MODÁLNÍ SLOVESA neuveiteln kultivují tvj projev. Staí, když k nim pipojíš infinitiv jiného slovesa, a už skvle vystihneš, o co ti vlastn jde!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODÁLNÍ SLOVESA neuveiteln kultivují tvj projev. Staí, když k nim pipojíš infinitiv jiného slovesa, a už skvle vystihneš, o co ti vlastn jde!"

Transkript

1 MODÁLNÍ SLOVESA neuveiteln kultivují tvj projev. Staí, když k nim pipojíš infinitiv jiného slovesa, a už skvle vystihneš, o co ti vlastn jde! VOLERE (chtít) POTERE (moci) DOVERE (muset) VOGLIO POSSO DEVO VUOI PUOI DEVI VUOLE PUÒ DEVE VOGLIAMO POSSIAMO DOBBIAMO VOLETE POTETE DOVETE VOGLIONO POSSONO DEVONO. / (/ 4 ( $. 5 6 # 7 7 &. (3 0 0!" COME ti chiami? stai? va? vieni a scuola? DOVE abiti? vai? studi? Mi chiamo... Sto bene,grazie. Va bene, grazie. Vengo in autobus. Abito a Roma. Vado a casa. Studio a Praga. JAK KDE KAM se jmenuješ? se máš? to jde? jdeš do školy? bydlíš? jdeš? studuješ? Jmenuji se Dobe, dík. Dobe, dík. Jedu autobusem. Bydlím v Praze. Jdu dom. Studuji v Praze. DI DOVE sei? Sono di Roma. ODKUD jsi? Jsem z íma. DA DOVE vieni? Vengo da Roma. ODKUD pocházíš? QUANDO ci vediamo? fai i compiti? vieni a scuola? PERCHÈ studi l italiano? fai il pilota? CHE COSA fai? è? è Josef B.? CHI QUANTI QUAL 3 ( (/ / ( & / 0 3 $ 9 (0 " (9. 0 (9. 0 / / 6 / ( 3 6 :. 0. (/ ;. (8 /! " 9 (6. (0 #$%& sei? % & ' Martedì. Oggi. Vengo giovedì. #$%& 8 (/ / 0 <1 $. + &.. (8 0 = 1 0 / 9 ( & <1 0. ( 2. 8 (# (0 & + &. / 6 # >? 1 0 $ (6 ( >. (<(1 / ( & &? KDY se uvidíme? udláš úkoly? pijdeš do školy? Perchè mi piace. PRO se uíš italštinu? dláš pilota? CO dláš? È uno scherzo. to je? È un insegnante. KDO je Josef B.? Sono Superman. jsi? ( & ' % ) * ) KOLIK! "! JAKÝ (á, é) +, V úterý. Dnes. Pijdu ve tvrtek. Protože se mi to líbí. Pracuji ve škole. To je vtip. Je to uitel. Jsem Superman. # " $ $ + + ) * )

