Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Bakalářská práce. Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Bakalářská práce. Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele."

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bakalářská práce Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele Roman Kabelka 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje a prameny, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Shrnutí Odlišnosti způsobu práce nevidomého uživatele s osobním počítačem se odrážejí i na přístupu k informacím skrze Internet. Z důvodu textové linearizace bychom měli brát na tyto uživatele ohled, protože převod do prostého textu je v současné době nejpoužitelnějším způsobem zpřístupňování webových stránek. Jak vyplývá z prioritních pravidel pro přístupnost, jež jsme si uvedli, nejedná se o zásadní ústupky pro běžné návštěvníky, naopak přinášejí výhody i pro strojové zpracování vyhledávacími roboty. V dnešní době renomovaní webdesigneři tyto směrnice dodržují, neboť prezentace, která prošla auditem přístupnosti, je dobrou vizitkou pro tvůrce. Zatímco koncepce webových stránek orientovaná na vzhledovou příjemnost a požadavky nevidomých se nějak vážně nekryjí, v procesu tvorby samotných prezentací je třeba zavést specifičtější hranice určující cílovou skupinu uživatelů. WYSIWYM pojetí editace, blízké transformaci screenreaderů, je vzhledově smýšlejícím uživatelům poněkud nevlastní, a tak zanedbávané. Míra těchto prostředků automaticky zasahujících do chápání webových stránek nevidomými uživateli je hlavním důvodem, proč v paletě dostupných editorů neexistuje takový, který by uspokojil všechny nároky obou skupin. Nicméně zde prezentovaný HTX Designer díky své nízkoúrovňovosti může najít své příznivce i mezi zkušenými uživateli, kteří dosud pracovali se strukturními editory. Klíčová slova Webová prezentace, editor webových stránek, přístupnost, nevidomý uživatel, screenreader, textová linearizace, WYSIWYM editor 2

3 Obsah Shrnutí 1 1. ÚVOD 5 2. WEBOVÁ PREZENTACE Vymezení Pojmů Kategorizace Prezentací Účel Struktura Přístupnost pro znevýhodněné uživatele Další kategorie Editory webových stránek Strukturní editory WYSIWYG editory WYSIWYM Editory 8 3. NEVIDOMÝ UŽIVATEL A PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK Princip práce a omezení Režimy čtení Přístupnost Přístupnost netextových informací a doplňkových technologií Orientace ve stránce a dosažitelnost informací Validní kód NEVIDOMÝ UŽIVATEL A TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Dosavadní situace Předpoklady přístupného editoru HTX DESIGNER APLIKACE Základní charakteristiky Systémové požadavky Bezpečnost Možnosti editace značkovacích jazyků Součásti Editor schémat Správce projektů Editor dokumentů 16 3

4 5.3. Elementy Generování prezentací HTX DESIGNER IMPLEMENTACE Třídy Moduly Uchovávání XML dokumentů v relační databázi ZÁVĚR BUDOUCÍ VÝVOJ POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHA DATOVÉ STRUKTURY Schémata Projekty Dokumenty 24 4

5 1. Úvod Neexistuje skupina zdravotně postižených, kterou by překotný vývoj informačních technologií posledních dvaceti let nezasáhl více než zrakově postižené. Nejprve to byl mikropočítač Eureka A4 znamenající v oblasti efektního využití pracovního, ale i volného času hotovou revoluci. Další nové obzory se otevřely díky digitalizaci textů OCR softwarem, jenž oproti minulosti, kdy texty musely být ručně přepisovány do braillova písma, zpřístupňoval poměrně jednoduchým způsobem informace v tištěné formě. Nepochybně jedním z nejzásadnějších z tohoto výčtu je Internet, protože komunikační schopnosti a informační obsáhlost světové sítě dovedly proces začlenění zrakově postižených do běžné společnosti téměř k dokonalosti. Nejvážnější bariéry se přesunuly z technické do sociální oblasti, kde závisí především na osvětě a pochopení problematiky integrace. Ta spočívá především na přiměřené míře podpory v životě bez snižování dojmu nezávislosti zrakově postiženého a na individuálním přístupu k schopnostem pracovního uplatnění, jenž je přetrvávající komplikací a velkou bariérou. Je zejména opomíjena úloha Internetu jako nástroje prodeje vlastních schopností a dovedností člověka, který by touto cestou mohl být snáze zapojen do pracovního procesu. Jedním z důvodů je absence uživatelsky příznivé aplikace pro prezentování na WWW splňující požadavky jak na vlastní tvorbu, tak na výsledný produkt. Právě těmto požadavkům se budeme blíže věnovat v této práci. Na začátek vysvětlíme pojem webová prezentace a z obecné roviny se zaměříme na aspekty kategorizace prezentací a na nástroje pro jejich tvorbu. Poté zúžíme svou pozornost na vztah zrakově postiženého uživatele a webových technologií, při čemž nás bude zajímat nejen získávání informací skrze službu WWW, ale i situace v oblasti tvorby hypertextových dokumentů samotnými uživateli. Z těchto podkladů vyjdeme a nastíníme možnost řešení zanedbávaného problému, jak umožnit zrakově postiženému uživateli tvořit vlastní webové stránky. Následně tyto poznatky využijeme při konkrétní implementaci v podobě online aplikace HTX Designer. Na závěr po rozboru jednotlivých součástí aplikace naznačíme další možný vývoj aplikace a její nasazení jako globální služby. 2. Webová Prezentace 2.1. Vymezení Pojmů Webovou prezentací rozumíme sadu navzájem provázaných hypertextových stránek se společným jmenovatelem, kterým je prezentovaný objekt firma, osoba, hobby Takovou prezentaci nazýváme někdy website či prostě web a bývá charakterizována doménovým jménem v URL adrese k jednotlivým dokumentům. Hypertextový dokument (webovou stránku) budeme v dalším kontextu chápat jako dokument ve značkovacím jazyce HTML či XHTML, k němuž přistupujeme na server přes protokol http. Budeme-li mluvit o prohlížení webových stránek nevidomým uživatelem a neuvedeme-li jinak, budeme mít na mysli světově nejrozšířenější softwarovou konfiguraci operační systém 5

