POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v hod. v kulturním domě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v 15.30 hod. v kulturním domě."

Transkript

1 1 Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu - Údržba místních komunikací v zimním období Informace k slavnostním obřadům - Z jednání samosprávy - Okénko knihovny - Sport TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 12 JE 5. PROSINCE POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v hod. v kulturním domě. ZVEME JUBILANTY DO OBŘADNÍ SÍNĚ Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících říjen, listopad a prosinec 80, 85, 90, 95 a 100 let (tj. narozené v roce 1932, 1927, 1922, 1917 a 1912), na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 ve hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky. Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději do 5. prosince Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, lze si dohodnout na matrice MěÚ návštěvu doma. Těšíme se na shledání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA PROSINEC Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Prosinec 4.,5. 11., , ,27. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 13. prosince Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 17 prosinec Byly jsme blahopřát V měsíci říjnu jsme byly s paní starostkou Jarmilou Skálovou osobně poblahopřát p. Františce Maťonžkové, která oslavila 90. narozeniny. Rádi přijdeme blahopřát domů i Vašim blízkým, kteří oslaví 80.,85., 90., 95.a 100. narozeniny a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit na slavnostní setkání jubilantů, které se koná jednou za čtvrt roku v obřadní síni.

2 2 Stačí si jen dohodnout termín návštěvy na matrice. Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald Údržba místních komunikací v zimním období Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se ze strany dodavatele setkáváme se stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a u panelových domů na ul. Březinské). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu. Údržba místních komunikací v zimním období bude prováděna v souladu se schváleným operačním plánem zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem Petřvald a Janou Pulcerovou (včetně dodatků). Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací. Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací I.pořadí důležitosti údržba je provedena do 4 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky: ul. Bučinská, Gen. Svobody, J.Holuba, Klimšova, Ludvíkova, Podlesní, Závodní. II. pořadí důležitosti - údržba je provedena do 12 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí a to na celé šířce vozovky: ul. 2.května, A.Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní, Družstevní, Hornická, K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám, Kovalčíkova, Kulturní, Lejskova, Na Hranici, Na Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého, Panelová, P.Bezruče, Prostřední, Ráčkova, Radvanická, Sokolská, Školní, Topolová, U Samoobsluhy, Zahradní. III.pořadí důležitosti údržba je provedena po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí: ul. Brigádnická, Červená, Domkařská, Hnědá, Hraniční, Hurtíkova, Chalupnická, Jindřišská, J.Rohla, K Trati, Krajní, Krátká, Lesní, Malá, Marjánka, Mezi Poli, Modrá, Na Návrší, Na Pořadí, Na Pustkách, Na Svahu, Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů, Okalová, Okrajová, Parys, Pod Lesem, Polní, Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská, Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina, U Kovárny, U Kulturního domu, U Letiště, U Stružky, U Vodojemu, U Výhybky, V Gaďoku, V Holotovci, V Olšině, V Zimném dole, Ve Finských, Vocelkova, Vodárenská, Vysoká, Zelená. Zimní údržbu na silnicích tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a Šumbarská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná. V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.

3 3 Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě Petřvald. R. Gojová, odbor výstavby a ŽP ODPADOVÉ OKÉNKO č. 10 JAK TEDY SPRÁVNĚ TŘÍDIT? ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY A PYTLE NÁM SLOUŽÍ PRO: - plastové obaly - igelitové tašky a sáčky - PET láhve - sešlápnuté s víčky - kelímky od jogurtů a jiných potravin - PEHD obaly - plastové obaly od šamponů, mýdel, čisticích, mycích a pracích prostředků DO ŽLUTÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - gumu, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén, tuby od silikonů - podlahové krytiny, lina PVC, vědra, stolní nádoby - mikrotenové sáčky, nádoby od léčiv, kečupů a hořčice MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ PRO: - noviny, časopisy - knihy, brožury, sešity - rozložené papírové krabice - čisté papírové obaly a sáčky - karton, reklamní letáky - kancelářský papír - nápojové kartony od mléka, džusů, vína ad. DO MODRÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - použité papírové kapesníčky - papírové pleny, ubrousky - uhlový papír (kopírovací) - voskový papír, mastný papír ZELENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ PRO: - láhve od nápojů, dětské výživy, kompotů, zeleniny, bez kovových či plastových uzávěrů - sklo barevné i bílé - velké skleněné střepy - tabulové sklo DO ZELENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - zrcadla, porcelán - drátěné sklo - žárovky, zářivky, výbojky - televizní obrazovky - automobilová skla D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP INFORMACE K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM

4 4 Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty. Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem o vítání občánků. Vítání občánků slavnostní zápis Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku. Jubilejní svatby - zlatá svatba výročí - smaragdová svatba výročí - diamantová svatba výročí Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na níže uvedeném kontaktu). Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , Těšíme se na setkání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald PODĚKOVÁNÍ U příležitosti oslavy životního jubilea našeho tatínka pana Maxmiliána Ožany děkujeme všem gratulantům, zejména paní starostce J.Skálové a paní matrikářce I.Tomkové. Dále P. Vítu Zatloukalovi za pronesenou promluvu, paní varhanici a zpěvákům za hudební doprovod při mši svaté slavené v kostele sv. Jindřicha jako poděkování za dar 100 let života. Panu M. Grafovi za slavnostní odvoz koňmi do kostela a též sousedům a známým, kteří přišli spolu s námi slavit mši svatou a popřát našemu tatínkovi vše dobré do dalších let. Za celou rodinu děkuje dcera Marie. JUBILANTI V KULTURNÍM DOMĚ Krásné slunečné páteční odpoledne 19. října 2012 bylo jako stvořené pro slavnostní setkání občanů, kteří se v letošním roce dožili či dožívají 70 a 75 let. Jubilanti přišli v doprovodu svých nejbližších, aby strávili společně odpoledne spojené s občerstvením a zábavou. Po krátkém úvodu, ve kterém všechny přítomné přivítala starostka J.Skálová s radními V.Pěršalovou, P.Přečkem a zastupitelkou města Mgr.Š. Němcovou, byly na pódium pozvány děti, které přítomným oslavencům předvedly mnoho krásných tanců a písní. Také závěrečná báseň o stařence byla velmi dojímavá. Děti byly z folklorního souboru Vonička z Havířova. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk, který je provázel až do šaten. Je škoda, že se přihlásilo poměrně málo jubilantů. Už je to tak. Zákon nám nedovoluje vás oslovit tak, jak tomu bylo doposud. Sledujte PN a v případě zájmu se přihlaste u p.matrikářky I.Tomkové. Tato oslava se bude konat opět až za rok, takže si ji nenechte ujít. Ještě jednou vše dobré, milí jubilanti. JaS SVAZEK MĚST A OBCÍ OKRESU KARVINÁ Tisková zpráva Provoz na cyklotrase podél řeky Olše bude dočasně omezen Svazek měst a obcí okresu Karviná realizoval projekt Cyklotrasa podél řeky Olše, 1.etapa projektu je již dokončena a je v provozu od května Cyklostezka je také vedena na protipovodňových hrázích ve Starém Městě. Na katastrech Karviná - Staré Město a Doubrava ovšem v důsledku hornické činnosti dochází k poklesům a protipovodňové hráze podél řeky postupně přestaly v průběhu posledních let vykonávat svou funkci.

