USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 108/ /2015)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 108/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. XXX Č. usnesení 108/2015 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Rada města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 9. března XXX Č. usnesení 109/2015 Valná hromada spol. Městské lesy Česká Lípa s r.o. Předkládá: Ing. Štrumfa Jaromír, zastupitel Rada města Česká Lípa v působnosti valné hromady, jako jediný společník společnosti Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o.: A) schvaluje a) Výroční zprávu společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2014, b) Účetní závěrku společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2014, c) Rozdělení disponibilního zisku za rok 2014 d) Výši pěstební rezervy pro rok 2015 B)/ bere na vědomí Zprávu o výkonu funkce dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. za rok C)/ schvaluje snížení odměn členů dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. dle předloženého znění od do D)/ schvaluje sepsáním smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. s jednotlivými členy dozorčí rady společnosti. Zodpovídá: Ing. Štrumfa Jaromír, zastupitel Termín:

2 XXX Č. usnesení 110/2015 Smlouva o technické podpoře - VITA software, s.r. o. Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření smlouvy o technické podpoře číslo TP27/11 mezi městem Česká Lípa a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6, IČ: , za účelem poskytování technické podpory a dalších služeb software, které má právo město Česká Lípa užívat. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s účinností od za roční cenu ve výši Kč bez DPH. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: XXX Č. usnesení 111/2015 Příloha Libereckého kraje KRAJ - zařazení do Městských novin Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa nesouhlasí se zařazením kompletní přílohy Libereckého kraje KRAJ do Městských novin Česká Lípa v tištěné i internetové podobě. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 112/2015 Aktualizace směrnice o krátkodobém pronajímání objektů a pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa schvaluje aktualizované znění směrnice O krátkodobém nájmu prostor města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa" dle předloženého návrhu s platností od , viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 113/2015 Aktualizace "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení". Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města 2

3 Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, aktualizovaná "Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" s účinností od , viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 114/2015 Přidělení veřejné zakázky - Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa" dodavateli Ing. Josef Souček, Vlkonice 46, Neveklov IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle přílohy. Nabídková cena za plnění zakázky činí Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: XXX Č. usnesení 115/A/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Termín: XXX Č. usnesení 115/B/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Chodník v ul. Českých bratří včetně 2 přechodů pro chodce Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města 3

4 Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Chodník v ulici Českých bratří včetně 2 přechodů pro chodce" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Termín: XXX Č. usnesení 116/A/2015 Zrušení usnesení RM č. 1022/B/ Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesení RM č. 1022/B/2014 ze dne v celém rozsahu, tzn. ruší schválení zadávacích podmínek k veřejné zakázce na stavební práce Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa a ruší pověření starostky města jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. XXX Č. usnesení 116/B/2015 Zrušení usnesení RM č. 82/A/2015 ze dne pronájem prostor sloužících k podnikání Klášterní ul. čp. 459 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení RM č. 82/A/2015 ze dne , tj. nájem prostor sloužících k podnikání na adrese Klášterní 459 v České Lípě o celkové výměře 49,35 m 2 společnosti Elzeton, s. r. o., se sídlem Na Kolečku 2430, Roudnice nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování fresh baru - prodej čerstvě lisovaného a odšťavněného ovoce formou rychlého občerstvení za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. XXX Č. usnesení 117/2015 Den Země v České Lípě Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa 4

5 souhlasí dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s připojením města Česká Lípa k celorepublikové dobrovolnické akci "Ukliďme Česko" a se zveřejněním výzvy k úklidu "Za Českou Lípu krásnější" v předloženém znění. Výzva je součástí akce ke Dni Země. Tradiční akce je zaměřena na čistotu našeho města a probíhá po celý měsíc duben. Zapojit do akce se mohou příspěvkové organizace, spolky i jednotlivci. Odvoz sesbíraného odpadu zajistí Marius Pedersen a.s. pověřuje Alenu Šafránkovou, první místostarostku města Česká Lípa, která má v kompetenci životní prostředí, k podepsání výzvy. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: XXX Č. usnesení 118/ ročník výtvarné soutěže "Zvířata v našich lesích" Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa souhlasí na základě 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhlášením 6. ročníku výtvarné soutěže "Zvířata v našich lesích" pořádané v rámci Chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v honitbách ve správním území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Výtvarná soutěž je vyhlašována pro děti mateřských, základních a speciálních škol. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: XXX Č. usnesení 119/2015 Kritéria pro odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění následující kritéria pro poskytování odměn ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací: 1. aktivní účast žáků, dětí a pracovníků organizace na akcích zřizovatele a dalších významných akcích, organizace vlastních významných akcí; 2. splnění mimořádného úkolu zadaného zřizovatelem nebo úkolu vzniklého iniciativou ředitele, který zřizovatel považuje za významný a přínosný pro město Česká Lípa nebo příspěvkovou organizaci; 3. získání finančních prostředků z jiných zdrojů než od města Česká Lípa včetně zpracování žádostí, které nebyly poskytovatelem podpořeny; Podklady pro poskytnutí odměny předkládá ředitel/ka školské příspěvkové organizace 2x v kalendářním roce v předem stanovených termínech. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín:

