ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Duben 2015 Život J. Janáková 6. A Celý náš život se utváří mezi tím, co chceme, a co musíme (K. Čapek) Většina lidí užije lepší část svého života k tomu, aby si zkazila i tu druhou (J. de La Bruyère) Chceš-li žít, zvykni si na mizerné počasí a nespravedlnost lidí (G. Ch.Lichtemberg) Jediný recept na život: brát všechno, jak to přijde, a pokoušet se s tím vyrovnat, jak nejlíp dokážeš (A. Myrer) Život neměl v úmyslu udělat nás dokonalými. Kdo je dokonalý, patří do muzea. (E. M. Remarque) Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý (J. Swift) Život je komedie pro ty, kdo myslí, a tragedie pro ty, kdo cítí (H. Walpole) Život je časový úsek, který tvoří dvě poloviny: první polovinu nám kazí rodiče a druhou děti (J. Tuwim) Život není to, co chceme, ale to, co máme (A. Lustig) Z obsahu: Z rady a zastupitelstva 2 Sportovní odpoledne 5 O Desenského medvěda 7 Valná hromada hasičů 12 Rozhovor s Michalem Šenekelem 14 Černá studnice, Smržovka 926, , tel.: Rozhledna je otevřena pouze za příznivého počasí, vstupné 50 Kč, děti a senioři 30 Kč. Nedaleko rozhledny je vyhlídková skála a arboretum.

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednalo zastupitelstvo Co projednala rada města Na svém 2. zasedání kromě jiného doporučila zastupitelstvu ke schválení nabídku společnosti NORDSTAHL, Praha jako nejvýhodnější za cenu Kč bez DPH a uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo vzala na vědomí informaci o připojení se k projektům Mikroregionu Tanvaldsko na likvidaci biologického odpadu vzala na vědomí informace o dalších uznáních závazků a žádostech o povolení splátkových kalendářů neplatičů nájemného na dobu delší než 18 měsíců. Zároveň doporučila zastupitelstvu města jejich Na svém 2. zasedání kromě jiného schválilo obsah Kupní smlouvy mezi městem Desná a Jizerskou porcelánkou s. r. o. na koupi pozemku pč. 429/1, jehož součástí je stavba čp. 10 a pozemku pč. 430 vše v k. ú. Desná I a pověřilo starostu jejím podpisem, zároveň zastupitelstvo města pověřilo tajemníka zajištěním pojištění uvedeného objektu, a to nejpozději do schválilo přeúvěrování současných dvou úvěrů u České spořitelny, a. s.. Jedná se o úvěry č. 516/10/LCD ze dne a č /11/LCD ze dne a jejich sloučení do jednoho úvěru č /15/LCD s úrokovou sazbou ve výši 1,89%, s pevnou sazbou až do konce splatnosti úvěru, s účinností od a pověřilo starostu podpisem této smlouvy schválilo přednesený návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Desná pro nejbližší období a vzalo na vědomí informaci o jeho činnosti. Zastupitelstvo města uložilo Finančnímu výboru trvale hledat a navrhovat úspory v hospodaření města schválilo předložený návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Desná na nejbližší období a vzalo na vědomí informaci o jeho činnosti. Zastupitelstvo města uložilo Kontrolnímu výboru zjistit stav vyřizování stížností schválilo předložený návrh plánu činnosti Majetkového výboru Zastupitelstva města Desná na nejbližší období a vzalo schválení vzala na vědomí změnu ceny tepla platnou od 1. ledna 2015 dle čl. III Smlouvy o prodeji a nákupu tepla s firmou Preciosa Ornela, a. s. vzala na vědomí informace starosty o: využití vozidla Ladog, opravě tělocvičny ve víceúčelovém objetku, výběrovém řízení na nového manažera projektů a výstavby, obsazení místa zubního lékaře, regulaci tepla v ZŠ Na svém 3. zasedání kromě jiného schválila přidělení bytů č. 2, Údolní 329, č. 5, Údolní 330, č. 7, Údolní 331, na vědomí informaci o jeho činnosti. Zároveň uložilo Majetkovému výboru posoudit možnost využití všech pozemků na území města, jak ve vztahu prodeje, nákupu či směně. Zvlášť posoudit možnost využití pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, a. s., jejich případnou směnu za jimi požadované pozemky na k. ú. Desná. Stejně tak prověřit pozemky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na k.ú. Desná schválilo nabídku společnosti NORD- STAHL, Praha na nákup vyprošťovacího hydraulického nářadí jako nejvýhodnější za cenu ,20 Kč s DPH a po uplynutí zákonných lhůt pro podání návrhu proti tomuto výběru na ÚHOS, pověřilo starostu podpisem smlouvy č. 2, Krkonošská 456; přidělení pokojů 17 A + 17 B Údolní 332 schválila Smlouvu o zajišťování veřejné sítě elektronických komunikací a poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti NejTV a. s., se sídlem: Francouzská 75/04, Praha 2, tak jak je předložena a pověřila starostu města jejím podpisem vzala na vědomí instalaci jednotky GPS na vozidlo Městké policie Desná vzala na vědomí jednání s občany k vodovodu Sedmidomky a jejich souhlas s výstavbou nového vodovodu 2 Desenské noviny 04/2015

3 Společenská kronika Gratulace dubnovým jubilantům Zdeňka Čechová František Beneš Zdeňka Křížková Kurt Kunze Sylvia Hoffmannová František Zimerman Jaroslav Šimon Waltraud Semecká Anna Romaňáková Svá životní jubilea v dubnu oslaví: Zdeněk Jindra Josef Bonček Karel Ježek Annelies Kubalová Jiřina Havlíková Marie Sochorová Jitka Justová Hana Žillová Květoslav Stárek Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci květnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Květen seniorům Městské kulturní středisko společně se Sborem pro občanské záležitosti a Klubem důchodců, připravuje na neděli 10. května zábavné společenské odpoledne k oslavě DNE MATEK. Pestrý kulturní program i s hudbou k tanci začíná ve hodin v kulturním domě SKLÁŘ. Pozvánka na besedu s občany Beseda se koná ve středu 22. dubna 2015 od 17 hodin v Černé Říčce v klubovně SDH. Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a pracovníci MěÚ Desná. Srdečně zveme nejen obyvatele Černé Říčky XIV. ročník Sympozia Desná května v zahradě Riedelovy vily Dřevosochání motorovou pilou bude zahájeno v pondělí 11. května v zahradě Riedelovy vily a celé sympozium vyvrcholí v pátek a v sobotu 15. a 16. května. Letos se město Desná rozhodlo získanými finančními prostředky podpořit Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou. V ústavu je soustředěna i péče o děti s vrozenými vývojovými vadami a péče o děti po dětské mozkové obrně z celé České republiky. Aby byla zajištěna klidná léčba, využívá se moderní anesteziologický přístroj, a to nejen k operacím, ale i převazům dětí. K tomu je potřeba moderní a dokonalý přístroj, na který bychom rádi přispěli výtěžkem z aukce.program bude připraven ve spolupráci s Ústavem chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou ve Vysokém n. J. a patronát nad celou akcí převezmou Sestry Havelkovy. Za MěÚ Desná Jaroslav Kořínek, starosta města Ve čtvrtek 21. května se koná jarní výlet Klubu důchodců s tematickým názvem Po stopách Boženy Němcové. Návštěva České Skalice a Ratibořic. Podmínkou účasti na obou akcích je závazná přihláška zájemce. Přihlásit se můžete v Riedelově vile, u členek SPOZu nebo v KD. Pozvánka na červencový festival do Jiřetína pod Bukovou Pokud plánujete program na prázdniny, můžete 10. července navštívit I. ročník hudebního rodinného festivalu s názvem Mezi kopci. Rodinný je proto, že děti do 6 let mají vstup zdarma, mezi kopci je proto, že místo jeho konání je u Kamenice mezi Špičákem a Bukovou horou a první je proto, že tu takový ještě nikdy nebyl. Takže důvodů, proč ho navštívit, je dost. A ještě ten hlavní vystupovat tu bude Michal Hrůza, Mňága a Žďorp, Laura a její tygři, Těla (plakát s dalšími informacemi je na straně 21) Starokatolické Velikonoce kostel Nanebevstoupení Páně Neděle :00 Květná neděle proběhla eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí Pátek :00 Velký pátek - bohoslužba slova na památku umučení Páně neděle :00 Eucharistická slavnost Zmrtvýchvstání Páně Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 27. března Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 04/2015 3

