USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 108/ /2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015)"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 108/ /2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. XXX Č. usnesení 108/2015 Plnění usnesení rady města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Rada města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení rady města k datu 9. března XXX Č. usnesení 109/2015 Valná hromada spol. Městské lesy Česká Lípa s r.o. Předkládá: Ing. Štrumfa Jaromír, zastupitel Rada města Česká Lípa v působnosti valné hromady, jako jediný společník společnosti Městské lesy Česká Lípa, spol. s r.o.: A) schvaluje a) Výroční zprávu společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2014, b) Účetní závěrku společnosti Městské lesy Česká Lípa spol. s r. o. za rok 2014, c) Rozdělení disponibilního zisku za rok 2014 d) Výši pěstební rezervy pro rok 2015 B)/ bere na vědomí Zprávu o výkonu funkce dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r. o. za rok C)/ schvaluje snížení odměn členů dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. dle předloženého znění od do D)/ schvaluje sepsáním smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Městské lesy Česká Lípa s r.o. s jednotlivými členy dozorčí rady společnosti. Zodpovídá: Ing. Štrumfa Jaromír, zastupitel Termín:

2 XXX Č. usnesení 110/2015 Smlouva o technické podpoře - VITA software, s.r. o. Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, uzavření smlouvy o technické podpoře číslo TP27/11 mezi městem Česká Lípa a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, Praha 6, IČ: , za účelem poskytování technické podpory a dalších služeb software, které má právo město Česká Lípa užívat. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s účinností od za roční cenu ve výši Kč bez DPH. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: XXX Č. usnesení 111/2015 Příloha Libereckého kraje KRAJ - zařazení do Městských novin Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa nesouhlasí se zařazením kompletní přílohy Libereckého kraje KRAJ do Městských novin Česká Lípa v tištěné i internetové podobě. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 112/2015 Aktualizace směrnice o krátkodobém pronajímání objektů a pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa schvaluje aktualizované znění směrnice O krátkodobém nájmu prostor města Česká Lípa, spravovaných příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa" dle předloženého návrhu s platností od , viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 113/2015 Aktualizace "Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení". Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města 2

3 Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, aktualizovaná "Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou - nájem bytu zvláštního určení" s účinností od , viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 114/2015 Přidělení veřejné zakázky - Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Inventarizace zeleně na území města Česká Lípa" dodavateli Ing. Josef Souček, Vlkonice 46, Neveklov IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ve znění dle přílohy. Nabídková cena za plnění zakázky činí Kč bez DPH, tj Kč vč. DPH. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: XXX Č. usnesení 115/A/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Regenerace pláště budovy MŠ Roháče z Dubé" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Termín: XXX Č. usnesení 115/B/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Chodník v ul. Českých bratří včetně 2 přechodů pro chodce Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města 3

4 Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhované zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Chodník v ulici Českých bratří včetně 2 přechodů pro chodce" a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. Zodpovídá: Mgr. Juraj Raninec Termín: pověřuje starostku města jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku, a to v případě, že bude zadávací řízení zahájeno. Termín: XXX Č. usnesení 116/A/2015 Zrušení usnesení RM č. 1022/B/ Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesení RM č. 1022/B/2014 ze dne v celém rozsahu, tzn. ruší schválení zadávacích podmínek k veřejné zakázce na stavební práce Komunikace ul. Wedrichova, Česká Lípa a ruší pověření starostky města jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. XXX Č. usnesení 116/B/2015 Zrušení usnesení RM č. 82/A/2015 ze dne pronájem prostor sloužících k podnikání Klášterní ul. čp. 459 Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Rada města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v pl. znění, usnesení RM č. 82/A/2015 ze dne , tj. nájem prostor sloužících k podnikání na adrese Klášterní 459 v České Lípě o celkové výměře 49,35 m 2 společnosti Elzeton, s. r. o., se sídlem Na Kolečku 2430, Roudnice nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem provozování fresh baru - prodej čerstvě lisovaného a odšťavněného ovoce formou rychlého občerstvení za roční cenu nájemného ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby. XXX Č. usnesení 117/2015 Den Země v České Lípě Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa 4

5 souhlasí dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s připojením města Česká Lípa k celorepublikové dobrovolnické akci "Ukliďme Česko" a se zveřejněním výzvy k úklidu "Za Českou Lípu krásnější" v předloženém znění. Výzva je součástí akce ke Dni Země. Tradiční akce je zaměřena na čistotu našeho města a probíhá po celý měsíc duben. Zapojit do akce se mohou příspěvkové organizace, spolky i jednotlivci. Odvoz sesbíraného odpadu zajistí Marius Pedersen a.s. pověřuje Alenu Šafránkovou, první místostarostku města Česká Lípa, která má v kompetenci životní prostředí, k podepsání výzvy. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: XXX Č. usnesení 118/ ročník výtvarné soutěže "Zvířata v našich lesích" Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa souhlasí na základě 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhlášením 6. ročníku výtvarné soutěže "Zvířata v našich lesích" pořádané v rámci Chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v honitbách ve správním území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Česká Lípa. Výtvarná soutěž je vyhlašována pro děti mateřských, základních a speciálních škol. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: XXX Č. usnesení 119/2015 Kritéria pro odměňování ředitelů školských příspěvkových organizací Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění následující kritéria pro poskytování odměn ředitelů/ředitelek školských příspěvkových organizací: 1. aktivní účast žáků, dětí a pracovníků organizace na akcích zřizovatele a dalších významných akcích, organizace vlastních významných akcí; 2. splnění mimořádného úkolu zadaného zřizovatelem nebo úkolu vzniklého iniciativou ředitele, který zřizovatel považuje za významný a přínosný pro město Česká Lípa nebo příspěvkovou organizaci; 3. získání finančních prostředků z jiných zdrojů než od města Česká Lípa včetně zpracování žádostí, které nebyly poskytovatelem podpořeny; Podklady pro poskytnutí odměny předkládá ředitel/ka školské příspěvkové organizace 2x v kalendářním roce v předem stanovených termínech. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín:

