Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-2015, konaného v 18:00 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-2015, konaného 11.6.2015 v 18:00 hodin"

Transkript

1

2 Zprávy z úřadu Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec č.8/6-15, konaného v 18:00 hodin Program jednání: Zahájení jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení ZO č.7/ Zpráva o činnosti rady obce 4. Hospodaření obce 5. Pozemkové záležitosti 6. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO 7. Diskuse-různé 8. Usnesení ZO č.08/ Závěr Chybí pí. Ondráčková Miloslava Hlasování: Pro Záznam jednání: 1.1. Zasedání zahájil a řídil starosta: Lubomír Gregor 1.2. Jmenování zapisovatele: Marketa Pospíšilová 1.3. Jmenování ověřovatelů zápisu: Zdeněk Gregor, Miroslav Dítě 1.4. Volba návrhové komise: Renáta Gregorová, Petr Hamák, Bc. Lucie Ptaszeková, Chybí pí. Ondráčková Miloslava Hlasování: Pro ZO revokuje usnesení: prodej pozemku p.č. 488/83, k.ú. Český Herálec, výměra 797m 2, cena 150,-- Kč /m 2 manželům M a B M, Kocanda č.p. 324 z důvodu písemného odstoupení od koupi pozemku. Hlasování : Pro ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/15 dle přílohy. Hlasování : Pro ZO schvaluje poskytnutí zálohy TJ Sokol na výstavbu Kabin ve výši neuhrazených faktur za práce na kabinách s podmínkou stavebního dozoru, který za Obec Herálec bude vykonávat Ing. Jana Teplá. Hlasování : Pro 13-0-zdrž.1(M.Dítě) 5.1. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 488/83, k.ú. Český Herálec, výměra 797 m 2, cena 150,-- Kč /m 2 paní OC, trv. bytem U stadionu 757, Chrudim. Hlasování : Pro ZO schvaluje prodej pozemku p.č.75/2 o výměře 10m 2, pč.81/7 o výměře 174 m 2, pč o výměře 341m 2, k.ú. Český Herálec a směnu pozemku p.č. 81/8 o výměře 50 m 2, k.ú. Český Herálec, cena 30,-- Kč /m 2 paní RH, Jiráskova 1332, Hlinsko. Hlasování : Pro a)zo schvaluje změnu Územního plánu Herálec č.1. b)zo schvaluje smlouvu o dílo č.1/ii/15 s Ing. MP, STUDIO P, Nádražní 52, Ždár nad Sázavou na změnu č.1 Územního plánu Herálec, Kraj Vysočina za cenu ,-Kč. Cena bude rozdělena na 40+40% objednatelé a % obec. Hlasování : Pro ZO schvaluje zaslání výpovědní smlouvy na pronájem parcely p.č.1/1 v kú. Herálec na Moravě. (Moravské hřiště) Chybí pí. Ondráčková M. Hlasování: Pro (starosta) 6.3. ZO schvaluje smlouvu č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pč.513/1 v kú. Herálec na Moravě s fi EON. Chybí:. M. Dítě Hlasování: Pro (Zd. Gregor) 6.4. ZO schvaluje zadání nového LHP pro lesní hospodářský celek fi. Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Horárova 504, Hradec Králové 2, IČO: za celkovou cenu Kč včetně DPH. Hlasování: Pro (Zd. Gregor) 6.5. ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Herálec za rok 14 bez výhrad. Hlasování : Pro ZO schvaluje závěrečný účet obce Herálec za rok 14 bez výhrad. Hlasování : Pro ZO schvaluje účetní závěrku obce Herálec za rok 14. Hlasování : Pro ZO schvaluje plán účetních odpisů na rok 15. Hlasování : Pro

3 6.9. ZO schvaluje souhlas obce s realizací Strategie komunitě vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 14- na svém správním území. Hlasování : Pro ( Ing. Teplá, M. Dítě, P. Troníček) ZO bere na vědomí neprodloužení výherních hracích automatů v restauraci U Mostu. (připravit návrh vyhlášky) Hlasování : Pro (p. P.Teplý) 6.11.ZO schvaluje zajištění odhlučnění tělocvičny ZŠ Herálec a pověřuje Ing. Teplou zajištěním potřebných záležitostí ohledně odhlučnění tělocvičny ZŠ. Hlasování : Pro (Ing. J. Teplá) 6.12.ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na,,chodník s fi. CLAS Legal s.r.o. Hlasování : Pro a) ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení,,oprava komunikací po zvláštní povodni s fi. Uni Invest s.r.o. b) Členové výběrové komise: Lubomír Gregor, Zdeněk Gregor c) Náhradníci: Ing. Jana Teplá, R. Gregorová, M. Dítě Hlasování : Pro (Ing. J. Teplá, Zd. Gregor) ZO schvaluje prodej motorového vozidla sněžný skútr Buran dle smlouvy o nájmu mot. vozidla za kupní cenu 1 Kč bez DPH - Ski Teamu Herálec. Hlasování : Pro ZO schvaluje cestovní náhrady starosty za 5/15 ve výši 812,-Kč Hlasování : Pro ZO schvaluje nakoupení 2 odpadkových košů a 2 laviček před budovu Obecního úřadu v Herálci. Hlasování: Pro ZO schvaluje usnesení ZO č.7/04-15 ze dne Usnesení bylo schváleno. Hlasování: Pro Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Herálec se koná v 18:00 hodin v budově bývalé České školy Vážení spoluobčané, tímto si Vás dovolujeme informovat o ukončení jednoho z realizovaných projektů obcí Herálec. V měsíci květnu 15 byla ukončena rekonstrukce stávajícího Domu s pečovatelskou službou. Původní vila byla od svého vybudování využívána k různým účelům. Po válce byla tato budova znárodněna a byla zde provozována mateřská škola až do roku Poté již byla stavebně upravena k potřebám domu s pečovatelskou službou. Poslední rekonstrukce byla zahájena v říjnu 14. Proběhla výměna oken, celkové zateplení budovy a nová fasáda. Zakázku realizovala pro obec Herálec firma Fasády Kašpárek, s.r.o., z Nového Veselí. Celkové realizační náklady jsou ,- Kč. Z toho ,- Kč bude uhrazeno formou dotace z Ministerstva životního prostředí. Nyní je v domově sedm využívaných bytů se sedmi nájemci. Volné jsou 3 byty a 1 byt slouží jako záložní při nenadálé životní situaci. Pracují zde 2 obecní zaměstnanci. Věříme, že tyto úpravy povedou nejen k vylepšení vzhledu naší obce, ale především k většímu komfortu ubytovaných. Bc. Lucie Ptaszeková 3

