E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO"

Transkript

1 Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01 - Zvířata,dok. a nedok.slovesa - prezentace VY_32_INOVACE_01.pdf tercie/8, kvarta /6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro žáky, kteří zvládli časování základních sloves a jsou seznámeni s podobou budoucího a minulého času. Je vhodné, aby žáci měli v mateřském jazyce probraný slovesný vid (8.roč.ZŠ). Úvodní text je poměrně jednoduchý a pochopitelný. Slovesa v textu je možno využít k procvičení časování a připomenout příslušnost k 1. nebo 2. časování. Při vyslovení pravidla o slovesném vidu je třeba připomenout analogii s mateřským jazykem, využít mezipředmětový vztah (Č R). Tvoření vidových dvojic probíhá s pomocí učitele, je spíše ilustrační. Při vyhledávání a doplňování vyznačených výrazů si žáci rozšiřují slovní zásobu v oblasti příroda.

2 02 - Zvířata,dok. a nedok.slovesa pracovní list VY_32_INOVACE_02.pdf tercie/8, kvarta /6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro žáky, kteří zvládli časování základních sloves a jsou seznámeni s podobou budoucího a minulého času. Je vhodné, aby žáci měli v mateřském jazyce probraný slovesný vid (8.roč.ZŠ). Pracovní list je určen pro kontrolu zvládnutí daného tématu. Úkoly pro žáky: rekonstrukce úvodního textu, tvoření vidových dvojic, popis obrázků, doplnění vět podle nápovědy. 03 U stolu, časování sloves - prezentace VY_32_INOVACE_03.pdf sekunda, tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro začátečníky, kteří zvládají čtení a psaní azbuky. V jednoduchém textu se žáci seznamují se základní slovní zásobou tématu jídlo. Je podán přehled časování sloves есть, пить, мыть, брать, která pro nepravidelnost tvarů dělají žákům potíže.

3 Zvládnutí časování je ověřeno doplněním tvarů sloves do jednoduchých vět. Doplněním slov do úvodního textu si žáci ověří, zda danou oblast zvládli. 04 U stolu, časování sloves pracovní list VY_32_INOVACE_04.pdf sekunda, tercie/6, kvinta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro začátečníky, kteří zvládají čtení a psaní azbuky. Pracovní list je určen pro kontrolu zvládnutí daného tématu. Úkoly pro žáky: doplňování ruských ekvivalentů, doplnění správných tvarů do vět, popis obrázků, rekonstrukce úvodního textu Loď Divina, číslovky - prezentace VY_32_INOVACE_05.pdf Datum vytvoření:

4 Adaptovaný text z denního tisku přináší doplňkovou slovní zásobu k tématu cestování a skloňování některých základních číslovek a podstatných jmen s rozšířeným kmenem. Při zběžném čtení úvodního textu jsou žáci postaveni před úkol intuitivně pochopit základní informace a dále s nimi pracovat Loď Divina, číslovky pracovní list VY_32_INOVACE_06.pdf Datum vytvoření: Úkoly pro žáky: porozumění textu, vyhledávání informací z textu na základě otázek, doplňování tvarů podstatných jmen a číslovek, popis obrázků, rekonstrukce textu.

5 E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s V kanceláři, měkká post.jm. - prezentace VY_32_INOVACE_07.pdf kvarta/8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen mírně pokročilým žákům. Je vhodný při procvičování skloňování podstatných jmen. Jednoduchý úvodní text přináší základní slovní zásobu k tématu v kanceláři. Podle otázek žáci vyhledávají v textu informace, ověřují si porozumění textu. Je vhodné upozornit na slovo программа (pravopis, ženský rod), в министерстве, в Интернете (předložka, pravopis), synonyma контракт договор. U popisu kancelářských potřeb je vhodné upozornit na mezinárodní slova, název předmětu podle firmy (скотч). Gramatické přehledy skloňování je možné použít také při práci s podstatnými jmény v textu, při překladu vět V kanceláři, měkká post.jm. pracovní list VY_32_INOVACE_08.pdf kvarta/8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen mírně pokročilým žákům. Je vhodný při procvičování skloňování podstatných jmen. Pracovní list je vhodný pro: nácvik samostatné práce s textem,

6 nácvik porozumění, vyhledávání informací, následné upevnění nových poznatků Školní potřeby, jaký, čí - prezentace VY_32_INOVACE_09.pdf kvarta/8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro žáky mírně pokročilé, týká se jednoduché slovní zásoby tématu školní pomůcky. Gramatická část se věnuje vysvětlení rozdílu mezi zájmeny какой чей a seznamuje s jejich tvary. Při čtení dialogů je vhodné připomenout správnou intonaci otázek Školní potřeby, jaký, čí pracovní list VY_32_INOVACE_10.pdf kvarta/8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen pro žáky mírně pokročilé, týká se jednoduché slovní zásoby tématu školní pomůcky. Gramatická část se věnuje vysvětlení rozdílu mezi zájmeny какой чей a seznamuje s jejich tvary. Pracovní list je určen pro kontrolu zvládnutí daného tématu.

