Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Bakalářská práce. Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Fakulta informatiky. Bakalářská práce. Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele."

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bakalářská práce Tvorba webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele Roman Kabelka 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje a prameny, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Shrnutí Odlišnosti způsobu práce nevidomého uživatele s osobním počítačem se odrážejí i na přístupu k informacím skrze Internet. Z důvodu textové linearizace bychom měli brát na tyto uživatele ohled, protože převod do prostého textu je v současné době nejpoužitelnějším způsobem zpřístupňování webových stránek. Jak vyplývá z prioritních pravidel pro přístupnost, jež jsme si uvedli, nejedná se o zásadní ústupky pro běžné návštěvníky, naopak přinášejí výhody i pro strojové zpracování vyhledávacími roboty. V dnešní době renomovaní webdesigneři tyto směrnice dodržují, neboť prezentace, která prošla auditem přístupnosti, je dobrou vizitkou pro tvůrce. Zatímco koncepce webových stránek orientovaná na vzhledovou příjemnost a požadavky nevidomých se nějak vážně nekryjí, v procesu tvorby samotných prezentací je třeba zavést specifičtější hranice určující cílovou skupinu uživatelů. WYSIWYM pojetí editace, blízké transformaci screenreaderů, je vzhledově smýšlejícím uživatelům poněkud nevlastní, a tak zanedbávané. Míra těchto prostředků automaticky zasahujících do chápání webových stránek nevidomými uživateli je hlavním důvodem, proč v paletě dostupných editorů neexistuje takový, který by uspokojil všechny nároky obou skupin. Nicméně zde prezentovaný HTX Designer díky své nízkoúrovňovosti může najít své příznivce i mezi zkušenými uživateli, kteří dosud pracovali se strukturními editory. Klíčová slova Webová prezentace, editor webových stránek, přístupnost, nevidomý uživatel, screenreader, textová linearizace, WYSIWYM editor 2

3 Obsah Shrnutí 1 1. ÚVOD 5 2. WEBOVÁ PREZENTACE Vymezení Pojmů Kategorizace Prezentací Účel Struktura Přístupnost pro znevýhodněné uživatele Další kategorie Editory webových stránek Strukturní editory WYSIWYG editory WYSIWYM Editory 8 3. NEVIDOMÝ UŽIVATEL A PROHLÍŽENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK Princip práce a omezení Režimy čtení Přístupnost Přístupnost netextových informací a doplňkových technologií Orientace ve stránce a dosažitelnost informací Validní kód NEVIDOMÝ UŽIVATEL A TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Dosavadní situace Předpoklady přístupného editoru HTX DESIGNER APLIKACE Základní charakteristiky Systémové požadavky Bezpečnost Možnosti editace značkovacích jazyků Součásti Editor schémat Správce projektů Editor dokumentů 16 3

4 5.3. Elementy Generování prezentací HTX DESIGNER IMPLEMENTACE Třídy Moduly Uchovávání XML dokumentů v relační databázi ZÁVĚR BUDOUCÍ VÝVOJ POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHA DATOVÉ STRUKTURY Schémata Projekty Dokumenty 24 4

