Plán práce na školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 Sluneční Šumperk WWW: tel IČO: DIČ:CZ Plán práce na školní rok 2014/ Podmínky ke vzdělávání a) Prostorové a materiální podmínky Vybavení dalších tříd nastavitelnými lavicemi a židlemi. o Termín:do , odpovědnost Pálka Otevření nového oddělení ŠD, jeho materiální vybavení (nábytek, televize, počítač ) o Termín: , odpovědnost: Pálka, Hubáčková, Kočí Postupná výměna zastaralých typů počítačů modernějšími. o Termín: do , odpovědnost : Kočí, Pálka Průběžná údržba relaxačních a odpočinkových zón, nové očalounění křesílek, oprava stolků o Termín: celoročně,odpovědnost: Pálka, Beil Doplňování prostor ŠD a ŠK dle požadavků a dle možností pomůckami a nábytkem. o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka, Hubáčková Vybavení všech oddělení ŠD novými stolky a židličkami o Termín: , odpovědnost Pálka, Hubáčková Úprava venkovního hřiště (plánovaná investice z MěÚ Šumperk 5-10 miliónů Kč) o Termín: , odpovědnost Pálka, MěÚ Šumperk Propagace OV + sportovní rekordy školy o Termín: , odpovědnost Hynek, Konopová, Zelený Zkvalitnění prostoru kinosálu = DIVADLA: - vytvoření divadelního interiéru (ozvučení a osvětlení prostoru jeviště, zavěšení opony) - vybavení místnosti diaprojektorem - pronajímání prostoru ke vzdělávacím účelům (jazyková škola, školení ) o Termín: , odpovědnost Pálka, lová, Zkvalitnění materiálního vybavení tělocvičny (nové míče, žíněnky a dalšího tv náčiní) o Termín: do , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Vytvořit nový sklad Tv o Termín: , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Příprava dokumentace (plánek) multimediální učebny pro výuku přírodopisu a zeměpisu. Plánované otevření učebny od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka Vybudování vzdělávacích zón v prostorách školních chodeb: let Sokola vytvořit historický koutek o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci

2 Realizace pronájmu prázdného bytu po školníkovi - pronájem prostor podnikatelskému subjektu nebo složce (hudebníci) - v rámci pronájmu nebytových prostor nabízet nebytové prostory tělocvičny, chodby, třídy, herny a odpočívárny k dennímu, víkendovému i prázdninovému využití, realizovat příměstské prázdninové tábory (jazykové, sportovní, turistické aj.) o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka Vybavení interiéru školy plastovými koši za účelem ekologického třídění odpadu (papír, plast, bio) o Termín: , odpovědnost Pálka, Kirkosová, pedagogičtí pracovníci Vytvoření dvou vzdělávacích zón flora a fauna v atriových prostorách o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Dokončení tematického koutku Dopravní výchova (vybavení dětským kolem). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Ve spolupráci s rodiči žáků podpořit a iniciovat vznik dopravního hřiště na pozemku školy. o Termín: , odpovědnost Pálka, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáků Ve foyeru školy vytvoření zóny Naše práva a povinnosti na Sluneční škole (Školní řád apod.). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper b) Podminky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Vypracování optimálního rozvrhu hodin z hlediska psychohygienických podmínek. o Termín: do , odpovědnost: Sopper Pravidelné doplňování obsahu školních lékárniček na šesti stanovištích (ŠD, přízemí, 1.patro, 2. patro, kabinet Tv, školní jídelna, výtvarné centrum). o Termín: celoročně, odpovědnost: Medřická hlavní koordinátorka Konopová, Hubáčková, další pedag. pracovníci Pravidelný úklid herní tělocvičny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním o Termín: celoročně, odpovědnost: Beil, Vejchodová c) Psychosociální podmínky Vytváření příznivého školního klimatu ( vztah učitel-žák, učitel- učitel, žák-žák, školarodiče-rodiče-škola) Využívání služeb školního psychologa v případě realizace nového projektu o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. 2. Průběh vzdělávání Inovace a aktualizace ŠVP, realizace výuky dle ŠVP (1.- ročník). o Termín: celoročně, odpovědnost : Sopper, ped. prac. Navázání na projekt EU peníze školám v rámci OP VK, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na ZŠ (inovace výuky tvorbou a ověřováním moderních výukových materiálů, vedením výuky na interaktivních tabulích, využíváním moderních výukových technologií v jazykové učebně). o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, pedag. pracovníci

