neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008"

Transkript

1 èíslo 4. roèník XIII, duben 2008 IV. ročník finále zpěváčků lidových písní je přede dveřmi V pátek 4. dubna 2008 se v losinských lázních konalo další zasedání přípravného výboru pro celostátní fi nále mladých interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK V letošním roce se bude jednat již o 14. ročník této významné soutěže, kterou ve spolupráci s Obcí Velké Losiny, Lázněmi Velké Losiny a dalšími spolupracujícími subjekty z regionu organizuje Folklorní sdružení České republiky Praha. Finále se uskuteční v sále losinských lázní ve dnech května Letošní ročník bude výjimečný v tom, že mezi patrony akce, kterými dosud byli Mistr Peter Dvorský, senátor Adolf Jílek a hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, přibude také třetí nejvyšší ústavní činitel předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Není žádným tajemstvím, že o Zpěváčky, Vítězka loňského ročníku Kristýna Daňhelová. stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- neprodejné

2 ké době nejrůznějších změn zájem neustále roste. Akci doplní již tradiční Svěcení pramenů, pořádané Lázněmi Velké Losiny, Pohádkový les Markovice a řada dalších doprovodných akcí. O podrobném programu bude veřejnost informována na plakátech a v příštím vydání VP. Na akci srdečně zveme širokou veřejnost, všem interpretům lidových písní přejeme spoustu úspěchů a posluchačům příjemný kulturní zážitek. -MK- XIV. celostátní soutěž zpěváček 2008 Tisková zpráva FOS ČR Ve dnech května 2008 se v Lázních Velké Losiny uskuteční XIV. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSI- NY 2008 jako součást Dnů tradiční kultury, společné akce organizací tradiční kultury v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. Zpěváčci se za uplynulých třináct let výrazně zapsali do mysli i srdcí příznivců lidové písně a věříme, že i letos soutěž potvrdí vynikající úroveň. Svými hlasy bude o přízeň poroty i publika soutěžit padesátka postupujících z regionálních kol soutěže za doprovodu dvou lidových muzik: známého BROLNu a České muziky z Třemošné. Spolu s nimi vystoupí na jevišti ve Velkých Losinách také finalisté obdobné soutěže Slávik Slovenska a děti z Bulharska, Polska, Rakouska a Ruska. Hlavními spolupořadateli soutěže jsou: Folklorní sdružení ČR, Obec Velké Losiny, Lázně Velké Losiny, Olomoucký kraj, Český rozhlas, Ruční papírna Velké Lo- 2

3 siny, Hotel Dlouhé stráně, Hotel Praděd, Hanácké folklorní sdružení a Folklorní soubor Markovice Postřelmov. Soutěž se koná s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Mezinárodního Visegrádského fondu. Záštitu nad soutěží převzali: Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Adolf Jílek, senátor Parlamentu ČR, Peter Dvorský a Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje. Mediálními partnery soutěže jsou: Český rozhlas, Mediatel - Zlaté stránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, ACR Alfa a mediální spolupráce: Haló noviny. Folklorní sdružení ČR v současné době jedná s řadou sponzorů a dalších partnerů, kteří budou uvedeni v aktualizované tiskové zprávě koncem měsíce dubna. Program účastníků soutěže začíná zkouškami s doprovodnými muzikami v pátek 9. května. V sobotu 10. května se ve Velkých Losinách uskuteční ve dvou kolech semifinále za účasti všech účastníků. Děti zazpívají dvě písně ze svého repertoáru, první a capella, druhou pak s doprovodem některé z lidových muzik. Odborná porota z nich vybere postupující pro nedělní finálový koncert. V neděli 11. května v hodin se zpěváčci zúčastní svátku otvírání pramenů a zahájení lázeňské sezóny v Lázních Velké Losiny. Nedělní finále soutěže za účasti dvacítky vybraných se koná od hodin v sále Lázní Velké Losiny. Odborná porota vybere desítku nejlepších a určí také pořadí dětí na prvních třech místech, kterým budou uděleny tituly zlatý, stříbrný a bronzový zpěváček roku Svoji zvláštní cenu v posledních letech udělují vybraným účastníkům Peter Dvorský, ředitel Lázní Velké Losiny Pavel Štěpánek a starosta Obce Velké Losiny ing. Miroslav Kopřiva, CSc. Pořadatelé očekávají účast osobností, které nad soutěží převzaly záštitu, a řady dalších významných hostů. Letos počtvrté udělí porota vybranému účastníku soutěže zvláštní putovní cenu Jaroslava Juráška. Jaroslav (Carda) Jurášek ( ), hudební skladatel a dlouholetý umělecký vedoucí Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno, byl ještě v roce 2004 předsedou poroty Zpěváčků. Jeho jméno je spojeno také s koncerty nejlepších zpěváčků, které Orchestr lidových nástrojů VUS Brno na několika akcích doprovázel. Pro účastníky soutěže a její hosty je připraven zajímavý doprovodný program. V prostoru Lázní Velké Losiny nebudou chybět stánky lidových řemeslníků a občerstvení. Mezi tradiční zajímavosti patří pohádkový les, připravený Folklorním souborem Markovice Postřelmov na sobotu 10. května od 17,00 hodin pro účastní- 3

