Plán práce na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 Sluneční Šumperk WWW: tel IČO: DIČ:CZ Plán práce na školní rok 2014/ Podmínky ke vzdělávání a) Prostorové a materiální podmínky Vybavení dalších tříd nastavitelnými lavicemi a židlemi. o Termín:do , odpovědnost Pálka Otevření nového oddělení ŠD, jeho materiální vybavení (nábytek, televize, počítač ) o Termín: , odpovědnost: Pálka, Hubáčková, Kočí Postupná výměna zastaralých typů počítačů modernějšími. o Termín: do , odpovědnost : Kočí, Pálka Průběžná údržba relaxačních a odpočinkových zón, nové očalounění křesílek, oprava stolků o Termín: celoročně,odpovědnost: Pálka, Beil Doplňování prostor ŠD a ŠK dle požadavků a dle možností pomůckami a nábytkem. o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka, Hubáčková Vybavení všech oddělení ŠD novými stolky a židličkami o Termín: , odpovědnost Pálka, Hubáčková Úprava venkovního hřiště (plánovaná investice z MěÚ Šumperk 5-10 miliónů Kč) o Termín: , odpovědnost Pálka, MěÚ Šumperk Propagace OV + sportovní rekordy školy o Termín: , odpovědnost Hynek, Konopová, Zelený Zkvalitnění prostoru kinosálu = DIVADLA: - vytvoření divadelního interiéru (ozvučení a osvětlení prostoru jeviště, zavěšení opony) - vybavení místnosti diaprojektorem - pronajímání prostoru ke vzdělávacím účelům (jazyková škola, školení ) o Termín: , odpovědnost Pálka, lová, Zkvalitnění materiálního vybavení tělocvičny (nové míče, žíněnky a dalšího tv náčiní) o Termín: do , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Vytvořit nový sklad Tv o Termín: , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Příprava dokumentace (plánek) multimediální učebny pro výuku přírodopisu a zeměpisu. Plánované otevření učebny od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka Vybudování vzdělávacích zón v prostorách školních chodeb: let Sokola vytvořit historický koutek o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci

2 Realizace pronájmu prázdného bytu po školníkovi - pronájem prostor podnikatelskému subjektu nebo složce (hudebníci) - v rámci pronájmu nebytových prostor nabízet nebytové prostory tělocvičny, chodby, třídy, herny a odpočívárny k dennímu, víkendovému i prázdninovému využití, realizovat příměstské prázdninové tábory (jazykové, sportovní, turistické aj.) o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka Vybavení interiéru školy plastovými koši za účelem ekologického třídění odpadu (papír, plast, bio) o Termín: , odpovědnost Pálka, Kirkosová, pedagogičtí pracovníci Vytvoření dvou vzdělávacích zón flora a fauna v atriových prostorách o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Dokončení tematického koutku Dopravní výchova (vybavení dětským kolem). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Ve spolupráci s rodiči žáků podpořit a iniciovat vznik dopravního hřiště na pozemku školy. o Termín: , odpovědnost Pálka, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáků Ve foyeru školy vytvoření zóny Naše práva a povinnosti na Sluneční škole (Školní řád apod.). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper b) Podminky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Vypracování optimálního rozvrhu hodin z hlediska psychohygienických podmínek. o Termín: do , odpovědnost: Sopper Pravidelné doplňování obsahu školních lékárniček na šesti stanovištích (ŠD, přízemí, 1.patro, 2. patro, kabinet Tv, školní jídelna, výtvarné centrum). o Termín: celoročně, odpovědnost: Medřická hlavní koordinátorka Konopová, Hubáčková, další pedag. pracovníci Pravidelný úklid herní tělocvičny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním o Termín: celoročně, odpovědnost: Beil, Vejchodová c) Psychosociální podmínky Vytváření příznivého školního klimatu ( vztah učitel-žák, učitel- učitel, žák-žák, školarodiče-rodiče-škola) Využívání služeb školního psychologa v případě realizace nového projektu o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. 2. Průběh vzdělávání Inovace a aktualizace ŠVP, realizace výuky dle ŠVP (1.- ročník). o Termín: celoročně, odpovědnost : Sopper, ped. prac. Navázání na projekt EU peníze školám v rámci OP VK, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na ZŠ (inovace výuky tvorbou a ověřováním moderních výukových materiálů, vedením výuky na interaktivních tabulích, využíváním moderních výukových technologií v jazykové učebně). o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, pedag. pracovníci

