Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Nadace Děti-kultura-sport Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Klub kultury Uherské Hradiště Program obnovy venkova Spolek pro Obnovu venkova v České republice Škola vesnice v Modré a sponzoři Mediální partner: Český rozhlas Brno MF DNES Dobrý den s Kurýrem Slovácký Deník, Slovácké noviny Radio PROGLAS Radio Čas Zlín RTA Zlín, soukromá televizní agentura Osobní záštitu nad festivalem převzali: MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 16. ročník Mezinárodního festivalu Kunovské léto probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. 2

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Vážení přátelé folkloru, milé děti, vážení hosté! dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na letošním 16. ročníku mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Opět se můžeme těšit na to, že prostranství několika krásných měst a obcí na Slovácku ovládne zpěv a tanec v podání členů řady souborů, které k nám zavítaly jak z České republiky, tak ze Slovenska a dokonce i z poměrně vzdálených míst Evropy: z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska, Lotyšska či Maďarska. S radostí jsem přijal záštitu nad touto milou akcí, která nabízí nejen muzicírování a roztančená pódia, ale také ukázky řezbářského umění, jarmark lidových řemesel a mnoho příležitostí pro přátelská a neformální setkání. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na organizaci festivalu podílejí, neboť během několika let se jim podařilo vytvořit v kraji slunce, vína a zpěvu vyhledávanou kulturní událost oslavující letní slunovrat opravdu tvůrčím způsobem. A zvláště bych chtěl smeknout před všemi, kdo se ve svém volném čase věnují udržování a rozvíjení folklorních tradic a jsou ochotni s nadšením a zápalem pro věc předávat své umění mladé generaci a dětem. Přeji všem hostům, ať se v našem kraji dobře cítí a odvezou si z něj ty nejlepší vzpomínky, všem vystupujícím přeji vnímavé publikum a nám všem pak spoustu pěkných zážitků, které se dotknou našeho srdce a obohatí naši duši! A za rok se těším opět na shledanou! MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Vážení priatelia, S ve¾kou radosťou som prevzal záštitu nad týmto medzinárodným detským folklórnym festivalom. Prihraničná spolupráca a partnerské vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom majú rôzne podoby. Od spoločného budovania ciest v hraničnom území, cez spoločné europrojekty v oblasti cestovného ruchu, až po kontakty našich škôl či kultúrnych zariadení. Som rád, že k podujatiam s dlhou tradíciou, akými sú Slávnosti bratstva na Javorine, Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove či Myjavský folklórny festival, sa pripájajú aj mladšie originálne festivaly ako je Kunovské leto. Toto medzinárodné stretnutie detských folkloristov je zárukou, že ¾udové piesne, tance i tradičné remeslá budú mať svojich pokračovate¾ov aj v nasledujúcich desaťročiach. Takéto podujatia, na ktorých sa stretávajú mladí ¾udia z rôznych krajín Európskej únie, sú zároveň garanciou priate¾ských a partnerských vzťahov ich účastníkov aj v dospelom veku. Organizátorom podujatia želám, aby sa im vydarili nielen všetky hudobno-tanečno-spevácke vystúpenia, ale aj celý bohatý sprievodný program od rezbárskeho sympózia, cez svätojánsky jarmok až po vyhlásenie výsledkov a večerný ohňostroj. Všetkým účastníkom festivalu prajem naozaj príjemný vstup do nového astronomického leta. MUDr. Pavol Sedláček, MPH predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské Léto patří ve své XVI. leté historii mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v České republice. Je to jeden ze sedmi dětských folklorních festivalů; festival, který má rovněž statut CIOFF. Je to určitě jeden z nejpříjemnějších festivalů mezi 59 členskými festivaly Folklorního sdružení ČR. V první řadě bych chtěl poděkovat městu Kunovice, jmenovitě starostovi panu Jiřímu Vařechovi, městu Uherské Hradiště a panu starostovi Liboru Karáskovi a místostarostce Ivaně Majíčkové, rovněž starostovi Starého Města panu Josefu Bazalovi. Velké poděkování patří dvěma patronům, hejtmanovi Zlínského kraje panu Stanislavu Mišákovi a Pavlu Sedláčkovi, předsedovi Trenčianského samosprávného kraja. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že letošní XVI. ročník probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. Také je třeba poděkovat všem dalším pořadatelům, sponzorům, mediálním partnerům např. Českému rozhlasu, Místním Infostránkám, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, RTA Zlín. Největší poděkování patří všem dětským účinkujícím a jejich vedoucím. Skláním se před prací pořadatelů a celého jejich týmu. Přijďte se podívat na Kunovské léto. Zdeněk Pšenica předseda FoS ČR Je mi ctí přivítat již šestnáctý ročník mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto na půdě královského města Uherské Hradiště! Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklorní soubory z různých oblastí světa. Za patnáct let existence festivalu se ho zúčastnilo bezmála 200 dětských souborů z naší republiky, Slovenska, Turecka, Polska, Ruska, Maďarska, Řecka, Mexika, Konga, Tchai-wanu, Indie a dalších. Letos festival seznámí návštěvníky i účastníky s dalšími kulturami světa prostřednictvím souborů z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska či Lotyšska. Těším se, že náměstí a ulice našeho města opět ožijí folklorem, hudbou a pestrobarevnými kroji. Festival Kunovské léto stírá hranice nejen mezi hudebními žánry, zeměmi, ale i městy. Díky tomu mohou návštěvníci ochutnat ukázku umění dětí z celého světa. Festival se podle mezinárodního hodnocení zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce tohoto druhu. O významu a úspěchu festivalu vypovídají také ohlasy z nejvyšších míst našeho státu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších pořadatelů, kterým bych touto cestou rád poděkoval. Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklorní festival pozdravuji a Kunovskému létu přeji tradičně krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků. Vážení přátelé, milí hosté, Ing. Libor Karásek, starosta města Uherské Hradiště jsem potěšen, že vás mohu pozdravit a přivítat při příležitosti 16. ročníku festivalu Kunovské léto, které je především svátkem dětí, lidové písně, hudby a tance. Stalo se místem plného života a mládí. Vždyť děti jsou budoucností národa i celé naší země. Je na nás, jak se společně přičiníme, abychom je vychovali k vzájemné lásce a úctě. Není v životě vyššího cíle, než dobře vychovat své děti. Díky trpělivé, pečlivé a neúnavné práci pořadatelů můžeme říci, že festival Kunovské léto vychoval již řadu vynikajících tanečníků, zpěváků, ale i muzikantů, kteří postupně dorůstají do dospělých souborů, prezentují se v různých přehlídkách, soutěžích a stávají se tak nositeli tradic a pokračovateli nás dospělých. Vážení hosté, milé děti, přeji vám, abyste zde prožili krásné chvíle plné přátelství, hudby, zpěvu a tance. Nám všem přeji, aby vydrželo hezké počasí a pořadatelům přeji hodně sil a úspěšné zvládnutí celého festivalu. Ať žije Mezinárodní dětský folklorní festival KUNOVSKÉ LÉTO Josef Bazala starosta Starého Města

