neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neprodejné stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- èíslo 4. roèník XIII, duben 2008"

Transkript

1 èíslo 4. roèník XIII, duben 2008 IV. ročník finále zpěváčků lidových písní je přede dveřmi V pátek 4. dubna 2008 se v losinských lázních konalo další zasedání přípravného výboru pro celostátní fi nále mladých interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK V letošním roce se bude jednat již o 14. ročník této významné soutěže, kterou ve spolupráci s Obcí Velké Losiny, Lázněmi Velké Losiny a dalšími spolupracujícími subjekty z regionu organizuje Folklorní sdružení České republiky Praha. Finále se uskuteční v sále losinských lázní ve dnech května Letošní ročník bude výjimečný v tom, že mezi patrony akce, kterými dosud byli Mistr Peter Dvorský, senátor Adolf Jílek a hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, přibude také třetí nejvyšší ústavní činitel předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Není žádným tajemstvím, že o Zpěváčky, Vítězka loňského ročníku Kristýna Daňhelová. stejně jako o všechny další akce pořádané Folklorním sdružením ČR v současné hektic- neprodejné

2 ké době nejrůznějších změn zájem neustále roste. Akci doplní již tradiční Svěcení pramenů, pořádané Lázněmi Velké Losiny, Pohádkový les Markovice a řada dalších doprovodných akcí. O podrobném programu bude veřejnost informována na plakátech a v příštím vydání VP. Na akci srdečně zveme širokou veřejnost, všem interpretům lidových písní přejeme spoustu úspěchů a posluchačům příjemný kulturní zážitek. -MK- XIV. celostátní soutěž zpěváček 2008 Tisková zpráva FOS ČR Ve dnech května 2008 se v Lázních Velké Losiny uskuteční XIV. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní ZPĚVÁČEK VELKÉ LOSI- NY 2008 jako součást Dnů tradiční kultury, společné akce organizací tradiční kultury v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Polsku. Zpěváčci se za uplynulých třináct let výrazně zapsali do mysli i srdcí příznivců lidové písně a věříme, že i letos soutěž potvrdí vynikající úroveň. Svými hlasy bude o přízeň poroty i publika soutěžit padesátka postupujících z regionálních kol soutěže za doprovodu dvou lidových muzik: známého BROLNu a České muziky z Třemošné. Spolu s nimi vystoupí na jevišti ve Velkých Losinách také finalisté obdobné soutěže Slávik Slovenska a děti z Bulharska, Polska, Rakouska a Ruska. Hlavními spolupořadateli soutěže jsou: Folklorní sdružení ČR, Obec Velké Losiny, Lázně Velké Losiny, Olomoucký kraj, Český rozhlas, Ruční papírna Velké Lo- 2

3 siny, Hotel Dlouhé stráně, Hotel Praděd, Hanácké folklorní sdružení a Folklorní soubor Markovice Postřelmov. Soutěž se koná s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Mezinárodního Visegrádského fondu. Záštitu nad soutěží převzali: Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Adolf Jílek, senátor Parlamentu ČR, Peter Dvorský a Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje. Mediálními partnery soutěže jsou: Český rozhlas, Mediatel - Zlaté stránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, ACR Alfa a mediální spolupráce: Haló noviny. Folklorní sdružení ČR v současné době jedná s řadou sponzorů a dalších partnerů, kteří budou uvedeni v aktualizované tiskové zprávě koncem měsíce dubna. Program účastníků soutěže začíná zkouškami s doprovodnými muzikami v pátek 9. května. V sobotu 10. května se ve Velkých Losinách uskuteční ve dvou kolech semifinále za účasti všech účastníků. Děti zazpívají dvě písně ze svého repertoáru, první a capella, druhou pak s doprovodem některé z lidových muzik. Odborná porota z nich vybere postupující pro nedělní finálový koncert. V neděli 11. května v hodin se zpěváčci zúčastní svátku otvírání pramenů a zahájení lázeňské sezóny v Lázních Velké Losiny. Nedělní finále soutěže za účasti dvacítky vybraných se koná od hodin v sále Lázní Velké Losiny. Odborná porota vybere desítku nejlepších a určí také pořadí dětí na prvních třech místech, kterým budou uděleny tituly zlatý, stříbrný a bronzový zpěváček roku Svoji zvláštní cenu v posledních letech udělují vybraným účastníkům Peter Dvorský, ředitel Lázní Velké Losiny Pavel Štěpánek a starosta Obce Velké Losiny ing. Miroslav Kopřiva, CSc. Pořadatelé očekávají účast osobností, které nad soutěží převzaly záštitu, a řady dalších významných hostů. Letos počtvrté udělí porota vybranému účastníku soutěže zvláštní putovní cenu Jaroslava Juráška. Jaroslav (Carda) Jurášek ( ), hudební skladatel a dlouholetý umělecký vedoucí Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno, byl ještě v roce 2004 předsedou poroty Zpěváčků. Jeho jméno je spojeno také s koncerty nejlepších zpěváčků, které Orchestr lidových nástrojů VUS Brno na několika akcích doprovázel. Pro účastníky soutěže a její hosty je připraven zajímavý doprovodný program. V prostoru Lázní Velké Losiny nebudou chybět stánky lidových řemeslníků a občerstvení. Mezi tradiční zajímavosti patří pohádkový les, připravený Folklorním souborem Markovice Postřelmov na sobotu 10. května od 17,00 hodin pro účastní- 3

