Jimramovský zpravodaj 3/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jimramovský zpravodaj 3/2015"

Transkript

1 Jimramovský zpravodaj 3/2015 Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef, Just Jiří, Kalášek Pavel, Mgr. Křížová Věra, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Pajkr Jaroslav, Ing. Petr Jan, Tušla Josef, Vojta Petr. (14) Omluvena: Sedláková Petra Schválení programu jednání Program jednání byl rozšířen o následující body: 9. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění sociálních služeb 10. Technický dozor na Kanalizaci a ČOV aglomeraci Jimramov, stoková síť Trhonice 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Rozvoj vesnice Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Čistá voda Rekonstrukce hasičské zbrojnice 6. Oprava plotu u parku Bludníku 7. Nákup pozemku parcely č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova 8. Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova 11. Rozpočtové opatření č Různé Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Rozvoj vesnice 2015 Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání projektů v programu Rozvoj vesnice Výše dotace je 50 % v maximální hodnotě ,- Kč. Dotace by mohla být využita na pořízení nového veřejného osvětlení v místní části Trhonice. Cena pořízení 21 ks LED pouličních osvětlení včetně dopravy a recyklačního poplatku je ,03,- Kč s DPH, cena prací včetně dodání soumrakového spínače činí ,- s DPH, což jsou celkové náklady ,- Kč s DPH. Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na pořízení pouličního osvětlení

2 Podání žádosti o dotaci na Kraj Vysočina z programu Čistá voda 2015 Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k předkládání projektů v programu Čistá voda Výše dotace je až 70 % v maximální hodnotě ,- Kč. Dotace by mohla být využita na vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění a rozšíření vodovodu Jimramov za celkovou cenu ,- Kč bez DPH. Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace Rekonstrukce hasičské zbrojnice Z důvodu rozšíření sušící věže rekonstruované hasičské zbrojnice v Jimramově pro novou technologii se zvyšuje cena za dílo o ,- Kč bez DPH, proto je zapotřebí na výše uvedenou změnu projektu uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne se společností OLSPOL s. r. o.. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít dodatek smlouvy Dodavatelem výměny otvorových prvků 1. nadzemního podlaží a zřízení schodiště do 2. nadzemního podlaží byla radou městyse, na základě výběrového řízení, doporučena firma Stavební společnost V a K s. r. o. (Bystřice nad Pernštejnem) za celkovou cenu díla ,- Kč s DPH. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo se Stavební společností V a K, s. r. o Oprava plotu u parku Bludníku Městys obdržel cenovou nabídku na výrobu ocelového kovaného plotu k parku Bludníku od firmy Truhlářství zámečnictví Kafka a syn. Jedná se o úsek na nové kamenné podezdívce, plot bude vyroben z ocelových profilů a zdoben kovářskými prvky. Celková cena díla je ,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou Truhlářství zámečnictví Kafka a syn Nákup pozemku parcely č. 691 v k. ú. Sedliště u Jimramova Na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulého jednání se městys zúčastnil dražby pozemku parcely č. 691 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m² v k. ú. Sedliště u Jimramova. Městys pozemek získal za vyvolávací cenu 6 800,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo výše uvedený pozemek koupit Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova Na základě provedené kontroly hospodaření městyse za rok 2014 krajským úřadem bylo městysi doporučeno, aby z účetních důvodů neuzavíral směnné smlouvy, ale pouze smlouvy o prodeji a koupi nemovitého majetku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí požadovanou změnu a schválené, ale ještě neuzavřené směnné smlouvy budou znovu projednány a přepracovány na smlouvy kupní. Přijetí dotace od Kraje Vysočina na zajištění sociálních služeb Městys Jimramov obdržel od Kraje Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb v roce Účelová neinvestiční dotace ve výši ,- Kč je určena na financování provozních nákladů sociální služby. Zastupitelé rozhodli dotaci přijmout a uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina Technický dozor na Kanalizaci a ČOV aglomeraci Jimramov, stoková síť Trhonice Pro plánovaný projekt Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov, stoková síť Trhonice je potřeba zajistit technický dozor. Městys obdržel dvě nabídky na výkon technického dozoru: od pana Zdeňka Pavlíka (firma Beta-projekt, s. r. o., Svitavy) na částku ,- Kč bez DPH, od pana Ing. Luboše Petříčka ze Žďáru nad Sázavou na částku ,- Kč bez DPH. Zastupitelé rozhodli uzavřít smlouvu o technickém dozoru s firmou Beta-projekt, s. r

3 Rozpočtové opatření č. 1 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou tohoto zápisu Různé Zastupitelé byli informování o předložené nabídce pojištění právní ochrany pro samosprávné celky od firmy D. A. S. Rechtsschutz AG ve výši ,- Kč za rok. Ze základní školy Informace ze základní školy Blíží se konec školního roku 2014/2015, a tak bývá zvykem bilancovat, jak byl či nebyl úspěšný. Ačkoliv jsme malá vesnická škola jenom se 150 žáky, naši žáci se zúčastňují řady vědomostních, uměleckých i sportovních soutěží a dosahují ve srovnání s velkými školami, a dokonce s osmiletými gymnázii, které spadají do stejných soutěžních kategorií, docela slušných úspěchů. Stalo se již zvykem, že tyto žáky představujeme pravidelně při akademii školy, která se konala v sokolovně 29. května. Ne všichni se této akce zúčastňujete, proto si myslím, že byste se i Vy, čtenáři Zpravodaje, mohli s těmito žáky seznámit. V letošním školním roce dosáhli úspěchů tito žáci: Blanka Hubertová, 5. ročník reprezentovala školu v okresním kole matematické olympiády, kategorie 5. tříd, a získala místo z 62 soutěžících, a zařadila se tak mezi úspěšné řešitele, v krajském kole logické olympiády získala 19. místo a v okresním kole matematické Pythagoriády se rovněž stala úspěšným řešitelem. Karolína Novotná, 6. ročník reprezentovala školu v okresním kole matematické olympiády, kategorie 6. tříd, a obsadila místo z 66 soutěžících, v okresním kole zeměpisné olympiády se umístila na 18. místě a v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu se mezi 146 žáky převážně 9. ročníků umístila na 65. místě. Vojtěch Peňáz, 7. ročník zvítězil v okresním kole zeměpisné olympiády, v krajském kole této olympiády získal 3. místo a v krajském kole soutěže Poznej Vysočinu získal 61. místo. Lukáš Vetešník, 7. ročník se umístil na 1. místě v celostátním kole výtvarné soutěže pořádané irským velvyslanectvím a irskou neziskovou organizací CIBCA u příležitosti svátku sv. Patrika, patrona Irska. Marek Totušek, 7. ročník dosahuje osobních úspěchů v šermu, kde reprezentuje TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem, patří mezi nadějné mladé šermíře, oddíl reprezentuje nejen na domácích soutěžích, ale i v zahraničí a za tento rok dosáhl řady úspěchů, např. vyhlášen sportovcem roku 2014 města Bystřice nad Pernštejnem, nominace na světový pohár kadetů, 18. místo v kategorii mladších žáků v polské Wroclavi (24 zemí, 213 šermířů), 1. místo v žebříčku Českého poháru Mistrovství republiky mladší i starší žáci, získání ceny Talent Vysočiny Kristýna Krásová, 8. ročník 2. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí. Monika Trnová, 9. ročník získala 13. místo ze 40 soutěžících v okresním kole dějepisné olympiády. Anna Votavová, 9. ročník 24. místo v okresním kole chemické olympiády. Klára Němcová, 9. ročník 3. místo v okresním kole chemické olympiády, 4. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí. David Pumpinec, 9. ročník 2. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Kromě těchto individuálních soutěží, školu reprezentovaly také kolektivy dětí a v sálové kopané na turnaji ve Svratce družstvo ve složení: Pavel Bojanovský, Adam Bureš, Dušan Buršík, Daniel Dobiáš, Petr Novotný, Jan Prüger, Vondrová Lada, Vít Vraspír získalo 2. místo z osmi družstev; ve čtyřkolové soutěži žáků 4. a 5. ročníků Čtyřlístek v Bystřici nad Pernštejnem naši žáci zvítězili; ve vědomostní soutěži žáků 5. ročníků Všeználek v Bystřici nad Pernštejnem družstvo ve složení Štěpán Buršík, Richard Ondrůch, Vít Peňáz a Zuzana Podsedníková zvítězilo a postoupilo do okresního kola.