3 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, používání výukových programů na PC, zajištění přístupu žáků 2.stupně k počítači v rámci povinného nebo volitelného předmětu, používání interaktivních tabulí při výuce. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Zajištění optimální nabídky volitelných předmětů a zájmových kroužků. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Realizace projektového vyučování, exkurzí, pobytů v přírodě, kurzů a soustředění viz. příloha č.1 o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac Zapojení žáků do soutěží a olympiád viz příloha č. 2. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Realizace projektové akce Škola běží maraton předání štafety na V. ZŠ Šumperk o Termín: září 2014, odpovědnost: Pálka, Hynek, Konopová, Zelený, hart Realizace výměnných pobytů v rámci družby se ZŠ Poprad. o Termín: do , odpovědnost: Pálka, Konopová Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dle jejich individuálních potřeb a IVP především v rámci realizace rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Skříček, Konopová, ped.prac. Nabízet netradiční formy vyučování, využívání vnitřních i venkovních zón všechny předměty o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava podmínek pro výuku anglického jazyka od 1. ročníku od školního roku 2015/2016 (1 hodina týdně) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava nového modelu výuky Tv ve sportovních třídách ( dvě hodiny Tv týdně věnovat odborné výuce vybraných sportů stolní tenis, bruslení, florbal atd.) od školního roku 2015/201 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, Hynek, Zelený Postupná příprava vytvoření tříd se zaměřením na výtvarně-dramatickou oblast od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci 3. Podpora školy žákům Zajištění široké nabídky zájmových kroužků a mimoškolních aktivit ( plavání, soutěže, karneval o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, ped. prac. Realizace KPPP a MPP. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, ped. prac. Zajištění přístupu žáků k informacím- bezplatné využívání internetu, nabídky školní knihovny. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Využívání služeb školního psychologa, zajištění jeho spolupráce s žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped. prac. Příprava žáků na úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped. prac.

4 Spolupráce s rodilým mluvčím při výuce anglického jazyka ve 3. ročníku. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Pavelková, Pěničková, Burešová, Nétek, lová, Kopová Nabídka služby školní družiny školní příprava, pomoc s domácími úkoly pro žáky, kteří zůstávají ve ŠD do 17:00 hodin. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, vychovatelky ŠD 4. Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Zajištění úzké spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků (třídní schůzky, komunikace prostřednictvím telefonické a elektronické pošty o Termín: celoročně, odpovědnost: třídní učitelé Organizování akcí pro rodiče a veřejnost (dny otevřených dveří, besídky, divadelní představení, vítání prvňáčků, loučení deváťáků ) o Termín: průběžně, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Organizace Dne otevřených dveří činnosti kroužků ŠD,ŠK. o Termín: prosinec 2014, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Realizace dotazníkových šetření názorů rodičů žáků na činnost školy v rámci testování žáků SCIO. o Termín: dle termínů testování, odpovědnost: Sopper. Účelné fungování externího informačního systému školy(webové stránky, školní zpravodaj, školní časopis) o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Kočí, Stuchlý, ped. prac. Spolupráce s partnery školy, poradenskými, vzdělávacími a veřejnými institucemi PPP, školská rada, CPIV Olomouc, MěÚ Šumperk, Policie ČR, OHS, Městská Knihovna, Úřad práce, Poradna pro žena a dívky, Rachot, atd. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, Skříček, ped. prac. Spolupráce s MŠ, zejména s MŠ Veselá školka (společné akce pro malé školáky a předškoláky pasování na prvňáčky, vánoční besídky, dny otevřených dveří apod. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, Pálka, ped. prac. Komunikace všech zaměstnanců školy s širokou rodičovskou veřejností. o Termín: celoročně, odpovědnost: zaměstnanci školy Pořádání příměstských prázdninových táborů (jazykových, sportovních...) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Organizace akce Temenická pouť o Termín: květen červen 2015, odpovědnost: Pálka, zaměstnanci školy V souladu s novelou Občanského zákoníku realizovat přeměnu současného SRPDŠ na Spolek rodičů a dětí, partnerů a přátel Sluneční školy v Šumperku Háj. o Termín: , odpovědnost Pálka, členové výboru SRPDŠ Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s partnery školy, vybudovat strukturu: generální partner hlavní partneři partneři mediální partneři o Termín: , odpovědnost Pálka