6 XXX Č. usnesení 120/2015 Pronájem prostor ve sportareálu kancelář a příslušenství Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa bere na vědomí informaci o doručené žádosti o pronájem prostor ve sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (kancelář, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 46,58 m2) schvaluje v souladu se Zásadami rady města č. 1/ Řízení neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem Českou Lípou, uzavření smlouvy o nájmu mezi Sportem Česká Lípa, příspěvkovou organizací, sídlem Barvířská 2690, Česká Lípa, IČ , a spol. SOUKUP A SPOL., s.r.o., sídlem Újezd 2222, Česká Lípa, IČ , na prostory v přízemí sportareálu, ul. Barvířská 2690, Česká Lípa (kancelář, sklad a sociální zařízení o celkové výměře 46,58 m2) za následujících podmínek - nájemní vztah na dobu určitou od do za celkovou cenu ,- Kč + DPH + energie, užití prostor jako šatna pro zaměstnance úklidové firmy SOUKUP A SPOL., s.r.o. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 121/2015 Schválení přijetí věcného daru pro ZŠ Šluknovská a MŠ Pastelka Předkládá: Šafránková Alena, I. místostarostka města Rada města Česká Lípa A/ schvaluje v souladu s 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní škole, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace se sídlem Šluknovská 2904, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru "osvětlení učebny 2. B", ve výši 9.740,30 Kč včetně DPH od firmy JAKUB a.s. se sídlem Dubická 959, Česká Lípa, IČ , zastoupena p. Martinem Kalendou. Zodpovídá: Alena Šafránková Termín: B/ schvaluje v souladu s 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Mateřské škole Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace, se sídlem Svárovská 3315, Česká Lípa, IČ přijetí věcného daru "10 ks kufrů DSG - AP včetně dopravy" v celkové výši 6.270,- Kč bez DPH od firmy Festool s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa, IČ Zodpovídá: Alena Šafránková Termín:

7 XXX Č. usnesení 122/2015 Zápis do kroniky města České Lípy rok 2005 retrospektiva Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa schvaluje v souladu se zák. č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, retrospektivní zápis událostí roku 2005 do kroniky města České Lípy viz příloha. Zodpovídá: Mgr. Romana Žatecká Termín: XXX Č. usnesení 123/2015 Zápis z 2. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality Předkládá: Fořtík Václav, předseda komise pro dopravu a prevenci kriminality Rada města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 2. jednání komise RM pro dopravu a prevenci kriminality ze dne XXX Č. usnesení 124/2015 Návrhy na 6. jednání zastupitelstva města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Rada města Česká Lípa bere na vědomí dle ustanovení 102, ods. 1, zákona číslo 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrhy pro 6. jednání zastupitelstva města konané dne : - Plnění usnesení zastupitelstva města - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města - Dotační programy města Česká Lípa - Informace o činnosti příspěvkových organizací - Prodej pozemku p. č. 1818/11 v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemků p. č. 2790/14, p. č. 2790/15 a části pozemku p. č. 2790/3 vše v k. ú. Česká Lípa - Prodej pozemků p. č. 315/2, p. č. 316/2 a části p. č. 334/2 vše v k. ú. Dobranov - Prodej pozemků p. č. 86/2 a p. č. 633/4 vše v k. ú. Česká Lípa - Rozpočtové opatření č. 1/ Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - D. Libchava - Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - Liberecká ul. - Smlouva o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce,a.s. - Svárovská ul. - Smlouva o zřízení služebnosti se společností O2 Czech Republic, a. s. - Výkup pozemků p. č. 4762/1, p. č. 4762/2 a p. č. 4762/3 vše v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 330, 553, 554, 546/2 a 546/3 vše v k. ú. Dubice u České Lípy 7

8 - Záměr prodeje části pozemku p. č v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 a p. č. 5292/3 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 11 včetně stavby technického vybavení v k. ú. Vítkov u Dobra - Záměr prodeje pozemku p. č. 5464/86 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemků p. č. 5786/176 a části p. č. 5786/171 v k. ú. Česká Lípa - Záměr prodeje pozemku p. č. 81, části pozemku p. č. 36 a části pozemku p. č. 350/4 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy - Záměr směny části pozemku p. č. 179/6 za části pozemku p. č. 174/27 vše v k. ú. Žizníkov - Záměr výkupu pozemku p. č. 759/2 v k. ú. Česká Lípa - Zrušení usnesení č. 749/10 ze dne 28. dubna Žádost ZŠ Partyzánská o prominutí nedodržení termínu vyúčtování grantu - Věcná břemena - Zápisy z výborů - Interpelace XXX Rada města nepřijala usnesení k bodu: 09A) Zadávací podmínky k veřejné zakázce Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže přerušila jednání v bodech: 17A) Výroční zpráva příspěvkové organizace zřizované městem Česká Lípa za rok 2014 z oblasti sociální 17B) Výroční zprávy příspěvkových organizací z oblasti kultury a sportu zřizovaných městem Česká Lípa za rok

