březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str."

Transkript

1 březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního plesu města Kyjova Více na str.12, 13.

2 Z radnice / březen 2014 MILÍ KYJOVJÁCI, zaznamenal jsem pozitivní ohlasy na údaje ze statistiky, které se týkají našeho města. V únoru proběhlo setkání akcionářů Vodovodů a kanalizací Hodonín, kde jsme obdrželi také zajímavá čísla, se kterými se s Vámi podělím. Průměrná spotřeba vody na osobu a den je 83,6 litrů. 1 litr odebrané pitné vody stojí 0,0325 korun, tedy něco přes tři haléře. I mně se v tuto chvíli začaly honit v hlavě cifry, kolik stojí litr balené vody v obchodě, když kvalita je srovnatelná. Pokud k tomu přičteme stočné, pak 1 litr spotřebované a vypuštěné odpadní vody přijde na 0,07 korun. V průměru tak za vodu denně zaplatíme na osobu necelých 6 korun. Vodovody a kanalizace Hodonín jsou akciovou společností, která je většinově vlastněna obcemi a městy našeho okresu. Cena vodného a stočného je pro rok 2014 za 1 m³ stanovena na 70,29 Kč, což je meziroční nárůst o necelé tři koruny. Patříme tak k regionům s nejnižší cenou. Je to dáno právě i vlastnickou strukturou. Jsem rád, že jsme v minulosti nepřipustili vstup strategického partnera, neboť vodárny, které tak učinily, předávají svým zákazníkům vodu za vyšší cenu. Snahou Zastupitelstva města Kyjova je posilovat svůj podíl v této společnosti. Také proto jsme před několika lety koupily akcie obce Nenkovice a své postavení hodláme ještě zvýšit například vložením kanalizačních rozvodů, které město vlastní. Pitná voda je strategická surovina, která na zemi ubývá. Z průzkumů vyplývá, že dnes žije 8 % světové populace v zemích, kde se projevuje silný nedostatek pitné vody a dalších 25 % v zemích, kde je situace jen o málo lepší. Předpokládá se, že budou-li současné trendy pokračovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí. I tyto prognózy nás nutí být stále obezřetnější a rozumnější s její spotřebou. Milí čtenáři, přeji Vám vlahé jaro, které doplní nejen naše vyprahlé nitro, ale také rezervoáry naší vzácné tekutiny. František Lukl Informace z orgánů města Údaje jsou upraveny z důvodu ochrany osobních údajů. Informace ze 112. schůze Rady města Kyjova konané dne 20. ledna 2014 Rada města rozhodla: nezvyšovat nájemné u nebytových prostor ve vlastnictví města pro období od do o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za kalendářní rok 2013, vyhlášenou Českým statistickým úřadem ve výši 1,4% ; uzavřít s Domem dětí a mládeže Kyjov dohodu o provedení opravy střechy na budově v areálu rekreačního střediska Hutisko-Solanec. Dohoda bude upravovat především ujednání stran, že pro účely ohlášení prací na stavebním úřadě bude stavebníkem Dům dětí a mládeže, který rovněž zajistí veškerá potřebná stanoviska dotčených orgánů. Dům dětí a mládeže následně po ohlášení udržovacích prací provede na vlastní náklady výměnu střešní krytiny na budově a zajistí rovněž na své náklady likvidaci původní krytiny v souladu s právními předpisy. Současná krytina je na budově více než 40 let, je eternitová, tj. obsahuje azbest. DDM navrhuje výměnu za poplastovanou plechovou krytinu; o poskytnutí dotace ve výši Kč pro občanské sdružení Tetky z Kyjova na výrobu a dokončení CD s názvem Vyšla hvězda na kraj světa (obsahuje písně posvátné ze sbírky Františka Sušila). Finanční prostředky budou uvolněny z přebytku hospodaření Slováckého roku 2011; o zřízení bezplatné autobusové linky svážející kyjovské občany na krytý bazén v Ratíškovicích v termínu až a až (vždy v sobotu). Více informací naleznete na webových stránkách města (www.mestokyjov.cz) i na str. 3; o vyhovění žádosti Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Město Kyjov se každoročně k vyvěšení vlajky připojuje a tento rok není výjimkou. Informace ze 113. schůze Rady města Kyjova konané dne 3. února 2014 Radní navštívili hřbitov v Bohuslavicích, kde se shodli, že navrhované rušení hrobových míst prozatím neproběhne. Zástupci Kulturně-historické společnosti nejprve do konce roku zajistí veškeré podklady, až poté bude projednán další postup. Rada města rozhodla: o uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken a dveří v budově dílen na ulici Urbanova s dodavatelem Okna Morávek s.r.o. za cenu Kč včetně DPH. Zakázka byla realizována v souladu s vnitřním předpisem o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Osloveno bylo 11 dodavatelů, nabídku ve stanoveném termínu podalo 6 z nich. Hodnotící komisí byla radě města doporučena jako nejvýhodnější nabídka právě nabídka společnosti Okna Morávek s nejnižší nabídkovou cenou; o vypsání výběrových řízení: - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Stavební úpravy školských objektů v Kyjově - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Regenerace sídlišť v Kyjově 1. část - na dodavatele staveb v rámci výběrového řízení Regenerace sídlišť v Kyjově 2. část - na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Palackého - na dodavatele stavby Příjezdová komunikace ke šroubárně - na dodavatele stavby Rekonstrukce MK Za Stadionem kolem garáží. Rada města schválila: rozdělení částky Kč do jednotlivých oblastí dotací poskytovaných pro rok 2014 z rozpočtu města Kyjova takto: Kč do oblasti sportu Kč do oblasti kultury Kč do sociální oblasti Kč do ostatních zájmových aktivit Kč do vázaných prostředků Kč do rezervy. Rada města vzala na vědomí: stav připravenosti a způsob financování investičních akcí dle vypracovaných projektových listů a souhlasí s realizací uvedených investičních akcí v roce 2014, a to v souladu s prioritami stanovenými zastupitelstvem. Celkový seznam naleznete na webových stránkách města v sekci Odbor rozvoje města. Informace ze 114. schůze Rady města Kyjova konané dne 10. února 2014 Radní města si prohlédli prostory internátu na sídlišti Lidická, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Jednali o budoucím využití budovy a realizaci návrhu Jihomoravského kraje přebudovat internát na startovací byty pro mladé za přítomnosti krajských radních náměstka Celého a Tesaříka. Dále se seznámili s komunikacemi a chodníky ve městě, které jsou navrženy v prioritách na rok 2014 pro opravy a rekonstrukce. Radní přijali Ing. Rajdu, který informoval o činnosti sdružení Bojovníků za svobodu. Z rukou Zastupitelstvo města Kyjova bude vysíláno ONLINE dne 10. března 2014 od hod. Více informací naleznete na webových stránkách města Kyjova strana 2

3 / březen 2014 Z našeho města Z radnice starosty města převzal Ing. Rajda děkovný list za celoživotní obětavou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu. Rada města vzala na vědomí: informaci místostarosty města o možnostech a podmínkách převzetí zřizovatelských funkcí DDM a pověřuje místostarostu vyjednat s JMK o převzetí bez finančních nákladů města k nejpozději k předloženou zprávu a souhlasí s realizací oprav chodníků a vozovek místních komunikací ve městě Kyjově v roce Seznam schválených oprav naleznete na webových stránkách města pod Odborem rozvoje města. foto archiv úřad Setkání zástupců JMK s představiteli města Kyjova. Vlevo starosta Kyjova František Lukl při návštěvě bývalého domova mládeže zdravotnické školy, který by se podle představ obou zainteresovaných subjektů (města a Kraje) mohl v blízké budoucnosti změnit například v krizové bydlení. Odpoledne plné zábavy Úsměv na tváři a nadšení ze společného setkání tak to vypadalo v Kyjově na akci s názvem Zářící oči. Už třetím rokem ji organizuje Apoštolská církev ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a německou charitativní organizací Nehemia. Potěšit má především děti. Její součástí je závěrečné předávání balíčků s překvapením. Zpívali jsme písničky, hráli jsme tematické scénky nebo soutěžili. Je to spojeno s tím, abychom se učili děkovat třeba rodičům a všem autoritám za všechno, co máme, aby to nebylo jen tak, sdělil organizátor setkání Bohuslav Cupal. Hospodaření skončilo přebytkem deseti milionů korun Nákup spotřebního materiálu a energií prostřednictvím elektronických aukcí, otevřená výběrová řízení a také změna rozpočtového určení daní, které jsou přerozdělovány tak, že do měst a obcí proudí až o desetinu více peněz z vybraných daní - to všechno jsou důvody, proč Kyjov ve svém hospodaření za rok 2013 skončil přebytkem 10 milionů korun. Z těchto deseti milionů částka asi 2,5 milionu je vázána na výdaje v letošním roce, zbytek, 7,5 milionu, bude použit na investiční akce, ať už v rámci regenerace sídlišť nebo generálních rekonstrukcí místních komunikací, uvedl starosta Kyjova František Lukl. Ten připomněl také to, že změna rozpočtového určení daní, která výsledku pomohla, je ve velké míře výsledkem snažení Svazu měst a obcí ČR. Novinky v TV Slovácko - Vaše televize stále roste Začátkem nového roku pro vás Televize Slovácko připravila řadu změn. Dnes si dovolujeme vás informovat o prvních z nich rozšíření vysílání o zpravodajství z města Brna, změně programového schématu, změně časů vysílání některých pořadů a novém logu. Nejpodstatnější novinkou je rozšíření výroby a vysílání programu na čtyři hodiny. Tzn., že z formátu tři hodiny opakovaného osmkrát denně jsme od února přešli na formát výroby a vysílání čtyř hodin opakovaných šestkrát denně. Zachováváme pro vás v hodinu A Zlínský kraj od 18.00, v hodinu B Slovácko od a hodinu přeshraniční CZ&SK od Nově sestavenou čtvrtou hodinu D, brněnskou, nasazujeme od a přesunujeme do ní na její závěr sportovní magazín. Tím trochu uvolníme přeplněnou hodinu A. Na druhou stranu sportovní magazín je mezi zpravodajstvím ze dvou největších měst v dosahu našeho vysílání Brna a Uherského Hradiště. Zásadním rozšířením činnosti TV Slovácko od ledna 2014 je tvorba dvacetiminutového zpravodajského pořadu pro Statutární město Brno. Od nového roku byl tento pořad jen na internetu, od Bezplatná autobusová linka na krytý bazén do Ratíškovic Město Kyjov připravilo pro rok 2014 bezplatnou autobusovou linku na krytý bazén do Ratíškovic. Linka bude jezdit pravidelně každou sobotu až do 19. dubna a pak znovu od 11. října do 13. prosince. Vstupné do bazénu si každý hradí sám. Odjezd z Bohuslavic ve (zastávka na návsi), odjezd z Kyjova ve Boršov (zastávka MHD u ČSAD), v K. Čapka (zastávka MHD), v Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), v Masarykovo nám. (zastávka MHD před radnicí), v autobusové nádraží. Odjezd z Ratíškovic přibližně v se zastávkou: Masarykovo nám. Kyjov, Újezd (zastávka MHD na Dvořákově ulici), K. Čapka (zastávka MHD), Boršov (zastávka MHD u ČSAD), Bohuslavice (zastávka na návsi). (red) února jej přinášíme i v programu TV Slovácko s premiérou vždy ve čtvrtek od Věříme, že zprávy z moravské metropole budou zajímat stávající diváky TV Slovácko. Současně v tom spatřujeme především zkvalitnění programové nabídky o další regionální zpravodajství. Rozšíří se tím i naše divácká obec v rámci jižní Moravy, konkrétně na Brněnsku. Rozšíření programu vysílání s sebou přináší i změny časů repríz jednotlivých pořadů. Doufáme, že si na ně brzy zvyknete a naopak oceníte rozšíření zpravodajství o další moravská území. Od pondělí jste si také určitě všimli, že vysíláme s novým logem. Logo jsme vám představili na různých akcích od září loňského roku, ale až nyní jsme ho umístili i na televizní obrazovku. Věříme, že nová značka v nových tvarech, ovšem s původními barvami, se vám líbí. Je modernější a nám umožní s ní více graficky pracovat. Zůstaňte našimi příznivci, tvoříme pro vás více televizních zpráv a příště se dozvíte i další připravované změny. Zdeněk Mikel obchodní ředitel regionální stanice TVS A jak to vidí facebook? To se mi líbí Přidat komentář Sdílet Téma: veřejné osvětlení Dobrý den, chtěl bych upozornit na nesvítící pouliční osvětlení. Jde o křižovatku Nětčická/Dvořákova. Děkuji Město Kyjov - Děkujeme za upozornění. Závada bude v nejbližším možném termínu odstraněna. Své upozornění také můžete zasílat přímo Technickým službám Kyjov a to prostřednictvím mailu nebo pomocí formuláře, který najdete na stránkách Technických služeb - Téma: odpady Myslím, že by někdo mohl zařídit, aby se dostal do povědomí lidí tenhle kontejner. Je anonymní a veřejnosti celkem utajený. Zajímalo by mně, proč. A taky čí je, protože na něm není žádná firma, odkaz. Jeden je u pálenice, druhý Za Stadionem, o dalších nevím. Kompletní diskuzi a další najdete na facebookovém profilu města Kyjova. strana 3

