Jimramovský zpravodaj 3/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jimramovský zpravodaj 3/2015"

Transkript

1 Jimramovský zpravodaj 3/2015 Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Kalášek Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Tušla Josef, Vojta Petr. (14) Omluvena: Sedláková Petra Schválení programu jednání Program jednání byl rozšířen o následující body: 9. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění sociálních služeb 10. Technický dozor na Kanalizaci a ČOV aglomeraci Jimramov, stoková síť Trhonice 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Rozvoj vesnice Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Čistá voda Rekonstrukce hasičské zbrojnice 6. Oprava plotu u parku Bludníku 7. Nákup pozemku parcely č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova 8. Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova 11. Rozpočtové opatření č Různé Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Rozvoj vesnice 2015 Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání projektů v programu Rozvoj vesnice Výše dotace je 50 % v maximální hodnotě ,- Kč. Dotace by mohla být využita na pořízení nového veřejného osvětlení v místní části Trhonice. Cena pořízení 21 ks LED pouličních osvětlení včetně dopravy a recyklačního poplatku je ,03,- Kč s DPH, cena prací včetně dodání soumrakového spínače činí ,- s DPH, což jsou celkové náklady ,- Kč s DPH. Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na pořízení pouličního osvětlení

2 Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Čistá voda 2015 Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání projektů v programu Čistá voda Výše dotace je až 70 % v maximální hodnotě ,- Kč. Dotace by mohla být využita na vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění a rozšíření vodovodu Jimramov za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce hasičské zbrojnice Z důvodu rozšíření sušící věže rekonstruované hasičské zbrojnice v Jimramově pro novou technologii se zvyšuje cena za dílo o ,- Kč bez DPH, proto je zapotřebí na výše uvedenou změnu projektu uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne se společností OLSPOL s. r. o.. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít dodatek smlouvy Dodavatelem výměny otvorových prvků 1. nadzemního podlaží a zřízení schodiště do 2. nadzemního podlaží byla radou městyse, na základě výběrového řízení, doporučena firma Stavební společnost V a K s. r. o. (Bystřice nad Pernštejnem) za celkovou cenu díla ,- Kč s DPH. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo se Stavební společností V a K, s. r. o Oprava plotu u parku Bludníku Městys obdržel cenovou nabídku na výrobu ocelového kovaného plotu k parku Bludníku od firmy Truhlářství zámečnictví Kafka a syn. Jedná se o úsek na nové kamenné podezdívce, plot bude vyroben z ocelových profilů a zdoben kovářskými prvky. Celková cena díla je ,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou Truhlářství zámečnictví Kafka a syn Nákup pozemku parcely č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova Na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulého jednání se městys zúčastnil dražby pozemku parcely č. 691 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m² v k. ú. Sedliště u Jimramova. Městys pozemek získal za vyvolávací cenu 6 800,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo výše uvedený pozemek koupit Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova Na základě provedené kontroly hospodaření městyse za rok 2014 krajským úřadem bylo městysi doporučeno, aby z účetních důvodů neuzavíral směnné smlouvy, ale pouze smlouvy o prodeji a koupi nemovitého majetku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí požadovanou změnu a schválené, ale ještě neuzavřené směnné smlouvy budou znovu projednány a přepracovány na smlouvy kupní. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění sociálních služeb Městys Jimramov obdržel od Kraje Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce Účelová neinvestiční dotace ve výši ,- Kč je určena na financování provozních nákladů sociální služby. Zastupitelé rozhodli dotaci přijmout a uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina Technický dozor na Kanalizaci a ČOV aglomeraci Jimramov, stoková síť Trhonice Pro plánovaný projekt Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice je potřeba zajistit technický dozor. Městys obdržel dvě nabídky na výkon technického dozoru: od pana Zdeňka Pavlíka (firma Beta-projekt, s. r. o., Svitavy) na částku ,- Kč bez DPH, od pana Ing. Luboše Petříčka ze Žďáru nad Sázavou na částku ,- Kč bez DPH. Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu o technickém dozoru s firmou Beta-projekt, s. r

3 Rozpočtové opatření č. 1 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu Různé Zastupitelé byli informování o předložené nabídce pojištění právní ochrany pro samosprávné celky od firmy D. A. S. Rechtsschutz AG ve výši ,- Kč za rok. Ze základní školy Informace ze základní školy Blíží se konec školního roku 2014/2015, a tak bývá zvykem bilancovat, jak byl či nebyl úspěšný. Ačkoliv jsme malá vesnická škola jenom se 150 žáky, naši žáci se zúčastňují řady vědomostních, uměleckých i sportovních soutěží a dosahují ve srovnání s velkými školami, a dokonce s osmiletými gymnázii, které spadají do stejných soutěžních kategorií, docela slušných úspěchů. Stalo se již zvykem, že tyto žáky představujeme pravidelně při akademii školy, která se konala v sokolovně 29. května. Ne všichni se této akce zúčastňujete, proto si myslím, že byste se i Vy, čtenáři Zpravodaje, mohli s těmito žáky seznámit. V letošním školním roce dosáhli úspěchů tito žáci: Blanka Hubertová, 5. ročník reprezentovala školu v okresním kole matematické olympiády, kategorie 5. tříd, a získala místo z 62 soutěžících, a zařadila se tak mezi úspěšné řešitele, v krajském kole logické olympiády získala 19. místo a v okresním kole matematické Pythagoriády se rovněž stala úspěšným řešitelem. Karolína Novotná, 6. ročník reprezentovala školu v okresním kole matematické olympiády, kategorie 6. tříd, a obsadila místo z 66 soutěžících, v okresním kole zeměpisné olympiády se umístila na 18. místě a v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu se mezi 146 žáky převážně 9. ročníků umístila na 65. místě. Vojtěch Peňáz, 7. ročník zvítězil v okresním kole zeměpisné olympiády, v krajském kole této olympiády získal 3. místo a v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu získal 61. místo. Lukáš Vetešník, 7. ročník se umístil na 1. místě v celostátním kole výtvarné soutěže pořádané irským velvyslanectvím a irskou neziskovou organizací CIBCA u příležitosti svátku sv. Patrika, patrona Irska. Marek Totušek, 7. ročník dosahuje osobních úspěchů v šermu, kde reprezentuje TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem, patří mezi nadějné mladé šermíře, oddíl reprezentuje nejen na domácích soutěžích, ale i v zahraničí a za tento rok dosáhl řady úspěchů, např. vyhlášen sportovcem roku 2014 města Bystřice nad Pernštejnem, nominace na světový pohár kadetů, 18. místo v kategorii mladších žáků v polské Wroclavi (24 zemí, 213 šermířů), 1. místo v žebříčku Českého poháru Mistrovství republiky mladší i starší žáci, získání ceny Talent Vysočiny Kristýna Krásová, 8. ročník 2. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí. Monika Trnová, 9. ročník získala 13. místo ze 40 soutěžících v okresním kole dějepisné olympiády. Anna Votavová, 9. ročník 24. místo v okresním kole chemické olympiády. Klára Němcová, 9. ročník 3. místo v okresním kole chemické olympiády, 4. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí. David Pumpinec, 9. ročník 2. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Kromě těchto individuálních soutěží, školu reprezentovaly také kolektivy dětí a v sálové kopané na turnaji ve Svratce družstvo ve složení: Pavel Bojanovský, Adam Bureš, Dušan Buršík, Daniel Dobiáš, Petr Novotný, Jan Prüger, Vondrová Lada, Vít Vraspír získalo 2. místo z osmi družstev; ve čtyřkolové soutěži žáků 4. a 5. ročníků Čtyřlístek v Bystřici nad Pernštejnem naši žáci zvítězili; ve vědomostní soutěži žáků 5. ročníků Všeználek v Bystřici nad Pernštejnem družstvo ve složení Štěpán Buršík, Richard Ondrůch, Vít Peňáz a Zuzana Podsedníková zvítězilo a postoupilo do okresního kola.