5 1. Úvod Neexistuje skupina zdravotně postižených, kterou by překotný vývoj informačních technologií posledních dvaceti let nezasáhl více než zrakově postižené. Nejprve to byl mikropočítač Eureka A4 znamenající v oblasti efektního využití pracovního, ale i volného času hotovou revoluci. Další nové obzory se otevřely díky digitalizaci textů OCR softwarem, jenž oproti minulosti, kdy texty musely být ručně přepisovány do braillova písma, zpřístupňoval poměrně jednoduchým způsobem informace v tištěné formě. Nepochybně jedním z nejzásadnějších z tohoto výčtu je Internet, protože komunikační schopnosti a informační obsáhlost světové sítě dovedly proces začlenění zrakově postižených do běžné společnosti téměř k dokonalosti. Nejvážnější bariéry se přesunuly z technické do sociální oblasti, kde závisí především na osvětě a pochopení problematiky integrace. Ta spočívá především na přiměřené míře podpory v životě bez snižování dojmu nezávislosti zrakově postiženého a na individuálním přístupu k schopnostem pracovního uplatnění, jenž je přetrvávající komplikací a velkou bariérou. Je zejména opomíjena úloha Internetu jako nástroje prodeje vlastních schopností a dovedností člověka, který by touto cestou mohl být snáze zapojen do pracovního procesu. Jedním z důvodů je absence uživatelsky příznivé aplikace pro prezentování na WWW splňující požadavky jak na vlastní tvorbu, tak na výsledný produkt. Právě těmto požadavkům se budeme blíže věnovat v této práci. Na začátek vysvětlíme pojem webová prezentace a z obecné roviny se zaměříme na aspekty kategorizace prezentací a na nástroje pro jejich tvorbu. Poté zúžíme svou pozornost na vztah zrakově postiženého uživatele a webových technologií, při čemž nás bude zajímat nejen získávání informací skrze službu WWW, ale i situace v oblasti tvorby hypertextových dokumentů samotnými uživateli. Z těchto podkladů vyjdeme a nastíníme možnost řešení zanedbávaného problému, jak umožnit zrakově postiženému uživateli tvořit vlastní webové stránky. Následně tyto poznatky využijeme při konkrétní implementaci v podobě online aplikace HTX Designer. Na závěr po rozboru jednotlivých součástí aplikace naznačíme další možný vývoj aplikace a její nasazení jako globální služby. 2. Webová Prezentace 2.1. Vymezení Pojmů Webovou prezentací rozumíme sadu navzájem provázaných hypertextových stránek se společným jmenovatelem, kterým je prezentovaný objekt firma, osoba, hobby Takovou prezentaci nazýváme někdy website či prostě web a bývá charakterizována doménovým jménem v URL adrese k jednotlivým dokumentům. Hypertextový dokument (webovou stránku) budeme v dalším kontextu chápat jako dokument ve značkovacím jazyce HTML či XHTML, k němuž přistupujeme na server přes protokol http. Budeme-li mluvit o prohlížení webových stránek nevidomým uživatelem a neuvedeme-li jinak, budeme mít na mysli světově nejrozšířenější softwarovou konfiguraci operační systém 5

6 Microsoft Windows, internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer a odečítač obrazovky Jaws For Windows Kategorizace Prezentací Abychom mohli v našich aplikacích řešit komplexní správu celé webové prezentace, je potřeba přizpůsobit jejich možnosti typům informací a různým pohledům, s kterými se můžeme setkat. Toto rozdělení může být užitečné i pro snížení abstraktní povahy výuky nevidomého uživatele při práci s webovým prohlížečem Účel Toto hledisko je pro návrh webové prezentace nejzajímavější, protože umožňuje celý proces tvorby výrazně zrychlit a nabízí elegantní řešení i pro méně zkušeného uživatele v této oblasti. Bohužel vše postihující popis účelů, ke kterým mohou prezentace sloužit neexistuje, a tak často implementujeme šablonovací systém splňující předpoklad, že stránky sloužící k účelu prezentace nějakého objektu budou obsahovat informace pro ten daný objekt charakteristické např. u obchodu s elektronikou očekáváme adresu prodejny, telefon a otevírací dobu Struktura Struktura ***uspořádání stránek do komplexní prezentace a navigace mezi nimi patří úkoly, na které by jsme měli klást obzvláštní důraz při návrhu. Tato struktura se často odvíjí od účelu, nicméně není to podmínkou a i např. prezentace typu vizitka nemusí být pouze jedinou stránkou. Struktura sady webových stránek je orientovaný graf, ve kterém jsou uzly jednotlivé stránky a hrany odkazy vedoucí z jedné stránky na druhou. Mezi nejběžnější patří strom, sekvence, samostatná stránka, rozcestník Univerzální v tomto ohledu je strom, protože lze skrze něj vyjádřit většinu obvyklých vztahů Přístupnost pro znevýhodněné uživatele Eticky, ale i marketingově (jde-li o stránky obchodní povahy) je vhodné, aby prezentace byla přístupná technicky či zdravotně znevýhodněným uživatelům. V zásadě rozlišujeme tři druhy přístupnosti nepřístupné, z části přístupné a přístupné. Z praktického hlediska u částečně přístupných prezentací jde o stejnou situaci jako u nepřístupných, neboť nelze zaručit, jakou informaci uživatel bude při návštěvě stránek požadovat. Rozdíl hraje pouze to, zda nepřístupná informace souvisí s tématem prezentace např. dekorativní grafika stránek není podstatná téměř v žádném kontextu. Technické bariéry vznikají uživateli, nachází-li se v nestandardním prostředí nebo používá-li zařízení s omezenými schopnostmi periferií např. světelnost displeje kapesního počítače. 6