6 Microsoft Windows, internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a odečítač obrazovky Jaws For Windows Kategorizace Prezentací Abychom mohli v našich aplikacích řešit komplexní správu celé webové prezentace, je potřeba přizpůsobit jejich možnosti typům informací a různým pohledům, s kterými se můžeme setkat. Toto rozdělení může být užitečné i pro snížení abstraktní povahy výuky nevidomého uživatele při práci s webovým prohlížečem Účel Toto hledisko je pro návrh webové prezentace nejzajímavější, protože umožňuje celý proces tvorby výrazně zrychlit a nabízí elegantní řešení i pro méně zkušeného uživatele v této oblasti. Bohužel vše postihující popis účelů, ke kterým mohou prezentace sloužit neexistuje, a tak často implementujeme šablonovací systém splňující předpoklad, že stránky sloužící k účelu prezentace nějakého objektu budou obsahovat informace pro ten daný objekt charakteristické např. u obchodu s elektronikou očekáváme adresu prodejny, telefon a otevírací dobu Struktura Struktura ***uspořádání stránek do komplexní prezentace a navigace mezi nimi patří úkoly, na které by jsme měli klást obzvláštní důraz při návrhu. Tato struktura se často odvíjí od účelu, nicméně není to podmínkou a i např. prezentace typu vizitka nemusí být pouze jedinou stránkou. Struktura sady webových stránek je orientovaný graf, ve kterém jsou uzly jednotlivé stránky a hrany odkazy vedoucí z jedné stránky na druhou. Mezi nejběžnější patří strom, sekvence, samostatná stránka, rozcestník Univerzální v tomto ohledu je strom, protože lze skrze něj vyjádřit většinu obvyklých vztahů Přístupnost pro znevýhodněné uživatele Eticky, ale i marketingově (jde-li o stránky obchodní povahy) je vhodné, aby prezentace byla přístupná technicky či zdravotně znevýhodněným uživatelům. V zásadě rozlišujeme tři druhy přístupnosti nepřístupné, z části přístupné a přístupné. Z praktického hlediska u částečně přístupných prezentací jde o stejnou situaci jako u nepřístupných, neboť nelze zaručit, jakou informaci uživatel bude při návštěvě stránek požadovat. Rozdíl hraje pouze to, zda nepřístupná informace souvisí s tématem prezentace např. dekorativní grafika stránek není podstatná téměř v žádném kontextu. Technické bariéry vznikají uživateli, nachází-li se v nestandardním prostředí nebo používá-li zařízení s omezenými schopnostmi periferií např. světelnost displeje kapesního počítače. 6

7 Bariérami, které jsou kladeny v důsledku zdravotního postižení, se budeme zabývat podrobněji dále. Tyto bariéry vznikají z důvodu, že zdravotně postižený člověk některé standardní periferie nemůže vůbec či velmi těžce ovládat (např. myš) a často používá periférie specifické pro jeho druh postižení hlasový výstup, braillský řádek Další kategorie Prezentace můžeme dále členit podle dalších kritérií: Rozsah počet stránek, míra sdělených informací. Použité technologie Zajímá nás technologie, kterou byla prezentace vytvořena (HTML, Docbook, Macromedia Flash ). Forma prezentace V elektronických prezentacích nejsme omezeni jen na psaný text a využití multimédií pro názorné sdělení některých detailů se přímo nabízí (animace, zvuk, video ) Editory webových stránek Přestože HTML patří mezi značkovací jazyky, jejichž kód je možno číst a psát v obyčejném textovém editoru, existuje celá paleta aplikací kladoucích si za úkol uživateli psaní usnadnit Strukturní editory Mezi webdesignery jsou nejrozšířenější strukturní editory dávající plnou kontrolu nad editovaným kódem, avšak disponují nad rámec univerzálního textového editoru nástroji pro zlepšení orientace v kódu a pro zjednodušení vkládání obvyklých struktur, typických pro HT- ML, pomocí nejrůznějších šablon, klávesových zkratek či průvodců. Jejich součásti také často zahrnují kontrolu validity kódu a existence odkazů, čištění kódu od nadbytečných konstrukcí, komunikaci se serverem pro přímé uveřejňování stránek Rovněž většinou podporují přidružené technologie jako kaskádové styly nebo javascript pro dynamické HTML WYSIWYG editory WYSIWYG editory (what you see is what you get) naproti tomu nabízejí pro uživatele velmi intuitivní prostředí, které nevyžaduje jakoukoli znalost HTML, vše je editováno a zobrazováno tak, jak je uživatel zvyklý z internetového prohlížeče. Preferovanému nasazení tohoto způsobu tvorby stránek však brání několik aspektů, které mají základ v nedokonalosti generování kódu a v neznalostech uživatele (nejčastěji typografické zvyklosti), což často ústí ve stránky, jež nemohou být označeny jako platné podle obvyklých standardů. 7