4 Všichni žáci zaslouží velký dík za to, že se chtějí naučit něco navíc a že reprezentují školu a dosahují pěkných výsledků a rovněž patří dík i všem pedagogům, kteří žáky připravovali. Vítězné literární práce soutěže Požární ochrana očima dětí: Proč stále riskuji? Už míjíme školu a moje tělo již začíná naplňovat adrenalin. Náš cíl je dům místního blázna. Jeho sousedé volali na základnu, že se nekontrolovaně kouří z oken, která jsou otevřená jako každé léto. Uši mám zaplněné tím nepříjemným zvukem sirény, jenž ruší klid tohoto malého, jindy poklidného městečka. Zatínám bezděčně pěsti při pomyšlení, že budu opět riskovat život. A proč? Kvůli lidské hlouposti. Rozpadá se mi manželství. Vzpomenu si na hádku, kterou jsme před večeří měli se ženou. Pěsti mám stále zaťaté, až mi bělají klouby. Jsme na místě. Vyskakuji z auta a za mnou několik dalších mužů. Každý jdeme po své práci, jak to máme již tisíckrát nacvičené. Musím si ty nepotřebné myšlenky vytlouct z hlavy. Teď jdu zachránit lidský život, nesmím mít žádné pochybnosti, nesmím! Ostatní začínají hasit. Já mám teď v nehořlavém obleku se svým dlouholetým přítelem Petrem vejít do budovy a vyhledat toho starého blázna. Podle popisu sousedů má v prvním patře ložnici. Nemůžu dostat z hlavy tu naši hádku se ženou. Zase se jí nelíbí, že jsem stále pryč. Dala mi ultimátum, abych změnil zaměstnání. Zatřesu hlavou. Srdce mi buší o závod. Ucítím na rameni ruku se slovy: Jsi v pořádku? Ta otázka mě konečně probere. Kývnu hlavou a nasadím si kyslíkovou masku. Teď! prořízne výkřik všeobecný zmatek. Konečně jsem schopen se soustředit a na ten povel vykročíme s Petrem do chřtánu hořící budovy. Naše oči, uvyklé na kouř, okamžitě vyhledají schodiště. Tady je! Masivní dubové schody, vedoucí až nahoru, vypadají vcelku nepoškozené. Oba rychle, ale přesto opatrně vyrážíme vpřed. Jde tu o vteřiny. Každý schod zaskřípe. Už jsme téměř nahoře Ale přecenili jsme schopnosti schodiště. Petr je nahoře, ale pode mnou se propadá předposlední schod. Celé schodiště se začíná bortit. Dlouhý odraz Pozdě! Křiče padám i s troskami schodů dolů, do hlubin plamenů. Jakoby někdo vypnul zvuk. Plameny mne olizují, přesto však necítím žádné teplo ani bolest, pouze strašnou bezmoc. Proč to stále dělám? Proč nastavuji svůj krk za jiné? Má to smysl? Zaslouží si to? Rozpadá se mi manželství a proč? Nevidím smysl!!! Zavírám oči, ocitám se ve tmě. Ne, není to úplná tma. Je tam malé světýlko. Ne, není malé. Stále se zvětšuje. Není to světlo, jsem v místnosti. Já ji znám, je to náš bývalý byt, zde jsem bydlel jako malý. Ano, ano, už vidím maminku a malého blonďatého chlapce, sedícího u okna. Ten chlapec jsem já?! Pavlíku, co tam stále vyhlížíš? ptala se maminka malého chlapce. Šlyším houkání hašičů, ulčitě jšou blíško, odpovídá malý, sotva pětiletý chlapec. Ach, ta tvoje posedlost hasiči, povzdechne si maminka. Proč bys chtěl být hasičem, proč chceš tolik riskovat? zeptala se krájíc mrkev do polévky. Chlapec se na ni dlouze zadíval, v očích podivný lesk, a odpověděl: Plotože chči být hldina! Když se opět probouzím, jsem v nemocnici a na rtech mi stále visí slovo: Protože chci být hrdina. Klára Němcová, 9. ročník Požár Mladá rodina z venkova se přestěhovala do nového bytu na pražském sídlišti. Rodiče získali práci a jejich dvě děti, desetiletá Anička a osmiletý Péťa, chodily do nové školy. Celkem dobře se jim žilo, až jednou V sobotu zavolala maminčina kamarádka, že pořádají zahradní oslavu, protože kolaudují nový dům. Nebyla to však akce vhodná pro děti, proto rodiče poprosili sousedku, zda by na děti dohlédla. Sousedka byla čiperná osamělá důchodkyně, která si občas přivydělala hlídáním dětí v domě. Sousedka prohlásila: Buďte bez starosti, o děti se postarám, klidně jeďte! Všechno probíhalo v pohodě do chvíle, než si sousedka vzpomněla, že každou sobotu odpoledne jezdí na hřbitov, na hrob svého manžela. Ani tentokrát nechtěla návštěvu hřbitova vynechat, říkala si,

5 že děti jsou už dost velké, aby nemohly být hodinku bez dozoru. Děti slíbily, že si budou zatím hrát. Sousedka klidně odjela. Anička s Petrem si hráli, čas jim pěkně ubíhal. Najednou si Petr vzpomněl, že by mohli udělat hlídací babičce, jak říkali sousedce, radost tím, že sobě i jí připraví svačinku. Navrhl Aničce: Máme bábovku, tak si k tomu uvaříme čaj a počkáme, až se babička vrátí. Anička samozřejmě souhlasila, vždyť jsou už přece velcí a čaj připravují i rodičům. Tak se děti pustily do přípravy svačiny. Anička nakrájela bábovku, Péťa připravil talířky a hrnečky a dal vařit na sporák vodu na čaj. Všechno bylo, jak má být, kdyby děti nezapomněly na vodu. Voda vřela a šplíchala z konvice na sporák. Anička si toho nakonec všimla a honem popadla utěrku, že vodu utře. Plotýnka však byla celá dočervena rozpálená, a tak utěrka začala hořet. Anička se polekala a hořící utěrku odhodila. Naneštěstí na stůl pokrytý ubrusem. Ten se od hořící utěrky snadno vzňal, kousky hořícího ubrusu padaly na podlahu do koberce a oheň se začal šířit po kuchyni. Anička si uvědomila, že se ve škole učili o chování v mimořádných situacích a že zná telefonní čísla, kterými se přivolávají záchranné složky, tak popadla telefon a vytočila číslo 150. Dispečerka, která její volání přebírala, rychle vyhodnotila situaci a po sdělení adresy vyslala hasiče do akce. Mezitím se vrátila sousedka ze hřbitova, a když viděla tu spoušť v kuchyni, začala jednat. Děti odvedla k sobě do bytu, vzala mokrou deku a snažila se oheň na koberci utlouct. To už také do bytu vtrhla zásahová jednotka hasičů a díky jejich rychlému jednání se podařilo oheň záhy zlikvidovat. Požár nakonec nezpůsobil ani tak velkou škodu. Velitel hasičů pochválil Aničku za její duchapřítomnost a za včasné zavolání pomoci. Sousedka zavolala rodičům, ti se samozřejmě ihned vrátili domů a byli rádi, že se nestalo nic dětem. Nově vymalovaná kuchyně, ohořelý stůl, nový koberec, který zakryl popálenou dlažbu, zůstaly jako němá připomínka kuchtění jejich dětí. Kristýna Krásová, 8. ročník Ve školním roce 2014/ 2015 probíhalo firmou SCIO testování 3., 5. a 9. třídy Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Stonožka 9, prostřednictvím které testuje firma SCIO žáky v 9. ročníků v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Nejvíce se žákům dařilo v matematice, kde byla třída zařazena mezi úspěšné školy a hodnocení výsledků v matematice bylo nadprůměrné, škola byla zařazena mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nadprůměrné výsledky měla třída i v českém jazyce, dosáhla lepších výsledků než 70 % zúčastněných škol. Svými výsledky v anglickém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné školy, má srovnatelné výsledky s polovinou škol v republice. Porovnáním výsledků testů v jednotlivých předmětech se ukázalo, že studijní potenciál žáků v matematice a českém jazyce je využíván dobře a optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni studijních předpokladů. Testováním v anglickém jazyce v porovnání s výsledky testu studijních předpokladů se zjistilo, že žáci pracují pod svoje možnosti a ve skutečnosti mají navíc. Testování žáků 3. ročníku se týkalo českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, oblasti člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Celkově byly výsledky prezentovány jako nadprůměrné, škola měla lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nejlepších výsledků, které firma SCIO prezentovala jako špičkové, dosáhla třída v anglickém jazyce a zařadila se tímto mezi 10 % nejlepších škol v testování. Velmi dobrých výsledků dosáhla v českém jazyce, kde byla třída hodnocena jako velmi úspěšná, měla lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol, v matematice byla hodnocena rovněž nadprůměrně, výsledky měla lepší než 70 % škol, v oblasti klíčových kompetencí patří škola mezi lepší průměrné školy s výsledky lepšími než 60 % zúčastněných škol. V oblasti člověk a jeho svět výsledky byly výsledky hodnoceny jako podprůměrné a v této oblasti patří naše škola mezi školy se slabšími výsledky. Na tuto oblast je třeba se v tomto ročníku více zaměřit, především připravit žáky na daný způsob testování. Testování 5. ročníku probíhalo v matematice a českém jazyce, testování se týkalo i zjištění obecných studijních předpokladů žáků. Porovnání výsledků obecních studijních předpokladů a matematiky se ukázalo, že studijní potencionál žáků je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni

6 jejich studijních předpokladů. Je vidět, že učitelé se studijním potencionálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci pracují i nad své možnosti. Výsledky v testování v českém jazyce jsou hodnoceny jako nadprůměrné, naše škola byla zařazena mezi úspěšné školy s výsledky lepšími než má 80 % zúčastněných škol. Výsledky v matematice byly prezentovány jako špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Anglického jazyka se škola zúčastnila v rámci projektu SCATE.78 % žáků třídy splnilo očekávaný výstup (úroveň A1) z toho se 22 % žáků se dostala dokonce na úroveň A2. Obecně ve všech ročních narážíme na problémy s probíraným učivem. Vzhledem k tomu, že testování probíhá během školního roku, setkáváme se s případy, kdy je učivo probíráno až po průběhu testování (např. v 5. ročníku jde konkrétně o učivo geometrie - obsahy obrazců, pláště těles, v 9. ročníku funkce, v anglickém jazyce jsou často problémy s rozdílnou slovní zásobou). Historie Vypsáno z kroniky Stalo se před 30 lety - v roce 1985 Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození republiky. Oslava byla v sokolovně. Program slavnostního večera 9. května zajišťovala hlavně základní škola: žákovský pěvecký soubor J. Neškrabala, tanečníci Z. Štěrbové. Cvičenky vedené A. Málkovou předvedly ukázku spartakiádní skladby pro starší žákyně. Další program zajistil pěvecký sbor Osvětové besedy a učni železničního učiliště. Přítomni byli zástupci Střední skupiny sovětských vojsk v Československu a čestný host - bývalý velitel partyzánského oddílu Jermak-Komarov. Všechny spartakiádní skladby, které žáci školy nacvičili, byly předvedeny na Místní spartakiádě 85 u sokolovny při oslavě Dne dětí. Žáci pak ještě cvičili na okrskových spartakiádách v Dolní Rožínce a Bystřici n. P. a okresní spartakiádě ve Žďáru n. S. Šest starších žákyň s vedoucí učitelkou A. Málkovou se pak zúčastnilo celostátní spartakiády v Praze. Provoz mateřské školky nestačil na zvýšený zájem o umístění předškolních dětí v Jimramově. Proto část dětí byla umístěna do školky v Unčíně. Dopravu zajišťoval závod Vigona. Členové TJ Sokol a SSM (Socialistický svaz mládeže) budovali za požární zbrojnicí volejbalové a tenisové kurty. Místní organizace Svazu požární ochrany v Jimramově oslavila 13. a 14. července 110. výročí založení SDH. Před zbrojnicí byla uspořádána výstava techniky a v zasedací místnosti výstava dokumentů. 14. července se setkalo před zbrojnicí mnoho požárníků z okolních sborů a po pochodu městečkem byla slavnost završena zábavou v Bludníku. Mladí požárníci vedení P. Novotným se zúčastnili tábora mladých požárníků Českého ÚV ČSPO u rybníka Milavý v jižních Čechách. Na výroční schůzi požárníků převzal funkci předsedy od F. Svobody J. Semerád a funkci velitele Z. Bureš od K. Šindlera. Sbor dostal do užívání nové vozidlo AVIA 31 - DA 12. V zámku, kde sídlilo železniční učiliště, byly v severozápadním křídle budovány nástavby 2. poschodí pro pokoje a sociální zařízení pro učně. Nedostatek ubytovacích prostor řešilo ředitelství ubytováním učňů v bývalé škole v Borovnici. Silničáři opravovali most přes Fryšávku na Borovnické ulici. Do Borovnice se objíždělo přes Sedliště. Od té doby projíždí většina spojů autobusové linky do Poličky přes Sedliště.

7 V Sedlištích bylo vyměněno potrubí společného vodovodu z roku 1948 za polyetylénové. Nové domky na Sedlišťské ulici byly napojeny na jimramovský vodovod. Požárníci v Trhonicích přestavovali zbrojnici. MNV přispěl částkou 84 tisíc korun, pracovali brigádníci. Do Domků byl zaveden telefon. Byla vyasfaltována Panská ulice. Ulička v Hliníku dostala povrch z obalované drti. Vypsal Pavel Novotný. Čtěte a prohlížejte také na ************************************************************** Vzpomínka na konec 2. světové války v Jimramově Dne , když Praha volala rozhlasem o pomoc, propukla v Jimramově ozbrojená revoluce. Nejprve odzbrojeni byli němečtí četníci (6), kteří se chystali k výjezdu do Nového Města. Tak získány první zbraně, 5 pušek, 1 automat, 6 ručních granátů. Nato odzbrojeno 20 mužů organ. Tothovy. Potom vzdalo se oddělení Maďarů (50 mužů a štáb), ubytovaných v zámku, od nichž získáno 50 pušek, 6 kulometů, vysílačka atd. Zbraně byly rozděleny dobrovolníkům, jichž stále přibývalo. Vytvořen revoluční národní výbor v čele s odborným učitelem Josefem Mrštíkem, jenž společně s Josefem Hortvíkem, čs. majorem v.v., a místními četníky přijal vedení odboje. Všecky silnice obsazeny hlídkami, v lesích nahromaděny záseky, zřízeny u silnic i střelecké zákopy, telegrafní i telefonní vedení přerušeno. Podobné akce prováděny i v okolních vesnicích spojených spojkami bicyklistickými s Jimramovem. Tak proměnil se Jimramov ve vojenský tábor, kde zorganizovány nejen akce vojenské (bojové), ale i služba zdravotní (lazaret), k níž hlásilo se mnoho žen a dívek. Pak již šlo o činy skutečně válečné. Na poličské silnici (od Korouhve) odzbrojeny menší skupiny maďarských vojáků. Zajatci odvedeni do městečka. Na borovnické silnici došlo k přestřelce s hlídkami SS, které přijely na třech motorkách. Při tom byl zastřelen dobrovolník Samuel Němec, úředník ze Sedlišť, a zraněn mladý Šmatera z Jimramova. Tři esesmani s lehkým kulometem pronikli pak pěšky do městečka, cestou na silnici zajali 3 naše dobrovolníky a dostali se až na nádvoří zámku, kde Maďaři právě předávali zbraně a zaučovali naše bojovníky, jak s nimi zacházeti. Na nádvoří zámku vyvolali Němci přestřelku, při níž byl jeden z nich, který zvláště zuřivě si počínal, na místě zastřelen a druzí dva zajati. Odpoledne téhož dne vypravil se četn. strážmistr s 15 dobrovolníky do Trhonic, kde odzbrojili 40 Maďarů. Ukořistili ruční zbraně, kulomety, pancéřové pěsti a povoz s municí. Večer přijela 2 nákladní auta z Věcova osazená ruskými partyzány. Partyzáni zastřelili nejprve 6 něm. četníků, 2 esesmany a 3 místní zrádce, zavřené v obecní šatlavě. Potom podnikli s místními dobrovolníky výpravu proti dalečínským SSmanům, usazeným v tamním zámku. Výprava byla bezvýsledná, poněvadž okolí zámku bylo podminováno a naši neměli těžkých zbraní. V neděli 6. května brzo ráno odjeli 3 gardisté s velitelem maďarského vojska koňmo do Telecího, kde odzbrojili maďarskou posádku a zbraně dali místním občanům. Stejně zařízeno odzbrojování Maďarů v Korouhvi a Oldříši. Na poličské silnici u Vápenky odzbrojeno 450 Maďarů a maďar. Slováků, jedoucích od Polička. Ukořistěno mnoho zbraní lehkých, 2 granátomety, 2 minomety, 3 protitanková děla. Maďaři odvedeni do Jimramova, ubytováni v měšť. škole, kde setrvali přes celou dobu ústupu něm. armády Jimramově, aniž co Němci zpozorovali. Jejich zbraněmi vyzbrojena řádně místní armáda i okolní obce. Až z Německého přišli si dobrovolníci pro zbraně. Zbraně dostali také Dalečín, Míchov, Sádek a Lhota. Německé represálie začaly. Již ráno přijelo 9 SSmanů z Dalečína do Unčína, nařídili odklidit překážky ze silnice a pak jeli dělat pořádek do Ubušína, kde zastřelili Dobiáše a Kováře. Partyzáni ze

8 Strachujova vypravili se proti nim, přijeli však pozdě. Zůstali v Unčíně. Tam přijel předvoj pancéřové divize, která byla vyslána potlačit revoluci. Partyzáni zahájili na ně palbu a rozbili jim 3 velká auta. Němci dostali posilu, odstranili překážky a postupovali na Jimramov. Také od Ubušína postupovali pěší SSmani na Jimramov. Celá jimramovská posádka stažena směrem k Strachujovu a obsadila všechny strategicky důležitá návrší. Mezitím pronikla něm. kolona 83 obrněných aut, sesílaná SSmany z Dalečína, až k Jiříčkově zahradě nad Pilátkou. Zde narazila na záseky. Němci utvořili rojnice a chystali se k útoku. Jimramovští je však přivítali prudkou palbou ze všech svých zbraní. Ani děla nemlčela. Maďarský dělostřelec Jos. Szabo (vel. Pišta) mířil tak přesně, že hned první ranou zasáhl dvě muniční auta v čele kolony. Tato vyletěla s ohromným rachotem do povětří a Němci, kteří neočekávali takový odpor, dali se na útěk zpět jsouce zasypáváni palbou z pušek a kulometů ze všech okolních návrší. Němci ustoupili téhož dne do Unčína a druhý den na ústupu byli u Písečného a Domanínka rozprášeni. V boji tomto byli zraněni dobr. Josef Pala a Vl. Švanda, z nichž první zemřel. V ten den vznikla jimramovská revoluční píseň, jejímž autorem byl Jos. Pavelka.

