AKTIVITY PRO D TI 2015/16 ZM NY VYHRAZENY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITY PRO D TI 2015/16 ZM NY VYHRAZENY! 09.09.2015"

Transkript

1 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH??ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM FLORBAL POHYBOVÉ HRY A SEBEOBRANA POHYBOVÉ HRY D ÁTKA FOTBAL ŠACHOVÝ KROUŽEK JEZDECKÝ VÝCVIK STREET DANCE SPORTOVNÍ ODDÍL ZAJE ICE EXTRA NABÍDKA ŠKOLY BABYLON RUŠTINA EXTRA NABÍDKA PRO P EDŠKOLÁKY

2 PRO RODI E D TÍ NA 1. STUPNI: PRO KROUŽKY UMÍST NÉ VE ŠKOLE A PRO FLORBAL A SEBEOBRANU PLATÍ, ŽE LEKTOR KROUŽKU SI D TI VYZVEDNE V DRUŽIN A DO DRUŽINY JE VRÁTÍ. PRO OSTATNÍ KROUŽKY PLATÍ, ŽE DÍT SAMO ODCHÁZÍ Z DRUŽINY A UŽ SE DO DRUŽINY NEVRACÍ. VECKÝ KROUŽEK VEDE: MGR. MARTINA LINHARTOVÁ VE ŠKOLE ÍJEN-LEDEN A ÚNOR- ERVEN POND LÍ 14,35-15, T ÍDA Není omezen po et d tí v kroužku, ned lají se p ijímací zkoušky. Základní podmínkou je zájem o zp v. 30K /LEKCE V ZÁ Í 2015, PANÍ LINHARTOVÁ Rozvíjíme p vecké schopnosti, íme se nové písn, nacvi ujeme vícehlas i rytmický doprovod, ipravujeme se na ve ejná vystoupení. V prvním pololetí se zam ujeme na váno ní písn a koledy, vystupujeme na pyšelském adventu a váno ních koncertech. V druhém pololetí p ipravujeme vystoupení na školní akademii. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY KROUŽEK HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU, VÝUKA KLAVÍR VEDE: MARTA MARE KOVÁ VE ŠKOLE 1X TÝDN 45 MINUT (1 DÍT ), 60 MINUT (2 A VÍCE) PLATBA NA Ú ET PANÍ MARE KOVÉ NEBO V HOTOTOVSTI NA PRVNÍ HODIN POND LÍ (Individuální výuka dle dohody) 3-5 D TÍ/SKUPINA, INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝUKA PRO 2 D TI Ned lají se p ijímací zkoušky. Skupina 5 d tí K /POLOLETÍ/DÍT 4 d ti 1.500K ; 3 d ti 1.700K 2 d ti 3.000K ; Individuální 5.000K (KLAVÍR) V ZÁ Í 2015, náborový den v 13,00 HOD INFO: paní Mare ková,

3 DRAMATICKÝ KROUŽEK VEDE: KAROLÍNA KMENTOVÁ-KODETOVÁ VE ŠKOLE 1X TÝDN 120 MINUT MLADŠÍ D TI STARŠÍ D TI PÁTEK 13,00-15,00 Roz azení d tí do skupin je možné izp sobit. Cca 900K /POLOLETÍ, bude up esn no V ZÁ Í 2015, PANÍ KODETOVÁ, ti se seznámí se základy divadelní práce a historie, získají základní herecké dovednosti (ch ze,, tanec, pantomima, zp v, práce s maskou, improvizace). Nau í se koncentrovat, vcítit se do pocit druhých, uv domit si sama sebe. ti si p ipraví divadelní edstavení v etn kulis a kostým. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY KERAMIKA VEDE: ANDREA VRABCOVÁ VE ŠKOLE 15.ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR-12. ERVEN POND LÍ,, TVRTEK, PÁTEK SKUPINA 7 D TÍ PO ET SKUPIN DLE PO TU P IHLÁŠENÝCH PLATBA NA Ú ET / 0800 v pr hu zá í, var.symbol = íslo mobilu rodi e 1.450K /15 LEKCÍ KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ VRABCOVÁ, NEBO NEVÁHEJTE KROUŽEK BÝVÁ RYCHLE ZAPLN N!

