Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, sídlící na adrese Zámecká 33, 7474 Hradec nad Moravicí je příspěvkovou organizací s IČ: Vyučuje rovněž na odloučeném pracovišti, Skřipov 20. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 7, Ostrava, IČ: Ředitelkou zařízení je Mgr. Marta Scholzová (Kotalová). Vzhledem k velikosti školy není jmenován statutární zástupce, pouze v případě nepřítomnosti ředitelky je pověřena zastupováním hospodářka školy a v době dlouhodobé nepředvídané nepřítomnosti je určena zastupováním učitelka školy. ZUŠ existuje jako právní subjekt od..995 a poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol je datováno k a poslední změna zařazení je ze dne s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 20. ová adresa školy je: b) přehled oborů vzdělávání Ve škole se vyučují dva obory - hudební a výtvarný. V hudebním oboru se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, a pěvecká hlasová výchova. V dechovém oddělení na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh. Na škole pracuje taneční orchestr, John s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt s Band, který je složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon Band a pěvecký sbor. Kromě těchto těles na škole existují různá komorní seskupení. Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány. Vyučuje se i tvorba keramických předmětů. Na ZUŠ je vyučováno podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j. 8.48/95-25 s účinností od v hudebním oboru. Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ schválených MŠMT ČR dne pod č.j. 8455/ s platností od Od vstoupil v platnost Školní 3

4 vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se vztahuje na žáky prvních ročníků I. a II. stupně základního studia a žáky přípravného studia. Ve školním roce 202/203 školu navštěvovalo 94 žáků, z toho 55 v hudebním oboru - ve hře na klavír 22, elektronické klávesové nástroje 9, akordeon 7, housle 5, kytaru 34, zobcovou flétnu 8, příčnou flétnu 7, klarinet 7, saxofon 9, trubku 2, lesní roh, bicí nástroje 2, pěveckou hlasovou výchovu žáků a sborový zpěv žákyně jako hlavní obor. Pěvecký sbor navštěvovalo celkem 2 žáků. Taneční orchestr ZUŠ měl 7 členů. Soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu byl sedmičlenný. Špunt s band byl rovněž sedmičlenný. V rockové kapele hrálo 6 žáků. Akordeon band, který působil ve škole měl 9 členů. V nově založené Dívčí kapele hrálo 5 žákyní. Výtvarný obor navštěvovalo 39 žáků. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 202/203 na škole pracovalo celkem 2 pedagogů a 2 provozní zaměstnanci stav k funkce úvazek obor vzdělání pracovní poměr Interní učitelé ředitelka 00 % akordeon, konzervatoř, VŠ Mgr. PP soubor učitelka 00 % zobcová a příčná konzervatoř PP flétna, soubory učitel 0,57 % akordeon, keyboard, konzervatoř, VŠ Mgr. PP učitel 00 % klavír konzervatoř PP učitel 00 % dechové nástroje, VŠ Bc. PP taneční orchestr učitelka 0,70 % kytara konzervatoř PP učitel 0,78 % kytara, soubory konzervatoř, VŠ Mgr. PP učitelka 0,57 % pěvecká hlasová konzervatoř PP výchova, sborový zpěv učitelka 0,26 % housle konzervatoř PP učitelka 0,24 % HN konzervatoř - maturita 4

5 učitelka 0,57 % výtvarný obor VŠ MgA. PP Externí učitelé učitel 0,3 trubka, klavír SŠ OON Provozní zaměstnanci hospodářka 0,75 SEŠ PP uklízečka 0,38 VL OON d) údaje o přijímacím řízení Přijímací talentové zkoušky pro hudební a výtvarný obor se v Hradci nad Moravicí konaly dne Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z pedagogů ZUŠ. V hudebním oboru vykonalo talentovou zkoušku a bylo přijato 25 žáků, ve výtvarném oboru 6 žáků. Na odloučeném pracovišti ve Skřipově proběhly tyto zkoušky dne V hudebním oboru byli přijati 2 žáci a ve výtvarném 2 žáci. Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. Celkem se k přijímacímu řízení dostavilo 78 uchazečů. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Postupové zkoušky proběhly ve dnech , výsledky byly zapsány do protokolu o komisionálních zkouškách a do katalogu o průběhu studia jednotlivých žáků. V hudebním oddělení vykonalo postupovou zkoušku celkem 52 žáků, 6 s prospěchem výborným, s prospěchem chvalitebným. 22 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku (absolventský koncert, učební osnovy atd.), 3 žáci se k postupové zkoušce nedostavili z důvodu ukončení studia. První ročníky I. a II. stupně základního studia a přípravné studium byly vyučovány v souladu se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hradec nad Moravicí. V hudebním oboru absolvovalo 8 žáků I. stupně základního studia. Na konzervatoř byly přijaty 2 žákyně hudebního oboru a žákyně byla přijata na střední školu s pedagogickým zaměřením. 5

