Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, sídlící na adrese Zámecká 33, 7474 Hradec nad Moravicí je příspěvkovou organizací s IČ: Vyučuje rovněž na odloučeném pracovišti, Skřipov 20. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 7, Ostrava, IČ: Ředitelkou zařízení je Mgr. Marta Scholzová (Kotalová). Vzhledem k velikosti školy není jmenován statutární zástupce, pouze v případě nepřítomnosti ředitelky je pověřena zastupováním hospodářka školy a v době dlouhodobé nepředvídané nepřítomnosti je určena zastupováním učitelka školy. ZUŠ existuje jako právní subjekt od..995 a poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol je datováno k a poslední změna zařazení je ze dne s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 20. ová adresa školy je: b) přehled oborů vzdělávání Ve škole se vyučují dva obory - hudební a výtvarný. V hudebním oboru se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, a pěvecká hlasová výchova. V dechovém oddělení na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh. Na škole pracuje taneční orchestr, John s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt s Band, který je složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon Band a pěvecký sbor. Kromě těchto těles na škole existují různá komorní seskupení. Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány. Vyučuje se i tvorba keramických předmětů. Na ZUŠ je vyučováno podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j. 8.48/95-25 s účinností od v hudebním oboru. Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ schválených MŠMT ČR dne pod č.j. 8455/ s platností od Od vstoupil v platnost Školní 3

4 vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se vztahuje na žáky prvních ročníků I. a II. stupně základního studia a žáky přípravného studia. Ve školním roce 202/203 školu navštěvovalo 94 žáků, z toho 55 v hudebním oboru - ve hře na klavír 22, elektronické klávesové nástroje 9, akordeon 7, housle 5, kytaru 34, zobcovou flétnu 8, příčnou flétnu 7, klarinet 7, saxofon 9, trubku 2, lesní roh, bicí nástroje 2, pěveckou hlasovou výchovu žáků a sborový zpěv žákyně jako hlavní obor. Pěvecký sbor navštěvovalo celkem 2 žáků. Taneční orchestr ZUŠ měl 7 členů. Soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu byl sedmičlenný. Špunt s band byl rovněž sedmičlenný. V rockové kapele hrálo 6 žáků. Akordeon band, který působil ve škole měl 9 členů. V nově založené Dívčí kapele hrálo 5 žákyní. Výtvarný obor navštěvovalo 39 žáků. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 202/203 na škole pracovalo celkem 2 pedagogů a 2 provozní zaměstnanci stav k funkce úvazek obor vzdělání pracovní poměr Interní učitelé ředitelka 00 % akordeon, konzervatoř, VŠ Mgr. PP soubor učitelka 00 % zobcová a příčná konzervatoř PP flétna, soubory učitel 0,57 % akordeon, keyboard, konzervatoř, VŠ Mgr. PP učitel 00 % klavír konzervatoř PP učitel 00 % dechové nástroje, VŠ Bc. PP taneční orchestr učitelka 0,70 % kytara konzervatoř PP učitel 0,78 % kytara, soubory konzervatoř, VŠ Mgr. PP učitelka 0,57 % pěvecká hlasová konzervatoř PP výchova, sborový zpěv učitelka 0,26 % housle konzervatoř PP učitelka 0,24 % HN konzervatoř - maturita 4

5 učitelka 0,57 % výtvarný obor VŠ MgA. PP Externí učitelé učitel 0,3 trubka, klavír SŠ OON Provozní zaměstnanci hospodářka 0,75 SEŠ PP uklízečka 0,38 VL OON d) údaje o přijímacím řízení Přijímací talentové zkoušky pro hudební a výtvarný obor se v Hradci nad Moravicí konaly dne Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z pedagogů ZUŠ. V hudebním oboru vykonalo talentovou zkoušku a bylo přijato 25 žáků, ve výtvarném oboru 6 žáků. Na odloučeném pracovišti ve Skřipově proběhly tyto zkoušky dne V hudebním oboru byli přijati 2 žáci a ve výtvarném 2 žáci. Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. Celkem se k přijímacímu řízení dostavilo 78 uchazečů. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Postupové zkoušky proběhly ve dnech , výsledky byly zapsány do protokolu o komisionálních zkouškách a do katalogu o průběhu studia jednotlivých žáků. V hudebním oddělení vykonalo postupovou zkoušku celkem 52 žáků, 6 s prospěchem výborným, s prospěchem chvalitebným. 22 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku (absolventský koncert, učební osnovy atd.), 3 žáci se k postupové zkoušce nedostavili z důvodu ukončení studia. První ročníky I. a II. stupně základního studia a přípravné studium byly vyučovány v souladu se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hradec nad Moravicí. V hudebním oboru absolvovalo 8 žáků I. stupně základního studia. Na konzervatoř byly přijaty 2 žákyně hudebního oboru a žákyně byla přijata na střední školu s pedagogickým zaměřením. 5

