Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 Vydává občanské sdružení Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica za přispění The UK Department for International Development a Svazu obcí - Region Poodří 2002

3

4

5

6 Ondřejnica Vydává občanské sdružení Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica za přispění e UK Department for International Development a Svazu obcí - Region Poodří Fotografie: Vladimír Černošek a archiv V roce 2002 Sazba a tisk: JK & JK Brušperk

7 Úvodem Životní cestu si volíme sami, ale její základ je nám dán místem a časem, ve kterém jsme se narodili. Měli jsme štěstí, že jsme se narodili ve zpěvném, malebném kraji, v rodinách s muzikantskými, pěveckými, ochotnickými tradicemi a vzory. Dalším naším štěstím byl ten správný čas doba, v níž Eliška Krejčíčková soustředila ve staroveské škole veškeré síly na vybudování základu své myšlenky začít oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje rodného kraje. Od myšlenky k realizaci je však třeba delšího času, více zapálených lidí pro věc, mnoho trpělivé práce, pochopení a podporu okolí. Ve staroveském zámku v souboru Ondřejnica jsme se tedy mnozí sešli. Přicházeli jsme každý v jinou dobu, s různými vklady, lidé různých věkových kategorií. Za čím jsme šli? Za prožitkem, radostí, poetickým kouzlem, atmosférou zkoušek, vystoupení, za veselím na cestách, v šatnách, o přestávkách v amfiteátrech, malých i velkých sálech, na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Sdělení ukrytá v písních, tancích, hudbě otvírala nová poznání. Občas jsme se také přistihovali na vážkách: Má vůbec smysl vytahovat na světlo dávnou minulost? Bude se náš folklór lidem líbit? Má naše úsilí smysl? A tak přišla na řadu také Janáčkova slova: Nepřeceňuj, nepodceňuj, ale poznej! Prošla naší myslí v určitém stadiu životního zrání každému z nás. Lašská lidová poezie nás oslovila každého jinou měrou. Někoho natolik hluboko, že přes veškeré životní překážky a změny nevypadl z kola, některé osud z našeho středu zavál jinam, někteří nás opustili, aniž by chtěli. Časem se vytvořilo společenství lidí, které za 25 let trvání národopisného souboru Ondřejnica přispělo k utváření, modelování této pulzující, živé bytosti. Společenství neobyčejně různorodé a proměnlivé. Umělecké vedení, choreografové, organizátoři, muzikanti, tanečníci, zpěváci, technické zázemí, posluchači, instituce, správa obce, škola atd. Chceme tímto malým sborníkem připomenout uplynulých 25 let existence souboru, povědět stručně, jak šla léta, nabídnout pár zamyšlení a názorů odborníků, vzpomínek členů souboru, fakta o těch, kteří zůstanou navždy v našich srdcích. A to vše proto, abychom si mohli utvořit představu, kam bude směřovat cesta současného mládí Ondřejnice. Marie Matějová Úvodem 3

8 Charakteristika souboru Na chválu rodného Lašska, v pokoře k písním a tancům našich předků, v úctě k lidovým hudcům, tanečníkům a zpěvákům vznikl v roce 1977 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí lašský soubor písní a tanců Ondřejnica. Neměl možnost navázat na tradice vytvořené lašským souborem předchůdcem. Od svého počátku se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně a tance svého regionu na jihozápadním okraji Ostravy. Do širšího folklórního povědomí soubor vstoupil v roce 1989, když na národní přehlídce v Třinci uvedl program Moje Lašsko, jímž chtěl poukázat, jak Leoše Janáčka ovlivnila lašská lidová píseň, tance i nápěvky lašské mluvy. Úspěch na národní přehlídce otevřel souboru cesty na tuzemské i zahraniční festivaly (Anglie, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Polsko, Sicílie, Turecko). Soubor se podílel na projektu Tance z Čech, Moravy a Slezska. Ve spolupráci s vlastivědným muzeem ve Frýdku-Místku v roce 1986 vydal zpěvníček Hraje a zpívá Ondřejnica. K vydání jej připravila Marie Matějová. Od roku 1982 muzika a zpěváci Ondřejnice spolupracují s Čs. rozhlasem v Ostravě, kde zásluhou primáše Kamila Šperlína, uměleckého vedení Václava Hlosty a hudební režie Jana Rokyty, vznikly nahrávky, které jsou na zvukových nosičích: Už zmy se dosť nazpivali, Moje Lašsko a Lašské Vánoce. V roce 1993 byla v ostravském studiu Čs. televize natočena jedna z posledních televizních Voniček z domova o Ondřejnici. Soubor má také svou dětskou část Malá Ondřejnica, která se úspěšně zúčastňuje folklorních přehlídek dětských souborů. Spolu s dospělými se podílí na slavnostech Staroveské zámecké léto a Staroveská podzimní slavnost a ostatních akcích souboru. Vystoupení souboru doprovází cimbálová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem. Vedoucí taneční skupiny je Yvona Voráčová. Uměleckou vedoucí souboru je od jeho založení paní Eliška Krejčíčková. 4 Charakteristika souboru