4 Všichni žáci zaslouží velký dík za to, že se chtějí naučit něco navíc a že reprezentují školu a dosahují pěkných výsledků a rovněž patří dík i všem pedagogům, kteří žáky připravovali. Vítězné literární práce soutěže Požární ochrana očima dětí: Proč stále riskuji? Už míjíme školu a moje tělo již začíná naplňovat adrenalin. Náš cíl je dům místního blázna. Jeho sousedé volali na základnu, že se nekontrolovaně kouří z oken, která jsou otevřená jako každé léto. Uši mám zaplněné tím nepříjemným zvukem sirény, jenž ruší klid tohoto malého, jindy poklidného městečka. Zatínám bezděčně pěsti při pomyšlení, že budu opět riskovat život. A proč? Kvůli lidské hlouposti. Rozpadá se mi manželství. Vzpomenu si na hádku, kterou jsme před večeří měli se ženou. Pěsti mám stále zaťaté, až mi bělají klouby. Jsme na místě. Vyskakuji z auta a za mnou několik dalších mužů. Každý jdeme po své práci, jak to máme již tisíckrát nacvičené. Musím si ty nepotřebné myšlenky vytlouct z hlavy. Teď jdu zachránit lidský život, nesmím mít žádné pochybnosti, nesmím! Ostatní začínají hasit. Já mám teď v nehořlavém obleku se svým dlouholetým přítelem Petrem vejít do budovy a vyhledat toho starého blázna. Podle popisu sousedů má v prvním patře ložnici. Nemůžu dostat z hlavy tu naši hádku se ženou. Zase se jí nelíbí, že jsem stále pryč. Dala mi ultimátum, abych změnil zaměstnání. Zatřesu hlavou. Srdce mi buší o závod. Ucítím na rameni ruku se slovy: Jsi v pořádku? Ta otázka mě konečně probere. Kývnu hlavou a nasadím si kyslíkovou masku. Teď! prořízne výkřik všeobecný zmatek. Konečně jsem schopen se soustředit a na ten povel vykročíme s Petrem do chřtánu hořící budovy. Naše oči, uvyklé na kouř, okamžitě vyhledají schodiště. Tady je! Masivní dubové schody, vedoucí až nahoru, vypadají vcelku nepoškozené. Oba rychle, ale přesto opatrně vyrážíme vpřed. Jde tu o vteřiny. Každý schod zaskřípe. Už jsme téměř nahoře Ale přecenili jsme schopnosti schodiště. Petr je nahoře, ale pode mnou se propadá předposlední schod. Celé schodiště se začíná bortit. Dlouhý odraz Pozdě! Křiče padám i s troskami schodů dolů, do hlubin plamenů. Jakoby někdo vypnul zvuk. Plameny mne olizují, přesto však necítím žádné teplo ani bolest, pouze strašnou bezmoc. Proč to stále dělám? Proč nastavuji svůj krk za jiné? Má to smysl? Zaslouží si to? Rozpadá se mi manželství a proč? Nevidím smysl!!! Zavírám oči, ocitám se ve tmě. Ne, není to úplná tma. Je tam malé světýlko. Ne, není malé. Stále se zvětšuje. Není to světlo, jsem v místnosti. Já ji znám, je to náš bývalý byt, zde jsem bydlel jako malý. Ano, ano, už vidím maminku a malého blonďatého chlapce, sedícího u okna. Ten chlapec jsem já?! Pavlíku, co tam stále vyhlížíš? ptala se maminka malého chlapce. Šlyším houkání hašičů, ulčitě jšou blíško, odpovídá malý, sotva pětiletý chlapec. Ach, ta tvoje posedlost hasiči, povzdechne si maminka. Proč bys chtěl být hasičem, proč chceš tolik riskovat? zeptala se krájíc mrkev do polévky. Chlapec se na ni dlouze zadíval, v očích podivný lesk, a odpověděl: Plotože chči být hldina! Když se opět probouzím, jsem v nemocnici a na rtech mi stále visí slovo: Protože chci být hrdina. Klára Němcová, 9. ročník Požár Mladá rodina z venkova se přestěhovala do nového bytu na pražském sídlišti. Rodiče získali práci a jejich dvě děti, desetiletá Anička a osmiletý Péťa, chodily do nové školy. Celkem dobře se jim žilo, až jednou V sobotu zavolala maminčina kamarádka, že pořádají zahradní oslavu, protože kolaudují nový dům. Nebyla to však akce vhodná pro děti, proto rodiče poprosili sousedku, zda by na děti dohlédla. Sousedka byla čiperná osamělá důchodkyně, která si občas přivydělala hlídáním dětí v domě. Sousedka prohlásila: Buďte bez starosti, o děti se postarám, klidně jeďte! Všechno probíhalo v pohodě do chvíle, než si sousedka vzpomněla, že každou sobotu odpoledne jezdí na hřbitov, na hrob svého manžela. Ani tentokrát nechtěla návštěvu hřbitova vynechat, říkala si,

5 že děti jsou už dost velké, aby nemohly být hodinku bez dozoru. Děti slíbily, že si budou zatím hrát. Sousedka klidně odjela. Anička s Petrem si hráli, čas jim pěkně ubíhal. Najednou si Petr vzpomněl, že by mohli udělat hlídací babičce, jak říkali sousedce, radost tím, že sobě i jí připraví svačinku. Navrhl Aničce: Máme bábovku, tak si k tomu uvaříme čaj a počkáme, až se babička vrátí. Anička samozřejmě souhlasila, vždyť jsou už přece velcí a čaj připravují i rodičům. Tak se děti pustily do přípravy svačiny. Anička nakrájela bábovku, Péťa připravil talířky a hrnečky a dal vařit na sporák vodu na čaj. Všechno bylo, jak má být, kdyby děti nezapomněly na vodu. Voda vřela a šplíchala z konvice na sporák. Anička si toho nakonec všimla a honem popadla utěrku, že vodu utře. Plotýnka však byla celá dočervena rozpálená, a tak utěrka začala hořet. Anička se polekala a hořící utěrku odhodila. Naneštěstí na stůl pokrytý ubrusem. Ten se od hořící utěrky snadno vzňal, kousky hořícího ubrusu padaly na podlahu do koberce a oheň se začal šířit po kuchyni. Anička si uvědomila, že se ve škole učili o chování v mimořádných situacích a že zná telefonní čísla, kterými se přivolávají záchranné složky, tak popadla telefon a vytočila číslo 150. Dispečerka, která její volání přebírala, rychle vyhodnotila situaci a po sdělení adresy vyslala hasiče do akce. Mezitím se vrátila sousedka ze hřbitova, a když viděla tu spoušť v kuchyni, začala jednat. Děti odvedla k sobě do bytu, vzala mokrou deku a snažila se oheň na koberci utlouct. To už také do bytu vtrhla zásahová jednotka hasičů a díky jejich rychlému jednání se podařilo oheň záhy zlikvidovat. Požár nakonec nezpůsobil ani tak velkou škodu. Velitel hasičů pochválil Aničku za její duchapřítomnost a za včasné zavolání pomoci. Sousedka zavolala rodičům, ti se samozřejmě ihned vrátili domů a byli rádi, že se nestalo nic dětem. Nově vymalovaná kuchyně, ohořelý stůl, nový koberec, který zakryl popálenou dlažbu, zůstaly jako němá připomínka kuchtění jejich dětí. Kristýna Krásová, 8. ročník Ve školním roce 2014/ 2015 probíhalo firmou SCIO testování 3., 5. a 9. třídy Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Stonožka 9, prostřednictvím které testuje firma SCIO žáky v 9. ročníků v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Nejvíce se žákům dařilo v matematice, kde byla třída zařazena mezi úspěšné školy a hodnocení výsledků v matematice bylo nadprůměrné, škola byla zařazena mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nadprůměrné výsledky měla třída i v českém jazyce, dosáhla lepších výsledků než 70 % zúčastněných škol. Svými výsledky v anglickém jazyce se naše škola řadí mezi průměrné školy, má srovnatelné výsledky s polovinou škol v republice. Porovnáním výsledků testů v jednotlivých předmětech se ukázalo, že studijní potenciál žáků v matematice a českém jazyce je využíván dobře a optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni studijních předpokladů. Testováním v anglickém jazyce v porovnání s výsledky testu studijních předpokladů se zjistilo, že žáci pracují pod svoje možnosti a ve skutečnosti mají navíc. Testování žáků 3. ročníku se týkalo českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, oblasti člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Celkově byly výsledky prezentovány jako nadprůměrné, škola měla lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Nejlepších výsledků, které firma SCIO prezentovala jako špičkové, dosáhla třída v anglickém jazyce a zařadila se tímto mezi 10 % nejlepších škol v testování. Velmi dobrých výsledků dosáhla v českém jazyce, kde byla třída hodnocena jako velmi úspěšná, měla lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol, v matematice byla hodnocena rovněž nadprůměrně, výsledky měla lepší než 70 % škol, v oblasti klíčových kompetencí patří škola mezi lepší průměrné školy s výsledky lepšími než 60 % zúčastněných škol. V oblasti člověk a jeho svět výsledky byly výsledky hodnoceny jako podprůměrné a v této oblasti patří naše škola mezi školy se slabšími výsledky. Na tuto oblast je třeba se v tomto ročníku více zaměřit, především připravit žáky na daný způsob testování. Testování 5. ročníku probíhalo v matematice a českém jazyce, testování se týkalo i zjištění obecných studijních předpokladů žáků. Porovnání výsledků obecních studijních předpokladů a matematiky se ukázalo, že studijní potencionál žáků je využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni

6 jejich studijních předpokladů. Je vidět, že učitelé se studijním potencionálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci pracují i nad své možnosti. Výsledky v testování v českém jazyce jsou hodnoceny jako nadprůměrné, naše škola byla zařazena mezi úspěšné školy s výsledky lepšími než má 80 % zúčastněných škol. Výsledky v matematice byly prezentovány jako špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Anglického jazyka se škola zúčastnila v rámci projektu SCATE.78 % žáků třídy splnilo očekávaný výstup (úroveň A1) z toho se 22 % žáků se dostala dokonce na úroveň A2. Obecně ve všech ročních narážíme na problémy s probíraným učivem. Vzhledem k tomu, že testování probíhá během školního roku, setkáváme se s případy, kdy je učivo probíráno až po průběhu testování (např. v 5. ročníku jde konkrétně o učivo geometrie - obsahy obrazců, pláště těles, v 9. ročníku funkce, v anglickém jazyce jsou často problémy s rozdílnou slovní zásobou). Historie Vypsáno z kroniky Stalo se před 30 lety - v roce 1985 Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození republiky. Oslava byla v sokolovně. Program slavnostního večera 9. května zajišťovala hlavně základní škola: žákovský pěvecký soubor J. Neškrabala, tanečníci Z. Štěrbové. Cvičenky vedené A. Málkovou předvedly ukázku spartakiádní skladby pro starší žákyně. Další program zajistil pěvecký sbor Osvětové besedy a učni železničního učiliště. Přítomni byli zástupci Střední skupiny sovětských vojsk v Československu a čestný host - bývalý velitel partyzánského oddílu Jermak-Komarov. Všechny spartakiádní skladby, které žáci školy nacvičili, byly předvedeny na Místní spartakiádě 85 u sokolovny při oslavě Dne dětí. Žáci pak ještě cvičili na okrskových spartakiádách v Dolní Rožínce a Bystřici n. P. a okresní spartakiádě ve Žďáru n. S. Šest starších žákyň s vedoucí učitelkou A. Málkovou se pak zúčastnilo celostátní spartakiády v Praze. Provoz mateřské školky nestačil na zvýšený zájem o umístění předškolních dětí v Jimramově. Proto část dětí byla umístěna do školky v Unčíně. Dopravu zajišťoval závod Vigona. Členové TJ Sokol a SSM (Socialistický svaz mládeže) budovali za požární zbrojnicí volejbalové a tenisové kurty. Místní organizace Svazu požární ochrany v Jimramově oslavila 13. a 14. července 110. výročí založení SDH. Před zbrojnicí byla uspořádána výstava techniky a v zasedací místnosti výstava dokumentů. 14. července se setkalo před zbrojnicí mnoho požárníků z okolních sborů a po pochodu městečkem byla slavnost završena zábavou v Bludníku. Mladí požárníci vedení P. Novotným se zúčastnili tábora mladých požárníků Českého ÚV ČSPO u rybníka Milavý v jižních Čechách. Na výroční schůzi požárníků převzal funkci předsedy od F. Svobody J. Semerád a funkci velitele Z. Bureš od K. Šindlera. Sbor dostal do užívání nové vozidlo AVIA 31 - DA 12. V zámku, kde sídlilo železniční učiliště, byly v severozápadním křídle budovány nástavby 2. poschodí pro pokoje a sociální zařízení pro učně. Nedostatek ubytovacích prostor řešilo ředitelství ubytováním učňů v bývalé škole v Borovnici. Silničáři opravovali most přes Fryšávku na Borovnické ulici. Do Borovnice se objíždělo přes Sedliště. Od té doby projíždí většina spojů autobusové linky do Poličky přes Sedliště.

7 V Sedlištích bylo vyměněno potrubí společného vodovodu z roku 1948 za polyetylénové. Nové domky na Sedlišťské ulici byly napojeny na jimramovský vodovod. Požárníci v Trhonicích přestavovali zbrojnici. MNV přispěl částkou 84 tisíc korun, pracovali brigádníci. Do Domků byl zaveden telefon. Byla vyasfaltována Panská ulice. Ulička v Hliníku dostala povrch z obalované drti. Vypsal Pavel Novotný. Čtěte a prohlížejte také na ************************************************************** Vzpomínka na konec 2. světové války v Jimramově Dne , když Praha volala rozhlasem o pomoc, propukla v Jimramově ozbrojená revoluce. Nejprve odzbrojeni byli němečtí četníci (6), kteří se chystali k výjezdu do Nového Města. Tak získány první zbraně, 5 pušek, 1 automat, 6 ručních granátů. Nato odzbrojeno 20 mužů organ. Tothovy. Potom vzdalo se oddělení Maďarů (50 mužů a štáb), ubytovaných v zámku, od nichž získáno 50 pušek, 6 kulometů, vysílačka atd. Zbraně byly rozděleny dobrovolníkům, jichž stále přibývalo. Vytvořen revoluční národní výbor v čele s odborným učitelem Josefem Mrštíkem, jenž společně s Josefem Hortvíkem, čs. majorem v.v., a místními četníky přijal vedení odboje. Všecky silnice obsazeny hlídkami, v lesích nahromaděny záseky, zřízeny u silnic i střelecké zákopy, telegrafní i telefonní vedení přerušeno. Podobné akce prováděny i v okolních vesnicích spojených spojkami bicyklistickými s Jimramovem. Tak proměnil se Jimramov ve vojenský tábor, kde zorganizovány nejen akce vojenské (bojové), ale i služba zdravotní (lazaret), k níž hlásilo se mnoho žen a dívek. Pak již šlo o činy skutečně válečné. Na poličské silnici (od Korouhve) odzbrojeny menší skupiny maďarských vojáků. Zajatci odvedeni do městečka. Na borovnické silnici došlo k přestřelce s hlídkami SS, které přijely na třech motorkách. Při tom byl zastřelen dobrovolník Samuel Němec, úředník ze Sedlišť, a zraněn mladý Šmatera z Jimramova. Tři esesmani s lehkým kulometem pronikli pak pěšky do městečka, cestou na silnici zajali 3 naše dobrovolníky a dostali se až na nádvoří zámku, kde Maďaři právě předávali zbraně a zaučovali naše bojovníky, jak s nimi zacházeti. Na nádvoří zámku vyvolali Němci přestřelku, při níž byl jeden z nich, který zvláště zuřivě si počínal, na místě zastřelen a druzí dva zajati. Odpoledne téhož dne vypravil se četn. strážmistr s 15 dobrovolníky do Trhonic, kde odzbrojili 40 Maďarů. Ukořistili ruční zbraně, kulomety, pancéřové pěsti a povoz s municí. Večer přijela 2 nákladní auta z Věcova osazená ruskými partyzány. Partyzáni zastřelili nejprve 6 něm. četníků, 2 esesmany a 3 místní zrádce, zavřené v obecní šatlavě. Potom podnikli s místními dobrovolníky výpravu proti dalečínským SSmanům, usazeným v tamním zámku. Výprava byla bezvýsledná, poněvadž okolí zámku bylo podminováno a naši neměli těžkých zbraní. V neděli 6. května brzo ráno odjeli 3 gardisté s velitelem maďarského vojska koňmo do Telecího, kde odzbrojili maďarskou posádku a zbraně dali místním občanům. Stejně zařízeno odzbrojování Maďarů v Korouhvi a Oldříši. Na poličské silnici u Vápenky odzbrojeno 450 Maďarů a maďar. Slováků, jedoucích od Polička. Ukořistěno mnoho zbraní lehkých, 2 granátomety, 2 minomety, 3 protitanková děla. Maďaři odvedeni do Jimramova, ubytováni v měšť. škole, kde setrvali přes celou dobu ústupu něm. armády Jimramově, aniž co Němci zpozorovali. Jejich zbraněmi vyzbrojena řádně místní armáda i okolní obce. Až z Německého přišli si dobrovolníci pro zbraně. Zbraně dostali také Dalečín, Míchov, Sádek a Lhota. Německé represálie začaly. Již ráno přijelo 9 SSmanů z Dalečína do Unčína, nařídili odklidit překážky ze silnice a pak jeli dělat pořádek do Ubušína, kde zastřelili Dobiáše a Kováře. Partyzáni ze

8 Strachujova vypravili se proti nim, přijeli však pozdě. Zůstali v Unčíně. Tam přijel předvoj pancéřové divize, která byla vyslána potlačit revoluci. Partyzáni zahájili na ně palbu a rozbili jim 3 velká auta. Němci dostali posilu, odstranili překážky a postupovali na Jimramov. Také od Ubušína postupovali pěší SSmani na Jimramov. Celá jimramovská posádka stažena směrem k Strachujovu a obsadila všechny strategicky důležitá návrší. Mezitím pronikla něm. kolona 83 obrněných aut, sesílaná SSmany z Dalečína, až k Jiříčkově zahradě nad Pilátkou. Zde narazila na záseky. Němci utvořili rojnice a chystali se k útoku. Jimramovští je však přivítali prudkou palbou ze všech svých zbraní. Ani děla nemlčela. Maďarský dělostřelec Jos. Szabo (vel. Pišta) mířil tak přesně, že hned první ranou zasáhl dvě muniční auta v čele kolony. Tato vyletěla s ohromným rachotem do povětří a Němci, kteří neočekávali takový odpor, dali se na útěk zpět jsouce zasypáváni palbou z pušek a kulometů ze všech okolních návrší. Němci ustoupili téhož dne do Unčína a druhý den na ústupu byli u Písečného a Domanínka rozprášeni. V boji tomto byli zraněni dobr. Josef Pala a Vl. Švanda, z nichž první zemřel. V ten den vznikla jimramovská revoluční píseň, jejímž autorem byl Jos. Pavelka.

