LEDEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna"

Transkript

1 LEDEN 2015 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

2

3 Obsah Ohlédnutí za uplynulým rokem Vánoční zdobení domova... 3 Ukončení roku 2014 se členy Výboru obyvatel našeho domova Mikulášská zábava... 5 Vystoupení souboru Živá píseň... 6 Oslava jubilantů... 7 Vánoční jarmark... 8 Vánoční canisterapie... 9 Koncert pro housle a klavír Varhanní přednes koled Vánoční vystoupení dětí v našem domově Vánoční výstava Betlémů Vánoční vystoupení Jiřího Soukupa na trubku Silvestrovské posezení Žijí mezi námi Pečeme, vaříme - aneb recepty z hobby kuchyňky Televize Polar Havířovský expres V měsíci lednu oslaví narozeniny tito uživatelé Program na leden Aktivizační program na každý den V měsíci únoru pro vás připravujeme Motto měsíce... 25

4

5 Ohlédnutí za uplynulým rokem Vážení kolegové, vážení uživatelé a vážení rodinní příslušníci, dovolte mi poohlédnout se za uplynulým rokem a krátce podtrhnout vše, co pro chod v našem středisku bylo důležité. Větší část toho, co jsme si předsevzali, se nám podařila. Proběhla spousta akcí, měli jsme úžasné oslavy 20 let Luny spojené s veřejnou výstavou fotografií našich uživatelů, na které mnozí z nás i uživatelů budou dlouho vzpomínat. Podařilo se nám získat finanční dary na zabezpečení a vybudování prostor a zázemí, jež zvyšují komfort a kvalitu pro naše klienty. Vznikly nové projekty, např. Prostřeno; Křeslo pro hosta; Kavárnička; Setkávání osob s Parkinsonovou chorobou, Pravidelné nácviky chůze a chození s turistickými holemi; uskutečnili jsme 1. reprezentační ples; začali jsme více spolupracovat se školami a školkami; vzniklo Trio veselých harmonik a spousta dalších a dalších aktivit a akcí, kterých se účastní nejenom naši uživatelé, ale také rodinní příslušníci, členové Klubů důchodců a jiná veřejnost. Spoustou těchto aktivit a akcí jsme se prezentovali i na veřejnosti formou různých médií. Účast našich uživatelů je také hojná na různých sportovních kláních v jiných zařízeních a s radostí můžeme konstatovat, že naši uživatelé vždy úspěšně a s velkými úspěchy profesionálně reprezentovali naše středisko. Byly vytvořeny nové webové stránky našeho Domova, které také přispěly ke kvalitnější informovanosti a dostupnosti poskytované služby. Náš pravidelný časopis,,duha zkvalitnil svůj obsah a díky práci našim redaktorům, vstřícnosti a součinnosti uživatelů se každý, kdo si jej přečte, může dozvědět spoustu zajímavých informací nejenom o životě v Domově. Na konci roku 2014 se nám ještě podařilo získat ,-Kč od společnosti Vítkovice Steell na vybudování rehabilitačních prostor 1

6 v zahradě a s tím související následné budování smyslové zahrady, jejíž filosofií je zkvalitnění péče o naše uživatele a jejich potřeby. Provozně, průběžně dle potřeb revidujeme a nastavujeme dokumenty v souladu s legislativními požadavky, obnovují se a nastavují průběžně pravidla, která pomáhají k lepší organizaci práce. Z finančních prostředků a darů se nám podařilo nakoupit potřebné pomůcky a vybavení, které jsou pro poskytování služby nezbytné. Kus práce je opět za námi, ale ještě větší kus je před námi. Plánovaná rekonstrukce přinesla spoustu konzultací a zjišťování, sepisování, komunikace a schůzek k obnovenému projektu. Ten se podařilo dotáhnout do konce. Vzhledem k odložené rekonstrukci nás ale čeká nelehký úkol. Bude třeba zajistit i nadále bezpečnou a kvalitní péči o naše uživatele a vzhledem k omezeným prostředkům to nebude vůbec jednoduché. A jak vždy připomínám, celý chod střediska je o týmové práci všech zaměstnanců. Jinak to nejde. Děkuji všem zaměstnancům a členům vedení střediska Luna za odvedenou práci v roce Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům děkuji za vstřícnost, podporu a účast na životě v našem středisku. Bez vás všech by to prostě a jednoduše vůbec nebylo možné. Mou vizí je domov, ve kterém budeme moci vytvořit takové podmínky a péči, které by reflektovaly skutečné potřeby uživatelů a respektovaly biografii každého jedince individuálně a na jejichž základech by tato péče byla specifikována a cíleně zaměřena. Děkuji všem, kteří mi pomáhají a budou pomáhat postupně naplňovat tuto vizi domova a jeho kvality. Přeji všem úspěšný rok 2015, hodně zdraví a optimismu Mgr.Yvona Osmanczyková, vedoucí střediska 2

