ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do desti bloků, které korespondují s deseti měsíci školního roku. Jednotlivé bloky jsou dále členěny na dílčí témata, vždy pro každý týden v měsíci. Celým školním rokem bude děti provázet pes Baryk. Roční plán je inspirován knihou pro děti, kterou napsal spisovatel, novinář a fejetonista František Nepil, Já Baryk. Každý měsíc bude začínat četbou kapitoly z knihy a činnosti týdne budou vycházet z informací, které se děti o přírodě a chování zvířat v určitém měsíci dozvěděly. Ostatní týdny v daném měsíci budou tematicky zaměřeny na činnosti, které jsou aktuální pro daný měsíc v roce ( z hlediska změn v přírodě, svátky, významné události). Každý blok nabízí řadu činností vycházejících ze Školního vzdělávacího plánu pro školní družinu a tedy ze čtyř hlavních tematických celků obsažených v RVP ZV Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět. V průběhu celého školního roku budou děti plnit týdenní úkoly, za které budou ohodnoceni. Na závěr školního roku bude tato celoroční hra vyhodnocena a děti s největším počtem bodů, které získaly za splnění týdenních úkoly, budou odměněni. Součástí ročního plánu práce školní družiny jsou i jednorázové akce, kterých se bude ŠD účastnit společně se ZŠ a MŠ Rataje. Plán akcí souhlasí s plánem výchovně vzdělávací práce ZŠ a MŠ, zveřejněného na stránkách školy. Dle aktuálních nabídek a zájmu dětí budou v průběhu roku zařazovány do plánu práce další akce, kterých se bude ŠD účastnit. Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družinu nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí. Děti se mohou také na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají, na jaké téma chtějí malovat apod.). Každé téma bude voleno v souvislosti s aktuálními událostmi v roce, svátky a výročími. Nabízené činnosti by měly být zárukou vnitřní motivace dítěte, je potřeba, aby umožňovaly dítěti být aktivní, aby děti uplatňovaly vlastní názory a připomínky, vnášely své nápady. Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost. Plán práce odpovídá obsahu školní družiny podle ŠVP pro ŠD následovně. Nejprve jsou uvedeny odpočinkové činnosti, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a přírodovědné, následují činnosti rekreační, které slouží k vyrovnání převážně jednostranného, zatížení dětí ve škole v průběhu vyučování a na závěr jsou uvedeny činnosti přípravy na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobsluze.

2 Školní družina je také zapojena do celoročního programu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, kde děti hravou formou získávají znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Zadané úkoly budou řešeny v rámci zájmové činnosti, podle časového rozvrhu pořadatelů (obvykle 1x za 2 měsíce). Témata jednotlivých výchovně vzdělávacích bloků: I. Září měsíc chlupů 1. Poznáváme naši školu 2. Já Baryk a má vlaštovka 3. Bezpečně do školy 4. Nejsem tady sám poznávám kamarády a spolužáky II. Říjen měsíc mastných kostí 1. Já Baryk a můj srnec 2. Podzim v přírodě, barvy podzimu 3. Vzduchem létá listí i draci 4. Bojíme se rádi -hallowenské vyrábění a povídání III. Listopad měsíc urousaných pacek 1. Já Baryk a můj bažant 2. Příroda jde spát, my jí pomáháme 3. Vánoce se blíží 4. Díničky na vánoční jarmark IV. Prosinec měsíc studených kastrůlků 1. Já Baryk a má vrána 2. Adventní zvyky 3. Vánoce čas lásky a pohody V. Leden měsíc svěšené oháňky 1. Já Baryk a mé sýkorky 2. Bude zima, bude mráz Sněhové radovánky 4. Sportovcům zima nevadí!

3 VI. Únor měsíc sněhuláků 1. Já Baryk a můj zajíc 2. Masopust období zábavy 3. Kdo si hraje, nezlobí hry známé i neznámé v místnosti i v přírodě 4. V zdravém těle zdravý duch aneb víš, co jíš? VII. Březen měsíc mžourání 1. Já Baryk a můj ježek 2. Jaro v přírodě, barvy jara 3. Březen, měsíc knihy 4. Blíží se svátky jara... VIII. Duben měsíc čiperných blech 1. Hody, hody doprovody Já Baryk a můj čáp 3. Nový život v přírodě, nový život pro nás 4. Slet čarodějnic se blíží. IX. Květen měsíc psích songů 1. Maminky mají svátek 2. Já Baryk a můj šnek 3. Poznej své tělo 4. Svět poznáváme smysly X. Červen měsíc hromdoškopků 1.Vše nejlepší, děti! 2. Já Baryk a můj slepýš, krtek a má žába 3. Nebezpečí úrazů na jaře a létě 4. Blíží se nám prázdniny! Přehled jednotlivých činností v průběhu roku ( dané časy jsou pouze orientační) Odpočinková činnost: 12,00-13,00 hodin (všechna roční období) odpočinek na koberci čtení knihy Františka Nepila Já, Baryk čtení ne pokračování poslech audio nahrávek práce s dětskými časopisy