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Vážení přátelé, milí festivaloví hosté, všechny Vás vítám na XVI. Mezinárodním dětském folklorním festivalu v Kunovicích. Je mně ctí a potěšením, že naše město může být hostiteli mladých, nadaných a nadšených umělců jak z České republiky, tak i z Evropy. Mimo jiné jsou Kunovice prezentovány letectvím a leteckou výrobou s více jak 70-ti letou tradicí. Patříme mezi nejmenší města, jež se mohou pyšnit přívlastkem universitní město. Zásluhu na tom má sídlo první soukromé vysoké školy na Moravě, Evropský polytechnický institut. Chloubou našeho města je také to, že jsme nositeli ceny Rudolfa II. Masarykovy akademie umění, kterou jsme obdrželi v roce 2004 za péči o lidovou kulturu, tradice a zvyky. Festival, kterého jste účastníky, každoročně vyjadřuje náš vztah a lásku k folklorním tradicím, jíž jsou tance a písně tou nejlepší vizitkou. Přeji Vám všem příjemný pobyt nejen v Kunovicích, ale i v okolí našeho regionu, kde budete rovněž svým vystupováním rozdávat radost, úsměv, pohodu a dobrou náladu, kterou přeji i Vám tady u nás. Ing. Jiří Vařecha starosta Kunovic Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto otevírá svou 16. kapitolu. Mohli bychom jej přirovnat k dítěti, ze kterého se rodičům a všem, kteří kolem něj vyvíjejí péči a starostlivost, podařilo vypěstovat z dítěte dospělého a samostatného jedince. Naše odrostlé děti dnes zastávají funkce festivalových moderátorů, hostesek a pomocníků. Ti, kteří před patnácti lety vystupovali jako předškoláci, jsou dnes v týmu organizátorů na zodpovědných funkcích. Někteří z nás, kteří jsme si tehdy mysleli, že jsme mladíci, kteří nezestárnou, máme o šestnáct let a řada z nás se honosí titulem babička a dědeček. Tak i festival dospěl. Přeji festivalu, aby měl kolem sebe vždy poctivé a nadšené lidi, kteří budou vždy ochotni udělat vše pro příkladnou reprezentaci uherskohradišťské souměstí, Zlínského kraje a České republiky v mezinárodním měřítku. Aby měl vždy své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství i úcty k této práci. Aby i svůj patronát vnímali jako poslání a radost. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle a po návratu do svých zemí s nadšením tlumočili poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto (CIOFF). The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 7

