Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeţe.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeţe."

Transkript

1

2 Dům dětí a mládeţe Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vloţce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z Bělehradské ulice), Ústí nad Labem telefon: mobil: web: IČ: číslo účtu: /0710 v.s. sdělí vedoucí oddělení Obsah: Cizí jazyky 3 Výpočetní technika 4 Miniškolky 5 Dramatické a hudební krouţky 5 Taneční krouţky 7 Výtvarné krouţky 13 Ruční práce 15 Přírodověda 16 Keramika 18 Sport a cvičení 19 Turistika 23 Ostatní 25 Programy pro mateřské školy 27 Stadion mládeţe DDM 28 Kontaktní osoby: Jméno Úsek Telefon Mobil Dr. Jan Eichler ředitel DDM Bc. Jana Stoicová zástupce ředitele + keramika Jaroslav Černý zástupce ředitele Ing. Pavlína Babická ekonomický úsek Bohuslava Čermáková ekonomický úsek Petra Mecelová předškolní výchovy Bc. Jana Machyniaková estetické výchovy Bc. Jaroslava Bílská, DiS. estetické výchovy Tomáš Laibl tělovýchovy a sportu Mgr. Jan Tirpák turistiky Barbora Pencová přírodovědy Radim Veselý techniky Mgr. Jana Pokorná evropské projekty Aleš Lerch Dance Center Marverci Martina Vernerová Dance Center Marverci Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeţe. DDM si vyhrazuje právo na případnou změnu času a ceny s ohledem na náklady spojené s činností. 2

3 CIZÍ JAZYKY Angličtina pro předškoláky začátečníci Cena: 910,- Kč Určeno pro: předškoláky, včetně prvňáčků, pro úplné začátečníky Zaměření: úvod do angličtiny hravou formou pro nejmenší děti, které se ještě s angličtinou nesetkaly, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, písniček a her Schůzky: středa 15:00-16:00 hodin Vedoucí: Simona Kühnelová Angličtina pro předškoláky mírně pokročilí Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti 4-6 let, včetně prvňáčků, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, počítání 1 10, umět vyjmenovat aspoň 10 zvířátek, umět se představit jméno a věk, poprosit, poděkovat vše v angličtině Zaměření: rozšiřování a procvičování slovní zásoby hravou formou pro nejmenší děti, děti se učí pomocí obrázků, říkanek, skládaček, písniček a her Schůzky: středa 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Simona Kühnelová Angličtina I začátečníci Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti od 7-10 let, od 2. třídy, úplné začátečníky Zaměření: úvod do angličtiny hravou formou pro mladší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali, schůzky 1x týdně v odpoledních hodinách, 1 schůzka trvá 90 minut Schůzky: úterý 15:00-16:30 hodin Vedoucí: Bc. Dagmar Nováková Angličtina II začátečníci Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti od let, úplné začátečníky Zaměření: úvod do angličtiny pro starší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali Schůzky: čtvrtek 15:00-16:30 hodin Vedoucí: Bc. Dagmar Nováková Angličtina I mírně pokročilí Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti od 7-10 let, od 2. třídy, mírně pokročilé, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, úplných základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v AJ Zaměření: rozšiřování slovní zásoby, gramatika, schůzky Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin Vedoucí: Bc. Dagmar Nováková Angličtina II mírně pokročilí Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti od let, mírně pokročilé, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily Předpoklad: znalost barev, číslovek, základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky v angličtině odpovědí v angličtině Zaměření: rozšiřování a procvičování slovní zásoby, gramatika Schůzky: čtvrtek 16:30-18:00 hodin Vedoucí: Bc. Dagmar Nováková Angličtina pro dospělé - začátečníci Cena: 1 110,- Kč Určeno pro: dospělé od let, úplné začátečníky Zaměření: úvod do anglického jazyka pro úplné začátečníky a chronické začátečníky, základy gramatiky, schůzky 1x týdně v podvečerních hodinách, 1 schůzka trvá 120 minut Schůzky: pondělí 18:00 19:30 hodin Vedoucí: Natalia Michajlova Angličtina pro dospělé mírně pokročilí Cena: 1 110,- Kč Určeno pro: dospělé od let, mírně pokročilé Předpoklad: zvládnutí základů gramatiky, základní slovní zásoba Zaměření: rozšiřování slovní zásoby, gramatika Schůzky: úterý 18:00 19:30 hodin Vedoucí: Jana Borovcová 3

4 Angličtina pro dospělé pokročilí Určeno pro: dospělé od let, mírně pokročilé Předpoklad: zvládnutí pokročilejší gramatiky, pokročilejší slovní zásoba Zaměření: rozšiřování slovní zásoby, gramatika Schůzky: středa 18:00 19:30 hodin Vedoucí: Natalia Michajlova Německý jazyk Určeno pro: děti od 2. třídy, pouze pro úplné začátečníky Zaměření: úvod do němčiny hravou formou pro školáky, kteří se ještě s němčinou nesetkali Schůzky: úterý 16:30-18:00 hodin Vedoucí: Jana Borovcová Info: Radim Veselý, , , VÝPOČETNÍ TECHNIKA Cena: 1 110,- Kč Cena: 610,- Kč Výpočetní technika pro začátečníky Cena: 710,- Kč Určeno pro: děti od 2. třídy, úplné začátečníky Zaměření: úvod do výpočetní techniky, seznámení se se základy práce s počítačem, práce v OS Windows, kreslící programy, práce s internetem Schůzky: středa 15:30-17:00 hodin Vedoucí: Michal Rengl Výpočetní technika pro mírně pokročilé Cena: 710,- Kč Určeno pro: děti od 2. třídy, mírně pokročilé Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, práce s internetem Zaměření: tvorba a úprava plnohodnotných dokumentů a tabulek, tvorba interaktivních prezentací, práce s obrázky a tvorba vlastní animace, povědomí o HW, SW, licencích a autorském právu, úvod do sítí a internetové bezpečnosti, úvod do tvorby webových stránek Schůzky: úterý 16:00-17:30 hodin Vedoucí: Kamil Ţitný Výpočetní technika pro pokročilé Cena: 710,- Kč Určeno pro: děti od let, pokročilé Předpoklad: zvládnutí krouţku Výpočetní technika - pro mírně pokročilé, samostatnost ve vypracovávání zadání, domácí příprava vlastních i zadaných prací na kaţdou schůzku, základní orientace v anglickém textu Zaměření: prohlubování znalostí získaných na krouţku pro mírně pokročilé, skupinové řešení záludností vznikajících při tvorbě domácích příprav, úvod do rozšířených funkcí a moţností Wordu a Excelu, úvod do základů programování a programování www stránek, učení se pomoci druhému při řešení problému vzniklých při tvorbě sloţitějších zadání, učení se plné samostatnosti. Schůzky: úterý 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Kamil Ţitný Tvorba webových stránek Cena: 710,- Kč Určeno pro: děti od 12 let Předpoklad: zvládnutí krouţku Výpočetní technika - pro pokročilé, základní orientace v programování, plná samostatnost a schopnost skupinového řešení záludností vznikajících ve 100% domácích přípravách, orientace v anglických manuálech Zaměření: Obecná doporučení při programování ve WSH, VBA, HTML, WML, JS, PHP, TP, tvorba web stránek, vytváření jednoduchých programů a scriptů, tvorba projektů Schůzky: úterý 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Kamil Ţitný Výpočetní technika pro dospělé -začátečnci Cena: 910,- Kč Určeno pro: dospělé od let, úplné začátečníky Zaměření: jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým začátečníkům, náplní kurzu bude seznámení se s počítačem, práce v OS Windows, práce ve Wordu (tvorba a úprava dokumentů), práce v Excelu (tabulky, grafy a vzorce), práce s internetem, Schůzky: pondělí 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Radim Veselý 4

5 Výpočetní technika pro dospělé mírně pokročilí Cena: 910,- Kč Určeno pro: dospělé od let, úplné začátečníky Zaměření: jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým mírně pokročilím, náplní kurzu bude pokročilejší práce s počítačem, práce v OS Windows, pokročilá práce ve Wordu, práce v Excelu, práce s internetem, Schůzky: středa 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Radim Veselý Výpočetní technika MS Word 2010 Cena: 850,- Kč/ 3 měsíce Určeno pro: dospělé od let, úplné začátečníky Zaměření: jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým, kteří se chtějí naučit ve Wordu. Náplní kurzu bude práce ve Wordu od základů, aţ po pokročilejší funkce Schůzky: čtvrtek 17:30-19:30 hodin Vedoucí: Radim Veselý Výpočetní technika MS Excel 2010 Cena: 850,- Kč/ 3 měsíce Určeno pro: dospělé od let, úplné začátečníky Zaměření: jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým, kteří se chtějí naučit ve Wordu. Náplní kurzu bude práce ve Wordu od základů, aţ po pokročilejší funkce Schůzky: úterý 17:30-19:30 hodin Vedoucí: Radim Veselý MINIŠKOLKY Miniškolka - dopolední krouţky Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti ve věku: 2,5-4 roky Zaměření: krouţek je určen dětem před nástupem do MŠ. Cílem je děti naučit samostatnosti a přiblíţit jim jazykovou, rozumovou, tělesnou, hudební, výtvarnou a sociální výchovu. Schůzky: pondělí aţ pátek: 9:30-11:00 hodin Vedoucí: Petra Mecelová Info: Petra Mecelová , , DRAMATICKÉ A HUDEBNÍ KROUŢKY Rolnička divadelní soubor Cena: 800,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: krouţek je zaměřen na dramatickou výchovu, kde se děti prostřednictvím různých pohybových, rytmických a slovních cvičení učí hrát divadlo. Schůzka: pondělí 16:00 17:30 hodin Vedoucí: Strnadová Jarmila Loutkařský krouţek Cena: 800,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: v krouţku se děti zaměří na výrobu loutek, práci s nimi a nácvik loutkařských představení. Schůzka: čtvrtek 17:00 18:00 hodin Vedoucí: upřesníme Písnička I. - hudební krouţek Cena: 850,- Kč Určeno pro: děti věku 3-6 let Zaměření: v zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. Schůzka: úterý 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Lucie Stejskalová Písnička II. - hudební krouţek Cena: 850,- Kč Určeno pro: děti věku 4 10 let Zaměření: v zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. Schůzka: čtvrtek 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Michaela Kahounová 5

