Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n"

Transkript

1 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Zák ní lad ško la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Milí rodiče, i pro školní rok 2015/2016 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výuku informatiky! Nabídka se týká budoucích šesťáků, kteří se chtějí více ponořit do světa počítačů a naučit se je smysluplně využívat. Nabízíme: robotiku, tvorbu prezentací a webových stránek, rastrovou a vektorovou grafiku, práci v textových editorech a tabulkovém procesoru, seznámení s praktickými webovými službami, využití internetu a online aplikací, cloud computing, Přihlášky odevzdejte nejpozději do středy do kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo ke stažení na

2 Nabídka rozšířené výuky je určena nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky - budoucí šesťáky - z jiných škol okresu. Přijímací řízení se koná v pondělí v 8.00 h (v učebnách výpočetní techniky b/203, b/206). Požadavky přijímacího řízení: zpracování a editace vyhledaných informací v textovém editoru odeslání zpracovaného dokumentu mailem Kritéria přijetí: 1. splnění požadavků přijímacího řízení (max. 60 bodů) 2. klasifikace z matematiky a základů práce na počítačích (popř. jiného obdobně zaměřeného předmětu) za 4. třídu a za 1. pololetí 5. třídy (max. 40 bodů) Rozšířená výuka tělesné výchovy 2015/2016 Pro sportovně založené žáky nabízíme od 6. třídy také rozšířenou výuku tělesné výchovy - zaměření fotbal, florbal. Trenéři z řad našich vyučujících poskytují žákům kvalitní tréninkové jednotky a podporují tak rozvoj jejich sportovního talentu. Přihlášky odevzdejte nejpozději do středy do kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo ke stažení na Stránka 2

3 Vážení rodiče, po několika letech snažení se podařilo to, že naše škola získá nová okna a nový plášť (zateplení). V průběhu června až srpna proběhne první etapa rekonstrukce, a to na pavilonu A (jsou v něm umístěny třídy a školní družina) a pavilonu B1 (hlavní budova). Z těchto důvodů dojde k následujícím změnám: školní rok bude ukončen v úterý 23. června 2015, ve dnech a výuka již probíhat nebude (ředitelské dny), ve dnech bude pro žáky v případě zájmu k dispozici školní družina a školní klub (žáci obdrží informační lístky s návratkou), školní jídelna bude i nadále v provozu, rekonstrukce pavilonu A bude zahájena již od Proto výuka tříd a školní družina budou od přesunuty do pavilonů B1 a B2, podrobnější informace vám budou poskytnuty na informativních třídních schůzkách, které proběhnou dle plánu, tj (1. 5. třídy od 17:00 h, třídy od 18:00 h). Vážení rodiče, výměna oken a zateplení budovy bude náročnou akcí, a to nejen finančně, ale pro nás především rozsahem. Na přípravě vnitřních prostor a na závěrečném úklidu se budou podílet všichni zaměstnanci školy. Uděláme vše pro to, abychom v novém školním roce mohli zahájit k 1. září. Budeme se těšit na nový barevný kabát naší školy a výuku ve třídách, kde na děti nebude od oken táhnout. Vám předem děkujeme za pochopení. Ředitel školy Stránka 3

4 Vážení rodiče, nově otevřená školní knihovna naší školy pro Vás připravila projekt Adoptuj si knížku!. V rámci tohoto projektu budete mít možnost podpořit naši knihovnu a pomoci s rozšířením jejího knižního fondu. Dne 27. dubna 2015 před rodičovskými schůzkami budou připraveny stánky s knihami, u nichž budete mít možnost nějakou knihu pro naši knihovnu zakoupit - adoptovat, případně do ní napsat věnování a následně ji pak věnovat naší nové knihovně, která bude k dispozici všem dětem. Stánek s knihami pro ročník bude otevřen u vchodu do pavilonu A, a to od do h. Stánek s knihami pro ročník bude otevřen u hlavního vchodu (před ředitelnou), a to od do h. V nabídce pro ročník budou zejména knihy pro společné čtení na pokračování, ale i jiné populární tituly. V nabídce pro ročník se objeví nejen knihy z doporučené četby, ale i odpočinková literatura. Předem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na shledanou u některého ze stánků. Vaše knihovnice Lucie Greenford, Radka Nosková a Kateřina Holá Stránka 4

