ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 6 / ČERVEN Slovo pana starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 6 / ČERVEN 2015. Slovo pana starosty"

Transkript

1 RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 / ČERVEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, dostává se Vám do rukou druhé vydání Radkovského zpravodaje v letošním roce. Dnešní téma jsem nazval mezilidské vztahy v našem životě. Určitě jste zaznamenali články v denním!sku a ve Vítkovském zpravodaji, kde pisatelé uvádějí velmi mylné informace o naší obci. Mám na mysli kauzu motoris!ckých závodů do vrchu. Autoři těchto článků uvádějí, že členové zastupitelstva společně se starostou obce Radkov nedali souhlas s motoris!ckými závody, jenž se každoročně konaly na našem katastru. Je s podivem, že se k akci vyjádřili odborníci na slovo vza, kteří se rozhodli medializovat usnesení zastupitelstva obce o dění a akcích v našem katastru. Jsou tak velcí odborníci, že vlastně ani neví, v jakém katastru se závody odehrávají. Silnice z obce Podhradí směr Dubová se nachází v katastru obce Radkov, taktéž zřícenina hradu Vikštejn je majetek obce Radkov. Nikoliv města Vítkov. Rád bych touto cestou vzkázal zmíněným odborníkům, že rozhodování o našem katastru přísluší zastupitelstvu obce Radkov. Je velmi smutné, že se do této kauzy zapojilo i vedení města Vítkov a dalo souhlas s uveřejněním těchto článků směřujících k pošpinění naší obce. Stačilo jen velmi málo. Společně a hlavně na samém počátku celou věc prodiskutovat a vyřešit. Bohužel se tak nestalo a výsledkem jsou jen pomluvy, fámy a dezorientace občanů. Je velmi jednoduché ven!lovat jen to, co se mi zrovna hodí do krámu. Vzniklou situací jsem velmi rozhořčen. Hlavně proto, že s městem Vítkov neměla naše obec nikdy žádné konflikty a spolupráce byla vždy na velmi dobré úrovni. Zarážejí mě tedy informace ve stylu mezi obcí Radkov a městem Vítkov to skřípe. Nevidím žádný důvod k šíření takovýchto zpráv, které jen znepokojují občany. Rád bych osvětlil přijaté usnesení našeho zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Radkov na svém veřejném zasedání dne přijalo usnesení číslo 55/3 v tomto znění: Úřední hodiny obecního úřadu: Pondělí Středa Obecní úřad Radkov Radkov Radkov mob: tel: od 9:00 do 17:00 hodin od 9:00 do 17:00 hodin Otevírací hodiny obecní knihovny: Pondělí od 16:30 do 18:00 hodin Internet zdarma pro členy knihovny Otevírací hodiny výdejního poštovního místa na obecním úřadě: pondělí úterý středa čtvrtek pátek 16:00-17:00 hodin 13:00-14:00 hodin 16:00-17:00 hodin 13:00-14:00 hodin 13:00-14:00 hodin Zastupitelstvo obce Radkov n e s o u h l a s í s konání veškerých sportovních motoris$ckých akcí na katastru obce Radkov, pozemek p. č. 1629/1, k. ú. Radkov u Vítkova v úseku silnice č. III/ Vítkov, Podhradí - Radkov, Dubová s platnos ode dne jeho přije, tj. od Hlavním důvodem daného opatření byly s#žnos! z řad místních občanů na omezení pohybu v obci, hluk a někdy i mírně řečeno nevhodné chování pořadatelů vůči občanům. Našimi prioritami jsou hájení zájmů občanů, ochrana přírody a zdravý životní styl. Ne motoris!cké závody do vrchu. Vedení naší obce by také mohlo využít média a bránit se vůči těmto pomluvám. Buďme však nad věcí. Odborníkům a pisálkům vzkazujeme nechte žít občany obce Radkov v klidu bez šíření pomluv a lží. Doufám, že se mi podařilo alespoň částečně osvětlit vzniklou situaci. Já i členové zastupitelstva jsme hájili svým rozhodnu- #m zájmy Vás, občanů. Není možné Vás informovat o všech detailech celé situace, ale věřte, že naše rozhodnu# bylo na místě. Jinou záležitos#, která se nás přímo dotýká a je v současné době nejžhavějším tématem, je neděle a hluk. Jde o rušení nedělního klidu zvukem sekaček, motorových pil, křovinořezů a podobných strojů. Může se stát, že jste neměli čas a z nějakého důvodu tyto práce nemohli provést v jinou dobu, než v neděli. Je však slušnos# domluvit se se sousedy, zda jim nebude hlučná činnost vadit. Nastalo období krásného letního počasí a chceme si volný čas užít více na svých zahradách v klidu, v pohodě a ne poslouchat řev hlučných strojů. Nenarušujme si tak vztahy mezi sebou. Obec může učinit opatření a vydat obecně závaznou vyhlášku o rušení nedělního klidu. Důsledky pro nás občany však nejsou příjemné. Nastane vzájemné udávání na nedodržování právního předpisu obce, volání policie a v konečné fázi řízení u přestupkové komise, ukládání nemalých pokut a hrazení nákladů řízení. Pro obecní rozpočet to bude znamenat jediné - navýšení nákladů na řešení přestupkové agendy. Myslím si, že toto je nejkrajnější řešení a nerad bych takovéto opatření přijímal. Vážení občané, na konci mého povídání Vám přeji příjemné proži# letních dnů a našim dětem krásné a slunečné prázdniny. Zamysleme se sami nad sebou a zkusme být vůči sobě a druhým ohleduplnější. Nic nás to nestojí. Starosta obce strana 1

2 Provozovna kadeřnictví v Radkově oznamuje změnu provozních hodin od Středa: od 10,30 do 16,30 hodin od 16,30 do 19,00 hodin (dle domluvy) Pátek: od 7,30 do 9,00 hodin (na objednávky účesy) Předškoláci V letošním roce má obec opět pro rodiče budoucích prvňáčků připraven finanční dar ve výši 1 500,- Kč na nutné školní výdaje. Rodiče si mohou finanční dar vyzvednout na obecním úřadě v termínu od Podmínkou pro poskytnu" finančního daru je trvalý pobyt v obci Radkov. BLAHOPŘÁNÍ Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěs! a spokojenos" Duben Květen Vlčková Marie 65 let Švendt Josef 60 let Cihlář Bohumil 75 let Křížová Emilie 60 let Václavíková Ilona 65 let Červen Michalíková Milada 65 let Den matek v Radkově Druhou květnovou neděli jsme se v Kulturním domě v Radkově sešli k oslavám Dne matek. Do posledního místa naplněný sál měl možnost se potěšit i pobavit při vystoupení vítkovských mažoretek, Mateřské školy v Radkově a výtvarného kroužku Pastelka. Po závěrečném slovu pana starosty byly všem maminkám rozdány kvě#ny. Kateřina Skalíková, kulturní komise Pálení čarodějnic V pátek proběhlo již tradiční pálení čarodějnic. Po srazu u obecního úřadu se čarodějnice vydaly pěšky (z důvodu špatné viditelnos# byl vydán úřadem pro letecký provoz zákaz letů) na pochod, který vedl přes Radkov a Dubovou až na zříceninu hradu Vikštejna. Během cesty malé čarodějnice plnily nelehké úkoly, se kterými si skvěle poradily. Na Vikštejně byla upálena čarodějnice a poté se při výkladu o čarodějnicích opékaly párky, které všem moc chutnaly. Všichni zúčastnění si toto odpoledne užili. Michal Bek, místostarosta strana 2

