VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938"

Transkript

1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p

2 Obsah 1) Stručný popis: ) Důležité informace: ) Poloha ) Výměry: ) Nájemní vztahy: ) Popis jednotlivých staveb:: ) Věci movité: ) Katastrální mapa: ) Prohlídky: ) Daň z nabytí nemovitosti ) Ostatní:

3 Výrobní areál Aš ul. Mydlářská, z majetku firmy AŠ-ET spol. s r. o. 1) Stručný popis: Výrobní areál situovaný v krajní části města Aš poblíž dolního vlakového nádraží. Příjezd k areálu je po zpevněné veřejné komunikaci - ulice Mydlářská. V areálu se nachází hlavní provozně administrativní zděná budova č.p. 938, dále samostatné objekty 2 výrobně skladových hal, jedna výrobní hala (prodejna koupelen), sklad materiálu s klempírnou, bývalá kotelna šatny, venkovní manipulační plochy a další 2 sklady a přístřešky nezapsané v katastru nemovitostí, které jsou příslušenstvím nebo součástí uvedených nemovitostí jako věci hlavní. Inženýrské sítě: Areál je napojený na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plyn. V areálu je vlastní trafostanice s dostatečnou kapacitou pro případný další rozvoj výroby. Užitková voda je z vlastní studny. Areál je oplocený. Podlažní plocha budov: 3085,8 m 2 (z toho: kancelářské plochy 476 m 2, výrobní a skladové plochy 2063 m 2 ). Pozemek celkem 8341 m 2 (z toho zastavěná plocha 2705 m 2, venkovní manipulační plocha 2301 m 2 ). Prodej v rámci insolvenčního řízení. Forma prodeje: Výběrové řízení (VŘ) na Cena dle znaleckého posudku č. N 12030/13 z dubna 2013: Kč 3

4 2) Důležité informace: - Minimální požadovaná cena: 50 Kč - Kauce: Kč - Konec 1. kola výběrového řízení do: ve 13:00h - nejzazší termín pro účast ve VŘ ( složení kauce a odsouhlasení VZORU kupní smlouvy) - Čas předložení návrhů 2. kola VŘ do: ve 13:00h - Termín pro podání finální nabídky: do 15:00h - Nabídky je možné předkládat: pouze elektronicky v systému - Zadavatel má možnost zrušit VŘ a nevyhlásit vítěze i bez udání důvodu - Zájemci jejichž nabídky se umístily na prvním, druhém, třetím místě budou vyzváni k předložení finální nabídky bezprostředně po vyhodnocení nabídek předložených v rámci 2. kola VŘ - Výzva k podání finální nabídky bude výše uvedeným zájemcům zaslána elektronicky prostřednictvím ové adresy, kterou uvedli při registraci na - Finální nabídky budou výše uvedení zájemci činit elektronicky na prostřednictvím výběrového řízení č. A937, do kterého bude umožněn přístup pouze těmto zájemcům, - V případě, že zájemce nepodá finální nabídku, je za finální nabídku požadovaná nabídka učiněná v rámci 2. kola VŘ - Místo konání 2. kola VŘ a vyhodnocení finálních nabídek: sídlo společnosti Gaute, 5. patro, Lidická 26, Brno - Zájemci jejichž nabídka či finální nabídka se umístila na prvním, druhém, třetím místě jsou svoji nabídkou vázáni po dobu 30 dnů od skončení 2. kola VŘ, ostatním účastníkům je kauce vrácena do pěti dnů od ukončení VŘ stejným způsobem, jako byla složena - Pro vítěze (po jeho odsouhlasení zadavatelem) je kauce první splátkou kupní ceny, - Vítěz VŘ je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů od vyhlášení vítěze VŘ, - Kupní cena ze strany vítěze VŘ musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka AŠ-ET č.ú.: /0300, vedený u ČSOB, a.s. - Nemovitosti (věci nemovité), které jsou předmětem prodeje nejsou z hlediska DPH zdanitelným plněním. - Movité věci, které tvoří předmět prodeje jsou předmětem daně z přidané hodnoty a odpočet DPH je možný. Kupní cena v kupní smlouvě bude stanovena včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné pro daný předmět aukce ke dni uzavření kupní smlouvy. - Celková kupní cena bude rozdělena tak, že, že 99,21% celkové kupní ceny připadne na nemovitosti (věci nemovité) tvořící součást předmětu prodeje, a 0,71% celkové kupní ceny připadne na movité věci, popř. ostatní věci tvořící součást předmětu prodeje a tato informace bude uvedena v kupní smlouvě. Kontaktní osoba: Lenka Zavřelová, tel.: , mail: 4