9 Příloha k usnesení 112/2015 9

10 10

11 11

12 Příloha k usnesení 113/2015 Pravidla pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou nájem bytu zvláštního určení I. Úvodní ustanovení a) Byty v domech s pečovatelskou službou jsou nájemní byty zvláštního určení, ve kterých je zajištěn výkon pečovatelské služby. Jedná se o Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa a Penzion s pečovatelskou službou, Na Blatech 3211, Česká Lípa (dále DPS). b) Byty jsou určeny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc a péči jiné osoby a potřebné služby jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Tuto potřebnou pomoc jim v DPS poskytuje terénní pečovatelská služba. c) Uzavírání nájemních smluv v těchto bytech se provádí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve vazbě na ustanovení 2300 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. d) Rozsah úkonů terénní pečovatelské služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - 40 a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 6. e) Tato forma bydlení není určena pro osoby s komplexní ztrátou soběstačnosti zcela odkázané na celodenní péči, trvale ležící, osoby stižené psychózami, osoby závislé na alkoholu nebo jiných toxických látkách a osoby, které trvale narušují dobré mravy ve svém bydlišti a okolí. f) Byty v domech s pečovatelskou službou neslouží k řešení bytových problémů občanů. II. Podání žádosti a) Žadatel, který se uchází o byt v DPS, podá kompletně vyplněnou žádost o přidělení bytu v DPS s přílohou - vyjádřením ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele a o vhodnosti žadatele k uzavření smlouvy o nájmu bytu v DPS prostřednictvím příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy. b) Žádost může podat občan, který je starší 65 let, je poživatelem starobního důchodu, má sníženou soběstačnost a trvalé bydliště v České Lípě nebo občan se zdravotním postižením, který má sníženou soběstačnost a trvalé bydliště v České Lípě (území města Česká Lípa je tvořeno těmito částmi obce: Česká Lípa, Častolovice, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice, Heřmaničky, Lada, Manušice, Okřešice, Písečná, Stará Lípa, Vítkov, Vlčí Důl, Žizníkov). c) Pouze v případě, že byt nelze minimálně 1 měsíc od uvolnění obsadit, je možné přidělení bytu v DPS žadatelům z jiných obcí, popř. žadatelům, u kterých by se 12

13 jednalo o prokázané tzv. sloučení rodiny tj. rodinní příslušníci mají trvalé bydliště v České Lípě. d) Žádost o přidělení bytu v DPS s přílohou si lze vyzvednout přímo na zařízeních, případně vytisknout z webových stránek příspěvkové organizace III. Kriteria pro přidělení bytu a) Trvalý pobyt v obci b) Stupeň naléhavosti ve vazbě na celkovou sociální situaci žadatele c) Prokázání potřebnosti bydlení v DPS s využíváním pečovatelské služby d) Rozsah využívání sociálních služeb a jiné pomoci e) Zdravotní stav žadatele f) Charakter současného bydlení IV. Přidělování bytu v DPS a) O přidělení bytu v DPS rozhoduje rada města Česká Lípa na základě doporučení výboru pro sociální politiku. Nájemní smlouvu uzavírá příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy. b) Podaná žádost o přidělení bytu je zaevidována příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy v Evidenci čekatelů na přidělení bytu. Na základě podané žádosti sociální pracovnice příspěvkové organizace provede v místě trvalého bydliště žadatele sociální šetření zaměřené na plnění výše stanovených kritérií a ověří údaje uvedené v žádosti. c) Žádost o přidělení bytu v DPS s doporučením lékaře a zprávou ze sociálního šetření předkládá příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy k vyjádření výboru pro sociální politiku. Následně je odborem sociálních věcí a zdravotnictví zpracován materiál k projednání a rozhodnutí do rady města Česká Lípa. d) V případě schválení přidělení bytu v DPS radou města Česká Lípa a uvolnění některého z bytů v domech s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací příslušná dokumentace před uzavřením nájemní smlouvy postoupena Městskému úřadu v České Lípě, odboru sociálních věcí a zdravotnictví k vyjádření k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ve vazbě na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. e) Po obdržení výše uvedeného vyjádření je žadateli příspěvkovou organizací vystavena výzva k přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu 1 roku s tím, že je garantováno prodlužování nájemní smlouvy za předpokladu pravidelného čerpání zavedené pečovatelské služby. V případě, že se nájemci bytu zhorší zdravotní stav natolik, že bude odkázán na celodenní péči jiné osoby nebo trvale upoután na lůžko, nájemce sám podá žádost do zařízení, které odpovídá jeho celkovému stavu (jako např. Domov pro seniory 13