7 Vánoční zdobení domova Počátkem měsíce prosince byly odstartovány přípravy na vánoční svátky i v našem domově. Za doprovodu koled jsme si v domově ozdobili vánoční stromečky, upekli jsme si voňavé cukroví a zavzpomínali jsme společně na různé recepty, zvyky a tradice, které byly obvyklé u nás doma. Aktivně se mnozí uživatelé zapojili do vánoční výzdoby stromečků. Stříbrný stromeček zdobí prostory jídelny, červený a zlatý vestibul a modře ozdobený stromeček knihovnu. Vánoční atmosféra a pospolitost při společném zdobení byla více než příjemná. (Jana) 3

8 Ukončení roku 2014 se členy Výboru obyvatel našeho domova. Tradičně vždy první pondělí v měsíci se scházíme v kulturní místnosti ve 3. patře traktu C na pravidelných schůzkách se členy Výboru obyvatel a se zástupci vedení našeho domova. Naše poslední společná schůzka v prosinci 2014 byla malinko slavnostnější, kdy jsme se snažili, alespoň malou pozorností vyjádřit to, jak si vážíme spolupráce s jednotlivými členy Výboru obyvatel. Dovolte nám, abychom ještě jednou, prostřednictvím tohoto časopisu velmi poděkovali Vám, členům Výboru obyvatel za Vaši záslužnou činnost a do roku 2015 Vám popřáli mnoho zdraví a spokojenosti. Zároveň se těšíme na další spolupráci v roce (Milada) 4

9 Mikulášská zábava Pořádání Mikulášských zábav má v našem domově dlouholetou tradici. A proto k nám 5. prosince minulého roku opět zavítali Mikuláš, dva andělé a dva úžasní čerti, kteří rozesmáli snad každého v naší velké jídelně, jež byla opět zcela zaplněna, a to nejen Vámi - našimi uživateli, ale i Vašimi rodinnými příslušníky a známými. Nejroztomilejší setkání s Mikulášem a čerty bylo ovšem s těmi nejmenšími Vašimi vnoučaty a pravnoučaty. Vykulené oči, krásná básnička nebo písnička v podání těch nejmenších a radost z balíčků plných dobrot, to je to, co nám všem vždy udělá největší radost. A aby se na Mikukášské zábavě pobavili i dospělí, přijelo nám k poslechu a tanci zahrát Trio seniores. Celá zábava měla díky moderátorskému vystoupení čertů mnoho humoru a legrace, a tak věříme, že se povedla. Obzvláště, když nám naše kuchařinky k této příležitosti upekly nadýchané, vynikající věnečky, při jejichž konzumaci jsme byli všichni jako v nebi teda až na ty čerty, ti o nebi nechtěli ani slyšet. (Milada) 5

10 Vystoupení souboru Živá píseň V předvánočním čase nás v neděli přijel navštívit se svým programem pěvecký sbor křesťanských sborů Živá Píseň z Českého Těšína. Členové sboru pro vás vystoupili zcela zdarma. Pěvecký sbor spolu s hudebním doprovodem zazpíval křesťanské písně a pomohl tak vytvořit příjemnou a pohodovou adventní atmosféru, ke které přispěla také vaše hojná účast. Živá píseň se schází dvakrát v měsíci ke společným nácvikům a vystupuje na křesťanských shromážděních, konferencích nebo v rámci lázeňských koncertů. Soubor je otevřen všem, kdo rádi zpívají a chtějí prožívat srdečnou atmosféru společných setkání a zájezdů. (Barbora) 6

