č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e"

Transkript

1 KURZ 5 Klíč 6: Měla jsem narozeniny. Moje matka všechno dobře připravila. Všichni jsme matce pomáhali. Má sestra uklízela pokoj. Po kávě jsme si hráli v zahradě. Babička psala dopis. V dopise mi přála hodně štěstí a úspěchu. 7: Ja sym narodňiny miewa. Moja mač je šitko derje pšihotowawa. 8: Pozítří bude mít strýc narozeniny. Bude mu 50 let. Na strýcovy narozeniny přijede i má teta. V neděli potom přijede ještě mnoho lidí. Druhého dne večer zase pojedeme domů. 9: Změju narodniny...mać wšitko derje přihotuje. My wšitcy budźemy maćeri pomhać...budźe stwu rjedźić...budźemy sej w zahrodźe hrajkać. Wowka budźe list pisać. Wona mi budźe přeć. 10:..je wuj narodniny měł. Wón je 50 lět stary był...smy zaso z ćahom domoj jěli. Skloňování podstatných jmen středního rodu v jednotném čísle: a/ slova končící na kmenovou souhlásku tvrdou d, ł, m, n, r, t, w ch, k c, s, z 1 słow -o jabłuk - koles -o o 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -o 6 -je -u -u 7 -om -om -om V 6. p. před koncovkou -e nastává /nám už dobře známá/ změna d>dź, ł>l, m>mj, n>nj, r>rj, t>ć, w>wj; např. blido na blidźe, koło na kole, drjechmo na drjechmje, dno na dnje, wjedro wo wjedrje, lěto w lěće, słowo wo słowje b/ slova končící na kmenovou souhlásku měkkou č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -e 6 -u -u -u 7 -om -om -om 6. p. j. č. podstatných jmen muž. i stř. má /jak je z příkladů patrné/ koncovku -e, která mění předcházející souhlásku, a koncovku -u. Koncovka -u je u slov končících kmenovou souhláskou /tj. souhláskou před pádovou koncovkou/ c, s, z; měkkou souhláskou; g; /většinou/ h, ch, k; u obyvatelských měst na -an / např. Radworčan, Wotrowčan/. 13

2 Zájmena tázací štó, što (kdo, co) a vztažná štóž, štož (kdo, co) 1 štó što 2 koho čeho 3 komu čemu 4 koho što, na čo 6 wo kim wo čim 7 z kim z čim 4. p. što má po předložce tvar čo: na čo, po čo, za čo, wo čo Cvičení 11. Skloňujte: słódke jabłuko, zrałe wino, brune wóčko, tunje piće 12. Přeložte: Kdo měl narozeniny? Budeme pomáhat babičce. Budu psát dopis. Sestra a bratr si hráli na zahradě. 13. Přepište foneticky: Zajutřišim přijědźe z ćahom tež ćeta na wowcyne narodniny. 14. Přeložte: Byl jste ve škole? Ne, nebyl. Viděls dědu? Ano, viděl. S kým jsi mluvil? O kom? Čím píšeš? (-užijte předložky z) O čem mluvili? Od koho jsi knihu dostal? Koho jsi navštívila? Nevím, o čem mluví. 15. Zapamatujte si některé běžné věty: Dobre ranje. Dobre spodobanje. Dobré jitro. Dobré jitro. Dobry dźeń. Dobrý den. Witajće k nam. Pěkně vítám. Dajće sej słodźić. Tohorunja. Dobrou chuť. Nápodobně. Kak so ći wjedźe? Jak se ti vede? Mi so derje dźe/wjedźe. Mám se dobře. K strowosći. Na zdraví. Ja was widźu. Ja was słyšu. Na zdraví. Vám také. Što čini nan? Co dělá otec? Je strowy a dźěła. Je zdravý a pracuje. Božemje. Sbohem. Na zasowidźenje. Na shledanou. Dobru nóc. Dobrou noc. Wjeselu so, zo sym was zetkał. Mám radost, že jsem vás potkal. Wjeselu so, zo sym was zeznał. Těší mě, že jsem vás poznal. Přińdźće strowy zaso. Přijďte zase. Wječor was budźemy wočakować. Večer vás budeme očekávat. Hromadźe póńdźemy do dźiwadła. Půjdeme společně do divadla. Prajće, prošu, postrow žonje. Pozdravujte prosím ženu. 14

