Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda. Detmar Doering"

Transkript

1 Doslov Nedoceněné dědictví Ke 100. výročí narození Ludwiga Erharda Detmar Doering Ludwig Erhard je š astnou náhodou německých dějin. Byl pravým mužem na pravém místě a v pravý čas, když v roce 1949 měnovou reformou zavedl hospodářskou politiku, jež válkou a nacionálně-socialistickou nadvládou zruinovanému Německu (alespoň Západnímu) umožnila hospodářský růst, který nemá obdoby. Sousloví, které je s ním nejčastěji spojováno, je hospodářský zázrak. Erhardovi samotnému se ale vůbec nelíbilo. Pokud tento pojem odmítám, tak proto, že se v Německu neodehrál žádný zázrak, ale uskutečnila se hospodářská politika založená na principech svobody, řekl v roce 1958 ve své přednášce. Že je Ludwig Erhard dodnes označován za otce hospodářského zázraku, není ani v nejmenším znevažováním jeho díla. Je a musí to být považováno za kompliment. Ludwig Erhard patří bezpochyby k oněm velkým státníkům z období založení Spolkové republiky Německo, na které se rádi a všude odvoláváme. Na to, co nazýváme jeho velkým dědictvím, se ovšem navazuje pouze zřídka. Moudrost Ludwiga Erharda bychom v dnešní německé hospodářské a sociální politice marně hledali. 29

2 Oppenheimerův žák Ludwig Erhard se narodil 4. února 1897 v jihoněmeckém Fürthu. Jeho učitelem, u kterého v roce 1925 promoval, nebyl nikdo jiný než velký ekonom a sociolog Franz Oppenheimer. V některých Erhardových biografiích jako například v knize Volkera Hentschela Ludwig Erhard: život politika je Oppenheimerův vliv na Erharda a teorii sociálně-tržního hospodářství považován za velmi malý. To by se Oppenheimerovi sotva líbilo. Od něj totiž pochází stěžejní myšlenka Erhardových pozdějších hospodářsko-politických principů, a sice, že svobodná konkurence jako základní prvek spravedlivého hospodářského pořádku není realizována sama od sebe a ani tak nevznikne. Vytvořit ji je úkolem politiky. Byl to pokus navzájem sjednotit liberální (a ke státu kritické) krédo se sociálně-politickými cíli. Ekonomie, které se naučil u Oppenheimera, měla i nadále předurčovat Erhardův život. V roce 1929 začíná pracovat v Institutu pro sledování hospodářství (Institut für Wirtschaftsbeobachtung) v Norimberku. V roce 1942 se, rovněž v Norimberku, stává ředitelem Institutu pro výzkum průmyslu (Institut für Industrieforschung). Zde vyvíjí koncepty o přechodu válečného (plánovaného) hospodářství do civilních kolejí. Přemýšlení o poválečné době se stalo pro mnoho liberálních ekonomů prostředkem pro relativně bezpečné šíření myšlenek, které byly s nacionálním socialismem neslučitelné říkalo se tomu maskovaná opozice. Přestože stál Erhard proti nacionálnímu socialismu a stýkal se i s vůdčími osobnostmi odporu (např. Carlem- Friedrichem Gördelerem, pro kterého v roce 1944 dokonce napsal hospodářsko-politický dossier), bylo by přehnané Erharda označovat za bojovníka proti režimu. Cesta k měnové reformě A přece: skutečnost, že se prokazatelně distancoval od Hitlerova režimu, jej předurčila k práci na obnově země po vítězství Spojenců. Ti dokázali Erhardovu práci ocenit. Od května