4 Vážení rodiče, Vaše děti se v letošním školním roce zúčastnily velké řady soutěží, navštívily mnoho divadelních představení, bojovaly v mnoha sportovních utkáních, cestovaly do zahraničí, vyráběly, zpívaly, recitovaly, dopisovaly si s žáky z jiných škol i jiných zemí, konverzovaly v angličtině, němčině, slovenštině (někteří i ve znakovém jazyce ), vařily, pekly, lyžovaly, plavaly, zpracovávaly různé prezentace a také pilně studovaly a učily se. Teď nastává doba zasloužilého odpočinku a já bych Vám i jim, jménem všech pracovníků školy, ráda popřála krásné prázdniny, hodně sluníčka a načerpání nových sil a chuti do další práce ve školním roce 15/16. Na prvňáčky, všechny malé i velké děti i na Vás, rodiče, se budeme těšit v úterý 1.září 15 v 7,30 hodin. A na závěr malá rekapitulace toho, co všechno jsme v letošním školním roce stihli: Ze sportovních akcí třeba atletický víceboj ve Svratce, plavecký výcvik, lyžařský výcvik, sportovní den Z kulturních akcí to byla drakiáda, vánoční pásmo v Krátké, Mikulášská nadílka, vánoční pečení ve škole, karneval, anglické divadlo Peter Black, dvě představení Divadélka pro školy, divadlo Jan Hus, muzikál Sněhová královna, Pirátský den Mezi naučné akce patřil mimo jiné projekt s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou, absolventské práce, mobilní planetárium, projekt Čistá Vysočina Zapojili jsme se také do mezinárodních projektů např.projekt Let s speak together, Neighbours and friends, Záložka do knihy spojuje školy, DynEd, byli jsme na poznávacím zájezdu v Anglii, v předvánoční Vídni, na mezinárodním setkání škol ve Vídni Mimo tyto akce se naši žáci účastnili mnoha olympiád a znalostních soutěží, byli na školních výletech a pracovali v mnoha zájmových kroužcích. Za to vše patří poděkování jejich učitelům, vedoucím kroužků i všem ostatním pracovníkům školy, kteří pro ně po celý rok tyto akce připravovali. Všem svým kolegům přeji krásnou dovolenou a děkuji jim za práci, kterou v tomto školním roce odvedli. Setkání ve Vídni: (ČR, Slovensko, Rakousko) Speed dating Krásné prázdniny! Jana Guličuková, ředitelka ZŠ a MŠ Herálec 4

5 Okénko do historie: ( čtení na pokračování) HERÁLECKÉ PAMĚTI NÁRODA Herálečtí mužští byli na nohách a všichni se soustřeďovali na pozorování na stráních, tam kde jsou dneska postaveny domky Havlíkova a Kalinova truhlářství. My kluci jsme tam pochopitelně museli být také. Viděli jsme jak Němci postupují v pochodových proudech, žádná střelba, byl klid. Na horizontu k Huti už bylo vidět, že pochodové proudy přecházejí do rojnic. A zase velký klid a čekání. Mezitím už na základně na Kamenném vrchu byl bojový poplach s příkazem partyzánů všechno balit a připravit ústup. J. Uher uvádí, že radistka Tamara ještě seděla u radiostanice a vysílala zprávy do Kyjeva, stejně tak i radisté Kirova. K odchodu připravovali radiostanice odd. Kirov starší radista Michail Tišin a druhý radista A. Borisov. Na pochod a případný boj se připravovaly i další ženy, které byly na základně a to třetí radistka A. Ivová a zdravotnice Anna Grabová. Ústup byl proveden organizovaně a pomohli zase mužští ze Skelné huti. Kirovci ustupovali směrem k Žákově hoře a dále pak ke Sněžnému a Líšnému. Příslušníci Vpředu ustoupili k Mor. Svratce. Pronásledovatelé rozvinutí v rojnici vstoupili na základnu, kterou právě opouštěla poslední zajišťovací skupina partyzánů. To už jsme slyšeli střílení. Pronásledovatelé stříleli naslepo a partyzáni takticky palbu neopětovali. Pronásledovatelé našli na místě jen zbytky výstroje, kterou partyzáni 5 nemohli vzít při prováděném ústupu. Zase se ozvala střelba a zase výbuchy, to protipartizánská skupina na zbytky základny vhodila ruční granáty. Na stráni jsme čekali dlouho, všichni drželi palce partyzánům, aby z této akce vyšli vítězně. Po delší době se němečtí pronásledovatelé vraceli, to už byli v neorganizovaných skupinách. A zase střelba bez cíle směrem k Otroku a Skelné huti. Pravděpodobně na moravské straně někde u Cikháje měli Němci posily a byli to příslušníci Wehrmachtu ze zámku Žďár. To jsme pochopitelně neviděli. Snímky partyzánského tábora na Kamenném vrchu pochopitelně neexistují a tak čtenářům předkládám snímek z tohoto místa, který byl pořízen až několik let po válce. Je na něm velitel oddílu VPŘED major Orel, u nohou má munici, která tam byla nalezena. Můžeme si všimnout, že za dvacet let od té události na Kamenném vrchu vyrostl i strom u kterého partyzánský velitel stojí. Na té stráni jsme stáli dosti dlouho a čekali jsme až se Němci budou vracet. Menší skupina německých vojáků přicházela také od Baldoufa. Jeden voják nesl na rameně lehký kulomet vzor 26 československé výroby. Bylo na něm napsáno ČZ Česká zbrojovka Brno. K té skupince vojáků jsme se přidali i my kluci a také starší mužští. Už si nepamatuji, kdo to byl z těch Heráleckých chlapů, který přišel k tomu vojákovi, šáhl na ten kulomet a říká mu po česku:,,heleď Němče, tohle je náš kulomet, to jste nám ukradli!!, od toho mužského to byla odvaha. Naštěstí tomu Němec nerozuměl. Stalo se to na silnici proti Fialově kovárně. Němečtí vojáci se pomalu soustřeďovali u nákladních automobilů a připravovali se k odjezdu. Akce však úplně neskončila. Od Kocandy přijel na křižovatku nákladní automobil a byl tam rozruch. Byli povoláni čeští četníci a starosta A. Tlustý. Byl povolán obecní zřízenec (policajt), kterým byl tehdy Theodor Bezchleba a ten na křižovatce musel bubnovat a oznámit zprávu:,, Občané nesmějí vycházet z domů a musí uzavřít okna! pak ten vojenský náklaďák zacouval před truhlářství mého dědečka a byly nakládány čtyři rakve, aby to nikdo neviděl. Pak ten náklaďák odjel směr Kocanda. Byli s určitostí nakládaní čtyři padlí vojáci z toho ranního boje. Rakve byly na surovo, nic se neupravovalo. Na půdě u nás byly jenom čtyři a tak příští dny byla v truhlářství práce zhotovit nové pro budoucí časy. Jiří Kudrna Pokračování příště.