4 ky soutěže, děti z obce i malé pacienty lázní. Účastníci mohou navštívit také Státní zámek Velké Losiny, známý čarodějnickými procesy, Ruční papírnu Velké Losiny, anebo se vykoupat v krytém bazénu lázní. Nejen soutěž, ale i její zázemí a příjemná atmosféra jsou důvody, pro které se mladí zpěváci a jejich rodiče a sourozenci do Velkých Losin rádi vracejí. Soutěž zpěváčků v posledních letech stále více přitahuje pozornost dětí, jejich rodičů, pedagogů a příznivců lidové písně. Velmi příznivě se její vliv projevuje v rostoucím počtu účastníků základních a regionálních kol. Péčí Českého rozhlasu jsou vystoupení zaznamenávána a vydávána Radioservisem a firmou Vemori v podobě CD nebo DVD nosičů. Vybraní účastníci bývají zváni na finále soutěže Slávik Slovenska, na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem do Luhačovic, na společné koncerty Zpěváček - Slávik, které se pod patronací Petra Dvorského konají v Praze a často se účastní také regionálních i mezinárodních folklorních festivalů. Při letošním ročníku soutěže si připomeneme významné výročí folklorního souboru Markovice z Postřelmova, který je od počátku spolupořadatelem soutěže. Soubor letos oslaví 55. výročí svého vzniku. Za uplynulých pětapadesát let souborem prošlo na devět set členů. Vedoucími souboru jsou Libuše a Miroslav Drtilovi. Oslavy se uskuteční 3. května 2008 v Kulturním domě v Postřelmově. Jiří Pokorný, Pozvánka V pondělí 5. května 2008 v 17,30 hodin se v zasedací místnosti Víceúčelového zařízení obce uskuteční veřejné 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny. Program na plakátech. Zveme všechny občany obce! Upozorňujeme na změnu místa konání zasedání! Dům s chráněnými byty v provozu Vážení občané, s radostí Vám můžeme oznámit, že nový Dům s chráněnými byty bude od 1. května v plném provozu. Všech 18 bytů přivítá své první nájemníky. Počet žádostí našich občanů a občanů z nejbližšího okolí nebyl vysoký.výběr tedy nebyl složitý, drželi jsme se schválených Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DCHB. Komise pro výběr nájemníků, Městský úřad v Šumperku odbor sociálních věcí a Rada obce tak mohla vyhovět téměř všem. Evidujeme i žádosti ze vzdálenějších měst a obcí, ale podle schválených Pravidel byla dána přednost tzv. 4

5 vlastním občanům a občanům z nejbližšího okolí. Protože jde o dům pro občany seniory, měli jsme za povinnost zabezpečit pro ně poskytování sociálních služeb pečovatelských služeb. Tyto služby bude novým nájemníkům poskytovat jedna pracovnice pečovatelka DIAKONIE ČCE Sobotín, konkrétně p. Lenka Koutná. Svoji kancelář bude mít v 1. patře původní budovy, vedle krásné místnosti Klubu seniorů. Také bychom rádi uvedli na pravou míru nepravdivou informaci, kterou jsme při návštěvách u budoucích nájemníků získali. V žádném případě není podmínkou pro bydlení v DCHB složení finanční hotovosti. O tom nikdy obec neuvažovala a nikdy o tom ani neinformovala. Předpokládáme, že všichni naši noví nájemníci budou disciplinovaní a všechny své závazky ( nájemné,..) budou mít uhrazeny včas. Našim novým nájemníkům přejeme zdraví, spokojenost, dobré bydlení a přátelské spolužití. Za obec Velké Losiny Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., starosta obce Mgr. Ivana Blažková, místostarostka ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Svátky jara v Mateřské škole Sluníčko Pěkné počasí nás nadále lákalo k pozorování probouzející se přírody. Sledovali jsme, jak kromě sněženek vykukují ze země i krokusy, narcisy a jiné jarní květiny. U lesa jsme viděli pupeny na větvičkách bříz a modřínů. Zaposlouchali jsme se do zpěvu ptactva. Zajímavé věci jsme sledovali u potoka. Na hladině se kolébaly divoké kačeny (viděli jsme i celé hejno letět na obloze). Do potoka přitékala spousta pramínků z luk a polí. Jednoho dne se ale paní Zima rozhodla ještě jednou nás všechny potrápit. Nastalo chladné, deštivé období a hodně dětí onemocnělo. Se zbývajícími jsme se pustili do přípravy na příchod Velikonoc. Na řadu přišel papír, barvy, nůžky. Výsledkem byly krásné kytky, slepičky a zajíčci. Postupně se začaly objevovat nádherně zdobené kraslice. Nejvíce barev ovšem bylo na karnevale. Jednak jsme nešetřili krepovým papírem při výzdobě mateřské školy a také masky dětí hrály všemi barvami. Školkou znělo 5