5 Přihlášky - 1. kolo /2015 9A 9B 1. škola 2. škola 1. škola 2. škola Gymnázium Obchodní akademie Cestovní ruch 2 Veřejnosprávní činnost 1 1 Sociální činnost 2 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 Kombinované lyceum 2 Ekonomické lyceum 1 Zdravotnické lyceum 1 Zdravotnický asistent 1 1 Kosmetické služby 1 Elektrotechnika Elektronické počítačové systémy 2 Informační technologie Mechanik seřizovač 1 Mechanik strojů a zařízení 1 Strojírenství 1 Grafický design 1 Reprodukční grafik pro média 1 1 Veterinářství 1 Lesnictví 1 2 Ekologie a životní prostředí 2 Požární ochrana 1 Cukrář Kuchař - číšník 2 Kadeřník 1 Aranžér 1 Elektrikář Instalatér 1 Nástrojař 1 Strojní mechanik 1 Mechanik opravář motorových vozidel 1 1 Mechanik plynových zařízení 1 Střední školy Učiliště CELKEM PŘIHLÁŠEK Stránka 5

6 Gymnázium Cestovní ruch Sociální činnost Kombinované lyceum Zdravotnické lyceum Kosmetické služby Elektronické počítačové Mechanik seřizovač Strojírenství Reprodukční grafik pro Lesnictví Požární ochrana Kuchař - číšník Aranžér Instalatér Strojní mechanik Mechanik plynových Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická škola 2. škola 1. škola 2. škola Karty jsou rozdány Letošní deváťáci se již rozhodli. Do mohli využít možnosti podat až dvě přihlášky na střední školy. Celkem jich 52 žáků podalo 99, z toho 79 na střední školy s maturitou a 20 na obory s výučním listem. Z pátých tříd 10 žáků projevilo zájem o studium na víceletém gymnáziu. Většina budoucích středoškoláků si vyzkouší Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení (páťáci 16. dubna). Náhradní termíny testů jsou stanoveny na Výsledky jednotlivých žáků pro všechny obory by mělo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) poskytnout zúčastněným středním školám do pro řádný termín testů a pro náhradní termín testů. Předpokládejme, že žáci k volbě střední školy přistupovali opravdu zodpovědně. Že zvážili stupeň náročnosti studia, vzali v potaz své možnosti, prošli si ilustrační testy, využili možnosti přípravy k přijímacím zkouškám ve škole, na zvolených školách se byli podívat atd. atd. Je toho opravdu hodně, co výběr školy ovlivňuje. Všem našim žákům přejeme u přijímaček hodně úspěchů! Lidmila Kuříková Stránka 6

7 Dotazníky klima školy Do měli žáci, rodiče a učitelé možnost vyplnit dotazník týkající se klimatu školy. Poprvé také mohli žáci i rodiče k tomuto účelu využít webovou stránku kterou škola svým žákům platí. Na stránce jsou mj. testy pro nejmenší, testy dětských schopností, paměťové testy, procvičování češtiny, cizích jazyků, úlohy ke zlepšování čtenářské gramotnosti, úlohy z dopravní výchovy a plošné testy nanečisto pro páťáky a deváťáky. Přístupové údaje získali žáci i rodiče od svých třídních učitelů. Děkujeme všem 112 rodičům a 135 žákům, kteří dotazník týkající se školního prostředí, kvality vyučování, učitelů, školních pravidel apod. vyplnili. Věříme, že svými názory pomohou ke zlepšení fungování školy. Škoda jen, že této možnosti nevyužilo více žáků a jejich rodičů. Že by se vším ve škole byli opravdu spokojeni? Nebo jim je dění ve škole naprosto lhostejné? S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit v květnovém zpravodaji. Lidmila Kuříková Sněhuláci pro Afriku - letos naposled V pátek se někteří žáci naší školy účastnili zakončení letošní akce Sněhuláci pro Afriku. Tato benefiční akce se konala ve společenském centru UFFO. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne ve spolupráci s agenturou VOSA, výstava, prezentace projektu a slavnostní vyhlášení, které provedl pan starosta Ivan Adamec. Akce Sněhuláci pro Afriku se zúčastnily tři základní školy z Trutnova - Náchodská, Komenského a naše. Nejvyšší částkou KČ přispěla naše škola a zástupcům byl předán panem starostou sněhulákovský dort. Na druhém místě byla ZŠ Komenského a na třetím ZŠ Náchodská. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat hlavně rodičům za podporu této akce, ve které nešlo o umístění, ale o pomoc dětem v Gambii. Všechny děti se hezky zapojily do připravených soutěží, zatančily si a na závěr to byla opravdu malá sladká tečka, kousíček sněhulákovského dortu. Rozdělení dortu na 66 dílů bylo dosti náročné. Mgr. Soňa Knapová Stránka 7