4 individuální rozhovory s dětmi skupinové rozhovory stolní a společenské hry skládání puzzle křížovky, hlavolamy rozhovory o zážitcích besedy u příležitosti svátků a významných událostí volná kresba sledování dětských pořadů na DVD Zájmová činnost: 13,00-14,00 hodin Podzim: výtvarné a pracovní činnosti, které korenspondují s týdenním tématem práce s přírodninami a přírodními materiály vánoční dílničky poslech a zpěv dětských písní poslech a zpěv vánočních písní pohybobé aktivity s hudbou tělovýchovné činnosti a hry ve třídě a v tělocvičně tělovýchovné činosti a hry na hřišti i v přírodě dopravní značky v okolí školy, jak správně přejít silnici základy dopravní výchovy, vybavení kola proč slavíme státní svátek 28.9.,28.10., Zima: Jaro: výtvarné a pracovní činnosti, které korenspondují s týdenním tématem práce s přírodninami a přírodními materiály práce s recyklo materiálem vánoční dílničky vánoční zvyky a tradice poslech a zpěv vánočních písní hry na sněhu a se sněhem sportovní hry v místnosti netradiční zimní olympiáda příprava na Šibřinky malý družinový karneval péče optáky v zimě-krmítka výroba zdravé svačiny zdravé a nezdravé potraviny výtvarné a pracovní činnosti, které korenspondují s týdenním tématem práce s přírodninami a přírodními materiály velikonoční dekorace, zdobení vajíček

5 Léto: velikonoční tradice dárky ke Dni matek práce s dětskou knihou-autor, ilustrace, výroba malé vlastní knihy zpěv a rytmizace písní s jarní temetikou tradiční i nové jarní hry švihadlová "školka" soutěže v přírodě pozorování změn v přírodě v jarním období pěstitelské činnosti úklid okolí školy tematická odpoledne-naše tělo-jak pracuje? temetická odpoledne- Poznej všechny své smysly výtvarné a pracovní činnosti, které korenspondují s týdenním tématem práce s přírodninami a přírodními materiály oslava MDD hravé odpoledne vycházky do okolní přírody hry s vodou a s pískem míčové hry, honičky ochrana člověka a lidského obydlí byliny jedovaté a léčivé bezpečnost o prázdninách písně k táborovému ohni jak si užít pobyt v přírodě Rekreační činnost: 14,00-15,00 hodin Podzim: tematické vycházky do přírody hry na zahradě školy, na hřišti hry v přírodě sběr přírodnin honičky a štafetové hry procházky po obci a do jejího blízkého okolí příprava akcí Drakiáda, Dýňování Zima: hry se sněhem sáňkování, bobování spontánní hry a činnosti tělovýchovné chvilky v družině a v tělocvičně vycházky do okolí krmení ptáků příprava Vánočního jarmarku

6 Jaro: Léto: soutěžě, štafetové hry vycházky do okolí, sledování jarní přírody hry na téma: Naše tělo sběr jarních bylin kreslení na chodníku Honba za pokladem soutěže v družstvech na hřišti a v přírodě pomoc při přípravě Dne matek ochrana životního prostředí tělovýchovné aktivity ve třídě i venku vycházky do přírody sběr bylin hry s vodou vycházky do sousedních obcí oslava MDD hry v družstvech ve třídě, na hřišti i v přírodě Příprava na vyučování: 15,00-16,00 hodin (všechna roční období) sebeobslužné činnosti upevňování vztahu k vlastním věcem, udržování pořádku v aktovce, pouzdře, oděv, šatna vypracování domácích úkolů průprava čtení ( hlasité i tiché) slovní hry hádanky a rébusy didaktické hry poučení o bezpečnosti při cestě do školy a ze školy poučení o bezpečnosti před prázdninami a dny volna význam státních svátků a významných dnů význam různých svátků, vznik a původ, způsob oslavy lidové tradice a zvyky dopravní výchova individůální rozhovory Vypracovala: Mgr. Gabriela Jakubcová V Ratajích 28. srpna 2015

7

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Při ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Při ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Při ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika družiny 3. Materiální podmínky (prostory a vybavení) 4. Personální podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky 7 690 06 Břeclav 6 IČO:63 43 45 04

ŠKOLNÍ DRUŽINA. dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD. Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky 7 690 06 Břeclav 6 IČO:63 43 45 04 dodatek: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Kpt.Nálepky 7 690 06 Břeclav 6 IČO:63 43 45 04 ředitelka : Mgr. Jitka Šaierová telefon : 519 333 339 web.stránky

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo směrnice: 5/2012 Nahrazuje směrnici: č. 2/2005 Vypracoval:

Více

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu

Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, příspěvková organizace Vojanova 178/12 školní družina Hrou k úsilí, uplatnění, úspěchu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Mgr. Karel Rajchl ředitel

Více