6 . Pokračování z pamětní knihy Josefa Bureše Přišla doba, kdy jsme měli jet na dovolenou a já konečně také. Pamatuji se, že ze starších to byli kromě mne Šimák a Veverka z Pardubic a z mladších Krejčí a Chládek. Přesto ale jsme byli pověřeni ještě takovými úkoly, že jsme museli jít opravovat zátarasy a okopy. Šli jsme na to potmě a práce nám šla rychle od ruky, pak se ale rozednívalo víc a víc a my to dodělávali, Rusové to viděli, já jsem si tam zapomněl plášť, musel jsem se pro něj vrátit, lezl jsem po břiše, ale dobře to dopadlo. Chládek s Krejčím přibíjeli kůl, Chládek jej Krejčímu držel a Krejčí do něho tloukl sekyrou, kuličky začaly padat stále hustěji. Chládek který byl dole krytý říkal Krejčímu:,,Polez dolů! Krejčí ale nedbal, usmál se tomu a povídá. Ať se jdou vysrat! Ještě asi 2x až 3x uhodil a najednou se skácel do příkopu ani nehles, dostal kuličku přímo do hlavy, byl hned mrtev a v poledne měl jet na dovolenou. On již Krejčí byl takový několikrát mi říkal:,,ale viďte, Burši, jaképak komedie, když mně zaběj, tak mně zaběj, co se má stát, tak se stane. Co mně čeká, to mně nemine! Já jsem mu vždycky oponoval a říkal jsem mu, že to není pravda, že je nutné se chránit, jak to je jen možné. Na dovolené V poledne jsme polní drahou odjeli na dovolenou, já po druhé z ruské fronty. Jel jsem přes Lvov, velké nádraží, plné vagony nábytku a obrazů a jiných cenností, to si Němci nakradli ze zámků a vezli to domů. Přijel jsem domů, žena byla s Pepkem doma U Musilů. Tehdy jsem pocítil, jak byli za tu dlouhou dobu ode mne již všichni odvyklí, neb jsem byl již tři roky ve válce. Jen tak všedně se mnou mluvili jako by nic. A já jsem dovolené také moc neužil. Že jsem byl pořád na frontě venku, tak jak jsem přijel na dovolenou (byl to myslím podzim 1917), rozbolely mne zuby. Dokud jsem chodil, tak to šlo, ale jak jsem si lehl do peřin, zuby bolely a bolely, když jsem se posadil, tak mne to přestalo. Tak to byla taková radost. Doma to utíkalo jako voda a zase jsem jel nazpátek na frontu. Nového tam nebylo nic, nikdo nebyl za tu dobu ani raněn ani zabit. Jen mi kamarádi vyprávěli, že nebohého Krejčího pochovali za zákopy do břízek. Na frontě byl klid, ani jediná rána nevyšla na obou stranách. Stráže se drželi dále a střídání bylo po jedné hodině, bylo to vedl jsem dva mladší kamarády do předního zákopu a tu vidíme z levé strany dvě postavy, jak se blíží k nám, ani neodpověděli na zvolání heslo a byl to kapitán a poručík a říkali, abychom vylezli z děr, že dnes od 10 hodin je s Ruskem příměří a zastavena palba. Kluci hned vylezli z děr a byla radost veliká. Já jako člověk který jsem měl rád malování, projevil jsem radost tím, že jsem vyndal polní koresp. lístek a tužkou jsem při měsíčku si udělal náčrt pohled na zákopy a tu řeku Stochod! Poslal jsem to domů a nápisem,,noc míru a datum. Lístek došel a mám jej na tuto slavnou chvíli jako památku. Příměří na Ruské frontě, ale ještě nikoliv mír Šli jsme všichni hned do zákopů a tam už bylo živo, že je konec války, každý skákal a tancoval. Honem se sháněly rakety od toho, kdo ještě nějaké měl a když to bylo připravené, tak na povel 1,2,3 se to odpálilo různobarevné a jeden začal na harmoniku. Zpívali jsme, ale hezky. Kde domov můj? Čekali jsme nějakou odezvu z ruské strany, ale tam nic, jako by tam nikdo nebyl a také asi skutečně nebyl. Tam byla revoluce a vojsko se rozuteklo. Druhý den pojednou někdo křičí: Jdou Rusové,,,Rusové sem jdou! Všichni jsme se dívali a vidíme, jak v dálce proti lesu jde k nám asi 5-6 vojáků, mají bílou fangličku a jdou k naší frontě. Napravo od nás byli Poláci a Maďaři. Oni řvali, aby šli k nim a my jsme také řvali k nám, tady jsou Češi, Češi! Oni nevěděli kam mají jít, chvilku váhali a pak se pustili rovnou k nám. Před řekou Stochod, jak jsem už psal, jsou bažiny, rákosí vysoké. Tak se bořili a hledali cestu. Konečně se dostali až k řece. Naši důstojníci jim šli naproti k řece a poslali jim loďku, přivezli je na naši stranu, asi hodinu s nimi jednali. Byli to dva důstojníci a tři vojáci. Chtěli prý zůstat v zajetí na naší straně, že tam v Rusku je zle, ale naši je poslali zpátky, moc prý se jim nechtělo. Tam je v Rusku prý celkový rozvrat, v Cařihradě a v městech je prý moc zle. Ještě jsme v těch místech byli asi 14 dní. Nic jsme nedělali, chodili jsme po zákopech nahoře. Potom jsme se přemístili napravo a rozdělávali jsme drátěné zátarasy. Pokračování příště. Z pamětní knihy Josefa Bureše

