Těsně před dokončením Poradna pro stomiky v Sušici Jedna z nejvýznamnějších investičních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsně před dokončením Poradna pro stomiky v Sušici Jedna z nejvýznamnějších investičních"

Transkript

1 6/ března 2002 Cena 5,80 Kč Ptáme se starostky Vstupte, prosím Ve středu 13. března 2002 byly zahájeny Dny otevřených dveří starostky města pro ty, kteří mají zájem přijít a promluvit si o našem městě, o tom, co by bylo dobré udělat, co upravit či vytvořit. Setkání se starostkou budou probíhat pravidelně ve středu mezi hod. Jak jste spokojena s hospodařením města v loňském roce? Na přípravě letošního rozpočtu města jsem se od prvopočátku spolupodílela a byla jsem přítomna na všech jednáních se správci jednotlivých rozpočtových kapitol. Rozpočet města musí být finančnímu výboru a posléze zastupitelstvu předložen jako vyrovnaný, a proto některé škrty ve výdajích, zejména již u zcela připravených akcí (např. infrastruktura Pod Nebozízkem) jsou bolestné, ale nezbytné. Letošní rozpočet dosahuje v příjmech a výdajích částku téměř 310 mil. Kč a je to nejvyšší rozpočet, který zastupitelstvo od roku 1990 schvalovalo. To je dáno jednak přebytkem hospodaření z roku 2001, který činil téměř 55 mil. Kč a který vznikl zejména díky rozumnému hospodaření města, dále zhodnocováním dočasně volných finančních prostředků a v neposlední řadě i z důvodu pozdějšího zahájení stavby úpravny vody. Na výstavbu úpravny bylo loni vyčleněno 10 mil. Kč a tato částka se převáděla do letošního rozpočtu; dále je výše rozpočtu ovlivněna příjmem ve výši 15 mil. Kč schválená státní dotace na dokončení nemocnice a 10 mil. Kč na dokončení Domova důchodců. Takže na závěr: s rozpočtem letošního roku a s hospodařením města v loňském roce jsem celkem spokojena, ale samozřejmě, že vždy je co vylepšovat. Chtěla bych tímto informovat čtenáře Sušických novin o tom, že kompletní rozpočet města na rok 2002 je k dispozici na internetových stránkách města na adrese Je něco, co zůstalo otevřenou otázkou do letošního roku, ale i do let dalších? Takových otázek je více. Souvisí s rozvojem města: například oba areály sušických kasáren, s tím, kdy firma SPAR, která odkoupila část areálu v Nádražní ulici zahájí demolici objektů a město poté začne s výstavbou infrastruktury a přestavbou bytů (pokud získá státní dotaci). Je zpracován seznam investic, které zůstaly takzvaně pod čarou a o kterých bude podle hospodaření města během letošního roku rozhodnuto. Záleží skutečně na tom, jak se bude rozpočet města, zejména v té příjmové části, vyvíjet. Jako hlavní investice pod čarou je dokončení opláštění zimního stadionu a dobudování sociálního zázemí. Paní starostko, v předvánočním vydání SN jste čtenářům slíbila, že je seznámíte s prioritami, kterými se bude město zabývat v letošním roce. Prioritou číslo jedna je samozřejmě výstavba úpravny pitné vody pro občany Sušice. Zajištění kvalitní pitné vody je nezbytným předpokladem pro další rozvoj města. Výstavba byla zahájena, finanční prostředky z centrálních zdrojů se prozatím dořešují. Další důležitou prioritou je zajištění bydlení a výstavby bytů, dokončení domova důchodců a samozřejmě nemocnice, v neposlední řadě podpora rozvoje cestovního ruchu v Sušici a na Sušicku. Děkuji A. STAŇKOVÁ Těsně před dokončením Poradna pro stomiky v Sušici Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí města, rekonstrukce sušické nemocnice, se blíží ke svému konci. Na toto téma jsme hovořili s ředitelem Nemocnice s poliklinikou, o. p. s., Sušice Ing. Martinem Benírškem. Bylo již stanoveno pevné datum předání nové nemocnice? Zatím ne, vzhledem k tomu, že v současnosti probíhají stále vícepráce venkovní úpravy, parkoviště, terénní úpravy apod. Podle předpokladů by mělo být vše dokončeno zhruba v květnu červnu letošního roku. Bylo realizováno vše, co bylo v původním plánu, nebo došlo v průběhu stavby k nějakým podstatným změnám? K výrazným změnám oproti plánu nedošlo, bylo dokončeno vše, co dokumentoval původní plán. Jakou celkovou částku si tato akce vyžádala? Stavební úpravy monobloku si vyžádaly částku 125 milionů Kč. Je nějaká novinka v provozu nemocnice? Funguje centrální recepce s nepřetržitým provozem, v současnosti připravujeme otevření kantýny pro potřeby hospitalizovaných i ambulantních pacientů, návštěvníků nemocnice i personálu. A co novinky v oblasti péče o pacienty? Dostavbou a rekonstrukcí monobloku nemocnice se podařilo naplnit cíl zvýšení úrovně hotelových služeb. Našim klientům jsme tím zabezpečili důstojné podmínky při hospitalizaci. Novinkou v oblasti ošetřovatelské péče je poradna pro stomiky (pacienty s vývodem střeva po operaci), jejíž provoz byl zahájen 5. února. Poradna je umístěna v budově oddělení ra- Stavba úpravny vody zahájena Stavbu nové úpravny vody v Sušici zahájila v polovině ledna tohoto roku dodavatelská firma Kašparů Koller, Stavitelství, s. r. o. Rozsáhlé práce zahrnují celou škálu sanačních prací v území Luh, mimo jiné čištění usazovacích nádrží, úpravu břehů a přípravu území pro rozšíření vodárenských prvků, především nové usazovací nádrže a posilovacích zářezů. Součástí úprav terénu je kácení stromů, odstraňování pařezů a drobných náletových dřevin (informovali jsme v minulém čísle SN). Vycházková zóna se v důsledku těchto prací částečně proměnila na rušné staveniště, neboť práce vyžadují také použití těžkých strojů. Bohužel, informační tabule, jimiž dodavatel stavby upozorňuje kolemjdoucí na prostor vyhrazený staveništi, se staly záhy terčem vandalů, kteří je velice rychle zničili. Dodavatel se obrací na občany se žádostí, aby při svých procházkách z bezpečnostních důvodů prostor staveniště obcházeli. V době turistické sezóny bude rovněž úplně odkloněna cyklistická trasa, procházející lesoparkem Luh. Omezení volného pohybu v této zóně potrvá do konce tohoto roku. Ing. Jiří Stara, hlavní technolog provozovatele vodovodů a kanalizací Města Sušice, jímž je společnost 1. JVS, nám sdělil, že dle harmonogramu prací, předloženém dodavatelem stavby, by technologická část úpravny měla být dokončena v prosinci tohoto roku. Poté budou zahájeny komplexní zkoušky a postupné najetí provozu, a to vše pod trvalým dohledem hygienické služby. S okresní hygienickou stanicí jsme neustále v kontaktu již od přípravy akce. Zvýšený dozor nad kvalitou vody budou mít hygienici po celou dobu stavby, doplnil Jiří Stara. Dále zdůraznil, že stavba úpravny vody probíhá za plného provozu, odstávky vodárny v Luhu jsou možné na velmi omezenou dobu, jinak by byli obyvatelé Sušice bez vody. Ztížené podmínky provozu mohou ovšem vést i k takové situaci, která nastala v Sušici v poslední únorový den. V rámci přípravných prací proběhla sanace stávajících usazovacích nádrží bagrováním nánosů sedimentů. Po jejím ukončení začalo 27. února opětovné napouštění nádrží vodou z Roušarky. Díky odstávce však současně došlo ke snížení hladiny spodní vody a narušení jejího běžného režimu. Změna tlakových poměrů způsobila přes veškerou opatrnost obslužného personálu částečné zvíření jílovitých a písčitých sedimentů v čerpacích studních a tyto sedimenty se dostaly až do vodovodní sítě. Rozbor odebraných vzorků prokázal sníženou jakost vody zejména v parametru zákal, hygienicky však byla voda zabezpečena díky nepřetržitému dávkování dezinfekčního činidla. Společnost 1. JVS se občanům Sušice za sníženou kvalitu vody omlouvá a prosí je o maximální trpělivost po dobu výstavby úpravny v těchto náročných podmínkách. Společnost 1. JVS v rámci přijatých opatření posílila služby a kontroly, jež mají za cíl zvýšit pohotovost a zajistit v případě potřeby včasné odklonění zakalené vody tak, aby se nedostala do sítě. Oproti původnímu harmonogramu přistoupila již nyní k postupnému vyčištění čerpacích studní. Tato událost potvrzuje, že rozhodnutí zastupitelstva Města Sušice o stavbě nové úpravny vody bylo nezbytné a správné. Technologické zařízení budované úpravny bude schopné podobné situaci automaticky zabránit, aniž by byla dotčena plynulá dodávka vody do sítě. so 1. JVS diační onkologie. Ve stomické poradně sestra pomáhá pacientům v péči o stomii, doporučuje individuálně vhodné pomůcky, učí klienty se stomií vést plnohodnotný život. Také pomáhá organizovat lokální setkání stomiků. Uskutečnila nemocnice nákup nového zařízení nebo vybavení? Čerpali jste již ze sbírky pořádané Městem? Nemocnice zatím soustřeďuje prostředky ze sbírky pořádané Městem Sušice, kdy spolu s vlastním přispěním města plánujeme obměnu interiérového vybavení nemocnice lůžka, stolky, matrace atd. Kromě toho nemocnice realizuje průběžně obměnu přístrojového vybavení. Koncem loňského roku byl zakoupen nový anesteziologický přístroj, v současnosti probíhá výběrové řízení na nákup nového hematologického analyzátoru. Občané města věnují nemocnici pamětní desku. Kde bude umístěna? Pamětní deska bude umístěna po dokončení stavby v prostorách chodby u centrální recepce, jako výraz ocenění a upřímného poděkování všem, kteří zde pracují. V souvislosti s blížícím se dokončením nemocničního monobloku bych znovu rád poděkoval Městu Sušice i celému zastupitelstvu města za podporu, bez níž by v současnosti byla existence nemocnice v Sušici silně ohrožena. Děkuji za odpovědi. ANDREA STAŇKOVÁ Upozornění Vzhledem k vysoké ztrátovosti linky městské dopravy k sušické nemocnici, která v loňském roce činila korun, a vzhledem k tomu, že občané města tuto linku nevyužívají, ruší město k 1. dubnu 2002 tento dopravní spoj. Přečtěte si ruiny ukrývaly mrtvolu jarní sběr šrotu o čem jednala rada a zastupitelstvo města co je to nebezpečný odpad? budeme zpívat v DO RE MI z pera našich čtenářů pozvánky do kina sportovní aktuality přehled akcí na příštích 14 dní upozorňuje Sokolovna 23. března od hod KATAPULT Koncert k 5. výročí Katapultu v Sušici. Předkapela: Nashville Stars. Předprodej vstupenek MKS a FORTON, vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 210 Kč 31. března od hod. Velikonoční zábava Hraje Fortuna. čtvrtek 4. dubna v hod. Spirituál Kvintet koncert Prodej vstupenek v MKS, tel. 0187/ Zajímavá nabídka: sobota Romeo a Julie muzikál Představení v hod. Cena vstupenky včetně dopravy 545 Kč sobota Beatles muzikál Představení v hod. Cena vstupenky včetně dopravy 595 Kč Nabízíme zajištění obou titulů a muzikálu Monte Christo kolektivům a školám v termínech podle přání. Možnost této zajímavé slevy platí po celý rok Bližší informace a objednávky v MKS, telefon 0187/ Těšíme se na váš zájem.