6 Zpívání R+D Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: děti od jednoho roku Zaměření: v zájmovém útvaru se děti v doprovodu rodičů zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd. Schůzka: čtvrtek 10:00 11:00 hodin Vedoucí: Z.Pištorová Hra na flétnu Cena: 850,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku od 4 do 18 let Zaměření: zábavnou formou seznámení s hrou na flétnu - správné dýchání, teorie a praxe hry na nástroj, základy hudební nauky, rozdělení na začátečníky a pokročilé. Schůzka: čtvrtek 15:00-17:00 hodin (podle skupiny) Vedoucí: Jana Schejbalová Hra na kytaru I. Cena: 850,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku od 8 do 18 let Zaměření: základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. Schůzka: úterý 15:00-16:00, 17:00-18:00 hodin (rozdělení do skupin) Vedoucí: Anna Tauberová Hra na kytaru II. Cena: 850,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku od 8 do 18 let Zaměření: základy hry na kytaru, zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár. Schůzka: středa 17:00-18:00 hodin (rozdělení do skupin) Vedoucí: Anna Tauberová Klavír a klávesy I. Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let Zaměření: základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár. Schůzka: pondělí 17:00 19:00 hodin Vedoucí: Lenka Klimešová Klavír a klávesy II. Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let Zaměření: základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár. Schůzka: čtvrtek 17:00 19:00 hodin Vedoucí: Lenka Klimešová Rambajz amatérské skupinové hraní Cena: 600,- Kč Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let, co umějí alespoň něco zahrát a mají chuť hrát, nebo zpívat ve skupině Zaměření: sestavení hudebního tělesa, sehrání se, natočení CD, případně vystupování v rámci akcí DDM Schůzka: pondělí 17:30 19:30 hodin Vedoucí: Radim Veselý Pohádka Cena: 800,- Kč Určeno pro: děti od 4 do 10 let Zaměření: Krouţek si pro děti připravil pohádky čtené, vyprávěné, dramatizované, výtvarně ztvárněné. K dispozici bude pohádková klasika, loutky, maňásci i moderní zpracování. V nové budově DDM vyuţijeme divadelní sál a připravíme představení rodičům. Schůzka: pondělí 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Jana Schejbalová 6

7 Sólový zpěv Určeno pro: Zaměření: Schůzka: Vedoucí: Info: Cena: 900,- Kč děti ve věku od 6 do 18 let základy sólového zpěvu pod vedením absolventky konzervatoře, písničkový repertoár dle vlastního výběru, moţnost vystupování na akcích DDM. po dohodě Michaela Kahounová Petra Mecelová , , TANEČNÍ KROUŢKY Tanečky I. Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti ve věku 3-6 let Zaměření: Krouţek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít moţnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeţe. Schůzka: pondělí 17:00 18:00 hodin Vedoucí: M. Beranová, A. Fridrichová Tanečky II. Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti ve věku 3-6 let Zaměření: Krouţek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít moţnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeţe. Schůzka: úterý 16:30 17:30 hodin Vedoucí: M. Beranová, A. Fridrichová Tanečky III. Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti ve věku 3-6 let Zaměření: Krouţek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se různé taneční kroky, variace různých stylů tance a budou mít moţnost své umění předvést na akcích pořádaných Domem dětí a mládeţe. Schůzka: středa 16:00 17:00 hodin Vedoucí: M. Macáková, M. Karasová Orientální tanec - přípravka Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: děti 5-7 let Zaměření: Tento krouţek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace. Zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. Schůzka: čtvrtek 16:30-17:30 hodin Vedoucí: Kristýna Ondrášková Orientální tanec - začátečnice Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: dívky let Zaměření: Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. Schůzka: čtvrtek 15:30-16:30 hodin Vedoucí: Zuzana Procházková, Radka Bláhová, Lenka Černohorská Orientální tanec- začátečnice Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: děti 8-9 let Zaměření: Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. Schůzka: úterý 16:30-17:30 hodin Vedoucí: Kristýna Ondrášková 7

8 Orientální tanec mírně pokročilí Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: dívky let Zaměření: Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. Schůzka: úterý 17:30-18:30 hodin Vedoucí: Kristýna Ondrášková Orientální tanec Habibi (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: děti od 14 let Zaměření: Tento krouţek je určen jiţ pokročilým tanečnicím, které se orientálnímu tanci věnují jiţ alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěţí v Orientálním tanci. Schůzka: úterý 17:00-18:30 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Orientální tanec Jamana (pokročilí) Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: děti 9-13let Zaměření: Tento krouţek je určen jiţ pokročilým tanečnicím, které se Orientálnímu tanci věnují jiţ alespoň 1-2 roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských akcích a účastní se soutěţí v Orientálním tanci. Schůzka: úterý15:30-17:00 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: začátečníci Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: pondělí 19:30-20:30 hodin Vedoucí: Anna Hrochová Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: začátečníci Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: pondělí 19:00-20:00 hodin Vedoucí: upřesníme Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: mírně pokročilí Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: pondělí 18:30-19:30 hodin Vedoucí: Anna Hrochová Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: mírně pokročilí Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: úterý 19:00-20:00 hodin Vedoucí: Markéta Štillová 8

9 Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: mírně pokročilí Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: úterý 18:30-19:30 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: pokročilí Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: středa 18:30-19:30 hodin Vedoucí: Mgr. Irena Čepická Orientální tanec dospělí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: mírně pokročilé Zaměření: Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ţenského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paţe. Tento tanec vyzdvihuje krásu ţenského těla a dokáţe i léčit. Tanec je určen pro všechny věkové i váhové kategorie. Schůzka: čtvrtek19:00-20:00 hodin Vedoucí: Mgr. Irena Čepická Tribal začátečníci Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: začátečníci Zaměření: Tribal dance - tento styl tance není zaloţen na precizně nacvičené choreografii, ale na jednotlivých prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá především v improvizaci, kdy skupina ţen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují. Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů. Schůzka: pondělí 17:30-18:30 hodin Vedoucí: Anna Hrochová Tribal mírně pokročilí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: Mírně pokročilí Zaměření: Tribal dance - tento styl tance není zaloţen na precizně nacvičené choreografii, ale na jednotlivých prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá především v improvizaci, kdy skupina ţen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují. Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů. Schůzka: středa 19:30-20:30 hodin Vedoucí: Mgr. Irena Čepická Tribal pokročilí Cena: 1 600,- Kč Určeno pro: pokročilí Zaměření: Tribal dance - tento styl tance není zaloţen na precizně nacvičené choreografii, ale na jednotlivých prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá především v improvizaci, kdy skupina ţen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují. Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů. Schůzka: čtvrtek 18:00-19:00 hodin Vedoucí: Mgr. Irena Čepická Tecktonik Cena: 1000,- Kč Určeno pro: děti let Zaměření: Tecktonik je spojení stylu hip hopu, techna a electra. Tanečník si můţe vymýšlet i vlastní taneční prvky. Schůzka: pátek 18:00 19:00 hodin Vedoucí: Zdeněk Zezulák 9