3 působil jako poradce amerických okupačních sil v hospodářských otázkách. V letech určoval dokonce hospodářsko-politický osud Bavorska. Také jeho akademická kariéra postoupila. V Mnichově se stává honorárním profesorem. V roce 1948 je konečně povolán na místo, na kterém uskutečnil to, co jeho jméno nejvíce proslavilo: stává se ředitelem hospodářské správy britské a americké zóny. V hospodářské radě se musí vypořádat se silnými politickými silami, které chtějí vést obnovu hospodářství pomocí plánování, tj. socialistickým způsobem. Dokonce i občanské síly, jako např. nově zformovaná CDU, byly virem socialismu napadeny; oporu nachází Erhard pouze u liberální FDP. Přesto se mu daří nalézt dostatečnou podporu především proto, že v zásadě souhlasí s míněním amerických okupačních sil. 20. června 1948 tak Erhard může konečně vyhlásit měnovou reformu, která prostřednictvím Deutsche Mark s sebou přináší měnovou stabilitu. Brzy poté je ukončena kontrola cen a mezd; hospodářství začíná nabírat dech. Přesto Erhard musí v listopadu 1948 podstoupit hlasování o vyslovení nedůvěry v hospodářské radě, které ovšem bylo, i když velmi těsně (52:42), zamítnuto. V rozhlasovém projevu, den poté, se obhajuje proti skeptikům, kteří míní, že tržní hospodářství je doprovázeno takovými zly, že pouze prostředky plánovaného hospodářství mohou proti nim pomoci: Proti nešvarům tržního hospodářství se musí bojovat tržněhospodářskými prostředky. Politické zrození nepolitika S rokem 1949 zavítala do politického života (Západního) Německa normalita. Vojenský režim Spojenců byl nahrazen demokratickými institucemi nově založené Spolkové republiky. Erhard získává přestože ještě není členem strany na kandidátce CDU křeslo ve spolkovém sněmu. Stává se ministrem hospodářství v Adenauerově kabinetu. Někteří pozorovatelé jsou překvapeni, že nevstoupil do politiky na listině FDP. Proslýchá se, že to byli politici FDP a sám spolkový prezident Theodor Heuss, kteří to Erhardovi (vlastně ke škodě své strany) poradili. 31

4 V malé občanské straně přesvědčené o tržním hospodářství by byl méně užitečný než v polosocialistické velké občanské straně, kterou bylo ještě třeba přesvědčit. Tak se také stalo. V letech, kdy byl Erhard ministrem hospodářství, došlo k největšímu hospodářskému vzestupu Západního Německa. Na vrcholu popularity, roce 1957, se Erhard stává vicekancléřem. Erhard se stává nástupcem Adenauera, který v roce 1963 odstupuje ze svého úřadu pro rozepře s FDP. Přestože (nyní už jako člen CDU) v roce 1965 jako vrcholný představitel své strany dosáhne obrovského vítězství ve volbách, bude to spíše neš astné a krátké období kancléřství. Je to, jak v roce 1966 napsal o Erhardově rezignaci novinář Karl-Hermann Flach, hlásící se k FDP, tragický příběh dobromyslného, ale nepolitického člověka ve vysoké politické funkci. Erhardovi se nikdy nepodaří stranický aparát CDU ovládat a pro své záměry využívat tak dobře, jako se to dařilo Adenauerovi (nebo později Kohlovi). Intriky, namířené proti němu, zesílily s recesí, která začala na konci roku 1965, jež by na dnešní poměry byla považována za lehkou, ovšem podle Erhardových měřítek byla recesí hlubokou. Za první zvrat hospodářského zázraku bylo považováno zavedení zkrácené pracovní doby ve Volkswagenu. Přidaly se starosti s koaličním partnerem. CDU chtěla záplatovat díry ve státním rozpočtu vzniklé recesí velkorysým zvýšením daní, ale FDP se postavila proti. V říjnu roku 1966 se koalice rozpadla. Nová vláda vzešla z nové velké koalice sociálních demokratů a CDU. Nový ministr hospodářství, Karl Schiller z SPD, sledoval politiku, která se v mnoha směrech lišila od Erhardových představ. Stavěl především na globálním řízení" hospodářství prostřednictvím státu, které mělo oživit konjunkturu. Již v následujícím roce odstupuje Erhard z právě získaného místa spolkového předsedy CDU a politicky se stahuje čím dál více do ústraní. Do roku 1976 zůstává členem spolkového sněmu. Umírá 5. května 1977 v Bonnu. 32