2 strana 2 Zimní sezóna byla úspěšná Opláštění stadionu přineslo stotisícovou úsporu Pomalu ale jistě už odkládáme lyže, brusle a ostatní zimní vybavení a těšíme se z prvních teplých jarních dnů. S koncem zimy se přiblížil také konec provozu zimního stadionu v Sušici. Jaká byla zimní sezóna z hlediska jeho využití a návštěvnosti, jak se osvědčily úpravy, které zde byly provedeny, na to jsme se zeptali Ing. Zdeňka Bachana, vedoucího Technických služeb města, správce stadionu. S letošní zimní sezónou na stadionu jsme spokojeni. Stadion byl v provozu v průměru od 8 00 do hodin denně, přičemž v dopoledních hodinách jej převážně využívaly školy a zájmové organizace, odpoledne pak bruslící veřejnost, hokejisté nebo podniky. Na veřejné bruslení se scházelo kolem stovky bruslících veřejné bruslení má vyšší návštěvnost do konce kalendářního roku, poté mírně klesá. Potěšil nás fakt, že jsme u nás přivítali letos poprvé kluby Chodské ligy, a to díky kvalitnějším podmínkám provozu, které jsme vytvořili před zahájením sezóny (ta Druhá březnová sobota probíhala v sušické sokolovně opravdu ve znamení tance. Od časných ranních hodin až do večera tu taneční páry v juniorských a dospělých kategoriích bojovaly o co nejlepší umístění a získání důležitých kvalifikačních bodů ve III. ročníku celostátní postupové soutěže Velká cena města Sušice, ve standardních a latinsko-amerických tancích. Do soutěže se ve všech kategoriích přihlásilo více než sedmdesát tanečních párů z celé ČR. Organizátoři soutěže TK FI- ALKA a MKS Sušice byli vysokou účastí potěšeni a doufají, že se tento standard udrží i v příštích letech. Vysoký počet přihlášených v kategoriích dospělých předpokládal kvalitní soupeře a zajímavé, a také divácky velmi atraktivní, taneční souboje mezi jednotlivými páry. Odborná porota, která posuzovala výkony všech soutěžících, mnohdy jistě zažívala při svém rozhodování perné chvilky. Taneční klub Fialka měl v soutěži také své favority postoupily a ve finálových skupinách svých kategorií se umístily tyto taneční páry: byla mj. o dva týdny delší než ta loňská). V letošním roce bychom rádi dokončili kompletní opláštění stadionu. Již nyní po zakrytí dvou stran můžeme vyčíslit ušetřené peníze za energii pro výrobu ledu částkou přibližně 100 tisíc korun. S kladným ohlasem se dále setkaly nově upravené šatny, tribuny, ochranné sítě. Technické služby ale nemají na starost jen stadion. Před časem jsme informovali o tom, že v dosud nevyužívaném prostoru zahrady za Sokolovnou vyrůstá nové dětské hřiště. Jaký je jeho stav nyní a kdy bude otevřeno? Na dětském hřišti jsou zásadní úpravy hotové, ještě bude vybudován altán a po nezbytných terénních úpravách bude v květnu hřiště otevřené pro všechny děti od 3 do 15 let. Je třeba upozornit jeho budoucí návštěvníky, že do areálu hřiště není dovolen přístup zvířatům na to, aby zákaz byl dodržován bude dohlížet Městská policie, která má také na starosti otevírání a uzavírání hřiště, jež Ve znamení rytmu Sbor dobrovolných hasičů města Sušice oznamuje že ve dnech 6. a 13. dubna 2002 proběhne SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU oba dny v dopoledních hodinách po celém městě Informace na tel. 0187/ bude v provozu denně od 9 do 19 hodin. Dětské hřiště Na Fufernách zůstává i nadále v provozu, provádíme zde běžnou údržbu a opravy. Otázka na závěr: jako každoročně zanechala zima naše silnice značně opotřebované kdy budou probíhat oprav výtluků? Počítáme s tím, že komunikace budeme opravovat v poslední dekádě března, kromě toho provádíme úklid celého města po zimě a také úklid v Luhu. Také v souvislosti s jarním úklidem veřejných či soukromých prostranství bych rád znovu upozornil na to, že odpady lze ukládat do sběrného dvora, který funguje každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Pokud budou mít občané zájem o odvoz většího množství odpadu, mohou se domluvit telefonicky na TS, tel. 0187/ Nebudeme rozmísťovat kontejnery a také nebudeme bez předchozí telefonické dohody svážet odpad, jakoby vytříděný a připravený pro nás. A. STAŇKOVÁ Aktuality Veronika Macová a Martin Čabrada získali v kategorii dospělých tanečních párů 1. místo v latinsko-amerických tancích. Na snímku přebírají ocenění za svůj výkon. foto mb juniorské taneční páry let standard Václav Klíma a Marta Kopačková 3. místo (finále) latina Václav Klíma a Marta Kopačková 3. místo (finále) let latina Jiří Zlatník a Iveta Býčková 3. místo (finále) dospělé taneční páry kat. D/standard Petr Babica a Lenka Dohnalová Vsetín 1. místo (finále) kat. D/ latina Martin Kräussl a Marie Smolenová Křemže 1. místo (finále) kat. C/standard Vladimír Dobšovič a Lenka Chalupská 7. místo (semifinále) kat. B/standard Lukáš Zimmel a Martina Uhrová 3. místo (finále) Martin Čabrada a Veronika Macová 8. místo (semifinále) B/ latina Martin Čabrada a Veronika Macová 1. místo (finále) Vladimír Dobšovič a Lenka Chalupská 6. místo (semifinále) Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pěkné ceny od sponzorů, jimž touto cestou pořadatelé děkují za příspěvky, které celou soutěž obohatily. Všem oceněným gratulujeme, všem tanečníkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů v tomto krásném sportu a doufáme, že se s nimi a s mnohými dalšími sejdeme opět příští rok, tentokrát již při IV. ročníku soutěže. TK Dětská opera BRUNDIBÁR v Sušici Dětská opera Brundibár vznikla v roce Její autoři Hans Krása a Adolf Hoffmeister ji původně připravili do soutěže, kterou vypsalo Ministerstvo školství a národní osvěty. K vyhodnocení soutěže už nedošlo a partitura na ministerstvu zůstala (našla se až v roce 1972, kdy ji v pozůstalosti někdejšího československého atašé ve Vídni Jaroslava Jindry objevila jeho manželka a předala ji Památníku Terezín). Prvně měla být opera Brundibár nastudována v sirotčinci v Belgické ulici v Praze, kde ředitel Otta Freudenfeld vedl se svými svěřenci chlapecký a dívčí sbor. Bylo to v roce , kdy přišly první transporty do Terezína a s nimi odešel nejen Hans Krása, ale i řada dětí. Ty, které zůstaly, pracovaly jako vychovatelé v tzv. útulcích a v jednom z nich, na Hagiboru, začaly s nácvikem Brundibára znovu od začátku. A tak se opera dvakrát hrála, vždy nejvýše pro 150 osob, které směly být pozvány. Hans Krása přišel do Terezína 10. srpna 1942 s transportem ba 67. Po roce, po příchodu Rudolfa Freudenfelda, který s sebou přivezl i klavírní výtah Brundibára, byla myšlenka na nastudování opery znovu oživena. Krása upravil partituru pro hudebníky a jejich nástroje, které měli v Terezíně k dispozici. Brundibára nastudovaly zčásti děti, které ho již znaly ze sirotčince. Zkoušky se konaly většinou na půdě Drážďanských kasáren u přenosného harmonia. Premiéra byla 23. září 1943 a do posledních transportů dětí v září 1944 se hrála asi pětapadesátkrát a získala si nesmírnou oblibu. Ruiny skrývaly mrtvolu Třicetiletá žena z Modravy vylákala od svých kolegyň finanční hotovost v celkové výši korun s tím, že za vybrané peníze přiveze objednané zboží. Svůj slib však nesplnila a čtyři důvěřivé ženy o své peníze přišly. Je podezřelá ze spáchání trestného činu podvodu. Do cestovní kanceláře na sušickém náměstí se po rozbití skleněné výplně dveří vloupal neznámý poberta, který si z prodejního pultu odnesl mobilní telefon. Způsobená škoda činí korun. Ve dvou dnech dva mrtví V posledních únorových a prvních březnových dnech zasahovali hasiči klatovského okresu u nejrůznějších případů. Jednotka hasičů ze Sušice nejprve na žádost Policie ČR v úterý 26. února otevírala dveře do dvou bytů v ulici Scheinostova, kdy se jednalo o dva byty po loupeži s poškozenými zámky dveří. Po zpřístupnění bytů tyto jednotka předala Policii. Ještě na místě pak byli hasiči požádáni o další otevření bytu, tentokrát v ulici Smetanova, kdy se jednalo o podezření, že se ve zmíněném bytě nalézá pravděpodobně mrtvá osoba. Tato skutečnost se bohužel potvrdila. Na místě byla opět přítomna Policie ČR a záchranná lékařská služba. Následující den ve večerních hodinách také nepřinesl dobré zprávy HZS Sušice byl Policií Celý Terezín si zpíval: Brundibár poražen, už jsme ho dostali, zaviřte na buben, válku jsme vyhráli. Opera se hrála dokonce i před komisí Mezinárodního červeného kříže, která do Terezína přijela v roce 1944 a pro velký úspěch mělo být představení zopakováno na jaře v roce Ale to už nebylo možné. Většina dětí, která Brundibára zpívala, odjela z Terezína koncem září 1944, a v té době už nežila. * * * K novému nastudování Brundibára Dismanovým rozhlasovým dětským souborem Českého rozhlasu došlo z podnětu pana Jiřího Vrby, terezínského pamětníka. Sbormistři Zdena a Václav Fleglovi s dětmi připravili novou premiéru opery, která byla uvedena 18. října 1991 a představovala vyvrcholení vzpomínkové Do rekonstruovaného rodinného domu v Sušici se vloupal neznámý zloděj a odcizil kompletní sprchový kout, porcelánovou záchodovou místu a benzinovou sekačku na trávu. Majitelce tak způsobil škodu za korun. Neznámý pachatel odcizil v sušické prodejně za provozu vystavenou motorovou pilu v hodnotě korun. Dne 13. března 2002 byla v dopoledních hodinách v lokalitě Dobrá Voda v prostoru sklepení zbořeniště nalezena mrtvola ČR požádán o pomoc při spuštění zastřelené osoby z půdního prostoru do přízemí v obci Srní. U dopravních nehod zasahovali hasiči z Klatovska v době od do celkem čtyřikrát dvakrát byl povolán HZS Klatovy, kdy ve středu si srážka dvou osobních vozidel v Janovicích nad Úhlavou vyžádala zranění osob a téměř totéž se událo následující den u Mochtína. Jednotka pomohla ošetřit zraněné osoby a provedla úklid komunikací po nehodách. V Horažďovicích předměstí zasahovali místní hasiči u havarované Avie v příkopu poblíž potoka. Z vozu vytékala nafta a olej, který jednotka likvidovala, na potoce pak zřídila provizorní norné stěny k zamezení úniku ropných látek. Po vytažení vozu jeřábem zajistila fa Rumpold akce k 50. výročí zahájení prvních transportů českých Židů do terezínského ghetta. Přijeli se na ni podívat také někteří bývalí terezínští herci, například paní Greta Hoffmeisterová, která zpívala Aninku více než padesátkrát, přicestovala z Izraele a řada dalších, kteří sice v Brundibárovi přímo neúčinkovali, ale přesto pro ně měla opera velký význam. Nedlouho po premiéře byla pořízena nahrávka Brundibára na CD. Později se Dismanův sbor s dětskou operou vydal na pozvání po celé Evropě, velké úspěchy slavil Brundibár i v USA. Dětskou operu o dvou obrazech BRUNDIBÁR uvede k příležitosti 60. výročí prvního transportu židovských spoluobčanů do Terezína Dismanův rozhlasový dětský soubor také v Sušici, 5. dubna 2002, jako představení pro školní mládež. nezjištěné totožnosti ve značném rozkladu. Mrtvola byla nalezena ve spacím pytli v zadní části sklepení, kde bylo zřízeno provizorní lůžko. Poblíž místa byla nalezena ledvinka černé barvy, kde se nacházel ŘP na jméno JÁRA Jiří, ročník 1971 celostátně hledaný, karta VZP a platební karta. Na místo přijeli kriminalisté, provedli fotodokumentaci, přítomen byl lékař, který provedl prohlídku mrtvého a nařídil soudní pitvu. V dalším šetření se pokračuje. av PČR KT, as odvoz kontaminované zeminy. Sušická jednotka likvidovala v sobotu 2. března olejovou havárii u obce Hartmanice V tomto případě došlo k úniku oleje z osobního automobilu po dopravní nehodě. Kradené osobní vozidlo, které skončilo v Otavě v Sušici u Luhu, vyprošťovali hasiči ze Sušice ve čtvrtek 7. března. Na místě asistovala Policie ČR. Nebezpečná hra podruhé již v minulých SN jsme informovali o tom, jak nebezpečné mohou být hry znovu se to potvrdilo v pátek 8. března, kdy právě hra dětí byla stanovena jako příčina požáru plastového kontejneru v Sušici u prodejny Zlatá Otava. Požár zlikvidovala jednotka sušických hasičů, způsobená škoda dosahuje korun, ke zranění naštěstí nedošlo. HZSO KT, as

3 Aktuality strana 3 Zpráva ze 4. jednání rady města v Sušici dne 4. března Jednání řídila starostka města JUDr. J. Rippelová. Přítomno pět členů rady. Omluven Ing. V. Mirvald a JUDr. M. Forman. Rada města souhlasila s otevřením tří 1. tříd v ZŠ Lerchova pro školní rok 2002/2003. Rada města doporučila předsedovi bytové komise a uložila bytové referentce provést návštěvu v domě čp. 717 v bytě dr. Petra Havla za účelem zjištění výskytu plísně v pronajatém bytě. Rada města souhlasila se záměrem prodeje 12 bytových jednotek v bytových domech č. p. 766/II a 767/II, ul. Stupkova, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč a 1380 v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasila se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a znaleckého posudku. Rada města schválila záměr zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes stpč. 4/1 v Sušici ve vlastnictví města Sušice pro vlastníky sousední nemovitosti p. Tatouška a p. Motlíka (v případě, že p. Motlík vytvoří 4 parkovací místa na svém vlastním pozemku). Rada souhlasila se zveřejněním těchto záměrů na úřední desce. Rada neschválila záměr odprodeje vyznačené části stpč. 4/1 v Sušici v sousedství ppč. 60/II. Rada ponechala rozhodnutí o schválení záměru prodeje na zastupitelstvu města. Rada města vzala na vědomí žádost firmy NJK UNICOS, s. r. o., o odprodej domu čp. 7, nám. Svobody Sušice, a rozhodla pozvat na jednání příští rady zástupce firmy Ing. Jurigu k objasnění jejich záměru s tímto objektem. Rada města souhlasila se záměrem odprodeje požadovaných nemovitostí v areálu bývalého SUVAKu U Kapličky 386/II s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce. Rada města souhlasila s pozváním p. Haise na jednání příští rady. Rada města souhlasila se záměrem pronájmu nebytových prostor v Domu Penzion čp. 56/II Zasedání rady a zastupitelstva města v Sušici a se zveřejněním záměru na úřední desce. Rada města schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu s Nemocnicí Sušice, o. p. s., ze dne , upravující rozsah pronajatého nemovitého majetku. Rada města odložila žádost GE Capital bank o pronájem nebytových prostor v čp. 29/I, nám. Svobody v Sušici na příští jednání rady s tím, že HPO zajistí konkretizaci žádosti. Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1357/1 v k. ú. Sušice nad Otavou a se zveřejněním na úřední desce. Rada města doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatný převod objektu čp. 260 se st. p. č. 586/4 o výměře 264 m 2, objektu čp. 246 se st. p. č. 580/9 o výměře 200 m 2 a pozemku parc. č. 580/28 o výměře 103 m 2, vše v k. ú. Sušice nad Otavou, z vlastnictví ČR Okresního úřadu Klatovy do vlastnictví Města Sušice. Rada města schválila záměr bezúplatného převodu objektu na stpč. 580/24, stpč. 580/24 a stpč. 580/52 pro využití ve veřejném zájmu, souhlasí se zveřejněním na úřední desce a podáním žádosti na Generální ředitelství cel. Rada města schválila záměr pronájmu nebytového prostoru úklidové komory o výměře 4,5 m 2 v čp. 1063/II v Sušici a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. Rada města vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor prodejny v Domu Penzion čp. 56/II v Sušici. Rada souhlasila se zveřejněním záměru dalšího pronájmu na úřední desce. Rada města odložila projednání rekonstrukce nouzového osvětlení v DPD s tím, že místostarosta s investičním technikem prověří předložené nabídky. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy č mezi Městem Sušice a Západočeskou energetikou, a. s., Plzeň na úhradu podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení v Sušici, Nábř. J. Seitze č. p. 155 a č. p. 131, ve výši Kč a pověřila pí. starostku jejím podpisem. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a firmou VH TRES, spol. s r. o., České Budějovice, týkající se vypracování PD a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu objektů měření odběru vody z náhonu Kantůrky a řeky Otavy, v celkové částce Kč, vč. DPH a pověřila pí. starostku podpisem smlouvy o dílo. Rada města souhlasila s uzavřením NS mezi Městem Sušice a Dřevařskou výrobou Sušice, a. s., jejíž předmětem je část ppč. 509/18 v k. ú. Sušice o výměře 23 m 2 za dohodnuté roční nájemné ve výši Kč. Rada města souhlasila s účastí v projektu racionální spotřeby energie v městských objektech koordinované Energie Cités a SE- VEn. V případě, že projekt bude komisí Evropské unie DGTREN přijat, město Sušice se bude podílet na spolufinancování auditů. Rada města pověřila starostku podpisem dopisu o projevení vůle města účastí na tomto projektu, týkajícího se spoluúčastí na energetických auditech. RM odložila doplnění organizačního řádu o pozici informatika, do doby vyjasnění II. etapy reformy veřejné správy. Rada města schválila doplnění organizačního řádu o pozici investičního technika. Rada města schválila obecnou pracovní náplň pro vytvářené místo dle předložených podkladů. Rada města vzala na vědomí informaci z pracovní cesty v Kötztingu, která se konala dne , a informaci o přehledu podaných žádostí na fond malých projektů PHARE. Rada města schválila smlouvu o dílo č mezi Městem Sušice a Ing. Janem Anderlem Atelier historické architektury, K Fořtovně 23, Plzeň na provedení standardního nedestruktivního stavebně historického průzkumu objektu radnice za cenu Kč. Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v obvodu OOP Sušice v roce Rada města souhlasila s instalací a textem znění pamětní desky věnované Konfederaci politických vězňů ČR a svazu PTP VTNP, Pneumatiky do řeky nepatří Vážení spoluobčané, v předcházejícím příspěvku jsem se snažil přiblížit problematiku třídění odpadů z důvodu jejich další využitelnosti, nyní se budu blíže zabývat tříděním z důvodu nebezpečnosti odpadu. Jak již bylo v minulém příspěvku poznamenáno, třídíme také odpad z důvodu, že obsahuje nebezpečné (jedovaté nebo jinak škodlivé) látky, které by se při běžném uložení na skládku nebo spálení mohly uvolnit do životního prostředí a kontaminovat (znečistit, otrávit) vodu, vzduch nebo půdu. Proto nesmí být nebezpečný odpad odkládán společně s jiným komunálním odpadem a musí být zpracováván odděleně. Co je to vlastně podle zákona nebezpečný odpad? Nebezpečným odpadem se rozumí odpad konkrétně uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je obsažen v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou uvedené v příloze č. 2 zákona. Obě přílohy jsou velmi rozsáhlé a tudíž není možné je v tomto článku zcela postihnout, proto uvedu pro ilustraci jen pár příkladů. Seznam nebezpečných odpadů obsahuje např. dehty, kyseliny, rtuť, hydroxidy, arsen, těžké kovy, pesticidy, biocidy, rozpouštědla, louhy, autovraky, olejové filtry, odpad ze zábavní pyrotechniky, asfalt, dehet, baterie, akumulátory, odpady z léčení nebo prevence nemocí lidí a zvířat. Nebezpečnou vlastností je např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, mutagenita, či teratogenita. Pro zjednodušení si dovolím vyjmenovat klasický nebezpečný odpad z domácnosti, který splňuje výše uvedená kritéria. Patří sem zejména baterie, akumulátory, barvy a ředidla včetně jejich prázdných obalů, léky, televizory, rádia, lednice, vyjetý olej, zářivky, výbojky, desková krytina (eternit), pneumatiky. Ať chceme nebo nechceme, každý z nás má někdy nebezpečný odpad, který nesmí odložit do popelnice společně s jiným komunálním odpadem. V tomto případě však není problém odpověď na klasickou otázku Co s ním?. Veškerý nebezpečný odpad je možné odložit ve sběrném středisku odpadů v ulici Na Hrázi 270. Léky je možné navíc vrátit v lékárnách a monočlánky ve specializovaných obchodech. Neexistuje proto nejmenší rozumný důvod pro vyhazování nebezpečného odpadu v lepším případě do popelnic, nebo hůře kamkoliv jinam. Kdo to dělá je jen pohodlný, líný a bezohledný. Přeji si, aby takových lidí bylo stále méně a méně, protože jedině pak se podíváme z mostu přes Otavu a neuvidíme v řece pneumatiky. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ která bude umístěna v parku před ZŠ T. G. M. Seznam politických vězňů z let a seznam členů PTP VTNP bude uložen v kronice města Sušice. Zpráva z 34. zasedání zastupitelstva města v Sušici dne 4. března Zasedání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 13 členů zastupitelstva. Omluveni MUDr. Jaroslava Prajerová, Josef Polauf, Ing. Markéta Prosserová, Vladimír Beneš, JUDr. Miloslav Forman, Ing. Vladimír Mirvald, Ing. Karel Broža, Josef Baierl. Zastupitelstvo města schválilo přijetí bezúročného úvěru na výstavbu úpravny vody a následné uzavření úvěrové smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., s dobou splatnosti na 10 let, tj. do , ve výši Kč. Zastupitelstvo města dále schválilo zajištění tohoto úvěru zřízením zástavního práva k těmto nemovitostem: a) v k. ú. Sušice nad Otavou: průmyslové objekty se st. p. č. 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2521/5 a 2524/6 jinou stavbu se st. p. č technickou vybavenost se st. p. č. 2524/2, 2524/3, 2524/4, 2524/5, 2524/7, 2524/8, 2524/9, 2524/10, 2524/11, 2524/12, 3254, 3255, 3256 a 3257 zastavěnou plochu společný dvůr p. č. st. 2524/1. b) v k. ú. Dobršín tech. vybavenost se st. p. č. 99, man. plochu p.č. 115/2 a 115/4 ost. plochu p. č. 117/2 a 118/1 ZM města schválilo navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Domov důchodců Kněžice o částku Kč. Toto navýšení čerpáno z položky Rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu ve výši 140 tis. Kč na nákup pěti počítačů pro ZŠ TGM s tím, že tato částka bude čerpána z položky Rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města schválilo uhrazení částky Kč, která byla vyměřena FÚ v Klatovech (kontrola čerpání účelových dotací z let 1997 Rekonstrukce ochozu kaple Sv. Anděla Strážce v Sušici) v termínu do Současně požádat Ministerstvo financí o prominutí vrácení této částky včetně penále. Tato částka bude použita z položky Rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města schválilo uhrazení částky Kč, která byla vyměřena FÚ v Klatovech (kontrola čerpání účelových dotací z let 1997 Oprava fasády věže, obnova věžních hodin, oprava vnitřních omítek schodiště radnice) v termínu dle platebního výměru (v současné době není ještě částka vyměřena). Současně požádat Ministerstvo financí o prominutí vrácení této částky včetně penále. Tato částka bude použita z položky Rezerva na provozní výdaje. Zastupitelstvo města uložilo finančnímu odboru a investičnímu technikovi připravit na příští jednání zastupitelstva města podklady týkající se akce: Rekonstrukce ochozu kaple Sv. Anděla Strážce v Sušici a Oprava fasády, věže, obnova věžních hodin, oprava vnitřních omítek schodiště radnice prováděných za podpory státní dotace. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Město Sušice přijme referenta na investiční agendu Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru, praxe v oboru, organizační schopnosti, aktivita, PC. Nástup možný ihned, pracovní poměr na dobu neurčitou, plat. podmínky dle nař. vlády č. 253/1992 Sb. Přihlášky možno zasílat do na adresu Město Sušice, nám. Svobody 138, Bližší informace u tajemníka MÚ na tel. 0187/ Partnerství přes hranice Rozvoj a podpora cestovního ruchu je jednou z priorit nejen našeho regionu, ale celé oblasti Šumavy, a to na obou stranách hranice. V souvislosti s dalším připravovaným projektem v oblasti cestovního ruchu se v úterý 26. února uskutečnilo setkání starostky města Sušice JUDr. Jiřiny Rippelové a starosty našeho partnerského města Kötzting Ludwiga Wolfganga. Spolu se starostkou Sušice se setkání zúčastnili Ing. Kamil Podzemský (Park servis Šumava, s. r. o.), Eva Beníšková (Informační středisko Sušice) a tlumočnice Jitka Kolářová. Hlavním důvodem setkání byla prezentace projektů Města Sušice v rámci Společného fondu malých projektů CBC Phare. Právě z něj jsou totiž financovány některé informační a propagační materiály, společenské a kulturní akce, rozvoj činnosti Informačních středisek v rámci přeshraniční spolupráce z oblasti cestovního ruchu. Podmínkou je potvrzení partnerské účasti a oboustranný souhlas s obsahem projektu žádosti o grant. Mimo samotného jednání o společných programech byla součástí návštěvy za hranicemi také prohlídka města a navázání užších kontaktů s Informačním centrem v Kötztingu. V odpoledních hodinách pak zástupci Sušice oplatili návštěvu obci Grafenwiessen. I v této lokalitě mají představitelé obce zájem o rozvoj cestovního ruchu, což se již nyní potvrzuje v současné době zde dosahuje ubytovací kapacita lůžek. Grafenwiessen má opravdu co nabídnout kromě jiného totiž vlastní unikátní sbírku sirkařství, která čítá exponátů z několika zemí světa. Zatím je toto jmění rozděleno do několika samostatných sbírek, do budoucna se však počítá se zřízením muzea sirkařství a širší spoluprací se sušickou sirkárnou při zřizování muzejních expozic. Návštěva zahraničních partnerů i všechna jednání byla umocněna ochotou, otevřeností a chutí prohlubovat a zlepšovat vzájemné vztahy jedním z takových vstřícných kroků je například společné setkání na akci DEN SUŠICE EB Pohádkový den na sušickém gymnáziu Studenti kvinty A, kvinty B a 1. ročníku sušického Gymnázia pozvou děti mateřských škol a 1. a 2. tříd základních škol na již tradiční pohádkové představení se spoustou písniček a hádanek. Srdečně zveme na odpoledne i jejich rodiče, přátele školy a studentů, zvláště pak studenty bývalé. Uvidíte Sněhurku, Smolíčka i Pacholíčka, Zlatovlásku taky. Na přání p. t. publika zopakuje sexta A vánočního Mrazíka (Skoti nepřijdou škoda!). Těšíme se na shledání v ve Smetanově sále M+B

4 strana 4 Gratulace Dne 5. dubna 2002 se dožívá krásných 80 let pan Stanislav Valdman ze Sušice. Do dalších let mu hodně sil, optimismu, zdraví a pohody přejí syn Josef, snacha Eva a vnoučata Barborka a Pepíček. Vzpomínky Dne 30. března 2002 uplyne 25 let od úmrtí paní Anny Stinglové ze Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manžel a děti s rodinami. Dne 23. března 2002 uplynou dva roky, co nás navždy ve věku nedožitých 69 let, po těžké nemoci, opustila moje manželka, naše maminka, babička a prababička, paní Anna Janečková roz. VOKATÁ z Dlouhé Vsi. Všichni, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a dcery s rodinami. Dne 29. března 2002 uplynou dva smutné roky, co nás navždy opustil pan Karel Rendl. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen. Nebylo Ti dopřáno dále s námi být, nebylo léku, abys mohl žít. Dne 25. března 2002 vzpomeneme 9. výročí, kdy nás navždy bez slova rozloučení opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk Míčka ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, syn, dcera a bratr s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi. Odešel Zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly, umlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit dotlouklo srdce tatínkovo nejlaskavější. Dne 27. března 2002 tomu bude 10 let, co nás navždy opustil náš nikým nenahraditelný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Karel Janda z Velké Chmelné u Sušice. Všem, kteří vzpomenou s námi tohoto smutného výročí, děkují dcery s rodinami. Dne 2. dubna 2002 vzpomeneme smutného výročí 15 let, kdy nás navždy opustil otec a dědeček, pan František Bolda. Za tichou vzpomínku všem děkují synové Miroslav, František a Ladislav s rodinami. Dne 9. dubna 2002 by se dožila 75 let paní Berta Boldová. Stále vzpomínají synové Miroslav, František a Ladislav s rodinami. Opustili nás Ludmila Jílková, Anna Jakubcová, Marie Kratochvílová, Marie Draholová, Václav Mach, Drahoslav Legát, Karel Fischer, Jiřina Čtrnáctová, Genovefa Šnaiberková. Společenská kronika Vítáme nové občánky * Tomáš Kapic * Tereza Brusnická * Julie Langová * Monika Makrlíková * Anna Gajerová * Michaela Pešlová * Monika Ryšnovská* Budeme zpívat v DO RE MI Jsou to dvě kamarádky ze Sušice, jsou mladé, hezké, energické, mají dobrodružnou povahu, zpívají a k tomu všemu ještě přidejme odvahu. Odvahu vystoupit v televizním pořadu DO RE MI, který jistě znáte z obrazovek a není ho třeba představovat. Nikol Drápalová (22) a Markéta Kostková (27) se rozhodly vyzkoušet»prkna, která znamenají svět«a tak jsme nahlédli do kolotoče jejich příprav na televizní natáčení hudebního pořadu. N+M: Zpívat v televizi je náš sen, který jsme se rozhodly uskutečnit. Vážně jsme o účasti v pořadu tohoto typu začaly uvažovat v lednu. Netroufáme si odhadnout jak dopadneme, ale alespoň získáme nějaké zkušenosti a doufáme, že nám při tom budou všichni sušičtí držet palce. Jak probíhají přípravy a jakou píseň jste zvolily? N+M: Příprava je dost náročná, protože do ní musíme zahrnout také pohybový výraz, oblečení a podobně. Při zkoušení nastávají i takové situace, kdy v bytě, kde zpíváme, nás střídavě ruší pobíhající děti nebo vytí psa nebo záchvaty nekontrolovatelného smíchu nás obou. Kvůli chřipce, která zákeřně přepadla Nikol, jsme musely zkoušení na chvíli přerušit, ale teď už zase jedeme dál. Naši blízcí z nás mají legraci, ale jen proto, že dosud neznají náš potenciál(!). Píseň zůstane zatím utajená, ale nemyslete si, že její výběr byl nějak snadný. Musela vyhovovat nám oběma, bude nás provázet, musíme ji detailně nacvičit Kdy se bude pořad natáčet? N+M: Registrace se koná první týden v dubnu, natáčení někdy poté. Zatím nevíme přesné datum vysílání DO RE MI, protože je vždy deset dílů předtočeno, ale doufáme, že je budeme včas znát, tak abychom mohly upozornit všechny naše příznivce. Nikol s Markétou mají kromě zpěvu ještě mnoho jiných zálib Nikol např. hraje šipky, věnuje se jazykům, ráda čte, prohání se Internetem, má ráda motorky a je vášnivou fanynkou AC/HC Sparta Praha. Markéta je nyní na mateřské dovolené, hraje šipky na vysoké úrovni, mezi její záliby patří hromadné rozesílání SMS, děti, rychlá auta. Do natáčení už zbývá opravdu jen chvilka, co byste si přály? Chtěly bychom, aby nás všichni ze Sušice podpořili, drželi nám palce a případně se nezlobili, když nevyhrajeme. Vlastně tak trochu zviditelníme každého z nich, celé město. Budeme rádi, když nezapomenou číst Sušické noviny, také proto, aby se dozvěděli, jak to všechno probíhalo a jaké byly naše zážitky a pocity. Mají-li pro nás nějaké užitečné rady, nápady, podněty nebo pozdravy, mohou psát na nebo Palce vám určitě držet budeme a po natáčení se těšíme opět na shledanou. A. STAŇKOVÁ Jazykové zkoušky v květnu Státní jazykové zkoušky se na jaře letošního roku uskuteční z jazyka anglického (písemná část) 10. května 2002 (pátek odpoledne) a z jazyka německého (písemná část) 11. května 2002 (sobota dopoledne). Ke státním jazykovým zkouškám konaným v těchto termínech se musí kandidáti přihlásit do 25. dubna S vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat i potvrzení o úhradě poplatku za státní jazykovou zkoušku, který činí Kč písemná část; 500 Kč ústní část. Předepsaný tiskopis pro přihlášku i složenku na zaplacení úhrady obdrží kandidáti v kanceláři SJŠ. Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce, úhrada se mu nevrací. Pro vykonání státní jazykové zkoušky není podmínkou účast v řádném studiu během školního roku ani zapojení ve studiu tzv. přípravného kurzu pro stát. jazyk. zk. (toto zapojení se však doporučuje). Podrobnosti o obsahu a organizaci, zkušebním řádu a dalších ustanoveních můžete získat konzultací se ZŘ SJŠ v Sušici, Lerchova ul. Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘ SJŠ Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat v době od 14 do 17 hodin Klatovy Sušice Horažďovice Kašperské Hory Kolinec Sušice Musíme si pomáhat aneb Služby seniorům Vážený čtenáři! Ne, to není recenze na úspěšný český film, ale připomínka důležitosti vzájemné pomoci mezi lidmi, vytváření podmínek pro fungování služeb pro seniory, zdravotně postižené. Letos v březnu si spolu s obyvateli a přáteli sušického Penzionu pro důchodce připomeneme zahájení provozu v roce Je třeba vzpomenout i na pracovníky v oblasti sociální péče, kteří v podmínkách své doby potřebnou péči poskytovali. Také podniky na Sušicku pro své pracovníky a důchodce zajišťovaly různé služby. Dnes lze pod jednou střechou dohodnout a vyřídit rozmanité záležitosti. Vedle běžných úkonů pečovatelské služby se v Penzionu můžete poradit o otázkách sociálně právních, pomoc zde najdou zdravotně a sluchově postižení. Své služby zde poskytují i pracovníci Referátu sociálních věcí OÚ Klatovy. Mimo tyto aktivity se v penzionu velmi často konají akce pro poučení, zábavu a oddech. Klub důchodců s vedením DPD připravuje nejen pro své obyvatele nejrůznější kulturní akce nebo zájezdy, v letošním roce jsou vítáni všichni, kteří se chtějí setkat a pobesedovat se zajímavými osobnostmi, jež mezi sebe zvou členové České křesťanské akademie. Chceme poděkovat všem lidem, kteří si dovedou vzájemně pomáhat. Ne všechno mohou řešit instituce, ale je na každém z nás, jak si dokážeme pomáhat v rodině, v domě, na ulici nebo ve městě, v našem okolí. Sociální služby města Sušice Chodíte do zaměstnání a potřebujete pomoc v péči o své blízké? Jste v důchodu a naše výpomoc by vám usnadnila spokojené stáří? Seniorům či zdravotně postiženým občanům nabízíme dovozy obědů nákupy, různé pochůzky úklid v domácnosti přípravu snídaně dohled, pomoc s osobní hygienou a jiné Podrobnosti vám sdělíme na tel. 0187/ nebo se můžete informovat osobně u okrskové sestry pečovatelské služby v přízemí budovy penzionu pro důchodce na adrese Sociální služby města Sušice, Pod Svatoborem 56. Těšíme se na vaši návštěvu. VLADIMÍR ČERNÝ, ředitel sociálních služeb S moudrými o mužích Kde by byla moc žen, kdyby nebylo ješitnosti mužů? M. EBNER ESENBACHOVÁ Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji; ale mnohem horší je, když už ji baví jen tehdy, když ji baví. G. LAUB Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. L. VAUVENARGUES Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O HENRY Ženatí muži žijí déle nebo jim to alespoň tak připadá. J. NESTORY Ženy by povětšině byly vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely. A. SCRIBE Největší předností některých mužů je jejich žena. G. SANDOVÁ Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí. H. MONTHERLAND