3 Velikonoční jarmark Dne 5. dubna 2015 proběhl již tradiční Velikonoční jarmark v prostorách obecního muzea na faře. Návštěvníci měli možnost si zakoupit velikonoční dekorace z dílny výtvarného kroužku Pastelka. Zajímavé byly i výrobky ze spolku Radkov. Dě! z mysliveckého kroužku Srnčata pořádaly bleší trh. Kdo měl zájem, měl možnost si na místě uplést velikonoční pomlázku nebo jen tak se projít po farní budově a užívat si volného dne při prohlídce historických exponátů. Všem organizátorům akce touto cestou děkuji. Petr Dubový, starosta Knihovna Radkov - Noc s Andersenem Obecní knihovna pořádala z 18.4 na tradiční Noc s Andersenem. Pro 13 dě", které v knihovně přespaly, byly připraveny různé soutěže i hry. Malí nocležníci si také vyrobili záložku do knihy, sami četli z pohádkových knížek, poslouchali ukázky z audioknih a nakonec i pohádku na dobrou noc od paní knihovnice. Po probuzení a dobré snídani od maminky si ještě pohráli, a nakonec při odchodu dostali za odvahu malé dárky od obecního úřadu. Marie Žiačiková Spolky Zahrádkáři Radkov Zahrádkáři v naší obci mají dlouholetou tradici. Tento spolek vznikl v 70. letech 20. stole". V současné době má 29 členů. Přidalo se k nám několik mladších zájemců. Něco z naší činnos!: na jaře a podzim upravujeme okrasnou zeleň u Kulturního domu a Obecního úřadu. Každý rok pro naše členy pořádáme v létě opékání na hřiš! a Mikulášské posezení. Navštěvujeme také naše jubilanty. Kdo má zájem přidat se k nám, je srdečně zván. Marie Hrubá Rybáři Zpráva z kulturní akce konané dne od 15 hod. na fotbalovém hřiš! v Radkově, kterou každoročně pořádají Rybáři Radkov. Jedná se o tradiční svátek, který se nazývá Smažení vajec. Datum konání tohoto svátku je stanoven církevním kalendářem. Traduje se, že na svatý duch - do vody žuch, a v tomto období se má smažení vajec konat. Na datum konání tohoto výše jmenovaného svátku nám však bohužel nepřálo počasí, citelně se ochladilo, pršelo, foukal studený vítr. Účast lidí z důvodu špatného počasí byla velmi slabá, odhadem asi 40 lidí. Bylo spotřebováno 90 vajec, několik chlebů, plus pro naše nejmenší se opékali špekáčky. Za pořadatelé této kulturní akce - rybáře Radkov - byli přítomni pan Konečný a pan Hýbl. Za obecní úřad Radkov pan starosta Dubový a členka zastupitelstva paní Chudíková. Z této kulturní akce byly pořízeny fotografie, které jsou k dispozici. Věřím, že v budoucnu při konání takových akcí nám počasí bude příznivě nakloněno a bude velká účast. Za rybáře Radkov - Vladimír Konečný strana 3

