Plán práce na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 Sluneční Šumperk WWW: tel IČO: DIČ:CZ Plán práce na školní rok 2014/ Podmínky ke vzdělávání a) Prostorové a materiální podmínky Vybavení dalších tříd nastavitelnými lavicemi a židlemi. o Termín:do , odpovědnost Pálka Otevření nového oddělení ŠD, jeho materiální vybavení (nábytek, televize, počítač ) o Termín: , odpovědnost: Pálka, Hubáčková, Kočí Postupná výměna zastaralých typů počítačů modernějšími. o Termín: do , odpovědnost : Kočí, Pálka Průběžná údržba relaxačních a odpočinkových zón, nové očalounění křesílek, oprava stolků o Termín: celoročně,odpovědnost: Pálka, Beil Doplňování prostor ŠD a ŠK dle požadavků a dle možností pomůckami a nábytkem. o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka, Hubáčková Vybavení všech oddělení ŠD novými stolky a židličkami o Termín: , odpovědnost Pálka, Hubáčková Úprava venkovního hřiště (plánovaná investice z MěÚ Šumperk 5-10 miliónů Kč) o Termín: , odpovědnost Pálka, MěÚ Šumperk Propagace OV + sportovní rekordy školy o Termín: , odpovědnost Hynek, Konopová, Zelený Zkvalitnění prostoru kinosálu = DIVADLA: - vytvoření divadelního interiéru (ozvučení a osvětlení prostoru jeviště, zavěšení opony) - vybavení místnosti diaprojektorem - pronajímání prostoru ke vzdělávacím účelům (jazyková škola, školení ) o Termín: , odpovědnost Pálka, lová, Zkvalitnění materiálního vybavení tělocvičny (nové míče, žíněnky a dalšího tv náčiní) o Termín: do , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Vytvořit nový sklad Tv o Termín: , odpovědnost Pálka, Hynek, Konopová, Zelený Příprava dokumentace (plánek) multimediální učebny pro výuku přírodopisu a zeměpisu. Plánované otevření učebny od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka Vybudování vzdělávacích zón v prostorách školních chodeb: let Sokola vytvořit historický koutek o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci

2 Realizace pronájmu prázdného bytu po školníkovi - pronájem prostor podnikatelskému subjektu nebo složce (hudebníci) - v rámci pronájmu nebytových prostor nabízet nebytové prostory tělocvičny, chodby, třídy, herny a odpočívárny k dennímu, víkendovému i prázdninovému využití, realizovat příměstské prázdninové tábory (jazykové, sportovní, turistické aj.) o Termín: celoročně, odpovědnost Pálka Vybavení interiéru školy plastovými koši za účelem ekologického třídění odpadu (papír, plast, bio) o Termín: , odpovědnost Pálka, Kirkosová, pedagogičtí pracovníci Vytvoření dvou vzdělávacích zón flora a fauna v atriových prostorách o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Dokončení tematického koutku Dopravní výchova (vybavení dětským kolem). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci Ve spolupráci s rodiči žáků podpořit a iniciovat vznik dopravního hřiště na pozemku školy. o Termín: , odpovědnost Pálka, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáků Ve foyeru školy vytvoření zóny Naše práva a povinnosti na Sluneční škole (Školní řád apod.). o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper b) Podminky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Vypracování optimálního rozvrhu hodin z hlediska psychohygienických podmínek. o Termín: do , odpovědnost: Sopper Pravidelné doplňování obsahu školních lékárniček na šesti stanovištích (ŠD, přízemí, 1.patro, 2. patro, kabinet Tv, školní jídelna, výtvarné centrum). o Termín: celoročně, odpovědnost: Medřická hlavní koordinátorka Konopová, Hubáčková, další pedag. pracovníci Pravidelný úklid herní tělocvičny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním o Termín: celoročně, odpovědnost: Beil, Vejchodová c) Psychosociální podmínky Vytváření příznivého školního klimatu ( vztah učitel-žák, učitel- učitel, žák-žák, školarodiče-rodiče-škola) Využívání služeb školního psychologa v případě realizace nového projektu o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. 2. Průběh vzdělávání Inovace a aktualizace ŠVP, realizace výuky dle ŠVP (1.- ročník). o Termín: celoročně, odpovědnost : Sopper, ped. prac. Navázání na projekt EU peníze školám v rámci OP VK, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na ZŠ (inovace výuky tvorbou a ověřováním moderních výukových materiálů, vedením výuky na interaktivních tabulích, využíváním moderních výukových technologií v jazykové učebně). o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, pedag. pracovníci