8 Vodnická pohádka Na začátku března si děti z prvních, druhých a třetích tříd zpestřily školní život navštívením divadla. V našem kinosále shlédly Vodnickou pohádku, která byla součástí projektu Fábera. V této didaktickodivadelní hře se dozvěděly zajímavosti o životě u vody a ve vodě, uviděly vodníky, rusalky a dokonce i vodní příšeru. Už se zase těšíme na další kulturní zážitky. Učitelky 1., 2. a 3. tříd Jsme, jací jsme V pátek 6. března se žáci třetích tříd zapojili do projektu Jsme, jací jsme. Po shlédnutí zajímavého srovnání života dvou holčiček z Kanady a Indie se nejprve zamyslili nad svým režimem dne a pak srovnávali svůj režim se zmíněnými dívkami. Ve skupinkách si po rozhovoru mezi sebou vybrali zástupce jednotlivých lidských ras a společnými silami vytvořili opravdu moc zdařilé Eskymáky, indiány, Asiaty, Evropany a černochy. Stránka 8

9 Třeťáci došli ke společnému závěru, že se lidé musí vzájemně tolerovat. Učitelky 3. tříd Světový den zdraví a Týden zdraví a zdravé výživy Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Letošní den je zaměřen na bezpečné potraviny. Inspiroval nás k tomu, abychom se v týdnu od 13. do 17. dubna ve škole v rámci všech vyučovacích předmětů zabývali problematikou zdraví a zdravého životního stylu, a to ve spolupráci se školní jídelnou. To, že jsou naše děti čím dál víc tlustší, nemocnější a méně pohyblivé, je bohužel smutnou skutečností. Důvodů pro tuto skutečnost je samozřejmě více, my jsme se však rozhodli zaměřit se na svačinky našich žáků a jejich školní stravování. V průběhu března jsem nakoukla o velké přestávce do pár tříd a do školního bufetu. Zajímalo mě, co si naši školáci dávají ke svačině. U mladších dětí je radost pozorovat, jak si jídlo prostřou a vychutnávají si ho. Sortiment domácích svačinek je opravdu velký. Tyto děti nenavštěvují školní bufet, ale u svých vyučujících a ve školní družině si mohou koupit Kravík (ochucené či neochucené mléko), jogurt (nabízí se buď višeň, jahoda nebo meruňka) nebo vanilkový či kakaový Laksymáček z dotovaného programu MLÉKO DO ŠKOL. Navíc každé úterý dostávají zdarma kousek ovoce či zeleniny (program OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL). Na druhém stupni mají žáci možnost si ve školním bufetu koupit sýrovou housku, vaječný řízek, rohlík či housku se šunkou a sýrem, šunkové toasty, popř. cereální sušenky a výše jmenované mléčné výrobky. Nově školní jídelna nabízí 1,5 l minerálku a 1 l džus bez barviv. Se sortimentem jsou návštěvníci bufetu vcelku spokojení. Samozřejmě, že by někteří zavedli prodej kusového ovoce (starší děti na ovoce z dotovaného programu nemají nárok), jiní by si nedali dresink atd. Vyhovět všem nelze. Těžko se také odhadne, kolik svačin se prodá, Stránka 9