10 Tecktonik Cena: 1000,- Kč Určeno pro: mládeţ od 14 let Zaměření: Tecktonik je spojení stylu hip hopu, techna a electra. Tanečník si můţe vymýšlet i vlastní taneční prvky. Schůzka: pátek 19:00 20:00 hodin Vedoucí: Zdeněk Zezulák Tanečky pro skoro dospěláky - úplní začátečníci Cena: 510,- Kč/pololetí Určeno pro: věkovou kategorii Předpoklad: neznalost ţádných tanečních kroků, obavy z tanečního parketu, je vhodné mít k sobě tanečního partnera Zaměření: úvod do nejzákladnějších tanečních krůčků - snadnější obstání na plese nebo v začátečnících závodního tancování, seznámení se s úplnými základy Slowrocku, Walzu, Tanga, Valčiku, Slowfoxu, Quickstepu, Polky, Samby, Cha-Chi, Rumby, Jive a Salsy, zábavnou formou pozapomenete na strach z parketu a ponoříte se do víru tance Schůzky: pátek 16:30-18:30 (předběţně), Vedoucí: Zuzana Haasová, Kamil Ţitný DANCE CENTER MARVERCI Soutěţní týmy: Fire Stars - Cheerleading Určeno pro: děti (6-10let) Schůzka: upřesníme Vedoucí: Zikmundová Lucie Fire Stars - Cheerleading Určeno pro: junioři (11-14let) Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Zikmundová Lucie Fire Stars - Cheerleading Určeno pro: senioři (od 15 let) Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Kočová Petra Poznámky: dvk = dětská věková kategorie do 10 let jvk = juniorská věková kategorie let hvk = hlavní věková kategorie 15 a více let DVK Disco Dance Určeno pro: od 4 10 let Zaměření: street dance show a disco dance formace Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Naděţda Čeřovská, Petra Kajzrová JVK Disco Dance Určeno pro: od let Zaměření: street dance show a disco dance formace Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Tereza Nová HVK Street Dance Určeno pro: 15 a více let Zaměření: street dance show formace Schůzky: 2x týdně Vedoucí: Aleš Lerch Cena: 2 600,- Kč Cena: 2 600,- Kč Cena: 2 600,- Kč Cena: 2 600,- Kč Cena: 2 600,- Kč Cena: 2 600,- Kč 10

11 Mini Show Dance Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: 5-7 let Zaměření: show dance formace Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Mgr. Jana Pokorná DVK Show Dance Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: 8-10 let Zaměření: show dance formace Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Mgr. Jana Pokorná JVK přípravka hip hop Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: let Zaměření: Hip Hop formace Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Věra Mihálová JVK Show Dance Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: let Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Martina Vernerová HVK Show Dance Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: 15 a více let Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Martina Vernerová DVK hip hop Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: 6-10 let Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Aleš Lerch JVK hip hop Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: let Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Andrea Vernerová HVK hip hop Cena: 2 600,- Kč Určeno pro: 15let a více Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Tomáš Praţák, Aleš Lech Taneční lekce pro rodiče Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: Rodiče Schůzka: 1x týdně Vedoucí: Martina Vernerová Break dance Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: Nerozlišeno Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Jakub Rosypal Boys dance Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: Chlapi od 12 let Zaměření: Hip hop Schůzka: 1x týdně 11

12 Battle team Hip Hop Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: od 8 let Schůzka: 1x týdně Vedoucí: Aleš Lerch Pro účastníky jednoho kurzu je cena za kaţdý další jiţ jen 100 Kč. Jednotlivci disko dvk Cena: 100,- Kč Určeno pro: od 5-10 let Schůzka: upřesníme Vedoucí: Petra Kajzrová, Martina Vernerová Jednotlivci disko jvk a hvk Cena: 100,- Kč Určeno pro: od 11a více Schůzka: upřesníme Vedoucí: Tereza Nová, Martina Vernerová Jednotlivci hip hop dvk Cena: 100,- Kč Určeno pro: od 6 10 let Schůzka: upřesníme Vedoucí: Martina Vernerová, Věra Mihálová Jednotlivci hip hop jvk Cena: 100,- Kč Určeno pro: od let Schůzka: upřesníme Vedoucí: Věra Mihálová, Martina Vernerová Jednotlivci hip hop hvk Cena: 100,- Kč Určeno pro: 15let a více Schůzka: upřesníme Vedoucí: Aleš Lerch Cena za jednotlivce 100,- Kč je pouze doplatek ke kurzovnému v jiném kurzu, pokud účastník má zájem pouze o jednotlivce, cena kurzu je 1 100,- Kč. Nesoutěţní týmy: Baby show dance Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: 3-5 let Zaměření: pohybová, taneční a rytmická průprava pro nejmenší Schůzka: 1x týdně Vedoucí: Mgr. Jana Pokorná Děti dance Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: 6-10 let Zaměření: street dance všech stylů Schůzka: 1x týdně Vedoucí: Mgr. Jana Pokorná Junior dance Cena: 1 100,- Kč Určeno pro: let Zaměření: street dance všech stylů Schůzka: 1x týdně Vedoucí: Aleš Lerch Zumba Ceník: lekce 60,-Kč (studenti 50,-Kč) Permanentka 10 lekcí 500,-Kč (studenti 400,- Kč) Určeno pro: veřejnost Schůzka: 2x týdně Vedoucí: Zuzana Hošková 12

13 VÝTVARNÉ KROUŢKY Pastelka - výtvarka Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti 6-8 let Zaměření: seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky Schůzka: středa 17:00-18:00 hodin Vedoucí: Radka Ďurčíková Paletka- výtvarka Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti od 9 let Zaměření: seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky Schůzka: Vedoucí: středa 18:00-19:00 hodin Radka Ďurčíková Výtvarný krouţek s hraním Raníček I. Cena: 450,-/3 měsíce Určeno pro: děti 1,5-4 let Zaměření: Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky. Schůzka: úterý 9:00-9:45 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Výtvarný krouţek s hraním Raníček II. Cena: 450,-/3 měsíce Určeno pro: děti 1,5-4 let Zaměření: Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky. Schůzka: úterý 10:00 10:45 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Výtvarný krouţek s hraním Raníček III. Cena: 450,-/3 měsíce Určeno pro: děti 1,5-4 let Zaměření: Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky. Schůzka: středa 9:00 9:45 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková Výtvarný krouţek s hraním Raníček IV. Cena: 450,-/3 měsíce Určeno pro: děti 1,5-4 let Zaměření: Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování, koláţe, prostorové dekorace a obrázky. Schůzka: středa 10:00 10:45 hodin Vedoucí: Lenka Svatušková 13

14 Malovánek - výtvarný krouţek Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti ve věku 3-4 roky Zaměření: první samostatná výtvarná činnost pro tříleté děti. Děti si osvojí základy kresby, malby, lepení a stříhání nůţkami. Všechny výrobky si budou odnášet domů. Schůzka: středa 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Petra Mecelová, M.Bártová, M.Ilášová Barvínek - výtvarný krouţek Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti ve věku 4-6 let Zaměření: cílem krouţku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního proţitku, vyzkoušet si různé výtvarné techniky, rozvíjet představivost a fantazii. Všechny práce si děti odnášejí domů. Schůzka: čtvrtek 16:30 18:00 hodin Vedoucí: Petra Nejedlá Barvička - výtvarný krouţek Cena: 950,- Kč Určeno pro: děti ve věku 4-10 let Zaměření: cílem krouţku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního proţitku, vyzkoušet si základy výtvarné techniky od úplných začátků aţ k netradičním technikám. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. Schůzka: úterý 16: hodin Vedoucí: Martina Mecelová Malování rodiče + děti Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: děti ve věku od jednoho roku Zaměření: Na výtvarné činnosti vţdy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. Schůzka: pondělí 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Petra Mecelová Hrátky s kníţkou Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: děti ve věku od jednoho roku a jejich rodiče Zaměření: kurz seznamuje rodiče a děti s prvními říkadly a pohádkami s pouţitím knih, loutek, výtvarných technik, pohybu a hudby. Schůzka: čtvrtek 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Lenka Endalová Výtvarný ateliér I. Cena: 600,- Kč/4 měsíce Určeno pro: začátečníky i pokročilejší Zaměření: malování a kresba pro začátečníky i pokročilejší, cena zahrnuje základní materiál Schůzka: středa 10:00 13:00 hodin Vedoucí: Eva Horáčková Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Škola malování - Výtvarný ateliér II. Určeno pro: začátečníky i pokročilejší děti od 12 let Zaměření: kresba, malba, grafika, individuální přístup, příprava na talentové zkoušky Schůzka: středa 18:00 20:00 hodin Vedoucí: Anna Tauberová Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Cena: 1.350,-/šk.rok 14

15 RUČNÍ PRÁCE Tvořivá dílna Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti od 8 let Zaměření: malování, kresba, modelování, ubrousková technika, korálkování, batika, malování na hedvábí, kašírování Schůzka: úterý 16:00 18:00 hodin Vedoucí: Květa Nýdlová Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Otevřená tvořivá dílna Kreativky Základní poplatek: 130,- Kč Určeno pro: děti od 8 let Zaměření: přijďte si vytvořit malý dárek nebo se naučit novým technikám, připraveno je malování na hedvábí, různé druhy batiky, ubrousková technika a další, záleţí jen na Vás, co si budete chtít vytvořit. Bliţší informace najdete na poplatek zahrnuje základní materiál. Schůzka: čtvrtek 15:00 19:00 hodin Vedoucí: Ing. Alexandra Lošťáková Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Skřítkova tvořivá dílna Určeno pro: děti od 8 let Zaměření: krásné věci z levných zdrojů aneb vše se můţe na něco hodit Schůzka: pondělí 15:30 17:00 hodin Vedoucí: Blaţena Švejcarová Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Cena: 900,- Kč Hrátky s pedigem Cena: 1 100,- Kč/ 3 měsíce Určeno pro: děti od 12 let, mládeţ, dospělí Zaměření: pletení košíků a výroba drobných ozdob z pedigu pro začátečníky. 3 měsíce: 12 lekcí (lekce 2hod) Schůzka: úterý 18:00 20:00 Vedoucí: Květa Nýdlová Info: Jana Stoicová, oddělení keramiky, , Klub správných holek a kluků Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti od 8 let Zaměření: příprava jednoduchých jídel, stolničení, výroba doplňků nejen do kuchyně, batika, aranţování květin, vazba ze suchých rostlin atd. Schůzka: středa 16:00 18:00 hodin Vedoucí: Eva Bodó, Lucie Marešová Info: Jana Stoicová, , Kurz šití Určeno pro: Zaměření: Schůzka: Vedoucí: Info: Cena: 600,- Kč mládeţ a dospělé od taštičky po sáčko šití a stříhání pod vedením zkušené lektorky, vybavená krejčovská dílna pondělí 17:00 19:45 hodin Helena Wedrichová Jana Stoicová, , Paličkování pro děti i dospělé Určeno pro: děti od 8 let Zaměření: Paličkovaná krajka, krouţek je vhodný pro začátečnice i pokročilé. Schůzka: čtvrtek 15:00-18:00 Vedoucí: Helena Svatková Cena: 850,- Kč Textilka pro kaţdého Cena: 500,- Kč/pololetí Určeno pro: rodiče, prarodiče a jejich děti Zaměření: cílem krouţku je vyrábět z textilu hračky, dekorace, tašky, polštářky. Děti vyrobí s pomocí dospělého (případně dospělý sám) textilní výrobek k dalšímu pouţití. Účastníci se sejdou vţdy jedenkrát v měsíci. Schůzka: pondělí 17: hodin Vedoucí: Tamara Šitnerová 15

