření výroby a vysílání programu na čtyři hodiny. Tzn., že z formátu tři hodiny opakovaného osmkrát denně jsme od února přešli na formát výroby a vysílání čtyř hodin opakovaných šestkrát denně. Zachováváme pro vás v hodinu A Zlínský kraj od 18.00, v hodinu B Slovácko od a hodinu přeshraniční CZ&SK od Nově sestavenou čtvrtou hodinu D, brněnskou, nasazujeme od a přesunujeme do ní na její závěr sportovní magazín. Tím trochu uvolníme přeplněnou hodinu A. Na druhou stranu sportovní magazín je mezi zpravodajstvím ze dvou největších měst v dosahu našeho vysílání Brna a Uherského Hradiště. Zásadním rozšířením činnosti TV Slovácko od ledna 2014 je tvorba dvacetiminutového zpravodajského pořadu pro Statutární město Brno. Od nového roku byl tento pořad jen na internetu, od Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic Město Kyjov připravilo pro rok 2014 bezplatnou autobusovou linku na krytý bazén do Ratíškovic. Linka bude jezdit pravidelně každou sobotu až do 19. dubna a pak znovu od 11. října do 13. prosince. Vstupné do bazénu si každý hradí sám. Odjezd z Bohuslavic ve (zastávka na návsi), odjezd z Kyjova ve Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v K. Čapka (zastávka MHD), v Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v autobusové nádraží. Odjezd z Ratíškovic přibližně v se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi). (red) února jej přinášíme i v programu TV Slovácko s premiérou vždy ve čtvrtek od Věříme, že zprávy z moravské metropole budou zajímat stávající diváky TV Slovácko. Současně v tom spatřujeme především zkvalitnění programové nabídky o další regionální zpravodajství. Rozšíří se tím i naše divácká obec v rámci jižní Moravy, konkrétně na Brněnsku. Rozšíření programu vysílání s sebou přináší i změny časů repríz jednotlivých pořadů. Doufáme, že si na ně brzy zvyknete a naopak oceníte rozšíření zpravodajství o další moravská území. Od pondělí jste si také určitě všimli, že vysíláme s novým logem. Logo jsme vám představili na různých akcích od září loňského roku, ale až nyní jsme ho umístili i na televizní obrazovku. Věříme, že nová značka v nových tvarech, ovšem s původními barvami, se vám líbí. Je modernější a nám umožní s ní více graficky pracovat. Zůstaňte našimi příznivci, tvoříme pro vás více televizních zpráv a příště se dozvíte i další připravované změny. Zdeněk Mikel obchodní ředitel regionální stanice TVS A jak to vidí facebook? To se mi líbí Přidat komentář Sdílet Téma: veřejné osvětlení Dobrý den, chtěl bych upozornit na nesvítící pouliční osvětlení. Jde o křižovatku Nětčická/Dvořákova. Děkuji Město Kyjov - Děkujeme za upozornění. Závada bude v nejbližším možném termínu odstraněna. Své upozornění také můžete zasílat přímo Technickým službám Kyjov a to prostřednictvím mailu nebo pomocí formuláře, který najdete na stránkách Technických služeb - Téma: odpady Myslím, že by někdo mohl zařídit, aby se dostal do povědomí lidí tenhle kontejner. Je anonymní a veřejnosti celkem utajený. Zajímalo by mně, proč. A taky čí je, protože na něm není žádná firma, odkaz. Jeden je u pálenice, druhý Za Stadionem, o dalších nevím. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 3

