Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-2015, konaného v 18:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-2015, konaného 11.6.2015 v 18:00 hodin"

Transkript

1

2 Zprávy z úřadu Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-15, konaného v 18:00 hodin Program jednání: Zahájení jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení ZO č.7/ Zpráva o činnosti rady obce 4. Hospodaření obce 5. Pozemkové záležitosti 6. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO 7. Diskuse-různé 8. Usnesení ZO č.08/ Závěr Chybí pí. Ondráčková Miloslava Hlasování: Pro Záznam jednání: 1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Lubomír Gregor 1.2. Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová 1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Zdeněk Gregor, Miroslav Dítě 1.4. Volba návrhové komise: Renáta Gregorová, Petr Hamák, Bc. Lucie Ptaszeková, Chybí pí. Ondráčková Miloslava Hlasování: Pro ZO revokuje usnesení: prodej pozemku p.č. 488/83, k.ú. Český Herálec, výměra 797m 2, cena 150,-- Kč /m 2 manželům M a B M, Kocanda č.p. 324 z důvodu písemného odstoupení od koupi pozemku. Hlasování : Pro ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/15 dle přílohy. Hlasování : Pro ZO schvaluje poskytnutí zálohy TJ Sokol na výstavbu Kabin ve výši neuhrazených faktur za práce na kabinách s podmínkou stavebního dozoru, který za Obec Herálec bude vykonávat Ing. Jana Teplá. Hlasování : Pro 13-0-zdrž.1(M.Dítě) 5.1. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 488/83, k.ú. Český Herálec, výměra 797 m 2, cena 150,-- Kč /m 2 paní OC, trv. bytem U stadionu 757, Chrudim. Hlasování : Pro ZO schvaluje prodej pozemku p.č.75/2 o výměře 10m 2, pč.81/7 o výměře 174 m 2, pč o výměře 341m 2, k.ú. Český Herálec a směnu pozemku p.č. 81/8 o výměře 50 m 2, k.ú. Český Herálec, cena 30,-- Kč /m 2 paní RH, Jiráskova 1332, Hlinsko. Hlasování : Pro a)zo schvaluje změnu Územního plánu Herálec č.1. b)zo schvaluje smlouvu o dílo č.1/ii/15 s Ing. MP, STUDIO P, Nádražní 52, Ždár nad Sázavou na změnu č.1 Územního plánu Herálec, Kraj Vysočina za cenu ,-Kč. Cena bude rozdělena na 40+40% objednatelé a % obec. Hlasování : Pro ZO schvaluje zaslání výpovědní smlouvy na pronájem parcely p.č.1/1 v kú. Herálec na Moravě. (Moravské hřiště) Chybí pí. Ondráčková M. Hlasování: Pro (starosta) 6.3. ZO schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pč.513/1 v kú. Herálec na Moravě s fi EON. Chybí:. M. Dítě Hlasování: Pro (Zd. Gregor) 6.4. ZO schvaluje zadání nového LHP pro lesní hospodářský celek fi. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Horárova 504, Hradec Králové 2, IČO: za celkovou cenu Kč včetně DPH. Hlasování: Pro (Zd. Gregor) 6.5. ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Herálec za rok 14 bez výhrad. Hlasování : Pro ZO schvaluje závěrečný účet obce Herálec za rok 14 bez výhrad. Hlasování : Pro ZO schvaluje účetní závěrku obce Herálec za rok 14. Hlasování : Pro ZO schvaluje plán účetních odpisů na rok 15. Hlasování : Pro