6 veselí zpěv, tanec a hry. Snad jsme konečně zahnali zimu a už se jen budeme těšit z jarního počasí. To přejeme i Vám. Hana Solařová,učitelka MŠ Sluníčko Z keramické dílny základní školy Jak ozdobit velikonoční stromeček v Mateřské škole Veverka Březnové dny se v naší Mateřské škole Veverce nesly v duchu příprav na svátky jara Velikonoce. A letos byly spojeny i s opravdovým kalendářním příchodem jara. A tak se děti účastnily velikonočního zdobení interiéru školky: malovaly vyfouklá vajíčka různými způsoby, vysévaly obilí a pozorovaly semena, jak klíčí, a hlavně měly děti možnost sledovat, co rostlinka vlastně 6 Z reje masek.

7 potřebuje k růstu. V keramické dílně dokončily velikonočního beránka a nástěnné vajíčko s motivy jara. Do keramické dílny jsme zavítali mimořádně ještě jednou, a to se všemi dětmi, tedy i s malým oddělením Mravenečků ; paní Lenka Grmelová měla pro nás připravené papírové slepičky a beránky, kterým děti podle fantazie doplnily detaily a hotové výrobky nalepily na dřevěné kolíčky. Ve školce děti skládaly velikonoční puzzle a také si samy vyráběly z velikonočních pohlednic své vlastní střípky do této oblíbené skládanky puzzle. Vykreslovaly a vymalovávaly papírová vajíčka, také se podílely na výrobě velikonočních přání a v neposlední řadě se naučily nové velikonoční koledy. Před Velikonocemi děti ozdobily vrbu na školní zahradě velikonočními kraslicemi. Zde a v okolních zahradách jsme pak pozorovali první jarní květiny. Jaké bylo překvapení, když nám za pár dnů napadal na kraslice sníh. No jo březen, za kamna vlezem Jana Stará, vedoucí MŠ Veverka Recitátorky se v náročné konkurenci neztratily Ve čtvrtek 13. března 2008 čekal naše malé recitátorky z okrskového kola boj o úspěšné vystoupení ve velké konkurenci dětí z celého okresu. Klání se opět konalo v příjemném prostředí šumperského Komínu, kde se sešlo 63 dětí z 22 škol. Naši školu reprezentovaly hned tři recitátorky. V nejmladší kategorii vystoupily dvě prvňačky Barborka Vaculíková a Zuzanka Dražná. Ve druhé kategorii se představila žákyně třetí třídy Dominika Krůželová. Konkurence byla opravdu veliká a mezi známými básničkami se objevovala i vystoupení téměř hodna divadelních prken. O to větší to byl úspěch, když se mezi malými umělci ani naše děvčata neztratila. Barbora Vaculíková si dokonce odvezla diplom a cenu za krásné druhé místo, které by ve vyšší kategorii už znamenalo postup do krajského kola. Ani Zuzka s Dominikou se ale nemusely za svá vystoupení stydět. Přednášení všech tří děvčat bylo radost poslouchat. Doufejme, že naše nadějné recitátorky neztratí ani v příštích letech lásku k básničkám a budou naši školu takto úspěšně reprezentovat i dál. Jitka Čermáková O hanáckyho kohóta Dopoledne plné hanáckých písniček jste mohli slyšet dne 17. března 2008 v prostějovském kulturním klubu Duha, kde se sešli nejlepší zpěváčci lidových písní z celého kraje. Naši školu reprezentovali Lukáš Loun ze 4. třídy a Bára Viktorinová 7