3 KURZ 6 Klíč 11: słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće słódkeho jabłuka zrałeho wina bruneho wóčka tujneho pića słódkemu jabłuku zrałemu winu brunemu wóčku tunjemu piću słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće wo słódkim jabłuku zrałym winje brunym wóčku tunim piću ze słódkim jabłukom zrałym winom brunym wóčkom tunim pićom 12: Štó je narodniny měł? Budźemy wowce pomhać. Budu list pisać. Sotra a bratr staj sej w zahrodźe hrajkałoj. 13: Zajutcjišim pšijedźe s čahom tejš četa na wowcyne narodňiny. 14: Sće we šuli był? Ně, njejsym. Sy dźěda widźał? Haj, sym. Z kim sy rěčał? Wo kim? Z čim pisa? Wo čim su rěčeli? Wot koho sy knihu dóstał? Koho sy wopytała? Njewěm, wo čim rěči. Skloňování podstatných jmen ve dvojném čísle m (tvrdá) m (měkká) ž, s (tvrdá) ž, s (měkká) 1 nanaj wujej žonje, słowje myši, poli 2 nanow wujow žonow, słowow myšow, polow 3 nanomaj wujomaj žonomaj, słowomaj myšomaj, polomaj 4 nanow (rat. = 2) wujow žonje, słowje myši, poli lawaj (nonrat. = 1) wroblej 6 wo nanomaj wo wujomaj wo žonomaj, słowomaj wo myšomaj, polomaj 7 z nanomaj z wujomaj ze žonomaj, słowomaj z myšomaj, polomaj 1. p. m u tvrdých vzorů -aj, u měkkých (viz lekce 2, 3, 5) -ej: nanaj, dubaj, ptačkaj, ćahaj, hercaj, zajacaj, wobrazaj X wujej, wroblej, pućej, wučerjej, hołbjej, swjedźenjej ž - (táž koncovka jako v 3. j.) a s: žonje, nozy, wowcy, wěcy, słowje, jabłuce, kolesy X rjadowni, šuli, myši, poli, mori, twarjeni 2. p. -ow/ -jow : nanow, dubow, ptačkow, ćahow, hercow, zajacow, wobrazow, žonow, nohow, wowcow, wěcow, słowow, jabłukow, kolesow X wujow, wroblow, pućow, wučerjow, hołbjow, swjedźenjow, rjadownjow, šulow, myšow, polow, morjow, twarjenjow 3., 6., 7. p. -omaj/ -jomaj: nanomaj, dubomaj, ptačkomaj, ćahomaj, hercomaj, zajacomaj, wobrazomaj, žonomaj, nohomaj, wowcomaj, wěcomaj, słowomaj, jabłukomaj, kolesomaj X wujomaj, wroblomaj, pućomaj, wučerjomaj, hołbjomaj, swjedźenjomaj, rjadownjomaj, šulomaj, myšomaj, polomaj, morjomaj, twarjenjomaj 4. p. m rat. = 2. p. (nanow, wujow), nonrat. = 1. p. (dubaj, wroblej) ž, s = 1. p. (žonje, słowje, wowcy, kolesy / rjadowni, twarjeni) 15