4 Z našeho města / březen 2014 Soňa Voráčová oslavila stovku Krásných sto let se dožila 4. února Soňa Voráčová z Kyjova. I v tak pokročilém věku nechce jít do žádného z pečovatelských domů a žije sama v domečku, do kterého se kdysi nastěhovala se svým manželem. Narodila se v Šumperku, ale v Kyjově žije od svých dvaceti let. Přistěhovala se ještě před druhou světovou válkou. Nikdy nebyla nemocná. Až někdy v sedmdesáti nebo osmdesáti spadla a zlomila si žebra. Pak si zlomila kyčel a to byly všechny její zdravotní problémy, řekla o jubilantce sousedka Božena Zbořilová, která jí denně pomáhá. Během narozeninového dne se v domě jubilantky vystřídali přátelé, sousedé, ale i zástupci mnoha institucí. Oslavenkyně strávila v Kyjově i svůj profesní život. Pracovala například jako úřednice, ale nejvíce se pohybovala ve školním a také lékařském prostředí. Učila například na zdravotní škole, kde vykonávala také funkci vedoucí vychovatelky na internátě. Přestože se vdala, děti paní Voráčová neměla. Díky sourozencům má ale mnoho synovců či neteří. (zs) Když zima prospívá Lesní školka, kterou v loňském roce na podzim začaly navštěvovat děti z Kyjova a okolí, svůj provoz nepřerušila ani v zimních měsících. Skutečně pestrý program na čerstvém vzduchu doplňují i další zajímavé aktivity například návštěva ateliéru spojená s tvořením. Když vidím, že neumí dělat se štětcem, tak jim ukážu, jak se správně drží a jak správně udělat nějaký tah, v podstatě je to takové spontánní malování, uvedla výtvarnice Bára Lungová, která se snažila dětem při jejich návštěvě předat základy malování. Zakladatelka lesní školky Žaneta Brhelová vytvořila zázemí pro asi dvě desítky dětí, které se pravidelně setkávají několikrát v týdnu. Pomáhají i rodiče, kteří například děti společně sváží nebo je při některých aktivitách i doprovází. Většina dětí nám zůstala i přes zimu a naopak máme i další, které dříve nechodily, uvedla zakladatelka lesní školky Žaneta Brhelová s tím, že na zimu se lesní školka přesunula z Boršova na louku do Čeložnic. Většinu dne děti tráví procházkami a hrou v okolí. Zimní olympijské hry potřetí Že není letos zima, jak má být? Že není sníh a mráz? Nevadí! My jsme si s dětmi užili olympiádu i tak! Naše školková zahrada MŠ Střed se proměnila v olympijské sportoviště. Jako slavní sportovci v Soči jsme pod olympijskou vlajkou a zapáleným olympijským ohněm změřili své síly ve slalomu a střelbě na branku. Každá třída představovala jedno družstvo a podle toho měli sportovci i svá označení: Rybičky, Včeličky, Berušky, Ptáčci. Nechyběla ani vlajka s příslušným symbolem. Každý náš olympijský den začal heslem: My se sportu nebojíme, skáčeme a dovádíme. Olympijským hrám provoláme zdar! Svoji zdatnost si naši malí sportovci cvičili také každý den i ve třídě při překážkových dráhách a pohybových hrách. Názvy opravdových olympijských disciplín jsme se dozvěděli z encyklopedií, sledovali jsme průběžně úspěchy našich sportovců v Soči. V den zakončení sportovního klání obdrželi všichni malí sportovci zlaté medaile za snahu, vytrvalost a statečnost. Marie Galková, MŠ Střed foto archiv MŠ foto archiv MŠ Zahrádky budou dražší Výbor základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kyjově rozhodl o tom, že nájemné zahrádek v roce 2014 bude vyšší než v letech předcházejících. Důvodem bylo především to, že organizace doplácí za nájemné poměrně vysoké částky, a to už po dobu několika let. Má-li se organizace chovat jako dobrý hospodář, nemůže tyto prostředky nadále hradit, ale musí je vybrat od nájemců. Důvodů je několik. Jednak byla katastrálním úřadem v roce 2012 provedena digitalizace katastrálních map. V mnoha případech došlo ke změně výměry parcel, rozdělení původních parcel, případně i přečíslování parcel. Provedením digitalizace vznikla vlastníkům pozemků povinnost platit daně. Předmětem nájmu za užívání zahrádky jsou i pozemky tvořící cestu v dané kolonii a jsou v majetku pronajímatele (z původní parcely byly vyčleněny). Pronajímatel požaduje nájemné i z prostor mezi zahrádkami a nájemné z cest. Po digitalizaci musíme uzavřít s vlastníky nové smlouvy a ne vždy jsme schopni se na cenách s vlastníky domluvit. Dalším problémem je například to, že téměř ve všech koloniích jsou zahrádky, které nájemce opustil a ty leží ladem. Majitel je nechce vyčlenit a chce, aby se nájem platil i z těchto pozemků. V několika případech zahrádku, nebo její část, obdělává soused, ale nájemné rovněž neplatí. Průměrná základní cena zemědělského pozemku je stanovena s účinností od ČZS při uzavírání smluv navrhuje nájemné ve výši deset procent z průměrné ceny pozemku za m². Dle vyhlášky ministerstva financí č. 611/1992 Sb sjednané nájemné za nájem pozemků činí 1až 5 Kč/m². Někteří majitelé nechtějí přistoupit na návrh ČZS a navrhují vyšší nájemné. Většina vlastníků však s našim návrhem souhlasí. Více informací je možné získat v kanceláři ZO ČZS vždy v úterý nebo v pátek. Očekáváme také rozsáhlou diskuzi na výroční členské schůzi, která se uskuteční 30. března v 9.30 v estrádním sále domu kultury. Pavel Navrátil, předseda ZO ČZS Kyjov Povídání se Zdeňkem Glozem o daleké Zambii Návštěvníci čajovny měli možnost se setkat nad fotografiemi se Zdeňkem Glozem, který je provedl dalekou Zambií. Sdílel s nimi své zážitky, seznámil s mentalitou obyvatel hlavního města Lusaky a atmosférou domorodých vesnic. Zavedl příchozí na periferii chudinských čtvrtí, do vzdělávacího Centra denní péče, kde se děti učí číst, psát a počítat. Navštívili s ním centrum péče o lidi trpící HIV. Seznámil je i s okolní přírodou včetně safari a Viktoriiných vodopádů. Povídání prokládal veselými příhodami s rychlým občerstvením, krmením krokodýlů, úžasnými toaletami a mobilními autoservisy. Setkání přivedlo do Čajovny Galerie Kyjov spoustu diváků. Zdeněk Gloz se rozhodl peníze získané ze vstupného věnovat Sociálně-psychiatrickému centru Fénix. Bohuslava Šibalová strana 4