8 Naši zpěváci v hanáckých krojích. (foto Jiřina Viktorinová) ze 2. třídy, kteří postoupili z okresního kola. Naši zpěváčci se pečlivě připravovali a jejich vystoupení bylo velmi úspěšné. Bára Viktorinová se v první kategorii umístila na krásném druhém místě a také Lukáš Loun ve velmi silné konkurenci podal pěkný pěvecký výkon. Vítěze této soutěže můžeme slyšet v celostátním finále soutěže Zpěváčci 2008, které se bude konat v Lázních Velké Losiny ve dnech 9. až 11. května Škoda jen, že první kategorie, ve které se Bára umístila, je nepostupová, a proto nám nebude moci ve Velkých Losinách zazpívat. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní učitelce Marii Zichové za její trpělivost a volný čas, který velkolosinským zpěváčkům již dlouhá léta věnuje. Mgr. Jiřina Viktorinová Velikonoce v Šumperku V úterý 18. března 2008 jeli žáci 1. až 6. třídy se svými učitelkami do Šumperka. Využili jsme nabídky Římskokatolické farnosti v Šumperku a zúčastnili jsme se pěkného a poučného předvelikonočního pásma nazvaného prostě Velikonoce. Program trvající asi hodinu nás blíže seznámil s obsahem pojmů postní doba, pašijový týden, Velikonoce atd. V krásném šumperském kostele sv. Jana Křtitele jsme nejdříve zhlédli krátký dokument, který příběh velikonočních pašijí zasadil do zeměpisných a historických reálií. Připomenul také, že pro mnoho z nás jsou Velikonoce především spojeny s nastupujícím jarem, radostí z probouzející se přírody a řadou místních zvyků a obyčejů. Druhou část programu tvořily hrané pašije příběh o utrpení a ukřižování Ježíše Krista. Historické postavy ztvárnily děti a mládež ze šumperské římskokatolické farnosti. Upoutaly nás především jednoduché, ale působivé kostýmy a moderně zpracovaný hudební doprovod a písně. 8

9 Na závěr jsme prošli celým kostelem a podle panelové výstavky k danému tématu jsme si právě získané informace ještě zopakovali. Domů jsme se vrátili plni nových vědomostí a těšili jsme se na nadcházející sváteční a prázdninové dny. Miroslava Podzimková Den vody v lázeňském parku Dne 19. března 2008 proběhl na naší škole Den vody. Každá třída dostala speciální úkol, který měla splnit. My, vodní experti ze 4. třídy, jsme dostali za úkol zjistit co nejvíce informací o termálních pramenech v našich lázních. Po úvodní rozhlasové relaci jsme si ve skupinkách připravili plánky, z literatury jsme si vypsali pro nás zajímavé informace a vypravili jsme se do terénu. Podle našich plánků jsme hledali všech šest velkolosinských pramenů. První na řadě byl pramen Eliška. Odebrali jsme vzorek, změřili jsme teplotu vody (26 C), zjistili jsme, že je čirá a silně zapáchá po sirovodíku. Někteří z nás ji i ochutnali. Další byl pramen Petr. Z něj jsme vodu neodebrali, neboť je zasypaný. Zjistili jsme však, že obsahuje nejvíce sirovodíku ze všech zdejších zřídel. Příprava plánku. (foto Světlana Podhajská) 9

10 Podobně je na tom i pramen Dobra. Ani ten není využíván. V těsné blízkosti pramene Dobra je největší a nejteplejší velkolosinské zřídlo Žerotín. Bylo vyvrtáno v roce 1980 a je využíváno pro zásobování termálního koupaliště i vnitřního lázeňského bazénu. Hloubka vrtu je metr, teplota vody je 36 C. Vzorek se nám Ochutnávka vod Elišky. (foto Světlana Podhajská) přímo u zdroje odebrat nepodařilo, neboť zřídlo je ukryté v ošklivé plechové boudě nedaleko koupaliště. Výzvědná četa se však vypravila zjistit teplotu vody k vnitřnímu bazénu. Tento pramen je velmi silný. Jeho vydatnost je 60 litrů za sekundu. Navrtáním tohoto zřídla však velmi klesl tlak ve zřídlech Petr a Dobra, a od té doby se proto nevyužívají. Mezi studené prameny patří Karel. U něj jsme naměřili teplotu 14 C. Tato voda silně zapáchá, chutná po zkažených vejcích, ale jezdí si pro ni lidé z širokého okolí. U každého z pramenů je umístěna cedule, která nás informuje o tom, že zdejší prameny jsou chráněné. Posledním pramenem je Marie Terezie, nacházející se v těsné blízkosti Karla. Je to však zrušený pramen, který pouze prosakuje na povrch země. Po průzkumu terénu jsme se vrátili do školy a opět ve skupinkách jsme zpracovali naše poznatky a zjištění. Uvědomili jsme si, že někteří z nás sice běžně chodí do lázeňského parku, ale o zdejších pramenech toho moc nevíme. I proto byl pro nás Den vody užitečný. kolektiv žáků 4. třídy Děkujeme partnerům za spolupráci na Dni vody: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. za umožnění exkurze 6. třídy v čističce odpadních vod ve Velkých Losinách a třídy 9.A v čističce odpadních vod v Šumperku. Ekozis, spol. s. r. o. Zábřeh za umožnění exkurze třídy 9. B v čističce odpadních vod v Žárové. 10

