Adventní koncert Z OBSAHU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventní koncert Z OBSAHU..."

Transkript

1 stišov Bě Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Adventní koncert Z OBSAHU... Slovo starosty... Volba prezidenta republiky Z jednání RM... MP informuje... Oznámení 5. výročí přístupu České republiky k Schengenské dohodě Lesní stezka Paraplíčko obnovena... Den otevřených dveří v dubských školách Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ Termíny svatebních obřadů v roce 2013 Z dubských mateřských škol... Z dubského sportu... Dušičkový koncert Den válečných veteránů Inzerce Ordinační hodiny praktických lékařů Blahopřání MKZ zve...

2 prosinec SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, a je to tady: za pár dnů tu máme Vánoce, pak si budeme užívat silvestrovských oslav a to znamená jen jediné: máme tu neodvratně konec roku 2012 a až se Vám dostane do ruky příští vydání Dubského zpravodaje, bude tu již nový rok Srdečně Vás všechny opět po měsíci zdravím a jsem rád, že Vás mohu opět informovat o dění v našem městě. Dne 1. listopadu se konala v objektu Tereziných lázní velká sláva. Celé zařízení bylo po náročné rekonstrukci a rozšíření nabízených služeb představeno v celé své kráse. Bylo otevřeno Centrum pro léčbu Alzheimerovy choroby, jako poslední zprovozněná část celého komplexu. Je třeba říci, že se jedná o moderní a špičkově zařízené pracoviště, kde je o klienty stoprocentně postaráno ve více než důstojném prostředí. Definitivně tak v jednom objektu je poskytována lázeňská péče pro klienty, kteří si dokáží hradit tuto péči sami, dále je zde moderní domov pro seniory ve vysokém nadstandardu a již zmíněné zařízení pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Je pravdou, že celé zařízení je pro klienty, kteří jsou schopni si za tyto služby připlatit nebo je zcela hradit, ale luxus a péče poskytovaná zde tomu plně odpovídá. Současné Tereziny lázně a Rezidence Tereza vyplňuje segment trhu, po kterém se požadavky objevují, a to dokládá i vysoký zájem o zde poskytované služby. Za naše město mohu jen říci, že jsem nesmírně rád, jak je toto zařízení spravováno a že funguje na velice dobré úrovni. Za to patří novým majitelům dík a nezbývá než popřát hodně štěstí a prosperitu do dalších let provozu v novém pojetí zařízení. Poslední události na úseku poskytování lékařské péče praktickými lékaři na území našeho města jsou pozitivní zprávou pro naše občany. V Pozorce definitivně ordinuje nový lékař MUDr. Pokorný, který nahradil MUDr. Frajse a vzhledem k věku nového lékaře je předpoklad dlouhodobé bezproblémové praxe v tomto obvodu. Ordinaci a obvod MUDr. Rajtra převzal také nový lékař MUDr. Tukinski a ordinuje v nové ordinaci v Krušnohorské ulici v prostorách po městské policii. Poslední obvod, který spravoval MUDr. Jirásek, převzala také nová lékařka MUDr. Gábelová a ta má ordinaci v Teplicích na Novosedlické ulici vedle marketu Lidl. To je jediné, co se zdá být na škodu, že je ordinace mimo Dubí a již jsem zaznamenal, že si na tuto skutečnost někteří občané naříkali. Ale snad nebude tak zle, důležitý je fakt, že je o všechny postaráno a každý v případě potřeby má svého lékaře, který je připraven poskytnout odpovídající péči a to je to hlavní. Také čekáme na informaci, jak bude vyřešen osud ordinace na Cínovci, kde MUDr. Jirásek ordinoval 3 hodiny týdně. Ale to již nepovažuji za tak obrovský problém a věřím, že v této praxi bude nová paní lékařka pokračovat. Přeji všem novým lékařům pohodu a klid při výkonu jejich nesnadného povolání a samé hodné pacienty. Nyní ještě zbývá dokončit rekonstrukci prostor pro novou lékárnu v Krušnohorské ulici a snad můžeme říci, že v našem městě je po stránce praktického lékařství vše v pořádku a služby jsou poskytovány více než v dostatečné míře. Dne 11. listopadu si každý rok připomínáme při Dni veteránů všechny padlé ve všech světových válkách. Tradiční setkání je vždy u památníku u Vojenských lázní v Teplicích, další tradiční vzpomínka je u památníku na bystřanském hřbitově a letos poprvé po mnoha letech jsme uctili památku padlých také na novosedlickém hřbitově. Zde je památník, který byl zřízen v roce 1922 ze sbírky devíti tehdejších obcí. Památník jsme ze složených finančních prostředků našeho města, obce Novosedlice a obce Proboštov opravili a stal se tak opět důstojnou připomínkou padlých vojáků v 1. světové válce a místem pro vzpomínku na všechny oběti válek z našich obcí. Musím však ještě říci, že obrovskou nehorázností se stala krádež dvou cypřišů, které byly po opravě vedle památníku vysazeny a před setkáním zástupců obcí u památníku a položením květin prostě zmizely a zbyly po nich jen dvě díry. Asi opravdu není v naší společnosti něco v pořádku, když už se krade i na hřbitově. No, co dodat? Již několikrát jsem informoval o probíhající akci Regenerace panelového sídliště Horní Dubí. Dne 6. listopadu byla tato etapa dokončena a zhotovitel díla nám provedenou práci předal. V oblasti ulice K. Světlé byly vybudovány nové chodníky, nové veřejné osvětlení, městský mobiliář, malé dětské hřiště a byl upraven parčík propojující horní sídliště s Koněvovou ulicí. Celá akce byla financována z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které poskytlo 70 % finančních prostředků a 30 % Město Dubí. Na jaře bude ještě potřeba upravit plochy, kde byla navezena nová zemina a zasít trávu a tím bude celé dílo definitivně hotové. Věřím, že tato akce opět přispěla ke spokojenosti občanů žijících v této lokalitě. V plánu máme pokračování a chceme ještě upravit z tohoto programu okolí panelových domů v Koněvově ulici a Sídliště Družbu. Věřím, že se nám podaří opět získat potřebné finanční prostředky formou dotace. Dne 29. listopadu nastal historický okamžik. Již v devadesátých letech naše město dostalo příslib rekonstrukce křižovatky ulic Ruská, Krušnohorská a Pohraniční stráže a její proměnu na kruhovou křižovatku. Tento slib se neustále z důvodu nedostatku financí ze strany Ředitelství silnic a dálnic odkládal. V roce 2008 jsme dostali závazný příslib, pokud Město Dubí zajistí projektovou činnost a územní rozhodnutí a vypořádá pozemkové nesrovnalosti v oblasti této křižovatky, tak ŘSD křižovatku postaví. Také jsme se museli zavázat, že úpravy chodníků a veřejného osvětlení budeme hradit. Vše jsme splnili, ale než se tak stalo, opět začaly chybět finance a vše se odložilo. V polovině letošního roku jsme byli informováni o záměru ŘSD ještě v letošním roce kruhovou křižovatku postavit. Díky komplikovanému zákonu o zadávání veřejných zakázek se vše dostalo až do konce roku, ale i přesto došlo 29. listopadu k předání staveniště zhotoviteli a v jarních měsících roku 2013 se začne stavět a hotovo bude nejpozději v červnu. Tím bude vyřešen poslední frekventovaný dopravní uzel v našem městě a tato křižovatka s nebezpečným výjezdem hlavně z Krušnohorské ulice se stane plynulejší a bezpečnější. Musím si opět povzdechnout, protože jsem slyšel i hlasy, proč to děláme, vždyť to není zapotřebí. Jsem přesvědčen, že to zapotřebí je, ale hlavně už nyní jsou chvíle, kdy je tato křižovatka ucpaná a automobilů neustále přibývá. Tato stavba se nedělá pro teď, ale na další desítky let dopředu a zcela jistě i pro zvýšení bezpečnosti provozu v této lokalitě. Tak snad nic již nenaruší celý tento záměr a nejdéle v polovině příštího roku budeme používat novou bezpečnější a plynulejší křižovatku. Děkujeme podniku Ředitelství silnic a dálnic Chomutov. Ve dnech 12. a 13. listopadu proběhla pravidelná kontrola hospodaření Města Dubí, kterou nám vykonává Krajský úřad Ústeckého kraje. Jako vždy byly kontrolovány všechny oblasti našeho hospodaření a nebyly shledány žádné závady a vše je tudíž v naprostém pořádku. Za to patří poděkování celému Městskému úřadu Dubí a všem jeho pracovníkům, protože v dnešní nelehké době neustálých legislativních změn není vždy jednoduché udělat vše bezchybně. Pro toto vydání Dubského zpravodaje jsem vyčerpal všechny důležité informace a zbývá již jen jediné, rozloučit se. Přeji všem klidný závěr roku, pohodové a krásné prožití adventního času a vánočních svátků. Do nového roku 2013 přeji vše nejlepší, pevné zdraví, úspěch v osobním i profesním životě a jen samá splněná přání. Užijte si veselého Silvestra a za měsíc v příštím roce zase na shledanou. Ing. Petr Pípal, starosta

