č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e"

Transkript

1 KURZ 5 Klíč 6: Měla jsem narozeniny. Moje matka všechno dobře připravila. Všichni jsme matce pomáhali. Má sestra uklízela pokoj. Po kávě jsme si hráli v zahradě. Babička psala dopis. V dopise mi přála hodně štěstí a úspěchu. 7: Ja sym narodňiny miewa. Moja mač je šitko derje pšihotowawa. 8: Pozítří bude mít strýc narozeniny. Bude mu 50 let. Na strýcovy narozeniny přijede i má teta. V neděli potom přijede ještě mnoho lidí. Druhého dne večer zase pojedeme domů. 9: Změju narodniny...mać wšitko derje přihotuje. My wšitcy budźemy maćeri pomhać...budźe stwu rjedźić...budźemy sej w zahrodźe hrajkać. Wowka budźe list pisać. Wona mi budźe přeć. 10:..je wuj narodniny měł. Wón je 50 lět stary był...smy zaso z ćahom domoj jěli. Skloňování podstatných jmen středního rodu v jednotném čísle: a/ slova končící na kmenovou souhlásku tvrdou d, ł, m, n, r, t, w ch, k c, s, z 1 słow -o jabłuk - koles -o o 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -o 6 -je -u -u 7 -om -om -om V 6. p. před koncovkou -e nastává /nám už dobře známá/ změna d>dź, ł>l, m>mj, n>nj, r>rj, t>ć, w>wj; např. blido na blidźe, koło na kole, drjechmo na drjechmje, dno na dnje, wjedro wo wjedrje, lěto w lěće, słowo wo słowje b/ slova končící na kmenovou souhlásku měkkou č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -e 6 -u -u -u 7 -om -om -om 6. p. j. č. podstatných jmen muž. i stř. má /jak je z příkladů patrné/ koncovku -e, která mění předcházející souhlásku, a koncovku -u. Koncovka -u je u slov končících kmenovou souhláskou /tj. souhláskou před pádovou koncovkou/ c, s, z; měkkou souhláskou; g; /většinou/ h, ch, k; u obyvatelských měst na -an / např. Radworčan, Wotrowčan/. 13

2 Zájmena tázací štó, što (kdo, co) a vztažná štóž, štož (kdo, co) 1 štó što 2 koho čeho 3 komu čemu 4 koho što, na čo 6 wo kim wo čim 7 z kim z čim 4. p. što má po předložce tvar čo: na čo, po čo, za čo, wo čo Cvičení 11. Skloňujte: słódke jabłuko, zrałe wino, brune wóčko, tunje piće 12. Přeložte: Kdo měl narozeniny? Budeme pomáhat babičce. Budu psát dopis. Sestra a bratr si hráli na zahradě. 13. Přepište foneticky: Zajutřišim přijědźe z ćahom tež ćeta na wowcyne narodniny. 14. Přeložte: Byl jste ve škole? Ne, nebyl. Viděls dědu? Ano, viděl. S kým jsi mluvil? O kom? Čím píšeš? (-užijte předložky z) O čem mluvili? Od koho jsi knihu dostal? Koho jsi navštívila? Nevím, o čem mluví. 15. Zapamatujte si některé běžné věty: Dobre ranje. Dobre spodobanje. Dobré jitro. Dobré jitro. Dobry dźeń. Dobrý den. Witajće k nam. Pěkně vítám. Dajće sej słodźić. Tohorunja. Dobrou chuť. Nápodobně. Kak so ći wjedźe? Jak se ti vede? Mi so derje dźe/wjedźe. Mám se dobře. K strowosći. Na zdraví. Ja was widźu. Ja was słyšu. Na zdraví. Vám také. Što čini nan? Co dělá otec? Je strowy a dźěła. Je zdravý a pracuje. Božemje. Sbohem. Na zasowidźenje. Na shledanou. Dobru nóc. Dobrou noc. Wjeselu so, zo sym was zetkał. Mám radost, že jsem vás potkal. Wjeselu so, zo sym was zeznał. Těší mě, že jsem vás poznal. Přińdźće strowy zaso. Přijďte zase. Wječor was budźemy wočakować. Večer vás budeme očekávat. Hromadźe póńdźemy do dźiwadła. Půjdeme společně do divadla. Prajće, prošu, postrow žonje. Pozdravujte prosím ženu. 14