3 6.9. ZO schvaluje souhlas obce s realizací Strategie komunitě vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 14- na svém správním území. Hlasování : Pro ( Ing. Teplá, M. Dítě, P. Troníček) ZO bere na vědomí neprodloužení výherních hracích automatů v restauraci U Mostu. (připravit návrh vyhlášky) Hlasování : Pro (p. P.Teplý) 6.11.ZO schvaluje zajištění odhlučnění tělocvičny ZŠ Herálec a pověřuje Ing. Teplou zajištěním potřebných záležitostí ohledně odhlučnění tělocvičny ZŠ. Hlasování : Pro (Ing. J. Teplá) 6.12.ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na,,chodník s fi. CLAS Legal s.r.o. Hlasování : Pro a) ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení,,oprava komunikací po zvláštní povodni s fi. Uni Invest s.r.o. b) Členové výběrové komise: Lubomír Gregor, Zdeněk Gregor c) Náhradníci: Ing. Jana Teplá, R. Gregorová, M. Dítě Hlasování : Pro (Ing. J. Teplá, Zd. Gregor) ZO schvaluje prodej motorového vozidla sněžný skútr Buran dle smlouvy o nájmu mot. vozidla za kupní cenu 1 Kč bez DPH - Ski Teamu Herálec. Hlasování : Pro ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za 5/15 ve výši 812,-Kč Hlasování : Pro ZO schvaluje nakoupení 2 odpadkových košů a 2 laviček před budovu Obecního úřadu v Herálci. Hlasování: Pro ZO schvaluje usnesení ZO č.7/04-15 ze dne Usnesení bylo schváleno. Hlasování: Pro Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Herálec se koná v 18:00 hodin v budově bývalé České školy Vážení spoluobčané, tímto si Vás dovolujeme informovat o ukončení jednoho z realizovaných projektů obcí Herálec. V měsíci květnu 15 byla ukončena rekonstrukce stávajícího Domu s pečovatelskou službou. Původní vila byla od svého vybudování využívána k různým účelům. Po válce byla tato budova znárodněna a byla zde provozována mateřská škola až do roku Poté již byla stavebně upravena k potřebám domu s pečovatelskou službou. Poslední rekonstrukce byla zahájena v říjnu 14. Proběhla výměna oken, celkové zateplení budovy a nová fasáda. Zakázku realizovala pro obec Herálec firma Fasády Kašpárek, s.r.o., z Nového Veselí. Celkové realizační náklady jsou ,- Kč. Z toho ,- Kč bude uhrazeno formou dotace z Ministerstva životního prostředí. Nyní je v domově sedm využívaných bytů se sedmi nájemci. Volné jsou 3 byty a 1 byt slouží jako záložní při nenadálé životní situaci. Pracují zde 2 obecní zaměstnanci. Věříme, že tyto úpravy povedou nejen k vylepšení vzhledu naší obce, ale především k většímu komfortu ubytovaných. Bc. Lucie Ptaszeková 3

4 Vážení rodiče, Vaše děti se v letošním školním roce zúčastnily velké řady soutěží, navštívily mnoho divadelních představení, bojovaly v mnoha sportovních utkáních, cestovaly do zahraničí, vyráběly, zpívaly, recitovaly, dopisovaly si s žáky z jiných škol i jiných zemí, konverzovaly v angličtině, němčině, slovenštině (někteří i ve znakovém jazyce ), vařily, pekly, lyžovaly, plavaly, zpracovávaly různé prezentace a také pilně studovaly a učily se. Teď nastává doba zasloužilého odpočinku a já bych Vám i jim, jménem všech pracovníků školy, ráda popřála krásné prázdniny, hodně sluníčka a načerpání nových sil a chuti do další práce ve školním roce 15/16. Na prvňáčky, všechny malé i velké děti i na Vás, rodiče, se budeme těšit v úterý 1.září 15 v 7,30 hodin. A na závěr malá rekapitulace toho, co všechno jsme v letošním školním roce stihli: Ze sportovních akcí třeba atletický víceboj ve Svratce, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, sportovní den Z kulturních akcí to byla drakiáda, vánoční pásmo v Krátké, Mikulášská nadílka, vánoční pečení ve škole, karneval, anglické divadlo Peter Black, dvě představení Divadélka pro školy, divadlo Jan Hus, muzikál Sněhová královna, Pirátský den Mezi naučné akce patřil mimo jiné projekt s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou, absolventské práce, mobilní planetárium, projekt Čistá Vysočina Zapojili jsme se také do mezinárodních projektů např.projekt Let s speak together, Neighbours and friends, Záložka do knihy spojuje školy, DynEd, byli jsme na poznávacím zájezdu v Anglii, v předvánoční Vídni, na mezinárodním setkání škol ve Vídni Mimo tyto akce se naši žáci účastnili mnoha olympiád a znalostních soutěží, byli na školních výletech a pracovali v mnoha zájmových kroužcích. Za to vše patří poděkování jejich učitelům, vedoucím kroužků i všem ostatním pracovníkům školy, kteří pro ně po celý rok tyto akce připravovali. Všem svým kolegům přeji krásnou dovolenou a děkuji jim za práci, kterou v tomto školním roce odvedli. Setkání ve Vídni: (ČR, Slovensko, Rakousko) Speed dating Krásné prázdniny! Jana Guličuková, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec 4