3 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, používání výukových programů na PC, zajištění přístupu žáků 2.stupně k počítači v rámci povinného nebo volitelného předmětu, používání interaktivních tabulí při výuce. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Zajištění optimální nabídky volitelných předmětů a zájmových kroužků. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, ped. prac. Realizace projektového vyučování, exkurzí, pobytů v přírodě, kurzů a soustředění viz. příloha č.1 o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac Zapojení žáků do soutěží a olympiád viz příloha č. 2. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Realizace projektové akce Škola běží maraton předání štafety na V. ZŠ Šumperk o Termín: září 2014, odpovědnost: Pálka, Hynek, Konopová, Zelený, hart Realizace výměnných pobytů v rámci družby se ZŠ Poprad. o Termín: do , odpovědnost: Pálka, Konopová Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dle jejich individuálních potřeb a IVP především v rámci realizace rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Skříček, Konopová, ped.prac. Nabízet netradiční formy vyučování, využívání vnitřních i venkovních zón všechny předměty o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava podmínek pro výuku anglického jazyka od 1. ročníku od školního roku 2015/2016 (1 hodina týdně) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped.prac. Postupná příprava nového modelu výuky Tv ve sportovních třídách ( dvě hodiny Tv týdně věnovat odborné výuce vybraných sportů stolní tenis, bruslení, florbal atd.) od školního roku 2015/201 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, Hynek, Zelený Postupná příprava vytvoření tříd se zaměřením na výtvarně-dramatickou oblast od školního roku 2015/2016 o Termín: , odpovědnost Pálka, Sopper, pedagogičtí pracovníci 3. Podpora školy žákům Zajištění široké nabídky zájmových kroužků a mimoškolních aktivit ( plavání, soutěže, karneval o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, ped. prac. Realizace KPPP a MPP. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, ped. prac. Zajištění přístupu žáků k informacím- bezplatné využívání internetu, nabídky školní knihovny. o Termín: celoročně, odpovědnost: ped. prac. Využívání služeb školního psychologa, zajištění jeho spolupráce s žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, ped. prac. Příprava žáků na úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped. prac.

4 Spolupráce s rodilým mluvčím při výuce anglického jazyka ve 3. ročníku. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Pavelková, Pěničková, Burešová, Nétek, lová, Kopová Nabídka služby školní družiny školní příprava, pomoc s domácími úkoly pro žáky, kteří zůstávají ve ŠD do 17:00 hodin. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, vychovatelky ŠD 4. Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Zajištění úzké spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků (třídní schůzky, komunikace prostřednictvím telefonické a elektronické pošty o Termín: celoročně, odpovědnost: třídní učitelé Organizování akcí pro rodiče a veřejnost (dny otevřených dveří, besídky, divadelní představení, vítání prvňáčků, loučení deváťáků ) o Termín: průběžně, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Organizace Dne otevřených dveří činnosti kroužků ŠD,ŠK. o Termín: prosinec 2014, odpovědnost: Pálka, ped.prac. Realizace dotazníkových šetření názorů rodičů žáků na činnost školy v rámci testování žáků SCIO. o Termín: dle termínů testování, odpovědnost: Sopper. Účelné fungování externího informačního systému školy(webové stránky, školní zpravodaj, školní časopis) o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Kočí, Stuchlý, ped. prac. Spolupráce s partnery školy, poradenskými, vzdělávacími a veřejnými institucemi PPP, školská rada, CPIV Olomouc, MěÚ Šumperk, Policie ČR, OHS, Městská Knihovna, Úřad práce, Poradna pro žena a dívky, Rachot, atd. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Konopová, Skříček, ped. prac. Spolupráce s MŠ, zejména s MŠ Veselá školka (společné akce pro malé školáky a předškoláky pasování na prvňáčky, vánoční besídky, dny otevřených dveří apod. o Termín: celoročně, odpovědnost: Sopper, Hubáčková, Pálka, ped. prac. Komunikace všech zaměstnanců školy s širokou rodičovskou veřejností. o Termín: celoročně, odpovědnost: zaměstnanci školy Pořádání příměstských prázdninových táborů (jazykových, sportovních...) o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Organizace akce Temenická pouť o Termín: květen červen 2015, odpovědnost: Pálka, zaměstnanci školy V souladu s novelou Občanského zákoníku realizovat přeměnu současného SRPDŠ na Spolek rodičů a dětí, partnerů a přátel Sluneční školy v Šumperku Háj. o Termín: , odpovědnost Pálka, členové výboru SRPDŠ Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s partnery školy, vybudovat strukturu: generální partner hlavní partneři partneři mediální partneři o Termín: , odpovědnost Pálka