8 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Pondělí 15. června 2009 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 16. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 17. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny Festivalový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice čtvrtek 18. června 2009 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uh. Hradiště Společenské setkání vedoucích souborů - Reduta Uherské Hradiště Pátek 19. června Výchovné koncerty - Uh. Brod, Uh. Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad Sportovní zápolení - sportovní hala Kunovice Jak zaseješ, tak sklidíš, premiéra souboru Děcka z Kunovic a CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh - Klub kultury Uherské Hradiště Na pomezí žánrů - F. R. Čech a kapely Milana Schelingera - přírodní areál Kunovice Taneční zábava - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 20. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám., Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Uherské Hradiště, Morový sloup Národní přehlídka dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradiště Vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město Vystoupení zahraničních souborů V zámku a podzámčí - Přerov Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice Naše děti - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - zábavní a taneční večer s CM Lúčka, Kanonýři, DISCO Rádia Čas, Rokaso, rukodělná dílna pro děti Na cestě do světa, vzlet balonu, táborák, malování na obličej - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 21. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Profilové vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Kde jsme doma - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích, v klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 15th June 2009 Arrival of woodcarvers from Czech, Slovakia, Poland Tuesday 16th June Opening of woodcarvers symphosium Open Air Area, Kunovice arrival of foreign ensembles Wednesday 17th June 2009 Arrival of another ensembles Opening of woodcarvers workshops Open-air area, Kunovice Performance of foreign ensembles Spa of Luhačovice Thursday 18th June 2009 Paralelly Woodcarvers symposium and woodcarvers workshops Open Air Area in Kunovice Invitation to Festival Masaryk s Square in Uherské Hradiště Reception at the Town Hall of Uherské Hradiště Festive parade through streets of Uherské Hradiště Performance in Masaryk s Square and in the streets of Uherské Hradiště Awful Assigment of Award of Town of Uherské Hradiště Vladimír Bouček s award of presentation and development of folklore artworks Reduta Uh. Hradiště Meeting of Foreign Ensembles Reduta Uherské Hradiště Friday 19th June 2009 parallelly Woodcarvers symposium through the whole festival Educational concerts in Uherské Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad (paralelly) Sports competitions sports hall in Kunovice First Appearance of group Děcka z Kunovic and CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh Culture Club in Uh. Hradiště 19.30,,At the Confines of Genres F. R. Čech and Milan Schelinger s band - Open-air area in Kunovice Going to bed for children Saturday 20th June St. John s fair of folk crafts Mariánské Square in Uherské Hradiště 9.00 Invitation to the festival in Uherské Hradiště Verbíři National contest and shepherd games in Zelný trh in Uh. Hradiště parallelly Woodcarvers symposium through the whole festival 10.00,,V zámku a podzámčí preformance of foreign ensembles - Přerov Reception at the Town Hall of Kunovice Our children competitive programme Open-air area in Kunovice Evening Musicmaking evening of entertainment and dancing with rich programme and games, handcraft workshop, Lúčka dulcimer band, country band Kanonýři, Disco, modern dances, foreign group entrances, bonfire, enjoy yourselves time for everybody, games and competitions for children Open-air area in Kunovice Fireworks, the end and going to bed for children The end for adults Sunday 21nd June Holy Mass in favour of festival children in local church Concert of religious songs in local church Parade of Ensembles Zahrada Moravy Trade Fair in Staré Město parallelly In wood carved - workshop of woodcarvers Festive parade with short performance in front of the Town Vernissage of woodcarved works Open-air area in Kunovice 15.00,,Where our home is? main festival programme in Open-air area Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour delay in the Sports hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy řezbářské sympozium Osm let se festival v Kunovicích profiluje řezbářským sympoziem, které si získalo velký zájem veřejnosti i řezbářů samotných. Doposud se sympozia zúčastnilo kolem 50ti řezbářů, letos zavítá do Kunovic šest mistrů řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů především z Moravy, Čech a Slovenska je koncertem dřeva, rukou, tentokrát na téma Život. úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Materiálem je dubová kulatina. Půl roku před zahájením sympozia pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky zpracovávají dané téma formou výtvarných návrhů pro předem určená místa a města na Uherskohradišťsku. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s mistrem řezbářem, ale také s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou zdobit lokality v Kunovicích, v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje. Řezbářské sympozium: června 2009, Přírodní areál Kunovice Autor setkání: Libor Habarta Zahájení: 15. června 2009 Praktické vedení: Andrej Irša, řezbář Řezbáři: Ing. Marián Hutira ( ), Hruštín, Slovensko V letech studoval Střední odborné učiliště elektrotechnické v Nižné, obor uměleckořemeslné ztracování dřeva, řezbářské práce, poté v letech si rozšířil vzdělání na Technické univerzitě ve Zvolenu Dřevařská fakulta, obor - procesy zpracování dřeva chemické zpracování dřeva. Řezbářství ho však okouzlilo v dětství. Zpočátku byl jen pozorovatelem, později jako student střední školy oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva se dřevu začal věnovat naplno. Fascinuje ho svou strukturou a pro hlubší pochopení tohoto přírodního materiálu vystudoval vysokou školu. V současné době pracuje na střední škole jako učitel odborných předmětů. Při zaměstnání se věnuje ve volném čase vlastní tvorbě. Zaměřuje se spíše na realistickou řezbu, kterou zpočátku charakterizovala reliéfní řezba. Poslední období je v jeho životě přelomovým s hlavní pozorností na zahradní zoomorfní plastiky a sochy lidové a pohádkové tématiky, s nádechem abstraktního projevu. V červnu 2008 se podílel na výuce dětí v řezbářské škole ve slovenské základní škole v Szarvaši v Maďarsku. V budoucnu autor plánuje účast na řezbářském sympoziu Návraty k Siváňovi Dílo: Túžba 10

