Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)"

Transkript

1 Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního rozkazu Okresního soudu v Táboře čj. 24 C 614/ , ale souhlasí, aby xxxxxxxx xxxxx uhradil tyto náklady řízení ve dvou měsíčních splátkách po 500,- Kč splatných do a do s prominutím poplatků z prodlení s placením nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, ale souhlasí, aby xxxxxxxx xxxxx zaplatil dlužné poplatky z prodlení ve výši 7.562,- Kč v měsíčních splátkách po 500,- Kč počínaje měsícem listopad I neprodloužit xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o nájmu bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, pokud nebude dodržovat navržené splátky nákladů soudního řízení a poplatků z prodlení s placením nájemného a záloh na služby. V případě, že by pan xxxxxxxx xxxxx nezaplatil byť jedinou splátku včas nebo ve správné výši, nebude poslední sjednaný nájem bytu již prodloužen a BYTENES Bechyně, spol. s r. o. bude rovnou požadovat vyklizení bytu. Tímto usnesením se doplňuje usn. č. 71/08-14 R ze dne I vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadateli. Termín: USNESENÍ č. 218/16-14 R I. s o u h l a s í, aby se xxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Sudoměřice u Tábora čp. xx, stala společným nájemcem bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši s dosavadním nájemcem tohoto bytu xxxxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx. Se společnými nájemci xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku. V nové nájemní smlouvě bude sjednáno zvyšování nájemného o míru inflace vždy k počínaje vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit žadateli rozhodnutí rady. USNESENÍ č. 219/16-14 R I. n e s o u h l a s í s prominutím poplatků z prodlení s placením nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 3 o velikosti 2+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Na Libuši, ale souhlasí, aby xxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Tábor, xxxxxxxx xxxxxx, zaplatila dlužné poplatky z prodlení ve výši ,- Kč v měsíčních splátkách po 900,- Kč počínaje měsícem září Nepřistoupí-li xxxx xxxxxxxx na nabízené splátky nebo nezaplatí-li některou ze splátek, Město Bechyně začne dluh vymáhat. 1

2 vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadateli. Termín: USNESENÍ č. 220/16-14 R přidělit byt č. 10 o velikosti 2+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož posledním nájemcem byl pan xxxxxxx, paní xxxxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne II. u r č u j e náhradníka paní xxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Nad Háječkem xxxx, Polná. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 221/16-14 R přidělit byt č. 13 o velikosti 3+1 v pátém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxxx, panu xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena za podmínky, že manželé xxxxxxxx současně ukončí dohodou nájem bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 703 v Bechyni na sídl. Na Libuši. II. u r č u j e náhradníka slečnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Libušina xxx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena za podmínky, že xxxxxxx xxxxxxxxxx současně ukončí dohodou nájem bytu o velikosti 1+1 v domě čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru. V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 222/16-14 R přidělit byt č. 8 o velikosti 2+1 ve čtvrtém podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxxx, do společného nájmu xxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Písecká xxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Záhumní xxx, Milotice. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné 2

3 bude sjednáno ve výši 50,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne II. u r č u j e náhradníka pana xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Na Libuši xxx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,-. Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 223/16-14 R přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru, jehož posledním nájemcem byla paní xxxxxxx, panu xxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, Písecká xxx. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne II. u r č u j e náhradníka pana xxxxxx xxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Rataje xx. Smlouva o nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, nájemné bude sjednáno ve výši xx,- Kč/m 2 a bude se zvyšovat podle usnesení rady města č. 261/14-11 R ze dne V případě, že vybraný zájemce ztratí nárok na uzavření nájemní smlouvy, jak je stanoveno v usnesení rady města č. 261/14-11 R z , nabídne se byt náhradníkovi. I vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadatelům. USNESENÍ č. 224/16-14 R I. s o u h l a s í s prominutím pohledávky po zemřelém xxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 1.267,- Kč (dluh z vyúčtování 2013) za byt v Bechyni, Obránců míru xxxxxx. BYTENESU Bechyně, s.r.o. postupovat v souladu s tímto usnesením. USNESENÍ č. 225/16-14 R I. s o u h l a s í 1. se zatížením pozemku města Bechyně par.č. 2503/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění, realizaci a provozování vodovodní přípojky pro rekreační chatu č.ev. 25. Budoucí oprávněný je paní xxxxxx xxxxxxxx bytem nám. T.G. Masaryka xxx, Bechyně za jednorázovou náhradu ve výši 1.300,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 2. se zatížením pozemku města Bechyně par.č. 2503/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění, realizaci a provozování vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 30. Budoucí oprávněný je pan xxxxx xxxxxxxx bytem Na Pěníku xxx, Písek - 3

