č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e"

Transkript

1 KURZ 5 Klíč 6: Měla jsem narozeniny. Moje matka všechno dobře připravila. Všichni jsme matce pomáhali. Má sestra uklízela pokoj. Po kávě jsme si hráli v zahradě. Babička psala dopis. V dopise mi přála hodně štěstí a úspěchu. 7: Ja sym narodňiny miewa. Moja mač je šitko derje pšihotowawa. 8: Pozítří bude mít strýc narozeniny. Bude mu 50 let. Na strýcovy narozeniny přijede i má teta. V neděli potom přijede ještě mnoho lidí. Druhého dne večer zase pojedeme domů. 9: Změju narodniny...mać wšitko derje přihotuje. My wšitcy budźemy maćeri pomhać...budźe stwu rjedźić...budźemy sej w zahrodźe hrajkać. Wowka budźe list pisać. Wona mi budźe přeć. 10:..je wuj narodniny měł. Wón je 50 lět stary był...smy zaso z ćahom domoj jěli. Skloňování podstatných jmen středního rodu v jednotném čísle: a/ slova končící na kmenovou souhlásku tvrdou d, ł, m, n, r, t, w ch, k c, s, z 1 słow -o jabłuk - koles -o o 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -o 6 -je -u -u 7 -om -om -om V 6. p. před koncovkou -e nastává /nám už dobře známá/ změna d>dź, ł>l, m>mj, n>nj, r>rj, t>ć, w>wj; např. blido na blidźe, koło na kole, drjechmo na drjechmje, dno na dnje, wjedro wo wjedrje, lěto w lěće, słowo wo słowje b/ slova končící na kmenovou souhlásku měkkou č, dź, j, l, ć, ž bj, mj, nj, pj, rj, wj nj, ć /podst. jm. slovesná/ 1 pol -o morj -o twarjenj -e 2 -a -a -a 3 -u -u -u 4 -o -o -e 6 -u -u -u 7 -om -om -om 6. p. j. č. podstatných jmen muž. i stř. má /jak je z příkladů patrné/ koncovku -e, která mění předcházející souhlásku, a koncovku -u. Koncovka -u je u slov končících kmenovou souhláskou /tj. souhláskou před pádovou koncovkou/ c, s, z; měkkou souhláskou; g; /většinou/ h, ch, k; u obyvatelských měst na -an / např. Radworčan, Wotrowčan/. 13

2 Zájmena tázací štó, što (kdo, co) a vztažná štóž, štož (kdo, co) 1 štó što 2 koho čeho 3 komu čemu 4 koho što, na čo 6 wo kim wo čim 7 z kim z čim 4. p. što má po předložce tvar čo: na čo, po čo, za čo, wo čo Cvičení 11. Skloňujte: słódke jabłuko, zrałe wino, brune wóčko, tunje piće 12. Přeložte: Kdo měl narozeniny? Budeme pomáhat babičce. Budu psát dopis. Sestra a bratr si hráli na zahradě. 13. Přepište foneticky: Zajutřišim přijědźe z ćahom tež ćeta na wowcyne narodniny. 14. Přeložte: Byl jste ve škole? Ne, nebyl. Viděls dědu? Ano, viděl. S kým jsi mluvil? O kom? Čím píšeš? (-užijte předložky z) O čem mluvili? Od koho jsi knihu dostal? Koho jsi navštívila? Nevím, o čem mluví. 15. Zapamatujte si některé běžné věty: Dobre ranje. Dobre spodobanje. Dobré jitro. Dobré jitro. Dobry dźeń. Dobrý den. Witajće k nam. Pěkně vítám. Dajće sej słodźić. Tohorunja. Dobrou chuť. Nápodobně. Kak so ći wjedźe? Jak se ti vede? Mi so derje dźe/wjedźe. Mám se dobře. K strowosći. Na zdraví. Ja was widźu. Ja was słyšu. Na zdraví. Vám také. Što čini nan? Co dělá otec? Je strowy a dźěła. Je zdravý a pracuje. Božemje. Sbohem. Na zasowidźenje. Na shledanou. Dobru nóc. Dobrou noc. Wjeselu so, zo sym was zetkał. Mám radost, že jsem vás potkal. Wjeselu so, zo sym was zeznał. Těší mě, že jsem vás poznal. Přińdźće strowy zaso. Přijďte zase. Wječor was budźemy wočakować. Večer vás budeme očekávat. Hromadźe póńdźemy do dźiwadła. Půjdeme společně do divadla. Prajće, prošu, postrow žonje. Pozdravujte prosím ženu. 14

