Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Morfologie. Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod"

Transkript

1 Morfologie Gramatika gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce - obecný úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední školou technickou a řemeslnou Nový Bydžov.

2 Anotace Tematický celek zaměřený na tvarosloví - úvod je zpracován do 1 prezentace, kterou lze použít pro více vyučovacích hodin k výkladu dané problematiky. Prezentace seznámí žáky se základními morfologickými pojmy a jevy. Tematické celky je vhodné doplnit kontrolními otázkami, popř. využít materiály DUM k tomu určené a zaměřené. Autor Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Listopad 2012 Obory Tematická oblast Klíčové pojmy druhy, pád, číslo, rod Druh učebního materiálu Cílová skupina Věková skupina Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník Český jazyk - tvarosloví Morfologie, slovní druhy přehled, přechody mezi slovními Výklad Žák let

3 TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE) = část mluvnice (gramatiky), nauka o tvarech slov, zabývá se tříděním slov na slovní druhy a morfologickými kategoriemi slov, tj. jejich tvary a mluvnickými významy

4 Slovní druhy Skloňování (Deklinace) Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Tabule, kočka, člověka, dům Hezký, červený, přátelský Já, můj, ten, kdo Pět, pátý, pětkrát, mnoho Časování (Konjugace) Slovesa Psát, moci/moct Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce Krátce, tam, nahoře S, v, nad, mimo Že, ale, nebo, a, když Ať, kéž Ach, bum, haf

5 Ohebnost a neohebnost Ohebné slovní druhy: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa Neohebné slovní druhy: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce Ohýbání = flexe je dvojí: skloňování (deklinace) = připojování pádových koncovek ke kmeni, vyjadřuje se pád, číslo, jmenný rod moř-i, moř-em (týká se slovních druhů č. 1 4) časování (konjugace) = připojování osobních koncovek ke kmeni, vyjadřuje se osoba, číslo, čas, způsob, slovesný rod, slovesný vid nes-e, nes-ou (týká se sloves)

6 Slova - morfologická ( tvaroslovná) Jmenné (substantivní) skloňování ohebnost X neohebnost zájmenné Složené (adjektivní) časování Plnovýznamová (význam věcný i gramatický) podstatná jména, přídavná jména, slovesa, příslovce, citoslovce Neplnovýznamová (význam gramatický) předložky, spojky, částice, některá slovesa

7 Syntaktické (skladebné) syntaktické funkce slov ve větě jsou Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce Větným členem nejsou Předložky, spojky, částice, citoslovce

8 Přechody mezi slovními druhy zpodstatnělá přídavná jména (hostinský, pokojská, telecí) zpodstatnělá adjektivní zájmena (naši = rodiče) se zlobili) přechody od slov ohebných k neohebným: tvary podstatných jmen k příslovcím (večer, málem), k předložkám (kolem, během), k částicím (naštěstí), k citoslovcím (hrome), k spojkám (dokonce), tvary přídavných jmen, k příslovcím (bezmála, snadno), k částicím (možná), tvary zájmen, k částicím (ono, to prší), tvary sloves, k příslovcím (vsedě, chtě nechtě), k předložkám (vyjma), k spojkám (bud), k částicím (nechť), k citoslovcím (hle, vida)

9 Mluvnické kategorie jmen a) pád (casus [kázus]) - vyjadřuje vztahy jména ve větě; pády jsou: prosté (bezpředložkové) předložkové

10 1. nominativ 2. genitiv 3. dativ 4. akuzativ 5. vokativ 6. lokál 7. instrumentál 7 pádů otázky kdo? co? koho? čeho? čí? komu? čemu? koho? co? oslovení (o) kom? (o) čem? kým? čím?