5 Okénko do historie: ( čtení na pokračování) HERÁLECKÉ PAMĚTI NÁRODA Herálečtí mužští byli na nohách a všichni se soustřeďovali na pozorování na stráních, tam kde jsou dneska postaveny domky Havlíkova a Kalinova truhlářství. My kluci jsme tam pochopitelně museli být také. Viděli jsme jak Němci postupují v pochodových proudech, žádná střelba, byl klid. Na horizontu k Huti už bylo vidět, že pochodové proudy přecházejí do rojnic. A zase velký klid a čekání. Mezitím už na základně na Kamenném vrchu byl bojový poplach s příkazem partyzánů všechno balit a připravit ústup. J. Uher uvádí, že radistka Tamara ještě seděla u radiostanice a vysílala zprávy do Kyjeva, stejně tak i radisté Kirova. K odchodu připravovali radiostanice odd. Kirov starší radista Michail Tišin a druhý radista A. Borisov. Na pochod a případný boj se připravovaly i další ženy, které byly na základně a to třetí radistka A. Ivová a zdravotnice Anna Grabová. Ústup byl proveden organizovaně a pomohli zase mužští ze Skelné huti. Kirovci ustupovali směrem k Žákově hoře a dále pak ke Sněžnému a Líšnému. Příslušníci Vpředu ustoupili k Mor. Svratce. Pronásledovatelé rozvinutí v rojnici vstoupili na základnu, kterou právě opouštěla poslední zajišťovací skupina partyzánů. To už jsme slyšeli střílení. Pronásledovatelé stříleli naslepo a partyzáni takticky palbu neopětovali. Pronásledovatelé našli na místě jen zbytky výstroje, kterou partyzáni 5 nemohli vzít při prováděném ústupu. Zase se ozvala střelba a zase výbuchy, to protipartizánská skupina na zbytky základny vhodila ruční granáty. Na stráni jsme čekali dlouho, všichni drželi palce partyzánům, aby z této akce vyšli vítězně. Po delší době se němečtí pronásledovatelé vraceli, to už byli v neorganizovaných skupinách. A zase střelba bez cíle směrem k Otroku a Skelné huti. Pravděpodobně na moravské straně někde u Cikháje měli Němci posily a byli to příslušníci Wehrmachtu ze zámku Žďár. To jsme pochopitelně neviděli. Snímky partyzánského tábora na Kamenném vrchu pochopitelně neexistují a tak čtenářům předkládám snímek z tohoto místa, který byl pořízen až několik let po válce. Je na něm velitel oddílu VPŘED major Orel, u nohou má munici, která tam byla nalezena. Můžeme si všimnout, že za dvacet let od té události na Kamenném vrchu vyrostl i strom u kterého partyzánský velitel stojí. Na té stráni jsme stáli dosti dlouho a čekali jsme až se Němci budou vracet. Menší skupina německých vojáků přicházela také od Baldoufa. Jeden voják nesl na rameně lehký kulomet vzor 26 československé výroby. Bylo na něm napsáno ČZ Česká zbrojovka Brno. K té skupince vojáků jsme se přidali i my kluci a také starší mužští. Už si nepamatuji, kdo to byl z těch Heráleckých chlapů, který přišel k tomu vojákovi, šáhl na ten kulomet a říká mu po česku:,,heleď Němče, tohle je náš kulomet, to jste nám ukradli!!, od toho mužského to byla odvaha. Naštěstí tomu Němec nerozuměl. Stalo se to na silnici proti Fialově kovárně. Němečtí vojáci se pomalu soustřeďovali u nákladních automobilů a připravovali se k odjezdu. Akce však úplně neskončila. Od Kocandy přijel na křižovatku nákladní automobil a byl tam rozruch. Byli povoláni čeští četníci a starosta A. Tlustý. Byl povolán obecní zřízenec (policajt), kterým byl tehdy Theodor Bezchleba a ten na křižovatce musel bubnovat a oznámit zprávu:,, Občané nesmějí vycházet z domů a musí uzavřít okna! pak ten vojenský náklaďák zacouval před truhlářství mého dědečka a byly nakládány čtyři rakve, aby to nikdo neviděl. Pak ten náklaďák odjel směr Kocanda. Byli s určitostí nakládaní čtyři padlí vojáci z toho ranního boje. Rakve byly na surovo, nic se neupravovalo. Na půdě u nás byly jenom čtyři a tak příští dny byla v truhlářství práce zhotovit nové pro budoucí časy. Jiří Kudrna Pokračování příště.