11 Mistři a výstavy Branislav Petráš ( ), Bočany, Slovensko K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem, že již na SPŠ strojní se více zajímal o opracovávání dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se pro něj stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném soustruhu sám začal vyrábět misky, stojany a svícny z ořechového a třešňového dřeva a tato práce jej naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku se věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do rukou dostala kniha Návštěva u řezbáře od Heřmana Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha jej vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk a sám musel přicházet na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění byl daný prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se tvorba zúžila na výrobu podložek pod trofeje. Při pátrání po informacích o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly ho oslovovat práce různých významných a zkušených autorů. O osobním setkání s Andrejem Iršou se rozhodl posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium v Kunovicích je první velkou zkušeností. Dílo: Kocúrikus kubikus in kominus Zdeněk Macháček ml. ( ), Brno Se sochařstvím se setkává od dětství intenzívně díky svému otci, akademickému sochaři Zdeňku Macháčkovi. Proto se také vyučil truhlářem, v letech působil na Střední škole uměleckých řemesel u sochaře R. Pantůčka a scénografa M. Milfajta a v letech na VOŠUP v Praze u akad. sochaře Häckela a prof. Sukupa. Od roku 2001 se plně začal věnovat dřevěné plastice. Postupem času začal dřevo kombinovat s i s jinými materiály jako jsou kámen, vitráže, kov. Od roku 2006 vystavuje sochy a obrazy společně. Ztišení, Svítání, Probuzení, Rozkvět lásky, Radost z růstu, Světlo za světlem - to jsou názvy obrazů a soch zároveň cyklicky na sebe navazujících vernisáží, při kterých nechává nahlédnout do svého nitra a skrze které chce divákům předávat impulsy svých prožitků. K tématům lásky, mezilidských vztahů a duchovního hledání jej inspiruje rodina, příroda a jak sám dodává Vesmír v nás. V současné době působí ve svém rodišti, které považuje za svůj domov, a kde má sám k sobě, svým blízkým a své práci nejužší vazby. Účastní se mezinárodních sympozií ve Ždáru nad Sázavou (1993, 1994), v Brně, Mokré Hoře (2002), v Lípě (2002), v Havířově (2002), Brněnského plenéru (2004), Slévačského sympozia Štěpánov (2007) a sympozia v Kunovicích. Dílo: Motýlek 11