16 PŘÍRODOVĚDA Přírodovědná přípravka Cena: 900,- Kč Určeno pro: děti 5 7 let Zaměření: děti se budou scházet v zoo koutku, kde si budou se zvířátky hrát a učit se starat o ně. Pomocí jednoduchých her a soutěţí se budou učit ke kladnému vztahu k přírodě. Schůzka: pondělí 15:00 16:00 hodin Vedoucí: Barbora Pencová Info: Barbora Pencová, , , Hrátky rodičů s dětmi se zvířátky I., II. Cena: 550,- Kč/ 3 měsíční kurz Určeno pro: rodiče s 2-3letými dětmi Zaměření: děti s rodiči se budou scházet v zoo koutku, kde se budou starat o zvířátka. Pomocí jednoduchých her, soutěţí a výtvarných činností se budou děti učit ke kladnému vztahu k přírodě a zvířatům. Schůzka: pondělí 10:00-10:45, 13:30-14:15 hod. Vedoucí: Barbora Pencová Info: Barbora Pencová, , , Rybářský krouţek Cena: 600,- Kč Určeno: děti od 7 let Zaměření: teorie rybaření, znalost rybářského řádu, rybářské testy, obdrţení rybářského lístku, víkendové rybolovy, rybářské závody a soutěţe Schůzka: středa 16:00 17:30 hodin Josef Trunec čtvrtek 16:00 17:30 hodin Josef Drahoš, Vladimír Pokorný Info: Barbora Pencová, , , Přírodovědně-chovatelský krouţek Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: Cena: 800,- Kč děti se scházejí v zoo koutku, kde se starají o zvířátka. Pomocí nich se učí ke kladnému vztahu k přírodě. Vědomosti z oblasti přírody si prohlubují prostřednictvím her a soutěţí. O víkendech se jezdí na výlety. Schůzka: pondělí 16:00-17:00 hodin Barbora Pencová úterý 16:00 17:00 hodin Václava Mordovancová středa 16:00 17:00 hodin Bc. Lada Křápová Info: čtvrtek 16:00 17:00 hodin Kamil Fridrich Barbora Pencová, , , Brontosaurus Cena: 420,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: ochranářsko přírodovědně zaměřený krouţek vede děti ke kladnému vztahu k přírodě formou různých her, soutěţí a pobytu v přírodě. Jezdí se na výlety a víkendové akce. Schůzka: středa 15:30 16:45 hodin ZŠ Mírová Dr. Jan Eichler středa 16:45 18:00 hodin ZŠ Mírová Dr. Jan Eichler Info: Dr. Jan Eichler, , , Přírodovědně-turistický krouţek Kamzíci Cena: 700,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: Přírodovědně-turistický a především zábavně-hravý krouţek, jehoţ náplní je získávání kladného vztahu k přírodě, trávení času s přáteli a kamarády s podobnými zájmy a cestování. Děti se naučí základní přírodovědné znalosti, tábornické a turistické dovednosti. Hlavní náplní jsou však hry a soutěţe, celoroční bodování členů a pobyt v přírodě. Párkrát v roce uděláme dobrý skutek pro přírodu, budeme jezdit na výlety a poznávat zajímavá místa během několika víkendových akcí. Budeme soutěţit v různých soutěţích a účastnit se i netradičních akcí. Schůzka: středa 15:00 16:00 hodin Vedoucí: Jaroslav Černý Info: Jaroslav Černý, , , 16

17 Krouţek,,Koňmo Určeno pro: děti od 10 let Zaměření: krouţek je určen všem milovníkům koní. Děti se zde budou učit, jak kůň vypadá, plemena, k čemu se pouţívají, jak se o koně starat. Zázemí bude v DDM, ale také se bude dojíţdět do Stráţek za kobylkou Laurou, která se na vás uţ moc těší. Příleţitostně se navštíví i koníci v Bánově nebo na jízdárně. Schůzka: středa,čas upřesníme Vedoucí: Lenka Svatušková Info: Barbora Pencová, , , Cena: 1100,- Kč Akvaristický krouţek Cena: 400,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: krouţek je určen všem zájemcům, kteří se zajímají o chov akvarijních rybek. V zoo koutku na ně čeká 6 akvárií, na kterých se vše potřebné naučí. Schůzka: čtvrtek 15:00 16:00 hodin Vedoucí: Josef Drahoš Info: Barbora Pencová, , , STAŇTE SE ADOPTIVNÍM RODIČEM NAŠICH ZVÍŘÁTEK Chcete se stát adoptivním rodičem některého zvířátka v zoo koutku Domu dětí a mládeţe? Pokud ano, máte moţnost si vybrat jedno i více z níţe uvedeného seznamu. Adoptivním rodičem se stáváte po uhrazení příspěvku na krmivo a stelivo a zároveň získáte jako rodič mnoho výhod (viz. níţe). Zájemce o adopci se domluví s Barborou Pencovou, mobil , mail na konkrétním a pro něj vhodném zvířeti. Adoptivní rodiče po zaplacení příspěvku obdrţí Osvědčení o adopci zvířete, který je bude opravňovat k návštěvě adoptovaného zvířete. Po předběţné telefonické domluvě. Na domeček adoptovaného zvířete a na webovou stránku oddělení přírodovědy bude umístěna cedulka se jménem (nebo názvem firmy) adoptivního rodiče. Firmy mohou fotografie zvířat pouţít k reklamním účelům. Stačí si jen vybrat! Druh zvířete Jméno Poplatek/rok Pískomil mongolský Ondráš 100,- Kč Pískomil mongolský Terka 100,- Kč Osmák degu Kadiborec 100,- Kč Osmák degu Babička 100,- Kč Osmák degu Očko 100,- Kč Králík Ferda 200,- Kč Králík Ouško 200,- Kč Morče Bětka 200,- Kč Morče Pepča 200,- Kč Morče Lukyna 200,- Kč Potkan Quido 150,- Kč Potkanice Eliška 150,- Kč Potkan Fanda 150,- Kč Andulka vlnkovaná Kája 160,- Kč Andulka vlnkovaná Pája 160,- Kč Andulka vlnkovaná Jája 160,- Kč Agama vousatá Ţofák 250,- Kč Gekončík noční Hubík 150,- Kč Gekončík noční Mája 150,- Kč Gekončík noční Pepina 150,- Kč Ţelva nádherná Šíla 230,- Kč Ţelva nádherná Stella 230,- Kč Ţelva mapová Paris 230,- Kč Hroznýšovec duhový 250,- Kč Uţovka červená 250,- Kč Uţovka červená 250,- Kč Uţovka červená 250,- Kč Uţovka thajská 250,- Kč 17