5 / březen 2014 Z našeho města Knihovna vymalovala. Teď chce posílit vztahy k prarodičům Díky novým projektům, ale také novému vymalování, se snaží být bohuslavická knihovna příjemnější pro své čtenáře. Ti si nemohli nevšimnout, že se prostředí této pobočky Městské knihovny Kyjov v poslední době proměnilo. Po dlouhé době došlo k vymalování, vyčištění, úpravě regálů. Teď jsou pro děti prostory daleko přijatelnější, knihovna je barevně vymalovaná, je barevně sladěná, uvedla ředitelka Městské knihovny Kyjov Marie Ježková. Bohuslavice mají v současné době téměř osmdesát registrovaných čtenářů, z nichž třetinu tvoří děti. Těm je určen nejnovější projekt, na který se vedení kyjovské knihovny pokouší získat peníze u ministerstva školství. Jmenuje se: Dědečku, babičko, mám vás rád a má posílit mezigenerační vztahy. Směrem k vnoučatům jsou v Bohuslavicích pevné dost, posílit mají hlavně opačným směrem. Projekt je nápadem knihovnice bohuslavické pobočky Anežky Zimkové. Všimla si, že prarodičům se od dětí nedostává tak samozřejmé pozornosti jako rodičům. Zkusila s dětmi vyplnit dotazník a zjistila, že některé ani neznají křestní jméno babičky nebo dědečka. (zs) Černý Petr v Bohuslavicích Odpoledne plné karet si užily děti v Bohuslavicích u Kyjova. Nešlo samozřejmě o hazard. Knihovna uspořádala turnaj ve hře Černý Petr. Bylo pro nás překvapením, že některé děti tuto hru neznaly, poznamenala knihovnice Anežka Zimková. Knihovna tak po dětech dopředu vzkázala rodičům, aby své ratolesti zaučili. Vyplatilo se. Školáci byli spokojení, ať už vyhrávali nebo ne. Někteří se dokonce po prohře radovali, protože za každou získali razítko. Kvůli nemocnosti přišlo do tělocvičny základní školy méně dětí než minule při pexesu. Určitě ale nelitovaly. Procvičily se v další hře, kterou si mohou zpestřovat víkendová odpoledne s rodiči. (zs) Maškarní bál U Vodičků Ochrana ptáků na Kyjovsku Hubením roští a křoví na mezích a plotů zasahuje člověk v působnost přírody, a sice na svou vlastní škodu. Kdo by o tom pochyboval, ať jen pozoruje život v přírodě. Hlavní příčinou alarmujícího úbytku běžných obecných druhů ptáků zemědělské krajiny je necitlivý přístup k půdě, krajině, vodě a zeleni v ní. Bez ohledu na formu státního zřízení moderní zemědělství - kapitalistické i bolševické - šlo cestou intenzifikace a modernizace výroby. Ne chovu, ne pěstování, ale výroby. A přirozená krajina s mnoha rozptýleně rostoucími stromy, s mezemi tvořícími často hranice pozemků porostlými pásy keřů a polními mokřady tak, jak ji známe ze starých filmů nebo fotografií, šla do kytek (viz Na takové změny, které se v posledních 50 letech několikanásobně urychlily, reagovali nejenom ptáci jediným možným způsobem. Začaly z takové krajiny mizet. Ke zlepšení z hlediska ptáků u nás došlo na pár let po pádu komunismu do doby, než se naše zemědělství opět stabilizovalo a zprivatizovalo. Západní Evropu jsme dohnali minimálně v tom, že už i my máme na pár jarních týdnů jedovatě žlutou krajinu, která potom zezelená a následně zhnědne a pak vydá olej. V krajině vymizely staré ovocné stromy kolem polních cest. Kolem cyklostezek, pokud vůbec, se vysazují různé kultivary a hybridy rychle rostoucích topolů nebo okrasných javorů. Co na tom, že nově vysazené stromky následně zpravidla nikdo neošetřuje a většina z nich do roka a do dne odumře. Každý trochu vnímavý obyvatel Kyjova registruje i úbytek zeleně na území města. Je hezké, že město získává tituly v různých květinových soutěžích, ale podle mě by mělo mnohem více ozelenit parčík nad muzeem nebo i hlavní park. Více zeleně by sneslo i sídliště Za Stadionem nebo ulice například Mezi Mlaty nebo Brandlova. Úsměvně tak vyznívá zhodnocení činnosti Technických služeb města Kyjova a článek o ochraně motýlů, uveřejněné souběžně v únorovém čísle Kyjovských novin, které jen dokumentuje výrazně odlišné chápání a pohled na funkci a správu zeleně v našem okolí. Po vstupu do Evropské unie došlo k zásadním změnám. Jednou z mnoha podmínek přijetí naší země do EU bylo také vyhlášení sítě tzv. ptačích oblastí. V České Republice jich bylo zřízeno celkem 41. V našem regionu máme takové oblasti dvě. Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví chrání v rámci naší republiky výjimečné populace dudka chocholatého, lelka lesního, skřivana lesního a jejich stanoviště jedná se o unikátní komplex borovicových lesů na vátých píscích a lužní lesy a louky v nivě řeky Moravy. Druhou ptačí oblastí je Hovoransko Čejkovicko. Ta byla primárně vyhlášena za účelem ochrany a stabilizace populace strnada zahradního. Druh početně mizející z celého svého evropského areálu bohužel vymizel i odsud. K ochraně ptáků na Kyjovsku, jak už naznačil předchozí text zveřejněný v Kyjovských novinách, přispěje zřejmě více než drahé a nejisté projekty a programy - byť spolufinancované z EU změna přístupu a pohledu na věc od každého místního obyvatele. Větší úcta ke starým, křivým, děravým a nevzhledným stromům. Více přízně listnatým dřevinám, i když je po nich na podzim nepořádek. Je jedno, jestli je řeč o stromech a keřích na soukromých nebo obecních pozemcích, např. ptáci uvítají ponechávání části zahrad neposečené se stromem nebo keřem v rohu pozemku. Je vhodné obnovit, pokud je to jen trochu možné, síť starých polních cest a liniovou výsadbou vhodných stromů aspoň trochu rozbít jednotvárné obrovské plochy dnešních lánů. Stejně tak je velice záslužné revitalizovat různé staré sady a štěpnice, na mnoha z nich dosud rostou původní odrůdy rezistentních ovocných stromů, které se kdysi vysazovaly poblíž téměř každé obce. O znovuzavedení pastvy dobytka v co největším možném rozsahu, není potřeba se rozepisovat. Karel Šimeček Sál U Vodičků v Bohuslavicích druhý únorový víkend ožil zábavou veskrze pohádkovou. Kromě princezen, víl a rytířů byste potkali také vodníka, supermana, dýni nebo zvířátka jako čmeláka, zajíčka i divokou kočku. Všechny tyto postavičky se v sále shromáždily na dnes již tradičním dětském maškarním bále. Pro děti všech věkových kategorií byly připraveny rozličné hry, soutěže a samozřejmě také zasloužené odměny. Děti si tak mohly vyzkoušet jak jsou šikovné v motání provázků, lovení rybek nebo třeba v tanci. Hlavním společným jmenovatelem všech aktivit byla určitě dobrá nálada, která vyústila v radostný, neustále se smějící rej masek. Nutno podotknout, že ani rodiče nepřišli zkrátka. Kromě často pracné přípravy kostýmů museli být svým ratolestem na blízku, aby je podpořili, poradili nebo dokonce povozili v kolečkách. Téměř třicet párů ve složení rodič-dítě se zúčastnilo soutěže star dance, kterou pro velký úspěch vyhráli všichni soutěžící. Samozřejmě nemohlo chybět ani ocenění nejlepších masek. Protože se maškarního bálu účastnily děti od batolat až po školáky, byly rozdány sladké ceny třem nejlepším maskám pro dvě věkové kategorie. Vyvrcholením zábavného odpoledne bylo vystoupení klaunů aneb moderátorů v převleku, kteří si pro návštěvníky připravili číslo vskutku kouzelnické, nad kterým zůstával rozum stát. Velký dík a pochvala tak patří Igorovi Šrůtkovi, Jakubovi Novákovi a Pavlovi Kouřilovi za pečlivě připravený program a nezapomenutelný zážitek nejen pro děti. O.S. Demižonek, Přátelé vína z Bohuslavic foto archiv pořadatelé strana 5

6 Z našeho města / březen 2014 Přibývá mladých bezdomovců a chybí krizová lůžka pro týrané matky Jak pomáhat rodinám v krizi v Kyjově a okolí? To pravidelně na svých schůzkách řeší členové jedné z pracovních skupin v komunitním plánování sociálních služeb na Kyjovsku. Na té poslední se dověděli kromě jiného to, že s penězi v sociálních službách to bude brzy špatné. Financování sociálních služeb do budoucna je velmi nejisté a Kyjov sám to neutáhne finančně. Chceme oslovovat obce a k tomu se bude konat konference pro starosty, informovala vedoucí pracovní skupiny Miroslava Janíková. Sociální služby ve velkém spoléhají na dotace z Evropské unie. Letos končí jedno programové období, co bude pravděpodobně následovat, není veselé. Buď začnou na Kyjovsku pomáhat s placením obce, nebo budou některé služby končit. Problémů k řešení je přitom stále dost. Třeba teď nám chybí krizová lůžka pro týrané matky. Řešíme, kdo by vůbec mohl udělat investiční projekt, kde jsou jaké možnosti, uvedla příklad Miroslava Janíková. Další problémy přináší současná zima. I když není příliš mrazivá, noclehárny a ubytovny zaplnila. Nejsou volná místa. Mezi bezdomovci přitom nejsou už jen starší lidé, kteří přišli o rodinu nebo o majetek. Objevují se mezi nimi i mladí, kteří po škole nesehnali práci a na podporu od úřadu práce nemají kvůli chybějící praxi nárok. Pro některé rodiny je totiž nemožné finančně utáhnout všechny členy, tak se snaží své ratolesti vydat do světa. Ono ale není kam. (zs) Nemocní s roztroušenou sklerózou budou společně cvičit Díky iniciativě samotných pacientů vznikl projekt cvičebního maratónu lidí s roztroušenou sklerózou. Ten se nyní uskuteční ve dnech 7. a 8. března a zapojí se i Kyjov. Maratón proběhne v Domově Horizont formou kontinuálního cvičení, při kterém se po dobu 24 hodin budou střídat týmy složené z pacientů, lékařů, zdravotních sester, rodinných příslušníků, kamarádů, ale také umělců. Vše pod dohledem odborných fyzioterapeutů. Letos se hlavní cvičení uskuteční v Průhonicích. Bude propojeno prostřednictvím telemostů s některými regionálními pobočkami, aby byly zapojeny i ostatní části republiky do aktivního cvičení a tím byla zvýrazněna myšlenka skládanky. To je právě případ Kyjova, kde se cvičení uskuteční v Domově Horizont. (red) Sociální oblast Děti se učí hospodařit s penězi Do tíživé finanční situace se může dostat každý. Jak tomu ale předcházet? Už děti na základních školách mají v rámci výuky i takzvanou finanční gramotnost. Ta je má do budoucna uchránit nepromyšleným krokům s penězi. Narážíme na to, že děti vůbec nemají povědomí o tom, jak rodina spoří, co si může dovolit. Setkávám se také s tím, že spoustě rodin musíme dělat splátkový kalendář, aby byly vůbec schopné zaplatit stravné nebo školní věci, uvedla ředitelka ZŠ Bohuslavice Jovanka Rybová. Nápad připravit speciální hru pro děti přinesla jedna z maminek. Od teorie pak už byl jenom krůček k praxi. Škola v Bohuslavicích začala děti seznamovat s úskalími půjček a výhodami spoření. Vedle nových pojmů, s kterým se seznámily, si například během této hodiny i procvičily matematiku. Z Kyjova do Kalkaty Před více než deseti lety dobrovolníci na jižní Moravě začali s pletením obvazů, které míří do nemocnic chudých zemí Afriky nebo do Indie. Skupina Čechů se před nedávnem vrátila z indické Kalkaty, kde navštívila několik zdravotnických zařízení, do kterých právě i z Kyjovska odesílá občanské sdružení Omega pravidelně zásilky s obvazovým materiálem. Určen je především do speciálních nemocnic, kde pečují o pacienty zasažené leprou. Obvazy, které pleteme, jsou tam přijímány upřímně. Jsou připraveni odebírat dále. V nemocnicích, které jsou vedeny misionářkami a misionáři, tam je ta úroveň nesrovnatelně větší, než v nemocnici státní. Byli jsme i v těch a tam to bylo drastické, prohlásil po návratu z Indie a setkáních s malomocnými Vladimír Výleta ze sdružení Omega Plus z Kyjova. Fotografie z reálného života nejprostších lidí, které šéf kyjovské dobročinné organizace pořídil v místech, kam se dostal spolu s dalšími Čechy, jsou často pro Evropany téměř nepochopitelné. Dvě nemocnice, které naše republika i s pomocí dalších charitních organizací vybudovala, jsou jiné než u nás. Je to současně základní škola i zdravotní škola. Součástí je i hospodářství, krávy, slepice, husy, rybník na ryby, to je taková ta výchovná část. Pak je tam druhý komplex pavilonů, kde jsou nemocní. Je tam běžné interní nebo chirurgické oddělení a oddělení pro malomocné, popsal Výleta. Hodnotí svůj pětidenní pobyt v Indii jako prospěšný. Nejen, že se osobně přesvědčil o situaci, kterou zažívají instituce, jimž dobrovolníci z Kyjovska pomáhají pletením obvazů. Získal také celou řadu dalších kontaktů, kam může z Moravy směřovat pomoc. foto archiv Omega foto archiv Omega strana 6 Jubilanti Soňa Voráčková 100 let Marie Ježová 99 let Františka Šafaříková 97 let Josef Blahynka 90 let Miloslava Vonderková 90 let Karel Podešva 85 let Marie Kozáková 85 let Evžen Glos 85 let Marcel Černý 85 let Zdeňka Santlerová 85 let Ludmila Křížková 80 let Alena Turečková 80 let Adolf Marek 80 let Libuše Tycová 75 let Drahomíra Adámková 75 let Stanislav Vymazal 75 let Vladimír Výleta 75 let Úmrtí: Jiřina Staňková Anděla Bednaříková