6 . Pokračování z pamětní knihy Josefa Bureše Přišla doba, kdy jsme měli jet na dovolenou a já konečně také. Pamatuji se, že ze starších to byli kromě mne Šimák a Veverka z Pardubic a z mladších Krejčí a Chládek. Přesto ale jsme byli pověřeni ještě takovými úkoly, že jsme museli jít opravovat zátarasy a okopy. Šli jsme na to potmě a práce nám šla rychle od ruky, pak se ale rozednívalo víc a víc a my to dodělávali, Rusové to viděli, já jsem si tam zapomněl plášť, musel jsem se pro něj vrátit, lezl jsem po břiše, ale dobře to dopadlo. Chládek s Krejčím přibíjeli kůl, Chládek jej Krejčímu držel a Krejčí do něho tloukl sekyrou, kuličky začaly padat stále hustěji. Chládek který byl dole krytý říkal Krejčímu:,,Polez dolů! Krejčí ale nedbal, usmál se tomu a povídá. Ať se jdou vysrat! Ještě asi 2x až 3x uhodil a najednou se skácel do příkopu ani nehles, dostal kuličku přímo do hlavy, byl hned mrtev a v poledne měl jet na dovolenou. On již Krejčí byl takový několikrát mi říkal:,,ale viďte, Burši, jaképak komedie, když mně zaběj, tak mně zaběj, co se má stát, tak se stane. Co mně čeká, to mně nemine! Já jsem mu vždycky oponoval a říkal jsem mu, že to není pravda, že je nutné se chránit, jak to je jen možné. Na dovolené V poledne jsme polní drahou odjeli na dovolenou, já po druhé z ruské fronty. Jel jsem přes Lvov, velké nádraží, plné vagony nábytku a obrazů a jiných cenností, to si Němci nakradli ze zámků a vezli to domů. Přijel jsem domů, žena byla s Pepkem doma U Musilů. Tehdy jsem pocítil, jak byli za tu dlouhou dobu ode mne již všichni odvyklí, neb jsem byl již tři roky ve válce. Jen tak všedně se mnou mluvili jako by nic. A já jsem dovolené také moc neužil. Že jsem byl pořád na frontě venku, tak jak jsem přijel na dovolenou (byl to myslím podzim 1917), rozbolely mne zuby. Dokud jsem chodil, tak to šlo, ale jak jsem si lehl do peřin, zuby bolely a bolely, když jsem se posadil, tak mne to přestalo. Tak to byla taková radost. Doma to utíkalo jako voda a zase jsem jel nazpátek na frontu. Nového tam nebylo nic, nikdo nebyl za tu dobu ani raněn ani zabit. Jen mi kamarádi vyprávěli, že nebohého Krejčího pochovali za zákopy do břízek. Na frontě byl klid, ani jediná rána nevyšla na obou stranách. Stráže se drželi dále a střídání bylo po jedné hodině, bylo to vedl jsem dva mladší kamarády do předního zákopu a tu vidíme z levé strany dvě postavy, jak se blíží k nám, ani neodpověděli na zvolání heslo a byl to kapitán a poručík a říkali, abychom vylezli z děr, že dnes od 10 hodin je s Ruskem příměří a zastavena palba. Kluci hned vylezli z děr a byla radost veliká. Já jako člověk který jsem měl rád malování, projevil jsem radost tím, že jsem vyndal polní koresp. lístek a tužkou jsem při měsíčku si udělal náčrt pohled na zákopy a tu řeku Stochod! Poslal jsem to domů a nápisem,,noc míru a datum. Lístek došel a mám jej na tuto slavnou chvíli jako památku. Příměří na Ruské frontě, ale ještě nikoliv mír Šli jsme všichni hned do zákopů a tam už bylo živo, že je konec války, každý skákal a tancoval. Honem se sháněly rakety od toho, kdo ještě nějaké měl a když to bylo připravené, tak na povel 1,2,3 se to odpálilo různobarevné a jeden začal na harmoniku. Zpívali jsme, ale hezky. Kde domov můj? Čekali jsme nějakou odezvu z ruské strany, ale tam nic, jako by tam nikdo nebyl a také asi skutečně nebyl. Tam byla revoluce a vojsko se rozuteklo. Druhý den pojednou někdo křičí: Jdou Rusové,,,Rusové sem jdou! Všichni jsme se dívali a vidíme, jak v dálce proti lesu jde k nám asi 5-6 vojáků, mají bílou fangličku a jdou k naší frontě. Napravo od nás byli Poláci a Maďaři. Oni řvali, aby šli k nim a my jsme také řvali k nám, tady jsou Češi, Češi! Oni nevěděli kam mají jít, chvilku váhali a pak se pustili rovnou k nám. Před řekou Stochod, jak jsem už psal, jsou bažiny, rákosí vysoké. Tak se bořili a hledali cestu. Konečně se dostali až k řece. Naši důstojníci jim šli naproti k řece a poslali jim loďku, přivezli je na naši stranu, asi hodinu s nimi jednali. Byli to dva důstojníci a tři vojáci. Chtěli prý zůstat v zajetí na naší straně, že tam v Rusku je zle, ale naši je poslali zpátky, moc prý se jim nechtělo. Tam je v Rusku prý celkový rozvrat, v Cařihradě a v městech je prý moc zle. Ještě jsme v těch místech byli asi 14 dní. Nic jsme nedělali, chodili jsme po zákopech nahoře. Potom jsme se přemístili napravo a rozdělávali jsme drátěné zátarasy. Pokračování příště. Z pamětní knihy Josefa Bureše