4 Z historie naší obce Paměť obce Roderichova kaple v Radkově Dubové Na dolním konci osady Dubová, u silnice k Podhradí, na kraji lesa před odbočkou ke hradu Vikštejnu, stojí malá omítaná výklenková kaple. Odedávna se jí říkalo Roderichova. Je ukončena křížovou střechou a v zaklenuté nice, kryté mříží, visíval kdysi obraz Panny Marie a později Cyrila a Metoděje. Podle záznamů v archívu fary v Radkově byla již v r na silnici z Dubové (Horního Vikštejna) do Podhradí (Dolního Vikštejna) postavena kaple z pevného materiálu, na místě staré, dříve zničené stavby. Byla to čtyřstranná kaple s nikou, v níž byl za železnou mříží mariánský obraz. Stříška byla krytá břidlicí." 1 Kaplička, na tomto místě stávala po stale!. Původně byla dřevěná a byla jednou z prastarých záš#t, střežících cestu z Melče do Vítkova. Odedávna stávala na vrcholu prudkého stoupání staré hradní cesty v místě, kde se #, kdo po ní putovali, zastavovali, aby si odpočinuli, zamysleli a pomodlili. Stávala na místě, kde se z cesty odbočovalo ke hradu Vikštejnu. Také!m bylo toto místo významné. Každý návštěvník hradu kolem ní musel projít, ať už šel do hradu nebo jej opouštěl. Po třice#leté válce, kdy hrad Vikštejn zůstal v rozvalinách a jako nové panské sídlo byl v osadě Horní Vikštejn vystavěn barokní zámek, také odbočka ke hradní zřícenině postupně ztrácela svůj význam. Karel svobodný pán Troilo z Troiburgu, který Vikštejnské panství vlastnil mezi lety 1755 a 1765, však kapli za zbytečnou nepovažoval. Aby podtrhl její význam, zřídil nadaci a založil při kapli poustevnu. V osmnáctém stole! byly vznikající poustevny zajímavým doplňkem tehdejší krajiny a zřizovány byly na místech ležících mimo města a vesnice, často při poutních kostelích a kaplích. Obývány byly poustevníky, kterými ve Slezsku byli z velké čás# terciáři řádu sv. Fran#ška při konventech minoritského řádu. Jejich úkolem bylo pečovat o čistotu kostela nebo kaple, její otvírání ráno a uzavírání večer, přípravu bohoslužebných rouch, zdobení oltáře a zvonění ve stanovenou denní dobu. Působili-li při hřbitovní kapli či kostelíku, dbali o čistotu a pořádek na hřbitově a konali také hrobnické práce. Do vikštejnské poustevny byl ustanoven minoritský terciář konventu sv. Ducha v Opavě Ludvík Langmar#n 2. Ten se narodil v roce 1733 a po vstupu do opavského minoritského kláštera, se kolem roku 1760 stal, po zřízení Troilovy nadace, vikštejnským poustevníkem. Dbal o zdejší kapli a za to z nadace, od správy vikštejnského statku, dostával almužnu a obilí. Poustevna u zdejší kaple stála až do roku Patentem ze dne 13. ledna 1782 to#ž císař Josef II., v rámci svých reforem, poustevny zrušil. Poustevník Langmar#n se vrá#l do mateřského kláštera a kaple osiřela 3. Stála tu pak až do konce třicátých let 19. stole! a postupně chátrala. Podstatná změna jejího osudu nastala v roce 1837, kdy došlo na vikštejnském zámku k radostné událos#. Majiteli panství, Ferdinandu, hrabě# von Arz-Wasegg se ke dvěma starším dcerám jako tře! dítě narodil pokračovatel rodu - syn Roderich. Jeho celé jméno bylo Roderich, Emanuel, Ferdinand, Johann von Neuhaus, Anton, Bernhard, Paul Graf von Arcz Wassegg Neuhaus. Narodil se 29. června 1837 a farář Johann Hausner jej dne 2. července v radkovském farním kostele pokř#l. Říká nám to zápis v křestní matrice. A právě na počest narození svého prvorozeného syna se šťastný otec rozhodl místo staré zchátralé dřevěné kaple postavit novou. Tak vznikla do současné doby stojící Roderichova kaplička. Majitelé panství ji udržovali a před osmdesá# lety ji nechali opravit hrabata Razumovš!. Dochovaná fotografie, pocházející z období mezi oběma světovými válkami, znázorňuje údajně hraběnku Razumovskou, klečící u kaple. Po druhé světové válce z obce zmizeli její německy mluvící obyvatelé a také Razumovš!. Nově příchozí osadníci o kapli nic nevěděli a tak k ní občas jen někdo přinesl kvě#ny a ztracený mariánský obraz byl později nahrazen obrazem svatých Cyrila a Metoděje. Kaple však postupně chátrala a na počátku tře!ho #sícile! už byla ve velmi neutěšeném stavu. O její opravu se dlouho nikdo nestaral. Kaplička není oficiálně prohlášena kulturní památkou, a tak její stav nikoho příliš nezajímal. Svým způsobem však památkou je byla postavena na památku narození dědice rodu. To bylo od počátku její poslání a zůstává až dosud. Jenom to o ní musíme vědět - musíme znát její historii, abychom pochopili její význam a hodnotu. V poslední době se díky inicia#vám občanských sdružením Za Opavu a Radkov, kaple dočkala celkové opravy. A na její průčelí se opět vrá#l po válce zničený nápis Roderich kapelle. Jeho smůlou bylo to, že zněl německy. A jméno Roderich také české nebylo. Tak tady to jméno po vyhnání Němců nemělo co pohledávat. Kdyby ještě tehdejší ideologové věděli, že onen Roderich byl synem aristokrata, který zdejší německy mluvící lid jistě krutě vykořisťoval, nezůstala by nám do dnešních dob nejspíš ani ta kaplička. Naštěs! tady ztráta historické pamě# pomohla a tato milá drobná církevní stavba se nám dochovala až do dnešních dnů. (fotografie kaple na následující straně) Petr Zahnaš 1 Kouřilová, D., Rosová, R. Etapová výzkumná zpráva - zjišťovací terénní průzkum auten#ckých forem stavebního projevu v regionu Opavska. Památkový ústav v Ostravě, V literatuře (např. Sakreida,R: Hrad Vikštejn, Radkov 1933) se občas mylně uvádí jméno poustevníka Mar#n a to, že bydlel ve zříceninách hradu. 3 O kapli a při ní žijícím poustevníkovi se dočítáme také v pověstech. Jako příklad zde můžeme uvést pověst Tajemné klekání ze Sakreidovy knihy Hrad Vikštejn. strana 4

5 Spolek Radkov Výuka památkové péče v Radkově V mateřské škole v Radkově se ve školním roce 2014/2015 uskutečnil originální projekt zaměřený na výchovu ke vztahu ke kulturnímu dědictví. Edukační program, nazývaný krátce Památkovaná, se přitom zaměřoval na taková témata jako např. nemovité a movité památky, světské a církevní památky, řemesla či archeologie. Dě! se v průběhu celého školního roku mohly blíže seznámit se zajímavými místy v Radkově a Dubové, jako jsou kostel, fara či zámek, navš"vit firmu Kovoblesk, diskutovat s kamnářem či panem starostou, anebo se vydat na výlet do opavského muzea. Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen dětem a pedagogům z MŠ v Radkově, ale také všem, kteří se do projektu zapojili. Kateřina Skalíková, spolek Za Opavu a spolek Radkov Noc kostelů V pátek 29. května se v Radkově uskutečnil již 2. ročník mezinárodní akce Noc kostelů. I tentokrát bylo možné shlédnout celý interiér kostela Narození Panny Marie a účastnit se jednotlivých ak!vit. Návštěvníci byli svědky slavnostního vyhlášení výtvarné soutěže Místo, kde žijeme, všechny výtvarné práce byli ke zhlédnu" na faře. Následovala odborná přednáška Mgr. Petra Zahnaše o významných radkovských rodácích a celá akce byla ukončena drama!zací básně Pastýřka putující k dubnu spojené se s"novým divadlem. Po celou dobu bylo k dispozici výborné domácí občerstvení. Děkujeme všem návštěvníkům a také těm, kteří pomohli tento výjimečný večer připravit. Kateřina Skalíková, spolek Radkov strana 5

