Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Nadace Děti-kultura-sport Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Klub kultury Uherské Hradiště Program obnovy venkova Spolek pro Obnovu venkova v České republice Škola vesnice v Modré a sponzoři Mediální partner: Český rozhlas Brno MF DNES Dobrý den s Kurýrem Slovácký Deník, Slovácké noviny Radio PROGLAS Radio Čas Zlín RTA Zlín, soukromá televizní agentura Osobní záštitu nad festivalem převzali: MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 16. ročník Mezinárodního festivalu Kunovské léto probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. 2

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Vážení přátelé folkloru, milé děti, vážení hosté! dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na letošním 16. ročníku mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Opět se můžeme těšit na to, že prostranství několika krásných měst a obcí na Slovácku ovládne zpěv a tanec v podání členů řady souborů, které k nám zavítaly jak z České republiky, tak ze Slovenska a dokonce i z poměrně vzdálených míst Evropy: z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska, Lotyšska či Maďarska. S radostí jsem přijal záštitu nad touto milou akcí, která nabízí nejen muzicírování a roztančená pódia, ale také ukázky řezbářského umění, jarmark lidových řemesel a mnoho příležitostí pro přátelská a neformální setkání. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na organizaci festivalu podílejí, neboť během několika let se jim podařilo vytvořit v kraji slunce, vína a zpěvu vyhledávanou kulturní událost oslavující letní slunovrat opravdu tvůrčím způsobem. A zvláště bych chtěl smeknout před všemi, kdo se ve svém volném čase věnují udržování a rozvíjení folklorních tradic a jsou ochotni s nadšením a zápalem pro věc předávat své umění mladé generaci a dětem. Přeji všem hostům, ať se v našem kraji dobře cítí a odvezou si z něj ty nejlepší vzpomínky, všem vystupujícím přeji vnímavé publikum a nám všem pak spoustu pěkných zážitků, které se dotknou našeho srdce a obohatí naši duši! A za rok se těším opět na shledanou! MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Vážení priatelia, S ve¾kou radosťou som prevzal záštitu nad týmto medzinárodným detským folklórnym festivalom. Prihraničná spolupráca a partnerské vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym krajom majú rôzne podoby. Od spoločného budovania ciest v hraničnom území, cez spoločné europrojekty v oblasti cestovného ruchu, až po kontakty našich škôl či kultúrnych zariadení. Som rád, že k podujatiam s dlhou tradíciou, akými sú Slávnosti bratstva na Javorine, Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove či Myjavský folklórny festival, sa pripájajú aj mladšie originálne festivaly ako je Kunovské leto. Toto medzinárodné stretnutie detských folkloristov je zárukou, že ¾udové piesne, tance i tradičné remeslá budú mať svojich pokračovate¾ov aj v nasledujúcich desaťročiach. Takéto podujatia, na ktorých sa stretávajú mladí ¾udia z rôznych krajín Európskej únie, sú zároveň garanciou priate¾ských a partnerských vzťahov ich účastníkov aj v dospelom veku. Organizátorom podujatia želám, aby sa im vydarili nielen všetky hudobno-tanečno-spevácke vystúpenia, ale aj celý bohatý sprievodný program od rezbárskeho sympózia, cez svätojánsky jarmok až po vyhlásenie výsledkov a večerný ohňostroj. Všetkým účastníkom festivalu prajem naozaj príjemný vstup do nového astronomického leta. MUDr. Pavol Sedláček, MPH predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské Léto patří ve své XVI. leté historii mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v České republice. Je to jeden ze sedmi dětských folklorních festivalů; festival, který má rovněž statut CIOFF. Je to určitě jeden z nejpříjemnějších festivalů mezi 59 členskými festivaly Folklorního sdružení ČR. V první řadě bych chtěl poděkovat městu Kunovice, jmenovitě starostovi panu Jiřímu Vařechovi, městu Uherské Hradiště a panu starostovi Liboru Karáskovi a místostarostce Ivaně Majíčkové, rovněž starostovi Starého Města panu Josefu Bazalovi. Velké poděkování patří dvěma patronům, hejtmanovi Zlínského kraje panu Stanislavu Mišákovi a Pavlu Sedláčkovi, předsedovi Trenčianského samosprávného kraja. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že letošní XVI. ročník probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. Také je třeba poděkovat všem dalším pořadatelům, sponzorům, mediálním partnerům např. Českému rozhlasu, Místním Infostránkám, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, RTA Zlín. Největší poděkování patří všem dětským účinkujícím a jejich vedoucím. Skláním se před prací pořadatelů a celého jejich týmu. Přijďte se podívat na Kunovské léto. Zdeněk Pšenica předseda FoS ČR Je mi ctí přivítat již šestnáctý ročník mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto na půdě královského města Uherské Hradiště! Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklorní soubory z různých oblastí světa. Za patnáct let existence festivalu se ho zúčastnilo bezmála 200 dětských souborů z naší republiky, Slovenska, Turecka, Polska, Ruska, Maďarska, Řecka, Mexika, Konga, Tchai-wanu, Indie a dalších. Letos festival seznámí návštěvníky i účastníky s dalšími kulturami světa prostřednictvím souborů z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska či Lotyšska. Těším se, že náměstí a ulice našeho města opět ožijí folklorem, hudbou a pestrobarevnými kroji. Festival Kunovské léto stírá hranice nejen mezi hudebními žánry, zeměmi, ale i městy. Díky tomu mohou návštěvníci ochutnat ukázku umění dětí z celého světa. Festival se podle mezinárodního hodnocení zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce tohoto druhu. O významu a úspěchu festivalu vypovídají také ohlasy z nejvyšších míst našeho státu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších pořadatelů, kterým bych touto cestou rád poděkoval. Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklorní festival pozdravuji a Kunovskému létu přeji tradičně krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků. Vážení přátelé, milí hosté, Ing. Libor Karásek, starosta města Uherské Hradiště jsem potěšen, že vás mohu pozdravit a přivítat při příležitosti 16. ročníku festivalu Kunovské léto, které je především svátkem dětí, lidové písně, hudby a tance. Stalo se místem plného života a mládí. Vždyť děti jsou budoucností národa i celé naší země. Je na nás, jak se společně přičiníme, abychom je vychovali k vzájemné lásce a úctě. Není v životě vyššího cíle, než dobře vychovat své děti. Díky trpělivé, pečlivé a neúnavné práci pořadatelů můžeme říci, že festival Kunovské léto vychoval již řadu vynikajících tanečníků, zpěváků, ale i muzikantů, kteří postupně dorůstají do dospělých souborů, prezentují se v různých přehlídkách, soutěžích a stávají se tak nositeli tradic a pokračovateli nás dospělých. Vážení hosté, milé děti, přeji vám, abyste zde prožili krásné chvíle plné přátelství, hudby, zpěvu a tance. Nám všem přeji, aby vydrželo hezké počasí a pořadatelům přeji hodně sil a úspěšné zvládnutí celého festivalu. Ať žije Mezinárodní dětský folklorní festival KUNOVSKÉ LÉTO Josef Bazala starosta Starého Města

