Instrukcja obsługi OV-TB-08 III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja obsługi OV-TB-08 III"

Transkript

1 Instrukcja obsługi OV-TB-08 III

2 Szybki start Obsługa baterii i jej ładowanie Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy je w pełni naładować. Podłącz zasilacz-ładowarkę do gniazda DC, a urządzenie zacznie się ładować. [ WSKAZÓWKI ] : Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator polimerowy. Do jego ładowania należy używać tylko określonej ładowarki. W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, należy raz w miesiącu naładować je, a następnie rozładować, tak aby uniknąć głębokiego rozładowania. Kiedy urządzenie wyłączy się z powodu słabej baterii, należy podłączyć je do ładowarki. Urządzenie wyemituje komunikat "niski poziom baterii" lub "ładowanie". Należy poczekać chwilę, aż moc baterii będzie na tyle wystarczająca, aby urządzenie mogło przejść do widoku interfejsu głównego. Wbudowany polimerowy akumulator powinien być regularnie ładowany. Uszkodzenia spowodowane przez nadmierną eksploatację akumulatora nie są uwzględniane w gwarancji.

3 Włączanie i wyłączanie Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (Power), a urządzenie rozpocznie proces uruchamiania systemu Android: System przejdzie do domyślnego widoku interfejsu głównego. Wyłączanie: Wciśnij przycisk zasilania (Power), pojawi się okno z opcjami do wyboru, wybierz "Wyłącz", a następnie kliknij OK, aby bezpiecznie wyłączyć urządzenie.

4 Połączenie z komputerem PC Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do komputera za pośrednictwem załączonego w zestawie przewodu USB, który należy wpiąć do gniazda micro USB (OTG) urządzenia. Umożliwia to przesył danych poprzez porty USB. Można obsługiwać pliki poprzez komputer PC. Gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo, w obszarze powiadomień na pasku stanu można zobaczyć następującą ikonę Kliknij aby przejść do kolejnego okna: Kliknij, teraz urządzenie może już przesyłać pliki z oraz do

5 komputera. Uwaga: Urządzenie obsługuje również format FAT32 urządzeń zewnętrznych, na przykład pamięci USB lub kart Micro SD do przesyłu danych. Wprowadzenie do interfejsu Dolny pasek interfejsu A. Ikona stanu połączenia WiFi Ikona zostanie wyświetlona w przypadku nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową WiFi. B: Ikona połączenia OTG Wyświetlana jest gdy urządzenie zostanie podłączone do komputera. C. Wyświetlanie godziny/minuty Wyświetla aktualny, ustawiony wcześniej czas systemu (godzinę/minuty). D. Ikona stanu baterii: Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii oraz informuje o trwaniu procesu ładowania. E. Ikony: Menu, Interfejs główny, Powrót, przyciski wirtualne Menu interfejsu głównego Wciśnij ikonę Menu urządzenia, aby wyświetlić menu interfejsu głównego, jak na obrazku poniżej:

6 Tapeta: Pozwala na zmianę tła pulpitu przez użytkownika. Zarządzanie aplikacjami: Wyświetla listę wszystkich aplikacji. Ustawienia systemowe: Szybki dostęp do ustawień systemowych. Operacje podstawowe Kliknij ikonę "Ustawień" w oknie główny m aplikacji. Wyświetlony zostanie interfejs ustawień systemowych, jak na obrazku poniżej:

7 Dostosuj funkcje poszczególnych elementów, takich jak: sieci bezprzewodowe i przewodowe, wyświetlacz, ustawienia daty i godziny, informacje o urządzeniu itp. Ustawienia daty i godziny Kliknij "Data i godzina", aby przejść do i nterfejsu ich ustawień: Wybieraj poszczególne parametry, aby je ustawić: datę, strefę czasową, godzinę i minuty, format wyświetlania godziny i minut, format wyświetlania daty oraz inne. Na przykład, wybierz ustawienia daty i postępuj jak niżej: Wciśnij + aby zwiększyć o 1 jednostkę, wciśnij - aby zmniejszyć o 1 jednostkę. Możliwe jest także wpisanie numeru, poprzez włączenie trybu wprowadzania znaków i liter. Kliknij na numer aby wyświetlić okno wpisywania. Po wprowadzeniu właściwej daty kliknij "Gotowe", aby zakończyć jej ustawianie. Ustawienia wyświetlacza W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz", aby przywołać okno ustawień wyświetlacza, następnie wybierz opcję "Jasność" i przesuwaj suwak jasności, aby dostosować ten parametr, jak na obrazku poniżej:

8 Kliknij "Tryb uśpienia", aby ustawić czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Aby "obudzić" urządzenie wystarczy wcisnąć krótko przycisk zasilania (Power). Gdy ekran jest zablokowany, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami, aby go odblokować. Połączenie bezprzewodowe: Kliknij ikonę "Ustawień" w menu głównym, a następnie w interfejsie ustawień kliknij WiFi. Przesuń pasek opcji WiFi do pozycji "Włączony" (ON), a wbudowany moduł WiFi urządzenia rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci.

9 Kliknij na dowolną wyszukaną sieć. Wyświetlone zostanie okno dialogowe. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby skonfigurować połączenie WiFi. Niektóre szyfrowane sieci wymagają wprowadzenia odpowiedniego hasła, aby móc ustanowić połączenie, jak na obrazku poniżej: Instalacja i deinstalacja aplikacji Instalacja aplikacji 1. Przed rozpoczęciem instalacji aplikacji, należy w oknie ustawień bezpieczeństwa aktywować opcję "Aplikacje z nieznanych źródeł", aby umożliwić instalację aplikacji spoza rynku.