4 ZVÍDAVÉ MAKOVI KY VEDE: ILONA VACULÍKOVÁ VE ŠKOLE TVRTEK TI 1.-4.T ÍDA, VŽDY 10 D TÍ VE SKUPIN NOVÁ CI 13,00-13,55 HOD POKRO ILÍ 14,00-14,55 HOD DINOSAU I 15,00-15,55 HOD Cca 700K /POLOLETÍ, bude up esn no V ZÁ Í 2015, PANÍ VACULÍKOVÁ Zábavné pokusy z r zných oblastí dy, techniky a ekologie. Nenucené pochopení jev a zákonitostí. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE VEDE: MARIE KOLÁ OVÁ NA NÁM STÍ U POŠTY ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN 1X TÝDN 90 MINUT TVRTEK 13,00-14,30 PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN ZA ÍNÁ SE ,00-16,30 17,00-18, K /POLOLETÍ SMS NA NEBO MAZÁCI 2.9. OD 8 DO 21 HODIN NOVÁ CI 3.9. OD 8 DO 21 HODIN

5 ANGLI TINA PRO 1. a 2.T ÍDU VEDE: JARMILA PTÁ KOVÁ VE ŠKOLE PLATBA NA Ú ET PANÍ PTÁ KOVÉ, pošle instrukce po p ihlášení SKUPINA 11 D TÍ 1.T ÍDA 12,30-13,15 HOD 2.T ÍDA 13,30-14,15 HOD 1.300K /POLOLETÍ V. POM CEK KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ PTÁ KOVÁ, NEBO ANGLI TINA PROFIENGLISH VEDE: JAZYKOVÁ ŠKOLA PROFIENGLISH VE ŠKOLE 15.ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR-12. ERVEN ST EDA 3.T ÍDA HOD DOU OVACÍ SKUPINA pracuje s látkou probíranou ve škole, procvi uje a dopl uje. 1.T ÍDA HOD ZA ÍNÁ SE K /POLOLETÍ + U EBNICE 490K CENA PRO SKUPINU 4-5 D TÍ KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PLATBA NA Ú ET PROFIENGLISH ŠACHOVÝ KROUŽEK VEDE: ŠACHOVÁ ŠKOLA STAMAT VE ŠKOLE ST EDA 15-16,30 TI 1.STUPE, 6-8 D TÍ CCA 800K /POLOLETÍ ZA ÍNÁ SE UKÁZKOVÁ HODINA

6 ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM VEDE: MARK CHAWNER, ANGLIE VE ŠKOLE Konverzace s rodilým mluv ím. OD DRUHÉ T ÍDY 2.T ÍDA 13,00-13,45 120K /LEKCE 3.-4.T. 13,55-14,40 130K /LEKCE 5.-6.T 14,50-15,35 80K /LEKCE 7.-9.T 15,40-16,25 140K /LEKCE K /LEKCE, + U EBNICE ZÁ Í PANÍ K ÍŽOVÁ, Skupina 5 d tí 130K /výuk.hodina 6-7 d tí 110K /hod 8-9 d tí 80K /hod ZA ÍNÁ SE Cena za lekci se odvíjí od po tu tí ve skupin. PLATBA NA Ú ET JAZYKOVÉ ŠKOLY FLORBAL VEDE: KAREL HLAVÁ EK V SOKOLOVN, TVRTEK 15,00-16, T ÍDA 16,00-17, T ÍDA TVRTEK Skupiny dle v ku, zkušeností a napln ní. ípadn lze dohodnout individuální p esuny (sourozenci z r zných t íd apod.) 80K /LEKCE do 8.zá í 2015 Škola má vlastní florbalové hole. ti si mohou nosit vlastní hole, ale škola neru í za jejich poškození. ZA ÍNÁ SE PLATBA NA Ú ET ŠKOLY

