ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL"

Transkript

1 Červen 2015 ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO FYZIKA A PROJEKT ELIXÍR DO ŠKOL podpora přírodovědného a technického vzdělávání na 2.st. ZŠ Nejlíp se mi učí fyzika, řekla mi před nedávnem jedna žákyně 8. ročníku. Na otázku A proč? bez dlouhého přemýšlení odvětila: Vždycky si vzpomenu, jak o všem diskutujeme, kdo co řekl, jak jsme si to pak vyzkoušeli, a dobře se mi to učí. Čím to je, že fyzika na naší škole patří k oblíbeným předmětům? Myslím si, že z velké části za to může projekt Elixír do škol podporovaný nadací Depositum Bonum. Před dvěma lety jsem dostala nabídku zúčastnit se tohoto projektu spolu s dalšími osmi učiteli v České republice. Netušila jsem, jaký obrovský dopad bude tento projekt mít na výuku fyziky na naší škole, tak na mě osobně. Dostala jsem k sobě do dvojice úžasnou studentku astrofyziky Janu Mázlovou a začaly jsme spolu učit v tandemu. Mít na přípravu výuky dvě hlavy a čtvery ruce a být ve výuce ve dvou je obrovská výhoda. Snažíme se výuku co nejvíce badatelsky orientovat. Navíc ve dvou lidech ji můžeme snáze diferenciovat i individualizovat, tedy více se věnovat nadaným dětem, nebo naopak slabším žákům. Díky nadaci Depositum Bonum jsme získaly podporu odborníků, kteří se nám individuálně věnovali při supervizích a víkendových institutech, což v oblasti školství je velmi vzácný jev, a naše výuka fyziky i my dvě jsme se začaly měnit. A jak projekt vidí studentka astrofyziky, asistentka Jana Mázlová? S Elixírem žijeme už dva roky. Je to vlastně takový náš třetí člen fyzikálního kabinetu.každé pondělí se my tři sejdeme a přemýšlíme, jak udělat fyziku pro děti zábavnější. Ale hlavně, jak to udělat, aby si děti na věci přicházeli samy, aby, stejně jako všichni fyzici v historii lidstva, znovu a znovu objevovaly fyzikální zákony. A aby, to co znají, uměly spojit s něčím ve svém reálném světě. Zní to krásně, ale přijít na to je mnohdy náročný úkol. Ne vše jde přenést do třicetihlavé třídy neposedných studentů. Za celé dva roky jsme to ale ani jednou nevzdaly. Z chyb jsme se poučily a z toho, co vyšlo, jsme měly radost. Naučily jsme nejen sebe, ale i děti umět se ptát, diskutovat a přemýšlet. A že se děti umí ptát, často se nad jejich otázkami zapotíme! Jen na to musí mít prostor, musí vědět, že sebeabsurdnější otázka má svou váhu a má právo být zodpovězená. Jsou věci, které jsme se učily i my dvě. Díky podpůrným setkáním jsme se například naučily, jak si stanovovat cíle výuky, aby hodiny probíhaly s co největším přínosem pro žáky, jak vést reflexi hodin. Některé naše hodiny byly natáčeny na kameru, abychom se zpětně mohly poučit a příště to udělat lépe. Naučily jsme se, jak děti namotivovat, a pokud to jenom trochu jde, objev nechat na nich. Ano, mohly bychom jim to krásně nadiktovat do sešitu, odhalit jim fyzikální svět, ale není lepší, když si na něj přijdou sami? Na začátku to byl jen projekt s určitou vizí a plány. Nikdo netušil, jak to dopadne a zda to vyjde.myslím si, že můžeme s klidným srdcem za sebe říct, že tento projekt měl smysl. Protože každé úterý vidíme na vlastní oči, že to funguje. Zkrátka obě a myslím si, že i naši žáci, musíme uznat, že český název nadace Depositum Bonum dobrý vklad byl velmi dobře vymyšlen a odpovídá realitě. Peníze investované do tohoto projektu byly velmi dobrým vkladem. Více o nadaci a projektu se můžete dozvědět buď u nás nebo na nadacedb.cz/elixir-do-skol/tandemy, kde také naleznete zprávu o fungování projektu. Romana Matulíková (tandemová učitelka fyziky) a Jana Mázlová (asistentka tandemové učitelky) [ 1]

2 ELIXÍR DO ŠKOL V OBRAZECH Den Země na 1.stupni Žáci letošních pátých tříd organizovali 19.dubna Den Země. Vytvořili dvacet stanovišť na dopravním hřišti na Horáckém náměstí. Děti připravily různé úkoly, které mladší spolužáci měli splnit. Byla tam stanoviště na třídění odpadu, likvidování ropné skvrny, poznávání předmětů a přírodnin, zachraňování zvířat, ochutnávku ovoce a zeleniny a podobně. Také zde byli domácí mazlíčci jako pes, morče, křeček a další zvířátka. Na dopravní hřiště chodily děti po jednotlivých ročnících. Opět nejhodnějšími a poctivými účastníky byli prvňáčci a druháci. Po nich pak následovaly 3. a 4. třídy. Akce se dětem podařila. Přálo všem také hezké slunečné počasí. Organizátory akce bavila nejen příprava, ale také celé dopoledne. Magda Burdová skvělý tým pátých tříd [2]