10 2. Skopiuj plik instalacyjny aplikacji (APK) do karty Micro SD lub pamięci flash NAND. 3. Za pośrednictwem Menadżera Plików kliknij skopiowany plik instalacyjny (APK) aby rozpocząć instalację danej aplikacji. Odinstalowywanie aplikacji Klikaj odpowiednio "Ustawienia - Aplikacje - Pobrane", następnie wybierz dane wcześniej zainstalowane aplikacje, które chcesz odinstalować. Inny sposób to przejście do ekranu aplikacji/menu, a następnie wciśnięcie i przytrzymanie ikony danej aplikacji (tej, która ma zostać usunięta). System przejdzie do widoku interfejsu głównego z ikoną kosza. Trzymając wciąż ikonę aplikacji, należy przeciągnąć ją, a następnie upuścić na ikonkę kosza. Wyświetlone zostanie okno deinstalacji. Przeglądarka Gdy tablet jest podłączony do sieci, otwórz aplikację przeglądarki internetowej i wpisz adres URL strony, którą chcesz wyświetlić.

11 Odtwarzacz wideo: Oglądanie filmów w sieci: Produkt obsługuje HTML5 - odtwarzanie wideo w si eci. Oglądanie plików wideo z dysków lokalnych: Kliknij ikonę Wideo. Odtwarzacz automatycznie wykryje obsługiwane pliki filmów, zapisane na dysku lokalnym lub karcie micro SD. Zaznacz plik wideo, który ma zostać odtworzony. Odtwarzacz muzyki: Kliknij ikonę Muzyki aby przejść do interfejsu odtwarzacza plików muzycznych. Kliknij na te pliki, które mają zostać odtworzone.

12 Przeglądarka zdjęć: Kliknij "Galeria", aby otworzy ć przeglądarkę zdjęć. Wy świetlona zostanie lista wszy stkich dostępny ch zdjęć i plików wideo. Zaznacz dany plik obrazu. Pojawi się interfejs przeglądania, jak na obrazku poniżej:

13 Kamera Kliknij ikonę kamery w menu aplikacji, jak na obrazku poniżej: Klikaj przycisk migawki aparatu, aby robić zdjęcia lub nagrać wideo. Nagrywanie dźwięku Kliknij ikonę rejestratora dźwięku poniżej: w menu aplikacji, jak na obrazku

14 Uwaga: Kliknij przycisk "Nagraj",aby rozpocząć nagrywanie, a następnie, gdy chcesz zakończyć nagrywanie, kliknij "Stop". Najczęściej zadawane pytania: Android Pytanie: Jaką wersję systemu operacyjnego Android posiada moje urządzenie? Odpowiedź: 4,0 Pytanie: Co to jest APK? Odpowiedź: APK to akronim pakietu instalacyjnego aplikacji przeznaczonej na system Android Pytanie: Skąd wziąć pliki APK? Odpowiedź: Można zainstalować je za pośrednictwem komputera lub pobrać je ze sklepów Android. Pytanie: Czy mogę korzystać z własnych adresów aby wysyłać / odbierać wiadomości ? Odpowiedź: Urządzenie obsługuje konta POP3 i SMTP. Niektóre darmowe konta nie są obsługiwane przez urządzenia mobilne. Skontaktuj się z dostawcą poczty elektronicznej, aby sprawdzić, czy Twoje konto jest obsługiwane. Pytanie: Które z kart multimedialnych są kompatybilne z moim urządzeniem? Odpowiedź: karty micro SD oraz TF.

15 Muzyka Pytanie: Jaki rodzaj plików muzycznych mogę odtwarzać na moim urządzeniu? Odpowiedź: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE, WAV Photos Pytanie: Jaki rodzaj plików obrazów mogę odtwarzać na moim urządzeniu? Odpowiedź: JPG, JPEG, BMP, JPG oraz PNG. Wideo Pytanie: Jaki rodzaj plików wideo mogę odtwarzać na moim urządzeniu? Odpowiedź: AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV, WMV,MKV(max 1080p full HD video). Połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi) Pytanie: Czy konieczne jest posiadanie karty Wi-Fi do łączenia się z Internetem? Odpowiedź: Nie. Urządzenie posiada wbudowaną kartę Wi -Fi. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podczas korzystania z tabletu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu zmniejszone zostanie ryzyko pożaru, obrażeń, oraz porażenia prądem elektrycznym. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Należy chronić przewód zasilania. Należy tak ulokować przewody zasilania, aby nie były one narażone na nadepnięcie lub przyciśnięcie przez przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce, w którym przewód

16 łączy się z urządzeniem. Należy używać tylko zasilacza dołączonego do produktu. Stosowanie innego zasilacza powoduje utratę gwarancji. Nie należy zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Należy czyścić urządzenie. Należy delikatnie obchodzić się z wyświetlaczem. Aby wyczyścić odciski palców lub kurz z ekranu, zalecamy stosowanie miękkiej, suchej szmatki, np. takiej jak ściereczka do czyszczenia obiektywu aparatu.

17 English User Manual OV-TB-08 III

18 Quick Start Battery management and charging Before using this device, please charge it fully. Put the charger adapter into the DC jack, the device will start to charge. TIPS : This device adopts built-in polymer battery. Only the specified charger should be used. If you do not use this device for a long time, please charge/release it once per month to avoid deep discharge. When it is power off because of low battery, connect to the charger, the device will indicate low power or charging, please wait for a second until the machine can turn to the main interface once the power is enough. The built-in polymer battery should be charged regularly. The damage caused by battery over-consuming is not included in the warranty.

19 Boot andshutdown Boot: Press and hold the power button, the system will enter the boot process System has been started, entering the Android system: The system enters the default home interface. Shutdown: Press the power button, pop-up device options, select Power off, Click OK, you can safely shut down. Connect with PC By micro USB (OTG) interface of the device, you can connect with PC by micro

20 USB cable attached with the device. USB Data transferring is available. You can operate the files through the PC. When your device is connected successfully, to pull up the notification area of the status bar, can see the following icon Then click to enter the next screen: Click, then the device can transfer data with PC. Note: The device also supports the FAT32 format for external devices, for example U disk, Micro SD card to Transfer data.