5 Sociálně-tržní hospodářství" Ani zlovolní kritici nemohou popřít, že Erhardovo dílo mělo enormní vliv na dějiny spolkového Německa. Pozdější politické neúspěchy, jak soudí skeptik Flach v roce 1966, nemohly zpochybnit alespoň jednu jeho velkou zásluhu:...nikdo mu nemůže vzít a nevezme jeho velkou životní zásluhu na zrušení regulace 20. června 1948, která zahájila vzestup německého hospodářství z trosek nacistické říše. Ta, jako podstata jeho životního díla, zůstane živá." Lze souhlasit s tvrzením, že Erhardovo politické působení, především jeho krátké působení ve funkci kancléře, nebylo vždy úspěšné. Erhard ovšem nebyl ekonomickým expertem, který by ignoroval rámcové podmínky nebo je dokonce ve svých teoriích považoval za něco cizího. Téměř všechny západní průmyslové země trpí dnes tím, že politické procesy lze již stěží zvládnout. Následkem je nekontrolovaný růst zadluženosti a daňového zatížení, rostoucí byrokratizace a centralizace spolu s kritickým vývojem sociálních systémů, u nichž se ukazuje, že je budoucí generace nebudou moci zaplatit. Toto všechno jako důsledek parciálních ekonomických zájmů, které vládnou i v politice (nejen v ekonomice"), analyzuje velmi důkladně nová politická ekonomie (především škola veřejné volby, jak ji rozvinul americký nositel Nobelovy ceny James M. Buchanan). Nelze pochybovat o tom, že by Erhard tyto jmenované vady dnešního státu blahobytu nejenom hluboce odsoudil, nýbrž také, že již dříve pronikl politickými mechanismy, které k těmto nepravostem vedly. Abychom tomu porozuměli, je třeba mít na zřeteli Erhardovo základní chápání hospodářského pořádku, které bylo známo pod názvem sociálně-tržní hospodářství. Sotva nějaký pojem je v současných hospodářsko-politických diskusích nejen v Německu tolik zneužíván jako pojem sociálnětržní hospodářství. Každé sociálně-politické opatření, které zničí část trhu, je ospravedlňováno argumentem, že se teprve prostřednictvím něj uskutečňuje ono sociální, které tržní ho- 33

6 spodářství nemůže poskytnout. Když bylo např. v roce 1994 v Německu zavedeno pojištění pro případ bezmocnosti, které je přesto, že trvající krize stejně organizovaného důchodového systému slouží jako varovný příklad založeno na generační smlouvě, napadne odpovědný ministr své liberální kritiky argumentem, že jsou snad protivníci sociálně tržního hospodářství. Právě proto, že zde jednoznačně existují tržní alternativy, dozajista by použití tohoto termínu Erharda pobouřilo. Ukazuje se, že je dnes pojem sociálně-tržního hospodářství téměř synonymem pro pojem smíšeného hospodářství. V posledně zmíněném uspořádání stojí tržní hospodářství a sociální stát jako protiklady vedle sebe. Naproti tomu Erhard rozuměl pod sociálně-tržním hospodářstvím obojí jako celek. Sociální aspekt by tak měl být dosažen zejména záměrnou podporou konkurence a pomocí prostředků tržního hospodářství. Nikoliv bez souvislosti jednoho a druhého, nýbrž souladem jednolité hospodářské a sociální politiky. Nedorozumění ohledně obsahu pojmu sociálně-tržní hospodářství po Erhardově odchodu má mnoho důvodů. Za prvé: Erhard označoval a z důvodu prodejní taktiky zpočátku zajisté správně koncept sociálně-tržního hospodářství jako střední cestu mezi neomezeným tržním (manchesterským) liberalismem 19. století a totalitním plánovaným hospodářstvím. Neblahým způsobem tak byla přeceněna často uměle vytvářená propast mezi Erhardovými myšlenkami a klasickou liberální tradicí. Povrchním interpretům, kteří přehlížejí, že Erhard vždy mluvil o svobodném tržním hospodářství, umožňuje tato skutečnost chápat tento pojem jako antitezi ke každému reformnímu kroku v tržním hospodářství. Základní Erhardovu myšlenku, totiž že soutěž a konkurence jsou víc než čistým hospodářským principem, nýbrž jak uvedl Erhard v roce 1955 jsou ekonomickým základem pro existenci demokratického státu, v němž je nedotknutelnou hodnotou lidská svoboda přitom předvídali již 34