11 Oslava jubilantů Dne 11. prosince jsme v knihovně uspořádali oslavu jubilantů, tedy těch, kteří oslavili svá jubilea ve druhé polovině roku Nově se oslavy zúčastnili také uživatelé 90-ti letí a starší, kterým dosud chodili popřát pouze zástupci z města. V knihovně vás přivítaly krásně nazdobené stoly a pohoštění, které financuje Magistrát města Havířova. Naše kuchyně přichystala ochutnávku vánočního cukroví, kávu a čaj. O kulturní program se postaraly Veselé harmoniky a Renáta Szkwarová klavírními skladbami. S přáním všeho nejlepšího se připojily Mgr. Yvona Osmanczyková, vedoucí střediska Luna a paní Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí sociálního odboru města, které oslavencům předaly květiny a dárky, rovněž financované městem. Pohodová, přátelská atmosféra byla korunována společným přípitkem šampaňským, na který nás pozvali dva z oslavenců. (Barbora) 7

12 Vánoční jarmark K vánočnímu období a naladění té pravé atmosféry tradičně v celosvětovém měřítku přispívají vánoční trhy, jarmarky, které se vždy v tomto nejkrásnějším čase v roce konají. I v našem domově, jsme si navodili vánoční čas prostřednictvím jarmarku, který se konal v pátek dne 12. prosince, tradičně v prostorách knihovny. Jarmark hodnotilo mnoho uživatelů a zaměstnanců za velmi povedený. Oceněna byla hlavně nabídka velkého sortimentu výrobků ve vánoční tématice za velmi příznivé ceny. Mnozí z nás si tak pořídili adventní věnce, keramické andělíčky, pokladničky či vánoční přání vyrobené různými technikami z papíru. Všechny tyto výrobky pocházely z naší dílny a jsou tak dílem uživatelů. Jarmark navštívili také vaši rodinní příslušníci, rovněž pak i ostatní, kteří se o jarmarku dozvěděli. Vstřebat vánoční atmosféru se někteří klienti domova rozhodli při posezení s kamarády, spolubydlícími a vedoucí našeho střediska, Mgr. Osmanczykovou Yvonou. V knihovně bylo připraveno malé občerstvení ve formě cukroví, mini větrníčků, jako kulisa nám hrály vánoční koledy. (Jana) 8

13 Vánoční canisterapie Po celý rok nám pravidelně chodí dělat radost pes Jerry, rasa Zlatého retrívra s jeho paničkou Věrkou Glacovou. Nejinak tomu bylo v úterý 16. prosince. Jerry k nám do zařízení dochází pravidelně i díky speciálně složeným canisterapeutickým zkouškám. Aby pes mohl tuto terapii vykonávat, musí splňovat všechny základní předpoklady, jako jsou např. přátelská a vstřícná povaha, sebejisté a vyrovnané chování, dobrá poslušnost a ochotu nechat se objímat. Vážíme si možnosti aktivizace prostřednictvím canisterapie, proto na prosincové schůzce Výboru obyvatel bylo projednáno zakoupení vánočního dárečku pro Jerryho, za jeho celoroční docházku do domova. Jerrymu byl dáreček v podobě krmiva pro psy darován u vánočního stromečku. Věříme, že se pejskovi dáreček líbil, anebo ještě lépe chutnal. (Jana) 9

14 Koncert pro housle a klavír Mimořádným kulturním zážitkem bylo koncertní odpoledne pro housle a klavír dne 16. prosince. Na housle hrál syn paní Robenkové, pan Milan Gregor, který rovněž zazpíval pár vánočních písní. Pohlazením na duši pak byl duet syna s matkou. O klavírní doprovod se opět postarala Renáta Szkwarová. Slavnostní ráz odpoledne doplnili přednesem básní paní Marková a pan Harok. Pro tuto příležitost byl vhodně využit reminiscenční koutek v knihovně. Do svých pokojů jste se rozcházeli povzneseni a ve slavnostní náladě. (Barbora) 10