18 Keramika Určeno pro: Zaměření: KERAMIKA děti od 6 let modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření aţ po sloţitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti Schůzka: po 15:30 17:00 hodin Marie Jurkovová, Milada Boháčová, Eva Horáčková út 15:30 17:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková st 14:00 15:30 hodin Bc. Jana Stoicová, Jitka Tůmová,Petr Švarc st 15:45 17:15 hodin Bc. Jana Stoicová, Eva Pěčová, Jitka Tůmová čt 15:30 17:00 hodin Růţena Petráková, Barbora Pencová Info: Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 200,- Kč Keramika Určeno pro: Zaměření: Schůzka: Info: Cena: 1 200,- Kč pokročilé děti modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření aţ po sloţitější tvary, děti jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti úterý 17:30 19:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková Bc. Jana Stoicová, , Keramika - Tvořílek Cena: 500,- Kč/3 měsíce Určeno pro: dospělé a rodiče s dětmi Zaměření: Jednoduché modelování nejmenších dětí (2 6 let) spolu s rodiči, základní techniky, otisky do hlíny, rozvoj jemné a hrubé motoriky Schůzka: pondělí 09:00 09:45 hodin, Bc. Jana Stoicová Info: Bc. Jana Stoicová, , Keramika Určeno pro: Zaměření: dospělé a rodiče s dětmi modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření aţ po sloţitější tvary, točení na hrnčířském kruhu Schůzka: po 17:30 19:30 hodin Eva Horáčková st 17:30 19:30 hodin Bc. Jana Stoicová Info: Cena: čt 17:30 19:30 hodin Barbora Pencová, Markéta Bílá Bc. Jana Stoicová, , rodič a jedno dítě 2 800,- Kč dosp. 1. pol ,- Kč dospělí školní rok 2 800,- Kč permanentka dospělí 10 návštěv na určitý kurz 1 100,- Kč Keramika - otevřená keramická dílna Určeno pro: dospělé - není třeba se předem přihlašovat Zaměření: modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření aţ po sloţitější tvary. Schůzka: pátek 16:30 19:30 hodin Vedoucí: Bc. Jana Stoicová, Sylva Voleníková oddělení keramiky Info: Bc. Jana Stoicová, , Cena: 1 návštěva dospělí 130,- Kč permanentka pro 10 návštěv 1 100,- Kč Cena: viz. níţe Cena: viz. níţe Kurz točení na hrnčířském kruhu Cena: 1 100,- Kč/3 měsíce (12 lekcí) Určeno pro: mládeţ od 14 let a dospělí Zaměření: točení na kruhu pro začátečníky i pokročilé, max. počet účastníků 10 Schůzka: úterý 17:15 19:30 hodin, čtvrtek hod. Vedoucí: Petr Švarc (úterý); Marek Siekiera (čtvrtek) Info: Bc. Jana Stoicová, , 18

19 SPORT A CVIČENÍ Cvičení pro rodiče a děti - pondělí Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče Zaměření: krouţek je určen rodičům a dětem na RD. Společně proţijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka: pondělí 8:30-9:30 hodin Vedoucí: Lenka Endalová, Cvičení pro rodiče a děti - středa Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče Zaměření: krouţek je určen rodičům a dětem na RD. Společně proţijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka: středa 8:30-9:30 hodin Vedoucí: Jana Kuklová Cvičení a jiné aktivity pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče Zaměření: kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat i malovat. Schůzka: středa 9:30-11:00 hodin Vedoucí: Kateřina Wagner Ţíţalky Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče Zaměření: kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat i malovat. Schůzka: úterý 15:00-16:30 hodin Vedoucí: Kateřina Wagner Odpolední cvičení pro rodiče a děti Cena: 150,- Kč/měsíc Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče Zaměření: krouţek je určen rodičům a dětem před nástupem do MŠ. Společně proţijeme krásné chvilky, protáhneme svoje těla a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách. Schůzka: čtvrtek 17:00-18:00 hodin Vedoucí: Lenka Endalová Míčové hry Cena: 200,- /říjen-listopad Určeno pro: pro děti ve věku od 3 do 6 let Zaměření: kurz je určen předškolním sportovcům, kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku v krásném prostředí Stadionu DDM. Schůzky: středa 16:30 17:30 hodin Vedoucí: Jana Schejbalová Míčové hry R+D Cena: 200,- /říjen-listopad Určeno pro: rodiče a děti od 1 roku Zaměření: kurz je určen nejmenším sportovcům, kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku v krásném prostředí Stadionu DDM. Schůzky: úterý 16:30 17:30 hodin Vedoucí: Jana Schejbalová Cvičení pro děti I. Cena: 800,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku: 3-5 let Zaměření: krouţek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - ţebřiny, lavička, šplhací věţ.. Schůzky: pondělí 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Jana Schejbalová 19

20 Cvičení pro děti II. Cena: 800,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku: 3-6 let Zaměření: krouţek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - ţebřiny, lavička, šplhací věţ... Schůzky: středa 17:00 18:00 hodin Vedoucí: Martina Mecelová Cvičení pro děti III. Cena: 800,- Kč Určeno pro: pro děti ve věku: 4-6 let Zaměření: krouţek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her, cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - ţebřiny, lavička, šplhací věţ. Schůzky: čtvrtek 17:00 18:00 hodin Vedoucí: Martina Mecelová Jóga pro děti Cena: 800,- Kč Určeno pro: děti od 7 let Zaměření: cvičení, které přispívá ke zlepšení nesprávného drţení těla, kde se děti naučí správně dýchat a také techniku uvolnění - relaxace. Cvičení je formou her, říkanek a sestav. Schůzka: středa 16:30-17:30 hodin Vedoucí: Jarmila Křivková Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč Určeno pro: začátečníci Zaměření: seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. Schůzka: středa 18:00-19:30 hodin Vedoucí: Dana Velíková Info: Bc. Jana Machyniaková , Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč Určeno pro: začátečníci Zaměření: nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. Schůzka: čtvrtek18:00-19:30 hodin Vedoucí: Jarmila Křivková Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč Určeno pro: mírně pokročilí Zaměření: seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. Schůzka: úterý 18:00-19:30 hodin Vedoucí: Mgr. Věra Dzurindáková Jóga pro dospělé Cena: 1000,- Kč Určeno pro: pokročilí Zaměření: nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. Schůzka: středa18:00-19:30 hodin Vedoucí: Jarmila Křivková Power jóga Určeno pro: Zaměření: Schůzka: Vedoucí: Info: začátečníci seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter. pondělí18:00-19:00 hodin upřesníme Bc. Jana Machyniaková , , Cena: 1000,- Kč 20

21 Aerobic Anička Cena: 1 000,- Kč Určeno pro: dívky 8-10 let Zaměření: Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Moţnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. Schůzka: pondělí 15:30-16:30 hodin Vedoucí: Anna Šindelářová Aerobic Kristýnka Cena: 1 000,- Kč Určeno pro: dívky od 11 let Zaměření: Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Moţnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. Schůzka: pondělí 14:30 15:30 hodin Vedoucí: Kristýna Kopecká Aerobic Zuzí + Lení Cena: 1 000,- Kč Určeno pro: dívky od 8 let Zaměření: Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Moţnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. Schůzka: středa 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Zuzana Ciglerová, Lenka Linhartová Aerobic přípravka Cena: 1 000,- Kč Určeno pro: dívky 4-6 let Zaměření: Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Moţnost vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu. Schůzka: úterý 16:30-17:30 hodin Vedoucí: Šárka Kalinová, Michaela Pelcová, Simona Semenská Fitness přípravka Cena: 1 000,- Kč/300,- Kč pro členy závodních týmů Určeno pro: od 7 let Zaměření: Krouţek je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti, flexibility, síly, na postoj a postavení těla. Fitness přípravka je určena pro zájemce do aerobic teamů (Aerobic club DDM). Doporučuje se pro členy Aerobic team Kids, Aerobic team Angels, Aerobic team Cragi junior a Aerobic team Smile. Schůzka: pondělí 17:30-18:30 hodin Vedoucí: Anna Šindelářová, Iryna Deketová Kids Aerobic Team Cena: 2 000,- Kč Určeno pro: závodní tým 4,5-6 let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: středa 17:00-18:00 hodin, pátek 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Zuzana Ciglerová, Lenka Linhartová, Bc. Jana Machyniaková Aerobic Team Smile Cena: 2 000,- Kč Určeno pro: závodní tým 7-8 let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: pondělí16:30-17:30 hodin, pátek 17:00 18:00 hodin Vedoucí: Anna Šindelářová, Judita Vaňková 21

22 Aerobic Team Angels Určeno pro: závodní tým 8-10 let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: středa 16:00-17:00 hodin, pátek 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Bc. Jana Machyniaková Aerobic team Cragi junior Určeno pro: závodní tým let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: úterý 16:00-17:30 hodin, pátek 16:00-17:00 hodin Vedoucí: Bc. Jaroslava Bílská, DiS, Lucie Blahutová Info: Bc. Jana Machyniaková , , Aerobic team For you Určeno pro: závodní tým let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: úterý 17:30-19:00 hodin, pátek 14:30-16:00 hodin Vedoucí: Šárka Kalinová Aerobic team Kisses Určeno pro: závodní tým let Zaměření: Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěţní sestavu, se kterou vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěţí Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na Schůzka: středa 14:30-16:00 hodin, pátek 14:30-16:00 hodin Vedoucí: Jana Machyniaková Zumba Fitness Určeno pro: od 11 let Zaměření: ZUMBA je dynamický zábavný fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Schůzka: úterý 15:30-16:30 hodin Vedoucí: Šárka Kalinová Zumba Fitness Určeno pro: do 10 let Zaměření: ZUMBA je dynamický zábavný fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Schůzka: pátek 17:00-18:00 hodin Vedoucí: upřesníme Maţoretky Určeno pro: 6 10 let Zaměření: Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. Schůzka: úterý 17:30-18:30 hodin čtvrtek 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Blanka Zavřelová Cena: 2 000,- Kč Cena: 2 000,- Kč Cena: 2 000,- Kč Cena: 2 000,- Kč Cena: 1 000,- Kč Cena: 1 000,- Kč Cena: 2 000,- Kč 22