4 Informace z města Sdělení z radnice Reagujeme na článek MP, který se objevil na stránkách Kulturního a informačního střediska Riedelova vila na facebooku a který se týká otázky psů a jejich možnosti být součástí činnosti strážníků Městské policie Desná. Stejný text byl doručen dne 11. března 2015 do redakce Desenských novin k zveřejnění. V článku jsou uvedeny výroky, které nepřispívají k vytváření pozitivního obrazu města Desná. O tom svědčí již samotný nadpis článku Neděkujeme, ale odejděte! To nepovažujeme rozhodně za vhodné, veřejná polemika o vnitřních záležitostech Městské police Desná je již na hranici deliktního jednání. Výše zmíněný text uvádíme v plném původním znění: Neděkujeme, ale odejděte! Před sedmi lety, při nástupu nového strážníka k MP Desná, nastoupil k této složce i dobrman Archibald. Tehdejší starosta velice přivítal možnost, že bez finančních nároků získal i čtyřnohého pomocníka pro trojici strážníků. Nemá smysl vypisovat všechny podmínky pro uplatnění služebního psa, protože jsou tak náročné, že bylo předem jasné, že by město Desná tolik peněz nemohlo ze svého rozpočtu uvolnit. Proto měl pes status služebního psa ve výcviku a veškeré náklady byly hrazeny z platu psovoda. Od té doby se Archibald zúčastňoval služebních činností MP Desná jako preventivní a propagační materiál (v té době byl pes ze zákona ještě jako věc:d). Tak se mohly děti jdoucí do školy s ním pomazlit u přechodu Riedelovy vily, nebo poznat, jak se pes cvičí při přednáškách ve školách a školkách. Nedílnou součástí byly i informace, jak se mají chovat k cizím psům, ale nejvíce je bavilo soutěžit se psem ve vyhledávání předmětů, nebo měření síly při přetahování. Naše spektrum ukázek bylo od mateřských školek přes základní školy až po studenty střední bezpečnostní školy. Vyžadovaly nás i školy v přírodě a tábory. Jako bezpečnostní složka jsme vystupovali i při oslavách Hasičského záchranného sboru a předvádění Integrovaného záchranného systému, nebo oslavách města Desná. Široká veřejnost tak měla možnost zhlédnout, co takový služební pes dokáže a jak platným by byl pomocníkem při krizových situacích, kdyby splnil štábní podmínky pro výkon. Časem přibyl do kolektivu i nalezenec staford Bobeš. Oba psi úspěšně složili zkoušky z výkonu a střídavě reprezentovali naši složku, a tak přispívali k pozitivnímu mediálnímu obrazu městské policie. Jejich vnější vizáž budila respekt u potenciálních pachatelů rušení veřejného pořádku, a tak se nikdy nestalo, že by hlídka MP musela provést služební zákrok během hlídkové činnosti ať při pouti, nebo jiných akcích. Nikomu jsme neprozradili, že Archibald nejvíce kouše do masa ve své misce a nejoblíbenější Bobešova disciplína je panáček, kterým žebrá piškot a pro míček by se uběhal. Po sedmi letech bezproblémové služby tedy nastala doba, kdy se občané začali těchto dvou psů bát, a tak na popud bezpečnostní komise a tajemníka města byl starostou města vydán příkaz, že se nadále psi nesmějí účastnit služby MP Desná. Ve státech, kde si svých čtyřnohých pomocníků váží, bývá zvykem, že jim nejen poděkují za jejich služby pro lidi, ale často mají stejné důchodové zabezpečení jako jejich dvounozí parťáci. Odměnou jim tedy bude klidný odpočinek na domácím gauči. Je obecně známo, že některým občanům Desné je trnem v oku nejen práce MP Desná, ale i jejich pomocníci, a tak není divu, že tentokrát nezvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Tímto se s občany města Desná loučí Archibald King of Kouřim a Bobeš z Černé Říčky, kteří za pár piškotů rádi předvedli, co může umět vycvičený pes, a byli tak vzorem pro ostatní psí obyvatele v Desné a okolí. K textu dodáváme naše stanovisko. Nikdo strážníkům jejich prezentaci se psy nevyčítal, naopak byla v rámci možností městem i podporována dopisy s poděkováním od škol a školek došlé starostovi byly předávány nejen samotným strážníkům, ale i do redakce DN a následně otištěny v novinách. V pracovní době byl strážníkům poskytován prostor k jimi zmiňovaným předváděcím akcím ve školách a školkách atd. Ani do budoucna není důvod to měnit je to jejich dobrovolná činnost, a pokud budou chtít, mohou ji provozovat i nadále. Problém je někde jinde. Autor článku neuvedl další skutečnosti a použil pouze to, co se mu hodilo. Doplňujeme tedy a uvádíme ostatní informace. Pokud nemá pes status policejního psa, nemůže a nesmí podle platných předpisů pobývat na služebně, ani doprovázet strážníka ve službě. A právě na to poukazovali někteří občané. Jinými slovy: jsou lidé, kteří na tuto skutečnost upozorňují, a jsou platné předpisy, které je třeba dodržovat. Starosta města jako velitel MP tedy pouze reagoval na stížnost občanů, která je bohužel oprávněná. Pokyn byl ústně předán velitel strážníků Ing. Erlebachovi a následně tlumočen jeho podřízeným. Navíc se v dohledné době bude i policejní služebna stěhovat do nových rekonstruovaných prostor (objekt bývalé zvláštní školy), v nichž se při zpracovávání projektu nepočítalo s tím, že tam budou také psi. Závažné je i to, že v rámci povinností není podřízený strážník oprávněn bez vědomí a souhlasu svého nadřízeného prezentovat své soukromé názory a polemiky jako stanoviska městské policie. Tímto jednáním je vyvoláváno klamné zdání konfliktu mezi Městskou policií Desná, vedením města a starostou, který je zároveň jejím velitelem a jemuž je tato policie podřízena. Nechceme a nebudeme potlačovat kritiku, byť i ze strany zaměstnanců města Desná, ale vnitřní problémy Městské policie Desná je třeba řešit se svými nadřízenými, resp. v rámci městské policie. Za MěÚ Desná Jaroslav Kořínek, starosta města Povídání o básničkách a poezii. (Jak psát básničky?) Beseda s Ing. Zdeňkem Jouklem autorem několika sbírek epigramických básniček Kdy? 15. dubna (středa) 2015 v 17 hodin Kde? Riedelova vila v Desné Pouze pro předem přihlášené na neb tel.: Srdečně zve a pořádá SOT (Společnost pro ochranu před negativními vlivy reklamy) 4 Desenské noviny 04/2015