4 Skloňování podstatných jmen v množném čísle m ž s 1 duby, wroble, nanojo žony, šule słowa, twarjenja 2 dubow, wroblow, nanow, žonow, šulow słowow, twarjenjow 3 dubam, wroblam, nanam žonam, šulam słowam, twarjenjam 4 duby, wroble (nonrat. = 1) žony, šule słowa, twarjenja nanow (rat. = 2) 6 wo dubach, wroblach, nanach wo žonach, šulach wo słowach, twarjenjach 7 z dubami, wroblemi, nanami ze žonami, šulemi ze słowami, twarjenjemi 1. p. m rat. a/ -ojo (nejčastější koncovka: wujojo) b/ -je (slova na - an, -ar, -er, -el, -oł: měšćan měšćenjo, hospodar hospodarjo, wobydler wobydlerjo, přećel přećeljo, pachoł pacholjo) c/ - a (slova na -d, -t, -b, -p, -r, -ch: susod susodźa, student studenća, Serb Serbja, biskop biskopja, bratr bratřa, bur burja, mnich mniša) d/ - y (slova na -nik, -ak, -k: basnik basnicy, wojak wojacy) e/ -y (slova na -c: hólc hólcy) m nonrat. a ž -y (-i)/ -(j)e: lawy, duby, ptački, ćahi, zajacy, wobrazy, žony, nohi, wowcy, wěcy / wroble, puće, hołbje, swjedźenje, rjadownje, šule, myše s -a/-(j)a: słowa, jabłuka, kolesa / pola, morja, twarjenja 2. p. -ow/-(j)ow: (stejně jako 2. p. dv. č.): nanow, šulow, morjow 3. p. -am/-(j)am: nanam, wowcam, słowam / wučerjam, rjadownjam, twarjenjam 4. p. = 2. p. (m rat.: nanow hórnikow, hercow, wujow, wučerjow) = 1. p. (m nonrat., ž, s: lawy, duby, ptački, žony, wroble, šule, myše, słowa, jabłuka, kolesa, pola, morja, twarjenja) 6. p. -ach/-(j)ach: wo lawach, wujach, rjadownjach, polach, morjach 7. p. -ami/-(j)emi: hórnikami, hercami, słowami / wroblemi, pućemi, šulemi Cvičení 16. Přeložte: Jan Neruda a Michał Hórnik staj wot časa studijow wutrobnaj přećelej byłoj. Na zetkanje dweju zasłužbneju mužow hač do smjerće njezapomnju. Smój sćicha z přećelom Muku přihladowałoj. Neruda z Hórnikom staj na časy młodosće spominałoj. Hórnik je so woprašał: Pomniš, kak smój sebi raz na Karlowym mosće slubiłoj, zo budźemoj kóždy za swój lud pisać a skutkować? 17. Přeložte a potom převeďte do dvojného čísla: Bratři pracovali na zahradě. Dívky a chlapci se vrátili ze školy. Žáci a žákyně se vrátili k babičkám. 18. Skloňujte ve dv. a mn. č.: Słowjan, idealist, Łužiski Serb, serbski basnik, wuj. 16

5 KURZ 7 Klíč 16: Jan Neruda a Michał Hórnik byli od dob studií přáteli. Na setkání dvou zasloužilých mužů nezapomenu až do smrti. Tiše jsme s přítelem Mukou přihlíželi. Neruda s Hórnikem vzpomínali na léta mládí. Hórnik se zeptal: Pamatuješ se, jak jsme si jednou na Karlově mostě slíbili, že budeme každý psát a působit pro svůj národ? 17: Bratřa su w zahrodźe dźěłali. Holcy z hólcami su so ze šule wróćili. Šulerjo a šulerki su k wowkam šli. / Bratřa staj w zahrodźe dźěłałoj. Holcy a hólcaj su so ze šule wróćili. Šulerjej a šulerce su k wowkam šli. 18: Słowjanaj, Słowjanow, Słowjanomaj, Słowjanow, wo Słowjanomaj, ze Słowjanomaj idealista, idealistow, idealistomaj, idealistow, wo idealistomaj, z idealistomaj Łužiskaj Serbaj, Łužiskeju Serbow, Łužiskomaj Serbomaj, Łužiskeju Serbow, wo Łužiskomaj Serbomaj, z Łužiskomaj Serbomaj serbskaj basnikaj, serbskeju basnikow, serbskimaj basnikomajm, serbskeju basnikow, wo serbskimaj basnikomaj, ze serbskimaj basnikomaj wujej, wujow, wujomaj, wujow, wo wujomaj, z wujomaj Słowjenjo, Słowjanow, Słowjanam, Słowjanow, wo Słowjanach, ze Słowjanami idealisća, idealistow, idealistam, idealistow, wo idealistach, z idealistami Łužiscy Serbja, Łužiskich Serbow, Łužiskim Serbam, Łužiskich Serbow, wo Łužiskich Serbach, z Łužiskimi Serbami serbscy basnicy, serbskich basnikow, serbskim basnikam, serbskich basnikow, wo serbskich basnikach, ze serbskimi basnikami wujojo, wujow, wujam, wojow, wo wujach, z wujemi Skloňování zájmen osobních sg. sg. du. du. pl. pl. 1 ja ty mój wój my wy 2 mje, do mnje tebe, će naju waju nas was 3 mi, ke mni tebi, ći namaj wamaj nam wam 4 mje, na mnje tebe, će naju waju nas was 6 wo mni wo tebi wo namaj wo wamaj wo nas / nami wo was / wami 7 ze mnu z tobu z namaj z wamaj z nami z wami Tvarů mnje, mni se užívá jen po původních předložkách (= jednoslabičných zakončených samohláskou, např. do mnje, a zakončených souhláskou s přidáním e, např. ke mni, bjeze mjne). V ostatních případech se užívá mje, mi (tedy narozdíl od češtiny i v důrazu i na začátku věty): Mi pjenjezy njedawaj (Mně peníze nedávej). Njeprašej so mje (Neptej se mne). Tvarů će, ći se užívá jen jako příklonek (uvnitř věty bez důrazu, ne po předložkách, ne na začátku věty): Sym će widźał. Tebje widźał njejsym. Wo tebi rěčeli njejsmy. Njerěču wo tebi. Tebi vyslovujeme [tejbi]. 17