3 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, používání výukových programů na PC, zajištění přístupu žáků 2.stupně k počítači v rámci povinného nebo volitelného předmětu, používání interaktivních tabulí při výuce. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Zajištění optimální nabídky volitelných předmětů a zájmových kroužků. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Realizace projektového vyučování, exkurzí, pobytů v přírodě, kurzů a soustředění viz. příloha č.1 o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac Zapojení žáků do soutěží a olympiád viz příloha č. 2. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Realizace projektové akce Škola běží maraton předání štafety na V. ZŠ Šumperk o Termín: září 2014, odpovědnost: Pálka, Hynek, Konopová, Zelený, hart Realizace výměnných pobytů v rámci družby se ZŠ Poprad. o Termín: do , odpovědnost: Pálka, Konopová Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dle jejich individuálních potřeb a IVP především v rámci realizace rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Skříček, Konopová, ped.prac. Nabízet netradiční formy vyučování, využívání vnitřních i venkovních zón všechny předměty o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava podmínek pro výuku anglického jazyka od 1. ročníku od školního roku 2015/2016 (1 hodina týdně) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava nového modelu výuky Tv ve sportovních třídách ( dvě hodiny Tv týdně věnovat odborné výuce vybraných sportů stolní tenis, bruslení, florbal atd.) od školního roku 2015/201 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, Hynek, Zelený Postupná příprava vytvoření tříd se zaměřením na výtvarně-dramatickou oblast od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci 3. Podpora školy žákům Zajištění široké nabídky zájmových kroužků a mimoškolních aktivit ( plavání, soutěže, karneval o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, ped. prac. Realizace KPPP a MPP. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, ped. prac. Zajištění přístupu žáků k informacím- bezplatné využívání internetu, nabídky školní knihovny. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Využívání služeb školního psychologa, zajištění jeho spolupráce s žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped. prac. Příprava žáků na úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped. prac.

4 Spolupráce s rodilým mluvčím při výuce anglického jazyka ve 3. ročníku. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Pavelková, Pěničková, Burešová, Nétek, lová, Kopová Nabídka služby školní družiny školní příprava, pomoc s domácími úkoly pro žáky, kteří zůstávají ve ŠD do 17:00 hodin. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, vychovatelky ŠD 4. Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Zajištění úzké spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků (třídní schůzky, komunikace prostřednictvím telefonické a elektronické pošty o Termín: celoročně, odpovědnost: třídní učitelé Organizování akcí pro rodiče a veřejnost (dny otevřených dveří, besídky, divadelní představení, vítání prvňáčků, loučení deváťáků ) o Termín: průběžně, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Organizace Dne otevřených dveří činnosti kroužků ŠD,ŠK. o Termín: prosinec 2014, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Realizace dotazníkových šetření názorů rodičů žáků na činnost školy v rámci testování žáků SCIO. o Termín: dle termínů testování, odpovědnost: Sopper. Účelné fungování externího informačního systému školy(webové stránky, školní zpravodaj, školní časopis) o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Kočí, Stuchlý, ped. prac. Spolupráce s partnery školy, poradenskými, vzdělávacími a veřejnými institucemi PPP, školská rada, CPIV Olomouc, MěÚ Šumperk, Policie ČR, OHS, Městská Knihovna, Úřad práce, Poradna pro žena a dívky, Rachot, atd. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, Skříček, ped. prac. Spolupráce s MŠ, zejména s MŠ Veselá školka (společné akce pro malé školáky a předškoláky pasování na prvňáčky, vánoční besídky, dny otevřených dveří apod. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, Pálka, ped. prac. Komunikace všech zaměstnanců školy s širokou rodičovskou veřejností. o Termín: celoročně, odpovědnost: zaměstnanci školy Pořádání příměstských prázdninových táborů (jazykových, sportovních...) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Organizace akce Temenická pouť o Termín: květen červen 2015, odpovědnost: Pálka, zaměstnanci školy V souladu s novelou Občanského zákoníku realizovat přeměnu současného SRPDŠ na Spolek rodičů a dětí, partnerů a přátel Sluneční školy v Šumperku Háj. o Termín: , odpovědnost Pálka, členové výboru SRPDŠ Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s partnery školy, vybudovat strukturu: generální partner hlavní partneři partneři mediální partneři o Termín: , odpovědnost Pálka