3 KURZ 6 Klíč 11: słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće słódkeho jabłuka zrałeho wina bruneho wóčka tujneho pića słódkemu jabłuku zrałemu winu brunemu wóčku tunjemu piću słódke jabłuko zrałe wino brune wóčko tunje piće wo słódkim jabłuku zrałym winje brunym wóčku tunim piću ze słódkim jabłukom zrałym winom brunym wóčkom tunim pićom 12: Štó je narodniny měł? Budźemy wowce pomhać. Budu list pisać. Sotra a bratr staj sej w zahrodźe hrajkałoj. 13: Zajutcjišim pšijedźe s čahom tejš četa na wowcyne narodňiny. 14: Sće we šuli był? Ně, njejsym. Sy dźěda widźał? Haj, sym. Z kim sy rěčał? Wo kim? Z čim pisa? Wo čim su rěčeli? Wot koho sy knihu dóstał? Koho sy wopytała? Njewěm, wo čim rěči. Skloňování podstatných jmen ve dvojném čísle m (tvrdá) m (měkká) ž, s (tvrdá) ž, s (měkká) 1 nanaj wujej žonje, słowje myši, poli 2 nanow wujow žonow, słowow myšow, polow 3 nanomaj wujomaj žonomaj, słowomaj myšomaj, polomaj 4 nanow (rat. = 2) wujow žonje, słowje myši, poli lawaj (nonrat. = 1) wroblej 6 wo nanomaj wo wujomaj wo žonomaj, słowomaj wo myšomaj, polomaj 7 z nanomaj z wujomaj ze žonomaj, słowomaj z myšomaj, polomaj 1. p. m u tvrdých vzorů -aj, u měkkých (viz lekce 2, 3, 5) -ej: nanaj, dubaj, ptačkaj, ćahaj, hercaj, zajacaj, wobrazaj X wujej, wroblej, pućej, wučerjej, hołbjej, swjedźenjej ž - (táž koncovka jako v 3. j.) a s: žonje, nozy, wowcy, wěcy, słowje, jabłuce, kolesy X rjadowni, šuli, myši, poli, mori, twarjeni 2. p. -ow/ -jow : nanow, dubow, ptačkow, ćahow, hercow, zajacow, wobrazow, žonow, nohow, wowcow, wěcow, słowow, jabłukow, kolesow X wujow, wroblow, pućow, wučerjow, hołbjow, swjedźenjow, rjadownjow, šulow, myšow, polow, morjow, twarjenjow 3., 6., 7. p. -omaj/ -jomaj: nanomaj, dubomaj, ptačkomaj, ćahomaj, hercomaj, zajacomaj, wobrazomaj, žonomaj, nohomaj, wowcomaj, wěcomaj, słowomaj, jabłukomaj, kolesomaj X wujomaj, wroblomaj, pućomaj, wučerjomaj, hołbjomaj, swjedźenjomaj, rjadownjomaj, šulomaj, myšomaj, polomaj, morjomaj, twarjenjomaj 4. p. m rat. = 2. p. (nanow, wujow), nonrat. = 1. p. (dubaj, wroblej) ž, s = 1. p. (žonje, słowje, wowcy, kolesy / rjadowni, twarjeni) 15