9 Hodně štěstí Ondřejnico! Dovolte mi, abych na malém příkladu jednoho folklórního souboru severovýchodní Moravy ukázala, že i dnes existují lidi, pro které folklór a vše s ním spojené, není lhostejné, ale pro které znamená práci i potěšení. Současně můj příspěvek berte jako upřímnou gratulaci a obdiv všem, kdo se na práci souboru sebeméně podílejí a podíleli. Zakládající členové souboru Yvona a Roman Úspěch souboru nezáleží jen na výkonu tanečníků a muzikantů, ale hlavně na dramaturgii a režii. To znamená, že výběr a následné zpracování materiálu je základní kostrou celého repertoáru, který se dotváří přesným a věrohodným předvedením jednotlivými členy souboru. Ondřejnica se opírá o písňové prameny Františka Sušila, Františka Lýska, Františka Palkovského a mnoha dalších. Díky této rozmanitosti podkladů je repertoár souboru pestrou přehlídkou písňové a taneční tvořivosti lašského kraje, která nepostrádá originalitu, důraznost, veselost, ale v největší míře jemnou a prostou lyriku. Ta je původním prvkem v celém tanci tak typickém pro Lašsko ve Starodávném. Spolupráce s odborníky, Františkem Bonušem, Zdenou Kyselou, Janem Rokytou, Václavem Stuchlým, Věrou Šejvlovou, Věrou Šimkovou a dalšími, dává souboru jistotu věrohodné prezentace lašských lidových písní a tanců (Pilky, Dymak, Kožuch, Trojak, Zvrtky, Hulan, Kalamajka a další). S činností Věry Šejvlové je mimo jiné spojeno studium starého mužského tance zvaného Skok. Svoje bohaté zkušenosti, šarm a um předala sólovému tanečníkovi Ondřejnice. Soubor tak získal vzácný a živý pramen a Skok byl natočen jako instruktážní film k výuce tohoto starého salašnického tance. Souběžně s tanečním souborem se postupně vytvářela i muzika. Postupem času Hodně štěstí Ondřejnico! 5

10 Ondřejnica rozšiřuje svůj repertoár a naštěstí spolu s ním roste hráčská úroveň jednotlivců i muziky jako celku. Muzika hraje ve složení: housle (prim), housle (terc), viola, klarinet, kontrabas, cimbál. V roce 1979 vzniklo při souboru i pěvecké trio. Tvoří je Jaroslava Hrabovská, Marie Matějová a Věra Závidčáková. Smyslem práce souboru Ondřejnica není jen prezentace folklóru spojená se sběrem, vyhledáváním a zpracováním zapomenutéto, ale především udržení a předání tradice generacím mladším, které se ve škole i běžném životě s touto složkou společenské kultury často nesetkají. Proto soubor uchovejme, podporujme a oceňme kritikou, která jej bude neustále popohánět k hlubšímu a dokonalejšímu poznání pramenů lidové tvořivosti. Hodně štěstí, Ondřejnico! Helena Titlbachová, etnoložka. Vybráno z článku k 15. výročí souboru z časopisu Folklór. 6 Hodně štěstí Ondřejnico!

11 Jak šel čas Rok 1977 byl ve znamení prvních soutěží a seznámení veřejnosti se souborem okresní soutěž dětských folklórních souborů (okr. Frýdek-Místek), postup do krajského kola Hlučín krajská soutěž dětských folklórních souborů, vznik názvu Ondřejnica první členové souboru se zapisují do kroniky první máj účast v průvodu květen školní akademie k MDD Motorest ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, spoluúčast ZDŠ a LŠU Brušperk, ZDŠ Stará Bělá prosinec 6. krajská přehlídka dětských souborů z vesnic, KD Staříč, (hodnocení v novinách vystoupení Anny Zjavkové a Romana Šperlína s Ruskou polkou) Hlučín, Krajská soutěž dětských folklórních souborů první soutěž Rok 1978 soubor rozšiřuje teritorium svého působení vystoupení pro patronátní závod ZDŠ Stará Ves Hutní montáže vernisáž výstavy na zámku ve Frýdku Den tisku Černá louka Ostrava (v muzice přibývá Marcel Hýl, zpíval Zdeněk Lýsek a Věra Závidčáková) přehlídka amatérských filmů Beskydsky ještěr v Dobré přehlídka ve Staříči Rok 1979 velmi příznivý pro soubor, přibývají úspěchy v soutěžích, veřejnost vnímá Ondřejnicu jako hodnotného reprezentanta Lašska Jak šel čas 7