9 Nebyli však všichni jimramovští srdce statečného. Více opatrných vyhledalo kvapem úkryty v podzemí, říkalo se jim potom podzemní pracovníci, někteří utekli až do Bombaje, na Rabuňku a do Spělkova. Kdosi nalezl dva reservní důstojníky schované v slámě ve stodole. Jádro jimramovské armády tvořila mládež kolem let a starší vojáci ze světové války. V ohavně deštivém počasí konali hlídkovou službu v polích až 20 hodin, nemohouce býti vystřídáni. V pondělí dne 7. května zdokonalována ochranná zařízení. Asi 60 Maďarů, vojáků, převléklo se do civilních šatů a přidalo se k našim. Konali potom službu u speciálních zbraní, zvláště u těžkých kulometů a děl. Úřad starosty obce přenesen na předsedu národního výboru. Téhož dne k večeru došlo hlášení jízdní hlídky, že přes Nedvězí přijíždí kolona SSmanů o síle asi 150 mužů. Naši bojovníci obsadili všechna návrší kolem silnice poličské a trhonické a postupovali jim v rojnicích vstříc. U trhonické vápenky došlo ku srážce, v které bylo zastřeleno 11 a zajato 15 SSmanů. Ostatní utekli. Boj trval 1 ½ hodiny. Ukořistěna 2 auta, motocykl aj. Naši neměli ztrát. Tak vyhráli i druhou bitvu. K úspěchu tomu přispěla take válečná lest. Jistý muž z Trhonic zajat SSm. namluvil jim, že v Jimramově jest 2000 dobře ozbrojených partyzánů. A zatím jimramovští hoši měli pušky a automaty v ruce právě druhý den. Přivítali však útočníky tak prudkou střelbou, že tito uvěřili řeči trhonického občana. V úterý den 8. května obsazena partyzány muniční továrna v Poličce. Obsazení provedl komisař part. Zacharov se 4mi partyzány a velitelem četnictva v Jimramově! Z mun. továrny dovezli do městečka zásobu dělostřelecké munice. Téhož dne přišla od Korouhve německá vojenská jednotka s československou vlajkou v čele. Do pochodu si zazpívali: Kolíne, Kolíne! Zajatí Němci byli z městečka odsunuti do Svratky. Rozvrat armády německé byl zřejmý. Téhož dne táhla oddělení jimramovs. dobrovolníků o počtu 150 mužů do Korouhve, kde se jim bez boje vzdali Němci ze Slezska, odepřeli však jíti do zajetí. Od Poličky přijížděli dva němečtí parlamentáři, jimž vyšli vstříc čs. majoři Hortvík a Kutnohorský. Vyjednavatelé žádali volný průjezd ustupujících něm. kolon od východu i od Poličky přes Jimramov k Novému Městu. Ohromné této přesile nebylo možno odporovati, bylo však nutno, aby kolony od Poličky přes Korouhev ustupující změnily směr ústupu na Trhonice, poněvadž most jimramovský na sil. poličské byl částečně zbořen pro stavbu nového mostu dosud nedokončenou. Německé kolony přijíždějící od Ubušína zaplavily úplně dolní část městečka, a když potom přibyly ještě druhé od Borovnice a Bystrého, byl celý Jimramov něm. vojskem všeho druhu ucpán. K večeru před příjezdem prvních německých kolon stáhli se ozbrojení dobrovolníci z jejich posicí do Jimramova, skryli zbraně, poněvadž na nějaký odpor nebylo pomyšlení. Oddělení asi 100 dobrovolníků musilo se narychlo ukrývati v budově katolické školy, odkud se teprve druhý den, kdy byl Jimramov plný Němců, s odznaky sanitní služby lstí dostali ven. Němci obsadili nároží ulic kulomety. Od 9. hod. večer dne 8.5. nastal hromadný útěk Němců. První přijela obrněná auta a tanky. Tato při jízdě do Horky pálila před sebe z kulometů. Silnice od Ubušína přes Jimramov k Věcovu byla plná aut, ženoucích se zběsile kupředu. Vypovědělo-li auto (a bylo jich mnoho) službu, shodili je Němci ze silnice dolů, aby nepřekáželo. V noci bylo viděti plameny šlehající ze zapálených aut, stále ozývaly se výbuchy hořících aut muničních. Noc změnila se v hotové peklo a proud osvětlených aut, jedoucích od Ubušína, neměl konce. Dne 9. května (ve středu) byl velitel dobrovolníků Josef Mrštík se svým synovcem Ladislavem Baštou při svém návratu ze Sedlišť na mostě stojící něm. hlídkou zastřelen. Oba byli pak vhozeni do rozvodněné řeky. Zatím útěk Němců stával se stále bezhlavějším. Rozvrácené jednotky odhazovaly zbraně, granáty, pancéř. pěstě, výstroj, hodnostní odznaky, shazovaly z aut nářadí, aparáty, psací stroje, knihy, spisy, potraviny v pytlích a bednách, léčiva, inu vše možné, jen aby na autech a povozech mohly co nejrychleji prchati na západ do Čech, vstříc západním armádám, neboť měly před Rusy ohromný strach. Silnice nestačily, vozidla jela i po polních cestách a polích vedle silnic. Opuštěné vozy s koňmi stály po všech koutech Jimramova, v lesích i polích, tisíce koní pobíhalo po polích i lukách, živíce se na svou pěst.

10 Řady prchajících byly stále sešlejší a na konec se k nim připojily bídné povozy prchajících německých civilistů a mnoho těch, kteří s uzlíky svého majetku pěšky prchali. Tento pochod hrůzy a bídy trval dvě noci a dva dny. Tak viděl r Jimramov konce Hitlerova snu o světové nadvládě Německa. Druhá světová válka skončila. Dne 10. května 1945 k večeru projela městečkem první ruská auta. Nezdržela se však zde. Večer přijeli na autech i koňmo Rumuni, kteří druhého dne odjeli směrem k Novému Městu, Bystřici a Žďáru, kde čistili lesy. Dne 11. května 1945 přišli Rusi. Byli nadšeně uvítání obyvatelstvem městečka. V Jimramově a okolí bylo ubytováno asi 1200 mužů rus. vojska. Byli to oddíly technické, sapéři, pontoniéři, mnoho koní a povozů. V Jimramově byli ubytováni do konce května, potom se přestěhovali do krásně zařízeného tábora v Hoře, který sestával asi ze 40 velkých pavilonů, z nichž mnohé vynikaly velmi vkusnou stavbou. K táboru postavili od poličské silnice silnici, která ústila do nádherně provedené brány tábora. V tomto táboře zdrželi se do 1. července t.r., kdy nastoupili cestu do své vlasti. Tábor potom hlídalo 15 mladých dobrovolníků. S politováním musím jako kronikář konstatovati, že neznali cenu cizího majetku a s místním obyvatelstvem jednali jako s poraženými a nikoliv jako s bratry. Vyžadovali od obyvatelstva mnoho úsluh, mnohdy nesmyslných. Mužům jimramovským pak nastala práce s odklízením rozbitých aut, povozů, zbraní a munice.. Nevybuchlá munice byla pyrotechniky ničena u trhonické vápenky, při čemž přišlo několik lidí o život. Koně potulující se v polích byli pochytáni a odvedeni do shromaždišť. Zbytků aut a povozů bylo různě upotřebeno. Přes to lze ještě dodnes najíti v lesích zbytky aut a jiných vojenských povozů a v Ochozi dodnes leží jeden tank Tigr, který se silnice, jsa puštěn, proklestil si cestu lesem do údolí, kde cestu svoji dokonal. A tak vyplnila se pravda přísloví napsaného na starém nástěnném obrazu v zámecké zahradě (malovaném českým malířem Štefanem) Omnia tempus habent tj. Všeho do času. Doslovný opis z kroniky Jimramova, kterou psal J. Pavelka ****************************** Pamětní kniha obce Trhonice - pokračování Doba revoluční Nadešel rok 1945 a s ním se přiblížil vítězný 9. květen. V té době se každý obával, že naše záhuba je již za dveřmi, vysvitlo slunko naděje, když přišla zpráva, že padnul Berlín a německá armáda kapitulovala. Nastala doba odboje, doba revoluce. Nadešel 5. květen, naše vláda vydala provolání, aby se každý, kdo může, chopil zbraní a pomáhal při odboji. 5. květen zůstane památný pro náš kraj. Toho dne začal v Jimramově odboj. Lidé se chopili zbraní, aby se zbavili nepřítele a odstranili jejich přisluhovače. Procházka a Bednář z Benátek byli zatím zavřeni. Byli odzbrojeni místní němečtí četníci. Zbraně byly též získány odzbrojením maďarských vojáků, kteří se ve velkém počtu utábořili v Jimramově a okolních vesnicích. V naší obci jich bylo ubytováno od i s koňmi. Každý podle místa měl 1-6 Maďarů a též tolik koní. Tito vojáci se chovali celkem slušně. Pro svoje koně krmivo nefasovali, pouze pro sebe trochu jídla. Koně museli živit místní zemědělci. Na vojnu již byli dopáleni, a proto, když je přišli naší lidé z Jimramova odzbrojit, zbraně rádi odváděli. Někteří se dokonce přestrojili do civilních šatů a pomáhali při odboji. V tomto odboji bojovali hlavně partyzáni, kteří byli v okolních lesích ubytováni. Do Jimramova se vozily zásoby všeho druhu do společné kuchyně na evangelické faře, kde se vařilo. Byly postaveny hlídky na okolních kopcích, u Poulovy bořinky, u Štursovy březinky, u vápenky, v Západech, kde měly spojení s okolními hlídkami.