7 POHYBOVÉ HRY A SEBEOBRANA VEDE: MIIA TISSARI V SOKOLOVN ST EDA 13,40-14,25 Hry, posilování, rychlost, základy sebeobrany. Velmi aktivní. SKUPINA 14 D TÍ 1.-5.T ÍDA 60K /LEKCE KONEC SRPNA/ZA ÁTEK ZÁ Í PANÍ TISSARI HLEDÁ SE DALŠÍ TERMÍN, NEZOUFEJTE! PLATBA NA Ú ET ŠKOLY POHYBOVÉ HRY MLADŠÍ DÍVKY VEDE: TEREZA BARTÍKOVÁ KATE INA TOMÁŠKOVÁ TJ SOKOL PYŠELY ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN TVRTEK ÁTKA P EDŠKOLNÍ-4.T ÍDA 16,30-17, T ÍDA 17,30-19 HOD SOKOLSKÝ P ÍSP VEK 100K /ROK ODDÍLOVÉ KLUBOVNÉ 200K /ROK TI SE STANOU LENY TJ SOKOL. TEREZA BARTÍKOVÁ V SOKOLOVN PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN NEBO NA Ú ET SOKOLA HASI SKÝ KROUŽEK VEDE: DOMINIKA DVO ÁKOVÁ A DALŠÍ HASI SKÁ ZBROJNICE ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN NED LE 14-15,30 KLUCI, HOLKY VŠECH V KOVÝCH KATEGORIÍ Cvi ení požární ochrany, sport, hry. Kroužek bývá v klubovn v hasi ské zbrojnici, na zahrad, v sokolovn nebo v p írod. Jezdíme na sout že, nap. PLAMEN.

8 FOTBAL VEDE: SK PYŠELY FOTBALOVÉ H IŠT TERMÍNY TRÉNINK BUDOU NA ZA ÁTKU ZÁ Í. RICHARD PÁŠA, TSKÝ JEZDECKÝ VÝCVIK VEDE: DAGMAR HRABALOVÁ TIHOSTY/ TY KOLY ZÁ Í-LEDEN A ÚNOR- ERVEN DENN HODIN (KROM SOBOTY) KLUCI, HOLKY VŠECH V KOVÝCH KATEGORIÍ Konkrétní den a hodina dle domluvy. Cena je orienta ní, detaily na 1 DEN V TÝDNU, 10 LEKCÍ=3.500K INFO STREET DANCE VEDE: PAVLA BERÁNKOVÁ RC ZAJÍ EK, ZAJE ICE POLOVINA ZÁ Í - ERVEN KLUCI A HOLKY, MAX 12 D TÍ 5-7 LET 15,15-16, LET 16,15-17, K /10 LEKCÍ, cena dle po tu d tí ve skupin SPORTOVNÍ ODDÍL VEDE: PETR KUTÁLEK IŠT ZAJE ICE OD POND LÍ 17,00 KLUCI A HOLKY OD 6 DO 11 LET Mí ové hry, kondi ní trénink, atletické sout že, sportovní aktivity NÁBOR: V 17 HOD h išt Zaje ice

9 ANGLI TINA VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ 303 ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN MAX 6 D TÍ VE SKUPIN T ÍDA ST EDA 13,00-14, T ÍDA TVRTEK 13,00-14, T ÍDA TVRTEK 14,00-15, T ÍDA PÁTEK 14,00-15,00 PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM T ÍDA 16,45-17,45 (NA OHRAD ) 80 K / 60 MINUT ŠÁRKA BLAŽKOVÁ, INA VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ 303 ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN MAX 6 D TÍ VE SKUPIN 7.-9.T ÍDA PO DOHOD PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM. 80 K / 60 MINUT ŠÁRKA BLAŽKOVÁ, FRANCOUZŠTINA VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ 303 ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN MAX 6 D TÍ VE SKUPIN 7.-9.T ÍDA PO DOHOD PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM. 80 K / 60 MINUT ŠÁRKA BLAŽKOVÁ,

10 RUŠTINA VEDE: MGR. PETRA MATOUŠKOVÁ DLE DOHODY MGR. PETRA MATOUŠKOVÁ, NOV PRO P EDŠKOLÁKY A MALÉ ŠKOLÁKY TENÁ SKÝ KLUB od 5 let VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ ,00-15,00 60 K / 60 MINUT ŠÁRKA BLAŽKOVÁ, Zájmový kroužek, jehož cílem je podpo it u d tí tená ství a vztah k literatu e. Klademe d raz na rozvoj tená ské gramotnosti a kritického myšlení. Budeme spole íst a o p teném si povídat. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM. HRY SE STAROZÁKONNÍMI P ÍB HY od 5 let VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ 303 PÁTEK 13,00-14,00 60 K / 60 MINUT ŠÁRKA BLAŽKOVÁ, Zážitkovou formou si p iblížíme si život na Blízkém východ ve starov ku, budeme si íst, hrát, modelovat a tvo it, vyjdeme si na procházku nebo si t eba n co uva íme nebo upe eme. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM.