14 LADA Česká Lípa) nebo případnou celodenní péči zajistí rodinní příslušníci. Nájemní smlouvy uzavírá a eviduje příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy. f) Žádost o přidělení bytu v DPS může být ze strany žadatele kdykoliv písemně zrušena. g) Žádost o přidělení bytu v DPS může být ze strany příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy písemně zrušena v případě: - neschválení žádosti o přidělení bytu v DPS radou města Česká Lípa - nedoporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení Městským úřadem v České Lípě, odborem sociálních věcí a zdravotnictví - neuzavření nájemní smlouvy z nečinnosti žadatele po zaslání výzvy k přidělení bytu h) Výjimečně lze v bytě v domě s pečovatelskou službou ubytovat seniora, který nemá sníženou soběstačnost, a to pouze na dobu určitou, ocitl-li se přechodně v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru. i) O rozhodnutí rady města bude žadatel příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy písemně informován do 30 kalendářních dnů po její schůzi, na které byla žádost projednána. Tato pravidla pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou projednala Rada města Česká Lípa dne pod číslem usnesení 113/2015. Nabývají účinnosti dnem a současně ruší předchozí znění pravidel ze dne s účinností od , číslo usnesení 970/

15 Příloha k usnesení 122/2015 Kronika 2005 retrospektiva Předmluva V zápisech kroniky Města Česká Lípa je mezera za léta K objasnění uvádím to, co jsem zapsal do kroniky v roce 2010: V listopadu v roce 2004 jsem byl požádán tehdejší referentkou pro kulturu Bronislavou Tvrzníkovou, abych převzal vedení kroniky Města České Lípy od Břetislava Vojtíška. V dané chvíli jsem namítal, že rozsah povinností a zájmů muzejního historika je velký a nedává příliš prostoru pro soustředěnou práci kronikářskou. Během roku 2005 jsem zpracoval pouze základní osnovu ve formě diáře událostí. V dalším roce jsem nabádal vedení města, aby našlo jiného vhodného adepta. Nestalo se tak, protože o tuto poměrně náročnou práci nikdo nestál. V roce 2010 jsem byl znovu osloven a vzhledem k lepším pracovním podmínkám z mé strany jsem v květnu 2010 tuto práci přijal a pracoval nejdříve na ročním zápisu a posléze připravuji souborný zápis za léta K poslední řádce předešlého odstavce dodávám, že jsem dlouho váhal. Roční zápisy jsou obsáhlé a vyžadují značné nasazení sil. K pokusu o sestavení níže zapsané retrospektivy jsem se odhodlal až v roce Potřeba udržení kontinuity kronikářské práce mne vedla k vytvoření retrospektivního zápisu. Zpětný zápis je možné vytvořit za předpokladu, že kronikář má předem soustředěny všechny podklady a hlavně zavedený deník, který obsahuje i myšlenkový náboj každého běžného zápisu, totiž poněkud emotivně laděný obraz dnů s náznakem tušených souvislostí, zkrátka lidský obsah prožité doby. V tomto případě jde spíše o zpožděný zápis než o retrospektivu ve smyslu tohoto výrazu. Kronikářova situace je taková, že nejen nemá pohromadě všechny podklady a musí dějový a obsahový sled rekonstruovat, nadto po větším odstupu vede zápis spíše k dílu historiografickému než kronikářskému. Tím míním, že kronikář již spíše než zaznamenává události rozebírá a hodnotí. Takovému postupu je třeba se spíše vyhnout, protože činit soud nad nedávno uběhlou dobou je přece jen poněkud předčasné. Je tedy třeba držet se osvědčených postupů kronikářské práce. Retrospektivní přehled je podobný memoárům. Není v něm vše, ale snaží se plynule zachytit podstatné okamžiky daného období. Česká Lípa a okolní svět Pátý rok nového století ukázal na jedné straně, že se řítíme novými časy, jimž starší generace rozumí čím dále tím méně, avšak lidská povaha zůstává celkem neměnná a zkušenost zaznamenává stále se opakující jevy posazené do měnících se kulis světa. Okamžikem zastavení běhu světových událostí byl druhý duben Zemřel papež z Polska Jan Pavel II. Jeho působení a morální autorita z něj učinily největší osobnost naší doby. Pomohl prolomit hradby komunistické diktatury ve střední a východní Evropě. Promlouval do svědomí kapitalistického světa s jeho bezohlednou honbou za ziskem a vysokou životní úrovní. Důrazně poukazoval na porušování lidských práv i v dalších diktaturách na Zemi. U jeho rakve v Římě se sešel celý svět, aby vyjádřil své díky za dar víry a naděje v lepší svět. 15

