TEZE K DIDAKTICE HV INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEZE K DIDAKTICE HV INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI"

Transkript

1 TEZE K DIDAKTICE HV INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

2 TEZE K DIDAKTICE HV INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI - už J. A. Komenský doporučoval v Informatoriu školy mateřské používání jednoduchých hudebních nástrojů a zvučících hraček - hra na nástroje děti nesmírně přitahuje a aktivizuje. Skrze hudební nástroje je hudební výchova dostupná všem, tedy i dětem pěvecky handicapovaným (avšak i při plném využití všech možností instrumentální složky musí zůstat zpěv těžištěm hudební výchovy) Zavedením hry na hudební nástroje do třídy dosáhneme toho, co bychom si přáli mít vždy ve výuce, totiž, že žáci to, co mají ve škole dělat, sami chtějí, nikoliv musí. způsoby zavádění nástrojů do školské hudební výchovy a) využití žáka navštěvujícího ZUŠ (dát mu noty předem, aby mělo dostatek času se part naučit) b) dát hudební nástroj všem žákům požadavky na nástroje: o lehko ovladatelné o bezvadná intonace bez závislosti na hráčských dovednostech (nástroje s pevně fixovanými tóny) o nástroje, které i v rukou začátečníka vydávají kvalitní tón o musí se hodit speciálně pro děti (výška, hmotnost atd.) o tóny se musí dobře pojit s dětským zpěvem (nepříliš hlučné) o upotřebitelnost nástrojů v souboru (nástroje melodické, rytmické, popř. basové) Orffův Schulwerk a jeho přínos - německý hudební skladatel Carl Orff v padesátých letech publikoval svůj Schulwerk a vytvořil tzv. Orffův instrumentář - hlavním přínosem není jeho dětský instrumentář, ale myšlenka, jak učinit hru v souboru dostupnou dítěti. Ve třídě totiž nelze použít zkušeností z orchestru nebo komorní hudby je třeba dětem napsat hlasy tak, aby je zahrály i bez těchto zkušeností, pouze na základě učitelova předvedení a zpaměti. Tuto možnost dává právě technika ostinata - ostinato = krátká rytmická nebo rytmicko-melodická figura, která se po celou píseň opakuje

3 "Hlavní myšlenkou Orffovy výchovné metody je nejprve muzicírovat, hrát si s hudbou a teprve později studovat hudbu." - rozvíjel především myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti. Česká Orffova škola - autoři: Ilja Hurník a Petr Eben - zdařilá adaptace německé Orffovy školy: V úpravách českých a moravských lidových písní a ve vlastních skladbách za doprovodu lehko ovladatelných bicích nástrojů a zobcových fléten jedinečným a originálním přístupem naplnili záměr Carla Orffa Česká Orffova společnost - založena r Pavlem Jurkovičem při České hudební společnosti. Navazuje ve svém programu na živý odkaz hudebního pedagoga a skladatele Carla Orffa - pořádá semináře, kurzy, letní aktivity pro zájemce z řad učitelů všech druhů škol, studentů, sociálních a výchovných pracovníků, terapeutů a rodičů s dětmi Poznámky k pojmu rytmus, metrum, takt, ostinato:

4 Příklad skladby s nástrojovým ostinatem:

5 KLASIFIKACE NÁSTROJŮ ORFFOVA INSTRUMENTÁŘE NÁSTROJE ORFFOVA INSTRUMENTÁŘE RYTMICKÉ MELODICKÉ BASOVÉ triangl, blok, činel, zvonkohry, metalofony, dětské tympány rolničky, bubínek, tamburína, xylofony hůlky, prstové činelky, činely poznámka: metalofon vs. zvonkohra 1 - pojmy metalofon a zvonkohra nejsou v naší literatuře ani mezi pedagogy přesně vymezeny a odlišeny, mnohdy se oběma pojmy označuje týž nástroj - metalofon kameny jsou vyrobeny ze slitin měkkých kovů (převážně hliníku), jejich povrchová úprava je zrnitá, mají šedou barvu. Vyrábějí se zásadně v diatonickém ladění - zvonkohra kameny jsou vyrobeny ze slitin tvrdých kovů, jejich povrch je hladký, mohou být diatonické i chromatické 1 xylofon je vždy dřevěný