21 Interface Introduction Bottom bar of the Interface A. WIFI signal status icon: If connected to the WIFI wireless network, the icon will be displayed B. OTG connect icon: If the device connected to the PC, will show the OTG connected icon. C. Time display: Display the time of the current system, which has been se t. D. Battery status icon: Displays the current battery level and the charging status. E. Menu, Home, Back, virtual buttons The HOME Screen menu Press the menu icon on the device, it will display a home screen menu as following, Wallpaper: It let users change the wallpaper. Manage apps: It opens a list of all

22 applications. System Settings: Fast access to system settings. Basic Operation Click the "Settings" icon setting interface, as shown below, in the main applications area, y ou can open the sy stem Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc.

23 Date and time settings: Click "Date & time" to enter the Date and time settings interface: Select to set the date, select the time zone, set the time, time format, date format and other information. For example, choose to set the date, as follows: Select +: to increase by 1 unit, Select - : to reduce by 1 unit. Also you can type the number by entering the input mode. Tap on the number to open. After typing the correct date tap Done to set the Date. Display settings In the settings interface choose "Display" to show the display settings screen, select "Brightness", pull the progress bar to adjust the brightness, as below:

24 Click Sleep set the time after which the device will put itself into sleep mode. You can press power key to wake up the device. When display shows "Screen locked" interface, follow the prompts to unlock it. Wireless Connection: Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen and click Wi -Fi. Turn on Wi-Fi switch, the Wi-Fi module built-in the device will search for available networks. Click on one of them and a dialog will appear, please follow the prompts to complete the WIFI network configuration.

25 Some encrypted network, need to enter a valid key. As shown below: Applications install and uninstall Install applications 1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non Market apps. 2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH. 3. Click the copied APK through File Manager application to start the installation.

26 Uninstall applications Click on the item "Settings Apps Downloaded, select the appropriate application that has been installed, click the applications which you need to uninstall. Another way is to enter the applications screen/menu and press and hold one of the applications. Then the main screen will ap pear with a trash icon. While holding one of the applications drag it onto the trash and an uninstallation dialog will appear. Browser When the tablet is connected to a network, open the Web browser application and enter the desired URL.

27 Video player: Online v ideo: The product supports HTML5 online video playback. Local v ideo: Click the Video Icon. The Player can loading new albums and photos automatically which stored in local disk or micro SD card, then select the videos to playback Music player: Click the music icon you can enter the music player interface. Click the music files you will enter the player to play music.

28 Photo Browser Click Gallery to open Photo Browser directly, there will be a list of all images and v ideo f iles. Select a picture file and enter the picture playback interface, as shown below.

29 Camera Click the Camera icon in the applications menu, as shown below Click the camera shutter to take photos or videos. Sound Recorder Click the recorder icon in the applications menu, as show below:

30 Note: Select "Record" "Stop". button to record, when it is completed, select Frequently Asked Questions Android Q: What Android OS v ersion is on my Dev ice? A: 4.0 Q: What is APK? A: APK is Android Package acronym that Android installation package. Q: How to obtain the APK? A: You can download via PC-side installation, you can also "Android market" online to download and install. Q: Can I use any of my personal addresses to send/receive ? A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free accounts are not supported on mobile devices. Check with your provider to see i f you account is supported. Q: Which media cards are compatible with my Dev ice? A: micro SD cards or TF cards. Music Q: What type of music files can I play on my dev ice? A: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE, WAV Photos

31 Q: What type of photo files can I v iew on my dev ice? A: JPG, JPEG, BMP, JPG and PNG. Video Q: What type of v ideo files can I play on my dev ice? A: AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV,MKV(max 1080p full HD video). Wi-Fi Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet? A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device. Important Safety Precautions Always follow these basic safety precautions when using your Tablet. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury. Do not expose this product to rain or moisture. Keep the device out of direct sunlight and heat sources. Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device. Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty. Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Clean your Device Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

32 Český Uživatelská příručka OV-TB-08 III

33 Stručný popis Péče o baterii a nabíjení Před použitím zařízení ho prosím plně nabijte. Zasuňte nabíječku do DC konektoru a zařízení se začne nabíjet. TIPY : Toto zařízení má zabudovanou polymerovou baterii. Měla by být používána pouze nabíječka pro to určená. Pokud zařízení nepoužíváte po delší dobu, prosím nabijte/vybijte ji jednou za měsíc pro předejití poškození baterie. Pokud se zařízení vypne kvůli slabé baterii, připojte nabíječku. Zařízení by mělo indikovat slabou baterii nebo nabíjení. Prosím počkejte chvilku, dokud zařízení se nepřepne do hlavního prostředí, když bude baterie dostatečně nabitá. Zabudovaná polymerová baterie by měla být nabíjena pravidelně. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené přebíjením.

34 Zapnutí a vypnutí Zapnutí: Zmáčkněte a držte tlačítko zapnout. Systém naskočí a vstoupí do systému Android: Systém vstoupí do výchozího domovského rozhraní. Vypnutí: Zmačkněte tlačítko zapnout, vyskočí nabídka, vyberte Vypnout, Klikněte na OK, a můžete zařízení bezpečně vypnout. Propojení s PC Pomocí mikro USB (OTG) rozhraní zařízení můžete propojit zařízení s PC.

35 Zařízení umožňuje přenos dat pomocí USB. Můžete spravovat soubory pomocí PC. Pokud je zařízení úspěšně připojeno vyskočí na spodním panelu následující ikonka. Klikněte na pro vstup do následující obrazovky: Klikněte na, než budete převádět data do PC. Poznámka: zařízení také podporuje formát FAT 32 pro externí zařízení, na př. Mikro SD pro přenos dat.