16 Jeho nástupce, bavorský kardinál Josef Ratzinger, který si dal jméno Benedikt XVI., byl kandidátem očekávaným. Předložil lidstvu skvělý koncept sblížení rozumu a víry. Jeho myšlenkový svět překračuje hranice vymezené konkrétní konfesí. Učí, jak rozumem přijímat duchovní stránku člověka a jak podpořit její řádný rozvoj pomocí zdravého rozumového uvažování. Česká republika si připomněla 60. výročí od konce druhé světové války. Proběhly velkolepé oslavy Dne svobody v Plzni. V Praze se uskutečnila rekonstrukce bitvy o český rozhlas přenášená i televizí. V Mošnově se zase rekonstruovala bitva o Ostravu. Publicisté i historikové věnovali dost pozornosti povstání českého lidu v květnu 1945 a více nových poznatků bylo publikováno o událostech mimo Prahu. Vzpomínka na válku nás vede k tomu, že nadešel čas zamýšlet se nad vznikem totalitních režimů, nad tím, jaké měly účinky a jaký význam měly ideologie, které je uvedly do dějin lidstva. Jan Pavel II. k tomu řekl: Moderní dějiny Evropy, poznamenané zvláště na Západě vlivy osvícenectví, přinesly také mnoho dobrých plodů Zlo je vždy nedostatek dobra, jež by mělo být v daném jsoucnu, je to nepřítomnost, zbavení, nedostatek. A dobro nikdy docela nezmizí. Způsob, jakým zlo roste a rozvíjí se na zdravé půdě dobra, je tajemstvím. Tajemství je i ona část dobra, kterou zlo nedokázalo zničit a která se šíří navzdory zlu, dokonce postupuje vpřed a šíří se na témže poli. Jan Pavel II.: Paměť a identita, rozhovory na přelomu století. Kostelní Vydří 2005 Ještě na konci roku 2004 bylo lidstvo zaskočeno údery rozpoutaných běsů, vlnami tsunami v daleké Asii, zvláště na pobřeží Thajska. Řítící se vlny rozbíjely všechno, co jim stálo v cestě. Zahynulo nespočet lidí a dlouho trvalo, než byli identifikováni. Vichr udeřil do strmých strání Vysokých Tater na Slovensku. Kosil lesy, lámal stromy jako třísky. Mimochodem, také Město Česká Lípa přispělo k obnově Tater částkou korun. Největším běsem rozpoutaným slepými silami přírody v roce 2005 byl zářijový hurikán Katrina, který zasáhl pobřeží USA. Vodní příboj rozmetal hráze při ústí řeky Mississippi a vtrhl do čtvrtí starého New Orleansu, aby ho bezmála srovnal se zemí. Vyvrátit z kořene ho však nakonec nedokázal. Proslavení lidoví jazzmani již za dva týdny brali do rukou své nástroje a snažili se křísit slávu města. Říjnové noci na předměstí Paříže byly plné děsu rozpoutaného lidmi. Podnětem vzniku nepokojů byla zpráva o smrti dvou mladíků z přistěhovaleckých rodin, z nichž byla viněna policie. Vznikla záminka pro rváčské bandy mladých lidí, k nimž se přidružili další a začali zapalovat auta, rozbíjet výlohy a rabovat. Nebyla to pouhá bitva chudých s bohatými a volání po novém uspořádání společnosti. Výtržníci rozpoutali nepokoje také z nudy, z pocitu beznaděje, ovládáni hesly anarchie a bezúčelnosti. V květnu jsme si nejen připomněli výročí konce války, ale prožívali jsme poněkud trapný otřes české politické scény. Vyšlo najevo problematické financování koupě bytu předsedy vlády, sociálního demokrata Stanislava Grosse. Nejmladší český vrcholový politik byl domácí veřejností přijat původně se sympatiemi, možná pro svou chlapeckou tvář a dobře strojenou upřímnost. Na druhé straně se ale poukazovalo na to, že mladík nedávno teprve slezl z lokomotivy a dostal se náhle na první místo stranické pyramidy, tudíž není schopen vést odpovědnou politiku. Lhaním ve věci svých příjmů a vydání zostudil svou stranu a přivedl zemi málem k předčasným volbám. Zatím k nim nedošlo a do čela české vlády se dostal Jiří Paroubek. Problémovou otázkou se stal vztah našeho státu k Evropské unii, jejíž členskou zemí jsme byli teprve rok. Postoje prezidenta Václava Klause, odmítajícího tzv. Lisabonskou smlouvu, 16