5 Informace z města Změna stávajících úvěrů V průběhu měsíce února byly provedeny první kroky k uzavření nových smluv s Českou spořitelnou, a. s., k přeúvěrování stávajících úvěrů, které mělo město Desná uzavřené s touto bankovní institucí. Město Desná si v minulosti vzalo úvěry za účelem splacení stavebních prací, které byly provedeny v ZŠ Desná. Jednalo se o úvěry č. 516/10/LCD na 7,683 mil Kč s úrokovou sazbou 4,64 % a úvěr č /11/LCD na 22,574 mil Kč s úrokovou sazbou 4,15 %. V současné době musí město Desná postupně zaplatit z prvního úvěru ještě částku Kč a z druhého úvěru částku Kč. Následným jednáním starosty s představiteli České spořitelny, a. s. se podařilo sloučit oba dva úvěry do jednoho nového úvěru a snížit úrokovou sazbu na 1,89 % p. a. Tato sazba Dokončení rekonstrukce bytu čp. 456 V průběhu ledna a února tohoto roku proběhla rekonstrukce bytové jednotky v č. p Jedná se o dům, který patří městu a ve kterém je umístěna prodejna pana Vedrala. Rekonstrukce bytu navázala na doporučení naší bytové komise a následné rozhodnutí zastupitelů o tom, že tento dům nebude prodán konkrétnímu žadateli, ale že si ho město ponechá ve svém majetku. Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha města investovat a opravovat stávající bytový fond a ne se zbavovat kvalitní nemovitosti v centru města. Dalším silným argumentem je také to, že zde již mnoho let provozuje svoji prodejnu pan Vedral a tato prodejna po celou dobu existence slouží dobře občanům města. Od je již byt v pronájmu a přejeme novým nájemníkům, ať jim dobře slouží. V současné době se dokončuje oprava druhé bytové jednotky a předpokládaný termín ukončení je konec června Poté dojde k opravě chodby, vymalování společných prostor, výměně chodbového okna a opravě vchodových dveří. Předpoklad ukončení je konec léta tohoto roku. J. Müller je pevná až do konce splatnosti úvěru v roce Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tento krok a zastupitelé tak učinili na svém nejbližším jednání dne Nová smlouva byla podepsána dne a má účinnost od Tímto krokem se do konce splatnosti úvěru v roce 2023 ušetří částka Kč. J. Müller Sportovní odpoledne pro děti V sobotu 25. dubna 2015 zveme všechny rodiče a především jejich potomky na sportovní odpoledne, které bude zahájeno ve 13:00 hodin v městském sportovním areálu v Desné. Akce je pořádána pro děti ve věku 5 10 let. Budou moci vyzkoušet sportovní víceboj v tradičních i netradičních sportovních disciplínách v prostorách sportovního areálu. Cílem této akce je děti především pobavit a nenásilnou formou v nich vyvolat zájem o sportování. Na každé dítě, které se zúčastní tohoto soutěžení, bude čekat diplom a sladká odměna. Součástí sportovního odpoledne budou i soutěže pro rodinné týmy. Zveme tedy rodiče a především naše malé sportovce na toto klání. V průběhu pořádané akce proběhne také prezentace společnosti SKI bižu s ukázkami volnočasových sportovních aktivit pro všechny bez rozdílu věku. Nezůstávejte tedy v sobotu 25. dubna doma a přijďte se s námi pobavit a možná i protáhnout své tělo. Těšíme se na vaši účast. Občerstvení je zajištěno v místním bufetu. SK Desenské noviny 04/2015 5

6 Informace z města Spolková místnost od dubna již v provozu V průběhu měsíců únor a březen došlo k rekonstrukci jedné z bývalých učeben ve víceúčelovém objektu č. p. 500 (bývalá zvláštní škola). Jedná se o místnost v 1. poschodí naproti schodišti. Oprava této místnosti byla provedena proto, aby místní spolky měly důstojné zázemí pro svoji spolkovou činnost. V této místnosti byla opravena elektroinstalace, provedena výměna stropních světel, oprava připojení vody, nátěry radiátorů a celková výmalba. Zároveň bude tento prostor vybaven malou kuchyňskou linkou, aby zde bylo možné připravovat nápoje, a uzamykatelnými skříňkami pro každý spolek. Došlo k opravám stolů a židlí, které zde budou použity. Malá místnost, která navazuje na bývalou učebnu, bude sloužit jako šatna. I přesto, že tento článek je psán v období, kdy ještě nejsou dokončeny všechny práce, předpokládáme, že do konce měsíce března bude položeno nové zátěžové lino, namontována kuchyňská linka a skříňky. Spolková místnost bude využitelná v jakýkoliv den a čas a bude umožňovat spolkům scházet se zde ve večerních hodinách či o víkendových dnech. Předpokládáme její využití i pro besedy s občany, které do současné doby probíhaly v Riedelově vile. Po ukončení rekonstrukce budou osloveny jednotlivé spolky tak, aby mohly co nejdříve tento prostor využívat. Prosíme občany o další případné smysluplné návrhy na využití. Zasílat je mohou na ovou adresu: J. Müller Biologický odpad Bioodpad, biologický odpad, biologicky rozložitelný komunální odpad neboli BRKO. Různá jména pro stejný druh odpadu. V současnosti velmi skloňovaný pojem jednak médii, ale i zástupci obcí. Kategorii bioodpadu lze rozdělit na další podskupiny, a to podle vzniku bioodpadu. Jednak máme biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu ze zahrad, což je listí, tráva, suché rostliny, větve z ořezu stromů apod. Dále biologický odpad rostlinného původu z kuchyní, kam patří slupky, zbytky ovoce a zeleniny, suché květiny, kávová sedlina, zbytky čaje apod. Poslední skupinou je biologický odpad živočišného původu, resp. biologický odpad rostlinného původu, který byl smíšen s biologickým odpadem živočišného původu. Jednotlivé skupiny se liší způsobem likvidace a náročností na zpracování odpadu. Ač to vypadá složitě, není to tak strašné. Jen je třeba si uvědomit, že jiné zpracování bude u syrových bramborových slupek, jiné u zbylých vařených brambor a nejsložitější situace Informace k obsazení místa zubního lékaře Dne proběhlo výběrové řízení na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru zdravotnictví, kde odborná komise doporučila zubního lékaře k výkonu jeho praxe v Desné. Tento lékař musí v současnosti splnit několik základních povinností před podpisem smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Jedná se o podpis nájemní smlouvy s městem Desná, zpracování povozního řádu ordinace a zajištění potvrzení o správné funkčnosti rentgenového zařízení. Reálný termín nástupu nového zubního lékaře je 1. červen letošního roku. J. Müller nastane, když chci zpracovat zbytky brambor s máslem či omáčkou na talíři. Od 1. ledna letošního roku je obec povinna v době vegetace (od 1. dubna do 31. října) do svého systému zahrnout i sběr biologického odpadu rostlinného původu z údržby pozemků. Proto bude možné od 1. dubna na sběrný dvůr přivézt trávu, větve, listí a další podobný materiál z údržby zahrad a odložit ho do vyhrazeného kontejneru. Je to jakýsi první krok v likvidaci toho nejjednoduššího z biologického odpadu. Tráva, listí, dřevěná štěpka se i v podmínkách domácího kompostování velmi rychle rozkládá. Celý systém nakládání s biologickým odpadem teprve vzniká. Kromě možnosti odložit odpad na sběrném dvoře hledá město další způsoby nakládání s biologickým odpadem. Zájmem všech je předcházet vzniku tohoto odpadu tak, aby náklady byly co nejnižší. Proto se město propojilo k projektu Mikroregionu Tanvaldsko a podalo žádost o dotace na nákup kompostérů. Pokud město s žádostí o dotaci uspěje, bude tyto kompostéry bezplatně předávat zájemcům o kompostování na vlastní zahradě. Jak bylo uvedeno, cílem je předcházet vzniku odpadu, a to tak, že materiál z údržby pozemku se nebude shromažďovat a převážet na vzdálenou kompostárnu, ale tento materiál bude vlastník pozemku kompostovat přímo na své zahradě. Má to výhody pro obě strany. Já, vlastník zahrady, nemusím nikam trávu, listí a větve převážet, a pokud budu dodržovat pravidla pro kompostování, vznikne mi kompost, který využiju zpětně na své zahradě pro pěstování zeleniny, okrasných rostlin venkovních i pokojových. Obci přitom nevznikají žádné náklady na likvidaci a dopravu bioodpadu. Město se bude dále podílet na nákupu mobilní kompostárny, kterou by měl Mikroregion Tanvaldsko získat také s přispěním dotací z OPŽP. Toto zařízení by mělo zpracovávat hlavně trávu a větve, které vzniknou při údržbě veřejných prostranství a pozemků města. - RV - 6 Desenské noviny 04/2015