6 Skloňování osobních zájmen pro 3. osobu m. sg. s. sg. ž. sg. 1 wón wono/wone wona 2 jeho, do njeho jeho, do njeho jeje, do njeje 3 jemu, k njemu jemu, k njemu jej, k jej 4 jeho, na njeho (anim.) jo, na njo / ju, na nju jón, na njón (nonanim.) je, na nje 6 wo nim wo nim wo jej 7 z nim z nim z njej du. pl. 1 wonaj (rat.) wonej (nonrat., ž., s) woni (rat.) wone (nonrat.,ž.,s) 2 jeju, do njeju jich, do njich 3 jimaj, k nimaj jim, k nim 4 jeju, na njeju (rat.) jej, na njej (nonrat., ž., s.) jich, na nich (rat.) je, na nje (nonrat.,ž.,s.) 6 wo nimaj wo nich / nimi 7 z nimaj z nimi Tvarů s n- se užívá po předložce (stejně jako v češtině). Cvičení 19. Přeložte: Na mnje nječakajće. Tebje sym včera wočakował. Tebi so wšitko derje radźi. Njeměnju tebje, ale twoju sotru. Wučerka tola njeje Měrćinej porokowała, ale tebi, dokelž maš w tobole njerodu. Ja so tebje prašam, nic Pětra. 20. Doplňte příslušný tvar zájmena wona: Tu syrotka kćěje. Čmjeła a pčołka na sedźitej. Wonej z nektar cycatej. Tež mjetele k přilětuja. Pod mrowički běhaja abo na łaža. Wokoło steja trawički. Bjez by łuka bjezbarbna była. 21. Všechny tvary z cvičení 20 (pokud je to možné) přeměňte do duálu a plurálu. 22. První dvě věty ze cvičení 20 přepište foneticky. 23. Doplňte osobní zýjmena: Raz je rybar móličku rybičku popadnył. Rybička je prajiła, hdyž je morić chcył: Smil so nade. Što maš, hdyž ty moriš? Pušćiš-li, chcu pomhać., zo by wjele zboža měł. Wšědnje chcu k připłuwać z črjódku rybami. A wjele rybow so w twojim saku popadnje. 18