7 / březen 2014 Sociální oblast Sociálně-psychiatrické centrum FÉNIX Denní stacionář NABÍZÍ lidem s duševním onemocněním pravidelné skupiny s individuálním programem sociální rehabilitace. Zájemci jsou rozřazováni do skupin podle typu duševního onemocnění: po: skupina pro uživatele trpící závislostmi út: skupina pro uživatele s demencí st: skupina pro uživatele s afektivními obtížemi (neurotické, úzkostné, depresivní) a pro uživatele s organickým psychosyndromem čt: skupina pro uživatele s demencí (možnost svozu mikrobusem) pá: skupina pro psychoticky nemocné uživatele Kapacita stacionáře je 10 uživatelů na jeden den skupiny. Otevírací doba stacionáře: po-pá od 8.00 do Úhrada nákladů za sociální služby v DS Fénix činí 150 Kč/den. V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí DS (Mgr. Radka Galanová, , Fénix nabízí dopravu nemocných do stacionáře Duševně nemocným lidem z regionu pomáhá Sociálně-psychiatrické centrum Fénix. Novou službou pro veřejnost je doprava, díky které mohou denní stacionář navštívit i lidé bez možnosti vlastní dopravy nebo ze vzdálenějších míst. Paní má Alzheimerovu chorobu. Toto je jedna z možností, které nám dávají příležitost se dostat do stacionáře. Díky nabídce dopravy jsme tady poprvé a zkusíme, jaké to bude a doufám, že to bude ke spokojenosti, uvedl Miloslav Krcha ze Bzence. Momentálně jsme ve zkušební fázi, kdy tímto způsobem klienty dopravujeme do denního stacionáře a hodnotit to budeme po nějaké době. Ten zájem ze strany klientů je, jsou to klienti, kteří nemají jinou možnost, jak by se do stacionáře dostali. Začínáme v Kyjově, jedeme do Dubňan, Hodonína, Vracova, do Bzence a zpátky do Kyjova, uvedla terapeutka Radka Galanová. Do stacionáře míří lidé s duševním onemocněním, s psychózami, postižení demencí, s afektivními poruchami nebo s organickým poškozením mozku, a to bez omezení věku. Škola sbírá víčka, aby pomohla léčbě holčičky Speciální škola v Kyjově při příležitosti zápisů předala dar mamince Sabiny Chromečkové. Holčička žije s rodinou v Kněždubu a trpí dětskou mozkovou obrnou. Její rodiče už dvanáct let bojují s nemocí, která dívku upoutala na invalidní vozík a celé rodině značně komplikuje běžný život. Léčba, která dívence výrazně pomáhá, je bohužel nesmírně nákladná. Za účelem získání finančních prostředků na její léčbu jsme se rozhodli sbírat víčka. Potřebuje terapii v Klimkovicích. Čtyřtýdenní pobyt stojí devadesát dva tisíc korun. To je pro nás nedostupné, uvedla Ivana Chromečková. Plastová víčka vykoupí firma v Uherském Brodě. Rodiče Sabinky ale musí nasbírat asi třináct tun plastových vršků na jeden léčebný pobyt! Rozhodla se pomoci i speciální škola z Kyjova. Sbírali jsme už loni pro Michalku Láníkovou a posílali jsme to poštou. Tak se mi líbilo, že se děti zapojily, celá škola a podařilo se nám nasbírat i tentokrát velké množství, uvedla učitelka školy Vladimíra Suchlová. foto archiv Fénix VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost na základě schválené žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude od ledna 2014 do října 2014 realizovat 10 školících aktivit v projektu reg.číslo CZ.1.04/1.1.04/B Vzdělávání sklářských specialistů ve své profesi, které budou financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost má za cíl v uvedeném období vzdělávat celkem 52 zaměstnanců. Školení je zaměřeno na získání či zdokonalení znalostí a dovedností sklářských specialistů na všech provozních úsecích tj. na horkém provozu, studeném provozu, provozu přípravy skloviny, provozu formového hospodářství i provozu údržby. placená inzerce strana 7

8 Sociální oblast / březen 2014 Igor Nebojsa: velký příběh malého hrdiny Nadace Dětem z Vilšan není v Kyjově neznámým pojmem. Vznikla spojením kyjovského vodáckého hnutí PHB a jejich kamarádů česko-slovenské cestovatelské skupiny Mopadži s cílem pomáhat dětem na Ukrajině. V průběhu let 2008 až 2013 uskutečnila nadace v Kyjově i mimo Kyjov řadu benefičních akcí. O skutečnosti, že nadace neustrnula a dál podává svým prostřednictvím pomocnou ruku, vypovídá následující příběh. V dětském domově Vilšany na Ukrajině žije v současnosti 199 chovanců, většinou s těžkou motorickou poruchou a často s rozsáhlým mentálním postižením a také řada někdy bezejmenných sirotků. V tomto prostředí žije také dnes již desetiletý Igor, který se stal přes svůj věk malým hrdinou. Chlapec přežil děsivý požár s velmi těžkými následky stran rozsáhlých popálenin a znehybnění rukou i nohou. Byl téměř odsouzen k doživotnímu údělu pacienta ležáka, a co více - bez svých nejbližších. Díky nezměrné péči týmu pracovníků dětského domova a díky obrovskému úsilí ředitele Bohdana Kikina se ve spolupráci s mnoha mecenáši i nadacemi podařilo chlapce v roce 2012 úspěšně dopravit k rozsáhlému operačnímu zákroku do amerického Bostonu. První etapa, celkem šest operací a následná rekonvalescence, trvala bezmála pět měsíců. Chlapec znovu mohl začít používat ruce a nohy. Jeho boj však neskončil a nyní ho čeká druhá etapa operací k celkovému zajištění některých důležitých životních funkcí a řadou plastických operací. Do řešení tohoto problému se zapojila i Nadace Dětem z Vilšan. Připojila se k řadě dárců a na Igorovo doléčení věnovala padesát tisíc korun. Ve čtvrtek 6. února tak Igor mohl z Budapešti odletět k další, a snad poslední nutné operaci do amerického Bostonu. Pomoci dětem z Vilšan může kdokoliv. Nadace pomáhá jak humanitární, tak přímou pomocí v daných oblastech. Veškeré finanční příspěvky a dary putují přímo do dětského domova ve Vilšanech a nejsou použity na krytí nákladů nadace. Stanislav Pokorný foto archiv radnice Kultura Bohuslava Šibalová vystaví své obrazy v Bukovanech Centrum Fénix se chystá na zahájení výstavy obrazů Bohuslavy Šibalové s názvem Cesta nitrem bez GPS. Vernisáž se uskuteční na Bukovanském mlýně dne 4.3. od Představeny budou díla autorky jak z let minulých, tak současných. Výstava potrvá do konce dubna Po celou dobu výstavy budou k vidění i dva obrazy, jejichž konečná cena bude dána nejvyšší nabídkou v dražbě, která proběhne koncem května v centru Fénix v rámci dne otevřených dveří. Autorka se rozhodla z této částky věnovat polovinu na provoz Sociálně-psychiatrického centra Fénix. Aukce bude zahájena dnem vernisáže a můžete ji sledovat na stránkách Fénixu nebo na facebooku. Tyto dva obrazy po ukončení výstavy bude možné vidět do termínu aukce v Čajovně Galerii v Kyjově. (red) Jančovka by měla sloužit sdružením. Potřebuje ale rekonstrukci Původní záměr kyjovského Jazzklubu zřídit v areálu objektu Jančovka s přilehlou zahradou hudební klub snad konečně dostává reálnější obrysy. Místo by mělo sloužit pro akce pořádané místními občanskými sdruženími a spolky. Tak vidí kyjovští zastupitelé smysluplné využití objektu Jančovka, který před časem město koupilo do vlastnictví od původních majitelů. Prozatím objekt stojí bez využití. Všichni jsme se shodli, že nový nájemce musí naplnil cíl, který jsme stanovili, když jsme budovu kupovali. Aby tam byla spolková činnost, aby se tam konaly koncerty komorního charakteru, aby to využívala všechna sdružení, která se před tím k tomu hlásila, uvedl starosta města František Lukl. Podle starosty jde především o to, předložit smysluplný návrh náplně činnosti, která nebude narušovat veřejný pořádek. V opačném případě by město objekt prodalo jako nadbytečný. Zástupci Jazzklubu, kteří nápad s využitím Jančovky iniciovali, mají prozatím příslib několika místních sdružení. Domluvili jsme se, že asi nebudeme zakládat další sdružení, které by to zaštítilo. Jako Jazzklub sepíšeme s ostatními smlouvy o příslibu spolupráce. Jednali jsme s Matýskem, Oponou, Kyjovským Slováckem v pohybu, s mateřským centrem, s dětským divadlem v rámci Slováckého souboru a dalšími, vyjmenoval zájemce Vítězslav Začal z Jazzklubu Jančovka. Objekt ale vyžaduje rekonstrukci, aby mohl být plně využíván. Rekonstrukce je plánována se všemi sdruženími společně. Musíme na to sehnat peníze z evropských fondů, poznamenal Začal. Samotný Jazzklub prozatím své akce přesunul do centra města pod radnici. Upozornění Vlastivědné muzeum Kyjov připravuje na závěr letošního roku výstavu Svaté obrázky z vlastních sbírkových fondů. Vyzýváme občany, pokud vlastní takové obrázky, zdali by je nemohli muzeu poskytnout formou prodeje, nebo daru, a tím nepřispěli k rozšíření muzejních sbírek. Bližší informace podá Taťána Martonová nebo Ester Vratislavská. Galerie Doma v vernisáž Výstava Víta Balouna, absolvent a pracovník na FaVU VUT v Brně, představí v Kyjově své fotografie z opuštěných i funkčních industriálních komplexů. Výstava potrvá do Více informací strana 8