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2009 Vážení přátelé, milí festivaloví hosté, všechny Vás vítám na XVI. Mezinárodním dětském folklorním festivalu v Kunovicích. Je mně ctí a potěšením, že naše město může být hostiteli mladých, nadaných a nadšených umělců jak z České republiky, tak i z Evropy. Mimo jiné jsou Kunovice prezentovány letectvím a leteckou výrobou s více jak 70-ti letou tradicí. Patříme mezi nejmenší města, jež se mohou pyšnit přívlastkem universitní město. Zásluhu na tom má sídlo první soukromé vysoké školy na Moravě, Evropský polytechnický institut. Chloubou našeho města je také to, že jsme nositeli ceny Rudolfa II. Masarykovy akademie umění, kterou jsme obdrželi v roce 2004 za péči o lidovou kulturu, tradice a zvyky. Festival, kterého jste účastníky, každoročně vyjadřuje náš vztah a lásku k folklorním tradicím, jíž jsou tance a písně tou nejlepší vizitkou. Přeji Vám všem příjemný pobyt nejen v Kunovicích, ale i v okolí našeho regionu, kde budete rovněž svým vystupováním rozdávat radost, úsměv, pohodu a dobrou náladu, kterou přeji i Vám tady u nás. Ing. Jiří Vařecha starosta Kunovic Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto otevírá svou 16. kapitolu. Mohli bychom jej přirovnat k dítěti, ze kterého se rodičům a všem, kteří kolem něj vyvíjejí péči a starostlivost, podařilo vypěstovat z dítěte dospělého a samostatného jedince. Naše odrostlé děti dnes zastávají funkce festivalových moderátorů, hostesek a pomocníků. Ti, kteří před patnácti lety vystupovali jako předškoláci, jsou dnes v týmu organizátorů na zodpovědných funkcích. Někteří z nás, kteří jsme si tehdy mysleli, že jsme mladíci, kteří nezestárnou, máme o šestnáct let a řada z nás se honosí titulem babička a dědeček. Tak i festival dospěl. Přeji festivalu, aby měl kolem sebe vždy poctivé a nadšené lidi, kteří budou vždy ochotni udělat vše pro příkladnou reprezentaci uherskohradišťské souměstí, Zlínského kraje a České republiky v mezinárodním měřítku. Aby měl vždy své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství i úcty k této práci. Aby i svůj patronát vnímali jako poslání a radost. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle a po návratu do svých zemí s nadšením tlumočili poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto (CIOFF). The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 7