3 INFORMACE K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY Vážení voliči, dne 11. ledna 2013 od hodin do hodin a 12. ledna 2013 od hodin do hodin se uskuteční volba prezidenta republiky. V Dubí zůstávají volební okrsky a sídla volebních místností stále stejná po všechny volební dny. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič svou totožnost a občanství ČR prokáže ve volební místnosti platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou voliči požádat městský úřad a v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o možnost hlasování v rámci volebního okrsku mimo volební místnost. V tomto případě příslušná okrsková volební komise navštíví voliče s přenosnou volební schránkou. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání 2. kola voleb prezidenta republiky se tyto uskuteční dne 25. ledna 2013 od hodin do hodin a 26. ledna 2013 od hodin do hodin. Volič na 2. kolo voleb prezidenta republiky obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. Přehled o okrscích a volebních místnostech OKRSEK č. l volební místnost: ZŠ Dubí 1 Školní náměstí Dubí část Cínovec ul. Ruská od č. or , , ul. Lázeňská, Myslbekova, Křižíkova, Buková, Mánesova, Barvář, Na Konečné, Vančurova a Bezručova, ul. Kar. Světlé od č. or. 1, 2 22 OKRSEK č. 2 volební místnost: ZŠ Dubí l Školní náměstí ul. Ruská od č. or , , ul. Pohraniční stráže, Krušnohorská, U Hřiště, Černigovského, Důl Bedřich, Sídl. Družba, Koněvova, ul. Dubská od č. or. 2 4C, 1 13 OKRSEK č. 3 volební místnost: Český porcelán a.s. Dubí 1 - Tovární ul. ul. Mstišovská, Údolí, Na Výsluní, ul. Ruská od č. or , 92 94A, ul. Tovární od č. or. 2 66, 1 15, ul. Zahradní od č. or. 1 89A, 2 58, ul. Lidická od č. or. 9 33, 12 30, OKRSEK č. 4 volební místnost: ZŠ Dubí - Běhánky, Dlouhá ul. ul. K. H. Máchy, Nerudův sad, Smetanovo návrší, Lesní, Pod Návrším, Komenského náměstí, Pod Hájem, U Fišerky, ul. Dubská od č.or , 6 12, ul. Dlouhá od č. or. 1 41, 2 44 ul. Zelená, Ležáky, Sportovní, Husova, Rokosovského, Lípová, Polní, Švermova, ul. Lidická od č. or , 2 10, 1 7 ul. Zahradní od č. or , , ul. B. Němcové od č. or , 8 20 OKRSEK č. 5 volební místnost: ZŠ Dubí Bystřice, Tovární ul. ul. Horská, Žižkova, Palackého, Nerudova,Wolkerova, Drahůnská, Příčná, Luční, 5. května, Sv. Čecha, Dukelská, Topolová, Slepá, Dvořákova, Smetanova, Komenského, Družstevní, Bystřická, Severní, U Vlečky, Nad Papírnou ul. Tovární od č. or , 19 71, ul. B. Němcové od č. or. 2 6, 7 23 Okrsek č. 6 volební místnost: Lidový dům Dubí-Pozorka, Sadová 192 ul. Střední, Borovského, Tichá, Sadová, Mírová, Krátká, Kolonie, Novosedlická, Bílinská, Tyršova, J. Hory, K. Čapka, Úzká, ul. Ruská od č. or. 2 88, 1 61 OKRSEK č. 7 volební místnost: Dubí - Mstišov, Hasičská zbrojnice Dubí, část Mstišov Klímová Anna vedoucí odboru vnitřních věcí, Městský úřad Dubí 3