11 HUDEBN VÝTVARNÉ DOPOLEDNE od 5 let VEDE: ŠÁRKA BLAŽKOVÁ BABYLON, PR ŽNÁ 303 ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN ST EDA 8,30-11,30 PRO D TI OD 5 LET Základy rytmiky, celkové hudební ípravy a hry na zobcovou flétnu. Úvod do výtvarných technik, práce s r znými materiály. 190 K / celý blok ŠÁRKA BLAŽKOVÁ, PLATBA NA Ú ET ŠKOLY BABYLON NA POLOLETÍ P EDEM. FLÉTNA VEDE: VANDA KADE ÁBKOVÁ - B EZINOVÁ CVR EK, PR ŽNÁ 303 MLADŠÍ D TI (4-6 LET) 14,15-15,00 STARŠÍ D TI (OD 7 LET) 15,00-15,45 MLADŠÍ 990 K /POLOLETÍ STARŠÍ 800 K /POLOLETÍ Výuka hry na flétnu, rytmizace, výuka základ hudební nauky. PLATBA NA Ú ET /2010, VS 801, DO POZN.JMÉNO DÍT TE ZA ÍNÁ SE V TÝDNU OD KLÁVESY A ZP V VEDE: VANDA KADE ÁBKOVÁ - B EZINOVÁ CVR EK, PR ŽNÁ 303 MLADŠÍ D TI (4-6 LET) 15,45-16,30 STARŠÍ D TI (OD 7 LET) 16,30-17,15 MLADŠÍ 990 K /POLOLETÍ STARŠÍ 800 K /POLOLETÍ Výuka hry na klávesy, zp v, hra na rytmické hudební nástroje, výuka základ hudební nauky. PLATBA NA Ú ET /2010, VS 802, DO POZN.JMÉNO DÍT TE ZA ÍNÁ SE V TÝDNU OD

12 ATLETIKA VEDE: VANDA KADE ÁBKOVÁ - B EZINOVÁ CVR EK, PR ŽNÁ 303 ST EDA MLADŠÍ D TI 4-6 LET 14,30-15,15 STRAŠÍ D TI OD 6 LET 15,15-16, K /POLOLETÍ Krom tradi ních atletických disciplín vyzkoušíme i netradi ní sporty, nap. lesní golf.. PLATBA NA Ú ET /2010, VS 803, DO POZN.JMÉNO DÍT TE ZA ÍNÁ SE V TÝDNU OD ŠIKOVNÉ PRSTÍKY VEDE: MARIE ZVONÍ KOVÁ CVR EK, PR ŽNÁ 303 ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN TVRTEK 13,00-14,00 PRO D TI 4-6 LET 1200 K /POLOLETÍ v.pom cek Vyráb ní z r zných materiál, trénink jemné motoriky, zkoušení zných technik. PLATBA NA Ú ET ŠKOLY NA POLOLETÍ P EDEM. PLATBA NA ET /2010, VS 810, DO POZN.JMÉNO DÍT TE ZA ÍNÁ SE V TÝDNU OD KLUB DOBRÉ ZPRÁVY VEDE: MGR. KAMILA HAVLÍ KOVÁ, VE ŠKOLE ÍJEN-LEDEN A ÚNOR-KV TEN 1X TÝDN 90 MINUT TVRTEK 13,00-14,30 HOD T ÍDA Po et d tí není omezen. 300K /POLOLETÍ V ZÁ Í 2015, PANÍ HAVLÍ KOVÁ, Pobyt v p írod, hry, sout že, biblické p íb hy, tábornické dovednosti, podzimní a jarní výprava. PLATBA V HOTOVOSTI NA PRVNÍ HODIN.

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno...

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno... Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin....................................... 3 Centrum volného asu FANTÁZIE.......................................... 4 eská asociace Sport pro všechny...........................................

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky

Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009. sport daltonská výuka ekologie jazyky Základní škola Nové M sto na Morav Leandra echa 860 ALMANACH KE 40. VÝRO Í OTEV ENÍ ŠKOLY 1969 2009 sport daltonská výuka ekologie jazyky ALMANACH KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY 1969 2009 Základní škola

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Hudební výchova. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Hudební výchova. Charakteristika p edm tu Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: Um ní a kultura Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více