8 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Pondělí 15. června 2009 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 16. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 17. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny Festivalový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice čtvrtek 18. června 2009 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - Reduta Uh. Hradiště Společenské setkání vedoucích souborů - Reduta Uherské Hradiště Pátek 19. června Výchovné koncerty - Uh. Brod, Uh. Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad Sportovní zápolení - sportovní hala Kunovice Jak zaseješ, tak sklidíš, premiéra souboru Děcka z Kunovic a CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh - Klub kultury Uherské Hradiště Na pomezí žánrů - F. R. Čech a kapely Milana Schelingera - přírodní areál Kunovice Taneční zábava - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 20. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám., Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Uherské Hradiště, Morový sloup Národní přehlídka dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradiště Vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město Vystoupení zahraničních souborů V zámku a podzámčí - Přerov Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice Naše děti - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - zábavní a taneční večer s CM Lúčka, Kanonýři, DISCO Rádia Čas, Rokaso, rukodělná dílna pro děti Na cestě do světa, vzlet balonu, táborák, malování na obličej - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 21. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Profilové vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Kde jsme doma - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích, v klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 15th June 2009 Arrival of woodcarvers from Czech, Slovakia, Poland Tuesday 16th June Opening of woodcarvers symphosium Open Air Area, Kunovice arrival of foreign ensembles Wednesday 17th June 2009 Arrival of another ensembles Opening of woodcarvers workshops Open-air area, Kunovice Performance of foreign ensembles Spa of Luhačovice Thursday 18th June 2009 Paralelly Woodcarvers symposium and woodcarvers workshops Open Air Area in Kunovice Invitation to Festival Masaryk s Square in Uherské Hradiště Reception at the Town Hall of Uherské Hradiště Festive parade through streets of Uherské Hradiště Performance in Masaryk s Square and in the streets of Uherské Hradiště Awful Assigment of Award of Town of Uherské Hradiště Vladimír Bouček s award of presentation and development of folklore artworks Reduta Uh. Hradiště Meeting of Foreign Ensembles Reduta Uherské Hradiště Friday 19th June 2009 parallelly Woodcarvers symposium through the whole festival Educational concerts in Uherské Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad (paralelly) Sports competitions sports hall in Kunovice First Appearance of group Děcka z Kunovic and CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh Culture Club in Uh. Hradiště 19.30,,At the Confines of Genres F. R. Čech and Milan Schelinger s band - Open-air area in Kunovice Going to bed for children Saturday 20th June St. John s fair of folk crafts Mariánské Square in Uherské Hradiště 9.00 Invitation to the festival in Uherské Hradiště Verbíři National contest and shepherd games in Zelný trh in Uh. Hradiště parallelly Woodcarvers symposium through the whole festival 10.00,,V zámku a podzámčí preformance of foreign ensembles - Přerov Reception at the Town Hall of Kunovice Our children competitive programme Open-air area in Kunovice Evening Musicmaking evening of entertainment and dancing with rich programme and games, handcraft workshop, Lúčka dulcimer band, country band Kanonýři, Disco, modern dances, foreign group entrances, bonfire, enjoy yourselves time for everybody, games and competitions for children Open-air area in Kunovice Fireworks, the end and going to bed for children The end for adults Sunday 21nd June Holy Mass in favour of festival children in local church Concert of religious songs in local church Parade of Ensembles Zahrada Moravy Trade Fair in Staré Město parallelly In wood carved - workshop of woodcarvers Festive parade with short performance in front of the Town Vernissage of woodcarved works Open-air area in Kunovice 15.00,,Where our home is? main festival programme in Open-air area Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour delay in the Sports hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy řezbářské sympozium Osm let se festival v Kunovicích profiluje řezbářským sympoziem, které si získalo velký zájem veřejnosti i řezbářů samotných. Doposud se sympozia zúčastnilo kolem 50ti řezbářů, letos zavítá do Kunovic šest mistrů řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů především z Moravy, Čech a Slovenska je koncertem dřeva, rukou, tentokrát na téma Život. úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Materiálem je dubová kulatina. Půl roku před zahájením sympozia pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky zpracovávají dané téma formou výtvarných návrhů pro předem určená místa a města na Uherskohradišťsku. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s mistrem řezbářem, ale také s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou zdobit lokality v Kunovicích, v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje. Řezbářské sympozium: června 2009, Přírodní areál Kunovice Autor setkání: Libor Habarta Zahájení: 15. června 2009 Praktické vedení: Andrej Irša, řezbář Řezbáři: Ing. Marián Hutira ( ), Hruštín, Slovensko V letech studoval Střední odborné učiliště elektrotechnické v Nižné, obor uměleckořemeslné ztracování dřeva, řezbářské práce, poté v letech si rozšířil vzdělání na Technické univerzitě ve Zvolenu Dřevařská fakulta, obor - procesy zpracování dřeva chemické zpracování dřeva. Řezbářství ho však okouzlilo v dětství. Zpočátku byl jen pozorovatelem, později jako student střední školy oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva se dřevu začal věnovat naplno. Fascinuje ho svou strukturou a pro hlubší pochopení tohoto přírodního materiálu vystudoval vysokou školu. V současné době pracuje na střední škole jako učitel odborných předmětů. Při zaměstnání se věnuje ve volném čase vlastní tvorbě. Zaměřuje se spíše na realistickou řezbu, kterou zpočátku charakterizovala reliéfní řezba. Poslední období je v jeho životě přelomovým s hlavní pozorností na zahradní zoomorfní plastiky a sochy lidové a pohádkové tématiky, s nádechem abstraktního projevu. V červnu 2008 se podílel na výuce dětí v řezbářské škole ve slovenské základní škole v Szarvaši v Maďarsku. V budoucnu autor plánuje účast na řezbářském sympoziu Návraty k Siváňovi Dílo: Túžba 10