36 Úvod do rozhraní Spodní lišta rozhraní A. Ikona pro signál WIFI: Jestliže je zařízení připojené k bezdrátové síti WIFI, zobrazí se tato ikona. B. OTG ikona připojení: Jestliže je zařízení připojeno k PC, zobrazí se tato ikona OTG. C. Zobrazení času: Čas je zobrazován pomocí způsobu, který byl nastaven. D. Ikona pro stav baterie: Zobrazuje současný stav baterie a stav nabití. E. Menu, Hlavní stránka, Zpět, virtuální tlačítka Menu hlavní obrazovky Zmáčkněte ikonu menu na zařízení, zobrazí se menu hlavní obrazovky jak je ukázáno dole. Tapeta: Uživatel si může vybrat tapetu.

37 Správa aplikací: Otevře seznam všech aplikací. Nastavení systému: Rychlý přístup do rozhraní pro nastavení systému. Základní ovládání Klikněte na ikonu Nastav ení sy stému, jak je zobrazeno dole. v hlav ní nabídce, můžete otev řený nastav ení Vyberte vhodnou akci pro relevantní věci jako jsou: bezdrátové připojení a sítě, Zobrazení a nastavení času, atd.

38 Nastavení data a času: Klikněte na Datum a čas pro vstup do rozhraní pro nastavení: Vyberte datu, časové pásmo, nastavte čas, formát času, datový formát a jiné údaje. Například tak jako je ukázáno dole: Vyberte +: Pro zvýšení o 1, Vyberte - : pro zmenšení o 1. Také můžete v režimu vstupu napsat číslo ručně. Kliknětě na číslo pro otevření. Po napsání klikněte na Hotovo pro nastavení Data. Nastavení zobrazení V rozhraní nastavení vyberte Zobrazení pro zobrazení obrazovky nastavení, vyberte Jas, vyskočí posuvník pro nastavení jasu, jak vidíte na následující obrazovce:

39 Klikněte na Sleep, pro nastavení času, po kterém se zařízení přepne do spánkového režimu. Můžete také zmáčknout tlačítko zapnout pro vzbuzení zařízení. Když displej zobrazí rozhraní Obrazovka uzamčena, následujte pokyny pro odemčení. Bezdrátové připojení: Klikněte na ikonu Nastavení v hlavním menu, jdete na obrazovku Nastavení a klikněte na Wi-Fi. Zapněte Wifi, zabudovaný modul Wi -Fi vyhledá všechny sítě. Klikněte na jedno z nich a vyskočí dialogové okno, následujte pokyny a dokončete tak konfigurace sítě WIFI. Některé zaheslované sítě vyžadují vložení hesla. Jak je ukázáno na následujícím

40 obrázku: Instalace a odinstalace aplikací Instalace aplikací 1. Prvně byste měli vybrat Neznámé zdroje, které vám umožní instalaci aplikací mimo Obchod Play. 2. Zkopírujte instalační soubor APK na micro SD nebo zabudovanou FLASH paměť. 3. Klikněte na zkopírovaný soubor APK ve Správci Aplikací pro spuštění aplikace.

41 Odinstalace aplikací Klikněte na Nastavení Aplikace Stahování, vyberte vhodnou aplikaci, která má být odinstalována. Jiná možnost je vstoupit do aplikací pomocí obrazovka/menu a držet jednu z aplikací. Pak se na hlavní obrazovce zobrazí ikonka koše. Zatímco budete držet jednu ikonku tak jí přetáhnete do koše a zobrazí se odinstalační dialog. Prohlížeč Když je tablet připojen do sítě, otevře se Webový prohlížeč a vložíte požadovanou URL.

42 Video přehrávač: Online v ideo: Zařízení podporuje HTML5 online přehrávání. Místní v ideo: Klikněte na ikonu Videa. Přehrávač načtě automaticky alba a fotky, které jsou uloženy na disku nebo mikrokartě, poté si vyberte video, které chcete přehrát Přehrávač hudby: Klikněte na ikonu vstoupíte do rozhraní pro poslech hudby. Klikněte na hudební soubory a tím vstoupíte do přehrávání hudby.

43 Prohlížení fotek Klikněte na Galerii pro otev ření Prohlížeče f otek, zobrazí se seznam obrázků a v ideo souborů. Vyberte obrázek a vstupte do rozhraní přehrávače, jak je zobrazeno dole.

44 Fotoaparát Klikněte na ikonu fotoaparátu v menu aplikací, jak je zobrazeno dole Klikněte na spoušť foťáku pro focení nebo nahrávání videa. Nahrávání zvuku Klikněte na ikonu nahrávání v menu aplikací, jak je zobrazeno dole:

45 Poznámka: Vyberte tlačítko nahrávat vyberte Stop. pro nahrávání, když je hotové Často Kladené Dotazy Android Otázka: Jaká v erze OS je na mám zařízení? Odpověď: 4.0 Otázka: Co je odpov ěď APK? Odpověď: APK je akronym pro Instalační balíček android. Otázka: Jak získat APK? Odpověď: Můžete ji stáhnout pomocí PC, také pomocí online Obchodu pro stažení a instalaci. Otázka: Můžu použít nějakou z mých osobních ov ých adres pro posílání/přijímání ů? Odpověď: Zařízení podporuje POP3 a SMTP účty. Nějaké ové účty zdarma nepodporují mobilní zařízení. Zkontrolujte, jestli poskytovatel u váš účet podporuje. Otázka: Které karty jsou kompatibilní se zařízením? Odpověď: micro SD karty nebo TF karty. Hudba Otázka: Které typy souborů můžu přehráv at na mém zařízení? Odpověď: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE, WAV