7 manchesterští liberálové. Frédéric Bastiat 5, pravděpodobně nejradikálnější představitel manchesterské školy může posloužit za příklad, když v roce 1850 říká: Konkurence, kterou můžeme zcela příhodně nazvat svoboda je navzdory útokům, kterým je denně vystavena, skutečným demokratickým zákonem. Za druhé: Pojem sociální, který Erhard většinou více či méně důsledně používá, není patrně v této formě v politice ve své úplnosti sdělitelný, protože náleží k (dávno zapomenuté?) tradici raného liberalismu. Raný liberalismus, v němž Edmund Burke definuje sociální svobodu jako rovnost práv (equality of restraint), vidí v sociálním protiklad k vládě partikulárních zájmů v politice v politice ve prospěch celku a nikoliv jen ve prospěch zájmových skupin. Tak to vidí i Erhard. Později se vzestupem velkých socialistických hnutí v polovině 19. století ale získal tento pojem zcela jiný význam. Do centra zájmu se namísto formální rovnosti práv dostalo politické splnění materiálních partikulárních zájmů lidí, kteří sami sebe chápou jako neprivilegované. V kontextu státoprávně-tržního hospodářského uspořádání je takový význam pojmu sociální cizím tělesem. Liberální nositel Nobelovy ceny Friedrich August von Hayek je dokonce ve světle této moderní a zkreslené interpretace pojmu sociální toho názoru, že by se obecně neměl nadále používat, protože jako přívěsek mění vznešené pojmy tržní hospodářství a spravedlnost v jakési floskule. Konkurence jako politický úkol Disputace o slově sociální na věci nic nemění. Erhardovským politikům nejde o tržní hospodářství plus stát blahobytu, jak tomu patrně věří ti sociální politikové, kteří se na Erharda odvolávají. Naopak: Erhard chápe stát blahobytu jako protiklad toho, čeho chce dosáhnout. V roce 1958 píše: Nic není zpravidla méně sociálního než takzvaný stát blahobytu, který 5 Sbírku nejvýznamnějších statí Frédérica Bastiata vydal pod názvem Co je vidět a co není vidět v roce 1998 Liberální institut pozn. překl. 35

8 nechá usínat lidskou zodpovědnost a klesnout individuální výkon. Protože, jak píše Erhard v roce 1955: Harmonie tržního hospodářství spočívá na volném fungování sil, které směřují k vyrovnání a rovnováze. Tímto způsobem se dosáhne kvantitativního a kvalitativního souladu poptávky a nabídky. Erhard přitom zdůrazňuje (podobně jako mnozí ordoliberální ekonomové jeho doby), že se jeho víra v harmonii tržního hospodářství a konkurence liší od víry v harmonii klasických liberálů v tom, že ví, že ani harmonie, ani konkurence nevznikne sama od sebe. Trh a konkurence jsou úkolem aktivní politiky. Tento poznatek činí ze sociálně-tržního hospodářství něco nového. Přestože jsou pro pochopení Erhardova myšlení důležité, nelze tyto výroky přeceňovat. Klasičtí liberálové rovněž věřili na politické předpoklady tržního hospodářství, i kdyby to byla pouze ochrana vlastnických práv. Pokud se budeme opírat pouze o čistou teorii, lze zpochybnit především Erhardovo zdůvodnění pro trh jako politický úkol. Vychází z toho, že bez podpory státu se trh sám zničí a sice koncentrací soukromé moci ve formě kartelů a monopolů. Naopak je zcela zřejmé, že se ve skutečně svobodné konkurenci za podmínek důsledně svobodného hospodářství podobné kartely a monopoly vytvářejí zřídka a především se neudrží navždy, pročež je možné je jako reálné ohrožení zanedbat. Většina ordoliberálních ekonomů Erhardovy generace zde má tendenci zaplést se do protimluvů. Erhardovi blízký Wilhelm Röpke brání tuto tezi také, ovšem proto, aby na jiném místě s ohledem na tendence koncentrace v Německu na konci 19. století konstatoval, že příčinou je protekcionismus, který nastal s Bismarckovým odklonem od svobodného obchodu. Většinou jde tedy o politické selhání, nikoliv o selhání trhu. V praktické politice to má ale malý význam, protože stát v realitě existuje a etabloval se natolik, že jeho zánik a vize svobodného a na trhu založeného anarchokapitalismu je pouze předmětem akademických diskusí. Protože stát a tržní hospodářství stojí vždy ve vzájemně vyostřeném vztahu a protože stát vždy a nevyhnutelně může být zneužit zájmovými skupinami, musí 36