7 .. pokračování Vzpomínky heráleckého rodáka Otakara Otavy Měšťanská škola ve Svratce ve 30. letech XX. století Po pěti letech v Obecné škole jsem nastoupil do Měšťanské školy ve Svratce, která byla vzdálena cca 5 kilometrů od Herálce. Tam jsem chodil každý den pěšky, ráno v sedm hodin a zpět domů ve čtyři hodiny odpoledne. Ať pršelo nebo chumelilo, musel jsem šlapat. Na oběd mi maminka dávala krajíc chleba namazaný malinovou marmeládou, napít jsem se chodíval do kašny, která stála naproti na náměstí. Školu vedl pan ředitel Doubrava, mezi naše učitele patřil p. František Nový, p. Josef Picek a p. Karel Horšík. Do školy se mnou z Herálce chodili i další moji kamarádi: Jaroslav Halamka, Jaroslav Kopiště, Standa Dospěl, Bláža Klímová, Otila Rabasová. Když byla na podzim na poli řepa vodnice na krmení dobytka, utrhli jsme si jednu hlávku a rozdělili ji mezi sebe. Byla to pro nás sladká pochoutka, která zároveň dokázala zahnat i žízeň. Tři roky ve Svratce uběhly, já a Standa Dospěl jsme pak pokračovali ještě ve čtvrtém ročníku, který byl v Hlinsku. Po skončení školy se Standa vydal na studia do Litomyšle, já se šel učit hodinářem do Rousínova u Brna. chlapci (zleva): Pepík Libra, Jirka Petrlíček, Otakar Otava, Ota Libra, Milouš Bukáček děvčata (zleva): Marie a Milada Odvárkovy z Hlinska, Věra Bukáčková, Jarča Librová. A ještě krátce zpět k mým prvním školním létům. Když jsem začal v roce 1925 chodit do školy, dostal jsem zápal plic. Doktor Benda ze Svratky se u nás zastavil při cestě do Herálce za jinými pacienty a předepsal mi užívání. Byla to sladká medicína. Nic jiného mi ani napsat nemohl, protože Penicilin tenkrát ještě nebyl známý. Proležel jsem půl roku v posteli a ve škole jsem ten první školní rok nebyl klasifikován. Zameškané hodiny jsem pak dohnal. V první třídě bylo mimo běžných předmětů vyučováno také náboženství, na které nás docházel učit pan farář Toncr. Učil tehdy nejenom mě, ale později i mého bratra Fanouše. Po letech, když byl už pan farář v důchodu (žil v Iváni, městečku u Brna) se náhodou sešel s bratrem Fanoušem a pozval ho na oběd a na víno. Přitom zavzpomínali na staré časy. Druhý pan farář, který v Herálci za mého dětství působil se jmenoval Straškraba. Byl moc hodný, svým kázáním a celkovým vystupováním pozitivně ovlivnil můj další život. Ministroval jsem u něj od mých sedmi let, při bohoslužbách jsem se střídal spolu s dalšími třemi kamarády. Služba 7

8 v kostele byla zadarmo, z lásky, ale při svatbě, křtinách nebo pohřbu nám účastníci často dávali kapesné - korunu, dvě a někdy i pět. Pan farář nám vždycky říkal: Kluci, vy byste to zbytečně utratili a nechal nám v herálecké záložně vypsat každému spořitelní knížku. Od té doby jsme mu peníze dávali do opatrování, on je za 2 3 měsíce rozdělil na čtyři díly a my jsme si je pak zanesli do záložny. Za tři roky jsem si ušetřil 300 Kč, což pro mě tehdy byly velké peníze. A když jsem po vychození obou škol měl jít do učení, tak se mi tyto úspory velice hodily. Maminka nakoupila plátno, ušila mně košile a trenky a byl jsem vybaven. Měli jsme doma tenkrát velký proutěný kufr a ten jsem měl plný prádla a šatů. Jako zálohu na učení maminka vykrmila každý rok husu, která měla sloužit jako náhrada za případnou nemocenskou. Peněz u nás nikdy nazbyt nebylo. Maminka vždy chovala asi šest hus, ty jsme pak mívali na Vánoce nebo na Nový rok. To byla vůně a pochoutka! Na pečení maminka používala zvláštní keramický pekáč tzv. husák, ve kterém husu do křupava upekla. Že to bylo v zimě, vydrželo nám masíčko tři dny, jen se to vždy ohřálo. Tatínek měl vždycky chuť na smažená husí játra, ale nikdy si je nedopřál. Tato delikatesa se totiž prodávala panu doktorovi Bendovi do Svratky, protože těch pár utržených korun navíc bylo třeba na živobytí pro celou rodinu. Vždyť jinak se peníze těžko sháněly. Naše sousedka, paní Lempachová, koupila občas vyhlášený herálecký chleba a já jej cestou do školy donesl panu doktorovi. herálečtí ministranti ve. letech: dole zleva: Karel Hamák a Otakar Otava nahoře zleva: František Halamka a Miroslav Gregor 8

9 Jak rodí se myslivci Herálec, Fryšava a Tři Studně patřily k novoměstskému panství, které bylo od roku 1699 v majetku Ústavu šlechtičen v Brně. V roce 1861 mělo novoměstské panství jiter (5760 ha) lesů. Správa lesů byla rozdělena na 6 revírů (polesí) spravovaných lesníky (revírníky) a 2 podlesí spravovaná podlesními. Vrchní správa byla v Novém Městě vedená nádlesním. Ve starší době byl jeho titul pojezdný. Revíry byly v Herálci (Brušovci), Koníkově, Pasekách, Milovech, Křižánkách a Fryšavě. Podlesí pak byla na Zátokách (u Křídel) a v Líšné. Na celém novoměstském velkostatku bylo 23 hajných. Správa lesů se postupně vyvíjela. Zatím nejstarší zprávu podává Křoupalův plán z roku Podle něj byly vrchnostenské revíry pouze ve Vříšti, Herálci (Brušovec) a Fryšavě. Později uváděné revíry na Kocandě nebo v Herálci byly ve skutečnosti na Brušovci u Herálce. Začátkem 19. Století byl revír v Mor. Svratce přeložený později do Mor. Křižánek. Kolem roku 1810 bylo, pravděpodobně jen krátce, podlesí na Třech Studních. V polovině 19. století byl nadlesní na Milovech. V Novém Městě byl tehdy lesní pojezdný. Myslivectví se učilo jako řemeslu. Budoucí myslivec se zpravidla učil tři roky u staršího zkušeného myslivce, principála. Myslivec se učil buď všemu, co k myslivectví patřilo, i lovu na vysokou tzv.,,vyššímu mysliveckému umění, a byl z něho myslivec,,jelenů znalý. Nebo se učil pouze lovu na pernatou zvěř a výcviku psů -,,nižšímu mysliveckému umění, a byl z něho,,ptačí myslivec. Ptačí myslivec nesměl nosit tesák a trubku. Po vyučení se vydával myslivecký mládenec, tak jako u jiných řemesel, na vandr. Po návratu z vandru, zpravidla po třech letech, se myslivecký mládenec teprve stával myslivcem. V učení se musel budoucí myslivec seznámit s mysliveckými zvyky a obyčeji i různými rčeními a průpovídkami, kterými se myslivci oslovovali na lovu a ve službě. Myslivecký učeň nesměl nosit po dobu učení tesák. V prvním roce směl nosit brokovnici, kulovnici teprve ve druhém roce, kdy měl též za povinnost opatrovat a cvičit lovecké psy. Po skončení učebních let sezval principál okolní myslivce k slavnosti tzv.,,ozbrojení myslivce. Slavnost probíhala dle pevného zvykového rituálu. Vyučenec přišel přepásán opaskem bez tesáku a principál oslovil přítomné :,,Šlechetní, velectění a vzácní pánové! Poněvadž přítomný tři roky u mne prodlel, aby se ušlechtilému myslivectví vyučil a týž o něm potřebných základů u mne si zjednal, propouštím ho z učení a hodlám ho podle starého mysliveckého obyčeje ozbrojeným učiniti. Pak se obrátil k novému myslivci a dal mu malý políček se slovy:,,toto trpíš ode mne a jenom ode mne a od jiného trpěti už nebudeš! Pak podal principál novému myslivci tesák se slovy:,,podávám ti tvou poboční zbraň, nikoli však pro neužitečné rvačky v hospodách, nýbrž abys ji užíval k čemu náleží, totiž k hájení své cti, jakož k hájení pána, jemuž sloužiti budeš hlavně však abys se ctí zbraň vedl při lovu, kterému jsi život zasvětil. Nový myslivec si tesák zavěsil na opasek a přítomní mu blahopřáli. Přitom se troubilo na rohy. Pak následovala hostina, při které zasedl nový myslivec už mezi starší, a jedl a pil s nimi. Od principála dostal myslivecký mládenec vysvědčení opatřené podpisem a pečetí, ve kterém bylo popsáno, jak se vyzná v hlavních,,fundamentech, totiž ve výcviku a práci se psy, ve stopování zvěře, rozpoznávání vlastností dravců a jejich stop, jak umí říditi lovy a štvanice, jakým je protikusem ve střelbě a jak rozumí lesnímu hospodářství. Tyto výuční myslivecké listy bývaly napsány na pergamenu a mnohdy velmi pěkně zdobeny loveckými výjevy. Pokračování příště Havlík L. 9