7 KURZ 8 Klíč 19: Na mne nečekejte. Tebe jsem včera očekával. Tobě se všechno daří dobře. Nemyslím na tebe, ale na tvou sestru. Učitelka přece nehubovala Martina, ale tebe, protože máš v brašně nepořádek. Ptám se tebe, ne Petra. 20: na njej sedźitej, z njeje, k njej přilětuja, pod njej, na nju łaža, wokoło njeje, bjez njeje 21: (duál) Tu syrotce kćějetej. Čmjele a pčołce na nimaj sedźa. Wonej z njeju nektar cycatej. Tež mjeteli k nimaj přilětujetej. Pod nimaj mrowičce běhatej abo na njej łazytej. Wokoło njeju stejitej trawičce. Bjez njeju by łuka bjezbarbna była. (plurál) Tu syrotki kćěja. Čmjeły a pčołki na nich sedźa. Wone z nich nektar cycaja. Tež mjetele k nim přilětuja. Pod nimi mrowički běhaja abo na nje łaža. Wokoło nich steja trawički. Bjez nich by łuka bjezbarbna była. 22: Tu syrotka kčieje. Čmjewa a pčowka na ňej sejdžitej. 23: jemu, ju, mnu, mje, mje, ći, tebi Jednoduchý minulý čas (aorist a imperfektum) Tyto tvary nynější čeština nemá. (Byly v praslovanštině a staré češtině, nynější srbské se však s tehdejšími přesně nekryjí.) Jednoduchý minulý čas vyjadřuje děj, který se uskutečnil před dobou mluvení, který je od přítomnosti izolován, s přítomností (= s dobou mluvení) nesouvisí. Užívá se ho proto při vypravování. Odlišné koncovky a způsob tvoření mají slovesa nedokonavá a slovesa dokonavá. Jednoduchý minulý čas od dokonavých sloves aorist se tvoří odtržením -ł od příčestí minulého a přidáním koncovky: -ch, -, -; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -sće, -chu; u sloves s kmenem na samohlásku (např. nawukny-ł, napisa-ł, zbi-ł, zwari-ł) singulár duál plurál 1 nawuknych nawuknychmoj nawuknychmy 2 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyšće nawuknyštej (nonrat.) 3 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyštej (nonrat.) nawuknychu -ech, -e, -e; -echmoj, -eštaj/-eštej, -eštaj/eštej; -echmy, eše, -echu; u sloves s kmenem na souhlásku (např. přines-ł, napek-ł, zamóh-ł, wurost-ł, napřed-ł) singulár duál plurál 1 wurosćech wurosćechmoj wurosćechmy 2 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćešće wurosćeštej (nonrat.) 3 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćeštej (nonrat.) wurosćechu Tvary na -štaj jsou pro rationalia, -štej pro nonrationalia. Před -ech atd. se mění souhláska: k>č, h>ž, t>ć, d>dź. 19

8 aorist (imperfektum) slovesa być singulár duál plurál 1 běch běchmoj běchmy 2 bě(še) běštaj/tej běšće 3 bě(še) běštaj/tej běchu Jednoduchý minulý čas od nedokonavých sloves imperektum se tvoří koncovkami: - ach, - eše, - eše; - achmoj, - eštaj/- eštej, -éštaj/- eštej; - achmy, - ešće, - achu ( znamená, že měkčí předcházející souhlásku, např. r-rj, p-pj, s-š, z-ž, pokud není měkká jako š, ž, ć, dź) Od 3. os. sg. odtrhneme osobní koncovku a připojíme imperfektní. Takto tvoří minulý čas slovesa I. časování ( e-konjugace, viz KURZ 2) se samohláskou před koncovkou přítomného času (bi-je, li-je, trě-je) a slovesa III. časování (i-konjugace): singulár duál plurál 1 warjach warjachmoj warjachmy 2 warješe warještaj/tej warješće 3 warješe warještaj/tej warjachu Střídání a - e v koncovkách je způsobeno změnou a>e mezi měkkými souhláskami. Výjimku tvoří slovesa jako molować (viz dále). -ch, -še, -še; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -šće, -chu Tato koncovka se připojuje ke tvaru 3. os. sg. a tvoří se tak minulý čas od sloves I. časování (e-konjugace) se souhláskou před koncovkou minulého času (wuknje, nese, bodźe, pječe, bjerje) a II. časování (a-konjugace, např. dźěła, třěla): singulár duál plurál 1 wuknjech wuknjechmoj wuknjechmy 2 wuknješe wuknještaj/tej wuknješće 3 wuknješe wuknještaj/tej wuknjechu Týchž koncovek se užívá u sloves typu molować, ale připojují se ke kmeni minulému: molowach, molowaše, molowaše, molowachmoj, molowaštaj, molowaštaj, molowachmy, molowašće, molowachu. Cvičení 24. Utvořte aorist: wuswobodźić, pomjenować, woprašeć so, znjesć, zběhnyć; imperfektum: kidać, prosyć, njesć, leć, mjenować; aorist i imperfektum (od sloves obojího vidu): přihotować, přenocować, wotmolować. 25. Ve cvičení 16 nahraďte perfektum jednoduchým minulým časem. 26. Cvičení 17 přeložte, užijte jednoduchého minulého času v duálu a plurálu. 27. Zapamatujte si: Dobry wječor. [wejčor] Dobrý večer. Dźakuju so. Wutrobny dźak. Děkuji. Srdečný dík. Gratuluju Gratuluji. Wodajće prošu. Promiňte prosím. Ničo za zło. Nemějte mi za zlé. 20