9 Nebyli však všichni jimramovští srdce statečného. Více opatrných vyhledalo kvapem úkryty v podzemí, říkalo se jim potom podzemní pracovníci, někteří utekli až do Bombaje, na Rabuňku a do Spělkova. Kdosi nalezl dva reservní důstojníky schované v slámě ve stodole. Jádro jimramovské armády tvořila mládež kolem let a starší vojáci ze světové války. V ohavně deštivém počasí konali hlídkovou službu v polích až 20 hodin, nemohouce býti vystřídáni. V pondělí dne 7. května zdokonalována ochranná zařízení. Asi 60 Maďarů, vojáků, převléklo se do civilních šatů a přidalo se k našim. Konali potom službu u speciálních zbraní, zvláště u těžkých kulometů a děl. Úřad starosty obce přenesen na předsedu národního výboru. Téhož dne k večeru došlo hlášení jízdní hlídky, že přes Nedvězí přijíždí kolona SSmanů o síle asi 150 mužů. Naši bojovníci obsadili všechna návrší kolem silnice poličské a trhonické a postupovali jim v rojnicích vstříc. U trhonické vápenky došlo ku srážce, v které bylo zastřeleno 11 a zajato 15 SSmanů. Ostatní utekli. Boj trval 1 ½ hodiny. Ukořistěna 2 auta, motocykl aj. Naši neměli ztrát. Tak vyhráli i druhou bitvu. K úspěchu tomu přispěla take válečná lest. Jistý muž z Trhonic zajat SSm. namluvil jim, že v Jimramově jest 2000 dobře ozbrojených partyzánů. A zatím jimramovští hoši měli pušky a automaty v ruce právě druhý den. Přivítali však útočníky tak prudkou střelbou, že tito uvěřili řeči trhonického občana. V úterý den 8. května obsazena partyzány muniční továrna v Poličce. Obsazení provedl komisař part. Zacharov se 4mi partyzány a velitelem četnictva v Jimramově! Z mun. továrny dovezli do městečka zásobu dělostřelecké munice. Téhož dne přišla od Korouhve německá vojenská jednotka s československou vlajkou v čele. Do pochodu si zazpívali: Kolíne, Kolíne! Zajatí Němci byli z městečka odsunuti do Svratky. Rozvrat armády německé byl zřejmý. Téhož dne táhla oddělení jimramovs. dobrovolníků o počtu 150 mužů do Korouhve, kde se jim bez boje vzdali Němci ze Slezska, odepřeli však jíti do zajetí. Od Poličky přijížděli dva němečtí parlamentáři, jimž vyšli vstříc čs. majoři Hortvík a Kutnohorský. Vyjednavatelé žádali volný průjezd ustupujících něm. kolon od východu i od Poličky přes Jimramov k Novému Městu. Ohromné této přesile nebylo možno odporovati, bylo však nutno, aby kolony od Poličky přes Korouhev ustupující změnily směr ústupu na Trhonice, poněvadž most jimramovský na sil. poličské byl částečně zbořen pro stavbu nového mostu dosud nedokončenou. Německé kolony přijíždějící od Ubušína zaplavily úplně dolní část městečka, a když potom přibyly ještě druhé od Borovnice a Bystrého, byl celý Jimramov něm. vojskem všeho druhu ucpán. K večeru před příjezdem prvních německých kolon stáhli se ozbrojení dobrovolníci z jejich posicí do Jimramova, skryli zbraně, poněvadž na nějaký odpor nebylo pomyšlení. Oddělení asi 100 dobrovolníků musilo se narychlo ukrývati v budově katolické školy, odkud se teprve druhý den, kdy byl Jimramov plný Němců, s odznaky sanitní služby lstí dostali ven. Němci obsadili nároží ulic kulomety. Od 9. hod. večer dne 8.5. nastal hromadný útěk Němců. První přijela obrněná auta a tanky. Tato při jízdě do Horky pálila před sebe z kulometů. Silnice od Ubušína přes Jimramov k Věcovu byla plná aut, ženoucích se zběsile kupředu. Vypovědělo-li auto (a bylo jich mnoho) službu, shodili je Němci ze silnice dolů, aby nepřekáželo. V noci bylo viděti plameny šlehající ze zapálených aut, stále ozývaly se výbuchy hořících aut muničních. Noc změnila se v hotové peklo a proud osvětlených aut, jedoucích od Ubušína, neměl konce. Dne 9. května (ve středu) byl velitel dobrovolníků Josef Mrštík se svým synovcem Ladislavem Baštou při svém návratu ze Sedlišť na mostě stojící něm. hlídkou zastřelen. Oba byli pak vhozeni do rozvodněné řeky. Zatím útěk Němců stával se stále bezhlavějším. Rozvrácené jednotky odhazovaly zbraně, granáty, pancéř. pěstě, výstroj, hodnostní odznaky, shazovaly z aut nářadí, aparáty, psací stroje, knihy, spisy, potraviny v pytlích a bednách, léčiva, inu vše možné, jen aby na autech a povozech mohly co nejrychleji prchati na západ do Čech, vstříc západním armádám, neboť měly před Rusy ohromný strach. Silnice nestačily, vozidla jela i po polních cestách a polích vedle silnic. Opuštěné vozy s koňmi stály po všech koutech Jimramova, v lesích i polích, tisíce koní pobíhalo po polích i lukách, živíce se na svou pěst.

10 Řady prchajících byly stále sešlejší a na konec se k nim připojily bídné povozy prchajících německých civilistů a mnoho těch, kteří s uzlíky svého majetku pěšky prchali. Tento pochod hrůzy a bídy trval dvě noci a dva dny. Tak viděl r Jimramov konce Hitlerova snu o světové nadvládě Německa. Druhá světová válka skončila. Dne 10. května 1945 k večeru projela městečkem první ruská auta. Nezdržela se však zde. Večer přijeli na autech i koňmo Rumuni, kteří druhého dne odjeli směrem k Novému Městu, Bystřici a Žďáru, kde čistili lesy. Dne 11. května 1945 přišli Rusi. Byli nadšeně uvítání obyvatelstvem městečka. V Jimramově a okolí bylo ubytováno asi 1200 mužů rus. vojska. Byli to oddíly technické, sapéři, pontoniéři, mnoho koní a povozů. V Jimramově byli ubytováni do konce května, potom se přestěhovali do krásně zařízeného tábora v Hoře, který sestával asi ze 40 velkých pavilonů, z nichž mnohé vynikaly velmi vkusnou stavbou. K táboru postavili od poličské silnice silnici, která ústila do nádherně provedené brány tábora. V tomto táboře zdrželi se do 1. července t.r., kdy nastoupili cestu do své vlasti. Tábor potom hlídalo 15 mladých dobrovolníků. S politováním musím jako kronikář konstatovati, že neznali cenu cizího majetku a s místním obyvatelstvem jednali jako s poraženými a nikoliv jako s bratry. Vyžadovali od obyvatelstva mnoho úsluh, mnohdy nesmyslných. Mužům jimramovským pak nastala práce s odklízením rozbitých aut, povozů, zbraní a munice.. Nevybuchlá munice byla pyrotechniky ničena u trhonické vápenky, při čemž přišlo několik lidí o život. Koně potulující se v polích byli pochytáni a odvedeni do shromaždišť. Zbytků aut a povozů bylo různě upotřebeno. Přes to lze ještě dodnes najíti v lesích zbytky aut a jiných vojenských povozů a v Ochozi dodnes leží jeden tank Tigr, který se silnice, jsa puštěn, proklestil si cestu lesem do údolí, kde cestu svoji dokonal. A tak vyplnila se pravda přísloví napsaného na starém nástěnném obrazu v zámecké zahradě (malovaném českým malířem Štefanem) Omnia tempus habent tj. Všeho do času. Doslovný opis z kroniky Jimramova, kterou psal J. Pavelka ****************************** Pamětní kniha obce Trhonice - pokračování Doba revoluční Nadešel rok 1945 a s ním se přiblížil vítězný 9. květen. V té době se každý obával, že naše záhuba je již za dveřmi, vysvitlo slunko naděje, když přišla zpráva, že padnul Berlín a německá armáda kapitulovala. Nastala doba odboje, doba revoluce. Nadešel 5. květen, naše vláda vydala provolání, aby se každý, kdo může, chopil zbraní a pomáhal při odboji. 5. květen zůstane památný pro náš kraj. Toho dne začal v Jimramově odboj. Lidé se chopili zbraní, aby se zbavili nepřítele a odstranili jejich přisluhovače. Procházka a Bednář z Benátek byli zatím zavřeni. Byli odzbrojeni místní němečtí četníci. Zbraně byly též získány odzbrojením maďarských vojáků, kteří se ve velkém počtu utábořili v Jimramově a okolních vesnicích. V naší obci jich bylo ubytováno od i s koňmi. Každý podle místa měl 1-6 Maďarů a též tolik koní. Tito vojáci se chovali celkem slušně. Pro svoje koně krmivo nefasovali, pouze pro sebe trochu jídla. Koně museli živit místní zemědělci. Na vojnu již byli dopáleni, a proto, když je přišli naší lidé z Jimramova odzbrojit, zbraně rádi odváděli. Někteří se dokonce přestrojili do civilních šatů a pomáhali při odboji. V tomto odboji bojovali hlavně partyzáni, kteří byli v okolních lesích ubytováni. Do Jimramova se vozily zásoby všeho druhu do společné kuchyně na evangelické faře, kde se vařilo. Byly postaveny hlídky na okolních kopcích, u Poulovy bořinky, u Štursovy březinky, u vápenky, v Západech, kde měly spojení s okolními hlídkami.