3 Akce 1. stupně Konec školního roku se nám rychle přiblížil a my se za ním s klidným svědomím můžeme ohlédnout a říci si, jak se nám opět náramně vydařil. Učitelé pro své žáčky aktivně téměř každý měsíc připravují zajímavé zážitky, díky kterým se jim pak lépe o prázdninách vzpomíná na školu. V zimě žáci všech ročníků navštívili divadlo Polárka nebo Janáčkovo divadlo, kde pronikli do krásy činohry, baletu nebo opery pro děti. Mnozí žáci navštívili planetárium, k některým dokonce přijelo do školy planetárium mobilní. Poctilo nás také návštěvou několik hudebních umělců se svými výchovnými koncerty. Třetí a čtvrté třídy spolupracovaly s místním farářem, který jim přednášel o své dobrovolnické činnosti v Africe a připravil pro ně krásnou prezentaci o tamější kultuře a přírodě. Na jaře některé třídy navštívily filmový festival o lidských právech Jeden svět, který dal žákům poznat příběhy o lidech z různých koutů světa a jejich ne vždy šťastných osudech. V dubnu jsme oslavili Den klaunů s Bolkem Polívkou a neminul nás ani Den Země, který si pro nás programově připravili žáci z pátých tříd a druhého stupně. Třetí třídy v rámci v projektu Pohyb a výživa navštívily místní sokolovnu a seznámily se s její historií a a k t i v i t a m i. K a ž d á t ř í d a s i vyzkoušela několik zajímavých výukových programů v brněnských muzeích a galeriích, čtvrté třídy n a v š t í v i l y v i l u T u g e n d h a t. V nastávajících teplejších měsících nás ještě čekají školní výlety, pro s t a r š í d ě t i p r o h l í d k a P r a h y a samozřejmě školy v přírodě, které letos pro několik odvážných třídy mají pravěkou tématiku, díky které se žáci posunou o několik tisíciletí zpět v čase a vyzkouší si, jaký mohl být život v pravěku. A to je pouze krátký výčet akcí, které žáci se svými učiteli prožili. Doufáme, že i příští školní rok nebudeme zahálet a pronikneme do nových zážitků a zkušeností! Iva Brucknerová Akce 2. stupně Druhé pololetí letošního školního roku bylo nabité nejrůznějšími akcemi, projekty a zahraničními výjezdy. V únoru byla zahájeno spoluprací s partnerskou školou z Holandska. Výměna začala příjezdem dvanácti žáků, kteří na naší škole a v českých rodinách strávili celý týden. Naši žáci jeli navazovat přátelství a poznávat krásy Holandska o dva měsíce později. První březnový týden se opět uskutečnil projekt Edison. Hodiny angličtiny, ale i zeměpisu nebo občanské výchovy nám zpestřilo několik studentů z různých koutů světa, kteří představili dětem svou zemi, kulturu a zvyky. Vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí bylo opravdu hodně. O tom, že fyzika je zábava, se všechny třídy mohly přesvědčit návštěvou nového zábavního vědeckého parku Vida Centrum. O následcích kouření přišla šesťákům povykládat paní doktorka z plicního oddělení FN Brno. Pro sedmáky byl připraven výukový program Podané ruce o alkoholu. Každoroční exkurze do koncentračního tábora Osvětim se zúčastnili zájemci z řad devátých ročníků. Celoškolní projekt Učení není mučení se rovněž setkal s velkým úspěchem. Pod vedením studentů psychologie MU v Brně se žáci ve vybraných praktických dílnách dozvěděli, jak se správně učit, jaké styly učení existují nebo tipy na to, jak bojovat s prokrastinací. Co se sportovních akcí týče, zimní měsíce b y l y v e z n a m e n í l y ž a ř s k ý c h výcvikových kurzů. Úspěšně jsme se zúčastnili Běhů brněnské mládeže a sportovní třídy měly možnost strávit jeden den na koních. Školní tělocvična není jen ke cvičení, ale také se tam pořádají různé kulturní akce. Celá škola zde měla možnost zhlédnout divadelní představení Česká balada, stejně jako si poslechnout australské i jiné hudební nástroje. Šesté a deváté ročníky se vydaly na festival dokumentárních filmů Jeden svět. Velkou radost nám dělal žákovský parlament, který byl velmi aktivní a kreativní. Z jeho akcí musíme připomenout školní ples, zdravé bylinkové přestávky na školní zahradě a Den Země. Pod vedením pana učitele Tvrze několik zručných deváťáků vyrobilo nový nábytek z palet, který spolu se sedacími vaky zdobí naše chodby. Poslední velkou akcí před závěrem školního roku byl zájezd do Anglie, kterého se zúčastnilo 49 dětí. Teď nás ještě čekají prezentace projektů 9. ročníků a promítání spotů, na kterých rovněž pracovali žáci převážně 9. ročníků. Co myslíte, může příští školní rok přinést ještě něco nového? Tereza Haváčová [ 3]

4 FOTO REPORTÁŽ 1. žákovský ples ZŠ Horácké V letošním školním roce navrhli žáci naší školy na žákovském parlamentu uspořádat dětský ples. Opravdový, stejný pro jako dospělé. S pronájmem sokolovny, částečně živou hudbou, občerstvením a pro zpestření vystoupením šikovných zpěváků. Ve výtvarné výchově vytvořili krásnou výzdobu a celý program si sami pod naším vedením organizovali a řídili. Místní sokolovnu zcela naplnili a všichni, včetně učitelů, se výborně bavili. Myslím, že tato akce patřila v letošním školním roce k těm nejpovedenějším. Ilona Nesňalová [4]

