Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní směry vlivu ZNS na politiku Modely reprezentace zájmů Pluralismus Neokorporativismus ZNS v České republice 1

2 Literatura a jiné zdroje Brokl, Lubomír: Hledání občanské společnosti, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky č.12., Praha 2002 Brokl, Lubomír: Reprezentace zájmů v politickém systému ČR, SLON, Praha 1997 Mrklas, Ladislav: Reprezentace zájmů jako politický a zároveň politologický problém, CEVRO 3/2001 (on-line verze: Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií, Portál, Praha 2000 Wilson, James, Q.: Jak se vládne v USA, Victoria Publishing, Praha, Odlišnost zájmových a nátlakových od stran Zájmové a nátlakové skupiny chtějí moc ovlivňovat, nikoli ji získat a vykonávat Zájmové a nátlakové skupiny se nezúčastňují voleb Ale existují i výjimky, a to velmi významné 2

3 Typy skupin Zájmové skupiny reprezentují ekonomické zájmy zájmy určité skupiny osob (části společnosti) Zejména: zaměstnanecké (odbory, profesní komory) zaměstnavatelské (komory, svazy podniků a podnikatelů) Nátlakové skupiny reprezentují ideologické (politické zájmy) zájmy všech ( blaho všech, veřejné zájmy ) Např.: konfesně vymezené skupiny, obhájci lidských práv, ekologické skupiny, feministické hnutí Zájmové a nátlakové skupiny soudobé trendy vzrůst počtu nátlakových skupin a rozšiřování jejich působnosti výrazné politické angažmá zájmových skupin v klíčových sektorech ekonomiky posilování vazby na státní instituce propojení s vládou a naopak oslabení vazeb s občanskou společností formalizace kontaktů mezi státními institucemi a zájmovými skupinami výrazná orientace na spolupráci s politickými stranami přímý podíl na formování reprezentace: finanční podpora, kandidatura za stranu 3

4 Základní směry vlivu na politiku Stát Parlament mluvčí Veřejná správa informace spolupráce Společnost Politické strany finanční podpora podpora kandidátů Masová média šíření názoru přímé akce Eastonův model politického systému - zjednodušení 4

5 Modely reprezentace zájmů Pluralismus Neokorporativismus (liberální korporativismus) Pluralitní model mnohost, odlišnost, konkurence neexistuje hierarchie zájmů vláda vystupuje pouze jako arbitr Příklad: USA historie, struktura společnosti, ústavní systém (prezidentský režim, federace), charakter politických stran (strany volebního typu) 5

6 Neokorporativní model kořeny: středověká stavovská společnost, katolická sociální nauka (encyklika Rerum novarum) meziválečný autoritářský korporativismus hierarchie zájmů nejvýše stojí zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů tripartita sociální partnerství odborů, zaměstnavatelských svazů a vlády (v některých zemích vláda jen prostředník) ZNS přímo rozhodují; parlament a vláda ustupují do pozadí etapy vývoje: vzestupy a pády nyní výrazně na ústupu! Příklady: Rakousko, Švédsko, Norsko Schéma neokorporativního modelu 6

7 Model reprezentace zájmů v ČR - východiska 1. Po zhroucení komunistického režimu obrovská nedůvěra vůči sdružování zkušenosti s Národní frontou a jejími organizacemi převodovými pákami režimu touha po velké decentralizaci, nezávislosti 2. Velká část organizací se však přesto jen transformovala do nových podmínek 3. Obrovská chuť obnovit zrušené a zakázané organizace zdaleka ne vždy úspěšná 4. Boom občanské společnosti vznik desítek tisíc nových subjektů 5. Právní a ekonomické podmínky se vytvářely relativně pomalu 6. Obrovské přesuny majetku a změny v ekonomice vedly k chaosu v oblasti reprezentace zaměstnanců i zaměstnavatelů Model reprezentace zájmů v ČR vývoj a trendy preference neokorporativního modelu zj. vláda Petra Pitharta Povinné členství v komorách profesních i HK a AK (červenec květen 1993) Relativně silná pozice Rady hospodářské a sociální dohody oslabování neokorporativního modelu Zrušení povinného členství v HK a AK Oslabení tripartity přejmenování na Radu sociální dohody Po roce 1996 opětovné posilování tripartity Po roce 1998 posilování odborů, neúspěšné pokusy uzákonit tripartitu 7

8 ZNS a Parlament ČR rámcové podmínky Parlamentní režim s dominantní roli Parlamentu ČR (zj. PSP) Pracovní parlament viz ZDI poslanců, skupiny poslanců a Senátu, poslanecká lidová tvořivost, nepřímé novely zákonů, opozice v koalici Vlády se slabým mandátem od roku 1996 (tři menšinové, tři koaliční MVK) Slabé zakotvení a nízká stabilita politických stran Překotný legislativní proces všeobecná transformace, vstup do EU, legislativní smršť, hypertrofie práva + + +? + ZNS a Parlament ČR místa setkávání Výbory, podvýbory, komise Poslanecké a senátorské kluby Volba některých orgánů jednou nebo oběma komorami (mediální rady, ombudsman ) Veřejná slyšení Senátu Poslanci zpravodajové na úrovni obou komor, výborů, komisí a politických klubů 8