6 Brontosauři na Vikštejně Stejně jako v předchozích letech se i letos v dubnu podařilo na Vikštejně uspořádat společnou víkendovou akci spolku Radkov a Hnu! Brontosaurus. Mladí studen" a nadšenci pomohli s jarním úklidem zříceniny. S okolí hradeb byly vysbírány odpadky a odstraněny nálety zeleně, ve sklepních prostorách byly uklizeny kameny. Při té příležitos" jsme pod hromadou kamení nalezli pěkné fragmenty různých architektonických článků. Pokračovali jsme také v zaměřování hradní zříceniny s jejími aktuálními poruchami. Dokumentace bude sloužit k plánované obnově památky. Tomáš Skalík, spolek Radkov Výtvarná soutěž Místo, kde žijeme Spolek Radkov vyhlásil v měsíci dubnu 2015 výtvarnou soutěž pro oblast celého Vítkovska na téma Místo, kde žijeme. Celkem bylo odevzdáno 154 výtvarných prací, ze kterých vybrala odborná komise tyto práce: V kategorii A (dě! ve věku 5-10 let): celkem 97 prací Matěj Bolf, MŠ Radkov Tereza Kokořová, ZŠG Vítkov Vendula Lichovníková, ZŠG Vítkov V kategorii B (dě! ve věku let): celkem 55 prací Vendula Haasová, ZŠ Melč Nela Doubková, ZŠG Vítkov Anežka Štencková, ZŠ Melč V kategorii C (mládež ve věku let): celkem 0 prací V kategorii D (dospělí ve věku 26 a více let): celkem 2 práce Linda Kudlová, Radkov Lucie Šušková, Klokočov Výherci byli odměněni u příležitos! Noci kostelů v kostele Narození Panny Marie v Radkově. Děkujeme všem, kteří se výtvarné soutěže zúčastnili a pomohli s její organizací. Kateřina Skalíková, spolek Radkov Výstava trvá do odvolání, po objednání se na Obecním úřadě je možné tuto výstavu navš"vit na místní faře v Radkově. strana 6

7 Mateřská škola Radkov Výlet do Rožnova p. Radhoštěm Díky poskytnu grantu jsme se začátkem června mohli vydat společně s MŠ Klokočov do Rožnova pod Radhoštěm. Prvotním cílem bylo Dřevěné městečko, které jsme si s dětmi prošli křížem krážem. Dě! zaujalo vyprávění o dobách dávno minulých a velice se divily, jak lidé tehdy mohli takto žít. Téměř vše pro dě! bylo nové, zam nepoznané Mateřská škola v přírodě V květnu jsme neustále hlídali, kdy se jaro probudí do krásy. Když tento den přišel, neváhali jsme a zamířili ven v rámci kvě!nového dne. Prošli jsme se k aleji na Dubové a tam se učili plést věnečky z pampelišek. Někdo si dokonce sám udělal náramek či prstýnek, ale nebylo to nic jednoduchého a byla potřeba pomoc dospělých. Pobyt na čerstvém vzduchu jsme si užili a do školky se vraceli ověnčeni zlatými květy a někteří ozdobeni i blátem, které bylo dalším skvělým zdrojem zábavy. Do přírody jsme vyrazili také o pár dní později, a to pouštět lodičky s pomocí prak!kantky Adélky. Jelikož bylo a někdy i podivné. Procházeli si tedy městečko s velkým zájmem. Po občerstvení jsme měli spoustu času a tak jsme se rozhodli navšvit další část Valašského muzea v přírodě, a to Valaškou dědinu. Tento areál je velice rozsáhlý a proto jsme si s!hli projít pouze jeho část. Všechny nás překvapilo, když jsme potkali pasoucí se krávy, malá kůzlata s velkým beranem a radost nám udělalo, když jsme si mohli pohladit oslíka. Prošli jsme několik budov, pověděli si opět pár slov, popsali různé vybavení domků a navšvili kováře, u kterého si někteří zakoupili suvenýr ruční výroby. Třešničkou na dortu po náročné procházce muzeem byla návštěva obchodu se suvenýry, kde si každý v potoce málo vody, tak jsme žádnou slávu nezažili, ale určitě jsme se nenudili a také nám nebe slibovalo brzký příchod deště, který loďkám jistě pomohl. Výlet jsme si prodloužili dále k lesu, kde jsme se občerstvili u studánky a poté se pod stromy prošli kousek dále. Věříme, že se dětem akce líbily a snad se nám touto cestou povedlo podpořit v nich lásku k přírodě! Červen je v mateřských školách měsícem výletů a venkovních ak!vit. U nás to není jiné, a tak jsme již první den tohoto měsíce započali oslavou Dne dě. Potřebovali jsme doplnit energii na následující dovádění, a tak koupil něco malého. Na utrácení se dě! těšily celý den, ale nutno dodat, že to neznamená, že si návštěvu této národní památky neužily a my věříme, že si alespoň krátce uvědomily, jak je v dnešní době vše jednodušší a jak se proto máme dobře. A my se již teď těšíme na další výlet za kulturou! Učitelky MŠ Radkov jsme se nejdříve posilnili ovocnýma dobrotami a čokoládou, připili jsme si exo!ckým nápojem a vyrazili v prasátkových čelenkách slavit ven. Od kamaráda Prasátka jsme obdrželi mapu, ze které jsme četli, hledali a následně plnili úkoly. Váleli jsme sudy, lezli po čtyřech, běhali, kreslili čuníky, závodili a nakonec nás čekala odměna schovaná v písku, kterou jsme si společnými silami museli vybojovat. Užili jsme si ještě chvíli na zahradě, hráli hry na přání a nakonec se všichni již bez energie, ale plní nadšení, vrá!li do školky. Ať žije Den dě! Učitelky MŠ Radkov strana 7