5 PROJEKTOVÝ DEN Učení není mučení Jak sám název napovídá, učení nemusí být mučení a přesně to bylo hlavním poselstvím pro žáky naší školy při projektovém dni, který se konal Celý život se n ě c o u č í m e, n a s á v á m e i n f o r m a c e k o l e m n á s, zdokonalujeme své dovednosti a návyky. Ale přitom často tápeme a klademe si otázky typu: Jak se vlastně mám učit? Jak se motivovat? Jak se nenechat vystresovat? Jak si dobře zorganizovat čas? A mnohé další. Rádi bychom, aby žáci naší školy věděli, jak na to, a proto jsme využili spolupráce přímo s odborníky se studenty psychologie. Projektu se zúčastnilo celkem patnáct studentů, garanci zajišťovali školní psychologové Klára Bednaříková a Martin Hofman. Aby studenti mohli připravit program na míru každé třídě, byli se ve třídě nejprve podívat, mluvili se žáky i s třídními. Následně se jim pod supervizí našich školních psychologů podařilo připravit velmi zajímavé programy. Celý projektový den byl rozdělen na tři části. V první části probíhaly základní workshopy v každé třídě na druhém stupni zaměřené na orientační diagnostiku vlastního stylu učení, určení častých chyb při učení, obecné zásady hygieny učení i praktické techniky učení. Ve druhé části si pak každý žák mohl workshop zvolit sám dle tématu, které ho zajímalo. Workshopy byly zaměřené na aktuální témata např. Staň se vládcem své paměti! Prokrastinace aneb odkládáme, odkládáme! Jak se při učení nezničit! Mysli jako Sherlock! Jak se učit efektivně? Zlepši si pozornost hravě a jednoduše! Time-management aneb sněz svoji žábu! Nádech, výdech aneb umím relaxovat! Opijí tě rohlíkem aneb vybírám správné informace! a další. Ve třetí části následovalo skupinové vyhodnocení dne. Navíc si každý žák na základě zkušeností z navštívených workshopů vytvořil plán osobního rozvoje, kde zhodnotil své silné a slabé stránky při učení, pojmenoval si svůj osobní učební styl, vytvořil plán změny a užití nových technik apod. Tento plán následně po určité době mohl s třídním učitelem či spolužáky vyhodnotit. Žáci v anketě, kterou realizovaly dívky ze 7. A, hodnotili projekt i přes organizační náročnost vesměs kladně. Oceňováno bylo zejména to, že se setkali se studenty z vysoké školy, bavili se o učení nevšedním způsobem a dozvěděli se něco o sobě a svém stylu učení. Většina žáků by podobný projekt uvítala i příště. Studenti zase měli možnost nahlédnout do reality základní školy, okusili, jaké to je připravit a realizovat praktický workshop, zadávat, provázet a reflektovat jednotlivé aktivity, reagovat na žáky, vnímat atmosféru třídy. Všem zapojeným studentům patří velký dík za jejich zodpovědný přístup, kreativní nápady i neutuchající nadšení. Klára Bednaříková OČIMA ÚČASTNÍKŮ Projektový den "Učení není mučení" se mi líbil. Byl zvláštní tím, že jednotlivé workshopy nevedli naši učitelé, ale studenti z vysoké školy. Naučili jsme se nové techniky učení, které mně osobně teď pomáhají. Nikola, 8. B Projektový den Učení není mučení mě překvapil tím, že byl spíš víc komunikativní, takže se nikdo nebál říct svůj názor. Vymýšleli jsme různé místa i způsoby učení. A všichni měli možnost se dozvědět, jaký mají typ učení. Tereza, 9. B Na projektu UNM jsme si každý mohli otestovat svůj styl učení. Potom jsme si vyzkoušeli pár nových metod. Myslím, že nám pomohl. Julie, 8. A Zúčastnit se projektu Učení není mučení na ZŠ Horácké nám. byla obrovská příležitost vyzkoušet si své vědomosti i schopnosti v praxi. I přesto, že to pro mě jako studentku, byla výzva, práce se žáky mě velmi bavila a pomohla mi rozšířit si své kompetence. Snažila jsem se, aby si žáci tento den ve škole užili a zároveň si odnesli i zajímavé informace o tom, jak se správně učit. Pevně věřím, že jsem svůj cíl aspoň z části naplnila. Viola, studentka psychologie FF MU DALTONSKÁ KONFERENCE Dne se uskutečnila daltonská konference pod záštitou primátorky města Brna. Naše škola se zapojila do vzájemného sdílení a předávání zkušeností v oblasti daltonského vyučování dvěma semináři. Tématem semináře Začínáme společně bylo vyučování v daltonských třídách podle týdenních plánů. Seminář se také zabýval hodnocením práce dětí, sledováním jejich osobních úspěchů a zvládáním obtížných situací při výuce prostřednictvím individualizace učiva. Také spolupráce mezi žáky ve třídě i mezi třídami pomáhá dětem snadněji a hlavně účinněji se vypořádat s novými informacemi a dovednostmi. Děti si vzájemně předávají zkušenosti, radí si a naučí se spolupracovat v týmu. Novinkou byla i účast maminky žákyně z 1.A, která mohla s ostatními učiteli mluvit o tomto způsobu výuky z jejího pohledu. Druhý seminář s názvem Hofmanovy kapky aneb jak se z toho nezbláznit se zabýval praktickou psychohygienou ve škole pro pedagogy, nabídl antistresové strategie a postupy i praktické tipy, jak si nelehkou práci učitele nejen přežit, ale i si ji užít. Libuše Švecová a Martin Hofman [ 5]

6 projektová výuka FOTO REPORTÁŽ projektový den UČENÍ NENÍ MUČENÍ realizovali pro naši školu studenti psychologie FF MU [6]

