Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí"

Transkript

1 A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci - výtvarná výchova pracuje s barvami, prostorem, uplatňuje estetické cítění - hudební výchova písně o činnostech souvisejících s péčí o ovoce a zeleninu a jejich sklizní - český jazyk, čtení využívá znalosti čtení ke splnění úkolu Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí Klíčové kompetence: - žák pracuje s učebnicemi, pracovními sešity, učebními materiály - vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu - chápe obecně používané termíny - respektuje pravidla práce v týmu - uvědomuje si význam zdravého životního stylu - podílí se na ochraně životního prostředí Předmětové výstupy: - pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny - pozná, jaké části z nich konzumujeme - pozná rozdíl mezi dřevinou a bylinou - čte s porozuměním zadaný text, popř. se učí pozorně naslouchat, když čte text učitelka - hlásí se o slovo, nevykřikuje, respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru - mluví k tématu srozumitelně vzhledem k jeho věku - umí správně používat jednoduché pracovní nástroje (nůžky, lepidlo) - dodržuje základní pravidla hygieny a bezpečnosti při práci - poradí si s pracovní plochou - umí z jednotlivých částí složit celek Výukové strategie: Formy práce - výuka bude probíhat ve třídě Metody práce - práce ve skupinách - pozorování obrázku a skutečnosti - možnost využít vzájemné učení mezi žáky - výstava využití výstavy zahrádkářů v obci, výstavka ve třídě - diskuze zhodnocení svých pracovních výsledků, jak se mi s kým pracovalo

2 - experiment ochutnávání několika druhů ovoce a zeleniny - hodnocení a sebehodnocení: pozorování žáků ( práce v lavicích, ve skupiny, na koberci), analýza prací žáků (při samostatné práci, práci ve skupinách, na koberci), sebehodnocení žáků (na konci vyučovacích bloků, co se dařilo, nedařilo, na co se zaměřit příště) Co potřebujeme: uvedeno dále v textu jako součást metodického listu. B) TÉMA: OVOCE A ZELENINA 1. Vzdělávací cíl: - seznámit žáky s různými druhy ovoce a zeleniny, s dřevinami a bylinami, na kterých rostou, k čemu se používají, proč jsou zdravé, abychom je zařazovali do našeho jídelníčku, dle chuti poznat některé druhy ovoce a zeleniny. 2. Metodický postup Co budeme potřebovat a) Obrázky nejrůznějších druhů ovoce a zeleniny b) Pastelky, plastelínu, barevné papíry, nůžky, lepidlo c) Skutečnou zeleninu a ovoce, které si žáci přinesou z domu d) V malých miskách nakrájené kousky ovoce a zeleniny na ochutnání, šátek na zadělání očí e) Knihu Obrázky pro nejmenší, nakl. Mladé letá, Bratislava 1977 f) Pexeso ovoce zelenina Průběh vyučování, praktické činnosti I. Zahájení, využití písní Šla Nanynka do zelí, Pod naším okýnkem, Šel zahradník do zahrady II. Rozdělení dětí do skupin, práce ve skupině (kooperace). Skupina dostane obálku s obrázkem jednoho druhu rozstříhané zeleniny nebo ovoce příloha č. 1. Společně poskládají a potom každý vybarví část obrázku. Potom nalepí na výkres A3. Následně ovoce nebo zeleninu pojmenují. III. Koutek živé přírody. Děti si ve třídě vystaví přinesenou zeleninu a ovoce, spolu s učitelkou přidají k přineseným druhům kartičky s jejich názvem. IV. Obrázky zeleniny a ovoce. Děti soutěžní formou, jednotlivě nebo využijeme předešlých skupin, dle obrázků určují název plodu, rozhodnou, zda se jedná o ovoce či zeleninu, kde roste. V. Beseda. Společně si povídáme, co můžeme z jednotlivých druhů ovoce a zeleniny připravit jako pokrm, jak je zpracovat, proč jsou zdravé. VI. Ochutnávání a poznávání ovoce a zeleniny. Vybereme dobrovolníka, postupně se vystřídají všechny děti, kterému zavážeme oči. Předem si do misek připravíme