5 5. Výsledky vzdělávání žáků Realizace Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a ročníků základních škol (pokud bude ČŠI vyhlášena). o Termín: květen-červen 2015, odpovědnost: Sopper, Kočí Zapojení žáků 3. tříd do celostátních srovnávacích testů - SCIO. o Termín: dle termínu testování, odpovědnost: Sopper Realizace vstupních (4. roč.) a výstupních (4. roč.) prověrek z JČ. o Termín: říjen 2014, červen 2015, odpovědnost: Sopper Snaha o úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped.prac. Úspěšná příprava na přijímací řízení na střední školy. o Termín: září 2014 duben 2015, odpovědnost: vyučující v devátých třídách. Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP Průběžná aktualizace koncepce rozvoje školy. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper Vypracování plánu DVPP s důrazem na zvýšení kvalifikace učitelů cizích jazyků, vzdělávání učitelů v souvislosti s pokračováním vzdělávání žáků dle RVP ZV a vzdělávání učitelů v souvislosti se zaváděním moderních informačních a komunikačních technologií (interaktivní tabule, dataprojektory apod.) do výuky. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení kvalifikovaného a stabilizovaného pedagogického sboru. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení pozice asistenta pro děti se zdravotním postižením a asistenta pro děti se sociálním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Úroveň výsledků práce školy Hodnocení činnosti školy za období září 2014 srpen o Termín: , odpovědnost: Pálka, Sopper Prezentace výsledků práce školy na veřejnosti ( www stránky, školní zpravodaj, školní časopis,výroční zpráva o činnosti školy, tisk o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Stuchlý, Kočí Vypracování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 o Termín: ,odpovědnost: Pálka, Sopper V Šumperku dne PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Poznámka: Plán práce na školní rok 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogické radě dne

6 Příloha č. 1: Projektové vyučování A. Dlouhodobé projekty - Minimální preventivní program, Školní preventivní program a realizace Komplexního primárně preventivního programu odpovědnost: Konopová - Ajax ve spolupráci s Policií ČR 2.roč., odpovědnost: Medřická - Čas proměn ve spolupráci s ProcterGamble odpovědnost: Konopová - Kdo si hraje, nezlobí (1.roč.) - Motivační vycházky (1.roč., 2. roč.) - Tvořivá dílna ( roč.) - Malý turista ( roč.) - Literární tvorba pro děti ( roč.) - Prázdniny ( roč.) odpovědnost: Pavelková - London roč. odpovědnost: Pavelková - Kulturní akce roč. odpovědnost: Medřická, Pummová - Učitelé čtou dětem ŠD odpovědnost: Hubáčková B. Krátkodobé projekty Měsíc Název projektu (téma) Roč. Předmět Odpovědnost ZÁŘÍ: Podzim 2. všechny Med, Skop Svatováclavský den 3. Čj,ČJS Kop, Rud ŘÍJEN Naše město 5. ČJS Nét Pravidla vzájemného soužití ve třídě Podzim 1. všechny Pum, Záv Zátiší -. Proměny,8, Barevný podzim Peisch Můj budoucí partner VZ Kon, Zel GO podzimní pobyt 1. všechny Pum,Záv Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét Naše město 3. Čj,, Kop, Rud ČJS, ČSP Moje rodina Rj Pěn Lab. práce Voda a vzduch Ch And Rodinný rozpočet Já Rj Pěn Moře vodní svět Př Hyn Dýňobraní ŠD vych Sluneční škola Chci podnikat Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Afriky Z Hyn Bramboriáda ŠD Hub Proměny -, Barevný podzim Zátiší, Kyslíková atmosféra a její význam Př Zel Lab. práce - Filtrace CH Andr Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Asie Z Kon Mein Tagesprogramm Nj Barevný podzim 4. Bur, Šal