10 když jeden den se sní všechno během pár minut, jindy svačiny zbývají. Těmto žákům ale vyhovuje, že svačinu jim někdo připraví a nemusí se o ni starat sami. U druhostupňových žáků se mění i sortiment domácích svačin a způsob jejich stolování. Jsou tací, kteří svačí opravdu zdravě, se spolužáky si sednou ve třídě či v jídelně a v klidu si povídají. Je ale stále dost žáků, kteří buď svačinu nenosí vůbec, popř. mají sladké pečivo, uzeninu, často chybí ovoce či zelenina, k pití nosí hodně sladkých nápojů. Z mléčných výrobků mají žáci největší zájem o ochucené Kravíky. Strašákem zdravých svačin jsou slané chipsy, které si žáci nakupují v Kauflandu během polední přestávky opravdu ve velkém, a někteří je doplní colovými či energetickými nápoji. Zástupci školní jídelny v tomto týdnu budou hodnotit pomazánky, které jednotlivé třídy připraví. Věřme, že se můžeme těšit na zdravé a neotřelé nápady. Na jídelníčku se objeví např. rajčatové lasagne se sýrem a kuřecí plátek marinovaný v jogurtu s bylinkovým bulgurem, který se získává z tvrdých odrůd pšenice. Obsah vitamínu A, fosforu, železa, hořčíku a minimum tuku pasuje bulgur na jasného kandidáta zdravé výživy. Jak se nám celý týden povedl, co žáci dělali během vyučování a co nového se dozvěděli, si budete moct přečíst v květnovém Zpravodaji a na webových stránkách školy. Lidmila Kuříková Fyzikální odpoledne V pondělí se sešlo 35 příznivců fyziky a jejích zákonů, aby otestovalo své znalosti. Bylo pro ně připraveno deset jednoduchých praktických pokusů a otázek pro každý ročník. Pokud správně vyřešili všechny úkoly, za pomoci klíče, který dostali nakonec Stránka 10

11 od vyučujícího, rozluštili tajenku, a tím úspěšně dokončili celou soutěž. Odměnou všem byly mince z čokolády. Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří se zúčastnili a blahopřejeme těm nejúspěšnějším. Denisa Korotvičková 9.A Okresní kolo soutěže Sapere a Finanční gramotnost V okresním kole se naše škola umístila v obou soutěžích na krásném druhém místě. V soutěži Sapere naši školu zastupoval tým ve složení Denisa Tláskalová 9.A, Nikola Kuldová 9.B a Karolína Holá 9.A. Ve Finanční gramotnosti tým ve složení Kristina Brejchová 7.A, Karolína Holá 9.A a Denisa Tláskalová 9.A. Tomuto týmu uteklo první místo jen o 90 sekund, protože počet správných odpovědí, měly oba týmy stejný. Kritéria okresního kola byla obdobná jako ve školním kole (limit pro vyplnění testu maximálně 30 minut, o výsledku rozhoduje nejvyšší počet správně zodpovězených otázek a nejkratší čas). Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věřím, že se jim některé získané vědomosti budou hodit i v budoucnosti. Mgr. Soňa Knapová Maestro hledá maestra Jak jsme vás již informovali, i v letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené prodejnou Maestro v Trutnově: "Maestro hledá maestra". A jak to dopadlo? 2. místo v ll. kategorii ( třídy ) získal Lukáš Buček ze 7.A, a to za práci Řeka z hor. Lukášovi přijde předat cenu osobně zástupce firmy Maestro. Lukáši, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích. Daniela Kobrlová KLOKAN 2015 V pátek se 64 žáků naší školy připojilo k mezinárodní soutěži nazvané Matematický KLOKAN. CVRČCI řešili 18 příkladů, žáci tříd v kategoriích KLOKÁNEK, BENJAMÍN a KADET řešili 24 příkladů různé obtížnosti. Všem zúčastněným patří poděkování za chuť poprat se nejen s klasickými úlohami, ale vyzkoušet si i něco nového. Vítězům gratulujeme. Stránka 11

12 Nejlepší tři řešitelé z každé kategorie: CVRČEK ( třídy) 1. místo: Mareš Adam 68 b. 3. C 2. místo: Hermanová Tereza 52 b. 2. B 3. místo: Samková Tereza 49 b. 2. C KLOKÁNEK ( třídy) 1. místo: Matouš Podroužek 72 b. 5. A 2. místo: Ondřej Dočkal 64 b. 5. A 3. místo: Filip Chromý 60 b. 4. B BENJAMÍN ( třídy) 1. místo: Jakub Bárta 72 b. 7. A 2. místo: Lukáš Holub 62 b. 7. A 3. místo: Iva Makovičková 59 b. 6. B KADET ( třídy) 1. místo: Kateřina Korotvičková 43 b. 8. A 2. místo: Bohumil Bárta 42 b. 8. B 3. místo: Jan Löbl 40 b. 9. A Klára Čadová 40 b. 8. A Vyučující matematiky Matematická soutěž Pangea se nechala inspirovat historickým vývojem naší planety a stanovila na jeho základě svůj cíl znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů Stránka 12