4 ky soutěže, děti z obce i malé pacienty lázní. Účastníci mohou navštívit také Státní zámek Velké Losiny, známý čarodějnickými procesy, Ruční papírnu Velké Losiny, anebo se vykoupat v krytém bazénu lázní. Nejen soutěž, ale i její zázemí a příjemná atmosféra jsou důvody, pro které se mladí zpěváci a jejich rodiče a sourozenci do Velkých Losin rádi vracejí. Soutěž zpěváčků v posledních letech stále více přitahuje pozornost dětí, jejich rodičů, pedagogů a příznivců lidové písně. Velmi příznivě se její vliv projevuje v rostoucím počtu účastníků základních a regionálních kol. Péčí Českého rozhlasu jsou vystoupení zaznamenávána a vydávána Radioservisem a firmou Vemori v podobě CD nebo DVD nosičů. Vybraní účastníci bývají zváni na finále soutěže Slávik Slovenska, na Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem do Luhačovic, na společné koncerty Zpěváček - Slávik, které se pod patronací Petra Dvorského konají v Praze a často se účastní také regionálních i mezinárodních folklorních festivalů. Při letošním ročníku soutěže si připomeneme významné výročí folklorního souboru Markovice z Postřelmova, který je od počátku spolupořadatelem soutěže. Soubor letos oslaví 55. výročí svého vzniku. Za uplynulých pětapadesát let souborem prošlo na devět set členů. Vedoucími souboru jsou Libuše a Miroslav Drtilovi. Oslavy se uskuteční 3. května 2008 v Kulturním domě v Postřelmově. Jiří Pokorný, Pozvánka V pondělí 5. května 2008 v 17,30 hodin se v zasedací místnosti Víceúčelového zařízení obce uskuteční veřejné 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny. Program na plakátech. Zveme všechny občany obce! Upozorňujeme na změnu místa konání zasedání! Dům s chráněnými byty v provozu Vážení občané, s radostí Vám můžeme oznámit, že nový Dům s chráněnými byty bude od 1. května v plném provozu. Všech 18 bytů přivítá své první nájemníky. Počet žádostí našich občanů a občanů z nejbližšího okolí nebyl vysoký.výběr tedy nebyl složitý, drželi jsme se schválených Pravidel pro poskytování nájmu bytů v DCHB. Komise pro výběr nájemníků, Městský úřad v Šumperku odbor sociálních věcí a Rada obce tak mohla vyhovět téměř všem. Evidujeme i žádosti ze vzdálenějších měst a obcí, ale podle schválených Pravidel byla dána přednost tzv. 4

5 vlastním občanům a občanům z nejbližšího okolí. Protože jde o dům pro občany seniory, měli jsme za povinnost zabezpečit pro ně poskytování sociálních služeb pečovatelských služeb. Tyto služby bude novým nájemníkům poskytovat jedna pracovnice pečovatelka DIAKONIE ČCE Sobotín, konkrétně p. Lenka Koutná. Svoji kancelář bude mít v 1. patře původní budovy, vedle krásné místnosti Klubu seniorů. Také bychom rádi uvedli na pravou míru nepravdivou informaci, kterou jsme při návštěvách u budoucích nájemníků získali. V žádném případě není podmínkou pro bydlení v DCHB složení finanční hotovosti. O tom nikdy obec neuvažovala a nikdy o tom ani neinformovala. Předpokládáme, že všichni naši noví nájemníci budou disciplinovaní a všechny své závazky ( nájemné,..) budou mít uhrazeny včas. Našim novým nájemníkům přejeme zdraví, spokojenost, dobré bydlení a přátelské spolužití. Za obec Velké Losiny Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., starosta obce Mgr. Ivana Blažková, místostarostka ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Svátky jara v Mateřské škole Sluníčko Pěkné počasí nás nadále lákalo k pozorování probouzející se přírody. Sledovali jsme, jak kromě sněženek vykukují ze země i krokusy, narcisy a jiné jarní květiny. U lesa jsme viděli pupeny na větvičkách bříz a modřínů. Zaposlouchali jsme se do zpěvu ptactva. Zajímavé věci jsme sledovali u potoka. Na hladině se kolébaly divoké kačeny (viděli jsme i celé hejno letět na obloze). Do potoka přitékala spousta pramínků z luk a polí. Jednoho dne se ale paní Zima rozhodla ještě jednou nás všechny potrápit. Nastalo chladné, deštivé období a hodně dětí onemocnělo. Se zbývajícími jsme se pustili do přípravy na příchod Velikonoc. Na řadu přišel papír, barvy, nůžky. Výsledkem byly krásné kytky, slepičky a zajíčci. Postupně se začaly objevovat nádherně zdobené kraslice. Nejvíce barev ovšem bylo na karnevale. Jednak jsme nešetřili krepovým papírem při výzdobě mateřské školy a také masky dětí hrály všemi barvami. Školkou znělo 5