4 prosinec 2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA RM na své schůzi dne mj. projednala: Usnesení č. 786/43/2012: RM po projednání souhlasí se stavebními úpravami v objektu Krušnohorská č. p. 41 tak, jak jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci. (Jedná se o prostory po Správě majetku města a cukrárně, kde bude zřízena lékárna pozn. red.) RM na své schůzi dne mj. projednala: Usnesení č. 789/44/2012: RM po projednání souhlasí jako vlastník místní komunikace Koněvova s vyhrazením 5 parkovacích míst pro ordinaci praktického lékaře v č. p. 203, Krušnohorská ul., Dubí 1 s tím, že instalaci dopravního značení spojeného s vyhrazeným parkováním provede žadatel na vlastní náklady. Usnesení č. 800/44/2012: RM po projednání bere na vědomí zprávu o počtu dětí a žáků ve školním roce 2012/2013. Usnesení č. 801/44/2012: RM po projednání: 1/ stanovuje termíny a dobu konání svatebních obřadů pro rok 2013 dle předloženého návrhu; 2/ určuje obřadní síň Městského úřadu Dubí jako úředně stanovené místo ke konání svatebních obřadů. (viz str. 6) Usnesení č. 806/44/2012: RM po projednání bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti škol ve školním roce 2011/2012. (-šl-) Oznámení Oznamujeme občanům, že dne bude z organizačních důvodů Městský úřad uzavřen. Zároveň upozorňuji, že příjem posledních plateb za rok 2012 bude možný do 10:00 hodin. Mgr. Hana Wenzelová, tajemnice MěÚ MĚSTSKÁ POLICIE DUBÍ PRAVIDLA PRO SCHVALOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPAD. VOD Zastupitelstvo města Dubí schválilo dne (usnesení č. 286/14/2012) Pravidla pro schvalování příspěvků na domovní čistírny odpadních vod, která Vám tímto dáváme na vědomí. 1. Příspěvky na domovní ČOV se poskytují pouze pro stávající rodinné a bytové domy (zkolaudované), u kterých není technicky možné jejich napojení na veřejnou kanalizační síť končící na ČOV nebo je toto napojení finančně neúnosné a které zároveň nemají zkolaudovánu domovní čistírnu odpadních vod. 2. O příspěvek budou žádat výhradně vlastníci nemovitostí (v případě více vlastníků jedné nemovitosti tito společně, případně na základě plné moci), a to prostřednictvím podatelny MěÚ Dubí na k tomu určeném formuláři. 3. Žádosti o schválení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod budou přijímány pouze do Žádosti došlé po tomto termínu nebudou předkládány ke schválení a na domovní ČOV tak již nebude poskytnut příspěvek. Poděkování 4. Došlé žádosti o schválení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod bude předkládat technický odbor Radě města Dubí ke schválení. V případě kladného rozhodnutí bude žadateli vydán souhlas s přidělením příspěvku. 5. Příspěvek bude vyplacen na základě žádosti o jeho vyplacení, a to až po výstavbě a zkolaudování domovní čistírny odpadních vod. 6. Žádosti o vyplacení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod budou přijímány pouze do , tzn. že do této doby bude muset být čistírna zhotovena a příslušným úřadem zkolaudována. 7. K žádosti o vyplacení příspěvku na domovní čistírnu odpadních vod musí být přiložen souhlas s užíváním stavby vydaný příslušným úřadem a dále souhlas s přidělením příspěvku (viz bod 4). Ing. Lukáš Panchartek, vedoucí TO MěÚ Dubí Děkuji p. Liboru Maříkovi, strážníkovi Městské policie Dubí, za jeho pomoc. Dne 28.října, v den státního svátku, jsem jela s nateklou tváří na pohotovost. Pod kruhovým objezdem na Ruské ul. jsem však s hrůzou zjistila, že mám prázdnou pneumatiku a už ani nedojedu na benzínku dofouknout. Bezradně jsem stála u auta a téměř se slzami v očích přemýšlela, co dál. Najednou u mě zastavilo auto MP a strážník vystoupil s otázkou, zda mám rezervu? Okamžitě mi kolo vyměnil a odjel. Tímto bych mu chtěla ještě jednou poděkovat. Pomáhat a chránit! Díky. H.Horáčková Střední 154, Dubí Telefon + Fax: , Tel.: Při hlídkové službě strážníci spatřili u benzínové čerpací stanice OMV ženu, která nabízela sexuální služby. Strážníci řešili s ženou přestupek proti vyhlášce města. Při kontrole totožnosti bylo zjištěno, že po ženě je vyhlášeno pátrání pro členské státy Schengenského prostoru. Žena byla předána Policii ČR k dalším úkonům. 4 Operátor kamerového systému spatřil na dětském hřišti v Bystřici dvě dívky, které seděly na stolech a kouřily. Dle provozního řádu hřiště je vstup na hřiště povolen pro děti do dvanácti let a je zde zakázáno kouření. Strážníci zjistili, že dívkám je 12 a 13 let. Dívky byly předány rodičům a strážníci dále řeší, odkud dívky vzaly cigarety, které jsou prodejné, podle tabákového zákona, osobám starším 18 let. Kamera městského kamerového systému v Bystřici byla přesunuta, aby operátor mohl sledovat dění na hřišti, což původní umístění kamery neumožňovalo a mládež tam způsobovala nemalé škody na vybavení hřiště. Obsluha benzínové čerpací stanice na služebnu městské policie oznámila, že muž, který natankoval pohonné hmoty, chtěl zaplatit platební kartou, ale transakce neproběhla, přesto muž nasedl do svého vozidla a z místa chtěl odjet. Řidič byl zastaven po ujetí několika metrů. Při kontrole vozidla strážníci zjistili, že vpředu a vzadu jsou umístěny rozdílné registrační značky. Kontrolou registračních značek a totožnosti řidiče strážníci zjišťovali, zda se nedopouští opakovaně přestupku proti majetku tím, že odjíždí bez placení po natankování pohonných hmot u benzínových čerpacích stanic. Ani na jednu registrační značku nebylo nic obdobného zaznamenáno. Řidič si svůj dluh s obsluhou na místě vyřídil a jeho protiprávní jednání bude řešit správní orgán. Na služebnu městské policie bylo oznámeno, že někdo pod ulicí Drahénská kácí stromy a protože zde dochází často k nelegálnímu kácení, tak má obavu, že opět někdo kácí stromy na topení. Hlídka na místě přistihla muže, který uvedl, že má na kácení stromů povolení od starosty z Novosedlic. Povolení ale muž neměl u sebe. Starosta z Novosedlic na dotaz uvedl, že žádné povolení ke kácení stromu nikomu nevydal. Nelegální těžbou dřeva se bude zabývat správní orgán. Policie ČR oznámila, že v ulici Údolí hoří rodinný dům. Na místo ihned vyjela hlídka městské policie. V době příjezdu strážníků hořelo v interiéru bytu. Podle majitele sousední nemovitosti v domě nikdo nebyl, protože jeho majitelé jsou v Liberci. Strážníci uzavřeli přívod plynu do domu, rozbili okno v přízemí a hasícími přístroji ze služebního vozidla hasili hořící zařízení bytu do příjezdu vozidel hasičského záchranného sboru. Podle předběžných zpráv příčinou požáru byla závada na elektrospotřebiči. Na základě zkvalitnění práce městské policie při dohledu na zabezpečování veřejného pořádku a k ochraně bezpečnosti osob a majetku byl rozšířen kamerový systém o dva kamerové body. Jedna z nových kamer je umístěna ve spodní části ulice K. Světlé a druhá z kamer bude umístěna na parkovišti u prodejny Čtyřlístek. Městská policie Dubí vykonává dohled nad zabezpečením veřejného pořádku i v obci Novosedlice. Majetkem obce Novosedlice je městský hřbitov, který obhospodařuje soukromá společnost. V poslední době se na městskou policii obrátilo několik občanů, kterým někdo z hrobu, o který se starají, odcizil výzdobu. Na základě těchto stížností jsme zavedli opatření, které, jak předpokládáme, sníží počet krádeží na hrobech. V minulých dnech byla zaměstnancem hřbitova přistižena starší žena, která si z upravených hrobů brala výzdobu, kterou na jízdním kole odvážela domů. Na hrobě, o který se žena starala, se našly části výzdob z okolních hrobů. Na základě zjištěných důkazů se bude ze svých činů zpovídat u správního orgánu, který jí může udělit vysokou pokutu. Tomáš Pykal, velitel MP Dubí Slova pana velitele MP potvrzují také tyto dvě fotografie, kdy z obnoveného Památníku obětem 1. světové války na hřbitově v Novosedlicích byly během tří dnů odcizeny dva vsazené cypřiše. (-rr-)