5 5 Povodí Odry společně s OKD dlouhodobě připravuje nápravu této situace a bylo naprojektováno zvýšení hrází v úseku od ř.km 17,287 do ř.km 19,660 v katastrálním území Karviná - Staré Město. Příprava tohoto projektu byla dokončena a v současné době nabývá platnost stavební povolení. Byla již také vybrána stavební firma k realizaci díla. Stavební firmou je Talpa RPF s.r.o. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v listopadu Tato stavba na jedné straně přinese do budoucna větší bezpečnost pro obyvatele bydlící v blízkosti řeky při povodňových situacích, na straně druhé však bude na určitou dobu omezena cyklistická doprava na nově vybudované cyklostezce. Projekt cyklostezek byl takto koordinovaně připravován a také proto rozdělen v realizaci na 1. a 2. etapu. Z tohoto důvodu bude neprůjezdná část cyklostezky v Karviné v úseku o celkové délce 2,28 km. Bude zde zamezen jakýkoliv vjezd na staveniště. Investor předpokládá, že se bude jednat o období od konce října 2012 do září Občané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním značením v terénu a na webových stránkách města Karviné. Přišel nám dopis Milá paní starostko, chci reagovat na článek pana Veličky. Vím, že každý člověk je jiný a má svůj názor, ale tento článek byl příliš agresivní. Věřím, že pan Velička má nějaký problém, který chtěl zveřejnit, ale nebylo to vůbec fér. Kladné věci nezveřejnil. Akce pro děti, pro seniory atd. Bydlela jsem ve městě, ve kterém si na vás nikdo neudělal čas. Známá písnička, stavte se za týden. Kdežto město Petřvald může být vděčné za všechny úředníky, kteří vás vyslechnou i pomůžou. A to vždy s úsměvem. Já patřím mezi tu jak lidé říkají socku, ale mám rozumu dost, abych nesouhlasila s pošpiněním městského úřadu. Já jsem všem vděčná a všem děkuji. Svěřila jsem se se svými starostmi a problémy, ve všem mi poradili a hlavně mě duševně povzbudili. A to je to nejvzácnější, co může člověka postavit na nohy. Je třeba začít si vážit lidí kolem sebe. Proto píši tento dopis a svůj názor, nikdy bych nic tak brutálního a zlého nenapsala. Vše bude, ale to musí občané vydržet. Dala bych těm nespokojeným týden mého života a určitě by poznali, jak dokáže být život krutý. Velice si vás všech vážím. J.DUN. Ztráty a nálezy V říjnu 2012 byl nalezen a na MěÚ Petřvald odevzdán přívěsný vozík za osobní automobil. Místo nálezu: Petřvald ul. Ostravská Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová Policistům byly uděleny služební medaile Za věrnost Současná doba klade na policisty stále vyšší nároky a vyžaduje policisty spolehlivé, samostatné a plně zodpovědné. Proto si jejich práce zaslouží uznání a poděkováni. Ve čtvrtek u příležitosti Dne vzniku samostatné ČSR byly policistům z Územního odboru Karviná uděleny služební medaile Za věrnost. Policejní prezident jim tyto medaile udělil za jejich dlouhodobé plnění služebních povinností, které jsou spojeny s dobou služby v řadách Policie České republiky. Služební medaile Za věrnost I. stupně se uděluje za dobu služby u Policie ČR 30 a více let, Za věrnost II. stupně za let a Za věrnost III. stupně odsloužených let. Z vedení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se slavnostního aktu zúčastnil náměstek ředitele pro vnější službu plukovník. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, který se ujal předávání ocenění společně s vedoucím Územního odboru