11 Mistři a výstavy Branislav Petráš ( ), Bočany, Slovensko K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem, že již na SPŠ strojní se více zajímal o opracovávání dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se pro něj stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném soustruhu sám začal vyrábět misky, stojany a svícny z ořechového a třešňového dřeva a tato práce jej naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku se věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do rukou dostala kniha Návštěva u řezbáře od Heřmana Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha jej vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk a sám musel přicházet na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění byl daný prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se tvorba zúžila na výrobu podložek pod trofeje. Při pátrání po informacích o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly ho oslovovat práce různých významných a zkušených autorů. O osobním setkání s Andrejem Iršou se rozhodl posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium v Kunovicích je první velkou zkušeností. Dílo: Kocúrikus kubikus in kominus Zdeněk Macháček ml. ( ), Brno Se sochařstvím se setkává od dětství intenzívně díky svému otci, akademickému sochaři Zdeňku Macháčkovi. Proto se také vyučil truhlářem, v letech působil na Střední škole uměleckých řemesel u sochaře R. Pantůčka a scénografa M. Milfajta a v letech na VOŠUP v Praze u akad. sochaře Häckela a prof. Sukupa. Od roku 2001 se plně začal věnovat dřevěné plastice. Postupem času začal dřevo kombinovat s i s jinými materiály jako jsou kámen, vitráže, kov. Od roku 2006 vystavuje sochy a obrazy společně. Ztišení, Svítání, Probuzení, Rozkvět lásky, Radost z růstu, Světlo za světlem - to jsou názvy obrazů a soch zároveň cyklicky na sebe navazujících vernisáží, při kterých nechává nahlédnout do svého nitra a skrze které chce divákům předávat impulsy svých prožitků. K tématům lásky, mezilidských vztahů a duchovního hledání jej inspiruje rodina, příroda a jak sám dodává Vesmír v nás. V současné době působí ve svém rodišti, které považuje za svůj domov, a kde má sám k sobě, svým blízkým a své práci nejužší vazby. Účastní se mezinárodních sympozií ve Ždáru nad Sázavou (1993, 1994), v Brně, Mokré Hoře (2002), v Lípě (2002), v Havířově (2002), Brněnského plenéru (2004), Slévačského sympozia Štěpánov (2007) a sympozia v Kunovicích. Dílo: Motýlek 11