7 SOCIÁLNÍ SPOTY OČIMA ŽÁKŮ PROJEKT SOCIÁLNÍ SPOT Velice mě to bavilo. Byly jsme skvěle domluvené co a jak. Těžké mně nepřišlo nic. Všechny jsme dělaly něco. Náš spot se mi hodně líbí. Máme spot o drogách. Docela pravdivý příběh, si myslím. Může se to stát komukoli, kdo se nechá lehce ovlivnit. U natáčení byla fakt sranda. Nejvtipnější asi bylo, když si jedna z nás do nohy omylem vrazila jehlu nebo když jsme musely vyhodit lžíci od Báry, protože se jí nechtělo vysvětlovat mámě, proč jsme ji zapalovaly... Jediné co, tak že byla hrozná zima, takže absťák, a to že se třepeme, jsme nemusely ani předstírat. Simona Natáčení bylo super, ale těžký bylo se domluvit, co se vlastně bude točit. Před tím jsem nikdy nic nenatáčel, takže jsem si to aspoň zkusil. Jirka Než jsme vymyslely téma, chvíli nám to trvalo. První přišel návrh loutky dnešní společnosti a potom nic. Až po delším hloubání a dloubání nás napadlo originální aktuální téma, které bychom byly schopny natočit. Daly jsme hlavy dohromady a vytvořily jsme originální spot Televize je droga. Nejdřív jsme vytvořily improvizovanou prezentaci a pak přišel scénář a ostatní okolnosti hudba, vybavení, místo k natáčení, časy a celkový obsah spotu. Nakonec jsme však našly absolutně nevhodná místa, amatérské rekvizity a kostýmy a natočily první dvě scény. Kromě exploze nervů se naštěstí neobjevily žádné další problémy. Když už nám docházel čas a nám chyběla většina záběrů, šly jsme točit. Je zajímavé, že většina scén byla vymyšlena za pochodu a vytvořena pouze náhodou na náhodných místech. Poslední scéna byla velice obtížná. Dvě členky tabu a čerstvě rozbitá kamera natáčení dost ztížily, ale díky kouzlu střihu jsme vytvořily psycho-závěrečnou scénu, která doslova bere dech. Světla, kamera, klapka, akce byly za námi a na řadu přišla konečná úprava. Hudba, efekty, titulky, střih. Byly jsme dost napjaté, protože jsme si nebyly jisté, že kamera vážně točila, ale jak ve spotu vidíme i z pásků, kolečkové židle, pláště pro návštěvy v nemocnici a rozcuchanými vlasy se dají dělat divy. Přidejte černobílý efekt a nikdo by nepoznal, jak velcí amatéři jsme a jak velké problémy občas byly. Natáčení scény na téma Hannibal bylo pro mě velmi zajímavé. Myslím, že pohled na tři dívky, které do vodou naplněného hrnce házejí párek, antistresové prso a vše vymíchávají se sirupem a kečupem, by leckoho pobavil. Pro efekt postříkat linku, opaplat nůž, nechat kohoutek jemně kapat, z neznámé hmoty vyrobit orgány, které ani nezahrneme do záběru a odkrýt pokličku. Poté směs promícháme a máme z toho dokonalou blbost, která se do spotu dokonale hodí. Nevím, co mně natáčení dalo, ale opravdu mě bavilo. Markéta Už třetím rokem se žáci devátých ročníků v rámci výuky výtvarné výchovy utkávají s výzvou vytvořit v rámci celoročního skupinového projektu sociální spot. Letos vzniklo téměř dvacet kvalitních spotů a jeden vynikající krátký dokument na sociální téma bezdomovectví. Co je to sociální spot a proč je točit? Sociální spot je zpravidla velmi krátké video, které má za úkol přitáhnout pozornost k určitému problému ve společnosti jako například různé závislosti, agresivita, anorexie, týrání, korupce, ovlivnění médii, reklamou, odcizení lhostejný vztah k okolí, k sobě, lidem apod., musí mít výraznou atmosféru, ovlivnit emoce diváků a především předat určité poselství, myšlenku, informaci. Profesionálně vytváří sociální spoty především různé neziskové organizace, ale i společnosti, řešící sociální problémy dnešní doby. Pro žáky devátých ročníků je zařazení této problematiky do výuky zajímavé hned z několika důvodů. Je to vynikající zpestření klasických vyučovacích hodin. Práce s médii jako video do umění rozhodně patří. Jde o skupinovou práci bez dobrých vztahů a organizace nelze ničeho dosáhnout. V neposlední řadě se žáci sami více zorientují v sociálních problémech, které trápí dnešní společnost. Nejcennější je získaná dovednost oprostit se od nepodstatného, video co nejvíce sestříhat, přitáhnout pozornost k podstatě problému a umění předat vzkaz ostatním. [ 7]

8 FOTO REPORTÁŽ prostředí naší školy :) Ozvláštnění prostorů školy, průchozí galerijní prostory V hodinách výtvarné výchovy se vyprodukuje obrovské množství zajímavých a originálních výtvorů, a to nejen plošných výkresů, ale i objektů ze dřeva, proutí, plechu, pruhů papíru apod. Téměř všechny žákovské práce se nám daří vystavovat na chodbách, schodištích, stropech, ve vestibulu, na sloupech, na dopravním hřišti Škola se tak stává alternativní galerií, kde jsou měsíčně střídány vystavované objekty prostředí se mění, neokouká se, nikoho nedeprimují pusté zdi a kouty. Pro děti je to především důkaz, že si jejich práce ve výtvarné výchově vážíme a že jejich dílka pomáhají vytvářet příjemnou, tvořivou a důvěrnější atmosféru v prostorách školy. V o b r a z o v é č á s t i j s o u f o t o g r a fi e z poslední aktuální podoby výzdoby a ozvláštnění školy, nejde o výběr toho nejzajímavějšího z celého školního roku. oblíbený paletový nábytek :) [8]