8 Masarykova základní škola a mateřská škola Melč V zemi keltských potomků Druhou květnovou sobotu na celých šest dní vyjeli žáci naší školy (Adrian Horváth, Radim Šustek, Zuzana Uvírová, Pavlína Machurová, Jana Johnová, Tereza Gašpariková, Anna Zálešáková, Markéta Trávníčková a Zuzana Opatřilová) za doprovodu svých učitelů na poslední poznávací výjezd v rámci projektu Comenius. Tentokrát jejich kroky směřovaly na severozápad, Ohlédnu! za Melčským kulturním jarem Měsíc květen je nejenom lásky čas, ale u nás v Melči je to i doba, kdy již roky probíhají činnos!, podporující u dě" kulturní povědomí, a to v nejširším smyslu slova. Tento rok připadlo tradiční Melčské kulturní jaro na druhý májový týden a zcela se nechalo unášet výročím založení českého školství, stejně jako výstavbou důstojného stánku pro výuku dě" (dnešní horní budova školy č. 192). Kulturní týden byl zahájen výstavkou uměleckých, především výtvarných prací se školní tema!kou. Součás" vernisáže byly i výstavní panely připomínající poměrně pohnutou minulost českého školství na Melčsku. V úterý se všechny dě! a jejich rodiče, prarodiče či známí sešli v kulturním domě, aby si prostřednictvím nabytého a pestrého programu připomněli školní léta dob dávných i docela nedávných. Diváci tak vyslechli fik!vní pověst na ostrovní zemi s pohnutou historií, do Severního Irska. Žáci pobývali v hos!telských rodinách malebného městečka Moira, kde poznávali jejich životní styl, zvyky, kulturu a ochutnávali místní tradiční jídla. Každý den byl pro ně připraven pestrý program, seznámili se s dominantami největšího severoirského města Belfastu, s budovami parlamentu, radnice, univerzity i s místem, odkud vyplouval Titanic. Jiný druh poznání severoirské země přinesla žákům návštěva hradů Carrickfergus a Dunluce, pobřežních vesniček a Giants Causeway (Obřího chodníku), dech beroucích čedičových sloupů a jiných pozoruhodných útvarů vedoucích do moře. I mezi tolika činnostmi se žáci neopomněli učit. Na prvním místě to byla anglič!na, skrze kterou jedinou se mohli se svými hos!teli a záhy i přáteli dorozumět. Přišlo však i na výuku Ceili, jedinečného irského tance, a žáci měli možnost nahlédnout i přímo do vyučování irských dě", stejně jako do jejich sešitů a na jejich práce. Konečně na vlastní kůži všichni zúčastnění zažili vrtkavost přímořského severoirského podnebí, kdy se během jediného dne vystřídaly hned tři roční období jarní lijavec, letní sluneční paprsky a došlo i na podzimní silný vítr. Severní Irsko je i přesto nádherná země plná zeleně, stromů, pastvin a hlavně pohos!nných a dobrosrdečných lidí o založení školy Jaroslavem Novobilským, písní si připomněli odkaz prvního československého prezidenta, tanečky na mo!vy Večerníčka či ve spartakiádním rytmu evokovaly krásný úděl let školní docházky prarodičů i rodičů. Týden kultury pak uzavřela soutěž o kulturním povědomí a filmová přehlídka, jak jinak než zaměřená na školní problema!ku. Věříme, že se především veřejné vystoupení našich dě" a žáků líbilo a všem rodičům a přátelům školy "mto upřímně děkujeme za podporu a přízeň. EKOŠKOLA a nově i FÉROVÁ Dva roky uběhly jako voda a především členy Ekotýmu čekala náročná zkouška, a to v podobě obhájení mezinárodního!tulu Ekoškola. V závěru dubna tak celý den auditorky sledovaly, pozorovaly a hlavně kladly záludné otázky týkající se odvedené práce v oblas! environmentální výchovy. Ocenily především úzkou spolupráci žáků školy s mateřskou školou, resp. jejich osvětové programy vzhledem k malým dětem. Stejně tak byla naše škola chválena za opatření, jež vedly k nemalým energe!ckým úsporám. Samozřejmě, že se našly i oblas!, kde je třeba ještě přidat, nicméně skutečnost, že 18. června 2015 si vybraní členové Ekotýmu spolu s koordinátorem environmentálních činnos" převezmou v prostorách Valdštejnského paláce nový!tul EKOŠKOLA, je potěšující a všeříkající. Kromě obhájeného!tulu Ekoškola si naše ins!tuce přidala do sbírky další ocenění, a "m je cer!fikát FÉROVÁ ŠKOLA. Ten je pro nás vizitkou toho, že jsme školou otevřenou, a to jak vzhledem k novým vzdělávacím trendům, tak především k našim žákům a k podnětům ze strany jejich rodičů. Zároveň je pro nás i pro všechny ostatní, kteří se zajímají o naši školu, důkazem, že zde usilujeme o příjemnou, příznivou, ba přátelskou atmosféru. A právě spokojené dítě, potažmo spokojený rodič, je pro naši školu jednou z velkých priorit Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy strana 8

9 Nocování s ježkem TRAMPÍKEM dalo zabrat dětem všem. V noci to školou zase ožilo, dva tucty dě" ve spacáku zde přespalo. Bylo to 22. května 2015, kdy převážně dě 1. ročníku byly na jednu noc odloučeny od rodičů a zažily s ježkem Trampíkem (název vzdělávacího programu školní družiny) dobrodružnou noc. Tu provázely soutěže, hry, diskotéka a po setmění přišlo i na stezku odvahy. Dě o půlnoci padly únavou, aby se ráno probudily zase čilé a svěží. Po sobotní snídani následovalo loučení s ježkem Trampíkem, který si od dě" vysloužil spoustu pochval, jež dodnes hrdě na svých bodlinách nese. Veliké díky za povedenou akci právem náleží paní vychovatelce Marii Žiačikové a prakkantce Ivě Mrovcové, které svůj volný čas věnovaly dětem. Anna Schindlerová, vedoucí vychovatelka ŠD Dětský domov a Školní jídelna, Radkov - Dubová Duhový běh Rainbow run Rainbow Run je pěkilometrový běh plný zábavy a rados určený pro všechny lidi se srdcem na pravém místě, kteří milují život a umí si ho užívat plnými doušky. Nejde o vítězství, ale o zábavu a radost ze života, protože vítězem je každý, kdo běží. A ZÁSTUPCI NAŠEHO DĚTSKÉHO DOMOVA BĚŽELI Každý účastník obdržel před startem goody bag tričko, brýle, šek v hodnotě 100 Kč pro oddělení dětské hematoonkologie FN Ostrava, balíček barev a pamětní list. Nakonec se vybralo pro nemocnici neuvěřitelných čtvrt milionu korun a všichni se náramně bavili. Rošťák roku V ostravském hotelu Imperiál se v květnu konal tře" ročník akce pod názvem Rošťák roku. Dvanáct dě" z dětských domovů z celé České republiky se přišlo pobavit, zasoutěžit si a především předvést svoje dovednos. Setkali se s osobnostmi, které dosud znali jen z televize. Poznali nové kamarády a... A hlavně předvedli svoje umění. Náš domov zastupoval Alex Drinek, který si do soutěže vybral tanec. A ten mu jde. Oslnil jím nejenom přítomné diváky, ale i porotce. Po zásluze tak osadil nádherné tře" místo. Od porotců obdržel mnoho a mnoho sladkos", upomínkové předměty, tablet a finanční hotovost v částce deset síc korun. Tyto peníze budou připraveny na to, aby mohl Alex studovat soukromou taneční školu v Opavě. Blahopřejeme! strana 9