5 5. Výsledky vzdělávání žáků Realizace Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a ročníků základních škol (pokud bude ČŠI vyhlášena). o Termín: květen-červen 2015, odpovědnost: Sopper, Kočí Zapojení žáků 3. tříd do celostátních srovnávacích testů - SCIO. o Termín: dle termínu testování, odpovědnost: Sopper Realizace vstupních (4. roč.) a výstupních (4. roč.) prověrek z JČ. o Termín: říjen 2014, červen 2015, odpovědnost: Sopper Snaha o úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. o Termín: celoročně,odpovědnost: ped.prac. Úspěšná příprava na přijímací řízení na střední školy. o Termín: září 2014 duben 2015, odpovědnost: vyučující v devátých třídách. Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP Průběžná aktualizace koncepce rozvoje školy. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper Vypracování plánu DVPP s důrazem na zvýšení kvalifikace učitelů cizích jazyků, vzdělávání učitelů v souvislosti s pokračováním vzdělávání žáků dle RVP ZV a vzdělávání učitelů v souvislosti se zaváděním moderních informačních a komunikačních technologií (interaktivní tabule, dataprojektory apod.) do výuky. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení kvalifikovaného a stabilizovaného pedagogického sboru. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Udržení pozice asistenta pro děti se zdravotním postižením a asistenta pro děti se sociálním znevýhodněním. o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka Úroveň výsledků práce školy Hodnocení činnosti školy za období září 2014 srpen o Termín: , odpovědnost: Pálka, Sopper Prezentace výsledků práce školy na veřejnosti ( www stránky, školní zpravodaj, školní časopis,výroční zpráva o činnosti školy, tisk o Termín: celoročně, odpovědnost: Pálka, Sopper, Stuchlý, Kočí Vypracování Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 o Termín: ,odpovědnost: Pálka, Sopper V Šumperku dne PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Poznámka: Plán práce na školní rok 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogické radě dne

6 Příloha č. 1: Projektové vyučování A. Dlouhodobé projekty - Minimální preventivní program, Školní preventivní program a realizace Komplexního primárně preventivního programu odpovědnost: Konopová - Ajax ve spolupráci s Policií ČR 2.roč., odpovědnost: Medřická - Čas proměn ve spolupráci s ProcterGamble odpovědnost: Konopová - Kdo si hraje, nezlobí (1.roč.) - Motivační vycházky (1.roč., 2. roč.) - Tvořivá dílna ( roč.) - Malý turista ( roč.) - Literární tvorba pro děti ( roč.) - Prázdniny ( roč.) odpovědnost: Pavelková - London roč. odpovědnost: Pavelková - Kulturní akce roč. odpovědnost: Medřická, Pummová - Učitelé čtou dětem ŠD odpovědnost: Hubáčková B. Krátkodobé projekty Měsíc Název projektu (téma) Roč. Předmět Odpovědnost ZÁŘÍ: Podzim 2. všechny Med, Skop Svatováclavský den 3. Čj,ČJS Kop, Rud ŘÍJEN Naše město 5. ČJS Nét Pravidla vzájemného soužití ve třídě Podzim 1. všechny Pum, Záv Zátiší -. Proměny,8, Barevný podzim Peisch Můj budoucí partner VZ Kon, Zel GO podzimní pobyt 1. všechny Pum,Záv Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét Naše město 3. Čj,, Kop, Rud ČJS, ČSP Moje rodina Rj Pěn Lab. práce Voda a vzduch Ch And Rodinný rozpočet Já Rj Pěn Moře vodní svět Př Hyn Dýňobraní ŠD vych Sluneční škola Chci podnikat Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Afriky Z Hyn Bramboriáda ŠD Hub Proměny -, Barevný podzim Zátiší, Kyslíková atmosféra a její význam Př Zel Lab. práce - Filtrace CH Andr Hospodářsko-politický přehled vybraného státu Asie Z Kon Mein Tagesprogramm Nj Barevný podzim 4. Bur, Šal