6 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jím poskytuje možnost hudebního a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je zajišťováno podle plánu DVPP, který každoročně škola vydává v souladu s platnou legislativou. DVPP je tedy zabezpečováno účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce pořádají. okresní kabinet ZUŠ ředitelka okresní sekce dechových nástrojů dva učitelé okresní sekce - akordeon, keyboard jeden učitel okresní sekce kytara jeden učitel okresní sekce HN jedna učitelka Dále na pravidelných školících seminářích a kurzech akreditovaných MŠMT. Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny z rozpočtu školy a jsou vedením školy plně podporovány. Účast na seminářích: Flétnový seminář: Moderní techniky ve hře na příčnou flétnu jedna učitelka 6

7 Seminář: Ostravská setkání s akordeonem Uplatnění akordeonu v současnosti jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s klasickým zpěvem Seminář: Klavírní soboty Konzervatoř Brno jeden učitel Klavírní technika vycházející z hudební představy a rytmická flexibilita v barokní hudbě Metodika výuky zpěvu na ZUŠ jedna učitelka Seminář: Dechové soboty Konzervatoř Brno jeden učitel Jak zvládnout odlišnosti hry na soprán, alt, tenor a baryton saxofon na hudebních školách Podpora ZUŠ: Hodnotící setkání nad ŠVP ředitelka h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Soutěže: Okresní kola: Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Opava O. kategorie duo (příčná flétna a klavír). místo 2. A kategorie flétnový kvartet -. místo, postup do krajského kola Hra na akordeon , ZUŠ V. Kálika Opava 0. kategorie - - jedna žákyně. místo, postup do krajského kola. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola 2. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola 3. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola Krajská kola: Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Havířov 2. A kategorie - flétnový kvartet -. místo s postupem do ústředního kola 7

8 Hra na akordeon , ZUŠ Klimkovice Sólová hra: 3. kategorie - jeden žák čestné uznání 6. kategorie jedna žákyně. místo s postupem do ústředního kola 0. kategorie jedna žákyně 2. místo Komorní hra: 4. A kategorie akordeonové duo 2. místo Orchestrální hra: 2. kategorie - Akordeon band ZUŠ Hradec. místo Zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon v kategorii orchestrální hra získala ředitelka školy. Ústřední kola: Hra na akordeon , ZUŠ Pardubice 6. kategorie jedna žákyně 3. místo Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Liberec 2. A. Kategorie flétnový kvartet. místo, titul Absolutního vítěze, Zvláštní ocenění poroty za mimořádný hudební výkon a Cenu Amati Kraslice. Paní učitelka získala Diplom za pedagogické vedení. V soutěži Evropská dětská píseň 203 konané v Opavě získala jedna žákyně - 2. místo a jedna žákyně -. místo s postupem do semifinále. Semifinále Evropské dětské písně 203, které se konalo v Ratiboři se zúčastnila jedna žákyně. Mezinárodní soutěže: Pro Bohemia Ostrava 203. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oboru hra na klavír, zpěv, hra na smyčcové a dechové nástroje, JKGO Hra na dechové nástroje: 2. kategorie- jedna žákyně čestné uznání 8