6 XXX Č. usnesení 120/2015 Pronájem prostor ve sportareálu kancelář a příslušenství Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem prostor ve sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (kancelář, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 46,58 m2) schvaluje v souladu se Zásadami rady města č. 1/ Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou, uzavření smlouvy o nájmu mezi Sportem Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , a spol. SOUKUP A SPOL., s.r.o., sídlem Újezd 2222, Česká Lípa, IČ , na prostory v přízemí sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (kancelář, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 46,58 m2) za následujících podmínek - nájemní vztah na dobu určitou od do za celkovou cenu ,- Kč + DPH + energie, užití prostor jako šatna pro zaměstnance úklidové firmy SOUKUP A SPOL., s.r.o. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 121/2015 Schválení přijetí věcného daru pro ZŠ Šluknovská a MŠ Pastelka Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa A/ schvaluje v souladu s 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní škole, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace se sídlem Šluknovská 2904, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru "osvětlení učebny 2. B", ve výši 9.740,30 Kč včetně DPH od firmy JAKUB a.s. se sídlem Dubická 959, Česká Lípa, IČ , zastoupena p. Martinem Kalendou. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: B/ schvaluje v souladu s 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace, se sídlem Svárovská 3315, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru "10 ks kufrů DSG - AP včetně dopravy" v celkové výši 6.270,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa, IČ Zodpovídá: Alena Šafránková Termín:

7 XXX Č. usnesení 122/2015 Zápis do kroniky města České Lípy rok 2005 retrospektiva Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu se zák. č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, retrospektivní zápis událostí roku 2005 do kroniky města České Lípy viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 123/2015 Zápis z 2. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality Předkládá: Fořtík Václav, předseda komise pro dopravu a prevenci kriminality Rada města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 2. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality ze dne XXX Č. usnesení 124/2015 Návrhy na 6. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 6. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města - Dotační programy města Česká Lípa - Informace o činnosti příspěvkových organizací - Prodej pozemku p. č. 1818/11 v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemků p. č. 2790/14, p. č. 2790/15 a části pozemku p. č. 2790/3 vše v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemků p. č. 315/2, p. č. 316/2 a části p. č. 334/2 vše v k. ú. Dobranov - Prodej pozemků p. č. 86/2 a p. č. 633/4 vše v k. ú. Česká Lípa - Rozpočtové opatření č. 1/ Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - D. Libchava - Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - Liberecká ul. - Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - Svárovská ul. - Smlouva o zřízení služebnosti se společností O2 Czech Republic, a. s. - Výkup pozemků p. č. 4762/1, p. č. 4762/2 a p. č. 4762/3 vše v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 330, 553, 554, 546/2 a 546/3 vše v k. ú. Dubice u České Lípy 7

8 - Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 a p. č. 5292/3 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 11 včetně stavby technického vybavení v k. ú. Vítkov u Dobra - Záměr prodeje pozemku p. č. 5464/86 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/176 a části p. č. 5786/171 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 81, části pozemku p. č. 36 a části pozemku p. č. 350/4 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy - Záměr směny části pozemku p. č. 179/6 za části pozemku p. č. 174/27 vše v k. ú. Žizníkov - Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú. Česká Lípa - Zrušení usnesení č. 749/10 ze dne 28. dubna Žádost ZŠ Partyzánská o prominutí nedodržení termínu vyúčtování grantu - Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace XXX Rada města nepřijala usnesení k bodu: 09A) Zadávací podmínky k veřejné zakázce Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže přerušila jednání v bodech: 17A) Výroční zpráva příspěvkové organizace zřizované městem Česká Lípa za rok 2014 z oblasti sociální 17B) Výroční zprávy příspěvkových organizací z oblasti kultury a sportu zřizovaných městem Česká Lípa za rok

9 Příloha k usnesení 112/2015 9

10 10

11 11

12 Příloha k usnesení 113/2015 Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou nájem bytu zvláštního určení I. Úvodní ustanovení a) Byty v domech s pečovatelskou službou jsou nájemní byty zvláštního určení, ve kterých je zajištěn výkon pečovatelské služby. Jedná se o Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa a Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa (dále DPS). b) Byty jsou určeny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc a péči jiné osoby a potřebné služby jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tuto potřebnou pomoc jim v DPS poskytuje terénní pečovatelská služba. c) Uzavírání nájemních smluv v těchto bytech se provádí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve vazbě na ustanovení 2300 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. d) Rozsah úkonů terénní pečovatelské služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - 40 a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 6. e) Tato forma bydlení není určena pro osoby s komplexní ztrátou soběstačnosti zcela odkázané na celodenní péči, trvale ležící, osoby stižené psychózami, osoby závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách a osoby, které trvale narušují dobré mravy ve svém bydlišti a okolí. f) Byty v domech s pečovatelskou službou neslouží k řešení bytových problémů občanů. II. Podání žádosti a) Žadatel, který se uchází o byt v DPS, podá kompletně vyplněnou žádost o přidělení bytu v DPS s přílohou - vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele a o vhodnosti žadatele k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS prostřednictvím příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. b) Žádost může podat občan, který je starší 65 let, je poživatelem starobního důchodu, má sníženou soběstačnost a trvalé bydliště v České Lípě nebo občan se zdravotním postižením, který má sníženou soběstačnost a trvalé bydliště v České Lípě (území města Česká Lípa je tvořeno těmito částmi obce: Česká Lípa, Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov). c) Pouze v případě, že byt nelze minimálně 1 měsíc od uvolnění obsadit, je možné přidělení bytu v DPS žadatelům z jiných obcí, popř. žadatelům, u kterých by se 12