15 Varhanní přednes koled ale také Vánoční chorály, čtené evangelium, životopis skladatele Petra Ebena... V měsíci prosinci jsme byli obohaceni o řadu vystoupení v oblasti muzikoterapie. Ráda bych vzpomněla nejen vystoupení dětí, ale také i vystoupení pěveckého sboru Živá píseň, nádherný Koncert pro housle a klavír a vánoční vystoupení Veselých harmonik - na které jsme tolik pyšní. Patří se poděkovat Jirkovi Soukupovi za jeho přednes koled na trubku. A dovolím si říci, že příprava na každé vystoupení je proces spojený se vzájemnou komunikací, empatií, vzájemností a vztahy mezi jednotlivými uživateli. V měsíci lednu pro Vás připravujeme Novoroční koncert Veselých harmonik spojený s vyprávěním vtipů. Také máte pozvání na koncert pro klavír a housle v podání pana Milana, kterého již dobře znáte. A to vše pro Vás a s Vámi. (Renata) 11

16 Vánoční vystoupení dětí v našem domově Měsíc prosinec bývá v našem domově vždy kulturně bohatý a velkou měrou se na tom podílí návštěvy mateřských a základních škol s půvabnými vystoupeními jejich dětí a žáků. V týdnu od 15.prosince k nám zavítaly hned dvě mateřské a jedna základní škola. Nejprve jsme se těšili na děti z Mateřské školky Holubova, jejichž vystoupení má tradičně vysokou úroveň. Moc si vážíme toho, že jsme společně s dětmi mohli přivítat i dva členy ostravské filharmonie. Hra na harfu a housle v podání takových umělců je vždy velkým zážitkem. Když děti ze ZŠ Žákovská přijely minulý rok v listopadu k nám do domova na vyhodnocení výtvarné soutěže Jak si představuji stáří a shlédly kulturní program našich uživatelů, dalo se očekávat, že toto není naše poslední setkání. Děti se u nás v domově dne předvedly s úžasným pěveckým vánočním vystoupením, a my věříme, že spolupráce mezi naším domovem a ZŠ Žákovská bude nadále pokračovat. Trojici vystupujících uzavřely v tomto bohatém kulturní týdnu dne děti z Mateřské školky Mládí, kteří jsou již léta naši věrní souputníci a dělají nám radost svou návštěvou nejen před vánoci, ale například i při Sportovní olympiádě v měsíci červnu. Kontakt a spojení dětí se seniory je vždy velkým a pozitivním přínosem i obohacením pro obě strany. Jsme moc rádi, že můžeme taková setkání v našem domově uskutečňovat. (Milada) 12

17 13

18 Vánoční výstava Betlémů Nad svou prací se neustále zamýšlíme a chceme ji zkvalitňovat. Proto jsme v roce 2014 v rámci aktivizačních programů pro naše seniory častěji opouštěli Lunu. Navštívili jsme nejen zahradní slavnost Loučení s létem v Domově seniorů Helios, ale v rámci velkého výletu autobusem i výrobnu dortů Marlenka ve Frýdku-Místku. V menších skupinách jsme pak navštívili nejen slavnostní vernisáž a výstavu fotografií Život vepsal do tváří v kině Centrum, ale zašli jsme také do kina na představení pro seniory a na výstavu Betlémů v kulturním domě Radost. Konal se již 14 ročník a na výstavě se sešla ukázka betlémů z papíru, keramiky, dřeva, ale i z uhlí. Pobyt jsme si zpříjemnili posezením v místní kavárně, kde jste obdivovali vánoční výzdobu. K těmto výletů se snažíme přistupovat tak, že jsou vždy oslovováni jiní uživatelé, abyste si je mohli užít v co největším počtu. (Barbora) 14

19 Vánoční vystoupení Jiřího Soukupa na trubku V pondělí za námi zavítal syn Jiří od paní koordinátorky pro trakt A Šárky Soukupové. Se svým vystoupením chtěl sdílet svůj talent s druhými, hlavním důvodem pak bylo udělat ve vánočním období alespoň malou radost bližnímu svému. Z důvodu nepříznivého počasí jsme přesunuli místo konání do podloubí traktu C. Jemné koledy byly znásobeny silným zvukem trubky. Pan Jiří nám zahrál koledy jako Tichá noc, Štědrý večer nastal, My tři králové a mnohé další. Připojili jsme se ke zvuku trubky svým zpěvem a zapálili si i prskavku. Těm, kteří se nezúčastnili vystoupení v podloubí traktu C, zahrál pan Soukup i ve vestibulu domova. (Jana) 15