9 Sólový zpěv:. kategorie jedna žákyně čestné uznání 2. kategorie jedna žákyně čestné uznání Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 203, konané ve dnech v ZUŠ Ostrava se zúčastnily tři naše žákyně.. kategorie jedna žákyně čestné uznání 3. kategorie jedna žákyně čestné uznání 4. kategorie jedna žákyně 3. místo Na letošním 4. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 203 získali 4 žáci medaili za kolekci grafik a 2 žáci čestná uznání. Hodnoceno bylo prací z 68 zemí. Přehlídky: Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí pořádal akci Mikulášení na Hradci - 3. setkání orchestrů v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí. Dvě žákyně kytarového oddělení se zúčastnily okresní přehlídky, která se konala v ZUŠ V. Kálika v Opavě. Jeden žák klavírního oddělení vystoupil na okresní přehlídce v ZUŠ Háj ve Slezsku a také na krajské přehlídce konané v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Na národní přehlídce s názvem Máme rádi baroko konané v koncertním sále Církevní konzervatoře v Opavě zahrál jeden žák. Na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů Múziáda 203, kde současně proběhla i výstava výtvarných prací našich žáků k poctě tří výtvarníků v rámci této akce, která se konala ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Odpolední část Múziády patřila vítězům krajských kol letošních soutěží a jejich vystoupení a ocenění za reprezentaci Moravskoslezského kraje. Bylo oceněno 5 našich žákyní a tyto v odpolední části programu vystoupily. Koncertní činnost: Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se každoročně těší mimořádné oblibě posluchačů. Na Koncertu populárních melodií se představil pěvecký sbor, taneční 9

10 orchestr, John s band - soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu, Špunt s Band, rocková kapela. Ve Velké dvoraně se konal i slavnostní koncert žáků ZUŠ s názvem Příběhy hudebních úspěchů, na kterém vystoupili především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ a absolventi I. stupně základního studia. Na závěr školního roku se konal Kytarový koncert v prostorách městské galerie v Hradci nad Moravicí. V koncertním sále školy proběhl Mikulášský akordeonový koncert s účastí posluchačů Janáčkovy Konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a žáků ZUŠ v Klimkovicích. V koncertním sále školy proběhl také jeden samostatný absolventský koncert. Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Skřipově, Brance, Kajlovci a Žimrovicích - celkem 5 výchovných koncertů. Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení. Výstavy: V tomto školním roce se uskutečnila výstavy u příležitosti vánočního koncertu a slavnostního koncertu žáků ZUŠ s názvem Příběhy hudebních úspěchů. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci nad Moravicí i ve Skřipově. Ostatní činnost: Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na řadě vernisáží výstav v Městské galerii, na vernisáži vánoční a jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních pro důchodce a ke Dni matek, na akci Noc kostelů, vystoupení souborů a orchestru na různých koncertech a přehlídkách atd.) Kalendář vybraných akcí: Září Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy 0

11 Listopad Koncert Hraje celá rodina Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací KD Jakubčovice Prosinec Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Hradci nad Moravicí Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Žimrovicích 6., Vánoční dílny pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec, ZŠ Skřipov Mikulášský akordeonový koncert Mikulášení na Hradci - 3. setkání tanečních orchestrů Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí Vystoupení tanečního orchestru na Vánočním historickém jarmarku Leden Školní kolo soutěže ve hře na akordeon a komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Hradec nad Moravicí Únor Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon - ZUŠ Opava Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Opava Březen Národní přehlídka Máme rádi baroko - Církevní konzervatoř v Opavě 6., Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje ZUŠ Havířov Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice Jarní koncert žáků ZUŠ Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec nad Moravicí Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZŠ Skřipov Okresní kytarová přehlídka ZUŠ Opava 26., Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon - ZUŠ Klimkovice