12 březen MDŽ v Motorestu, Stará Ves nad Ondř. pásmo Za humnami a Když narodí se maličký březen postup děvčat III. kategorie do krajského kola krajská přehlídka Ostrava DK NHKG (Když narodí se maličký, Dratenik, Řeznik), ze 7 souborů 3. místo v III. kategorii koncert k Mezinárodnímu roku dítěte DK Vítkovice (režie Ilja Racek) první samostatný pořad Leť, naše holubičko bílá, Ondřejnica poprvé uvedena jako soubor JZD Odra Krmelín při OB Stará Ves nad Ondř., významná organizační pomoc Radka a Leoše Plačkových, prof. Jiřího Jemelky a paní Zdeňky Vijačkové. Vystoupení hosta pořadu paní Boženy Peterkové zpěv Janovice, Ondrášovské slavnosti (v muzice Luděk Kobližka, Pavla Bystřičanová) vystoupení v Olomouci (v časopisu Vlasta obrázek Iva Vidličková, Jana Kaločová, Yvona Černošková, Jirka a Radek Hrabovští, Legendární Dráteník 1979, Dalibor Plaček, Jolana Šperlínová, Alena Chvostková 8 Jak šel čas Lea Maluchová) Staroveské arkády uvítání ministra kultury M. Klusáka na Hukvaldech (125. výročí narození L. Janáčka) program, okresní dožínky Frýdek-Místek Staré Město Dolní Lomná, pořad Dr. Ivo Stolaříka Hudební odkaz a příslib výročí založení školy v Proskovicích Rok 1980 Yvona, Jolana, Alenka, Dáša a Iva pásmo Když narodí se maličký je posvěcen vzácnou návštěvou umělců ND v Praze ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, rovněž návštěvou arménských umělců a naším vystoupením v Praze vystoupení Ondřejnice v Motorestu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 70. narozeniny Eduarda Hakena, vystoupení Eduarda Hakena, Václava Zítka, Milady Šubrtové, Lubomíra Havláka (rodáka z Fryčovic), za klavírního doprovodu Jana Husa Tichého, recitovala Jiřina Petrovická. Všichni byli přáteli Boženy Peterkové. (úspěch Jirky Hrabovského s písní Dostal sem konička) květen vítání arménských umělců

13 v myslivně (družný večer na umělecké úrovni) červen Ondrášovské slavnosti pořad Přešel Ondraš přes dědinu primáška muziky Marcela Konečná pan Radko Pastor generální ředitel masného průmyslu ČSR, se zapsal do kroniky souboru, rodák z Krmelína, stal se přítelem, velkým příznivcem, sponzorem a morální oporou činnosti Ondřejnice Rok oslava 70. narozenin Eduarda Hakena, v popředí 1. primáš Dalibor Plaček první natáčení v rozhlase, změny v muzice okresní soutěž dětských souborů, program s názvem Strašák v zelu, Frýdek- Místek okresní přehlídka dospělých souborů, Kozlovice (Taněc z Košatky, svatební písničky, Ondrašuv skok) květen vystoupení k životnímu jubileu paní Boženy Peterkové v Bašce (účast jejich přátel z ND v Praze Eduard Haken aj.) naposled primášuje Dalibor Plaček, odchod na vojnu, primášem muziky se stává Kamil Šperlín září natáčení v Čs. rozhlase v Ostravě (Dratenik, Ej, rano, rano, Lavečka, Taněc z Košatky) Rok 1982 probíhá ve znamení pětiletého výročí výročí souboru, setkání členů, slavnostní koncert Klíč od domova (pětiletá činnost Yvony Černoškové, Romana Šperlína, Dalibora Plačka, Kamila Šperlína, Rosti Plačka) okresní soutěž v Jablunkově, zařazení do kategorie pokročilých (u Taňca z Košatky muzika přestala hrát primáš prof. J. Jemelka), Ondřejnica tančí a zpívá zprávy z tisku, ohlas na program Klíč od domova (článek R. Folty), během roku významná pomoc paní Londinové, M. Nyklové šití, manželů Štětkových a paní M. Paličkové) dožínky vystoupení pro členy družstva a ostatní veřejnost Rok 1983 od začátku roku drží JZD Odra nad souborem ochrannou ruku, velmi dobrá spolupráce s předsedou družstva panem Vl. Majerem, členem představenstva panem Aloisem Hynečkem a výtvarnicí paní Hanou Sýkorovou (propagace družstva), Ondřejnica má 85 členů výroční schůze JZD vystoupení duben okresní soutěž dětských souborů II. kategorie 2. místo, III. kategorie 1. místo vystoupení ke Kácení máje účast pana Miroslava Petrovského (výborný tanečník, krmelínský rodák) červen okresní konference SPOZ (v novinách napsáno dlouhotr- Jak šel čas 9