6 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jím poskytuje možnost hudebního a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je zajišťováno podle plánu DVPP, který každoročně škola vydává v souladu s platnou legislativou. DVPP je tedy zabezpečováno účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce pořádají. okresní kabinet ZUŠ ředitelka okresní sekce dechových nástrojů dva učitelé okresní sekce - akordeon, keyboard jeden učitel okresní sekce kytara jeden učitel okresní sekce HN jedna učitelka Dále na pravidelných školících seminářích a kurzech akreditovaných MŠMT. Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny z rozpočtu školy a jsou vedením školy plně podporovány. Účast na seminářích: Flétnový seminář: Moderní techniky ve hře na příčnou flétnu jedna učitelka 6

7 Seminář: Ostravská setkání s akordeonem Uplatnění akordeonu v současnosti jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s klasickým zpěvem Seminář: Klavírní soboty Konzervatoř Brno jeden učitel Klavírní technika vycházející z hudební představy a rytmická flexibilita v barokní hudbě Metodika výuky zpěvu na ZUŠ jedna učitelka Seminář: Dechové soboty Konzervatoř Brno jeden učitel Jak zvládnout odlišnosti hry na soprán, alt, tenor a baryton saxofon na hudebních školách Podpora ZUŠ: Hodnotící setkání nad ŠVP ředitelka h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Soutěže: Okresní kola: Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Opava O. kategorie duo (příčná flétna a klavír). místo 2. A kategorie flétnový kvartet -. místo, postup do krajského kola Hra na akordeon , ZUŠ V. Kálika Opava 0. kategorie - - jedna žákyně. místo, postup do krajského kola. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola 2. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola 3. kategorie - jedna žákyně -. místo, postup do krajského kola Krajská kola: Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Havířov 2. A kategorie - flétnový kvartet -. místo s postupem do ústředního kola 7

8 Hra na akordeon , ZUŠ Klimkovice Sólová hra: 3. kategorie - jeden žák čestné uznání 6. kategorie jedna žákyně. místo s postupem do ústředního kola 0. kategorie jedna žákyně 2. místo Komorní hra: 4. A kategorie akordeonové duo 2. místo Orchestrální hra: 2. kategorie - Akordeon band ZUŠ Hradec. místo Zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon v kategorii orchestrální hra získala ředitelka školy. Ústřední kola: Hra na akordeon , ZUŠ Pardubice 6. kategorie jedna žákyně 3. místo Komorní hra s převahou dechových nástrojů , ZUŠ Liberec 2. A. Kategorie flétnový kvartet. místo, titul Absolutního vítěze, Zvláštní ocenění poroty za mimořádný hudební výkon a Cenu Amati Kraslice. Paní učitelka získala Diplom za pedagogické vedení. V soutěži Evropská dětská píseň 203 konané v Opavě získala jedna žákyně - 2. místo a jedna žákyně -. místo s postupem do semifinále. Semifinále Evropské dětské písně 203, které se konalo v Ratiboři se zúčastnila jedna žákyně. Mezinárodní soutěže: Pro Bohemia Ostrava 203. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oboru hra na klavír, zpěv, hra na smyčcové a dechové nástroje, JKGO Hra na dechové nástroje: 2. kategorie- jedna žákyně čestné uznání 8