11 Vodohospodářské strojírny Kubíček, s. r. o. Maršíkov za umožnění exkurze 7. třídy. Vladimír Kopal, Obecní úřad Velké Losiny za poskytnutí údajů o odpadovém hospodářství obce. -JŠ- Vybíjená 2008 okresní finále Ve čtvrtek 27. března 2008 nastoupil tým bez svého kapitána Stanislava Shevchuka ve složení Patrik Schelle, Vít Podhajský, Jiří Viktorin, Jan Sršeň, Markéta Viktorinová, Vendula Nováková (všichni 5. třída), Jiří Krobot, Lukáš Zugar, Karel Minařík, Pavel Poulíček (všichni 4. třída), Martin Kobza a David Hilbert (oba 3. třída) v boji o co nejlepší umístění v okresním finále vybíjené v Šumperku. Po úspěšném začátku, kdy jsme hladce přehráli celek Libiny, nás v semifinálové skupině zastavila porážka od hráčů Mohelnice až po dvojím prodloužení na náhlou smrt. Umístění na místě je velmi dobrým výsledkem a hlavně díky početnému zastoupení mladších žáků dobrou perspektivou do příštího ročníku. Lze jen všem popřát do příštích bojů hodně úspěchů. Mgr. František Diviš Družstvo reprezentantů ve vybíjené. (foto František Diviš) 11

12 Opětovné setkání s hasiči Žáci 2. a 6. ročníku ZŠ Velké Losiny již podruhé v tomto školním roce besedovali s příslušníky hasičského záchranného sboru, zastoupeného panem Gustavem Přidalíkem z Loučné n/d. Akce proběhla v herně školní družiny. Hasiči se žáky zopakovali, jak se chovat, začne-li hořet v bytě, hoří-li na člověku oděv. Děti pohotově předváděly, jak by postupovaly v jednotlivých případech ohrožení ohněm. Dále byli žáci poučeni o dvou druzích hasicích přístrojů, s jejich použitím, seznámili se s druhy sirén, kdy je mohou slyšet a jak se mají chovat, jakmile sirény uslyší. Nakonec zhlédli film o zásahové akci hasičského záchranného sboru. Mgr. Alena Žáková Jarní sběr starého papíru V rámci celoškolních ekologických aktivit u příležitosti Dne Země pořádá základní škola ve středu 23. a ve čtvrtek 24. dubna 2008 tradiční sběr starého papíru. Dobře svázaný papír, tentokrát jakékoliv kategorie, můžete v uvedené dny odevzdat na obvyklém místě za školní kotelnou vždy od do hodin. Třídy i jednotlivci soutěží o hodnotné ceny (účast na školní exkurzi). Výtěžek sběru použijeme zejména na úhradu nákladů na vzdělávání našich dvou na dálku adoptovaných dětí. -JŠ- Tři čtvrtě století českého školství (informace o průběžných přípravách oslavy) V roce 2009 uplyne 75 let od založení české státní menšinové obecné školy ve Velkých Losinách. Sídlila tehdy ve Vile Marii a jejím prvním a dlouholetým ředitelem byl pan Jan Veichart, jeden z několika mála českých starousedlíků v tehdy německých Gross Ullersdorf. Na podzim roku 2009 plánujeme zorganizovat oslavy tohoto významného výročí v historii školství Obce Velké Losiny. Měly by 31. října 2009 vyvrcholit srazem abiturientů od roku 1946 (rok obnovení českého poválečného vyučování) do současnosti. Vzhledem k tomu, že potřebujeme zkompletovat seznamy vycházejících žáků v jednotlivých ročnících i fotodokumentaci abiturientských tříd, prosíme 12