11 V neděli byla přestřelka Němců s naším odbojem. Dále se jimramovský odboj střetl s německými vojáky, kteří jeli do Bystřice auty. Byli však zneškodněni, a tím byly získány další zbraně a střelivo. Tyto přestřelky činily dojem o velikém boji, byly však přehnanými zprávami ještě zveličovány a někteří z odbojů odkládali zbraně. V úterý navečer přišel však znovu rozkaz od partyzánů zbraně ihned rozdělit. V pondělí navečer šli hoši Josef Michek, Josef Kovář a Alois Dvořák s odevzdanými zbraněmi do Jimramova. Když šli nazpět, narazili u Šťastného kříže na 32 německých vojáků, kteří šli od Nedvězího do Jimramova odboj zlikvidovat. Hochy ihned zajali a hnali před sebou, Kdyby se pokusili o útěk, byli by ihned zastřeleni. U vápenky se Němci střetli s partyzány. Nastala přestřelka. Německých vojáků se zmocnila panika. Toho naši hoši využili a utekli. Tato přestřelka si vyžádala několik mrtvých a zajatých, ostatní se pak rozutekli. K ránu pak byli zajati ještě tři. Jeden raněný voják od večerní přestřelky byl dán k Janáčkom č. 1. Druhý den byl pak partyzány odvlečen a zastřelen. Odpoledne šli Adolf Dvořák od Kynclů č. 21 a František Mlynář pro zakopaný kulomet k Poulově bořince. Byli však napadeni a zajati hlídkujícími německými vojáky, trýzněni a odvlečeni do Bystrého na zámek. Tam byli vyslýcháni a znovu trýzněni, ale na přímluvu českých lidí na vlivných místech, byli druhý den propuštěni. Navečer byl dán rozkaz od partyzánů odstranit všechny překážky ze silnic a cest, aby mohla volně projíždět kapitulující německá armáda. Jako hromová rána přišla zpráva, že v Jimramově byl postřelen velitel odboje Josef Mrštík a Bašta. Byl odplaven vodou až k Benátkám. Šli z hlídky ze Sedlišť a, dosud ozbrojeni, byli zastřeleni na Grauzovým mostě německými vojáky a vhozeni do řeky. Pan Mrštík sice z vody vylezl, byl však postřelen do břicha a v nemocnici skonal. Byli pochováni oba do společného hrobu za veliké účasti lidu na katolickém hřbitově. Dále pak přišla prosba o občerstvení pro ČSL dezertéry z německé armády tábořící pod Horou. Obětaví občané uvařili kávu, poslali chleba, což jim vezl pak Dudek. Během rozdávání jídla se ze tmy ozvala střelba. Všichni se polekali a rozutekli, zanechavše jídla. Teprve druhého dne byly nádoby přivezeny zpět. Té noci, , asi v 10 hodin, začaly projíždět první obrněné tanky a vozy po silnici, dále jízda a vozatajstvo od Ubušína k Jimramovu. Jak kdo mohl, utíkal, aby se zachránil před ustupující armádou. Ruští letci rušili ústup rozbíjením silnic, takže brzy byly zablokovány vozidly všeho druhu. Pak se všechno hrnulo polními cestami a po polích, ze kterých brzo vznikly veřejné cesty. Jimramovské náměstí bylo přeplněné. Když měl některý vůz poruchu, vojáci jej převrhli a zapálili. Munice bouchala, ohně plály po celé noci. Jeden pancéř byl zapálen pod Šťastného stavením na Dolejšově cestě. Od hořícího pancéře se chytlo dříví tam vyrovnané a přerváno bylo elektrické vedení. Oheň byl brzy uhašen. Silnice od Nedvězího byla rovněž uvolněna od překážek. Pancéře a tanky jezdily po vesnici a po cestě ke křížku a k Hoře. Největší záplava byla od Ubušína do Jimramova. Když silnice nestačily, jezdilo se, kudy se dalo. Nejnutnější věci překládali na jiné vozy a ostatní vyhazovali ven. U cest se povalovala mouka, cukr a z pytlů utíkající Němci vyhazovali konzervy a ničili je. Co se dalo, zapálili. Zdejší občané se přece přes chaos a nebezpečí odvážili a pohozené potraviny a věci odnášeli domů. Na polích a lukách se pásli volně pobíhající koně a ničili úrodu. Některé koně si naši hospodáři chytili a odvedli domů. Pracovali s nimi na poli. V příkopech kolem silnic bylo plno poházených zbraní, munice a nepojízdných vozidel. Od partyzánů byl vydán rozkaz vojáky odzbrojovat. Někteří přesto ale zbraně nevydali. Pokračování příště Údolí krásných snů od Josefa Pavlíka pokračování Přišla zima do kraje. Zapadlé cesty, zasněžené stromy, zamrzlá řeka, stráně pokryté sněhovou vrstvou všude sníh, sníh, sníh Celé údolí se schoulilo pod sněhovým krunýřem. Z komínů domů stoupají proužky dýmu. Každý človíček, který nemusí ven, sedí u kamen. Taková je velká zima. Ostrý mráz.

12 I Josefina dnes nevychází. Sedí u okna a pozoruje sněhobílou krásu, kochá se pohledem na obalené stromy, na velké závěje kolem cesty. Přinesla jsem ti dopis, povídá matka mezi dveřmi od kuchyně, Mrštík píše Josefina vezme psaní, otevře a ponoří se do textu, dychtivě přelétává řádek za řádkem. Vilém nepsal předlouhý čas a teď se ptá, proč nepíše, proč se Josefina zlobí ale to sám nepřizná, že je to on, který nepsal. Stejně je složitá povaha. Jednou plný pozornosti, krásných postřehů a obratů, kterými vyjadřuje bohaté myšlenky o všem, o čem píše, podruhé dovede podsunout myšlenku, která nepotěší. Klidně píše o dívkách, které potkal. Obrací se na ni jako na přítelkyni. Přítelkyně! Teď nachází pravý stav věcí a pojmenování. Chtě nechtě musí přiznat, že Vilémův vztah k ní a její k němu je právě tento. A je tomu tak dobře. Jen nerada si uvědomuje skutečnosti, ale je přece o čtyři roky starší, Vilémovi je teprve dvacet let, je plný neujasněných představ, ideálů, pln zájmů, mnohdy impulsivně se rozhodne Příliš horké srdce má Vilém píše, že dokončil už obraz Amée a taky, že osmého prosince pojede na zájezd do Prahy do Národního divadla. Jak mu závidí Být v Národním divadle Alespoň jednou dostat se do Národního divadla Zlobí se na Viléma, že dlouho nepsal A pak se zlobí zase na sebe. Závěrečná část dopisu Josefinu trochu rozviklá její rozhodování. To místo, kde Vilém píše, aby, než pojede do Prahy, mu odepsala a neponechávala ho v nejistotě. Váhá. Má, nebo nemá napsat?... Přece odepsala na Vilémův dopis z 31. listopadu Jsou tu vánoční svátky. Tak jako všude v jimramovských rodinách a v celém okolí dodržují se tradiční zvyky i u Břenků. Celá rodina je shromážděna u stolu, po slavnostní večeři se vypráví, znovu se vzpomínají všechny události roku, pak se zpívá a provádějí různé zvyky a obyčeje. Lije se olovo na misku a podle tvarů se soudí na budoucnost, děvčata házejí střevíčkem přes hlavu a jsou ráda, když špička boty ukáže ven. I Josefina házela střevíc. Ale špička se otočila dovnitř. Vidíš, zůstaneš doma, nevdáš se, řekne vesele paní Břenková. V podtextu jejího hlasu je cítit osten výčitky, který vycítí jen zase žena. Co ty víš, maminko, snaží se zmírnit Josefina obsah vyslovené myšlenky, uběhne rok a zase bude nová příležitost Pravda pravdoucí, bručí Břenek, ženské, já se vám divím Potom všichni krájejí jablíčka, podle jaderníku posuzují, zda budou zdrávi, louskají ořechy, pouštějí skořápky se svíčkou Do pozdních večerních hodin je stále co dělat. Měsíc se nakloní a zvědavě nahlédne do oken, ale to už všichni v domě oddychují spánkem spravedlivých. Jen Josefina vyhlíží na nebi hvězdu, chvějící se, velkou a jasnou. Mráz venku přituhuje a nad Jimramovem se rozprostírá sváteční noc. Na Štěpána chodí malí koledníci o koledu, ale také i velcí přicházejí. Přišel i pan učitel, dodržující zdejší dlouholetou tradici, přišli i další přátelé. Po Novém roce přichází dopis od Viléma, Je datován prvním lednem Josefina se nestačí divit obsahu. Vilém píše o své známosti, kterou navázal při zájezdu do Prahy: Seznámil jsem se tam s netí Hálkovou, roztomilým děvčátkem, a nemohl pro ni dvě noci spáti. Díblíku! Je na Kladně bytem. Sama mi do notiční knihy napsala svou adresu Vilém se chlubí Josefině se svým novým objevem. Takový je, vzplane a hoří a hoří Teď hoří velkou láskou k Józe Hálkové. Josefina složí pomalu dopis, uloží k ostatním, stoupne k oknu a dívá se na protější dům. Matka ji zastihne v zamyšlení. Co je ti, Josefino? Usměje se na matku a klidně odpoví: Nic, maminko, jen se dívám, jak je ten letošní leden obzvlášť studený a nevlídný.