13 jednalo o prokázané tzv. sloučení rodiny tj. rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v České Lípě. d) Žádost o přidělení bytu v DPS s přílohou si lze vyzvednout přímo na zařízeních, případně vytisknout z webových stránek příspěvkové organizace III. Kriteria pro přidělení bytu a) Trvalý pobyt v obci b) Stupeň naléhavosti ve vazbě na celkovou sociální situaci žadatele c) Prokázání potřebnosti bydlení v DPS s využíváním pečovatelské služby d) Rozsah využívání sociálních služeb a jiné pomoci e) Zdravotní stav žadatele f) Charakter současného bydlení IV. Přidělování bytu v DPS a) O přidělení bytu v DPS rozhoduje rada města Česká Lípa na základě doporučení výboru pro sociální politiku. Nájemní smlouvu uzavírá příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy. b) Podaná žádost o přidělení bytu je zaevidována příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy v Evidenci čekatelů na přidělení bytu. Na základě podané žádosti sociální pracovnice příspěvkové organizace provede v místě trvalého bydliště žadatele sociální šetření zaměřené na plnění výše stanovených kritérií a ověří údaje uvedené v žádosti. c) Žádost o přidělení bytu v DPS s doporučením lékaře a zprávou ze sociálního šetření předkládá příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy k vyjádření výboru pro sociální politiku. Následně je odborem sociálních věcí a zdravotnictví zpracován materiál k projednání a rozhodnutí do rady města Česká Lípa. d) V případě schválení přidělení bytu v DPS radou města Česká Lípa a uvolnění některého z bytů v domech s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací příslušná dokumentace před uzavřením nájemní smlouvy postoupena Městskému úřadu v České Lípě, odboru sociálních věcí a zdravotnictví k vyjádření k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. e) Po obdržení výše uvedeného vyjádření je žadateli příspěvkovou organizací vystavena výzva k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu 1 roku s tím, že je garantováno prodlužování nájemní smlouvy za předpokladu pravidelného čerpání zavedené pečovatelské služby. V případě, že se nájemci bytu zhorší zdravotní stav natolik, že bude odkázán na celodenní péči jiné osoby nebo trvale upoután na lůžko, nájemce sám podá žádost do zařízení, které odpovídá jeho celkovému stavu (jako např. Domov pro seniory 13

14 LADA Česká Lípa) nebo případnou celodenní péči zajistí rodinní příslušníci. Nájemní smlouvy uzavírá a eviduje příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy. f) Žádost o přidělení bytu v DPS může být ze strany žadatele kdykoliv písemně zrušena. g) Žádost o přidělení bytu v DPS může být ze strany příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy písemně zrušena v případě: - neschválení žádosti o přidělení bytu v DPS radou města Česká Lípa - nedoporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení Městským úřadem v České Lípě, odborem sociálních věcí a zdravotnictví - neuzavření nájemní smlouvy z nečinnosti žadatele po zaslání výzvy k přidělení bytu h) Výjimečně lze v bytě v domě s pečovatelskou službou ubytovat seniora, který nemá sníženou soběstačnost, a to pouze na dobu určitou, ocitl-li se přechodně v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru. i) O rozhodnutí rady města bude žadatel příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy písemně informován do 30 kalendářních dnů po její schůzi, na které byla žádost projednána. Tato pravidla pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou projednala Rada města Česká Lípa dne pod číslem usnesení 113/2015. Nabývají účinnosti dnem a současně ruší předchozí znění pravidel ze dne s účinností od , číslo usnesení 970/