7 .. pokračování Vzpomínky heráleckého rodáka Otakara Otavy Měšťanská škola ve Svratce ve 30. letech XX. století Po pěti letech v Obecné škole jsem nastoupil do Měšťanské školy ve Svratce, která byla vzdálena cca 5 kilometrů od Herálce. Tam jsem chodil každý den pěšky, ráno v sedm hodin a zpět domů ve čtyři hodiny odpoledne. Ať pršelo nebo chumelilo, musel jsem šlapat. Na oběd mi maminka dávala krajíc chleba namazaný malinovou marmeládou, napít jsem se chodíval do kašny, která stála naproti na náměstí. Školu vedl pan ředitel Doubrava, mezi naše učitele patřil p. František Nový, p. Josef Picek a p. Karel Horšík. Do školy se mnou z Herálce chodili i další moji kamarádi: Jaroslav Halamka, Jaroslav Kopiště, Standa Dospěl, Bláža Klímová, Otila Rabasová. Když byla na podzim na poli řepa vodnice na krmení dobytka, utrhli jsme si jednu hlávku a rozdělili ji mezi sebe. Byla to pro nás sladká pochoutka, která zároveň dokázala zahnat i žízeň. Tři roky ve Svratce uběhly, já a Standa Dospěl jsme pak pokračovali ještě ve čtvrtém ročníku, který byl v Hlinsku. Po skončení školy se Standa vydal na studia do Litomyšle, já se šel učit hodinářem do Rousínova u Brna. chlapci (zleva): Pepík Libra, Jirka Petrlíček, Otakar Otava, Ota Libra, Milouš Bukáček děvčata (zleva): Marie a Milada Odvárkovy z Hlinska, Věra Bukáčková, Jarča Librová. A ještě krátce zpět k mým prvním školním létům. Když jsem začal v roce 1925 chodit do školy, dostal jsem zápal plic. Doktor Benda ze Svratky se u nás zastavil při cestě do Herálce za jinými pacienty a předepsal mi užívání. Byla to sladká medicína. Nic jiného mi ani napsat nemohl, protože Penicilin tenkrát ještě nebyl známý. Proležel jsem půl roku v posteli a ve škole jsem ten první školní rok nebyl klasifikován. Zameškané hodiny jsem pak dohnal. V první třídě bylo mimo běžných předmětů vyučováno také náboženství, na které nás docházel učit pan farář Toncr. Učil tehdy nejenom mě, ale později i mého bratra Fanouše. Po letech, když byl už pan farář v důchodu (žil v Iváni, městečku u Brna) se náhodou sešel s bratrem Fanoušem a pozval ho na oběd a na víno. Přitom zavzpomínali na staré časy. Druhý pan farář, který v Herálci za mého dětství působil se jmenoval Straškraba. Byl moc hodný, svým kázáním a celkovým vystupováním pozitivně ovlivnil můj další život. Ministroval jsem u něj od mých sedmi let, při bohoslužbách jsem se střídal spolu s dalšími třemi kamarády. Služba 7

8 v kostele byla zadarmo, z lásky, ale při svatbě, křtinách nebo pohřbu nám účastníci často dávali kapesné - korunu, dvě a někdy i pět. Pan farář nám vždycky říkal: Kluci, vy byste to zbytečně utratili a nechal nám v herálecké záložně vypsat každému spořitelní knížku. Od té doby jsme mu peníze dávali do opatrování, on je za 2 3 měsíce rozdělil na čtyři díly a my jsme si je pak zanesli do záložny. Za tři roky jsem si ušetřil 300 Kč, což pro mě tehdy byly velké peníze. A když jsem po vychození obou škol měl jít do učení, tak se mi tyto úspory velice hodily. Maminka nakoupila plátno, ušila mně košile a trenky a byl jsem vybaven. Měli jsme doma tenkrát velký proutěný kufr a ten jsem měl plný prádla a šatů. Jako zálohu na učení maminka vykrmila každý rok husu, která měla sloužit jako náhrada za případnou nemocenskou. Peněz u nás nikdy nazbyt nebylo. Maminka vždy chovala asi šest hus, ty jsme pak mívali na Vánoce nebo na Nový rok. To byla vůně a pochoutka! Na pečení maminka používala zvláštní keramický pekáč tzv. husák, ve kterém husu do křupava upekla. Že to bylo v zimě, vydrželo nám masíčko tři dny, jen se to vždy ohřálo. Tatínek měl vždycky chuť na smažená husí játra, ale nikdy si je nedopřál. Tato delikatesa se totiž prodávala panu doktorovi Bendovi do Svratky, protože těch pár utržených korun navíc bylo třeba na živobytí pro celou rodinu. Vždyť jinak se peníze těžko sháněly. Naše sousedka, paní Lempachová, koupila občas vyhlášený herálecký chleba a já jej cestou do školy donesl panu doktorovi. herálečtí ministranti ve. letech: dole zleva: Karel Hamák a Otakar Otava nahoře zleva: František Halamka a Miroslav Gregor 8