4 Skloňování podstatných jmen v množném čísle m ž s 1 duby, wroble, nanojo žony, šule słowa, twarjenja 2 dubow, wroblow, nanow, žonow, šulow słowow, twarjenjow 3 dubam, wroblam, nanam žonam, šulam słowam, twarjenjam 4 duby, wroble (nonrat. = 1) žony, šule słowa, twarjenja nanow (rat. = 2) 6 wo dubach, wroblach, nanach wo žonach, šulach wo słowach, twarjenjach 7 z dubami, wroblemi, nanami ze žonami, šulemi ze słowami, twarjenjemi 1. p. m rat. a/ -ojo (nejčastější koncovka: wujojo) b/ -je (slova na - an, -ar, -er, -el, -oł: měšćan měšćenjo, hospodar hospodarjo, wobydler wobydlerjo, přećel přećeljo, pachoł pacholjo) c/ - a (slova na -d, -t, -b, -p, -r, -ch: susod susodźa, student studenća, Serb Serbja, biskop biskopja, bratr bratřa, bur burja, mnich mniša) d/ - y (slova na -nik, -ak, -k: basnik basnicy, wojak wojacy) e/ -y (slova na -c: hólc hólcy) m nonrat. a ž -y (-i)/ -(j)e: lawy, duby, ptački, ćahi, zajacy, wobrazy, žony, nohi, wowcy, wěcy / wroble, puće, hołbje, swjedźenje, rjadownje, šule, myše s -a/-(j)a: słowa, jabłuka, kolesa / pola, morja, twarjenja 2. p. -ow/-(j)ow: (stejně jako 2. p. dv. č.): nanow, šulow, morjow 3. p. -am/-(j)am: nanam, wowcam, słowam / wučerjam, rjadownjam, twarjenjam 4. p. = 2. p. (m rat.: nanow hórnikow, hercow, wujow, wučerjow) = 1. p. (m nonrat., ž, s: lawy, duby, ptački, žony, wroble, šule, myše, słowa, jabłuka, kolesa, pola, morja, twarjenja) 6. p. -ach/-(j)ach: wo lawach, wujach, rjadownjach, polach, morjach 7. p. -ami/-(j)emi: hórnikami, hercami, słowami / wroblemi, pućemi, šulemi Cvičení 16. Přeložte: Jan Neruda a Michał Hórnik staj wot časa studijow wutrobnaj přećelej byłoj. Na zetkanje dweju zasłužbneju mužow hač do smjerće njezapomnju. Smój sćicha z přećelom Muku přihladowałoj. Neruda z Hórnikom staj na časy młodosće spominałoj. Hórnik je so woprašał: Pomniš, kak smój sebi raz na Karlowym mosće slubiłoj, zo budźemoj kóždy za swój lud pisać a skutkować? 17. Přeložte a potom převeďte do dvojného čísla: Bratři pracovali na zahradě. Dívky a chlapci se vrátili ze školy. Žáci a žákyně se vrátili k babičkám. 18. Skloňujte ve dv. a mn. č.: Słowjan, idealist, Łužiski Serb, serbski basnik, wuj. 16