2 '('! )* ' Jména len rodiny v jednotném ísle jsou bez lenu! Sleduj: mio fratello (mj bratr) i miei fratelli mia sorella (má sestra) le mie sorelle tuo zio (tvj strýc) i tuoi zii tua zia (tvá teta) le tue zie suo padre (jeho otec) i suoi padri sua madre (jeho matka) le sue madri nostro cugino (náš bratranec) i nostri cugini vostra cugina (vaše sestenice) le vostre cugine loro nonno (jejich dda) i loro nonni loro nonna (jejich babika) le loro nonne (naši rodie) nostri genitori (naše dti nejen synové) nostri figli 1. a) mužský rod: Koníli podstatná a pídavná jména na CO, GO, v množném ísle je vtšinou výslovnost tvrdá (= vkládá se h): ceco cechi, bianco bianchi, ricco ricchi, (výjimka: slova na ICO mají výslovnost mkkou: amico amici, simpatico simpatici, tipico typici) b) ženský rod jmen konících CA, GA tvoí množné íslo bez výjimky tvrd: ceca ceche, biancha bianche, amica amiche. 2. Nesklonná jména: a) konící pízvuným à, è (la città le città) b) konící na souhlásku (il film i film) c) zkrácená (la foto le foto, la cinema le cinema) 3. Nkterá jména mají i v mužském rod. j. koncovku a. V množném ísle pak rozhoduje pirozený rod. (nap. il turista i turisti: turisté x la turista le turiste: turistky)!" Nevím, zda se ti daí správná výslovnost a správný pízvuk. A tak prohlížím pedchozí lekce a pro jistotu upesuji: a) neobvyklý pízvuk [oznaení výslovnosti]: u sloves ve 3. osob mn.. je vždy dív: [párlano, préndono, ábitano, suónano, vóljono ] nkterá podstatná jména: [servício, períkolo, uómini, mákina, teléfono, álbero, kánada, ] b) podivná, le logická výslovnost: [ušita di emerdžénca; madžo, džúo, lúljo] volere: [vóljovuoivuólevoljámovolétevóljono] leggere: [legoledžiledželedžjámoledžételégono] giocare má i trochu zvláštní asování (viz 6. lekce) Nápady k efektivnímu uení:. &! &! $ % &? A + > & $ & 6?! " > & "? & A &? &! ' " $ ( C >!(! % ) B C >! D + > EF & 7 ' C >!?, &? G + + & & & " & + > C + + " "! + ::: Canto: Salve Regina G D C G Salve Regina, Madre di misericordia, D C G vita, dolcezza, speranza nostra, salve. D Salve Regina. G Ami D G A te ricorriamo, esuli figli di Eva. G Hmi C A te sospiriamo, piangenti Ami D in questa valle di lacrime. G Ami D G Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi, G Hmi mostraci dopo questo esilio C Ami D il frutto del tuo seno Gesù. G D C G Salve Regina, Madre di Misericordia, D C G o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, D G D C G C G salve Regina. Salve Regina, salve, salve! Možný peklad: Bu zdráva, Královno, Matko milosrdenství, živote, vlídnosti, nadje naše, bu zdráva. K tob se utíkáme, vyhnané dti Evy, na tebe vzpomínáme plaíce v tomto údolí slz. Naše pímluvkyn, obra k nám své oi, ukaž nám po tomto vyhnanství plod svého lna, Ježíše. Bu zdráva, Královno, Matko milosrdenství, dobrotivá, zbožná, nžná Panno Maria. Bu zdráva, Královno, bu zdráva.

3 Shrnutí užívání pedložek: A Abito a Firenze. Roberto scrive a Marco. DI Sono di Londra. Il bicchiere è di vetro. Il libro è di Sabina. DA Vengo da Parigi. Vado da Maria. Vive a Roma da 5 anni. IN CON SU PER TRA = FRA SENZA I miei genitori vivono in Italia. Marco viene in treno. Daniela vive con Gabriela. Vado a scuola con la macchina. Roma è costruita su sette colli. Sono su. x Sono giù. ( fráze) Domani parto per Firenze. Questo regalo è per Carlo. Quando vado in Sicilia passo per Napoli. Roma è tra Firenze e Napoli. Fra gli studenti c è un ceco. Il treno parte tra due ore. Prendo il caffè senza zucchero. + Bydlím ve Florencii. Robert píše Markovi. Jsem z Londýna. Sklenika je ze skla. To je kniha Sabiny. Pocházím z Paíže. Jdu k Marii. Žije v ím od 5 let. Mí rodie žijí v Itálii. Marek pijede vlakem. D. žije s G. Jedu do školy autem. ím je postaven na 7 kopcích. Jsem OK. x Nejsem OK. Zítra odjíždím do Florencie. Toto je dárek pro Karla. Když jedu na Sicílii, jedu pes Neapol. ím je mezi FI a NA. Mezi studenty je jeden ech. Vlak odjíždí za 2 hodiny. Vezmu si kávu bez cukru. A nebo IN? Ustálená spojení nkterých pedložek s nkterými slovy (zde není žádné pravidlo) VADO + = JDU DO, NA SONO + = JSEM V, NA A LETTO (postel) A CASA (dm) A PRANZO (obd) A CENA (veee) A TEATRO (divadlo) A SCUOLA (škola) AL BAR AL MARE (moe) ALLA POSTA (pošta) ALL UNIVERSITÀ AL RISTORANTE AL MERCATO (trh) IN CENTRO (centrum) IN CAMPAGNA (venkov) IN MONTAGNA (hory) IN UFFICIO (úad) IN BANCA IN VACANZA (prázdniny) IN CHIESA (kostel) % "' Z napravidelných sloves již umíš avere a essere. Nyní pichází další: andare = jít, jet. Dove vai? Vado in Italia. Va bene. Zvláštní typy pravidelných sloves: Slovesa s infinitivem CARE/ GARE potebují pro správnou (tvrdou) výslovnost v nkterých osobách vložit h. cercare = hledat, snažit se pregare = modlit se, prosit. ANDARE CERCARE PREGARE CAPIRE Slovesa typu capire = chápat, rozumnt preferire = dávat pednost vkládají v nkterých osobách písmena ISC. VADO cerco prego capisco VAI cercho preghi capisci VA cerca prega capisce ANDIAMO cerchiamo preghiamo capiamo ANDATE cercate pregate capite VANNO cercano pregano capiscono,.'/ % D & E I ' " * % D E & %! % DC E +, " % D E " % % D E * % D E + % D E ",!% % D E I!) ' " % D E &,!" ) % D E " * % D E I! %,! % D E %! % D, E!% % D, E ' "' % % D > E & & % % % D E J % D, E ' ' % D E & & %", %' % D E