9 Sólový zpěv:. kategorie jedna žákyně čestné uznání 2. kategorie jedna žákyně čestné uznání Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 203, konané ve dnech v ZUŠ Ostrava se zúčastnily tři naše žákyně.. kategorie jedna žákyně čestné uznání 3. kategorie jedna žákyně čestné uznání 4. kategorie jedna žákyně 3. místo Na letošním 4. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 203 získali 4 žáci medaili za kolekci grafik a 2 žáci čestná uznání. Hodnoceno bylo prací z 68 zemí. Přehlídky: Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí pořádal akci Mikulášení na Hradci - 3. setkání orchestrů v kinosále Národního domu v Hradci nad Moravicí. Dvě žákyně kytarového oddělení se zúčastnily okresní přehlídky, která se konala v ZUŠ V. Kálika v Opavě. Jeden žák klavírního oddělení vystoupil na okresní přehlídce v ZUŠ Háj ve Slezsku a také na krajské přehlídce konané v prostorách Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě. Na národní přehlídce s názvem Máme rádi baroko konané v koncertním sále Církevní konzervatoře v Opavě zahrál jeden žák. Na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů Múziáda 203, kde současně proběhla i výstava výtvarných prací našich žáků k poctě tří výtvarníků v rámci této akce, která se konala ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Odpolední část Múziády patřila vítězům krajských kol letošních soutěží a jejich vystoupení a ocenění za reprezentaci Moravskoslezského kraje. Bylo oceněno 5 našich žákyní a tyto v odpolední části programu vystoupily. Koncertní činnost: Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se každoročně těší mimořádné oblibě posluchačů. Na Koncertu populárních melodií se představil pěvecký sbor, taneční 9

10 orchestr, John s band - soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu, Špunt s Band, rocková kapela. Ve Velké dvoraně se konal i slavnostní koncert žáků ZUŠ s názvem Příběhy hudebních úspěchů, na kterém vystoupili především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ a absolventi I. stupně základního studia. Na závěr školního roku se konal Kytarový koncert v prostorách městské galerie v Hradci nad Moravicí. V koncertním sále školy proběhl Mikulášský akordeonový koncert s účastí posluchačů Janáčkovy Konzervatoře a Gymnázia v Ostravě a žáků ZUŠ v Klimkovicích. V koncertním sále školy proběhl také jeden samostatný absolventský koncert. Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Skřipově, Brance, Kajlovci a Žimrovicích - celkem 5 výchovných koncertů. Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení. Výstavy: V tomto školním roce se uskutečnila výstavy u příležitosti vánočního koncertu a slavnostního koncertu žáků ZUŠ s názvem Příběhy hudebních úspěchů. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci nad Moravicí i ve Skřipově. Ostatní činnost: Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na řadě vernisáží výstav v Městské galerii, na vernisáži vánoční a jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních pro důchodce a ke Dni matek, na akci Noc kostelů, vystoupení souborů a orchestru na různých koncertech a přehlídkách atd.) Kalendář vybraných akcí: Září Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy 0

11 Listopad Koncert Hraje celá rodina Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací KD Jakubčovice Prosinec Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Hradci nad Moravicí Vystoupení pěveckého sboru při rozsvícení vánočního stromu v Žimrovicích 6., Vánoční dílny pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec, ZŠ Skřipov Mikulášský akordeonový koncert Mikulášení na Hradci - 3. setkání tanečních orchestrů Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí Vystoupení tanečního orchestru na Vánočním historickém jarmarku Leden Školní kolo soutěže ve hře na akordeon a komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Hradec nad Moravicí Únor Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon - ZUŠ Opava Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Opava Březen Národní přehlídka Máme rádi baroko - Církevní konzervatoř v Opavě 6., Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje ZUŠ Havířov Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice Jarní koncert žáků ZUŠ Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec nad Moravicí Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZŠ Skřipov Okresní kytarová přehlídka ZUŠ Opava 26., Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon - ZUŠ Klimkovice