7 Úkoly pro žáky: rekonstrukce úvodního textu, popis obrázků, doplňování nové slovní zásoby do vět, práce s novým gramatickým učivem Mláďata, O výchově - prezentace VY_32_INOVACE_11.pdf Datum vytvoření: Žáci nacvičují samostatnou práci s textem první zběžné čtení a zjištění základní myšlenky seznámení s novými výrazy vyhledávání informací v textu a formulování vlastních výpovědí. Gramatická část pracuje s přehledem skloňování názvů mláďat, uvádí některé jejich názvy Mláďata, O výchově pracovní list VY_32_INOVACE_12.pdf Datum vytvoření: V pracovním listu si žáci ověřují:

8 stupeň zvládnutí nové slovní zásoby, pohotovost při formulování výpovědí, schopnost užít správně názvy mláďat Přibližnost, M. Jackson - prezentace VY_32_INOVACE_13.pdf Datum vytvoření: Žáci nacvičují samostatnou práci s textem první zběžné čtení a zjištění základní myšlenky seznámení s novými výrazy vyhledávání informací v textu a formulování vlastních výpovědí. Žáci dostávají přehled možností, jak vyjádřit přibližnost (mnohé z nich si už osvojili) 14 - Přibližnost, M. Jackson pracovní list VY_32_INOVACE_14.pdf Datum vytvoření: V pracovním listu si žáci ověřují: stupeň zvládnutí nové slovní zásoby, pohotovost při formulování výpovědí, schopnost užít správně výrazy přibližnosti a pravděpodobnosti.

9 Popis situačních obrázků: žáci formulují výpovědi na základě několika klíčových (většinou neznámých) slov. 15 Prostředky komunikace - prezentace VY_32_INOVACE_15.pdf kvinta/6,8, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen žákům mírně pokročilým. Pomáhá jim zorientovat se v daném tématu jednak po věcné stránce, přináší také novou slovní zásobu (v mnoha případech mezinárodní slova) Prostředky komunikace pracovní list VY_32_INOVACE_16.pdf kvinta/6,8, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen žákům mírně pokročilým. Pomáhá jim zorientovat se v daném tématu jednak po věcné stránce, přináší také novou slovní zásobu (v mnoha případech mezinárodní slova). V pracovním listu žáci dotvářejí souvislé věty a upevňují si novou slovní zásobu. Blahopřání vypracovávají žáci za pomoci učitele. Při psaní adresy je vhodné připomenout rozdílný způsob v češtině a ruštině.

10 17 Odvozování, globalizace - prezentace VY_32_INOVACE_17.pdf Datum vytvoření: Text podobný definici sděluje abstraktní informace jednostranným způsobem. Jakmile žáci pochopí smysl textu, je možné s nimi diskutovat o kladných (uvedených) i záporných stránkách globalizace. V gramatické části se ve schématu připomíná pravidlo o psaní tvrdého znaku. Dále je ukázána souvislost mezi slovesy a abstraktními podstatnými jmény. Dále se uvádí seznam názvů některých evropských zemí a jejich obyvatel. 18 Odvozování, globalizace - pracovní list VY_32_INOVACE_18.pdf Datum vytvoření: Úkoly pracovního listu: vytvoření dvojic sloveso podstatné jméno, orientace na mapě Evropy a označení daných zemí (rusky), vyplnění tabulky s názvy zemí a národností, rekonstrukce úvodního textu prezentace.

11 19 Ruská a česká kuchyně - prezentace VY_32_INOVACE_19.pdf kvarta 8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen mírně pokročilým žáků. Podává základní slovní zásobu k tématu jídlo. Úvodní text (adaptace z denního tisku) hovoří o známé realitě, proto je vhodné použít ho k nácviku intuitivního pochopení obsahu sdělení. Při práci se slovní zásobou si žáci ověří správnost svého odhadu. Dále se uvádí přehled jídel a nápojů, činností spojených s daným tématem. V jednoduchých větách si žáci ověří pasivní znalost slovní zásoby. Na závěr se žáci vracejí k úvodnímu textu a doplňují do něj nové výrazy. 20 Ruská a česká kuchyně pracovní list VY_32_INOVACE_20.pdf kvarta 8, kvinta/6, sexta/4 Datum vytvoření: Materiál je určen mírně pokročilým žáků. Podává základní slovní zásobu k tématu jídlo. Je vhodné zařadit jej po probrání prezentace Žáci za pomoci učitele doplňují do souvislých vět výrazy.

12 Dále se v pracovním listu připomíná časování sloves есть, пить, která žákům dělají problémy. Poslední úkol může sloužit jako osnova samostatného výkladu tématu jídlo.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2-Aj- II-II-1-8.r. II-II-1- Days, month, dates Juránková Vladimíra, Sládková Eva, 222 cvičení z anglické gramatiky, DAMIRO 1999, 63 stran Materiál je určen pro 8. ročník, kde je opět nutné v úvodu školního roku zopakovat

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 6.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na gymnáziu zastoupena vzdělávacími obory

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky německého jazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na oboru cestovní ruch zastoupena

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Další cizí jazyk anglický jazyk

Další cizí jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk anglický jazyk 1) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Náplň předmětu anglický jazyk jako druhý cizí jazyk je koncipován tak, aby žáci v budoucnu dosáhli minimálně B1, případně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více