5 5. Výsledky vzdělávání žáků Realizace Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a ročníků základních škol (pokud bude ČŠI vyhlášena). o Termín: květen-červen 2015, odpovědnost: Sopper, Kočí Zapojení žáků 3. tříd do celostátních srovnávacích testů - SCIO. o Termín: dle termínu testování, odpovědnost: Sopper Realizace vstupních (4. roč.) a výstupních (4. roč.) prověrek z JČ. o Termín: říjen 2014, červen 2015, odpovědnost: Sopper Snaha o úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped.prac. Úspěšná příprava na přijímací řízení na střední školy. o Termín: září 2014 duben 2015, odpovědnost: vyučující v devátých třídách. Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP Průběžná aktualizace koncepce rozvoje školy. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper Vypracování plánu DVPP s důrazem na zvýšení kvalifikace učitelů cizích jazyků, vzdělávání učitelů v souvislosti s pokračováním vzdělávání žáků dle RVP ZV a vzdělávání učitelů v souvislosti se zaváděním moderních informačních a komunikačních technologií (interaktivní tabule, dataprojektory apod.) do výuky. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení kvalifikovaného a stabilizovaného pedagogického sboru. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení pozice asistenta pro děti se zdravotním postižením a asistenta pro děti se sociálním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Úroveň výsledků práce školy Hodnocení činnosti školy za období září 2014 srpen o Termín: , odpovědnost: Pálka, Sopper Prezentace výsledků práce školy na veřejnosti ( www stránky, školní zpravodaj, školní časopis,výroční zpráva o činnosti školy, tisk o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Stuchlý, Kočí Vypracování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 o Termín: ,odpovědnost: Pálka, Sopper V Šumperku dne PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Poznámka: Plán práce na školní rok 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogické radě dne

6 Příloha č. 1: Projektové vyučování A. Dlouhodobé projekty - Minimální preventivní program, Školní preventivní program a realizace Komplexního primárně preventivního programu odpovědnost: Konopová - Ajax ve spolupráci s Policií ČR 2.roč., odpovědnost: Medřická - Čas proměn ve spolupráci s ProcterGamble odpovědnost: Konopová - Kdo si hraje, nezlobí (1.roč.) - Motivační vycházky (1.roč., 2. roč.) - Tvořivá dílna ( roč.) - Malý turista ( roč.) - Literární tvorba pro děti ( roč.) - Prázdniny ( roč.) odpovědnost: Pavelková - London roč. odpovědnost: Pavelková - Kulturní akce roč. odpovědnost: Medřická, Pummová - Učitelé čtou dětem ŠD odpovědnost: Hubáčková B. Krátkodobé projekty Měsíc Název projektu (téma) Roč. Předmět Odpovědnost ZÁŘÍ: Podzim 2. všechny Med, Skop Svatováclavský den 3. Čj,ČJS Kop, Rud ŘÍJEN Naše město 5. ČJS Nét Pravidla vzájemného soužití ve třídě Podzim 1. všechny Pum, Záv Zátiší -. Proměny,8, Barevný podzim Peisch Můj budoucí partner VZ Kon, Zel GO podzimní pobyt 1. všechny Pum,Záv Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét Naše město 3. Čj,, Kop, Rud ČJS, ČSP Moje rodina Rj Pěn Lab. práce Voda a vzduch Ch And Rodinný rozpočet Já Rj Pěn Moře vodní svět Př Hyn Dýňobraní ŠD vych Sluneční škola Chci podnikat Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Afriky Z Hyn Bramboriáda ŠD Hub Proměny -, Barevný podzim Zátiší, Kyslíková atmosféra a její význam Př Zel Lab. práce - Filtrace CH Andr Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Asie Z Kon Mein Tagesprogramm Nj Barevný podzim 4. Bur, Šal