13 o spolupráci ty z vás, kteří pravidelně organizujete srazy spolužáků. Přihlaste se prosím na telefonním čísle ředitelství školy (resp ) nebo prostřednictvím elektronické pošty a staňte se tak členy širšího organizačního týmu. Na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Velké Losiny průběžně vzniká jedinečná fotogalerie abiturientských ročníků, přehledy tříd, pedagogů i seznamy vycházejících žáků v jednotlivých školních letech. Pokud někdo objeví ve zveřejněných materiálech nesrovnalost či chybu, informujte prosím o svém zjištění pořadatele na výše uvedených kontaktech. Děkujeme. Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy Christophorus Agape Na Zelený čtvrtek, mší, která se slaví večer, si církev připomíná poslední večeři, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt. Jako výkupné za hříchy každého člověka obětoval Bohu Otci své tělo a svou krev pod způsobem chleba a vína a předal je apoštolům. Učinil to během židovské velikonoční hostiny (paschy), připomínající egyptské události": vyvedení z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, kdo své domovy označili krví obětovaného beránka. Jako připomínku na tyto události nerozloučili jsme se jako jiné dny v roce před kostelem. Po mši svaté jsme přešli na faru, kde jsme jako rodina strávili pár příjemných chvil. Byl připraven beránek, který byl při bohoslužbě požehnán. Jeho vůně nás doprovázela po celý obřad. K němu se podávalo víno a chléb. Šikovné hospodyně napekly a přichystaly i jiné dobroty. Naše chuťové buňky si přišly na své. Hlavním naplněním ovšem bylo setkání. Tedy pobýt spolu i mimo kostel, popovídat si, zasmát se a popřípadě se i seznámit. Snad se nám to podařilo. 13 Ilonka Kozubíková

14 Pozvání Farnost Velké Losiny chystá a zve všechny zájemce na cyklus evangelizačních misijních přednášek, které proběhnou v týdnu před Svatojánskými slavnostmi od 16. června do 20. června v sále Lázní Velké Losiny. Přednášející budou: P. Zbigniev Czendlik, farář v Lanškrouně, Mgr. Petr Opletal, vedoucí duchovní terapeutické komunity pro drogově závislé Pastor Bonus, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, MUDr. Maria Fridrichová, z ostravského Centra pro rodinu a soc. péči o.s, P. Marek Orko Vácha, biolog, polárník, spisovatel a katolický kněz, doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., psychiatr a teolog. Bližší informace o časech a tématech přednášek budou zveřejněny v příštím čísle Pramenů. P. Milan Palkovič Místní knihovna informuje Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. Z knižních novinek čtenářům nabízíme: Englund, P.: Stříbrná maska biografie královny Kristiny. Žilák, K.: Kleptoman příběh ze se života lidí pohybujících se na okraji společnosti. Peters, E.: Právo azylu případ bratra Cadfaela, který pátrá po nebezpečném vrahovi. Vallgren, Carl-Johan: Příběh podivuhodné lásky kniha oblíbeného švédského spisovatele a hudebníka se stala ve Švédsku jeho nejčtenějším dílem. Booth, Pat: Probuzení román pro ženy. Sheldon,S.: Mistrovská hra román, kde autor dramaticky popisuje boj rodiny, nad níž otec vládl pevnou rukou, ale kterou nesmírně miloval. Mára, J.: Nový Zéland-návrat k protinožcům. Netradiční cestopis psaný poučnou i zábavnou formou. 14

15 Dětem a mládeži nabízíme: Lindgren,A.: Kajsa nebojsa příběhy o mnoha kamarádech, kde se střídá smích i pláč, dobrodružství i okouzlení jak to umí jen Astrid Lindgrenová. Řeháčková, V.: Stejně ho klofnu já románek pro dívky. Leporelo Zvířátka v lese a Náš les Encyklopedie: Rytíři, Ponorky, Dinosauři, Časopisy Dívka, Bravo, Čtyřlístek, Top dívka. Nabídka služeb INFORMAČNÍHO CENTRA Velké Losiny: Kromě informací o ubytování, kulturních pořadech, zajímavostech a památkách V. Losin a celého regionu poskytujeme i služby kopírování a vyhledávání spojů ČD a ČSAD. Také si u nás můžete koupit jízdenky Connex, pohlednice, mapy, brožurku Malý průvodce historií lázeňství, Podesní a další. Prodáváme také slevové karty Olomouc Card BEZDRÁTOVÝ INTERNET je veřejnosti k dispozici pondělí až pátek od 8-17 hod. /polední přestávka hod./ Těšíme se na všechny naše návštěvníky a rádi uvítáme každého nového čtenáře. Kritik je člověk, který sice zná cestu, jenomže neumí řídit auto. Kenneth Tynan -JZ- TJ sokol Lázně velké losiny Aktuální situace ve fotbalovém oddíle se dá pojmenovat v dobrém slova smyslu výrazem: neskutečné!! To se týká mužstva mužů, které si vede velmi dobře v Moravskoslezské divizi, což je čtvrtá nejvyšší soutěž v republice. Tento víkend (tj. 13. dubna) bylo odehráno již páté jarní kolo, po dvou remízách na hřištích soupeřů (Slavičín 1:1 a Napajedla 2:2, ač ještě dvě minuty před koncem vedly Napajedla 2:0!) a dvou domácích výhrách (Frenštát 2:1 a Hranice 3:1), hrálo naše mužstvo potřetí venku ve Vsetíně a přivezlo další body za výhru 4:2. Bohužel byla výhra draze vykoupena, jednak nezaviněným zraněním Lukáše Okleštka hned v 1.minutě zápasu (vykloubené rameno) a také menší disciplínou v závěru zápasu, když se nechali vyloučit Jakub Hložánka a Okrouhlý. Náš tým předvedl velmi dobrý výkon a v polovině 2. poločasu vedl 15