6 6 Karviná plukovníkem Ing. Bc. Milošem Pollakem, MBA. Medaili Za věrnost III. stupně byl poctěn praporčík Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Český Těšín, nadpraporčík Bc. Martin Pletnický z Obvodního oddělení Karviná 7, nadpraporčík Roman Smolík z Obvodního oddělení Havířov 1. Služební medaili Za věrnost II. stupně byla udělená nadporučíkovi Mgr. Danielu Pilarovi, vedoucímu Obvodního oddělení Havířov 3, nadporučíkovi Mgr. Zdeňku Kalivodovi, vedoucímu služby kriminální policie a vyšetřování, pracoviště Havířov, praporčíkovi Martinu Procházkovi z Obvodního oddělení Petřvald a nadpraporčíkovi Jiřímu Gwuźdźovi z Obvodního oddělení Havířov 3. Služební medaili Za věrnost I. stupně s hrdostí nosí i nadpraporčík Alena Kalusová ze služby kriminální policie a vyšetřování, nadporučík Ing. Jaroslav Kovář, vedoucí hospodářské kriminality a policisté nadpraporčík Pavel Kučerňák, nadpraporčík Zdeněk Ulman a nadpraporčík Miroslav Bulíř, všichni ze skupiny kriminalistické techniky. Všem oceněným patří velké poděkování za příkladnou a iniciativní práci u Policie České republiky. nprap.jaroslav Kus, PIS Karviná DOTAZNÍK MAS BOHUMÍNSKO Vyplněný dotazník nám pošlete nebo předejte nejpozději do konce roku 2012 na podatelnu MěÚ Petřvald nebo poštou na adresu: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, Petřvald. Na obálku napište : DOTAZNÍK. Předem děkuji. JaS Advent a svíčky Každoročně dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, především od těch umístěných na adventních věncích nebo vánočních stromcích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody, duchovna, ale také může přinést neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Aby se předešlo nehezkým zážitkům s ohněm, je nutné dodržovat několik zásadních rad, jak se zapálenými svíčkami nakládat. Je nutné si uvědomit, že zapálená svíčka nemůže být pokládaná kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavé dekorace věnce. Také je důležité zohlednit vzdálenost zapálených svíček od hořlavých předmětů, jako jsou záclony, závěsy nebo obrazy. Dále je nutné nezapomínat, že hořící svíčky nelze nechat bez dohledu. Podobným způsobem je nutné zacházet s klasickými svíčkami na vánočním stromku. Tyto svíčky musí být opět umístěny ve stabilních, nehořlavých skřipcích s miskou, která zachytí horký vosk. Vždy je nutné dbát na to, aby plamínek svíčky byl v dostatečné vzdálenosti od jehličí a hořlavých vánočních ozdob. Častým případem požáru o Vánocích bývají také elektrické žárovky na vánočních stromcích, proto je nezbytné používat certifikované výrobky, které přináší větší pravděpodobnost nezapříčinění požáru. Elektrické žárovky ať už používané na vánočních stromcích nebo jako vánoční dekorace domovů by také samozřejmě neměly být nechávány bez dozoru. V případě odchodu z bytu by měly být tyto žárovky raději vypnuty. Velmi nebezpečné jsou také prskavky, kdy v případě zapálení prskavek na stromečku nesmíme zapomínat na umístění nehořlavé podložky pod stromeček, a rovněž je nutné nenechávat je zapálené bez dozoru. Nakonec je nutné upozornit, že ještě 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 C, což stačí k zapálení papíru, textilií, plastů, sousední větvičky na vánočním stromku atd. Proto mějme na paměti, že se svíčky a elektrické dekorace nesmí nechávat bez dozoru, že je nutné umístit tyto svíčky a dekorace v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, že by měly být umisťovány na nehořlavých materiálech a že každý takovýto prodávaný výrobek

7 7 (adventní věnec, svíčka, elektrická světýlka) by měl být opatřen návodem na použití, kde by mělo být uvedeno, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat. Ing. Lukáš Rylko, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje POZVÁNKA Klub přátel Hornického muzea v Ostravě-pobočka Petřvald vás zve 6. prosince 2012 v hodin do banketky Kulturního domu v Petřvaldě na hodnotící schůzi. Občanská poradna konečně také v Orlové Když v roce 1997 vstoupily do nabídky sociálních služeb v ČR první občanské poradny, málokdo věděl, co si má pod tímto názvem představit. Občanské poradenství, model převzatý z Velké Británie, bylo u nás tou dobou ještě v plenkách a představa nestranného, diskrétního a především bezplatného poradenství v právních oblastech pak téměř nemyslitelná. Přesto se pracovníkům občanských poraden podařilo povědomí o službě rychle rozšířit a v současné době navštíví tato zařízení, která již působí v 66 městech, tisíce uživatelů ročně. V Orlové však doposud služba tohoto typu chyběla a obyvatelé města a okolních obcí často museli kvůli bezplatné právní radě cestovat do Bohumína či Karviné. Dle statistik Asociace občanských poraden se obrátilo s žádostí o pomoc na některou z okolních poraden každým rokem přes 200 Orlováků. Od 1. září ale začala fungovat Občanská poradna Orlová v nově zřízeném Komunitním centru Maják. Dveře v ní jsou otevřené všem lidem bez rozdílu sociálního postavení či finanční situace. Pracovníci dokáží klientům poradit v oblastech pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, bydlení, rodinných záležitostí, jako jsou rozvody, výživné apod., ale také v případě finančních problémů a mnohých dalších. Občanskou poradnu Orlová může navštívit každý občan z Orlové a okolí v budově Komunitního centra Maják na adrese B. Němcové 853 v Orlové-Porubě (bývalá Baron School, nad Penny Marketem), a to v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 12:00, v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Je také možné obrátit se na poradnu dopisem, em na nebo telefonicky na čísle A co popřát poradně do začátku? Snad mnoho úspěšných let se spoustou spokojených klientů. Bc. Lenka Šimerdová, DiS, vedoucí Komunitního centra Maják Rady Občanské poradny Orlová na konkrétním případě: Exekuce na dávky? Jak na které V poslední době se stala často diskutovaným tématem exekuce na dávky. Je přípustná? Ano či ne? To je častá otázka nejen veřejnosti, ale také našich uživatelů. Obavy z exekutora, který by sáhnul na příspěvek na bydlení a přídavky na děti, trápily i paní Šárku. Ta přišla do poradny řešit právě hrozící exekuci na částku něco málo přes 20 tisíc Kč. Pro někoho jedna výplata, pro samoživitelku živobytí pro ni a děti na dva měsíce. Že ji návštěva soudního vykonavatele nejspíš nemine, tím si byla téměř jistá, přestože se rozhodla ještě bojovat o splátkový kalendář. Vždyť původní dluh byl ve výši pouhých tisíc Kč! Nevěděla však, o co všechno může při výkonu rozhodnutí přijít. Poradkyně proto uživatelce poskytla informace ze Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kdy 322 hovoří o tzv. věcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí. Těmi jsou především: - běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, - snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, - léky, zdravotní potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje z důvodu své nemoci,

8 8 - hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Paní Šárka byla zároveň upozorněna, že zákon blíže nespecifikuje, co se pokládá za obvyklé vybavení domácnosti. Obecně se má za to, že to jsou spotřebiče pro zajištění chodu domácnosti, tedy např. pračka, lednička, ale také postele. Zpravidla však exekutor olepí věci dle svého uvážení. Pokud v sousedství funguje supermarket otevřený od brzkého rána až do pozdního večera, může exekutor usoudit, že rodina lednici k uchovávání potravin nepotřebuje! Dále pak 317 téhož zákona říká, že výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky vyplácené jednorázově. Konkrétně tak exekutor může zabavit přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče. Žádnou jinou dávku ne! Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 27. schůze Rady města Petřvaldu se konala 18. října 2012 RM rozhodla - o zřízení věcných břemen na pozemcích města; - o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních dotace Cyklistickému klubu FESO Petřvald Březiny ve výši ,- Kč na zakoupení paliva na vytápění klubových prostor pro zajištění zimního provozu cyklistického klubu a o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Petřvald ve výši ,- Kč na provoz a úpravu sportovišť a na zajištění sportovně kulturních aktivit v areálu TJ Sokol Petřvald; - o zařazení pozemku parc. č. 81, k.ú. Petřvald u Karviné (travnatá plocha v areálu sokolovny) do seznamu ploch veřejné zeleně k údržbě dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Petřvald a J. Pulcerovou; - o zvýšení nájemného u nově sjednaných smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města Petřvald, s výjimkou bytů v Domě s pečovatelskou službou na Ráčkově ulici čp. 1734, 1735 a 1737, na částku 35,- Kč za m 2 podlahové plochy pro standardní byty a 31,- Kč za m 2 podlahové plochy pro byty se sníženou kvalitou, s datem účinnosti od ; - v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava Kunčičky, za cenu max. přípustnou ,- Kč včetně DPH. RM schválila - směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků; - plán pravidelně se opakujících kulturních akcí města Petřvaldu; - způsob vyřízení a odpověď na petici občanů týkající se rušení veřejného pořádku v souvislosti s provozem restaurace v objektu č.p. 515 na ul. Rychvaldské. RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 31. října 2012 ZM vydalo na základě 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o