5 Z historie strana 5 Historická ohlédnutí Paní Kořenská z Terešova pokračování z minulého čísla Leč pan Petr myšlénce svojí se vysmál a naliv uleklému hosti vína, jej zdvořile vybízel k dopití číše a tím i k dokončení dnešní tabule vybízel Toužil skoro již, by společnosti Vlachovy byl prázdným. Klaudius Syrrus učiniv řádný doušek, snad chtěl dolů s hlavy a s černé své hrudi spláchnout bázeň, vyvolanou jasným zvukem české ocele, znova hleděl pana Petra udobřiti a lichotil, co nejvíce jen mohl a uměl. Máte výborné víno, ohnivé jak samy lacrimae Christi a také krásné ženy rodí požehnaná vaše země. Ano, v našem staroslavném království nám ani toho neschází a naše ženy prosluly krásou a muži udatenstvím. O tom posledním, kdyby žil, mohl by jeden z vašich kardinálů z dob slávy husitské nejlepší důkaz dáti. Když si vzpomenu a dobře představím, jak statečný ten duchovní vůdce a otec utíkal, až kardinálský klobouk ztratil, mohu se smíchy potrhati. Ten asi tenkráte zuřil a kletby na naše husitské reky svolával, když doslechl, jak nehodné ruce svatý jeho příkrov ještě svatější hlavy obracely, a jak by jejich kacířským hlavám ušel, zkoušeli Hahaha! Pan Petr rozesmál se plným svým hlasem. Alchymista, všecek uzardělý malomocným vztekem upřel zrak na podlahu, jejíž koberce byly z kožešin medvědích a vlčích; šelmy ty vlastní rukou pan Kořenský zastřelil. Snad se ve své pýše odvážil přirovnati Vlach onen udatné Čechy k těm šelmám, jenž někdy český kraj a český lid v kožiše tom znepokojovaly. Mysliti cos podobného mu pan Petr nebránil, ale slovy by to říci nesměl. A ani v kovech, ani ve stříbře ani ve zlatě není u nás nedostatek a český král je panovníkem země, jakých nemnoho. Nadarmo od nepaměti naši sousedé Němci na staroslavné dědictví svatého knížete nešilhali a do něčeho nevpadávali. Však posílali jsme je s krvavým poučením, to že je země naše, do jejich končin. Sláva našemu králi, Jeho Milosti Rudolfu Druhému a sám statný doušek, jakoby samému Rudolfu tváří v tvář a za jedním stolem připíjeli, učinil. Syrrus následoval jeho příkladu. Ano, máte slavného panovníka, jenž by mohl býti vzorem ostatním vladařům evropským svou osvíceností a láskou k umělcům a umění, končil přípitek. Ten z vaší Prahy učiní Řím. Toho bychom si ani nepřáli! odmítal to pan Petr. Nám je milejší, když Praha zůstane Prahou; kdyby z ní náš milostivý král učinil Řím, nebyla by nám tak milou a drahou, jako nám, byla a bude vždy, když zůstane vždy a stále jenom naší českou Prahou! Bláhoví hrdopýšci, jak se chlubí oním městem a podněcují samý slavný Řím. Nevzdělaná, surová cháska, myslel si zase v duchu alchymista. Nahlas však pronášel nový přípitek: Ještě krásné vaší paní choti přípitek pronésti je mou svatou povinností a zdvihnuv číši zvolal: Ať žije v kráse a ctnosti ještě mnohá a mnohá léta první kráska v Čechách, ušlechtilá paní Křenská z Terešova! Pan Petr byl rád, že již dříve dopil do dna obsah svojí královské číše, jak říkáno všemi Kořenskými poháru tomu. Nemusel přípitek alchymistův doplňovati. Hněval se opravdu tajnou, za to tím mocnější zlobou, že jméno drahé Marie octlo se v ústech dobrodruhových, z nichž chvála se nám zdá výsměchem, rouháním a přání ku štěstí a dlouhému žití děsnou kletbou. Rytíř svébožský tak vroucně miloval svoji Marii, že až v žárlivost často a často přecházela náklonnost ta a s hněvem vždy slyšel, když o ní někdo chválu pronášel a zvláště z úst člověka tak podivné a pochybné ceny, jakým byl jeho host alchymista. Toho si dobře všimnul Syrrus a zvláště této nejslabší stránky v pevné a měkké jinak povaze pana Kořenského užíti si umínil k činům hnusným, bídáckým. Po hostině vyjel si pan Petr na koni do okolí po svém dávnoletém zvyku. Jemu za společníka nevítaného, nezvaného, vnutil se svojí dotěrností alchymista. Pan Petr již měl na jazyku slova pohrdlivá, odbývající, než je spolkl a průvod jeho přijal. Nejpěknějšího koně mu osedlati přikázal. Proč jen se dnes urozený pan Petr zapíral a přemáhal? Či byl v tom mocný prst Boží, či ruka osudu? Kdož to může říci? *** Radim spěchal zpravit rodičů Vášových o příhodě nešťastné, vzal si ihned dovolenou od Jeho Milosti pana vladaře krumlovského z Rožmberka. Svým pobytem mírnil alespoň bolest zarmoucené Křikavové a starého hradního dost a dost zase vyrážel, by i jemu se snad žalosť nedrala do prsou. Druhého dne byl již zase veselým, co mu jen láska a starost o nemocného druha dovolovaly a za to mu byli všichni povděčni a z příchodu jeho znova a znova se těšili. Zvláště ale sličná Boženka byla jeho přítomnosti povděčna. Měla ho z té svojí něžné, vroucí duše upřímně ráda. Takový statečný a dobrý junák toho také vším právem zasluhoval. Když na hradní síni pan Petr s alchymistou končili oběd boží hodový a poslední láhev zmizela jim v číších a vyprahlých hrdlech, vedl se hovor v příjemném útulku hradního Křikavy. Nebude pro Svébohy žádným štěstím, že ten černý krkavec v čase tak posvátném sem zabloudil. Znám to z Krumlova. Jakmile jsme ho tam na zámku Jeho Milosti uzřeli, pojala nás hrůza, bázeň a všichni tušili jsme neštěstí. A druhého dne, co meškal ten krkavec na zámku, stala se Vášovi ta zlá příhoda. Byl s námi také ten jemuž satan z očí hledí a ať nebyl konečně toho příčinou vyprávěl Radim a zahrozil proti oknům zaťatou pěstí. Bylo jim totiž viděti právě v tu chvíli alchymistu, jak s panem Petrem vsedá na koně přichystané. Panošovi, jehož držel bělouše pro Vlacha ustanoveného, chvěla se ruka, ba i nohy, a když alchymista sedl naň a úzdu z ruky panošovy převzal, oddychl si zhluboka a pokřižoval několikráte čelo a sebe. Že pan Petr s takovým běsem sám vyjíždí, divila se Boženka. Kéž by jeho průvodcem černý, jemuž chraň nás Bůh, jest bez toho ďáblu zapsán a slouží již jednou zlomil vaz! Kéž by někde hlavu srazil! zahučel Křikava, dívaje se za ujíždějícími. Tomu zvlášť nelíbil se host páně Petrův a nerad dobrodruha toho tu viděl. V mysli své proto na pána velmi dováděl. Já kdybych byla pánem této tvrze, karabáč bych vzala na čertovskou jeho učenost a psy bych ho dala vyštvati, přizvukovala jeho žena. Věřilať pevně tomu, že poranění jejího drahého syna jen ten prožluklý černokněžník jest příčinou. Křikava na ni pohlédl úkosem a mrzutě prohodil: Co pan rytíř koná, dobré jest a nám není dovoleno jeho skutky zkoušeti. Že však v duši jinak byl přesvědčen, domnívali se všickni. JOSEF BENEŠ pokračování příště V březnu si připomínáme * Josef Hais Týnecký spisovatel, narodil se v Klatovech, zemřel v Praze. Vlastním jménem Josef Hais, další pseudonym Jaroslav Veselský, za okupace Tomáš Tichý. Vyrostl u dědečka v Týnci (pamětní deska na domku u hřbitova). Od mládí přispíval do časopisů, psal povídky, romány, i divadelní hry pro něž nacházel inspiraci v regionu. Smysl pro drobnokresbu uplatnil zvláště v knihách pro mládež s přírodovědným podkladem. * Vladimír Holý ředitel muzea v Sušici, narodil se v Sušici, zde také zemřel Věnoval se vlastivědné práci a získával pro muzeum cenné exponáty. Podařilo se mu zachránit starý šumavský selský nábytek či ukázky dobového výtvarného umění. Po roce 1968 musel nejen pro své smýšlení, ale i jako pracovník skautingu, opustit své místo a byl zaměstnán jako topič v nemocnici. Přesto ve své vlastivědné práci pokračoval. Josef Klička hudební skladatel, pedagog, narodil se v Klatovech, zemřel tamtéž. Na pražské konzervatoři studoval hru na housle, roku 1874 absolvoval varhanní školu (zároveň byl varhaníkem u Sv. Trojice a pak v Emauzích), V letech byl kapelníkem divadelní společnosti Kramuelovy a P. Švandy. Po Fibichovi se stal druhým kapelníkem Prozatimního divadla, kde přišel do styku s B. Smetanou prvním inspektorem hudebních škol, od roku 1924 na odpočinku v Klatovech. Autor skladeb pro varhany, harfy, skladeb komorních, orchestrálních a též písní a kantát s orchestrem. Vynikající hudební pedagog. Víte komu se tak říkalo? Prý těm, kteří žili v jedné části Nádražní ulice. A proč? Protože na několika domcích, postavených po skončení první světové války, byly jakési věžičky z dřevěného hranolku, u kterých seděly figurky pastýřů vyřezané ze dřeva. Připomínaly pastýře z betlémů. Ještě po druhé světové válce bývaly mezi dětmi slovní potyčky a někdy i pěstní boje a rvačky mezi soláky a nádražáky. Nádražáci se rozdělovali na betlémáky, vápeňáky a draháky. Až půjdete k nádraží, můžete si všimnout zbytků figurek pastýřů na dvou domcích. Nyní pár slov k historii této části ulice. Po první světové válce byl v Sušici nedostatek bytů. Proto se 6. prosince 1918 sešlo jedenáct pánů, zájemců o byty, za účelem ustavení družstva ke stavbě rodinných domků se zahrádkami v Sušici. Zvolili šestičlenné komité pro přípravné práce, vybrali mezi sebou po dvou korunách na výlohy a rozdělili si úkoly. Hned 9. prosince 1918 podali memorandum Ministerstvu pro sociální péči, Českému zemskému spolku pro reformu bytovou v království českém v Praze, zajistili uveřejnění provolání v Sušických listech. Požádali o vzorové stanovy bytová družstva v Protivíně, Plzni, Klatovech a Březnici. Už 12. ledna 1919 se konala ustavující schůze Družstva pro stavbu rodinných domků se zahrádkami v Sušici s. r. o. Družstvo už mělo 96 členů (postupně členové přibývali až do počtu 194). Každý člen při vstupu do družstva zaplatil zápisné 3 Kč, na správní výlohy 2 Kč a první část závodního Betlémáci v Sušici podílu 20 Kč (1 podíl = 100 Kč) další části podílu pak mohl splácet po 10 Kč. Mohl vložit i více podílů, ale takových členů bylo málo, většinou to byli lidé chudší, nebo ze střední vrstvy obyvatelstva. Na ustavující schůzi bylo zvoleno devítičlenné představenstvo, devítičlenná dozorčí rada a schváleny stanovy. Městská rada nebyla zpočátku družstvu příliš nakloněna, podporoval je pouze starosta Seidl a MUDr. Krätzer. Ale po třech měsících souhlasila s prodejem obecních pozemků u nádraží za cenu 1,60 Kč/m². Družstvo se usneslo postavit na těchto parcelách 21 rodinných domků se zahrádkami. Zadalo stavbu patnácti domků p. Františku Holečkovi, tří domků Ing. Grabingerovi (oba ze Sušice) a tří domků Ing. Janu Šindýlkovi z Klatov. Prvních pět domků bylo dostavěno hned v roce 1919 a byla jim přidělena čísla V listopadu se do nich čekatelé nastěhovali. V roce 1920 byl obydlen další (čp. 363), do února 1921 pak domky s čísly , v květnu a červnu 1921 čísla V lednu roku 1922 byly dohotoveny poslední domky s čísly 372, 377 a 378. Stavební náklady jednotlivých domků se zahrádkami se pohybovaly mezi korunami, částečně na jejich výstavbu přispěl stát. Činže byly vypočteny podle skutečných stavebních cen domků. Kolaudace začala v březnu 1922 (stavitelé byli nuceni udělat celou řadu oprav), pokračovala v srpnu Konečné kolaudační práce byly provedeny v červnu Až v roce 1923 se začalo jednat o zavádění vodovodu (používaly se pumpy), zaváděn byl v roce 1924, o zřízení chodníku, v roce 1924 se také začalo se stavbou zídek a plotů před domy. 1. července 1929 byly domky předány do skutečného a neomezeného vlastnictví čekatelům. Od té doby bylo družstvo v likvidaci, která se protahovala ještě dalších dvacet let, než bylo zcela zrušeno. Trhové smlouvy byly podepsány v březnu 1933, později je schválilo Ministerstvo sociální péče a tím byly převedeny i do knihovního vlastnictví. Činnost družstva po celou dobu trvání byla velmi složitá a obtížná. Stálý nedostatek peněz, nepříjemná jednání se všemi zúčastněnými, častá vymáhání dodržování smluv, uklidňování mnohdy nespokojených čekatelů, postihy těch, kteří neplnili své povinnosti, pak za druhé světové války zjišťování, zda někdo z členů družstva není židovského původu atd. Přes všechny tyto překážky a nepříjemnosti se dobralo k svému cíli. Ulice nesla různé názvy: Dr. Miroslava Tyrše, Masarykova, Stalinova, Nádražní. A ještě dvě zajímavé zprávy: Už v roce 1924 byli všichni čekatelé (tj. téměř majitelé) domků vyzváni, aby vyvěsili státní prapory k 1. květnu. V roce 1925 se usnesli, že požádají obec o ochranu proti šílené jízdě automobilů hlavně nákladních ulicí k nádraží. Co by asi říkali dnešnímu provozu v Nádražní ulici? O co by žádali? Podle zápisů ze schůzí družstva z let zpracovala ALENA POKORNÁ Rok v pranostikách březen Název měsíce byl pravděpodobně míněn jako označení stavu přírody, doby kdy kvetou břízy, ovšem náš kalendářový březen již květ břízy nebere v úvahu, je posunut dopředu. Ve starém římském kalendáři, který podle pověsti zavedl již Romulus, zahajoval měsíc březen nový rok. I Slované slavili nový rok v březnu, při jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné. Jaro spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život. Březen je také měsícem počátku polních prací a jarního úklidu v sadech, na vinicích a zahrádkách. Z březnových pranostik je asi nejznámější toto Březen za kamna vlezem. Málokdo se však přitom zamyslel nad tím, zda je skutečně pravdivá. Komu by se totiž líbilo, kdyby byla topná sezóna zahájena až v březnu (nehledě na to, že za radiátor by se lezlo dosti těžko)? Za jednu z nejhezčích březnových průpovídek je považována tato: Lépe od hada býti uštknutu, než v březnu od slunce ohřátu. Toto rčení má svůj půvab i hodnotu. S jakým slunečním svitem můžeme v březnu počítat? Astronomicky možný svit činí za celý měsíc 371 hodin, tedy v průměru připadá na den 12 hodin. Skutečný svit je však s ohledem na terénní překážky a oblačnost o něco kratší v jednotlivých březnových dnech se trvání slunečního svitu pohybuje v nížinách kolem 3 4 hodin. Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce prognostický význam mlh v březnu se zdá poněkud nadsazený. Problémem, zda četné mlhy přinášejí po 100 dnech četné bouřky, se svého času zabýval významný německý meteorolog W. Hesse. Zkoumal tuto pranostiku na základě výsledků meteorologických pozorování za více let v oblasti mezi Lüneburgem, Erfurtem a Halle a dospěl k zápornému výsledku. Nejznámější březnové pranostiky: V březnu vítr z břízy fouká. Studený marec, mokrý máj bude humno jako ráj. Jestli březen kožich stáhl, duben by rád po něm sáhl. Březnového prachu za dukát lot. V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed. V březnu prach a v dubnu bláto sedlákovi roste zlato. Březen suchý, duben mokrý a květem větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. Mnoho dešťů březnových hubené léto. Kolik mlh k nebi v březnu stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích. Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků. V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta v říjnu jedna lžíce vody a dvě putny bláta. Dovolená u moře CHORVATSKO MEDULIN rybářské a turisticky zajímavé městečko leží v nejjižnější části Istrijského poloostrova, 10 km od Puly. Možnost sportovního vyžití půjčovna lodí, surfů, vodních lyží. kol, kuželková dráha, tenisové kurty atd. Možnost rekreačně léčebného pobytu pro děti s častým onemocněním horních cest dýchacích, alergiemi, ekzémy (pod odborným dohledem lékaře, vhodný doprovod rodičů). Katalogy, přihlášky a bližší informace ihned v kanceláři MKS, tel. 0187/ Na všechny tyto pobyty odjezd přímo ze Sušice.