9 být ve státě samotném zabudována opravná instance, která zakročí proti monopolizačním a mocenským tendencím v hospodářském životě. Zde jsou na místě pragmatická rozhodnutí na politickém základě. V tomto pragmatickém smyslu odpovídá Erhardovo přičinlivé a umíněné úsilí o dokonalé kartelové právo principům klasického liberalismu při zohlednění reálných podmínek. Sám Erhard to uvádí ve své přednášce publikované v roce 1969 ve Schweizer Monatshefte, když míní, že je tím v podstatě učení Adama Smithe ve smyslu blízkém realitě dovedeno dále. Dokonalé a definitivní řešení tím Erhard, který je jako aktivní hospodářský politik nuceně vázán reálnými podmínkami, nenabízí. Není to obtížné jen proto, že ideál tržně konformních státních zásahů, které drží v souladu volnou soutěž a cenový mechanismus, není dosažitelný. Neexistují neutrální daně, ani neutrální sociální zákony. Tomuto ideálu se lze přiblížit, jak argumentuje trierský vědecký teoretik Gerhard Radnitzky. Tvrdí, že pojem tržně konformní by mohl být používán komparativně ve smyslu šetrnější ke svobodě než.... Znamená to ovšem, že poruchy trhu způsobené státem se budou vždy objevovat. Formovaná společnost Erhard rozpoznal, že nebezpečí hospodářské koncentrace moci není problémem neřízené soutěže, která nechá přežít jen silné, nýbrž že kartelizace je často záměrně podporována zákonodárci. Erhard nezapomíná na žádnou zájmovou skupinu. Již v roce 1955 se energicky vyslovuje (a neprávem je proto vystaven posměchu) proti moci odborů, která jim, v rámci státem stanovených podmínek tarifní autonomie, umožňuje uzavírat dohody o nadměrném růstu mezd. Z této debaty pochází výstižná formulace spirála mzda/cena, kterou Erhard označoval problémy, jež z této politiky vznikly. Ušetřena nezůstává ani podnikatelská sféra. Především profesní svazy a s nimi spojené zlo ve formě profesních řádů, moderní forma středověkých cechů, hraje podle Erharda pustošivou roli. Jsou totiž vybaveny quasi-zákono- 37

10 dárnou mocí. Jako monopolisté mohou stanovovat ceny, určovat závazné podmínky vstupu do odvětví nebo vydávat či vynucovat zákazy reklamy vše ve jménu spravedlivé soutěže. Znovu a znovu se Erhard pokouší zlikvidovat toto hospodářství privilegií. Kdyby to byl dokázal, stálo by si dnes Německo lépe. Takto je dnes Německo zemí, v níž se zdají být i takové maličkosti jako zrušení zákona o otevírací době nemožné. Časopis Newsweek o tom krátce a správně poznamenal: Nezaměstnanost láme rekordy, ale pořád se nedá v neděli koupit mléko." Aby zabránil těmto tendencím, pokouší se Erhard vyvinout specifické, vcelku liberální, chápání státu, které předkládá do diskuse pod poněkud neš astně zvolenou etiketou formovaná společnost". Protože má tento pojem nechtěný nádech duševního usměrnění", je neustále špatně chápán. Ve skutečnosti jde o něco, co se dnes nazývá ústavním patriotismem". Podle něj by neměla být omezována duševní a hospodářská různorodost, nýbrž by měl být uznán nedotknutelný rámec, v němž by k ní mohlo docházet. Je výzvou ke zmírnění neomezeného egoismu, který používá moc, namísto toho, aby se vystavil soutěži. Erhardovi jde o společensko-kulturní předpoklady svobodného uspořádání státu a hospodářství. Že takovýto liberální étos v Německu není hluboce zakotven, poznal Erhard brzy na vlastní kůži. Jeho boj proti profesním řádům dalekosáhle ztroskotal. Dokonce jsou schváleny sociální zákony, které odporují principu vlastní zodpovědnosti za prevenci životních rizik, který formuloval ve svém proslovu v roce Příkladem je zavedení dynamizovaného důchodu spočívajícího na generační smlouvě koncem padesátých let. Nakonec zůstalo Erhardovo dílo nedokončeno. Vlastní dynamika politiky, kterou tak výstižně popsal, se ukázala jako příliš silný soupeř. Vidí to sám, když si v předmluvě prvního vydání své knihy Německá hospodářská politika v roce 1962 s jistou obavou klade otázku, zda by se mu podařilo uskutečnit ony velké reformy v roce 1948 v parlamentním systému (bez pomoci spojenecké vojenské moci v pozadí). 38