10 Cyklistický výlet. V neděli 5.července připravuje MO KDU-ČSL v Herálci cyklistický výlet našimi krásnými lesy, jejímž cílem bude osada Krátká u Sněžného. Uprostřed osady je kaplička, která je zasvěcená našim věrozvěstům svatému Cyrilu a Metodějovi. O jejich svátku se tam slaví pouť a letos to už bude po šesté, kdy se tam sjedou na kolách cyklisté ze širokého i dalekého okolí. Nechceme tam chybět ani my z Herálce, neboť jsme tradičními účastníky dokonce více než 15 let. Vrcholem setkání je bohoslužby, která začíná letos v 15 hodin. Sraz účastníků zveme především naši mládež je ve 13:30 hod. u fary, pak pojedeme na kolech přes Blatka a Samotín. Se zastávkami na významných místech (mlýn, ženich a nevěsta). A. Trávníček Výšlap na Devět skal. Rozhodli jsme se obnovit naše letní výlety na Devět skal. I tato akce má svoji tradici. Pěkná nedělní odpolední procházka krásnými lesy, které rostou, mění se s ubíhajícími roky, stejně tak, jako my lidé. Tentokrát výšlap připravujeme na neděli 19. července. I když nějaké občerstvení bude zajištěno, neuškodí vzít si něco málo s sebou. Prohlédneme si chatu, rozhlédneme se po okolí, nebude chybět vyprávění o historii kraje a místa od pamětníků. Zvláště zveme mladé lidi a děti! Za MO KDÚ-ČSL A. Trávníček Zprávy z farnosti Noc kostelů 29. května 15 V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt Noc kostelů. Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu, totiž, že kostely, sbory, modlitebny a svatyně se otevřely v různých křesťanských církvích společně v jeden den, resp. v jeden večer či noc. Děje se tak nejčastěji prostřednictvím programu umění, přednášek, komentovaných prohlídek, anebo duchovního prožitku jako je modlitba či meditace. Do kostelů často vstupujeme jako do památných prostor s jistou dávkou zvědavosti, co tam uvidíme. Nejsme-li jen sběrači fotografií míst, která jsme navštívili, na chvíli se zastavíme. Mnohdy pak vnímáme zvláštní atmosféru, která někoho těší, jiného možná uvádí do rozpaků. Pokud by chrámové zdi mohly mluvit, hovořily by o dějinných událostech, zvratech a porážkách, ale daleko více by možná promlouvaly o vyslechnutých modlitbách věřících, o tichých otázkách hledajících a radostném zpěvu všech, kdo přišli chválit Boha. Chrámové zdi svým způsobem promlouvají ke každému, kdo nastraží uši. Stačí naslouchat. První Noc kostelů proběhla v roce 05 ve Vídni, o tři roky později se k Vídni připojila brněnská farnost. Zájem o tuto akci byl veliký. Proto byly následně osloveny všechny katolické diecéze v celé České republice, zda by projekt zkusily také. První oficiální Noc kostelů tedy v naší republice proběhla v roce 09. Začátek herálecké Noci kostelů patřil místní chrámové schole. S radostí a pro radost se v pásmu písní a příběhů od Bruna Ferrera představili děti i jejich rodiče. Po zpívané části nás Lucka Teplá pozvala do španělského poutního místa Santiaga de Compostela. Sem, ke hrobu sv. Jakuba se poutníci vydávají pěšky, na kole či na koni. Pro oficiální uznání pouti je třeba se zaregistrovat v poutnické kanceláři a poté ujít nejméně 100 km pěšky, ujet 100 km na koni, či ujet 0 km na kole. Lucka spolu se svými kamarádkami zvolily první pěší možnost, z nabízených cest si vybraly portugalskou trasu. Vedeny symbolem mušle tak ušly přes 240 km. Návštěvníci Noci ale nemuseli opustit pohodlí kostelních lavic a přece tuto vzdálenost zvládli také. Co holkám trvalo několik dní, my jsme díky promítání fotografií a poutavému vyprávění prošli za pár desítek minut. Čas je relativní 10