20 Silvestrovské posezení Se starým rokem 2014 jsme se společně rozloučili v knihovně slavnostním programem. Vystoupení Veselých harmonik opět nezklamalo a paní Anna Boszczyková nás rozesmála úsměvným vyprávěním po našymu. Vtipy vyprávěli pan Surga a Klement a obecenstvo se připojilo hrou na perkusní nástroje, která zdynamizovala všemi zpívané písně. Program byl vhodně doplněný promítáním fotografií z celého roku. Slavnostního přípitku na závěr se chopili paní vedoucí střediska Mgr. Osmanczyková a předseda výboru obyvatel pan Tomáš Sokol. Tak tedy: hodně zdraví a ať je rok 2015 úspěšnější a lepší než ten odcházející! (Barbora) 16

21 17

22 Žijí mezi námi Známá rčení, že věk je relativní a je to pouze číslo, nebo že každý je tak starý jak se cítí, mě napadlo, když k nám nastoupil pan Vojtěch Klement. Krásných 90 let by mu neřekl nikdo. Pan Klement prožil mládí a dětství v Bošovicích u Brna. Rád hrával házenou, dělal atletiku a navštěvoval Moravskou besedu, kde se tančilo. Začal se učit v obchodě jako prodavač železářství, ale jakmile vážně onemocněl jeho otec, musel jako nejstarší z pěti sourozenců zanechat učení a začít se starat o rodinné hospodářství. Po válce se vyučil zedníkem. Pracoval v Průmstavu Brno a v roce 1954 odjel nejprve na brigádu do Ostravy a posléze v tomto regionu již zůstal, jelikož mu slíbili do třech týdnů byt v Havířově. A to se mladé rodině, 18

23 která čekala svého prvního potomka náramně hodilo. Jenže když to vypadalo, že se jednalo pouze o sliby, pan Klement svou neodbytností skutečně docílil toho, že byt dostali v uvedeném termínu. Ale to již natrvalo pracoval v Bytostavu, kde dělal parťáka na stavbě a montážích panelových domů a bytů. Uvedené firmě zůstal věrný až do svého starobního důchodu. Pak si tam ještě 10 let přivydělával, co by důchodce, jako závodní stráž. S úsměvem mi líčí veselou příhodu z dětství, kdy dostal za úkol hlídat husy. Ale kluci chtěli hrát fotbal, a tak, aby se husy nerozutekly je nenapadlo nic lepšího, než je přivázat za krky ke stromu. Naštěstí je zachránili včas a husy se neuškrtily. A nebo jak za války, za velkého sucha, kdy se enormně přemnožily myši vyrážely celé třídy na pole chytat přemnoženého hlodavce a za 20 myší dostávali 20 halířů. Vzpomíná na klukovské bitky na kopci za vesnicí, na to, jak chodívali parta 6-7 kluků trampovat 5 kilometrů za vesnicí k rybníku v lese a výlet si zpestřovali půlnočním koupáním, hraním na harmoniky, kytary a vozembouch. Panu Klementovi bude jistě i nadále přinášet radost dcera, 5 vnoučat a 6 pravnoučat. A my mu přejeme do další dní úsměv na tváři a ať mu zdraví slouží! (Barbora) 19