7 Kultura Dětský divadelní festival O Desenského medvěda Proběhl v sobotu 14. března za účasti 8 divadelních souborů. Je potěšitelné, že dva byly z Desné. Viděli jsme tedy 8 různých představení srovnatelné úrovně. Vítěz může být pouze jeden, a tak je hezké, že odměněni byli všichni soutěžící vždy hned po skončení svého vystoupení. Pořadatelé, tedy kulturní středisko s knihovnou, měli pro všechny děti připraveny malé dárečky s emblémem symbolu soutěže. Neviditelná, Těžká dohoda ZUŠ Železný Brod O hodináři Pérkovi, Čmeláčci Desná Z pohádky do pohádky, Strčprstskrzkrk DDM Ulita Tanvald Výsledky přehlídky Dětská scéna 2015 O Desenského medvěda Mrazík ZŠ Lučany Čtyři roční období ZŠ Plavy Vyšetřování ztráty třídní knihy, ZŠ Desná Marnivý císař, ZŠ a MŠ Kořenov Medvěd a opice, ZŠ Liberecká Jablonec 1. Medvědi a opice Dramaťák ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou - Nominace na krajské kolo Dětské scény 2015 v Jablonci nad Nisou. 2. Neviditelná Těžká dohoda ZUŠ Železný Brod - doporučení na krajské kolo Dětské scény 2015 v Jablonci nad Nisou. 3. Z pohádky do pohádky Strčprstskrzkrk DDM Ulita Tanvald - doporučení na krajské kolo Dětské scény 2015 v Jablonci nad Nisou. Letos přibyla malá změna cena diváka - výhra putovního Desenského medvěda připadla souboru, který dostal nejvíce hlasů od diváků, kteří hlasovali zakoupenými vstupenkami. Tím se zajistila mimořádná divácká návštěvnost, což přispělo k velmi hezké soutěžní atmosféře. 4. Z pohádky do pohádky Strčprstskrzkrk DDM Ulita Tanvald cena Diváka 5. Neviditelná Těžká dohoda ZUŠ Železný Brod cena Dětské poroty ocenění diplomem a malým medvídkem Desenské noviny 04/2015 7

8 Informace z Desné Renovace sportovního zázemí atletického stadionu Po dílčích menších stavebních úpravách na atletickém stadionu v druhé polovině roku 2014 (opravy vrhačských kruhů, oprava zdi s instalací lavičky) se již rozbíhá větší nezbytná stavební akce. Od počátku měsíce dubna dochází zaměstnanci města k rozebírání konstrukce původní stavby, která se nachází v blízkosti atletického oválu a sloužila k ukládání sportovního atletického nářadí. Tento objekt již dosloužil a v uplynulém roce bylo naplánováno po dohodě se zastupiteli, že město přispěje atletické- 8 mu oddílu TJ Desná na realizaci renovace. Zastupitelé schválili na svém jednání dne seznam investičních akcí, kam byla tato renovace zahrnuta. Velký kus práce doposud odvedla Mgr. Dáša Michková, dlouholetá trenérka a zároveň funkcionářka oddílu, která zažádala o dotaci v rámci jednoho z dotačních titulů vypisovaných Krajským úřadem Libereckého kraje a kontaktovala možné sponzory. Projekt renovace zpracoval její syn Lukáš. V současné době jsou náklady spočítány zhruba na Kč bez DPH s tím, že některé práce provedou firmy zadarmo formou sponzorování. Realizovat tuto renovaci by měla firma Termil, se kterou bude zástupcem atletického oddílu TJ sepsána v nejbližším období smlouva o dílo. Předpokládáme, že nové zázemí pro atlety by mělo být dokončeno do konce dubna 2015, na čemž bude město i nadále úzce spolupracovat s atletickým oddílem TJ. J. Müller Desenské noviny 04/2015

9 Příležitost pro pečující osoby Zajímavé semináře se v průběhu dubna chystají v Tanvaldu pro všechny, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí. Tato situace není snadná a klade na příbuzné, kteří pečují, velké nároky. Cílem chystaných seminářů je podpořit pečující osoby v jejich nelehké situaci, zprostředkovat jim informace, které mohou využít v denní praxi, možnost zkonzultovat své těžkosti se zkušeným lektorem. Čas strávený na semináři je zároveň i odpočinkem a rozhodně nebude ztracený. Čekají na vás celkem čtyři jednodenní semináře: Komunikace s osobou s poruchami chování Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu Základy péče o ležícího klienta Základy aktuální legislativy v sociální oblasti Místo konání: U Školky 579, Tanvald V případě zájmu budou semináře doplněny o kurz první pomoci. Výběr jednotlivých seminářů je na vás. Účast na seminářích je pro pečující osoby zdarma. Máte zájem se zúčastnit? Potřebujete více informací? Napište na: Semináře pro vás připravila organizace Most ke vzdělání Bridge to education, o. s., ve spolupráci s D. R. A. K. o. s. Desenské noviny 04/2015 9

10 Okénko zajímavostí Černá studnice Rozhledna, stojící na katastru města Smržovka, je 26 metrů vysoká a je postavena z žulových kvádrů vážících až 3 tuny. Je postavena ve výšce 869 m n. m. a poskytuje nádherný výhled na Jablonecko. Byla postavena na popud Německého horského spolku v letech Tehdy se měla v regionu budovat rozhledna na Ještědu a Jablonec chtěl také svoji. Byla proto vypsána soutěž na návrh stavby a zakoupen pozemek od majitele panství hraběte Desfourse. Mezi návrhy nakonec zvítězil projekt architekta Roberta Hemmricha a rozhledna začala být budována v místě dřevěné vyhlídkové věže z roku Jedná se o secesní stavbu, která svou krásou překonala původní věž na Ještědu, a ještě byla dokončena dřív. Zdi rozhledny jsou cm silné a pro jejich stavbu bylo využíváno žulových kvádrů, které se připravovaly ze skal v blízkém lese a vážily 1,5 3 tuny. Budování rozhledny bylo provázeno velkými rozmary počasí stavbu zpomalovaly jak jarní plískanice, tak silný vítr či sníh, který nechtěl roztát. 22. července byla na její věži vztyčena černo červeno zlatá vlajka, která oznamovala úspěšné dokončení stavby. Vyhlídka byla umístěna v prostoru zaklenutém čtyřmi velkými oblouky s okénky a dveřmi vedoucími na mohutné vyhlídkové balkony. Plošinu s patou věže spojovalo 80 schodů z dubového dřeva. Ty končí u obloukovitého portálu s klenákem, který nese údaje označující rok zakončení a zkratku názvu spolku (1905, DGG = Deutsches Gebirgsverein für Gablonz und Umgebung. Vedle věže byla vybudována dřevěná chata, kde byly ubytovací pokoje a kuchyně s hostinskou místností. Ta musela být kvůli velké návštěvnosti v letech rozšířena, další přístavba proběhla v roce O rozhlednu, která byla slavnostně otevřena 14. srpna 1905, byl totiž obrovský zájem a brzy se stala vyhledávanou a velice populární vyhlídkou. Konaly se tu soutěže ve výstupu na rozhlednu, byla postavena nová sáňkařská dráha, vznikla i hřebenová cesta, která spojuje Černou studnici s Tanvaldem vede přes Muchov na Terezínku. Sláva Černé studnice přetrvala přes 1. světovou válku až do období první republiky. Za 2. světové války její sláva pohasla, 7. května se dokonce stala cílem bombardování ruského letectva, protože tu sídlila od roku 1944 německá branná moc. Letecká puma naštěstí nevybuchla a díky duchapřítomnému správci chaty byla odnesena a zneškodněna. Po skončení války zájem o tuto rozhlednu nedosahoval předchozí úrovně, objekt postupně chátral, ale naštěstí se dočkal privatizace a dnes je Černá studnice opět jednou z nejvyhledávanějších českých rozhleden. Autor knihy Příběhy jizerskohorských rozhleden Marek Řeháček přisuzuje Černé studnici léčivou moc, protože je v kraji doktora Kittela. Jste- -li v zimě nachlazení, ubytujte se podle jeho rady na Černé studnici a do mrazivé noci zazpívejte písničku (nebo zarecitujte text) jabloneckého barda Marcela Foxe Štěpánka: Chladnej je vzduch nad Černou studnicí a do noci je slyšet volání, kopyta koní zvoní silnicí, to za marodem doktor uhání. Mít tak lék všemocný, který každou nemoc vyléčí, dal bych zaň i duši svou, to nebesa mi prominou. Prý to funguje. 10 Desenské noviny 04/2015 DNy