6 strana 6 Jarní sezóna Tentokrát jsme se s dotazy obrátili na MVDr. Lenku Švejdovou. Jak nás může překvapit jaro u našich čtyřnohých miláčků a hlavně nač se máme zaměřit, abychom předešli případným zdravotním problémům u našich chlupáčů? Třebaže jsme se o parazitních onemocněních psů a koček již zmiňovali v předešlých článcích, dnes se aktuálně zmíníme o problémech blech a klíšťat. Blíží se totiž začátek tzv. bleší sezóny a sezóny klíšťat. Ačkoliv blechu u svého chlupatého miláčka můžeme najít po celý rok, je to právě jaro, kdy nastává největší bleší invaze. Poslední týdny chladného období roku (duben) jsou tedy nejvhodnějším obdobím, kdy zahájit účinný boj s těmito parazity. Období jara je zároveň i čas, kdy je stejně jako na podzim nejvyšší sezónní výskyt klíšťat v přírodě. Oba tito parazité se živí sáním krve savců. Klíště se zakousne a sáním krve až zpětinásobí svůj objem. To je samozřejmě Zlatokop, o zlato ani nezakop zpívá se v jedné trampské písničce. Pro zlato se přepadávalo, loupilo i vraždilo. Snad každý viděl film, nebo četl knihu Poklad na Stříbrném jezeře K. Maye. Zlato ale také ovlivnilo život na naší Šumavě. Známá města Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek spojuje nejen část historie, ale především kdysi zlatonosná řeka Otava. Zlato se vlastně rýžovalo nejen na celém toku, ale i na všech přítocích Blanici, Volyňce Dodnes tu všude nacházíme zbytky po rýžování, zarostlé hromady přesátého štěrku a písku, tzv. sejpy. Známé jsou z té doby archeologické nálezy na Písecku (expozice v píseckém muzeu), u Modlešovic na Strakonicku. Největší a také nejzachovalejší sejpy můžeme pozorovat z vlaku u Hydčic. Aby se před léty zamezilo jejich likvidaci, jsou dnes chráněné památkovým úřadem. Jedno z největších rýžovišť v Pošumaví bylo u Dlouhé Vsi. Zatímco v Luhu vše zarostlo lesem, přímo v Dlouhé Vsi tomu tak není, tady se rýžovalo od silnice až k řece. Máme tu také první místní názvy památku na zašlou slávu. Každý ví, kde je osada Červená (u Kašperských Hor). Poslední západočeská obec na hřebeni mezi Zlatým potokem a říčkou Losenicí i zde se rýžovalo. Název vznikl z německého Rotseifen Červená. Větší množství stopových prvků způsobuje rudé zabarvení, stopy zlata červené, tedy narůžovělé, přesáté písky, sejpy. Těchto poznatků se později využilo při výrobě skla. Sejpy se lidově nazývají též hrůbata. Proto máme Veterinář radí nepříjemné a váš chlupatý přítel si při intenzivním drbání může svědivá místa rozškrábat či rozlízat na velká bolavá ložiska. Klíšťata mohou být také přenašeči infekčního onemocnění Lymské borreliozy. Blecha navíc nejen že kouše, ale také přenáší na zvířata tasemnice. Čím tedy proti blechám a klíšťatům bojovat? Je třeba vědět, že celý rozmnožovací proces blech se odehrává v okolí tedy v košíku, v kobercích Proto je třeba ošetřit i okolí zvířete. Většinou lidé zablešené zvíře vykoupou. Šampon může usmrtit blechy a odstranit jejich trus z hustého kožichu (bleší trus jsou černé tečky natrávená krev namočíme-li je na bílém papíře, zčervenají). Nezabrání však další invazi a tak nové blechy naskáčou do čistého kožichu. Dnes je však na trhu dostatečné množství preparátů, které jednak blechy zabíjí, ale také preventivně chrání zvíře před dalšími blechami. Jejich velkou výhodou je i to, že působí stejným způsobem i jako ochrana před klíšťaty. Zlato, prachy, peníze Ta jsou navíc hrozbou coby přenašeči již zmíněné borreliozy. Lymská borrelioza je horečnaté onemocnění s příznaky apatie, nechutenství, slabosti končetin, neochotou k pohybu, kulháním přecházejícím na různé končetiny a otoky kloubů. Z důvodu přenosu borreliozy klíšťaty jsou nejvíce ohroženi psi, kteří se často pohybují v lokalitách jejich výskytu, tj. lovecká plemena psů, služební a pracovní psi, ale i společenská plemena psů, kteří doprovázejí své majitele v oblastech v zamořených distriktech. Vzhledem k tomu, že v České republice není území zcela prosté nebezpečí nákazy, doporučujeme vakcinaci psů proti tomuto velmi zákeřnému onemocnění. S ohledem na sezónní charakter možnosti vzniku onemocnění jsou brzké jarní měsíce nejvhodnějším termínem k preventivní vakcinaci. Pro tentokrát paní doktorce děkujeme a těšíme se na další povídání o zdraví a prevenci proti chorobám našich kamarádů z říše zvířat. ZO ČSOP Zelená Šumava ještě dnes v Sušici u nádraží ulici V Hrůbatech. Ale vraťme se zase zpátky do historie. První zmínky o rýžování zlata na Otavě jsou již od Keltů (5 4 stol. př. n. l.), kteří byli velmi vyspělí od kmene Bójů (což znamenalo strašní), vznikl i název Bohemie. Zůstala tu celá řada keltských hradišť, kam se utíkali před nebezpečím. U Strakonic nad Volyňkou vrch Věnec, u Sušice známé Sedlo, nejvýše položený keltský val u nás se uvádí Obří hrad (1 010 m) nad Losenicí u Popelné. Je tomu skutečně tak? Pokud někdy pojedete vlakem z Vimperka na Volary, přijedete na Kubovu Huť, nejvýše položenou železniční zastávku u nás. Těsně před vrcholem stoupání vede trať pod horou Obrovec (1 146 m Malý a Velký Obrovec). Pravděpodobně i zde, v těsné blízkosti prameniště Volyňky, bylo keltské hradiště. Těžko si ale dnes v této odlehlé a těžko přístupné lokalitě představíme archeologický průzkum. Díky panu učiteli Pokornému jsem pochopil i vznik názvu Otava. AWA značilo vodu a ATAWA bohatou, zlatou. Dnes na náměstí v Rabí stojí hotel stejného jména, ale cizím návštěvníkům hradu to asi nic neříká. Někdy se též uvádí z této doby starý název Šumavy Gabreta. Keltové byli postupně vytlačeni a teprve mnohem později sem přichází Slované. Vznikají první rýžovnické osady a postupně se začíná dolovat zlato. Je potřeba se zmínit především o Rejštejně a okolí. Zatímco první osídlení je Slovanské (název Losenice, dříve Lososnice, podle lososů) čistě německý je název Rejštejn. Čeští panovníci sem zvali havíře především z Německa, a tak tu vznikla první německá enkláva, což se o mnoho let později nevyplatilo. Ještě před zabráním Sudet se chtěli místní Němci odtrhnout od Československa. Název Reichenstein (Rejštejn) vznikl z německých slov reichen bohatý, nebo také rein čistý a stein kámen. Podle pověsti se tu osadníkům nelíbilo, a tak chtěli zpět do Německa. Panovník však za nimi poslal vojáky, násilím je přivedl zpět a ti si na památku nazvali osadu Reichenstein, podle místa, odkud pocházeli. Možná, že kdesi na úpatí Alp najdeme také Rejštejn! V oblasti Kašperských Hor se zlato vázalo na křemen (lidově křemel), proto hora Křemelná (1 125 m, něm. Kiesleiten), či řeka Křemelná. Několik štol je i v okolí Hartmanic, dolování však nebylo výnosné. Těsně nad Hartmanicemi je vrch Hamižná (dnes je tu lyžařský vlek). Možná někdo neví, že hamižná znamená sobecká, zlá Zlatá žíla byla chudá, proto název hory Hamižná sobecká, nepřející. Směrem do vnitrozemí ubývalo ryzosti zlata, převládalo stříbro. Máme tu dnes Hory Matky Boží (Ševcovské Hory), Nalžovské Hory (dříve Stříbrné), ale také Zlatý potok a na Zlaté studni u Churáňova jedno z nejvýše položených rýžovišť. Zlatá horečka už dávno utichla. A pokud se sem vypravíte teď, na jaře, poznáte, jak je tu nejen krásně, ale také ticho a klid. To vám všem přeje JOSEF KUNC Čtenáři nám píší Malovaná radost sdružení Petrklíč hodnotí uplynulý rok Tak jako každý člověk se na prahu nového roku ohlédne zpět za rokem minulým, i my jsme na výroční schůzi koncem ledna 2002 bilancovali naši činnost. Petrklíč sdružení pro pomoc postiženým dětem se sídlem v Sušici, má celkem 19 členů a dveře k nám má otevřené opravdu každý podobně smýšlející občan. Loňský rok byl naším startem, poznávali jsme se navzájem, svěřovali jsme se se svými problémy, radili se a při tom všem jsme vymýšleli, co pro naše děti udělat pěkného. První společnou akcí bylo malování hrnečků, kde děti projevily obrovskou fantazii při volbě námětů i barev. Každý si pak ten svůj namalovaný poklad odnesl domů. Společně prožité květnové odpoledne zaujalo děti možností prověřit si svoji dovednost a zručnost při sportovních soutěžích, kdy odměnou byly drobné dárky a velký táborák s opékáním uzenin. Všichni se domluvili, že tento den musí mít další pokračování na podzim a tak skutečně v říjnu jsme si vše zopakovali. A byl to opravdu vydařený a nádherně teplý podvečer, ani se nikomu nechtělo domů. V červnu jsme potěšili děti zájezdem do ZOO Plzeň. Rozzářené oči dětí, šťastné úsměvy a plno zážitků vyprávěných ještě dlouho po cestě zpět nás ubezpečily, že jsme jim udělali velkou radost. Prázdninové měsíce jsme vyhradili pro individuální akce jednotlivých rodin, neboť nastal čas odpočinku Kalné šero s chuchvalci mlh se vplížilo do kraje. Nenápadně, s jakousi potměšilou záludností. Ranní rozbřesk byl tohoto rána matný, sotva zřetelný. A podivné: neozval se jediný ptačí hlas, jindy v tu dobu ozývající se v mnohohlasém plénu. Annemarie si dnes ráno přivstala. Ranní mše na dnešní Velkou neděli má začít o osmé, nevadí, když přijde o něco dřív. Alespoň se porozhlédne po kostele v tichém soustředění a duchovní přípravě na mši. Bude-li pan farář ve zpovědnici, může se i vyzpovídat. Má ráda náš venkovský kostelíček stojící osaměle na vršku u hřbitova, dobrou čtvrthodinu od vsi. Annemarie jde dnes na ranní mši sama. Ranní mše je prostá. Stručný mešní text bez hudebního doprovodu, krátké kázání. Počet věřících nijak velký. Tak je tomu každou Velkou neděli. Zato dopolední velká mše je slavnostní, se zpěvy na kůru, varhanami a hudebním doprovodem. A rodiče Annemarie už mají své stálé místo na kruchtě: otec jako varhaník, matka jako sólistka kostelního sboru. Velká mše se bez nich již tradičně neobejde. Annemarie je ranní ptáče, povahy rozjímavé a samotářské. Ráda se projde sama v jitřním šeru, rodiče jí nebudou bránit odejít z domova s prvním rozbřeskem dne. A tak jediným živým tvorem, který ji bude doprovázet a trpělivě čekat před kostelem, je psík Ben. Cesta z chalupy na samotě do kostela vede pěšinami v lukách, podle křovin a s lesem po pravici. Ranní šero provází chlad. Příroda v tuto roční dobu se po příkladu Kristova zmrtvýchvstání jindy již a dovolené, čas letních radovánek a her. Podzimní dobu jsme věnovali našemu zdraví, a tak jsme pravidelně jezdili do krytého bazénu v Horažďovicích. Děti byly nadšené ze všech vodních atrakcí, počáteční strach a obavy z vody byly úspěšně zahnány a všichni jsme výborně relaxovali. Návštěva Lidové školy umění v Sušici nás zavedla do kruhů přímo uměleckých. Pod odborným vedením děti pracovaly s hrnčířskou hlínou a jejich pracovní zaujetí připomnělo i nám dospělým, že návrat k této prastaré technice a kontakt s přírodním materiálem je velice užitečný. Členové výtvarného kroužku nám všechny výrobky z hlíny vypálili a dostali jsme je při předvánočním setkání. Mikulášská besídka začátkem prosince signalizuje všem dětem i rodičům blížící se čas vánoční. Tentokrát jsme se sami postarali o kulturní vystoupení. Zpívaná a hraná pohádka O perníkové chaloupce měla velký úspěch. Soutěžili jsme všichni dohromady o znalost lidových písniček podle zahrané úvodní melodie a na řadu přišly i koledy. Mikuláš naděloval sladké dárečky a děti se mu pochlubily písničkou či básničkou. Vánoční čas plný očekávání a splněných přání je také dobou, kdy lidé otevírají svá srdce a nezapomínají na pomoc potřebným a handicapovaným spoluobčanům. Také našemu sdružení přispělo mnoho dárců. Patří jim za to vřelý dík. Mohli jsme v závěru roku Mše mrtvých probouzí k jarnímu životu, ale dnes jakoby byla začarovaná. Jediný ptačí hlásek nepronikne k dívčinu sluchu, na všem jakoby ležel těžký příkrov tísnivého ticha. I Ben, jindy skotačící a pobíhající s radostným štěkotem, dnes kráčí nezvykle tiše a se sklopenýma ušima. Portál venkovského kostela tone ve stínu staletých dubů, jež lze spíše tušit než vidět. Jen bílý pás hřbitovní zdi se bělá v kalném rozbřesku. V okamžiku, kdy dívka položí ruku na kliku těžkých, dubových dveří kostela, Ben žalostně zakňučí a začne se chvět na celém těle. Nevstupuj má paní dovnitř, tak nějak by se dala přeložit jeho psí řeč. Ale Annemarie se naň obrací s prostým příkazem: čekej! Těžce, s táhlým a ponurým skřípěním otevírá Annemarie dubové dveře kostela. Zevnitř ji ovanul chlad a šero plápolajícího mdlého svitu