5 5. VÝROČÍ PŘÍSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY K SCHENGENSKÉ DOHODĚ Dne 21. prosince uplyne 5 let od okamžiku, kdy Česká republika společně s dalšími šesti státy přistoupila k Schengenské dohodě a úderem půlnoci z 20. na 21. prosince 2007 zanikly na hraničních přechodech pasové a celní kontroly. Schengenský bezhraniční prostor je označován podle jména lucemburské vesnice, u níž byla 14. června 1985 podepsána stejnojmenná dohoda a následně 19. června 1990 prováděcí smlouva. Smluvními státy jsou země Evropské unie, ale rovněž i některé země stojící mimo EU. Podstatou smlouvy bylo zrušení veškerých kontrol osob cestujících v rámci zúčastněných zemí a ani samotná vesnice Schengen nebyla vybrána náhodně, ale protože se v její blízkosti stýkají hranice Francie, Německa a Lucemburska. K faktickému odstranění pohraničních kontrol pak poprvé došlo v březnu 1995, kdy na základě této Smlouvy byly připraveny podmínky nutné pro otevření hranic, přičemž tou prioritní bylo vytvoření a zprovoznění Schengenského informačního systému. I Cínovec se stal místem, kde se sešli sousedé z české i německé strany hranice, aby úderem půlnoci starostové Dubí a Altenbergu, pan Ing. Petr Pípal a pan Thomas Kirsten, symbolicky přeřízli hraniční závoru na tzv. starém hraničním přechodu. Součástí celého večera byla oslava faktického zrušení hranic a všech v posledních letech již formalit spojených s vycestováním do zahraničí. Dnes tedy již pět let cestujeme po Evropě bez jakýchkoliv omezení, cestovní pasy tak většině z nás nahradily občanské průkazy, na hranicích nezastavujeme, ba mnohdy si ani neuvědomíme, že jsme přejeli do jiného státu Asi bychom si nedokázali představit, že bychom měli znovu celní a pasové kontrole předkládat cestovní pasy, prokazovat hotovost v našich peněženkách, nechat si kontrolovat zavazadla a zpovídat se, co všechno převážíme Hana Wenzelová 1/ Starostové pan Ing. Petr Pípal a pan Thomas Kirsten na fotografii z 21. prosince 2007, kdy symbolicky přeřízli hraniční závoru na hraničním přechodu Cínovec/Zinnwald. 3/ Budova tzv. starého hraničního přechodu na Cínovci je dnes již opuštěná, přestřešení celniště bylo odstraněno v průběhu roku / Dnes již bývalý, ale stále nazývaný nový hraniční přechod Cínovec /Altenberg zahájil svůj provoz v prosinci 2000, ale jeho slavnostní oficiální otevření proběhlo 30. ledna / Historická fotografie z roku 1975 možná vyvolá vzpomínku, když jsme tu více, tu méně času trávili čekáním na odbavení 5/ Odstraňování původního příjezdu do bývalé NDR v roce LESNÍ STEZKA PARAPLÍČKO BYLA OBNOVENA V pátek 9. listopadu byla za účasti starosty města Dubí Ing. Petra Pípala a zástupců s. p Lesy České republiky, ředitele Krajského ředitelství Lesy ČR Teplice, p. Ing. Zdeňka Růžka, lesního správce Lesní správy Děčín, p. Ing. Jiřího Tomse a referenta HIM p. Vratislava Vlasáka oficiálně otevřena Naučná lesní stezka Paraplíčko, která v podstatě navazuje na tradici někdejší Nerudovy stezky, která byla po úpravě cest otevřena v roce 1986, ale postupem času a vlivem různých okolností pustla. Návštěvníci mohou zvolit ze dvou vycházkových okruhů, kde byla vybudována několikerá posezení. Oba okruhy jsou v délce zhruba 1 kilometru a značeny jsou červenou a zelenou barvou. Součástí této vycházkové stezky je i pět zastavení s informacemi o historii města Dubí a Tereziných lázní, v jejichž bezprostřední blízkosti stezka začíná, dále pak s informacemi o fauně a flóře dubských lesů, ale rovněž o povodních, které se nejednou zapsaly černým písmem do historie našeho města. Vybudování vycházkové trasy stálo jeden milion korun a s. p. Lesy ČR tuto částku hradil z tzv. Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Za vybudování této stezky patří s. p. Lesy ČR poděkování a stezce samotné pak můžeme přát, aby sloužila občanům našeho města, lázeňským hostům i dalším návštěvníkům a doufat, že odolá projevům vandalismu, který bohužel naší dobru provází. Jiří Šiller 1) Starosta města Dubí Ing. Petr Pípal v rozhovoru se zástupci s. p. Lesy ČR a regionálního tisku. 2) Obě vycházkové trasy popisuje informační tabule u výchozího bodu stezky. 3) Ústřední odpočinkové místo obou vycházkových tras, Paraplíčko, na současné a historické fotografii. 5

6 prosinec 2012 PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ Děti z první třídy dnes předvedly svým rodičům velké pokroky ve čtení u příležitosti předávání slabikářů. Nejdříve děti zarecitovaly básničky k jednotlivým zvládnutým písmenkům, pak ukázaly, jak krásně umí číst celé věty a nakonec zazpívaly písničku. Poté obdržely pamětní list čtenáře z rukou pana ředitele a slabikář od paní zástupkyně. Od paní asistentky a paní učitelky dostaly originální záložku se jménem, aby se při čtení neztratily. Slavnostní setkání bylo zakončeno společným zdobením smrku před školou. Rodiče s dětmi společně vyrobili jednoduché ozdoby z odpadového materiálu, které za pomoci pana asistenta navěsili na strom. Přijďte se podívat a pomozte nám ho dozdobit. Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí 1 Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. ledna 2013 od 8:00 do hodin ve všech budovách školy (Školní nám. 177, Tovární 364, Střední 120) Zveme všechny, přijďte se podívat na naši výuku! Mgr. Jan Holub, ředitel školy PROJEKTOVÝ DEN NA BYSTŘICKÉ ŠKOLE Na naší škole se uskutečnil projektový den Světluška, který navazoval na celorepublikovou sbírku Světluška pro nevidomé. Žáci z osmých a devátých tříd pod vedením paní učitelek Bláhové a Kosové si připravili 12 stanovišť - malování, trefa, tkaničky, plachta, nůžky, Popelka, bludiště, Šipkuš, hádej, hraboš, házená a písmenka. Akce probíhala v tělocvičně, kam docházely třídy dle daného harmonogramu. Tato akce byla zaměřena především na ochranu zdraví, zejména zraku a jeho prevenci. Děti si vyzkoušely běžné denní návyky, ale bez svého zraku. Žáci plnili úkoly se zavázanýma očima, proto to nebylo vůbec jednoduché. Akce se povedla a určitě se budeme těšit příští rok na nové nápady. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, především žákům z osmých a devátých tříd. Mgr. Simona Zaspalová, třídní učitelka 3. třídy Základní škola Dubí 2, Tovární 110 pořádá Den otevřených dveří v pátek 18. ledna 2013 od 8:00 do 16:00 hodin na obou budovách Dlouhá 167 (1. stupeň ZŠ), Tovární 110 (2. stupeň ZŠ) Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 Vás zve na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD pro školní rok 2013/2014 Zápis se koná v pátek 25. ledna od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 26. ledna od 9:00 do 12:00 hodin v budově ZŠ Dubí 1, Tovární 364 Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli vyplněný zápisový list (pokud ho nemají, obdrží ho při zápisu), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dále prosíme rodiče, pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit s dítětem k zápisu, aby nám to oznámili na telefonní číslo Mgr. Jan Holub, ředitel školy Základní škola Dubí 2, Tovární 110 Vás zve na zápis budoucích prvňáčků v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 9:00 do 12:00 hodin v budově 1. stupně ZŠ, Dlouhá 167 Telefon S sebou přineste občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte STANOVENÉ TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ PRO ROK 2013 Obřadní síň Městského úřadu Dubí od 9:00 do 13:00 hodin (schváleno RM dne , usn. č. 801/44/2012) každý pátek před svatební sobotou. Oddávající: Ing. Petr Pípal, starosta Mgr. Jiří Šiller, místostarosta Mgr. Petra Doubková, členka Zastupitelstva města Dubí 6