4 Pražské předměstí za jednorázovou náhradu ve výši 1.150,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 3. se zatížením pozemku města Bechyně par.č. 2503/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění, realizaci a provozování vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 60. Budoucí oprávnění jsou manželé pan xxxx xxxxxxx bytem Ostromečská xxxxx, Praha - Žižkov a paní xxxxx xxxxxxxxx bytem Libušina xxx, Bechyně za jednorázovou náhradu ve výši 1.300,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 1. vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Termín: vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci staveb. USNESENÍ č. 226/16-14 R uzavření dodatku č. 1 č.ev. 200/2014-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 122/2014-sml. s firmou Stanislav Návrat se sídlem nám. T.G. Masaryka 137, Bechyně, IČ: , jehož předmětem je výměna jedné prosklené stěny v atriu I. pavilonu a výměna jedné prosklené stěny v atriu II. pavilonu ZŠ Školní v rámci veřejné zakázky "Bechyně - výměna oken ZŠ Školní, II. etapa". vedoucí odboru investičního zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Termín: USNESENÍ č. 227/16-14 R o tom, že veřejnou zakázku "Sídliště Obránců míru v Bechyni - parkoviště a parkovací stání, 1. etapa" bude realizovat firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, IČ: I uzavření smlouvy o dílo č.ev. 208/2014-sml. s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, IČ: , jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Sídliště Obránců míru v Bechyni - parkoviště a parkovací stání, 1. etapa". I vedoucí odboru investičního a) poslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří byli vyzváni k účasti v elektronické aukci. b) zajistit uzavření smlouvy o dílo. Termín: USNESENÍ č. 228/16-14 R uzavření smlouvy č.ev. 209/2014-sml. o zániku závazku ze smlouvy o právu provést stavbu č.ev. 199/2011-sml. s panem xxxxxxx xxxxxxxx bytem Homole xx, České Budějovice. 4

5 II. s o u h l a s í 1. se zatížením pozemku města Bechyně par.č v k.ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění a provozování realizované stavby (plynovodní přípojky) s názvem "Příp. NTL Bechyně, T.G. Masaryka 7". Oprávněnou stranou je E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou náhradu ve výši 3.760,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 2. se zatížením pozemku města Bechyně par.č v k.ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění a provozování realizované stavby (plynovodní přípojky) s názvem "Příp. NTL Bechyně, T.G. Masaryka 9". Oprávněnou stranou je E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou náhradu ve výši 3.830,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 3. se zatížením pozemku města Bechyně par.č v k.ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění a provozování realizované stavby (plynovodní přípojky) s názvem "Příp. NTL Bechyně, T.G. Masaryka 2". Oprávněnou stranou je E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou náhradu ve výši 3.800,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. 4. se zatížením pozemku města Bechyně par.č v k.ú. Bechyně věcným břemenem spočívajícím v umístění a provozování realizované stavby (plynovodní přípojky) s názvem "Příp. NTL Bechyně, T.G. Masaryka 10". Oprávněnou stranou je E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: za jednorázovou náhradu ve výši 3.820,- Kč, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů. I vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smluv. Termín: USNESENÍ č. 229/16-14 R 1. o tom, že veřejná zakázka "Úprava vstupní části Kulturního domu - rampa pro kočárky" bude zadána v režimu veřejných zakázek malého rozsahu I. stupně. 2. o tom, že veřejnou zakázku "Úprava vstupní části Kulturního domu - rampa pro kočárky" bude realizovat Jaroslav Vöröš se sídlem Na Libuši 637, Bechyně, IČ: I uzavření smlouvy o dílo č.ev. 215/2014-sml. s Jaroslavem Vöröšem se sídlem Na Libuši 637, Bechyně, IČ: , jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Úprava vstupní části Kulturního domu - rampa pro kočárky". I vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smlouvy o dílo. Termín: USNESENÍ č. 230/16-14 R I. s o u h l a s í s nátěrem soklu budovy ZŠ Školní v rámci I. etapy opravy fasády na této škole. I uzavření dodatku č. 1 č.ev. 219/2014-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 121/2014-sml. s firmou Vladimír Charypar se sídlem Pod stadionem 351, Bernartice, IČ: , jehož předmětem je nátěr soklu budovy ZŠ Školní v rámci veřejné zakázky "Bechyně - oprava fasády ZŠ Školní, I. etapa". 5