12 Duben Vystoupení pěveckého sboru na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Mezinárodní soutěž Pro Bohemia JKGO Ostrava Okresní klavírní přehlídka ZUŠ Háj ve Slezsku Mezinárodní akordeonová soutěž ZUŠ Sokolská, Ostrava Celostátní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec Vystoupení žáků osvobození obce Skřipov - Skřipov Květen Vystoupení na vernisáži výstavy M. Mainuše v městské galerii v Hradci nad Moravicí Koncert populárních melodií Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Soutěž Evropská dětská píseň - Loutkové divadlo Opava Celostátní kolo soutěže ve hře na akordeon ZUŠ Pardubice Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. I ZUŠ Vítkov Absolventská koncert koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí 22., Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava č. II ZUŠ Kravaře Vystoupení žáků ZUŠ na akci Noc kostelů - kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Krajská klavírní přehlídka JKGO Ostrava Talentové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Výchovný koncert pro ZŠ a MŠ ve Skřipově Červen Slavnostní koncert Příběhy hudebních úspěchů - Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Koncert Evropské dětské písně 203 Ratiboř, Polsko Kytarový koncert Městská galerie Hradec nad Moravicí 2

13 Postupové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení žáků a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Koncert vítězů soutěží MŠMT Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ Hradec nad Moravicí Slavnostní otevření zahrady u ZUŠ, ZUŠ Hradec nad Moravicí Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení ZŠ Skřipov Talentové zkoušky- ZŠ Skřipov Vystoupení na vernisáži výstavy v městské galerii v Hradci nad Moravicí Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ na Městských slavnostech Hradec nad Moravicí i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: Ve školním roce 202/203 proběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí kontrola Školního vzdělávacího programu Českou školní inspekcí. Kontrola shledala soulad ŠVP ZUŠ Hradec nad Moravicí s Rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání. Poslední kontrola ČŠI (zápis č. j. ČŠIT-242/-T), která se zabývala podmínkami, průběhem a výsledky vzdělávání v základní umělecké škole proběhla ve dnech ledna 20. j) základní údaje o hospodaření školy Příspěvek na přímé náklady včetně nenárokových složek mezd pracovníků je Základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí stanoven Radou Moravskoslezského kraje. Pro rok 202 byly stanoveny neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč a limit zaměstnanců 8,66.V limitu zaměstnanců nejsou zahrnuti pracovníci zaměstnáni na dohody (ostatní osobní náklady). 3

14 K tomuto rozpočtu přímých nákladů vyslovila škola nesouhlas, zpracovala mzdovou inventuru a finanční rozvahu s žádostí o navýšení přímých nákladů. Na základě uvedených skutečností rada kraje dne usnesením č. 09/7040 odsouhlasila navýšení neinvestičních výdajů na tis. Kč. V září 202 na základě usnesení vlády č. 78/202 dochází ke snížení rozpočtu na platy a související odvody ve výši 2,5 %. Na základě usnesení rady kraje č. 20/7949 ze dne byly rozpočtové ukazatele upraveny na částku 3 50 tis. Kč. K poslední změně došlo na základě usnesení rady kraje ze dne , usnesením č. 4/37 a celková výše závazného ukazatele pro rok 202 činila 3 54 tis. Kč. Pro rok 202 byly neinvestiční výdaje rozděleny následovně v tabulce Příspěvky v plné výši na kalendářní rok Přímé náklady na vzdělávání v Kč ÚZ v tom ÚZ 33353: prostředky na platy pedagogů prostředky na platy ostatní prostředky na platy CELKEM)* OON za provedenou práci pedagogů OON za provedenou práci ostatní OON za provedenou práci CELKEM)* zákonné odvody FKSP ONIV náhrady Dotace - Přímé náklady celkem )* v roce 203 nebyl závazný ukazatel rozdělen na pedagogické a nepedagogické pracovníky. pololetí 2. pololetí Čerpání ve školním roce 202/ Čerpání přímých nákladů v Kč v tom: prostředky na platy pedagogů prostředky na platy ostatní prostředky na platy CELKEM)* OON za provedenou práci pedagogů OON za provedenou práci ostatní OON za provedenou práci CELKEM)* PLATY CELKEM včetně OON