5 KURZ 7 Klíč 16: Jan Neruda a Michał Hórnik byli od dob studií přáteli. Na setkání dvou zasloužilých mužů nezapomenu až do smrti. Tiše jsme s přítelem Mukou přihlíželi. Neruda s Hórnikem vzpomínali na léta mládí. Hórnik se zeptal: Pamatuješ se, jak jsme si jednou na Karlově mostě slíbili, že budeme každý psát a působit pro svůj národ? 17: Bratřa su w zahrodźe dźěłali. Holcy z hólcami su so ze šule wróćili. Šulerjo a šulerki su k wowkam šli. / Bratřa staj w zahrodźe dźěłałoj. Holcy a hólcaj su so ze šule wróćili. Šulerjej a šulerce su k wowkam šli. 18: Słowjanaj, Słowjanow, Słowjanomaj, Słowjanow, wo Słowjanomaj, ze Słowjanomaj idealista, idealistow, idealistomaj, idealistow, wo idealistomaj, z idealistomaj Łužiskaj Serbaj, Łužiskeju Serbow, Łužiskomaj Serbomaj, Łužiskeju Serbow, wo Łužiskomaj Serbomaj, z Łužiskomaj Serbomaj serbskaj basnikaj, serbskeju basnikow, serbskimaj basnikomajm, serbskeju basnikow, wo serbskimaj basnikomaj, ze serbskimaj basnikomaj wujej, wujow, wujomaj, wujow, wo wujomaj, z wujomaj Słowjenjo, Słowjanow, Słowjanam, Słowjanow, wo Słowjanach, ze Słowjanami idealisća, idealistow, idealistam, idealistow, wo idealistach, z idealistami Łužiscy Serbja, Łužiskich Serbow, Łužiskim Serbam, Łužiskich Serbow, wo Łužiskich Serbach, z Łužiskimi Serbami serbscy basnicy, serbskich basnikow, serbskim basnikam, serbskich basnikow, wo serbskich basnikach, ze serbskimi basnikami wujojo, wujow, wujam, wojow, wo wujach, z wujemi Skloňování zájmen osobních sg. sg. du. du. pl. pl. 1 ja ty mój wój my wy 2 mje, do mnje tebe, će naju waju nas was 3 mi, ke mni tebi, ći namaj wamaj nam wam 4 mje, na mnje tebe, će naju waju nas was 6 wo mni wo tebi wo namaj wo wamaj wo nas / nami wo was / wami 7 ze mnu z tobu z namaj z wamaj z nami z wami Tvarů mnje, mni se užívá jen po původních předložkách (= jednoslabičných zakončených samohláskou, např. do mnje, a zakončených souhláskou s přidáním e, např. ke mni, bjeze mjne). V ostatních případech se užívá mje, mi (tedy narozdíl od češtiny i v důrazu i na začátku věty): Mi pjenjezy njedawaj (Mně peníze nedávej). Njeprašej so mje (Neptej se mne). Tvarů će, ći se užívá jen jako příklonek (uvnitř věty bez důrazu, ne po předložkách, ne na začátku věty): Sym će widźał. Tebje widźał njejsym. Wo tebi rěčeli njejsmy. Njerěču wo tebi. Tebi vyslovujeme [tejbi]. 17

6 Skloňování osobních zájmen pro 3. osobu m. sg. s. sg. ž. sg. 1 wón wono/wone wona 2 jeho, do njeho jeho, do njeho jeje, do njeje 3 jemu, k njemu jemu, k njemu jej, k jej 4 jeho, na njeho (anim.) jo, na njo / ju, na nju jón, na njón (nonanim.) je, na nje 6 wo nim wo nim wo jej 7 z nim z nim z njej du. pl. 1 wonaj (rat.) wonej (nonrat., ž., s) woni (rat.) wone (nonrat.,ž.,s) 2 jeju, do njeju jich, do njich 3 jimaj, k nimaj jim, k nim 4 jeju, na njeju (rat.) jej, na njej (nonrat., ž., s.) jich, na nich (rat.) je, na nje (nonrat.,ž.,s.) 6 wo nimaj wo nich / nimi 7 z nimaj z nimi Tvarů s n- se užívá po předložce (stejně jako v češtině). Cvičení 19. Přeložte: Na mnje nječakajće. Tebje sym včera wočakował. Tebi so wšitko derje radźi. Njeměnju tebje, ale twoju sotru. Wučerka tola njeje Měrćinej porokowała, ale tebi, dokelž maš w tobole njerodu. Ja so tebje prašam, nic Pětra. 20. Doplňte příslušný tvar zájmena wona: Tu syrotka kćěje. Čmjeła a pčołka na sedźitej. Wonej z nektar cycatej. Tež mjetele k přilětuja. Pod mrowički běhaja abo na łaža. Wokoło steja trawički. Bjez by łuka bjezbarbna była. 21. Všechny tvary z cvičení 20 (pokud je to možné) přeměňte do duálu a plurálu. 22. První dvě věty ze cvičení 20 přepište foneticky. 23. Doplňte osobní zýjmena: Raz je rybar móličku rybičku popadnył. Rybička je prajiła, hdyž je morić chcył: Smil so nade. Što maš, hdyž ty moriš? Pušćiš-li, chcu pomhać., zo by wjele zboža měł. Wšědnje chcu k připłuwać z črjódku rybami. A wjele rybow so w twojim saku popadnje. 18