13 Břenková se podívá nechápavě na dceru a beze slov odejde do kuchyně. Fabiánská zima nevadí, přeběhne a všichni ví, že se blíží každým dnem nový čas. Sluníčko se stále více a více zubatí, začíná hřát. Až se rozehřeje, je to březen se vším všudy. Josefininy dny přeruší jen Vilémův březnový dopis. To když znovu čte, jak se Vilém svěřuje a píše o Józe Hálkové, jak spolu hovořili o mnoha krásných věcech, o štěstí, o ideálech, o kráse života Těžko, přetěžko se čtou Vilémovy řádky. A přece jedna věta Josefinu potěší: Vy jste zůstala na svém místě! Na svém místě! Ale jaké je to místo? Dává si sama odpověď. Místo přítelkyně. Rozhraní mezi zimou a jarem je příležitost k vítání jara. Jeho příchod je oslavován lidovým zvykem vynášení smrtky. Děvčata se vystrojí, ustrojí panenku, zavěsí ji na ozdobný stromek a smrtka je hotová. Při zdobení se zpívá, je veselo, děvčata se vzájemně škádlí. Se smrtkou se nejdříve chodí po Jimramově dům od domu a zpívá se: Smrťo, smrťo bílá, Čímpak sis je utírala? Kdes tak dlouho byla? Červeným šátečkem U studánky, u hlubinky Ó ty svatá Markéto, ruce, nohy myla. dej nám nové na léto. Čím si je myla? Nové léto přinesem Bílým vičičkem a smrtku odnesem. Děvčata zpívají před domem. Jedna z nich vejde dovnitř se vzkazem od smrtky, aby hospodyně byla štědrá a něco dala, jinak, že ji smrtka zardousí. A každá hospodyně dá! Až se všechny domy obejdou, průvod se smrtkou v čele blíží se za zpěvu ke Svratce. Zde je smrtka za zpěvu hozena do řeky. Jaro může vkročit do údolí. Do údolí krásných snů! A přišlo. Pokračování příště ***************************************************** Příspěvky našich čtenářů Petr Bezruč a Jimramov Básník Petr Bezruč spojoval městečko Jimramov s bratry Mrštíky, zejména s Aloisem, kterého nazýval medovým stařečkem v básni k Mrštíkovým šedesátinám /14. října 1921/, kterou otiskly Lidové noviny 14. září 1921: Aloisi Mrštíkovi Medový stařečku, nesem na ošatce upřímné své přání k Vaší šedesátce. Řekněte mu dneska, Blahopřejné slůvce, Šak to švarně napsal o té své Hrabůvce! Diváky, Diváky, v kotlině ležíte, vzácné vy starečky v klíně svém nosíte. Na své mládí hledí jak na krásnou bajku, vážně tříme dlouhou a kantorskou fajfku (Úryvek z delší básně)

14 Jimramov je rodištěm bratří Mrštíků, s nimiž Bezruč studoval na brněnském gymnáziu. Snad i oni nepřímo se podíleli na tom, že Petr Bezruč Merán Vysočiny navštívil. Kolikrát autor Slezských písní byl v Jimramově, zda více než jednou, těžko někdo prokáže. Průkazné je, že v Jimramově skutečně se při svém putování zastavil. Svědčí o tom jeho dopis, kterým odpovídal na pozvání a je uložen ve školní kronice. V roce 1937 v Jimramově Osvětová komise a literární kroužek připravovaly k básníkovým sedmdesátinám Bezručův večer. Žáci zdejší měšťanky odeslali zvací dopis Petru Bezručovi. Cituji: Mistře! V roce Vašich sedmdesátých narozenin přejeme Vám zdraví a odpočinek po mnohých pracích, které jste vykonal pro utiskovaný lid na Těšínsku a Ostravsku. Dne 14. dubna t. r. uspořádáme večer sborových recitací Vašich básní. Rádi bychom Vás uvítali mezi sebou a dovolujeme si Vás srdečně pozvati. S vděčností vzpomínají Vás žáci z měšťanské školy v Jimramově. V Jimramově dne 9. dubna Za žáky a žákyně měšťanské školy: /A. Tomsová, 1. tř., Z. Skryjová, 2. tř., atd. Celkem deset zástupců jednotlivých tříd./ Slezský básník odpověděl: Milý, Děkuji Vám za pozvání a za vzpomínku, kterou mi chcete na 14/4 věnovati. Ale stojí psáno v slezském nářečí: Jak naroda mnoho je, tam pustevnik něpujde. Na druhou stranu osmerky připsal: Pozdravuji Vás srdečně, všecku mládež školy měšťanské, pány učitele, členky osvětové komise a literárního kroužku. Za junáckých let jsem též letěl Jimramovem jako turista. Vzpomínám, že z Jimramova pocházeli bratři Mrštíci, s nimiž jsem byl na brněnském gymnáziu. Váš P. Bezruč Brno 16 11/4 37 Bezručův večer v Jimramově se konal i bez účasti básníka. Byl pečlivě připravený. Na oslavy byly pozvány všechny organizace v místě a i do okolí se rozletěly pozvánky. Výzdobu v místní sokolovně, kde se večer konal, provedl odborný učitel A. Tichý, připravovaly se sborové recitace, zpěvy, slavnostní projev a mnoho dalších neodkladných příprav. Celková atmosféra slavnostního večera vytvořila pro posluchače z místa a širokého okolí nezapomenutelné chvíle. Uvítací projev měl ředitel školy Josef Trefulka, který hovořil o díle slezského barda, byl čten odeslaný zvací dopis i básníkova odpověď a poděkování za pozvání. V programu večera zazněla recitace Bezručových básní: báseň Já přednesl Jar. Tatera, po projevu následovala sborová recitace básní Setkání, , sbor vystupoval za vedení učitele Mrštíka /Petřvald, Ostrava, Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, atd./, recitace básně Bernard Žár přednesl odborný učitel Vladimír Veselý Pořadatelům se podařil připravit krásný vzpomínkový večer, hudební ukázky mezi jednotlivými čísly, samotné výkony účinkujících přispěly k tomu, že slavnostní večer 14. dubna 1937 v Jimramově se vydařil. Jimramov se může pochlubit pěknou historií, spjatou s literárními autory, Jimramovem šel básník Petr Bezruč, koncem listopadu nebo počátkem prosince 1841 projížděla z Litomyšle přes Jimramov spisovatelka Božena Němcová, když se stěhovala do Polné na Vysočinu. Josef Pavlík P E T R B E Z R U Č / / Narodil se 15. září 1867 v Opavě, vlastním jménem Vladimír Vašek, jeho otec, gymnazijní profesor, národní buditel na Opavsku. V roce 1873 se rodina stěhuje do Brna, kde Vladimír Vašek začíná školní docházku /Minoritská ulice/, později studuje na gymnáziu /Slovanské vyšší gymnázium/, které končí v roce Je zapsán na Filozofické fakultě UK Praha, ale v r odchází ze studií a vrací se do Brna, kde nastupuje jako poštovní úředník 29. dubna Krátce

15 působí na poště v Místku /dnes Frýdek-Místek/, odkud se znovu vrací do Brna. V r vážně onemocněl /chrlení krve/. V r čtvrtého září byl zatčen a obviněn z velezrady, vězněn, propuštěn 25. února 1916 a do konce první světové války byl pod policejním dozorem. V r byl jmenován přednostou poštovního úřadu v Brně 2. Funkci vykonával pouhé tři dny, kdy se funkce vzdal a zůstal poštovním úředníkem, který odešel do důchodu v r V r byla gestapem provedena u básníka domovní prohlídka, zabaveny písemnosti, v r byl jmenován národním umělcem, 17. února 1957 umírá v olomoucké nemocnici, pohřben byl 21. února v Opavě. Je autorem básnické sbírky Slezské písně, které byly vydány v roce 1903 pod názvem Slezské číslo, poprvé pod názvem Slezské písně v r Slezské písně byly vydány v mnoha českých vydání, ilustrovány mnoha výtvarníky, přeloženy do 28 jazyků. Jako samostatná báseň byla vydána v roce 1930 /poprvé/ Stužkonoska modrá. J.P. Poskytl nám Ing. Ivan Fleischer ze vzpomínek paní Jindřišky Wurmové Za mých dívčích let byl v Rovečném katolický farář Nešpor. Jednoho zimního dne rozezvučely se zvony katolického kostelíčka a vesnicí ubíral se průvod s korouhvemi a za ním sáně, v nichž seděl pan farář, kterého farníci doprovázeli při jeho odjezdu na jiné působiště. Před naší farou průvod zastavil a tělnatý pan farář namáhavě vylézal z kožichu. Uviděli jsme to oknem a všichni jsme mu vyběhli vstříc. A tu před očima svých farníků objal on srdečně tatínka, líbal jej se slzami na obě tváře a loučil se: Drahý bratře, kéž vás tu Bůh opatruje. Šli jsme různými cestami za stejným cílem a sloužili jednomu Pánu. Též s námi se vřele rozloučil. Jen jednou se pokusil mladý katolický farář popudit své ovečky proti panáčkovi z druhé strany, ale nepodařilo se to, protože panáček i jeho panmaměnka byli stejně jejich útočištěm v nesnázích a nemocích jako všech ostatních evangelických spoluobčanů. Pamatuji si, jak jednou při ohni z hořící chalupy zachránil otec jedinou kozu chudé katolické vdovy a naše kobylka, kterou měli rodiče v prvých letech a na které dojížděl otec k přespolním nemocným, do škol neb k jiným církevním výkonům, zaplatila svým životem službu samaritánskou. Hořelo v Trpíně, obci čistě katolické, a jelikož byla doba pilných polních prací, nemohl se sehnati druhý kůň ke stříkačce. Tu maminka nabídla naši kobylku, která však se schvátila a brzy potom zhynula. Nepamatuji se, že by i mezi dětmi obou církevních škol bývalo nějaké nepřátelství. Půjčovali jsme si čítanky, stejně jsme se těšili na vánoční koledu, na šmerkust, totiž velikonoční šlehačku (mrskut) chlapců, kterým se musilo dáti červené vajíčko, jež oni oplatili perníkovou štáflí, když byla v Rovečném pouť. Naše sousedka mívala o slavnosti Božího těla před domem oltář a vždy si přišla vyprosit květiny z naší zahrádky. Jednou jí scházel obraz na oltář a tu si nedala říct a mermomocí si přála míti našeho pestře malovaného Gustava Adolfa, protože se jí moc líbil. My děvčata byla jsem vedena k navštěvování nemocných a jedna po druhé jsme vedly dětskou nedělní školu v Rovečném i ve Víře, odkud děti se zpěvem nám přicházely naproti. Otec byl svým ovečkám nejen věrným duchovním pastýřem, ale i rádcem v rozličných životních okolnostech: urovnával spory v rodinách, sdílel s nimi radost a žal a jako člen hospodářského spolku v Boskovicích dával rolníkům dobrá rady, učil je včelařit, stromky štěpovat. Jednou přivedl učitel žáky do naší zahrady, aby viděli, co škodlivého hmyzu se nachytalo na pásy natřené kolomazí a ovinuté kolem stromů. Na svých procházkách všímal si otec nejen našich, ale i jiných rolí a pracovníků. Josífku, Josífku, jakpak to zas oráš, napomínal sousedova synka, musíš přitlačit na rádlo a dělat hlubší brázdky, sic nebudete míti pěkné žito. Na hůlčičce měl železnou špičku a tou již ze zvyku ohazoval všeliký suchý trus na pole své i cizí. Pomáhej Pán Bůh, bratře, zdraví chudého chalupníka, copak děláte? Ale dejž to Pán Bůh, a jak vidějí, ráčím rozhazovat hnůj, zdvořile odpovídá tázaný a hned se ptá o radu, jak to zaonačit, aby měl tak vzorně obdělaná pole jako jsou farská. Otec nerad viděl na dědině nějaký nepořádek kolem domů a na všelicos upozorňoval a dle potřeby radil. Kdysi, veda malou Týnku za ruku, šel kolem obecního rybníka, kde se jim naskytl krásný pohled. Slunéčko se odráželo v čisté vodě a u rybníka chudý tkadlec držel ve vodě roztomilého čtyřletého baculáčka, který radostí výskal a rukama i nožkama do vody plácal, čemuž se jeho otec blaženě a vesele smál. Týnce se to líbilo, ale tatínek starostlivě domlouval: Bratře, neděláte dobře rybník zrovna před okny, chůvy k dítěti nemáte a toto se mu příliš líbí. Za několik dnů v podvečer nesměle někdo zaklepe na dveře a dovnitř se šourá tkadlec všecek