17 určitou variantu evropské ústavy, rozvířily zbytečné diskuze na téma suverenity státu a diktátu Bruselu. V dubnu se nad nebem naší vlasti objevily stíhačky Gripen, pronajaté ze Švédska. Prvních šest strojů přistálo na základně v Čáslavi. Pronájem těchto letadel posiluje vazby České republiky v rámci aliance NATO. Čeští vojáci na misi v Kosovu převzali v srpnu 2005 dočasně velení vojsk NATO a získali značnou důvěru velitelství aliance a místního obyvatelstva. Základní demografická data o České Lípě K 1. lednu 2005 žilo v České Lípě obyvatel. Během roku se narodilo 836 dětí. Zemřelo 618 osob. Uzavřeno bylo 197 sňatků. První narozený občan České Lípy přišel na svět 4. ledna ve hodin. Maminka Iveta Hrušková dala svému synovi jméno Ondřej. Vážil 3,8 kg a měřil 52 cm. Volba nového vedení města Na zasedání zastupitelstva města 26. ledna bylo zvoleno jeho nové vedení poté, co byl dosavadní starosta Petr Skokan v prosinci roku 2004 zvolen do zastupitelstva Libereckého kraje a jako vůdčí osobnost kandidátky Občanské demokratické strany byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje a na starostenskou funkci rezignoval. Novou starostkou České Lípy se stala Hana Moudrá (*1966), pocházející z Rychnova nad Kněžnou. Vystudovala střední pedagogickou školu. S rodinou přišla do České Lípy koncem osmdesátých let. V letech působila jako vedoucí oddělení sociálních dávek a sociální péče Městského úřadu v České Lípě. Následující dva roky stála v čele odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru. Od roku 2000 byla členkou českolipského místního sdružení Občanské demokratické strany, za níž kandidovala do městského zastupitelstva v roce Po volbách byla zvolena první místostarostkou. Při volbě 26. ledna obdržela z 24 hlasujících zastupitelů celkem 23 hlasů. Prvním místostarostou byl na místo Hany Moudré zvolen Jan Stejskal z Občanské demokratické strany. Proti jeho kandidatuře se veřejně postavila Strana zelených a ozvaly se některé další hlasy z veřejnosti. Poukazovaly na to, že jako podnikatel z oboru pohostinství nemá předpoklady pro komunální práci. Jan Stejskal ujistil českolipské voličstvo, že se věnoval a bude se věnovat svému vzdělání a také kultivaci styku s veřejností. Studuje i německý a anglický jazyk. Dnes se takové přípravě také říká vytváření image. Druhým místostarostou zůstal Jiří Pazourek, původním povoláním učitel, zvolený za Demokratickou regionální stranu. Petr Skokan byl také 21 platnými hlasy zvolen do rady města, protože rezignací na funkci starosty ztratil i místo v radě města. Rozpočet města Zastupitelstvo města schválilo 22. prosince 2004 rozpočet na rok Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje byly naplánovány ve výši Kč. Na investiční akce bylo přiděleno Kč. Mezi významné akce patří celková rekonstrukce Panské uličky. Dokončení úprav komunikací v Dolní Libchavě. Přes trať na Děčín byl u nově vybudované zastávky Holý vrch postaven nový most. U parku Milady Horákové byla zřízena nová lávka přes Ploučnici. Zahájena byla výstavba bytových domů na sídlišti Lada s pomocí peněz státní dotace. Město věnovalo také určité množství prostředků na přípravu investic, k jejichž vytvoření se očekávají státní dotace. Jde o stavbu domova důchodců a nového divadla. Partnerská města mezinárodní vztahy 17

18 V roce 1994 obdržela Česká Lípa nabídku spolupráce s norským městem Molde. V roce 1998 byla uzavřena nová partnerská smlouva s městem Mittweida v Sasku. S ním byly družební vztahy již od let sedmdesátých. V roce 2000 se partnerským městem stal ukrajinský Užhorod a roku 2001 se k partnerům České Lípy přiřadil slovenský Bardějov. S tímto městem měla Česká Lípa družební vztahy již v padesátých letech. Roku 2004 byla uzavřena partnerská smlouva s polským městem Boleslawiec. 7. ledna zavítala do města šestnáctičlenná delegace Norů z regionu More og Romsdal, kde se nalézá také družební město Molde. Na radnici se debatovalo o spolupráci obou měst a možnosti čerpání tzv. norských fondů. Norsko není členem Evropské unie a díky svému ropnému bohatství v Severním moři vytváří fondy k podpoře kulturního, sociálního a vzdělanostního systému. Další norská delegace navštívila město 25. února a jejím cílem bylo jednat o zřízení podnikatelského centra. Právě sem do poradenství měly být vloženy některé prostředky z norských fondů. V čele delegace byl ředitel centra pro vzdělanost Frank Liena. Jednání se účastnili zástupci středních škol a představitel Technické univerzity v Liberci. Třetí norská návštěva přijela 8. března a měla poněkud jiný ráz než předešlé. Českou Lípu navštívilo patnáct seniorů z Molde navštěvujících školu organizující různé typy vzdělání pro všechny věkové kategorie. V delegaci byli lidé studující v kurzu zaměřeném na umění a památky naší země. Zavítali také do vlastivědného muzea a seznámili se s pamětihodnostmi našeho města. Dále potom zamířili do Prahy. Na pozvání Města přijela do České Lípy skupina norských specialistů na ekologické zateplení budov. Věnovala se problematice tepelného hospodaření nemocnice. Nová starostka města Hana Moudrá zamířila 3. února do polského družebního města Boleslawiec. Stalo se tak u příležitosti slavnostního otevření rekonstruované základní školy. V doprovodu obou místostarostů projednala s vedením tamního města otázky další spolupráce. U příležitosti 60. výročí konce druhé světové války přijela na pietní slavnost 8. května na Náměstí osvobození delegace partnerského města Boleslawiec, vedená primátorem P. Romanem. S delegací přijela i válečná veteránka Ilona Jeziorna. 20. srpna zavítala do Boleslawce delegace města Česká Lípa v čele se starostkou Hanou Moudrou. Účastnila se slavnosti keramiky a starostové obou měst spolu jednali o další spolupráci a rozvoji vzájemných vztahů. U příležitosti městských slavností se 2. července sešli na Vodním hradě Lipý delegace spřátelených měst s občany našeho města a dále sem přicestovali zástupci lužického města Budyšín a obce Oybin. Přijel i velvyslanec Ukrajiny J. E. Ivan Kubela a zástupce polského velvyslanectví Stefan Hatis. Česká Lípa vyvěsila i letos tibetskou vlajku dne 10. března a připojila se k celosvětové vzpomínce na krvavé potlačení povstání Tibeťanů v Lhase v roce V uplynulých měsících proniklo do sdělovacích prostředků množství informací o pronásledování stoupenců cvičení a meditací Falun Kung. Ne příliš informovaná veřejnost nechápe, že nějaké ozdravné cvičení může být předmětem politického útisku. Stoupenci hnutí vyjadřují svými postoji protest proti vládnoucí straně v Číně. V šedesáti zemích světa se v březnu konalo ukázkové cvičení jako součást akcí na podporu pronásledovaných stoupenců této aktivity. 16. března vystoupila jedna taková skupina před kulturním domem Crystal. 18. května navštívil Českou Lípu velvyslanec Jihoafrické republiky J. T. Noel Lehoko. Po přijetí na radnici zavítal do základní školy Sever a po prohlídce besedoval s dětmi. Nakonec se účastnil diskuze se studenty středních škol. 3. listopadu byla přijata na radnici skupina thajských policistů v čele s generálem policie Bonhalu Uhritem Pochlinsovatem. Nacházela se na studijním pobytu v severních Čechách. 16. listopadu přijala starostka města vedení úřadů práce z pohraničních měst Polska. Delegace se zajímala o možnosti společného řešení otázky nezaměstnanosti. 18