4 Z našeho města / březen 2014 Soňa Voráčová oslavila stovku Krásných sto let se dožila 4. února Soňa Voráčová z Kyjova. I v tak pokročilém věku nechce jít do žádného z pečovatelských domů a žije sama v domečku, do kterého se kdysi nastěhovala se svým manželem. Narodila se v Šumperku, ale v Kyjově žije od svých dvaceti let. Přistěhovala se ještě před druhou světovou válkou. Nikdy nebyla nemocná. Až někdy v sedmdesáti nebo osmdesáti spadla a zlomila si žebra. Pak si zlomila kyčel a to byly všechny její zdravotní problémy, řekla o jubilantce sousedka Božena Zbořilová, která jí denně pomáhá. Během narozeninového dne se v domě jubilantky vystřídali přátelé, sousedé, ale i zástupci mnoha institucí. Oslavenkyně strávila v Kyjově i svůj profesní život. Pracovala například jako úřednice, ale nejvíce se pohybovala ve školním a také lékařském prostředí. Učila například na zdravotní škole, kde vykonávala také funkci vedoucí vychovatelky na internátě. Přestože se vdala, děti paní Voráčová neměla. Díky sourozencům má ale mnoho synovců či neteří. (zs) Když zima prospívá Lesní školka, kterou v loňském roce na podzim začaly navštěvovat děti z Kyjova a okolí, svůj provoz nepřerušila ani v zimních měsících. Skutečně pestrý program na čerstvém vzduchu doplňují i další zajímavé aktivity například návštěva ateliéru spojená s tvořením. Když vidím, že neumí dělat se štětcem, tak jim ukážu, jak se správně drží a jak správně udělat nějaký tah, v podstatě je to takové spontánní malování, uvedla výtvarnice Bára Lungová, která se snažila dětem při jejich návštěvě předat základy malování. Zakladatelka lesní školky Žaneta Brhelová vytvořila zázemí pro asi dvě desítky dětí, které se pravidelně setkávají několikrát v týdnu. Pomáhají i rodiče, kteří například děti společně sváží nebo je při některých aktivitách i doprovází. Většina dětí nám zůstala i přes zimu a naopak máme i další, které dříve nechodily, uvedla zakladatelka lesní školky Žaneta Brhelová s tím, že na zimu se lesní školka přesunula z Boršova na louku do Čeložnic. Většinu dne děti tráví procházkami a hrou v okolí. Zimní olympijské hry potřetí Že není letos zima, jak má být? Že není sníh a mráz? Nevadí! My jsme si s dětmi užili olympiádu i tak! Naše školková zahrada MŠ Střed se proměnila v olympijské sportoviště. Jako slavní sportovci v Soči jsme pod olympijskou vlajkou a zapáleným olympijským ohněm změřili své síly ve slalomu a střelbě na branku. Každá třída představovala jedno družstvo a podle toho měli sportovci i svá označení: Rybičky, Včeličky, Berušky, Ptáčci. Nechyběla ani vlajka s příslušným symbolem. Každý náš olympijský den začal heslem: My se sportu nebojíme, skáčeme a dovádíme. Olympijským hrám provoláme zdar! Svoji zdatnost si naši malí sportovci cvičili také každý den i ve třídě při překážkových dráhách a pohybových hrách. Názvy opravdových olympijských disciplín jsme se dozvěděli z encyklopedií, sledovali jsme průběžně úspěchy našich sportovců