9 9 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků. ZM vyhlásilo - záměr prodeje části budovy na pozemku parc. č. 2/3, části pozemku parc. č. 2/3 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2947/2 vše kat. území Petřvald u Karviné; - záměr směny části pozemku parc. č (nově označen jako parc. č. 2992/2 a parc. č. 2992/3) kat. území Petřvald u Karviné ve vlastnictví města Petřvald za část pozemku parc. č. 2980/1 (nově označen jako díl a) kat. území Petřvald u Karviné, ZM rozhodlo vyčlenit v rozpočtu města na rok 2013 částku cca 135 tis. Kč na financování projektu,,hledání společných kořenů návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici. ZM vzalo na vědomí vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o zařazení projektu Radnice Petřvald mezi náhradní projekty. DOMOV BŘEZINY PETŘVALD Senioři v Domově Březiny v Petřvaldě prožili měsíc září a říjen opět velmi aktivně. 27. září se sešli v patřičně vyzdobené kulturní místnosti DB a připomněli si letošní sklizeň vína. Několik chodů velmi chutného jídla, vynikající burčák a radostný zpěv paní Mrázkové, která se sama doprovázela na akordeon - to vše způsobilo veselou náladu většině přítomných, což k vinobraní jistě patří. Třetího října se instruktorům sociální péče DB podařilo realizovat exkurzi do minipivovaru v Bohumíně Skřečoni. Vstřícný majitel a sládek pivovaru v jedné osobě, pan Janošovský, poskytl šestičlenné skupině našich seniorů, ve které byly také dvě ženy, pozoruhodný výklad o vaření několika druhů piva, jež distribuuje pod značkou Skřečoňský žabák. Také následnou prohlídku pivovaru a ochutnávku tří druhů Žabáka si účastníci vskutku velmi pochvalovali. Jedenáctého října reprezentovala Domov Březiny tříčlenná skupina seniorů v soutěži družstev v kuželkách. Skvělé sportovní dopoledne připravili pracovníci Domova Luna v Havířově. Při klání celkem osmi sportovních týmů se naši muži - p. Hnátek, p. Herman, p. Smuž - byť početně hendikepovaní, snažili trefit co nejvíce kuželek. Na stupni vítězů se však po konečném sečtení bodů neobjevili. Tato skutečnost jim ale nezkazila dobrou náladu ani potěšení ze setkání se svými vrstevníky. Velmi pozitivně hodnotili obyvatelé DB konání Dýňové slavnosti (17.října), na které ochutnali dýňové placičky, dýňový zákusek, pohár s dýní a zmrzlinou a naslouchali příjemné hudební kreaci pana Patky z Karviné, který nás poctil svou návštěvou poprvé. K obecnému veselí přispěli pracovníci sociálního oddělení, neboť obsluhovali návštěvníky této společenské akce v dýňových kostýmech (viz foto). Z tohoto krátkého popisu života v našem zařízení může každý čtenář poznat, že senioři se u nás rozhodně nenudí. O dalším dění vás budeme rádi informovat v příštím příspěvku. Domov Březiny v Petřvaldě PESTRÁ PŘÍRODA V úterý 16. října 2012 jsme pro žáky 4. a 5. ročníků připravili besedu Pestrá příroda. Naši školu navštívil ornitolog Ing. Otakar Závalský, který si pro děti připravil zajímavé úkoly vztahující se k učivu přírodovědy. Děti tyto úkoly měly plnit na jednotlivých stanovištích, kde nejprve samostatně pracovaly s lebkami hlodavců a zobáky ptáků, přiřazovaly pařáty k obrázkům dravých ptáků, učily se poznávat lesní savce podle kožešin, tlapek a ocasů, skládaly puzzle obojživelníků a také rozeznávaly lesní stromy podle jejich kůry. Jakmile úkol splnily, pan ornitolog žákům blíže popsal živočichy, se kterými se seznámili při plnění svého úkolu, a způsob jejich života.