6 veselí zpěv, tanec a hry. Snad jsme konečně zahnali zimu a už se jen budeme těšit z jarního počasí. To přejeme i Vám. Hana Solařová,učitelka MŠ Sluníčko Z keramické dílny základní školy Jak ozdobit velikonoční stromeček v Mateřské škole Veverka Březnové dny se v naší Mateřské škole Veverce nesly v duchu příprav na svátky jara Velikonoce. A letos byly spojeny i s opravdovým kalendářním příchodem jara. A tak se děti účastnily velikonočního zdobení interiéru školky: malovaly vyfouklá vajíčka různými způsoby, vysévaly obilí a pozorovaly semena, jak klíčí, a hlavně měly děti možnost sledovat, co rostlinka vlastně 6 Z reje masek.

7 potřebuje k růstu. V keramické dílně dokončily velikonočního beránka a nástěnné vajíčko s motivy jara. Do keramické dílny jsme zavítali mimořádně ještě jednou, a to se všemi dětmi, tedy i s malým oddělením Mravenečků ; paní Lenka Grmelová měla pro nás připravené papírové slepičky a beránky, kterým děti podle fantazie doplnily detaily a hotové výrobky nalepily na dřevěné kolíčky. Ve školce děti skládaly velikonoční puzzle a také si samy vyráběly z velikonočních pohlednic své vlastní střípky do této oblíbené skládanky puzzle. Vykreslovaly a vymalovávaly papírová vajíčka, také se podílely na výrobě velikonočních přání a v neposlední řadě se naučily nové velikonoční koledy. Před Velikonocemi děti ozdobily vrbu na školní zahradě velikonočními kraslicemi. Zde a v okolních zahradách jsme pak pozorovali první jarní květiny. Jaké bylo překvapení, když nám za pár dnů napadal na kraslice sníh. No jo březen, za kamna vlezem Jana Stará, vedoucí MŠ Veverka Recitátorky se v náročné konkurenci neztratily Ve čtvrtek 13. března 2008 čekal naše malé recitátorky z okrskového kola boj o úspěšné vystoupení ve velké konkurenci dětí z celého okresu. Klání se opět konalo v příjemném prostředí šumperského Komínu, kde se sešlo 63 dětí z 22 škol. Naši školu reprezentovaly hned tři recitátorky. V nejmladší kategorii vystoupily dvě prvňačky Barborka Vaculíková a Zuzanka Dražná. Ve druhé kategorii se představila žákyně třetí třídy Dominika Krůželová. Konkurence byla opravdu veliká a mezi známými básničkami se objevovala i vystoupení téměř hodna divadelních prken. O to větší to byl úspěch, když se mezi malými umělci ani naše děvčata neztratila. Barbora Vaculíková si dokonce odvezla diplom a cenu za krásné druhé místo, které by ve vyšší kategorii už znamenalo postup do krajského kola. Ani Zuzka s Dominikou se ale nemusely za svá vystoupení stydět. Přednášení všech tří děvčat bylo radost poslouchat. Doufejme, že naše nadějné recitátorky neztratí ani v příštích letech lásku k básničkám a budou naši školu takto úspěšně reprezentovat i dál. Jitka Čermáková O hanáckyho kohóta Dopoledne plné hanáckých písniček jste mohli slyšet dne 17. března 2008 v prostějovském kulturním klubu Duha, kde se sešli nejlepší zpěváčci lidových písní z celého kraje. Naši školu reprezentovali Lukáš Loun ze 4. třídy a Bára Viktorinová 7

8 Naši zpěváci v hanáckých krojích. (foto Jiřina Viktorinová) ze 2. třídy, kteří postoupili z okresního kola. Naši zpěváčci se pečlivě připravovali a jejich vystoupení bylo velmi úspěšné. Bára Viktorinová se v první kategorii umístila na krásném druhém místě a také Lukáš Loun ve velmi silné konkurenci podal pěkný pěvecký výkon. Vítěze této soutěže můžeme slyšet v celostátním finále soutěže Zpěváčci 2008, které se bude konat v Lázních Velké Losiny ve dnech 9. až 11. května Škoda jen, že první kategorie, ve které se Bára umístila, je nepostupová, a proto nám nebude moci ve Velkých Losinách zazpívat. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní učitelce Marii Zichové za její trpělivost a volný čas, který velkolosinským zpěváčkům již dlouhá léta věnuje. Mgr. Jiřina Viktorinová Velikonoce v Šumperku V úterý 18. března 2008 jeli žáci 1. až 6. třídy se svými učitelkami do Šumperka. Využili jsme nabídky Římskokatolické farnosti v Šumperku a zúčastnili jsme se pěkného a poučného předvelikonočního pásma nazvaného prostě Velikonoce. Program trvající asi hodinu nás blíže seznámil s obsahem pojmů postní doba, pašijový týden, Velikonoce atd. V krásném šumperském kostele sv. Jana Křtitele jsme nejdříve zhlédli krátký dokument, který příběh velikonočních pašijí zasadil do zeměpisných a historických reálií. Připomenul také, že pro mnoho z nás jsou Velikonoce především spojeny s nastupujícím jarem, radostí z probouzející se přírody a řadou místních zvyků a obyčejů. Druhou část programu tvořily hrané pašije příběh o utrpení a ukřižování Ježíše Krista. Historické postavy ztvárnily děti a mládež ze šumperské římskokatolické farnosti. Upoutaly nás především jednoduché, ale působivé kostýmy a moderně zpracovaný hudební doprovod a písně. 8