14 vající potlesk Ondřejnici... ) dožínky v Krmelíně dožínky v Třinci září vernisáž obrazů Vl. Neuwirtha v Ostravě-Porubě přehlídka (koledy, Mařena, Služebny chlebiček), rozhodnutí poroty Ondřejnica byla nejlepší Rok 1984 tradiční vystoupení v našem regionu, máme nové kroje, poprvé na výstavě Země živitelka pochovávání basy ve Staré Vsi pořadatel SPOZ pochovávání basy pro JZD Odra ples Dolu Paskov (muzikanti se sami vhodně přistrojili, fotografie L. Vymětal, Lukša, J. Jarolím) oslava padesátých narozenin pana Ing. Vl. Majera JZD březen výstava Vl. Neuwirtha Dílo Opava (muzika) Rok české hudby amfiteátr DK Ostrava-Vítkovice (70 účinkujících souborů) Ondrašovské slavnosti v Janovicích nové kroje šila Divadelní služba Praha, paní Zdenka Fojtíková a Miluška Nyklová Země živitelka zemědělská výstava v Českých Budějovicích, podpora pana Radko Pastora, setkání s M. Jakešem významným politikem srpen dožínkové pásmo pro JZD Odra s verši paní L. Kelnerové září Mezinárodní konference ARS 84 vystoupení zajistila Československá vědeckotechnická společnost Ostrava 10 Jak šel čas Ondřejnica v Českých Budějovicích, rok 1984

15 Rok 1985 objevují se ve větší míře besedy u cimbálu, opět na výstavě Země živitelka, návštěva Polska, vystoupení pro hosty z Kazašské republiky, soubor má 105 členů pochovávání basy, Stará Ves nad Ondřejnicí okresní soutěž dětských souborů, Frýdek-Místek okresní soutěž dospělých souborů, Třinec akademie ZŠ ke 40. výročí osvobození krajská soutěž dětských souborů beseda u cimbálu, Brušperk beseda u cimbálu, Ostrava vernisáž výstavy v Díle Ostrava beseda u cimbálu, Brušperk Země živitelka, České Budějovice 7.9. dožínky JZD Odra, Stará Ves nad Ondřejnicí Czechowice Důl Silesia (PLR) Dziedzice Slavnosti léta (PLR) beseda u cimbálu vystoupení v Motorestu pro hosty JZD z Kazašské republiky krajská přehlídka dětských souborů krajská soutěž dospělých v Českém Těšíně beseda u cimbálu Rok 1986 poprvé na Moravském bále v Praze, vystoupení v Čechách a na Slovensku hodnocení z krajské přehlídky v Českém Těšíně nejlepší soubory jsou Ondřejnica a Jackové ( Služebny chlebiček ) Moravský bál v Praze Obecní dům (Moravská beseda), vystoupení Na rychtě pro rodáky z Lašska a pana Radko Pastora (Václavské náměstí), autobus řídí pan Milan Kvak Přišlo jaro do vsi, program a beseda u cimbálu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí let paní Peterkové, program s Ostravicí, Lučinou, Ondráškem a Lašským pěveckým sborem, uváděl Stanislav Šárský, Baška oslava padesátin Elišky Krejčíčkové v myslivně ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (bylo to po výbuchu Černobylu), vyšel článek v novinách JZD Život spojený s folklórem Podještědské slavnosti v Hlavici u Českého Dubu, program uváděl sportovní komentátor Jaroslav Suchánek Beskydské slavnosti v Turzovce (přátelské vztahy se souborem Magura z Kežmaroku) Země živitelka v Českých Budějovicích, autobus řídí pan Milan Kvak ročník Dolní Lomné přehlídka souborů ve Staříči Rok 1987 probíhá v duchu 10. výročí souboru, rok bohatý na souborové svatby Řeznický ples Praha Vinohrady Moravský bál Park kultury a oddechu J. Fučíka, Moravská beseda se tančila v levém křídle paláce, vystoupení Ondřejnice proběhlo v pravém křídle od do hod okresní přehlídka dětských souborů krajská přehlídka dětí ve Frýdku- Místku duben beseda u cimbálu s paní Pituchovou, restaurace U Mostu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zemědělská výstava v Přerově Písně Jak šel čas 11

16 10. výročí souboru mužský sbor na zámku. Zleva Radek Hrabovský, Zdeněk Lýsek, Jiří Viteker, Lumír Ševčík, Jirka Lýsek, Roman Šperlín, Martin Lyčka, Tomáš Lipovský, Ivo Adamus, Tomáš Vojtek našeho domova, natáčení Čs. rozhlasu Ostrava k výročí souboru, nádvoří staroveského zámku (článek v Nové Svobodě ) červen vydán zpěvník Hraje a zpívá Ondřejnica, výběr připravila Marie Matějová Ondrašovské slavnosti výlet do Vranova a Mutěnic, foto pan Vladimír Černošek Země živitelka, ubytování v Třeboni, 12 vystoupení! natáčení v Čs. rozhlase Ostrava další natáčení v Čs. rozhlase Ostrava Slavnostní koncert k 10. výročí Ondřejnice Motorest Stará Ves nad Ondřejnicí, (článek Kamila Šperlína v Oderském zpravodaji, pozvání do Japonska na rok 1988) 12 Jak šel čas výlet do Vranova