15 Příloha k usnesení 122/2015 Kronika 2005 retrospektiva Předmluva V zápisech kroniky Města Česká Lípa je mezera za léta K objasnění uvádím to, co jsem zapsal do kroniky v roce 2010: V listopadu v roce 2004 jsem byl požádán tehdejší referentkou pro kulturu Bronislavou Tvrzníkovou, abych převzal vedení kroniky Města České Lípy od Břetislava Vojtíška. V dané chvíli jsem namítal, že rozsah povinností a zájmů muzejního historika je velký a nedává příliš prostoru pro soustředěnou práci kronikářskou. Během roku 2005 jsem zpracoval pouze základní osnovu ve formě diáře událostí. V dalším roce jsem nabádal vedení města, aby našlo jiného vhodného adepta. Nestalo se tak, protože o tuto poměrně náročnou práci nikdo nestál. V roce 2010 jsem byl znovu osloven a vzhledem k lepším pracovním podmínkám z mé strany jsem v květnu 2010 tuto práci přijal a pracoval nejdříve na ročním zápisu a posléze připravuji souborný zápis za léta K poslední řádce předešlého odstavce dodávám, že jsem dlouho váhal. Roční zápisy jsou obsáhlé a vyžadují značné nasazení sil. K pokusu o sestavení níže zapsané retrospektivy jsem se odhodlal až v roce Potřeba udržení kontinuity kronikářské práce mne vedla k vytvoření retrospektivního zápisu. Zpětný zápis je možné vytvořit za předpokladu, že kronikář má předem soustředěny všechny podklady a hlavně zavedený deník, který obsahuje i myšlenkový náboj každého běžného zápisu, totiž poněkud emotivně laděný obraz dnů s náznakem tušených souvislostí, zkrátka lidský obsah prožité doby. V tomto případě jde spíše o zpožděný zápis než o retrospektivu ve smyslu tohoto výrazu. Kronikářova situace je taková, že nejen nemá pohromadě všechny podklady a musí dějový a obsahový sled rekonstruovat, nadto po větším odstupu vede zápis spíše k dílu historiografickému než kronikářskému. Tím míním, že kronikář již spíše než zaznamenává události rozebírá a hodnotí. Takovému postupu je třeba se spíše vyhnout, protože činit soud nad nedávno uběhlou dobou je přece jen poněkud předčasné. Je tedy třeba držet se osvědčených postupů kronikářské práce. Retrospektivní přehled je podobný memoárům. Není v něm vše, ale snaží se plynule zachytit podstatné okamžiky daného období. Česká Lípa a okolní svět Pátý rok nového století ukázal na jedné straně, že se řítíme novými časy, jimž starší generace rozumí čím dále tím méně, avšak lidská povaha zůstává celkem neměnná a zkušenost zaznamenává stále se opakující jevy posazené do měnících se kulis světa. Okamžikem zastavení běhu světových událostí byl druhý duben Zemřel papež z Polska Jan Pavel II. Jeho působení a morální autorita z něj učinily největší osobnost naší doby. Pomohl prolomit hradby komunistické diktatury ve střední a východní Evropě. Promlouval do svědomí kapitalistického světa s jeho bezohlednou honbou za ziskem a vysokou životní úrovní. Důrazně poukazoval na porušování lidských práv i v dalších diktaturách na Zemi. U jeho rakve v Římě se sešel celý svět, aby vyjádřil své díky za dar víry a naděje v lepší svět. 15

16 Jeho nástupce, bavorský kardinál Josef Ratzinger, který si dal jméno Benedikt XVI., byl kandidátem očekávaným. Předložil lidstvu skvělý koncept sblížení rozumu a víry. Jeho myšlenkový svět překračuje hranice vymezené konkrétní konfesí. Učí, jak rozumem přijímat duchovní stránku člověka a jak podpořit její řádný rozvoj pomocí zdravého rozumového uvažování. Česká republika si připomněla 60. výročí od konce druhé světové války. Proběhly velkolepé oslavy Dne svobody v Plzni. V Praze se uskutečnila rekonstrukce bitvy o český rozhlas přenášená i televizí. V Mošnově se zase rekonstruovala bitva o Ostravu. Publicisté i historikové věnovali dost pozornosti povstání českého lidu v květnu 1945 a více nových poznatků bylo publikováno o událostech mimo Prahu. Vzpomínka na válku nás vede k tomu, že nadešel čas zamýšlet se nad vznikem totalitních režimů, nad tím, jaké měly účinky a jaký význam měly ideologie, které je uvedly do dějin lidstva. Jan Pavel II. k tomu řekl: Moderní dějiny Evropy, poznamenané zvláště na Západě vlivy osvícenectví, přinesly také mnoho dobrých plodů Zlo je vždy nedostatek dobra, jež by mělo být v daném jsoucnu, je to nepřítomnost, zbavení, nedostatek. A dobro nikdy docela nezmizí. Způsob, jakým zlo roste a rozvíjí se na zdravé půdě dobra, je tajemstvím. Tajemství je i ona část dobra, kterou zlo nedokázalo zničit a která se šíří navzdory zlu, dokonce postupuje vpřed a šíří se na témže poli. Jan Pavel II.: Paměť a identita, rozhovory na přelomu století. Kostelní Vydří 2005 Ještě na konci roku 2004 bylo lidstvo zaskočeno údery rozpoutaných běsů, vlnami tsunami v daleké Asii, zvláště na pobřeží Thajska. Řítící se vlny rozbíjely všechno, co jim stálo v cestě. Zahynulo nespočet lidí a dlouho trvalo, než byli identifikováni. Vichr udeřil do strmých strání Vysokých Tater na Slovensku. Kosil lesy, lámal stromy jako třísky. Mimochodem, také Město Česká Lípa přispělo k obnově Tater částkou korun. Největším běsem rozpoutaným slepými silami přírody v roce 2005 byl zářijový hurikán Katrina, který zasáhl pobřeží USA. Vodní příboj rozmetal hráze při ústí řeky Mississippi a vtrhl do čtvrtí starého New Orleansu, aby ho bezmála srovnal se zemí. Vyvrátit z kořene ho však nakonec nedokázal. Proslavení lidoví jazzmani již za dva týdny brali do rukou své nástroje a snažili se křísit slávu města. Říjnové noci na předměstí Paříže byly plné děsu rozpoutaného lidmi. Podnětem vzniku nepokojů byla zpráva o smrti dvou mladíků z přistěhovaleckých rodin, z nichž byla viněna policie. Vznikla záminka pro rváčské bandy mladých lidí, k nimž se přidružili další a začali zapalovat auta, rozbíjet výlohy a rabovat. Nebyla to pouhá bitva chudých s bohatými a volání po novém uspořádání společnosti. Výtržníci rozpoutali nepokoje také z nudy, z pocitu beznaděje, ovládáni hesly anarchie a bezúčelnosti. V květnu jsme si nejen připomněli výročí konce války, ale prožívali jsme poněkud trapný otřes české politické scény. Vyšlo najevo problematické financování koupě bytu předsedy vlády, sociálního demokrata Stanislava Grosse. Nejmladší český vrcholový politik byl domácí veřejností přijat původně se sympatiemi, možná pro svou chlapeckou tvář a dobře strojenou upřímnost. Na druhé straně se ale poukazovalo na to, že mladík nedávno teprve slezl z lokomotivy a dostal se náhle na první místo stranické pyramidy, tudíž není schopen vést odpovědnou politiku. Lhaním ve věci svých příjmů a vydání zostudil svou stranu a přivedl zemi málem k předčasným volbám. Zatím k nim nedošlo a do čela české vlády se dostal Jiří Paroubek. Problémovou otázkou se stal vztah našeho státu k Evropské unii, jejíž členskou zemí jsme byli teprve rok. Postoje prezidenta Václava Klause, odmítajícího tzv. Lisabonskou smlouvu, 16