6 I vedoucí odboru investičního zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Termín: USNESENÍ č. 231/16-14 R Rozpočtové opatření č. 25/2014 snížení výdajů na: par.3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5222 neinvestiční transfery spolkům ve výši 2.000,- Kč navýšení výdajů na: par.3612 bytové hospodářství, pol.5909 ostatní neinvestiční výdaje ve výši ,- Kč vratka části předplaceného nájmu, pol.5362 platby daní a poplatků ve výši ,- Kč daň z převodu nemovitosti par.3632 pohřebnictví, pol.5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši ,- Kč náklady spojené s pohřbením pana L. Vajdy par.2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč čištění kanalizace par.4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol.5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 2.000,- Kč finanční příspěvek I MY o.p.s. na činnost zařízení vedoucí odboru finančního zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č. 25/2014 do rozpočtu města Bechyně na rok Termín: USNESENÍ č. 232/16-14 R uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č.220/2014-sml s Pavlem Bártou, Bechyně 1130 ve výši 1.000,- Kč na obnovu hudební aparatury pro hudební skupinu Jednímtahem. odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. USNESENÍ č. 233/16-14 R o prominutí dluhu ve výši 1.232,- Kč paní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Bechyně. finančnímu odboru zajistit odepsání dluhu. 6

7 USNESENÍ č. 234/16-14 R 1. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.ta /001 ev.č. 199/2014-sml se společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je stavba pod názvem "Bechyně Příčná Rejlek". 2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.ta /001 ev.č. 202/2014-sml se společností E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je stavba pod názvem "Bechyně přípojka Kodad". odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smluv v souladu s usnesením. USNESENÍ č. 235/16-14 R uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ev.č. 203/2014-sml se společností O2 Czech Republic a.s., IČ , jejímž předmětem je stavba " Bechyně (TA), Na Libuši, DPS, ÚPS". odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s usnesením. USNESENÍ č. 236/16-14 R uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu k zavěšení optických kabelů č.ev. 218/2014-sml se společností BACKER COMPUTER s.r.o., IČ , České Budějovice, Mánesova 345/13, jejímž předmětem je poskytnutí souhlasu k zavěšení optických kabelů mezi obytnými domy Na Libuši na dobu 5 let. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření smlouvy. USNESENÍ č. 237/16-14 R panu Jaroslavu Hanibalovi umístění předzahrádky v rozsahu podané žádosti na chodníku v ulici Pod Skalou před č.p hostinec Pod Skalou. I o těchto podmínkách při povolování předzahrádek: a) povolení se vydává na období od do b) do 7 dnů po ukončení povolení bude předzahrádka odklizena. I odboru finančnímu seznámit žadatele s usnesením rady a zajistit vyměření poplatku v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 7

8 USNESENÍ č. 238/16-14 R I. n e s c h v a l u j e umístění stolků a židlí z plastu na chodníku na nám. T.G Masaryka před domem č.p I umístění předzahrádky v rozsahu podané žádosti na chodníku před provozovnou na nám. T.G. Masaryka č.p. 146 za předpokladu, že předzahrádka nebude vybavena plastovým nábytkem. Návrh nového nábytku žadatel předloží k odsouhlasení. II o těchto podmínkách při povolování předzahrádky: a) povolení se vydává na období od do b) do 7 dnů po ukončení povolení bude předzahrádka odklizena. IV. u k l á d á vedoucí odboru finančního seznámit žadatele s usnesením rady a zajistit vyměření poplatku v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. 8

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013

Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.09.2013 Číslo usnesení Materiál Název 3721/RMOb-Sle/1014/64 3722/RMOb-Sle/1014/64 3723/RMOb-Sle/1014/64 3724/RMOb-Sle/1014/64 3725/RMOb-Sle/1014/64

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3)

2. Přehled objednávek odboru rozvoje za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 Usnesení č. 3185/2013 (118/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 118. jednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více