7 LISTOPAD Základní lidská práva Můj rodokmen Moje rodina Ich Nj Házecí kostka ČSP Skř Vymření dinosaurů věčná otázka Podzimní zátiší Př Hyn Zátiší Potravní vztahy (potravní řetězec, síť, pyramida) Př Zel Zdravá výživa VZ Jídelníček na týden VZ Kon,Zel Kon,Zel Čas kalendář Barevný podzim Město čte knihu Bedřich Smetana Hážeme třemi kostkami Clothes Život v pravěku Život není omezen Evropou ohrožené druhy živočichů 4. Čj Hv M Aj Př Bur,Šal Stuch, Pav Zieg Skř Pav, Pěn Kon PROSINEC Vánoce 2. všechny Med, Skop Vánoce 1. všechny Pum,Záv Mikulášský den a Vánoce 3. Čj,,Hv Kop, Rud ČJS,ČSP Meine Traumreise Nj Vánoce - zvyky a tradice 5.,Hv,ČSP, Nét Čertovské rejdění ŠD Val Co si představím pod pojmem domov Volební systém Picture Dictionary 4. Aj Bur, Husitství D Pěn, Šperk ČSP Skř Modely těles M Skř Čas - kalendář Vánoční koledy Hv Zieg Vánoce 4.,-, Bur, Šal Vánoční den otevřených dveří ŠD Hub Vánoce ve škole - výstava ŠD vych Timetable Aj Pav,Pěn Vybrané hospodářské odvětví v ČR Můj volný čas Vánoce zvyky a tradice Vánoční svícen Moje budoucnost 4. Z Rj,Hv,Č ČSP ČSP Kon Pěn Bur,Šal Skř Skř,Sop

8 LEDEN Zima + ZPP 2. všechny Med, Skop Co nás proslavilo Test osobnosti Egypt, Zimní olympiáda ŠD Lang Zima + ZPP 1. všechny Pum, Záv Moje kniha Čj Sop Detective Story Aj Pěn Bakterie nejstarší obyvatelé Země Př Zel Střední škola Portrét osobní kaleidoskop Relaxace Vitráž ČSP Skř,Sop ÚNOR Starověké Řecko D Typy krajiny na Zemi Z Hyn BŘEZEN Masopust ŠD Hub Ptačí svět Př Hyn Renesance D Pěn, Nástrojové skupiny Hv Zieg Alphabet 3. Aj Kop, Egypt Portrét osobní kaleidoskop Vitráž Relaxace, Vařečka ČSP Skř Slavné osobnosti Můj žebříček hodnot Soudní přelíčení Valentines Day Aj Pav,Pěn Týdenní časový rozvrh M And, Koč Hospodářsko kulturní panel vybraného okresu ČR Mein Freund Z Nj Kon Jaro 2. všechny Med,Skop Pohádkový den 3. Čj,M,,Hv Kop, Rud Modely těles M Skř Šumperk Plán života Jaro 1. všechny Pum,Záv Velikonoce 4.,- Hasičárna 1. všechny Pum,Záv School year Aj Pav,Pěn Inspirace - graffiti Návrh poznávacího zájezdu v Evropě Z Kon Jaro Meine Wohnung Nj Zdravý životní styl Hospodářská charakteristika vybraného státu Ameriky Koloběh života Stop drogám Př Z Rv VZ Kon Hyn Rud Kon, Zel