několika oltářních voskovic. Sem na chrámovou dominantu barokního oltáře, ztajenou do šera, spočinul nejprve Annemariin zrak. Jak postupně odhlédla od oltáře a její zrak začal bloudit po přízemních prostorách kostela, uviděla cosi podivuhodného. Vidí zástup podivných bytostí v šedých rubáších, na hlavách kapuce stažené hluboko do čela, takže nevidět do tváří. Ostatně všechny jsou otočeny k oltáři. Je jich plný kostel. Ani slůvko modlitby, jediné šeptnutí, sebemenší zvuk nevydává toto shromáždění. Při pohledu na ten mlčenlivý, nehnutý dav se zmocní dívky neklid a mrazení. Teď pomalu, píď po pídi, se otevírají dveře sakristie a vchází kněz se dvěma ministranty. Jsou oblečeni do stejných za tyto dary nakoupit dva rehabilitační stoly pro cvičení s našimi dětmi. Budou sloužit přímo v domácnostech určitě ke spokojenosti rodičů a dětí. V uplynulém roce jsme uskutečnili mnoho zajímavých akcí pro naše děti, ať už to byla zkušební jízda na koni hipoterapie, návštěva kulturních akcí v Sušici i v Klatovech, velice inspirativní návštěvu denního stacionáře (také v Klatovech) při Dnu otevřených dveří. Myšlenkou a ideou všeho našeho snažení je touha, aby i postižené děti měly možnost se vyhřívat na sluníčku zájmu, úspěšnosti, radosti a lásky. Nechceme, aby rodiče postižených dětí i dospělých, zůstali se svými trápeními a problémy osamoceni. Mohou nás kontaktovat, přijít osobně pro radu či povzbuzení jsme tu také pro vás. Máme velké plány do budoucna a proto dáváme prostor všem nápadům a myšlenkám, neboť ty jsou počátkem našich dalších činů. Chceme vás pravidelně informovat o našem sdružení Petrklíč, o tom jaké akce připravujeme, a postupně vám představíme jednotlivé členy sdružení. Kéž nikdy nikdo není zapomenut, vydán náhodě, osamocen, bez pomoci. Kéž vše a každý vydá svůj díl služby. Kontakt na Sdružení Petrklíč: ul. F. Procházky 324/II, Sušice, nebo tel. 0187/ p. Kraucherová, Nerudova 1105, Sušice. sp rubášů, i ty kapuce mají hluboko staženy do čela. Je to vůbec kněz a ministranti? ptá se v duchu sama sebe Annemarie, teď už s jasným tušením čehosi neblahého. A tu si s hrůzou vzpomněla na dávnou pověst, kterou slýchala jako malá: že na Velkou neděli brzy ráno před skutečnou bohoslužbou se koná mše mrtvých, kteří vstali z hrobů, včetně dávno zemřelého faráře. Polila ji hrůza. Je uprostřed zástupu nebožtíků, ten se začíná teď vlnit jako rákosí ve větru, nyní se pohybuje směrem k ní, vztahuje k ní své ruce skryté v rubáších. K více polomrtvé než živé Annemarii přistoupí ze zástupu bytost, shrne kapuci a nechá si pohledět do tváře. Bože, vždyť to je její babička, zemřela už tak dávno, jak mrtvé a vyhlaslé má oči! A tu slyší syčivě sténavý, těžce artikulovaný babiččin hlas: Odejdi rychle, chtějí si tě vzít do hrobu! Na nic už nečeká. V jediném okamžiku dokáže zmobilizovat všechnu odvahu. Ještě než otevře dveře kostela (odvaha jí dodala sílu), uslyší za sebou zlověstný šum, jako když stoupá děsivá povodeň. Je venku, kostel má za zády. Plnými doušky dýchá čerstvý vzduch, vlahý jarní větřík jí čechrá vlasy, radostným štěkotem ji vítá Ben. Obzor se vyjasnil, ranní slunce zvedlo mlhu a zalilo kraj teplým svitem. Zase se rozezněl zpěv ptactva a příroda se probudila do jarního dne. Lehce, za sebou spadlý balvan hrůzy, jde Annemarie opět domů. Jen ozvěnou se vrací znepokojivá otázka v dosud čerstvé paměti. Byl to všechno zlý sen nebo skutečnost? J. KOLÁŘ

7 Filmy, které musíte vidět Filmový klub Kultura Pravá blondýnka března Další z řady amerických komedií ze studentského prostředí, přičemž tentokrát tvůrce zajímá IQ nefalšovaných blondýnek. Elle Woodsová vypadá, jako by z oka vypadla panence Barbie má ráda růžovou barvu, je půvabná, bohatá, vždy dokonale upravená a v kolektivu své školy oblíbená. Jejím jediným přáním je však stát se manželkou svého přítele, budoucího právníka, který však nemá v úmyslu její přání vyplnit podle něho je na manželku budoucího absolventa Harvardu příliš blonďatá a málo seriózní. Jediný způsob, jak tedy získat přítele zpátky, vidí Elle v přihlášce na Harvard a zápletka je nasnadě. Nejde tentokrát o proměnu ošklivého káčátka v labuť, ale o boj, který musí Elle svádět sama se sebou, se spolužáky a profesory, aby vyvrátila pověru, že modrooké blondýnky jsou blbé, a aby dokázala, že růžový kostýmek lze nosit i do soudní síně Vtipný snímek získal cenu amerických teenagerů jako Nejlepší film léta roku Podzimní návrat 26. března Základní myšlenka autobiografického snímku je prostá a ve filmu nijak neobvyklá muž ve středních letech se vrací na místa svého dětství, která v něm vyvolávají vzpomínky. Řecký režisér, autor filmu, měl velice podobný osud jako protagonista jeho snímku Stavros. I on prožil značnou část života v bývalém Československu. Byl jedním z více než tří tisíc řeckých dětí, přivezených sem v květnu 1948, když v jejich zemi vypukla občanská válka. Malý Stavros žil nejdříve v dětském domově a později v Brně u dědečka a babičky, kteří později v emigraci zemřeli. Teď se Stavros do města svého dětství vrací, aby zařídil převoz jejich ostatků do Řecka, jež tak milovali a jehož slunce tolik postrádali. Město v něm vyvolává živé vzpomínky a tak, zatímco čeká na vyřízení formalit, chodí po známých místech a před jeho očima ožívá minulost. Film je mozaikou jednotlivých epizod a zároveň podává obraz i o odlišnosti řeckého chlapce a snaze řecké komunity zachovat i v emigraci své tradice a zvyky. Dospělého Stavrose ztělesnil Jiří Bartoška. Rok ďábla března Scénárista a režisér Petr Zelenka se vrací k poetice fiktivního hraného hudebního dokumentu, kterou uplatnil již ve filmech Visací zámek a Mňága Happy End. Inspiraci k originální a promyšlené mystifikaci tentokrát našel při společném koncertu písničkáře Jaromíra Nohavici a Čechomoru (Českomoravské hudební společnosti). Napsal biograficky laděný scénář o přátelství muzikantů Nohavici a Karla Plíhala a o jejich setkání s Čechomorem. Do děje odehrávajícího se mj. v protialkoholní léčebně či v povrchovém dole, ale především na koncertech a v jejich zákulisí, vstupují dvě fiktivní postavy nizozemský dokumentarista Jan Holman a dirigent opery v Sydney a bývalý zpěvák britské skupiny Killing Joke Jaz Coleman. Příběh o přátelství, zázracích, andělech i ďáblech i o hudbě nebo o alkoholismu se odvíjí v několika retrospektivách. Snímek těží zejména z výrazných osobností, vyzařujících zvláštní energii a z působivé hudby. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Klikaři března Po zaslouženém úspěchu komedie Do naha! se režisér Peter Cattaneo i ve svém druhém celovečerním snímku vrací k podobnému motivu. I tady se parta mužů snaží vydobýt si své místo na slunci. Místo nezaměstnaných jsou to však vězni, odpykávající si vysoké tresty a plánující útěk. Jejich vůdcem je smolařský zlodějíček Jimmy, naposledy přistižený při zpackané bankovní loupeži. Kvůli útěku vězni přistoupí na to, že sehrají amatérské představení muzikálu o admirálu Nelsonovi, jejž napsal ředitel věznice. Během zkoušek se připravují na rozhodující okamžiky a překonávají četné komplikace. Představení i útěk se nakonec zdaří, jenže Jimmy se nakonec rozhodne, že ve vězení zůstane zamiloval se totiž do své psycholožky Autor natočil příjemnou vězeňskou komedii s dobrými hereckými výkony a zajímavými hudebními nápady. Policajtka dubna Sharon je drsná chicagská policajtka, která nenávidí zločin a v každém ze zatčených delikventů sama před sebou ospravedlňuje vlastní trauma z minulosti. Catch osaměle bloudí v dlouhém kabátě nočním Chicagem a s nepřítomným výrazem koná dobré skutky. Bezcílné putování tohoto tajemného stvoření se jedné noci zákonitě protne s policajtkou Sharon, začne ji sledovat a tak se jednoho dne ocitne ve správnou chvíli na správném místě, aby zneškodnil útočníka, který se jí chystá zabít. A milostná romance je na světě V hlavních rolích uvidíte krásnou Jennifer Lopezovou a zajímavého Jima Caviezela. Kdo z koho dubna Zkušený specialista na komedie Frank Oz natočil lupičský příběh těžící z obliby žánru a vynikajícího hereckého obsazení. Komorně pojaté vyprávění o stárnoucím kasaři, který před odchodem na odpočinek je ochoten za pořádný balík peněz udělat ještě jeden, poslední sejf. Poruší však pravidlo, že pracuje vždy sám a rozhodne se spolupracovat s iniciátorem loupeže vzácného francouzského žezla přímo z budovy montrealské celnice. Mladík Jack však nakonec svého parťáka podrazí, netuší však, že ten se proti tomu předem pojistil Režisér ponechal velký prostor hercům, kteří se zde setkávají ve třech generacích Marlon Brando, Robert de Niro a Edward Norton. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Mandolína kapitána Corelliho dubna Předlohou snímku je stejnojmenný bestseller anglického autora Louise de Berniéres z roku 1994, odměněný Cenou spisovatelů Britského společenství za nejlepší knihu roku v euroasijském regionu. Rozsáhlý román popisuje četné historické události i příběhy řady postav, filmaři se soustředili na milostný příběh. Děj se odehrává na krásném a klidném řeckém ostrově Kefallénie. Začíná však válka, koncem dubna 1940 přichází na ostrov italská okupační armáda, podporovaná Němci. Poklidný běh života na ostrově naruší vojenská cvičení a počáteční odpor proti okupantům. Italskému kapitánovi Antoniovi Corellimu a jeho mužům se na ostrově líbí, válka se zdá daleko a svým jednáním, láskou k hudbě a pořádáním koncertů na náměstí si postupně získávají místní obyvatele. Po Mussoliniho pádu se ale z Němců a Italů stávají nepřátelé, na ostrově se bojuje a jediný, kdo z italských vojáků přežívá je kapitán Corelli V hlavních rolích uvidíte Nicolase Cage a Penélope Cruzovou. England čtvrtek 4. dubna Celovečerní hraný debut Achima von Borriese spojuje dva podstatné atributy minulého století následky černobylské katastrofy a úděl postkomunistických emigrantů ve sjednoceném Německu. Realisticky podaný příběh, vycházející z osudu skutečných postav, zaznamenává především vykořeněnost emigrantů, kteří se obtížně vyrovnávají s existencí v jiném prostředí. Zajímavé je herecké obsazení, většina východních herců působí v cizině ruský herec Ivan Šedov (žijící v Praze) představuje Ukrajince, gruzínský herec hraje bulharského emigranta, výjimkou je naše Anna Geislerová, která představuje Češku, pohybující se v berlínském ruském prostředí. sobota 18. května 2002 Vídeň prohlídka kulturních památek jednoho z nejkrásnějších měst v Evropě neděle 2. června 2002 Praha ZOO vhodný dárek ke Dni dětí (zájezd je z důvodu konání zábavného odpoledne ke Dni dětí na Santosu přesunut na neděli!) sobota 15. června 2002 Salzburg čtvrté největší město Rakouska sobota 20. července 2002 Hrádek u Nechanic Dobrošov prohlídka romantického zámku u pevnosti Dobrošov (národní kulturní památka). sobota 3. srpna 2002 Slatiňany Žleby zámek Slatiňany s expozicí hipologického muzea, zámek Žleby strana 7 Zájezdový program MKS Sušice pro rok 2002 sobota 17. srpna 2002 Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari sobota 14. září 2002 Drážďany prohlídka nejcennější galerie evropského malířství do 18. století Obrazárny starých mistrů Zwinger sobota 23. listopadu 2002 Předvánoční Zwiesel sobota 7. prosince Vánoční Vídeň Český Krumlov otáčivé hlediště Upozornění: všechna uvedená představení jsou již vyprodána! Divotvorný hrnec muzikál Tři mušketýři činohra Sen noci svatojánské Katalogy zájezdů obdržíte v kanceláři MKS, v Městském informačním středisku a v CK Tempo Tours - na těchto místech se můžete na vámi vybrané zájezdy ihned přihlásit! Dovolená u moře Dalmácie MKS ve spolupráci s cestovní kanceláří MH travel Praha vám nabízí zajímavou dovolenou v jižním Chorvatsku střední Dalmácii. Zveme vás na romantický ostrov Vis, který byl zahraničním turistům otevřen až od roku 1990, je proto turistickým rájem v ekologické čisté lokalitě. Se svým nenarušeným životním prostředím je naprosto ideální pro poklidnou rodinnou dovolenou i s malými dětmi. Krásné koupání, možnost sportovního vyžití, potápění, řada historických památek června (odjezd 21. v podvečer, návrat 30. dopoledne) Zařízené apartmány pro 2 8 osob Vybavená kuchyně, sociální zařízení, povlečení, ručníky. Cena zahrnuje ubytování, dopravu autokarem i lodí, pobytový poplatek. Cena na osobu ve dvoulůžkovém apartmánu je Kč (možnost zajištění polopenze v hotelu za příplatek 450 Kč na osobu a den). Hotelové pokoje s polopenzí Cena zahrnuje ubytování, polopenzi, dopravu autokarem i lodí, pobytový poplatek. Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji Kč (děti do 12 let Kč). Itálie turistické středisko Rosolina mare - 60 km jižně od Benátek. Vhodné pro klidnější dovolenou s možností společenského vyžití, ideální pro rodiny s malými dětmi i pro neplavce(!). Můžete si vybrat také pobyty pro seniory a pobyty s léčebnými masážemi, seancemi u moře (pod odborným dohledem lékaře a terapeutky). Katalogy, přihlášky a bližší informace ihned v kanceláři MKS, tel. 0187/ Ať malíř střídá v tónech mráz i žár / a slunce ať mu na paletu kane. / V zaplání barev, v rytmu jeho čar / sáhnou nám k srdci kraje milované. (úryvek z básně L. Stehlíka Nad krajinami Aloise Moravce) Hluboce realistický pohled na okolní svět, podložený srozumitelností a poctivostí výtvarného projevu, pramenící z důvěrného vztahu tvůrce ke krajině i člověku charakterizuje dílo Aloise Moravce, od jehož úmrtí uplyne 6. března 15 let. Z domova (narodil se r v Malé Chyšce u Milevska) si odnesl nesmírnou pracovitost, pokoru a dar reálného vidění světa a života kolem sebe. Dětství prožíval ve Střelských Hošticích na Strakonicku. Byl žákem prof. Kyselky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a M. Švabinského na pražské akademii. Poprvé vystavoval v roce 1917 jako člen Umělecké besedy a když na konci roku 1980 byl uspořádán výběr z díla A. Moravce ve Špálově galerii v Praze, byl v katalogu uveřejněn také seznam jeho výstav. Celkem jich bylo 77, z toho 30 v šumavských městech a Jižních Čechách. Na všechny tyto pobyty odjezd přímo ze Sušice. Zemitý, prostý malíř Z nich nejvíce v Kašperských Horách (1957, 1959, 1960, 1964, 1978). Pro všechny, kteří patří svým niterným životem k Šumavě, jsou nezapomenutelné obrazy nejen z dolní i horní Šumavy, obrazy Otavy, Rabí a jeho okolí. Jeho tušové kresby pevných linií, plné lyriky, obohatily na tři stovky knižních ilustrací např. díla J. Š. Baara, T. Novákové nebo A. Sovy. Měl dar zkratky a jeho drobné práce téměř vždy potěšily. Když se probíráme jeho dílem, pokaždé nás ovane jeho láska k malebným šumavským zákoutím i jejím obyvatelům. Přestože žil v Praze, byl a zůstal navždy venkovským člověkem. Jeho rozsáhlé dílo bude svou podmanivou prostotou ovlivňovat nejen nás, ale i naše potomky, protože zachycuje nejen konkrétní krajinu, ale i její charakter. Jeho přítel básník L. Stehlík o Moravcově díle napsal: Jeho kresby uhlem nebo rudkou, tak charakteristické pro tohoto rozeného kreslíře, jsou tím nejlepším, co vytvořil. Mají moravcovskou lapidárnost a velkou formu, jadrnost i hutnost. Moravec v nich uplatnil všechnu svoji důkladnost znalce přírody, historie, života, stejně jako kreslířskou nápaditost a zkratku. Totéž platí i o jeho grafické tvorbě, mající stále své ctitele a obdivovatele. IVAN NIKL

8 strana 8 Z této fotografie, kterou se ještě vracíme na radnici, kde byli starostkou města oceněni nejlepší sportovci TJ a Sokola, je patrné, že v Sušici jsou do sportovního dění zapojeny všechny generace. Foto: Matoušová V sevření klatovských škol Mezi družstvy ze šesti klatovských škol se ocitl jediný přespolní tým a přesto nakonec v Klatovech vyhrál celý turnaj. Ten vítězný tým byl ze Sušice, ze základní školy v Lerchově ul. a tvořili ho mladí basketbalisté pod vedením zkušeného trenéra J. Valíka. Ve své skupině vyhráli všechny zápasy a do finále nastoupili proti ZŠ Plánická ul. Dramatické utkání skončilo v normálním čase nerozhodně 30:30, a tak se muselo prodlužovat. Sušičtí basketbalisté ve složení M. Paučík, V. Aschenbrenner, P. Krátký, D. Pohořal, J. Žák, O. Svoboda, O. Vilček, J. Tuček, D. Bachman a T. Hubinský měli v závěru více sil a zvítězili 38:35. Minižákovský turnaj Pro obě kategorie této skupiny (mladší a starší) uspořádala TJ Sušice fotbalový turnaj. Pět zúčastněných družstev mladších minižáků si v hale vybojovalo následující pořadí: 1. Okula Nýrsko, 2. TJ Klatovy, 3. Sokol Mochtín, 4. TJ Sušice, 5. Start VD Luby. Ve dnech března se uskutečnil 22. mezinárodní veletrh sportovních potřeb a módy SPORT PRAGUE V posledních letech tato akce několikrát měnila místo konání (Strahov, Výstaviště), aby letos zakotvila v Pražském veletržním areálu v Letňanech. Pro vlastní výstavu byly vyhrazeny tři velké haly a ve čtvrté probíhal doprovodný program. Na tomto veletrhu se pravidelně schází většina dovozců a výrobců sportovních potřeb z České republiky. Mezi nejrozsáhlejší expozice patřilo i letos oddělení zimních sportů, outdoorového vybavení, lodí a cyklistiky. Doprovodný program se soustředil především na soutěže a exhibice mistrů malých kol freestylové disciplíny, ale návštěvníci si mohli zasoutěžit i v lukostřelbě nebo si vyzkoušet skok vysoký. Ve čtvrtek bylo na programu mistrovství ČR mechaniků, jehož vítězem se stal takový šikula, který jako první vyměnil duši na připraveném bicyklu. V pátek předváděli artistické umění na svých kolech flatlandoví jezdci (např. jízda v kleče na řídítkách Starší minižáci přivítali soupeře ze vzdálenějších míst, ale podali dobrý výkon a nakonec turnaj vyhráli, když porazili Strakonice 1:0, Janovice 4:1, Tachov 7:1 a s Nýrskem remizovali 3:3. Nejlepším střelcem turnaje se stal s osmi góly sušický kanonýr Fuchs. Úspěšní školáci V sobotu 3. března se v Klatovech uskutečnil turnaj žactva ve stolním tenisu jednotlivců, který byl zároveň i kontrolním turnajem okresního svazu stolního tenisu. Soutěžilo 36 žáků ve čtyřech kategoriích a hráči oddílu KOC Sušice většinu skupin vyhráli. Poprvé se soutěžilo v kategorii minižáků, kde zvítězil J. Dlouhý a druhý skončil L. Mazura. Úspěch v této kategorii doplnil V. Diominik pátým místem a poprvé v soutěži hrající D. Sommer nejmladší účastník turnaje. V kategorii žákyň bezkonkurenčně zvítězila I. Zippererová. Mezi mladšími žáky byl podle slov trenéra jasným favoritem J. Baierl, ale zápasy nezvládl a skončil až sedmý. Soutěž starších žáků vyhrál K. Aschenbrenner. Ačkoliv věkem patří ještě mezi mladší žáky, prošel tímto turnajem bez jediné porážky. Na druhém místě skončil další člen sušického týmu L. Hanzík. Sehrané družstvo Po dobrém výkonu v domácím turnaji vykročili sušičtí volejbalisté za dalším úspěchem. Tentokrát jejich krok směřoval na turnaj sedmi družstev do Kdyně. Sušické áčko ve složení Č. Kříž, F. Pekhart, J. Vištiak, V. Herman, T. Michalík, V. Plšek a M. Nedoma obsadilo po dramatickém finále s Nýrskem (1:2) druhé místo. Pořadí dalších celků: 3. TJ Sokol Kdyně A, 4. TJ Sokol Kdyně B, 5. TJ Poběžovice, 6. TJ Koloveč, 7. TJ Pocinovice. V sobotu od 8 30 hodin se uskuteční v hale TJ a ZŠ Lerchova ul. turnaj žen v odbíjené. Na tuto akci jsou zváni všichni přátelé volejbalu. Všechny sportovní potřeby pod jednou střechou Sport a ještě k tomu jen po zadním kole), v sobotu se po dvojicích vyřazovacím způsobem postupovalo do finále ve speedtrialu (překonávání nástrah trialové trati na čas) a v neděli se utkali dirtjumpeři na připraveném skoku (fun box), kde si dávali takové libůstky jako no hand, superman, 360 atd. Mnoho dalších zajímavých věcí bylo také možno zhlédnout u jednotlivých stánků (např. nové video s ještě odvážnějšími jezdci na horských kolech, cyklistický trenažer, který umožňoval nejen ovládání kola v zatáčkách, ale při změně sklonu silnice zobrazené na plátně se změnil i odpor šlapání v pedálech, box s průhlednými stěnami, ve kterém větrák simuloval vichřici a počítač vyhodnocoval vlastnosti odolných větrovek). Mezi vystavovateli měla i Sušice svého zástupce. V sekci outdoorového vybavení bylo možno zhlédnout i vyzkoušet novou kolekci funkčního svrchního oblečení firmy Sport Schwarzkopf. Tato firma, jejíž produkty se úspěšně prodávají po celé ČR i na Slovensku, vybavuje svými výrobky i horské expedice. (Mimo jiné se v takovém oděvu procházeli horolezci po nejvyšších vrcholcích světa v Himalájích). Na své membránové bundy a kalhoty zpracovávají japonský špičkový materiál Gelanots. Takové oděvy jsou pak nepromokavé, ale prodyšné. Dalším vyhledávaným sortimentem této sušické firmy jsou péřové spací pytle a bundy. Doufejme, že v budoucnu bude takový zájem i o další místní výrobky a služby. V oddělení zimních sportů byste marně hledali klasické lyže, které v drtivé většině brázdí naše sjezdovky, ale přitom se už několik let nevyrábějí. Nahradily je carvingy krátké lyže s velkým vykrojením, které umožňují jezdit kratší a snazší oblouky. Na výstavě by si jistě každý našel zajímavé vybavení pro ten svůj sport, ale všechno najednou se určitě stihnout nedalo. Zbývá využít nabytou inspiraci, nebo se alespoň těšit na novinky příštího veletrhu. stranu připravil: ED Mezinárodní hokej v Sušici Kdo jsou WHITE BROTHERS? Už jste někdy viděli na diskotéce různé týpky točit se na hlavě, plazit se po zemi jako červi či jinak vytírat parkety? Ne, neutekli z blázince, to jsou breakeři! O co vlastně jde? Breakdance je tanec s řadou akrobatických prvků, který vznikl na počátku 70. let v jižním Bronxu v New Yorku. V současné době stále více objevuje krásy breakdance i mládež u nás. A tak se dostal i do Sušice. Zásluhu na tom mají především bratři Sedlečtí, kteří v říjnu loňského roku založili breakový klub WHITE BRO- THERS. Tréninky probíhají každou sobotu od hodin v tělocvičně gymnázia v Sušici. Trénují O pohár sklárny Rückl Annín bojovali v sobotu 9. března na sušickém zimním stadionu hokejisté ze tří zemí a český hokej opět potvrdil svoji převahu nad Německem a Švýcarskem. Nejenže áčko vyhrálo všechny zápasy a radovalo se z celkového prvenství, ale i béčko porazilo své zahraniční soupeře a skončilo druhé. Výsledky jednotlivých zápasů: TJ Sušice A Red Cracks Geiselhoring 12:2, SC Uetendorf 14:1, TJ Sušice B 12:1, TJ Sušice B SC Uetendorf 8:5, Red Cracks Geiselhoring 7:2 a zahraniční souboj vyšel lépe pro německý celek Red Cracks Geiselhoring (8:5). Nejlepším střelcem turnaje a zároveň nejlepším útočníkem (v kanadském bodování) byl vyhlášen R. Pitel (9 gólů a 14 bodů). Nejlepší obránce byl také z áčka J. Novák a nejlepším brankářem turnaje se stal K. Wittman z německého týmu. Součástí turnaje byla také soutěž o nejrychlejšího bruslaře, kterou vyhrál J. Beneš, když ve finálové jízdě porazil T. Thierstena ze Švýcarska. R. Zahálka (88) a L. Rosenzweig (69) se snaží zabránit střele J. Beneše. Zpovzdálí přihlíží L. Končal a před brankářem L. Kůrkou číhá R. Pitel. bez jakéhokoli trenéra či učitele, triky se snaží odkoukat na Internetu a pak zkouší a zkouší! S modřinami a odřeninami se běžně počítá. První krůčky mají již ze sebou a některé triky se docela daří, a tak si je přece nenechají pro sebe! Proto se 16. února 2002 v tělocvičně gymnázia uskutečnila historicky první breakdancová akce v Sušici. Na vystoupení se přišlo podívat docela početné obecenstvo, neboť WHITE BROTHERS zburcovali nejen kamarády, ale i celé své rodiny od sourozenců po babičky. Atmosféra, kterou diváci vytvořili, povzbuzovala breakery ke skvělým výkonům, a tak byla k vidění řada breakersky hodnotných triků od divácky atraktivního headshipu (točení na hlavě), přes backspiny (točení na zádech), footworky (rychlé pohyby nohama), přemety, salta až po různé freezy (krkolomné pózy). Každý z jedenácti vystupujících, včetně nejmladšího teprve třináctiletého Vojty předvedl to nejlepší co uměl. Účast a povzbuzování ze strany diváků nás velmi potěšila a chceme tímto poděkovat všem, kteří přišli. Zároveň zveme pro příště další zájemce, určitě si pro vás připravíme další specialitky a dáme vám včas vědět kdy a kde, říká za WHITE BROTHERS J. Skála. Nahoře (zleva): Nick Sekáč Magor (Zdeněk Lerch), Mr. Thorax (Honza Skála), Xavie (Petr Košvanec), Izual (Míra Sedlecký), Čaroděj Koloděj (Karel Sedlecký), Butthead (Tomáš Potužák). Dole na fotce chybí další členové klubu, a to: Cvaklá noha (Jan Mlynařík), To (Jan Vošalík), Scapers (Michal Motl), Icebraker (Jaromír Chalupský), Mr. Conqueror (Vojta Chalupský), Radek Potužák, Martin Kotrba, Tomáš Chalupský, Víťa Kratochvíl.