23 Maţoretky Určeno pro: od 11 let Zaměření: Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR. Schůzka: úterý 18:30-20:00 hodin čtvrtek 17:30-19:00 hodin Vedoucí: Blanka Zavřelová Moderní gymnastika Cena: 2 000,- Kč Cena: upřesníme Určeno pro: dívky od ročníku 2007 Zaměření: začátečnice i pokročilé, základní techniky a cvičení moderní gymnastiky aţ po účasti na závodech a soutěţích Schůzka: pátek 14:30 17:00 hodin, DDM, Ing. Libuše Kyralová Info: Tomáš Laibl, , , Hokejbal Cena: bude upřesněno Určeno pro: pro chlapce od 8 let Zaměření: pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento v Ústí nad Labem velmi populární sport. Hráči budou hrát tři kategorie v MČR starší ţáci, mladší dorost, starší dorost. Schůzka: pondělí aţ pátek časy jednotlivých kategorií budou upřesněny, více na webu Info: Tomáš Laibl, , , Web: Futsal FC Tiradores Cena: 500,- Kč Určeno pro: pro chlapce od let Zaměření: zlepšení práce s míčem, závodní hraní, nebo jen hraní pro radost Schůzka: úterý 18:00-19:30 Vedoucí: Daniel Brzák Bossaball Cena: bude upřesněno Určeno pro: pro chlapce a dívky od 15 let Zaměření: pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento nový sport. Bossaball je spojení gymnastiky, volejbalu a fotbalu Schůzka: upřesníme Vedoucí: Jiří Jaroš Web: Judo Cena: upřesníme Určeno pro: chlapce a dívky od 6 let Zaměření: přijďte se v září podívat na trénink, zacvičit si a naučit se sebeobranu. Schůzka: úterý 16:00-18:00 čtvrtek 16:00-18:00 Vedoucí: Miroslav Müller, , Info: Tomáš Laibl, , , Taekwondo Cena: upřesníme Určeno pro: chlapce a dívky Schůzka: úterý 18:00-20:00, čtvrtek 18:00-20:00, Veronika Moravcová Info: Tomáš Laibl, , , Aikido - děti Cena: upřesníme Určeno pro: chlapce a dívky Schůzka: pondělí 17:30-18:30, středa 17:30-18:30, DDM, Zůza František Info: Tomáš Laibl, , , Kung Fu pro děti Tygr a drak Cena: 2 500,- Kč Určeno pro: pro děti od 7 14 let Zaměření: ruční formace, postoje, kroky, kopy, skákání, pády, sestavy, sebeobranu pro mládeţ, hry pro koordinaci, obratnost, dále také cvičení pro rozvoj reflexů, rafinovanosti, přesnosti atd. Děti jsou vedeny k posilování morálních vlastností, např. samostatnost, odříkání, respekt, pořádek a poctivost. Schůzka: pondělí 15:00-17:00, středa 15:00-17:00, Škola bojového umění Všebořice Vedoucí: Pavel Klimt, Patrik Ryneš 23

24 TURISTIKA Vodácký oddíl mládeţe Určeno pro: děti od 4. tříd ZŠ, plavce (alespoň 10 metrů) Zaměření: Na podzim a na jaře víkendové plavby na českých řekách (Bílina, Ploučnice, Jizera Labe), v chladnějším období bez sněhu pěší výlety po Českém středohoří, v zimě lyţování na běţkách. Na schůzkách se připravují vodácké pomůcky, děti se také učí vodáckým a tábornickým dovednostem, v zimě se chodí do Městských lázní plavání, eskymáky v kajaku. O prázdninách se pořádá čtrnáctidenní putovní tábor na českých nebo zahraničních řekách. Schůzka: středa 17:00-18:00 hodin Mansfeld Aleš, Magasanik Jiří 3. VOM Středa 17:00-18:00 hodin Balda Petr 4. VOM Info: Mgr. Jan Tirpák, , , Cena: 1 000,- Kč/rok Turistický oddíl mládeţe KOLA WAŠTEPI Cena: 850,- Kč/rok Určeno pro: děti 9-15 let Zaměření: pěší turistika, táboření, přírodovědné hry a soutěţe, jednodenní i vícedenní výlety o letních prázdninách čtrnáctidenní tábor. Schůzka: středa 15:15-16:45 hodin Pavel Svoboda Vedoucí: Pavel Svoboda, , Info: Mgr. Jan Tirpák, , , Cyklokrouţek Cena: 500,- Kč/září, říjen, duben, květen, červen Určeno pro: pro děti ve věku od 10 do 18 let Zaměření: Sportovní - cyklistika. Ve dnech nepříznivého počasí budou schůzky věnovány teorii cyklistiky, pravidlům jízdy ve skupině, bezpečnosti, praktické péči o jízdní kolo, silničním pravidlům, ale i hrám a soutěţím. Za hezkého počasí jsou plánované odpolední vyjíţďky na kolech do různých míst a stranou rušných silnic. Samozřejmostí je několik víkendových akcí na kolech. Víkendových akcí se můţou zúčastnit i nečlenové krouţku, kteří jsou alespoň částečně pokročilými jezdci na kolech. Přesné informace budou v předstihu uvedeny na webových stránkách Předpokládané termíny jsou: září 2011, října 2011, dubna 2012, (8.) května 2012, června 2012 Schůzky: úterý od 16:30 hod.(v případě nepřízně počasí je krouţek v budově do 17:30, za hezkého počasí jsou výjezdy na kolech do cca 18:30 upřesnění schůzky je rodičům i účastníkům dáváno v předstihu) Vedoucí: Jaroslav Černý Info: Jaroslav Černý, , , Česko-francouzský klub PARLEZ VOUS FRANÇAIS? Cena: 2 500,- Kč/půl roku Určeno pro: dospělé od let Schůzky: úterý 16:00-17:30 hod. - mírně pokročilí čtvrtek 16:30-18:00 - začátečníci konverzace s rodilým mluvčím - středa 16:00-17:00 (vţdy kaţdou 1. a 3. středu v měsíci). Zaměření: Vedoucí: Info: Česko-francouzský klub byl v Ústí nad Labem zaloţen v prosinci roku Jeho cílem je šíření francouzského jazyka, francouzské kultury a navazování kontaktů s frankofonními zeměmi ve všech oblastech lidské činnosti. V rámci našich aktivit pořádáme zajímavé besedy, výstavy, koncerty, poznávací zájezdy a filmové festivaly francouzského filmu. Spolupracujeme s Francouzskou Ambasádou a Francouzským Institutem. Na besedy zveme i zástupce frankofonních ambasád. Vyučujeme francouzštinu na několika úrovních znalosti jazyka. Samozřejmostí jsou zkušení lektoři (všichni lektoři mají Státní jazykovou zkoušku z francouzštiny) Kroupová Marcela, , Mgr. Jan Tirpák, , , 24

25 Sebeobrana pro ţeny Cena: 900,- Kč/(kurz) tři měsíce Určeno pro: dospělé od let (ţeny) Schůzky: středa 17:00-18:30 Zaměření: Hlavním posláním kurzu je identifikovat nebezpečné situace, místa, lidi tak, abyste se mohli nebezpečí vyhnout. A v případě, ţe se to nepodaří, je ţena na situaci připravena a má tak mnohem více času reagovat, ať uţ sebeobrannými dovednostmi nebo jinými prostředky. Naučíte se, jak komunikovat s agresorem, jak ho konfrontovat. Posílíte si sebevědomí, zákon a právo, naučíte se základy psychologického výcviku, jak řešit konflikty a jaké pouţívat prostředky sebeobrany (spreje, paralyzéry apod.). Samozřejmostí je profesionální lektor s dvacetiletou praxí v osobní sebeobraně. Vedoucí: Herynek Petr Info: Mgr. Jan Tirpák, , , Labská šachová škola Určeno pro: děti od 6 let Zaměření: pro všechny zájemce, kteří se učí hrát a postupně se zařazují do soutěţí. Účast na turnajích, pořádání šachové ligy a šachových turnajů. Pro dospělé pravidelně pořádáme Šachový festival 3 denní turnaj v Ústí nad Labem pro všechny šachistky a šachisty. Nezáleţí, zda znáte figury na šachovnici nebo jste jiţ zkoušeli šachy hrát. Šachový materiál si sebou nosit nemusíte, bude vám vţdy k dispozici. Pravidla této hry zvládne kaţdý velmi rychle a brzy budete moci hrát mezi sebou partie, které zpestříme nejrůznějšími soutěţemi. Cena: 1 400,- Kč Schůzka: Info: pondělí: 16: 00 17:30 (začátečníci I.) úterý: 16:15 18:00 (pokročilí) středa: 16:00 17:30 (začátečníci II.) čtvrtek: 16:30 18:30 (Ligová skupina), 18:00 19:30 (Dospělí) Pavel Chrz, tel.: , , Mgr. Jan Tirpák, , , Více informací z turistiky naleznete na: smtur.ddmul.cz OSTATNÍ Dětské televizní studio Cena: 610,- Kč Určeno pro: mládeţ od let Zaměření: tvorba reportáţí a filmů, práce s televizní technikou, účast na různých soutěţích, pravidelné schůzky Schůzky: úterý 15:00 17:00 Vedoucí: Radim Veselý Digitální fotografie Cena: 510,- Kč Určeno pro: mládeţ od 11 let a dospělé, začátečníky Zaměření: základy fotografování, základní parametry důleţité pro vzhled fotografie, kompozice, světlo, vnímání obrazu a jeho zachycení fotoaparátem, úprava fotografií na počítači, praktická cvičení v kompozici a světle Schůzky: pátek 15:00-16:30 hodin Vedoucí: Radim Veselý Modelářský krouţek Cena: 910,- Kč Určeno pro: děti od 7 17 let Zaměření: sestavování plastikových a papírových modelů letadel, lodí, vojenské techniky, figurek apod., stavba modelů aut na autodráhu + pořádání klubových závodů Schůzky: pondělí 15:30-17:30 Vedoucí: Zbyněk Nejedlý 25