11 V neděli byla přestřelka Němců s naším odbojem. Dále se jimramovský odboj střetl s německými vojáky, kteří jeli do Bystřice auty. Byli však zneškodněni, a tím byly získány další zbraně a střelivo. Tyto přestřelky činily dojem o velikém boji, byly však přehnanými zprávami ještě zveličovány a někteří z odbojů odkládali zbraně. V úterý navečer přišel však znovu rozkaz od partyzánů zbraně ihned rozdělit. V pondělí navečer šli hoši Josef Michek, Josef Kovář a Alois Dvořák s odevzdanými zbraněmi do Jimramova. Když šli nazpět, narazili u Šťastného kříže na 32 německých vojáků, kteří šli od Nedvězího do Jimramova odboj zlikvidovat. Hochy ihned zajali a hnali před sebou, Kdyby se pokusili o útěk, byli by ihned zastřeleni. U vápenky se Němci střetli s partyzány. Nastala přestřelka. Německých vojáků se zmocnila panika. Toho naši hoši využili a utekli. Tato přestřelka si vyžádala několik mrtvých a zajatých, ostatní se pak rozutekli. K ránu pak byli zajati ještě tři. Jeden raněný voják od večerní přestřelky byl dán k Janáčkom č. 1. Druhý den byl pak partyzány odvlečen a zastřelen. Odpoledne šli Adolf Dvořák od Kynclů č. 21 a František Mlynář pro zakopaný kulomet k Poulově bořince. Byli však napadeni a zajati hlídkujícími německými vojáky, trýzněni a odvlečeni do Bystrého na zámek. Tam byli vyslýcháni a znovu trýzněni, ale na přímluvu českých lidí na vlivných místech, byli druhý den propuštěni. Navečer byl dán rozkaz od partyzánů odstranit všechny překážky ze silnic a cest, aby mohla volně projíždět kapitulující německá armáda. Jako hromová rána přišla zpráva, že v Jimramově byl postřelen velitel odboje Josef Mrštík a Bašta. Byl odplaven vodou až k Benátkám. Šli z hlídky ze Sedlišť a, dosud ozbrojeni, byli zastřeleni na Grauzovým mostě německými vojáky a vhozeni do řeky. Pan Mrštík sice z vody vylezl, byl však postřelen do břicha a v nemocnici skonal. Byli pochováni oba do společného hrobu za veliké účasti lidu na katolickém hřbitově. Dále pak přišla prosba o občerstvení pro ČSL dezertéry z německé armády tábořící pod Horou. Obětaví občané uvařili kávu, poslali chleba, což jim vezl pak Dudek. Během rozdávání jídla se ze tmy ozvala střelba. Všichni se polekali a rozutekli, zanechavše jídla. Teprve druhého dne byly nádoby přivezeny zpět. Té noci, , asi v 10 hodin, začaly projíždět první obrněné tanky a vozy po silnici, dále jízda a vozatajstvo od Ubušína k Jimramovu. Jak kdo mohl, utíkal, aby se zachránil před ustupující armádou. Ruští letci rušili ústup rozbíjením silnic, takže brzy byly zablokovány vozidly všeho druhu. Pak se všechno hrnulo polními cestami a po polích, ze kterých brzo vznikly veřejné cesty. Jimramovské náměstí bylo přeplněné. Když měl některý vůz poruchu, vojáci jej převrhli a zapálili. Munice bouchala, ohně plály po celé noci. Jeden pancéř byl zapálen pod Šťastného stavením na Dolejšově cestě. Od hořícího pancéře se chytlo dříví tam vyrovnané a přerváno bylo elektrické vedení. Oheň byl brzy uhašen. Silnice od Nedvězího byla rovněž uvolněna od překážek. Pancéře a tanky jezdily po vesnici a po cestě ke křížku a k Hoře. Největší záplava byla od Ubušína do Jimramova. Když silnice nestačily, jezdilo se, kudy se dalo. Nejnutnější věci překládali na jiné vozy a ostatní vyhazovali ven. U cest se povalovala mouka, cukr a z pytlů utíkající Němci vyhazovali konzervy a ničili je. Co se dalo, zapálili. Zdejší občané se přece přes chaos a nebezpečí odvážili a pohozené potraviny a věci odnášeli domů. Na polích a lukách se pásli volně pobíhající koně a ničili úrodu. Některé koně si naši hospodáři chytili a odvedli domů. Pracovali s nimi na poli. V příkopech kolem silnic bylo plno poházených zbraní, munice a nepojízdných vozidel. Od partyzánů byl vydán rozkaz vojáky odzbrojovat. Někteří přesto ale zbraně nevydali. Pokračování příště Údolí krásných snů od Josefa Pavlíka pokračování Přišla zima do kraje. Zapadlé cesty, zasněžené stromy, zamrzlá řeka, stráně pokryté sněhovou vrstvou všude sníh, sníh, sníh Celé údolí se schoulilo pod sněhovým krunýřem. Z komínů domů stoupají proužky dýmu. Každý človíček, který nemusí ven, sedí u kamen. Taková je velká zima. Ostrý mráz.

12 I Josefina dnes nevychází. Sedí u okna a pozoruje sněhobílou krásu, kochá se pohledem na obalené stromy, na velké závěje kolem cesty. Přinesla jsem ti dopis, povídá matka mezi dveřmi od kuchyně, Mrštík píše Josefina vezme psaní, otevře a ponoří se do textu, dychtivě přelétává řádek za řádkem. Vilém nepsal předlouhý čas a teď se ptá, proč nepíše, proč se Josefina zlobí ale to sám nepřizná, že je to on, který nepsal. Stejně je složitá povaha. Jednou plný pozornosti, krásných postřehů a obratů, kterými vyjadřuje bohaté myšlenky o všem, o čem píše, podruhé dovede podsunout myšlenku, která nepotěší. Klidně píše o dívkách, které potkal. Obrací se na ni jako na přítelkyni. Přítelkyně! Teď nachází pravý stav věcí a pojmenování. Chtě nechtě musí přiznat, že Vilémův vztah k ní a její k němu je právě tento. A je tomu tak dobře. Jen nerada si uvědomuje skutečnosti, ale je přece o čtyři roky starší, Vilémovi je teprve dvacet let, je plný neujasněných představ, ideálů, pln zájmů, mnohdy impulsivně se rozhodne Příliš horké srdce má Vilém píše, že dokončil už obraz Amée a taky, že osmého prosince pojede na zájezd do Prahy do Národního divadla. Jak mu závidí Být v Národním divadle Alespoň jednou dostat se do Národního divadla Zlobí se na Viléma, že dlouho nepsal A pak se zlobí zase na sebe. Závěrečná část dopisu Josefinu trochu rozviklá její rozhodování. To místo, kde Vilém píše, aby, než pojede do Prahy, mu odepsala a neponechávala ho v nejistotě. Váhá. Má, nebo nemá napsat?... Přece odepsala na Vilémův dopis z 31. listopadu Jsou tu vánoční svátky. Tak jako všude v jimramovských rodinách a v celém okolí dodržují se tradiční zvyky i u Břenků. Celá rodina je shromážděna u stolu, po slavnostní večeři se vypráví, znovu se vzpomínají všechny události roku, pak se zpívá a provádějí různé zvyky a obyčeje. Lije se olovo na misku a podle tvarů se soudí na budoucnost, děvčata házejí střevíčkem přes hlavu a jsou ráda, když špička boty ukáže ven. I Josefina házela střevíc. Ale špička se otočila dovnitř. Vidíš, zůstaneš doma, nevdáš se, řekne vesele paní Břenková. V podtextu jejího hlasu je cítit osten výčitky, který vycítí jen zase žena. Co ty víš, maminko, snaží se zmírnit Josefina obsah vyslovené myšlenky, uběhne rok a zase bude nová příležitost Pravda pravdoucí, bručí Břenek, ženské, já se vám divím Potom všichni krájejí jablíčka, podle jaderníku posuzují, zda budou zdrávi, louskají ořechy, pouštějí skořápky se svíčkou Do pozdních večerních hodin je stále co dělat. Měsíc se nakloní a zvědavě nahlédne do oken, ale to už všichni v domě oddychují spánkem spravedlivých. Jen Josefina vyhlíží na nebi hvězdu, chvějící se, velkou a jasnou. Mráz venku přituhuje a nad Jimramovem se rozprostírá sváteční noc. Na Štěpána chodí malí koledníci o koledu, ale také i velcí přicházejí. Přišel i pan učitel, dodržující zdejší dlouholetou tradici, přišli i další přátelé. Po Novém roce přichází dopis od Viléma, Je datován prvním lednem Josefina se nestačí divit obsahu. Vilém píše o své známosti, kterou navázal při zájezdu do Prahy: Seznámil jsem se tam s netí Hálkovou, roztomilým děvčátkem, a nemohl pro ni dvě noci spáti. Díblíku! Je na Kladně bytem. Sama mi do notiční knihy napsala svou adresu Vilém se chlubí Josefině se svým novým objevem. Takový je, vzplane a hoří a hoří Teď hoří velkou láskou k Józe Hálkové. Josefina složí pomalu dopis, uloží k ostatním, stoupne k oknu a dívá se na protější dům. Matka ji zastihne v zamyšlení. Co je ti, Josefino? Usměje se na matku a klidně odpoví: Nic, maminko, jen se dívám, jak je ten letošní leden obzvlášť studený a nevlídný.