17 určitou variantu evropské ústavy, rozvířily zbytečné diskuze na téma suverenity státu a diktátu Bruselu. V dubnu se nad nebem naší vlasti objevily stíhačky Gripen, pronajaté ze Švédska. Prvních šest strojů přistálo na základně v Čáslavi. Pronájem těchto letadel posiluje vazby České republiky v rámci aliance NATO. Čeští vojáci na misi v Kosovu převzali v srpnu 2005 dočasně velení vojsk NATO a získali značnou důvěru velitelství aliance a místního obyvatelstva. Základní demografická data o České Lípě K 1. lednu 2005 žilo v České Lípě obyvatel. Během roku se narodilo 836 dětí. Zemřelo 618 osob. Uzavřeno bylo 197 sňatků. První narozený občan České Lípy přišel na svět 4. ledna ve hodin. Maminka Iveta Hrušková dala svému synovi jméno Ondřej. Vážil 3,8 kg a měřil 52 cm. Volba nového vedení města Na zasedání zastupitelstva města 26. ledna bylo zvoleno jeho nové vedení poté, co byl dosavadní starosta Petr Skokan v prosinci roku 2004 zvolen do zastupitelstva Libereckého kraje a jako vůdčí osobnost kandidátky Občanské demokratické strany byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje a na starostenskou funkci rezignoval. Novou starostkou České Lípy se stala Hana Moudrá (*1966), pocházející z Rychnova nad Kněžnou. Vystudovala střední pedagogickou školu. S rodinou přišla do České Lípy koncem osmdesátých let. V letech působila jako vedoucí oddělení sociálních dávek a sociální péče Městského úřadu v České Lípě. Následující dva roky stála v čele odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Od roku 2000 byla členkou českolipského místního sdružení Občanské demokratické strany, za níž kandidovala do městského zastupitelstva v roce Po volbách byla zvolena první místostarostkou. Při volbě 26. ledna obdržela z 24 hlasujících zastupitelů celkem 23 hlasů. Prvním místostarostou byl na místo Hany Moudré zvolen Jan Stejskal z Občanské demokratické strany. Proti jeho kandidatuře se veřejně postavila Strana zelených a ozvaly se některé další hlasy z veřejnosti. Poukazovaly na to, že jako podnikatel z oboru pohostinství nemá předpoklady pro komunální práci. Jan Stejskal ujistil českolipské voličstvo, že se věnoval a bude se věnovat svému vzdělání a také kultivaci styku s veřejností. Studuje i německý a anglický jazyk. Dnes se takové přípravě také říká vytváření image. Druhým místostarostou zůstal Jiří Pazourek, původním povoláním učitel, zvolený za Demokratickou regionální stranu. Petr Skokan byl také 21 platnými hlasy zvolen do rady města, protože rezignací na funkci starosty ztratil i místo v radě města. Rozpočet města Zastupitelstvo města schválilo 22. prosince 2004 rozpočet na rok Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje byly naplánovány ve výši Kč. Na investiční akce bylo přiděleno Kč. Mezi významné akce patří celková rekonstrukce Panské uličky. Dokončení úprav komunikací v Dolní Libchavě. Přes trať na Děčín byl u nově vybudované zastávky Holý vrch postaven nový most. U parku Milady Horákové byla zřízena nová lávka přes Ploučnici. Zahájena byla výstavba bytových domů na sídlišti Lada s pomocí peněz státní dotace. Město věnovalo také určité množství prostředků na přípravu investic, k jejichž vytvoření se očekávají státní dotace. Jde o stavbu domova důchodců a nového divadla. Partnerská města mezinárodní vztahy 17