26 Magic Určeno pro: Zaměření: Schůzky: Vedoucí: Info: Magic FNM Určeno pro: Zaměření: Schůzky: Vedoucí: Info: děti a mládeţ od 8 26 let DCI turnaje, hraní Gateway, získávání DCI bodů, moţnost navštěvovat Magic FNM úterý 16:00 17:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , děti a mládeţ od 8 26 let hraní turnajů ve formátu Standard, nebo Booster draft. čtvrtek 16:30 18:30 hodin Luboš Kukačka Radim Veselý, , , Cena: 710,- Kč Cena: 710,- Kč Stolní fantasy a sci-fi hry s miniaturami Cena: 710,- Kč Určeno pro: děti a mládeţ od 8 26 let Zaměření: Krouţek se specializuje na deskové hry s miniaturami tzv. wargaming. Jedná se o novou formu zábavy, při které proti sobě stojí dvě a více armád reprezentovaných modely pěšáků, tanků i letadel. Jde o kombinaci šachů (strategického myšlení) a modelaření (armáda se musí slepit a nabarvit) spojenou v interaktivní formě. Naší hlavní prioritou je hra Warhammer V případě zájmu není problém přidat další. S výběrem a pořízením armády pomůţe vedoucí pracovník v případě zájmu. Schůzky: pátek 16:00 19:00 hodin Vedoucí: Ladislav Bobr Dračí doupě Určeno pro: Zaměření: Schůzky: Vedoucí: Info: Cena: 710,- Kč děti a mládeţ od 8 26 let fantasy hra, kaţdý má svou postavu a plní nejrůznější úkoly, dle zadání od Pána jeskyně pondělí 17:00 19:00 hodin Zdeněk Špetlík Radim Veselý, , , Ústecký parlament dětí a mládeţe Cena: zdarma Určen pro: dětem a mládeţi z II. stupně ZŠ a SŠ Zaměření: krouţek je určen všem těm, kterým není lhostejný ţivot v našem městě, práva dětí a vyuţití volného času dětí a mládeţe. ÚPDM kaţdoročně organizuje diskuse dětské veřejnosti s představiteli města, pořádá několik soutěţí pro děti a mládeţ, pomáhá s organizací velkých akcí DDM Ústí n/l. Chceš-li i Ty se zapojit do těchto aktivit, jsi vítán. Schůzka: úterý 16:00 17:00 hodin Vedoucí: Jaroslav Černý Info: Jaroslav Černý, , , Škola modelek Cena: upřesníme Určeno pro: děti a mládeţ do 14 let Zaměření: Škola modelek je určena pro dívky a chlapce od 10 let, kteří mají zájem o modeling, vizáţ, styl a zdravý ţivotní styl. Schůzky: úterý 17:00-18:00 Vedoucí: Andrea Kulhavá, Petra Podojilová Škola modelek Cena: upřesníme Určeno pro: děti a mládeţ od 14 let Zaměření: Škola modelek je určena pro dívky a chlapce od 10 let, kteří mají zájem o modeling, vizáţ, styl a zdravý ţivotní styl. Schůzky: úterý 18:00-19:00 Vedoucí: Andrea Kulhavá, Petra Podojilová 26

27 Mladí hasiči Určeno pro: od 8 let Zaměření: Děti si budou vědět rady, kdyţ si kamarád poraní nohu nebo loket, seznámí se, se zásadami první pomoci, s prostředím a prací opravdových hasičů. Pro děti se připravují zajímavé exkurze z prostředí hasičů. Schůzky: úterý 17:00-18:00 Vedoucí: Jiří Martinec Info: Bc. Jana Machyniaková , Cena: 700,- Kč Klub záţitků I. Cena: 700,- Kč Určeno pro: děti do 10 let Zaměření: Krouţek je zaměřen na míčové hry, kreslení, protaţení těla, povídání, rozvoj kolektivní práce, kreativity, fantazie, rozvoj spolupráce ve skupině, ohleduplnosti a přátelství, obsahuje také pohybové sportovní hry zaměřené hlavně na proţitek při hře, na komunikaci a spolupráci. Klub záţitků je plný zábavy, her a kamarádů. Schůzky: úterý 18:00-19:00 hodin Vedoucí: Bc. Lenka Endalová Klub záţitků II. Určeno pro: děti a mládeţ od 10 let Zaměření: Krouţek je zaměřen na míčové hry, kreslení, protaţení těla, povídání, rozvoj kolektivní práce, kreativity, fantazie, rozvoj spolupráce ve skupině, ohleduplnosti a přátelství, obsahuje také pohybové sportovní hry zaměřené hlavně na proţitek při hře, na komunikaci a spolupráci. Klub záţitků je plný zábavy, her a kamarádů. Schůzky: čtvrtek 17:00-18:00 hodin Vedoucí: upřesníme PROGRAMY PRO MŠ Cena: 700,- Kč Počítače pro MŠ Cena: 20,- Kč/os/lekce Zaměření: hraní počítačových her zaměřených na rozvoj jazykových a matematických dovedností. Lekce jsou určeny skupinkám o max. počtu 10 dětí. Schůzky: schůzky dle dohody v dopoledních hodinách v budově DDM Vedoucí: Radim Veselý Keramika pro mateřské školy Cena: 40,- Kč/dítě/40 min Určeno pro: skupiny cca 15 dětí předškolního věku Zaměření: seznámení s prací v keramické dílně, výroba výrobků Schůzka: dle domluvy Vedoucí: Jana Stoicová oddělení keramiky Info: Jana Stoicová, , Břišní tanec pro školky po domluvě Zaměření: Tento krouţek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností. Schůzka: kdykoliv po domluvě Vedoucí: Lenka Svatušková Dopoledne se zvířátky pro školky po domluvě Zaměření: tento přírodovědný a ekologický program je připraven pro děti z mateřských nebo základních škol. V našem DDM navštívíme zookoutek a akvakoutek, seznámíme se s našimi zvířátky formou her a dovíme se zajímavosti z ţivočišné říše. Určeno pro: Pro skupiny dětí. Schůzka: dle domluvy Vedoucí: Barbora Pencová Info: Barbora Pencová, , , 27

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže.

Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z

Více

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká Hradební 19 (vchod z

Více

Program na školní rok 2010-2011

Program na školní rok 2010-2011 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2010-2011 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 16, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Program na školní rok 2011-2012

Program na školní rok 2011-2012 Tvořivá a keramická dílna Domu dětí a mládeže Ústí n. L Program na školní rok 2011-2012 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká Hradební 19, vchod z Bělehradské ulice, Ústí n.l. Motto: Co neuděláš

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Program na školní rok 2014-2015

Program na školní rok 2014-2015 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2014-2015 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Po přečtení prosím vraťte

Po přečtení prosím vraťte Po přečtení prosím vraťte Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem Právní forma: příspěvková organizace V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823 adresa: Velká

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Program na školní rok 2015-2016

Program na školní rok 2015-2016 Tvořivá a keramická dílna Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n.l., p.o. Program na školní rok 2015-2016 Tel. 603851714 keramika@ddmul.cz www.ddmul.cz Velká

Více

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012

Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 Zájmové útvary DDM Teplická 2011-2012 0-6 LET předškolní věk Anglický jazyk - pro začátečníky i pokročilé Angličtina hrou s maminkou - pro začátečníky i pokročilé Německý jazyk - pro začátečníky i pokročilé

Více

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011:

INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: INFORMACE O NAŠICH KROUŽCÍCH NA ŠK.ROK 2010/2011: TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA - pro děti od 3 do 5 let Děti se učí vnímat hudbu, rytmus a melodii. Naučí se vyjdřovat hudbu pohybem, cvičit ve formacích a

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Adresa: Albrechtická 414, 434 01 Most Telefon: 603 707 310 e-mail: program@svc-most.cz

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŢKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (4 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků, básniček a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní vztah

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky

Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Výtvarné, tvořivé, rukodělné a keramické kroužky Tyto kroužky jsou zaměřeny nejen na klasickou kresbu a malbu, ale také na tvorbu prostorových objektů, koláží, seznámení s různou uměleckou technikou, také

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,-

Sportovní kroužky. Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Počet setkání: 26 x 1h + 2 víkendové akce Cena: 1.000,- Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: čtvrtek 16:00 17:00 + 2 víkendové akce Kroužek je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd. Na kroužku se naučí pohyb v rytmu hudby, základní aerobní kroky a lehčí aerobní sestavy.

Více

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin PONDĚLÍ 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin Klubíčko pro děti od 3-5ti let Individuální angličtina pro děti od 5.tř.,Jitka Valentová 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin Hry na počítačích Břišní tance pro

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Krouţky zahajují svou činnost v týdnu od 26. 9. 2011 a končí první týden v červnu 2012. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do čtvrtka 15. 9. 2011. O

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

Vás kamarád ve volném case

Vás kamarád ve volném case Vás kamarád ve volném case ˇ ˇ Nabídka kroužků www.ddmsikula.cz tel.: 572 551 347 Uherské Hradiště Purkyňova 494 2015/2016 Společensko-vědní oddělení Zuzana Šoustková tel.: 605 203 063 zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc.