9 KURZ 9 Klíč 24: wuswobodźich, wuswobodźi, wuswobodźi, wuswobodźichmoj, wuswobodźištaj (2x), wuswobodźichmy, wuswobodźišće, wuswobodźichu; pomjenowach, pomjenowa (2x), pomjenowachmoj, pomjenowaštaj (2x), pomjenowachmy, pomjenowašće, pomjenowachu; woprašach so, wopraša so (2x), woprašachmoj so, woprašeštaj so (2x), woprašachmy so, woprašešće so, woprašachu so; znjesech, znjese (2x), znjesechmoj, znješeštaj (2x), znjesechmy, znjesešće, znjesechu; zběhnych, zběhny (2x), zběhnychmoj, zběhnyštaj (2x) zběhnychmy, zběhnyšće, zběhnychu; kidach, kidaše (2x), kidachmoj, kidaštaj (2x), kidachmy, kidašće, kidachu; prošach, prošeše (2x), prošachmoj, prošeštaj (2x), prošachmy, prošešće, prošachu; njesech, njeseše (2x), nesechmoj, njeseštaj (2x), njesechmy, njesešće, njesechu; lijach, liješe (2x), lijachmoj, liještaj (2x), lijachmy, liješće, lijachu; mjenowach, mjenowaše (2x), mjenowachmoj, mjenowaštaj (2x), mjenowachmy, mjenowašće, mjenowachu; aorist (imperfektum): přihotowach, přihotowa(še) (2x), přihotowachmoj, přihotowaštaj (2x), přihotowachmy, přihotowašće, přihotowachu; přenocowach, přenocowa(še) (2x), přenocowachmoj, přenocowaštaj (2x), přenocowachmy, přenocowašće, přenocowacu; wotmolowach, wotmolowa(še) (2x), wotmolowachmoj, wotmolowaštaj (2x), wotmolowachmy, wotmolowašće, wotmolowachu; 25:..běštaj wutrobnej přećelej njezapomnich přihladowachmoj spominaštaj so wopraša slubichmoj pisachmoj a skutkowachmoj 26: (duál) Bratraj w zahrodźe dźěłaštaj. Holcy so wróćištej. Šulerjej džěštaj šulerce dźěštej. (plurál) Bratřa w zahrodźe dźěłachu. Holcy so wróćichu. Šulerjo dźěchu šulerki dźěchu. Zájmena přivlastňovací skloňují se zájmena mój, twój, naš, waš, swój mužský střední ženský duál (společný) plurál (společný) 1 mój moje moja mojej moji (rat.) moje (nonrat) 2 mojeho mojeho mojeje mojeju mokách 3 mojemu mojemu mojej mojimaj mojim 4 mojeho (anim.) mój (nonanim.) moje moju mojeju (rat.) mojej (nonrat.) 6 wo mojim wo mojim wo mojej wo mojimaj wo mojich 7 z mojim z mojim z mojej z mojimaj z mojimi mojich (rat.) moje (nonrat.) Příklady: Rěčeše wo mojim nanje, wo mojej sotře, wo mojimaj staršimaj, wo mojjich knihach. Je zetkała mojeho bratra, psa, moje dźěćo, moju sotru; mojeju staršeju, mojej psaj; mojich bratrow, moje psy. Nesklonná jsou přivlastňovací zájmena naju (nás dvou), waju (vás dvou), jeju (jich dvou), jeho, jeje (její) a jich. V češtině jsou nesklonná jen jeho a jejich. Příklad: Sym rěčał z waju bratrom, sotru, dźěćimi. = Mluvil jsem s vaším (tj. vás dvou) bratrem, vaší sestrou, vašimi dětmi. 21