7 NÁVŠTĚVA CANISTERAPEUTICKÉHO PEJSKA Dne 25. září nás ve školce navštívila slečna Petra se svým canisterapeutickým retrievrem Adélkou. V úvodu jsme se s Adélkou seznámili povídáním, dozvěděli jsme se, jak s pejsky zacházíme, co jim dělá nebo nedělá dobře. Děti měly možnost zkusit si Adélku nakrmit, vyčesat jí srst a spoustu dalších zajímavostí. Všem se netradiční přednáška moc líbila a hlavně jsme se dozvěděli spoustu nových informací. MŠ Cibuláček PODĚKOVÁNÍ SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK VÝLET DO OBORY Děti se zapojily do soutěže a tvořily skřítky podzimníčky, vyzkoušely si různé přírodní materiály a práci s nimi. Každá třída si vyzdobila na školní zahrádce jeden pařez listím, svítícím strašidlem v podobě vydlabané dýně a dalším přírodním materiálem. V posledním týdnu se také uskutečnily velké oslavy svátku Hallowen v podobě bálu strašidel, koledování a spousty další zábavy. Děti se v soutěži skřítka podzimníčka v Oseku ze 100 zúčastněných umístily na krásném 14. místě, získaly diplom a sladkou odměnu. MŠ Cibuláček Dne 2. října jsme se s dětmi z oddělení Sýkorek vydali na výlet do mstišovské obory. Měli jsme možnost pozorovat lesní zvířata v jejich přirozeném prostředí. Viděli jsme srnky s mláďátky poschovávané v lese, a tak jsme museli být potichu, abychom je nevyplašili. V jiné ohradě jsme pozorovali horské kozy a obdivovali se jejich rohům. Nejvíce ale děti zaujala divoká prasátka a ta nejmenší se volně procházela kolem nás. Dokonce mají v oboře i pštrosa a divoké kačenky a prohlédli jsme si i králíčky s morčátky. V jedné kleci jsme dokonce mohli vidět jestřába. Nejvíce nás ale mrzelo, že v oboře chovají lišky stříbrné, které ale asi ještě spaly, a tak jsme je neviděli. Tak snad příště MŠ Cibuláček Velmi děkujeme p. Křivohlavému, dědečkovi naší Aničky, za velmi pěkné, velké a zdobené krmítko pro ptáčky, které vlastnoručně vyrobil a zabudoval na zahradě v přední části mateřské školy. Děti pozorují ptáčky a s velkým nadšením jim sypou krmení. MŠ Cibuláček PODĚKOVÁNÍ Mateřská škola Cibuláček v Dubí děkuje tímto za sponzorský dar stavební firmě UNIWEL Teplice Firma zakoupila 100 čokoládových kalendářů k mikulášské nadílce pro naše děti. MŠ Cibuláček NÁVŠTĚVA TEPLICKÉ KNIHOVNY ČEKÁRNA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY MHD DUBÍ, LÁZNĚ V NOVÉM KABÁTĚ Již na konci letních prázdnin se vydaly děti s paní učitelkami z Mateřské školy Dubánek vyzdobit malbou stěny čekárny autobusové zastávky na konečné stanici MHD v blízkosti Tereziných lázní v Dubí. Pohled na dílo malých malířů jistě potěší místní obyvatele, cestující autobusy i turisty projíždějící naším městem po hlavní silnici směrem na Cínovec. Věra Klimešová, MŠ Dubánek Dne 14. listopadu vyrazilo 15 dětí v doprovodu paní učitelky Kateřiny Kazdové a Lucie Fiedlerové do teplické knihovny a výletu se zúčastnila i maminka Olinka a Luboška Trtíka. Děti si knihovnu prohlédly, poslechly si několik krásných pohádek a rozšířily si své čtenářské znalosti. Pro velký úspěch plánujeme další návštěvy. MŠ Cibuláček LISTOPAD V DUBÁNKU Dne 2. listopadu se MŠ Dubánek proměnila ve strašidelný dům. Děti přišly do mateřské školy v kostýmech strašidýlek či duchů a společně si užívaly dopoledne plné her, soutěží a tance. Rovněž proběhl v MŠ projekt s názvem DUBÁNEK MEZI PŘÍRODNÍMI ŽIVLY. Děti měly možnost pomocí nevšedních aktivit a experimentů získat povědomí o přírodních živlech (vodě, ohni, vzduchu a zemi), pocit o sounáležitosti s živou a neživou přírodou, povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí, o světě a způsobu ochrany zdraví. SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE připravila pro mateřské a základní školy koncert s názvem TAJUPLNÝ OSTROV. Za nevšedním hudebním zážitkem a tajemstvím krásné přírody se vydaly do Domu kultury v Teplicích děti ze třídy medvědů Pohádkovou atmosféru lesa si užívaly děti z Dubánku dne 16. listopadu, kdy přijelo do MŠ divadlo Matýsek s pohádkou Datlování. Za kolektiv MŠ Dubánek, Alexandra Berkyová, Dis. Z PARTNERSKÉHO MĚSTA Ve středu 14. listopadu jsem se zúčastnil v Bannewitzu slavnostního otevření nové školní družiny. Pan starosta Christoph Fröse poděkoval všem, kteří se podíleli na její stavbě a zvláštní dík mířil ke sponzorům. Dětem pak popřál jménem všech přítomným, aby jim nová školní družina dobře sloužila. Jiří Šiller 7