7 LISTOPAD Základní lidská práva Můj rodokmen Moje rodina Ich Nj Házecí kostka ČSP Skř Vymření dinosaurů věčná otázka Podzimní zátiší Př Hyn Zátiší Potravní vztahy (potravní řetězec, síť, pyramida) Př Zel Zdravá výživa VZ Jídelníček na týden VZ Kon,Zel Kon,Zel Čas kalendář Barevný podzim Město čte knihu Bedřich Smetana Hážeme třemi kostkami Clothes Život v pravěku Život není omezen Evropou ohrožené druhy živočichů 4. Čj Hv M Aj Př Bur,Šal Stuch, Pav Zieg Skř Pav, Pěn Kon PROSINEC Vánoce 2. všechny Med, Skop Vánoce 1. všechny Pum,Záv Mikulášský den a Vánoce 3. Čj,,Hv Kop, Rud ČJS,ČSP Meine Traumreise Nj Vánoce - zvyky a tradice 5.,Hv,ČSP, Nét Čertovské rejdění ŠD Val Co si představím pod pojmem domov Volební systém Picture Dictionary 4. Aj Bur, Husitství D Pěn, Šperk ČSP Skř Modely těles M Skř Čas - kalendář Vánoční koledy Hv Zieg Vánoce 4.,-, Bur, Šal Vánoční den otevřených dveří ŠD Hub Vánoce ve škole - výstava ŠD vych Timetable Aj Pav,Pěn Vybrané hospodářské odvětví v ČR Můj volný čas Vánoce zvyky a tradice Vánoční svícen Moje budoucnost 4. Z Rj,Hv,Č ČSP ČSP Kon Pěn Bur,Šal Skř Skř,Sop

8 LEDEN Zima + ZPP 2. všechny Med, Skop Co nás proslavilo Test osobnosti Egypt, Zimní olympiáda ŠD Lang Zima + ZPP 1. všechny Pum, Záv Moje kniha Čj Sop Detective Story Aj Pěn Bakterie nejstarší obyvatelé Země Př Zel Střední škola Portrét osobní kaleidoskop Relaxace Vitráž ČSP Skř,Sop ÚNOR Starověké Řecko D Typy krajiny na Zemi Z Hyn BŘEZEN Masopust ŠD Hub Ptačí svět Př Hyn Renesance D Pěn, Nástrojové skupiny Hv Zieg Alphabet 3. Aj Kop, Egypt Portrét osobní kaleidoskop Vitráž Relaxace, Vařečka ČSP Skř Slavné osobnosti Můj žebříček hodnot Soudní přelíčení Valentines Day Aj Pav,Pěn Týdenní časový rozvrh M And, Koč Hospodářsko kulturní panel vybraného okresu ČR Mein Freund Z Nj Kon Jaro 2. všechny Med,Skop Pohádkový den 3. Čj,M,,Hv Kop, Rud Modely těles M Skř Šumperk Plán života Jaro 1. všechny Pum,Záv Velikonoce 4.,- Hasičárna 1. všechny Pum,Záv School year Aj Pav,Pěn Inspirace - graffiti Návrh poznávacího zájezdu v Evropě Z Kon Jaro Meine Wohnung Nj Zdravý životní styl Hospodářská charakteristika vybraného státu Ameriky Koloběh života Stop drogám Př Z Rv VZ Kon Hyn Rud Kon, Zel