9 / březen 2014 Kultura Sdružení učitelů zazpívá v Kyjově V sobotu 8. března se v koncertním sále MKS v Kyjově uskuteční koncert předního mužského sboru - Pěveckého sdružení moravských učitelů. Toto těleso, které loni oslavilo 110 let od svého vzniku, je svými tradicemi úzce spojeno s dílem Leoše Janáčka a dá se říci, že existence PSMU podmínila nebo umožnila vznik Janáčkových vrcholných skladeb. K letošnímu Roku české hudby připravilo PSMU program ze skladeb prakticky všech českých významných skladatelů, počínaje B. Smetanou a A. Dvořákem. Již úvodní skladba koncertu Věno B. Smetany na text J. Debrnova, komponované k jubileu tehdy významného pražského Hlaholu, nás zavede do druhé poloviny 19. stol., kdy se vlastně díky osobnosti B. Smetany začala vytvářet nová podoba české národní hudby. Po optimistické Písni na moři na text V. Hálka se přeneseme ke skladbám J.B. Foerstera - klasika české sborové tvorby; z cyklu Devět mužských sborů zazní věhlasný sbor Velké širé rodné lány a také Skřivánkovi na texty J.V. Sládka. Z díla V. Nováka uslyšíme dva sbory z cyklu Na domácí půdě. Janáčkova tvorba bude zastoupena dvěma sbory na lidové texty O. Přikryla Dež viš a Klekánica, které Janáček věnoval jako první skladby zakladateli PSMU - F. Vachovi. Janáčkova Ach vojna uvede také druhou část koncertu, ve které zazní dvě ze Zbojnických písní B. Martinů (věnované PSMU) a sbory Zavedený ovčák a Milenka Travička z cyklu Sborové písně od A. Dvořáka, úpravy lidových písní sbormistrů PSMU F. Vacha, J. Šoupala a O. Halmy a populární Dar za lásku P. Křížkovského ( Janáčkova učitele), se kterou sklízelo PSMU mnohé úspěchy na zahraničních soutěžích. Na závěr koncertu zazní jak jinak než Kyjově Kyjov V. Nováka, na text P. Bezruče. Jiří Krumpholc foto archiv sdružení Bolek Polívka přijel s premiérou Dědictví do Kyjova Není snad jediného Čecha, který by neznal děj slavné české komedie v hlavní roli s Bolkem Polívkou a Dagmar Veškrnovou. Dědictví, jehož druhé části se ujal zlínský režisér Robert Sedláček, nese podtitul kurvaseneříká. Mezi prvními si premiéru užili i lidé v Kyjově. Ve filmu si totiž zahrály přes tři desítky Kyjovjáků. Na premiéru dorazili tvůrci v čele s Boleslavem Polívkou. Režisér filmu Robert Sedláček je Moravák. Zná kroje. Dali jsme mu na castingu na výběr z několika našich a on si vybral smuteční. To jsou naše zimní. Bylo to náročné v těch letních vedrech, když jsme točily v těch zimních krojích tři dny. Ale zvládli jsme to, uvedla vedoucí sboru Tetky z Kyjova Hana Petrů. Po dobu promítání českého filmu Dědictví v Kyjově byla i výstava v kyjovském kině Panorama. Přinesla spoustu fotografických materiálů ze zákulisí natáčení filmu tak, jak je zachytily ženy z Kyjova. placená inzerce strana 9

10 SOUDNÍ ZNALECTVÍ, ODHADY MAJETKU elektronika, počítače, nábytek, vybavení Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: (eshop) strana 10 placená inzerce

11 KYJOVSKY MAGAZÍN dvě premiéry týdně úterý a pátek vždy po Všechny časy vysílání Kyjovského magazínu: denně v 19.20, 23.20, 3.20, 7.20, 11.20, Začátky vysílání v hodině B: / / 3.00 / 7.00 / / čas vys. název pořadu Znělka Magazín Hodonín - premiéry ÚT, PÁ Magazín Hodonín - repríza Magazín Kyjov - premiéry ÚT, PÁ Magazín Kyjov - repríza Magazín Veselí - premiéra ÚT, PÁ Magazín Veselí - repríza Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma Reklama v Kyjovských novinách tel.: Skladba vysílacích hodin v programu od začátky vysílání v HODINA A 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Uherské Hradiště premiéry ST, PÁ 00:15:00 Magazín Uherské Hradiště reprízy PÁ, PO 00:30:00 Magazín Uherský Brod premiéra PÁ 00:40:00 Zlínský kraj premiéry ÚT, PÁ 00:50:00 Programová příloha premiéra PO 00:55:00 VTX ZL, UH, UB 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA B 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Magazín Hodonín premiéry ÚT, PÁ 00:10:00 Magazín Hodonín reprízy ÚT, PÁ 00:19:00 Kyjovský týdeník premiéry ÚT, PÁ 00:26:00 Kyjovský týdeník reprízy ÚT, PÁ 00:35:00 Veselský týdeník premiéra ST 00:42:00 Veselský týdeník repríza ST 00:52:00 Programová příloha premiéra PO 00:57:00 VTX HO, KY, VM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA C 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 CZ&SK magazín - premiéra ST 00:30:00 Regiony - premiéra ČT 00:45:00 Živá panorama 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS začátky vysílání v HODINA D 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod. čas vys. název pořadu 00:00:00 Znělka 00:03:00 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ 00:15:00 Brněnské oko - premiéra ČT 00:37:00 Magazín Sport premiéra PO 00:53:00 Programová příloha premiéra PO 00:58:00 VTX BM 00:59:00 vysílací schéma uvidíte v TVS Začátky vysílání uvedeny s tolerancí +/- 5 minut v závislosti na aktuální délce magazínů 24hodinový program regionální televize TVS ZLÍNSKÝ KRAJ SLOVÁCKO CZ&SK + REGIONY JIŽNÍ MORAVA placená inzerce strana 11

12 Kultura / březen 2014 Reprezentační ples města Kyjova 2014 TK Fortuna Zlín Brass Banda ZUŠ Kyjov Cimbálová muzika Jury Petrů Night and Day Band Brno Barmanská show Moderátorka Veronika Hollerová a hlavní host večera zpěvák Eusebio Nicolás Mena strana 12

13 / březen 2014 Kultura Generální partner plesu města Kyjova: Hlavní partner plesu města Kyjova: Partneři plesu města Kyjova: www. barmani.cz cocktail servis - show - promo Věra Švábová Vazba a aranžování květin Pořadatelé plesu: Ceny do hlavní tomboly na ples města Kyjova věnovaly firmy a společnosti:... aby se vědělo o Vás a Vašich produktech! Galerie Doma Gastronom restaurace Město Kyjov město Hodonín RMOLEC elektro s.r.o. tel Teplárna Kyjov, a.s. Výroba a distribuce tepla a elektrické energie DRŽITEL LICENCE NA: Výrobu tepla Distribuci tepla Výrobu elektrické energie KONTAKT: Teplárna Kyjov, a.s. Telefon: Havlíčkova 180 Fax: Kyjov Zemní a stavební práce Horáček placená inzerce Poděkování partnerům, kteří věnovali ceny do malé tomboly na ples města Kyjova A Z, s.r.o., Kyjov Akvaristika, J. Schielová Autodíly Král Boty Bařinová, prodejna Hodonín a Kyjov Bukovanský mlýn Bytový textil Růžičková Bytový textil Škodák Cafe Bar Max, Navrátilová Kyjov Collaria, s r.o., Kyjov Čajovna & Galerie, Jindřich Pleva Český zahrádkářský svaz, Kyjov ČSAD, KYJOV Delta mlýny s. r. o. Do Manh Hung, Kyjov Domov Horizont Drogerie TETA, Kyjov Elektro Riesz Elektroprodejna, Svatoborská Kyjov Eva Navrátilová, Gratulant Euronics Kyjov Elektros, Pavel Svoboda Farmers, Palackého, Kyjov Fitness, Pavel Forman, Kyjov Foukalová Zdeňka, oděvy Hospodářské potřeby Válek Ištoková Martina zahradní architektura Jana Kuchařová, Romance - svatební agentura Josef Krist, Spektrum Kadeřnictví, Jungmannova, Kyjov Kadeřnictví M. Poláčková, Kyjov Kadeřnictví M. Kämpfová, Kyjov Kadeřnictví Max Style, N. Ledvinová Klígl, spol. s r. o., Kyjov Koupelny Sykora, Komenského, Kyjov Kosmetické služby, Miroslava Lupačová Kožená g alanterie Fukanová-Šrahůlková Králíčkova cukrárna Krejčovský salón Trio, Zálešáková Věra Lékárna U Zlaté koruny, Kyjov Lidová jizba Kyjov Lucie Doubravová Mary Kay Andrea Maňasová Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra Miss cosmetic Hodonín, Martina Klobásková MUDr. Jeřábková Helena Něha, Moravská ulička Kyjov Oděvy textil Zdeněk Briešťanský Outlet Kyjov Optika Rašták Pekárna Bachan Petrů Věra Pilát Josef, Podlahářství Svatobořice Prodej vodo-topo, Pavel Průša Prodejna oděvů, Kolaříková, Švestková Project Control Régio, cestovní kancelář RM textil, Rostislav Marek Satelitní technika elektro Kyjov Studio BeFit, Bělíková Dagmar Studio Bodyshape, Kyjov Šiki tiskárna Škromach Zdeněk Top Centrum To Hoai Nam, obchodní činnost Vigoss CZ s. r. o. Vinařství Spielberg Archlebov Vinařství Václav Šalša Vinařství Štěpán Maňák Zemědělské družstvo Vícov, výroba masa a uzenin Lešany Zlatnictví Aurum Zdravíčko Kyjov ZUŠ Kyjov strana 13