7 LISTOPAD Základní lidská práva Můj rodokmen Moje rodina Ich Nj Házecí kostka ČSP Skř Vymření dinosaurů věčná otázka Podzimní zátiší Př Hyn Zátiší Potravní vztahy (potravní řetězec, síť, pyramida) Př Zel Zdravá výživa VZ Jídelníček na týden VZ Kon,Zel Kon,Zel Čas kalendář Barevný podzim Město čte knihu Bedřich Smetana Hážeme třemi kostkami Clothes Život v pravěku Život není omezen Evropou ohrožené druhy živočichů 4. Čj Hv M Aj Př Bur,Šal Stuch, Pav Zieg Skř Pav, Pěn Kon PROSINEC Vánoce 2. všechny Med, Skop Vánoce 1. všechny Pum,Záv Mikulášský den a Vánoce 3. Čj,,Hv Kop, Rud ČJS,ČSP Meine Traumreise Nj Vánoce - zvyky a tradice 5.,Hv,ČSP, Nét Čertovské rejdění ŠD Val Co si představím pod pojmem domov Volební systém Picture Dictionary 4. Aj Bur, Husitství D Pěn, Šperk ČSP Skř Modely těles M Skř Čas - kalendář Vánoční koledy Hv Zieg Vánoce 4.,-, Bur, Šal Vánoční den otevřených dveří ŠD Hub Vánoce ve škole - výstava ŠD vych Timetable Aj Pav,Pěn Vybrané hospodářské odvětví v ČR Můj volný čas Vánoce zvyky a tradice Vánoční svícen Moje budoucnost 4. Z Rj,Hv,Č ČSP ČSP Kon Pěn Bur,Šal Skř Skř,Sop

8 LEDEN Zima + ZPP 2. všechny Med, Skop Co nás proslavilo Test osobnosti Egypt, Zimní olympiáda ŠD Lang Zima + ZPP 1. všechny Pum, Záv Moje kniha Čj Sop Detective Story Aj Pěn Bakterie nejstarší obyvatelé Země Př Zel Střední škola Portrét osobní kaleidoskop Relaxace Vitráž ČSP Skř,Sop ÚNOR Starověké Řecko D Typy krajiny na Zemi Z Hyn BŘEZEN Masopust ŠD Hub Ptačí svět Př Hyn Renesance D Pěn, Nástrojové skupiny Hv Zieg Alphabet 3. Aj Kop, Egypt Portrét osobní kaleidoskop Vitráž Relaxace, Vařečka ČSP Skř Slavné osobnosti Můj žebříček hodnot Soudní přelíčení Valentines Day Aj Pav,Pěn Týdenní časový rozvrh M And, Koč Hospodářsko kulturní panel vybraného okresu ČR Mein Freund Z Nj Kon Jaro 2. všechny Med,Skop Pohádkový den 3. Čj,M,,Hv Kop, Rud Modely těles M Skř Šumperk Plán života Jaro 1. všechny Pum,Záv Velikonoce 4.,- Hasičárna 1. všechny Pum,Záv School year Aj Pav,Pěn Inspirace - graffiti Návrh poznávacího zájezdu v Evropě Z Kon Jaro Meine Wohnung Nj Zdravý životní styl Hospodářská charakteristika vybraného státu Ameriky Koloběh života Stop drogám Př Z Rv VZ Kon Hyn Rud Kon, Zel