9 Jak rodí se myslivci Herálec, Fryšava a Tři Studně patřily k novoměstskému panství, které bylo od roku 1699 v majetku Ústavu šlechtičen v Brně. V roce 1861 mělo novoměstské panství jiter (5760 ha) lesů. Správa lesů byla rozdělena na 6 revírů (polesí) spravovaných lesníky (revírníky) a 2 podlesí spravovaná podlesními. Vrchní správa byla v Novém Městě vedená nádlesním. Ve starší době byl jeho titul pojezdný. Revíry byly v Herálci (Brušovci), Koníkově, Pasekách, Milovech, Křižánkách a Fryšavě. Podlesí pak byla na Zátokách (u Křídel) a v Líšné. Na celém novoměstském velkostatku bylo 23 hajných. Správa lesů se postupně vyvíjela. Zatím nejstarší zprávu podává Křoupalův plán z roku Podle něj byly vrchnostenské revíry pouze ve Vříšti, Herálci (Brušovec) a Fryšavě. Později uváděné revíry na Kocandě nebo v Herálci byly ve skutečnosti na Brušovci u Herálce. Začátkem 19. Století byl revír v Mor. Svratce přeložený později do Mor. Křižánek. Kolem roku 1810 bylo, pravděpodobně jen krátce, podlesí na Třech Studních. V polovině 19. století byl nadlesní na Milovech. V Novém Městě byl tehdy lesní pojezdný. Myslivectví se učilo jako řemeslu. Budoucí myslivec se zpravidla učil tři roky u staršího zkušeného myslivce, principála. Myslivec se učil buď všemu, co k myslivectví patřilo, i lovu na vysokou tzv.,,vyššímu mysliveckému umění, a byl z něho myslivec,,jelenů znalý. Nebo se učil pouze lovu na pernatou zvěř a výcviku psů -,,nižšímu mysliveckému umění, a byl z něho,,ptačí myslivec. Ptačí myslivec nesměl nosit tesák a trubku. Po vyučení se vydával myslivecký mládenec, tak jako u jiných řemesel, na vandr. Po návratu z vandru, zpravidla po třech letech, se myslivecký mládenec teprve stával myslivcem. V učení se musel budoucí myslivec seznámit s mysliveckými zvyky a obyčeji i různými rčeními a průpovídkami, kterými se myslivci oslovovali na lovu a ve službě. Myslivecký učeň nesměl nosit po dobu učení tesák. V prvním roce směl nosit brokovnici, kulovnici teprve ve druhém roce, kdy měl též za povinnost opatrovat a cvičit lovecké psy. Po skončení učebních let sezval principál okolní myslivce k slavnosti tzv.,,ozbrojení myslivce. Slavnost probíhala dle pevného zvykového rituálu. Vyučenec přišel přepásán opaskem bez tesáku a principál oslovil přítomné :,,Šlechetní, velectění a vzácní pánové! Poněvadž přítomný tři roky u mne prodlel, aby se ušlechtilému myslivectví vyučil a týž o něm potřebných základů u mne si zjednal, propouštím ho z učení a hodlám ho podle starého mysliveckého obyčeje ozbrojeným učiniti. Pak se obrátil k novému myslivci a dal mu malý políček se slovy:,,toto trpíš ode mne a jenom ode mne a od jiného trpěti už nebudeš! Pak podal principál novému myslivci tesák se slovy:,,podávám ti tvou poboční zbraň, nikoli však pro neužitečné rvačky v hospodách, nýbrž abys ji užíval k čemu náleží, totiž k hájení své cti, jakož k hájení pána, jemuž sloužiti budeš hlavně však abys se ctí zbraň vedl při lovu, kterému jsi život zasvětil. Nový myslivec si tesák zavěsil na opasek a přítomní mu blahopřáli. Přitom se troubilo na rohy. Pak následovala hostina, při které zasedl nový myslivec už mezi starší, a jedl a pil s nimi. Od principála dostal myslivecký mládenec vysvědčení opatřené podpisem a pečetí, ve kterém bylo popsáno, jak se vyzná v hlavních,,fundamentech, totiž ve výcviku a práci se psy, ve stopování zvěře, rozpoznávání vlastností dravců a jejich stop, jak umí říditi lovy a štvanice, jakým je protikusem ve střelbě a jak rozumí lesnímu hospodářství. Tyto výuční myslivecké listy bývaly napsány na pergamenu a mnohdy velmi pěkně zdobeny loveckými výjevy. Pokračování příště Havlík L. 9