9 Výtvarné soutěže Letošní rok škola disponuje nebývale silnou pedagogickou základnou pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni učí tento předmět tři aprobované učitelky. Proto jsme se snažili zúčastnit co nejvíce výtvarných soutěží, které nás a děti tématem zaujaly. Absolvovali jsme celkem čtyři výtvarné soutěže, z nich ve třech jsme získali některou z hlavních cen (1. až 3.místo) a jedenkrát jsme byli vystavováni v Domě umění mezi cca dvacítkou nejlepších přihlášených výtvorů. Na podzim v soutěži Zvíře od výtvarného ateliéru Střední průmyslové školy a vyšší odborné školy technické vyhrála Marie Olšáková z 9. ročníku první místo. V březnu, v studentské soutěži Jsem tělem, která byla doprovodnou akcí Týdne výtvarné kultury v Brně, pořádané katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, byly fotografie třídy 8. A vystavované v Domě umění mezi nejlepšími pracemi, které byly do soutěže zaslány při oslavách osvobození města Brna na náměstí Svobody převzala Zuzana Mulíčková z 8.B jednu z hlavních cen za kresbu k tomuto tématu. V květnu Vanessa Eltrbauerová ze 7.A získala druhé místo v soutěži pořádané Brontosaurem na téma: Co by tomu země řekla? Velmi nás úspěch žáků těší a budeme se snažit dobrou úroveň výtvarné výchovy udržet i příští školní rok. Běhy brněnské mládeže V průběhu podzimu se konala dvě kola Běhu brněnské mládeže a naši sportovci na startu okruhu na Lesné a v Lužánkách opět nemohli chybět. Po úspěšné loňské sezóně, kdy naše škola vybojovala celkové vítězství a zlatý pohár, jsou naši běžci připraveni titul obhájit. A mají opět nakročeno k úspěchu. V prvním kole získali 100 bodů a usadili se v pořadí na první místo s náskokem 12 bodů před Gymnáziem Kapitána Jaroše. Ve druhém kole bodový náskok ještě navýšili ziskem 120 bodů a upevnili svoje vedení v tabulce o 26 bodů před rivalem z GKJ. Další dvě kola se konala na jaře v dubnu a květnu. Na 3. kolo na Lesné nám několik běžců odřeklo, přesto jsme uhájili prvenství se ziskem 117 bodů, avšak rozdíl od dotahujícího GKJ se snížil na 18 bodů. Rozhodující finále v Lužánkách jsme se snažili všemocně podchytit, ať už motivací či přemlouváním :) A podařilo se... Ve velkém finále jsme dokázali navýšit náskok našeho družstva na 41 bodů ziskem 132 bodů a obhájit tak loňské prvenství a v pořadí druhý zlatý pohár! Děkujeme všem žákům, kteří tímto způsobem reprezentovali naši školu a dokázali vybojovat skvělé umístění. Nakonec bych rád ocitoval slova pořadatele: Na závěr bych chtěl poděkovat nejen všem závodníkům, ale i učitelům, kteří nesou velkou část podílu na tom, že se všech čtyř kol zúčastnilo 1963 závodníků z 28 škol. Nebýt Vaší snahy a přesvědčovacího talentu, by řada žáků raději volila klidnější trávení školního dopoledne. Vidět tam nejen skvělé závodníky, kteří se běhu věnují i ve svém volném čase, ale i děti, které se při běhu musejí překonat a sáhnou si až na dno svých sil, je skvělé. Navíc je moc hezké, jakou mají radost z toho, když pro SVOU školu získají nějaký bodík. Děkujeme. Těšíme se na další rok a doufáme, že se nám podaří zabojovat o umístění na stupních vítězů. Pavel Kučera Po 4. kole, které bylo finální, získala naše škola s celkovým počtem 468 bodů naprosto vynikající PRVNÍ MÍSTO z 1 5. startujících ZŠ a gymnázií. Náskok v tabulce před dotahujícím Gymnáziem třídy Kapitána Jaroše na druhém místě se podařilo zvýšit na 41 bodů a spolu s u m í s t ě n í m p r v n í h o stupně naší ZŠ na druhém místě v celkovém pořadí jsme se stali školou s nejrychlejšími běžci v Brně. [ 9]

10 TRIP TO ENGLAND 2015 všechny děti certifikát o absolvování kurzu, nejaktivnější dostaly ještě zvláštní ceny (například výkladový slovník). Odpoledne ZŠ Horácké náměstí vypravila letos pro své žáky opět studijně jsme vždy věnovali poznávání zajímavých míst v okolí. poznávací týdenní zájezd do Anglie s ubytováním v místních V přístavu Portsmouth jsme absolvovali prohlídku 200 let staré rodinách. Potěšil nás veliký zájem o účast, bohužel byl ale také plachetnice Victory a v tamním Blue Reef aquariu pozorovali větší, než kolik bylo míst v autobusu. Na dlouhou cestu z Řečkovic úchvatný svět mořských živočichů včetně půvabných mořských za kanál La Manche jsme vyjížděli po poledni za příjemného koníků. Velmi romantická byla plavba lodí na Isle of Wight, kde počasí a těšili se na zítřejší procházku po jarní Paříži! No, teda. jsme už zcela propadli kouzlu anglické krajiny a prohlédli si zámek Byla zima a vítr jak v listopadu, odpoledne i pršelo. Ale vytrvali Osborne House, někdejší letní sídlo královny Viktorie. Návštěvou jsme, prohlédli si Notre Dame a další známá místa, projeli se lodí naučného komplexu Beaulieu, s největší automobilovou sbírkou po Séně a nenechali si ujít výhled z Eiffelovy věže. Ale pak už v Anglii, si pak přišli na své hlavně kluci. šupky do vyhřátého autobusu a honem do hotelu F1, abychom na Perlou na závěr našeho pobytu v Anglii byla celodenní prohlídka Anglii byli pěkně odpočatí. Londýna. Viděli jsme všechny hlavní atrakce města parlament Ráno na trajektu - pohoda a vítr ve vlasech - a náhle před námi s proslulou věží Big Ben, Westminsterské opatství, kde jsou krásné bílé křídové útesy Doverské. První kroky v Anglii? Hned oddáváni i korunováni britští panovníci, Buckighamský palác, v Doveru jsme zamířili na pláž a po kotníky vstoupili do britských kde sídlí královna Alžběta, Trafalgarské náměstí se sochou výsostných vod, nasbírali kamínky a mušličky. Pak jsme se vydali admirála Nelsona i muzeum voskových figurín Madame k zámku Leeds Castle, který svým zasazením do nádherného Tussaud's. Hodně jsme toho pochodili, projeli se metrem, lodí po parku s vodními ptáky patří k nejkrásnějším na světě. V přírodním Temži i lanovkou přes Temži, na obřím kole London Eye si bludišti vybudovaném v zámecké zahradě se rychle ztratily všechno prohlédli ještě z výšky. Počasí se vyvedlo, na nebi ani všechny tři paní učitelky a byly by tam asi dodnes, nebýt dětí, mráček, zato ulicemi se valily mraky turistů. V metru si proto každý které je našly a patrně s ohledem na to, že zájezd teprve začínal musel sám dobře hlídat, na které zastávce vystoupit, ale naši žáci poradily jim cestu ven. Tak jsme ještě stihli navštívit kouzelné zvládli i tohle malé dobrodružství na jedničku. přímořské městečko Brighton a prohlédnout si královskou letní Zážitků bylo nesčetně! Děti se snažily vše zaznamenat do rezidenci Royal Pavilion, postavenou v orientálním stylu. Navečer vlastních deníků a některé jejich materiály a fotky jsme průběžně jsme už spěchali do městečka Worthing, kde už čekali členové ukládali na speciálně vytvořenou webovou stránku. Rodiče tak hostitelských rodin, aby si nás po dvojicích nebo trojicích rozvezli mohli on line sledovat, co jsme zrovna zažili, a potěšit se do svých domů k ubytování na příští čtyři noci. Ještě rychlé čerstvými snímky. Ale i pro nás učitele jsou zápisy z jejich deníků opakování nejdůležitějších frází: Můžete mluvit pomaleji, prosím? odměnou: Bylo to supeeer! Byl to nádherný výhled a mám od tam Můžete to říct ještě jednou? Jak se pouští sprcha? Mám hlad strašně moc fotek! Nafotila jsem snad 1000 fotek a mám spoustu a žízeň!. Ráno pak děti vyprávěly, jaké zvláštní kombinace jídel nových kamarádů. Takový výhled jsem nikdy nezažila! Nikomu se jim jejich dočasné rodiny přichystaly, kolik kde mají dětí, psů, nechtělo domů a všichni říkali, že by bylo lepší, kdybysme mohli koček, papoušků... Většina dětí měla štěstí na povídavé zůstat aspoň týden navíc!! Byl to nejlepší zájezd v mém životě hostitele a po večeřích si mohla svoje znalosti angličtiny pěkně a nikdy na něj nezapomenu!. otestovat v praxi. Co dodat? Moc se těšíme na další ročník našeho školního Po tři následující dopoledne měly děti výuku s anglickými zájezdu! učiteli v jazykovém centru, kde si v malých skupinkách Jana Gregorová procvičovaly hravou formou nejrůznější témata. Na závěr obdržely Trip to England 2015 (Paříž, Worthing, Londýn) [10]