18 V roce 1994 obdržela Česká Lípa nabídku spolupráce s norským městem Molde. V roce 1998 byla uzavřena nová partnerská smlouva s městem Mittweida v Sasku. S ním byly družební vztahy již od let sedmdesátých. V roce 2000 se partnerským městem stal ukrajinský Užhorod a roku 2001 se k partnerům České Lípy přiřadil slovenský Bardějov. S tímto městem měla Česká Lípa družební vztahy již v padesátých letech. Roku 2004 byla uzavřena partnerská smlouva s polským městem Boleslawiec. 7. ledna zavítala do města šestnáctičlenná delegace Norů z regionu More og Romsdal, kde se nalézá také družební město Molde. Na radnici se debatovalo o spolupráci obou měst a možnosti čerpání tzv. norských fondů. Norsko není členem Evropské unie a díky svému ropnému bohatství v Severním moři vytváří fondy k podpoře kulturního, sociálního a vzdělanostního systému. Další norská delegace navštívila město 25. února a jejím cílem bylo jednat o zřízení podnikatelského centra. Právě sem do poradenství měly být vloženy některé prostředky z norských fondů. V čele delegace byl ředitel centra pro vzdělanost Frank Liena. Jednání se účastnili zástupci středních škol a představitel Technické univerzity v Liberci. Třetí norská návštěva přijela 8. března a měla poněkud jiný ráz než předešlé. Českou Lípu navštívilo patnáct seniorů z Molde navštěvujících školu organizující různé typy vzdělání pro všechny věkové kategorie. V delegaci byli lidé studující v kurzu zaměřeném na umění a památky naší země. Zavítali také do vlastivědného muzea a seznámili se s pamětihodnostmi našeho města. Dále potom zamířili do Prahy. Na pozvání Města přijela do České Lípy skupina norských specialistů na ekologické zateplení budov. Věnovala se problematice tepelného hospodaření nemocnice. Nová starostka města Hana Moudrá zamířila 3. února do polského družebního města Boleslawiec. Stalo se tak u příležitosti slavnostního otevření rekonstruované základní školy. V doprovodu obou místostarostů projednala s vedením tamního města otázky další spolupráce. U příležitosti 60. výročí konce druhé světové války přijela na pietní slavnost 8. května na Náměstí osvobození delegace partnerského města Boleslawiec, vedená primátorem P. Romanem. S delegací přijela i válečná veteránka Ilona Jeziorna. 20. srpna zavítala do Boleslawce delegace města Česká Lípa v čele se starostkou Hanou Moudrou. Účastnila se slavnosti keramiky a starostové obou měst spolu jednali o další spolupráci a rozvoji vzájemných vztahů. U příležitosti městských slavností se 2. července sešli na Vodním hradě Lipý delegace spřátelených měst s občany našeho města a dále sem přicestovali zástupci lužického města Budyšín a obce Oybin. Přijel i velvyslanec Ukrajiny J. E. Ivan Kubela a zástupce polského velvyslanectví Stefan Hatis. Česká Lípa vyvěsila i letos tibetskou vlajku dne 10. března a připojila se k celosvětové vzpomínce na krvavé potlačení povstání Tibeťanů v Lhase v roce V uplynulých měsících proniklo do sdělovacích prostředků množství informací o pronásledování stoupenců cvičení a meditací Falun Kung. Ne příliš informovaná veřejnost nechápe, že nějaké ozdravné cvičení může být předmětem politického útisku. Stoupenci hnutí vyjadřují svými postoji protest proti vládnoucí straně v Číně. V šedesáti zemích světa se v březnu konalo ukázkové cvičení jako součást akcí na podporu pronásledovaných stoupenců této aktivity. 16. března vystoupila jedna taková skupina před kulturním domem Crystal. 18. května navštívil Českou Lípu velvyslanec Jihoafrické republiky J. T. Noel Lehoko. Po přijetí na radnici zavítal do základní školy Sever a po prohlídce besedoval s dětmi. Nakonec se účastnil diskuze se studenty středních škol. 3. listopadu byla přijata na radnici skupina thajských policistů v čele s generálem policie Bonhalu Uhritem Pochlinsovatem. Nacházela se na studijním pobytu v severních Čechách. 16. listopadu přijala starostka města vedení úřadů práce z pohraničních měst Polska. Delegace se zajímala o možnosti společného řešení otázky nezaměstnanosti. 18