v Soči. V den zakončení sportovního klání obdrželi všichni malí sportovci zlaté medaile za snahu, vytrvalost a statečnost. Marie Galková, MŠ Střed foto archiv MŠ foto archiv MŠ Zahrádky budou dražší Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kyjově rozhodl o tom, že nájemné zahrádek v roce 2014 bude vyšší než v letech předcházejících. Důvodem bylo především to, že organizace doplácí za nájemné poměrně vysoké částky, a to už po dobu několika let. Má-li se organizace chovat jako dobrý hospodář, nemůže tyto prostředky nadále hradit, ale musí je vybrat od nájemců. Důvodů je několik. Jednak byla katastrálním úřadem v roce 2012 provedena digitalizace katastrálních map. V mnoha případech došlo ke změně výměry parcel, rozdělení původních parcel, případně i přečíslování parcel. Provedením digitalizace vznikla vlastníkům pozemků povinnost platit daně. Předmětem nájmu za užívání zahrádky jsou i pozemky tvořící cestu v dané kolonii a jsou v majetku pronajímatele (z původní parcely byly vyčleněny). Pronajímatel požaduje nájemné i z prostor mezi zahrádkami a nájemné z cest. Po digitalizaci musíme uzavřít s vlastníky nové smlouvy a ne vždy jsme schopni se na cenách s vlastníky domluvit. Dalším problémem je například to, že téměř ve všech koloniích jsou zahrádky, které nájemce opustil a ty leží ladem. Majitel je nechce vyčlenit a chce, aby se nájem platil i z těchto pozemků. V několika případech zahrádku, nebo její část, obdělává soused, ale nájemné rovněž neplatí. Průměrná základní cena zemědělského pozemku je stanovena s účinností od ČZS při uzavírání smluv navrhuje nájemné ve výši deset procent z průměrné ceny pozemku za m². Dle vyhlášky ministerstva financí č. 611/1992 Sb sjednané nájemné za nájem pozemků činí 1až 5 Kč/m². Někteří majitelé nechtějí přistoupit na návrh ČZS a navrhují vyšší nájemné. Většina vlastníků však s našim návrhem souhlasí. Více informací je možné získat v kanceláři ZO ČZS vždy v úterý nebo v pátek. Očekáváme také rozsáhlou diskuzi na výroční členské schůzi, která se uskuteční 30. března v 9.30 v estrádním sále domu kultury. Pavel Navrátil, předseda ZO ČZS Kyjov Povídání se Zdeňkem Glozem o daleké Zambii Návštěvníci čajovny měli možnost se setkat nad fotografiemi se Zdeňkem Glozem, který je provedl dalekou Zambií. Sdílel s nimi své zážitky, seznámil s mentalitou obyvatel hlavního města Lusaky a atmosférou domorodých vesnic. Zavedl příchozí na periferii chudinských čtvrtí, do vzdělávacího Centra denní péče, kde se děti učí číst, psát a počítat. Navštívili s ním centrum péče o lidi trpící HIV. Seznámil je i s okolní přírodou včetně safari a Viktoriiných vodopádů. Povídání prokládal veselými příhodami s rychlým občerstvením, krmením krokodýlů, úžasnými toaletami a mobilními autoservisy. Setkání přivedlo do Čajovny Galerie Kyjov spoustu diváků. Zdeněk Gloz se rozhodl peníze získané ze vstupného věnovat Sociálně-psychiatrickému centru Fénix. Bohuslava Šibalová strana 4