9 Na závěr jsme prošli celým kostelem a podle panelové výstavky k danému tématu jsme si právě získané informace ještě zopakovali. Domů jsme se vrátili plni nových vědomostí a těšili jsme se na nadcházející sváteční a prázdninové dny. Miroslava Podzimková Den vody v lázeňském parku Dne 19. března 2008 proběhl na naší škole Den vody. Každá třída dostala speciální úkol, který měla splnit. My, vodní experti ze 4. třídy, jsme dostali za úkol zjistit co nejvíce informací o termálních pramenech v našich lázních. Po úvodní rozhlasové relaci jsme si ve skupinkách připravili plánky, z literatury jsme si vypsali pro nás zajímavé informace a vypravili jsme se do terénu. Podle našich plánků jsme hledali všech šest velkolosinských pramenů. První na řadě byl pramen Eliška. Odebrali jsme vzorek, změřili jsme teplotu vody (26 C), zjistili jsme, že je čirá a silně zapáchá po sirovodíku. Někteří z nás ji i ochutnali. Další byl pramen Petr. Z něj jsme vodu neodebrali, neboť je zasypaný. Zjistili jsme však, že obsahuje nejvíce sirovodíku ze všech zdejších zřídel. Příprava plánku. (foto Světlana Podhajská) 9

10 Podobně je na tom i pramen Dobra. Ani ten není využíván. V těsné blízkosti pramene Dobra je největší a nejteplejší velkolosinské zřídlo Žerotín. Bylo vyvrtáno v roce 1980 a je využíváno pro zásobování termálního koupaliště i vnitřního lázeňského bazénu. Hloubka vrtu je metr, teplota vody je 36 C. Vzorek se nám Ochutnávka vod Elišky. (foto Světlana Podhajská) přímo u zdroje odebrat nepodařilo, neboť zřídlo je ukryté v ošklivé plechové boudě nedaleko koupaliště. Výzvědná četa se však vypravila zjistit teplotu vody k vnitřnímu bazénu. Tento pramen je velmi silný. Jeho vydatnost je 60 litrů za sekundu. Navrtáním tohoto zřídla však velmi klesl tlak ve zřídlech Petr a Dobra, a od té doby se proto nevyužívají. Mezi studené prameny patří Karel. U něj jsme naměřili teplotu 14 C. Tato voda silně zapáchá, chutná po zkažených vejcích, ale jezdí si pro ni lidé z širokého okolí. U každého z pramenů je umístěna cedule, která nás informuje o tom, že zdejší prameny jsou chráněné. Posledním pramenem je Marie Terezie, nacházející se v těsné blízkosti Karla. Je to však zrušený pramen, který pouze prosakuje na povrch země. Po průzkumu terénu jsme se vrátili do školy a opět ve skupinkách jsme zpracovali naše poznatky a zjištění. Uvědomili jsme si, že někteří z nás sice běžně chodí do lázeňského parku, ale o zdejších pramenech toho moc nevíme. I proto byl pro nás Den vody užitečný. kolektiv žáků 4. třídy Děkujeme partnerům za spolupráci na Dni vody: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. za umožnění exkurze 6. třídy v čističce odpadních vod ve Velkých Losinách a třídy 9.A v čističce odpadních vod v Šumperku. Ekozis, spol. s. r. o. Zábřeh za umožnění exkurze třídy 9. B v čističce odpadních vod v Žárové. 10

11 Vodohospodářské strojírny Kubíček, s. r. o. Maršíkov za umožnění exkurze 7. třídy. Vladimír Kopal, Obecní úřad Velké Losiny za poskytnutí údajů o odpadovém hospodářství obce. -JŠ- Vybíjená 2008 okresní finále Ve čtvrtek 27. března 2008 nastoupil tým bez svého kapitána Stanislava Shevchuka ve složení Patrik Schelle, Vít Podhajský, Jiří Viktorin, Jan Sršeň, Markéta Viktorinová, Vendula Nováková (všichni 5. třída), Jiří Krobot, Lukáš Zugar, Karel Minařík, Pavel Poulíček (všichni 4. třída), Martin Kobza a David Hilbert (oba 3. třída) v boji o co nejlepší umístění v okresním finále vybíjené v Šumperku. Po úspěšném začátku, kdy jsme hladce přehráli celek Libiny, nás v semifinálové skupině zastavila porážka od hráčů Mohelnice až po dvojím prodloužení na náhlou smrt. Umístění na místě je velmi dobrým výsledkem a hlavně díky početnému zastoupení mladších žáků dobrou perspektivou do příštího ročníku. Lze jen všem popřát do příštích bojů hodně úspěchů. Mgr. František Diviš Družstvo reprezentantů ve vybíjené. (foto František Diviš) 11