8 WYSIWYM Editory Blízko pojetí WYSIWYG editorů jsou tzv. WYSIWYM editory (What You See Is What You Mean), u nichž opět dochází k odstínění zdrojového kódu od uživatele, ale je kladen důraz více na sémantiku stránky než grafickou formu. Toto logické zvýrazňování kontextu namísto grafického nejvíce rozvinul dokumentový procesor LYX. Přestože jde o nejméně obvyklý způsob tvorby stránek, vzhledem k zrakově postiženým uživatelům jde o vhodný náhled na obsah editované stránky. 3. Nevidomý uživatel a prohlížení webových stránek 3.1. Princip práce a omezení Pro další výklad je nutno zdůraznit, že prakticky nevidomý uživatel pracuje pouze s textovými daty, které jsou mu zobrazovány na braillském řádku nebo jsou vyslovovány syntetizérem řeči. Protože jak braillský řádek omezený běžně velikostí čtyřiceti znaků, tak hlasový výstup vyslovující jen informaci o aktivním prvku na obrazovce či o textu pod kurzorem, neurčí-li uživatel jinak, nejsou schopny rozumně postihnout rozmístění objektů na obrazovce v rámci globálního pohledu, je nutné grafické rozhraní, mezi něž patří i webová stránka, převést na přijatelnou formu pro tyto výstupy. Odečítač obrazovky (dále jako screenreader), má za úkol sledovat dění na obrazovce počítače a podávat uživateli výše zmíněnými způsoby informace o změnách Režimy čtení Screenreader pracuje v internetovém prohlížeči ve dvou hlavních režimech, mezi nimiž lze plynule přecházet. První, nevirtuální režim, pracuje se stránkou jako s jakýmkoli dialogovým oknem. Při pohybu po prvcích dialogu jsou procházeny odkazy a formulářové prvky je čten jejich typ a obsah. Ostatní obsah stránky není čten, je jedině možné nechat si plynule přečíst viditelnou část na obrazovce. Tento režim se také někdy nazývá jako vkládací, protože v něm můžeme vpisovat text do editačních polí a manipulovat s dalšími formulářovými prvky. V druhém, virtuálním režimu, je pro screenreader v prostředí 32-bitových Windows pomocí vrstvy MSAA zachycen obsah stránky jako DOM model. Tato stromová struktura je následně převedena dle uživatelských předvoleb a daných postupů na lineární tok textu, v němž jsou vyznačeny nejvýznamnější kontexty. Přechody mezi kontexty jsou při plynulém čtení i při procházení stránkou po řádcích či jiných úsecích oznamovány. Akce prováděné v tomto režimu jako např. aktivace odkazu, jsou posílány do nevirtuální vrstvy, kde je objektu dán fokus a je aktivována jeho akce u odkazu onclick. Rovněž je-li zjištěna změna původního dokumentu, je znovu proveden převod a obsah virtuálního prohlížeče aktualizován. 8

9 Pokud screenreader je schopen ve stránce detekovat kontexty tabulek, nadpisů, seznamů atd, nabízí horké klávesy pro přesun vpřed či vzad na nejbližší daný kontext, což umožňuje zlepšit orientaci z výše uvedených důvodů v rozsáhlých stránkách. Příklad 3.2.: Ukázka části stránky převedené screenreaderem Fakulta informatiky MU Odkaz: Grafika: Logo FI MUNI ALT+1 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Odkaz do této stránky: Hledání Odkaz: English version» Fakulta informatiky Nadpis úrovně 2: Aktuality Seznam 2 položek Odrážka: Odkaz: Státnicové otázky pro Bc a Mgr studium Odrážka: Odkaz: Studijní program Koordinátor v oblasti ICT Konec seznamu Odkaz: Starší aktuality Nadpis úrovně 2: Fakulta Seznam 8 položek Odrážka: Odkaz: O fakultě Odkaz: ofakulte.xhtml Odrážka: Odkaz: Dlouhodobý záměr FI (pdf) Odrážka: Odkaz: Úřední deska Odkaz: (autentizovaný přístup) Odrážka: Odkaz: Dokumenty a právní normy Odrážka: Odkaz: Orgány fakulty, Odkaz: organizační struktura, Odkaz: seznamy (stránky MU) Odrážka: Odkaz: Výběrová řízení (stránky MU) Odrážka: Odkaz: Ceny získané pracovníky a studenty FI MU Odrážka: Odkaz: Hodnocení podmínek Odkaz: studenty a Odkaz: zaměstnanci Konec seznamu... 9

10 3.3. Přístupnost Přístupnost je obecně termín užívaný k vyjádření míry použitelnosti systému co nejvíce lidmi. Silně souvisí s univerzálním návrhem produktů (v našem případě webových stránek) tak, aby byly použitelné pro uživatele bez rozdílu, jestli jsou či nejsou nějak omezeni. Konsorcium W3C ve své směrnici WCAG formulovalo přístupnost do čtyř bodů: 1. Obsah musí být postřehnutelný (viditelný, pochopitelný). 2. Prvky rozhraní musí být ovladatelné. 3. Obsah a ovládací prvky stránky musí být srozumitelné. 4. Obsah by měl být natolik robustní, aby s ním bylo možno pracovat prostřednictvím současných či budoucích uživatelských prostředků (včetně asistivních technologií). Konkrétně pak potřebami a bariérami zrakově postižených uživatelů se v České republice zabývá projekt Blind friendly web při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Metodický návod, který je výsledkem činnosti tohoto projektu, obsahuje soubor pravidel pro zpřístupnění obsahu stránek zrakově postiženým. Pravidla jsou rozčleněna do tří úrovní, při čemž my se zmíníme o pravidlech s nejvyšší prioritou na první úrovni. Rovněž vynecháme opatření týkající se slabozrakých uživatelů, poněvadž jejich požadavky na vizuální parametry obsahu stránky nijak neovlivňují naše další směřování v této práci Přístupnost netextových informací a doplňkových technologií Jak jsme již zmínili, jelikož nevidomý uživatel výhradně pracuje s textovými informacemi, je třeba jakoukoli jinou, zvláště vizuální formu sdělení, převést na textovou alternativu. V současné době žádný ze screenreaderů nedisponuje automatizovaným převodem netextových informací, proto tyto alternativy musíme do stránky implicitně zahrnout, jde-li obzvlášť o aktivní prvky stránky - např. grafická tlačítka. Rovněž u tabulek, které nesou meta informace v grafickém znázornění, je třeba zajistit, aby linearizovaná tabulka po řádcích byla pochopitelná. Není-li možné tento požadavek splnit, musíme ji doplnit o alternativní popis. Vzhledem k poměrné náročnosti převodu webové stránky na formu použitelnou pro nevidomého uživatele jsou vynechávány všechny doplňkové technologie stránek, jako jsou Javascript, kaskádové styly, applety atd., což je zapříčiněno i faktem, že odhadnout chování takových doplňků je často nereálné. Pokud tyto technologie vyvoláním nějaké své akce ovlivňují v rozumné míře přímo obsah stránky, není použití na překážku. V ostatních případech by jsme se měli vyvarovat situací, kdy sdělovací hodnota prvku mimo rámec jazyka HTML zůstává skryta. 10