46 Otázka: Které typy fotek můžu zobrazov at na mém zařízení? Odpověď: JPG, JPEG, BMP, JPG a PNG. Video Otázka: Které typy v idea můžu přehráv at na mém zařízení? Odpověď: AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV, WMV,MKV(max 1080p full HD video). Wi-Fi Otázka: Potřebuje Wi-Fi adaptér pro připojení k Internetu? Odpověď: Ne. Wi-Fi adaptér je zabudován. Důležitá bezpečnostní varování Dodržujte následující varovaná když používáte Tablet. Snížíte tím riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti. Mějte zařízení mimo přímé sluneční záření a zdrojů tepla. Chraňte konektor. Napájecí šňůry umístěte tak, že si po nich nebudete šlapat nebo nebudou stlačovány. Věnujte zvlášť pozornost místu, kde zapojujete konektor. Použijte pouze AC adaptér dodávaný k zařízení. Použitím jiného adaptéru porušíte záruku. Neodstraňujte kryt. Nejsou pod ním žádné části pro údržbu uživatelem. Vyčistěte vaše zařízení. Čistěte jemně obrazovku. Pro očištění otisku prstů nebo prachu z obrazovky, doporučujeme proto látky, které nepoškrábají povrch a jsou měkké, jako jsou čistící látky na čočky.

47 Slovenčina Uživatelská příručka OV-TB-08 III

48 Stručný popis Starostlivosť o batériu a nabíjanie Pred použitím zariadenia ho prosím plne nabite. Zasunťe nabíjačku do DC konektoru a zariadenie sa začne nabíjať. TIPY : Toto zariadenie má zabudovanú polymérovú batériu. Mala by byť používaná iba nabíjačka na to určená. Pokiaľ zariadenie nepoužívate po dlhšiu dobu, prosím nabite/vybite ju raz za mesiac kvôli predídeniu poškodenia batérie. Pokiaľ sa zariadenie vypne kvôli slabej batérií, pripojte nabíjačku. Zariadenie by malo indikovať slabú batériu alebo nabíjanie. Prosím počkajte chvíľku, pokiaľ sa zariadenie neprepne do hlavného prostredia, keď bude batéria dostatočne nabitá. Zabudovaná polymérová batéria by mala byť nabíjaná pravidelne. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené prebíjaním.

49 Zapnutie a vypnutie Zapnutie: Stlačte a držte tlačítko zapnúť. Systém naskočí a vstúpi do systému Android: Systém vstúpi do východzieho domovského rozhrania. Vypnutie: Stlačte tlačítko zapnúť, vyskočí ponuka, vyberte Vypnúť, Kliknite na OK, a môžete zariadenie bezpečne vypnúť. Propojenie s PC Pomocou mikro USB (OTG) rozhrania zariadenie môžete prepojiť s PC.

50 Zariadenie umožňuje prenos dát pomocou USB. Môžete spravovať súbory pomocou PC. Pokiaľ je zariadenie úspešne pripojené, vyskočí na spodnom paneli následujúca ikonka. Kliknite na pre vstup do nasledujúcej obrazovky: Kliknite na, predtým než budete prevádzať dáta do PC. Poznámka: zariadenie tiež podporuje formát FAT 32 pre externé zariadenia, napr. Mikro SD pre prenos dát.

51 Úvod do rozhrania Spodná lišta rozhrania A. Ikona pre signál WIFI: Ak je zariadenie pripojené k bezdrátovej sieti WIFI, zobrazí sa táto ikona. B. OTG ikona pripojenia: Ak je zariadenie pripojené k PC, zobrazí sa táto ikona OTG. C. Zobrazenie času: Čas je zobrazovaný pomocou spôsobu, ktorý bol nastavený. D. Ikona pre stav batérie: Zobrazuje súčasný stav batérie a stav nabitia. E. Menu, Hlavná stránka, Späť, Virtuálne tlačidlá Menu hlavnej obrazovky Stlačte ikonu menu na zariadení, zobrazí sa menu hlavnej obrazovky ako je ukázané dole. Tapeta: Užívateť si môže vybrať tapetu.

52 Správa aplikácií: Otvorí zoznam všetkých aplikácí. Nastavenie systému: Rýchly prístup do rozhrania pre nastavenie systému. Základné ovládánie Kliknite na ikonu Nastav enia sy stému meniť, ako je zobrazené dole. v hlav nej ponuke, môžete otv orené nastav enia Vyberte vhodnú akciu pre relevantné veci ako sú: bezdrátové pripojenia a siete, Zobrazenie a nastavenie času, atď.

53 Nastavenia dátumu a času: Kliknite na Dátum a čas pre vstup do rozhrania pre nastavenia: Vyberte dátum, časové pásmo, nastavte čas, formát času, formát dátumu a iné údaje. Napríklad tak ako je ukázané dole: Vyberte +: Pre zvýšenie o 1, Vyberte - : pre zmenšenie o 1. Tiež môžete v režime vstupu naísať číslo ručne. Kliknite na číslo pre otvorenie. Po napísaní kliknite na Hotovo pre nastavenie Dátumu. Nastavenie zobrazenia V rozhraní nastavení vyberte Zobrazenie pre zobrazenie obrazovky nastavení, vyberte Jas, vyskočí posuvník pre nastavenie jasu, ako vidíte na následujúcej obrazovke:

54 Kliknite na Sleep, pre nastavenie času, po kterom se zariadenie prepne do spánkového režimu. Môžete tiež stlačiť tlačidlo zapnúť pre zobudenie zariadenia. Keď displej zobrazí rozhranie Obrazovka uzamknutá, nasledujte pokyny pre odomknutie. Bezdrátové pripojenie: Kliknite na ikonu Nastavenia v hlavnom menu, choďte na obrazovku Nastavenia a kliknite na Wi-Fi. Zapnite Wifi, zabudovaný modul Wi-Fi vyhľadá všetky siete. Kliknite na jednu z nich a vyskočí dialógové okno, nasledujte pokyny a dokončite tak konfiguráciu siete WIFI.