12 Duben Vystoupení pěveckého sboru na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Mezinárodní soutěž Pro Bohemia JKGO Ostrava Okresní klavírní přehlídka ZUŠ Háj ve Slezsku Mezinárodní akordeonová soutěž ZUŠ Sokolská, Ostrava Celostátní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec Vystoupení žáků osvobození obce Skřipov - Skřipov Květen Vystoupení na vernisáži výstavy M. Mainuše v městské galerii v Hradci nad Moravicí Koncert populárních melodií Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Soutěž Evropská dětská píseň - Loutkové divadlo Opava Celostátní kolo soutěže ve hře na akordeon ZUŠ Pardubice Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. I ZUŠ Vítkov Absolventská koncert koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí 22., Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. II ZUŠ Kravaře Vystoupení žáků ZUŠ na akci Noc kostelů - kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Krajská klavírní přehlídka JKGO Ostrava Talentové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově Červen Slavnostní koncert Příběhy hudebních úspěchů - Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Koncert Evropské dětské písně 203 Ratiboř, Polsko Kytarový koncert Městská galerie Hradec nad Moravicí 2

13 Postupové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení žáků a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Koncert vítězů soutěží MŠMT Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ Hradec nad Moravicí Slavnostní otevření zahrady u ZUŠ, ZUŠ Hradec nad Moravicí Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení ZŠ Skřipov Talentové zkoušky- ZŠ Skřipov Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Městských slavnostech Hradec nad Moravicí i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: Ve školním roce 202/203 proběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí kontrola Školního vzdělávacího programu Českou školní inspekcí. Kontrola shledala soulad ŠVP ZUŠ Hradec nad Moravicí s Rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání. Poslední kontrola ČŠI (zápis č. j. ČŠIT-242/-T), která se zabývala podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání v základní umělecké škole proběhla ve dnech ledna 20. j) základní údaje o hospodaření školy Příspěvek na přímé náklady včetně nenárokových složek mezd pracovníků je Základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí stanoven Radou Moravskoslezského kraje. Pro rok 202 byly stanoveny neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč a limit zaměstnanců 8,66.V limitu zaměstnanců nejsou zahrnuti pracovníci zaměstnáni na dohody (ostatní osobní náklady). 3

14 K tomuto rozpočtu přímých nákladů vyslovila škola nesouhlas, zpracovala mzdovou inventuru a finanční rozvahu s žádostí o navýšení přímých nákladů. Na základě uvedených skutečností rada kraje dne usnesením č. 09/7040 odsouhlasila navýšení neinvestičních výdajů na tis. Kč. V září 202 na základě usnesení vlády č. 78/202 dochází ke snížení rozpočtu na platy a související odvody ve výši 2,5 %. Na základě usnesení rady kraje č. 20/7949 ze dne byly rozpočtové ukazatele upraveny na částku 3 50 tis. Kč. K poslední změně došlo na základě usnesení rady kraje ze dne , usnesením č. 4/37 a celková výše závazného ukazatele pro rok 202 činila 3 54 tis. Kč. Pro rok 202 byly neinvestiční výdaje rozděleny následovně v tabulce Příspěvky v plné výši na kalendářní rok Přímé náklady na vzdělávání v Kč ÚZ v tom ÚZ 33353: prostředky na platy pedagogů prostředky na platy ostatní prostředky na platy CELKEM)* OON za provedenou práci pedagogů OON za provedenou práci ostatní OON za provedenou práci CELKEM)* zákonné odvody FKSP ONIV náhrady Dotace - Přímé náklady celkem )* v roce 203 nebyl závazný ukazatel rozdělen na pedagogické a nepedagogické pracovníky. pololetí 2. pololetí Čerpání ve školním roce 202/ Čerpání přímých nákladů v Kč v tom: prostředky na platy pedagogů prostředky na platy ostatní prostředky na platy CELKEM)* OON za provedenou práci pedagogů OON za provedenou práci ostatní OON za provedenou práci CELKEM)* PLATY CELKEM včetně OON