11 Orientace ve stránce a dosažitelnost informací Problém bezbariérového přístupu k linearizovaným tabulkám může být v uspokojivé většině případů řešen vhodným návrhem a rozsahem tabulky. Obecně lze říci, že pokud vlastnosti objektu jsou nasázeny do řádku a nikoli sloupce, bývá taková tabulka pochopitelná, nepřekročíli počet sloupců určitou mez. Z hlediska přístupnosti není též ideální dodnes mezi tvůrci stránek oblíbené využívání tabulky jako pravoúhlé sítě pro rozmístění objektů na stránce. Kromě toho, že nevidomý uživatel nemůže jednoduše pohledem spojit související objekty v síti, může linearizace tabulky důležité informace odsunout v textu na místo, které je při absenci dalších orientačních prvků velice nepohodlně dosažitelné. Informace v tabulkách jsou přebírány screenreaderem tak, jak následují po sobě ve zdrojovém kódu stránky. Podobnou strukturou sloužící k rozvržení stránky jsou rámy, které v zásadě nejsou překážkou, musí mít pouze vhodně zvolené popisky a napevno daný svůj účel, aby bylo snadné předvídat, do kterého rámu se nový odkaz bude otevírat. Nejdůležitější záchytné body ve stránce pro nevidomého uživatele tvoří odkazy, proto jejich text by měl být jednoznačně odlišitelný od ostatních a jeho význam musí být zřejmý i bez vyčítání okolního kontextu. Toto chování je vyvoláno zejména faktem, že pohybem pouze po odkazech a jejich aktivací se nevidomý nejrychleji naviguje na cílovou stránku, kterou dále podrobně pročítá pro dosažení požadované informace. Druhým aspektem je fakt, že všechny screenreadery nemají virtuální režim jako výchozí, a tak přepínání režimů nemusí být tak pohodlné, jak bývá obvyklé. Nevýhodu vyplývající z lineárního uspořádání stránky pro syntézu řeči a braillský řádek lze velmi efektně kompenzovat správným vyznačováním nadpisů a seznamů. Pokud nadpisy jednotlivých sekcí stránky budou korektně vyznačeny namísto zástupných vizuálních stylů, je možno díky funkcím screenreaderu po těchto nadpisech přeskakovat, a tak dosažení požadované informace ve stránce je velmi rychlé. Toto správné sémantické zvýrazňování má na nevidomého uživatele srovnatelný účinek jako příjemný grafický design na běžného uživatele návštěvník se rád vrací. Poslední orientační nesnází, jež zmíníme, jsou popisky formulářových polí. Screenreader umí uživateli oznámit správný popisek pole, je-li ten s polem svázán. Pokud tak ve zdrojovém kódu stránky učiněno není, pokoušejí se moderní screenreadery získat popisek s nejbližšího okolního textu, což nemusí vždy vést k uspokojivému výsledku Validní kód Validita kódu podle některé z norem konsorcia W3C zaručuje, že všechny funkce screenreaderu pro zpřístupnění stránky budou pracovat správně a že při zpracování DOM modelu nedojde k chybám v komunikaci mezi jednotlivými aplikačními vrstvami, které mohou vést až k zatuhnutí prohlížeče, a tak způsobit celkovou nedostupnost stránky. 11

12 4. Nevidomý uživatel a tvorba webových stránek 4.1. Dosavadní situace Hlavní překážkou pro nevidomého v používání sofistikovaných nástrojů pro tvorbu webových prezentací bývá především uživatelské rozhraní, jež je navrženo pro maximální přehlednost pracovního prostředí, což se projevuje soustřeďováním stavových informací do grafické podoby např. zvýrazňování syntaxe. V grafickém rozhraní s tímto trendem souvisí používání specifických ovládacích prvků, s nimiž si screenreader není schopen poradit v případě, kdy komponenty v prostředí Microsoft Windows nedědí své vlastnosti od těch standardních. U neznámých prvků pak není zaručitelné rozpoznání stavu, získání textového obsahu a fokusu. Také často se může celé okno aplikace z pohledu screenreaderu jevit jako jeden velký obrázek, potom přístupnost takové aplikace je prakticky nulová. Ze strukturních editorů vyhovují nevidomému uživateli pak jen ty, kde je nutná znalost jazyka HTML a kde se pracuje se zdrojovým kódem na nejnižší úrovni. Editor pouze kontroluje syntaxi, případně doplňuje koncové tagy elementů. V oblasti WYSIWYG editorů nejčastěji panuje problém s rozhraním popsaný výše. Některé screenreadery sice umí zpřístupnit Microsoft FrontPage v uspokojivé míře, ale ani toto řešení není dostatečné pro kvalitní výsledky. S HTML editory se setkáváme nejen ve formě samostatných aplikací, ale i v online modulech redakčních systémů. Pro dostupnost platí řečené výše s tím rozdílem, že i ty nejjednodušší WYSIWYG komponenty používající jako editační plochu jinak standardně přístupné plovoucí rámy, jsou prakticky neřešitelným problémem pro nevidomého uživatele Předpoklady přístupného editoru Jak jsme se mohli přesvědčit v předchozí kapitole, neexistuje editor nabízející nevidomému komfort blížící se srovnatelným zkušenostem běžného uživatele. Rovněž jsme také dospěli k závěru, že vzhledem k technikám zpřístupňování webových stránek se pojetí WY- SIWYM editoru blíží našim potřebám nejvíce. Nejdůležitějším přínosem takového editoru musí být příznivý dojem vycházející s principu WYSIWYG nástrojů a u potřeb nevidomého uživatele se soustřeďuje do tří předpokladů: 1. Nebude vyžadována přímá znalost HTML - syntaxe a tagy. 2. Zobrazovat všechny informace o dokumentu v prostém textu tak, jak je uživatel zná z virtuálních nadstaveb screenreaderů při pročítání stránky. 3. Zajistit přehlednou práci se stromovou strukturou dokumentu, což můžeme realizovat vhodným popisem elementů ve stránce a zplošťovat tak strom na dané úrovni. Vzhledem k různorodosti obsahu dokumentu nemůžeme provést plnou linearizaci vlastní pro screenreadery, neboť sémantika elementů jinak opomíjených musí být nyní uživatelem kontrolována. 12