3 kousky různých druhů ovoce a zeleniny, děti hádají, co jedí. Se zavázanýma očima zkoumáme přinesené druhy ovoce či zeleniny hmatem. Děti poznávají co nejvíce smysly. Pexeso ovoce a zelenina. Zvítězí ten, kdo najde co nejvíce dvojic. VII. VIII. Vyplnění pracovních sešitů, Prvouka 2, str. 6, Prvouka 3, str. 13, 14. IX. Propojení prvouky a výtvarné výchovy, hruška příloha č. 2, použití barevných papírů. Vystavení výkresů na nástěnce na velké chodbě. X. Propojení prvouky a pracovních činností, modelování ovoce a zeleniny, použití plastelíny. Vystavení výrobků. C) ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VE VÝUCE - kompetence k učení žák využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody, řídí vlastní učení, třídí informace a interpretuje je na základě pochopení jejich obsahu a významu, využívá znalostí v praktickém životě - operuje správně s termíny, pojmy - kompetence sociální a personální spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel pro spolupráci, plní své úkoly a roli a rozpozná, že úkol je hotov, zapojuje se do hodnocení a sebehodnocení, sdělí své pocity ze společné práce, respektuje pravidla soužití a pravidla spolupráce, raduje se z úspěchů celé skupiny - kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti D) ZÁVĚR Děti mají poznat běžné druhy ovoce a zeleniny. Vědět, kde rostou, jak se dají využít v praktickém životě, proč je dobré ovoce a zeleninu konzumovat. Snahou bylo zapojit co nejvíce smyslů, proto bylo využito nejrůznějších metod práce, které se plynule střídaly. Dále je možno využít výstavy zahrádkářů, předem domluvenou návštěvu v obchodě se zeleninou a ovocem, apod. Cílem bylo aktivně zapojit děti do výuky. Aby si mohly to, o čem se učí, osahat a ochutnat, a tak si lépe zapamatovat probíranou látku. PŘÍLOHY 1. Omalovánky ovoce a zeleniny, 2. Předloha hrušky POUŽITÉ MATERIÁLY 1. Pexeso ovoce zelenina 2. Kniha Obrázky pro nejmenší

4 Příloha č. 1

5

6

7

8

9

10

11 Příloha č. 2

12

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní

Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní Násobilka, její vyvození a procvičování dříve a nyní Anotace: Ve své práci uvádím dvojí zpracování jednoho tématu z učiva matematiky na prvním stupni základní školy. Jako téma jsem si vybrala násobilku,její

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání, který má název Šance pro všechny Název: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9,

Více

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů

Časový rámec: celoroční projekt rozdělený do jednotlivých ročníků a předmětů podle vzdělávacích oborů Název projektu: DOPRAVNÍ VÝCHOVA Cíl dopravní výchovy: příprava dětí na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Tvořivá škola Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Chválenice Adresa

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové 1 Obsah 1 Identifikační

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ Každou hrou se lze něco nového naučit. Obsah Obsah....2 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika zařízení. 4 3. Cíle a vzdělání v ŠD. 6 4.

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace č. 2 Schváleno Školskou radou dne 4. 9. 2013 Nabývá účinnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA A CÍLE ŠKOLY... 5 Charakteristika školy... 5 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ.

Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň. Charakteristika - Obor Český jazyk a literatura na I. stupni ZŠ. Charakteristika vzdělávací oblasti pro ZŠ Adamov I. a II. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková výchova zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková komunikace

Více

Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu:

Publikováno na webu MU Brno. Zadání pro zpracování úkolu: Publikováno na webu MU Brno Zadání pro zpracování úkolu: Na konkrétním příkladě učiva ukázat, jak se změnily strategie učení, popsat metodický postup výuky a poukázat na rozvoj klíčových kompetencí žáka

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: 1. změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti

Více