16 již 4:0. K výhře zavelel Kuba Hložánka, který nahradil zraněného Okleštka a ve 20. minutě výstavní střelou poslal domácí do kolen. Přestože Vsetín dal dva snižující góly, nic jim to nebylo platné a museli uznat naše zasloužené vítězství. I přes dvě vyloučení musíme pochválit výkon trojice rozhodčích, která rozhodovala přesně a korektně, což bohužel není vždy zvykem. Protože Kravařím, po podzimu vedoucímu mužstvu, na jaře došel dech, posunulo se naše mužstvo již na 2. místo v soutěži za B mužstvo Baníku Ostrava, které touží po návratu do vyšší soutěže. Nás těší hlavně tvrzení vsetínských diváků a funkcionářů, že jsme se u nich představili jako zatím nejlepší mužstvo. To je opravdu nejlepší prezentace oddílu i obce. Doufáme, že mužstvo bude dobře šlapat i v dalších zápasech. Nyní hrajeme doma s Velkými Karlovicemi a po zápase v Městě Albrechtice nás čekají další dva zápasy na domácím hřišti s Rýmařovem a Bohuslavicemi. Hráči zvou svými výkony diváky k hojné účasti na těchto zápasech a budou se chtít odměnit co nejlepšími výkony. Podobně úspěšně si vede i naše přípravka, která stále drží 1.místo v tabulce bez ztráty jediného bodu. To nyní potvrdila domácí výhrou nad Zábřehem C v poměru 14:0. Horší situace je u obou mužstev žáků, kde chybějí hráči početně i výkonnostně a podle toho momentálně vypadají výsledky. V dohrávce v Jeseníku prohráli starší 1:6 a mladší 1:10, v domácích zápasech s Hanušovicemi obě mužstva prohrála shodně 0:3. Tady nám chybí také trenérské obsazení, protože v dnešní pohodlné době se najde jen málo obětavců, kteří by se této kategorii věnovali a obětovali téměř zadarmo svůj volný čas. Pryč jsou doby, kdy na zápas žáků jelo více rodičů než samotných hráčů. Dnešní rodiče, až na výjimky, téměř nezajímá, kam jejich děti chodí a co tam dělají. Kam až se s tímto přístupem dostaneme ani nemyslet. Podobné problémy jsou i v kategorii dorostu, který ji alespoň výsledkově si vede lépe. Ze čtyř jarních kol má bilanci 1 výhra, 1 remíza a 2 prohry, což stačí zatím na 7. místo v krajské soutěži. Přitom ve třech zápasech hrál dorost s výše postavenými mužstvy, takže doufáme, že si v dalších zápasech bilanci vylepší. Ještě pozvánka na tři nejbližší domácí zápasy mužů: v neděli hostíme Velké Karlovice + Karolinka v hodin, v neděli 4.5. to bude zápas s Rýmařovem a ve čtvrtek nás čeká nováček z Bohuslavic. Tyto dva zápasy začínají v hodin. Grézl Milan sekretář FO 16

17 SDH Velké Losiny Poděkování sponzorům Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Losiny děkuje níže uvedeným sponzorům za dary věnované do tomboly na Hasičský bál pořádaný dne 16. února 2008 a místním i přespolním za hojnou účast a podporu. Našimi sponzory byli: Obec Velké Losiny, Léčebné lázně Velké Losiny, Kubíček VHS s.r.o., Pivovar Holba, Elektro Večeř, Nábytek Maximus s.r.o., Kavárna v lázních - M. Kocourek, VDP Stavby, Obchod s knihami Klimešovi, Hessy - Ing. Pavel Mika, Lesy Ruda a. s., paní Marie Rulíšková, POTES, MUDr. Jaromír Bartoš, Truhlářství Štěpán Kubíček, Papírna Velké Losiny, Bistro Jarka, Potraviny Tomášek, DV Projekt Velké Losiny, Zdekup Velké Losiny, Restaurace Koupaliště Rapotín, Pivnice Ji&Ra Machovi, Horák-Jašš, ENERGOTIS s.r.o., Bedřich Horák, ELVA Marie Vajcová, VPO Plast Česká Ves, Maso uzeniny - Radek Škorpil, Bencopo, Pálenice Maršíkov, Svět plen, Třeštík - Obchod s vínem, Hufová Helena, Drogerie Ivanovi, Buriánkovi, Hotel Diana, Zámek Velké Losiny, Mira-bar, Pila Drábek, Vinárna Terasa, Ing. Blažena Divišová, Pension Trámky, Sempra Praha, Kosmetika Horáková, Kovářství Vikýřovice - F. Draňa, Potraviny Hetmánková, Penzion Oáza, Kobzovi, Květinka - M. Sedlářová, Provident, Veverkovi, Pavel Šťastný, Studio Miss cosmetic a ORFOX Velké Losiny. SDH Velké Losiny Sběr železného šrotu Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Losiny provede sběr železného šrotu v pátek a v sobotu