10 10 Celá akce byla velmi zajímavá, dobře zorganizovaná a myslím, že se žákům i paním učitelkám velmi líbila. Mgr. Jana Kollegová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org. Volba povolání 2012/2013 Tak jako již několik předchozích let, i v letošním školním roce absolvují žáci devátých tříd předmět Volba povolání. Jeho hlavní náplní je seznámit žáky s oblastí práce, povolání, naučit je poznávat sebe a vyhledávat informace sloužící k rozhodnutí, jakou střední školu si vybrat. Také letos volba povolání probíhá v gesci výchovné poradkyně Mgr. Helbichové s podporou školní psycholožky PhDr. Lehnerové. Žáky kromě klasické výuky, obsahující témata jako sebepoznávání, charakteristické znaky povolání, typy středních škol, pracovní obory a další, čekají praktické ukázky ve výuce, dotazníky umožňující sebepoznání, informace o dnech otevřených dveří, práce na počítači s vyhledáváním informací a v neposlední řadě několik výjezdů mimo školu žáci zavítali na Vítkovickou střední školu, kde měli možnost seznámit se s mnoha technickými obory, ale i gymnáziem. Dívky mající zájem o obor kadeřnice, prodavačka nebo o humanitní a výchovnou činnost či pedagogické lyceum, jely se školní psycholožkou na předváděcí akci Střední školy Havířov-Prostřední Suchá. V lednu pak obě deváté třídy navštíví Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Ostravě, kde si již finálně ujasní svůj výběr střední školy a budoucího povolání. Žáci budou během celého pololetí své představy o budoucím povolání a střední škole konfrontovat s realitou svých schopností, dovedností, znalostí a zájmů. Také budou mít za úkol hovořit s rodiči o jejich představě. Nerozhodnutí žáci mají možnost si domluvit také individuální schůzku jak s výchovnou poradkyní, tak školní psycholožkou. Rodiče prosíme, aby s dětmi vyhledávali informace o středních školách, sledovali, kdy právě jejich vybraná škola bude mít den otevřených dveří a šli se společně s žáky do prostředí středních škol podívat. V případě, že školy vypisují i odpolední hodiny dnů otevřených dveří, využijte je prosím přednostně. Dny otevřených dveří se konají již od října a některé školy mají více termínů až do ledna či února. Pro rodiče je také připravena možnost poradit se s výchovnou poradkyní či školní psycholožkou, u kterých získají bližší informace k podávání přihlášek na střední školy a k přijímacímu řízení. Věříme, že si žáci společně s rodiči vyberou právě tu střední školu, která pro ně bude vhodná, a v dubnu při přijímacích zkouškách prokážou znalosti, které jim zajistí přijetí na vybranou střední školu. Mgr. Pavla Helbichová (výchovná poradkyně) PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka) ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org. Stromy a keře zasahující do komunikací Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP, vykonávající podle 40 odst.5 písmene c) zákona č.13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) působnost silničního správního úřadu a výkon státní správy ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, prováděl průběžné kontroly na místních komunikacích včetně chodníků. Silniční správní úřad zjistil, že v mnoha případech zasahují stromy a keře, které se nacházejí na sousedních soukromých pozemcích, do profilu místních komunikací III. třídy, popř. místních komunikací IV. třídy (chodníků). Protože tato skutečnost může způsobit vážné ohrožení při užívání komunikací, nehledě na to, že je v rozporu s 35 zákona o pozemních

11 11 komunikacích, vyzýváme majitele pozemků, aby překontrolovali stav zeleně na svých pozemcích a v případě, že větve jejich stromů nebo keřů zasahují do profilu místních komunikací, provedli odstranění těchto částí dřevin. Zásah je nutno provádět nejlépe v období vegetačního klidu. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Upozorňujeme, že v případě neprovedení ořezu do tak, aby nebyl ohrožen provoz na místních komunikacích, může silniční správní úřad rozhodnout o odstranění této překážky na náklady vlastníků dotčených pozemků. Marcela Šopová, Radana Gojová, referentky odboru výstavby a ŽP Nespalujte odpad! Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona může poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let. Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku. A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, škodíte sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky.podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno.podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí. Jak škodí spalování odpadů? o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty. o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky

12 12 ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu. o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora. Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování. Přišel, přichází, přijde... Ne, to není opakování časování slovesa. To je krátké vyjádření podstaty doby, do níž právě vstupujeme. Doba adventu je časem, který v současném světě potřebuje každý člověk. Připravit se na něco důležitého, zastavit se a přemýšlet nad vztahy, prožít symboliku světla, které zahání temnotu, ztišit se a vnímat Lásku. Pak nebudou vánoční svátky dobou stresu a přetvářky. Pak se budeme těšit na kouzlo Vánoc, které je v maličkém bezbranném dítěti, položeném v jesličkách. A dokonce pochopíme, že nejen jeden den v roce můžeme být dobrými, ale že dobro je nám vráceno, nabídnuto, a každý den stačí jen vděčně dávat i přijímat. Prostě sami se můžeme stát skutečně lidmi a přestat být bezduchými lidskými skořápkami. Doba adventní trvá různě dlouho, podle toho, jak jsou Vánoce. Začíná první adventní nedělí (letos 2. prosince) a končí v předvečer 25. prosince. Tento večer známe jako Štědrý, protože o tomto večeru si připomínáme tichou noc, v níž se narodilo Dítě, Syn Boží a Syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, jak budeme zpívat v koledě Veselé vánoční hody. Během adventu si kromě přípravy na Vánoce (svátky Narození Ježíše Krista) křesťané uvědomují, že přítomný okamžik je také chvílí velké milosti. Každý den, každá hodina či minuta, každý dech života je neuvěřitelným darem. Učí nás to vděčnosti. Protože s Ježíšem se mohu setkat denně. On denně vstupuje do mého života. On denně nabízí přátelství člověku, pro něhož se sám stal člověkem. On denně toužebně vyhlíží, jestli přijmeme pozvání a půjdeme za ním. A nakonec si během adventu křesťané připomínají radostnou skutečnost, z níž obvykle lidé mají strach. Letos je v mnohých tento strach znásoben magicky vypadajícím daty. Prý nastane konec světa. Ten, kdo věří Ježíši a Otci, který miluje člověka, kdo přijal Ducha svatého, nikdy nežije ve strachu, ale v radostném očekávání: Přijď, Pane Ježíši! Přijď ty, který jsi Spravedlivý! Maranatha! Toto hebrejské zvolání, které vyjadřuje touhu po setkání s Ježíšem tváří v tvář, doprovází celou dobu adventní. Symbol adventního věnce V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, které obrací naši pozornost ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh: Ježíš Kristus. Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše je od Boha nabídnuto všem lidem. Procházíme Adventem nevědouce co očekávat nevědouce v co věřit. Procházíme Adventem