7 Bariérami, které jsou kladeny v důsledku zdravotního postižení, se budeme zabývat podrobněji dále. Tyto bariéry vznikají z důvodu, že zdravotně postižený člověk některé standardní periferie nemůže vůbec či velmi těžce ovládat (např. myš) a často používá periférie specifické pro jeho druh postižení hlasový výstup, braillský řádek Další kategorie Prezentace můžeme dále členit podle dalších kritérií: Rozsah počet stránek, míra sdělených informací. Použité technologie Zajímá nás technologie, kterou byla prezentace vytvořena (HTML, Docbook, Macromedia Flash ). Forma prezentace V elektronických prezentacích nejsme omezeni jen na psaný text a využití multimédií pro názorné sdělení některých detailů se přímo nabízí (animace, zvuk, video ) Editory webových stránek Přestože HTML patří mezi značkovací jazyky, jejichž kód je možno číst a psát v obyčejném textovém editoru, existuje celá paleta aplikací kladoucích si za úkol uživateli psaní usnadnit Strukturní editory Mezi webdesignery jsou nejrozšířenější strukturní editory dávající plnou kontrolu nad editovaným kódem, avšak disponují nad rámec univerzálního textového editoru nástroji pro zlepšení orientace v kódu a pro zjednodušení vkládání obvyklých struktur, typických pro HT- ML, pomocí nejrůznějších šablon, klávesových zkratek či průvodců. Jejich součásti také často zahrnují kontrolu validity kódu a existence odkazů, čištění kódu od nadbytečných konstrukcí, komunikaci se serverem pro přímé uveřejňování stránek Rovněž většinou podporují přidružené technologie jako kaskádové styly nebo javascript pro dynamické HTML WYSIWYG editory WYSIWYG editory (what you see is what you get) naproti tomu nabízejí pro uživatele velmi intuitivní prostředí, které nevyžaduje jakoukoli znalost HTML, vše je editováno a zobrazováno tak, jak je uživatel zvyklý z internetového prohlížeče. Preferovanému nasazení tohoto způsobu tvorby stránek však brání několik aspektů, které mají základ v nedokonalosti generování kódu a v neznalostech uživatele (nejčastěji typografické zvyklosti), což často ústí ve stránky, jež nemohou být označeny jako platné podle obvyklých standardů. 7

8 WYSIWYM Editory Blízko pojetí WYSIWYG editorů jsou tzv. WYSIWYM editory (What You See Is What You Mean), u nichž opět dochází k odstínění zdrojového kódu od uživatele, ale je kladen důraz více na sémantiku stránky než grafickou formu. Toto logické zvýrazňování kontextu namísto grafického nejvíce rozvinul dokumentový procesor LYX. Přestože jde o nejméně obvyklý způsob tvorby stránek, vzhledem k zrakově postiženým uživatelům jde o vhodný náhled na obsah editované stránky. 3. Nevidomý uživatel a prohlížení webových stránek 3.1. Princip práce a omezení Pro další výklad je nutno zdůraznit, že prakticky nevidomý uživatel pracuje pouze s textovými daty, které jsou mu zobrazovány na braillském řádku nebo jsou vyslovovány syntetizérem řeči. Protože jak braillský řádek omezený běžně velikostí čtyřiceti znaků, tak hlasový výstup vyslovující jen informaci o aktivním prvku na obrazovce či o textu pod kurzorem, neurčí-li uživatel jinak, nejsou schopny rozumně postihnout rozmístění objektů na obrazovce v rámci globálního pohledu, je nutné grafické rozhraní, mezi něž patří i webová stránka, převést na přijatelnou formu pro tyto výstupy. Odečítač obrazovky (dále jako screenreader), má za úkol sledovat dění na obrazovce počítače a podávat uživateli výše zmíněnými způsoby informace o změnách Režimy čtení Screenreader pracuje v internetovém prohlížeči ve dvou hlavních režimech, mezi nimiž lze plynule přecházet. První, nevirtuální režim, pracuje se stránkou jako s jakýmkoli dialogovým oknem. Při pohybu po prvcích dialogu jsou procházeny odkazy a formulářové prvky je čten jejich typ a obsah. Ostatní obsah stránky není čten, je jedině možné nechat si plynule přečíst viditelnou část na obrazovce. Tento režim se také někdy nazývá jako vkládací, protože v něm můžeme vpisovat text do editačních polí a manipulovat s dalšími formulářovými prvky. V druhém, virtuálním režimu, je pro screenreader v prostředí 32-bitových Windows pomocí vrstvy MSAA zachycen obsah stránky jako DOM model. Tato stromová struktura je následně převedena dle uživatelských předvoleb a daných postupů na lineární tok textu, v němž jsou vyznačeny nejvýznamnější kontexty. Přechody mezi kontexty jsou při plynulém čtení i při procházení stránkou po řádcích či jiných úsecích oznamovány. Akce prováděné v tomto režimu jako např. aktivace odkazu, jsou posílány do nevirtuální vrstvy, kde je objektu dán fokus a je aktivována jeho akce u odkazu onclick. Rovněž je-li zjištěna změna původního dokumentu, je znovu proveden převod a obsah virtuálního prohlížeče aktualizován. 8