15 zákonné odvody FKSP ONIV náhrady 0 0 ONIV - 50 UČEBNÍ POMŮCKY Prostředky, které jsou poskytovány na přímé náklady v kalendářním roce, byly vyčerpány, zůstatek činil 0 Kč. K úhradám dalších neinvestičních výdajů školy slouží úplata žáků za vzdělávání. Výši úplat stanovil ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 7/2005 Sb. 8 vnitřním předpisem ZUŠ tak, aby nepřekročila 0 % průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ školní rok 20/202 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ školní rok 202/203 beze změny ročně měsíčně pololetně Individuální hudební výchova Skupinová výchova Sbor-orchestr Výtvarný obor Ve sledovaném období Město Hradec nad Moravicí, na základě smlouvy, škole poskytlo účelovou dotaci ve výši 23 tis. Kč na volnočasové aktivity žáků. Finanční příspěvek ve výši 500 Kč/ dítě na úplatu za vzdělávání ve věku od 5 do 5 let v roce 202. Tohoto finančního příspěvku plně využilo 34 rodičů žáků ZUŠ. Bylo vyčerpáno 7 tis. Kč, 6 tis. Kč bylo vráceno zpět na účet Města Hradec nad Moravicí, z důvodu, že žáci ve sledovaném období ukončili studium nebo nemohli být přijati vzhledem k omezené kapacitě a skutečnosti, že škola nesmí překročit stanovený limit počtu žáků, který vychází z počtu žáků k Tato finanční dotace slouží pouze rodičům žáků, kterým je sníženo předepsané školné o částku 500 Kč. ZUŠ tuto dotaci jen zúčtuje ve školném, tj. v souladu s jeho účelovým určením. Každoročně k 3.2. škola předkládá Městu Hradec nad Moravicí vyúčtování finančního příspěvku s příslušnou dokumentací a odkazem na účetní doklady. 5

16 Hospodaření Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí školní rok 202/3 IČO: SÚ AÚ Náklady a výnosy v tis. Kč šk.rok 202/3 Nákup materiálu 23,79 27,50 5, Knihy, tiskoviny 0,58 2,40 2,98 v tom: Materiál pro výuku,45 5,78 7,23 5 DHDLM do 3 tis. 0,00 2, ,500 Ostatní 2,76 7,32 39,08 Spotřeba energie 0,00 0,00 0,00 Opravy audržování 3,00 4,50 7, ,7 opravy a údržba učeb.pomůcek 3,00,50 4,50 52 Cestovné 2,32 2,9 5,23 Služby celkem 87,79 7,70 205, Služby pošt 0,5 0,62 0, Služby telekomunikací, internet 0,55 4,55 25,0 Služby školení a vzdělávání, vč DVPP 4,52 0,00 4, Nájemné, nájem za půdu 26,39 26,39 52, Služby zpracování dat 26,06 33,64 59,70 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 4,32 4, Revize a odborné prohlídky 0,00 2,30 2, ,53 Ostatní 20,2 25,88 46, Odpisy majetku (pouze PO) 4,8 0,00 4, přímé nákl. - z vlastních zdrojů 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady mimo 52,55 9,09 29,00 48, Ochranné pomůcky 0,00 0, 0, ,32 Příspěvek na stravování zaměstnanců 4, 9,00 33, FKSP z vl. zdrojů nemoc 0,00 0,03 0,03 v tom: ,6 Preventivní lékařské prohlídky 2,50 0,00 2, Školení akred.mšmt 0,00 2,29 2,29 525, ,54 Jiné ostatní náklady 2,48 7,57 0, použití volnočas. Aktivity 7,00 0,00 7, náklady DHDLM 88,78 0,00 88,78 Náklady 245,95 8,6 427,56 Náklady do 3.8, které byly zúčtovány v měsíci září 203 Celkem 245,95 64,46 246,07 492,02 6