7 KURZ 8 Klíč 19: Na mne nečekejte. Tebe jsem včera očekával. Tobě se všechno daří dobře. Nemyslím na tebe, ale na tvou sestru. Učitelka přece nehubovala Martina, ale tebe, protože máš v brašně nepořádek. Ptám se tebe, ne Petra. 20: na njej sedźitej, z njeje, k njej přilětuja, pod njej, na nju łaža, wokoło njeje, bjez njeje 21: (duál) Tu syrotce kćějetej. Čmjele a pčołce na nimaj sedźa. Wonej z njeju nektar cycatej. Tež mjeteli k nimaj přilětujetej. Pod nimaj mrowičce běhatej abo na njej łazytej. Wokoło njeju stejitej trawičce. Bjez njeju by łuka bjezbarbna była. (plurál) Tu syrotki kćěja. Čmjeły a pčołki na nich sedźa. Wone z nich nektar cycaja. Tež mjetele k nim přilětuja. Pod nimi mrowički běhaja abo na nje łaža. Wokoło nich steja trawički. Bjez nich by łuka bjezbarbna była. 22: Tu syrotka kčieje. Čmjewa a pčowka na ňej sejdžitej. 23: jemu, ju, mnu, mje, mje, ći, tebi Jednoduchý minulý čas (aorist a imperfektum) Tyto tvary nynější čeština nemá. (Byly v praslovanštině a staré češtině, nynější srbské se však s tehdejšími přesně nekryjí.) Jednoduchý minulý čas vyjadřuje děj, který se uskutečnil před dobou mluvení, který je od přítomnosti izolován, s přítomností (= s dobou mluvení) nesouvisí. Užívá se ho proto při vypravování. Odlišné koncovky a způsob tvoření mají slovesa nedokonavá a slovesa dokonavá. Jednoduchý minulý čas od dokonavých sloves aorist se tvoří odtržením -ł od příčestí minulého a přidáním koncovky: -ch, -, -; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -sće, -chu; u sloves s kmenem na samohlásku (např. nawukny-ł, napisa-ł, zbi-ł, zwari-ł) singulár duál plurál 1 nawuknych nawuknychmoj nawuknychmy 2 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyšće nawuknyštej (nonrat.) 3 nawukny nawuknyštaj (rat.) nawuknyštej (nonrat.) nawuknychu -ech, -e, -e; -echmoj, -eštaj/-eštej, -eštaj/eštej; -echmy, eše, -echu; u sloves s kmenem na souhlásku (např. přines-ł, napek-ł, zamóh-ł, wurost-ł, napřed-ł) singulár duál plurál 1 wurosćech wurosćechmoj wurosćechmy 2 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćešće wurosćeštej (nonrat.) 3 wurosće wurosćeštaj (rat.) wurosćeštej (nonrat.) wurosćechu Tvary na -štaj jsou pro rationalia, -štej pro nonrationalia. Před -ech atd. se mění souhláska: k>č, h>ž, t>ć, d>dź. 19