10 Zájmena ukazovací mužský střední ženský duál plurál 1 tón to ta taj (rat.) tej (nonrat.) ći (rat.) te (nonrat.) 2 toho toho teje teju tych 3 tomu tomu tej tymaj tym 4 toho (anim.) tón (nonanim.) to tu teju (rat.) tej (nonrat.) tych (rat.) te (nonrat.) 6 wo tym wo tym wo tej wo tymaj wo tych 7 z tym z tym z tej z tymaj z tymi Stejně se skloňují tónle (tenhle), tutón (tento), žadyn, žana, žane ( žádný; při skloňování vypadává -d- > žanoho, žanemu atd.), sam (sám). Jako přídavná jména se skloňují tamny (tamten), wony (onen), tajki (takový). Zájmeno zvratné 2 so, sebje Tvary sej, so jsou příklonky, neužívá se jich v přízvučném postavení, 3 sej, sebi v důrazu ani na začátku věty, tvaru třetího pádu sej ani po 4 so, sebje předložkách; např. k sebi, pornio sebi, napřećo sebi. Tvaru so se 6 wo sebi však používá po vlastních (=původních) předložkách: do, pod, wot, 7 ze sobu na, před (např. Hladaj na so! Dźi do so!). Zájmena tázací kajki, kajka, kajke (jaký) a kotry, kotra, kotre (který) se skloňují jako přídavná jména; štó, što viz KURZ 5; čeji, čeja, čeje (čí) se skloňují jako mój Zájmena vztažná Tvoří se přidáním -ž k zájmenům tázacím (štóž, štož, kajkiž, kotryž atd.). Zájmena kiž se užívá jen v 1. (popřípadě 4.) pádě a má týž tvar pro všechny rody a čísla (nelze ho ovšem užít pro 4. p. sg. animat a 4. p. du. a pl. u rationalií): muž, kiž w skale dźěła; swójba, kiž bydlenje nima; wozaj, kiž tam steještej; spěw, kiž je tam słyšał; z konjomaj, kiž bě zapřahnył; wučerjej, kotrejuž smy zetkali; pos, kotrehož je kupił. Zájmena záporná Tvoří se většinou z tázacích: nichtó, ničo, ničeji; žadyn viz výše Zájmena neurčitá Tvoří se z tázacích: něchtó, něšto, někajki, někotry, něčeji (něčí), něchtóžkuli (leckdo), něštožkuli (leccos), něčejižkuli (lecčí), někajkižkuli (lecjaký), někotryžkuli (leckterý). Cvičení 28. Skloňujte ve všech číslech: tutón hólc, tale chěža, žane polo, někajkažkuli holca, něčeji zešiwk. Přeložte: Neznám žádného chlapce, který nemá rád sport. Dívej se před sebe! Šli vedle sebe. 22

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě

2. přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj - přivlastňujeme jimi něco 1., 2., 3. osobě nebo podmětu v kterékoli osobě ZÁJMENA Jsou slova, která sama neoznačují osobu, věc nebo vlastnost. Pouze zastupují příslušná podstatná jména a adjektiva přídavná jména. Věc, osobu nebo vlastnost naznačují, odkazují na ně, vyjadřují

Více

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací

Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní. 5. Zájmena vztažná. 2. Zájmena ukazovací Zájmena (pronomina) 1. Zájmena osobní bezrodá (=nevyjadřují rod): já, ty, my, vy, se, si rodová: on, ona, ono, oni, ony, ona vzor: 2. Zájmena ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám/-ý

Více

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY Zájmena jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná substantiva a adjektiva, popř. určitou nebo neurčitou

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

4 tuteju hólcow tejle chěži žanej poli někajkejžkuli holcy něčejej zašiwkaj

4 tuteju hólcow tejle chěži žanej poli někajkejžkuli holcy něčejej zašiwkaj KURZ 10 Klíč 28: 1 tutón hólc tale chěža žane polo někajkažkuli holca něčeji zešiwk 2 tutoho hólca tejele chěže žaneho pola někajkeježkuli holcy něčejeho zešiwka 3 tutomu hólcej tejle chěži žanemu polu