11 Mluvené slovo bylo vystřídáno Písněmi chval v podání místního farního sboru. Člověk míní, Pán Bůh mění. Stejně jako v loňském roce i letos nás neminul déšť a bouřka. Koncert Horácké kapely nazvaný Z pramenů horácké lidové hudby se měl uskutečnit pod širým nebem, ale pro nejisté počasí muzikanti hráli v kostele. Svým uměním potěšili nejednoho posluchače, který zde byl nebo právě přišel. Noc na Tvém nádvoří krátká promluva jáhna Sylwestra uzavřela programovou část naší Noci kostelů. Poté až do půlnoci byla možnost k tiché prohlídce kostela či modlitbě. K Noci kostelů se letos připojil také kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů na Křižánkách. Koncert Smyčcového kvarteta, putování po Svaté zemi, varhanní koncert či beseda o konci II. světové války na Svratecku to vše znělo zaplněným křižaneckým kostelem. Velké díky vám všem, kdo jste se na přípravě a průběhu Noci kostelů v Herálci či na Křižánkách jakkoliv podíleli. A děkujeme také vám, kteří jste přijali naše pozvání. Věříme, že jste prožili požehnaný čas a aspoň trošku dobili baterky. Za farní radu Zdeňka Gregorová, Milada Laštovicová Nehoda Jedna mladá žena jela autem z práce. Řídila velmi opatrně, protože měla zbrusu nové auto, koupila si ho teprve den předtím. Její manžel na ten model dlouho šetřil. Na přeplněné křižovatce na okamžik zaváhala a narazila blatníkem do nárazníku jiného auta. Strašně se rozplakala. Jak jen takovou škodu vysvětlí manželovi? Druhý řidič ji sice shovívavě vyslechl, ale trval na tom, že je třeba sepsat pojistnou událost. Žena začala hledat dokumenty ve velké hnědé tašce. Vypadl z ní jakýsi lístek. Rozhodnými tahy mužského písma na něm stálo: V případě nehody si pamatuj, že miluji tebe, ne to auto. To bychom měli mít na paměti všichni a neustále. Důležití jsou lidé, ne věci. Kolik věcí děláme kvůli věcem, autům, domům, zaměstnání, kvůli hmotnému zisku. Kdybychom stejný čas a stejnou pozornost věnovali lidem, svět by vypadal jinak. Měli bychom znovu najít čas k naslouchání, k tomu, abychom se sobě navzájem podívali do očí, abychom spolu plakali, povzbudili jeden druhého, smáli se, šli se jen tak projít. Jen to si totiž s sebou přineseme před Boha. Sami sebe a svou schopnost milovat. Ne věci nebo šaty, ani tohle tělo. Tatínek s malým synkem šli po ulici plné výkladních skříní. Tatínek nesl těžkou tašku plnou balíčků. Náhle se obrátil k chlapci: Červený dres jsem ti dal, robota válečníka jsem ti dal, obrázky fotbalistů jsem ti dal, co jsem ti ještě měl dát? Měl jsi mi dát svou ruku, odpověděl chlapec. z knihy: Bruno Ferrero Paprsek slunce pro duši Konverzace: Jednoho dne se Bůh zeptal sv. Františka... Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se děje tam dole na zemi? Co se stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám,,plevel, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou. 11

12 Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva? Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví. Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní. Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne. Bůh: Oni ji sekají? Suší jako seno? Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů. Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to? Sv. František: Ne, Pane, právě na opak. Platí za odvoz. Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili? Sv. František: Ano pane. Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce. Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení. Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života. Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz. Bůh: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou? Sv. František: Po tom, co vyhodí listy kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů. Bůh: A okud to berou? Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili. Bůh: Dóóóst! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer? Sv. Kateřina:,,Blbý a blbější Pane. Je to opravdu hloupý film o. Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od Františka. K zamyšlení od p. Antonína Trávníčka st. Zprávy z hasičské zbrojnice Měsíc červen už je za námi a náš sbor se zúčastnil několika soutěží. Máme radost, že se naše soutěžní týmy neztratily. 1. Okresní kolo Hry PLAMEN 30. května 15 Poslední sobota v květnu patřila našim nejmenším, které čekalo jarní kolo hry PLAMEN. Soutěž se konala v Hamrech nad Sázavou a připraveny byly tradiční 3 disciplíny štafeta 400 m, požární útok a útok CTIF. Jako první děti absolvovaly požární útok. Sice to nebylo zvládnuto úplně podle představ, ale v této disciplíně náš tým obsadil 12. místo. Dalším úkolem před námi byl útok CTIF. Vedoucí měli z disciplíny obavy, ale nakonec se ukázalo, že byly zbytečné. Mrzely špatně uvázané uzle, na druhou stranu nás děti potěšily zvládnutím překážek a hlavně nám ukázaly, že vydrží při disciplíně nemluvit a nedostat zbytečné trestné body. V útoku CTIF to vyšlo na krásné 8. místo. Jako poslední před dětmi byla štafeta 400 m, ve které obsadily 17. místo. V celkovém součtu i s podzimní části se naši žáci umístili na krásném 13. místě z 30-ti týmů. 12

13 2. Noční soutěž v PS ve Vortové 12. června 15 Páteční večer se naše týmy zúčastnili noční soutěže v požárním sportu. Jako první si svůj útok odběhly ženy. Herálecký tým se umístil na krásném 4. místě a od třetího místa ho dělily pouhé 4 setiny! V kategorii mužů jsme měli také svůj tým. Kluci se umístili na 11. místě. 3. TFA Žďár nad Sázavou. června 15 Dne se naši dva bratři zúčastnili 2. ročníku soutěže v disciplínách TFA s názvem Železný hasič pořádané SDHp ZDAS, a.s. Žďár na Sázavou, která je zařazena do krajských kol TFA. Vlastní soutěž se skládala z přenesení 2 ks barelů o váze 25 kg, 80 úderů palicí ve stojatém hammer boxu, smotání m hadice B, přesunu závaží za pomoci perlíku v ležatém hammer boxu, vylezení na lešení a vytažení závaží o váze 25 kg, přesunutí barelu s vodou tunelem, přetažení 80 kg figuríny za pomoci Raitekového úchopu, roztažení 4 ks hadic B na vzdálenost 40m, překonání 2 m bariéry a šroubování 2 ks karabin. Soutěžící jsou po celou dobu v zásahovém oděvu, přilbě, rukavicích, zásahové obuvi a s kompletním dýchacím přístrojem, což představuje cca kg zátěže. A teď k výsledkům bratr M. Horák skončil 13. v kategorii do 30 let a bratr L. Laštovica na 3. místě v kategorii nad 40 let. 4. Okresní soutěž v klasice. června 15 Na okrskové soutěži na Křižánkách se naše ženy umístily na 2. místě, což znamenalo možnost postupu na okresní soutěž do Pikárce. Okresní soutěž se skládá ze 4 disciplín požárního útoku, štafety, pořadového cvičení a testů. Jako první přišly na řadu testy. Ukázalo se, že se všechny členky týmu řádně naučily a testy zvládly bezchybně. Nejobávanější bylo pořadové cvičení. Nakonec nebylo bezchybné, ale 3 chyby byly vcelku dobrým výsledkem. Požární útok pokud se vše povede jak má, mohlo by to vyjít na dobrý výsledek. A ono se povedlo! Čas 65 s. byl velmi solidní a v útocích to vyšlo na 5. místo. Závěrečná štafeta se běžela v silném dešti, děvčata své úseky i přesto velmi dobře zvládla. Závěrečný nástup a nikdo neměl odhad, na jaké umístění to bude v součtu stačit. O to milejší bylo vyhlášení 4. místo a pouhých 7 desetin vteřiny od pódiového umístění! Výbornou přípravu našeho okrsku podtrhli krásným druhým místem naši kolegové z Chlumětína. 13