13 Také validita kódu podle platných norem je udržována už během procesu tvorby. Nabízíme uživateli jen bezpečné funkce nevedoucí k porušení integrity dokumentu např. nedovolit vložit elementy na daném místě nepovolené. Protože takto navržený způsob práce se orientuje zejména na správnou formu dokumentu, je vhodné zajistit i správu přidružených technologií pro oživení obsahu obrázky, styly a další soubory ke stažení. I když uživatel zdrojový kód nepíše, manipuluje s dokumentem podle nastíněných pravidel na nízké úrovni, což by při editaci rozsáhlejších dokumentů mohlo vést k desorientaci. Tuto nevýhodu však lze kompenzovat zabudováním šablonovacího systému pohlížejícího na dokument jako na formulář se vstupy, které pro dosažení požadovaného výsledku jen vyplníme, nehledě na to, že lze kód šablon jednoduchým způsobem recyklovat pro různá využití. Pokud zkombinujeme šablonovací systém s prostředky pro údržbu celé prezentace, dostaneme komplexní nástroj pro tvorbu prezentací nejen s formálně správným kódem, ale i systém stránek, v nichž se bude tvůrci i návštěvníkovi dobře orientovat. 5. HTX Designer aplikace Nyní do této chvíle řečené teoretické podklady převedeme do praktické roviny demonstrací online aplikace pro tvorbu webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele HTX Designer Základní charakteristiky Systémové požadavky Tento software je vyvinut jako online aplikace, což znamená, že je nezávislý na platformě operačního systému a že jej můžeme ovládat prakticky odkudkoli prostřednictvím webového prohlížeče. Požadavky jsou kladeny na webhosting, na kterém HTX Designer budeme chtít provozovat a kde následně budeme pomocí jeho rozhraní generovat výsledné prezentace: FTP přístup pro nahrání aplikace, její instalaci a pro dodatečné změny práv souborů s úkolem zajistit větší bezpečnost. Skriptovací jazyk PHP 5.0 a vyšší, v němž je celá aplikace napsána. Databáze MySQL 4.0 a vyšší, v níž aplikace uchovává veškerá svá data. Kombinace jazyka PHP a databáze MySQL nám zaručí, že své stránky budeme moci tímto nástrojem vytvářet na drtivé většině webhostingů na trhu a to i na těch, jež poskytují své služby zdarma. Dlouhodobé statistiky vypovídající o masovém nasazení PHP u poskytovatelů free hostingů a objektový model implementovaný v PHP 5.0 nám ručí za univerzální použitelnost s přehledným vnitřním uspořádáním. 13

14 Bezpečnost Bezpečnost námi vytvářených dokumentů je zaručena autentizovaným přístupem a uchováváním veškerých dat v databázi. Z implementačního hlediska by ukládání nehotových dokumentů přímo do XML souborů bylo jednodušší, protože by však práva datových souborů musela být nastavena pro globální zápis, nebylo by možné dokumenty ochránit proti nedovoleným modifikacím Možnosti editace značkovacích jazyků V HTX Designeru nejsme omezeni pouze na jazyk HTML, univerzální koncepce nám dovoluje vytvářet dokumenty prakticky v jakémkoli značkovacím jazyce založeném na XML. Na druhou stranu tato vlastnost od uživatele očekává, že má povědomí o minimálním základu filozofie XML dokument tvořený z elementů zanořujících se do sebe, každý element má své atributy. HTX Designer tedy není určen úplným začátečníkům s webem, nýbrž těm, zvláště nevidomým uživatelů, kteří již s tvorbou stránek mají zkušenosti, nicméně kvůli pro ně neuspokojivé situaci okolo HTML editorů jde o činnost časově náročnou s nepřesnými výsledky v důsledku ručního psaní kódu Součásti Editor schémat Abychom mohli vytvářet dokumenty dle standardů a stanovit formální definici značkovacího jazyka daného dokumentu, je třeba implementovat systém pro správu a editaci schémat. Pod pojmem schéma rozumíme soubor charakteristik elementů a jejich atributů včetně specifikace pravidel pro jejich vzájemné zanořování tak, jak je chápe např. schémový jazyk Relax NG. Vlastnosti tohoto jazyka jsou v HTX Designeru rozšířeny o uživatelsky přívětivější alternativní názvy elementů a atributů za účelem snížit nutnost znalosti tagů, jenž nemusí být vždy zřejmé, a o určení popisných atributů reprezentujících stručně obsah elementu. Příkladem využití popisných atributů mohou být elementy obrázku a odkazu. Obrázek nejlépe identifikuje jeho alternativní popisek, zatímco u odkazu jeho vlastní obsah. Základní organizační jednotkou schémata je skupina sdružující elementy či atributy a další podskupiny do tématických celků pro pozdější využití. Navíc kromě typu určujeme povinnost výskytu každého prvku a uspořádání, tedy vztah, v jakém se obsah skupiny nalézá. Rozlišujeme tři uspořádání: Sekvence Prvky v dokumentu musí následovat po sobě v analogickém pořadí jako ve skupině např. jedině pořadí hlavička, tělo, zápatí má smysl. Množina Prvky skupiny mohou být uspořádány v dokumentu v libovolném pořadí. Mix Totéž co množina, navíc však rozšířená o možnost prokládání prostým textem. 14