14 Kultura / březen 2014 Balet předvedl Mozartovu Kouzelnou flétnu vyprodanému sálu Studenti konzervatoře a gymnázia Tanečního centra Praha se vydali na šňůru koncertů po České republice, aby představili balet Kouzelná flétna. V Kyjově pohádkový příběh plný dramatické hudby sledoval vyprodaný sál. Kyjov je součástí celé šňůry Kouzelné flétny, která začala loni v dubnu ve Stavovském divadle premiérou. Má dvaadvacet repríz, uvedl umělecký šéf Baletu Praha junior Antonín Schneider. Balet je pohádkovým příběhem, který je určen celé rodině. Doplněn o Mozartovy árie přináší divákům zcela ojedinělý smyslový zážitek. Zajímavostí projektu jsou dětská představení, v rámci kterých si organizátoři vytipují nejlepší dětský soubor z regionu, kde právě repríza Kouzelné flétny probíhá. V Kyjově se v rámci dětského představení pro školáky objevili žáci Základní umělecké školy Kyjov pod vedením bývalé profesionální tanečnice, dnes učitelky tanečního oboru, Jolany Součkové. Školáci zahráli Šípkovou Růženku Děti ze školy Komenského připravily pro své spolužáky, ale i děti z mateřských škol, divadelní představení. Šlo o pohádku O Šípkové Růžence. Škola tím přiblížila nejen činnost divadelního kroužku, ale i výtvarného nebo hudebního. Děti baví hlavně pohyb, nacvičují si pohybové skladby v modernějším rytmu. Baví je chovat se jako herci, být trošku jako dospělí, uvedla učitelka prvního stupně školy Eva Pokorná, která doplnila, že kroužek navštěvují žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd. Otevřete oči, přicházím Dříve než by se Karolina Světlá setkala s milovaným Janem Nerudou, oblékla by se do empírových šatů, učesala drdol, nasadila klobouček, natáhla si rukavičky a vzala si paraplíčko. Jistě by nezapomněla na zápisníček, pudřenku a mince, to vše by uložila do kabelky s krásným názvem pompadůrka. O pár desítek let později by se v čase první republiky Kristián zamiloval do osudové ženy v nádherné bílé róbě s kožešinou, která by při tanci držela kabelku ve tvaru psaníčka. Chceteli se s námi podívat do ženského světa kabelek, navštivte do 11. května výstavu Mé pravé já. Sběratelka Magda Růžičková zapůjčila Vlastivědnému muzeu v Kyjově svou vzácnou sbírku módních doplňků. Ke spatření jsou již zmíněné pompadůrky z 19. století, dále kabelky z první republiky i z druhé poloviny 20. století. Nechybí však ani vějíře, rukávníky, dámské rukavice, kloboučky, hřebeny, korzety, peněženky, boty, kabátky či blůzka. V rámci výstavy proběhne 26. března v přednáška Ludmily Růženecké z Muzea města Brna, spoluautorky této výstavy, na téma Půvab dámských kabelek, přítomna bude i sběratelka Magda Růžičková. Na 13. dubna jsme přichystali módní blešák, podrobné informace k němu naleznete na našich webových stránkách nebo osobně v muzeu. (red) foto archiv muzeum KONEC OBLEKŮ VÝPRODEJ SEZONY ZDARMA 10xPLZEŇ Využijte časově omezené akce! Při koupi jakéhokoliv obleku z naší široké, cenově výhodné nabídky obdržíte zdarma 10 kusů originál plzeňských piv! Nakupujte výhodně a přijďte si pro svůj dárek! A pozor, ještě akce navíc! Ke každé zakoupené pánské košili obdržíte zdarma kravatu dle vlastního výběru. Kravaty jsou skutečně ve velkém sortimentu vzorů. Těšíme se na Vás! U nás nakoupíte pánské a dámské k a l h o t y, k o š i l e, o b l e k y, ř e m e n y z a t y n e j l e p š í c e n y! KYJOV, roh ulice Jungmannovy a Svatoborské, č.p. 23 naproti OD Skleňák strana 14

15 Pozvánky do kina / březen 2014 Kino Panorama čt 6. 3., pá 7. 3., so v 17.30, pá v 15.30, ne v DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A HERMANA USA Pan Peabody je geniální, vtipný, odvážný... a navíc je pes. ne ve ZIMNÍ PŘÍBĚH USA V mytickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává odvěký konfliktu dobra a zla. pá a so ve ROBOCOP USA V roce 2028 je nadnárodní konglomerát OmniCorp vedoucím lídrem v oblasti robotických technologií. Dojde ke zlomu. ne v 17.30, čt ve a pá v BABOVŘESKY 2 ČR Letní komedie je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici. st v KOYAANISQATSI USA Jeskynní malby z Horseshoe Canyonu v Utahu jsou prvním i posledním tónem skladby, která diváka provede světem tak, jak ho vidí Godfrey Reggio. st v POSLEDNÍ VRCHOL Španělsko Pablo Domínguez Prieto španělský kněz s velkou zálibou v horolezectví věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. čt , pá , so 15.3., ne v 17.30, ne v VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ USA Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. čt v 17.30, pá v 20.00, so a ne v PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU ČR Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. čt , pá a ve KANDIDÁT ČR/SR Do volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Majitel reklamní agentury Adam Lambert má vést kampaň nevýrazného kandidáta. so a ne ve : VZESTUP ŘÍŠE USA Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes. so a so ve DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ ČR st v PHILOMÉNA GB Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté půl století. ne v LEGO PŘÍBĚH USA út a út v PAMÁTKÁŘI USA Film se odehrává v době, kdy už bylo víceméně jasné, že hitlerovské Německo bude poraženo. čt , pá , so , ne v ZVONILKA A PIRÁTI USA O Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. čt , pá a ne ve POMPEJE USA Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj. Historické ohlédnutí... Pátrejte ve svém archivu, na půdách, mezi pamětníky... Podělte se s ostatními o zajímavé historické postřehy z Kyjova. Nejzajímavější fotografie uvidíte vždy v následujícím vydání Kyjovských novin. Vaše náměty posílejte na adresu Těšíme se! Stavba nadjezdu v Kyjově v roce František Kratochvíl dodal fotografii pořízenou z půdy rodinného domu v Palackého ulici. Jde o pohled na ulici Brandlova, kde v současné době stojí supermarket Penny. Rok cca Mlýny z archivu Vlastivědného muzea Kyjov Fotografie z archivu Vlastivědného muzea Kyjov Komenského ulice z roku Fotografie z archivu Vlastivědného muzea Kyjov strana 15

16 Kulturní pozvánky / březen 2014 MKS Kyjov, dům kultury čt v 10.00, divadelní sál RÁKOSNÍČEK Divadelní představení pro děti na motivy známého večerníčku. pá v 18.00, estrádní sál MRŽ MÁME RÁDI ŽENY Večer pod názvem Máme rádi ženy = MRŽ nejen pro příznivce dechové hudby Mistříňanka. so v 19.00, divadelní sál pěvecké SDRUŽENÍ MORavSKÝCH UČITELŮ Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU), které loni oslavilo 110. výročí od svého vzniku, připravilo program ze skladeb prakticky všech českých významných skladatelů. po v 19.00, divadelní sál SplaŠENÉ NŮŽKY Bláznivá detektivní komedie z prostředí kadeřnického salonu, v níž pachatele vraždy určí diváci. V podání Městského divadla Zlín. po v 16.30, Čajovna-Galerie Vernisáž výstavy Latex Demonica, vernisáž aktů brněnského fotografa Pavla Jelínka, jejichž spojujícím prvkem jsou andělé-démoni-latex. Výstava potrvá do 14. dubna. út v 19.00, divadelní sál STŘÍBRŇANKA - Seriál dechových hudeb Krojovaná moravská kapela sestávající z profesionálních a amatérských mladých muzikantů se může pyšnit především oblíbenými orchestrálními skladbami, které si členové skládají převážně sami. so v 10.00, divadelní sál MICHAL JE KVÍTKO Zábavný pořad Michala Nesvadby pro děti. so od Josefský košt vín K ochutnání bude vzorků těch nejlepších vín z Kyjova a okolí. K poslechu bude hrát cimbálová muzika. neděle v 15.00, divadelní sál Vyletěla holubička - XXIV. ročník soutěže dětských zpěváků Zazpívají děti z Kyjova a okolí, zpěváky doprovází cimbálová muzika Friška s vedoucím Davidem Vašulkou. Pořadem provází Ladik Šimeček. pá v 19.00, divadelní sál TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR Tomáš Kočko & ORCHESTR vystupovali na mnoha významných festivalech v ČR i zahraničí. Jejich CD Poplór se v konkurenci alb z celého světa drželo dva měsíce v Top 20 Europian World Music Charts. ne ve 14.00, náměstí JARNÍ Zpívání v kyjově s ochutnávkou vín a zabíjačkových specialit 11. ročník setkání krojovaných mužských sborů Zazpívají: Hanácký mužský sbor Rovina z Olomouce, ženský sbor Netáta ze Strání, mužský sbor Paniháj z Moravan, z Vlčnova, z Kudlovic, ze Staré Břeclavi a domácí mužský sbor z Kyjova. Pořadem provází ženský sbor Tragačnice. čt v 19.30, Čajovna-Galerie VENEZUELA Další cestopisné povídání Zuzky Veverkové, skvělé vypravěčky a velké cestovatelky. Centrum pro rodinu Kyjov Po v Keramika pro každého. Pro všechny co si chtějí vyrobit něco vlastního z hlíny. Každé po Cvičení pro těhotné pro maminky, které chtějí i v těhotenství dělat něco pro sebe. Každé po Tančení a rozjímání při poslechu žalmů Izraelské tance. Každou st Setkávání maminek na mateřské dovolené nejen u kávy, ale i nad Biblí. Každou st Dětská schólička pro děti, co umí, ale i neumí zpívat. Jednou za 14 dnů ve st od Manželské večery. Celosvětový program pro manžele jakéhokoli věku, vyznání a barvy pleti. Poslední po od Setkání seniorů. Všichni, kdo chtějí aktivně prožívat své stáří, jsou zváni. Palackého třída 64, Kyjov (fara), tel.: (Radek Šváb), Klub maminek Kyjov Bubnování a muzicírování s Jonášem v Galerii Doma (9.00, pro předškolní děti, v pro školáky, v pro dospělé - možno v doprovodu dětí, hlídání nezajištěno). Rezervace: 6.3. Zpíváme a tančíme Malování na trička Hry a říkadla Korálky z těstovin Cvičíme s dětmi Zvířátka z papíru Návštěva Sokolíčku Beseda s promítáním, krátká videa a fotky dětí z lesní školky. Rádi odpovíme na všechny zvědavé i zvídavé otázky.v Galerii Čajovna. Místo setkávání Mlýnská 2367, Kyjov, Nětčice u sila. ÚT a ČT od 9.30 do tel.: (Radek Šváb), Maminky i tatínkové na mateřské dovolené jsou srdečně zváni. Radniční galerie út od Město Kyjov zve na prodejní výstavu obrazů mladého malíře Petra Kunčíka s názvem Ladies and Monsters. Výstava potrvá do pátku Městská knihovna Během měsíce března bude v prostorách dospělého oddělení knihovny instalována putovní výstava Ústavu pro studium totalitních režimů Zkouška odvahy. po v Hmyzové naši spolucestující na planetě Zemi, přednáška Milana Králíčka, významného lepidopterologa z Kyjova, přednáškový sál. st v Využívání běžných životních situací jako centrovacích metod, přednáška Zdeňka Zamazala, studovna-čítárna. st v Večer s ombudsmanem - Nejčastější případy porušení základních práv, beseda a aktivní diskuze s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí besedy je také krátký film a divadelní scénky s daným tématem. V rámci večera vystoupí spisovatelka Marie Lekešová s krajovými jídly. Akce se koná v Domě kultury Kyjov. út v Povídání o tradiční čínské medicíně, přednáška Pavla Kozumplíka (certifikovaný praktikant TČM), přednáškový sál. st v Barvy jako zdroj inspirace, přednáška Hany Šišperové (večer spojený s uměním, hudbou, autorským čtením ), přednáškový sál. út od Setkání ředitelů příspěvkových organizací města Kyjova, zástupců organizací Jihomoravského kraje a veřejnosti v rámci celostátní akce Březen - měsíc čtenářů. V rámci akce proběhne: vyhodnocení soutěže Nejlepší čtenář roku 2013, setkání matrikářů a lidových vypravěčů Aneb, co píší kroniky o knihovnách, vystoupí také skupina HUMuS - Horňácké umělecké muzikantské sdružení pod vedením starosty Velké nad Veličkou Jiřího Pšurného. V přednáškovém sále. st v Chceme-li být zdraví, nebuďme kyselí, přednáška Jany Cutákové, studovna-čítárna. Během měsíce března bude pobočka v Bohuslavicích pořádat tyto akce: - bohuslavické děti spolu s knihovnicí zpracují téma do Kyjovských novin Proč čtu? Proč chodím do knihovny? ; - v rámci akce Březen měsíc čtenářů budou děti číst v místním rozhlase a tak si je budou moct rodiče i prarodiče poslechnout; - v průběhu března bude v prostorách knihovny v Bohuslavicích výstava Šperky technikou sutaškování Jindry Varmužové. Jazzklub Kyjov Radniční vinárna v Koncert projektu Jazz v Kostce!" FUZZ (Ita/CZ). Unikátní jazzové těleso. strana 16