17 Rok 1988 byl ve znamení 60. výročí úmrtí Leoše Janáčka Lašský bál v Proskovicích okresní soutěž dospělých souborů, postup do krajského kola s programem Moje Lašsko krajská soutěž, opět 1. místo, postup do oblastní přehlídky Morava Moje Lašsko samostatný pořad na pódiu Dřevěného městečka Země živitelka říjen článek v novinách, paní Eva Šrámková, kreslířka, jejíž logo používá soubor na propagačních materiálech a tiskovinách oblastní přehlídka v Třinci, zápisy v kronice pan J. Štika a paní E. Rejšková krajská přehlídka ve Staříči II. setkání cimbálových muzik v Porubě Vánoční beseda u cimbálu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí koledy v Rožnově pod Radhoštěm beseda u cimbálu za účasti zástupců JZD, MNV, OKS, ZS, byly pořízeny videozáznamy Rok 1989 významný, úspěšný rok, Ondřejnica získává uznání účastí na národní přehlídce s programem Moje Lašsko, festival ve Francii (Nice) Lašský bál v Bašce bál ve Frýdku-Místku (muzika) bál v Orlové (muzika) soustředění na Gruni Praha, akce pro spolek Bezručův kraj, Moravský bál v Paláci kultury okresní soutěž dětí, postup na krajskou přehlídku krajská soutěž dětských souborů Třinec národní přehlídka Třinec, Moje Lašsko účast na Janáčkově hudebním Lašsku, Hukvaldy Mírová slavnost, Hukvaldy účast na pořadu Z čistých vod v Rožnově festival ve Francii (Nice) slavnost PZKO v Jablunkově v rámci Týdne beskydské kultury v Polsku Země živitelka (České Budějovice) Mezinárodní družstevní den, výstaviště Praha slavnosti v Dolní Lomné (foto barevná příloha) okresní přehlídka cimbálových muzik vánoční program a beseda u cimbálu vánoční setkání souborů DK Slezan Frýdek-Místek Rok 1990 festival v Turecku Ankara, zrání členů souboru 7 svateb, samostatná vystoupení muziky leden muzika v Rožnově, Třinci únor muzika v Rožnově, Ostravě-Porubě, Frýdku-Místku, Rožnově, beseda u cimbálu Stará Ves nad Ondřejnicí koncert muzik v Ostravě-Porubě natáčení ve studiu Čs. rozhlasu Ostrava velikonoční pořad ve Staré Bělé účast souboru na festivalu v Turecku (Ankara) zájezd na Jižní Moravu Beskydské slavnosti, Turzovka národní pře- Jak šel čas 13

18 hlídka Lidový rok, Velká Bystřice (pásmo Služebny chlebiček ) Prameny života, host Jarmila Šuláková, koncert v hale TJ Stará Ves seminář Zvrtky Frýdek-Místek Mikuláš pro děti souboru Zvyky a obyčeje zimního času, Brušperk Zvyky a obyčeje zimního času, Stará Ves nad Ondřejnicí Rok 1991 zaměřený na vánoční, velikonoční koledy, několik natáčení Čs. rozhlasu Ostrava Tříkrálový pořad Husův sbor ve Staré Bělé únor samostatný zájezd muziky do Francie (spolupráce Pavla a Renaty Vaňkových) Velikonoce, Brušperk Šmigrust v Rožnově (celý soubor včetně dětí) okresní soutěž dětí ve Frýdku-Místku let paní Boženy Peterkové, oslava ve frýdeckém zámku Všeobecná výstava Praha zájezd dětí s vystoupeními natáčení Čs. rozhlasu ve staroveském zámku natáčení Čs. rozhlasu v zámku Dolní Lomná, celý soubor studio Čs. rozhlasu Ostrava natáčení oslava 50 let Vladimíra Černoška kvalitní fotografie souboru jsou převážně jeho zásluhou (U Mostu, Stará Ves nad Ondřejnicí) dětská přehlídka ve Frýdku-Místku Mikuláš pro soubor Vánoční program ve Frýdku-Místku Vánoční program v Krmelíně Vánoce ve skanzenu v Rožnově, program 2 1 hod. 14 Jak šel čas Děti na všeobecné výstavě v Praze 1991

19 Rok 1992 je ve znamení příprav na bohaté Zámecké léto, opět natáčení v Čs. rozhlase Ostrava, 15. výročí souboru účast na koncertě v Husově sboru ve Staré Bělé (koledy) koncert v kostele v Brušperku (koledy) vystoupení v Divadle Petra Bezruče v Ostravě vystoupení pro cestovní kanceláře Jarní program Brušperk Jarní program Proskovice natáčení v rozhlase (vyplynulo z přehlídky souborů FOSO) natáčení v rozhlase vystoupení na oslavě 600 let Nové Bělé dětská přehlídka v Porubě vystoupení FOSO, Kuří rynek v Ostravě nultý ročník festivalu v Pardubicích a Hradci Králové Zámecké léto vystoupení s programem Y. Voráčové Zámecké léto, hosté Valašský vojvoda, Grunik červenec muzika na zájezdu v Řecku srpen seminář učitelů dirigentů na Bělotínském týdnu zpěvu v Hranicích (Marie Matějová a muzika) Zámecké léto, hosté Ostravica a Jan Rokyta ml Zámecké léto s Jasénkou pořad v Dolní Lomné koncert Jana Rokyty ml. a pana Prauseho (cimbál a violoncello) na nádvoří zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí natáčení v Čs. rozhlase Ostrava beseda u cimbálu v Proskovicích natáčení v Čs. rozhlase Ostrava koncert v Divadle hudby koncert k 15. výročí souboru v Brušperku souborový Mikuláš koncert v kostele sv. Václava v Ostravě koledy Jarmark v Rožnově koledování s Ostravicí ve Frýdku-Místku Rok 1993 Obětavý fotograf a dlouholetý spolupracovník - Vladimír Černošek jeho mluvené slovo obohatilo posluchače mnoha programů Ondřejnice Festival kvetoucích mandloní na Sicílii, natáčení pro videoprogram Strážnice, natáčení ČST Ostrava Vonička z domova koledy v kostele v Brušperku Agricento, Sicílie účast na Festivalu kvetoucích mandloní (Řím, Etna, Florencie a Benátky) porada pro přípravu videoprogramu Tance z Čech, Moravy a Slezska (projekt Ústavu lidové kultury Strážnice) dětská přehlídka ve Staříči natáčení pro videoprogram Strážnice v Rožnově Janáčkovo hudební Lašsko, Hukvaldy, program Zámecké léto soubor Calata a Ondřejnica Zá- Jak šel čas 15