13 13 namísto co by Advent procházel námi. (MUDr. Alois Volkman) A na závěr mi dovolte již vyslovit nejen vánoční přání Naše tápající lidstvo čeká na tebe, betlémské Dítě, jež přicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právě dnes, abychom se nebáli a otevřeli dokořán svá srdce k vyhlídkám naděje. Přeji vám všem, milí spoluobčané, požehnané svátky Narození Krista a v roce 2013 světlo naděje v každém dni. P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský Vánoční pořad bohoslužeb neděle adventní mše svatá 9:00 příležitost ke svátosti smíření: 15:00 17: Štědrý den půlnoční mše svatá 22: Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční mše svatá 10: Svátek sv. Štěpána mše svatá 10: Svátek Svaté rodiny mše svatá 9: Sv. Silvestr, poslední den roku mše svatá 16: Slavnost Matky Boží, Panny Marie, - Nový rok mše svatá 10:00 TJ PETŘVALD HEPO Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje hlavním sponzorům, kteří v tomto roce významně pomohli klubu, a to : MĚSTO PETŘVALD, TISKÁRNA NA KAMČATCE, NADACE OKD a firma CANIS, a zároveň upozorňuje další sponzory na možnost umístit v areálu oddílu kopané reklamní panely. Poděkování za spolupráci patří všem dalším sponzorům: P. Pavlitová, Lékárna Camilla, P. Gattnarová, p. Župníková, chovatelé, Pedikúra p. Věrka, VŠB.TUO-FBI, fa. RABEN, Arbor Moravia, fa ELEKTRO DNO, zahradnictví Šeda, kadeřnictví Marta, NEREZ výroba Jež, fa BARÁNEK a spol., Cyklo P. + T. Šedovi. Sportovní ples Výbor oddílu kopané TJ Petřvald zve širokou veřejnost na tradiční Sportovní ples, který se koná v sobotu 26. ledna 2013 v 19 hodin. Vstupenky si můžete objednat u p. Sobka na tel. č

14 14 MUŽI mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo). Bohumín B TJ Petřvald 3:2 (1:1). Branky: S. Kostka, vlastní. Sestava: P. Jonšta F. Žáček, T. Budina, L. Ligocki (80. R. Müller), D. Vodák R. Budina, J. Karkoška, L. Chromik, M. Gorovič (70. J. Měšťánek) S. Kostka, P. Hlavinka mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo). TJ Petřvald I. Petrovice 0:1 (0:1). Sestava: P. Jonšta R. Budina, T. Budina, T. Volný, D. Vodák J. Karkoška (69. J. Režňák), M. Gorovič, L. Chromik, J. Kičerka (41. F. Žáček) S. Kostka, P. Hlavinka (70. M. Nalevajka). Soupeři stačila k vítězství jediná branka už z 3. minuty. Hepáci si vytvořili za celý zápas pouze jedinou tutovku, ale tu trestuhodně zahodili mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo). Věřňovice TJ Petřvald 1:3 (1:1). Branky: L. Chromik 3! Sestava: P. Jonšta F. Žáček (65. R. Müller), T. Budina, D. Vodák, R. Budina M. Gorovič, J. Režňák, J. Karkoška, J. Kičerka (70. O. Kostka)- L. Chromik, J. Měšťánek (55. S. Kostka). Nejlepší hráč Hepa v utkání L. Chromik mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo). H. Žukov TJ Petřvald 4:3 (1:1). Branky: J. Měšťánek, M. Gorovič, L. Chromik. Sestava: P. Jonšta R. Budina, T. Budina, L. Ligocki, D. Vodák M. Gorovič, J. Karkoška (46. P. Hlavinka), J. Režňák, J. Měšťánek (70. R. Müller) - S. Kostka (70. M. Nalevajka), L. Chromik. ČK 60. T. Budina, 65. R. Budina. Družstvo doplatilo na hrubou nedisciplinovanost! mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo). TJ Petřvald Slavoj Rychvald 2:1 (0:1). Branky: 61. L. Chromik, 81. T. Volný. Sestava: P. Jonšta J. Levánszký ( 57. J. Jaglář ), T. Volný, L. Ligocki, D. Vodák J. Kičerka ( 72. M. Budina ), J. Režňák, L. Chromik, J. Měšťánek ( 68. O. Cudrák ) S. Kostka, P. Hlavinka. Hosté vedli od 8. minuty po hrubé chybě obrany 0:1, ve 40. min. mohli přidat druhou branku z penalty, ale tu bravurně chytil P. Jonšta. Po přestávce si Hepáci vypracovali šance, z nichž dvě proměnili. V tomto utkání nastoupil rekordman Hepa v počtu odehraných utkání O. Cudrák - ke svému 899. zápasu! Po podzimu skončili Hepáci v okr. přeboru na 5. místě (neúplná tabulka). DOROST

15 mistrovské utkání kraj. soutěže (8. kolo). Jablunkov TJ Petřvald 3:3 (0:3). Branky a asistence: 16. O. Kostka (L. Pavlas), 27. O. Kostka (R. Horvát), 27. T. Matušík z přímého kopu. Sestava: D. Kašniar F. Marek, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka R. Horvát (73. V. Zajíček), L. Pavlas, O. Cudrák, T. Matušík (87. P. Bitala) O. Kostka, L. Písečný (77. M. Paluv). Hepáci vedli v 82. minutě ještě 1:3, jenže v závěru odpadli fyzicky mistrovské utkání kraj. soutěže (9. kolo). TJ Petřvald Vratimov 1:4 (1:4). Branka a asistence: 42. M. Gorovič (M. Dvořák). Sestava: D. Kašniar F. Marek, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka L. Písečný (48. V. Zajíček), L. Pavlas, O. Cudrák, T. Matušík (38. V. Cieplik) O. Kostka, M. Gorovič (46. R. Horvát, 85. M. Paluv). Hosté vedli ve 34. minutě 0:4 po tragických kiksech obrany mistrovské utkání kraj. soutěže (10. kolo). Baška TJ Petřvald 4:3 (4:0). Branky a asistence: 66, O. Kostka (V. Zajíček), 75. M. Gorovič z penalty, 82. M. Gorovič (L. Pavlas). Sestava: D. Kašniar L. Písečný, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka V. Zajíček (70. M. Paluv), L. Pavlas, O. Cudrák, F. Marek O. Kostka, M. Gorovič. Baška beznadějně poslední tým tabulky vedla v 39. minutě už 4:0 po dalších katastrofálních chybách obránců, útočníci 2x nedokázali dát gól ani ze dvou metrů do prázdné branky mistrovské utkání kraj. soutěže (11. kolo). Hrabová TJ Petřvald 4:1 (1:1). Branka a asistence: 3. F. Marek (O. Kostka). Sestava: D. Kašniar, J. Cífka, D. Knorr, M. Dvořák, L. Písečný V. Zajíček (65. V. Cieplik), L. Pavlas, O. Cudrák, F. Marek O. Kostka, P. Bitala (75. M. Paluv). Hepáci dokázali s předposledním týmem tabulky hrát vyrovnanou hru jen v 1. půli, po přestávce se ukázala tréninková morálka ( resp. kondice) mnohých hráčů Hrabová se vítězstvím posunula na 12. místo právě před Hepáky mistrovské utkání kraj. soutěže (12. kolo). TJ Petřvald Frýdlant n. / O. 1:7 (1:3). Branka a asistence: 23. L. Pavlas (M. Paluv). Sestava: D. Kašniar L. Písečný, D. Knorr, M. Dvořák, J. Cífka V. Zajíček, O. Cudrák, L. Pavlas, F. Marek M. Paluv (61. zraněn), P. Bitala. Domácí tým se ujal s favoritem vedení, jenže do pauzy 3x během devíti minut inkasoval. Od 61. minuty hráli navíc Hepáci pouze o deseti, když se zranil M. Paluv, a už nebylo kým střídat, protože bez omluvy se nedostavili 3 hráči!