9 Sousední státy a kraje ČR Meine Kleidung Jaro Třídní tablo ČJS Nj Nét Bur, Šal DUBEN Den Země 1. všechny Pum,Záv Velikonoce Den Země Velikonoce všechny všechny všechny Pum,Záv Med, Skop Med, Skop Velikonoce 3. Čj,M,, Kop, Rud ČJS,ČSP Hasičárna 2. všechny Med,Skop Seasons 5. Aj Nét, Rei Nej kraslice ŠD Val Velikonoce 4. Čj,ČSP Nét, Šal Umění Asie, Afriky a Ameriky Spánek Př Kon Průvodce naším krajem Prezentace internetových stránek mezin. organizací Jaro 4. Bur, Šal Třídní tablo Inspirace - graffiti Velikonoční výstava ŠD vych Lidové zvyky, tradice a řemesla 5. Č,,Hv, Nét, Šal ČSP KVĚTEN Nástrojové skupiny Hv Zieg Hmyz a motýli Duhový měsíc ŠD vych Kraslice ČSP Skř Druhá světová válka - holocaust D Pěn, Stuch Odvození vztahu mezi délkou kružnice a jejím průměrem Sociologický průzkum třídy M M And,Koč And,Koč AIDS Př Kon Mozaika Postava, portrét Květy, trávy, kameny Relaxace Třídní tablo Můj domov 5. Č,ČJS Nét Umění Asie, Afriky a Ameriky Nové hudební směry Hudba, kterou poslouchám Židovské muzeum Úsov Hv Hv D Zieg Zieg My Life Návrh poznávacího zájezdu v ČR Morava jinýma očima Zlaté pravidlo mravnosti Geologické sféry Ústava ČR Tvořivé odpoledne s maminkami Slet čarodějnic Hasičárna Globální problémy lidstva 5. ŠD ŠD 1. Aj Z ČJS Př Všechny Pěn,, Stuch Pav, Pěn Kon Nét Hyn vych HubLang Pum, Záv

10 ČERVEN Léto + LPP 2. všechny Med, Skop Prázdninová cesta 5. Č,ČJS, Nét, Šal Pobyt v přírodě + Léto 1. všechny Pum,Záv Moje kniha Čj Sop Můj volný čas Rj Pěn Postava, portrét Relaxace Květy, trávy, kameny Bytový architekt LP: Chemické výroby Proměny Vznik a vývoj života na Zemi Ochrana přírody budoucnost lidstva Mozaika M Ch Př Př Skř And Hyn Zel

11 Příloha č. 2: Exkurze, vycházky, pobyty v přírodě, kurzy, soustředění aj. Měsíc Název akce Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Šumperské památky A,B hart, Pěničková GO podzimní pobyt 1.A,B Pum,Záv Přespolní běh B Hynek Pravěk - Mohelnice A hart, Pěničková Divadlo Její Pastorkyňa + Třídní učitelé Město čte knihu A,B Stuchlý Prezentace SŠ A,B Skříček Divadlo Čertův švagr I.stupeň třídní učitelé Vánoce v muzeu a v kostele 1.A,B Pummová, Závodná Besídky, výroba dárků I.stupeň Třídní učitelé Kostel Jana Křtitele I.stupeň Třídní učitelé Divadlo Rychlé šípy 5.-ročník TU Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Zimní pobyt v přírodě 1.A,B Pummová, Závodná Příprava zápisu - dárky 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Výroba dárků k zápisu -roč. lová Krmení zvěře 1.A,B Pummová,Závodná Muzeum Olomouc A,A,B lová Zimní pobyt v přírodě 2.A,B Medřická,Skopalová Lyžařský kurz II.st - ST Hynek Lyžařský kurz II.st - NT Hynek Zimní pobyt I.st - ST Nétek Stavění sněhuláků 1.A,B Pummová,Závodná Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Biologická olympiáda II. stupeň Zelený Návštěva hasičárny 1.A,B Pummová, Závodná Divadlo Figarova svatba -ročník TU Pythagoriáda II.stupeň Skříček Návštěva úřadu práce A,B Skříček, Sopper Den Země 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv

12 Exkurze: Policie ČR 5.A Nétek Beseda-drog.prevence 5.A Nétek Den Země 3.A,B Kopová, Rudecký Velikonoce v kostele 1.A,B Pummová,Závodná Výstava-Velikonoce 1.A,B Pummová,Závodná Divadlo Pejsek a kočička I.stupeň TU Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček KVĚTEN ČERVEN Rozhledna 1.A,B + 2.A,B Pum, Záv, Med, Skop Židovské muzeum Úsov A,B hart, Pěničková Sjezd rafty - řeka Morava 5.A Nétek Den s Policií ČR 1.A,B, 2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Práce s buzolou, mapou ST II.st. Hynek Temenická pouť 1.-roč. Pálka, provoz Výcvikové soustředění ST II. stupeň Hynek Hasičárna 2.A,B Med, Skop Letní pobyt 1.A,B,2.A,B Med,Skop,Pum,Záv Bambiriáda 1.A,B+2.A,B Pum,Záv, Med, Skop Přírodovědná vycházka A Hyn Školní výlety I.+II.stupeň TU Celoročně: - výlety s poznáváním okolní přírody (vycházky, exkurze) - návštěvy kulturních akcí dle nabídky - návštěvy muzeí (Šumperk, Olomouc) dle nabídky - návštěvy knihovny Sever - prevence sociálně patologických jevů akce dle MPP pro školní rok 2014/ výtvarná výchova zapojení do soutěží dle aktuální nabídky