19 Výmluvnou podkapitolou partnerských vztahů byla říjnová návštěva studentů obchodní akademie v Užhorodě. Mimo pestrý program ve městě a okolí položili také studenti a jejich učitelé květiny u busty T. G. Masaryka, o jejíž zhotovení se také Česká Lípa zasloužila. Studenti zde zazpívali českou národní hymnu, a to i v rusínském jazyce. Studenti kyjevské slavistické univerzity z Užhorodu na návštěvě v České Lípě zazpívali 29. listopadu pod vánočním stromem na náměstí při jeho rozsvícení. Návštěva prezidenta republiky Václava Klause v České Lípě 23. května navštívil v rámci cesty po Libereckém kraji prezident republiky také Českou Lípu. Jeho pobyt zde trval pět hodin. Nejdříve se setkal se zdravotníky z českolipské nemocnice s poliklinikou. Další setkání se uskutečnilo se studenty obchodní akademie. Na Vodním hradě Lipý pozdravil Václav Klaus občany města, kterých přišla asi tisícovka. Během tohoto setkání dorazil na hrad také historický průvod v čele s Jindřichem z Lipé. Starostka Hana Moudrá předala panu prezidentovi klíče od bran České Lípy. Po besedě podepisoval Václav Klaus lidem fotografie, noviny nebo svou knihu Rok druhý. Poté přijal na radnici zástupce vedení města a vybraných občanů. Nakonec prošel klášterní zahradou, již téměř restaurovanou, kde ho krátce pozdravil ředitel muzea Ing. Zdeněk Vitáček a v doprovodu vedení města a hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana se odebral na večeři do kulturního domu Crystal. Správa města 1. ledna byla k České Lípě připojena osada Častolovice. Nachází se tři kilometry severně od města v malém údolí, kterým protéká potok a jde o přirozené venkovské prostředí. Nejstarší zmínka o obci je z roku V Častolovicích byla v roce 1797 postavena barokní kaple a roku 1826 škola, jejíž budovu nahradila roku 1898 nová. Po nákladné opravě byla schopna provozu, léta však zůstala prázdná, jen okresní knihovna a potom okresní muzeum zde měly své depozitáře. Samostatná obec byla 1. prosince 1970 připojena k České Lípě. Na základě přání obyvatelstva, které nadpoloviční většinou podepsalo petici za odpojení obce od města, přijal českolipský národní výbor 28. června 1990 rozhodnutí o odloučení Častolovic. Zdejší zastupitelé ale nezvládli své povinnosti a s podporou obyvatelstva požádali v roce 2004 o opětné spojení s Českou Lípou. 25. května se konalo zastupitelstvo města. Během něj složili slib noví členové, kteří postoupili z kandidátních listin na místa těch, kteří se z důvodu střetu zájmů rozhodli rezignovat. Jednalo se o zastupitelku Bc. Evu Stehlíkovou, která stojí v čele Sociálních služeb města. Na její místo postoupil Vladimír Jonáš. Druhým odstupujícím byl PhDr. František Kočí, který je ředitelem Základní školy Pátova. Na jeho místo přišel Karel Hajný. Volnou souvislost s odstoupením zastupitelů zvolených na listinách svých stran měl případ zastupitele Ing. Václava Svatka. Zastupoval Komunistickou stranu Čech a Moravy, stejně jako PhDr. František Kočí, a byl předsedou Kontrolního výboru města. V jeho případě šlo o nařčení ze spolupráce se Státní bezpečností. Svatek byl vysoko postaveným československým diplomatem, který působil těsně před listopadem 1989 na velvyslanectví ve Varšavě. Účastnil se jednání s dosavadními i novými představiteli Polské socialistické strany v sejmu, kteří byli buď svědky nebo i aktéry nového politického kurzu, spočívajícího v pořádání kulatých stolů s opozicí a s jejím nástupem na scénu domácího politického života. Úkolem těchto sondáží bylo zjistit, do jaké míry a jak nezvratně se polský režim vzdaluje dosavadnímu názorovému monolitu socialistických zemí a ideové jednotě komunistických stran. Do Prahy přicházela varovná hlášení. Ing. Václav Svatek byl synem právníka, dosud živě vzpomínaného v České Lípě jako lidového advokáta, totiž právního poradce pro veřejnost na okresní odborové radě. Hřmotný pán, stále v mysliveckém, na šňůrce vodil jezevčíka. 19