9 Pokud screenreader je schopen ve stránce detekovat kontexty tabulek, nadpisů, seznamů atd, nabízí horké klávesy pro přesun vpřed či vzad na nejbližší daný kontext, což umožňuje zlepšit orientaci z výše uvedených důvodů v rozsáhlých stránkách. Příklad 3.2.: Ukázka části stránky převedené screenreaderem Fakulta informatiky MU Odkaz: Grafika: Logo FI MUNI ALT+1 Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Odkaz do této stránky: Hledání Odkaz: English version» Fakulta informatiky Nadpis úrovně 2: Aktuality Seznam 2 položek Odrážka: Odkaz: Státnicové otázky pro Bc a Mgr studium Odrážka: Odkaz: Studijní program Koordinátor v oblasti ICT Konec seznamu Odkaz: Starší aktuality Nadpis úrovně 2: Fakulta Seznam 8 položek Odrážka: Odkaz: O fakultě Odkaz: ofakulte.xhtml Odrážka: Odkaz: Dlouhodobý záměr FI (pdf) Odrážka: Odkaz: Úřední deska Odkaz: (autentizovaný přístup) Odrážka: Odkaz: Dokumenty a právní normy Odrážka: Odkaz: Orgány fakulty, Odkaz: organizační struktura, Odkaz: seznamy (stránky MU) Odrážka: Odkaz: Výběrová řízení (stránky MU) Odrážka: Odkaz: Ceny získané pracovníky a studenty FI MU Odrážka: Odkaz: Hodnocení podmínek Odkaz: studenty a Odkaz: zaměstnanci Konec seznamu... 9

10 3.3. Přístupnost Přístupnost je obecně termín užívaný k vyjádření míry použitelnosti systému co nejvíce lidmi. Silně souvisí s univerzálním návrhem produktů (v našem případě webových stránek) tak, aby byly použitelné pro uživatele bez rozdílu, jestli jsou či nejsou nějak omezeni. Konsorcium W3C ve své směrnici WCAG formulovalo přístupnost do čtyř bodů: 1. Obsah musí být postřehnutelný (viditelný, pochopitelný). 2. Prvky rozhraní musí být ovladatelné. 3. Obsah a ovládací prvky stránky musí být srozumitelné. 4. Obsah by měl být natolik robustní, aby s ním bylo možno pracovat prostřednictvím současných či budoucích uživatelských prostředků (včetně asistivních technologií). Konkrétně pak potřebami a bariérami zrakově postižených uživatelů se v České republice zabývá projekt Blind friendly web při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých. Metodický návod, který je výsledkem činnosti tohoto projektu, obsahuje soubor pravidel pro zpřístupnění obsahu stránek zrakově postiženým. Pravidla jsou rozčleněna do tří úrovní, při čemž my se zmíníme o pravidlech s nejvyšší prioritou na první úrovni. Rovněž vynecháme opatření týkající se slabozrakých uživatelů, poněvadž jejich požadavky na vizuální parametry obsahu stránky nijak neovlivňují naše další směřování v této práci Přístupnost netextových informací a doplňkových technologií Jak jsme již zmínili, jelikož nevidomý uživatel výhradně pracuje s textovými informacemi, je třeba jakoukoli jinou, zvláště vizuální formu sdělení, převést na textovou alternativu. V současné době žádný ze screenreaderů nedisponuje automatizovaným převodem netextových informací, proto tyto alternativy musíme do stránky implicitně zahrnout, jde-li obzvlášť o aktivní prvky stránky - např. grafická tlačítka. Rovněž u tabulek, které nesou meta informace v grafickém znázornění, je třeba zajistit, aby linearizovaná tabulka po řádcích byla pochopitelná. Není-li možné tento požadavek splnit, musíme ji doplnit o alternativní popis. Vzhledem k poměrné náročnosti převodu webové stránky na formu použitelnou pro nevidomého uživatele jsou vynechávány všechny doplňkové technologie stránek, jako jsou Javascript, kaskádové styly, applety atd., což je zapříčiněno i faktem, že odhadnout chování takových doplňků je často nereálné. Pokud tyto technologie vyvoláním nějaké své akce ovlivňují v rozumné míře přímo obsah stránky, není použití na překážku. V ostatních případech by jsme se měli vyvarovat situací, kdy sdělovací hodnota prvku mimo rámec jazyka HTML zůstává skryta. 10