10 Cyklistický výlet. V neděli 5.července připravuje MO KDU-ČSL v Herálci cyklistický výlet našimi krásnými lesy, jejímž cílem bude osada Krátká u Sněžného. Uprostřed osady je kaplička, která je zasvěcená našim věrozvěstům svatému Cyrilu a Metodějovi. O jejich svátku se tam slaví pouť a letos to už bude po šesté, kdy se tam sjedou na kolách cyklisté ze širokého i dalekého okolí. Nechceme tam chybět ani my z Herálce, neboť jsme tradičními účastníky dokonce více než 15 let. Vrcholem setkání je bohoslužby, která začíná letos v 15 hodin. Sraz účastníků zveme především naši mládež je ve 13:30 hod. u fary, pak pojedeme na kolech přes Blatka a Samotín. Se zastávkami na významných místech (mlýn, ženich a nevěsta). A. Trávníček Výšlap na Devět skal. Rozhodli jsme se obnovit naše letní výlety na Devět skal. I tato akce má svoji tradici. Pěkná nedělní odpolední procházka krásnými lesy, které rostou, mění se s ubíhajícími roky, stejně tak, jako my lidé. Tentokrát výšlap připravujeme na neděli 19. července. I když nějaké občerstvení bude zajištěno, neuškodí vzít si něco málo s sebou. Prohlédneme si chatu, rozhlédneme se po okolí, nebude chybět vyprávění o historii kraje a místa od pamětníků. Zvláště zveme mladé lidi a děti! Za MO KDÚ-ČSL A. Trávníček Zprávy z farnosti Noc kostelů 29. května 15 V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt Noc kostelů. Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu, totiž, že kostely, sbory, modlitebny a svatyně se otevřely v různých křesťanských církvích společně v jeden den, resp. v jeden večer či noc. Děje se tak nejčastěji prostřednictvím programu umění, přednášek, komentovaných prohlídek, anebo duchovního prožitku jako je modlitba či meditace. Do kostelů často vstupujeme jako do památných prostor s jistou dávkou zvědavosti, co tam uvidíme. Nejsme-li jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili, na chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvláštní atmosféru, která někoho těší, jiného možná uvádí do rozpaků. Pokud by chrámové zdi mohly mluvit, hovořily by o dějinných událostech, zvratech a porážkách, ale daleko více by možná promlouvaly o vyslechnutých modlitbách věřících, o tichých otázkách hledajících a radostném zpěvu všech, kdo přišli chválit Boha. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Stačí naslouchat. První Noc kostelů proběhla v roce 05 ve Vídni, o tři roky později se k Vídni připojila brněnská farnost. Zájem o tuto akci byl veliký. Proto byly následně osloveny všechny katolické diecéze v celé České republice, zda by projekt zkusily také. První oficiální Noc kostelů tedy v naší republice proběhla v roce 09. Začátek herálecké Noci kostelů patřil místní chrámové schole. S radostí a pro radost se v pásmu písní a příběhů od Bruna Ferrera představili děti i jejich rodiče. Po zpívané části nás Lucka Teplá pozvala do španělského poutního místa Santiaga de Compostela. Sem, ke hrobu sv. Jakuba se poutníci vydávají pěšky, na kole či na koni. Pro oficiální uznání pouti je třeba se zaregistrovat v poutnické kanceláři a poté ujít nejméně 100 km pěšky, ujet 100 km na koni, či ujet 0 km na kole. Lucka spolu se svými kamarádkami zvolily první pěší možnost, z nabízených cest si vybraly portugalskou trasu. Vedeny symbolem mušle tak ušly přes 240 km. Návštěvníci Noci ale nemuseli opustit pohodlí kostelních lavic a přece tuto vzdálenost zvládli také. Co holkám trvalo několik dní, my jsme díky promítání fotografií a poutavému vyprávění prošli za pár desítek minut. Čas je relativní 10