4 ,.**'/0122%45, ") ' % D E %"! % D E ' % D & " E & ', "' % D& E %" ' % D& & E " % D> E ' " " * % D E, ' % D E & + "% E " * % D E, %" % D E 2 D E, ), "% D! E %"' % D E %%"' % D E Po tak šílené lekci použijte následující balzám. (Kdo zpívá, dvakrát se uí!) Canto: Emmanuel (Hymna Svtového dne mládeže 2000) 4 K & L L M L ' & $ L & L L < M L 8 N 4 &. L & ' & L K & L L & & O L & L % K1 8 L 3 ". ) "/!!! ), / < 4 M!! ), %, /,! ' ' ), 0 M 1 2 ) 32 ) 32 ) 0 M 1 4 ) 32 ) 0 DE 4 N & L L & & L L O & L ' & L L D5 E 1 & 4 ' L < L K N % L L 4 L & L & ' & N DE L O & L '' L ' & L L 3 2 L & & $ L N D5 E 6 & & L & & L & & L & & L & & O L L & L 5 Q DE P R & L & L % L L L L & & B 2 5 Q Pibližný peklad: Od horizontu velké svtlo cestuje djinami a po léta vítzí nad tmou, stává se Pamtí. Osvcováním našeho života nám jasn ukazuje, že se nežije, když se nehledá Pravda. Z tisíc cest picházíme do íma krokama víry, slyšíme ozvnu Slova, které zaznívá ješt z tchto zdí, z tohoto nebe pro celý svt: On je živý dnes, je to Pravý lovk, Kristus mezi námi. Jsme zde pod stejným svtlem, pod jeho kížem, zpívajíce jedním hlasem. On je Emanuel, Emanuel, Emanuel. Z msta toho, kdo prolil krev z lásky a promnil starý svt, chceme znovu vyrazit, následovat Krista, spolu s Petrem; znovu se v nás rodí víra, živé Slovo nás obnovuje a roste v nás. Velký dar, který nám Bh dal je Kristus, jeho Syn, a lidstvo je obnoveno, je v Nm spaseno. On je pravý lovk, je pravý Bh, je Chléb života, který každému lovku, svým bratím daruje. Smrt je zabita, život zvítzil, jsou Velikonoce po celém svt, vítr vane v každém lovku, plodný Duch, který nese dopedu djinami církev, svoji Nevstu, pod pohledem Marie, spoleenství. My dlužníci minulosti, staletí historie, život daných z lásky, svatých, kteí vili, lidí, kteí vysoko uí létat, tch, kteí umli zmnit djiny, jako Ježíš. Pišel as jara, je chvíle pro zmnu. Dnešek je ten stále nový den, aby se zaalo znovu, aby se stal obrat, nová slova a obrátilo se srdce, abychom ekli svtu, každému lovku: Pán Ježíš.

5

IN FAMIGLIA LEZIONE 5

IN FAMIGLIA LEZIONE 5 IN FAMIGLIA LEZIONE Mi chiamo Anna Russo e sono una donna di 3 anni. Sono sposata, mio marito si chiama Antonio Colombo e abbiamo due figli, Angela di 6 anni e Edoardo di 3 anni. Io sono figlia unica,

Více

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi?