55 Niektoré zaheslované siete vyžadujú vloženie hesla. Ako je ukázané na následujúcom obrázku: Inštalácia a odinštalácia aplikácií Inštalácia aplikácií 1. Najprv by ste mali vybrať Neznáme zdroje, ktoré Vám umožnia inštaláciu aplikácií mimo Obchod Play. 2. Skopírujte instalačný súbor APK na micro SD al ebo zabudovanú FLASH pamäť. 3. Kliknite na skopírovaný súbor APK v Správcovi Aplikácií pre spustenie aplikácie.

56 Odinštalácia aplikácií Kliknite na Nastavenia Aplikácie Sťahovanie, vyberte vhodnú aplikáciu, ktorá má byť odinštalovaná. Iná možnosť je vstúpiť do apliká cií pomocou obrazovka/menu a držať jednu z aplikácií. Potom sa na hlavnej obrazovke zobrazí ikonka koša. Zatiaľčo budete držať jednu ikonku tak ju pretiahnete do koša a zobrazí sa odinštalačný dialóg. Prehliadač Keď je tablet pripojený do siete, otvorí sa Webový prehliadač a vložíte požadovanú adresu URL.

57 Video prehrávač: Online v ideo: Zariadenie podporuje HTML5 online prehrávanie. Miestne v ideo: Kliknite na ikonu Videa. Prehrávač načíta automaticky albumy a fotky, ktoré sú uložené na disku alebo mikrokarte, potom si vyberte video, ktoré chcete prehrať. Prehrávač hudby: Kliknite na ikonu vstúpite do rozhrania pro počúvanie hudby. Kliknite na hudobné súbory a tým vstúpite do prehrávania hudby.

58 Prehliadanie fotiek Kliknite na Galériu pre otv orenie Prehliadača f otiek, zobrazí sa zoznam obrázkov a v ideo súborov. Vyberte obrázok a vstúpte do rozhrania prehrávača, ako je zobrazené dole.

59 Fotoaparát Kliknite na ikonu fotoaparátu v menu aplikácií, ako je zobrazené dole Kliknite na spúšť foťáku pre fotenie alebo nahrávanie videa. Nahrávanie zvuku Kliknite na ikonu nahrávania v menu aplikácií, ako je zobrazené dole:

60 Poznámka: Vyberte tlačítko nahrávať vyberte Stop. pre nahrávanie, keď je hotové Často Kladené Otázky Android Otázka: Aká v erzia OS je na mojom zariadení? Odpoveď: 4.0 Otázka: Čo je odpov eď APK? Odpoveď: APK je akronym pre Inštalačný balíček android. Otázka: Ako získať APK? Odpoveď: Môžete ich stiahnuť pomocou PC, tiež pomocou online Obchodu pre stiahnutie a inštaláciu. Otázka: Môžem použiť nejakú z mojich osobných ových adries pre posielanie/prijímanie ov? Odpoveď: Zariadenie podporuje POP3 a SMTP účty. Niektoré ové účty zdarma nepodporujú mobilné zariadnia. Skontrolujte, či poskytovateľ u váš účet podporuje. Otázka: Ktoré karty sú kompatibilné so zariadením? Odpoveď: micro SD karty alebo TF karty. Hudba Otázka: Ktoré typy súborov môžem prehráv ať na mojom zariadení? Odpoveď: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE, WAV

61 Otázka: Ktoré typy fotiek môžem zobrazov ať na mojom zariadení? Odpoveď: JPG, JPEG, BMP, JPG a PNG. Video Otázka: Ktoré typy v idea môžem prehrávať na mojom zariadení? Odpoveď: AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV, WMV,MKV(max 1080p full HD video). Wi-Fi Otázka: Potrebujem Wi-Fi adaptér pre pripojenie k Internetu? Odpoveď: Nie. Wi-Fi adaptér je zabudovaný. Dôležité bezpečnostné varovania Dodržujte nasledujúce varovania keď používate Tablet. Znížite tým riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Majte zariadenie mimo priame slnečné žiarenie a zdrojov tepla. Chráňte konektor. Napájacie šnúry umiestni te tak, že si po nich nebudete šlapať alebo nebudú stláčané. Venujte obzvlášť pozornosť miestu, kde zapájate konektor. Použite iba AC adaptér dodávaný k zariadeniu. Použitím iného adaptéru porušíte záruku. Neodstraňujte kryt. Nie sú pod ním žiadne časti pre údržbu užívateľom. Vyčistite vaše zariadenie. Čistite jemne obrazovku. Pre očistenie otlačkov prstov al ebo prachu z obrazovky, doporučujeme látky, ktoré nepoškrábu povrch a sú mäkké, ako sú čistiace látky na čočky.

62 Romana Manual de utilizare OV-TB-08 III

63 Sart rapid Administrarea bateriei si incarcarea Inainte de ultilizarea acestui dispozitiv, va rugam sa -l incarcati la maxim. Puneti adaptorul incarcatorului in mufa jack DC. Dispozitivul va incepe sa se incarce. [ PONTURI ] : - Acest dispozitiv adopta o baterie incorporate polimer. Doar incarcatorul specificat ar trebui sa fie utilizat. - Daca nu folositi dispozitivul pentru o perioada mai lung a de timp, va rugam sa-l incarcati odata pe luna pentru a evita descarcarea completa - Cand este cu energie putin din cauza descarcarii bateriei, va rugam sa-l incarcati. Dispozitivul va afisa putere scazuta sau incarcare. Va rugam asteptati cateva secunde pana cand aparatul va putea afisa interfata principala atunci cand va avea putere suficienta. - Bateria polimer incorporata ar trebuie incarcata regular. - Daunele provocate de supra-consumul de baterie nu vor fi suportate de garantie. Butarea si inchiderea Boot: Apasati si tineti apasat butonul de pornire,si sistemul va intra in procesul de butare. Sistemul a incepu. Se intra in sistemul Android:

64 Sistemul intra in interfata de primire Inchidere: Apasati butonul de putere, vor aparea optiunile dispozitivului, selectati Power off, Click OK, puteti sa-l inchideti in siguranta. Conectarea cu PC Prin interfata micro USB (OTG) a dispozitivului, puteti conecta cu PC-ul prin cablu micro USB atasat la dispozitiv. Transferul de date USB este valabill. Puteti opera fisierele prin intermediul calculatorului. Cand dispozitivul este conectat cu succes, sa ridicati suprafata cu notificari din bara de status si puteti vedea urmatoarea icoana

65 Apoi apasati pentru a intra in urmatorul ecran: Click apoi dispozitivul poate transfera date cu PC-ul. Nota: Dispozitivul suporta de asemenea formatul FAT32 pentru dispositive externe, pentru exemplu U disk, card micro SD pentru a transfera date.