12 Opětovné setkání s hasiči Žáci 2. a 6. ročníku ZŠ Velké Losiny již podruhé v tomto školním roce besedovali s příslušníky hasičského záchranného sboru, zastoupeného panem Gustavem Přidalíkem z Loučné n/d. Akce proběhla v herně školní družiny. Hasiči se žáky zopakovali, jak se chovat, začne-li hořet v bytě, hoří-li na člověku oděv. Děti pohotově předváděly, jak by postupovaly v jednotlivých případech ohrožení ohněm. Dále byli žáci poučeni o dvou druzích hasicích přístrojů, s jejich použitím, seznámili se s druhy sirén, kdy je mohou slyšet a jak se mají chovat, jakmile sirény uslyší. Nakonec zhlédli film o zásahové akci hasičského záchranného sboru. Mgr. Alena Žáková Jarní sběr starého papíru V rámci celoškolních ekologických aktivit u příležitosti Dne Země pořádá základní škola ve středu 23. a ve čtvrtek 24. dubna 2008 tradiční sběr starého papíru. Dobře svázaný papír, tentokrát jakékoliv kategorie, můžete v uvedené dny odevzdat na obvyklém místě za školní kotelnou vždy od do hodin. Třídy i jednotlivci soutěží o hodnotné ceny (účast na školní exkurzi). Výtěžek sběru použijeme zejména na úhradu nákladů na vzdělávání našich dvou na dálku adoptovaných dětí. -JŠ- Tři čtvrtě století českého školství (informace o průběžných přípravách oslavy) V roce 2009 uplyne 75 let od založení české státní menšinové obecné školy ve Velkých Losinách. Sídlila tehdy ve Vile Marii a jejím prvním a dlouholetým ředitelem byl pan Jan Veichart, jeden z několika mála českých starousedlíků v tehdy německých Gross Ullersdorf. Na podzim roku 2009 plánujeme zorganizovat oslavy tohoto významného výročí v historii školství Obce Velké Losiny. Měly by 31. října 2009 vyvrcholit srazem abiturientů od roku 1946 (rok obnovení českého poválečného vyučování) do současnosti. Vzhledem k tomu, že potřebujeme zkompletovat seznamy vycházejících žáků v jednotlivých ročnících i fotodokumentaci abiturientských tříd, prosíme 12

13 o spolupráci ty z vás, kteří pravidelně organizujete srazy spolužáků. Přihlaste se prosím na telefonním čísle ředitelství školy (resp ) nebo prostřednictvím elektronické pošty a staňte se tak členy širšího organizačního týmu. Na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Velké Losiny průběžně vzniká jedinečná fotogalerie abiturientských ročníků, přehledy tříd, pedagogů i seznamy vycházejících žáků v jednotlivých školních letech. Pokud někdo objeví ve zveřejněných materiálech nesrovnalost či chybu, informujte prosím o svém zjištění pořadatele na výše uvedených kontaktech. Děkujeme. Mgr. Jiří Ševčík, ředitel školy Christophorus Agape Na Zelený čtvrtek, mší, která se slaví večer, si církev připomíná poslední večeři, při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt. Jako výkupné za hříchy každého člověka obětoval Bohu Otci své tělo a svou krev pod způsobem chleba a vína a předal je apoštolům. Učinil to během židovské velikonoční hostiny (paschy), připomínající egyptské události": vyvedení z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, kdo své domovy označili krví obětovaného beránka. Jako připomínku na tyto události nerozloučili jsme se jako jiné dny v roce před kostelem. Po mši svaté jsme přešli na faru, kde jsme jako rodina strávili pár příjemných chvil. Byl připraven beránek, který byl při bohoslužbě požehnán. Jeho vůně nás doprovázela po celý obřad. K němu se podávalo víno a chléb. Šikovné hospodyně napekly a přichystaly i jiné dobroty. Naše chuťové buňky si přišly na své. Hlavním naplněním ovšem bylo setkání. Tedy pobýt spolu i mimo kostel, popovídat si, zasmát se a popřípadě se i seznámit. Snad se nám to podařilo. 13 Ilonka Kozubíková