3 KURZ 6 Klíč 11: słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće słódkeho jabłuka zrałeho wina bruneho wóčka tujneho pića słódkemu jabłuku zrałemu winu brunemu wóčku tunjemu piću słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće wo słódkim jabłuku zrałym winje brunym wóčku tunim piću ze słódkim jabłukom zrałym winom brunym wóčkom tunim pićom 12: Štó je narodniny měł? Budźemy wowce pomhać. Budu list pisać. Sotra a bratr staj sej w zahrodźe hrajkałoj. 13: Zajutcjišim pšijedźe s čahom tejš četa na wowcyne narodňiny. 14: Sće we šuli był? Ně, njejsym. Sy dźěda widźał? Haj, sym. Z kim sy rěčał? Wo kim? Z čim pisa? Wo čim su rěčeli? Wot koho sy knihu dóstał? Koho sy wopytała? Njewěm, wo čim rěči. Skloňování podstatných jmen ve dvojném čísle m (tvrdá) m (měkká) ž, s (tvrdá) ž, s (měkká) 1 nanaj wujej žonje, słowje myši, poli 2 nanow wujow žonow, słowow myšow, polow 3 nanomaj wujomaj žonomaj, słowomaj myšomaj, polomaj 4 nanow (rat. = 2) wujow žonje, słowje myši, poli lawaj (nonrat. = 1) wroblej 6 wo nanomaj wo wujomaj wo žonomaj, słowomaj wo myšomaj, polomaj 7 z nanomaj z wujomaj ze žonomaj, słowomaj z myšomaj, polomaj 1. p. m u tvrdých vzorů -aj, u měkkých (viz lekce 2, 3, 5) -ej: nanaj, dubaj, ptačkaj, ćahaj, hercaj, zajacaj, wobrazaj X wujej, wroblej, pućej, wučerjej, hołbjej, swjedźenjej ž - (táž koncovka jako v 3. j.) a s: žonje, nozy, wowcy, wěcy, słowje, jabłuce, kolesy X rjadowni, šuli, myši, poli, mori, twarjeni 2. p. -ow/ -jow : nanow, dubow, ptačkow, ćahow, hercow, zajacow, wobrazow, žonow, nohow, wowcow, wěcow, słowow, jabłukow, kolesow X wujow, wroblow, pućow, wučerjow, hołbjow, swjedźenjow, rjadownjow, šulow, myšow, polow, morjow, twarjenjow 3., 6., 7. p. -omaj/ -jomaj: nanomaj, dubomaj, ptačkomaj, ćahomaj, hercomaj, zajacomaj, wobrazomaj, žonomaj, nohomaj, wowcomaj, wěcomaj, słowomaj, jabłukomaj, kolesomaj X wujomaj, wroblomaj, pućomaj, wučerjomaj, hołbjomaj, swjedźenjomaj, rjadownjomaj, šulomaj, myšomaj, polomaj, morjomaj, twarjenjomaj 4. p. m rat. = 2. p. (nanow, wujow), nonrat. = 1. p. (dubaj, wroblej) ž, s = 1. p. (žonje, słowje, wowcy, kolesy / rjadowni, twarjeni) 15