8 aorist (imperfektum) slovesa być singulár duál plurál 1 běch běchmoj běchmy 2 bě(še) běštaj/tej běšće 3 bě(še) běštaj/tej běchu Jednoduchý minulý čas od nedokonavých sloves imperektum se tvoří koncovkami: - ach, - eše, - eše; - achmoj, - eštaj/- eštej, -éštaj/- eštej; - achmy, - ešće, - achu ( znamená, že měkčí předcházející souhlásku, např. r-rj, p-pj, s-š, z-ž, pokud není měkká jako š, ž, ć, dź) Od 3. os. sg. odtrhneme osobní koncovku a připojíme imperfektní. Takto tvoří minulý čas slovesa I. časování ( e-konjugace, viz KURZ 2) se samohláskou před koncovkou přítomného času (bi-je, li-je, trě-je) a slovesa III. časování (i-konjugace): singulár duál plurál 1 warjach warjachmoj warjachmy 2 warješe warještaj/tej warješće 3 warješe warještaj/tej warjachu Střídání a - e v koncovkách je způsobeno změnou a>e mezi měkkými souhláskami. Výjimku tvoří slovesa jako molować (viz dále). -ch, -še, -še; -chmoj, -štaj/-štej, -štaj/-štej; -chmy, -šće, -chu Tato koncovka se připojuje ke tvaru 3. os. sg. a tvoří se tak minulý čas od sloves I. časování (e-konjugace) se souhláskou před koncovkou minulého času (wuknje, nese, bodźe, pječe, bjerje) a II. časování (a-konjugace, např. dźěła, třěla): singulár duál plurál 1 wuknjech wuknjechmoj wuknjechmy 2 wuknješe wuknještaj/tej wuknješće 3 wuknješe wuknještaj/tej wuknjechu Týchž koncovek se užívá u sloves typu molować, ale připojují se ke kmeni minulému: molowach, molowaše, molowaše, molowachmoj, molowaštaj, molowaštaj, molowachmy, molowašće, molowachu. Cvičení 24. Utvořte aorist: wuswobodźić, pomjenować, woprašeć so, znjesć, zběhnyć; imperfektum: kidać, prosyć, njesć, leć, mjenować; aorist i imperfektum (od sloves obojího vidu): přihotować, přenocować, wotmolować. 25. Ve cvičení 16 nahraďte perfektum jednoduchým minulým časem. 26. Cvičení 17 přeložte, užijte jednoduchého minulého času v duálu a plurálu. 27. Zapamatujte si: Dobry wječor. [wejčor] Dobrý večer. Dźakuju so. Wutrobny dźak. Děkuji. Srdečný dík. Gratuluju Gratuluji. Wodajće prošu. Promiňte prosím. Ničo za zło. Nemějte mi za zlé. 20