9 Inzerce Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice Vše o nájemní smlouvě Od začátku roku jsme v právní poradně, kterou provozujeme, posuzovali několik nájemních smluv. Zde zveřejňujeme obecné zásady, které by měly být dodrženy při sepsání nájemní smlouvy. Obecně Nájemní smlouva je dokument, kterým vzniká nájemci právo k užívání bytu za úplatu na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájemní smlouva musí podle zákona obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek upravených ve stanovách družstva. Doporučené údaje Dalšími náležitostmi nájemní smlouvy je vymezení stran, které smlouvu uzavírají. Pronajímatel je osoba, která byt pronajímá. Zpravidla jde o vlastníka bytu (domu). Pronajímatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba se identifikuje jedinečnými údaji, tedy jménem, příjmením a datumem narození, popř. ještě údajem o trvalém bydlišti. Právnická osoba poskytuje ke své identifikaci název firmy, sídlo, identifikační číslo, vše v souladu se zápisem této osoby v obchodním rejstříku. Nájemce se identifikuje obdobně. Pronajímatel i nájemce se mohou nechat zastupovat. Zástupcem může být na základě plné moci osoba fyzická i právnická. Nájemní smlouvu pak podepisuje zástupce, tato skutečnost se musí objevit v nájemní smlouvě. Oprávněnost pronajímat byt může být doložena výpisem listu vlastnictví, pořízeného na katastrálním úřadu. Výpis z listu vlastnictví není potřebný, ovšem lze se tak vyhnout možné neplatnosti smlouvy. Určení bytu Bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. Byt musí být označen tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným bytem, tedy např. polohou domu, ve kterém je byt (název ulice, číslo popisné) a polohou bytu v domě (podlažím a číslem bytu). V případě, že byl byt vymezen podle zákona o vlastnictví bytů jako samostatná nemovitost, vymezuje se byt údaji, uvedenými v prohlášení vlastníka, vloženým do katastru nemovitostí. Ve smlouvě je dále nutné vyjmenovat příslušenství bytu, např. sklep. Skončení nájmu Nájem bytu je chráněn. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájem bytu může končit také výpovědí, kde musí být uvedena lhůta (nejméně tři měsíce), kdy má nájem skončit. Ve znění Občanského zákoníku, 676, skončí nájem také uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se nájemce s pronajímatelem jinak. Užívá-li nájemce věc i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Pronajímatel smí nájemní smlouvu vypovědět jen se svolením soudu, z těchto důvodů: a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence; b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat; c) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě; d) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce; e) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu dále užívat; f) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory, určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce tento byt užívat; g) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt; h) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů a nebo ho bez závažných důvodů užívá jen občas; i) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Soud zároveň určí datum ukončení nájmu, lhůtu k vyklizení bytu a rozhodne o poskytnutí náhradního bytu, popř. ubytování nebo přístřeší. V období mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k vyklizení bytu mají pronajímatel a osoba, jejíž nájemní poměr skončil, přiměřeně práva a povinnosti v rozsahu ustanovení OZ o nájmu bytu. Dodatečná ujednání Práva a povinnosti z nájemního vztahu jsou upraveny v Občanském zákoníku. Není proto smlouvu o nájmu doplňovat o jakákoliv práva a povinnosti smluvních stran. Bývá však obvyklé upravit ve smlouvě i další práva. Příklady z praxe, které podle našeho názoru nejsou korektní, ale nejsou v rozporu se zákonem: a) pronajímatel si vymezí právo (i písemně) odsouhlasit chov domácích zvířat v bytě. V tomto případě i chov akvarijních rybiček, křečka ap. bez souhlasu pronajímatele znamená porušení nájemní smlouvy, b) pronajímatel si ve smlouvě vymezí právo vstupu a kontroly bytu (např. 1 měsíčně) po předchozím tel. výzvě tři prac. dny dopředu, c) pronajímatel zakáže bez písemného svolení návštěvy delší než 30 dnů. Nájemce je ve smluvním občansko-právním vztahu s pronajímatelem (majitelem bytu, resp. domu). Důrazně doporučujeme v nájemní smlouvě stanovit rozsah a způsob poskytování všech služeb spojených s užíváním bytu, včetně způsobu jejich vyúčtování. Požadavek nové nájemní smlouvy v případě změny vlastníka nemá právní opodstatnění. Pokud dojde k uzavření nové nájemní smlouvy, jedná se buď o pouhou deklaraci nového vlastníka, resp. pronajímatele, nebo se jedná o dobrovolně uzavíranou smlouvu, která navazuje na dosavadní existující smluvní vztah. Podle 680, Občanského zákoníku, při změně vlastnictví vstupuje nabyvatel, tedy nový vlastník do právního postavení pronajímatele. Nedochází tudíž k zániku nájemní smlouvy nebo k jejímu zneplatnění. Jediné, co nastává, je přechod práv a povinností, vyplývajících z nájmu bytu z původního vlastníka na vlastníka nového. Související ustanovení o nájmu bytu Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Společný nájem vzniká též dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. U družstevního bytu může společný nájem vzniknout jen mezi manžely. Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Jestliže se některý z manželů stal nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. V případě rozvodu, jestliže se rozvedení manželé nedohodnou o nájmu bytu, zrušuje soud společný nájem bytu. Současně určí, který z manželů bude užívat byt dále jako nájemce. U družstevního bytu platí, že kdo měl právo na uzavření nájemní smlouvy před uzavřením manželství, tomu zůstane právo užívat byt; právo společného nájmu bytu zanikne rozvodem. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud. K přijetí osoby do bytu za účelem krátkodobé návštěvy nebo za účelem soužití s ní ve společné domácnosti není nutný souhlas pronajímatele. Pronajímateli podle soudních judikátů soudů nepřísluší ani domáhat se vyklizení takové osoby. Jestliže existuje k bytu nájemní vztah, může se vyklizení osob bydlících v bytě bez právního důvodu zásadně domáhat nájemce bytu, nikoliv pronajímatel. Osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokážou, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájemci se stávají také ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejedná se o byt ve společném nájmu manželů, přechází členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. U družstevního bytu záleží na tom, kdy vzniklo právo nájmu. Jestli vzniklo právo nájmu k družstevnímu bytu některému z manželů před uzavřením manželství, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Pokud právo k nájmu družstevního bytu vzniklo v průběhu manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel. Poslední poznámka se týká údaje o trvalém bydlišti. Převládá nesprávný názor, či domněnka, že příslušným údajem o trvalém bydlišti vzniká právní vztah k užívání bytu. Místem trvalého pobytu se podle zákona rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Údaj o trvalém pobytu má charakter evidenční. V zákoně č. 133/2000 Sb., je pak doslovně uvedeno, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, kde má hlášen trvalý pobyt, ani k jeho vlastníkovi. Závěr na doporučení Nepodepisovat novou nájemní smlouvu, pokud je důvodem jejího sepsání pouze změna vlastníka (pronajímatele). Týká se zejména starších lidí, často neschopných posoudit, o co se jedná a kterým někteří pronajímatele koncem roku 2001 tvrdili, že staré smlouvy přestávají platit. V případě, že nájemce podepisuje novou nájemní smlouvu, doporučujeme obezřetnost a vyhledat radu právníka, nebo poradny SON ČR. MO SON Sušice strana 11 Karlovarský skřivánek ze Sušice Letošní únor byl pro žáky Základní umělecké školy v Sušici velmi pestrý účastnili se hned několika soutěží a ve všech sbírali ocenění. Vekého úspěchu dosáhla A. Lučanská, členka sušického pěveckého sboru, která se 7. února utkala se svými soupeři v krajském kole soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek, kde získala 1. místo s postupem do celostátního kola. V současné době navštěvuje A. Lučanská hodiny sólového zpěvu u profesorky D. Mandysové na PF v Plzni. Ve dnech 20. a 26. února se konalo v Klatovech okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje a klavír. Ve svých kategoriích patřili k nejlepším ve hře na housle: J. Dobšovičová (1. místo), H. Korcová (2. místo), ve hře na klavír: J. Baierl (2. místo), O. Milota (zvláštní cena poroty), M. Hinková (3. místo), J. Stárková a H. Fartákové (čestné uznání ). Také na přehlídce školních dětských pěveckých sborů, která se uskutečnila 27. února v Plzni, měla Sušice své želízko v ohni. Regionální přehlídky se zúčastnil dětský sbor Včelky a ve své kategorii si vyzpíval umístění ve stříbrném pásmu. Všem mladým umělcům, kteří tak vzorně reprezentují školu i město, gratulujeme, děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Ředitelství ZUŠ Zápis do mateřské školy Zápisy dětí do mateřských škol v Sušici pro školní rok 2002/2003 se uskuteční v úterý 9. dubna od 8 00 do hodin * v Mateřské škole v Tylově ul. 920 (v kanceláři ředitelky školy) * v Mateřské škole ve Smetanově ul (v kanceláři ředitelky školy) K zápisu přineste rodný list dítěte. Informace pro rodiče Mateřská škola Smetanova ul. Sušice provoz MŠ hodin na všech budovách nástup dětí do školy hod. (individuálně lze domluvit s učitelkou nástup na 9 00 hod.) docházka dítěte polodenní (s obědem i bez oběda) celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) vyzvedávání dětí u celodenní docházky hod. (dospělé osoby) u polodenní docházky hod. smíšené třídy děti od 3 do 6 let Zájmové kroužky pro předškolní děti píšťalka, výtvarný kroužek, německý a anglický jazyk, taneční a pěvecký kroužek, křesťanství Pro děti s vadou je zajištěna logopedická péče. Mateřská škola pracuje podle výchovného programu Svět kolem nás. Každý týden jsou rodiče informováni prostřednictvím nástěnek, jaký týdenní program je ve třídě plněn. Je nutné, aby k zápisu přišli také rodiče s dětmi, kteří uvažují o nástupu do MŠ v průběhu školního roku 2002/2003. Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: objekt čp. 298/II na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství Finančního úřadu) čtyři místnosti o výměře cca 16 m 2 v objektu čp. 255/II v Sušici (býv. prodejna nábytku) vhodné pro kancelář, učebny apod. dvě místnosti o výměře 38 a 46 m 2 objektu čp. 873/II v Sušici (sídlo Bytservisu, s. r. o.) Loutkové divadlo Začátek představení je vždy v pátek od hodin v Husově sále Sokolovny Princ ze zlatého zámku Zasedání RM a ZM v roce 2002 Další zasedání RM, která se schází každých čtrnáct dní: 15. a 29. dubna 2002 Zasedání ZM: 10. dubna 2002

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 22. března do 5. dubna 2002 Sušice Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ března (pátek sobota) Černý jestřáb sestřelen/black Hawk Down * Válečné drama z října 1993 založené na skutečných událostech z působení mírové mise v Somálsku. Hrají Josh Hartnett, Ewan McGregor aj., režie Ridley Scott. USA, titulky, 131 min., od 15 let března (neděle pondělí) Pravá blondýnka/legally Blonde * Letos letí blondýnky, ale pozor nová úspěšná komedie získala cenu amerických teenagerů jako Nejlepší film léta Hrají Reese Witherspoon, Matthew Davis aj., režie Robert Luketic. USA, titulky, 96 min., od 12 let. 26. března (úterý) Podzimní návrat * Po stopách dětství, které smazal čas autobiografický příběh ze života řeckých dětí, které u nás našly domov po roce Hrají Jiří Bartoška, Vlastimil Brodský, Olga Tournaki Diamantopolou aj., režie George Agathonikiadis. ČR/Řecko, titulky, 114 min., přístupný března (středa čtvrtek) Rok ďábla * Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupina Čechomor v nové české černé komedii. Režie Petr Zelenka. ČR, 88 min., přístupný března (pátek sobota) Klikaři/Lucky Break * Komedie o plánu odsouzenců ve státním vězení na útěk Hrají James Nesbitt, Olivia Williams aj., režie Peter Cattaneo. USA, titulky, 98 min., od 12 let. 31. března 1. dubna (neděle pondělí) Scary Movie 2 Pokračování úspěšného komediálního hororu. Hrají Anna Farisová, Marlon Wayans aj., režie Keenen Ivory Wayans. USA, titulky, 90 min., přístupný dubna (úterý středa) Policajtka/Angel Eyes * Kriminální příběh s drsnou chicagskou policajtkou v hlavní roli. Hrají Jennifer Lopezová, Jim Caviezel aj., režie L. Mandoki. USA, tit., 102 min., od 12 let. 4. dubna (čtvrtek) Filmový klub England * Dramatický příběh ruských emigrantů v Německu a Anglii, problémy mladých Evropanů a jejich dědictví z nedávných dob. Hrají Ivan Shvedoff, Anna Geislerová aj., režie Achim von Borries. Německo, titulky, 98 min., od 15 let dubna (pátek sobota) Kdo s koho/the Score * Kriminální drama o krádeži století s vynikajícím hereckým obsazením. Hrají Robert de Niro, Edward Norton, Angela Bassettová, Marlon Brando aj., režie Frank Oz. USA, titulky, 123 min., od 12 let dubna (neděle pondělí) Mandolina kapitána Corelliho * Válka v protikladu idylické krásy řeckého pobřeží, milostný příběh proti ničivé brutalitě války. Vynikající herecké výkony. Hrají Nicolas Cage, Penélope Cruzová aj., režie John Madden. Velká Británie/ Francie/USA, titulky, 131 min., od 12 let. Hrajeme pro děti března (čtvrtek pátek) od hod. Návrat do Země nezemě/return to Neverland * Oblíbené postavy animovaných filmů se vrací na filmové plátno Peter Pan, víla Zvoněnka a další přátelé vítězí nad kapitánem Hookem. USA, český dabing, 72 min., přístupný. Společenská zábava 23. března od hod. Sokolovna Katapult 5. výročí kapely v Sušici Předkapela Nashville Stars 31. března od hod. Sokolovna Velikonoční zábava Hraje Fortuna 4. dubna od hod. Sokolovna Spirituál kvintet koncert Připravujeme: 21. dubna od hod. Sokolovna Mladí a náhlovští Josef Mladý, Josef Náhlovský. Pořádá SDS Klatovy. Semináře Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , Odborné floristické semináře, Sokolovna Sušice, T. G. M. 120/I. Na každý seminář je nutné se přihlásit telefonicky, písemně či SMS zprávou! 9. dubna od hod. Sušina II celodenní prac. seminář, školné + materiál 300 Kč 10. srpna (Sušické náměstí) Květinový den IV Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Muzeum je v zimních měsících uzavřeno, návštěvy pouze pro předem ohlášené výpravy v počtu minimálně 10 osob, objednávky a informace na uvedeném tel. čísle. Stálá expozice: sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna. Tělovýchova, sport, relaxace Fitness centrum Valérie Mičková sportovní hala sídliště Vojtěška pondělí pátek a hod. sobota hod. Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušický šipkový Open Cup. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek Prázdniny pondělí, středa, pátek a hod hod a hod. Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel , fax 0187/ Kino pokladna otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , nebo Propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy, telefonní karty, samolepky. Aktuální termíny bruslení pro veřejnost! Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel. 0187/ Kašperské Hory Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště) Muzeum v zimním období uzavřeno, otevřeno pouze pro předem objednané výpravy v počtu minimálně 10 osob, informace na uvedeném tel. čísle. Galerie Kašperské Hory úterý sobota neděle, pondělí Informace na tel. 0187/ hod. zavřeno Muzeum Šumavy Železná Ruda Tel. 0186/ , celoroční provoz úterý sobota hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. Informace Městská knihovna, tel. 0187/ pondělí a středa hod. pátek hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Informace pro turisty o možnostech ubytování, stravování, turistických trasách, pořádaných akcích, prodej map, propagačních materiálů, regionálních publikací a pohledů, veřejná internetová stanice. Horažďovice Kino Otava Tel. 0187/ března (oba dny ve hod.) Kdo s koho Zločin nezná bratra. Kriminální drama. USA, titulky, od 12 let března (oba dny ve hod.) Přísaha Jack Nicholson přísahal, že vraha dostane. Za každou cenu Thriller. USA, titulky, od 15 let března (oba dny pouze v hod.) Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko Filmová komedie pro celou rodinu. ČR března (oba dny ve hod.) Training Day Překročení hranice se tvrdě trestá. A pro poldy to platí dvojnásob. Drama. USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Moulin Rouge Žádné zákony, žádná omezení, jediné pravidlo nikdy se nezamiluj! USA, titulky, od 12 let dubna (oba dny ve hod.) Téměř dokonalý zločin Byla to perfektní vražda Bohužel to všechno někdo viděl. Napínavý thriller. USA, titulky, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ března Veletrh SPAR sobota 30. března od hod. Velikonoční posezení Hraje FOMEX, p. Černý a Šťastný sobota 6. dubna od hod. Rocková zábava hraje MASH sobota 13. dubna od hod. Rocková zábava hraje ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ pondělí středa čtvrtek neděle veškeré informace na internetových stránkách: www. bazen.horazdovice.cz hod hod. Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ Městské muzeum Horažďovice Tel. 0187/ Klatovy Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. Tel. 0186/ , Výstavy Jan Schýbal, AKTuálně Vladimír Kafka, Záznam paměti Vanesa Hardi, Malby Výstavy trvají do 31. března Přednášky vždy v pátek v hod. Poválečné americké umění lektorem cyklu je Tomáš Pospiszyl, kurátor Národní galerie v Praze, autor antologie americké poválečné teorie umění Před obrazem pátek 22. března Pavel Janák přednáší Z. Lukeš pátek 29. března Josef Gočár přednáší Z. Lukeš Zájezdy sobota 30. března Poznávací zájezd do Pasova (vlakem) Návštěva dvou významných muzeí: Muzeum moderního umění Stiftung Wörlen a Passauer Glasmuseum. Bližší informace a přihlášky v Galerii U Bílého jednorožce. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ Galerie Klenová je pro veřejnost od listopadu do konce března 2002 uzavřena! Informace Stálá divadelní scéna Klatovy 0186/ Chanovice Expozice lidové architektury Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech. Exteriérová, volně přístupná expozice přenesených staveb lidové architektury, pro hromadné výpravy možnost objednávky prohlídky s průvodcem. Kontakt tel. 0186/ , 0603/ , 0604/ , fax 0186/ Chudenicích Černínský zámek Muzeum Josefa Dobrovského Tel. 0186/ , tel + fax 01876/ Černínská zámecká expozice, Expozice Josefa Dobrovského, Expozice Jaroslava Kvapila (autora libreta k opeře Rusalka), regionální muzeum Chudenicka. duben, květen, září, říjen sobota neděle a hod. červen, červenec, srpen denně mimo pondělí a hod. Návštěvu je možné dohodnout i mimo stanovenou dobu. Kulturní památky Hrad Rabí Tel., fax 0187/ , Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ Hrad Švihov Tel. 0186/ Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí a středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek a hod a hod. Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více