11 Okénko zajímavostí, informace z Desné Co to znamená, když se řekne Chiméra :00 11:00 Tvořivá dílna pro MŠ Velikonoce Slovo chiméra známe ve významu přelud, utkvělá vidina, která nás pronásleduje dnem i nocí, a nemůžeme se jí zbavit. Jde tedy o abstraktní pojem, který nemá žádnou podobu. A nemusí být ani zlá či špatná nebo ošklivá, je pouze všudypřítomná a neodbytná. Názvy některých věcí nebo jevů mají někdy prapodivný původ. Jméno chiméra bylo přejato od mytologické nestvůry. V řecké mytologii to byla sestra Kerbera (tříhlavý podsvětní pes) a Hydry (vodní saň s jedovatým dechem). Už podle sourozenců lze soudit, že ani ona moc krásy nepobrala. Byla to saň s mohutnou lví hlavou, tělem divoké kozy a kozí hlavou a se zadkem draka, jehož ocas byl zakončen hadí hlavou. Ze všech tří tlam jí sršel oheň, který nejen že všechno spaloval, ale navíc byl jedovatý, takže co nespálil, to otrávil. Podle řeckých bájí žila ve vulkanické rokli, kde Uzavírka silnice v úseku Desná Černá Říčka střežila vchod do podsvětí. Jakmile ucítila člověka, vylezla ven a svým ohněm ho zabila. Škodila lidem, a tak jeden z mytologických hrdinů Bellerofontés dostal za úkol ji zabít. Bohyně Pallas Athéna mu dala okřídleného koně Pegasa, protože jinak by se k Chiméře přiblížit nemohl. Kdyby šel po zemi, ucítila by ho a zabila. Bellerofontés na obludu střílel šípy, čímž ji hrozně rozzuřil a ona za ním vyskakovala do výše a snažila se ho zasáhnout svým jedovatým ohněm. Až když dal na hrot šípu olovo a střelil ho obludě do tlamy, podařilo se mu ji udolat. Olovo se v chřtánu roztavilo a spálilo jí vnitřnosti. Chiméru se tedy podařilo zlikvidovat, její jméno však žije dál, a to hned v několika podobách. Jednak jako již zmiňovaný přelud či klamná, leč neodbytná představa, jednak jako označení jedince složeného z geneticky rozdílných buněk, ale je rovněž označením paryby s velice bizarním tvarem těla. Je zajímavé, že všechna označení se nějak vztahují k oné bájné příšeře, ale každé jinak. Na silnici č. II/290 v Desné v úseku Desná odbočka - Desná Černá Říčka bude od (pondělí) do (neděle) uskutečněna úplná uzavírka. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy vydal v souladu s platnou legislativou souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na tomto úseku silnice z důvodu rekonstrukce. Uzavírkou budou dotčeny linky a dopravce BusLine a.s. (16 spojů v pracovní dny a 6 spojů o víkendech). Dotčené spoje pojedou po obousměrné objízdné trase: Desná odb.(sil.i/10) Příchovice (sil.iii/10) Polubný, dále po pravidelné trase. Desenské noviny 04/ DNy Kulturní a společenské centrum Alfa :00 a 17:30 Pošťák Pat film pro děti :00 Zmatek v penzionu Domov divadelní představení Jilemnice :00 Školní akademie 2015 akce dětí ze ZŠ Desná :00 Magický hlas rebelky :30 a 20:00 Magický hlas rebelky dokument o M. Kubišové a Burza dětského ošacení od 16:00 Živá hudba Miniteam, pro děti herna od 13:00 Duben měsíc bezpečnosti pro děti ze ZŠ Pravidelné akce úterý 16:30 17:15 Dramatický kroužek pro děti 17:15 18:00 Taneční kroužek s Nelou pro děti čtvrtek 17:00 18:00 Nový kroužek domácích prací (nutná rezervace) 18:00 9:00 Dámský klub cvičení s Monikou pátek 9:30 10:15 Cvičení matek s dětmi do 3 let disco v suterénu dle aktuálního programu sobota 16:00 18:00 Expozice tradičního desenského sklářství s tvořivou dílničkou dílničkou korálky zdarma (pro skupiny lze zajistit i jiný termín) Během akcí je otevřena kavárna vinárna, kde si můžete zakoupit skvělá stáčená moravská vína, kávu i sypaný čaj. Nově otevřen skleněný krámek místních výrobců, dárková služba. tel.:

12 Informace z Desné Valná hromada hasičů v Desné Kromě shromáždění v jednotlivých sborech se konala Výroční valná hromada hasičů okrsku Desná- Kořenov a Městského sdružení hasičů Desná v Bobklubu u Laňků. Tu první zahájil Stanislav Pelc uvítáním přítomných a minutou ticha jsme uctili památku zemřelého Josefa Jirouše z Desné III. Dále nám oznámil, že hlavním a jediným bodem bude volba funkcionářů okrsku. Návrhová komise ve složení Lauer Dietmar a Laňka František st. nám představila kandidáty, starosta okrsku Desná-Kořenov Jan Kolář, velitel Stanislav Pelc, hospodář Jiří Koukal a jednatelka Petra Slavíková. Všichni jmenovaní s funkcemi souhlasili a byli také jednohlasně zvoleni. Dále pokračovala Výroční valná hromada Městského sdružení hasičů Desná, kterou zahájil starosta Martin Lauer. Uvítal přítomné členy a hosty, starostku Okresního sdružení Ing. Jiřinu Brychcí, starostu města Jaroslava Kořínka a velitele Požární stanice Tanvald nadporučíka Ing. Jana Hrdličku. Přednesl program jednání, plán práce na období , návrh usnesení a seznámil nás s návrhovou komisí, která potom řídila volbu navržených kandidátů do Městského sdružení. Výsledky voleb potom splnily naše očekávání. Starostou byl opět zvolen Martin Lauer, velitelem Ruda Hochman, hospodářem Jiří Koukal a jednatelkou Anna Krutišová. Následovalo přečtení zpráv o činnosti z jednotlivých sborů. V diskuzi vystoupil starosta města Jaroslav Kořínek, který poděkoval za spolupráci hasičů nejen s městem, ale také na meziměstské a mezinárodní úrovni, popřál hodně zdraví a další úspěchy v požární ochraně. Ing. Jiřina Brychcí nám poděkovala za naši práci a seznámila nás s některými budoucími akcemi. Hodně zdraví nám popřál také Jan Hrdlička a nabídl spolupráci. Nakonec bylo schváleno usnesení a starosta sdružení jednání ukončil. Úplnou tečkou byl výborný guláš a pivo. Jako vždy předkládám názory některých zástupců sborů. Paní Wagnerová z Desné I by si přála pomoc rodičů při náboru nových členů. Jan Kolář z Desné II je spokojený a říká, že všechno, co si předsevzali, také splnili a již se těší na nové vyprošťovací zařízení používané hlavně pří dopravních nehodách, ale i jiných haváriích. Pan Pavlišta z Desné III by byl rád, kdyby se podařilo dokončit opravu hasičské zbrojnice a vyřešit vytápění. Mluvčí Pustin Karel Mařatka prohlásil, že vše již bylo řečeno, asi měl na mysli obsah výroční zprávy. Starosta Městského sdružení a SDH Černá Říčka děkuje všem členům za práci, kterou odvádějí ve svých sborech při své rozsáhlé dobrovolné činnosti. Stejně tak děkuje členům zásahového družstva Desná za činnost při nehodách a živelních pohromách a přeje těchto akcí co nejméně. DL Výroční valná hromada schválila volbu výboru MSH Desná, zprávy o činnosti jednotlivých sborů ve městě, plán práce pro rok Zároveň uložila Městskému sdružení hasičů vykrýt požadavky na materiální zajištění jednotky SDH, opravu techniky a zbrojnic (do výše rozpočtu pro hasiče), zajistit účast jednotky SDH města na okrskovém taktickém cvičení, získávat nové členy a mládež pro činnost v hasičstvu (všechny sbory ve městě), rozvíjet spolupráci s městským úřadem, Sdružením hasičů ČMS, HZS LK ÚO Jablonec n. Nisou a požární stanicí Tanvald 12 Desenské noviny 04/2015

13 Informace z Desné Zásady chovu psů v Desné Co všechno by měl znát majitel psa Zacházení se psem: Pes nesmí být týrán. Takové jednání může být kvalifikováno podle zákona jako trestný čin. Platí to např. i pro situace, kdy někdo psa opustí nebo vyžene. V případě podezření na týrání jakéhokoliv zvířete doporučujeme obrátit se na Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj. Pes musí být označen čipem. Obecně závazná vyhláška města Desná ukládá držiteli mít pokud možno na veřejných prostranstvích psa na vodítku. Držitel psa je povinen zabránit tomu, aby pes obtěžoval nebo omezoval jiné osoby anebo jiná zvířata. Každý držitel psa je povinen učinit opatření proti úniku psa. Kdo tuto povinnost nerespektuje, porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání ( 13 tohoto zákona). Držitel psa je povinen na veřejných prostranstvích neprodleně po svém psu odstranit výkaly. Povinnosti a placení poplatku: Držitel psa (tedy fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Desná) má za povinnost ohlásit držení psa. Povinnost mít psa staršího 6 měsíců trvale označeného elektronickým čipem a nahlášeného s příslušnými údaji v evidenci MP Desná Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Při změně (majitele nebo psa) se platí poplatek v poměrné výši. Výši poplatku stanoví Obecně závazná vyhláška města Desná 2/2010 o místním poplatku ze psa Uvědomte si, že dodržováním základních pravidel slušného chování, bezpečného kontaktu se psy a výcvikem poslušnosti psa můžete předejít napadení člověka psem. Preventivní opatření Psa řádně očipujte a zaregistrujte. Psa pravidelně očkujte proti vzteklině. Naučte svého psa základní povely. Psa venčete na vodítku popř. s náhubkem. Vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště je zakázáno. Volné pobíhání psů ve veřejné zeleni je zakázáno. Po svém psu vždy uklízejte. Nenechávejte psa o samotě s malými dětmi. Naučte děti základní bezpečnostní pravidla kontaktu se psy. Nesahejte na cizího psa. K cizímu psu se nepřibližujte, ani když je uvázaný. Vidíte-li volně pobíhat psa, neutíkejte, nekřičte a nedělejte žádné prudké pohyby. Nesahejte psovi do misky. Neberte psovi jeho hračky. Nerušte psa, když odpočívá. Psům neubližujte. Chov psů na území města Desná se řídí Obecně závaznými vyhláškami města, ve kterých se mimo jiné uvádí následující: OZV č. 1/2001, O ČISTOTĚ A POŘÁDKU VE MĚSTĚ, Vyhláška o čistotě ; povinnost majitele, chovatele psa odstranit výkaly zvířete z veřejného prostranství. OZV č. 01/2009, k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů Povinnost trvale označit každého psa staršího 6 měsíců mikroči pem; přihlášení do evidence chovatelů psů do 30 dnů po označení. OZV č. 2/2010, O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ. Povinnost majitele, chovatele uhradit poplatky za psa Upozornění pro neukázněné pejskaře: Jak ukazují zkušenosti, volně pobíhající pes (přestože je "hodný") se může za určitých okolností (např. úlek, nervový zkrat) stát svému okolí nebezpečným. Nebo jeho volný pohyb vyvolává obavy a nepříjemnosti u jiných pejskařů, maminek s dětmi, cyklistů apod. Proto dohled nad dodržováním povinností pro majitele psů patří mezi úkoly Městské policie Desná. Touto cestou chceme zároveň upozornit všechny chovatele a majitele psů, aby si dali co nejrychleji do pořádku všechny náležitosti, vyplývající z obecně závazných vyhlášek (očipování psa, uhrazení poplatků). V průběhu následujících měsíců bude městská policie provádět kontroly se zaměřením na dodržování povinností plynoucích z těchto vyhlášek. Porušení povinností uložených vyhláškou může být kvalifikováno jako přestupek na úseku státní správy a územní samosprávy dle 46, odst. 2, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů. Strážník tak může např. při zjištění volně pobíhajícího psa, neočipovaného psa nebo neuklizeného exkrementu uložit na místě držiteli psa blokovou pokutu do výše Kč nebo může celou záležitost předat do správního řízení, ve kterém může být uložena pokuta až do výše Kč. M. Erlebach Město Desná podalo žádost o příspěvek úřad práce Město podalo na úřad práce žádost o příspěvek na obsazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Cílem podání této žádosti je získat příspěvek, který pokryje výraznou část mzdových nákladů na určité období (může se jednat až o dva roky) pro osobu, která je vedena na úřadu práce jako nezaměstnaná. Takto získaného pracovníka chceme využít v našem kulturním středisku v Riedelově vile na městském informačním centru, kde by měl mít odpovědnost za činnost informačního centra, prioritně se mu věnovat a přicházet s novými podněty na zlepšení jeho činnosti. Cílem je zkvalitnění služeb pro návštěvníky města. V průběhu tohoto období bychom si chtěli ověřit účelnost případného obsazení tohoto místa v budoucnosti. Jedná se o to, že chceme reálně zjistit, zda by trvalé obsazení bylo pro město přínosem a bylo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům. J. Müller Desenské noviny 04/