11 pády vyjadřují: věcné významy: pád často původcem děje (+ sloveso v rodě činném), nebo cíl děje (+ sloveso v rodě trpném), 4. pád vyjadřuje cíl děje, 6. a 7. pád okolnosti děje, 3. pád přivlastňování, prospěch (dám matce knihu), 2. pád má význam přivlastňovací (dílo J. Nerudý), původce děje (přednáška profesora) i cíl děje (potrestám viníka), částečnosti (sklenice vody), vlastnosti (dívka modrých očí), srovnáni (starší tebe), po slovese má význam cílový (dosáhnout cíle), odlukový (odtrhnout od stopky, zbavit se nepřátel), částečnosti (nasypal cukru, uber vody), záporový (nemá naděje, nemám slov); nominativ jmenovací: město Praha, řeka Vltava, řezník Novák

12 syntaktické funkce: 1. pád = podmět (jaro přichází), 4. pád - předmět (slyším hudbu), 2. pád - přívlastek (střecha domu) i předmět (dosáhl cíle), 6. a 7. pád - převážně příslovečné určení (jel po mostě, jel autem), 3. pád -předmět (podobal se matce) nebo příslovečné určení (byl zbitý k nevíře), 5. pád nemá platnost větného členu, vyjadřuje zvolání, výzvu, je jednočlennou větou (Pane!), 7. pád může být i doplňkem (zvolili ho králem), předmětem (třásl stromem) oslovovací formy: pane Nováku i pane Novák, ale pane Vrabec, Hess

13 b) jmenné číslo (numerus) - vyjadřuje číselné vztahy reálné skutečnosti singulár - jednotné číslo (k označení jedné osoby, věci) muž, dívka, tužka plurál - množné číslo (k označení více věcí, osob) muži, dívky, tužky ve staré češtině existoval ještě duál (dvojné číslo) - pro označení lidí a věcí v páru - z toho dodnes zbytky: na ramenou, rukou, nohou; rukama, očima, ušima, očičkama zvláštnosti: mluvnické číslo není totožné s označením počtu

14 jména pomnožná (pluralia tantum) - tvar množného čísla, ale označují 1 osobu, věc ústa, kalhoty, kamna, spalničky, narozeniny, varhany, Vánoce, Budějovice, Čechy jména hromadná (singularia tantum) - tvar jednotného čísla, ale označují větší počet předmětů chápaných jako celek a téhož druhu uhlí, stromoví, vojsko, bratrstvo, bratrství, mládež, skot jména látková (materiální) - označují tvarem jednotného čísla věci, jejichž části jsou shodné s celkem písek, mák, hrách, žito, voda

15 c) jmenný rod (genus) - jména svým tvarem vyjadřují příslušnost k některé kategorii přirozený rod mužský, ženský a jeho absence - střední (u životných) spisovatel-spisovatelka, holub - holubice holoubě; muž - žena, jelen - laň, pes - fena - štěně - neodvozená slova gramatický rod mužský (maskulinum), ženský (femininum), střední (neutrum) (je součástí významu životných i neživotných jmen)

16 rozlišování rodu je vlastností substantiv - u ostatních jmen je rod dán rodem řídícího podstatného jména (shoda) starý člun, dlouhá chvíle, to širé moře životnost - neživotnost u jmen mužských maskulina neživotná (inanimata): 4. p. = 1. p. v pl. i sg. maskulina životná (animata): 4. p. = 2. p. sg. v 3. a 6. p. sg. -ovi (-u, -i), 1. pl. -i, -é, -ové páni, muži, občané, mužové

17 biologická životnost x mluvnická neživotnost dobytek, hmyz, skot, národ - gramaticky neživotné nebožtík - gramaticky životné lidičky, rodiče, koně - sice koncovky neživotné, ale shoda podle smyslu (jako u životných) koně se splašili u některých substantiv neživotných lze užívat koncovek životných i neživotných ukazatele/é, násobence/i, ledoborce/i ledoborce vypluly, ledoborci vypluli; všechny činitele byly vyloučeny x všichni činitelé se usnesli totéž např. u sledě/i, slanečky/čci, zavináče/i, mikroby/i, koníčky/čci, draky/ci archaismus - koncovka -ové (životná) dnové skončili

18 kolísání v rodě škodlivý/á rez - 2. sg. rezu (hrad) nebo rzi (kost) přechod v rodě: dítě (neutrum) - děti (femininum - děti si hrály, oko (neutrum) - oči (femininum) oči se naplakaly dvourodost: kedluben/na, prostor/a, řádek/ka aj. rod podle přirozeného rodu: choť (muž i žena - nešika; náš/naše Stáňa přišel/přišla)