9 KURZ 9 Klíč 24: wuswobodźich, wuswobodźi, wuswobodźi, wuswobodźichmoj, wuswobodźištaj (2x), wuswobodźichmy, wuswobodźišće, wuswobodźichu; pomjenowach, pomjenowa (2x), pomjenowachmoj, pomjenowaštaj (2x), pomjenowachmy, pomjenowašće, pomjenowachu; woprašach so, wopraša so (2x), woprašachmoj so, woprašeštaj so (2x), woprašachmy so, woprašešće so, woprašachu so; znjesech, znjese (2x), znjesechmoj, znješeštaj (2x), znjesechmy, znjesešće, znjesechu; zběhnych, zběhny (2x), zběhnychmoj, zběhnyštaj (2x) zběhnychmy, zběhnyšće, zběhnychu; kidach, kidaše (2x), kidachmoj, kidaštaj (2x), kidachmy, kidašće, kidachu; prošach, prošeše (2x), prošachmoj, prošeštaj (2x), prošachmy, prošešće, prošachu; njesech, njeseše (2x), nesechmoj, njeseštaj (2x), njesechmy, njesešće, njesechu; lijach, liješe (2x), lijachmoj, liještaj (2x), lijachmy, liješće, lijachu; mjenowach, mjenowaše (2x), mjenowachmoj, mjenowaštaj (2x), mjenowachmy, mjenowašće, mjenowachu; aorist (imperfektum): přihotowach, přihotowa(še) (2x), přihotowachmoj, přihotowaštaj (2x), přihotowachmy, přihotowašće, přihotowachu; přenocowach, přenocowa(še) (2x), přenocowachmoj, přenocowaštaj (2x), přenocowachmy, přenocowašće, přenocowacu; wotmolowach, wotmolowa(še) (2x), wotmolowachmoj, wotmolowaštaj (2x), wotmolowachmy, wotmolowašće, wotmolowachu; 25:..běštaj wutrobnej přećelej njezapomnich přihladowachmoj spominaštaj so wopraša slubichmoj pisachmoj a skutkowachmoj 26: (duál) Bratraj w zahrodźe dźěłaštaj. Holcy so wróćištej. Šulerjej džěštaj šulerce dźěštej. (plurál) Bratřa w zahrodźe dźěłachu. Holcy so wróćichu. Šulerjo dźěchu šulerki dźěchu. Zájmena přivlastňovací skloňují se zájmena mój, twój, naš, waš, swój mužský střední ženský duál (společný) plurál (společný) 1 mój moje moja mojej moji (rat.) moje (nonrat) 2 mojeho mojeho mojeje mojeju mokách 3 mojemu mojemu mojej mojimaj mojim 4 mojeho (anim.) mój (nonanim.) moje moju mojeju (rat.) mojej (nonrat.) 6 wo mojim wo mojim wo mojej wo mojimaj wo mojich 7 z mojim z mojim z mojej z mojimaj z mojimi mojich (rat.) moje (nonrat.) Příklady: Rěčeše wo mojim nanje, wo mojej sotře, wo mojimaj staršimaj, wo mojjich knihach. Je zetkała mojeho bratra, psa, moje dźěćo, moju sotru; mojeju staršeju, mojej psaj; mojich bratrow, moje psy. Nesklonná jsou přivlastňovací zájmena naju (nás dvou), waju (vás dvou), jeju (jich dvou), jeho, jeje (její) a jich. V češtině jsou nesklonná jen jeho a jejich. Příklad: Sym rěčał z waju bratrom, sotru, dźěćimi. = Mluvil jsem s vaším (tj. vás dvou) bratrem, vaší sestrou, vašimi dětmi. 21

10 Zájmena ukazovací mužský střední ženský duál plurál 1 tón to ta taj (rat.) tej (nonrat.) ći (rat.) te (nonrat.) 2 toho toho teje teju tych 3 tomu tomu tej tymaj tym 4 toho (anim.) tón (nonanim.) to tu teju (rat.) tej (nonrat.) tych (rat.) te (nonrat.) 6 wo tym wo tym wo tej wo tymaj wo tych 7 z tym z tym z tej z tymaj z tymi Stejně se skloňují tónle (tenhle), tutón (tento), žadyn, žana, žane ( žádný; při skloňování vypadává -d- > žanoho, žanemu atd.), sam (sám). Jako přídavná jména se skloňují tamny (tamten), wony (onen), tajki (takový). Zájmeno zvratné 2 so, sebje Tvary sej, so jsou příklonky, neužívá se jich v přízvučném postavení, 3 sej, sebi v důrazu ani na začátku věty, tvaru třetího pádu sej ani po 4 so, sebje předložkách; např. k sebi, pornio sebi, napřećo sebi. Tvaru so se 6 wo sebi však používá po vlastních (=původních) předložkách: do, pod, wot, 7 ze sobu na, před (např. Hladaj na so! Dźi do so!). Zájmena tázací kajki, kajka, kajke (jaký) a kotry, kotra, kotre (který) se skloňují jako přídavná jména; štó, što viz KURZ 5; čeji, čeja, čeje (čí) se skloňují jako mój Zájmena vztažná Tvoří se přidáním -ž k zájmenům tázacím (štóž, štož, kajkiž, kotryž atd.). Zájmena kiž se užívá jen v 1. (popřípadě 4.) pádě a má týž tvar pro všechny rody a čísla (nelze ho ovšem užít pro 4. p. sg. animat a 4. p. du. a pl. u rationalií): muž, kiž w skale dźěła; swójba, kiž bydlenje nima; wozaj, kiž tam steještej; spěw, kiž je tam słyšał; z konjomaj, kiž bě zapřahnył; wučerjej, kotrejuž smy zetkali; pos, kotrehož je kupił. Zájmena záporná Tvoří se většinou z tázacích: nichtó, ničo, ničeji; žadyn viz výše Zájmena neurčitá Tvoří se z tázacích: něchtó, něšto, někajki, někotry, něčeji (něčí), něchtóžkuli (leckdo), něštožkuli (leccos), něčejižkuli (lecčí), někajkižkuli (lecjaký), někotryžkuli (leckterý). Cvičení 28. Skloňujte ve všech číslech: tutón hólc, tale chěža, žane polo, někajkažkuli holca, něčeji zešiwk. Přeložte: Neznám žádného chlapce, který nemá rád sport. Dívej se před sebe! Šli vedle sebe. 22