10 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Po stopách české a polské historie 2. světové války V únoru 2015 získala naše škola již desátou dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika , tentokrát na historický projekt Po stopách české a polské historie 2. světové války. Tímto projektem chceme žáky i pedagogy blíže seznámit s místy, jež jsou spojeny s drama!ckými událostmi tohoto období a na nichž se odehrávaly česko-polské dějiny 2. světové války. Během projektu si žáci vyzkouší práci s historickými prameny, fotografiemi, ukázkami z!sku, historickými studiemi a budou tak mít možnost zažít dějiny na vlastní kůži. Vlastní realizace projektu probíhá od března do června 2015 a během tohoto období se vždy 20 českých a 10 polských žáků základní školy a studentů gymnázia se svými pedagogy zúčastní jedné ze tří ak!vit. První, nazvaná Místa utrpení a boles! našich předků, již zavedla ve dnech studenty sep!my a kvarty do našeho hlavního města, kde navš#vili vzdělávací centrum Židovského muzea (přednáška na téma My a oni - An!semi!smus a moderní společnost), včetně jeho tří objektů - Pinkasovy synagogy, Židovského hřbitova a Staronové synagogy. Dále se podívali do Národního památníku na Vítkově a Národního památníku hrdinů heydrichiády, v němž viděli i krátký film, který studentům přiblížil přípravu atentátu a období heydrichiády. Další zastávkou byl Terezín, kde si prohlédli všechny objekty, které Památník Terezín nabízí Muzeum ghe$a, Modlitebnu a mansardu, Malou pevnost, Magdeburská kasárna, Ústřední márnici, Kolumbárium, Krematorium a Židovský hřbitov. Posledním navš#veným místem byly Lidice, kde všichni účastníci prošli muzeum a pietní území. Další dvě ak!vity se uskuteční ve dnech června První nese název Válečné stopy v Moravskoslezském kraji, v rámci níž žáci osmých ročníků navš#ví Památník 2. světové války v Hrabyni, Vojenskou pevnost Hlučín- Darkovičky, Ústřední archiv města Ostravy, Krnovskou synagogu, Židovský hřbitov v Opavě a Areál československého opevnění v Opavě-Milostovicích. Účastníci ak!vity pojmenované Stopy 2. světové války v Polském Slezsku ze třídy kvinty pak zavítají do Gliwic, kde navš#ví místo, které posloužilo jako záminka pro započe# 2. světové války, následně do koncentračního tábora v Osvě!mi a v Krakově navš#ví továrnu Oskara Schindlera, jehož jméno vešlo do povědomí lidí díky oscarovému filmu Schindlerův seznam, a následně historické centrum města. Do celého projektu bude ak!vně zapojeno celkem na 120 žáků a 20 pedagogů ze Základní školy a gymnázia ve Vítkově a partnerských škol z polských Kalet. Žáci a pedagogové tak budou mít opět příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení mul!kulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér. Celý projekt následně bude ukončen výstavou fotografií, které budou pořízeny na jednotlivých ak!vitách. Výstava samotná, na níž Vás #mto zveme, bude přístupna široké veřejnos! v posledních čtrnác! dnech měsíce června v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov. Mgr. Michaela Škrabalová Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Překračujeme hranice strana 10

11 Výtvarný kroužek Pastelka Výšlap na Holubici V sobotu jsme pro dě! a rodiče uspořádaly výšlap na Holubici a okolí. Na Holubici jsme se dopravili auty a zde jsme měli domluvenou prohlídku břidlicového muzea. Prohlídku jsme měli s odborným výkladem a byla velice poučná. Dě! se dozvěděly, jak se kdysi tady v okolí jejich domova těžila břidlice. Nejvíce dě! v muzeu zaujal důl, ve kterém byla tma, a jen jsme poslouchali různé zvuky a představovali si, jaké to v dolech muselo být těžké. Po prohlídce jsme se vydali na naučnou břidlicovou stezku. Na konci stezky na nás čekalo to nejlepší-jeskyně. V jeskyni na nás čekal netopýr. Dě! zahrnovaly pana průvodce samými zajímavými otázkami. Dozvěděli jsme se, že v jeskyni je stálá teplota 7 stupňů, že má dvě patra a komíny. My jsme byli ve druhém patře. Pan průvodce nám ukázal největší krápník jeskyně, měl 1 cm a za dalších sto let doroste zase o jeden cen!metr. V jeskyni jsme byli kolem 700 m pod zemí. Stezka byla dlouhá 7 km a všechny dě! ji zvládly ujít na jedničku. Po výšlapu jsme si dali v restauraci na Holubici oběd a spěchali do Radkova. Ve třídě jsme se chvilku natáhli, abychom si po náročném výšlapu odpočinuli. Po malém odpočinku, jsme si na školním hřiš! opekli párky. Chvíli jsme hráli hry, ale už jsme se těšili, až zalehneme do svých pelíšků. K večeři jsme měli výborný bramborový guláš, který nám uvařila Gábina Škrobánková. Po večeři jsme se umyli a zalehli pod deky a čekali, až nám David promítne pohádku. Dívali jsme se na pohádku od Zdeňka Svěráka Tři bratři. Než pohádka skončila, všichni už chrněli. Byl to krásně strávený den, počasí nám přálo a vše se povedlo, jak mělo. Děkujeme o.s. Zálužná za odbornou prohlídku a výklad, obecnímu úřadu Radkov, Gábině Škrobánkové, Davidu Chudíkovi, p. Běťákovi a Vašim dětem, které byly moc hodné a vše zvládly. Xenie Lhotská, Lucie Vlachynská Sběr papíru Koncem května jsme skončili s letošním sběrem papíru. Povedlo se nám shromáždit přes 1300 kg. Účast dě": 1. místo.ondřej Běťák 105 kg 2. místo.klára Lhotská 89,5 kg 3. místo.kuba a Peťa Janečkovi 79 kg 4. místo.kristýna Kubíčková 76,8 kg 5. místo.hubert Pořízka 56,7 kg 6. místo.lucie Mrovcová 35 kg 7. místo.adam Smrkovský 32 kg 8. místo.nikola Lhotská 25,7 kg 9. místo.natálie Hrubá 22 kg 10. místo.vanesa He#ová 7 kg Blahopřejeme a všem zúčastněným dětem moc děkujeme. Pro všechny je připravená odměna. Poděkování patří i Vám všem, kteří jste nám se sběrem papíru pomáhali a přispívali. Ještě jednou moc děkujeme. Od září sběr papíru opět pokračuje. Lucie Vlachynská, Xenie Lhotská strana 11