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ZÁJMENA VY_32_INOVACE_CJ_3_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Skloňování zájmen osobních, zvratné se, zájmen ukazovacích,

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

KURZ 12. Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej,

KURZ 12. Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej, KURZ 12 Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej, přijědź, wukń. 34: Bych so wjeselił, hdy/jelizo by mje Hanka wopytała. Hdy/jelizo bychmy dosć pjenjez měli,

Více

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.03 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.03 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_12_INOVACE_ČT_II/1.03 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu:

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů STRUKTURA TU č. 1 Seznamování, představování se věci okolo nás pozdravy, Jsem z..., Jak se máš? sloveso být v prézentu, zápor obecně výslovnost čj dlouhé vokály, měkké hlásky Seznamovací rozhovor Holka

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Předazbukové období 1.-6.

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád

Zájmena. 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád Zájmena 1. V každé větě najdi alespoň jedno skryté zájmeno a vyznač ho. Oto našel v lese plný košík hub. Maminka je hodně ospalá. Kolik domů je ve vaší ulici? 2. Vymysli a napiš věty s osobními zájmeny.

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Zájmena. zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty)

Zájmena. zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty) Lenka Nováková Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména nebo na osoby, zvířata, věci apod. ukazují rozlišujeme rodová (ten, ta, to) - bezrodá (já, ty) Druhy zájmen Osobní já, ty, on, ona, ono, my,

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině, vy_32_inovace_ma_25_14

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN. Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_26_MLUVNICKE_KATEGORIE_PODSTATNYCH_ JMEN Mluvnické kategorie podstatných jmen Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 10. 4. 2013

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - -

Cviení PÍZVUK - VÝSLOVNOST - 1. Oznate pízvuk: - - / - 2. Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / / - - / - - Cviení PÍZVUK - 1 Oznate pízvuk: - - / - 2 Rozdlte íslovky do skupin podle místa pízvuku: - / - - - / - - / - - 3 Rozdlte slova do skupin podle místa pízvuku: - / - / - - VÝSLOVNOST - 4 íkejte rychle:,,,,

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

ČÍSLO PROJEKTU: Anotace: prověrka ze zájmen druhy, pravopis koncovek kontrola

ČÍSLO PROJEKTU: Anotace: prověrka ze zájmen druhy, pravopis koncovek kontrola NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.36.5._ČJ zájmena druhy,

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin.

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin. [NORŠTINA - LEKCE 3] 1 Lekce 3 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Hjemme hos Ola Jana kommer på besøk til Ola. De sitter i stua og prater sammen. Jana: Du har

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí níž si žáci procvičí a zopakují vzory podstatných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Víte, že u podstatných jmen rodu mužského musíme nejprve určit životnost a potom je teprve přiřadit ke vzoru? Mužský rod je dvojí: mužský rod životný a mužský

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen).

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen). 7. lekce V dnešním minikurzu se zaměříme na akuzativ, tedy tzv. 4. pád. V druhé části tohoto kurzu si řekneme, jak se tvoří akuzativní konstrukce pro mít, vlastnit. Právě 4. pád je tím, který se k vytvoření

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov

Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 2.

Více

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména

VY_32_INOVACE_CJ5_5_12. Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Přídavná jména VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přídavná jména 1 VY_32_INOVACE_CJ5_5_12 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona:

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Slovesa (verba) Copyright 2008 Strana 41

Slovesa (verba) Copyright 2008 Strana 41 Slovesa (verba) o jadřují děj (činnost, stav nebo změnu stavu) mýt se, libovat si, zblednout o jadřují mluvnické význa: osobu, číslo, čas, způsob, slovesný rod a vid Copyright 2008 Strana 41 Slovesa (verba)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

SLOVNÍ DRUHY- KVÍZ. Zakroužkuj správnou odpověď.

SLOVNÍ DRUHY- KVÍZ. Zakroužkuj správnou odpověď. Anotace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva slovní druhy Autor Mgr. Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat slovní druhy výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO VY_32_INOVACE_CJ_3_07 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací VY_32_INOVACE_ČJL_548 Přídavná jména přivlastňovací Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 27.1.2013 Datum pilotáže: 31.1. 2013 Metodika: Žáci mohou pracovat společně, ale

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více