11 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT JAK TO VIDÍ : Žákovský parlament prostor, kde mají žáci možnost zapojovat se do dění školy, ale také proces vedoucí ke spolupráci a společnému rozhodování žáků, zaměstnanců i vedení školy. Vedle fungujícího parlamentu na Horáckém náměstí se nově podařilo tuto spolupráci nastartovat i na pracovišti Uprkova. Už i děti na prvním stupni se tak učí vyjadřovat své názory, naslouchat druhým, předávat informace spolužákům, probouzet diskuzi o důležitých tématech, spolurozhodovat a také zakoušet zodpovědnost za organizaci vlastních akcí. Dva žáci z každé třídy (kromě prvňáčků) se setkávali každou středu o velké přestávce ve sborovně pod vedením školní psycholožky Mgr. Kláry Bednaříkové. Na začátku školního roku se nejprve děti dozvídaly, co to parlament vlastně je a k čemu slouží. Součástí byly i praktické záležitosti, jako jsou založení deníčku parlamenťáka, vlastní vizitky či vytváření nástěnek pro propagaci akcí a sdílení informací. Brzy poté se děti pustily do díla. A co vše se za první rok fungování parlamentu podařilo zrealizovat? halloweenská oslava (kostýmy, čarodějnický salon, dýňodlabání a diskotéka) sbírka pro Diakonii Broumov postní akce cukro a elektropůst kreativní den měsíc březen knihy aneb čtení live O ekotýmu Vše začalo v otevřené zahradě na projektu třídění odpadu. Velice nás třídění odpadu zaujalo. Projektem jsme se inspirovali k založení ekologického kroužku. Na začátku naší ekologické výpravy jsme si přichystali spotřebované odpadky, které jsme použili k našemu ekoprojektu. Vše jsme si vyzkoušeli na naší třídě a pokračovali jsme v ostatních třídách. Chtěli jsme mít bílé kontejnery na papír a plast, proto jsme poslali dopis panu starostovi a domluvili schůzku. Do dneška tu kontejnery nestojí a ani stát nebudou. Ekotým, to byl velký zážitek. Doufáme, že se všem náš projekt líbil a budou pokračovat ve třídění odpadu. žák, 4. třída aprílové překvapení pro učitele vytvoření ekotýmu pro podporu praktické ekologické výchovy pod vedením Mgr. Martiny Raiserové relax zóny na chodbách znovuzavedení zvonění na přestávky Kromě těchto akcí jsme spolupracovali i s parlamentem na Horácké nám. Příkladem může být Den Země, kdy si starší žáci připravili naučně-zábavný program pro žáky z prvního stupně. Skupinky pracovaly s velkým nadšením a podařilo se jim vytvořit nápadité programy, ze kterých byli mladší žáci nadšení. Tento model vzájemné spolupráce se velmi osvědčuje a rádi bychom v něm i nadále pokračovali. Myslím, že po prvním roce je fungování parlamentu velmi dobře nastartováno. Děti byly úžasné, aktivně se zapojovaly, měly spoustu kreativních nápadů. Velký dík však patří také všem učitelům bez jejich zapojení a aktivní spolupráce by to šlo jen stěží. Klára Bednaříková AKCE PARLAMENTU NA HORÁCKÉM: Druhý vánoční jarmark První žákovský ples Valentýnská pošta, Halloween party, kreativní den Sbírky víček, papíru, dary pro útulek a sdružení Motýlek O parlamentu Tento rok vznikl parlament. Na parlamentu se vymýšlí nebo naopak řeší různé akce a problémy. Zde může každé dítě prosadit svůj názor. Když se navrhne více akcí, tak se ve třídách hlasuje a i na parlamentu. Jednou jsme měli masopust a sportovní den. Parlament je ve středu, vždy tam chodí dvě děti z každé třídy. Na parlamentu se organizují akce pro charitu, jako je výběr víček nebo sbírka starých nepoškozených věcí do Afriky. Na parlamentu se vymýšlí i legrační věci, jako třeba apríl pro učitele. Naplánují se také akce jako Halloween v tělocvičně nebo čtenářský den, kde nás navštívil spisovatel Martin Sodomka. Na parlamentu se vznesla malá reklama na internetovou stránku Čtení pomáhá. žák, 4. třída Paletový nábytek [ 11]

