Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3. a 4. ročník Vzdělávací obor (dle RVP) Hudební výchova + výtvarná výchova Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji (přesné znění z RVP) HV - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti VV - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Žák si vyzkouší ve skupině složit slova k lidové písni a poté vytvořit k písni ilustraci Tématický okruh OSV Kreativita, Seberegulace a sebeorganizace Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). 1. Žák rozvíjí svou schopnost poslouchat hudbu, reagovat na ni (pohybem, výrazem tváře a rozlišovat výšku tónů + durové a mollové akordy). 2. Žák si procvičí komunikační dovednosti při práci ve skupině.

2 Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 1. Žáci samostatně reagují na hudbu. 2. Žáci ve skupinkách skládají text písně. 3. Každá skupinka maluje 1 velký obraz. 4. Vystoupení každé skupinky zpěv písně + ukázka obrazů 5. Reflexe Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše 1. Jak jste se cítili, když jste slyšeli durovou melodii? Co jste prožívali při poslechu mollové melodie? Jaké emoce vám to připomíná? V jakých situacích prožíváte tyto emoce? Kdy naposled jste tuto emoci cítili? 2. Jak se vám pracovalo ve skupině? Co se vám podařilo? Co byste udělali příště jinak a z jakého důvodu? Jaká byla tvá role ve skupině? Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Rozhovorem se žáky Autor lekce, škola Veronika Frnochová, ZŠ Jižní IV., Praha 4 Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). Děti pracovaly aktivně a ochotně plnily dané úkoly. Činnosti na sebe plynule navazovaly, osvědčilo se střídání činností z Hv a Vv a propojování těchto dvou předmětů. S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Každá skupinka potřebovala jinou délku času ke svému výtvoru, občas byly časové proluky. Poslední část věnovaná reflexi byla pro děti příliš dlouhá, pro ně byl vrchol hodiny vystoupení ve skupince, poté už se jim moc nechtělo do zhodnocení lekce a odpovídání na reflektující otázky. Děti byly ke konci už unavené. Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Udělala bych přestávku mezi hodinami, možná by děti měly více elánu v poslední reflektující části. Využila bych i takové typy reflexe, ve kterých je pohyb a které zaměstnají všechny děti najednou.

3 Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: - hudební nástroj - piano, kytara - malé papírky a fixy - texty písní s vynechanými slovy - čtvrtky formátu A1 - tempery - štětce - papíry Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: 1. zahájení 2 minuty 2. reagování na tóny vysoké/ nízké 3 minuty 3. reagování na mollové a durové akordy a melodie 3 minuty 4. krátká reflexe na pocity z těchto melodií 5 minut 5. zakreslování smajlíků 5 minut 6. rozezpívání a zpěv písní 10 minut 7. vymýšlení textu ve skupinkách 10 minut pauza 8. výměna písní ve skupinkách, plánování obrazu 5-10minut 9. kresba obrazu minut 10. vystoupení 10 minut 11. reflexe ve skupinách 15 minut 12. reflexe v kroužku minut První vyučovací hodina Zahájení, oznámení tématu a cílů vyučování Děti, dnes budeme mít hudební výchovu spojenou s výtvarnou výchovou. Budeme tedy zpívat i kreslit. Většinu času budete pracovat ve skupinkách, kde budete společně něco vymýšlet a tvořit. Učitel napíše na tabuli cíl OSV spolupráce ve skupinkách.

4 Začneme tím, že Vám budu hrát na piano různé tóny. Vy budete chodit po prostoru. Až uslyšíte vysoký tón, stoupnete si na špičky a vzpažíte. Pokud bude tón nízký, půjdete do dřepu. Nejprve budou tóny zřetelně vysoké nebo nízké, postupně se přidává na obtížnosti. Teď to zkusíme trochu jinak. Já budu hrát různé akordy nebo melodie. Některé budou znít vesele, jiné smutně. Vy tyto tóny vyjádříte výrazem tváře a způsobem chůze. Pak si sedneme do kroužku a řekneme si, že ty veselejší akordy byly durové a ty smutnější mollové. Potom se žáků ptám: Jak jste se cítili, když jste slyšeli durovou melodii? Co jste prožívali při poslechu mollové melodie? Jaké emoce Vám to připomíná? V jakých situacích prožíváte tyto emoce? Kdy naposled jste tuto emoci cítili? Potom dětem dám malý papír, který je tužkou rozdělen na 4 části. Potom zazpívám melodie (beze slov) 4 lidových písní. Ke každé děti nakreslí smajlíka buď smějící se obličej nebo mračouna. Vybrala jsem tyto písně: Holka modrooká, Koulelo se, koulelo, Já husárek malý, Pod naším okýnkem. Jaký obličej jste nakreslili k první melodii? Jaký ke druhé?. Znáte tyto lidové písně? Teď si je všechny zazpíváme. Protože jsme ale dnes ještě nezpívali, nejdřív se krátce rozezpíváme a zopakujeme si zásady správného zpívání. Po zazpívání písní děti rozdělím do 4 skupin. Každá dostane papír s textem jedné z písně. Teď máte možnost stát se na chvíli skladateli písní. Zkuste společně vymyslet jiná slova na tuto píseň a ta slova zapište na prázdné linky. Můžete tu píseň úplně změnit, může být i legrační. Děti vymýšlí ve skupinkách texty. Poté je vhodná přestávka, skupinky si mezi sebou neukazují písně.