11 Mluvené slovo bylo vystřídáno Písněmi chval v podání místního farního sboru. Člověk míní, Pán Bůh mění. Stejně jako v loňském roce i letos nás neminul déšť a bouřka. Koncert Horácké kapely nazvaný Z pramenů horácké lidové hudby se měl uskutečnit pod širým nebem, ale pro nejisté počasí muzikanti hráli v kostele. Svým uměním potěšili nejednoho posluchače, který zde byl nebo právě přišel. Noc na Tvém nádvoří krátká promluva jáhna Sylwestra uzavřela programovou část naší Noci kostelů. Poté až do půlnoci byla možnost k tiché prohlídce kostela či modlitbě. K Noci kostelů se letos připojil také kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Křižánkách. Koncert Smyčcového kvarteta, putování po Svaté zemi, varhanní koncert či beseda o konci II. světové války na Svratecku to vše znělo zaplněným křižaneckým kostelem. Velké díky vám všem, kdo jste se na přípravě a průběhu Noci kostelů v Herálci či na Křižánkách jakkoliv podíleli. A děkujeme také vám, kteří jste přijali naše pozvání. Věříme, že jste prožili požehnaný čas a aspoň trošku dobili baterky. Za farní radu Zdeňka Gregorová, Milada Laštovicová Nehoda Jedna mladá žena jela autem z práce. Řídila velmi opatrně, protože měla zbrusu nové auto, koupila si ho teprve den předtím. Její manžel na ten model dlouho šetřil. Na přeplněné křižovatce na okamžik zaváhala a narazila blatníkem do nárazníku jiného auta. Strašně se rozplakala. Jak jen takovou škodu vysvětlí manželovi? Druhý řidič ji sice shovívavě vyslechl, ale trval na tom, že je třeba sepsat pojistnou událost. Žena začala hledat dokumenty ve velké hnědé tašce. Vypadl z ní jakýsi lístek. Rozhodnými tahy mužského písma na něm stálo: V případě nehody si pamatuj, že miluji tebe, ne to auto. To bychom měli mít na paměti všichni a neustále. Důležití jsou lidé, ne věci. Kolik věcí děláme kvůli věcem, autům, domům, zaměstnání, kvůli hmotnému zisku. Kdybychom stejný čas a stejnou pozornost věnovali lidem, svět by vypadal jinak. Měli bychom znovu najít čas k naslouchání, k tomu, abychom se sobě navzájem podívali do očí, abychom spolu plakali, povzbudili jeden druhého, smáli se, šli se jen tak projít. Jen to si totiž s sebou přineseme před Boha. Sami sebe a svou schopnost milovat. Ne věci nebo šaty, ani tohle tělo. Tatínek s malým synkem šli po ulici plné výkladních skříní. Tatínek nesl těžkou tašku plnou balíčků. Náhle se obrátil k chlapci: Červený dres jsem ti dal, robota válečníka jsem ti dal, obrázky fotbalistů jsem ti dal, co jsem ti ještě měl dát? Měl jsi mi dát svou ruku, odpověděl chlapec. z knihy: Bruno Ferrero Paprsek slunce pro duši Konverzace: Jednoho dne se Bůh zeptal sv. Františka... Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se děje tam dole na zemi? Co se stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám,,plevel, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou. 11

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

ČERVENEC, SRPEN 2008. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193. E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 193 Léto je fajn Léto je už v plném proudu a my se rozbíháme do všech koutů světa, protože nás láká to, co doma nemáme. Znáte něco exotičtějšího

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Motýlková školička Děti v motýlkové školičce se těší na vánoční svátky. Pečou cukroví a perníky, vyrábí voňavá jablíčka, zdobí vánoční stromečky. To jsme ale přeskočili

Více

Zprávy z obecního úřadu

Zprávy z obecního úřadu Zprávy z obecního úřadu Odvoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU bude 1.5.2014 a potom každý sudý čtvrtek. Odvoz BIOODPADU bude 3.5.2014 a potom každý sudý pátek. Zastupitelstvo obce Herálec zve všechny občany a chalupáře

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ŘÍJEN 201 3 Den záchranářů oslavy 140 let od založení SDH

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červenec a srpen 2007 Informace ze zastupitelstva Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 23. května 2007 Zastupitelstvo města schválilo: - Rozpočtovou

Více

Naše město získalo z dotačních titulů

Naše město získalo z dotačních titulů ROČNÍK XIX číslo 7/8 červenec/srpen 2010 15 Kč Naše město získalo z dotačních titulů v roce 2009 a 2010 celkem téměř 70 miliónů korun = velký úspěch nás všech Vážení spoluobčané, dovolte mi vás v krátkosti

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.

hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin. hlučínskénoviny ročník 14 číslo 9 září 2009 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Evropský týden mobility a den bez aut v Hlučíně Od 16. 9. do 22. 9. se

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová.

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. hlas loš tic léto 2013 Hlas Loštic léto 2013 V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. léto 2013 Zprávy z radnice hlas loš tic

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více