12 Mistři a výstavy Martin Kalman ( ), Pohorelá, Slovensko Autor se dřevořezbě věnuje od roku Začal snad jako každý řezbář s jedním nožíkem a postupně se začal do dřeva zařezávat víc až mu propadl. Je samoukem a jeho práci ovlivnili lidoví řezbáři regionu. Lidová řezba či plastika jej však neuspokojovala a hledal další možnosti vyjadřování prostřednictvím dřeva. Při vlastním hledání narazil na pro něj neznámé osobnosti jako jsou Andrej Irša z Kátova nebo akademický sochař Imrich Fodor z Kremnice, kteří mu pomohli při formování vlastních uměleckých myšlenek. Patří ke generaci mladých řezbářů a stále se snaží vzdělávat se tak, aby jeho díla byla srozumitelná, čitelná a aby lidem navozovala kladné pocity a emoce, které dokáže dřevo v člověku vyvolat. Zaměřil se na realistickou dřevořezbu (lidé, zvířata), vlastní náměty spočívají v moderní stylizaci. Inspirace hledá ve svém okolí, v přírodě a výtvarných pocitech. Od roku 2008 se dřevořezbě věnuje jako živnostník a většinu svých realizací motivuje přáními zákazníků. K nejvýznamnějším realizacím patří díla vytvořená na sympoziu v Malackách Mořská panna, v Žiaru nad Hronom pak Plamen vášně. V roce 2008 se zúčastnil řezbářské školy v Kunovicích, která jej přivedla na další možnosti uplatnění. Řezbářstvím se chce zabývat nadále, a to lidovou tvorbou, ale i exhibičními programy na různých setkáních s názvem Řezbářství jak ho neznáte. Dílo: Víla Učitelé a žáci Střední odborné školy lesnické a rybářské ve Bzenci Přívoze Patrik Wrzecionko (1991) Dílo: Vyžraná duše Hana Konečná (1988) Dílo: Plejtvák Marek Strejček (1991) Dílo: Marův Ďábel Ladislav Sedláček (1984) Dílo: Provaz za ní 12

13 DO DŘEVA ŘEZANÉ Sedm let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu. Do řezbářské školy se hlásí velké množství žáků, kteří se po absolvování této školy chtějí zabývat oborem řezbář. OS Kunovjan z důvodu profesionalizace celého setkání navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci Přívoze, kde se tento obor začal vyučovat. V roce 2009 se stala partnerem řezbářské školy v Kunovicích. Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku oboru řezbář (Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír Sedláček a Ladislav Sedláček), kteří se snaží více prezentovat tento obor a tím přitáhnout nové adepty na studium čtyřletého oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru od Hany Konečné, Marka Strýčka, Patrika Wrzecionka i Ladislava Sedláčka. Pod vedením Andreje Irše, Zdeňka Péče i Ladislava Sedláčka a některých učňů se i další zájemci mohou naučit poznávat druhy dřev, brousit dláta, seznámit se základními řezbářskými technikami a druhy povrchových úprav a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi se dřevem. Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji. Materiálem pro uchazeče bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem třiceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let. Do školy se přihlásilo v roce 2009 třicet posluchačů. Řezbářská škola: Zahájení: Autor setkání: Lektor: června 2009, Přírodní areál Kunovice 17. června 2009 v 9.00 hodin OS Kunovjan Andrej Irša, Zdeněk Péč Vernisáž řezbářských děl: 21. června 2009, hod., Přírodní areál Kunovice 13

14 Profilové pořady Pozvánky na festival - profilové zahraniční pořady Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům ze zahraničí s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Snad výběr letošních atraktivních souborů zaujme naši veřejnost natolik, že zhlédnutí jejich rozmanitého folklorního materiálu všechny přiláká na další komponované pořady do přírodního areálu v Kunovicích, v Uherském Hradišti nebo na Zahradě Moravy ve Starém Městě. Tradičně zajíždějí folklorní soubory předvést své umění lázeňským hostům do Luhačovic. Letos poprvé projevili zájem o představení také představitelé Radnice v Uherském Brodě, na Velehradě a pořadatelé festivalu v Přerově. Středa 17. června 2009, hodin Luhačovice, Lázeňská kolonáda Realizace: PhDr. Blanka Petráková, Marie Smilková, Marta Polášková Moderátor: PhDr. Blanka Petráková Soubory: Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Čtvrtek 18. června 2009, hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Realizace: Libor Habarta Moderátor: Terezie Habartová Soubory: Doina Cluje-Napoca, Rumunsko Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Gaida Preili, Lotyšsko Belencéres Békéscsaba, Maďarsko 14