11 Orientace ve stránce a dosažitelnost informací Problém bezbariérového přístupu k linearizovaným tabulkám může být v uspokojivé většině případů řešen vhodným návrhem a rozsahem tabulky. Obecně lze říci, že pokud vlastnosti objektu jsou nasázeny do řádku a nikoli sloupce, bývá taková tabulka pochopitelná, nepřekročíli počet sloupců určitou mez. Z hlediska přístupnosti není též ideální dodnes mezi tvůrci stránek oblíbené využívání tabulky jako pravoúhlé sítě pro rozmístění objektů na stránce. Kromě toho, že nevidomý uživatel nemůže jednoduše pohledem spojit související objekty v síti, může linearizace tabulky důležité informace odsunout v textu na místo, které je při absenci dalších orientačních prvků velice nepohodlně dosažitelné. Informace v tabulkách jsou přebírány screenreaderem tak, jak následují po sobě ve zdrojovém kódu stránky. Podobnou strukturou sloužící k rozvržení stránky jsou rámy, které v zásadě nejsou překážkou, musí mít pouze vhodně zvolené popisky a napevno daný svůj účel, aby bylo snadné předvídat, do kterého rámu se nový odkaz bude otevírat. Nejdůležitější záchytné body ve stránce pro nevidomého uživatele tvoří odkazy, proto jejich text by měl být jednoznačně odlišitelný od ostatních a jeho význam musí být zřejmý i bez vyčítání okolního kontextu. Toto chování je vyvoláno zejména faktem, že pohybem pouze po odkazech a jejich aktivací se nevidomý nejrychleji naviguje na cílovou stránku, kterou dále podrobně pročítá pro dosažení požadované informace. Druhým aspektem je fakt, že všechny screenreadery nemají virtuální režim jako výchozí, a tak přepínání režimů nemusí být tak pohodlné, jak bývá obvyklé. Nevýhodu vyplývající z lineárního uspořádání stránky pro syntézu řeči a braillský řádek lze velmi efektně kompenzovat správným vyznačováním nadpisů a seznamů. Pokud nadpisy jednotlivých sekcí stránky budou korektně vyznačeny namísto zástupných vizuálních stylů, je možno díky funkcím screenreaderu po těchto nadpisech přeskakovat, a tak dosažení požadované informace ve stránce je velmi rychlé. Toto správné sémantické zvýrazňování má na nevidomého uživatele srovnatelný účinek jako příjemný grafický design na běžného uživatele návštěvník se rád vrací. Poslední orientační nesnází, jež zmíníme, jsou popisky formulářových polí. Screenreader umí uživateli oznámit správný popisek pole, je-li ten s polem svázán. Pokud tak ve zdrojovém kódu stránky učiněno není, pokoušejí se moderní screenreadery získat popisek s nejbližšího okolního textu, což nemusí vždy vést k uspokojivému výsledku Validní kód Validita kódu podle některé z norem konsorcia W3C zaručuje, že všechny funkce screenreaderu pro zpřístupnění stránky budou pracovat správně a že při zpracování DOM modelu nedojde k chybám v komunikaci mezi jednotlivými aplikačními vrstvami, které mohou vést až k zatuhnutí prohlížeče, a tak způsobit celkovou nedostupnost stránky. 11