5 / březen 2014 Z našeho města Knihovna vymalovala. Teď chce posílit vztahy k prarodičům Díky novým projektům, ale také novému vymalování, se snaží být bohuslavická knihovna příjemnější pro své čtenáře. Ti si nemohli nevšimnout, že se prostředí této pobočky Městské knihovny Kyjov v poslední době proměnilo. Po dlouhé době došlo k vymalování, vyčištění, úpravě regálů. Teď jsou pro děti prostory daleko přijatelnější, knihovna je barevně vymalovaná, je barevně sladěná, uvedla ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková. Bohuslavice mají v současné době téměř osmdesát registrovaných čtenářů, z nichž třetinu tvoří děti. Těm je určen nejnovější projekt, na který se vedení kyjovské knihovny pokouší získat peníze u ministerstva školství. Jmenuje se: Dědečku, babičko, mám vás rád a má posílit mezigenerační vztahy. Směrem k vnoučatům jsou v Bohuslavicích pevné dost, posílit mají hlavně opačným směrem. Projekt je nápadem knihovnice bohuslavické pobočky Anežky Zimkové. Všimla si, že prarodičům se od dětí nedostává tak samozřejmé pozornosti jako rodičům. Zkusila s dětmi vyplnit dotazník a zjistila, že některé ani neznají křestní jméno babičky nebo dědečka. (zs) Černý Petr v Bohuslavicích Odpoledne plné karet si užily děti v Bohuslavicích u Kyjova. Nešlo samozřejmě o hazard. Knihovna uspořádala turnaj ve hře Černý Petr. Bylo pro nás překvapením, že některé děti tuto hru neznaly, poznamenala knihovnice Anežka Zimková. Knihovna tak po dětech dopředu vzkázala rodičům, aby své ratolesti zaučili. Vyplatilo se. Školáci byli spokojení, ať už vyhrávali nebo ne. Někteří se dokonce po prohře radovali, protože za každou získali razítko. Kvůli nemocnosti přišlo do tělocvičny základní školy méně dětí než minule při pexesu. Určitě ale nelitovaly. Procvičily se v další hře, kterou si mohou zpestřovat víkendová odpoledne s rodiči. (zs) Maškarní bál U Vodičků Ochrana ptáků na Kyjovsku Hubením roští a křoví na mezích a plotů zasahuje člověk v působnost přírody, a sice na svou vlastní škodu. Kdo by o tom pochyboval, ať jen pozoruje život v přírodě. Hlavní příčinou alarmujícího úbytku běžných obecných druhů ptáků zemědělské krajiny je necitlivý přístup k půdě, krajině, vodě a zeleni v ní. Bez ohledu na formu státního zřízení moderní zemědělství - kapitalistické i bolševické - šlo cestou intenzifikace a modernizace výroby. Ne chovu, ne pěstování, ale výroby. A přirozená krajina s mnoha rozptýleně rostoucími stromy, s mezemi tvořícími často hranice pozemků porostlými pásy keřů a polními mokřady tak, jak ji známe ze starých filmů nebo fotografií, šla do kytek (viz Na takové změny, které se v posledních 50 letech několikanásobně urychlily, reagovali nejenom ptáci jediným možným způsobem. Začaly z takové krajiny mizet. Ke zlepšení z hlediska ptáků u nás došlo na pár let po pádu komunismu do doby, než se naše zemědělství opět stabilizovalo a zprivatizovalo. Západní Evropu jsme dohnali minimálně v tom, že už i my máme na pár jarních týdnů jedovatě žlutou krajinu, která potom zezelená a následně zhnědne a pak vydá olej. V krajině vymizely staré ovocné stromy kolem polních cest. Kolem cyklostezek, pokud vůbec, se vysazují různé kultivary a hybridy rychle rostoucích topolů nebo okrasných javorů. Co na tom, že nově vysazené stromky následně zpravidla nikdo neošetřuje a většina z nich do roka a do dne odumře. Každý trochu vnímavý obyvatel Kyjova registruje i úbytek zeleně na území města. Je hezké, že město získává tituly v různých květinových soutěžích, ale podle mě by mělo mnohem více ozelenit parčík nad muzeem nebo i hlavní park. Více zeleně by sneslo i sídliště Za Stadionem nebo ulice například Mezi Mlaty nebo Brandlova. Úsměvně tak vyznívá zhodnocení činnosti Technických služeb města Kyjova a článek o ochraně motýlů, uveřejněné souběžně v únorovém čísle Kyjovských novin, které jen dokumentuje výrazně odlišné chápání a pohled na funkci a správu zeleně v našem okolí. Po vstupu do Evropské unie došlo k zásadním změnám. Jednou z mnoha podmínek přijetí naší země do EU bylo také vyhlášení sítě tzv. ptačích oblastí. V České Republice jich bylo zřízeno celkem 41. V našem regionu máme takové oblasti dvě. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví chrání v rámci naší republiky výjimečné populace dudka chocholatého, lelka lesního, skřivana lesního a jejich stanoviště jedná se o unikátní komplex borovicových lesů na vátých píscích a lužní lesy a louky v nivě řeky Moravy. Druhou ptačí oblastí je Hovoransko Čejkovicko. Ta byla primárně vyhlášena za účelem ochrany a stabilizace populace strnada zahradního. Druh početně mizející z celého svého evropského areálu bohužel vymizel i odsud. K ochraně ptáků na Kyjovsku, jak už naznačil předchozí text zveřejněný v Kyjovských novinách, přispěje zřejmě více než drahé a nejisté projekty a programy - byť spolufinancované z EU změna přístupu a pohledu na věc od každého místního obyvatele. Větší úcta ke starým, křivým, děravým a nevzhledným stromům. Více přízně listnatým dřevinám, i když je po nich na podzim nepořádek. Je jedno, jestli je řeč o stromech a keřích na soukromých nebo obecních pozemcích, např. ptáci uvítají ponechávání části zahrad neposečené se stromem nebo keřem v rohu pozemku. Je vhodné obnovit, pokud je to jen trochu možné, síť starých polních cest a liniovou výsadbou vhodných stromů aspoň trochu rozbít jednotvárné obrovské plochy dnešních lánů. Stejně tak je velice záslužné revitalizovat různé staré sady a štěpnice, na mnoha z nich dosud rostou původní odrůdy rezistentních ovocných stromů, které se kdysi vysazovaly poblíž téměř každé obce. O znovuzavedení pastvy dobytka v co největším možném rozsahu, není potřeba se rozepisovat. Karel Šimeček Sál U Vodičků v Bohuslavicích druhý únorový víkend ožil zábavou veskrze pohádkovou. Kromě princezen, víl a rytířů byste potkali také vodníka, supermana, dýni nebo zvířátka jako čmeláka, zajíčka i divokou kočku. Všechny tyto postavičky se v sále shromáždily na dnes již tradičním dětském maškarním bále. Pro děti všech věkových kategorií byly připraveny rozličné hry, soutěže a samozřejmě také zasloužené odměny. Děti si tak mohly vyzkoušet jak jsou šikovné v motání provázků, lovení rybek nebo třeba v tanci. Hlavním společným jmenovatelem všech aktivit byla určitě dobrá nálada, která vyústila v radostný, neustále se smějící rej masek. Nutno podotknout, že ani rodiče nepřišli zkrátka. Kromě často pracné přípravy kostýmů museli být svým ratolestem na blízku, aby je podpořili, poradili nebo dokonce povozili v kolečkách. Téměř třicet párů ve složení rodič-dítě se zúčastnilo soutěže star dance, kterou pro velký úspěch vyhráli všichni soutěžící. Samozřejmě nemohlo chybět ani ocenění nejlepších masek. Protože se maškarního bálu účastnily děti od batolat až po školáky, byly rozdány sladké ceny třem nejlepším maskám pro dvě věkové kategorie. Vyvrcholením zábavného odpoledne bylo vystoupení klaunů aneb moderátorů v převleku, kteří si pro návštěvníky připravili číslo vskutku kouzelnické, nad kterým zůstával rozum stát. Velký dík a pochvala tak patří Igorovi Šrůtkovi, Jakubovi Novákovi a Pavlovi Kouřilovi za pečlivě připravený program a nezapomenutelný zážitek nejen pro děti. O.S. Demižonek, Přátelé vína z Bohuslavic foto archiv pořadatelé strana 5