24 Pečeme, vaříme - aneb recepty z hobby kuchyňky Jistě jste si mnozí všimli, že v průběhu podzimních měsíců minulého roku zdobila prostor před recepcí našeho domova dýně. Své uplatnění našla i po ukončení výstavky v hobby kuchyňce jsme z ní společně s našimi klientkami uvařili vynikající polévku. Receptů na polévku z dýně je mnoho, my zde uvádíme ten, dle kterého jsme ji vařily v hobby kuchyňce : 1 dýně cca 1 kg. nejlépe Hokaidó, 2 cibule, 2 brambory, sádlo nebo olej, kari koření, sůl, pepř, muškátový ořech, muškátový květ, smetana na šlehání. Dýni nakrájíme na menší kousky, zbavíme semínek a dáme na zpěněnou cibulku, přidáme na kousky nakrájený brambor, osolíme, zalijeme vodou a vaříme do měkka. Nejlépe tyčovým mixérem rozmixujeme, přidáme dle chuti koření a nakonec smetanu. Můžeme podávat s opraženými dýňovými semínky nebo krutony. Dýně Hokaido je bohatá na vitamíny a minerální látky, zastoupeny jsou: vápník, hořčík, fosfor, draslík, vápník, betakaroten a vitamíny A, B, C. Léčivé účinky dýně Hokaido, která je opravdovou vitamínovou bombou, jsou přímo zázračné. Pomáhá při onemocnění slinivky břišní, sleziny, žaludečních potížích, ale také při poruchách ledvin a srdečních potížích. Má močopudné účinky a obsažené látky bojují proti hlístům, roupům a škrkavkám. Konzumace dýně Hokaido je vhodná i pro diabetiky, opražená semínka napomáhají pánům při potížích s prostatou. Pro nízký energetický obsah, vysoký obsah vlákniny a detoxikační účinky je dýně Hokaido vhodná i jako součást jídelníčku při redukční dietě. (Milada) 20

25 Televize Polar Na žádost našich uživatelů uvádíme vysílací časy zpravodajství z Havířova a okolí na televizi Polar. Havířovský expres Zpravodajství z Havířova od reportérky Báry Kelnerové a kameramana Michala Hulvy Zajímá Vás, co se právě děje, a o čem se mluví ve Vašem okolí? Sledujte pravidelný magazín z Vašeho města. Havířovský expres je vysílán v těchto dnech a časech: Pondělí: 04:25, 07:25, 10:25, 13:25 Úterý: 16:25, 19:25, 22:25 Středa: 04:25, 07:25, 10:25, 13:25 Čtvrtek: 16:25, 19:25, 22:25 Pátek: 04:25, 07:25, 10:25, 13:25 Sobota: 16:25, 19:25, 22:25 Neděle: 04:25, 07:25, 10:25, 13:35, 16:25, 19:25, 22:25 Bez záruky: pátek 16:35, 19:35, 22:35, sobota 04:35, 07:35, 10:35, 13:35 Tučně vyznačené je vysílání nové premiéry pořadu. 21

26 V měsíci lednu oslaví narozeniny tito uživatelé Balonová Marie Baranová Zdeňka Becke Herbert Böhmová Emílie Frízová Marie Kaniová Božena Kozlová Františka Kubíček Josef Macháčková Anděla Mikulášová Zdeňka Pokorná Antonie Robenková Jindřiška Všem oslavencům GRATULUJEME 22

27 Program na leden 2. ledna NOVOROČNÍ KUŽELKY v 9:00 hod, 3.patro trakt A 5. ledna SCHŮZKA VÝBORU OBYVATEL v 13:45 hod, 2.patro trakt C 7. ledna KŘESLO PRO HOSTA R.Wojnar, bylinkář, v 13:30 v knihovně 9. ledna KATOLICKÁ BOHOSLUŽBA 15. ledna EVANGELICKÁ BOHOSLUŽBA 20. ledna NOVOROČNÍ KONCERT PRO KLAVÍR A HOUSLE v 14:00hod 27. ledna NOVOROČNÍ KONCERT VESELÝCH HARMONIK v 14:00hod 30. ledna 2. REPREZENTAČNÍ PLES 23

28 Aktivizační program na každý den pondělí: od 8:30 čtení z novin od 9:00 ergo dílna od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení 4. patro A od 14:00 hod. kavárnička v kult. místnosti 2C od 14:00 hod. Veselé harmoniky v knihovně úterý: středa: čtvrtek: pátek: od 8:30 čtení z novin od 9:00 ergo dílna od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení patro C od 12:00 hod. śpiewamy piosenki v knihovně od 13:30 hod. boccia od 14:00 do 15:00 hod. klavírní přednes v knihovně od 8:30 čtení z novin od 9:00 ergo dílna od 9:00 hobby kuchyňka od 9:00 do 10:00 hod. skupinové cvičení 2. patro A od 13:30 do 14:30 hod. společenské hry od 13:30 kuželky 3. patro A od 13:30 pánské kutilské odpoledne v ergo dílně od 8:30 čtení z novin od 9:00 ergo dílna od 9:30 do 10:30 hod. skupinové cvičení patro C od 13:30 do 14:30 hod. boccia od 8:30 čtení z novin od 9:00 ergo dílna od 9:00 kuželky 3.patro A od 14:00 duchovní muzikoterapie v kult. místnosti 2C 24