Česko-lužický. věstník. Ročník XXI Číslo 2 / únor 2011. Jan Skala. Když z nebes šlehá oheň. Hdyž z njebjes sapa woheń

Česko-lužický. věstník. Ročník XXI Číslo 2 / únor 2011. Jan Skala. Když z nebes šlehá oheň. Hdyž z njebjes sapa woheń Česko-lužický Ročník XXI Číslo 2 / únor 2011 věstník Jan Skala Hdyž z njebjes sapa woheń Hdyž hrimot wrjeskoce a njebjo sapa woheń, Po holi wichor dźe a z pěska ryje korjeń Tej khójnje wopušćenej a hdyž

Více

VY_32_INOVACE_D 11 11

VY_32_INOVACE_D 11 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Vícejazyčná lingvistická terminologie

Vícejazyčná lingvistická terminologie Vícejazyčná lingvistická terminologie O BS A H Úvod Projekt PlurCUR Projekt Vícejazyčná lingvistická terminologie Cílová skupina Struktura příručky Seznam lingvistických pojmů Vymezení lingvistických pojmů

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY CD Inside ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Hi Tomáš. Teach me Czech! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ JESSE GERSENSON Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce, roční období, pády, číslovky,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Tomasz Nawka. Pro výbor poezie Tomasze Nawky Ničo so njeliči/ Konec sázek (nakl. Protis, 2011) přeložil Radek Čermák.

Tomasz Nawka. Pro výbor poezie Tomasze Nawky Ničo so njeliči/ Konec sázek (nakl. Protis, 2011) přeložil Radek Čermák. Česko-lužický Ročník XXI Číslo 6 / červen 2011 věstník Tomasz Nawka Čućiwosć Vnímavost 1 1 Njeje wěrno, Není pravda, zo je tón, že by ten, wo kotrymž so njerěči, o kom se nemluví, mortwy. byl mrtvý. 2

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zájmena Pronomina Číslovky Numeralia Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 5.9.2009 Mgr. Jitka Riedlová Zájmena - Plnovýznamový slovní druh

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice.

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Lekce 4 Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Str. 37/cv. 2 Varianta cvičení. Vytisknout a rozstříhat.

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE

ČESKO - LUŽICKOSRBSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o.

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o. Autorky děkují všem, kteří přispěli k vytvoření této učebnice. Byli to zejména doc. Zdenka Švarcová a Harumi Jamada (q0%ž), které celý text lektorovaly a svými cennými radami v mnohém vylepšily, Rjóko

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více