6 Z našeho města / březen 2014 Přibývá mladých bezdomovců a chybí krizová lůžka pro týrané matky Jak pomáhat rodinám v krizi v Kyjově a okolí? To pravidelně na svých schůzkách řeší členové jedné z pracovních skupin v komunitním plánování sociálních služeb na Kyjovsku. Na té poslední se dověděli kromě jiného to, že s penězi v sociálních službách to bude brzy špatné. Financování sociálních služeb do budoucna je velmi nejisté a Kyjov sám to neutáhne finančně. Chceme oslovovat obce a k tomu se bude konat konference pro starosty, informovala vedoucí pracovní skupiny Miroslava Janíková. Sociální služby ve velkém spoléhají na dotace z Evropské unie. Letos končí jedno programové období, co bude pravděpodobně následovat, není veselé. Buď začnou na Kyjovsku pomáhat s placením obce, nebo budou některé služby končit. Problémů k řešení je přitom stále dost. Třeba teď nám chybí krizová lůžka pro týrané matky. Řešíme, kdo by vůbec mohl udělat investiční projekt, kde jsou jaké možnosti, uvedla příklad Miroslava Janíková. Další problémy přináší současná zima. I když není příliš mrazivá, noclehárny a ubytovny zaplnila. Nejsou volná místa. Mezi bezdomovci přitom nejsou už jen starší lidé, kteří přišli o rodinu nebo o majetek. Objevují se mezi nimi i mladí, kteří po škole nesehnali práci a na podporu od úřadu práce nemají kvůli chybějící praxi nárok. Pro některé rodiny je totiž nemožné finančně utáhnout všechny členy, tak se snaží své ratolesti vydat do světa. Ono ale není kam. (zs) Nemocní s roztroušenou sklerózou budou společně cvičit Díky iniciativě samotných pacientů vznikl projekt cvičebního maratónu lidí s roztroušenou sklerózou. Ten se nyní uskuteční ve dnech 7. a 8. března a zapojí se i Kyjov. Maratón proběhne v Domově Horizont formou kontinuálního cvičení, při kterém se po dobu 24 hodin budou střídat týmy složené z pacientů, lékařů, zdravotních sester, rodinných příslušníků, kamarádů, ale také umělců. Vše pod dohledem odborných fyzioterapeutů. Letos se hlavní cvičení uskuteční v Průhonicích. Bude propojeno prostřednictvím telemostů s některými regionálními pobočkami, aby byly zapojeny i ostatní části republiky do aktivního cvičení a tím byla zvýrazněna myšlenka skládanky. To je právě případ Kyjova, kde se cvičení uskuteční v Domově Horizont. (red) Sociální oblast Děti se učí hospodařit s penězi Do tíživé finanční situace se může dostat každý. Jak tomu ale předcházet? Už děti na základních školách mají v rámci výuky i takzvanou finanční gramotnost. Ta je má do budoucna uchránit nepromyšleným krokům s penězi. Narážíme na to, že děti vůbec nemají povědomí o tom, jak rodina spoří, co si může dovolit. Setkávám se také s tím, že spoustě rodin musíme dělat splátkový kalendář, aby byly vůbec schopné zaplatit stravné nebo školní věci, uvedla ředitelka ZŠ Bohuslavice Jovanka Rybová. Nápad připravit speciální hru pro děti přinesla jedna z maminek. Od teorie pak už byl jenom krůček k praxi. Škola v Bohuslavicích začala děti seznamovat s úskalími půjček a výhodami spoření. Vedle nových pojmů, s kterým se seznámily, si například během této hodiny i procvičily matematiku. Z Kyjova do Kalkaty Před více než deseti lety dobrovolníci na jižní Moravě začali s pletením obvazů, které míří do nemocnic chudých zemí Afriky nebo do Indie. Skupina Čechů se před nedávnem vrátila z indické Kalkaty, kde navštívila několik zdravotnických zařízení, do kterých právě i z Kyjovska odesílá občanské sdružení Omega pravidelně zásilky s obvazovým materiálem. Určen je především do speciálních nemocnic, kde pečují o pacienty zasažené leprou. Obvazy, které pleteme, jsou tam přijímány upřímně. Jsou připraveni odebírat dále. V nemocnicích, které jsou vedeny misionářkami a misionáři, tam je ta úroveň nesrovnatelně větší, než v nemocnici státní. Byli jsme i v těch a tam to bylo drastické, prohlásil po návratu z Indie a setkáních s malomocnými Vladimír Výleta ze sdružení Omega Plus z Kyjova. Fotografie z reálného života nejprostších lidí, které šéf kyjovské dobročinné organizace pořídil v místech, kam se dostal spolu s dalšími Čechy, jsou často pro Evropany téměř nepochopitelné. Dvě nemocnice, které naše republika i s pomocí dalších charitních organizací vybudovala, jsou jiné než u nás. Je to současně základní škola i zdravotní škola. Součástí je i hospodářství, krávy, slepice, husy, rybník na ryby, to je taková ta výchovná část. Pak je tam druhý komplex pavilonů, kde jsou nemocní. Je tam běžné interní nebo chirurgické oddělení a oddělení pro malomocné, popsal Výleta. Hodnotí svůj pětidenní pobyt v Indii jako prospěšný. Nejen, že se osobně přesvědčil o situaci, kterou zažívají instituce, jimž dobrovolníci z Kyjovska pomáhají pletením obvazů. Získal také celou řadu dalších kontaktů, kam může z Moravy směřovat pomoc. foto archiv Omega foto archiv Omega strana 6 Jubilanti Soňa Voráčková 100 let Marie Ježová 99 let Františka Šafaříková 97 let Josef Blahynka 90 let Miloslava Vonderková 90 let Karel Podešva 85 let Marie Kozáková 85 let Evžen Glos 85 let Marcel Černý 85 let Zdeňka Santlerová 85 let Ludmila Křížková 80 let Alena Turečková 80 let Adolf Marek 80 let Libuše Tycová 75 let Drahomíra Adámková 75 let Stanislav Vymazal 75 let Vladimír Výleta 75 let Úmrtí: Jiřina Staňková Anděla Bednaříková