12 Mistři a výstavy Martin Kalman ( ), Pohorelá, Slovensko Autor se dřevořezbě věnuje od roku Začal snad jako každý řezbář s jedním nožíkem a postupně se začal do dřeva zařezávat víc až mu propadl. Je samoukem a jeho práci ovlivnili lidoví řezbáři regionu. Lidová řezba či plastika jej však neuspokojovala a hledal další možnosti vyjadřování prostřednictvím dřeva. Při vlastním hledání narazil na pro něj neznámé osobnosti jako jsou Andrej Irša z Kátova nebo akademický sochař Imrich Fodor z Kremnice, kteří mu pomohli při formování vlastních uměleckých myšlenek. Patří ke generaci mladých řezbářů a stále se snaží vzdělávat se tak, aby jeho díla byla srozumitelná, čitelná a aby lidem navozovala kladné pocity a emoce, které dokáže dřevo v člověku vyvolat. Zaměřil se na realistickou dřevořezbu (lidé, zvířata), vlastní náměty spočívají v moderní stylizaci. Inspirace hledá ve svém okolí, v přírodě a výtvarných pocitech. Od roku 2008 se dřevořezbě věnuje jako živnostník a většinu svých realizací motivuje přáními zákazníků. K nejvýznamnějším realizacím patří díla vytvořená na sympoziu v Malackách Mořská panna, v Žiaru nad Hronom pak Plamen vášně. V roce 2008 se zúčastnil řezbářské školy v Kunovicích, která jej přivedla na další možnosti uplatnění. Řezbářstvím se chce zabývat nadále, a to lidovou tvorbou, ale i exhibičními programy na různých setkáních s názvem Řezbářství jak ho neznáte. Dílo: Víla Učitelé a žáci Střední odborné školy lesnické a rybářské ve Bzenci Přívoze Patrik Wrzecionko (1991) Dílo: Vyžraná duše Hana Konečná (1988) Dílo: Plejtvák Marek Strejček (1991) Dílo: Marův Ďábel Ladislav Sedláček (1984) Dílo: Provaz za ní 12

13 DO DŘEVA ŘEZANÉ Sedm let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu. Do řezbářské školy se hlásí velké množství žáků, kteří se po absolvování této školy chtějí zabývat oborem řezbář. OS Kunovjan z důvodu profesionalizace celého setkání navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci Přívoze, kde se tento obor začal vyučovat. V roce 2009 se stala partnerem řezbářské školy v Kunovicích. Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku oboru řezbář (Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír Sedláček a Ladislav Sedláček), kteří se snaží více prezentovat tento obor a tím přitáhnout nové adepty na studium čtyřletého oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru od Hany Konečné, Marka Strýčka, Patrika Wrzecionka i Ladislava Sedláčka. Pod vedením Andreje Irše, Zdeňka Péče i Ladislava Sedláčka a některých učňů se i další zájemci mohou naučit poznávat druhy dřev, brousit dláta, seznámit se základními řezbářskými technikami a druhy povrchových úprav a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi se dřevem. Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji. Materiálem pro uchazeče bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem třiceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let. Do školy se přihlásilo v roce 2009 třicet posluchačů. Řezbářská škola: Zahájení: Autor setkání: Lektor: června 2009, Přírodní areál Kunovice 17. června 2009 v 9.00 hodin OS Kunovjan Andrej Irša, Zdeněk Péč Vernisáž řezbářských děl: 21. června 2009, hod., Přírodní areál Kunovice 13

14 Profilové pořady Pozvánky na festival - profilové zahraniční pořady Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům ze zahraničí s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Snad výběr letošních atraktivních souborů zaujme naši veřejnost natolik, že zhlédnutí jejich rozmanitého folklorního materiálu všechny přiláká na další komponované pořady do přírodního areálu v Kunovicích, v Uherském Hradišti nebo na Zahradě Moravy ve Starém Městě. Tradičně zajíždějí folklorní soubory předvést své umění lázeňským hostům do Luhačovic. Letos poprvé projevili zájem o představení také představitelé Radnice v Uherském Brodě, na Velehradě a pořadatelé festivalu v Přerově. Středa 17. června 2009, hodin Luhačovice, Lázeňská kolonáda Realizace: PhDr. Blanka Petráková, Marie Smilková, Marta Polášková Moderátor: PhDr. Blanka Petráková Soubory: Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Čtvrtek 18. června 2009, hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Realizace: Libor Habarta Moderátor: Terezie Habartová Soubory: Doina Cluje-Napoca, Rumunsko Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Gaida Preili, Lotyšsko Belencéres Békéscsaba, Maďarsko 14