16 16 Ve 12. kole překvapivě zvítězila Baška nad H. Suchou a odsunula dorost Hepa na poslední 14. místo. P. Sekera STARŠÍ ŽÁCI Starší žáci jsou po podzimní části krajské soutěže na 9. místě tabulky. V posledních 5 utkáních získali 5 bodů za 1 vítězství a 2 remízy při skóre 17: kolo: ČSAD HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 1:1 (1:0) Branka: T. Sklepek (asistence O. Starostka) 8. kolo: LOKOMOTIVA PETROVICE - TJ PETŘVALD 6:3 (3:1) Branky: V. Zajíček (as. P. Hrachovec), V. Gellnar (as. D. Durczok), V. Cieplik (as. D. Šeruda) 9. kolo: TJ PETŘVALD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 1:1 (0:1) Branka: V. Zajíček (as. D. Durczok) 10. kolo: TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV "B" 10:0 (3:0) Branky: D. Durczok 3 (as. T. Sklepek 2, M. Krupa), T. Sklepek 2 (as. D. Durczok), V. Strouhal 2 (as. D. Durczok 2), D. Šeruda (as. V. Zajíček), O. Starostka, V. Zajíček (as. V. Strouhal) 11. kolo: INTER PETROVICE - TJ PETŘVALD 3:2 (2:0) Branky: V. Cieplik (as. V. Zajíček), V. Zajíček (as. T. Sklepek) V těchto utkáních nastoupili: Vojtěch Cieplik, Tomáš Sklepek, Václav Zajíček, Michal Krupa, David Durczok, Dominik Šeruda, Jakub Crlík, Ondřej Starostka, Vladislav Vajdo a David Lorenčič. Z mladších žáků nám stabilně vypomáhali : Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal, Petr Slavev a Petr Hrachovec. Na stránkách naleznete další podrobné informace o týmu starších žáků. MLADŠÍ ŽÁCI 8.kolo: L. Petrovice - TJ Petřvald (2:1) Branky: J. Volný st. Spousta neproměněných šancí vzala naším klukům jednoznačné vítězství!!! 9.kolo: TJ Petřvald - Frýdlant n.o (2:3) Branky: V. Gellnar 2 10.kolo: TJ Petřvald - MFK Havířov (2:1) Za deštivého a studeného počasí jsme předvedli maximálně bojový výkon. Pochvala celému mužstvu. 11.kolo: I. Petrovice - TL Petřvald (3:3) Na výsledku se podílel hlavně fakt, že 4 klíčoví hráči pomáhali v předešlém zápase st.žákům, kteří byli oslabeni a fyzicky již na náš zápas nestačili. V podzimní části za nás bojovali: D. Sliwka, D. Pokorný- D. Štachel, J. Fujala, P. Slavev, P. Hrachovec, D. Balo, J. Volný st., M. Šebesta, V. Strouhal, J. Volný ml., V. Gellnar, B. Stoklasa, D. Ševčík, D. Klos, I. Sliwka. Všem klukům chceme poděkovat za přístup k zápasům a tréninkům. Zájemci

17 17 ročníku , kteří by se chtěli přidat k našemu týmu, můžete nás kontaktovat na tel.č Trenér: J. Pencek Ved. mužstva: V. Strouhal STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD zve na prosincové akce VÁNOČNÍ JARMARK MIUKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KD 6.12 TEMATICKÁ SETKÁNÍ DIABETIKŮ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ JÓGY A TAIČI SETKÁNÍ VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK VÁNOČNÍ KRAKOW DIVADLO JEZULÁTKO - vánoční premiéra MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Kulturním domě Petřvald ve středu od hod. Objednávky od 2. listopadu telefon mobil Vstupné: děti: 100,- Kč (cena mikulášského balíčku), dospělí: 60,- Kč Tematické besedy o cukrovce Diabetologická a edukační sestra Zdeňka Čočková vám poradí, jak se správně při cukrovce stravovat a tím si udržet její dobrou kompenzaci. Zdarma vám změřím cukr v krvi. Budu se těšit na setkání s vámi. Poradna pravidelně každý 1. čtvrtek v měsíci. čtvrtek v hod., místnost č.5 Čtvrtek od VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ JÓGY A TAIČI Zveme všechny kamarády a příznivce, ty, co jógu a taiči navštěvují v letošním roce, i ty, co vítr načas odvál někam jinam, na společné večerní posezení u vánočního stromečku. Pohodu máme všichni v duši,