12 4. Nevidomý uživatel a tvorba webových stránek 4.1. Dosavadní situace Hlavní překážkou pro nevidomého v používání sofistikovaných nástrojů pro tvorbu webových prezentací bývá především uživatelské rozhraní, jež je navrženo pro maximální přehlednost pracovního prostředí, což se projevuje soustřeďováním stavových informací do grafické podoby např. zvýrazňování syntaxe. V grafickém rozhraní s tímto trendem souvisí používání specifických ovládacích prvků, s nimiž si screenreader není schopen poradit v případě, kdy komponenty v prostředí Microsoft Windows nedědí své vlastnosti od těch standardních. U neznámých prvků pak není zaručitelné rozpoznání stavu, získání textového obsahu a fokusu. Také často se může celé okno aplikace z pohledu screenreaderu jevit jako jeden velký obrázek, potom přístupnost takové aplikace je prakticky nulová. Ze strukturních editorů vyhovují nevidomému uživateli pak jen ty, kde je nutná znalost jazyka HTML a kde se pracuje se zdrojovým kódem na nejnižší úrovni. Editor pouze kontroluje syntaxi, případně doplňuje koncové tagy elementů. V oblasti WYSIWYG editorů nejčastěji panuje problém s rozhraním popsaný výše. Některé screenreadery sice umí zpřístupnit Microsoft FrontPage v uspokojivé míře, ale ani toto řešení není dostatečné pro kvalitní výsledky. S HTML editory se setkáváme nejen ve formě samostatných aplikací, ale i v online modulech redakčních systémů. Pro dostupnost platí řečené výše s tím rozdílem, že i ty nejjednodušší WYSIWYG komponenty používající jako editační plochu jinak standardně přístupné plovoucí rámy, jsou prakticky neřešitelným problémem pro nevidomého uživatele Předpoklady přístupného editoru Jak jsme se mohli přesvědčit v předchozí kapitole, neexistuje editor nabízející nevidomému komfort blížící se srovnatelným zkušenostem běžného uživatele. Rovněž jsme také dospěli k závěru, že vzhledem k technikám zpřístupňování webových stránek se pojetí WY- SIWYM editoru blíží našim potřebám nejvíce. Nejdůležitějším přínosem takového editoru musí být příznivý dojem vycházející s principu WYSIWYG nástrojů a u potřeb nevidomého uživatele se soustřeďuje do tří předpokladů: 1. Nebude vyžadována přímá znalost HTML - syntaxe a tagy. 2. Zobrazovat všechny informace o dokumentu v prostém textu tak, jak je uživatel zná z virtuálních nadstaveb screenreaderů při pročítání stránky. 3. Zajistit přehlednou práci se stromovou strukturou dokumentu, což můžeme realizovat vhodným popisem elementů ve stránce a zplošťovat tak strom na dané úrovni. Vzhledem k různorodosti obsahu dokumentu nemůžeme provést plnou linearizaci vlastní pro screenreadery, neboť sémantika elementů jinak opomíjených musí být nyní uživatelem kontrolována. 12

13 Také validita kódu podle platných norem je udržována už během procesu tvorby. Nabízíme uživateli jen bezpečné funkce nevedoucí k porušení integrity dokumentu např. nedovolit vložit elementy na daném místě nepovolené. Protože takto navržený způsob práce se orientuje zejména na správnou formu dokumentu, je vhodné zajistit i správu přidružených technologií pro oživení obsahu obrázky, styly a další soubory ke stažení. I když uživatel zdrojový kód nepíše, manipuluje s dokumentem podle nastíněných pravidel na nízké úrovni, což by při editaci rozsáhlejších dokumentů mohlo vést k desorientaci. Tuto nevýhodu však lze kompenzovat zabudováním šablonovacího systému pohlížejícího na dokument jako na formulář se vstupy, které pro dosažení požadovaného výsledku jen vyplníme, nehledě na to, že lze kód šablon jednoduchým způsobem recyklovat pro různá využití. Pokud zkombinujeme šablonovací systém s prostředky pro údržbu celé prezentace, dostaneme komplexní nástroj pro tvorbu prezentací nejen s formálně správným kódem, ale i systém stránek, v nichž se bude tvůrci i návštěvníkovi dobře orientovat. 5. HTX Designer aplikace Nyní do této chvíle řečené teoretické podklady převedeme do praktické roviny demonstrací online aplikace pro tvorbu webových stránek s ohledem na nevidomé uživatele HTX Designer Základní charakteristiky Systémové požadavky Tento software je vyvinut jako online aplikace, což znamená, že je nezávislý na platformě operačního systému a že jej můžeme ovládat prakticky odkudkoli prostřednictvím webového prohlížeče. Požadavky jsou kladeny na webhosting, na kterém HTX Designer budeme chtít provozovat a kde následně budeme pomocí jeho rozhraní generovat výsledné prezentace: FTP přístup pro nahrání aplikace, její instalaci a pro dodatečné změny práv souborů s úkolem zajistit větší bezpečnost. Skriptovací jazyk PHP 5.0 a vyšší, v němž je celá aplikace napsána. Databáze MySQL 4.0 a vyšší, v níž aplikace uchovává veškerá svá data. Kombinace jazyka PHP a databáze MySQL nám zaručí, že své stránky budeme moci tímto nástrojem vytvářet na drtivé většině webhostingů na trhu a to i na těch, jež poskytují své služby zdarma. Dlouhodobé statistiky vypovídající o masovém nasazení PHP u poskytovatelů free hostingů a objektový model implementovaný v PHP 5.0 nám ručí za univerzální použitelnost s přehledným vnitřním uspořádáním. 13