13 Břenková se podívá nechápavě na dceru a beze slov odejde do kuchyně. Fabiánská zima nevadí, přeběhne a všichni ví, že se blíží každým dnem nový čas. Sluníčko se stále více a více zubatí, začíná hřát. Až se rozehřeje, je to březen se vším všudy. Josefininy dny přeruší jen Vilémův březnový dopis. To když znovu čte, jak se Vilém svěřuje a píše o Józe Hálkové, jak spolu hovořili o mnoha krásných věcech, o štěstí, o ideálech, o kráse života Těžko, přetěžko se čtou Vilémovy řádky. A přece jedna věta Josefinu potěší: Vy jste zůstala na svém místě! Na svém místě! Ale jaké je to místo? Dává si sama odpověď. Místo přítelkyně. Rozhraní mezi zimou a jarem je příležitost k vítání jara. Jeho příchod je oslavován lidovým zvykem vynášení smrtky. Děvčata se vystrojí, ustrojí panenku, zavěsí ji na ozdobný stromek a smrtka je hotová. Při zdobení se zpívá, je veselo, děvčata se vzájemně škádlí. Se smrtkou se nejdříve chodí po Jimramově dům od domu a zpívá se: Smrťo, smrťo bílá, Čímpak sis je utírala? Kdes tak dlouho byla? Červeným šátečkem U studánky, u hlubinky Ó ty svatá Markéto, ruce, nohy myla. dej nám nové na léto. Čím si je myla? Nové léto přinesem Bílým vičičkem a smrtku odnesem. Děvčata zpívají před domem. Jedna z nich vejde dovnitř se vzkazem od smrtky, aby hospodyně byla štědrá a něco dala, jinak, že ji smrtka zardousí. A každá hospodyně dá! Až se všechny domy obejdou, průvod se smrtkou v čele blíží se za zpěvu ke Svratce. Zde je smrtka za zpěvu hozena do řeky. Jaro může vkročit do údolí. Do údolí krásných snů! A přišlo. Pokračování příště ***************************************************** Příspěvky našich čtenářů Petr Bezruč a Jimramov Básník Petr Bezruč spojoval městečko Jimramov s bratry Mrštíky, zejména s Aloisem, kterého nazýval medovým stařečkem v básni k Mrštíkovým šedesátinám /14. října 1921/, kterou otiskly Lidové noviny 14. září 1921: Aloisi Mrštíkovi Medový stařečku, nesem na ošatce upřímné své přání k Vaší šedesátce. Řekněte mu dneska, Blahopřejné slůvce, Šak to švarně napsal o té své Hrabůvce! Diváky, Diváky, v kotlině ležíte, vzácné vy starečky v klíně svém nosíte. Na své mládí hledí jak na krásnou bajku, vážně tříme dlouhou a kantorskou fajfku (Úryvek z delší básně)

14 Jimramov je rodištěm bratří Mrštíků, s nimiž Bezruč studoval na brněnském gymnáziu. Snad i oni nepřímo se podíleli na tom, že Petr Bezruč Merán Vysočiny navštívil. Kolikrát autor Slezských písní byl v Jimramově, zda více než jednou, těžko někdo prokáže. Průkazné je, že v Jimramově skutečně se při svém putování zastavil. Svědčí o tom jeho dopis, kterým odpovídal na pozvání a je uložen ve školní kronice. V roce 1937 v Jimramově Osvětová komise a literární kroužek připravovaly k básníkovým sedmdesátinám Bezručův večer. Žáci zdejší měšťanky odeslali zvací dopis Petru Bezručovi. Cituji: Mistře! V roce Vašich sedmdesátých narozenin přejeme Vám zdraví a odpočinek po mnohých pracích, které jste vykonal pro utiskovaný lid na Těšínsku a Ostravsku. Dne 14. dubna t. r. uspořádáme večer sborových recitací Vašich básní. Rádi bychom Vás uvítali mezi sebou a dovolujeme si Vás srdečně pozvati. S vděčností vzpomínají Vás žáci z měšťanské školy v Jimramově. V Jimramově dne 9. dubna Za žáky a žákyně měšťanské školy: /A. Tomsová, 1. tř., Z. Skryjová, 2. tř., atd. Celkem deset zástupců jednotlivých tříd./ Slezský básník odpověděl: Milý, Děkuji Vám za pozvání a za vzpomínku, kterou mi chcete na 14/4 věnovati. Ale stojí psáno v slezském nářečí: Jak naroda mnoho je, tam pustevnik něpujde. Na druhou stranu osmerky připsal: Pozdravuji Vás srdečně, všecku mládež školy měšťanské, pány učitele, členky osvětové komise a literárního kroužku. Za junáckých let jsem též letěl Jimramovem jako turista. Vzpomínám, že z Jimramova pocházeli bratři Mrštíci, s nimiž jsem byl na brněnském gymnáziu. Váš P. Bezruč Brno 16 11/4 37 Bezručův večer v Jimramově se konal i bez účasti básníka. Byl pečlivě připravený. Na oslavy byly pozvány všechny organizace v místě a i do okolí se rozletěly pozvánky. Výzdobu v místní sokolovně, kde se večer konal, provedl odborný učitel A. Tichý, připravovaly se sborové recitace, zpěvy, slavnostní projev a mnoho dalších neodkladných příprav. Celková atmosféra slavnostního večera vytvořila pro posluchače z místa a širokého okolí nezapomenutelné chvíle. Uvítací projev měl ředitel školy Josef Trefulka, který hovořil o díle slezského barda, byl čten odeslaný zvací dopis i básníkova odpověď a poděkování za pozvání. V programu večera zazněla recitace Bezručových básní: báseň Já přednesl Jar. Tatera, po projevu následovala sborová recitace básní Setkání, , sbor vystupoval za vedení učitele Mrštíka /Petřvald, Ostrava, Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, atd./, recitace básně Bernard Žár přednesl odborný učitel Vladimír Veselý Pořadatelům se podařil připravit krásný vzpomínkový večer, hudební ukázky mezi jednotlivými čísly, samotné výkony účinkujících přispěly k tomu, že slavnostní večer 14. dubna 1937 v Jimramově se vydařil. Jimramov se může pochlubit pěknou historií, spjatou s literárními autory, Jimramovem šel básník Petr Bezruč, koncem listopadu nebo počátkem prosince 1841 projížděla z Litomyšle přes Jimramov spisovatelka Božena Němcová, když se stěhovala do Polné na Vysočinu. Josef Pavlík P E T R B E Z R U Č / / Narodil se 15. září 1867 v Opavě, vlastním jménem Vladimír Vašek, jeho otec, gymnazijní profesor, národní buditel na Opavsku. V roce 1873 se rodina stěhuje do Brna, kde Vladimír Vašek začíná školní docházku /Minoritská ulice/, později studuje na gymnáziu /Slovanské vyšší gymnázium/, které končí v roce Je zapsán na Filozofické fakultě UK Praha, ale v r odchází ze studií a vrací se do Brna, kde nastupuje jako poštovní úředník 29. dubna Krátce

15 působí na poště v Místku /dnes Frýdek-Místek/, odkud se znovu vrací do Brna. V r vážně onemocněl /chrlení krve/. V r čtvrtého září byl zatčen a obviněn z velezrady, vězněn, propuštěn 25. února 1916 a do konce první světové války byl pod policejním dozorem. V r byl jmenován přednostou poštovního úřadu v Brně 2. Funkci vykonával pouhé tři dny, kdy se funkce vzdal a zůstal poštovním úředníkem, který odešel do důchodu v r V r byla gestapem provedena u básníka domovní prohlídka, zabaveny písemnosti, v r byl jmenován národním umělcem, 17. února 1957 umírá v olomoucké nemocnici, pohřben byl 21. února v Opavě. Je autorem básnické sbírky Slezské písně, které byly vydány v roce 1903 pod názvem Slezské číslo, poprvé pod názvem Slezské písně v r Slezské písně byly vydány v mnoha českých vydání, ilustrovány mnoha výtvarníky, přeloženy do 28 jazyků. Jako samostatná báseň byla vydána v roce 1930 /poprvé/ Stužkonoska modrá. J.P. Poskytl nám Ing. Ivan Fleischer ze vzpomínek paní Jindřišky Wurmové Za mých dívčích let byl v Rovečném katolický farář Nešpor. Jednoho zimního dne rozezvučely se zvony katolického kostelíčka a vesnicí ubíral se průvod s korouhvemi a za ním sáně, v nichž seděl pan farář, kterého farníci doprovázeli při jeho odjezdu na jiné působiště. Před naší farou průvod zastavil a tělnatý pan farář namáhavě vylézal z kožichu. Uviděli jsme to oknem a všichni jsme mu vyběhli vstříc. A tu před očima svých farníků objal on srdečně tatínka, líbal jej se slzami na obě tváře a loučil se: Drahý bratře, kéž vás tu Bůh opatruje. Šli jsme různými cestami za stejným cílem a sloužili jednomu Pánu. Též s námi se vřele rozloučil. Jen jednou se pokusil mladý katolický farář popudit své ovečky proti panáčkovi z druhé strany, ale nepodařilo se to, protože panáček i jeho panmaměnka byli stejně jejich útočištěm v nesnázích a nemocích jako všech ostatních evangelických spoluobčanů. Pamatuji si, jak jednou při ohni z hořící chalupy zachránil otec jedinou kozu chudé katolické vdovy a naše kobylka, kterou měli rodiče v prvých letech a na které dojížděl otec k přespolním nemocným, do škol neb k jiným církevním výkonům, zaplatila svým životem službu samaritánskou. Hořelo v Trpíně, obci čistě katolické, a jelikož byla doba pilných polních prací, nemohl se sehnati druhý kůň ke stříkačce. Tu maminka nabídla naši kobylku, která však se schvátila a brzy potom zhynula. Nepamatuji se, že by i mezi dětmi obou církevních škol bývalo nějaké nepřátelství. Půjčovali jsme si čítanky, stejně jsme se těšili na vánoční koledu, na šmerkust, totiž velikonoční šlehačku (mrskut) chlapců, kterým se musilo dáti červené vajíčko, jež oni oplatili perníkovou štáflí, když byla v Rovečném pouť. Naše sousedka mívala o slavnosti Božího těla před domem oltář a vždy si přišla vyprosit květiny z naší zahrádky. Jednou jí scházel obraz na oltář a tu si nedala říct a mermomocí si přála míti našeho pestře malovaného Gustava Adolfa, protože se jí moc líbil. My děvčata byla jsem vedena k navštěvování nemocných a jedna po druhé jsme vedly dětskou nedělní školu v Rovečném i ve Víře, odkud děti se zpěvem nám přicházely naproti. Otec byl svým ovečkám nejen věrným duchovním pastýřem, ale i rádcem v rozličných životních okolnostech: urovnával spory v rodinách, sdílel s nimi radost a žal a jako člen hospodářského spolku v Boskovicích dával rolníkům dobrá rady, učil je včelařit, stromky štěpovat. Jednou přivedl učitel žáky do naší zahrady, aby viděli, co škodlivého hmyzu se nachytalo na pásy natřené kolomazí a ovinuté kolem stromů. Na svých procházkách všímal si otec nejen našich, ale i jiných rolí a pracovníků. Josífku, Josífku, jakpak to zas oráš, napomínal sousedova synka, musíš přitlačit na rádlo a dělat hlubší brázdky, sic nebudete míti pěkné žito. Na hůlčičce měl železnou špičku a tou již ze zvyku ohazoval všeliký suchý trus na pole své i cizí. Pomáhej Pán Bůh, bratře, zdraví chudého chalupníka, copak děláte? Ale dejž to Pán Bůh, a jak vidějí, ráčím rozhazovat hnůj, zdvořile odpovídá tázaný a hned se ptá o radu, jak to zaonačit, aby měl tak vzorně obdělaná pole jako jsou farská. Otec nerad viděl na dědině nějaký nepořádek kolem domů a na všelicos upozorňoval a dle potřeby radil. Kdysi, veda malou Týnku za ruku, šel kolem obecního rybníka, kde se jim naskytl krásný pohled. Slunéčko se odráželo v čisté vodě a u rybníka chudý tkadlec držel ve vodě roztomilého čtyřletého baculáčka, který radostí výskal a rukama i nožkama do vody plácal, čemuž se jeho otec blaženě a vesele smál. Týnce se to líbilo, ale tatínek starostlivě domlouval: Bratře, neděláte dobře rybník zrovna před okny, chůvy k dítěti nemáte a toto se mu příliš líbí. Za několik dnů v podvečer nesměle někdo zaklepe na dveře a dovnitř se šourá tkadlec všecek