15 Uvedená uspořádání mají význam jen pro skupiny elementů, u atributových je pro naše potřeby jediným smysluplným uspořádáním množina. Atribut neboli vlastnost elementu je prvek napevno svázaný s nějakou atributovou skupinou. Jeho základní chování je určeno typem, typovými omezeními a předdefinovanou hodnotou, což dovoluje zajistit pro uživatele efektní zadávání jejich hodnot v podobě příslušných vstupů např. editační pole pro text, zaškrtávací pole pro logickou hodnotu. Elementy jsou vlastní stavební kameny dokumentu, jejich možnosti jsou kromě výše uvedených vlastností specifikovány přidruženými atributovými a elementovými skupinami, jež určují výčet atributů a typ povoleného obsahu elementu. Tento systém oddělení charakteristik od elementů umožňuje jednoduše dosáhnout opětné využitelnosti a zlepšení orientace v rozsáhlejších schématech. Posledním krokem k validitě dokumentu dle předepsaného schémata je identifikace namespace pro XML a úvodní hlavičky pro SGML, popř. procesní instrukce, které jsou zahrnuty v základních vlastnostech. Příklad : Ukázka organizace schémata Element: Tag: html Popis: dokument Elementová skupina: html.content Atributová skupina: html.attr Element: Tag: head Popis: hlavička Elementová skupina: head.content Atributová skupina: head.attr Element: Tag: body Popis: tělo Elementová skupina: block.content Atributová skupina: body.attr Skupina element.ref: ([id]) Skupina html.content: (head,body) Skupina html.attr: (element.ref xmlns) Skupina head.content: ([meta] [style] title) Skupina head.attr (element.ref) Skupina body.attr: (element.ref [onload]) 15

16 Správce projektů HTX Designer pro organizaci stránek v prezentaci a správu dalších přidružených objektů přispívajících ke zkvalitnění výsledku nabízí sadu níže popsaných modulů. Strukturu prezentace HTX Designer uspořádává do stromu, jenž dovoluje implementovat i ostatní struktury stránek. Každá stránka kromě vlastního dokumentu zahrnuje i sadu vestavěných a libovolně definovatelných vlastností, což s výhodou umožňuje zavést v této stromové organizaci dědičnou konfiguraci. Daná stránka dědí vlastnosti rodičovské stránky, nejsou-li předefinovány, a může být doplněna o vlastnosti nové. Tímto způsobem lze zavést jednoznačné vazby mezi souvisejícími stránkami a vytvořit pro každou z nich charakteristický kontext. Kompenzací vůči nízké úrovni editace dokumentu je šablonovací systém dovolující vkládat opakující se bloky stránek a ušetřit si tak práci. Recyklací kódu však možnosti šablon nekončí. Parametrizované vstupy ovlivňují chování šablony a na povolených místech i její obsah. Navíc vložená šablona je vkládána jako odkaz, což umožňuje promítnout změny na všech vložených místech. Správně vyznačený dokument není vše, a tak HTX Designer disponuje doplňkovým editorem CSS stylů. Každý styl má vazbu k elementům, které ovlivňuje, a tak je lze lehce dohledat. Protože tento modul je myšlen jako doplněk, není kromě syntaxe zajištěna další validita stylů z hlediska pravidel a jejich hodnot. Velice podobným způsobem, jakým je řešena správa stylů, probíhá údržba externích odkazů, jejichž spojování s příslušnými místy v dokumentech zaručuje aktuálnost dat a synchronizaci. Analogicky je postupováno u správy dalších souborů (např. obrázků), kde jsou opět zachovány vazby mezi souborem a elementem v dokumentu. Import těchto dat probíhá přímo přes rozhraní HTX Designeru. Soubory jsou pro přehlednost tříděny do několika složek. Příklad : Využití dědičnosti v hierarchii stránek /uvod = nadpis: Prodej elektroniky; Šablona: obchod /uvod/kontakty = Nadpis: Kontakty; (šablona se dědí z rodičovské stránky) Editor dokumentů Editor dokumentů slouží k vlastní editaci stránek nebo šablon. Jeho rozhraní je rozčleněno do několika sekcí, jež umožňují manipulaci s elementem a podávají informace o jeho okolí, vlastních atributech a podelementech. Kontext elementu je zachycen ve dvou pohledech. První pohled ukazuje cestu dokumentem od kořene až k aktuálnímu elementu a druhý ve dvou fázích nad a pod jeho vlastnostmi zachycuje elementy na stejné úrovni, které mu předcházejí, resp. po něm následují. Mezi tyto kontextově-navigační prvky patří i výčet podelementů, tedy obsah, který element obaluje. Všechny elementy navigace jsou odkazovatelné, což znamená, že jednoduše můžeme na ně přecházet. Přesto pro komfort je ovládání kontextu doplněno o přesun na kořenový, rodičovský, předchozí a následující element. 16