14 Rozhovor Rozhovor V Desné žijí lidé, kteří dokážou úžasné věci, a téměř nikdo o tom neví. Rozhodli jsme se takové lidi vyhledávat a zviditelnit je, protože si to určitě zaslouží. Jedním z nich je pan Michal Šenekel. 1. Máte velice zajímavého koníčka můžete nám ho přiblížit? V současné době je to stavba modelů nebo maket lodí. A dalo by se říct, že to není koníček, ale pořádný kůň. 2. Jak jste se k takové činnosti dostal? To je docela zajímavé bylo to vlastně z donucení. V době, kdy jsem chodil na základní školu, byli všichni nějak organizovaní, většinou v Pionýru. Já jsem pionýrem nebyl a neorganizovaný být nešlo, tak jsem začal chodit do modelářského kroužku, který vedl Ing. Jaroslav Juřík. A vedl ho dobře, protože činnost z musu mě natolik chytla, že jsem u toho zůstal. 3. Znamená to, že se modelařině věnujete už poměrně dlouho. Ano. Zhruba 32 let. Jenom se trochu změnila náplň ve školním kroužku jsme dělali letadla, po vyučení jsem přešel na jinou kategorii. Dělal jsem všechny možné modely (od motorek přes auta, dokonce i mechanický betlém ), ale chtěl jsem si splnit jeden velký dětský sen. Bydleli jsme v Desné I blízko lyžařského vleku Křížek a já jsem denně měl na očích sjezdovku. Lyžování mě nijak moc nebralo, ale učarovala mně rolba. Stále jsem ji kreslil a chtěl ji mít. Ten pocit mi nějak zůstal. A zhruba před čtyřmi lety jsem si tenhle svůj sen splnil. Připravoval jsem projekt asi 10 let, 3 roky jej realizoval, ale mám ji. A je funkční. Je v měřítku 1:11, dlouhá 94 cm, šířku má 50 cm a vysoká je 38 cm. Váží 11 kg a jede rychlostí 9 km/hod. Dělal jsem na ní dlouho, po odpracovaných hodinách jsem to raději přestal počítat. Ale výsledek stojí za to. 4. Teď se ale věnujete maketám lodí. Víte, já to slovo maketa nemám moc rád. Úplně přesně to nevystihuje to, co dělám, ale to označení je asi nejbližší, tak se s jeho používáním musím smířit. K lodím jsem se dostal také jakoby náhodou. Sestrojil jsem si parní stroj podle plánku, který jsem dostal od kamaráda. Jsem tak trochu perfekcionalista, chtěl jsem ten model mít dokonalý. A tak jsem se jel podívat na závody maket lodí, protože tam měl být člověk, který o tomhle hodně ví. Jel jsem si vlastně pro rady. Ty jsem nakonec nedostal a odcházel jsem se sdělením, že není co na mém stroji vylepšit. Zato mě ale zaujaly lodě. A zrodil se nápad dát ho do lodi, aby byl využitý a nestal se dalším exponátem v mé sbírce. Loď dostala název Schmuggler a získal jsem s ní kromě jiného 3. a 2. místo v Seriálu mistrovství republiky lodních modelů. 5. Takže v letošním roce musíte být první. Nebudu, protože s ní už v domácích kláních se soutěžením končím. Letos to chci zkusit s plachetnicí. Mám ji rozestavěnou a už mě trošku honí čas do konce dubna musí být hotová. 6. Je možné tyhle Vaše krásné makety někde vidět? Dělají se výstavy zrovna v roce 2013 byla obrovská výstava v Jablonci n/n na Výstavišti. Pořádal ji klub Admirál Jablonec nad Nisou, jehož jsem členem. 7. Vy se teď chystáte do Maďarska. Ano. V červenci (6. 14., pozn. red.) bude v Maďarsku Mistrovství světa. Z každé kategorie může jet prvních 5, takže jsem se díky svému druhému místu kvalifikoval a jsem jedním z jedenapadesáti českých účastníků. Kategorie parních lodí (tedy moje kategorie) je považována za královskou disciplínu soutěže. 8. A plány do budoucna? Jednoznačně stavba a soutěže plachetnic. Změna je život a já se teď chci realizovat v této kategorii. Já Vám přeji stejné úspěchy jako v královské parní kategorii a děkuji za rozhovor. Pro čtenáře ještě na doplnění: pan Michal Šenekel získal celou řadu diplomů (napočítala jsem jich 20 a vždy se jednalo o medailové umístění) z různých soutěží po celé republice, jeho články vyšly v odborném časopise RC CARS a jeho modely skutečně stojí za to vidět. Jsou neuvěřitelně přesně a do detailů propracované. Příkladem může být jeho parní loď Schmuggler, kde najdete nejenom funkční petrolejovou lampu a lodní píšťalu, sadu nářadí a záchranný kruh, ale funkční, hrající starý gramofon, na němž se otáčí LP deska a točí se i klika na boku gramofonu. Budeme doufat, že se s jeho modely na nějaké výstavě setkáme. DNy 14 Desenské noviny 04/2015

15 Informace Termínová listina oddíl kopané Pro fanoušky našeho fotbalu přinášíme přehled zápasů jarní části od soboty 4. dubna do do soboty 9. května. Druhou část rozpisu (od nedělě 10. května do neděle 14. června) uveřejníme v květnových novinách. Termínová listina oddíl kopané DESNÁ jarní část sezony 2014/ A třída MUŽI a KP DOROST DEN DATUM KOLO VÝKOP HŘIŠTĚ ODJEZD sobota :30 M FK STRÁŽ pod Ralskem TJ DESNÁ Stráž p. R. 10:00 tráva neděle :00 D SOKOL RUPRECHTICE RSKM TANVALDSKO Ruprechtice 08:00 tráva sobota :30 M TJ DESNÁ FK CVIKOV UMT Desná neděle :00 D RSKM TANVALDSKO FK PĚNČÍN/TURNOV UMT Desná sobota :00 M FC LOMNICE nad Popelkou TJ DESNÁ Lomnice 14:30 tráva/umt neděle :00 D TJ DOKSY RSKM TANVALDSKO Doksy 11:30 tráva sobota :00 M TJ DESNÁ JISKRA HARRACHOV UMT Desná neděle :00 D RSKM TANVALDSKO FK JISKRA MĚNO UMT Desná sobota :00 M SOKOL DOUBÍ TJ DESNÁ UMT Doubí 15:00 sobota :00 D VJT RAPID LIBEREC RSKM TANVALDSKO Pavlovice 08:00 tráva/umt sobota :00 M TJ DESNÁ SK MÍROVÁ pod Kozákovem UMT Desná Oznámení o výluce úsek Kořenov Harrachov Ve dnech 1. dubna 2015 od 7:10 hod. až 30. září 2015 do 16:30 hod. bude probíhat nepřetržitá výluka v úseku Kořenov - Harrachov na trati 036 Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba Górna.. Důvodem je rekonstrukce harrachovského železničního tunelu. Provoz vlaků ČD, a. s. je ve vyloučeném úseku přerušen Cestující z Kořenova do Harrachova a opačně mohou využít návaznou autobusovou linku , která ale jede v odchylných časech od jízdního řádu vlaků a zastavuje na zastávkách dle svého jízdního řádu. V autobusech budou cestující odbaveni dle pravidel integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL. V autobusech linky číslo jedoucích z/do Kořenova od/k návazným vlakům jsou také uznávány jízdní doklady Českých drah, vydané dle tarifu TR 10 - tyto jízdní doklady je možné zakoupit v osobních pokladnách v železničních stanicích nebo ve vlaku. Vlaky dopravce GW Train Regio a. s. jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Kořenov - Harrachov,,sklárna - Jakuszyce a opačně. Ve stanici Jakuszyce bude umožněn přestup do/z vlaků GW Train Regio a.s. do/z Szklarska Poręba Górna. Upozornění Po dobu výluk nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Rozšířená přeprava spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy. Za komplikace způsobené výlukou se omlouváme. Zapojte se i VY vyhrajte v soutěži Centra Kašpar! Je to netradiční soutěž, která oceňuje zdánlivě obyčejné lidské příběhy. Jenže ty mohou mít cenu zlata, když inspirují ostatní. Jde o podporu všem, kdo zvládají kloubit více životních sfér, a tím podporují život rodin i místních komunit. Často přitom narážejí na překážky předsudky, legislativní nastavení či bariéry v myšlení, vysvětlila Monika Palánová z Centra Kašpar. Přihlaste se nám do a stručně popište své zkušenosti s propojováním různých rolí. Podělte se s námi o svou vlastní strategii. Nominovat můžete i své známé či přátele. O vítězi/vítězce rozhodne hlasování. Výsledky budou známy již v červnu Vítězkami předešlých ročníků se staly Jaroslava Syrovátková a Petra Dvořáčková. Více informací o soutěži naleznete na České dráhy, a. s., Generální ředitelství Regionální obchodní centrum Liberec Nákladní 344/2, Liberec M: E: Desenské noviny 04/