18 18 tak snad jen ten drobný dáreček pro přátele s sebou a něco na zakousnutí na vánoční stůl. Moc se na vás těšíme Inka Burová a Eva Kubisová SETKÁNÍ VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK Sraz v u kostela sv. Jindřicha ČESKÝ JEŽÍŠEK posílá vánoční balonky a přání do světa. Zájemců na akci bylo tak moc, že na nás už se letos nedostalo to ale nevadí, uděláme si vlastní Sejdeme se s dětmi a rodiči ve stejném čase jako zbytek republiky, rozsvítíme svíce a popovídáme krátce o blížících se svátcích, vypustíme několik lampionků s přáníčky, proženeme ledního medvěda a zjistíme, jaká zvířátka byla v jesličkách v Betlémě. Projdeme se svítícími lampionky vánoční trasu městem, a vyjde-li počasí, setkáme se i s koníčky. Jedeme do divadla do Ostravy Divadlo Antonína Dvořáka :00 PREMIÉRA ADVENTNÍ KONCERT PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Hosté: o.s. Bílá holubice TVÉ SVĚTLO Premiéra scénického vánočního oratoria Pavla Helebranda JEZULÁTKO na motivy moravských vánočních her. V první části večera se uskuteční mimořádné představení taneční inscenace handicapovaných a profesionálních tanečníků TVÉ SVĚTLO inspirované texty básníka Thákura. Vánoční oratorium JEZULÁTKO pro sóla, dětský, mužský, ženský sbor, dětskou hudeckou muziku, orchestr a varhany je inspirováno moravskými lidovými vánočními hrami, chrámovým divadlem a Evangeliem podle sv. Lukáše. Originální partituru prostupují známé koledy, vřazené do děje. Skladatel Pavel Helebrand je v Ostravě dobře znám například Jesličkami svatého Františka, vánoční zpěvohrou každoročně uváděnou v kostele sv. Václava, nebo Evangeliem podle houslí, unikátním velikonočním projektem oratoriem pro 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Nové hudebně-dramatické dílo JEZULÁTKO, které bude letos uvedeno pouze dvakrát, propojí profesionální a amatérské hudebníky a divadelníky a slibuje silný zážitek. TVÉ SVĚTLO Duchovně laděná hudebně-taneční koláž inspirovaná texty básníka a spisovatele Rabíndranátha Thákura, kterou společně zatančí handicapovaní členové sdružení Bílá holubice a profesionální tanečníci. Každý umělec má určitý rukopis. Stejně tak i naše členka a duše souboru Lenka Sedláčková, která se inspirovala texty básníka a spisovatele Thákura. Vytvořila scénář k představení s názvem Tvé světlo. Vlastně se nejednalo o scénář v pravém slova smyslu, ale hlavně o náladu, duši a konečný tvar představení. Stejně jako v Řeči duše je podstatou celého scénáře,

19 19 že vychází z osobností jednotlivých handicapovaných tanečníků a je postaven na jejich temperamentech a pohybových možnostech. Stejně tak vznikala i hudba. Z pocitů, nálad, temperamentu a představy, že každou emoci je možno vyjádřit jiným nástrojem či tempem. Vznikla tak jedinečná scénická hudba z pera Michala Sedláčka (talentovaného herce, muzikanta prostě umělce), mimochodem syna Lenky Sedláčkové. Při velkorysé verzi by skladatel nejraději zapojil celý symfonický orchestr. Ve finální verzi se musí spokojit se smyčcovým kvartetem, saxofonem, flétnou, klavírem, elektrickou kytarou, baskytarou a bicími a dětským sborem operního studia NDM. A jelikož celé představení má být také o pohybu a tanci, zatančí společně handicapovaní členové sdružení Bílá holubice a tanečníci z řad profesionálů a studentů tance. Choreografie se zhostí dlouholetý spolupracovník, člen sdružení a šéf ostravského baletu Igor Vejsada. Vstupné 145,- Kč Cena autobusu 50,- Kč Odjezdy autobusu : Havířov - spořitelna Petřvald - vodárna Na kopci MěÚ Březiny - točna Parcelace Benzina HEPO U kaple Objednávejte na tel mobil ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ TRHY DO KRAKOWA SOBOTA ODJEZD od Penny 9.30 hod. NÁVRAT okolo hod. Vánoční trhy v Krakowě mají dlouhou tradici. Potkáte tu výhradně prodejce tradičních předmětů a jídel, neboť trhovci s pochybným zbožím sem nesmějí. V dřevěných stáncích pořídíte kvalitní polské ruční výrobky místních umělců od broušeného skla, přes pletené košíky a šperky až po vánoční ozdoby. Krásnou místní dekorací jsou i hlinění andělé. Oblíbenými produkty jsou kosmetika z včelího medu a výrobky z beraních kůží. Vánoční atmosféru zesilují tóny tradičních polských koled, které jsou na některých místech doprovázeny ukázkami lidových tanců. Okouzlující pohled je na pouliční betlémy s barevnými loutkami (szopki). Pokud uslyšíte trubku, nelekejte se, jedná se o krakowského hejnala, který troubí z věže Mariánského chrámu, jedná se o tradici, která provází zdejší vánoční trhy již po několik staletí. Celým centrem se line vůně místních specialit. Nechte se uchvátit nádherně vyzdobeným Krakowem a jeho atmosférou. Objednávky míst do tel , mobil (i SMS) Cena zájezdu 500,- Kč KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ při SKS Petřvald Náš nově vzniklý KLUB už má přes dvacet členů.

20 20 Je třeba hledat nějaké pevné boty v setkávání. A tak nabízíme Vycházkové pondělky. Kromě extrémně špatného počasí každé pondělí ve setkání u SKS. Odtud můžeme vyrážet za poznáním zákoutí Petřvaldu i za zdravým pohybem všemi směry. Vycházky budou tak dlouhé, jak si dohodnete. V případě zrušení nebo změny budu posílat upozornění em. Těm, kdo PC nemají, pak pošlu SMS. Adventní setkání Klubu seniorů v úterý od hodin v SKS. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Taky si přijďte chvilku posedět v duchu předvánočním, popovídat s přáteli, vytvořit si třeba něco hezkého na vánoční stůl nebo jinde do interiéru. S sebou si vezměte kamarády, úsměv a něco malého na vánoční tabuli. Okénko knihovny Milí čtenáři a naši příznivci, celý měsíc listopad byl pro nás ve znamení velkých příprav na Den pro dětskou knihu, který je letos součástí Vánočního jarmarku a Evropských vigilií. Akce proběhne 1. prosince a více se o ní dočtete na přiloženém plakátě a níže v článku. Velký úspěch u dětí zaznamenala v uplynulých měsících soutěž Knihovnická žákajda, která probíhala od 1. října do 15. listopadu. Zapojilo se do ní celkem 10 tříd ZŠ z Petřvaldu a děti dostávaly body do soutěže např. za vypůjčené knihy, vyplněné kvízy na různé téma, přivedení paní učitelky a vyrobení časopisu na téma četba, čtení a knihovna. Odměnou pro vítěznou třídu bude dort, který slavnostně předáme na Dni pro dětskou knihu Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu a Evropské vigilie 2012 Podrobný program knihovny a okolí: 12:00 16:00 Výtvarné dílny pro děti i dospělé: Sněhuláčci Andělíčci na kolíčcích Vánoční závěsy Ozdoby ze skořápek Krabičky na dárečky Vánoční věnce Výrobky z vizovického těsta Ozdoby z korálků Náramky přátelství Ježíškova pošta Prodej vánočního zboží: Vánoční hvězdy Tradiční skleněné baňky Textilní ozdoby Knihy

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 Městys Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 30.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více