19 Výmluvnou podkapitolou partnerských vztahů byla říjnová návštěva studentů obchodní akademie v Užhorodě. Mimo pestrý program ve městě a okolí položili také studenti a jejich učitelé květiny u busty T. G. Masaryka, o jejíž zhotovení se také Česká Lípa zasloužila. Studenti zde zazpívali českou národní hymnu, a to i v rusínském jazyce. Studenti kyjevské slavistické univerzity z Užhorodu na návštěvě v České Lípě zazpívali 29. listopadu pod vánočním stromem na náměstí při jeho rozsvícení. Návštěva prezidenta republiky Václava Klause v České Lípě 23. května navštívil v rámci cesty po Libereckém kraji prezident republiky také Českou Lípu. Jeho pobyt zde trval pět hodin. Nejdříve se setkal se zdravotníky z českolipské nemocnice s poliklinikou. Další setkání se uskutečnilo se studenty obchodní akademie. Na Vodním hradě Lipý pozdravil Václav Klaus občany města, kterých přišla asi tisícovka. Během tohoto setkání dorazil na hrad také historický průvod v čele s Jindřichem z Lipé. Starostka Hana Moudrá předala panu prezidentovi klíče od bran České Lípy. Po besedě podepisoval Václav Klaus lidem fotografie, noviny nebo svou knihu Rok druhý. Poté přijal na radnici zástupce vedení města a vybraných občanů. Nakonec prošel klášterní zahradou, již téměř restaurovanou, kde ho krátce pozdravil ředitel muzea Ing. Zdeněk Vitáček a v doprovodu vedení města a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana se odebral na večeři do kulturního domu Crystal. Správa města 1. ledna byla k České Lípě připojena osada Častolovice. Nachází se tři kilometry severně od města v malém údolí, kterým protéká potok a jde o přirozené venkovské prostředí. Nejstarší zmínka o obci je z roku V Častolovicích byla v roce 1797 postavena barokní kaple a roku 1826 škola, jejíž budovu nahradila roku 1898 nová. Po nákladné opravě byla schopna provozu, léta však zůstala prázdná, jen okresní knihovna a potom okresní muzeum zde měly své depozitáře. Samostatná obec byla 1. prosince 1970 připojena k České Lípě. Na základě přání obyvatelstva, které nadpoloviční většinou podepsalo petici za odpojení obce od města, přijal českolipský národní výbor 28. června 1990 rozhodnutí o odloučení Častolovic. Zdejší zastupitelé ale nezvládli své povinnosti a s podporou obyvatelstva požádali v roce 2004 o opětné spojení s Českou Lípou. 25. května se konalo zastupitelstvo města. Během něj složili slib noví členové, kteří postoupili z kandidátních listin na místa těch, kteří se z důvodu střetu zájmů rozhodli rezignovat. Jednalo se o zastupitelku Bc. Evu Stehlíkovou, která stojí v čele Sociálních služeb města. Na její místo postoupil Vladimír Jonáš. Druhým odstupujícím byl PhDr. František Kočí, který je ředitelem Základní školy Pátova. Na jeho místo přišel Karel Hajný. Volnou souvislost s odstoupením zastupitelů zvolených na listinách svých stran měl případ zastupitele Ing. Václava Svatka. Zastupoval Komunistickou stranu Čech a Moravy, stejně jako PhDr. František Kočí, a byl předsedou Kontrolního výboru města. V jeho případě šlo o nařčení ze spolupráce se Státní bezpečností. Svatek byl vysoko postaveným československým diplomatem, který působil těsně před listopadem 1989 na velvyslanectví ve Varšavě. Účastnil se jednání s dosavadními i novými představiteli Polské socialistické strany v sejmu, kteří byli buď svědky nebo i aktéry nového politického kurzu, spočívajícího v pořádání kulatých stolů s opozicí a s jejím nástupem na scénu domácího politického života. Úkolem těchto sondáží bylo zjistit, do jaké míry a jak nezvratně se polský režim vzdaluje dosavadnímu názorovému monolitu socialistických zemí a ideové jednotě komunistických stran. Do Prahy přicházela varovná hlášení. Ing. Václav Svatek byl synem právníka, dosud živě vzpomínaného v České Lípě jako lidového advokáta, totiž právního poradce pro veřejnost na okresní odborové radě. Hřmotný pán, stále v mysliveckém, na šňůrce vodil jezevčíka. 19