14 Bezpečnost Bezpečnost námi vytvářených dokumentů je zaručena autentizovaným přístupem a uchováváním veškerých dat v databázi. Z implementačního hlediska by ukládání nehotových dokumentů přímo do XML souborů bylo jednodušší, protože by však práva datových souborů musela být nastavena pro globální zápis, nebylo by možné dokumenty ochránit proti nedovoleným modifikacím Možnosti editace značkovacích jazyků V HTX Designeru nejsme omezeni pouze na jazyk HTML, univerzální koncepce nám dovoluje vytvářet dokumenty prakticky v jakémkoli značkovacím jazyce založeném na XML. Na druhou stranu tato vlastnost od uživatele očekává, že má povědomí o minimálním základu filozofie XML dokument tvořený z elementů zanořujících se do sebe, každý element má své atributy. HTX Designer tedy není určen úplným začátečníkům s webem, nýbrž těm, zvláště nevidomým uživatelů, kteří již s tvorbou stránek mají zkušenosti, nicméně kvůli pro ně neuspokojivé situaci okolo HTML editorů jde o činnost časově náročnou s nepřesnými výsledky v důsledku ručního psaní kódu Součásti Editor schémat Abychom mohli vytvářet dokumenty dle standardů a stanovit formální definici značkovacího jazyka daného dokumentu, je třeba implementovat systém pro správu a editaci schémat. Pod pojmem schéma rozumíme soubor charakteristik elementů a jejich atributů včetně specifikace pravidel pro jejich vzájemné zanořování tak, jak je chápe např. schémový jazyk Relax NG. Vlastnosti tohoto jazyka jsou v HTX Designeru rozšířeny o uživatelsky přívětivější alternativní názvy elementů a atributů za účelem snížit nutnost znalosti tagů, jenž nemusí být vždy zřejmé, a o určení popisných atributů reprezentujících stručně obsah elementu. Příkladem využití popisných atributů mohou být elementy obrázku a odkazu. Obrázek nejlépe identifikuje jeho alternativní popisek, zatímco u odkazu jeho vlastní obsah. Základní organizační jednotkou schémata je skupina sdružující elementy či atributy a další podskupiny do tématických celků pro pozdější využití. Navíc kromě typu určujeme povinnost výskytu každého prvku a uspořádání, tedy vztah, v jakém se obsah skupiny nalézá. Rozlišujeme tři uspořádání: Sekvence Prvky v dokumentu musí následovat po sobě v analogickém pořadí jako ve skupině např. jedině pořadí hlavička, tělo, zápatí má smysl. Množina Prvky skupiny mohou být uspořádány v dokumentu v libovolném pořadí. Mix Totéž co množina, navíc však rozšířená o možnost prokládání prostým textem. 14

15 Uvedená uspořádání mají význam jen pro skupiny elementů, u atributových je pro naše potřeby jediným smysluplným uspořádáním množina. Atribut neboli vlastnost elementu je prvek napevno svázaný s nějakou atributovou skupinou. Jeho základní chování je určeno typem, typovými omezeními a předdefinovanou hodnotou, což dovoluje zajistit pro uživatele efektní zadávání jejich hodnot v podobě příslušných vstupů např. editační pole pro text, zaškrtávací pole pro logickou hodnotu. Elementy jsou vlastní stavební kameny dokumentu, jejich možnosti jsou kromě výše uvedených vlastností specifikovány přidruženými atributovými a elementovými skupinami, jež určují výčet atributů a typ povoleného obsahu elementu. Tento systém oddělení charakteristik od elementů umožňuje jednoduše dosáhnout opětné využitelnosti a zlepšení orientace v rozsáhlejších schématech. Posledním krokem k validitě dokumentu dle předepsaného schémata je identifikace namespace pro XML a úvodní hlavičky pro SGML, popř. procesní instrukce, které jsou zahrnuty v základních vlastnostech. Příklad : Ukázka organizace schémata Element: Tag: html Popis: dokument Elementová skupina: html.content Atributová skupina: html.attr Element: Tag: head Popis: hlavička Elementová skupina: head.content Atributová skupina: head.attr Element: Tag: body Popis: tělo Elementová skupina: block.content Atributová skupina: body.attr Skupina element.ref: ([id]) Skupina html.content: (head,body) Skupina html.attr: (element.ref xmlns) Skupina head.content: ([meta] [style] title) Skupina head.attr (element.ref) Skupina body.attr: (element.ref [onload]) 15