16 zdrcený. Zůstane stát u dveří a na přívětivý dotaz, co si přeje, vyrazí jen zoufalá slova: Důstojný pane, on se mně utopil! Stalo se, co otec předvídal a než hošíčka vylovili, byl již mrtev. Tenkráte se u nás jen velmi zřídka lidé soudili a mladý inteligentní katolický advokát, který se usadil v Kunštátě, přišel se brzy loučit a pravil žertovně: Důstojný pane, ve vaší blízkosti musil bych brzy trpět hlad ti vaši lidé v celém okolí jsou pro advokáta příliš hodní. Se staršími sboru žil v důvěrném přátelství. Jeho úřad mu přináší mnoho námahy, zvláště v zimě na neschůdných cestách. Jednou spadl i s kobylkou do řeky na cestě z Jimramova, kde zastupoval zemřelého faráře, a po druhé sjely s ním sáně po náledí z vysokého kopce. Když tutéž funkci zastával v blízkosti sboru olešnického, a div že se pod sáněmi v příkopu nezabil. Sboru olešnickému vystavěl kostel, protože ve městečku to mělo velký význam, sbíral podpory doma i za hranicemi a sám na stavbu dohlížel. Z těchto denních cest ve velikém vedru dostal chrlení krve, což se však po čase vyléčilo. Poněvadž jeho pracovna byla i obytným pokojem, musil svá kázání studovati často uprostřed hlučících dětí svých i cizích, do fary se sbíhajících. To nejmenší mu při tom někdy sedělo na klíně, a na židli za zády mu ta neb ona z holčiček česala a splétala jeho krásné, splývající, tmavé kadeře. Měl básnické nadání a při pohřbech míval dojemné a případné loučení ve verších, na čemž si farníci velmi zakládali. Kázání navazoval rád na příhody ze života, na proměny a práci v přírodě. Znal potřeby, žaly i radosti venkovského lidu a vycházel jim i v těch kázáních vstříc. Nejlepším kázáním jim byl jeho bohabojný, jednoduchý, střídmý, čistý a činorodý život. Důležitá byla na starých farách činnost národně buditelská. Otec studoval gymnázium v Modré a teologii v Bratislavě a byl přítelem všech slovenských buditelů a členem literárního kroužku Štúrova. Kollárovi rozprodával později jeho spisy, i v kázáních jeho znělky citovával. V jeho památníku z dob v Bratislavě strávených (1841 až 1844) nejdeme zastoupeny všecky buditele, tam studovavši, krásnými projevy československé vzájemnosti. Při velice skromném způsobu života odebíralo se skorem vše, co v době našeho národního probuzení vycházelo: Havlíčkovy spisy a noviny, časopis Musea král. českého, Včela, spisy Kollárovy, Tylovy a jiné, Až ze vzdálených osad přicházeli lidé a nejen evangelíci vypůjčovat si knihy. Později se odebíraly od začátku Národní listy a pak Herbenův Čas vedle časopisů evangelických. Mnohá kniha se již do naší fary nevrátila, lidé si je půjčovali dál mezi sebou, až zapomněli, komu vlastně patří. Pro svou buditelskou činnost byl otec veden v seznamu nebezpečných vlastenců a byla u něho nařízena i domovní prohlídka a konfiskace nebezpečných vlasteneckých knih. Byl však katolickými přáteli kunštátskými včas tajně upozorněn, a tak zmizel z přihrádek Havlíček a jiné vlastenecké spisy a slavný úřad nakládal na vůz jen celý sklad českých biblí a odvážel je do Kunštátu. Teprve po vyhlášení konstituce dostal vyrozumění, že si je může odvézt zpět, načež odpověděl, ať je doveze ten, kdo je neprávem odvezl, co se i stalo. Ve všech pohnutých politických dobách musili faráři lid poučovat, často i krotit. Tak po vyhlášení konstituce v r rozuměl někde lid tomu tak, že teď budou se vytloukat a vypalovat zámky a velkostatky. K Rovečnému táhl tenkrát z katolických obcí až za Vírem zástup ozbrojených cepy, kosami a sekerami na kunštátský zámek. Tu otec, mladičký tehdy panáček, běžel sám vzbouřencům naproti, ve Víru vyskočil na hráz a rozumnou domluvou a vysvětlením přiměl zástup k návratu. S pohnutím vykládal nám o krásných dobách národního probuzení, kdy naši staří vlastenci se nerozpakovali jmění, svobodu i existenci obětovati pro svatou věc národa. Když v Brně pro dluhy, z vlastenecké činnosti povstalé, byl zakladatel první české knihtiskárny a spoluzakladatel Sokola, Vilém Foustka, uvězněn a jeho ženě s malými dětmi mělo vše býti zabaveno nebyli to zámožní členové brněnské společnosti, ale chudý pohorský farář rovečský, který se staral, aby dluhy byly zaplaceny. Rád vzpomínal své návštěvy v Praze, kde byl hostem buditelů Friče a Staňka a na národní besedě si dokonce zatančil s Bohuslavou Rajskou, později ženou Ladislava Čelakovského. Slovensko miloval velice a za večera hrával nám na housle a zpíval slovenské písně. Děti ze vsi za ním běhaly, jak jej uviděli, a často, když při křtu začal hovořit k malému novému světoobčánku a vzal jej za bradičku, k velkému překvapení se děťátko poprvé usmálo. Ovšem, u nás se nekřtily děti hned první týden, nýbrž až si trochu na ten Boží svět zvykly. Že se otec mohl stále dále vzdělávati odebíráním knih a časopisů a věnovat se svým církevníkům i jiným spoluobčanům, o to velikou zásluhu měla pilná, pracovitá, přívětivá a skromná maminka. Když se jí jednou jistý farář ptal: Řekněte mi, paní sestro, jak jste tak všech 10 dětí vychovala? odvětila skromně: To já, pane bratře, nevím, to ony se myslím vychovaly samy. V zimě každý večer se služkami pilně předla, nebo se dralo peří, ale v sobotu již za soumraku se kolovrátky a přeslice odnesly z kuchyně pod kůlnu nebo do stodoly, do které se šlo hned ze dvora. Kuchyň byla již vydrhnutá a uklizená a místo národních písní se zpívaly nábožné, to byl svatvečer.