13 Příloha č. 3: Zapojení žáků do soutěží a olympiád Měsíc Název soutěže Ročník/třída Odpovědnost ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR Atletické závody -roč Hynek Přespolní běh II.st. Hynek Atletický čtyřboj -roč. Hynek Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Havraní pálka (baseball) -roč. Zelený Minikopaná,roč. Hynek Dějepisná olympiáda,ročník Pěničková Florbal (h+d) ročník Zelený Mistrovství ČR SANY kvalifikace - mažoretky Kunčarová Město čte knihu A,B Stuchlý, Pavelková Moravský zvoneček I.stupeň Burešová Olympiáda v ČJ,ročník Stuchlý Šachový turnaj 1.-ročník Kirkosová,Kočí Zimní soustředění - mažoretky SANY Kunčarová Klubová soutěž mažoretek SANY Kunčarová Matematická olympiáda 5.A Nétek Chemická olympiáda ročník Andrésová Silový čtyřboj -ročník Zelený Recitační soutěž I.stupeň Pummová Recitační soutěž II.stupeň Stuchlý Konverzační soutěž v Aj II.stupeň Pavelková Biologická olympiáda, ročník Zelený Šplh 2.-5.roč. Nétek BŘEZEN Pythagoriáda 5.,,roč. Skříček Matematická olympiáda -roč. Skříček Halová kopaná -roč. Hynek DUBEN Havraní pálka -ročník Zelený Matematický klokan I.stupeň Nétek Matematický klokan II.stupeň Skříček

14 BiO,roč. Zelený Matematická soutěž 5.roč. Skříček Florbal 4.-5.roč. Nétek Regionální přehlídka pódiových skladeb - SANY Kunčarová mažoretky Kvalifikace Mistrovství ČR - mažoretky SANY Kunčarová KVĚTEN McDonald s Cup roč. (h) Nétek Coca-Cola Cup -ročník Hynek Pohár rozhlasu - roč. (h,d) Hynek Havraní pálka II. kolo - roč. (h,d) Zelený IMC - mistrovství ČRmažoretky SANY Kunčarová MAC Mistrovství Moravy a Slezska - SANY Kunčarová mažoretky Mistrovství ČR asociace MAC-mažoretky SANY Kunčarová ČERVEN Havraní pálka III. kolo - roč. (h,d) Hynek Kinderiáda 2.-5.roč. (h,d) Nétek, Pálka Mezinárodní finále POM- POM SANY Kunčarová Mistrovství ČR - MAC SANY Kunčarová Celoročně: Výtvarné soutěže - výběr dle nabídky během šk. roku Sportovní soutěže po linii ČSTV: Atletika start žáků ST v družstvech ml. a staršího žactva za oddíl atletiky TJ Šumperk Sportovní gymnastika start žáků ST ve všech kategoriích za oddíly GK Šumperk a za oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumperk Baseball start žáků ST za oddíl Caniballs Šumperk Kopaná start žáků ST za oddíl FK Šumperk Malý čtenář I.stupeň Odznak všestrannosti olympijských vítězů

15

ROČNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO školní rok 2014/2015

ROČNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38 ======================================================================= ROČNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO školní rok 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Michal

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017

ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017 ROZVRHY TŘÍD - školní rok 2016/2017 Po M Č Tv ČSP Č/Hv Út M Č Č ČJS St Č/A Č/A Tv M Čt M Č ČJS Č/Hv Pá M Č Vv Vv Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Bronislava Pummová Podpis: Počet : 21 Ředitel: PaedDr.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2015

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ BŘEZNICE Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Březnice sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu a školní klub. Škola je úplná s

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více