20 mecké léto soubory Haná z Velké Bystřice, Sedmikvítek, cimbálová muzika Lipta Zámecké léto soubor Ostravička, cimbálová muzika Gajdušek vystoupení souboru na Kuřím rynku v Ostravě Zámecké léto soubor Mostar z Brezna Dolní Lomná pořad Rok na vsi (autorský pořad Elišky Krejčíčkové) natáčení ČST Ostrava na Hukvaldech, pořad Vonička z domova, O Ondřejnici, dramaturgie a scénář Naďa Urbášková, režie Petr Šamánek koncert na zámku Jan Rokyta mladší s kolegou flétnistou přehlídka dětských souborů v Třinci Rada souboru rozhodnutí o registraci Ondřejnice u Ministerstva vnitra jako samostatného občanského sdružení pořad v Divadle hudby Vinšujem vam ščesti, zdravi vysílání pořadu O Ondřejnici v ČT Rok 1994 oslavy nedožitých 90. narozenin Dr. Františka Lýska a 140. výročí narození L. Janáčka reprezentace okresu Frýdek-Místek, Regiontour GÓ 94 Brno vystoupení souboru jednání na Obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, spor o cimbál opakování pořadu O Ondřejnici v ČT Lašský bál ve Frýdlantu nad Ostravicí Velikonoce ve skanzenu v Rožnově (2 pořady i s dětmi) narozeniny Dr. Františka Lýska koncert v Brně pohřeb paní Zdeňky Fojtíkové, která se zasloužila o krojové vybavení souboru přehlídka dětských souborů Hukvaldy přehlídka dětských souborů Poruba přehlídka souborů Hukvaldy Leoši Janáčkovi Strážnice vystoupení v rámci souborů FOS ČR Zámecké léto Ondřejnica i s dětmi oslava 725 let Brušperka Zámecké léto Hlubina a Gajdušek Zámecké léto s dětmi z Malé Ondřejnice, rok Jak šel čas Eliška Krejčíčková a Miroslav Petrovský, rok zájezd za souborem Mostar do Brezna festival v Chrudimi vystoupení

21 Na schodech Národního muzea v Praze 1995 na folkovém večeru ve dvoře na Hukvaldech samostatný pořad v Rožnově k 140. výročí narození L. Janáčka (foto barevná příloha) festival dětských souborů zemí střední Evropy v Luhačovicích koncert věnovaný L. Janáčkovi v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě, vernisáž obrázků Evy Šrámkové koledování Malá Ondřejnica, Frýdek-Místek souborový Mikuláš natáčení v Čs. rozhlase Ostrava vystoupení v Ostravě-Porubě pořad SHS Slezský rok natáčení v Čs. rozhlase Ostrava Marie Matějová sólová zpěvačka souboru Rok 1995 je ve znamení 100. výročí Národopisné výstavy v Praze, krizový rok hledání, zájezd na festival do Anglie. Co dál? GO 95 Brno beseda u cimbálu v Brušperku přehlídka dětských souborů výročí osvobození (konec 2. sv. války) ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, program Ondřejnice Praha Žofín, 100. výročí národopisné výstavy, vystoupení v sále na Žofíně a na schodech Národního muzea Hukvaldy Janáčkovo hudeb- Jak šel čas 17