66 Introducere Interfata Bara de jos a interfetei A. Icoana- semnal Wi-Fi: Daca este conectat la Wi-Fi retea fara fir, icoana va fi afisata. B. Icoana- OTG conectare: Daca dispozitivul este conectat la PC, va afisa icoana de OTG conectat C. Afisarea timpului: Afisati timpul sistemului curent care a fost setat D. Icoana starii bateriei: Afiseaza nivelul bateriei si incarcarea. E. Meniu, Acasa, inapoi, butoane virtuale. Ecranul Meniului Acasa Apasati pe icoana de meniu a dispozitivului si va afisa un meniu al ecranului de acasa precum : Tapet: Permite utilizatorilor sa schimbe tapetul. Controlati aplicatiile: deschide o lista cu toate aplicatiile. Setarile sistemului: Acces rapid la setarile sistemului.

67 Operatii de baza Click pe icoana de setari deschideti interfata setarilor sistemului precum mai jos: in principala suprafata a aplicatiilor. Puteti sa Selectati operatiunea potrivita al articolelor relevante precum: wireless si reteaua, Display, setari data si timpul, despre dispozitiv etc. Setari data si timp: Apasati Data si timp pentru a intra in interfata setarilor timpului si a datii. Selectati a seta data, setati fusul orar, setati timpul, formatul timpului, formatul pentru data si alte informatii. Ca exemplu alegeti sa setati data precum mai jos:

68 Selectati + pentru a creste cu o unitate. Selectati pentru a descreste cu o unitate. De asemenea puteti sa scrieti numarul direct selectand metoda inputata. Apasati pe numar pentru a deschide.dupa ce ati introdus data corecta apasati Gata pentru a seta data. Setarile Afisajului In interfata setarilor alegeti Display pentru a prezenta setarile ecranului. Selectati Luminozitate. Trageti de bara pentru a ajusta luminozitatea. Click Sleep, setati timpul dupa care dispozitivul se va pune singur in modul de adormire. Puteti apasa butonul de pornire pentru a trezi dispozitivul. Cand display-ul afiseaza ecran blocat urmareste prompturile pentru a-l debloca.

69 Conexiunea Wireless Apasati icoana de setari a meniului principal, mergeti la ecranul de setari si apasati Wi-Fi. Porniti Wi-Fi si modulul incorporat wi-fi va cauta retele valabile. Apasati pe una din ele si un dialog va aparea. Va rugam completati campurile goale pentru a reusi configurarea retelei Wi -Fi. Retelele criptate solicita o parola pentru a putea fi folosita precum mai jos:

70 Instalarea aplicatiilor si dezinstalarea Instalati aplicatii 1. Pentru inceput trebuie sa selectati surse necunoscute care permit instalarea aplicatiilor non- Market. 2. Copiati softul de instalare APK pe cardul micro SD sau Nand Flash. 3. Click pe APK prin aplicatia File Manager pentru a incepe instalarea. Dezinstalati aplicatiile Click pe articolele Setari- Apps-Descarcate, selectati aplicatia potrivita care a fost instalata si apasati pe aplicatiile pe care doriti sa le dezinstalati. Alata cale este sa intrati in meniul de aplicatii si apasati si tineti apasat pe aplicatie. Atunci pe ecranul principal va aparea un cos de gunoi. Trageti icoana aplicatiei pe acel cos si va aparea un dialog de dezinstalare. Nav igator Cand tablet este conectata la o retea deschideti aplicatia de Web Navigator, si introduceti URL-ul dorit.

71 Redare v ideo Video online: Produsul suporta redare video online HTML5 Video local: Click icoana video. Player-ul poate incarca noi albume si poze automat care sunt stocate pe disk sau pe cardul micro SD. Atunci selectati clipurile pentru redare. Redare muzica Click icoana de muzica pentru a putea intra in interfata de redare muzica Click fisierele muzicale si veti intra in player pentru a reda muzica.

72 Nav igator Foto Click Galerie pentru a deschide Navigatorul foto apoi va aparea o lista cu toate fisierele video si imagini. Selectati o poza si intrati in interfata de redare a pozelor precum mai jos:

73 Camera Click icoana Camera in meniul de aplicatii precum mai jos: Click butonul de fotografiere pentru a face poze sau clipuri video. Inregistrare sunet Click icoana Inregistrare sunet in meniul de aplicatii precum mai jos: Nota: Selectati butonul de inregistrare complet selectati Stop pentru a inregistra. Cand este

74 Intrebari frecv ente: Android Q: Ce v ersiune a sistemului Android este instalata pe dispozitivul meu? A: 4.0 Q: What is APK? A: APK este Pachetul Android acronym instalare pachet Android Q: Cum sa obtin APK? A: Il poti descarca prin partea instalarii a PC-ului. De asemenea poti sa-l descarci de pe Android Market sis a-l instalezi Q: Pot sa folosesc una din adresele mele personale de mail pentru a putea trimite si primi mesaje? A: Dispozitivul suporta POP3 si conturi SMTP. Unele conturi de mail gratuite nu sunt suportate de dispozitivile mobile. Verifica la furnizorul tau de mail pentru a afla daca contul tau este suportat. Q: Ce carduri media sunt compatibile cu dispozitiv ul meu? A: carduri micro SD sau TF Muzica Q: Ce tipuri de fisiere pot red ape dispozitiv ul meu? A: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE, WAV poze Q: Ce tipuri de imagini pot v izualiza pe dispozitivul meu? A: JPG, JPEG, BMP, JPG and PNG. Q: Ce tipuri de fisiere v ideo pot reda pe dispozitiv ul meu? A: AVI,3GP,MP4,MPG,RM,RMVB,MOV,FLV,WMV,MKV(max 1080p