15 zákonné odvody FKSP ONIV náhrady 0 0 ONIV - 50 UČEBNÍ POMŮCKY Prostředky, které jsou poskytovány na přímé náklady v kalendářním roce, byly vyčerpány, zůstatek činil 0 Kč. K úhradám dalších neinvestičních výdajů školy slouží úplata žáků za vzdělávání. Výši úplat stanovil ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 7/2005 Sb. 8 vnitřním předpisem ZUŠ tak, aby nepřekročila 0 % průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ školní rok 20/202 ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÉ školní rok 202/203 beze změny ročně měsíčně pololetně Individuální hudební výchova Skupinová výchova Sbor-orchestr Výtvarný obor Ve sledovaném období Město Hradec nad Moravicí, na základě smlouvy, škole poskytlo účelovou dotaci ve výši 23 tis. Kč na volnočasové aktivity žáků. Finanční příspěvek ve výši 500 Kč/ dítě na úplatu za vzdělávání ve věku od 5 do 5 let v roce 202. Tohoto finančního příspěvku plně využilo 34 rodičů žáků ZUŠ. Bylo vyčerpáno 7 tis. Kč, 6 tis. Kč bylo vráceno zpět na účet Města Hradec nad Moravicí, z důvodu, že žáci ve sledovaném období ukončili studium nebo nemohli být přijati vzhledem k omezené kapacitě a skutečnosti, že škola nesmí překročit stanovený limit počtu žáků, který vychází z počtu žáků k Tato finanční dotace slouží pouze rodičům žáků, kterým je sníženo předepsané školné o částku 500 Kč. ZUŠ tuto dotaci jen zúčtuje ve školném, tj. v souladu s jeho účelovým určením. Každoročně k 3.2. škola předkládá Městu Hradec nad Moravicí vyúčtování finančního příspěvku s příslušnou dokumentací a odkazem na účetní doklady. 5

16 Hospodaření Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí školní rok 202/3 IČO: SÚ AÚ Náklady a výnosy v tis. Kč šk.rok 202/3 Nákup materiálu 23,79 27,50 5, Knihy, tiskoviny 0,58 2,40 2,98 v tom: Materiál pro výuku,45 5,78 7,23 5 DHDLM do 3 tis. 0,00 2, ,500 Ostatní 2,76 7,32 39,08 Spotřeba energie 0,00 0,00 0,00 Opravy audržování 3,00 4,50 7, ,7 opravy a údržba učeb.pomůcek 3,00,50 4,50 52 Cestovné 2,32 2,9 5,23 Služby celkem 87,79 7,70 205, Služby pošt 0,5 0,62 0, Služby telekomunikací, internet 0,55 4,55 25,0 Služby školení a vzdělávání, vč DVPP 4,52 0,00 4, Nájemné, nájem za půdu 26,39 26,39 52, Služby zpracování dat 26,06 33,64 59,70 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 4,32 4, Revize a odborné prohlídky 0,00 2,30 2, ,53 Ostatní 20,2 25,88 46, Odpisy majetku (pouze PO) 4,8 0,00 4, přímé nákl. - z vlastních zdrojů 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady mimo 52,55 9,09 29,00 48, Ochranné pomůcky 0,00 0, 0, ,32 Příspěvek na stravování zaměstnanců 4, 9,00 33, FKSP z vl. zdrojů nemoc 0,00 0,03 0,03 v tom: ,6 Preventivní lékařské prohlídky 2,50 0,00 2, Školení akred.mšmt 0,00 2,29 2,29 525, ,54 Jiné ostatní náklady 2,48 7,57 0, použití volnočas. Aktivity 7,00 0,00 7, náklady DHDLM 88,78 0,00 88,78 Náklady 245,95 8,6 427,56 Náklady do 3.8, které byly zúčtovány v měsíci září 203 Celkem 245,95 64,46 246,07 492,02 6