13 v různých zemích celého světa. Sídlo společnosti je v sousedním Německu, kde vznikla již v roce Tato soutěž probíhá současně již v 17 zemích Evropy. Česká republika se do projektu zapojila v roce 2014 a letos poprvé jsme se do soutěže přihlásili i my. Soutěž se skládá ze dvou kol školního a finálového. Ve školním kole žáci řešili 15 úloh různé obtížnosti. Finálové kolo soutěže proběhne a postupující žáci (první tři v dané kategorii a v daném kraji ČR) v něm budou řešit 25 matematických úkolů. Jsme zvědavi, zda naše škola obdrží od Pangea týmu informační o účasti našich žáků ve finálovém kole. Nejlepší tři výsledky školního kola: 4. ročník Jméno a příjmení % Pořadí Jakub Žačok 53,92 1. Petr Bayer 53,43 2. Adam Burdych 41, ročník Jméno a příjmení % Pořadí Jakub Borůvka Radka Stoklasová Martin Mikysa 57,5 3. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme! Vyučující matematiky Cesta za obhajobou Dne 11. března se naši stolní tenisté vydali za obhajobou stříbra ve stolním tenise na Základní školu Náchodská. Po příjezdu zjistili, že jim cestu znepříjemní čtyři dobře připravená družstva. V prvním utkání vyzráli nad kluky z Maršova a porazili je těsně 4:3 na sety. Hned v druhém klání narazili na pozdější vítěze ze Základní školy Hostinné, ligoví hráči nadělili mládežce lekci a nakonec porazili mládežku vysoko 4:0 na sety. Tento souboj však nezanechal žádnou újmu na zdraví a nakonec se podařilo Základní škole Mládežnická porazit zbývající Stránka 13

14 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 soupeře a obhájit loňské druhé místo. Mládežnická nastoupila ve složení: Jan Charouz, Josef Tomeš a Martin Mečíř. Všem hráčům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Bc. Jiří Šembera, kabinet TV Softballová halová sezóna u konce Závěr halové softballové sezóny dopadl pro družstvo žákyň SK Trutnov HSM (Eldorádo) výborně, absolutním vítězstvím bez jediné porážky. Uplynulý víkend hostila ZŠ Mládežnická Trutnov halový turnaj dívek do 13-ti let. Přijela družstva z dalekého Merklína (Plzeň), Storms (Praha), Radotína, Dvora Králové nad Labem. Hrálo se systémem každý s každým a o pořadí rozhodoval počet bodů. Zápasy byly velice vyrovnané a tým Storms a Dvora Králové nad Labem došel ke stejnému počtu bodů. Bohužel Dvůr Králové Stránka 14

15 nad Labem obdržel při obraně více bodů, což rozhodlo o jejich 4. místu. Konečné pořadí: SK Trutnov HSM (KZČ Eldorádo) Radotínský SK Storms (ZŠ J. Wericha Praha) SC Dvůr Králové nad Labem SC Merklín Každý tým vyhlásil také svého nej hráče. Za Trutnov to byla Kačenka Bučková skokanka roku, ze Dvora Králové nad Labem Adam Buřval, jediný zástupce chlapců za posilu týmu. Za Storms to byla Julie Kadlecová za obětavost a snahu, jako nejlepší hráčky týmu byly vyhlášeny za Radotín Tereza Úlehlová a za Merklín pak Ema Štenglová. Velký dík patří KZČ Eldorádo za skvělé zázemí, Jardovi za perfektní kuchyni a všem maminkám za připravené ceny pro děti. Nyní nás čeká již pravidelná soutěž, pro kadetky začíná příští víkend kvalifikací o extraligu v Ostravě, žákyně pak jako pravidelný účastník extraligy žákyň hrají svůj první turnaj v Praze, v areálu Eagles. Na domácí půdě přivítáme týmy žákyň a kadetek Jana Klempířová, trenérka Akce pořádané v březnu proběhlo závěrečné kolo Vrchlabsko-Trutnovské střelecké ligy. Po započtení všech předchozích kol jsou výsledky následující: 1. místo Filip Strachota 4. místo Vojtěch Lotz 10. místo Barbora Ondráčková 11. místo Jan Günther 12. místo Matěj Tobolka 13. místo Jan Lotz 15. místo Martin Stárek 16. místo Michal Papež 18. místo Adéla Barvínková Stránka 15