17 VÝNOSY celkem ,320,540 Školné, výpůjčné 73,8 260,24 434,05 v tom: Úroky 2,50 4,75 7, Čerpání rezervního fondu 0,00 0,00 Čerpání fondu odměn 0,00 0, dotace Města Hradec 37,00 50,50 87,50 VÝNOSY 23,3 35,49 528,80 Výsledek hospodaření - bez přímých nákl.- ÚZ školní rok 202/03, rok 203 do ,64 33,87 0,23 Upraveno o nezaúčtované položky v měsíci září 203 Zůstatek příjmů z ,2 5,57 69,42 69,42 Škola účtuje v kalendářním roce, výroční zpráva o hospodaření ZUŠ je v tomto materiálu uváděna za školní rok. Materiály pro výroční zprávu vycházejí z účetnictví vedeného v účetním programu FENIX k Proto dochází ke zkreslení: Příklad: Město Hradec nad Moravicí poskytlo pro rok 203 příspěvky : 36,78 74,99 škole účelové finanční na volnočasové aktivity ve výši 30,5 tis. Kč a na nákup kopírky 20 tis. Kč. Příjmy jsou v účetnictví zaúčtovány do , ale čerpání proběhlo až v září 203. Po zúčtování finančních příspěvků městského úřadu je výsledek hospodaření snížen o částku 50,5 tis. Kč a činí 50,73 tis. Kč. V nákladech rovněž scházejí náklady za nájemné Zámecká 33 7,96 tis., které je účtováno čtvrtletně a hrazeno v měsíci září. Dále služby za telefon a internet 2, tis. Kč, vedení mezd,9 tis. a zpracování účetnictví tis. Kč. Vyšší náklady zejména za nákup učebních pomůcek jsou účtovány v. pololetí školního roku, to je v měsících Rovněž výsledek hospodaření za období je zkreslený. Není zde uveden zůstatek z měsíce srpna, který činil 38,2 tis. Kč. Škola účetně rozděluje příjmy ze školného a výpůjčného na. a 2. pololetí školního roku avšak hospodaří s finančními prostředky v kalendářním roce a snaží se o hospodárné a účelné vynakládání všech finančních prostředků a dosažení kladného hospodářského výsledku. Kladný HV je po schválení radou kraje následně převeden do rezervního fondu ZUŠ. 7

18 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce 202/203 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Zámecká 33 se ve školním roce 202/203 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola zpracovala grantový projekt Mikulášení v ZUŠ. Program této akce je určen široké veřejnosti Města Hradec nad Moravicí, dále žákům a jejich rodičům navštěvující ZUŠ včetně žáků a rodičů pobočky školy ve Skřipově. Mikulášení v ZUŠ bude probíhat 6. prosince 203 v prostorách Galerie města Hradec nad Moravicí. Projekt byl dne schválen Radou města Hradec nad Moravicí, usnesením č RM. Základní umělecká škola tak získala z rozpočtu města finanční dotaci v částce 0 tis. Kč, která bude použita na výtvarný materiál. V rámci účelové dotace jsme na základě předložených požadavků získali finanční příspěvek z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v částce 20 tis. Kč. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8

19 ZUŠ Hradec nad Moravicí je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů v Moravskoslezském kraji. Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedla spolupráci se SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, které nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou zámku v Hradci nad Moravicí. Převaha našich koncertů se konala v zámeckých prostorách a jako každoročně jsme spolupracovali při organizaci mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech, výstavách a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi. Spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí. Závěr: Ve školním roce 202/203 došlo na základě úspěšného konkurzního řízení k obměně statutárního orgánu školy. Do funkce ředitelky byla Radou Moravskoslezského kraje jmenována Mgr. Marta Scholzová (Kotalová). Celková úroveň školy je velmi dobrá, o čemž svědčí i řada úspěchů v národních soutěžích vyhlášených MŠMT, kde jsme v celostátních kolech obsadili přední příčky. V mezinárodním měřítku škola také získala cenná ocenění a to nejen v hudebním, ale rovněž ve výtvarném oboru. (viz. kapitola h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Za těmito výsledky stojí výborná práce celého pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků školy. O činnosti informuje představitele města vedení školy. Občany Hradce nad Moravicí seznamujeme s činností prostřednictvím článků v Hradeckých novinách a na svých webových stránkách. 9

20 Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 0/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů. Podle zákona 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebyly podány tudíž ani vyřizovány žádné žádosti. Veškerá činnost byla projednána a následně vyhodnocena na pravidelných pedagogických radách. S Výroční zprávou za školní rok 202/203 pedagogickou radu seznámila ředitelka školy dne 23. října 203, kde byla následně pedagogy schválena. V Hradci nad Moravicí Mgr. Marta Scholzová ředitelka ZUŠ 2 0

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Čj: ZUS HM 139/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Foto: Milan Mainuš 1 Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více