15 Profilové pořady Představení pro školy a sociální ústavy Návštěvy škol, ústavů a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, přiblížení tradic různých národopisných oblastí zprostředkovává dětem a mladým divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: 19. června 2009, hodin Klub kultury Uh. Hradiště KK Uh. Hradiště, o.s. Kunovjan a Jakub Sabák Pavlína Velecká Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Belencéres Békéscsaba, Maďarsko Radost Pardubice, Česká republika 19. června 2009, hodin ÚSP Otrokovice Libor Habarta Zdeňka Hašková Malý Mionší - Orlová 19. června 2009, hodin - Ústav sociální péče Kunovice Ivana Janásová, Tomáš Miklík Ivana Janásová Gaida Preili, Lotyšsko 19. června 2009, hodin - areál ZŠ Velehrad Julie Habartová, Lukáš Hromčík Julie Habartová Perlyna Lubny, Ukrajina Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko 15

16 Profilové pořady Folklorní festival V zámku a podzámčí Jsou tomu teprve tři roky, co se folklorní soubor Haná Přerov rozhodl realizovat svůj dlouholetý nápad vlastní folklorní festival. Místem konání se stal Přerov, průmyslové město, se kterým hanáckou lidovou kulturu spojuje málokdo. Našim cílem je seznámit návštěvníky s lidovou kulturou různých národů, jejichž příslušníci žijí na našem území. Proto dostal podtitul Sousedé. Třetí ročník proběhne od 19. do 21. června 2009 na Horním náměstí. Zahraniční soubory přijedou díky spolupráci organizátorů s pořadateli XVI. mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Sobota Realizace: Moderátor: Soubory: 20. června 2009, hodin Horní náměstí Přerov Ing. Eva Zehnalová, Mgr. Lubor Maloň, Jakub Sabák Ing. Eva Zehnalová Belencéres Békéscsaba, Maďarsko Perlyna Lubny, Ukrajina 16

17 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém začátku neměl naději na život. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Zlínský kraj, Folklorní sdružení České republiky, kulturní instituce - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti. Od prvního ročníku významně spolupracuje sdružení Kunovjan s Nadací Děti-kultura-sport Uherské Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou MF DNES, Slovácký Deník, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, Rádio Čas, RTA Zlín, regionální televizní agentura, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura. Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský. Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek 18. června 2009 Uherské Hradiště Realizace: Iva Mošťková Starosta: Ing. Libor Karásek Sobota 20. června 2009 Kunovice Realizace: Ivana Lůčná Místostarostka: Mgr. Ivana Majíčková 17

18 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo rád zavítá na folklorní slavnosti a festivaly, těší se také na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří a rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Před příchodem slavnostního průvodu bude pódium na Masarykově náměstí patřit orchestru ZUŠ Uh. Ostroh - BMV (Banda Milana Všetuly). Čtvrtek Trasa: Realizace: Pořadí souborů: Neděle: Trasa: Realizace: Taneční pozvánka: Moderátor: Pořadí souborů: 18. června 2009, , Uherské Hradiště Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Tomáš Miklík, Libor Habarta Hradišťánek (UH), Doina (Rumunsko), Stodolánek (Modrá), Ivan Mažuranič (Chorvatsko), Trnéčka (Jarošov), Lhotáček (Nová Lhota), Geruláta (SK), Polešovjánek, Handrláček (Kunovice), Perlyna (Ukrajina), Popovjánek (Popovice), Belencéres (Maďarsko), Buchlovjánek (Buchlovice), Kunovjánek (Kunovice), Malý Mionší (Orlová), Velehrádek, Merínek (Kunovice), Dolinečka (Staré Město), Gaida (Lotyšsko) 21. června 2009, 13.30, Kunovice Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice Tomáš Miklík Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram Barbora Majíčková Gaida (Lotyšsko), Merínek (Kunovice), Fialka (Slovensko), Malý Mionší (Orlová), Dolinečka (Staré Město), Belencéres (Maďarsko), Kunovjánek (Kunovice), Radost (Pardubice), Děcka z Kunovic, Ďumbiér (Slovensko), Hradišťánek (UH), Perlyna (Ukrajina), Handrláček (Kunovice), Ivan Mažuranič (Chorvatsko), Geruláta (Slovensko), Doina (Rumunsko) 18