4 Skloňování podstatných jmen v množném čísle m ž s 1 duby, wroble, nanojo žony, šule słowa, twarjenja 2 dubow, wroblow, nanow, žonow, šulow słowow, twarjenjow 3 dubam, wroblam, nanam žonam, šulam słowam, twarjenjam 4 duby, wroble (nonrat. = 1) žony, šule słowa, twarjenja nanow (rat. = 2) 6 wo dubach, wroblach, nanach wo žonach, šulach wo słowach, twarjenjach 7 z dubami, wroblemi, nanami ze žonami, šulemi ze słowami, twarjenjemi 1. p. m rat. a/ -ojo (nejčastější koncovka: wujojo) b/ -je (slova na - an, -ar, -er, -el, -oł: měšćan měšćenjo, hospodar hospodarjo, wobydler wobydlerjo, přećel přećeljo, pachoł pacholjo) c/ - a (slova na -d, -t, -b, -p, -r, -ch: susod susodźa, student studenća, Serb Serbja, biskop biskopja, bratr bratřa, bur burja, mnich mniša) d/ - y (slova na -nik, -ak, -k: basnik basnicy, wojak wojacy) e/ -y (slova na -c: hólc hólcy) m nonrat. a ž -y (-i)/ -(j)e: lawy, duby, ptački, ćahi, zajacy, wobrazy, žony, nohi, wowcy, wěcy / wroble, puće, hołbje, swjedźenje, rjadownje, šule, myše s -a/-(j)a: słowa, jabłuka, kolesa / pola, morja, twarjenja 2. p. -ow/-(j)ow: (stejně jako 2. p. dv. č.): nanow, šulow, morjow 3. p. -am/-(j)am: nanam, wowcam, słowam / wučerjam, rjadownjam, twarjenjam 4. p. = 2. p. (m rat.: nanow hórnikow, hercow, wujow, wučerjow) = 1. p. (m nonrat., ž, s: lawy, duby, ptački, žony, wroble, šule, myše, słowa, jabłuka, kolesa, pola, morja, twarjenja) 6. p. -ach/-(j)ach: wo lawach, wujach, rjadownjach, polach, morjach 7. p. -ami/-(j)emi: hórnikami, hercami, słowami / wroblemi, pućemi, šulemi Cvičení 16. Přeložte: Jan Neruda a Michał Hórnik staj wot časa studijow wutrobnaj přećelej byłoj. Na zetkanje dweju zasłužbneju mužow hač do smjerće njezapomnju. Smój sćicha z přećelom Muku přihladowałoj. Neruda z Hórnikom staj na časy młodosće spominałoj. Hórnik je so woprašał: Pomniš, kak smój sebi raz na Karlowym mosće slubiłoj, zo budźemoj kóždy za swój lud pisać a skutkować? 17. Přeložte a potom převeďte do dvojného čísla: Bratři pracovali na zahradě. Dívky a chlapci se vrátili ze školy. Žáci a žákyně se vrátili k babičkám. 18. Skloňujte ve dv. a mn. č.: Słowjan, idealist, Łužiski Serb, serbski basnik, wuj. 16