9 Sousední státy a kraje ČR Meine Kleidung Jaro Třídní tablo ČJS Nj Nét Bur, Šal DUBEN Den Země 1. všechny Pum,Záv Velikonoce Den Země Velikonoce všechny všechny všechny Pum,Záv Med, Skop Med, Skop Velikonoce 3. Čj,M,, Kop, Rud ČJS,ČSP Hasičárna 2. všechny Med,Skop Seasons 5. Aj Nét, Rei Nej kraslice ŠD Val Velikonoce 4. Čj,ČSP Nét, Šal Umění Asie, Afriky a Ameriky Spánek Př Kon Průvodce naším krajem Prezentace internetových stránek mezin. organizací Jaro 4. Bur, Šal Třídní tablo Inspirace - graffiti Velikonoční výstava ŠD vych Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. Č,,Hv, Nét, Šal ČSP KVĚTEN Nástrojové skupiny Hv Zieg Hmyz a motýli Duhový měsíc ŠD vych Kraslice ČSP Skř Druhá světová válka - holocaust D Pěn, Stuch Odvození vztahu mezi délkou kružnice a jejím průměrem Sociologický průzkum třídy M M And,Koč And,Koč AIDS Př Kon Mozaika Postava, portrét Květy, trávy, kameny Relaxace Třídní tablo Můj domov 5. Č,ČJS Nét Umění Asie, Afriky a Ameriky Nové hudební směry Hudba, kterou poslouchám Židovské muzeum Úsov Hv Hv D Zieg Zieg My Life Návrh poznávacího zájezdu v ČR Morava jinýma očima Zlaté pravidlo mravnosti Geologické sféry Ústava ČR Tvořivé odpoledne s maminkami Slet čarodějnic Hasičárna Globální problémy lidstva 5. ŠD ŠD 1. Aj Z ČJS Př Všechny Pěn,, Stuch Pav, Pěn Kon Nét Hyn vych HubLang Pum, Záv

10 ČERVEN Léto + LPP 2. všechny Med, Skop Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét, Šal Pobyt v přírodě + Léto 1. všechny Pum,Záv Moje kniha Čj Sop Můj volný čas Rj Pěn Postava, portrét Relaxace Květy, trávy, kameny Bytový architekt LP: Chemické výroby Proměny Vznik a vývoj života na Zemi Ochrana přírody budoucnost lidstva Mozaika M Ch Př Př Skř And Hyn Zel

11 Příloha č. 2: Exkurze, vycházky, pobyty v přírodě, kurzy, soustředění aj. Měsíc Název akce Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Šumperské památky A,B hart, Pěničková GO podzimní pobyt 1.A,B Pum,Záv Přespolní běh B Hynek Pravěk - Mohelnice A hart, Pěničková Divadlo Její Pastorkyňa + Třídní učitelé Město čte knihu A,B Stuchlý Prezentace SŠ A,B Skříček Divadlo Čertův švagr I.stupeň třídní učitelé Vánoce v muzeu a v kostele 1.A,B Pummová, Závodná Besídky, výroba dárků I.stupeň Třídní učitelé Kostel Jana Křtitele I.stupeň Třídní učitelé Divadlo Rychlé šípy 5.-ročník TU Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Zimní pobyt v přírodě 1.A,B Pummová, Závodná Příprava zápisu - dárky 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Výroba dárků k zápisu -roč. lová Krmení zvěře 1.A,B Pummová,Závodná Muzeum Olomouc A,A,B lová Zimní pobyt v přírodě 2.A,B Medřická,Skopalová Lyžařský kurz II.st - ST Hynek Lyžařský kurz II.st - NT Hynek Zimní pobyt I.st - ST Nétek Stavění sněhuláků 1.A,B Pummová,Závodná Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Biologická olympiáda II. stupeň Zelený Návštěva hasičárny 1.A,B Pummová, Závodná Divadlo Figarova svatba -ročník TU Pythagoriáda II.stupeň Skříček Návštěva úřadu práce A,B Skříček, Sopper Den Země 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv

12 Exkurze: Policie ČR 5.A Nétek Beseda-drog.prevence 5.A Nétek Den Země 3.A,B Kopová, Rudecký Velikonoce v kostele 1.A,B Pummová,Závodná Výstava-Velikonoce 1.A,B Pummová,Závodná Divadlo Pejsek a kočička I.stupeň TU Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček KVĚTEN ČERVEN Rozhledna 1.A,B + 2.A,B Pum, Záv, Med, Skop Židovské muzeum Úsov A,B hart, Pěničková Sjezd rafty - řeka Morava 5.A Nétek Den s Policií ČR 1.A,B, 2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Práce s buzolou, mapou ST II.st. Hynek Temenická pouť 1.-roč. Pálka, provoz Výcvikové soustředění ST II. stupeň Hynek Hasičárna 2.A,B Med, Skop Letní pobyt 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Bambiriáda 1.A,B+2.A,B Pum,Záv, Med, Skop Přírodovědná vycházka A Hyn Školní výlety I.+II.stupeň TU Celoročně: - výlety s poznáváním okolní přírody (vycházky, exkurze) - návštěvy kulturních akcí dle nabídky - návštěvy muzeí (Šumperk, Olomouc) dle nabídky - návštěvy knihovny Sever - prevence sociálně patologických jevů akce dle MPP pro školní rok 2014/ výtvarná výchova zapojení do soutěží dle aktuální nabídky

13 Příloha č. 3: Zapojení žáků do soutěží a olympiád Měsíc Název soutěže Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Atletické závody -roč Hynek Přespolní běh II.st. Hynek Atletický čtyřboj -roč. Hynek Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Minikopaná,roč. Hynek Dějepisná olympiáda,ročník Pěničková Florbal (h+d) ročník Zelený Mistrovství ČR SANY kvalifikace - mažoretky Kunčarová Město čte knihu A,B Stuchlý, Pavelková Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Olympiáda v ČJ,ročník Stuchlý Šachový turnaj 1.-ročník Kirkosová,Kočí Zimní soustředění - mažoretky SANY Kunčarová Klubová soutěž mažoretek SANY Kunčarová Matematická olympiáda 5.A Nétek Chemická olympiáda ročník Andrésová Silový čtyřboj -ročník Zelený Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Konverzační soutěž v Aj II.stupeň Pavelková Biologická olympiáda, ročník Zelený Šplh 2.-5.roč. Nétek BŘEZEN Pythagoriáda 5.,,roč. Skříček Matematická olympiáda -roč. Skříček Halová kopaná -roč. Hynek DUBEN Havraní pálka -ročník Zelený Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček

14 BiO,roč. Zelený Matematická soutěž 5.roč. Skříček Florbal 4.-5.roč. Nétek Regionální přehlídka pódiových skladeb - SANY Kunčarová mažoretky Kvalifikace Mistrovství ČR - mažoretky SANY Kunčarová KVĚTEN McDonald s Cup roč. (h) Nétek Coca-Cola Cup -ročník Hynek Pohár rozhlasu - roč. (h,d) Hynek Havraní pálka II. kolo - roč. (h,d) Zelený IMC - mistrovství ČRmažoretky SANY Kunčarová MAC Mistrovství Moravy a Slezska - SANY Kunčarová mažoretky Mistrovství ČR asociace MAC-mažoretky SANY Kunčarová ČERVEN Havraní pálka III. kolo - roč. (h,d) Hynek Kinderiáda 2.-5.roč. (h,d) Nétek, Pálka Mezinárodní finále POM- POM SANY Kunčarová Mistrovství ČR - MAC SANY Kunčarová Celoročně: Výtvarné soutěže - výběr dle nabídky během šk. roku Sportovní soutěže po linii ČSTV: Atletika start žáků ST v družstvech ml. a staršího žactva za oddíl atletiky TJ Šumperk Sportovní gymnastika start žáků ST ve všech kategoriích za oddíly GK Šumperk a za oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumperk Baseball start žáků ST za oddíl Caniballs Šumperk Kopaná start žáků ST za oddíl FK Šumperk Malý čtenář I.stupeň Odznak všestrannosti olympijských vítězů

15

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO 00852864 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Předkládá: PaedDr. Hynek Pálka Šumperk 30. září 2014 ředitel školy Zpracoval:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011-12. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 3 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 6 IV.

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství

Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí - otevřené partnerství Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace PSČ 767 01, tel./fax: 573 338 164, URL: www.zssypky.cz, e-mail: reditelka@zssypky.cz Projekt podpory zdraví 3 pohoda učení - zdravé prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01

Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 PSČ 734 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Září 2014 Mgr.Roman Hamrus ředitel školy OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

2012/2013 Výroční zpráva

2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2012/2013 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více