20 Paní starostka reagovala v Městských novinách tak, že žádný zákon neumožňuje provádět lustrace zastupitele. Podle ní je Svatek člověk konstruktivní a přistupuje ke své práci zodpovědně. Také při některých debatách s ním na přednáškách bylo patrné, že jedná opatrně a nikoliv radikálně. Přesto v dalším volebním období již nekandidoval a později vydal knihu, v níž hájil svou pozici: Od Husáka k Havlovi. S platností od 1. srpna byl vytvořen technický odbor městského úřadu v čele s Ing. Milanem Blechou. Odbor má ve své kompetenci řízení a koordinaci činností vyplývajících z obsahu zadavatelských smluv. Zrušen byl odbor hospodářské správy. V říjnu bylo oznámeno, že Česká Lípa se může pyšnit nejvyšším ratingovým hodnocením. Jde o soubor nezávisle zjištěných dat o celkovém hospodaření hlavně s provozními prostředky. Dále se sleduje otázka zadlužení a udržování vyrovnaného rozpočtu. Z větších finančně náročných akcí města se připravuje výstavba nového domova důchodců a stavba divadla, které závisí na přidělení státní dotace. Mikroregiony Máchův kraj, Peklo, Západ Českolipska, Novoborsko a Podještědí vytvořily Sdružení Českolipsko. Prvním předsedou se stal místostarosta České Lípy Jan Stejskal. Doprava ve městě Městská hromadná doprava městské komunikace Provozovatelem městské hromadné dopravy byla zákupská firma VETT Františka Homolky. Kritikové stavu městské hromadné dopravy poukazovali na to, že s externími firmami zajišťujícími tyto služby jsou převážně horší zkušenosti než s těmi, které jako svou společnost založí město samo. Jádro problému je v tom, že zpravidla vyžadují větší dotace. Za vážnější problém se ale pokládá, že v roce 2005 nebyl rozvinut již připravený projekt optimalizace městské hromadné dopravy, protože objem výkonů byl v devadesátých letech snížen. Jediným větším činem zmíněné optimalizace bylo zavedení linky č. 10, která od 2. ledna jezdí na trase od Hypernovy přes Častolovice, Manušice, Horní Libchavu, Slovanku na Svárov a zpět ke Kauflandu. 1. února předvedla firma nový autobus pro městskou dopravu značky Mercedes Citaro. Autobus zapůjčil jeho prodejce EVOBUS s. r. o. asi na dva týdny, aby byla ověřena jeho použitelnost v podmínkách města, a to právě v zimním období, kdy je provoz náročnější. Vozidlo je 15 metrů dlouhé a pojme 142 lidí, z nichž 42 může sedět. Jeho cena je 7,5 milionů korun. Radnice se nakonec nerozhodla pro jeho koupi. Na linkách městské hromadné dopravy začaly od 7. listopadu jezdit autobusy s obchodním označením Citelis, výrobek české firmy Karosa z Vysokého Mýta, označované jako ekologické. Sdružení historických sídel Čech a Moravy uspořádalo v kulturním domě Crystal 21. a 22. dubna seminář věnovaný řízení a regulaci dopravy v historických městech. Známý český dopravní specialista a jistý čas také ministr dopravy Petr Moos přednesl hlavní referát o problematice efektivního provozu hromadné dopravy v městských centrech. Historik Ladislav Smejkal hovořil o vývoji dopravní situace v podmínkách České Lípy, zejména v 19. a 20. století. 22. září se Česká Lípa připojila k Evropskému dni bez aut. Tato akce vznikla v roce 1998 ve Francii a roku 2004 se k ní připojilo již evropských měst. Česká Lípa byla tedy další v pořadí. Smyslem akce bylo vyzvat obyvatele, kteří používají osobních aut k cestě do práce, aby ten den nechali auto doma a jeli hromadnou dopravou nebo šli pěšky. Městský úřad zajistil městskou dopravu po České Lípě zdarma. Hnutí Duha uspořádalo cyklojízdu městem. Děti z mateřské školy Kvítko vyrazily ze Špičáku a ze Svárova k okružní jízdě městem. Nad bezpečným průjezdem bděli příslušníci policie ČR. Příkladem šla i paní starostka, která rovněž do práce přijela na kole. 20

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 35. jednání Finančního výboru ZM 1/21 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: Neomluveni: Hosté: paní Ing. Radka Maxová, paní Blanka Tokarová, paní Ing. Miroslava Peterková, pan Bc. Jan Stejskal Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008

Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Zápis z 35. zasedání rady MČ Praha Čakovice, konaného dne 21. ledna 2008 Přítomni: Zápis: starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více