8 prosinec 2012 SPORTOVNÍ KROUŽEK O POHÁR MĚSTA DUBÍ DUBSKÁ DĚVČATA ZVÍTĚZILA Prostory tzv. relaxu v budově Školní náměstí 86 slouží v současné době žákům naší školy jako posilovna. Od 23. října mohou chlapci a děvčata pod vedením asistenta trénovat a posilovat, konzultovat své stravování a sestavovat tréninkové plány šité na míru. Tréninky probíhají dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek od 14:00 hodin. Posilovnu jsme vybavili náčiním z vlastních zdrojů, neboli používáme to, co měl kdo doma. Ale i s tím, co zatím máme, se dá tělo pěkně potrápit. Do budoucna bychom chtěli požádat formou grantu o finance na dovybavení našeho GYMu. Když se nám to podaří, máme v plánu dveře naší posilovny otevřít i zájemcům o cvičení mimo okruh našich žáků. Posilovnu navštěvuje v průměru 10 chlapců. Někteří cvičenci chtějí shodit nadbytečná kila, jiní naopak přibrat svalovou hmotu. Cíl ale mají společný: žít zdravěji a cítit se dobře. Bc. Rudolf Štěrba, ZŠ Dubí 1 VÝLET ZA PŘÍRODOU O podzimních prázdninách jsme s naším přírodovědným kroužkem jeli do botanické zahrady v Teplicích. Nejdříve jsme si tam udělali lehký přírodovědný testík a pak jsme obdivovali rejnoky v akváriu. Samozřejmě jsme si všichni koupili něco dobrého v místní cukrárně a pak se vydali do planetária. Sladkých 24 v kategorii Oldies V neděli 25. listopadu se konala v teplické sportovní hale taneční soutěž JUMP O POHÁR MĚS- TA DUBÍ. Na parketě se vystřídalo přes 350 tanečníků od mini dětí až po věkovou kategorii oldies. K vidění bylo mnoho stylů od performance dance, disko, street dance až po battly. Zajímavou kategorií je i freestyle, ve kterém 6 týdnů před soutěží dostaly týmy stejný mix, a bylo jen na jejich kreativitě, jakým způsobem choreografii pojmou. VIVAjump měla v soutěži mnoho nesoutěžních vystoupení, ale i jedno želízko v ohni v kategorii oldies, kde s choreografií Sladkých 24 nakonec zvítězila. POHÁR MĚSTA DUBÍ za nejlepší choreografii celé soutěže získal soubor Tutti-Frutti z České Lípy. Děkujeme Ríšovi Horáčkovi za ozvučení, panu starostovi Ing. Petru Pípalovi za předávání pohárů a MĚSTU DUBÍ za finanční podporu akce. Lenka Bukačová a VIVAjump Tam nám nejdříve pustili Rákosníčka a pak jsme si povídali o souhvězdích: třeba souhvězdí Jednorožce, také Severku a Malý a Velký vůz jsme poznávali. Chtěli jsme ještě vidět oblohu dalekohledem na hvězdárně na Písečném vrchu, ale kvůli špatnému počasí jsme mohli místo oblohy pozorovat dalekohledem hrad Doubravku. Venku na hřišti jsme si vyhráli a všichni jsme dostali z botanické zahrady na památku kytičku pro maminku. Výlet se nám velmi líbil a moc jsme si ho užili. Za přírodovědný kroužek Pionýra Eva Mrkvová PODZIMNÍ VÝLET NA BERNOV V pátek 23. listopadu se sportovní hala v Dubí 2 stala dějištěm Poháru české florbalové unie pro 1. stupeň základních škol dívky z okresu Teplice. Naše město Dubí zastupovala dvě družstva. Za Základní školu v Dubí 2 nastoupily Crazy girls a za Základní školu v Dubí 1 nastoupily Dračice. Byli jsme svědky kvalitních zápasů a bojů našich florbalistek. Nakonec turnaj vyhrály dívky z bystřické školy a spolu s druhými Dračicemi z Dubí 1 vybojovaly postup do krajské eliminace, která se bude hrát v Ústí nad Labem. Velké poděkování patří panu trenérovi Skleničkovi a panu starostovi Pípalovi za vypravení autobusu. Děvčatům přeji hodně štěstí v boji na krajském přeboru. KANTORCUP 2012 Mgr. Soňa Kosová V pátek 16. listopadu se učitelé naší školy utkali v přátelském volejbalovém turnaji s učiteli Gymnázia Dubí a SŠ a VOŠ Perspektiva Dubí. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Naši pedagogové bojovali statečně a navzdory obavám některých členů mužstva zvítězili bez ztráty jediného setu. Akce se všem moc líbila. Hosté také měli možnost prohlédnout si naší novou tělocvičnu. Již na jaro je naplánované další sportovní setkání. Důležitější než 1. místo a diplom je však navazování kontaktů s ostatními dubskými školami. Dalším krokem následujícím po turnaji pak bylo společné posezení v nedaleké restauraci. Doufáme, že se podařilo založit tradici, díky níž budeme mezi dubskými školami utužovat přátelské vztahy. Mgr. Soňa Korbová, ZŠ Dubí 1 Psal se pátek 19. října léta páně 2012, kdy se chystala skupina výletuposedlých ratolestí, pubescentů a nad18tiletých dětí pod záštitou starého dobrého Pionýra vyjet do Karlovarského kraje, a to konkrétně do Bernova. Osmnáctičlenná banda se tedy vypravila vlakem směr západní Čechy. Cestou bylo veselo a radost nezkazil ani fakt, že tu bandu čeká dvou kilometrová štreka do kopce. Odměnou jim však byla pěkně vyhřátá chalupa. Všichni se dobře nadlábli a zažili příjemně unavený večer. Příští den po výtečném obědě, připravený naší skvělou Eliškou Rubeškou, následoval sportovní desetiboj a všichni se opravdu činili a velice dobře bavili. Vše navíc umocňovalo úžasné počasí. Slunce svítilo a hřálo téměř celý den, kdy děti běhaly venku pouze v mikinách. Tomu moc nechtěli věřit drazí rodičové, neboť ti se topili ve všudypřítomné teplické mlze a zimě. Po namáhavých sportovních disciplínách naše malé i velké sportovce čekalo doplnění pečené energie ve formě buřtů, což přišlo všem vhod. Večer se ze sportovců stali zpěváci doprovázeni hudbou z kytary. I přes celkem náročný den se večerka posunula až na. hodinu, neboť i ti nejmenší přese všechno stále kypěli energií. Následující ráno už tak veselé nebylo. Výletníky totiž čekalo uklízení chalupy a balení věcí. Poté se všichni přesunuli na vlakové nádraží Nejdek a trádáá směr domov. Plni dojmů se už zase všichni těší na nějakou další víkendovou akci. Za PS Dubí Justýna Mauleová 8