5 KURZ 7 Klíč 16: Jan Neruda a Michał Hórnik byli od dob studií přáteli. Na setkání dvou zasloužilých mužů nezapomenu až do smrti. Tiše jsme s přítelem Mukou přihlíželi. Neruda s Hórnikem vzpomínali na léta mládí. Hórnik se zeptal: Pamatuješ se, jak jsme si jednou na Karlově mostě slíbili, že budeme každý psát a působit pro svůj národ? 17: Bratřa su w zahrodźe dźěłali. Holcy z hólcami su so ze šule wróćili. Šulerjo a šulerki su k wowkam šli. / Bratřa staj w zahrodźe dźěłałoj. Holcy a hólcaj su so ze šule wróćili. Šulerjej a šulerce su k wowkam šli. 18: Słowjanaj, Słowjanow, Słowjanomaj, Słowjanow, wo Słowjanomaj, ze Słowjanomaj idealista, idealistow, idealistomaj, idealistow, wo idealistomaj, z idealistomaj Łužiskaj Serbaj, Łužiskeju Serbow, Łužiskomaj Serbomaj, Łužiskeju Serbow, wo Łužiskomaj Serbomaj, z Łužiskomaj Serbomaj serbskaj basnikaj, serbskeju basnikow, serbskimaj basnikomajm, serbskeju basnikow, wo serbskimaj basnikomaj, ze serbskimaj basnikomaj wujej, wujow, wujomaj, wujow, wo wujomaj, z wujomaj Słowjenjo, Słowjanow, Słowjanam, Słowjanow, wo Słowjanach, ze Słowjanami idealisća, idealistow, idealistam, idealistow, wo idealistach, z idealistami Łužiscy Serbja, Łužiskich Serbow, Łužiskim Serbam, Łužiskich Serbow, wo Łužiskich Serbach, z Łužiskimi Serbami serbscy basnicy, serbskich basnikow, serbskim basnikam, serbskich basnikow, wo serbskich basnikach, ze serbskimi basnikami wujojo, wujow, wujam, wojow, wo wujach, z wujemi Skloňování zájmen osobních sg. sg. du. du. pl. pl. 1 ja ty mój wój my wy 2 mje, do mnje tebe, će naju waju nas was 3 mi, ke mni tebi, ći namaj wamaj nam wam 4 mje, na mnje tebe, će naju waju nas was 6 wo mni wo tebi wo namaj wo wamaj wo nas / nami wo was / wami 7 ze mnu z tobu z namaj z wamaj z nami z wami Tvarů mnje, mni se užívá jen po původních předložkách (= jednoslabičných zakončených samohláskou, např. do mnje, a zakončených souhláskou s přidáním e, např. ke mni, bjeze mjne). V ostatních případech se užívá mje, mi (tedy narozdíl od češtiny i v důrazu i na začátku věty): Mi pjenjezy njedawaj (Mně peníze nedávej). Njeprašej so mje (Neptej se mne). Tvarů će, ći se užívá jen jako příklonek (uvnitř věty bez důrazu, ne po předložkách, ne na začátku věty): Sym će widźał. Tebje widźał njejsym. Wo tebi rěčeli njejsmy. Njerěču wo tebi. Tebi vyslovujeme [tejbi]. 17

6 Skloňování osobních zájmen pro 3. osobu m. sg. s. sg. ž. sg. 1 wón wono/wone wona 2 jeho, do njeho jeho, do njeho jeje, do njeje 3 jemu, k njemu jemu, k njemu jej, k jej 4 jeho, na njeho (anim.) jo, na njo / ju, na nju jón, na njón (nonanim.) je, na nje 6 wo nim wo nim wo jej 7 z nim z nim z njej du. pl. 1 wonaj (rat.) wonej (nonrat., ž., s) woni (rat.) wone (nonrat.,ž.,s) 2 jeju, do njeju jich, do njich 3 jimaj, k nimaj jim, k nim 4 jeju, na njeju (rat.) jej, na njej (nonrat., ž., s.) jich, na nich (rat.) je, na nje (nonrat.,ž.,s.) 6 wo nimaj wo nich / nimi 7 z nimaj z nimi Tvarů s n- se užívá po předložce (stejně jako v češtině). Cvičení 19. Přeložte: Na mnje nječakajće. Tebje sym včera wočakował. Tebi so wšitko derje radźi. Njeměnju tebje, ale twoju sotru. Wučerka tola njeje Měrćinej porokowała, ale tebi, dokelž maš w tobole njerodu. Ja so tebje prašam, nic Pětra. 20. Doplňte příslušný tvar zájmena wona: Tu syrotka kćěje. Čmjeła a pčołka na sedźitej. Wonej z nektar cycatej. Tež mjetele k přilětuja. Pod mrowički běhaja abo na łaža. Wokoło steja trawički. Bjez by łuka bjezbarbna była. 21. Všechny tvary z cvičení 20 (pokud je to možné) přeměňte do duálu a plurálu. 22. První dvě věty ze cvičení 20 přepište foneticky. 23. Doplňte osobní zýjmena: Raz je rybar móličku rybičku popadnył. Rybička je prajiła, hdyž je morić chcył: Smil so nade. Što maš, hdyž ty moriš? Pušćiš-li, chcu pomhać., zo by wjele zboža měł. Wšědnje chcu k připłuwać z črjódku rybami. A wjele rybow so w twojim saku popadnje. 18