17 / březen 2014 Sport Pozvánky Dům dětí a mládeže Výtvarné soboty: enkaustika volné tvoření jarní dekorace keramika I. (výroba) Tábory I. Turnus Hobit - Cesta do Ohňové země II. Turnus Bradavická škola čar a kouzel - Poslední boj III. Turnus Turnaj mistrů a mistryň - mezinárodní tábor IV. Turnus Milionový závod (aerobik, florbal, zumba) Příměstské tábory Z pohádky do pohádky (pro děti 5-9 let) Trosečníci a poklad (pro děti 8-12 let) Rybářský tábor Více informací v kanceláři DDM Kyjov nebo na tel.: , , Dům s pečovatelskou službou Putovní výstava leporela každý všední den od 8.00 do Jako doprovodný program se bude 7. března konat beseda s psychologem Černým na téma Hranice ve vícegenerační rodině v 9.30 v jídelně DPS. Dále budou zajištěny aktivity pro děti a bude Den otevřených dveří Centra sociálních služeb Kyjov, příspěvkové organizace města Kyjova v Beseda na téma demence uskuteční se v jídelně DPS s psychiatrem Vítězslavem Pálenským o problematice demence, její léčbě, o přístupech v psychosociální oblasti. Klub českých turistů Jiskra Kyjov Pravidelné vycházky za každého počasí. Organizace a informace - pan Šťastný, tel Bzenec - hrad - Moravský Písek 6 km - odjezd 9.07, vlak Boří Les - Pohansko - Břeclav 9 km - odjezd 7.38, vlak Velká nad Veličkou - Kuželov - Velká n/vel. 9 km - odjezd 8.37, vlakové nádraží Rohatec - Dubňany 11 km - odjezd 8.37, vlakové nádraží Žeravice - Medlovický lom - Osvětimany 6 km - odjezd 7.25, bus Zveme všechny členy i nečleny Klubu českých turistů. Kyjovští radioamatéři jsou Vicemistry ČR juniorů v práci na VKV za rok 2013 Mladí radioamatéři kyjovského radioklubu se umístili na druhém místě v celoroční soutěži Mistrovství ČR juniorů na VKV. Po celý rok 2013 se zúčastňovali soutěží a uspěli v obou kategoriích MHz a 432 MHz. Získali tedy dvě druhá místa. Mistry ČR se stali junioři ze Vsetína. V celoroční česko-slovenské soutěži SSB LIGA 2013 v kategorii posluchačů se člen radioklubu Kyjov, dvanáctiletý Zdeněk Foltýn, umístil na vynikajícím třetím místě. Zvítězil 73 letý zkušený posluchač Jozef Marcinčák z Humenného (SR). Letos se Zdeněk znovu zapojil do této soutěže a po dvou kolech si drží druhé místo. Jan Paclt, radioklub Kyjov Hokejbalové soutěže v plném proudu S měsícem březnem přichází i start hokejbalových soutěží pro všechny věkové kategorie HBK Kyjov. Náš nejstarší mládežnický tým hraje nejvyšší soutěž České republiky Extraligu mladšího dorostu. Dorostenci mají velkou šanci probojovat se do závěrečného play-off. Tak, jako tomu bylo na podzim, i v jarní části postupně zavítají do Kyjova dva celky Pardubic, Letohradu a Hustopečí. Tým starších žáků v této sezóně hraje soutěž turnajového formátu. Jde o seriál turnajů, kdy účastníci hrají systémem každý foto archiv klub Zdeněk Foltýn, 12 let foto archiv radioklub s každým. Účastníky soutěže jsou týmy Brna, Veselí n. Moravou a Kyjova. Po podzimní části soutěže jasně vede tým Kyjova. Naši mladší žáci hrají soutěž MČR mladších žáků Morava sever. Tým v podzimní části neztratil jediný bod. Pokud na svoje výkony naváže i v jarní části, stane se přeborníkem Moravy a získá tak právo zúčastnit se závěrečného turnaje Mistrovství České republiky a poprat se o titul mistra republiky. Našim nejmladším týmem je minipřípravka. Jedná se o hráče do devíti let. Hrají soutěž turnajového formátu s týmy Brna, Malenovic, Hodonína a Veselí n. Moravou. Tým se nám podařilo složit v loňském roce a kluci stihli odehrát tři turnaje. V jednom z nich se utkali i s týmy ze středních a východních Čech a nevedli si vůbec zle. Srdečně vás zveme na zápasy jarní části sezony na naše domovské hřiště v areálu městského stadionu v Kyjově. Kvalitní soupeři jsou zárukou špičkového hokejbalu. Martin Vaculík, HBK Kyjov Basketbalisté porazili i druhý Nový Jičín Sportovní víkend snů prožili basketbaloví junioři Jiskry Kyjov. Aby si před blížícím se play- -off zajistili lepší výchozí postavení v tabulce, potřebovali porazit čtvrtou Karvinou. To se jim povedlo a navíc přidali výhru i nad druhým Novým Jičínem. Poločas jsme suverénně vyhráli po velice dobrém výkonu pod košem. Musím klukům velice poděkovat, protože to byl pro nás klíčový zápas v boji o play off. Jsem velice rád, že tak skončil. Hlavně s družstvy ze severní Moravy máme horší bilanci. Tak jsem velice rád, že se nám to povedlo, protože tyto zápasy jsou vypjaté, náročné a hlavně tvrdé, vyjádřil se trenér kyjovských juniorů Robert Sivák. Rozhodnutí padlo v poslední části. Na Karvinou platil Čada na rozehrávce, Horák a Bláha pod košem a Kolman v obraně. Ze stavu 62:58 se tak vývoj posunul až na konečných 78:65. Za pozornost stál zejména výkon Filipa Čady. Do utkání totiž nastoupil po dlouhodobém zranění kotníku. V nedělním zápase pak narazili basketbalisté Kyjova na BC Nový Jičín. Ani druhý tým tabulky si ale ze Slovácka body neodvezl. Jiskra totiž zvítězila 81:74, když se střelecky dařilo zejména Horákovi s devětadvaceti a Bláhovi se sedmnácti body. V obraně opět zazářil Petr Kolman. (red) foto archiv klub strana 17