12 Výlet do Westernového městečka Boskovice Konečně jsme se dočkali soboty a dlouho plánovaného výletu do Westernového městečka Boskovice. Odjezd autobusu byl už v 7:15 a do městečka jsme vyrazili v 7:45. Výletu se zúčastnilo 53 lidí, a to nejen z Pastelky. Cesta trvala kolem 2,5 hodin. Na místo jsme dorazili v 11 hodin. V městečku jsme si museli vyměnit peníze na jejich místní dolary. Ve 12 hodin jsme měli objednanou koňskou show. Byl to nádherný zážitek. Paní nám ukázala, že se dá s koňmi pracovat bez používání všelijakých pomůcek. Po vystoupení jsme měli volnou zábavu. V městečku probíhal Country víkend, takže jsme se někteří zapojili a zkusili se naučit pár country tanců. Ve tři hodiny jsme se sešli na plánované divadlo Černý jestřáb, ale než jsme odevzdaly vstupenky, přepadla nás bouřka a dešťová průtrž, takže se divadlo nekonalo a všichni jsme se nahrnuli do baru, kde jsme čekali až bouřka ustane. Naštěs! ustala brzo a divadlo mohlo začít. Příběh Černý jestřáb byl zajímavý. Střílelo se v něm, hráli v něm indiáni a byl plný humorných scének. Po divadle jsme se vydali domů. Cestou na nás čekalo nemilé překvapení. Přes cestu byl spadlý strom a elektrické vedení. Čekali jsme na příjezd hasičů a elektrikářů. Dětem čekání zpříjemnili hasiči, kteří dětem půjčili hasičskou přilbu. Na odstranění závady jsme čekali kolem 1,5 hodiny. Pro dě" to byl jeden z největších zážitků toho dne. Do Radkova jsme přijeli kolem půl deváté. Všem zúčastněným moc děkujeme za účast a doufáme, že se vám výlet líbil a jste plní zážitků, tak jako my z Pastelky. Děkujeme panu řidiči Mar"kánovi, p. Brožkovi za zařízení autobusu a hlavně Vašim dětem, které byly moc hodné. Těšíme se na další výlet s vámi. Pastelka a dě Poděkování Děkujeme dětem za povedené vystoupení ke Dni matek. A děkujeme za jejich účast a docházku do kroužku během tohoto školního roku. A Vám všem za pomoc při pořádání a účas! na našich akcích. Pozvání: Hledání pokladu se stezkou plnou úkolů, aneb loučíme se s Pastelkou Zveme všechny dě" ve středu na odpolední hledání pokladů se stezkou plnou úkolů. Dě" budou soutěžit ve dvojicích a budou závodit na čas. Na konci stezky bude pro každého nachystán poklad a na závěr si opečeme párek. Tímto zveme i rodiče, pro které bude přichystáno menší občerstvení. Start: 14 hodin u Kovoblesku Konec: Kolem 18 hodin S sebou: párek + chleba, vhodné oblečení Prázdniny Těšíme se na vás O prázdninách kroužek probíhat nebude, ale máme pro dě" přichystanou prázdninovou akci. Letní dětskou Benátskou noc. Noční promítání a stanování na velkém hřiš". Bližší informace ještě upřesníme. Dětem přejeme na vysvědčení samé jedničky a Vám všem o prázdninách pěkné počasí a spoustu zážitků. Nashledanou v září Pastelka strana 12

13 Kroužek mladých přátel myslivos a přírody Srnčata z Radkova Les, myslivost a kůň na Libavé V sobotu se Srnčata z Radkova zúčastnila akce Les, myslivost a kůň na Libavé pořádané Vojenskými lesy a statky ČR v Lipníku nad Bečvou ve spolupráci s Armádou České republiky. K vidění byla přehlídka trofejí ulovené zvěře, která byla doprovázená úvodní komentovanou prohlídkou. Dále pak chovatelská ukázka práce chladnokrevných koní a především lesní pedagogická činnost pro dě, které si mohly vyzkoušet některé lesnické činnos jako například výsadbu semenáčku nebo manipulaci se dřevem. K dispozici jim byla také laserová střelnice, zapůjčená lesnickou fakultou v Brně. Měly také možnost si vyrobit medaili z březové větve, kterou si samy uřezaly a následně pak ozdobily. Stanoviště byla zaměřena na myslivost a lesnictví a poznávání přírodních materiálů. Po splnění všech stanovišť byla naše Srnčata odměněna pexesem s mysliveckou témakou a propagačními materiály Vojenských lesů a statků. Kristýna Sýkorová Zachraňujeme studánky Spolek Radkov ve spolupráci s dětským Kroužkem mladých přátel myslivos a přírody Srnčata z Radkova a s místními obyvateli, zahájili v dubnu obnovu první studánky, a to studánku V Důlku. Velmi milou jarní slavnost navš!vila studánková víla, která nám pomohla studánku otevřít, a poté jsme se hned pusli do práce. Čištění, přenášení, hrabání, odnášení odpadků a kles!, bavilo nejen dě, ale i dospělé. Pracovní část byla vyvážena čás! relaxační při závěrečném posezení u táboráku. V následujících měsících budeme při obnovách studánkových míst pokračovat a uvítáme akvity i vás ostatních, jak při fyzické pomoci, tak radou či vzpomínkou k těmto přírodním místům. Kateřina Skalíková, spolek Radkov strana 13

14 Tělovýchovná jednota SPS Radkov Jako první bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás povzbuzovali na zápasech. Děkujeme také výtvarnému kroužku PASTELKA, který nám o poločase posledního domácího zápasu pro! Deštné předal maskota a znaky, které sami dě! vymyslely. Dále pro fanoušky připravily taneční vystoupení. Fotbalovým maskotem se stal plyšový drak. Plánované akce přes prázdniny 3. ročník turnaje v malé kopané v sobotu od 10:00 hod Startovné: 120,-Kč na osobu (v ceně jídlo, pi!, cena pro tým) Pravidla: 2x12min každý s každým 5+1 (počet náhradníku není omezen) hlavní podmínka: v týmu mohou být maximálně 2 hráči, kteří nebydlí, nepochází, nehrají nebo nehráli za Radkov Přihlášení: (název týmu, počet hráčů + jména hráčů) do Na (předmět: Fotbal) Tel.: Osobně u předsedy Davida Chudika Maximální počet týmů pro turnaj je 6 1. ročník turnaje ve volejbale, sobota Startovné: 50,-Kč na osobu (v ceně pi!, cena pro tým) Pravidla: Hra do 15 bodů, 2sety každý s každým 5 na 5 (počet náhradníku není omezen) hlavní podmínky: V týmu musí být minimálně 1 žena Na hřiš" musí vždy jedna žena v týmu hrát Přihlášení: (název týmu, počet hráčů + jména hráčů) do Na (předmět: Volejbal) Tel.: Osobně u předsedy Davida Chudika 1. ročník v páce, termín není pevně daný, předpoklad Startovné: 50,- Kč ( místo pohár, 1. místo: putovní pohár + peněžní odměna) Systém hry: Rozdělení do 4 kategorií ženy do 18 let, ženy od 18 let, muži do 18 let, muži od 18 let Pavouk náhodným losem Přihlášení: do Na (předmět: Páka) Tel.: Osobně u předsedy Davida Chudika Všechny další informace o klubu a plán všech akcí naleznete na webových stránkách fotbalradkov.aspone.cz nebo facebook TJ SPS Radkov Sportu zdar! Předseda David Chudik strana 14