14 5. Soutěž O pohár starosty města Svratky 21. června 15 Naši žáci se vydali v neděli dopoledne do Svratky na soutěž O pohár starosty města Svratky. Čekali na ně dvě disciplíny z hry PLAMEN a to štafetu 400 m a požární útok. Štafetu si jako první odběhla přípravka. Naši nejmenší to zvládli s přehledem a všechny překážky bez problémů zvládli. Mladší žáci šli na řadu jako druzí a ukázali, že štafeta je jejich oblíbená disciplína a zvládají ji velmi dobře. Požární útok, nejoblíbenější disciplína našich dětí. Přípravka s naší drobnou asistencí zvládla útok, tak jak má a jen jsme čekali, jestli bude úspěšnější tým ze Svratky nebo Herálce. V této kategorii si herálečtí odvezli druhé místo. Mladší žáci shodili terče přesně za 30 s a v součtu se štafetou to vyšlo na krásné 4. místo. Gratulujeme! Více fotografií a aktuální informace o SDH najdete na internetových stránkách a na https://www.facebook.com/sdhheralec. Požární ochrana očima dětí 15 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) každoročně vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro děti, žáky a mládež do 18-ti let. Soutěž probíhající v několika věkových kategoriích se skládá ze tří částí: literární, výtvarné a zpracování zadaného tématu pomocí digitálních technologií (DT). Odevzdané práce jsou zaměřené na příčiny požárů, pomoc hasičů při haváriích, živelných pohromách, ale také na zážitky ze zájmové činnosti mladých hasičů. 9. června 15 zamířili dva žáci ZŠ Herálec do Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, aby převzali ocenění v rámci krajského kola soutěže POOD 15. Jiří Teplý (7.tř.) obsadil ve výtvarné části, která bývá nejvíce zastoupena, krásné 3. místo! Jirka tak navázal na úspěch starší sestry Marušky, která svou kresbou zaujala porotu před pár lety. Alžběta Laštovicová (9. tř.) si pro svoji účast vybrala nový obor DT. V něm zpracovala jednotné téma pro rok 15 Požární bezpečnost doma. V rámci krajského kola obsadila 1. místo. Návštěvu přibyslavského zámku si tak zopakovala o tři dny později při vyhlášení republikových výsledků. Zde Bětka z rukou představitelů SH ČMS převzala ocenění za 2. místo ve své kategorii. Skvělý výsledek! Mnozí z těch, kteří se účastnili prvního kola této literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí jsou již dnes padesátníci, avšak této pozoruhodné akci neubývá na svěžesti. Naopak. Letos se jí zúčastnilo dětí z 1076 mateřských, základních a středních škol a bezmála šesti set sborů. Jsme rádi, že se Jirka s Bětkou mezi nimi neztratili. Děkujeme jim za krásnou reprezentaci nejen naší základní školy, ale i SDH Herálec, jehož je Bjéťa členkou. Děkujeme a blahopřejeme! 14

15 Závody koňských stříkaček Dne 30. května proběhl 0-tý ročník závodů historických koňských stříkaček. Závodů se zúčastnilo devět družstev. Přestože si s námi počasí trochu zahrávalo, všichni se v plném nasazení zhostili úkolů velice dobře. Celým programem nás provázel moderátor p. L.Havlík, o hudbu se postaral p. J. Gregor a kamera p. J. Havlík. Prohlídka všech stříkaček byla určitě také velkým zážitkem. Občerstvení a dobrá nálada všech nechyběla. Již od večerních hodin akce pokračovala taneční zábavou pro všechny generace, hrála skupina DUO MUSIC. Velké poděkování patří všem sponzorům. Hlavním sponzorem byla Obec Herálec, dále: - Pivovar Rychtář Hlinsko - AGRO Měřín Žďár nad Sázavou - Prodej dřeva Kavalír Herálec - Stavební práce Netolický Holetín - Maso Český Dvůr Herálec - Hostinec U mostu Herálec - Hotel Styl Hlinsko - GAS INTERNATIONAL s.r.o. Gregor K. Herálec - Dřevo stavby Bartoš Herálec - Maso Švanda Hlinsko - Stavby Vais M. Herálec - Potraviny LOTOS Herálec - Gregor Luboš Herálec - Musilová Marie Herálec - Bárta J. Svratka - Šiler J. Svratka Všem, kteří pomohli s přípravou celé akce a těm, kteří se po celou dobu starali o občerstvení, organizaci a zdárný průběh DĚKUJEME. Za organizační výbor SDH Jaroslav Musil Ze sportu - KOPANÁ: Dne byla ukončena jarní část sezony ve všech kategoriích přihlášených družstev ve fotbale. 15

16 Muži Herálec A - 6. místo v přeboru Kraje Vysočina Obsadili krásné šesté místo. Celá sezona se hráčům a trenérům vydařila takřka na jedničku. Na prvního v tabulce jsme ztratili pouze 7 bodů. Poděkování patří všem hráčům i trenérům za reprezentaci naší TJ a Obce Herálec. Dosavadní trenér Jiří Skála odchází na trenérskou lavici do svého rodného Hlinska. Žezlo po něm převezme Bohuslav Bureš, asistentem mu bude Rudolf Ptaszek. Hlavním úkolem bude po odchodu několika hostujících hráčů sestavit nový kvalitní tým a pokračovat v přihlášeném K.P. o co nejlepší obsazení v soutěži. Trenér Jiří Skála s Milanem Ždánským, nejlepším brankářem jakého jsme kdy měli. Muži A - A1A - Krajský přebor mužů TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Ždírec n.d : ( 13) 2. Chotěboř : ( 12) 3. Jemnicko : ( 9) 4. Humpolec : ( 9) 5. Sapeli Polná : ( 8) 6. Herálec : ( 6) 7. M. Budějovice : ( 3) 8. Velká Bíteš : ( -6) 9. Jaroměřice n.r : (-10) 10. Žirovnice : (-10) 11. Světlá n.s : (-11) 12. Okříšky : (-13) 13. Přibyslav : (-14) 14. Luka nad J : (-18) 15. Třešť : (-19) 16. Čáslavice-Sádek : (-19) Sezona 14/15 se ziskem 51 bodů a skorem 52 střelených branek proti 29 obdrženým. 16

17 Muži B V roce se mužstvu nepodařilo navázat na výsledky z minulé sezony. Důvodem bylo ukončení činnosti několika hráčů, omlazení mužstva, absence při zápasech atd. Vedení TJ, po domluvě s hráči, se dohodlo o přerušení činnosti na jeden rok. Hráčům bude umožněno za určitých podmínek hostování v jiných oddílech. Poděkování za odvedenou práci patří trenérům, všem hráčům i příznivcům. Muži B - A3A - OS mužů - IV. třída sk. A TABULKA Rk. Tým Záp 1. Hamry B 2. Bohdalec Skóre Body : ( 18) : ( 15) V. Losenice : ( 3) 4. Pohledec B : ( 1) 5. Vír B : ( -1) 6. Bohdalov B : ( -4) 7. Bobrová B : ( -7) 8. Rozsochy B : ( -8) 9. Vlachovice : (-11) 10. Herálec B : (-12) 11. Polnička : (-12) 17 PK (Prav)