75 full HD video). Wi-Fi Q: Am nev oie de un adaptor Wi-Fi sa ma conectez la internet? A: NU. Adaptorul Wi-Fi este incorporate. Precautii de siguranta importante Intotdeauna urmati aceste precautii de baza cand utilizati tableta. Acestea reduc riscul de a lua foc, soc electric sau avariere. - Nu expuneti obiectul in ploaie si umiditate - Tineti departe dispozitivul de lumina soarelui si de surse de caldura - Protejati cablul de alimentare. Aveti grija ca cablul de alimentare sa fie pus in asa fel in cat sa nu calcati pe el. Acordati mare atentie la punctual unde cablul intra in dispozitiv. - Folositi doar adaptorul AC inclus cu dispozitivul. Utilizand alte adaptoare de alimentare va vor afecta garantia. - Nu dati la o parte invelisul. In interior nu exista parti care pot fi reparate de utilizator. - Curatati dispozitivul - Tratati ecranul cu grija. Pentru a curata praful sau urmele de degete de pe ecran, noi va recomandam sa folositi o bucata de material moal e in genul celor cu care se sterg lentilele ochelarilor.

76 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Overmax Polska Spó łka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet 7 Brand and Model name: OV-TB-08III Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE : EMC : LVD : 2004/108/EC 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed : EMC : LVD : R&TTE : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 EN 62311:2008 Release date:

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK OV-BaseOne WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy narażać urządzenia na silny nacisk ani dopuścić do upuszczenia go. Nie należy używać

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah

PlayTab2/ProTab2 Česky. Obsah Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Obsah. 11.1 USB připojení

Obsah. 11.1 USB připojení Obsah 1. Úvod 2. Příslušenství 3. Technická specifikace 4. Spouštění a vypínání 5. Pracovní plocha 6. Tlačítka 7. Nastavení systému 8. HDMI 9. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací 10. Nastavení

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Upozornění: Pečlivě prostudujte tento návod, než začnete zařízení používat! 1 Obsah: 1. Obsah...2 2. Specifikace..3 3. Rychlý start.4 3.1 Spuštění a vypnutí...4 4.

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y)

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore10(Y) Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore10(Y) Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Prosimy przeczytać

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU

GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU GOCLEVER FONE 500 NÁVOD NA OBSLUHU NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM PRE VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Pred inštaláciou a prvým použitím si prosím najprv prečítajte túto príručku.

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO T9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má osmijádrový procesor s frekvencí 1,7 GHz. Před použitím si prosím přečtěte tento

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7 Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore7 POLSKI Instrukcja Obsługi Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji zostały umieszczone jedynie w celach poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS

FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS FULL HD kamera do auta s gyroskopem a možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Gyroskop pro monitoring náhlých změn směru www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu

Více

Instrukcja Obsługi OV-Stream

Instrukcja Obsługi OV-Stream Instrukcja Obsługi OV-Stream 1 Skrócona instrukcja obsługi Przyciski funkcyjne Opis funkcji przycisków: Przycisk Włącznika (Power) Głośność + (Volume +) Głośność - (Volume -) Przycisk ekranu głównego (Home)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu

3 Domovská obrazovka Androidu. Zamykací obrazovka Androidu Zamykací obrazovka Androidu Tažením lišty zámku (A) doprava zamkněte GoTab. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu. 3 Domovská obrazovka Androidu Domovská obrazovka Androidu Dole na obrazovce

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC

Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Inštalácia modemu Huawei E220 pre OS MAC Obsah I. Úvod...- 3 - II. Inštalácia ovládačov USB modemu Huawei E220...- 3 - III. Nastavenia parametrov spojenia pre USB modem Huawei E220...- 8 - IV. Konfigurácia

Více

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív

Užívateľský manuál. Popis produktu. 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU. 3)Ovládacie tlačidlo dolu. 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív Užívateľský manuál Popis produktu Popis 1)Ovládacie tlačidlo nahor 2)Tlačidlo MENU 4)Slot pre micro SD kartu 5)Objektív 3)Ovládacie tlačidlo dolu 6)Reproduktor 7)Potvrdzujúce tlačidlo 8)Prepínanie režimu

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita

Budík s HD kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita Budík s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž cca 5-6 hodin nahrávání Vzhledem k výkonu malá velikost FULL HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje Popis budíku

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

FAQ pro Transformer TF201

FAQ pro Transformer TF201 FAQ pro Transformer TF201 CZ7211 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja

Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Forerunner 310XT - vytvorenie konta na Garmin Connect Forerunner 310XT - nahratie slovenčiny do prístroja Aby ste mohli nahrať slovenčinu do prístroja Forerunner 310XT, je potrebné si vytvoriť konto na

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah Obsah...1 1. Poznámky...2 2.

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

FREEIP. Aplikácia pre Android

FREEIP. Aplikácia pre Android FREEIP Aplikácia pre Android Úvod: -1-1 Inštalácia a registrácia -2-1.1 Inštalácia aplikácie do Android telefónu -2-1.2 Registrácia účtu -2-2. Pridanie zariadenia -4-2.1 Použitie kódu SN pridanie IPC/NVR

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU Soution7II Dziękujemy za zakup naszego produktu. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na prawidłową i bezpieczną obsługę zarówno

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Dziękujemy za zakup urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Cechy urządzenia: 1. Sensor: CMOS 1.3Mpikseli 2. Kąt nagrywania:

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více