18 18

19 duben 2008 Neděle :00 Zlatý kompas vstupné 25 Kč USA 2007 Dětský rodinný, 113, přístupno Náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčetně dalších světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. Některé odlišnosti jsou ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky, nálady i pocity. V dětství může daemon měnit podobu podle vlastního přání, ale jakmile člověk dospěje, získá jeho daemon definitivní stálou podobu. V takovém světě žije Lyra Belacqua, dvanáctiletý sirotek vyrůstající pod dohledem scholárů na Jordánské koleji v britském Oxfordu. Poslal jí sem ještě jako malou její přísný strýček, badatel lord Asriel. Lyra ještě nic netuší, ale její život se už brzy od základu změní. Podle dávného proroctví má právě ona rozhodnout o osudu nejen vlastního světa, ale i všech ostatních... Režie: Chris Weits Hrají: Nicol Kidman, Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliot, Ben Walker, Jim Carter, Tom Courtenay, Charlie Rowe ART KINO Pátek :00 Invaze vstupné 45 Kč USA 2007 Sci-fi thriller, 99, příst. od 12 let,titulky Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu mezi Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na území Ameriky se snesla spousta trosek. Psychiatrička Carol Bennel má obavu, že neznámá látka z paluby lodi se nepozorovaně dostává do ulic města i k ní domů. Carol se spojí se svým kolegou Benem Driscollem a svěří se mu se svým tušením. Zdá se totiž, že v celém Washingtonu její obava nikoho nezajímá. Epidemie se šíří a Carol si uvědomuje, že ti, kteří by s virem měli bojovat, šíří něco mnohem horšího zárodky neznámého viru, které zaútočí na DNA spícího člověka a postupně jej promění v něco, co je nám navlas podobné, ale zbavené všech emocí. Během jediné noci se většina lidí v její blízkosti promění v bytosti, jež mají jediný cíl: infikovat druhé a ovládnout prostor... Režie: Oliver Hirschbiegel Hrají: Nicol Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Jackson Bond Úterý MŠ Královna koloběžka vstupné 20 Kč PŘIPRAVUJEME Zbouchnutá, Krušnohorské pohádky, Království, Alvin a Chipmunkové, Chyťte doktora, Pane pojďte si hrát, Poslední vlak Telefonická rezervace vstupenek:

20 kulturní program Lázně Velké Losiny duben 2008 Pátek 18. dubna od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer K tanci a poslechu hraje Combo stryca Ahmeda ze Zábřeha. Vstupné 30 Kč DPP Kč Sobota 19. dubna od 14 do 17 h v sále pavilonu Eliška Dětský maškarní karneval s Rádiem RUBI Středa 23. dubna ve 13 h před pavilonem Eliška Výletní středa: Posezení na Kolibě u Jeseníku Zabijačkové pochoutky, k tanci a poslechu hraje skupina Wabank Cestovné 70 Kč Přihlášky v lázeňské knihovně pondělí-pátek 9-11 h do pátku 18. dubna!!!! Pátek 25. dubna od 19 h v lázeňské kavárně Páteční taneční a poslechový večer Sobota 26. dubna od 10 h v sále pavilonu Eliška AURA SOMA DEN Jste barvami, které si vybíráte.přednáška Zdeňka Holuba, poradce a konzultanta Aura-Soma terapie. Program: přednáška h návštěva termálního bazénu /rezervace zajištěna Možnost objednání vířivky, klasických i aroma masáží, parafínových či rašelinových zábalů na tel /1 týden předem Vstupné 120 Kč (v ceně malé občerstvení) 20

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 5. března 2011 Námořnická Unie, o.s. Fakulta aplikované informatiky 1 Úloha Námořnické Unie o.s. Historie účasti skupiny nadšených

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více