14 Pozvání Farnost Velké Losiny chystá a zve všechny zájemce na cyklus evangelizačních misijních přednášek, které proběhnou v týdnu před Svatojánskými slavnostmi od 16. června do 20. června v sále Lázní Velké Losiny. Přednášející budou: P. Zbigniev Czendlik, farář v Lanškrouně, Mgr. Petr Opletal, vedoucí duchovní terapeutické komunity pro drogově závislé Pastor Bonus, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, MUDr. Maria Fridrichová, z ostravského Centra pro rodinu a soc. péči o.s, P. Marek Orko Vácha, biolog, polárník, spisovatel a katolický kněz, doc. MUDr. ThDr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., psychiatr a teolog. Bližší informace o časech a tématech přednášek budou zveřejněny v příštím čísle Pramenů. P. Milan Palkovič Místní knihovna informuje Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. Z knižních novinek čtenářům nabízíme: Englund, P.: Stříbrná maska biografie královny Kristiny. Žilák, K.: Kleptoman příběh ze se života lidí pohybujících se na okraji společnosti. Peters, E.: Právo azylu případ bratra Cadfaela, který pátrá po nebezpečném vrahovi. Vallgren, Carl-Johan: Příběh podivuhodné lásky kniha oblíbeného švédského spisovatele a hudebníka se stala ve Švédsku jeho nejčtenějším dílem. Booth, Pat: Probuzení román pro ženy. Sheldon,S.: Mistrovská hra román, kde autor dramaticky popisuje boj rodiny, nad níž otec vládl pevnou rukou, ale kterou nesmírně miloval. Mára, J.: Nový Zéland-návrat k protinožcům. Netradiční cestopis psaný poučnou i zábavnou formou. 14

15 Dětem a mládeži nabízíme: Lindgren,A.: Kajsa nebojsa příběhy o mnoha kamarádech, kde se střídá smích i pláč, dobrodružství i okouzlení jak to umí jen Astrid Lindgrenová. Řeháčková, V.: Stejně ho klofnu já románek pro dívky. Leporelo Zvířátka v lese a Náš les Encyklopedie: Rytíři, Ponorky, Dinosauři, Časopisy Dívka, Bravo, Čtyřlístek, Top dívka. Nabídka služeb INFORMAČNÍHO CENTRA Velké Losiny: Kromě informací o ubytování, kulturních pořadech, zajímavostech a památkách V. Losin a celého regionu poskytujeme i služby kopírování a vyhledávání spojů ČD a ČSAD. Také si u nás můžete koupit jízdenky Connex, pohlednice, mapy, brožurku Malý průvodce historií lázeňství, Podesní a další. Prodáváme také slevové karty Olomouc Card BEZDRÁTOVÝ INTERNET je veřejnosti k dispozici pondělí až pátek od 8-17 hod. /polední přestávka hod./ Těšíme se na všechny naše návštěvníky a rádi uvítáme každého nového čtenáře. Kritik je člověk, který sice zná cestu, jenomže neumí řídit auto. Kenneth Tynan -JZ- TJ sokol Lázně velké losiny Aktuální situace ve fotbalovém oddíle se dá pojmenovat v dobrém slova smyslu výrazem: neskutečné!! To se týká mužstva mužů, které si vede velmi dobře v Moravskoslezské divizi, což je čtvrtá nejvyšší soutěž v republice. Tento víkend (tj. 13. dubna) bylo odehráno již páté jarní kolo, po dvou remízách na hřištích soupeřů (Slavičín 1:1 a Napajedla 2:2, ač ještě dvě minuty před koncem vedly Napajedla 2:0!) a dvou domácích výhrách (Frenštát 2:1 a Hranice 3:1), hrálo naše mužstvo potřetí venku ve Vsetíně a přivezlo další body za výhru 4:2. Bohužel byla výhra draze vykoupena, jednak nezaviněným zraněním Lukáše Okleštka hned v 1.minutě zápasu (vykloubené rameno) a také menší disciplínou v závěru zápasu, když se nechali vyloučit Jakub Hložánka a Okrouhlý. Náš tým předvedl velmi dobrý výkon a v polovině 2. poločasu vedl 15