7 KURZ 8 Klíč 19: Na mne nečekejte. Tebe jsem včera očekával. Tobě se všechno daří dobře. Nemyslím na tebe, ale na tvou sestru. Učitelka přece nehubovala Martina, ale tebe, protože máš v brašně nepořádek. Ptám se tebe, ne Petra. 20: na njej sedźitej, z njeje, k njej přilětuja, pod njej, na nju łaža, wokoło njeje, bjez njeje 21: (duál) Tu syrotce kćějetej. Čmjele a pčołce na nimaj sedźa. Wonej z njeju nektar cycatej. Tež mjeteli k nimaj přilětujetej. Pod nimaj mrowičce běhatej abo na njej łazytej. Wokoło njeju stejitej trawičce. Bjez njeju by łuka bjezbarbna była. (plurál) Tu syrotki kćěja. Čmjeły a pčołki na nich sedźa. Wone z nich nektar cycaja. Tež mjetele k nim přilětuja. Pod nimi mrowički běhaja abo na nje łaža. Wokoło nich steja trawički. Bjez nich by łuka bjezbarbna była. 22: Tu syrotka kčieje. Čmjewa a pčowka na ňej sejdžitej. 23: jemu, ju, mnu, mje, mje, ći, tebi Jednoduchý minulý čas (aorist a imperfektum) Tyto tvary nynější čeština nemá. (Byly v praslovanštině a staré češtině, nynější srbské se však s tehdejšími přesně nekryjí.) Jednoduchý minulý čas vyjadřuje děj, který se uskutečnil před dobou mluvení, který je od přítomnosti izolován, s přítomností (= s dobou mluvení) nesouvisí. Užívá se ho proto při vypravování. Odlišné koncovky a způsob tvoření mají slovesa nedokonavá a slovesa dokonavá. Jednoduchý minulý čas od dokonavých sloves aorist se tvoří odtržením -ł od příčestí minulého a přidáním koncovky: -ch, -, -; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -sće, -chu; u sloves s kmenem na samohlásku (např. nawukny-ł, napisa-ł, zbi-ł, zwari-ł) singulár duál plurál 1 nawuknych nawuknychmoj nawuknychmy 2 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyšće nawuknyštej (nonrat.) 3 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyštej (nonrat.) nawuknychu -ech, -e, -e; -echmoj, -eštaj/-eštej, -eštaj/eštej; -echmy, eše, -echu; u sloves s kmenem na souhlásku (např. přines-ł, napek-ł, zamóh-ł, wurost-ł, napřed-ł) singulár duál plurál 1 wurosćech wurosćechmoj wurosćechmy 2 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćešće wurosćeštej (nonrat.) 3 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćeštej (nonrat.) wurosćechu Tvary na -štaj jsou pro rationalia, -štej pro nonrationalia. Před -ech atd. se mění souhláska: k>č, h>ž, t>ć, d>dź. 19