17 Operace odstraňování, čištění, přesouvání, kopírování a vkládání podelementů jsou umístěny na ovládací liště pod editorem atributů. Všechny se vztahují vždy k aktuálnímu elementu a kromě operace odstraňování obsahují upřesňujícího průvodce. U přesouvání a kopírování vybíráme místo v dokumentu, na které má být přesouvaný či kopírovaný element vložen, u čištění vybíráme podelementy k odstranění a při vkládání v několika krocích vybereme umístění, počet a typ nově vkládaných elementů. Při vkládání nových elementů je rovněž uživatel vyzván k zadání povinných atributů. Poslední součástí rozhraní je editor atributů, který v závislosti na typu aktuálního elementu dává k dispozici příslušné ovládací prvky. Bližší charakteristikou těchto vlastností se budeme zabývat dále Elementy V této kapitole se blíže zaměříme na strukturu a typy logických jednotek tvořících dokument v HTX Designeru. Implementační pohled na uchovávání dat dokumentů v relační databázi je vysvětlen dále. Rozlišujeme dva režimy (stránkový a šablonový) určující možnosti použití jednotlivých stavebních prvků. Nebude-li uvedeno jinak, smí být jednotka vložena v libovolném režimu. Vyjdeme-li z terminologie XML, první velkou skupinu jednotek tvoří elementy patřící do jmenného prostoru použitého schémata. Až na výjimku týkající se viditelnosti atributů je struktura elementů analogická s XML, jak bylo popsáno výše. Viditelnost je prostředek rozšiřující možnosti tvorby šablon a přejímání informací z kontextu dané stránky: Fixní atribut Hodnota atributu nemá zvláštní význam, je interpretována beze změn. Toto je obvyklé postavení atributu, jak jej známe z XML. Pravý význam ovšem spočívá v šablonovém režimu, ve kterém fixní atributy neovlivňují výsledné rozhraní šablony. Až na výjimky při vkládání odkazů jde také o jediný smysluplný typ pro tvorbu dokumentů ve stránkovém režimu. Vstupní atribut Jeho hodnota má stejnou úlohu jako v předchozím případě s rozdílem, že takový atribut ovlivňuje rozhraní šablony a definuje v něm jednoduchý vstup s popiskem a výchozí hodnotou. Ve stránkovém režimu vstupní atributy nemají význam. Systémový atribut Jeho hodnota je jménem kontextové proměnné, jež je vyčtena z prostředí a interpretována až v době prezentace. V rozhraní šablon se tyto vstupy projevují, mají ovšem spíše informativní charakter, aby uživatel byl vyrozuměn o vlastnostech stránky a dalších proměnných, jež má pro správnou funkci šablony nastavit. Ve stránkovém režimu se tyto atributy využívají pro vkládání odkazů, v šablonovém dovolují automatické vyplňování vstupů, což můžeme s výhodou uplatnit při tvorbě menu pomocí šablony, kdy kontextové proměnné s informacemi o postavení stránky, do které je šablona vložena, jsou generovány automaticky na základě stromové struktury projektu. Mimo rámec schémata určujícího skladbu dokumentu lze vkládat několik speciálních elementů, jež mají význam zejména v šablonovém režimu: Element šablona Z implementačních důvodů je tento element omezen pouze na stránkový režim. Vložená šablona se chová jako standardní element, jednoduché vstupy jsou 17

18 editovatelné obdobným způsobem jako fixní atributy a blokové vstupy se zobrazují jako neměnný počet podelementů. Element vstup Element označující blokové vstupy šablon, má popisek a podelementy sloužící jako výchozí hodnota vstupu. Ve stránkovém režimu tento element nemá význam. Element smyčka V šablonovém režimu vyznačuje opakovatelný blok, který se generuje ve výsledku tolikrát, kolik je sad vstupů, což lze přirovnat k tabulce, kde buňky tvoří jednoduché vstupy (blokové z implementačních důvodů nejsou možné) a řádky celou sadu vstupů ohraničených tímto elementem. Smyčka má svůj popisek a název kontextové proměnné kontejneru. Smyčky s výhodou využijeme v kombinaci se systémovými vstupy při generování menu, nicméně i klasické vstupy lze takto spojit, HTX Designer potom v sekci pro editaci atributů při vložení šablony s kontejnerovým vstupem nabízí jednoduchého správce. Podmíněný element U šablon tímto elementem můžeme dosáhnout rozhodování, zda vyznačený úsek bude ve stránce, kde je šablona použita, zahrnut či úplně vynechán. Podmíněný blok má svůj popisek a jednoduchou podmínku skládající se z odkazu na kontextovou proměnnou, z relačního operátoru rovnosti či nerovnosti a hodnoty, na kterou je kontextová proměnná testována. Element text- Ve stránkovém režimu odpovídá svou koncepcí CDATA sekcím v XML, u šablon má identické rozšíření viditelnosti s atributy tak, jak bylo popsáno výše. Obsahuje pouze bloky textu, žádné podelementy Generování prezentací Poslední fáze v procesu tvorby projektu je jeho vlastní zveřejnění, což v prostředí HTX Designeru znamená sesbírání dat z databáze a přeměnu do adresářové struktury přístupné přes protokol http. Transformace probíhá následovně: 1. Kontrola validity Všechny stránky a šablony jsou postupně projity a testovány na vyplnění povinných atributů a výskyt prázdných elementů, jež jsou znakem nedokončeného výsledku (jejich bližší využití viz implementační detaily). 2. Export souborů do adresáře pro tyto účely - Soubory jsou vyzvednuty z databáze a roztříděny do složek tak, jak bylo zadáno ve správci souborů. 3. Generování stylů Styly jsou generovány společně pro celý projekt do jednoho souboru, který se následně musí ke všem stránkám přilinkovat. 4. Následující body se provádějí tak dlouho, dokud nejsou zpracovány všechny stránky. 5. Založení stránky - Dle umístění ve stromové struktuře je určena cesta a název generované stránky. Dále na základě cesty stránkami ve stromu od kořene až po aktuální stránku se vytvoří kontextové prostředí proměnných. 6. XML transformace - Je postupně procházen strom dokumentu a exportovány do XML jednotlivé elementy z databáze a ukládány do souboru generované stránky. 7. Interpretace atributů - Je-li nalezen systémový atribut, doplní se hodnota kontextové proměnné dle jména v atributu. 8. Interpretace šablon Je-li nalezena vložená šablona, započne se transformace dokumentu šablony a vstupy jsou vyplňovány na základě zadaných hodnot ve stránce či pod- 18