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str.

prosinec 2013 Martinský hody Kyjovem zněly Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. prosinec 2013 Pátý prosinec: Mezinárodní den dobrovolníků > více str. 7 Kyjovem zněly Martinský hody > více str. 12 Kyjovské atletky zlaté na Mistrovství ČR > více str. 17 Z radnice / prosinec 2013 MILÍ

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str.

duben 2014 Nemocnici slouží nová sanitka V Kyjově se množí krádeže Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 > více str. 5 > více str. duben 2014 Podepsáno memorandum s Prizrenem > více str. 3 V Kyjově se množí krádeže > více str. 5 Nemocnici slouží nová sanitka > více str. 5 foto Marie Kašná První únorová neděle patřila fašankovým oslavám.

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO duben 2015 NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ > více str. 5 GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO > více str. 6 KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU > více str. 18 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY Ročník 51. / Březen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Potřebuji zařídit... Ze společnosti Reportáž psaná na přechodu Píšete nám Úspěchy v matematice Podnikáme Jablečné tablety

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Bohuš si uvedl v Kyjově druhé Dědictví

Bohuš si uvedl v Kyjově druhé Dědictví Úterý / 18. února 2014 / Cena 18 Kč / Předplatné 17 Kč / Ročník IV. / číslo 8 Bohuš si uvedl v Kyjově druhé Dědictví Dnes čtěte Petr Něnička z Vlkoše je Český patriot 2013. Jako teprve druhý v regionu.

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

1/2015. Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill. Zápis do 1. tříd ZŠ. Ceny v roce 2015. Hrad Lukov

1/2015. Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill. Zápis do 1. tříd ZŠ. Ceny v roce 2015. Hrad Lukov Prohibice byla urážkou celé historie lidstva. Winston Churchill 1/2015 Ceny v roce 2015 4 Zápis do 1. tříd ZŠ 8 Hrad Lukov 19 staré fotky Historie orientačního běhu V tomto vydání vám přinášíme tematickou

Více

Obchodní centrum nabírá konkrétnější obrysy

Obchodní centrum nabírá konkrétnější obrysy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 13 úterý 28. června 2011 cena 10 Kč

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Nováčci s bohatými zkušenostmi

Nováčci s bohatými zkušenostmi 07 08/2015 www.zasklivani-zlin.cz Uherské Hradiště Změny v MHD Kunovice Areál Jízdy králů Staré Město Jan Vojtík Kultura Prázdniny v muzeu Nováčci s bohatými zkušenostmi Regionální televize TVS chce svým

Více

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013. 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od 15.30 hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více