16 zdrcený. Zůstane stát u dveří a na přívětivý dotaz, co si přeje, vyrazí jen zoufalá slova: Důstojný pane, on se mně utopil! Stalo se, co otec předvídal a než hošíčka vylovili, byl již mrtev. Tenkráte se u nás jen velmi zřídka lidé soudili a mladý inteligentní katolický advokát, který se usadil v Kunštátě, přišel se brzy loučit a pravil žertovně: Důstojný pane, ve vaší blízkosti musil bych brzy trpět hlad ti vaši lidé v celém okolí jsou pro advokáta příliš hodní. Se staršími sboru žil v důvěrném přátelství. Jeho úřad mu přináší mnoho námahy, zvláště v zimě na neschůdných cestách. Jednou spadl i s kobylkou do řeky na cestě z Jimramova, kde zastupoval zemřelého faráře, a po druhé sjely s ním sáně po náledí z vysokého kopce. Když tutéž funkci zastával v blízkosti sboru olešnického, a div že se pod sáněmi v příkopu nezabil. Sboru olešnickému vystavěl kostel, protože ve městečku to mělo velký význam, sbíral podpory doma i za hranicemi a sám na stavbu dohlížel. Z těchto denních cest ve velikém vedru dostal chrlení krve, což se však po čase vyléčilo. Poněvadž jeho pracovna byla i obytným pokojem, musil svá kázání studovati často uprostřed hlučících dětí svých i cizích, do fary se sbíhajících. To nejmenší mu při tom někdy sedělo na klíně, a na židli za zády mu ta neb ona z holčiček česala a splétala jeho krásné, splývající, tmavé kadeře. Měl básnické nadání a při pohřbech míval dojemné a případné loučení ve verších, na čemž si farníci velmi zakládali. Kázání navazoval rád na příhody ze života, na proměny a práci v přírodě. Znal potřeby, žaly i radosti venkovského lidu a vycházel jim i v těch kázáních vstříc. Nejlepším kázáním jim byl jeho bohabojný, jednoduchý, střídmý, čistý a činorodý život. Důležitá byla na starých farách činnost národně buditelská. Otec studoval gymnázium v Modré a teologii v Bratislavě a byl přítelem všech slovenských buditelů a členem literárního kroužku Štúrova. Kollárovi rozprodával později jeho spisy, i v kázáních jeho znělky citovával. V jeho památníku z dob v Bratislavě strávených (1841 až 1844) nejdeme zastoupeny všecky buditele, tam studovavši, krásnými projevy československé vzájemnosti. Při velice skromném způsobu života odebíralo se skorem vše, co v době našeho národního probuzení vycházelo: Havlíčkovy spisy a noviny, časopis Musea král. českého, Včela, spisy Kollárovy, Tylovy a jiné, Až ze vzdálených osad přicházeli lidé a nejen evangelíci vypůjčovat si knihy. Později se odebíraly od začátku Národní listy a pak Herbenův Čas vedle časopisů evangelických. Mnohá kniha se již do naší fary nevrátila, lidé si je půjčovali dál mezi sebou, až zapomněli, komu vlastně patří. Pro svou buditelskou činnost byl otec veden v seznamu nebezpečných vlastenců a byla u něho nařízena i domovní prohlídka a konfiskace nebezpečných vlasteneckých knih. Byl však katolickými přáteli kunštátskými včas tajně upozorněn, a tak zmizel z přihrádek Havlíček a jiné vlastenecké spisy a slavný úřad nakládal na vůz jen celý sklad českých biblí a odvážel je do Kunštátu. Teprve po vyhlášení konstituce dostal vyrozumění, že si je může odvézt zpět, načež odpověděl, ať je doveze ten, kdo je neprávem odvezl, co se i stalo. Ve všech pohnutých politických dobách musili faráři lid poučovat, často i krotit. Tak po vyhlášení konstituce v r rozuměl někde lid tomu tak, že teď budou se vytloukat a vypalovat zámky a velkostatky. K Rovečnému táhl tenkrát z katolických obcí až za Vírem zástup ozbrojených cepy, kosami a sekerami na kunštátský zámek. Tu otec, mladičký tehdy panáček, běžel sám vzbouřencům naproti, ve Víru vyskočil na hráz a rozumnou domluvou a vysvětlením přiměl zástup k návratu. S pohnutím vykládal nám o krásných dobách národního probuzení, kdy naši staří vlastenci se nerozpakovali jmění, svobodu i existenci obětovati pro svatou věc národa. Když v Brně pro dluhy, z vlastenecké činnosti povstalé, byl zakladatel první české knihtiskárny a spoluzakladatel Sokola, Vilém Foustka, uvězněn a jeho ženě s malými dětmi mělo vše býti zabaveno nebyli to zámožní členové brněnské společnosti, ale chudý pohorský farář rovečský, který se staral, aby dluhy byly zaplaceny. Rád vzpomínal své návštěvy v Praze, kde byl hostem buditelů Friče a Staňka a na národní besedě si dokonce zatančil s Bohuslavou Rajskou, později ženou Ladislava Čelakovského. Slovensko miloval velice a za večera hrával nám na housle a zpíval slovenské písně. Děti ze vsi za ním běhaly, jak jej uviděli, a často, když při křtu začal hovořit k malému novému světoobčánku a vzal jej za bradičku, k velkému překvapení se děťátko poprvé usmálo. Ovšem, u nás se nekřtily děti hned první týden, nýbrž až si trochu na ten Boží svět zvykly. Že se otec mohl stále dále vzdělávati odebíráním knih a časopisů a věnovat se svým církevníkům i jiným spoluobčanům, o to velikou zásluhu měla pilná, pracovitá, přívětivá a skromná maminka. Když se jí jednou jistý farář ptal: Řekněte mi, paní sestro, jak jste tak všech 10 dětí vychovala? odvětila skromně: To já, pane bratře, nevím, to ony se myslím vychovaly samy. V zimě každý večer se služkami pilně předla, nebo se dralo peří, ale v sobotu již za soumraku se kolovrátky a přeslice odnesly z kuchyně pod kůlnu nebo do stodoly, do které se šlo hned ze dvora. Kuchyň byla již vydrhnutá a uklizená a místo národních písní se zpívaly nábožné, to byl svatvečer.