Professoressa: Anna? Ma Hana, la ragazza ceca? Pavel: Ah Hana! Hana che ha i capelli biondi e gli occhi verdi? IN UN BAR LEZIONE Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Pavel: Giulia: Ciao, Pavel. Ciao, Giulia. Dove vai? Io vado in un bar non molto lontano, ho un appuntamento con Anna, la nostra professoressa. E

Více

Italština pro samouky a věčné začátečníky

Italština pro samouky a věčné začátečníky Miroslava Ferrarová, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 2013 Edika Brno Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 Miroslava Ferrarová, Vlastimila

Více

crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno

crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà sarò sarai sarà saremo sarete sarano avrò avrai avrà avremo avrete avranno asování pravidelných sloves: -ARE -ERE -IRE parlerò parlerai parlerà crederò crederai crederà sentirò sentirai sentirà parleremo crederemo sentiremo parlerete crederete sentirete parleranno crederanno

Více

Jazykový průvodce pro přežití

Jazykový průvodce pro přežití PRO POBYTY V ZAHRANIČÍ Jazykový průvodce pro přežití Itálie Jazykový průvodce pro přežití - Itálie Éditions Larousse Překlad: Barbora Antonová Odborná korektura: Hana krejčiříková Odpovědný redaktor: Kateřina

Více

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA

Více

Intenzivní kurz italské konverzace

Intenzivní kurz italské konverzace Intenzivní kurz italské konverzace Parlando s impara Lucie Hušková Jan Culka 2015 Edika Brno Intenzivní kurz italské konverzace Parlando s impara Lucie Hušková, Jan Culka Ilustrace: Daniela Mastrangelo

Více

Lezione DODICI. 2. Mi hai cercato? Hledalas mě? Sì, volevo chiederti se verresti Ano, chtěla jsem se tě zeptat,

Lezione DODICI. 2. Mi hai cercato? Hledalas mě? Sì, volevo chiederti se verresti Ano, chtěla jsem se tě zeptat, Giochiamo con le parole Come ve lo augurano gli italiani? Traducetelo (do mřížky napište jen podstatná jména): Vi auguriamo BUONA Přejeme vám šťastnou cestu dobrou chuť šťastný nový rok hezkou zábavu vše

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Učebnice současné italštiny

Učebnice současné italštiny Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 2. díl + audio CD 2010 Computer Press Brno Učebnice současné italštiny Manuale di

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Andiamo in salotto! Un po di relax

Andiamo in salotto! Un po di relax Pozor na chytáky Matrace, polštáře morbidi nejsou nic morbidního, jsou prostě měkké, hebké. Pokud jde o maso, když je morbida, pak je křehké. Pozor na chytáky La libreria v italštině označuje jak obchod,

Více

MOZARTIANA, II (1952 1954)

MOZARTIANA, II (1952 1954) VLADIMIR HOLAN MOZARTIANA, II (1952 1954) (Cura e traduzione di Sergio CORDUAS) 1 Quaderni di Traduzioni, XV, Aprile 2013 Vladimír HOLAN / Sergio CORDUAS 2 (Immagine: Francesco Jappelli, Piazzetta di Kampa)

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Zápor

Více

LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA LINKA ČASOPIS SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY RIVISTA DELL ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ročník 2009 SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY ASSOCIAZIONE DEI

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ANTOLOGIE TEXTŮ K ITALSKÉ LITERATUŘE 13. 19. STOLETÍ. Il Medioevo

ANTOLOGIE TEXTŮ K ITALSKÉ LITERATUŘE 13. 19. STOLETÍ. Il Medioevo Il Medioevo Le origini della letteratura italiana, legate allo sviluppo della lingua, risalgono al Duecento. Tra le opere più antiche si colloca il Cantico delle Creature, composto da San Francesco in

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný!

msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 7/8 2006 BRATI A SESTRY V KRISTU, msíc erven byl pro naši farnost vskutku svátostný! Nejprve pijaly Anežka, Bára, Martina a Zuzka v katedrále svátost

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Volitelný italský jazyk

Volitelný italský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný italský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + 3 audio CD VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více