19 podle kontextových proměnných. Po průchodu šablonou se transformace vrací opět do stránky. 6. HTX Designer implementace V této části se podíváme blíže na vybrané implementační provedení HTX Designeru, zejména pak na problém, jak uchovávat stromovou strukturu dokumentu v relační databázi Třídy Aplikace pro zapouzdření komunikace s databází používá sadu tříd, které jsou odvozeny od třídy HTX_DbSource. Tato třída zajišťuje udržení spojení s databází a nabízí pro svoje potomky řadu metod usnadňujících nejběžnější operace s databází jako např. vytváření tabulek a vkládání a úprava řádků. Téměř všechny také mají svou vlastní třídu pro generování výjimek při nenadálých chybách. Nad touto databázovou vrstvou se nalézá ještě třída starající se o formátování výstupu pro editor dokumentů A pro výsledné generování stránek. Třída k tomu používá spojování výstupů z obsluhy schémat a dokumentů, což zapříčiňuje explicitní definice elementů obsažených ve schématu, zatímco dokument nese informace pouze o struktuře vnořování elementů a hodnotách atributů Moduly Celý systém uživatelského rozhraní je rozčleněn na nejvyšší úrovni podle součástí z kapitoly 5.1., ve skutečnosti však na základě přijatých parametrů metodami GET či POST je zaveden příslušný modul řešící danou situaci. Prakticky každá stránka informující o nějaké události či žádající o vstup je samostatným modulem spadajícím pod hlavní skript. Každý ze skriptů ke správnému běhu používá společný zavaděč, který kromě načtení všech tříd HTX Designeru provede nastavení cest k nejpoužívanějším adresářům a inicializaci třídy s konfigurací databáze Uchovávání XML dokumentů v relační databázi Tato oblast je z implementačního hlediska nejzajímavější část aplikace, o čemž svědčí i způsob, kterým oproti ostatním databázovým třídám řeší třída pro manipulaci s dokumenty transfer dat. Metody nepracují přímo s dokumentem v databázi, nýbrž s jeho kopií v paměti a všechny změny se zapisují do logu, jehož položky jsou na konci práce promítnuty do databáze. Standardní či rozšiřující elementy mají v paměti podobu unifikovaných objektů lišících se pouze strukturou přidružených atributů. Objekt zahrnuje následující vlastnosti: Typ elementu (standardní XML, šablonový, smyčkový, vstupní, podmíněný a textový). 19

20 Id elementu. Pozici vzhledem k sourozeneckým elementům. Extenzi určující identifikaci ve schématu u XML elementů či šablonu u šablonových elementů. Odkaz na rodičovský element. Uspořádané pole odkazů na podelementy/potomky. Odkaz na objekt atributů, jehož struktura se odvíjí buď od definice ve schématu nebo od typu elementu a jeho vlastností. Implementace v relační databázi jako v našem případě v MySQL je strukturně velice podobná té v paměti s tím rozdílem, že kompaktnost celé datové struktury dokumentu se tříští na jednotlivé řádky tabulek a ani relační algebra neumožňuje takový SQL dotaz, jenž by aplikaci vrátil celý dokument, proto HTX Designer při zavádění dokumentu pracuje na dvou úrovních: Rekurzivní procházení tabulky s elementy a získávání sad sourozeneckých elementů. Rekurze spočívá v načítání elementů se společným rodičem, kterým se stávají postupně všechny načtené elementy. Individuálně pro každý načtený element jsou získávány atributy z příslušné tabulky. Každý typ elementu, jenž se může v dokumentu vyskytnout, má svou tabulku, kam se ukládají atributy. U standardních XML atributů je tabulka dokumentu a atributů ve vztahu 1:N, v ostatních případech 1:1. 7. Závěr budoucí vývoj Jediným nedostatkem současné verze HTX Designeru je nutnost spoluúčasti uživatele při zabezpečování prezentovaných stránek. Kdybychom však ukládali generované stránky zpět do databáze a doplnili skriptovou sadu aplikace o prezentační systém zajišťující vyzvedávání dat a zasílání stránek uživateli, odpadla by i tato překážka v komfortním ovládání. Aby však bylo dosaženo dobře zapamatovatelných a dobře čitelných adres k jednotlivým stránkám, museli bychom zavést pravidla přepisování virtuálních adres k dokumentům na adresu prezentačního skriptu, kterému by přepisem byly předány parametry k zobrazení dané stránky. Uvedený postup umí řešit modul Mod_rewrite zahrnutý v distribuci WWW serveru Apache. S využitím integrovaného prezentačního systému jsme dále schopni zajistit plnou multi-uživatelskou podporu. Takto nastavená služba by se potom mohla pro nevidomé uživatele stát alternativou online webových systémů jako např. Googlepages nebo Geocities se všemi výhodami, které z centralizovaného řešení plynou snadná dostupnost, sdílení schémat a šablon, společný postup ve vylepšování funkčnosti a efektivity a přitom bezpečnost a nezávislost jednotlivých uživatelských prezentací. Obzvláště možnosti sdílení nejrůznějších šablon a jejich množství by mohlo HTX Designer povýšit na sofistikovaný nástroj. Na závěr si můžeme dovolit říci, že by při dostatečném finančním a personálním krytí HTX Designer jako služba globálního charakteru našel své uplatnění mezi nevidomými celého světa a zacelil tak díru, jež na trhu s aplikacemi pro tvorbu webových stránek stále zeje, jak jsme se v textu této práce přesvědčili. 20

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 4 VY 32 INOVACE 0101 0304 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 2. Úvod do jazyka HTML. Datum vytvoření: 11. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 2. Úvod do jazyka HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

================================================================================ =====

================================================================================ ===== Název: VY_32_INOVACE_PG4101 Základní struktura HTML stránky Datum vytvoření: 01 / 2012 Anotace: DUM seznamuje se základní strukturou a členěním HTML stránky, s jednotlivými složkami - HTML, CSS, externí

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 12 Cvičení a příklady ke knize 12 Kapitola 1 Než se pustíme do práce 15 Internet, web, WWW co to vlastně je? 15 Jak se tvoří internetové stránky 16

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 6 0 U k á z k a k n i h

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku

ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku ISSS/LORIS/V4DIS 2009 Registrační formulář a informace o konferenčním příspěvku Název příspěvku WCAG 2.0 nový pohled na přístupnost Stručná anotace Příspěvek se zabývá novou metodikou přístupnosti a novými

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Kontrola přístupnosti www stránek

Kontrola přístupnosti www stránek 15 Kontrola přístupnosti www stránek Podle toho, jak znám tvůrce www stránek, můžu myslím směle prohlásit, že mnohem pravděpodobněji vytvoří stránky nepřístupné než přístupné. Není to ale vůbec proto,

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více