15 Profilové pořady Představení pro školy a sociální ústavy Návštěvy škol, ústavů a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, přiblížení tradic různých národopisných oblastí zprostředkovává dětem a mladým divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: Pátek Realizace: Moderátor: Soubor: 19. června 2009, hodin Klub kultury Uh. Hradiště KK Uh. Hradiště, o.s. Kunovjan a Jakub Sabák Pavlína Velecká Ivan Mažuraniæ Karlovacz, Chorvatsko Belencéres Békéscsaba, Maďarsko Radost Pardubice, Česká republika 19. června 2009, hodin ÚSP Otrokovice Libor Habarta Zdeňka Hašková Malý Mionší - Orlová 19. června 2009, hodin - Ústav sociální péče Kunovice Ivana Janásová, Tomáš Miklík Ivana Janásová Gaida Preili, Lotyšsko 19. června 2009, hodin - areál ZŠ Velehrad Julie Habartová, Lukáš Hromčík Julie Habartová Perlyna Lubny, Ukrajina Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko 15

16 Profilové pořady Folklorní festival V zámku a podzámčí Jsou tomu teprve tři roky, co se folklorní soubor Haná Přerov rozhodl realizovat svůj dlouholetý nápad vlastní folklorní festival. Místem konání se stal Přerov, průmyslové město, se kterým hanáckou lidovou kulturu spojuje málokdo. Našim cílem je seznámit návštěvníky s lidovou kulturou různých národů, jejichž příslušníci žijí na našem území. Proto dostal podtitul Sousedé. Třetí ročník proběhne od 19. do 21. června 2009 na Horním náměstí. Zahraniční soubory přijedou díky spolupráci organizátorů s pořadateli XVI. mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Sobota Realizace: Moderátor: Soubory: 20. června 2009, hodin Horní náměstí Přerov Ing. Eva Zehnalová, Mgr. Lubor Maloň, Jakub Sabák Ing. Eva Zehnalová Belencéres Békéscsaba, Maďarsko Perlyna Lubny, Ukrajina 16

17 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém začátku neměl naději na život. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Zlínský kraj, Folklorní sdružení České republiky, kulturní instituce - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti. Od prvního ročníku významně spolupracuje sdružení Kunovjan s Nadací Děti-kultura-sport Uherské Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou MF DNES, Slovácký Deník, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, Rádio Čas, RTA Zlín, regionální televizní agentura, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura. Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský. Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek 18. června 2009 Uherské Hradiště Realizace: Iva Mošťková Starosta: Ing. Libor Karásek Sobota 20. června 2009 Kunovice Realizace: Ivana Lůčná Místostarostka: Mgr. Ivana Majíčková 17

18 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo rád zavítá na folklorní slavnosti a festivaly, těší se také na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří a rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Před příchodem slavnostního průvodu bude pódium na Masarykově náměstí patřit orchestru ZUŠ Uh. Ostroh - BMV (Banda Milana Všetuly). Čtvrtek Trasa: Realizace: Pořadí souborů: Neděle: Trasa: Realizace: Taneční pozvánka: Moderátor: Pořadí souborů: 18. června 2009, , Uherské Hradiště Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Tomáš Miklík, Libor Habarta Hradišťánek (UH), Doina (Rumunsko), Stodolánek (Modrá), Ivan Mažuranič (Chorvatsko), Trnéčka (Jarošov), Lhotáček (Nová Lhota), Geruláta (SK), Polešovjánek, Handrláček (Kunovice), Perlyna (Ukrajina), Popovjánek (Popovice), Belencéres (Maďarsko), Buchlovjánek (Buchlovice), Kunovjánek (Kunovice), Malý Mionší (Orlová), Velehrádek, Merínek (Kunovice), Dolinečka (Staré Město), Gaida (Lotyšsko) 21. června 2009, 13.30, Kunovice Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice Tomáš Miklík Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram Barbora Majíčková Gaida (Lotyšsko), Merínek (Kunovice), Fialka (Slovensko), Malý Mionší (Orlová), Dolinečka (Staré Město), Belencéres (Maďarsko), Kunovjánek (Kunovice), Radost (Pardubice), Děcka z Kunovic, Ďumbiér (Slovensko), Hradišťánek (UH), Perlyna (Ukrajina), Handrláček (Kunovice), Ivan Mažuranič (Chorvatsko), Geruláta (Slovensko), Doina (Rumunsko) 18