16 již 4:0. K výhře zavelel Kuba Hložánka, který nahradil zraněného Okleštka a ve 20. minutě výstavní střelou poslal domácí do kolen. Přestože Vsetín dal dva snižující góly, nic jim to nebylo platné a museli uznat naše zasloužené vítězství. I přes dvě vyloučení musíme pochválit výkon trojice rozhodčích, která rozhodovala přesně a korektně, což bohužel není vždy zvykem. Protože Kravařím, po podzimu vedoucímu mužstvu, na jaře došel dech, posunulo se naše mužstvo již na 2. místo v soutěži za B mužstvo Baníku Ostrava, které touží po návratu do vyšší soutěže. Nás těší hlavně tvrzení vsetínských diváků a funkcionářů, že jsme se u nich představili jako zatím nejlepší mužstvo. To je opravdu nejlepší prezentace oddílu i obce. Doufáme, že mužstvo bude dobře šlapat i v dalších zápasech. Nyní hrajeme doma s Velkými Karlovicemi a po zápase v Městě Albrechtice nás čekají další dva zápasy na domácím hřišti s Rýmařovem a Bohuslavicemi. Hráči zvou svými výkony diváky k hojné účasti na těchto zápasech a budou se chtít odměnit co nejlepšími výkony. Podobně úspěšně si vede i naše přípravka, která stále drží 1.místo v tabulce bez ztráty jediného bodu. To nyní potvrdila domácí výhrou nad Zábřehem C v poměru 14:0. Horší situace je u obou mužstev žáků, kde chybějí hráči početně i výkonnostně a podle toho momentálně vypadají výsledky. V dohrávce v Jeseníku prohráli starší 1:6 a mladší 1:10, v domácích zápasech s Hanušovicemi obě mužstva prohrála shodně 0:3. Tady nám chybí také trenérské obsazení, protože v dnešní pohodlné době se najde jen málo obětavců, kteří by se této kategorii věnovali a obětovali téměř zadarmo svůj volný čas. Pryč jsou doby, kdy na zápas žáků jelo více rodičů než samotných hráčů. Dnešní rodiče, až na výjimky, téměř nezajímá, kam jejich děti chodí a co tam dělají. Kam až se s tímto přístupem dostaneme ani nemyslet. Podobné problémy jsou i v kategorii dorostu, který ji alespoň výsledkově si vede lépe. Ze čtyř jarních kol má bilanci 1 výhra, 1 remíza a 2 prohry, což stačí zatím na 7. místo v krajské soutěži. Přitom ve třech zápasech hrál dorost s výše postavenými mužstvy, takže doufáme, že si v dalších zápasech bilanci vylepší. Ještě pozvánka na tři nejbližší domácí zápasy mužů: v neděli hostíme Velké Karlovice + Karolinka v hodin, v neděli 4.5. to bude zápas s Rýmařovem a ve čtvrtek nás čeká nováček z Bohuslavic. Tyto dva zápasy začínají v hodin. Grézl Milan sekretář FO 16

17 SDH Velké Losiny Poděkování sponzorům Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Losiny děkuje níže uvedeným sponzorům za dary věnované do tomboly na Hasičský bál pořádaný dne 16. února 2008 a místním i přespolním za hojnou účast a podporu. Našimi sponzory byli: Obec Velké Losiny, Léčebné lázně Velké Losiny, Kubíček VHS s.r.o., Pivovar Holba, Elektro Večeř, Nábytek Maximus s.r.o., Kavárna v lázních - M. Kocourek, VDP Stavby, Obchod s knihami Klimešovi, Hessy - Ing. Pavel Mika, Lesy Ruda a. s., paní Marie Rulíšková, POTES, MUDr. Jaromír Bartoš, Truhlářství Štěpán Kubíček, Papírna Velké Losiny, Bistro Jarka, Potraviny Tomášek, DV Projekt Velké Losiny, Zdekup Velké Losiny, Restaurace Koupaliště Rapotín, Pivnice Ji&Ra Machovi, Horák-Jašš, ENERGOTIS s.r.o., Bedřich Horák, ELVA Marie Vajcová, VPO Plast Česká Ves, Maso uzeniny - Radek Škorpil, Bencopo, Pálenice Maršíkov, Svět plen, Třeštík - Obchod s vínem, Hufová Helena, Drogerie Ivanovi, Buriánkovi, Hotel Diana, Zámek Velké Losiny, Mira-bar, Pila Drábek, Vinárna Terasa, Ing. Blažena Divišová, Pension Trámky, Sempra Praha, Kosmetika Horáková, Kovářství Vikýřovice - F. Draňa, Potraviny Hetmánková, Penzion Oáza, Kobzovi, Květinka - M. Sedlářová, Provident, Veverkovi, Pavel Šťastný, Studio Miss cosmetic a ORFOX Velké Losiny. SDH Velké Losiny Sběr železného šrotu Sbor dobrovolných hasičů obce Velké Losiny provede sběr železného šrotu v pátek a v sobotu

18 18

19 duben 2008 Neděle :00 Zlatý kompas vstupné 25 Kč USA 2007 Dětský rodinný, 113, přístupno Náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčetně dalších světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. Některé odlišnosti jsou ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve světě Zlatého kompasu má každý člověk svého daemona, který je součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo lidské tělo. Mezi člověkem a jeho daemonem panuje nesmírně silné pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky, nálady i pocity. V dětství může daemon měnit podobu podle vlastního přání, ale jakmile člověk dospěje, získá jeho daemon definitivní stálou podobu. V takovém světě žije Lyra Belacqua, dvanáctiletý sirotek vyrůstající pod dohledem scholárů na Jordánské koleji v britském Oxfordu. Poslal jí sem ještě jako malou její přísný strýček, badatel lord Asriel. Lyra ještě nic netuší, ale její život se už brzy od základu změní. Podle dávného proroctví má právě ona rozhodnout o osudu nejen vlastního světa, ale i všech ostatních... Režie: Chris Weits Hrají: Nicol Kidman, Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliot, Ben Walker, Jim Carter, Tom Courtenay, Charlie Rowe ART KINO Pátek :00 Invaze vstupné 45 Kč USA 2007 Sci-fi thriller, 99, příst. od 12 let,titulky Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu mezi Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na území Ameriky se snesla spousta trosek. Psychiatrička Carol Bennel má obavu, že neznámá látka z paluby lodi se nepozorovaně dostává do ulic města i k ní domů. Carol se spojí se svým kolegou Benem Driscollem a svěří se mu se svým tušením. Zdá se totiž, že v celém Washingtonu její obava nikoho nezajímá. Epidemie se šíří a Carol si uvědomuje, že ti, kteří by s virem měli bojovat, šíří něco mnohem horšího zárodky neznámého viru, které zaútočí na DNA spícího člověka a postupně jej promění v něco, co je nám navlas podobné, ale zbavené všech emocí. Během jediné noci se většina lidí v její blízkosti promění v bytosti, jež mají jediný cíl: infikovat druhé a ovládnout prostor... Režie: Oliver Hirschbiegel Hrají: Nicol Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Jackson Bond Úterý MŠ Královna koloběžka vstupné 20 Kč PŘIPRAVUJEME Zbouchnutá, Krušnohorské pohádky, Království, Alvin a Chipmunkové, Chyťte doktora, Pane pojďte si hrát, Poslední vlak Telefonická rezervace vstupenek:

20 kulturní program Lázně Velké Losiny duben 2008 Pátek 18. dubna od 19 h v sále pavilonu Eliška Páteční taneční večer K tanci a poslechu hraje Combo stryca Ahmeda ze Zábřeha. Vstupné 30 Kč DPP Kč Sobota 19. dubna od 14 do 17 h v sále pavilonu Eliška Dětský maškarní karneval s Rádiem RUBI Středa 23. dubna ve 13 h před pavilonem Eliška Výletní středa: Posezení na Kolibě u Jeseníku Zabijačkové pochoutky, k tanci a poslechu hraje skupina Wabank Cestovné 70 Kč Přihlášky v lázeňské knihovně pondělí-pátek 9-11 h do pátku 18. dubna!!!! Pátek 25. dubna od 19 h v lázeňské kavárně Páteční taneční a poslechový večer Sobota 26. dubna od 10 h v sále pavilonu Eliška AURA SOMA DEN Jste barvami, které si vybíráte.přednáška Zdeňka Holuba, poradce a konzultanta Aura-Soma terapie. Program: přednáška h návštěva termálního bazénu /rezervace zajištěna Možnost objednání vířivky, klasických i aroma masáží, parafínových či rašelinových zábalů na tel /1 týden předem Vstupné 120 Kč (v ceně malé občerstvení) 20

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008

èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 èíslo 5. roèník XIII, květen 2008 Svatojánské slavnosti v přípravě Svatojánské slavnosti obce proběhnou již tradičně před svátkem sv. Jana, a to o víkendu 20. 22. června 2008. Program s podrobným členěním

Více

Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010

Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6., ročník XV, prosinec 2010 VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2011 Vážení spoluobčané, přejeme vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví

Více

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XV, květen-červen 2012 Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík ze Starého Poddvorova Již 18. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní

Více

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

Číslo 1, ročník XV, leden 2012

Číslo 1, ročník XV, leden 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1, ročník XV, leden 2012 Informace z obecního úřadu Kolik zaplatíme v roce 2012 za topení a teplou vodu v pronajatých prostorách v majetku obce Velké Losiny?

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě

neprodejné Bernbeck a zaměstnanec obecního úřadu. Ihned po příjezdu ve středu projevil místostarosta p. Bernbeck, který je nyní policistou ve výslužbě èíslo 9. roèník XIII, září 2008 Partnerská smlouva uzavřená mezi obcemi Allendorf a Velké Losiny před podpisem Ve dnech 13.-16. srpna 2008 navštívili opět naši obec zástupci hessenského města Allendorf

Více

Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013

Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XVI, říjen 2013 Investiční akce Stavební úpravy základní školy Byla ukončena akce Snížení energetické náročnosti Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách,

Více

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006

závěr roku 2006 byl velmi náročný aktivitya vyvrcholil přijetím posledních rozpočtových opatření roku 2006 èíslo 1. roèník XII, leden 2007 závěr roku 2006 byl velmi náročný Zastupitelstvo obce uvolnilo další prostředky na opravy a nové aktivitya vyvrcholil přijetím posledních V průběhu měsíců srpen a září byla

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová.

Hlas Loštic. V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. hlas loš tic léto 2013 Hlas Loštic léto 2013 V Lošticích se běžel ultramaraton. Ke článku na str. 19. Vítězové 1 svých kategorií: Daniel Orálek a Michala Jáglová. léto 2013 Zprávy z radnice hlas loš tic

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM.

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. 1 Září říjen / 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM. Vážení spoluobčané, čtvrtý rok volebního období 2010 2014 končí. Dovolte nám tedy shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

Výstavba ČOV pokračuje str. 8. Kravaře - budujeme si město pro život

Výstavba ČOV pokračuje str. 8. Kravaře - budujeme si město pro život Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU. noviny města kravaře BESEDNÍK srpen 2009 číslo 165 Kravařský rockfest

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více