19 mluvnický x přirozený rod děvče - přiroz. rod žen., gramaticky střední, žabec - přiroz. rod. žen., gramaticky mužský, r. střední - mladí jedinci (kuře, kůzle) i jiné jevy o mluvnickém rodu pomnožných jmen rozhodují koncovky vrata (města), Čechy (ženy), Javorníky (hrady)

20 životné formy akuzativní, tzv. citový rod (prostředek slohově příznakový) najít hřiba, dát si buřta, hrát debla (hovorovost i nespisovnost) jména zvířat: sýkorka, tetřev, koroptev, had, bažant - nevyjadřuje rozdíly, leda opisem (samec, samice) domácí zvířata rodově rozlišeno, např. kohout - slepice, kráva býk, kůň, vepř existuje dvojice: klisna hřebec, svině - kanec

21 Zdroje: Mužíková, O., Markvartová, B.: Odmaturuj z českého jazyka. Brno : DIDAKTIS, ISBN SOCHROVÁ, M.: Český jazyk v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, ISBN

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. podstatná jména a jejich mluvnické kategorie,skloňování, pravopisné

Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. podstatná jména a jejich mluvnické kategorie,skloňování, pravopisné Anotace Tematický celek zaměřený na tvarosloví je zpracován několika textových souborů, které lze použít pro více vyučovacích hodin k výkladu dané problematiky. Text seznámí žáky s gramatickými pravidly

Více

Současný český jazyk morfologie

Současný český jazyk morfologie Inovace předmětu Současný český jazyk morfologie Jaroslav Lipowski 2 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 3 Obsah Úvod 1. Obecně

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA JAZYKOVÉ KATEGORIE VY_32_INOVACE_CJ_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA JAZYKOVÉ KATEGORIE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Studijní program: 2. stupeň Kombinace: český jazyk anglický jazyk TYPOLOGIE CHYB STUDENTŮ

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013

4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 4. Substantiva Vypracovala: Yvona Řepová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony

Více

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty

1. Souvětí podřadné. Vedlejší věty 1. Souvětí podřadné Vedlejší věty - pouze 1 věta hlavní + věty vedlejší (závislé na větách řídících věta hlavní nebo věty vedlejší na vyšší úrovni) - vždy se píše čárka 1) spojkové uvozeny podřadícími

Více

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice

- 1 - Český jazyk. Maturitní otázky z mluvnice - 1 - Český jazyk Maturitní otázky z mluvnice Martin Kantor 2003 - 2 - Maturitní otázky z mluvnice Obecné poznatky o jazyce: Aby se lidé mezi sebou mohli dorozumět, museli si vytvořit kód, kterému by rozuměl

Více

Čeština pro azylanty a cizince. Ana Adamovičová. Jana Bischofová. Marie Hádková. Jiří Hasil. Milan Hrdlička

Čeština pro azylanty a cizince. Ana Adamovičová. Jana Bischofová. Marie Hádková. Jiří Hasil. Milan Hrdlička Čeština pro azylanty a cizince Ana Adamovičová Jana Bischofová Marie Hádková Jiří Hasil Milan Hrdlička 2 Obsah 1 první kapitola MLUVNICKÁ ČÁST 9 ÚVODEM 9 PODSTATNÉ JMÉNO (SUBSTANTIVUM) 10 Rod (Genus) 10

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010

Dominika Kováříková. JTP, 6. listopadu 2010 Mluvnice současné češtiny Dominika Kováříková ÚČNK FF UK JTP, 6. listopadu 2010 Obsah přednášky O čem bude přednáška 1 Autorský tým MSČ 2 Potřebujeme novou mluvnici? 3 Základní informace o MSČ 4 Jak se

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 Milan Hrdlička ABSTRACT: On the Presentation of Czech Declension for Foreigners. The presentation of the Czech declension system in books for foreign

Více

Vícejazyčná lingvistická terminologie

Vícejazyčná lingvistická terminologie Vícejazyčná lingvistická terminologie O BS A H Úvod Projekt PlurCUR Projekt Vícejazyčná lingvistická terminologie Cílová skupina Struktura příručky Seznam lingvistických pojmů Vymezení lingvistických pojmů

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více