8 aorist (imperfektum) slovesa być singulár duál plurál 1 běch běchmoj běchmy 2 bě(še) běštaj/tej běšće 3 bě(še) běštaj/tej běchu Jednoduchý minulý čas od nedokonavých sloves imperektum se tvoří koncovkami: - ach, - eše, - eše; - achmoj, - eštaj/- eštej, -éštaj/- eštej; - achmy, - ešće, - achu ( znamená, že měkčí předcházející souhlásku, např. r-rj, p-pj, s-š, z-ž, pokud není měkká jako š, ž, ć, dź) Od 3. os. sg. odtrhneme osobní koncovku a připojíme imperfektní. Takto tvoří minulý čas slovesa I. časování ( e-konjugace, viz KURZ 2) se samohláskou před koncovkou přítomného času (bi-je, li-je, trě-je) a slovesa III. časování (i-konjugace): singulár duál plurál 1 warjach warjachmoj warjachmy 2 warješe warještaj/tej warješće 3 warješe warještaj/tej warjachu Střídání a - e v koncovkách je způsobeno změnou a>e mezi měkkými souhláskami. Výjimku tvoří slovesa jako molować (viz dále). -ch, -še, -še; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -šće, -chu Tato koncovka se připojuje ke tvaru 3. os. sg. a tvoří se tak minulý čas od sloves I. časování (e-konjugace) se souhláskou před koncovkou minulého času (wuknje, nese, bodźe, pječe, bjerje) a II. časování (a-konjugace, např. dźěła, třěla): singulár duál plurál 1 wuknjech wuknjechmoj wuknjechmy 2 wuknješe wuknještaj/tej wuknješće 3 wuknješe wuknještaj/tej wuknjechu Týchž koncovek se užívá u sloves typu molować, ale připojují se ke kmeni minulému: molowach, molowaše, molowaše, molowachmoj, molowaštaj, molowaštaj, molowachmy, molowašće, molowachu. Cvičení 24. Utvořte aorist: wuswobodźić, pomjenować, woprašeć so, znjesć, zběhnyć; imperfektum: kidać, prosyć, njesć, leć, mjenować; aorist i imperfektum (od sloves obojího vidu): přihotować, přenocować, wotmolować. 25. Ve cvičení 16 nahraďte perfektum jednoduchým minulým časem. 26. Cvičení 17 přeložte, užijte jednoduchého minulého času v duálu a plurálu. 27. Zapamatujte si: Dobry wječor. [wejčor] Dobrý večer. Dźakuju so. Wutrobny dźak. Děkuji. Srdečný dík. Gratuluju Gratuluji. Wodajće prošu. Promiňte prosím. Ničo za zło. Nemějte mi za zlé. 20

9 KURZ 9 Klíč 24: wuswobodźich, wuswobodźi, wuswobodźi, wuswobodźichmoj, wuswobodźištaj (2x), wuswobodźichmy, wuswobodźišće, wuswobodźichu; pomjenowach, pomjenowa (2x), pomjenowachmoj, pomjenowaštaj (2x), pomjenowachmy, pomjenowašće, pomjenowachu; woprašach so, wopraša so (2x), woprašachmoj so, woprašeštaj so (2x), woprašachmy so, woprašešće so, woprašachu so; znjesech, znjese (2x), znjesechmoj, znješeštaj (2x), znjesechmy, znjesešće, znjesechu; zběhnych, zběhny (2x), zběhnychmoj, zběhnyštaj (2x) zběhnychmy, zběhnyšće, zběhnychu; kidach, kidaše (2x), kidachmoj, kidaštaj (2x), kidachmy, kidašće, kidachu; prošach, prošeše (2x), prošachmoj, prošeštaj (2x), prošachmy, prošešće, prošachu; njesech, njeseše (2x), nesechmoj, njeseštaj (2x), njesechmy, njesešće, njesechu; lijach, liješe (2x), lijachmoj, liještaj (2x), lijachmy, liješće, lijachu; mjenowach, mjenowaše (2x), mjenowachmoj, mjenowaštaj (2x), mjenowachmy, mjenowašće, mjenowachu; aorist (imperfektum): přihotowach, přihotowa(še) (2x), přihotowachmoj, přihotowaštaj (2x), přihotowachmy, přihotowašće, přihotowachu; přenocowach, přenocowa(še) (2x), přenocowachmoj, přenocowaštaj (2x), přenocowachmy, přenocowašće, přenocowacu; wotmolowach, wotmolowa(še) (2x), wotmolowachmoj, wotmolowaštaj (2x), wotmolowachmy, wotmolowašće, wotmolowachu; 25:..běštaj wutrobnej přećelej njezapomnich přihladowachmoj spominaštaj so wopraša slubichmoj pisachmoj a skutkowachmoj 26: (duál) Bratraj w zahrodźe dźěłaštaj. Holcy so wróćištej. Šulerjej džěštaj šulerce dźěštej. (plurál) Bratřa w zahrodźe dźěłachu. Holcy so wróćichu. Šulerjo dźěchu šulerki dźěchu. Zájmena přivlastňovací skloňují se zájmena mój, twój, naš, waš, swój mužský střední ženský duál (společný) plurál (společný) 1 mój moje moja mojej moji (rat.) moje (nonrat) 2 mojeho mojeho mojeje mojeju mokách 3 mojemu mojemu mojej mojimaj mojim 4 mojeho (anim.) mój (nonanim.) moje moju mojeju (rat.) mojej (nonrat.) 6 wo mojim wo mojim wo mojej wo mojimaj wo mojich 7 z mojim z mojim z mojej z mojimaj z mojimi mojich (rat.) moje (nonrat.) Příklady: Rěčeše wo mojim nanje, wo mojej sotře, wo mojimaj staršimaj, wo mojjich knihach. Je zetkała mojeho bratra, psa, moje dźěćo, moju sotru; mojeju staršeju, mojej psaj; mojich bratrow, moje psy. Nesklonná jsou přivlastňovací zájmena naju (nás dvou), waju (vás dvou), jeju (jich dvou), jeho, jeje (její) a jich. V češtině jsou nesklonná jen jeho a jejich. Příklad: Sym rěčał z waju bratrom, sotru, dźěćimi. = Mluvil jsem s vaším (tj. vás dvou) bratrem, vaší sestrou, vašimi dětmi. 21