17 My děti jsme bývaly v každém stavení doma, ať to byl grunt nebo pazderna. Ještě dodnes, kdy naše skutečné domovy jsou dávno a dávno v jiných koutech naší vlasti, kdy máme již hlavy šedivé a v Rovečíně nyní v Rovečném jen ty dva hroby, přece ještě říkáme: u nás v Rovečíně a máme radost, když nás tam staré babičky z okolí poznají dle jména. Veselo bývalo i v té naší druhé faře, bývalé konfesijní škole, kam jsme se přestěhovali, když se školy sloučily v obecnou v krásné nové budově a naše ubohá stará fara byla přestavěna na obecní hostinec. Přestěhovala se i naše besídka, kterou jsme měli tak rádi. Byl to malý dřevěný domeček, který bratr Bohumil již jako vídeňský vikář dal vystavěti a který jsme si ozdobili velmi originálně. Ta největší strana vylepená byla poštovními známkami, takže vypadala jako pestrý koberec a na ostatní strany se lepily obrázky. Maminka tam měla svůj zamilovaný velký obraz paní Anny Náprstkové v bílém čepečku, my učitelky nedělní školy jsme zase nalepily ještě větší obraz Ericha, věrného sluhy, který ze saní skáče mezi vlky, aby zachránil svého pána. Děvčátka z nedělní školy se na něj dívala, často i se slzičkou v očích, ale hoši pokukovali po karikaturách v dřívějších dobách tam nalepených. Byl tu Gambetta s ohromnou hlavou a malými nožkami, Garibaldi s velikánským vousem a se šavlí a Mac Mahon ve vojenském postoji a mimo to ještě mnoho jiných obrázků. Besídku zabralo pro sebe i to nové pokolení, které se sjíždělo k dědečkovi a babičce, když ty nejstarší z farských děti si založily svá vlastní hnízdečka. Však jich postupem času přibývalo, že si je babička vždycky spletla a později se jich nemohla ani dočkat. A zase tato drobotina chodila se zbožňovaným dědečkem krmit kapry a batolila se kolem babičky, proháněla se v zahradě a chodila do lesa na jahody a hříbky. Dnes scházejí již 4 z těch děti, ale ti ostatní i s vnuky a vnučkami, vzpomínají dosud na tu rovečskou faru jako na svůj z t r a c e n ý d ě t s k ý r á j. Pokračování příště Jimramovské lípy První písemná zpráva o Jimramovu je z roku 1396 a z téže doby je i zpráva o původním gotickém kostelíku ale je zřejmé, že Jimramov byl založen mnohem dříve. Vždyť už jako o městečku (nikoli jen osadě) a se strážní tvrzí se o něm píše roku Tvrz byla za renesance v 16. století přestavěna na příjemnější k bydlení, na přelomu 18. a 19. století se změnila v zámeček. Jimramov je také spojen se zdejší historií mnoha věrných evangelíků a původních českých bratří. Po vydání tolerančního patentu se k víře svých předků opět mohli přihlásit, a tak už roku 1783 stála v Jimramově modlitebna, která o sto let později získala dnešní podobu. Město proslavili i jeho významní rodáci, například spisovatelé Alois a Vilém Mrštíkové nebo Jan Karafiát, autor Broučků. Pro mne je Jimramov spojen právě s Broučky, nezapomenutelným příběhem o rodince svatojánků a jejich přátel, příběh z dětství spojený s hlasem mého táty. Pro výtvarníka Josefa Dobiáše, rodáka z Jimramova a načas našeho průvodce putování po stromech Jimramovska, jsou vzpomínky na jeho otce spojeny s lípou shodou okolností zdejší lípou nejstarší. Nejbližší je mi lípa u bývalého areálu střelnice, jak místní říkají U Sola. Na tu lípu mě před víc než sedmdesáti lety upozornil můj otec, amatérský malíř krajinář, s nímž jsme chodívali na jeho malířské vycházky po blízkém okolí. Často jsme šli údolím Fryšávky nebo Koudelkami k Prosičce právě kolem této prastaré lípy. Již tehdy to byl mohutný strom. Tak se jevil mně, tehdy malému chlapci. Nedalo se spočítat, kolikrát jsem se u té lípy zastavil a snažil se malýma rukama obejmout její veliký kmen Jak šla léta, strom mohutněl, ale lípa je dosud bez známek prosychání nebo chátrání věkem. Její vitalita je obdivuhodná. V sousedním areálu bývalé střelnice padly v minulých letech za oběť přírodním živlům prastaré kleny a také velký smrk podlehl stáří. Zdá se, že lípě neuškodila ani stavba nové přeložky silnice vedená v její těsné blízkosti. Často teď já sám chodím na svých vycházkách za malířskými náměty kolem lípy a vídám turisty, jak obdivně zvedají zrak ke koruně stromu a s uznámín se dotýkají mohutného lipového kmenu. Kdykoli jdu kolem, také se potěším pohledem na tuto prastarou lípu a věřte, právě tady často vzpomenu na svého otce Aby si člověk stromu vážil a chránil ho, k tomu nepotřebuje nařízení vždyť skoro každý ví o místě, které má pro něho význam. Jsou to stromy, které v sobě udržují takovou vzpomínku. Stromy památné i bez vyhlášení. Výňatek z knihy Marie Hruškové Za památnými stromy Vysočiny II vydané nakladatelstvím MH Beroun v roce 2009.

18 Blahopřání Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví paní Jana Kubíková, Jimramov 85 let paní Josefa Kubíková, Ubušín 83 let pan Václav Halačka, Sedliště 75 let pan Bohumil Boháč, Ubušín 60 let pan Vladimír Dostál, Jimramov 60 let paní Olga Dobiášová, Jimramov 60 let paní Marie Pánková, Jimramov 88 let paní Jiřina Jílková, Ubušín 89 let paní Jarmila Písaříková, Jimramov 70 let paní Jindřiška Pyšná, Jimramov 70 let paní Marie Dostálová, Jimramov 84 let paní Hana Peňázová, Jimramov 60 let Omluva Omlouváme se paní Liboslavě Procházkové z Ubušína,v minulém čísle byl špatně uveden věk. Přejeme dobré zdraví k jejím 75. narozeninám, které oslavila 5.5. ******************************************* Informace pro občany Protipovodňová opatření Jimramov Územní řízení, které bylo zahájeno , bylo dne po veřejném projednání na místní radnici již podruhé přerušeno. Důvodem je nesouhlas se stavbou od cca 7 majitelů stavbou dotčených nemovitostí. V současné době se zpracovávají záborové elaboráty, aby mohli majitelé pozemků být lépe informováni o plánovaných záborech.

19 Regenerace zámeckého parku Bludníku Dne bylo předáno dílo Regenerace zámeckého parku Bludník v Jimramově. Realizátorem díla byla firma Petr Zvědělík z Jihlavy. Jedná se o odstranění starých, svému okolí nebezpečných dřevin a výsadbu nových na základě schváleného projektu. Celkové náklady dosáhly částky ,16 Kč. Na tuto akci obdržel městys Jimramov dotaci ve výši ,99 Kč Od Státního fondu životního prostředí ČR. Povodňový rozhlas V lednu tohoto roku byl Městysi Jimramov předán do užívání nový bezdrátový povodňový rozhlas. Dodavatelem je liberecká firma Tewiko systems, s.r.o. Rozhlas byl pořízen v rámci akce Realizace protipovodňových opatření v Městysi Jimramov. Tato akce nemá žádnou přímou spojitost s protipovodňovými opatřeními, která mají zabránit záplavám. V rámci této akce byl vedle rozhlasu pořízen digitální povodňový plán, který je k dispozici na internetu, a vodočetný profil na řece Fryšávce. Celkové náklady dosáhly částky Kč. Na tuto akci obdržel městys Jimramov dotaci ve výši ,50 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR. ************************************************ Rozpis svozu odpadů v Jimramově Rozpis svozu odpadů: duben - červen 2015 Svoz odpadů probíhá každý sudý týden v úterý a to:28. 4., , , a Rozpis svozu odpadů: červenec - srpen 2015 Svoz odpadů probíhá každý sudý týden v úterý a to:7. 7., , a Rozpis svozu odpadů: září - říjen 2015 Svoz odpadů probíhá sudý týden v úterý a to:1. 9., , , a Rozpis svozu odpadů: listopad - prosinec 2015 Svoz odpadů probíhá sudý týden v úterý a to: , , a Tříděním odpadů přispějeme k úspoře emisí V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a. s., zpracována studie Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována. V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů z obcí ke snížení emisí o t CO2 ekvivalentu.

20 Výsledné množství vytříděných a předaných odpadů k využití Městyse Jimramov v systému EKO- KOM za rok 2014: kvartál ,549 t 3. kvartál ,660 t kvartál ,620 t 4. kvartál ,200 t Celkem za rok 2014: 70,029 t Městys Jimramov přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy : emisí CO2 ekv. 130,008 t a úsporou energie MJ. Dne byla v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek odborně ošetřena 230 let stará a 34 m vysoká lípa V Sole. Lípa pamatuje ještě povozy směřující se lnem do nedaleké tírny lnu i panského hajného a ovčáka bydlícího v sousedním domě (1840) a zábavy konané v nedaleké tančírně. Stáří stromu se podepsalo na její vitalitě a zdravotním stavu, proto ji bylo zapotřebí ošetřit. Cenová hodnota lípy se v současnosti odhaduje na téměř 1,4 mil. Kč. Jeden den odborné péče jí sponzorsky věnoval certifikovaný evropský arborista Václav Studený. Šetrnou stromolezeckou technikou vyšplhal do koruny stromu, odlehčil nestabilní větve, zredukoval korunu po obvodu a nainstalovalo bezpečnostní vazbu v její dolní části. Osvětový projekt, jehož součástí jsou ukázková ošetření stromů, každoročně pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR.

21 Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na Vydává Úřad městyse Jimramov pod registračním číslem MK 1292

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

Školní časopis Základní školy a Mateřské školy Třebívlice číslo 1 / ročník XV Změny na naší škole ve školním roce 2012/2013 Od září máme spousty nových změn. Máme nového pana ředitele Mgr. Tomáše Rulfa. Paní učitelka Cupalová už neučí na základní škole, ale pracuje

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více