12 ŠKOLNÍ DRUŽINA ANEB CELÝ ROK SE NĚCO DĚJE I ve školní družině je červen, tak jako každý rok, příležitostí pro ohlédnutí za právě končícím školním rokem. Ušli jsme deset měsíců plných her, akcí, sportovního vyžití a zábavy. Své nadání rozvíjeli žáci v pestré nabídce zájmových kroužků rukodělných, sportovních, tanečním, józe, dramatice a keramice. Kromě samotné zájmové činnosti v jednotlivých odděleních, kde se zaměřujeme na dodržování tradic, děti v průběhu roku absolvovaly bezpočet akcí. Vše začalo v září na seznamovacím odpoledni, kde děti při sportovních hrách a malování na chodník navazovaly kamarádství. Pasováním prvňáčků na čtenáře jsme opět započali celoroční spolupráci s pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. Krásného slunečného podzimu jsme využili k malování v plenéru a již tradiční drakiádě. V předvánočním období jsme tvořili na jarmark, pobavili jsme se na andělské diskotéce a vyráběli přáníčka v adventních dílnách. Zimní čas jsme trávili na sněhu při sněhových hrátkách. Velkou únorovou akcí bylo malování postaviček z večerníčkových pohádek u příležitosti padesátin Večerníčku. Výstava těchto obrázků v místní knihovně sklidila velký úspěch. V březnu jsme tančili a plnili námořnické úkoly na pirátském karnevalu a ještě jsme stihli velikonoční dílny, které patřili tradičním zajícům. Díky krásnému počasí v poslední dubnový den se čarodějnická zumbadrůža mohla konat na zahradě, kde jsme soutěžili a učili se čarodějnickou zumbu. Dárečky pro maminky jsme tvořili v srdíčkových dílnách. A protože v družině byl celý školní rok ve znamení pohybu, tak i jeho zakončení patří sportovní akcí nej...skokan. Hana Jankowská [ 12]

13 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 2. POLOLETÍ 2014/2015 Mistrovství JmO mládeže v zápase ve volném stylu Brno startujících z 13ti klubů ČR a Slovenska Mladší žáci: 1. místo: Mykyta Horya 2. místo: Jakub Wiewiórka 3. místo: Martin Juříček 4. místo: Jakub Šotek, Kvído Malík Žáci: 1. místo: Martin Bouzek 2. místo: Michael Urválek 3. místo: Martin Helán 6. místo: Matěj Kačírek 7. místo: Lukáš Černý Mladší žákyně: 1. místo: Adéla Vrtalová, Barbora Kovářová 2. místo: Marika Surová 3. místo: Kateřina Šedá Žákyně: 1. místo: Kateřina Štrofová, Nela Kubíková, Tereza Dvořáková 2. místo: Veronika Korčáková Mezinárodní turnaj Kolding Cup v zápase ve volném stylu Kolding (Dánsko) místo: Valerie Pragačová Mezinárodní turnaj mládeže v zápase ve volném stylu Bratislava (Slovensko) místo: Valerie Pragačová Mezinárodní turnaj mládeže v zápase ve volném stylu Bielawa (Polsko) startujících z 15ti klubů Polska a ČR 1. místo: Marika Surová, Martin Helán 2. místo: Nela Kubíková 3. místo: Kateřina Štrofová, Mykyta Horya 4. místo: Jakub Wiewiórka Mezinárodní turnaj Velká cena města Plzeň v zápase ve volném stylu Plzeň Mladší žáci: 2. místo: K v i d o M a l í k, J a k u b Wiewiórka, Mykyta Horya Mladší žákyně: 1. místo: Adéla Vrtalová 2. místo: Marika Surová Mezinárodní turnaj v zápase v řecko-římském stylu Hodonín startujících z Maďarska, Polska, Ukrajiny, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Slovenska a ČR Mladší žáci: 5. místo: Vojtěch Kudlička 7. místo: Mykyta Horya Mezinárodní velikonoční turnaj mládeže v zápase ve volném stylu Utrecht (Nizozemí) startujících z 23 zemí 2.místo: Valerie Pragačová 4. místo: Marika Surová Mezinárodní mistrovství Polska v zápase dívek Krašnik (Polsko) závodnic ze šesti zemí Evropy Kadetky: 10. místo:valerie Pragačová Mezinárodní turnaj mládeže v zápase v řecko-římském stylu B o r o h r á d e k startujících z 21 klubů Polska a ČR Mladší žáci: 3.místo: Kvído Malík 4. místo: Dominik Marcín 6. místo: Mykyta Horya Mladší žákyně: 2. místo: Kateřina Štrofová Běh brněnské mládeže 3.kolo Brno-Lesná místo: Kateřina Lesniaková, Matěj Kačírek, David Albrecht 3. místo: Natálie Hluší, Jiří Derka. Valerie Pragačová, Helena Štrůblová 4. místo: Monika Bartošová, Jakub Kala, Karolína Kasparová, Martin Helán 5. místo: Jakub Wiewiórka 7. místo: Alice Sauerová, Patrik Thomis 8. místo: Eva Všetečková, Bára Baumannová 9. místo: Michaela Kadlečková, Kateřina Radová 10. místo:sára Mahrová, Adam Odcházel, Štěpán Valič, Martin Klement Po 3. kole byla naše škola se ziskem 336 bodů v celkovém pořadí na prvním místě ze 14. startujících ZŠ a gymnázií. Náskok v tabulce před dotahujícím Gymnáziem třídy Kapitána Jaroše na druhém místě se však po tomto kole snížil na pouhých 18 bodů. Mezinárodní turnaj mládeže v zápase ve volném stylu Pieszyce (Polsko) startujících z Polska a ČR Žáci: 1. místo: Martin Helán 2. místo: Miroslav Jančo, Jakub Wiewiórka 7. místo: Vojtěch Kudlička, Kvído Malík 10. místo:milan Kopřiva Žákyně: 2. místo: Marika Surová Adéla Vrtalová, Nela Kubíková 3. místo: Jana Krejčiříková Mistrovství ČR žáků a žákyň v zápase ve volném stylu Praha startujících z 27 klubů ČR Žáci: 2. místo: Mykyta Horya 4. místo: Jakub Wiewiórka 5. místo: Martin Bouzek, Martin Helán Žákyně: 1. místo: Va l e r i e P r a g a č o v á, Veronika Korčáková 2. místo: Jana Krejčiříková, Nela Kubíková, Šárka Vyhlídová 3. místo: K a t e ř i n a Š t r o f o v á, Marika Surová, Barbora Kovářová 4. místo: Adéla Vrtalová 5. místo: Kateřina Šedá Mezinárodní turnaj Lidice 2015 v zápase dívek Kladno startujících z 10 zemí Žákyně: 1. místo: Valerie Pragačová 2. místo: Nela Kubíková 3. místo: Barbora Kovářová 4. místo: Adéla Vrtalová 5. místo: Veronika Korčáková, Kateřina Štrofová 6. místo: Kateřina Šedá Běh brněnské mládeže 4.kolo - finále Brno-Lužánky místo: Natálie Hluší, Gabriela Satková, Matěj Kačírek, Valerie Pragačová, Helena Štrůblová, Dominik Keznikl 3. místo: M o n i k a B a r t o š o v á, Tereza Viktorinová 4. místo: Kateřina Lesniaková, Eliška Dědková, David Albrecht, Martin Helán 5. místo: Bára Baumannová 6. místo: Jakub Kala, Tereza Pučálková 7. místo: Alice Sauerová, Jakub Sklář, Luboš Rúžička, Ondřej Daněk 8. místo: Patrik Thomis 9. místo: Jakub Wiewiórka, Adam Odcházel [ 13]