17 My děti jsme bývaly v každém stavení doma, ať to byl grunt nebo pazderna. Ještě dodnes, kdy naše skutečné domovy jsou dávno a dávno v jiných koutech naší vlasti, kdy máme již hlavy šedivé a v Rovečíně nyní v Rovečném jen ty dva hroby, přece ještě říkáme: u nás v Rovečíně a máme radost, když nás tam staré babičky z okolí poznají dle jména. Veselo bývalo i v té naší druhé faře, bývalé konfesijní škole, kam jsme se přestěhovali, když se školy sloučily v obecnou v krásné nové budově a naše ubohá stará fara byla přestavěna na obecní hostinec. Přestěhovala se i naše besídka, kterou jsme měli tak rádi. Byl to malý dřevěný domeček, který bratr Bohumil již jako vídeňský vikář dal vystavěti a který jsme si ozdobili velmi originálně. Ta největší strana vylepená byla poštovními známkami, takže vypadala jako pestrý koberec a na ostatní strany se lepily obrázky. Maminka tam měla svůj zamilovaný velký obraz paní Anny Náprstkové v bílém čepečku, my učitelky nedělní školy jsme zase nalepily ještě větší obraz Ericha, věrného sluhy, který ze saní skáče mezi vlky, aby zachránil svého pána. Děvčátka z nedělní školy se na něj dívala, často i se slzičkou v očích, ale hoši pokukovali po karikaturách v dřívějších dobách tam nalepených. Byl tu Gambetta s ohromnou hlavou a malými nožkami, Garibaldi s velikánským vousem a se šavlí a Mac Mahon ve vojenském postoji a mimo to ještě mnoho jiných obrázků. Besídku zabralo pro sebe i to nové pokolení, které se sjíždělo k dědečkovi a babičce, když ty nejstarší z farských děti si založily svá vlastní hnízdečka. Však jich postupem času přibývalo, že si je babička vždycky spletla a později se jich nemohla ani dočkat. A zase tato drobotina chodila se zbožňovaným dědečkem krmit kapry a batolila se kolem babičky, proháněla se v zahradě a chodila do lesa na jahody a hříbky. Dnes scházejí již 4 z těch děti, ale ti ostatní i s vnuky a vnučkami, vzpomínají dosud na tu rovečskou faru jako na svůj z t r a c e n ý d ě t s k ý r á j. Pokračování příště Jimramovské lípy První písemná zpráva o Jimramovu je z roku 1396 a z téže doby je i zpráva o původním gotickém kostelíku ale je zřejmé, že Jimramov byl založen mnohem dříve. Vždyť už jako o městečku (nikoli jen osadě) a se strážní tvrzí se o něm píše roku Tvrz byla za renesance v 16. století přestavěna na příjemnější k bydlení, na přelomu 18. a 19. století se změnila v zámeček. Jimramov je také spojen se zdejší historií mnoha věrných evangelíků a původních českých bratří. Po vydání tolerančního patentu se k víře svých předků opět mohli přihlásit, a tak už roku 1783 stála v Jimramově modlitebna, která o sto let později získala dnešní podobu. Město proslavili i jeho významní rodáci, například spisovatelé Alois a Vilém Mrštíkové nebo Jan Karafiát, autor Broučků. Pro mne je Jimramov spojen právě s Broučky, nezapomenutelným příběhem o rodince svatojánků a jejich přátel, příběh z dětství spojený s hlasem mého táty. Pro výtvarníka Josefa Dobiáše, rodáka z Jimramova a načas našeho průvodce putování po stromech Jimramovska, jsou vzpomínky na jeho otce spojeny s lípou shodou okolností zdejší lípou nejstarší. Nejbližší je mi lípa u bývalého areálu střelnice, jak místní říkají U Sola. Na tu lípu mě před víc než sedmdesáti lety upozornil můj otec, amatérský malíř krajinář, s nímž jsme chodívali na jeho malířské vycházky po blízkém okolí. Často jsme šli údolím Fryšávky nebo Koudelkami k Prosičce právě kolem této prastaré lípy. Již tehdy to byl mohutný strom. Tak se jevil mně, tehdy malému chlapci. Nedalo se spočítat, kolikrát jsem se u té lípy zastavil a snažil se malýma rukama obejmout její veliký kmen Jak šla léta, strom mohutněl, ale lípa je dosud bez známek prosychání nebo chátrání věkem. Její vitalita je obdivuhodná. V sousedním areálu bývalé střelnice padly v minulých letech za oběť přírodním živlům prastaré kleny a také velký smrk podlehl stáří. Zdá se, že lípě neuškodila ani stavba nové přeložky silnice vedená v její těsné blízkosti. Často teď já sám chodím na svých vycházkách za malířskými náměty kolem lípy a vídám turisty, jak obdivně zvedají zrak ke koruně stromu a s uznámín se dotýkají mohutného lipového kmenu. Kdykoli jdu kolem, také se potěším pohledem na tuto prastarou lípu a věřte, právě tady často vzpomenu na svého otce Aby si člověk stromu vážil a chránil ho, k tomu nepotřebuje nařízení vždyť skoro každý ví o místě, které má pro něho význam. Jsou to stromy, které v sobě udržují takovou vzpomínku. Stromy památné i bez vyhlášení. Výňatek z knihy Marie Hruškové Za památnými stromy Vysočiny II vydané nakladatelstvím MH Beroun v roce 2009.

18 Blahopřání Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví paní Jana Kubíková, Jimramov 85 let paní Josefa Kubíková, Ubušín 83 let pan Václav Halačka, Sedliště 75 let pan Bohumil Boháč, Ubušín 60 let pan Vladimír Dostál, Jimramov 60 let paní Olga Dobiášová, Jimramov 60 let paní Marie Pánková, Jimramov 88 let paní Jiřina Jílková, Ubušín 89 let paní Jarmila Písaříková, Jimramov 70 let paní Jindřiška Pyšná, Jimramov 70 let paní Marie Dostálová, Jimramov 84 let paní Hana Peňázová, Jimramov 60 let Omluva Omlouváme se paní Liboslavě Procházkové z Ubušína,v minulém čísle byl špatně uveden věk. Přejeme dobré zdraví k jejím 75. narozeninám, které oslavila 5.5. ******************************************* Informace pro občany Protipovodňová opatření Jimramov Územní řízení, které bylo zahájeno , bylo dne po veřejném projednání na místní radnici již podruhé přerušeno. Důvodem je nesouhlas se stavbou od cca 7 majitelů stavbou dotčených nemovitostí. V současné době se zpracovávají záborové elaboráty, aby mohli majitelé pozemků být lépe informováni o plánovaných záborech.

19 Regenerace zámeckého parku Bludníku Dne bylo předáno dílo Regenerace zámeckého parku Bludník v Jimramově. Realizátorem díla byla firma Petr Zvědělík z Jihlavy. Jedná se o odstranění starých, svému okolí nebezpečných dřevin a výsadbu nových na základě schváleného projektu. Celkové náklady dosáhly částky ,16 Kč. Na tuto akci obdržel městys Jimramov dotaci ve výši ,99 Kč Od Státního fondu životního prostředí ČR. Povodňový rozhlas V lednu tohoto roku byl Městysi Jimramov předán do užívání nový bezdrátový povodňový rozhlas. Dodavatelem je liberecká firma Tewiko systems, s.r.o. Rozhlas byl pořízen v rámci akce Realizace protipovodňových opatření v Městysi Jimramov. Tato akce nemá žádnou přímou spojitost s protipovodňovými opatřeními, která mají zabránit záplavám. V rámci této akce byl vedle rozhlasu pořízen digitální povodňový plán, který je k dispozici na internetu, a vodočetný profil na řece Fryšávce. Celkové náklady dosáhly částky Kč. Na tuto akci obdržel městys Jimramov dotaci ve výši ,50 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR. ************************************************ Rozpis svozu odpadů v Jimramově Rozpis svozu odpadů: duben - červen 2015 Svoz odpadů probíhá každý sudý týden v úterý a to:28. 4., , , a Rozpis svozu odpadů: červenec - srpen 2015 Svoz odpadů probíhá každý sudý týden v úterý a to:7. 7., , a Rozpis svozu odpadů: září - říjen 2015 Svoz odpadů probíhá sudý týden v úterý a to:1. 9., , , a Rozpis svozu odpadů: listopad - prosinec 2015 Svoz odpadů probíhá sudý týden v úterý a to: , , a Tříděním odpadů přispějeme k úspoře emisí V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a. s., zpracována studie Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována. V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů z obcí ke snížení emisí o t CO2 ekvivalentu.

20 Výsledné množství vytříděných a předaných odpadů k využití Městyse Jimramov v systému EKO- KOM za rok 2014: kvartál ,549 t 3. kvartál ,660 t kvartál ,620 t 4. kvartál ,200 t Celkem za rok 2014: 70,029 t Městys Jimramov přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy : emisí CO2 ekv. 130,008 t a úsporou energie MJ. Dne byla v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek odborně ošetřena 230 let stará a 34 m vysoká lípa V Sole. Lípa pamatuje ještě povozy směřující se lnem do nedaleké tírny lnu i panského hajného a ovčáka bydlícího v sousedním domě (1840) a zábavy konané v nedaleké tančírně. Stáří stromu se podepsalo na její vitalitě a zdravotním stavu, proto ji bylo zapotřebí ošetřit. Cenová hodnota lípy se v současnosti odhaduje na téměř 1,4 mil. Kč. Jeden den odborné péče jí sponzorsky věnoval certifikovaný evropský arborista Václav Studený. Šetrnou stromolezeckou technikou vyšplhal do koruny stromu, odlehčil nestabilní větve, zredukoval korunu po obvodu a nainstalovalo bezpečnostní vazbu v její dolní části. Osvětový projekt, jehož součástí jsou ukázková ošetření stromů, každoročně pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR.

21 Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na Vydává Úřad městyse Jimramov pod registračním číslem MK 1292

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Zápis Č. 5/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis Č. 5/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově Zápis Č. 5/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově Přitornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef Mgr.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace Fotografické PF Úřadu městyse připomíná pěknou část zimy 2009 Techničtí zaměstnanci obce měli hodně práce s odstraňování m sněhu - LIST 1 - Stará Hasičská zbrojnice za zámkem po opravě střechy a fasády

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Edice knih doplněná o DVD. svazek 3. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Edice knih doplněná o DVD svazek 3 JAN HERBEN ZLATÝMI BRÝLEMI výbor z próz 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Č.P. 93 obecní úřad.

Č.P. 93 obecní úřad. Č.P. 93 obecní úřad. Na fotografii z roku 2003 obecní úřad se nachází v patře, vlevo dole, na místě bývalého skladiště místních hasiců, sklad nářadí pro úklid obce a napravo povětšinou nevyužívaná místnost

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_04 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Tajná sedma a úryvkem z této knihy) Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné zpracování otázek Závěrečná

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy Milí čtenáři, studenti, pedagogové, absolventi, dostává se vám do rukou vydání, které se od těch dosavadních liší. Poprvé můžeme jako celá redakce svorně tvrdit, že jsme jej dávali dohromady neradi. Časopis

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více