6 Poznámky k technice hry na jednotlivé nástroje Hůlky Čím méně se dřívek dotýkáme, tím lépe znějí. Správné držení viz obrázek: správně Triangl úhoz se zpravidla provádí na vodorovnou část nástroje, ale je možno jej vést i proti oběma ramenům trojúhelníku (např. při tremolu) U tamburíny jsou důležitá místa úhozu: úder doprostřed kůže dává tón nejchudší na rezonanci, okrajové pásy dávají rezonanci nejbohatší Xylofony, metalofony, zvonkohry čím kratší úhoz, tím lépe znějí. Nástroje umísťujeme tak, aby se hrací plocha dostala asi do výše kolem sedícího (při hře vstoje asi ve výši pasu hráče). Střídavá hra oběma rukama by měla zůstat při hře melodií základním způsobem úhozu. Aby si malí žáci zapamatovali, na které tóny hrát, můžeme jim nepotřebné kameny z nástroje vyjmout. Tympány používá se jich hlavně ve dvojicích (vyladěné do kvarty nebo do kvinty). Postavení tympánů by mělo být pokud možno analogické s rozestavěním xylofonů: nalevo od hráče hlubší tympán, napravo vyšší: (obraz tak zůstane jednotný pro všechny muzicírující) Poznámky k ladění nástrojů Zatímco kovové kameny metalofonů a zvonkoher nemění ladění, dřevěné (palisandrové) kameny xylofonů podléhají změnám vlhkosti a tepla, což způsobuje jejich rozladění. Obroušením konce pomocí pilníku ( zkrácením kamene) tón zvýšíme. Není třeba brousit celou plochu, stačí šikmé ubrání. A naopak: chceme-li kámen snížit, musíme uprostřed ve vybrání zeslabit, avšak opatrně, neboť již půl mm je velmi značný rozdíl. Tympány uvedeme pokaždé v činnost všechny šrouby ve stejném směru (nejprve dva protilehlé šrouby), až dosáhneme žádané tónové výšky a můžeme dotáhnout ostatní šrouby. K výběru paliček: Na zvonkohry se hraje převážně paličkami s dřevěnou hlavicí, na xylofon a metalofon hrajeme převážně paličkami s tvrdou plstí nebo s gumovými hlavičkami.

7 Instrumentální doprovody rytmická stránka melodická stránka Z metodického hlediska je hra na dětské hudební nástroje pro žáka vždy pouze problém rytmický a to nejen u nástrojů rytmických, nýbrž i melodických. Výška tónů je u nich dána, jde jen o to, kdy udeřit. Rytmická stránka instrumentálního doprovodu - důležitá je celková rytmická průprava- u nejmenších dětí začínáme rytmický výcvik rytmickými ozvěnami (tleskáním): učitel vytleská rytmus a žák jej po něm zopakuje (u malých dětí abstraktní rytmy deklamujeme na slovech) - variantou může být vyťukávání rytmu na dřívka (po seznámení se se správným držením) - pro seznámení se s nástroji je vhodná rovněž následující imitační hra: učitel vytleská rytmy zpěvu ptáčků, děti ozvěnou zopakují. Poté rozdělí jejich ptačí role, např. Ty budeš kohoutek a dá jim za úkol, aby z instrumentáře vybrali nástroje, který jejich ptačí zpěv nejlépe charakterizuje. Poté opět předvedou na nástroje.

8 - složitější průpravou může být rytmický kánon, kde jednotlivé hlasy nastupují po sobě; uvedenou říkanku se naučíme nejprve vytleskávat (všechny děti stejně), poté vyzkoušíme jako kánon a až poté je možno přejít k rozdělování nástrojů Poznámka k pomlkám - měli bychom žáky vést k tomu, že pomlka není prázdná doba, nýbrž doba, která sice není navenek vyjádřena znějící hudbou, ale je pro hudebníky vnitřně reálná. Proto můžeme pomlku naznačovat, až nakonec dospějeme k pouhému tlesknutí v duchu. Tento zážitek je z psychologického hlediska důležitý.