5 Druhá vyučovací hodina Ilustrace k písni Teď si vezměte svůj papír s písní a dejte ho skupince, která sedí vedle Vás. Každá skupinka tedy dostane píseň od jiné skupinky. Tu píseň si přečtěte a společně k ní vytvořte ilustraci. Dostanete velkou čtvrtku a tempery. Dohodněte se ve skupince, jak bude malba vypadat a rozdělte si, kdo co bude malovat. Každá skupinka tedy musí přijmout nápad jiné skupinky a namalovat k textu obrázek. Tato činnost trvá nejdéle. Učitel sleduje komunikaci ve skupinkách a role jednotlivých žáků ve skupině. Po dokončení práce a uklizení pracovního prostředí bude následovat předvedení. Protože už máte vše hotovo, přichází čas ukázat své písně a obrázky ostatním spolužákům. Uděláme si teď takové divadlo. Učitel vymezí prostor pro diváky a pódium. 2 skupinky se dívají a 2 vystupují. Jedna zpívá píseň, kterou vymyslela a druhá ukazuje svůj obraz. Vždy následuje potlesk. Reflektující část: Ještě chvíli zůstaneme ve skupinách. Každá skupina dostane papír, kde budou 3 otázky. Zkuste na ně společně najít odpovědi a napište je. Na papíru jsou 3 otázky: Co se nám povedlo?(z čeho máme radost?) Co se nám příliš nepodařilo? Co bychom udělali příště jinak? Po vypracování odpovědí si skupina zvolí mluvčího a ten přečte odpovědi nahlas. Poté si sedneme do kroužku a provádíme další reflexi.

6 Škála : Zamysli se nad tím, jak jsi spokojen s touto lekcí. Pokud se Ti to hodně líbilo, zvedni ruku hodně vysoko, pokud méně, dej jí níž, pokud je někdo úplně nespokojen, položí ji na zem. Potom se odstartuje 3,2,1, TEĎ a děti dají ruku do polohy, kterou si předem promyslely. Na závěr každý žák řekne, jak se mu pracovalo a jak on sám přispíval k nápadům skupinky a k realizaci nápadů.

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská práva Časový rozsah lekce 2 x 45 minut (následují za sebou) Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Název učební jednotky (téma) Kočka učíme se žádat Stručná anotace učební jednotky Tato učební jednotka rozvíjí oborové cíle ze

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY

Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy TŘÍDNICKÉ HODINY Michal Dubec Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Od samého počátku na cestě za poznáním Škola: ZŠ Táborská, Praha 4 Realizátor PDP: Jitka Vinklerová Garant PDP: Romana Lisnerová Klíčová slova: genetická metoda, komunikační kruh, sebehodnocení, klíčové

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

VYJADŘUJEME SVÉ POCITY, ABYCHOM SE CÍTILI LÉPE

VYJADŘUJEME SVÉ POCITY, ABYCHOM SE CÍTILI LÉPE Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ VYJADŘUJEME SVÉ POCITY, ABYCHOM SE CÍTILI LÉPE Lucie Horychová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy

Více

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH

PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Lekce 11.1 PŘEMYŠLÍME O HODNOTÁCH Anna Pekárková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Manipulace Český jazyk a literatura Ročník 8.-9. Časový rozsah Tematický

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ

UCÍME SE UCIT SE. Lekce 1.3. Kateřina Srbová. Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ROZVOJ SCHOPNOSTI POZNÁVÁNÍ Lekce 1.3 UCÍME SE UCIT SE Kateřina Srbová www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace

Projekty 2008/2009. 3. Části projektu 3.1 Motivace. 3.2 Realizace. 4. Závěr. Příloha: Pracovní list (plánek Chebu) Fotodokumentace Projekty 2008/2009 Projekt Cheb a jeho historie Termín (předpokládaný): květen 2008 Forma realizace: projektový den Třídy: 2. 5. Časový rámec: 4 6 vyučovacích hodin Dominantní průřezové téma: Environmentální

Více

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

ČESKÝ JAZYK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Škola: ZŠ Chlupova, Praha 5 Realizátor PDP: Blanka Staňková Garant: Jana Hejčíková Klíčová slova: metody RWCT, čtení v 1. ročníku, čtení s porozuměním, práce s textem, tři fáze aktivního učení E U R Anotace

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 11 ) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Vyjadřujeme

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více