18 Sport / březen 2014 Medailové žně pro kyjovské karate Do Brna, dějiště letošního Hausnerova národního putovního poháru 2014, dorazila z Kyjova 25tičlenná výprava. V ní bylo i sedm začátečníků, kteří si karate ve soutěžním podání přijeli na tyto závody vyzkoušet poprvé. V kategorii Kata Nejmladší žáci bylo milým zjištěním kompletní kyjovské obsazení stupňů vítězů. O to více to bylo překvapující, protože dva z těchto tří nejmladších závodníků pochází z loňského klubového náboru začátečníků, kteří si o vánočních prázdninách spolu s ostatními závodníky také prošli intenzivní klubovou přípravou z části i pod vedením externích instruktorů, jako je Tomáš Dvořák, 4. Dan (Praha) a Filip Saidl, 2. Dan a Jakub Debrecenyi, 1. Dan (oba Ostrava). V kategoriích Kata týmů, kde stejnou kata cvičí tři závodníci současně a kromě jejího technického provedení je i jedno z hodnotících kritérií synchronizace, se kyjovský tým ve složení Martin Luža, Aleš Vaculovič a Radim Mlčoch umístnil na 2. místě ze sedmi týmů v kategorii Mladší žáci. Jejich úspěch je ještě více cennější, jelikož se pro ně jednalo o vyšší věkovou kategorii, než do které měl tento tým původně patřit. Rozhodnutím pořadatelů byla ale jejich kategorie zrušena a nezbylo jim tedy, než se pokusit bojovat ve vyšší věkové kategorii, což nakonec dopadlo nadmíru dobře. Na nástup kategorie Kumite Starší žáci se postavilo 15 závodníků. Přes všechny eliminační souboje se až do finále probojoval Daniel Bartoš. V tomto svém posledním duelu rovněž nezaváhal a přesvědčivou porážkou svého soupeře stanul na nejvyšším stupni vítězů. Stejně úspěšně se vedlo favorizované Petře Navrátilové, která se rovněž bez zaváhání probojovala všemi eliminacemi a z finále v kategorii Kumite Starší žákyně si domů zaslouženě odvezla zlato. Po slavnostním vyhlášení vítězů bylo na kontě kyjovské výpravy celkem 16 medailových umístění. Z tohoto počtu bylo 5x zlato, 5x stříbro a 6x bronz. Díky svým výsledkům získal tým Karate Klubu Kyjov pohár za 2. místo v žebříčku pořadí klubů turnaje. Milým překvapením a sladkou tečkou za medailově úspěšnou sobotou pro Radima Mlčocha bylo, že byl vyhlášen jako nejmladší účastník turnaje, za což obdržel kromě pamětního listu i čokoládovou bonboniéru. Foto archiv klub: část kyjovské výpravy po skončení turnaje se svými medailovými úspěchy. Kyjovskou ligu vyhrálo Zweigeltrebe. Zdolalo ve finále Beaste Boys Závěrečnými boji o konečné umístění skončil první únorovou sobotu 14. ročník Kyjovské fotbálkové ligy. Ve finále na sebe narazily týmy Zweigeltrebe a Beastie Boys, které překvapivě vyřadily nejlepší týmy dlouhodobé části - Kuci vopálený a Kapacity. Překvapivý byl hlavně postup Zweigeltrebe. Nikdo s tím nepočítal. My jsme se na ně připravili. Řekli jsme si, že to budeme hrát zezadu, vycházeli nám brejky a tím jsme se dostali na konečné skóre 4:2 a dostali jsme se do finále, okomentoval semifinálový zápas nejlepší střelec 14. ročníku Lukáš Možíš. Beastie Boys měli postup o poznání snazší. Kapacity totiž vyřadili po výsledku 7:3. Ve finále přesto svěžeji působil tým Zweigeltrebe. Nejdřív se rychle ujal vedení, vyhrál poločas 3:1 a nakonec i celé utkání 5:3. Po třech letech tak kapitán Jaroslav Holeček opět zvedl vítěznou trofej nad hlavu. Ve finále byly těžší nohy. Ale myslím, že jsme byli lepší. Samozřejmě Kuci vopálený byli letos největším favoritem. Ve skupině hráli nejlepší fotbal, ale už se to tady potvrdilo několikrát. Zatím nikdy nevyhrál žádný tým, který by neutrpěl žádnou porážku, uvedl kapitán vítězů Jaroslav Holeček. Letošními šampiony se tak stalo Zweigeltrebe, které hrálo v posledních čtyřech sezónách vždy ve finále. Druzí jsou Beastie Boys a třetím místem si dali alespoň malou náplast na smutek Kuci vopálený. Nejlepším střelcem se stal Lukáš Možíš z Zweigeltrebe, který zvítězil se třiceti brankami před Jaroslavem Válkem z Beastie Boys (27 gólů). (red) Domov Horizont se zúčastnil závodů v lyžování Jednalo se o závody, které se konaly ve Studnici u Nového Města na Moravě Celkem se závodů účastnilo 81 sportovců. Domov Horizont reprezentovalo 6 sportovců. Výkon a umístění domácích lyžařů: Ferenc Robert 500 m 2. místo, 1 km 1. místo Krejčí Jan 1 km - 3. místo, 3 km 3 místo Mrhálek Oldřich 1 km 2. místo, 3 km - 2. místo Žák František m 1. místo. foto archiv Horizont Poděkování: foto archiv klub Děkuji paní doktorce, sestřičkám a sociálním pracovnicím v Centru sociálních služeb Kyjov za péči a vstřícnost věnovanou paní Jiřině Staňková. Anna Šťastná s rodinou Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČ Zhotovuje J. D. Production, s. r. o., redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel , e mail: Zdeněk Šmýd, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne , reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie A studio group Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Redakční rada: František Lukl, Veronika Hollerová, Jan Dudek, Pavel Berka, Vlastimil Valenta, Ivo Pojezný, Kamil Filípek. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18

19 MĚSTO KYJOV VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL usnadňuje občanům města Kyjova odevzdávání drobných, vysloužilých elektrospotřebičů. Do stacionárních kontejnerů - patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně - nepatří: Červené stacionární kontejnery jsou rozmístěny na těchto místech: ulice Sídliště Za Stadionem (u č.p.1164/5) ulice Boršovská (u obchodu) ulice Luční (u pálenice) televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, mikrovlnky, chladničky, vysavače a podobně) ulice Sídliště U Vodojemu (vedle supermarketu) ulice Svatoborská (parkoviště u kina) ulice Seifertovo nám. (parkoviště u ZŠ) červené stacionární kontejnery na drobné elektro a baterie Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře na ulici Havlíčkova 181, Kyjov. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad Kyjov, odbor majetku, tel ABYSTE NÁS VŽDY POZNALI Vaše kabelovka v novém kabátě Ke kvalitním službám patří nejen moderní technologie, ale také perfektní komunikace se zákazníky. Proto jsme opustili starý název MORAVIANET a připravili spoustu dalších zlepšení. Věříme, že si nový název SELFNET navždy spojíte s kvalitou, komfortem a přátelským přístupem. Internet Televize Telefon Zákaznické centrum: telefon , placená inzerce strana 19

20 PĚKNÝ NÍZKONÁKLADOVÝ DŮM DŮM VE VINAŘSKÉ OBCI DŮM S VELKOU ZAHRADOU RD 3+1 Nabízíme K prodeji Nabízíme V KOUZELNÉ OBLASTI CHŘIBŮ Vám k přízemní k prodeji Nabízíme Vám prodeji nepodsklepený dům pěkný, rodinný dům o velmi exkluzivně velmi pěkný po část. přízemní velikosti 3+1 dům v Kyjově, o velikosti 6+1 v klidné lokalitě, vel. 3+1 v likosti 5 + Jestřabice s velkým pozemkem a rekon. o dům o ve- v centru obce s menší zahradou a se zastřešeným klidné ulici, vinař. obci Šardice. 1 v obci Vlkoš, který prošel kompletní možností rekonstrukce na farmu. stáním pro auto. Cena Kč Cena: Kč rekonstrukcí. Cena : Kč Cena : Kč Tel: Tel Tel: Tel: BYT BEZ DALŠÍCH INVESTIC PRONÁJEM KANCELÁŘÍ PŘÍZEMNÍ DOMEK V KLIDNÉ ULICI IDEÁLNÍ BYDLENÍ BEZ ZAHRÁDKY Chcete ihned I SKLAD. PROSTOR RD 3+kk RD 4+1 v bydlet a hledáte v Koryčanech není pod- obci Ježov, byt v Kyjově bez V obci dalších nákladů Svatobořicpený, pří- V přízemí nepodsklesklepen. do rekonstrukce? Byt 2+1 v - Mistřín zemní se vstupní chodba, kuchyně s jídelnou, osobním vlastnictví na Sídlišti U Vodojemu. pronájmu kancelářské prostory.všech- voda, plyn. ÚT, odpady septik. ložnice a pokoj. nabízíme k sedlovou střechou. Elektřina, obecní obývací pokoj s otevřeným krbem, Cena: Kč ny IS, dobrá dostupnost. Cena: Kč Cena: Kč Tel: Cena v RK Tel: Tel Tel KOMERČNÍ OBJEKT V KYJOVĚ Nabízíme k prodeji zajímavý komerční objekt v Kyjově, který se nachází v lokalitě Svatoborská, velmi dobře dostupný s velkým pozemkem. Cena: Kč Tel STATEK VHODNÝ PRO CHOVATELE KONÍ Nabízíme k prodeji přízemní dům 2+1, v Syrovíně, bývalý statek, s velkou zahradou, hospo.budovami a stodolou. Za stodolou je zahrada o výměře m2. Cena: Kč Tel PROSTORNÝ BYT S BALKONEM Nabízíme k prodeji prostorný druž. byt v Kyjově o velikosti 2+1, o výměře 60 m2, který je možný hned převést do osobního vlastnictví. Cena: ,-Kč Tel HALA PRO VÝROBU ČI SKLADOVÁNÍ Nabízíme k prodeji, ale i k pronájmu samostatně stojící ocelovou výrobní halu se zděným přístavkem, nachází se v průmyslové tovy na jaře Parcely je možné zóně v Kyjově-Nětčicích. Cena: i sloučit. Cena: Kč/m ,-Kč Tel: Tel KRÁSNÝ BYT PO REKONSTRUKCI RODINNÝ DŮM 3 KM OD KYJOVA RD 4+1 U CENTRA Nabízíme moc Rodinný S MOŽNÝM ROZŠÍŘENÍM pěkný slunný byt dům ve RD 4+1 v Kyjově, 3+1 se šatnou a velkou lodžií po reko. v Kyjově. Byt je velmi Vlkoši, který je samostatně stojící se zahradou, s možností rozšíření podkrovního bydlení. Vhodný k podnikání i k bydlení byla vyměněna nová dobře dispozičně řešen. podsklepený. Dům je napojen na ústř. střecha, v r proběhla výměna plynové topení, obecní vodovod a má oken za plastová a pořídila se nová Cena: Kč Tel studnu. Cena: Kč Tel fasáda. Cena: Kč Tel SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DŮM KOUSEK OD KYJOVA Nabízíme k prodeji dům 5+1 ve Věteřově. Nedaleko domu je les a je zde velmi dobré spoj. jak do Kyjova, tak i do Brna. Cena: Kč Tel BYDLENÍ 7 KM OD KYJOVA Nabízíme k prodeji dům po rozsáhlé rekonstrukci v obci Žádovice. Za domem je zahrada o výměře 633 m 2. Cena: Kč Tel BYDLENÍ U CENTRA KYJOVA Nabízíme k prodeji byt, v Kyjově v ulici Vrchlického, v osobním vlastnictví 3+1 o výměře 61 m2, který se nachází ve vyvýšeném přízemí, bytového čtyřpodlažního domu. Cena: Kč Tel VÝJIMEČNÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ Nabízíme pět stavebních parcel v Kyjově v místní části Boršov o výměrách 1035 m2 až 1323 m2.is budou ho- BYT 3+1 SE ZAHRADOU Nabízíme pěkný byt 3+1 o výměře cca 64 m2 v Dražůvkách, což je 45 km od Brna a 12 km od Kyjova. Má plast. okna, dva sklepy o výměře cca 10 m2 a zahradu. Cena: Kč Tel strana 20 placená inzerce

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI

www.tvslovacko.cz JIŽ 15 LET S VÁMI JIŽ 15 LET S VÁMI Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 založení společnosti, provoz regionálního TV studia

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více