10 Zájmena ukazovací mužský střední ženský duál plurál 1 tón to ta taj (rat.) tej (nonrat.) ći (rat.) te (nonrat.) 2 toho toho teje teju tych 3 tomu tomu tej tymaj tym 4 toho (anim.) tón (nonanim.) to tu teju (rat.) tej (nonrat.) tych (rat.) te (nonrat.) 6 wo tym wo tym wo tej wo tymaj wo tych 7 z tym z tym z tej z tymaj z tymi Stejně se skloňují tónle (tenhle), tutón (tento), žadyn, žana, žane ( žádný; při skloňování vypadává -d- > žanoho, žanemu atd.), sam (sám). Jako přídavná jména se skloňují tamny (tamten), wony (onen), tajki (takový). Zájmeno zvratné 2 so, sebje Tvary sej, so jsou příklonky, neužívá se jich v přízvučném postavení, 3 sej, sebi v důrazu ani na začátku věty, tvaru třetího pádu sej ani po 4 so, sebje předložkách; např. k sebi, pornio sebi, napřećo sebi. Tvaru so se 6 wo sebi však používá po vlastních (=původních) předložkách: do, pod, wot, 7 ze sobu na, před (např. Hladaj na so! Dźi do so!). Zájmena tázací kajki, kajka, kajke (jaký) a kotry, kotra, kotre (který) se skloňují jako přídavná jména; štó, što viz KURZ 5; čeji, čeja, čeje (čí) se skloňují jako mój Zájmena vztažná Tvoří se přidáním -ž k zájmenům tázacím (štóž, štož, kajkiž, kotryž atd.). Zájmena kiž se užívá jen v 1. (popřípadě 4.) pádě a má týž tvar pro všechny rody a čísla (nelze ho ovšem užít pro 4. p. sg. animat a 4. p. du. a pl. u rationalií): muž, kiž w skale dźěła; swójba, kiž bydlenje nima; wozaj, kiž tam steještej; spěw, kiž je tam słyšał; z konjomaj, kiž bě zapřahnył; wučerjej, kotrejuž smy zetkali; pos, kotrehož je kupił. Zájmena záporná Tvoří se většinou z tázacích: nichtó, ničo, ničeji; žadyn viz výše Zájmena neurčitá Tvoří se z tázacích: něchtó, něšto, někajki, někotry, něčeji (něčí), něchtóžkuli (leckdo), něštožkuli (leccos), něčejižkuli (lecčí), někajkižkuli (lecjaký), někotryžkuli (leckterý). Cvičení 28. Skloňujte ve všech číslech: tutón hólc, tale chěža, žane polo, někajkažkuli holca, něčeji zešiwk. Přeložte: Neznám žádného chlapce, který nemá rád sport. Dívej se před sebe! Šli vedle sebe. 22