19 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke Kunovskému létu neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši. Soutěže se odehrávají ve sportovní hale v Kunovicích. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek Realizace: Tým: Moderátor: 19. června 2009, 15.00, Sportovní hala Kunovice Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková, Ivana Šáchová Veronika Šáchová, Vendulka Habartová, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Michaela Křiváková, Pavlína Hubíková, Alena Bočková Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková 19

20 Premiérový pořad Jak zaseješ, tak sklidíš Folkorní soubor Děcka z Kunovic a cimbálová muzika Pramének ze ZUŠ Uh. Ostroh spolupracuje více jak deset let. Za tuto dobu připravili řadu zajímavých hudebních a tanečních čísel, které měly úspěch v regionálních, národních i mezinárodních přehlídkách. Děti - tanečníci, muzikanti a zpěváci, nám odrůstají z dětských střevíčků. Proto jsme se rozhodli připravit pro Kunovské léto 2009 premiérový pořad, který by měl ukázat, že ten kdo dobře zaseje, může sklidit dobrou úrodu. Pátek 19. června 2009, , Klub kultury Uherské Hradiště Autor pořadu: Romana Habartová, František Říha Autor veršů: Romana Habartová, Jan Čada Pořadem provází: Terezie Habartová Učinkují: Děcka z Kunovic Hrají a zpívají: CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh Jak zaseješ, Primáš: Anna Surá, Michal Jurásek Město Kunovice, Občanské sdružení Kunovjan, folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC a CM PRAMÉNEK, ZUŠ Uherský Ostroh Vás srdečně zvou na slavnostní představení Jak zaseješ, J tak sklidíš... pátek, 19. června 2009 v hodin Klub kultury v Uherském Hradišti Regionální televizní agentura Mediální partner 20

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK 7. - 8. ZÁŘÍ 2013 UHERSKÉ HRADIŠTĚ K LIDSKÉMU ŠTĚSTÍ A K ÚSMĚVNÉ POHODĚ PATŘÍ PROSTŘENÝ STŮL, VÍNO A PŘÁTELÉ. HOMÉR SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘ ENÝCH PAMÁTEK

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie

NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie XXV (67) 2008/2 Česká národopisná společnost Praha 2008 Národopisný věstník 2008, číslo 2 NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d ethnologie Recenzovaný časopis Redakční

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

Rozšířené vydání. měsíčník městské části Praha-Troja. červen 2009

Rozšířené vydání. měsíčník městské části Praha-Troja. červen 2009 Rozšířené vydání ČÍSLO měsíčník městské části Praha-Troja červen 2009 117 NA LOUCE U TROJSKÉHO KONĚ: UVNITŘ ČÍSLA & ENGLISH ANNEX 2 Co považuji za důležité Vážení čtenáři, červnové číslo je věnováno Troji

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu

6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu Magazín Zlínského kraje červenec 2015 ročník XI 6 Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu 11 Benefiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupila pod širým nebem, v továrním areálu ve Zlíně zahrála

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Dvacet let s Kunovským létem

Dvacet let s Kunovským létem ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

Nováčci s bohatými zkušenostmi

Nováčci s bohatými zkušenostmi 07 08/2015 www.zasklivani-zlin.cz Uherské Hradiště Změny v MHD Kunovice Areál Jízdy králů Staré Město Jan Vojtík Kultura Prázdniny v muzeu Nováčci s bohatými zkušenostmi Regionální televize TVS chce svým

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Velikonoce v Kunovicích

Velikonoce v Kunovicích ROČNÍK 21 / ČÍSLO 4 DUBEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko str. 2 Výstavba dětských hřišť str. 4 PIK v březnu str. 5 Historie Panského dvora str. 6-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přeshraniční spolupráce

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod květen 2012 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Po uzávěrce přišla dobrá zpráva, že město obdrželo dotaci na výstavbu II. etapy dopravního terminálu. Autorský večer Marcely

Více