9 ZNS a vláda Silný vliv na tvorbu vládní politiky, a to především v situacích nestabilních vlád Silný vliv na legislativu, předkládanou vládou Silný vliv na ministerstvech a dalších ústředních orgánech státní správy Poradní a pracovní orgány vlády zj. tripartita Rada hospodářské a sociální dohody ČR Rada hospodářské a sociální dohody České republiky je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. (Status RHSD) Oblasti zájmu: hospodářská politika pracovněprávní vztah, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost sociální otázky mzdy a platy veřejné služby a veřejná správa bezpečnost práce rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání postavení ČR v rámci EU 9

10 ZNS a politické strany Spíše individuální báze vlivu a neformální vazby než institucionální vztahy Vazby na zákonodárce ( mluvčí ), zpravodaje PK a SK, klíčové resortní odborníky a mluvčí (stínové ministry), odborné komise Významnější vazby mají např. ČSSD a odbory, resp. některé profesní komory či Sdružení na ochranu nájemníků (Falbr, Škromach, Schromm, Štěch, Rath, Křeček ), ODS / KDU-ČSL a podnikatelské a zaměstnavatelské svazy, resp. KPV ČR (Míl, Kužel, Drábek ) Jen některé strany se snažily vybudovat přidružené organizace KDU- ČSL (Orel, MKD, Sdužení žen KDU-ČSL, KOK, EAD), ČSSD (MDS, SDŽ, SON, Klub seniorů, MDA), KSČM (KSM, OSČMS, KČP ) Model reprezentace zájmů - zhodnocení neokorporativní rysy: profesní komory s povinným členstvím delegování zástupců ZNS do rad veřejnoprávních korporací (ČT, ČRo) pluralitní rysy: slabá tripartita jen konzultativní funkce nepovinné členství v Hospodářské a Agrární komoře a v odborech nízký stupeň institucionální a formální provázanosti klíčových ZNS s politickými stranami celkově velká konkurence Český model reprezentace je spíše pluralitní s určitými korporativními prvky! 10

11 Děkuji za pozornost a těším se na Vaše otázky a diskusi! Ladislav Mrklas 11

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4 B. Sociální

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

dvouměsíčník/ročník 7 2013

dvouměsíčník/ročník 7 2013 5 dvouměsíčník/ročník 7 2013 Obsah Editorial 1 Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy Sociální dialog ve vybraných evropských zemích - výsledky výzkumu 2 Jaroslav Hála Jak vnímáme lidi bez domova?

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Abstrakt: Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí

Více

IX. Občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí 1 Projekt Česko hledá budoucnost (úvodní text pracovní verze)

IX. Občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí 1 Projekt Česko hledá budoucnost (úvodní text pracovní verze) IX. Občanská společnost, kvalita demokracie, dobré vládnutí 1 Projekt Česko hledá budoucnost (úvodní text pracovní verze) Ondřej Císař, ocisar@gmail.com Tento text nabízí vstupní shrnutí situace občanské

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA >

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA > CÍL PROJEKTU > příprava osob se zájmem o aktivní účast ve veřejném životě, se zaměřením na osoby s liberálně-konzervativní orientací PROST EDEK > jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů,

Více

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu Tomáš Jarmara Katedra společenských věd, VŠB-TU Ostrava Evolutionary Approach to the Study of Political Parties: the Cartel Party. Among the

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4)

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4) ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4) Martina Halásková VŠB- TU Ostrava, Ekonomická fakulta Abstract: The paper deals with characteristics and governance in the countries of the Visegrad

Více

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí

Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Formování meziobecní spolupráce, příklady ze zahraničí Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností září - prosinec 2013 1 Obsah

Více

CALS 3. Contemporary Administrative Law Studies 3/2008

CALS 3. Contemporary Administrative Law Studies 3/2008 CALS 3 Contemporary Administrative Law Studies 3/2008 This publication was elaborated within the framework of National Research Program II. of the Czech Ministry for Education, Youth and Sport as one of

Více

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech III. Odměňování manažerů dílčí studie

Více

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie Ústřední knihovna FSS MU Brno Ollllllllllllllllllllllllllllllllll! í4«m 4240737596 ' MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Politika ČSSD ve zdravotnictví Bakalářská

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu zpracovaná v rámci projektu Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdeněk Hájek AUTOR TEXTU: JUDr. Zdeněk Hájek Učební text č. 11 v rámci projektu Posilování

Více