11 Varování pro současnost Erhardovi současníci často jeho varování před erozí tržního hospodářství nerozuměli a nedbali jej. Možná, že je snazší Erharda pochopit pro dnešní generaci, která důsledky tohoto procesu, mimo jiné vysokou nezaměstnanost, poci uje čím dál tím výrazněji. Denně sledujeme omezování svobody a politický systém, který je kvůli svému propojení se zájmovými skupinami natolik strnulý, že není schopen reformy. Erhardovo dědictví je v posledních desetiletích trestuhodně opomíjeno a to především těmi politiky, kteří se stále zaklínají sociálně-tržním hospodářstvím. Erhardovo varování z roku 1960 zůstává nadále aktuální: Stálou platnost si zachovává jedno: Kdo se dnes bude snažit z povrchních důvodů popularity vyhnout nutné oběti, prohřeší se proti principu parlamentní demokracie. Kromě toho jej najisto odsoudí volič, pokud neúspěchy, které jsou zaviněny dnes, povedou zítra k těžkým nezdarům a zpochybní naši bezpečnost i existenci našeho svobodného řádu a našeho blahobytu. Z německého originálu EIN MISSACHTETES ERBE otištěném v Schweizer Monatshefte, 1998:2, přeložila Ing. Zdeňka Talábová. 39

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph 1. cvičení 10. 10. 2012 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka

Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Zahraniční politika a role USA ve světě z pohledu veřejného mínění Jan Červenka Témata z oblasti světové politiky se v sociologických šetřeních či průzkumech veřejného mínění neobjevují příliš často, ačkoli

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Princip spravedlnosti

Princip spravedlnosti Daňové principy Daňové principy vyjadřují názory, jaké by daně měly být. Leží tedy v oblasti normativní ekonomie. (Pozn.: pozitivní ekonomie říká, co se stane, když např. co se se stane, když začneme regulovat

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE

MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE MINIMÁLNÍ MZDA Z POHLEDU RAKOUSKÉ EKONOMIE IDA KAMENIŠČÁKOVÁ Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou triangulárních intervencí se zaměřením

Více

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 116 Doslov Stát, monopoly a hrozba EU Josef Šíma Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas

1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie. 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 1. Mezi společenské vědy nepatří a) ekonomie b) ekologie c) etologie 2. Mezi teoretiky demokracie nepatří a) Kohák b) Patočka c) Habermas 3. Mezi reformní marxistické filosofy 60. let nepatří a) Patočka

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MUDr. Marie Horáková. Poliklinika Olomouc ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Téma: SPOJENÍ NEMOCENSKÉHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ATESTAČNÍ PRÁCE Z OBORU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř

5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř 5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř Hospodářský zázrak Spolkové republiky Německo www.wikipedia.org, www.google.cz/imgres NĚMECKÝ HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK (1949 1965) Hospodářství po válce fungovalo na směnném a naturálním

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady.

1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 1. Vysvětlete poslání veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Uveďte příklady. 2. Z jakých příčin dochází k selhání vlády. Jak jednotlivá vládní selhání ovlivní zavedení RIA (Regulatory Impact Assessment)?

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více