9 Sousední státy a kraje ČR Meine Kleidung Jaro Třídní tablo ČJS Nj Nét Bur, Šal DUBEN Den Země 1. všechny Pum,Záv Velikonoce Den Země Velikonoce všechny všechny všechny Pum,Záv Med, Skop Med, Skop Velikonoce 3. Čj,M,, Kop, Rud ČJS,ČSP Hasičárna 2. všechny Med,Skop Seasons 5. Aj Nét, Rei Nej kraslice ŠD Val Velikonoce 4. Čj,ČSP Nét, Šal Umění Asie, Afriky a Ameriky Spánek Př Kon Průvodce naším krajem Prezentace internetových stránek mezin. organizací Jaro 4. Bur, Šal Třídní tablo Inspirace - graffiti Velikonoční výstava ŠD vych Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. Č,,Hv, Nét, Šal ČSP KVĚTEN Nástrojové skupiny Hv Zieg Hmyz a motýli Duhový měsíc ŠD vych Kraslice ČSP Skř Druhá světová válka - holocaust D Pěn, Stuch Odvození vztahu mezi délkou kružnice a jejím průměrem Sociologický průzkum třídy M M And,Koč And,Koč AIDS Př Kon Mozaika Postava, portrét Květy, trávy, kameny Relaxace Třídní tablo Můj domov 5. Č,ČJS Nét Umění Asie, Afriky a Ameriky Nové hudební směry Hudba, kterou poslouchám Židovské muzeum Úsov Hv Hv D Zieg Zieg My Life Návrh poznávacího zájezdu v ČR Morava jinýma očima Zlaté pravidlo mravnosti Geologické sféry Ústava ČR Tvořivé odpoledne s maminkami Slet čarodějnic Hasičárna Globální problémy lidstva 5. ŠD ŠD 1. Aj Z ČJS Př Všechny Pěn,, Stuch Pav, Pěn Kon Nét Hyn vych HubLang Pum, Záv

10 ČERVEN Léto + LPP 2. všechny Med, Skop Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét, Šal Pobyt v přírodě + Léto 1. všechny Pum,Záv Moje kniha Čj Sop Můj volný čas Rj Pěn Postava, portrét Relaxace Květy, trávy, kameny Bytový architekt LP: Chemické výroby Proměny Vznik a vývoj života na Zemi Ochrana přírody budoucnost lidstva Mozaika M Ch Př Př Skř And Hyn Zel

11 Příloha č. 2: Exkurze, vycházky, pobyty v přírodě, kurzy, soustředění aj. Měsíc Název akce Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Šumperské památky A,B hart, Pěničková GO podzimní pobyt 1.A,B Pum,Záv Přespolní běh B Hynek Pravěk - Mohelnice A hart, Pěničková Divadlo Její Pastorkyňa + Třídní učitelé Město čte knihu A,B Stuchlý Prezentace SŠ A,B Skříček Divadlo Čertův švagr I.stupeň třídní učitelé Vánoce v muzeu a v kostele 1.A,B Pummová, Závodná Besídky, výroba dárků I.stupeň Třídní učitelé Kostel Jana Křtitele I.stupeň Třídní učitelé Divadlo Rychlé šípy 5.-ročník TU Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Zimní pobyt v přírodě 1.A,B Pummová, Závodná Příprava zápisu - dárky 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Výroba dárků k zápisu -roč. lová Krmení zvěře 1.A,B Pummová,Závodná Muzeum Olomouc A,A,B lová Zimní pobyt v přírodě 2.A,B Medřická,Skopalová Lyžařský kurz II.st - ST Hynek Lyžařský kurz II.st - NT Hynek Zimní pobyt I.st - ST Nétek Stavění sněhuláků 1.A,B Pummová,Závodná Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Biologická olympiáda II. stupeň Zelený Návštěva hasičárny 1.A,B Pummová, Závodná Divadlo Figarova svatba -ročník TU Pythagoriáda II.stupeň Skříček Návštěva úřadu práce A,B Skříček, Sopper Den Země 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv

12 Exkurze: Policie ČR 5.A Nétek Beseda-drog.prevence 5.A Nétek Den Země 3.A,B Kopová, Rudecký Velikonoce v kostele 1.A,B Pummová,Závodná Výstava-Velikonoce 1.A,B Pummová,Závodná Divadlo Pejsek a kočička I.stupeň TU Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček KVĚTEN ČERVEN Rozhledna 1.A,B + 2.A,B Pum, Záv, Med, Skop Židovské muzeum Úsov A,B hart, Pěničková Sjezd rafty - řeka Morava 5.A Nétek Den s Policií ČR 1.A,B, 2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Práce s buzolou, mapou ST II.st. Hynek Temenická pouť 1.-roč. Pálka, provoz Výcvikové soustředění ST II. stupeň Hynek Hasičárna 2.A,B Med, Skop Letní pobyt 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Bambiriáda 1.A,B+2.A,B Pum,Záv, Med, Skop Přírodovědná vycházka A Hyn Školní výlety I.+II.stupeň TU Celoročně: - výlety s poznáváním okolní přírody (vycházky, exkurze) - návštěvy kulturních akcí dle nabídky - návštěvy muzeí (Šumperk, Olomouc) dle nabídky - návštěvy knihovny Sever - prevence sociálně patologických jevů akce dle MPP pro školní rok 2014/ výtvarná výchova zapojení do soutěží dle aktuální nabídky

13 Příloha č. 3: Zapojení žáků do soutěží a olympiád Měsíc Název soutěže Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Atletické závody -roč Hynek Přespolní běh II.st. Hynek Atletický čtyřboj -roč. Hynek Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Minikopaná,roč. Hynek Dějepisná olympiáda,ročník Pěničková Florbal (h+d) ročník Zelený Mistrovství ČR SANY kvalifikace - mažoretky Kunčarová Město čte knihu A,B Stuchlý, Pavelková Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Olympiáda v ČJ,ročník Stuchlý Šachový turnaj 1.-ročník Kirkosová,Kočí Zimní soustředění - mažoretky SANY Kunčarová Klubová soutěž mažoretek SANY Kunčarová Matematická olympiáda 5.A Nétek Chemická olympiáda ročník Andrésová Silový čtyřboj -ročník Zelený Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Konverzační soutěž v Aj II.stupeň Pavelková Biologická olympiáda, ročník Zelený Šplh 2.-5.roč. Nétek BŘEZEN Pythagoriáda 5.,,roč. Skříček Matematická olympiáda -roč. Skříček Halová kopaná -roč. Hynek DUBEN Havraní pálka -ročník Zelený Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček

14 BiO,roč. Zelený Matematická soutěž 5.roč. Skříček Florbal 4.-5.roč. Nétek Regionální přehlídka pódiových skladeb - SANY Kunčarová mažoretky Kvalifikace Mistrovství ČR - mažoretky SANY Kunčarová KVĚTEN McDonald s Cup roč. (h) Nétek Coca-Cola Cup -ročník Hynek Pohár rozhlasu - roč. (h,d) Hynek Havraní pálka II. kolo - roč. (h,d) Zelený IMC - mistrovství ČRmažoretky SANY Kunčarová MAC Mistrovství Moravy a Slezska - SANY Kunčarová mažoretky Mistrovství ČR asociace MAC-mažoretky SANY Kunčarová ČERVEN Havraní pálka III. kolo - roč. (h,d) Hynek Kinderiáda 2.-5.roč. (h,d) Nétek, Pálka Mezinárodní finále POM- POM SANY Kunčarová Mistrovství ČR - MAC SANY Kunčarová Celoročně: Výtvarné soutěže - výběr dle nabídky během šk. roku Sportovní soutěže po linii ČSTV: Atletika start žáků ST v družstvech ml. a staršího žactva za oddíl atletiky TJ Šumperk Sportovní gymnastika start žáků ST ve všech kategoriích za oddíly GK Šumperk a za oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumperk Baseball start žáků ST za oddíl Caniballs Šumperk Kopaná start žáků ST za oddíl FK Šumperk Malý čtenář I.stupeň Odznak všestrannosti olympijských vítězů

15

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 :

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Organizace školního roku: Období školního vyučování od úterý 1.9.2015 Slavnostní zahájení

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014)

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO 00852864 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y (školní rok 2013/2014) Předkládá: PaedDr. Hynek Pálka Šumperk 30. září 2014 ředitel školy Zpracoval:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více