9 Nácvik písní s instrumentálním doprovodem DESATERO ZÁSAD PRO NÁCVIK HRY NA DĚTSKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE 1. Při prvních setkáních s dětskými hudebními nástroji nechejme děti, aby si v dostatečné míře vyzkoušely a prověřily jejich možnosti (uspokojíme tím dětskou přirozenou zvídavost). 2. K doprovázení volíme vždy až dobře nacvičené písně. 3. Hru na nástroje připravujeme tleskáním, případně pleskáním. 4. Při nacvičování doprovodných partů zpíváme vždy píseň. 5. Každou hodinu přidáváme vždy jen jednu novou rytmickou vrstvu. 6. Všichni žáci se učí všemu postupně a u nástrojů se střídají. 7. Zaměstnáváme stále celou třídu. 8. Dbáme na estetické a funkčně správné držení nástrojů a paliček. 9. Nástroje a jejich kombinace vybíráme s ohledem na charakter písně (nesmějí přehlušit zpěv). 10. Neukázněné žáky trestáme odebráním nástrojů!

10 Při výběru instrumentálních doprovodů postupujeme od vytleskávání rytmu písně (děti zpívají a současně tleskají na každou slabiku písně) přes vytleskávání metra, první doby v taktu k samostatným ostinátním figurám (rytmům). Nejprve vytleskáváme, později jim přidáme rytmické nástroje a nakonec i melodické nástroje. Příklad písně, kde rytmus instrumentálních doprovodů je totožný s rytmem písně: Příklad písně, kde rytmus instrumentálních doprovodů je totožný s metrem písně:

11 Třetí dovedností, která předchází hře ostinata, je hraní prvních dob taktu: Hru v rytmu písně, metra a taktů by měly zvládnout již děti v mateřské škole! Poznámky k vlastní tvorbě doprovodů písní (podle skript Jarmily Lasevičové a Ladislava Daniela) doprovodné nástroje volíme vždy podle charakteru písně (např. k ukolébavce nejsou vhodná dřívka či tamburína, ale spíše triangl, činelky) zpěv zůstává základem, doprovod je pouze jako doplněk v předehře, mezihře a dohře hraje vždy celý orchestr, při zpěvu jen některé nástroje (nesmí být přehlušen zpěv) doprovázíme pouze pěvecky zvládnuté a nacvičené písně rytmický doprovod si nejprve připravíme hrou na tělo (tleskáním, luskáním aj.), vždy přidáváme zpěv písně každý nástroj si svůj doprovodný part dobře procvičí (zpěv přidáváme až po upevnění doprovodu), další nástroje se přidávají postupně všichni se učí všemu, u nástrojů se žáci střídají

12 nástroje po úderu déle znějící (činel) budou hrávat delší hodnoty, krátce znějícím budeme dávat rytmy více členěné (hůlky, bubínek) síla zvuku bude rovněž předurčovat nástroje hlučné k upotřebení na těžké době (bubínek, tamburína), kdežto nástroje jemného zvuku spíše na lehké doby nástroje co nejméně kopírují rytmus písně, využívejte doprovod metrem, dobou a ostinatní doprovod není nutné, aby po celou dobu písně hrály všechny nástroje: vytváříme sice jednoduchý, ale pestrý doprovod (např. při formě písně a b a budou v části b hrát jiné nástroje, zazní jiný styl doprovodu než v částech a apod.) Party melodických nástrojů by měly respektovat harmonii (i tzv. latentní, skrytou) lidových písní

13 Možnosti a meze použití pentatoniky - pentatonika = o pentatonické (pětitónové) stupnici (u klavíru hrajeme např. na černých klávesách)můžeme zjednodušeně říci, že stupnice a akord jsou totožné. Protože oproti durmollovému systému v ní postrádáme 4. a 7. stupeň, vyhneme se ostrým disonancím všechno jakoby ladí se vším - nevýhodou pentatoniky je, že vzhledem k našemu geograficky podmíněnému dur-mollovému cítění není zcela vlastní - u našich lidových písní je její použití vhodné tam, kde se nevyskytují tzv. citlivé tóny, tedy 4. a 7. stupeň - o písni To je zlaté posvícení tedy nemůžeme tvrdit, že je v pravém slova smyslu pentatonická, je totiž diatonická s výraznou latentní harmonií, pouze v ní náhodou chybějí citlivé tóny

14 Písně s tónickým doprovodem (tónickou prodlevou, tzv. dudácký bas, bordun) - lze je doprovázet jediným tónickým kvintakordem - příklady vhodných písní: Sedí liška pod dubem, Pásli ovce Valaši, Stojí vrba košatá atd.