14 FOTO REPORT Zahraniční spolupráce: výjezd do Holandska V tomto školním roce se nám úspěšně podařilo navázat spolupráci s holandskou školou z města Naaldwijk. Tohoto projektu s příznačným názvem Ubytuj svého Holanďana se zúčastnilo 12 žáků naší školy, kteří se nejprve seznámili se svými holandskými přáteli prostřednictvím sociálních sítí a poté se o ně starali jeden týden u nás v Brně. Následně v dubnu odjeli na svůj týdenní pobyt do Holandska. Program v Brně byl zaměřen na poznávání našeho města, hlavního města Prahy a především života v naší škole. Studenti navštívili hodinu tělesné výchovy, angličtiny a vytvořili společný projekt na téma Česká republika. V Holandsku nás čekal velmi zajímavý program. Žáci naší školy měli možnost poznat městečko Naaldwijk, Haag, A m s t e r o d a m, z n á m o u p l á ž Scheveningen, seznámit se s osudem židovské dívky Anny Frankové. Také měli příležitost si společně zasportovat, kreslit a jezdit do školy na kole. Celý pobyt proběhl v příjemné a milé atmosféře, a bylo tedy nasnadě přemýšlet o dalším pokračování. V současné době jednáme o projektu na příští školní rok, kterého by se mohlo zúčastnit 20 žáků naší školy z 8. tříd. Na závěr připojuji krátký úryvek z hodnocení jednotlivých dní pobytu, který napsal žák 7. D Tomáš Pelc. Ráno jsme šli do školy a pak nás seznámili s pravidly. Potom byly prezentace holandských studentů, následované prohlídkou školy Dalton MAVO. Je to opravdu velká škola s tolika patry, že je ani nedokážu spočítat (asi tři). Po prohlídce byla hodina tělocviku, kde jsme hráli holandskou vybíjenou (doteď ji nechápu). Pak byl oběd. To bylo jídlo z domu. Já měl, kdyby vás to náhodou zajímalo, sandwich, vafli za výhodnou cenu, fruko a kolu. Pak jsme jeli do historického centra města Naaldwijk, kde jsme měli zodpovědět položené otázky v portfoliu, co jsme dostali. Pak byla párty u Jesseho ve skleníku. Den se mi líbil. Lenka Vonášková [ 14]

15 FOTO REPORTÁŽ opět trochu bubnování bubnování se stalo oblíbenou aktivitou :) Facebook: Horacke je otevrena skola ZPRAVODAJ ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO [15]

Zpravodaj. V tomto čísle:

Zpravodaj. V tomto čísle: ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO 1/2014 Zpravodaj Projekt OPVK alias šablony Možná jste někdo uslyšel začátkem ledna jednu velkou ránu, která se ozvala z naší školy. To byl kámen, který spadl ze srdce paní ekonomky.

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Jako každý rok proběhl v lednu zápis do 1. tříd. V letošním roce přišel k zápisu velký počet dětí. Celkem jich přišlo 143. Některé děti podaly žádost o odklad, a

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2014 2015 / č. 47 / vydáno 13. listopadu 2014 Vážení rodiče, nastal nový školní rok a s ním přinášíme další číslo Zpravodaje. Jeho prostřednictvím

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!! Pár slov na úvod Již pošesté k Vám přicházíme se Zpravodajem, mapujícím první pololetí školního roku. Nejpřiléhavějším slovem pro toto období bude asi označení stavba. Tou se stala budova na Horáckém náměstí

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann

První školní den zahájil velvyslanec SRN Detlef Lingemann Ročník XVIII, číslo 1 Informační bulletin Listopad 2013 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 www.kladska.cz Vážení rodiče, dovolte, abych

Více

školní rok 2010/2011

školní rok 2010/2011 školní rok 2010/2011 AKCE ŠKOLY Informace o akcích školy zveřejňujeme pravidelně na webu školy. Zde také najdete odkazy a fotografie z našich akcí. Podívejte se na www.zsjihomoravske.cz. PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2013

Školní zpravodaj ČERVEN 2013 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2013 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Letošní absolventi 9.A Michaela BABICOVÁ,

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. školní akademie a výstava. sdružení rodičů informuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/2009

ŠKOLNÍ NOVINY. školní akademie a výstava. sdružení rodičů informuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/2009 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/2009 21. května se v Otrokovické Besedě představila trávnická základní škola na tradiční školní akademii, dopoledne svým spolužákům a učitelům, v odpoledních

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více