9 KLOKÁNEK V DUBÍ ZAHÁJIL SVOU ČINNOST V měsíci listopadu zahájilo v Dubí svůj provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Jedná se již o druhé zařízení tohoto typu v Dubí, nově otevřený objekt se nachází na adrese Dubí 1, Ruská 338. Nový Klokánek se skládá ze dvou bytových jednotek, ve kterých může najít svůj dočasný domov až 8 nezletilých dětí. Na klid a pohodu dětí dohlíží jejich tety, které se v péči o svěřené děti střídají vždy po týdnu. Jde o princip Klokánků: dětem vytvořit takové zázemí, aby co nejvěrněji napodobovalo běžnou rodinnou péči. Proto má také umísťování dětí do Klokánků vždy přednost před umístěním ohroženého dítěte do dětského domova. Zde patří poděkování pronajímateli nemovitosti, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, Teplice, Doubravská 639/12, a Dubí 1, Ruská 338, Pobočka Fondu ohrožených dětí Teplice, Doubravská 639/12, tel: , , zřizovatel: Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 panu Svatomíru Jindřichovskému, který organizaci FOD pronajal svou nemovitost za velmi příznivou cenu. Další poděkování patří vedení Města Dubí za finanční podporu ve formě dotace na vybavení Klokánku a dále všem občanům města Dubí, kteří pomáhají finančními příspěvky na č. účtu /5500, případně věcnými dary ve formě oblečení, hraček, sportovních pomůcek, trvanlivých potravin i granulí pro pejska z pražského útulku, který děti v Klokánku ostražitě hlídá. Jakékoliv informace o vhodné formě pomoci pracovníci FOD poskytnou na tel. číslech: , Bc. Daniela Brníková, Mgr. Jiří Sedláček. Bc. Daniela Brníková, vedoucí pobočky FOD Teplice VÝZVA Město Dubí připravuje v rámci projektu "Propagace města Dubí" propagační publikace na téma: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, lázeňství a výroba porcelánu v Dubí. Publikace budou popisovat vývoj a dění napříč historií až do dnešní doby a obrazem a informacemi budou ilustrovat, jaký poklad ve městě od počátku máme. Pokud někteří z Vás mají ve svém archivu (nejen) historická fota či zajímavé dokumenty, které se těchto témat týkají, nebo znáte někoho, kdo by nám poskytl zajímavé informace, prosím, předejte nám informace do podatelny Městského úřadu Dubí v uzavřené obálce s označením Publikace, s popisem, kontaktem na Vás, a my je předáme našemu týmu ke zpracování. Kontaktovat nás také můžete na tel. č nebo na u Uzávěrka sběru dat je 25. ledna 2013 Jana Kocourková ZMĚNA STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ DPAD NA CÍNOVCI Separační kontejnery na papír, sklo a plasty jsou z důvodu lepší přístupnosti v zimním období přesunuty na nové stanoviště k vjezdu na parkoviště u č.p. 285, naproti odbočce na Fojtovice. Daniela Herinková, technický odbor DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V DUBÍ 2, TOVÁRNÍ UL. JE V OBDOBÍ od do UZAVŘENO PROVOZ BUDE OBNOVEN DNE V případě žádosti o konání organizované akce informace na telef.čísle: (pí. Gürtlerová, MKZ) Technický odbor MěÚ Milé děti, máme tu měsíc prosinec a myslím, že je to nejoblíbenější měsíc vás všech. Samozřejmě mám pro vás opět připravený úkol. Jeden pro starší děti: napiš tři symboly českých Vánoc: A nyní úkol pro nejmenší čtenáře: doplň spojovačku a můžeš obrázek vybarvit. 9

10 prosinec 2012 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ DUŠIČKOVÝ KONCERT PAMÁTKA ZESNULÝCH V pátek dne 9. listopadu se sešli představitelé města Dubí a obcí Novosedlice a Proboštov na hřbitově v Novosedlicích, aby uctili památku obětí 1. světové války a připomněli si Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. Tento den, jak uvádějí historické prameny, byl vybrán symbolicky, protože 11. listopadu 1918 ve vlakovém voze v Le Francport poblíž severofrancouzského města Compiegne bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, které ukončilo boje 1. světové války na západní frontě. A již při prvním výročí podpisu tohoto příměří se v roce 1919 začala rodit nová tradice vážící se k připomenutí konce 1. světové války. I na novosedlickém hřbitově byl v roce 1922 odhalen Pomník obětem 1. světové války, který společnými silami vybudovaly tehdejší samostatné obce Dubí, Drahůnky, Přítkov, Proboštov, Běhánky, Mstišov, Bystřice, Novosedlice a Pozorka. V roce 90. výročí vzniku tohoto pietního místa společnými silami Město Dubí a Obce Novosedlice a Proboštov tento pomník zrenovovaly a upravily jeho zanedbané části. Jiří Šiller V den Památky zesnulých se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí uskutečnil Dušičkový koncert, který zahájil pan starosta Petr Pípal společně s panem farářem Patrikem Maturkaničem. Na programu bylo Requiem rakouského skladatele Josefa Grubera, který ve své době patřil k nejuznávanějším autorům právě církevní hudby, a Gloria Antonia Vivaldiho, a to v podání proslulého Brixiho komorního souboru Teplice, který řídil pan Marek Müller. Všichni přítomní, a to zvláště při tónech Gruberova Requiem věnovali vzpomínku těm svým blízkým, kteří již tento svět opustili Anna Gürtlerová V den Památky zesnulých, který připadá na 2. listopad, vedou kroky mnohých z nás na hřbitov, kde položením květiny a rozsvícením svíčky věnujeme vzpomínku těm našim blízkým, kteří již z tohoto světa odešli. V neděli 4. listopadu se v kostele sv. Valentina v Novosedlicích konala mše za zemřelé, kterou sloužil pan farář Patrik Maturkanič. Poté jsme se přesunuli na místní hřbitov, kde u hlavního kříže pokračovala pobožnost, kde pan farář svým slovem vzpomněl na všechny zesnulé, kteří našli poslední odpočinek právě na tomto hřbitově, který stejně jako farní úřad je společný pro Dubí, Novosedlice i Proboštov. Za farníky Jana Dudysová Dne 7. prosince uplynulo již 5 let od úmrtí pana Rudolfa Geipela. Kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Za pozůstalé manželka Irena, dcery, vnoučata a přátelé Salón Světlana PEDIKÚRA-MANIKÚRA pedikúra základ 150 Kč manikúra od 150 Kč Objednávky na tel.: Krušnohorská 41/15, Dubí 1 PAPÍRNICTVÍ ul. Krušnohorská, Dubí 1 (naproti restauraci Bunkr) papír archivace lepidla bal. papíry škola psaní obálky párty otevřeno: Po - So Prodám stavební parcely v Dubí lokalita Na Výsluní. Zasíťované stavební parcely ve výměře m 2. Informace na tel.: Nabízím soukromou výuku německého jazyka v Dubí. tel.:

11 D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í!!! Ordinace praktického lékaře pro dospělé Omprosa, MUDr. Jaromír Jirásek, Tovární 168/19, Dubí 2 ukončila k provoz! Všechny pacienty převzala: Ordinace praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Petra Gábelová, Novosedlická 394, Teplice (za marketem Lidl, směrem na Novosedlice, u zastávky MHD Teplice, Novosedlická) Tel.: www: mudr-petra-gabelova.webnode.cz Jsme Vám k dispozici v moderně vybavené ordinaci, nacházející se v nově zrekonstruovaných prostorech. Přímá dostupnost MHD! Vlastní kapacitní parkoviště v areálu! Ordinační hodiny: Pondělí: 7,30 12,30 hod. Úterý: 7,30 12,30 hod. Středa: 7,30 12,30 hod. Čtvrtek: 7,30 12,30 hod. 15,30 18,00 hod.* Pátek: 7,30 12,00 hod. * čtvrtek odpoledne: pouze pro objednané pacienty ORDINACE U ČTYŘLÍSTKU s. r. o. MUDr. Ivo Tukinski a MUDr. Frano Rajtr oznamují zahájení činnosti nového zdravotnického zařízení, které bylo vybudováno v prostorách po dřívějším sídle Městské policie Dubí na adrese Dubí 1, Krušnohorská 203 (budova knihovny) Provoz byl zahájen dne Veškeré bližší informace u našeho personálu při Vaší návštěvě v ordinaci, případně na telefonním čísle Provozní a ordinační hodiny 8 11 hod hod. Přestávka hod hod hod. Pondělí bez omezení objednaní bez omezení objednaní Úterý bez omezení objednaní Středa bez omezení objednaní bez omezení objednaní Čtvrtek bez omezení objednaní Pátek bez omezení objednaní do 12 hod. V měsíci prosinci slaví krásné životní jubileum naše prvorozené zlatíčko Maruška Komárková - Růžičková Vše nelze říci vždy slovy, přejeme tedy jen to nejkrásnější, co Ti jen můžeme dát! Jedno, dvě slovíčka a k tomu kytička co přesně zapadnou do tvého srdíčka!!! S láskou taťka, mamka bráška Míra, manžel Břeťa, Růžičkovi, moldavští a pražští. Jsi naše vydařené štěstíčko, Maruško! OZNÁMENÍ REDAKČNÍ RADY Lednové číslo Dubského zpravodaje vyjde z organizačních důvodů již ve čtvrtek 10. ledna I pro prosincové vydání Dubského zpravodaje jsme obdrželi nebývalé množství příspěvků, které nelze z kapacitních důvodů měsíčníku všechny otisknout, a proto dle jejich aktuálnosti je zařadíme do lednového vydání. Děkujeme za pochopení. (-rr-) Dne 1. prosince oslavila krásné 75. narozeniny paní Helga Martínková z Pozorky Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let jí přejí syn Jan s rodinou, dcera Dana s rodinou a ostatní příbuzní. OZNÁMENÍ Od 22. prosince 2012 do 2. ledna 2013 bude objekt Městského kulturního zařízení včetně tělocvičny z důvodů čerpání dovolené uzavřen. KNIHOVNA bude ve čtvrtek 27. prosince a v pondělí 31. prosince z důvodu čerpání dovolené uzavřena. MĚSTO DUBÍ PŘIVÍTALO NOVÉ OBČÁNKY... V sobotu 3. listopadu 2012 proběhl na Městském úřadě Dubí slavnostní obřad přivítání nových občánků našeho města do života. Celkem bylo uvítáno 10 dětí. Pozvaní rodiče, jejich miminka a ostatní příbuzní se sešli v obřadní síni Městského úřadu v hojném počtu. Nejprve krásnou básničkou potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Dubánek, poté nové občánky uvítali slavnostním obřadem představitelé města starosta Ing. Petr Pípal a místostarosta Mgr. Jiří Šiller. Společně předali rodičům pamětní listy, květinu a dětičkám malý dárek. Všem našim malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Anna Klímová, vedoucí odboru vnitřních věcí Měsíčník DUBSKÝ ZPRAVODAJ vydává Město Dubí, Ruská 264, DUBÍ, IČO evidenční číslo MK ČR E vychází v Dubí 12. den v měsíci v nákladu 2000 výtisků Redakční rada: Mgr. Soňa Kosová - šéfredaktorka, Martin Dlouhý - redaktor, Anna Gürtlerová - redaktorka, Jiří Šiller - redaktor Sazba a tisk: ALWAC, a. s. U příspěvků delších než rozsah A4 si redakce vyhrazuje právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit. Příspěvky, náměty a dotazy do Dubského zpravodaje zasílejte na Městské kulturní zařízení nebo telefonujte na nebo či mailujte na Příspěvky do DZ zasílejte zásadně formou přílohy. Nevlastníte-li počítač s připojením na internet, využijte této služby v knihovně. Uzávěrka Dubského zpravodaje je vždy 25. dne v měsíci. Nezaručujeme, že příspěvky došlé po tomto datu budou zařazeny. Nevyžádané rukopisy nevracíme. 11

12 prosinec 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ POZVÁNKA NA PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBU Milí spoluobčané, bratři a sestry, za krátký čas budeme společně prožívat vánoční svátky, narozeniny Božího Syna, Ježíše Krista, který se z lásky k nám, lidem, stal člověkem. Proto mi dovolte, abych ve jménu svém, ale i všech křesťanů, vám ze srdce popřál radostnost a pokoj v srdci, jenž nám mnohdy tolik schází. Důvod je v přicházejícím Spasiteli světa, který nás s otevřenou náručí zve všechny k sobě do Betléma. Není to, jak se může na první pohled zdát, věc minulosti nebo nějakého naučeného folkloru. Je to skutečnost živé víry. I proto přicházíme spontánně do našich kostelů, jako bychom cítili, že právě toto místo je posvěcené, naplněné Boží milosti. A je to vskutku pravda! Vždyť v Božím chrámě, kde se konají bohoslužby, vysluhují svátosti, se opět nadechujeme nitrem své duše, která pochází od našeho společného Stvořitele. Ze srdce vás proto všechny zvu do našich kostelů na vánoční bohoslužby, kde si můžeme vzájemně projevit radost z příchodu Mesiáše a načerpat duchovní atmosféru, kterou jinde nenajdeme. Půlnoční bohoslužba se koná v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí dne 24. prosince od hodin. S úctou a láskou k vám všem žehná duchovní otec ThDr. Prokop Patrik Maturkanič, PhD., CFSsS 12 Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny ať sníh se bělí. Stálé zdraví, pevný krok ať provází Vás celý rok. Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Dubí odbor školství a sociálních věcí a představitelé Města Dubí BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DUBÍ Betlémské světlo, které pochází z místa narození Ježíše, se stalo součástí vánoční atmosféry. Vnáší pokoj a klid do rodin o tomto svátečním večeru. Všichni, kdo se rozhodnete získat toto Betlémské světlo, jste srdečně zváni na Štědrý den od 10:00 do 11:00 hodin do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a poté do kapličky v Pozorce nebo Mstišově od 13:00 do 15:00 hodin. Jana Dudysová

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA DUBÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA DUBÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA DUBÍ I ÚVOD Cílem zimní údržby místních komunikací ve městě Dubí je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých zimními povětrnostními vlivy. Zpracovaný

Více

Město Dubí. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Město Dubí. Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ č.1/2016 O ROZSAHU, ZPŮSOBU A LHŮTÁCH ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SCHŮDNOSTI CHODNÍKŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA DUBÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ Rada města Dubí vydává usnesením č.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 16. 12. 2014 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 41/3/2014 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 33. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 18. 10. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 902/33/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 20. 5. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 87/4/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 25. 5. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 300/11/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení z 32. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 32. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 32. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 27. 9. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 878/32/2016 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p Krupka 1 Město Krupka, Mariánské náměstí č.p.32 41742 Krupka 1 O Z N Á M E N Í ST A R O S T Y O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Starosta města Krupka podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í o době a místě konání voleb Městský úřad v České Třebové O z n á m e n í o době a místě konání voleb Starosta města Česká Třebová podle 29 odst.1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 52/3/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky INFORMACE voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky Starostka města Hlinska podle ~ 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi denta republiky a o změně některých

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 27. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 27. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 27. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 24. 5. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 726/27/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 6. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 763/28/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 797/29/2016 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů Starosta města Domažlice podle 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka

Zápis z jednání dopravní komise konané dne na MÚ v Žatci. ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Zápis z jednání dopravní komise konané dne 05.10.2016 na MÚ v Žatci Přítomni: členové: tajemník komise: hosté: ing. Pešina, Happich, ing. Kafka, Janouš, ing. Dušek, Makuka Kopřivová Špička, Dobruský, Solar

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany

Město Rokycany. Nařízení č. 5/2011. o organizaci parkování na území města Rokycany Město Rokycany Nařízení č. 5/2011 o organizaci parkování na území města Rokycany Rada města Rokycany se usnesla dne 15. listopadu 2011 vydat podle 11, odst 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více