15 Písně se střídavým doprovodem T D - střídají se pouze dvojice vybraných tónů podle harmonických funkcí - malým dětem naznačíme změnu harmonie učitelovým gestem (starším zdůrazněnou textovou oporou, např. louku klobouku)

16 POZNÁMKA K IMPROVIZACI A HUDEBNĚ TVŮRČÍM ČINNOSTEM V případě, kdy děti doprovod improvizují, musí jít o improvizaci promyšlenou, uvědomělou, řízenou učitelem. Na školách jsme někdy svědky toho, že učitel rozdá dětem nástroje a bez jakéhokoliv vedení je nechá hrát, co je napadne. Taková improvizace se pak většinou zvrhne v nesmyslné rámusení a třískání do nástrojů, které s hudebním projevem nemá nic společného. - průpravou k improvizaci mohou být hudební rozhovory: - ve větším kolektivu můžeme realizovat melodické rondo: A B A C A např. dvoutaktový snadný motivek zapsaný na tabuli je vhodné, pokud končí pomlkou (hraje celá třída) dvoutaktová improvizace žáka dvoutaktová improvizace žáka více k hudebně tvůrčím činnostem viz

17 Vybraná literatura k problematice instrumentálních činností: Daniel, Ladislav. Naše píšťalka, Praha, Daniel, Ladislav. Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu I, II. Praha, 1995, Hurník, Ilja, Eben, Petr. Česká Orffova škola I- IV. Praha, 1968, 1969, 1972, Jurkovič, Pavel. Hudební nástroje ve škole. Praha, Jurkovič, Pavel. Podpísničky s doprovodem dětských nástrojů. Praha Prchal, Jan. Populární hudba ve škole I, II. (+CD). Praha, Šimanovský, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha, INTERNETOVÉ ODKAZY výroba pastevecké píšťaly

18

19

20

21

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2014 Ivana Urbánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Martina Dardová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 79 61 Třinec - Lyžbice Umělecké vzdělávání je klíčem k probouzení citů Vypracoval: kolektiv učitelů pod

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

HUDEBNÍ NAUKA ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Rafaela Drgáčová

HUDEBNÍ NAUKA ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT. (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Rafaela Drgáčová 1 HUDEBNÍ NAUKA ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Rafaela Drgáčová PhDr. Hana Chvátilová Duben 2013 2 Úvod Umění a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

"BYLI JSME A BUDEME"

BYLI JSME A BUDEME Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní vzdělávací program "BYLI JSME A BUDEME" Věnováno zakladateli školy Josefu Labitzkému Zpracoval: Mgr. Petr Pitra a kolektiv pedagogů v letech

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ

DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY DĚTSKÁ PÍSEŇ UMĚLÁ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: ZDENĚK VĚTROVEC VEDOUCÍ PRÁCE: PHDR. JUDITA

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání DIPLOMOVÁ PRÁCE HODNOCENÍ ZPĚVNÍKŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠTĚPÁNKA LACINOVÁ 2010 Technická

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 9

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1. 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY

ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY Klíčová aktivita 04 Osobnostní a sociální rozvoj učitele MŠ ROZVOJ EXPRESIVNÍCH SCHOPNOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM TVOŘIVÉ DRAMATIKY PaedDr. Marie Hanzová, CSc. PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Mgr. Šárka Ritschelová

Více

Rozvoj tanečnosti, hudebního a prostorového cítění u dětí předškolního a mladšího školního věku na ZUŠ formou hry

Rozvoj tanečnosti, hudebního a prostorového cítění u dětí předškolního a mladšího školního věku na ZUŠ formou hry JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Taneční pedagogika Rozvoj tanečnosti, hudebního a prostorového cítění u dětí předškolního a mladšího školního věku

Více

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka

Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ. vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice. schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka Školní vzdělávací program PRVNÍ CESTA K UMĚNÍ vypracoval: kolektiv pedagogů ZUŠ Řevnice schválila: MgA. Ivana Junková, ředitelka 1 OBSAH: Kapitola 1 Identifikační údaje... 3 Kapitola 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem 1 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3

Více

PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost. 1 Představa Schulwerku podle Carla Orffa

PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost. 1 Představa Schulwerku podle Carla Orffa PhDr. Dana Novotná, Ph.D. Principy Orffova Schulwerku minulost a současnost Elementární hudba není nikdy hudba samotná nýbrž hudba ve spojení s pohybem, tancem a řečí, je to hudba, kterou musíme sami hrát.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta pedagogická 461 17 Liberec 1, Hálkova 6 Tel.: 485352515 Fax: 485352332 Katedra: Obor : PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Rozvíjení rytmického

Více