18 Přípravka mladší Systémem turnajů sehráli nejmladší hráči dvacet utkání v nichž 4x vyhráli a jedenkrát remizovali. Zde je vidět taktéž zlepšení oproti minulé sezoně. Děkujeme touto cestou za vytrvalost ve výchově talentů trenérům a všem rodičům. Po dohodě s rodiči a novým trenérem Ladislavem Havlíkem jsme přihlásili do nového ročníku starší přípravku. H1A - OP přípravka mladší (bodová tabulka se nevede, proto přikládáme tabulku střelců) TABULKA STŘELCŮ ke dni Jméno Oddíl Počet Punčochář Martin Rožná 49 Pospíchal David Měřín 45 Prokůpek Kryštof Svratka 43 Sklenář Tomáš Bobrová 35 Mareš Matyáš Herálec 27 Kroupa Šimon Rožná 26 Kefalidis Andonis Bobrová 23 Vlach Jiří Měřín 22 Inwaldová Jana Radostín 19 Marek Jiří Radostín 19 Mikišek Lukáš Bobrová 18 Blažíček Libor Hamry 17 Vašík Šimon Herálec 17 Soukup Martin Hamry 14 Chmelík Tadeáš Herálec Ptaszeková Eliška Herálec 10 Žáci starší - pozoruhodně úspěšní (zvláště v závěru) byli i naši starší žáci 8+1 Ukončili svojí sezonu výhrou na domácím hřišti 5:0 proti Osové Bitýšce v zápase, kde atmosféra a poměrně velké množství potěšila diváků doufám všechny včetně trenérů. Naši žáci odehráli jarní část soutěže nadmíru dobře a se stále stoupající úrovní. Vždyť skóre z posledních 4 zápasů 23:0 v jejich kategorii a v systému zkráceného hřiště vypovídá o kvalitě jejich hry Rapidně stoupající kvalita jejich hry začala již v zápase se sousední Svratkou, kde prohra 1:4 neodpovídala dění na hřišti a nám jako trenérům nezbývalo, než jen poděkovat za výkon i předvedenou 18

19 hru, hlavně v 1.poločase, který skončil 1:1. V dalším utkání nás čekalo doma, v té době, vedoucí mužstvo Křižanova a výhra 2:0 nás vrátila znovu do hry o pěkné celkové umístění. Bohužel ani další 3 vysoké výhry v posledních zápasech Štěpánov-Herálec 0:9, Dolní Rožínka-Herálec 0:7, Herálec-Osová Bitýška 5:0 už nestačilo na vedoucí trojici mužstev. Velká škoda kontumace 3:0 v Rozsochách(za nedostavení se k zápasu ve správném termínu) na podzim a prohru ve Svratce letos na jaře, tedy ztráty 6 možných bodů. Přesto jsme jako trenéři s předváděnou hrou a s přístupem, jak v zápasech, tak v tréninku starších žáku velice spokojeni. V naší soutěži nejsou běžné výsledky 9:0, 7:0, 5:0, vždyť i celkové skóre 37:9 a skóre s posledních 4 zápasů 23:0 mluví za vše. Pěknou vizitkou a pozvánkou na příští sezónu jsou domácí zápasy. Ze 7 domácích zápasů - 5 výher, 2x remíza s 1. a 2.týmem OP. Jako trenéři jsme spokojeni se stálým zlepšováním všech hráčů, dneska již s naprostým klidem může nastoupit kdokoliv z 15 dětí. Přesto bych rád zmínil, že v družstvu máme nejlepšího střelce OP st.žáků Tomáše Rysa( gólů). Tento víkend ( ) pořádáme pro děti již 4.ročník cykloexpedice na horských kolech. Tentokráte v okolí přehrady Seč s ubytováním v místním kempu. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří nám pomáhali s organizací. A sponzorům za nemalé finanční příspěvky - Davidu a Karlu Urbánkovým, p.a pí. Kučerovým, p. R.Bukáčkovi, p. M. Kvasnicovi, p. P.Kopeckému, p. P.Rysovi, stánku TJ Sokol Herálec. trenéři st. žáků TJ Sokolu Herálec P.Troníček a M.Kučka TJ Sokol Herálec děkuje za podporu Obci Herálec, všem sponzorům, trenérům, hráčům a fanouškům kopané. POZVÁNÍ Ve čtvrtek v 18:00 hodin proběhne v Kulturním domě Herálec představení dotačního programu z Kraje Vysočina KOTLÍKOVÉ DOTACE. V rámci Operačního programu životního prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za : - Kotel na uhlí dotace nejvýše 70% - Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa) dotace nejvýše 75% - Plynový kondenzační kotel dotace nejvýše 75% - Tepelné čerpadlo výše max. dotace bude upřesněna První výzva pro občany k podání žádostí o kotlíkové dotace na kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku

20 Společenská kronika V měsíci červenci oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané: 2.7. Bureš Jiří, Č. Herálec čp let 4.7. Zástěra Karel, Č. Herálec čp let 5.7. Dospělová Helena, Č. Herálec čp let 8.7. Černý Josef, Herálec čp let 9.7. Stříž Zdeněk, Český Herálec čp let Vodička Rostislav, Herálec čp let Musilová Anna, Český Herálec let Černá Ivana, Herálec čp let Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Inzerce Prodám zánovní brutar, včetně nového kotle. Levně: Tel Za odvoz nechám bílá kachlová kuchyňská kamna (pravá). Dobrý stav. Tel Obec Herálec pod Žákovou horou vás zve na akci Rodáci Vysočiny 31. července -2. srpn 15 Pátek 31. července p rk 15:45 hod. - zahájení 17:00 hod. - koncert Naďa Urbánková 18:00 hod. - Piňakoláda Sobot 1. srpn p rk 8:00 hod.- ranní budíček hasičskou koněspřežkou 10:00 12:00 hod. - program Hasiči 14:00 hod. slavnostní zahájení slavnosti hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem koncert JK band Pardubice šermířská vystoupení večer hudba k tanci Neděle 2. srpn 11:00 hod. slavnostní mše 16:30 hod. fotbalové utkání,,herálec Vrchovina Po celé tři dny budou otevřené výstavy v ZŠ, staré škole a na faře. Dále bude připraven doprovodný program myslivců a hasičů. K dispozici budou prodejní stánky a bohaté občerstvení Vydává: Obec Herálec Cena: 12,- Kč Vydáno: Za redakční radu: Ladislav Havlík Příspěvky do Zpravodaje: do 25. v měsíci Reg.zn.: OkÚ Žďár nad Sázavou

V Ř E S K O V Á K květen 2015

V Ř E S K O V Á K květen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2015 Vážení spoluobčané, oprava komunikace kolem hřbitova ke hřišti a autobusové garáži se blíží ke zdárnému konci. Chtěl bych poděkovat za trpělivost, kterou jste

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy Pořádající organizace Vedení soutěže Jednotky SDH Statutárního města Jihlava velitel soutěže: Jiří

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 24.6.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více