29 V měsíci únoru pro vás připravujeme Vystoupení dětí z MŠ Balzacova Valentýnský koncert v knihovně Canisterapie Motto měsíce Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala. Seneca Na tomto čísle se podíleli: Barbora Gerátová Jana Kubáňová Milada Kubová Václav Václavek Renáta Szkwarová Tisk a vazba: Pavlína Hochmanová, Jitka Kunorová PO PŘEČTENÍ MĚ PROSÍM VRAŤ, ABYCH BYL K DISPOZICI TAKÉ PRO OSTATNÍ UŽIVATELE! 25

ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

ŘÍJEN 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna ŘÍJEN 2014 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Poděkování Vážení klienti, vážení zaměstnanci, dovolte mi malé zastavení nad uplynulými oslavami 20 let od otevření střediska Luna.

Více

PROSINEC 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

PROSINEC 2014 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna PROSINEC 2014 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna OBSAH Operetní představení... 2 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže... 4 Návštěva DOMOVINKY... 6 XXXVI. Hudebně-poetické odpoledne...

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

BŘEZEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna

BŘEZEN 2015 DUHA. Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna BŘEZEN 2015 DUHA Měsíčník informací Domova seniorů Havířov, středisko Luna Obsah Valentýnský koncert... 1 Křeslo pro hosta... 2 Mladí duchem Proslav bábi, proslav dědu.... 3 III. ročník Sportovních her

Více

ZE ŽIVOTA OBCE. Setkání seniorů v Lutíně. 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62. Vážení spoluobčané,

ZE ŽIVOTA OBCE. Setkání seniorů v Lutíně. 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62. Vážení spoluobčané, 2. ledna 2006 ZDARMA ročník 15/číslo 62 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Vážení spoluobčané, jak ten čas běží a běží... Rok 2005 je

Více

rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci a stojíme na prahu roku 2015.

rok 2014 se pomalu chýlí ke svému konci a stojíme na prahu roku 2015. číslo 4/2014 Co v tomto čísle najdete Novoroční přání... 3 Příspěvek do heřmanoměsteckého zpravodaje... 4 Sněhulák (Jaroslav Seifert)... 5 Adventní čas... 6 Setkání s rodinnými příslušníky... 7 Sportovní

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

SCHVÁLENO. Zastupitelé schvalují rozpočet 2015. FOTO/JAN KRÁL

SCHVÁLENO. Zastupitelé schvalují rozpočet 2015. FOTO/JAN KRÁL ročník XXIII leden 2015 Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2015 SLEZSKÁ OSTRAVA/ Zastupitelé obvodu schválili na svém zasedání 18. prosince rozpočet pro letošní rok. Návrh rozpočtu byl sestaven

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

Zpravodaj 1 -- 2/2013 obce Prosenice Červen 2013 oslavy 101. let TJ Sokol, slavnostní předání provozní budovy v parku. Slovo starosty Vážení spoluobčané, Náš zpravodaj za Vámi přichází uprostřed dovolených

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu PROSINEC 2013 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Rozsvěcení vánočního stromu Vážení občané, chci využít této možnosti a poděkovat všem, kteří se podíleli na veřejném životě města v roce 2013, kteří nějakým

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka

Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka zdarma Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka prosinec 2014 13 Vážení spoluobčané, za velmi krátkou dobu mého působení v pozici starosty města mám již podruhé příležitost napsat úvodník pro městský zpravodaj.

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

rychnovský prosinec 2014 ročník 41 ZPRAVODAJ Za betlémy do pohádky

rychnovský prosinec 2014 ročník 41 ZPRAVODAJ Za betlémy do pohádky rychnovský prosinec 2014 ZPRAVODAJ ročník 41 Za betlémy do pohádky Pferda nejlepší neziskovkou roku 2014 ... je Vám blíž PINK REALITY, s.r.o. Staré náměstí 60 516 01 Rychnov nad Kněžnou PINK REALITY s.r.o.

Více