19 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke Kunovskému létu neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši. Soutěže se odehrávají ve sportovní hale v Kunovicích. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek Realizace: Tým: Moderátor: 19. června 2009, 15.00, Sportovní hala Kunovice Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková, Ivana Šáchová Veronika Šáchová, Vendulka Habartová, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Michaela Křiváková, Pavlína Hubíková, Alena Bočková Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková 19

20 Premiérový pořad Jak zaseješ, tak sklidíš Folkorní soubor Děcka z Kunovic a cimbálová muzika Pramének ze ZUŠ Uh. Ostroh spolupracuje více jak deset let. Za tuto dobu připravili řadu zajímavých hudebních a tanečních čísel, které měly úspěch v regionálních, národních i mezinárodních přehlídkách. Děti - tanečníci, muzikanti a zpěváci, nám odrůstají z dětských střevíčků. Proto jsme se rozhodli připravit pro Kunovské léto 2009 premiérový pořad, který by měl ukázat, že ten kdo dobře zaseje, může sklidit dobrou úrodu. Pátek 19. června 2009, , Klub kultury Uherské Hradiště Autor pořadu: Romana Habartová, František Říha Autor veršů: Romana Habartová, Jan Čada Pořadem provází: Terezie Habartová Učinkují: Děcka z Kunovic Hrají a zpívají: CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh Jak zaseješ, Primáš: Anna Surá, Michal Jurásek Město Kunovice, Občanské sdružení Kunovjan, folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC a CM PRAMÉNEK, ZUŠ Uherský Ostroh Vás srdečně zvou na slavnostní představení Jak zaseješ, J tak sklidíš... pátek, 19. června 2009 v hodin Klub kultury v Uherském Hradišti Regionální televizní agentura Mediální partner 20

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město

pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Zlínský kraj Folklorní

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY 6 Poznej ji a chraň 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK 1. ZÁMĚR ČI PROJEKT MONITORING STAVU PAMÁTEK C 1993 Jakub Zechovský C 1994 Lucie Zápalová gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník práce práce kontakt Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - minulost a současnost 1

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF)

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE (MFF) MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL "STRÁŽNICE" (MFF) - V roce 2014 se uskuteční již 69. ročník festivalu ve dnech 26. 29. června 2014. - Pořadatelem MFF je Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 5. března 2011 Námořnická Unie, o.s. Fakulta aplikované informatiky 1 Úloha Námořnické Unie o.s. Historie účasti skupiny nadšených

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců

Tradiční výrobek Slovácka. Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Přehled výrobců Tradiční výrobek Slovácka Tradiční výrobek Slovácka projekt Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem v Uherském Hradišti a Slováckého muzea

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL :

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU : DK Vsetín - foyer HLAVNÍ SÁL : Město Vsetín Dům kultury Vsetín s.r.o. Soubor valašských písní a tanců VSACAN Valašské folklorní sdružení Folklorní sdružení České republiky P R O G R A M REPREZENTAČNÍHO NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO BÁLU, POřÁDANÉHO

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

COMAPÍK Pozvánka Daniela Hýblerová PR oddělení ComAp River 2007 Letos PROTI PROUDU! This year UP STREAM! Pozvánka na tradiční 10./Invitation to the traditional 10th ComAp River Vltava 2007 Termín/Date:

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dům kultury Uherský Brod

Dům kultury Uherský Brod Dům kultury Uherský Brod Program na : září 2015 čt 3.9. KALEIDOSKOP JANA REJŽKA Poslechový klubový pořad předního českého kritika a publicisty. Představí hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM

ČINNOST KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje Třetí volební období Výroční zpráva 1 Zlín 2008 PODĚKOVÁNÍ hejtmanu Zlínského kraje panu Liboru Lukášovi náměstku hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josefu Slovákovi

Více

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6.

70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 70. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 33. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 ve dnech 25. - 28. 6. 2015 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Červen. Červenec SRPEN

Červen. Červenec SRPEN Leden 01 02 Únor 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 04 Duben 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 05 Květen Březen 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 03 LEDEN V lednu panuje v oblasti zvyků a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více