20 Paní starostka reagovala v Městských novinách tak, že žádný zákon neumožňuje provádět lustrace zastupitele. Podle ní je Svatek člověk konstruktivní a přistupuje ke své práci zodpovědně. Také při některých debatách s ním na přednáškách bylo patrné, že jedná opatrně a nikoliv radikálně. Přesto v dalším volebním období již nekandidoval a později vydal knihu, v níž hájil svou pozici: Od Husáka k Havlovi. S platností od 1. srpna byl vytvořen technický odbor městského úřadu v čele s Ing. Milanem Blechou. Odbor má ve své kompetenci řízení a koordinaci činností vyplývajících z obsahu zadavatelských smluv. Zrušen byl odbor hospodářské správy. V říjnu bylo oznámeno, že Česká Lípa se může pyšnit nejvyšším ratingovým hodnocením. Jde o soubor nezávisle zjištěných dat o celkovém hospodaření hlavně s provozními prostředky. Dále se sleduje otázka zadlužení a udržování vyrovnaného rozpočtu. Z větších finančně náročných akcí města se připravuje výstavba nového domova důchodců a stavba divadla, které závisí na přidělení státní dotace. Mikroregiony Máchův kraj, Peklo, Západ Českolipska, Novoborsko a Podještědí vytvořily Sdružení Českolipsko. Prvním předsedou se stal místostarosta České Lípy Jan Stejskal. Doprava ve městě Městská hromadná doprava městské komunikace Provozovatelem městské hromadné dopravy byla zákupská firma VETT Františka Homolky. Kritikové stavu městské hromadné dopravy poukazovali na to, že s externími firmami zajišťujícími tyto služby jsou převážně horší zkušenosti než s těmi, které jako svou společnost založí město samo. Jádro problému je v tom, že zpravidla vyžadují větší dotace. Za vážnější problém se ale pokládá, že v roce 2005 nebyl rozvinut již připravený projekt optimalizace městské hromadné dopravy, protože objem výkonů byl v devadesátých letech snížen. Jediným větším činem zmíněné optimalizace bylo zavedení linky č. 10, která od 2. ledna jezdí na trase od Hypernovy přes Častolovice, Manušice, Horní Libchavu, Slovanku na Svárov a zpět ke Kauflandu. 1. února předvedla firma nový autobus pro městskou dopravu značky Mercedes Citaro. Autobus zapůjčil jeho prodejce EVOBUS s. r. o. asi na dva týdny, aby byla ověřena jeho použitelnost v podmínkách města, a to právě v zimním období, kdy je provoz náročnější. Vozidlo je 15 metrů dlouhé a pojme 142 lidí, z nichž 42 může sedět. Jeho cena je 7,5 milionů korun. Radnice se nakonec nerozhodla pro jeho koupi. Na linkách městské hromadné dopravy začaly od 7. listopadu jezdit autobusy s obchodním označením Citelis, výrobek české firmy Karosa z Vysokého Mýta, označované jako ekologické. Sdružení historických sídel Čech a Moravy uspořádalo v kulturním domě Crystal 21. a 22. dubna seminář věnovaný řízení a regulaci dopravy v historických městech. Známý český dopravní specialista a jistý čas také ministr dopravy Petr Moos přednesl hlavní referát o problematice efektivního provozu hromadné dopravy v městských centrech. Historik Ladislav Smejkal hovořil o vývoji dopravní situace v podmínkách České Lípy, zejména v 19. a 20. století. 22. září se Česká Lípa připojila k Evropskému dni bez aut. Tato akce vznikla v roce 1998 ve Francii a roku 2004 se k ní připojilo již evropských měst. Česká Lípa byla tedy další v pořadí. Smyslem akce bylo vyzvat obyvatele, kteří používají osobních aut k cestě do práce, aby ten den nechali auto doma a jeli hromadnou dopravou nebo šli pěšky. Městský úřad zajistil městskou dopravu po České Lípě zdarma. Hnutí Duha uspořádalo cyklojízdu městem. Děti z mateřské školy Kvítko vyrazily ze Špičáku a ze Svárova k okružní jízdě městem. Nad bezpečným průjezdem bděli příslušníci policie ČR. Příkladem šla i paní starostka, která rovněž do práce přijela na kole. 20

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016)

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 756/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 57. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 10. 2016 (č. usnesení 756/2016-766/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016)

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 744/ /D/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 56. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 30. 9. 2016 (č. usnesení 744/2016-755/D/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012)

USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 23. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 630/2012-651/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 579/A/ /2016)

USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 579/A/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 43. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 5. 2016 (č. usnesení 579/A/2016-592/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011)

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 10. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2011 (č. usnesení 247/2011-269/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 562/ /2016)

USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 562/ /2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 42. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 4. 2016 (č. usnesení 562/2016-578/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

město Česká Lípa starostka náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa

město Česká Lípa starostka náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa Město Česká Lípa starostka náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 1. Název zakázky: Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 54297/2016 MUCL/47848/2016 Vyřizuje: Martina Hofmanová Telefon:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek Název veřejné zakázky: Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek Nadlimitní významná veřejná zakázka na sjednání rámcové smlouvy dle 89 zákona zadávaná v otevřeném řízení

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2016 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města, tajemnice

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 12.9.2016 Usnesení č. 274 /16-298 /16 274/16 Schválení programu 275/16 Kontrola usnesení 276/16 Prodej volných bytových jednotek v Žatci 277/16

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016)

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 732/ /B/2016) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 55. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 9. 2016 (č. usnesení 732/2016-743/B/2016) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více