16 Správce projektů HTX Designer pro organizaci stránek v prezentaci a správu dalších přidružených objektů přispívajících ke zkvalitnění výsledku nabízí sadu níže popsaných modulů. Strukturu prezentace HTX Designer uspořádává do stromu, jenž dovoluje implementovat i ostatní struktury stránek. Každá stránka kromě vlastního dokumentu zahrnuje i sadu vestavěných a libovolně definovatelných vlastností, což s výhodou umožňuje zavést v této stromové organizaci dědičnou konfiguraci. Daná stránka dědí vlastnosti rodičovské stránky, nejsou-li předefinovány, a může být doplněna o vlastnosti nové. Tímto způsobem lze zavést jednoznačné vazby mezi souvisejícími stránkami a vytvořit pro každou z nich charakteristický kontext. Kompenzací vůči nízké úrovni editace dokumentu je šablonovací systém dovolující vkládat opakující se bloky stránek a ušetřit si tak práci. Recyklací kódu však možnosti šablon nekončí. Parametrizované vstupy ovlivňují chování šablony a na povolených místech i její obsah. Navíc vložená šablona je vkládána jako odkaz, což umožňuje promítnout změny na všech vložených místech. Správně vyznačený dokument není vše, a tak HTX Designer disponuje doplňkovým editorem CSS stylů. Každý styl má vazbu k elementům, které ovlivňuje, a tak je lze lehce dohledat. Protože tento modul je myšlen jako doplněk, není kromě syntaxe zajištěna další validita stylů z hlediska pravidel a jejich hodnot. Velice podobným způsobem, jakým je řešena správa stylů, probíhá údržba externích odkazů, jejichž spojování s příslušnými místy v dokumentech zaručuje aktuálnost dat a synchronizaci. Analogicky je postupováno u správy dalších souborů (např. obrázků), kde jsou opět zachovány vazby mezi souborem a elementem v dokumentu. Import těchto dat probíhá přímo přes rozhraní HTX Designeru. Soubory jsou pro přehlednost tříděny do několika složek. Příklad : Využití dědičnosti v hierarchii stránek /uvod = nadpis: Prodej elektroniky; Šablona: obchod /uvod/kontakty = Nadpis: Kontakty; (šablona se dědí z rodičovské stránky) Editor dokumentů Editor dokumentů slouží k vlastní editaci stránek nebo šablon. Jeho rozhraní je rozčleněno do několika sekcí, jež umožňují manipulaci s elementem a podávají informace o jeho okolí, vlastních atributech a podelementech. Kontext elementu je zachycen ve dvou pohledech. První pohled ukazuje cestu dokumentem od kořene až k aktuálnímu elementu a druhý ve dvou fázích nad a pod jeho vlastnostmi zachycuje elementy na stejné úrovni, které mu předcházejí, resp. po něm následují. Mezi tyto kontextově-navigační prvky patří i výčet podelementů, tedy obsah, který element obaluje. Všechny elementy navigace jsou odkazovatelné, což znamená, že jednoduše můžeme na ně přecházet. Přesto pro komfort je ovládání kontextu doplněno o přesun na kořenový, rodičovský, předchozí a následující element. 16

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH WWW STRÁNEK PRO INTEGRACI HANDICAPOVANÝCH STUDENTŮ NA ZÁPADOČESKÉ

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

Metodický pokyn. Verze 1.00

Metodický pokyn. Verze 1.00 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů Pavla Bubáková Bakalářská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu. České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY NÁVRH A REALIZACE ŠABLON V REDAKČNÍM SYSTÉMU JOOMLA! BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Vaník Informatika se zaměřením na

Více