16 Mateřská škola 16 Desenské noviny 04/2015

17 Škola, informace Klub vojenských vozidel v ZŠ Desná Do naší školy zavítal 11. března Klub vojenských vozidel Jičín. Nabídli nejenom přednášku a prohlídku vojenských vozidel, ale také možnost účasti na letním táboře s příznačným názvem MASH. O tom, že děti byly spokojené, svědčí jejich ohlasy. Akce očima dětí Dne přijel k naší škole obrněný obojživelný transportér OT 64. Škola měla domluvené prohlídky a přednášky. Mohli jste zjistit, jak takové vozidlo funguje a k čemu slouží. Prohlédli jsme si kabinu řidiče a prostory pro vojáky. Kdo chtěl, zkusil si helmu, čepice nebo plynovou masku. Z vozidla jsme se pokusili utéct do tří vteřin jako vojáci ve skutečnosti při nebezpečí.. Bohužel jsme to nestihli. Muži, kteří nás prováděli, se chovali trpělivě a ochotně nám odpovídali na naše otázky. Akce se nám moc líbila. Přemýšlíme, že se podíváme na letní vojenský tábor. N. Podaná,T. Bachtíková, O. Kubásek, V. Šenekel 7.A 2. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Adéla Šťastná 5.B jsme měli možnost prohlédnout si obrněný transportér OT 64. Umí jezdit po vodě a byl vyroben v roce Vzadu se vejde až 18 dospělých lidí. Voják Martin nám ukázal munici a věž. Pak jsme vyskakovali na čas. Martin umí 50 druhů leknutí, vylekal nás 3x a pak nám ukázali předek. Ukázali nám také plynové masky a nakonecjsme dostali pozvánku na tábor M.A.S.H. Moc jsem si to užil. S.Cerveňák K. Lacinová 4.B 4.A 1. stupeň ZŠ Desenské noviny 04/

18 Škola, inzerce Mladí a nadějní V minulých novinách jsme uveřejnili zprávu o podpoře ZŠ a MŠ Desná, kterou poskytují některým mladým a talentovaným nadějným sportovcům tím, že jim umožňují zdarma využívat tělocvičny a posilovnu. Dnes přinášíme barevnou fotografickou dokumentaci jejich činnosti. V sobotu dne od 8.00 do hodin pořádá Jizerská porcelánka, s.r.o. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Přijďte se podívat, jak se v Desné vyrábí laboratorní a technický porcelán, který je úspěšně exportován do 33 zemí celého světa. Srdečně zveme širokou veřejnost. Adresa: Údolní 138, Desná I 18 Desenské noviny 04/2015

19 Informace z knihovny Kalich Nancy Bilyeau Když král Jindřich VIII. s konečnou platností zruší anglické kláštery, musí Joanna Staffordová opustit převorství a vyhledat nový domov. Se svou přítelkyní sestrou Winifred a jejím bratrem se usadí v nedalekém městečku Dartford, kde si chce otevřít dílnu a tkát tapiserie. Tajemná věštba z minulosti ji však dostihne i tam a Joanna se musí opět vydat na nebezpečnou cestu, která ji dovede nejprve do Londýna a posléze až do vlámského Gentu, kde právě probíhá povstání proti císaři. Severní blata Arnaldur Indridason Na počátku to vypadalo jako úplně obyčejná vražda. Ve svém bytě na předměstí Reykjavíku byl nalezen mrtvý starý muž a nikdo se nenamáhal zakrývat stopy či předstírat, že zemřel vlastní rukou. Ale proč zanechal vrah u oběti vzkaz, kterému nikdo nerozumí? A jak s tím souvisí fotografie dětského náhrobku? Případem je pověřen komisař Erlendur Sveinsson zrovna ve chvíli, kdy má osobních problémů víc než dost. Koruna Nancy Bilyeau Píše se rok 1537 a v Anglii vládne Jindřich VIII. Joanna Staffordová pochází ze starobylé šlechtické rodiny, ale rozhodla se vstoupit do kláštera, aby unikla intrikám a nástrahám královského dvora. Když se vydává na nebezpečnou cestu do Londýna, aby v poslední hodince stála po boku své nejlepší přítelkyni, která má být na příkaz samotného krále upálena, netuší, že se sama ocitne přímo na šachovnici mocných a v ohrožení života. Musí nalézt tajemnou korunu, aby zachránila svého otce a zastavila králův teror. Anička a Velikonoce Ivana Peroutková Anička se těší na Velikonoce, protože je stráví u babičky na vesnici, kde chodila do druhé třídy. Je zvědavá na bývalé spolužačky a spolužáky a nemůže se dočkat, jaká velikonoční dobrodružství spolu opět prožijí. Po příjezdu ji čeká spousta zábav, výletů a samozřejmě nechybějí ani velikonoční barvení vajíček a pomlázka. A taky ji čeká jedno překvapení, kdy si Anička uvědomí velikonoční poselství. Všechny své postřehy a myšlenky si jako vždy zaznamenává v deníkových zápiscích. Hedvábník Robert Galbraith Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho žena se obrátí na soukromého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se domnívá, že se na pár dní někam vypařil - už to v minulosti párkrát udělal - a po Strikovi jen chce, aby ho našel a přivedl domů. Jenže Strikovi během vyšetřování začíná být čím dál jasnější, že za Quineovým zmizením se skrývá větší tajemství, než si jeho žena myslí... Skřítek Nils Astrid Lindgren Osm příběhů o dětech, které se přátelí se skřítky i s princeznou, navštěvují podivuhodná místa, bojují s loupežníky a pomáhají vílám, mají nevídané hračky a nebojí se jít vstříc dobrodružství. Prožijte nezapomenutelné okamžiky s nimi! Desenské noviny 04/

20 Inzerce, informace DETOA Albrechtice, s. r. o. přijme jednoho zaměstnance na pozici obráběč kovů v jedné směně a jednoho zaměstnance na pozici obsluha lisovacího zařízení v jedné až třech směnách. Bližší informace o podmínkách podá Jitka Drábková, tel.: nebo Sběrný dvůr Provozní doba 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota 9 11 hodin TEXTIL*PAPÍR*HRAČKY*SPORT Nabízíme turistické teleskopické hole od 369 Kč Náhradní bodce k turistickým holím!! Na začátek cyklistické sezóny jsme pro vás připravili Led diodová světla na kolo Původně 149 Kč nová cena 79 Kč Lehce připevníte ke každému kolu Logopedické a didaktické hry pro nejmenší S námi ušetříte čas i peníze! tel.: Desenské noviny 04/2015

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík)

konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík) Přítomno: 10 členů ZKO Veřovice Zápis z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE konané dne 28.11.2015 2 hosté (starosta obce Veřovice - Břetislav Piterák, místostarosta obce Veřovice - Martin Fojtík) 1. Předseda klubu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4

Chrustoš. Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Chrustoš Chrustenický občasník Ročník 2012, číslo 4 Úřední hodiny obecního úřadu : Pondělí 13:00-17:00 hod Středa 13:00-17:00 hod Telefon: 311 672 117, 311 671 618 E-mail: chrustenice@iol.cz Internet:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více