16 se naši střelci zúčastnili Mistrovství ČR v Plzni. V kategorii mladších dorostenců se ve střelbě ze vzduchové pistole na 40 ran umístil Filip Strachota na skvělém 9. místě. Vojtěch Lotz vybojoval v téže kategorii mezi téměř padesátkou soupeřů 19. místo. Ve dnech 30. a jsme uspořádali tradiční florbalové turnaje žáků a tříd Eldorádo CUP. Oba turnaje se hrály systémem každý s každým na 2 x 8 minut. Konečné pořadí: Kategorie tř. Kategorie tř. 1. ZŠ V Domcích 1. ZŠ V Domcích 2. ZŠ R. Frimla 2. ZŠ Strž D.K. B 3. ZŠ Mládežnická 3. ZŠ R. Frimla 4. ZŠ Ml. Buky 4. ZŠ Mládežnická 5. KZČ Eldorádo 5. ZŠ Strž D.K. A Akce chystané na duben I v dubnu pokračují ligové soutěže našich florbalistů: dorost Jičín ml. žáci Jaroměř st. žáci Jičín elévové Trutnov (Gymnázium) dorost Jaroměř dorost Skuteč V pátek bude vyhodnocena výtvarná soutěž Postava z mé oblíbené knihy. Stránka 16

17 se uskuteční okrskové kolo turnaje ve vybíjené žáků tříd. Stejný turnaj pro žáky 6. tříd bude uspořádán se družstvo našich fotbalistů z tříd zapojí v Hradci Králové do tradičního turnaje Coca-Cola Cup. Turnaje v minikopané McDonald s Cup čekají na naše družstvo ze tříd a na družstvo z tříd na hřišti v HSM. Pokud počasí dovolí, zúčastní se členové našeho rybářského kroužku kontrolního odlovu v Dolcích proběhne další sběrový den. Papír budeme vybírat opět u šaten na druhém stupni v tradičních časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00 hodin. Jsme na stopě pokladu a než se k němu dopracujeme, čeká na nás další úkol, který musíme splnit podle dopisu na klice. Stojí tam psáno, že se máme dostavit v pondělí v 13:30h na chodbu u školní družiny. Rozkaz zní jasně! Přijďte v bílém a učte se! A tak jsme tam byli a čekali. Přišla skupina lektorů, kteří nám předvedli CAPOEIRU a pak nás ji také naučili. Ne že bychom hned získali nějaký pásek, ale základ máme a záleží už na každém z nás, jak bude dál trénovat. Také jsme se dozvěděli co to Capoeira vůbec je - brazilské bojové umění s prvky akrobacie za doprovodu hudby a zpěvu. Stránka 17