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: Základy řemesel. Název: JÓGA. Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Název: JÓGA Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Buršová Určeno pro žáky: 1. až 5. tříd Termín a místo konání: pondělí od 11:55 do 12:40 hodin; malá TV Název: Základy řemesel Vedoucí kroužku: Ing., Bc. Lucie Řehořová

Více

Určeno pro: děti rok narození 2010 a ml. Určeno pro: děti rok narození 2009

Určeno pro: děti rok narození 2010 a ml. Určeno pro: děti rok narození 2009 Sportovní kroužky Aerobik hrou Čas: středa 16:00 17:00 Aerobik Lentilky Čas: čtvrtek 16:00 17:00 Kroužek Aerobik hrou je určen všem dívkám z 1. a 2. tříd, kroužek Aerobik Lentilky je pro starší dívky ze

Více

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY Hello Pinky - začátečníci pro děti předškolního věku (5 6 let) seznámení s angličtinou pomocí her, obrázků a písniček, cílem kurzu je osvojit si základní slovní zásobu, získat pozitivní

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 2012 Organizační informace: Zájmová činnost začíná 3. října 2011 a končí 1. června 2012 Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

SPORT. Míčová TV Úterý 14.40 15.25. Míčová TV Středa 13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.00-13.45 Pátek13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.55 14.

SPORT. Míčová TV Úterý 14.40 15.25. Míčová TV Středa 13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.00-13.45 Pátek13.50 14.35. Míčová TV Čtvrtek 13.55 14. Kroužek Florbal I. Florbal II. Florbal III. akrobacie Míčové hry Fotbal Badminton I & II Stolní tenis Sportovní hry a hrátky Sportovní příprava Class mates best dance crew Klub KPC Jiří Szebinovský Jiří

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi Cvičení rodičů s dětmi MAZLÍCI Vhodné pro miminka od 4 m do 18m. Podněcujeme přirozený rozvoj dítěte a správnou manipulaci s ním. Formou her, říkadel a písniček, včetně cvičení na gymbalónech a s vhodnými

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zápisné: 500,- Kč/ rok

Zápisné: 500,- Kč/ rok Umění 1. Pohybová skupina Pochody, taneční formace a sestavy na hudbu různých žánrů pro dívky od deseti let. Trénink skupiny bude probíhat každé pondělí a středu od 16,00 do 18,00 hodin. Nábor dívek se

Více

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz.

Informace v KZČ Eldorádo na výše uvedené adrese, na tel. č. 499 859 956, 731 106 065 nebo na e-mailové adrese eldorado@zsmltu.cz. Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 24. 9. 2012 a končí první týden v červnu 2013. Podepsanou přihlášku doneste nebo pošlete (na výše uvedenou adresu) do KZČDM nejpozději do pátku 14. 9. 2012. O termínu

Více

Spolek TOTEM RDC připravil pro své klienty na období 2014/2015 POHYBOVÉ AKTIVITY

Spolek TOTEM RDC připravil pro své klienty na období 2014/2015 POHYBOVÉ AKTIVITY Spolek TOTEM RDC připravil pro své klienty na období 2014/2015 POHYBOVÉ AKTIVITY JÓGA pro seniory Cvičení s důrazem na správné dýchání a soustředění se na to, co tělo procvičuje. Vhodné i pro méně pohyblivé

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY ZS ak. rok 2014/15 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice, pracoviště Prachatice VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Vážení rodiče,milé děti a mladí přátelé, Ještě než Vám nabídneme naše zájmové útvary, chtěli bychom Vás pozvat na

Více

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku:

Charakteristika zájmového kroužku: Charakteristika zájmového kroužku: Název: ŠPANĚLŠTINA I. HABLA USTED ESPŇOL? Vedoucí kroužku: Ing. Filip Máčaj (specialista na španělský jazyk) Určeno pro žáky: 3., 4. a 5. tříd (maximální počet žáků 10) Termín a místo konání: úterý od

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016

Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016 Informace k nabízeným kroužkům ve školním roce 2015/2016 Kroužky pro předškoláky Kroužek předškoláka Florbalový klub přípravka Výtvarný ateliér pro nejmenší Výtvarný ateliér pro rodiče s dětmi Keramika

Více

TANEČNÍ KROUŽKY. Hravé tanečky 1...středa 13.00 14.00. Hravé tanečky 2...čtvrtek 15.00 16.00

TANEČNÍ KROUŽKY. Hravé tanečky 1...středa 13.00 14.00. Hravé tanečky 2...čtvrtek 15.00 16.00 TANEČNÍ KROUŽKY Hravé tanečky 1...středa 13.00 14.00 Pro děti od 4 do 6 let Pohybová a taneční přípravka, jednoduché taneční kroky, choreografie, rytmika, hry. Vedoucí: J. Fillerová, V. Kadičová Doplatek:

Více

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen

Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října. Ukončení činnosti kroužků: květen Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová, ale i děti docházející do ZŠ mimo obec Janová Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky LS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603

Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Kód činnosti Název činnosti Věk od Věk do Kap. 1.pol. 251204 Florbal - mladší - ZŠ Chvaly 6 8 20 251205 Florbal - starší - ZŠ Chvaly 9 11 20 251603 Šachy - ZŠ Chvaly 6 16 0 251901 Sportovní hry - mladší

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ROUŽY PRO ŠOLNÍ RO 2014/2015 Platbu na číslo účtu: 7034-388028359/0800, V.S. RČ dítěte, text platby: jméno, kroužek zároveň s platbou poslat přihlášku na kancelar@zsdobrichovice.cz (uvést jméno a třídu,

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 ZCELA NOVÝ SYSTÉM ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 2. září 2015 spustíme zcela nový ON-LINE přihlašovací systém do našich zájmových kroužků, akcí i táborů formou tzv.

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015

NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015 NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2014 2015 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO Lomnice n. Pop. DDM Sluníčko Komenského 1037 512 51 Lomnice nad Popelkou 481 671 979 ddm@ddmlomnice.cz www.ddmlomnice.cz facebook:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM Prachatice pracoviště Prachatice ve školním roce 2014 / 2015 Vážení rodiče,milé děti a mladí přátelé, Ještě než Vám nabídneme naše zájmové útvary, chtěli bychom Vás pozvat

Více

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE

KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE I.oddělení KDYŢ SLUNÍČKO HŘEJE, KAŢDÝ SE RÁD SMĚJE Témata na červen Na světě je plno dětí Pozor,to se nesmí Máme se jak v pohádce Už jedeme na prázdniny Písničky Opičí kapela Svátek zvířátek Pohybové hry

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2014/2015 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky na nové kroužky prosím odevzdávejte

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2015/16 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Foto ze slavnostního otevření Velvarské Kostky 4. 9. 2014 ROZPIS KURZŮ

Foto ze slavnostního otevření Velvarské Kostky 4. 9. 2014 ROZPIS KURZŮ Milí aktivní velvarští obyvatelé, pravděpodobně už se k Vám donesla zpráva o tom, že bylo v září otevřeno nové kulturně vzdělávací volnočasové centrum VELVARSKÁ KOSTKA, které vzniklo za podpory města a

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

HAF STUDIO rozvrh 2013

HAF STUDIO rozvrh 2013 HAF STUDIO rozvrh 2013 Výtvarné kurzy 14:00-15:30 kreativní dílna 1. 5. třída 17-19:15 kresba, malba - mládež, dospělí Akad. mal. Dalibor 19:15-21:30 kresba (možno i jako přípravka na VŠ) Akad. mal. Dalibor

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ PRO ŽÁKY ZŠ

ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ PRO ŽÁKY ZŠ ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ PRO ŽÁKY ZŠ 1. TANEČNÍ ŠKOLIČKA - úplata 500 Kč/ročně, počet lekcí: 22 - pro žáky 1. -3. tř. - základní techniky různých stylů tance, rozvoj pohybových a rytmických dovedností

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 Základní škola Chýně, Za Školou 55, 253 01 Chýně NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/2016 PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Přehled naleznete na webových stránkách školy www.zschyne.cz, sekce zájmové kroužky. Jednotlivé aktivity pořádá

Více

Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé. pro školní rok 2015-2016

Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé. pro školní rok 2015-2016 Nabídka zájmových útvarů pro děti, mládež i dospělé pro školní rok 2015-2016 ZÁJMOVÁ ČINNOST PRAVIDELNÁ PRO ŽÁKY ZŠ 1. TANEČNÍ ŠKOLIČKA - úplata 600 Kč/ročně, počet lekcí: 25 - pro děvčata 1. - 2. tř.

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 1. pololetí školního roku 2010/2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 1. pololetí školního roku 2010/2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 1. pololetí školního roku 2010/2011 Kurzy se zahajují první týden v říjnu vyjma těchto kurzů: Kalanetika (začátek 6.9.), Klub krále (23.9.), Incredible English 3.-5. třída

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí

Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí Rozpis kurzů KOTLANKA 2014-2015 první čtvrtletí 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:10 15:30 16:00 16:10 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více