22 ní Lašsko Zámecké léto Zámecké léto několik párů Janáčkovy Lašské tance, vstupy pro pořad společnosti Bohemia art Praha zájezd na festival v Middelsbrough v Anglii Zámecké léto se souborem Heleny Salichové úspěšné vystoupení v Dolní Lomné negativní projevy tanečníků vůči vedení zkoušek, způsobu nácviku Prameny FOSO bez Ondřejnice opakování programu pro Žofín v divadle v Českém Těšíně valná hromada souboru nezájem řešit situaci program v Jistebníku bez Elišky Krejčíčkové Divadlo Jiřího Myrona opakování žofínského programu beseda u cimbálu v Porubě, muzika a mladší děvčata vánoční program ve Štramberku (před tím zkouška jen 4 hoši, muzika čekala od 18. hod.) Co dál? Rok 1996 významný křtem CD Moje Lašsko, 65. nedožitými narozeninami Dr. Jar. Gelnara, účastí na Sochových slavnostech ve Lhotce, Zámecké léto vystoupení v Proskovicích (akce ODS s předsedou parlamentu Milanem Uhdem) Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm vystoupení souboru z Makedonie výročí narození E. Krejčíčkové v hasičské zbrojnici 15. a natáčení v Čs. rozhlase v Ostravě Zámecké léto vystoupení v Rožnově pod Radhoštěm zámecké léto, hostuje soubor Poĺana z Brna natáčení v Čs. rozhlase v Ostravě Sochovy slavnosti ve Lhotce Zámecké léto vystoupení na Vlčině pro NH Trans koncert k nedožitým 65. narozeninám Dr. Jar. Gelnara v Ostravě Mikulášské vystoupení pro soubor Zvyky a obyčeje zimního času Rožnov pod Radhoštěm Zvyky a obyčeje zimního času Klimkovice Zvyky a obyčeje zimního času Krmelín křest CD Moje Lašsko v Brušperku Rok 1997 Zámecké léto - děti významný natáčením a křtem CD Lašské Vánoce, zájezdem do Holandska, oslava- 18 Jak šel čas

23 mi 550 let Krmelína a 725 let Staré Bělé, rok ničivých povodní, 20. výročí souboru. Zámecké léto, rok lašský bál v Ostravě-Proskovicích, hostem je CM Gajdušek veletrh cestovního ruchu EXPOTOUR v Žilině (organizuje odbor regionálního rozvoje Frýdek-Místek) Jarní zvyky v Klimkovicích regionální přehlídka dětských souborů 3. a natáčení koled pro CD v Čs. rozhlasu Ostrava zájezd do Holandska festival vystoupení dětí na Hukvaldech vystoupení dospělých na Hukvaldech vystoupení v Krmelíně 550 výročí Krmelína Zámecké léto, hostem je soubor z Ankary, zároveň byla otevřena nová škola slavnostní akt otevření s vystoupením souboru Zámecké léto, hosty jsou dvě pěvecké skupiny z Wisly začíná strašná povodeň! 13. a festival v Luhačovicích natáčení ČT na Hukvaldech (video Hukvaldské studánky) vystoupení na Mezinárodní vědecké konferenci katedra rusistiky (Doc. Lepilová) děti a muzika v hotelu Imperial pro hosty setkání (raut u příležitosti tenisového turnaje v Ostravě) U nás na Lašsku v Klimkovicích oslavy 725 let Staré Bělé koncert k 20. výročí souboru v Brušperku Zvyky zimního času Stará Bělá Zvyky zimního času Klimkovice Zvyky zimního času aula PF Ostrava Zvyky zimního času Kašava výročí souboru blahopřání starosty obce Václava Sedláčka Jak šel čas 19

24 Zvyky zimního času radnice Ostrava křest CD Lašské Vánoce v Brušperku Rok 1998 začal družebními zájezdy v Polsku, úspěchy zpěváčků v soutěži, účast na Sochových slavnostech, festivalu ve Francii Angers, festivalu v Dolní Lomné, 150 let by se dožil František Palacký lašský bál v Proskovicích únor zájezd do Wisly, vystoupení v KD při vyhodnocování Choreografové Yvona Voráčová a Pavel Vaněk, Francie 1998 pracovníků kultury vystoupení souboru s vyprávěním paní R. Forgačové (lašské nářečí), Klimkovice Wodzislav Śl. vítání jara, děti a muzika regionální soutěž dětských zpěváčků, postup A. Kobližky do Velkých Losin jarní zvyky ve Staré Bělé Hodslavice, 150 let od narození Františka Palackého vystoupení ve škole Zámecké léto děti a Vonička z Havířova Zámecké léto hostem je soubor z Itálie Sochovy slavnosti ve Lhotce, dospělí i děti (foto barevná příloha) festival ve Francii Angers (M. Zbořil se seznamuje s Benedictou budoucí man- 20 Jak šel čas Dolní Lomná

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

Setkání s osobností nejen folklorní

Setkání s osobností nejen folklorní lovou. Libor je v současné době jejím primášem, ale je schopný zahrát i kontry, tercy, cokoliv je momentálně potřeba. Kyjovánek je soubor, který vyrostl od předškolních dětí, které se sešly roku 1998,

Více

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012

ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 ZPRAVODAJ SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V PRAZE ČÍSLO 46 ZÁŘÍ 2012 Zájezd do Polska - 31. 8. 2. 9. 2012 - slavnostní průvod účastníků festivalu Z akcí Krúžku Zájezd do Polska 31. 8. 2. 9. 2012 SLOVO STAROSTY Vážení