18 Jsme zase o trošku chytřejší a zdatnější, a tak se dál chystáme na karneval v Riu... Tak už to můžeme říct. Byl to tajný úkol. Od února jsme ve školní družině pátrali po mapách, indiciích a diamantech, protože nám napsal dopis záhadný pan Miguel Ramos. A protože máme dobrodružství v krvi, šli jsme s chutí do toho. Velké očekávání po vyučování, zda na klice bude dopis či nikoli, a pak hurá splnit nástrahy a překážky, abychom se dostali k cíli. Když se nám podařilo složit mapu ze všech částí a dát indicie dohromady, zjistili jsme, že nás to vede na karneval v Riu. Miguel Ramos nám udělil pokyny, abychom dobře zapadli, a tak jsme se pustili do výroby kostýmů v žlutozelených barvách. Ve čtvrtek jsme se konečně dočkali a vyrazili jsme v dlouhém průvodu na již zmíněný karneval. Tam jsme si zatančili v rytmu samby, kterou nám předvedli a naučili profíci. Ale co je nejdůležitější! Přišel mezi nás Miguel Ramos. Byla to velká událost! Měl pro nás diamanty a zlaté mince, protože jak na začátku slíbil, když mu v pátrání pomůžeme, o poklad se s námi podělí. Sliby se mají plnit ne jen o Vánocích, proto už svou část pokladu máme "v suchu". Průvod cestou zpět zakončil naše dlouhé snažení, které určitě stálo za to. Miguel Ramos už je pryč a my si odpočineme a začneme trénovat na fotbalový turnaj mezi družinami. (Pozor! I s roztleskávačkami :) Vychovatelky ŠD Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček Ve čtvrtek 26. března se děti z I. odd. ŠD s paní vychovatelkou Zikmundovou a s paní učitelkou Strnadovou vydaly na výlet za kamarády ze základní školy ve Studnici. Nejprve jsme jeli vláčkem. Cesta se nám velmi líbila a moc jsme se těšili na naše první setkání s dětmi ze Studnice. Vystoupili jsme ve Starkoči a kousek jsme šli pěšky. Děti i paní Stránka 18

19 vychovatelky na nás již čekaly. Hned v úvodu došlo k vyhodnocení výtvarné soutěže - Vánoce budoucnosti, které jsme se na podzim zúčastnili. Vyhrála Viktorka Váňová moc gratulujeme! Dále paní vychovatelka ukázala pohledy, které jsme zaslali poštou. Byli vylosováni dva výherci, kteří od nich dostali dárek byla to Anička Hauferová a Lukášek Macháček. Žáci základní školy Mládežnické i ze Studnice vytvořili 4 družstva a paní vychovatelky pro děti přichystaly spoustu překvapení. Soutěžili jsme, hráli velikonoční hry a honičky, skládali jsme rozstřihané texty velikonočních koled. Nosili jsme barevné kamínky hastrmánkovi, který nám za ně dával pentličky a my jsme z nich pak upletli velikonoční pomlázky. Na závěr jsme všichni dostali sádrové velikonoční vajíčko, které jsme si sami vyzdobili. Celou dobu panovala dobrá nálada, ozýval se veselý smích a radost ze hry a hlavně ze získaných bodů. Vyhrál druhý tým, který obdržel za odměnu čokoládovou minci. Vše se báječně povedlo, z výletu nám zůstaly skvělé dojmy a hlavně už teď se velmi těšíme na další setkání s našimi novými kamarády. Děti z I. odd. ŠD, Lada Zikmundová a Monika Strnadová Půl roku života se skřítky Uběhlo již půl roku od doby, kdy jsme zavítali mezi skřítky. Nejdříve jsme se báli, co nás čeká a jaké to asi bude žít jako skřítek. Veškeré obavy odpadly ve chvíli, kdy jsme zjistili, že skřítkové jsou naši kamarádi, mají mnoho zábavných aktivit a navíc nás s nimi rádi seznamují. Prožili jsme setkání se skřítkem Welkomákem, poté nás pozval na akci s přespáním skřítek Helouvák, Stránka 19

20 vánoční čas jsme trávili se skřítkem Vánočkou, ledové období nám ukázal skřítek Leďák, krásu našeho města nám odhalil skřítek Truťák a nyní prožíváme skřítkovské jaro se skřítkem Jaroušem. Každé období bylo velice zábavné, ale také poučné. Zdokonalili jsme se ve výtvarném a sportovním umění a také jsme se přiučili tomu, jak aktivně trávit svůj volný čas. Do konce školního roku nás ještě čekají skřítkové Dubínek, Tajmák a Sporťák. Za školní klub skřítkové z Chobotnice a kolektiv vychovatelek a vychovatelů Stránka 20

Rozšířená výuka 2013/2014

Rozšířená výuka 2013/2014 Rozšířená výuka 2013/2014 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Milí rodiče, i pro školní rok 2013/2014 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výuku informatiky a zároveň

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2012-2013 Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2013 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program a činnost školy

Více

Školní akce ve školním roce 2005 2006

Školní akce ve školním roce 2005 2006 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním roce 2005 2006 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Školní akce ve školním

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více