15 PŘÍSPĚVKY, NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY A INZERCE NAŠICH OBČANŮ Neděle jako den odpočinku a klidu? V Radkově už žiju několik let. Za těch pár let už dobře vím, že všichni co tu bydlí se mnou, tady bydlí rádi. Musím se vždy strašně pochválit za to, že jsme si pro bydlení vybrali právě Radkov. Když se projdu naší obcí, vidím, že i lidé kolem mě starají o to, abychom to tu měli hezké a to s nejvyšším možným úsilím. Přijde mi, že se ta naše vesnička mnohdy na nás i ostatní směje. Máme všude nádhernou kupu zeleně, pěkně opravený obecní úřad, náměs!čko, dětské hřiště, rodinné domky jsou jako malované a vůbec se moc staráme o to, aby nám tu bylo hezky. Nejsme dokonalí a jistě by se nám mnohé dalo vytknout, ale ve své podstatě se všichni snažíme vyjít si vzájemně vstříc, je-li to jen trošku možné. Tohle jsem si až do nedávna myslela, ale byla jsem překvapená, že skutečnost je trochu jiná. Určitě neházím všechny do jednoho pytle, ale to co mé uši slyšeli, mi téměř vzalo vítr z plachet. Nedávno jsme s přáteli diskutovali na téma sekání trávy, řezání dřeva v neděli apod. Ti starší se začali rozčilovat, že není nic horšího, že v neděli má být klid. Ti mladší jen vesměs pokyvovali hlavou a mě napadlo se nad!m zamyslet. Pracuji na plný úvazek, starám se o malinkou rodinu, domácnost a zvířata. Pla!m hypotéku a jiné závazky. V podstatě se za 24 hodin zastavím, když jdu spát. Jak to vidím já, jako velmi zaneprázdněný člověk? Vidím to tak, že by bylo fajn využít ten jediný den volna sekáním. V klidu to konečně posekat! V neděli se většinou nic neděje, nikam se nejede, do práce nemusím. Možná vidím věci příliš jednoduše, ale myslím, že to není tak těžké říct si: v neděli nebudu sekat trávu ani dřevo, protože chci mít klid. V tomto případě bych šla s davem. Je nás naštěs! většina co bychom chtěli mít v neděli klid. Je nás naštěs! většina co si dokážeme říct: nebudu rušit neděli těm, co chtějí odpočívat. Co mě zvedlo ze židle, když jsem zaslechla, že v neděli se sekat může, protože na to není vyhláška. To je ovšem pecka! Je to přesně ta chvíle, kdy člověk přijde jednoduše o iluze, které by mohl o přístupu lidí mít. Proč nestačí to, že nás pan starosta vlídně požádal o respektování nedělního klidu. Chcete vyhlášku? Abyste na sebe potom za nedodržování tohoto pravidla mohli volat polici a nechali si sázet pokuty? Opravdu jsme se dostali tak daleko, že se nemůžeme na něčem takto jednoduchém domluvit? Opravdu se nám musí direk#vně nařizovat a musí nás před sebou samými pomáhat a chránit policisté? Bylo by mi velmi líto, kdyby to tak bylo, na druhou stranu možná už se jako lidé domluvit nedokážeme. Určitě by, ale stálo se nad!m zamyslet. Zkuste si užít aspoň v neděli to, co pilně tvoříte každý den. Sedněte si do zahrádky, kterou si můžete posekat každý jiný den a užijte si jeden jediný den v týdnu, kdy má být klid, abyste nabrali síly na nový pracovní týden. Ivana Kubíčková Čtvrté setkání umělců se vydařilo nadmíru Hrad Vikštejn znovu po dvou letech přivítal ve zdech literáty, hudebníky a výtvarníky. Jejich setkání, které proběhlo 6. června, přišlo navš!vit okolo dvou stovek zvědavých přihlížejících. Ti tak měli možnost slyšet básně a povídky Kris#ána Šmulíka, Prokopa Woitka a Jana Rypla, ambientní kytarový zvuk Mar#na Dytka, improvizované čtení pražské autorky Petry Stré, své texty představil Jonáš Hájek a Marek Timko. V ostravské čás# programu se představili básníci Jakub Chrobák, Roman Polách, Mar#n Šenkypl, to vše doprovázel kytarista, povídkář a zpěvák Jiří Neduha. Výtvarnou část uvedla Vladana Fuchs, která společně se Zuzanou Remešovou představila řadu svých obrazů, výtvarník Jiří Šebesta představil své skulptury ze zvířecích kos!, Vojtěch Král vytvořil graffi# obraz přímo ve zdech hradu na černou podkladovou fólii, své dílo následně na hradě zanechal. Hudebně provázeli Pure Cityzen, noisové seskupení, hrající jen marginálně, o to silněji jejich představení zapůsobilo. Celé setkání uzavřel písničkář Standa Voda. O hladové žaludky se staral catering v podobě mladých nadšenců, kteří si říkají Pandamie, velkým překvapením byla také cyklokáva, která si uprostřed hradu rozložila svůj stánek. Na akci se setkalo hned několik generací účastníků. Od několikaměsíční dcery básníka Radka Glabazni po osoby v důchodovém věku. Všichni chtěli slyšet, co jim setkání přichystalo. Za organizátory musím poděkovat městu Opava za finanční podporu, obci Radkov za možnost uspořádat akci ve zdech Vikštejna a také všem účinkujícím. Bez nich by nebyla síla akci uskutečnit. A plánovat i nějakou budoucnost, která se zdá být světlejší. Ondřej Hložek strana 15

16 POZVÁNKY Srdečně Vás zveme na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN v sobotu 27. června 2015 od 14 hodin v zámeckém parku v Dubové a na fotbalovém hřiš! Těšit se můžete na soutěže, hry a občerstvení. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá na neděli 5. července 2015 Plánované akce na měsíc září 6. září 2015 Radkovská pouť Drakiáda Radkovský zpravodaj - periodický!sk s evidenčním číslem MK ČR E Vydává Obec Radkov, Radkov 58, Radkov, IČ Redakce: Redakční rada Obce Radkov. Náklad 200 kusů. Za podepsané články (i zkratkou) si zodpovídají autoři sami. Příspěvky, náměty, připomínky a inzerci do dalšího čísla posílejte na ovou adresu: Předpokládaný termín vydání následujícího čísla Radkovského zpravodaje je září strana 16

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více