17 VÝNOSY celkem ,320,540 Školné, výpůjčné 73,8 260,24 434,05 v tom: Úroky 2,50 4,75 7, Čerpání rezervního fondu 0,00 0,00 Čerpání fondu odměn 0,00 0, dotace Města Hradec 37,00 50,50 87,50 VÝNOSY 23,3 35,49 528,80 Výsledek hospodaření - bez přímých nákl.- ÚZ školní rok 202/03, rok 203 do ,64 33,87 0,23 Upraveno o nezaúčtované položky v měsíci září 203 Zůstatek příjmů z ,2 5,57 69,42 69,42 Škola účtuje v kalendářním roce, výroční zpráva o hospodaření ZUŠ je v tomto materiálu uváděna za školní rok. Materiály pro výroční zprávu vycházejí z účetnictví vedeného v účetním programu FENIX k Proto dochází ke zkreslení: Příklad: Město Hradec nad Moravicí poskytlo pro rok 203 příspěvky : 36,78 74,99 škole účelové finanční na volnočasové aktivity ve výši 30,5 tis. Kč a na nákup kopírky 20 tis. Kč. Příjmy jsou v účetnictví zaúčtovány do , ale čerpání proběhlo až v září 203. Po zúčtování finančních příspěvků městského úřadu je výsledek hospodaření snížen o částku 50,5 tis. Kč a činí 50,73 tis. Kč. V nákladech rovněž scházejí náklady za nájemné Zámecká 33 7,96 tis., které je účtováno čtvrtletně a hrazeno v měsíci září. Dále služby za telefon a internet 2, tis. Kč, vedení mezd,9 tis. a zpracování účetnictví tis. Kč. Vyšší náklady zejména za nákup učebních pomůcek jsou účtovány v. pololetí školního roku, to je v měsících Rovněž výsledek hospodaření za období je zkreslený. Není zde uveden zůstatek z měsíce srpna, který činil 38,2 tis. Kč. Škola účetně rozděluje příjmy ze školného a výpůjčného na. a 2. pololetí školního roku avšak hospodaří s finančními prostředky v kalendářním roce a snaží se o hospodárné a účelné vynakládání všech finančních prostředků a dosažení kladného hospodářského výsledku. Kladný HV je po schválení radou kraje následně převeden do rezervního fondu ZUŠ. 7

18 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce 202/203 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Zámecká 33 se ve školním roce 202/203 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Škola zpracovala grantový projekt Mikulášení v ZUŠ. Program této akce je určen široké veřejnosti Města Hradec nad Moravicí, dále žákům a jejich rodičům navštěvující ZUŠ včetně žáků a rodičů pobočky školy ve Skřipově. Mikulášení v ZUŠ bude probíhat 6. prosince 203 v prostorách Galerie města Hradec nad Moravicí. Projekt byl dne schválen Radou města Hradec nad Moravicí, usnesením č RM. Základní umělecká škola tak získala z rozpočtu města finanční dotaci v částce 0 tis. Kč, která bude použita na výtvarný materiál. V rámci účelové dotace jsme na základě předložených požadavků získali finanční příspěvek z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v částce 20 tis. Kč. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 8

19 ZUŠ Hradec nad Moravicí je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů v Moravskoslezském kraji. Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedla spolupráci se SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, které nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou zámku v Hradci nad Moravicí. Převaha našich koncertů se konala v zámeckých prostorách a jako každoročně jsme spolupracovali při organizaci mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech, výstavách a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi. Spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí. Závěr: Ve školním roce 202/203 došlo na základě úspěšného konkurzního řízení k obměně statutárního orgánu školy. Do funkce ředitelky byla Radou Moravskoslezského kraje jmenována Mgr. Marta Scholzová (Kotalová). Celková úroveň školy je velmi dobrá, o čemž svědčí i řada úspěchů v národních soutěžích vyhlášených MŠMT, kde jsme v celostátních kolech obsadili přední příčky. V mezinárodním měřítku škola také získala cenná ocenění a to nejen v hudebním, ale rovněž ve výtvarném oboru. (viz. kapitola h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti). Za těmito výsledky stojí výborná práce celého pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků školy. O činnosti informuje představitele města vedení školy. Občany Hradce nad Moravicí seznamujeme s činností prostřednictvím článků v Hradeckých novinách a na svých webových stránkách. 9

20 Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 0/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů. Podle zákona 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebyly podány tudíž ani vyřizovány žádné žádosti. Veškerá činnost byla projednána a následně vyhodnocena na pravidelných pedagogických radách. S Výroční zprávou za školní rok 202/203 pedagogickou radu seznámila ředitelka školy dne 23. října 203, kde byla následně pedagogy schválena. V Hradci nad Moravicí Mgr. Marta Scholzová ředitelka ZUŠ 2 0

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: 23. 9. 2013 Mgr.art. Petr Kotek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č. j. ZUSBC 47/2012 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014 1 Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Obsah: a) základní údaje o škole str. 2 b) přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více