4 tuteju hólcow tejle chěži žanej poli někajkejžkuli holcy něčejej zašiwkaj

4 tuteju hólcow tejle chěži žanej poli někajkejžkuli holcy něčejej zašiwkaj KURZ 10 Klíč 28: 1 tutón hólc tale chěža žane polo někajkažkuli holca něčeji zešiwk 2 tutoho hólca tejele chěže žaneho pola někajkeježkuli holcy něčejeho zešiwka 3 tutomu hólcej tejle chěži žanemu polu

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, ČÍSLOVKY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti ohebných slovních druhů (přídavná jména, zájmena, číslovky) Očekávaný přínos Procvičení

Více

KURZ 12. Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej,

KURZ 12. Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej, KURZ 12 Klíč 33: přihotuj (-my, -će, -moj, -taj/-tej), pomhaj, rjedź, hrajkaj sej, napisaj, přej, přijědź, wukń. 34: Bych so wjeselił, hdy/jelizo by mje Hanka wopytała. Hdy/jelizo bychmy dosć pjenjez měli,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Zájmena. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Zájmena MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_02_05_NEJ_Ps Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník

PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník PŘECHODNÍKY Autor: Katka Česalová Datum: 18. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin.

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin. [NORŠTINA - LEKCE 3] 1 Lekce 3 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Hjemme hos Ola Jana kommer på besøk til Ola. De sitter i stua og prater sammen. Jana: Du har

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen).

7. lekce. 7.1. Pokuste se vyhledat všechny tvary 4. pádu v minirozhovoru, vypište je i se členem (pokud je přítomen). 7. lekce V dnešním minikurzu se zaměříme na akuzativ, tedy tzv. 4. pád. V druhé části tohoto kurzu si řekneme, jak se tvoří akuzativní konstrukce pro mít, vlastnit. Právě 4. pád je tím, který se k vytvoření

Více

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice.

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Lekce 7 Rodina 7.1 Struktury Mám bratra. Mám sestru. Můj bratr je ženatý. Moje sestra je vdaná. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Chybí mi rodina. Stýská se mi. Na co myslíš? Na koho myslíš?

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména přivlastňovací VY_32_INOVACE_ČJL_548 Přídavná jména přivlastňovací Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 27.1.2013 Datum pilotáže: 31.1. 2013 Metodika: Žáci mohou pracovat společně, ale

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2-4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Časování a skloňování v němčině,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Finština BAX201 Finština pro nefinštináře I.

Finština BAX201 Finština pro nefinštináře I. Finština BAX201 Finština pro nefinštináře I. Hláskový systém a výslovnost Hláskový systém finštiny má osm vokálů (samohlásek) a 13-17 konsonantů (souhlásek). vokály: a, e, i, o, u, y, ä, ö konsonanty:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_267 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen.

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen. Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 28. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_18_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Předmět. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Předmět

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí "j"/

Číslovky základní /1-10/ Číslovky 1 a 2 ʾiḥdā - jedna /ā psáno pomocí j/ Výtah z učebnice prof. Karla Petráčka, Učebnice spisovné arabštiny, Praha SPN 1965, 1. díl. Text byl pouze nepatrně upraven, především pokud jde o psaní velkých písmen a přepis. Velká písmena v označení

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více