Více

Obsah: 1. Hody ve SK 42 Vinařovo okénko Vinařství v době socialismu 47. Fotoreportáž z akcí 50 Receptář Čír 55. Slovácký krúžek v Brně

Obsah: 1. Hody ve SK 42 Vinařovo okénko Vinařství v době socialismu 47. Fotoreportáž z akcí 50 Receptář Čír 55. Slovácký krúžek v Brně Obsah: 1 Plánované akce 2 Editorial 3 Slovo starosty 4 Přehled akcí 2013 8 Společenská kronika Poděkování dárcům 11 Jubilanti 3.-6./2014 12 Čestné členství Prof. D. Holému 13 Růžena Krčmařová 15 K inspiraci

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz Říjen 2010 www.staraves.cz Vážení občané, 2 Staroveský zpravodaj na sklonku léta přicházíme se zpravodajem, který i přes svou objemnost sděluje informace, týkající se života obce pouze v minulých měsících.

Více

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné

památkách. Nezapomnělo se samozřejmě na jízdní řády hromadné dopravy, databázi informačních center a další pro turisty prospěšné Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Staré Hamry Baška Malenovice, Janovice Lhotka, Metylovice Bílá, Čeladná Pstruží Pržno, Kunčice p. O. Ostravice Zpravodaj pro 13 obcí str. 2 str. 3 str. 4 str.

Více

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní

rádiem Kiss nebo Helax. Připravuje se i rozšíření nabídky občerstvení o hotová lehká letní Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Lhotka Baška Pržno Pržno, Metylovice Malenovice Malenovice, Kunčice p. O. Pstruží Ostravice Čeladná Janovice Bílá Zpravodaj pro 13

Více

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová.

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2 Frýdlant nad Ostravicí str. 3 Baška, Kunčice p. O. str. 4 Malenovice, Pržno str. 5 Bílá, Ostravice str. 6 Kultura str. 7 Lhotka, Čeladná str. 8 Pržno

Více

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová

Nadační listy. osobnost Richard Novák. č. 26/říjen 2010. Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová č. 26/říjen 2010 Nadační listy osobnost Richard Novák Talent Igor Orozovič Krásy naší země Poděbrady Vzpomínka Ludmila Píchová Slovo úvodem Tak copak nám přinesl měsíc říjen? Spousta nezapomenutelných

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4

Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4 Výstavba altánu pokračuje Slavnostní otevření proběhne 19. září Čtěte na straně 2 Podzimní putování s broučky Rožnov už po čtrnácté pořádá oblíbenou akci Čtěte na straně 4!!!! Akademie třetího věku odstartuje

Více

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 39. Redakèní poznámka

Slovácký krúžek v Praze Vědomosť č. 39. Redakèní poznámka Redakèní poznámka Vážení přátelé, předkládáme Vám další číslo Vědomosti, kterou jsme se snažili postihnout průběh aktivit našeho SlK. Oceňujeme, že naší výzvy k širšímu zapojení se do publikační činnosti

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz

HLUCKÉ. noviny. JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008. Mimořádné vydání. Dolňácké slavnosti. www.mestohluk.cz HLUCKÉ noviny Mimořádné vydání 1910 1928 2008 JUBILEJNÍ 20. SLAVNOSTI 3. - 6. července 2008 1 2 Místa, kde se odehrávala hlucká historie: vodní tvrz a kostel. Foto: RB Je to téměř padesát let, co se Hlučané

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2001 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o strachu ze tmy ohlédnutí aneb chvála různorodosti byli jsme přitom cvvz olomouc 2001 můj pohled na cvvz kongres a valné shromáždění črdm

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012

ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 ZPRÁVA VÝBORU FoS ČR O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ORGANIZACE v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 2012 Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové, za uplynulých dva

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Staroveský zpravodaj

Staroveský zpravodaj Staroveský zpravodaj www.staraves.cz č. 1 Duben 2015 Setkání komisí s představiteli obce www.staraves.cz Slovo starosty Vážení občané, přichází Vám do ruky první letošní číslo zpravodaje a pevně věřím,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů

zůstávaly mimo anebo jen na okraji zájmu sběratelů Proč Pročpohádky? Čtenářům České besedy dobře známá autorka zajímavých článků a též půvabných společensko-historických románů s tematikou národního probuzení v západních Čechách - Marie Korandová - opět

Více

Kulturní. Listy. Jaro 2009

Kulturní. Listy. Jaro 2009 Kulturní Speciál časopisů SOKOL a Sokolský vzdělavatel Jaro 2009 Listy 6 9 Formani jedou... Neustálý návrat k našim kořenům Ať pršelo nebo bylo vedro, ať padal sníh či byla vánice nebo vichřice, křižovali

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

BECHYŇSKÝ. lásku, ať je jí devět nebo devadesát let pod rozkvetlým

BECHYŇSKÝ. lásku, ať je jí devět nebo devadesát let pod rozkvetlým BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ Magická noc Podíváme se trochu do noci z 30. dubna na 1. květen. Je to filipojakubská noc opředená magií, zázračnými věcmi i bytostmi. Je to svátek, ve kterém se snoubí pohanské

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více