5 3) Poloha Areál je situován v krajní části města Aš, poblíž dolního vlakového nádraží. Příjezd k areálu je po zpevněné veřejné komunikaci Mydlářská, na niž se napojuje ul. Palackého. Okolní zástavbu tvoří řadové garáže, stanice STK, zahrádkářská osada. Poblíž se nachází zastávka veřejné dopravy. Adresa: Mydlářská 938/2, Aš, GPS: 50 12'41.144"N, 12 11'46.580"E 5

6 4) Výměry: Pozemky: Číslo parcely Výměra [m2] využití St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří St zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha manipulační 2716/ plocha ostatní plocha manipulační 2716/ plocha celkem 8341 Charakteristika hlavních staveb: Název objektu Parcelní číslo Počet podlaží Zastavěná plocha [m2] Podlažní plocha [m2] Konst rukční výška m Stáří objektu Celková životnost objektu Administrativně výrobní budova St ,0 1655,0 3, Sklad materiálu, klempírna St ,0 94,0 3, Výrobní hala prodejna koupelen St ,0 330,0 5, Přístřešek St ,0 133,0 5, Výrobní hala - sklad St ,0 330,0 5, Výrobní hala - sklad St ,0 305,0 5, Bývalá kotelna, šatny St ,0 48,8 3, Sklad St ,0 96,0 2, Sklad 2716/ ,0 94,0 4, CELKEM ,0 3085, Přehled užitných ploch jednotlivých objektů: Název objektu Kancelářské plochy [m2] 6 Výrobní a skladové plochy [m2] Venkovní plochy [m2] Celkem za objekt Administrativně výrobní budova Sklad materiálu, klempírna Výrobní hala prodejna koupelen

7 Přístřešek 0 Výrobní hala - sklad Výrobní hala - sklad Bývalá kotelna, šatny Sklad Sklad Venkovní plochy 2301 CELKEM ) Nájemní vztahy: Polovina haly (152,4 m2) na stavební parcele č. St je pronajatá na základě nájemní smlouvy ze dne a jejího dodatku ze dne Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou. 6) Popis jednotlivých staveb: A) Budova č.p. 938 na pozemku parc. č. St (hlavní administrativně výrobní budova) Objekt je volně stojící, částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a částečně 3. NP. V 1. NP se nacházejí výrobní a skladové prostory bývalé dřevařské výroby a sociální zařízení. Ostatní podlaží byla využívaná jako kanceláře. Provedeny jsou rozvody elektro 220V, 380V, slaboproudu telefony, hromosvod. Objekt je vytápěn vlastní plynovou kotelnou. Je napojen na vodovod a kanalizaci. Budova není užívaná v souladu se způsobem využití zapsaným v katastru nemovitostí. B) Budova bez č.p./č.e. na stavební parcele St (sklad materiálu, klempírna) Objekt je volně stojící, nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený pultovou střechou, přípojka 220/380V. C) Budova bez č.p./č.e. na stavební parcele St (výrobní hala- prodejna koupelen) Výrobní hala s vestavěnou kanceláří je volně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou. Přípojky 220/380V, hala je zateplená a vytápěná. K objektu je z jižní strany provedena přístavba přístřešku. D) Budova bez č.p./č.e. na stavební parcele St (výrobní hala - sklad) Výrobní hala s vestavěnou kanceláří je volně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou. Typizovaná ocelová hala vytápěná z plynové kotelny z hlavní budovy. Celkový stav je dobrý. E) Budova bez č.p./č.e. na stavební parcele St (výrobní hala - sklad) Volně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený sedlovou střechou. Část haly je pronajímaná nájemci dle nájemní smlouvy uvedené výše v tomto dokumentu. Typizovaná ocelová hala vytápěná z plynové kotelny z hlavní budovy, elektro 220/380V. Celkový stav je dobrý. 7

8 F) Budova bez č.p./č.e. na stavební parcele St (bývalá kotelna, šatny) Bývalá kotelna, později šatny zděná, jednopodlažní stavba s pultovou jednoplášťovou střechou, nyní užívaná jako kompresorovna a sklad. Vytápění ústřední kotlem na zemní plyn, provedeny rozvody vody a kanalizace, centrální ohřev TUV. Celkový stav je dobrý. G) Budova bez č.p./č.e. na pozemkové parcele č (skladová plocha a garáž ) Volně stojící nepodsklepený, jednopodlažní objekt, zastřešený pultovou střechou, elektro, bez vytápění. H) Budova bez č.p./č.e. na pozemkové parcele č. 2716/4 (sklad nezapsaná v KN) Skladová hala volně stojící nepodsklepený, jednopodlažní objekt, zastřešený nízkou sedlovou střechou, elektro 220/380V. Celkově zanedbaný stav. Objekt není zapsaný v katastru nemovitostí. Venkovní úpravy a inženýrské sítě: Zpevněné panelové a betonové plochy, obrubníky, rozvody elektro, vody a kanalizace, topný kanál z hlavní budovy do 2 výrobních a skladových hal a bývalé kotelny, oplocení areálu, vjezdová vrata s elektrickým pohonem. Pozemky: Pozemky jsou rovinné, stavební pozemky jsou zastavěny výše uvedenými objekty. Na části pozemku 2716/4 jsou postavené stavby, které jsou uvedeny v popisu staveb a nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Areál je umístěn v souladu s územním plánem. 8

9 7) Věci movité: Číslo v soupisu majetkové podstaty Movité věci v areálu 75 Buňka stavební plech. U autodílny haly č. 3, 89 Stavební ocelová buňka se sáněmi, PZ parc. č. 2716/4 208 Ocelový přístřešek vedle vrátnice PZ parc. č. 2716/3 209 Přístřešek skladu ocelová rampa, PZ parc. č. 2716/3 210 Vrátnice (buňka) PZ parc. č. 2716/3 211 Oplocení + plotová vrata, PZ parc. č. 2716/3 224 Zásobník na piliny s odsáváním, za truhlárnou zezadu budovy, PZ parc. č. 2716/3 225 Plechová buňka se sáněmi, před halou č. 2, PZ parc. č. 2716/4 226 Plechový sklad na pozemku parc.č. 2716/4 za halou č. 3 ke stromům, v rohu pozemku parc.č. 2716/4 směrem k pozemku parc.č. 2707/1 9

10 8) Katastrální mapa: 10

11 9) Prohlídky: Prohlídky předmětu výběrového řízení: od 15:00 h od 15:00 h od 15:00 h Prohlídku je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin předem na tel.: p. Zavřelová. Sraz účastníků před areálem, ul. Mydlářská 2, Aš, GPS: 50 12'41.144"N, 12 11'46.580"E 10) Daň z nabytí nemovitosti Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. 11) Ostatní: Předmět výběrového řízení se prodává ve stavu "jak stojí a leží". Pro účast v VŘ je nutné složit vratnou kauci. Dle ust. 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiníli tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Informace obsažené v tomto dokumentu byly získány od insolvenčního správce, zpracovatele znaleckého posudku, úřadů státní správy nebo z jiných důvěryhodných zdrojů. Nemáme žádný důvod k pochybnostem o jejich pravdivosti, nemůžeme je ovšem zaručit. Nejsou známy žádné změny nebo odvolání. V případě rozdílného stavu mezi údaji uvedenými v tomto memorandu a stavem zjištěným na místě platí stav zjištěný na místě. 11

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 20150013 prodej nemovitého majetku dlužníka Plynostav - regulace plynu, a.s., IČ: 47472499 Termín konání výběrového řízení: 20.5.2015 do 30.6.2015 Organizátor výběrového řízení:

Více

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun

Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Provozní a skladový areál s ubytovnou Zdice, okres Beroun Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu opakovanou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/3/12/12

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Podmínky výběrového řízení Společnost GAVLAS, spol. s r. o., se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 023/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné níže uvedených nemovitostí, která proběhne

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 672-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6

Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4051-111/2014 6 Výrobní areál: MORAVAN - masná výroba Adresa nemovitosti: Petřvald 1-Petřvald 20, 74260 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6794-466/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více