POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v hod. v kulturním domě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v 15.30 hod. v kulturním domě."

Transkript

1 1 Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu - Údržba místních komunikací v zimním období Informace k slavnostním obřadům - Z jednání samosprávy - Okénko knihovny - Sport TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 12 JE 5. PROSINCE POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 19. prosince 2012 v hod. v kulturním domě. ZVEME JUBILANTY DO OBŘADNÍ SÍNĚ Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících říjen, listopad a prosinec 80, 85, 90, 95 a 100 let (tj. narozené v roce 1932, 1927, 1922, 1917 a 1912), na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 ve hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. Každý jubilant je zván i s rodinnými příslušníky. Podmínkou účasti na setkání jubilantů je potvrzení zájmu jubilanta o tuto akci na matrice Městského úřadu Petřvald nejpozději do 5. prosince Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , V případě, že se jubilant ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do obřadní síně, lze si dohodnout na matrice MěÚ návštěvu doma. Těšíme se na shledání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA PROSINEC Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Prosinec 4.,5. 11., , ,27. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 13. prosince Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 17 prosinec Byly jsme blahopřát V měsíci říjnu jsme byly s paní starostkou Jarmilou Skálovou osobně poblahopřát p. Františce Maťonžkové, která oslavila 90. narozeniny. Rádi přijdeme blahopřát domů i Vašim blízkým, kteří oslaví 80.,85., 90., 95.a 100. narozeniny a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit na slavnostní setkání jubilantů, které se koná jednou za čtvrt roku v obřadní síni.

2 2 Stačí si jen dohodnout termín návštěvy na matrice. Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald Údržba místních komunikací v zimním období Město Petřvald vydává na provádění zimní údržby nemalé finanční prostředky, aby tak zmírnilo závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v průběhu zimního období. Přesto se ze strany dodavatele setkáváme se stížnostmi na automobily parkující na místních komunikacích (zejména v obytných zónách např. Marjánka, Holubova kolonie, Na Svahu, Finské domky a u panelových domů na ul. Březinské). Z těchto důvodů upozorňujeme řidiče motorových vozidel na dodržování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k výše zmíněnému zákonu. Jedná se zejména o parkování vozidel na vozovkách, kde jsou vytvářeny překážky jak v silničním provozu, tak i při provádění zimní údržby místních komunikací (pluhování) a odvozu komunálního odpadu. Zároveň Vás upozorňujeme, že v případě neprůjezdnosti nebude na této místní komunikaci prováděna zimní údržba ani náhradní svoz odpadu. Údržba místních komunikací v zimním období bude prováděna v souladu se schváleným operačním plánem zimní údržby a uzavřenou smlouvou mezi městem Petřvald a Janou Pulcerovou (včetně dodatků). Pro informaci uvádíme seznam pořadí důležitosti udržovaných komunikací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací. Operační plán odklízení sněhu z místních komunikací I.pořadí důležitosti údržba je provedena do 4 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí, a to na celé šířce vozovky: ul. Bučinská, Gen. Svobody, J.Holuba, Klimšova, Ludvíkova, Podlesní, Závodní. II. pořadí důležitosti - údržba je provedena do 12 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí a to na celé šířce vozovky: ul. 2.května, A.Blachy, Březinská, Bužkovská, Do Kopce, Dolní, Družstevní, Hornická, K Muzeu, K Pískovně, K Ubytovnám, Kovalčíkova, Kulturní, Lejskova, Na Hranici, Na Parcelaci, Na Zaryjích, Nad Doly, Nejedlého, Panelová, P.Bezruče, Prostřední, Ráčkova, Radvanická, Sokolská, Školní, Topolová, U Samoobsluhy, Zahradní. III.pořadí důležitosti údržba je provedena po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od spádu sněhu nebo vytvoření náledí: ul. Brigádnická, Červená, Domkařská, Hnědá, Hraniční, Hurtíkova, Chalupnická, Jindřišská, J.Rohla, K Trati, Krajní, Krátká, Lesní, Malá, Marjánka, Mezi Poli, Modrá, Na Návrší, Na Pořadí, Na Pustkách, Na Svahu, Na Úbočí, Nová, Nízká, Odborů, Okalová, Okrajová, Parys, Pod Lesem, Polní, Porubská, Poslední, Skloněná, Slezská, Střední, Šachetní, U Hřiště, U Kina, U Kovárny, U Kulturního domu, U Letiště, U Stružky, U Vodojemu, U Výhybky, V Gaďoku, V Holotovci, V Olšině, V Zimném dole, Ve Finských, Vocelkova, Vodárenská, Vysoká, Zelená. Zimní údržbu na silnicích tj. ul. Ostravská, Michálkovická, Rychvaldská, Šenovská a Šumbarská zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná. V případě vyhlášení kalamitní situace, kdy většina místních komunikací je nesjízdná a neschůdná, není údržba prováděna dle plánu zimní údržby, ale operativně dle povětrnostních podmínek a situace na místních komunikacích. Upozorňujeme občany, že město Petřvald nezabezpečuje zimní údržbu na sjezdech z místních komunikací k nemovitostem.

3 3 Děkujeme všem občanům za pochopení a spolupráci při zajišťování zimní údržby ve městě Petřvald. R. Gojová, odbor výstavby a ŽP ODPADOVÉ OKÉNKO č. 10 JAK TEDY SPRÁVNĚ TŘÍDIT? ŽLUTÉ SBĚRNÉ NÁDOBY A PYTLE NÁM SLOUŽÍ PRO: - plastové obaly - igelitové tašky a sáčky - PET láhve - sešlápnuté s víčky - kelímky od jogurtů a jiných potravin - PEHD obaly - plastové obaly od šamponů, mýdel, čisticích, mycích a pracích prostředků DO ŽLUTÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - gumu, pneumatiky, molitan, kabely, polystyrén, tuby od silikonů - podlahové krytiny, lina PVC, vědra, stolní nádoby - mikrotenové sáčky, nádoby od léčiv, kečupů a hořčice MODRÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ PRO: - noviny, časopisy - knihy, brožury, sešity - rozložené papírové krabice - čisté papírové obaly a sáčky - karton, reklamní letáky - kancelářský papír - nápojové kartony od mléka, džusů, vína ad. DO MODRÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - použité papírové kapesníčky - papírové pleny, ubrousky - uhlový papír (kopírovací) - voskový papír, mastný papír ZELENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY NÁM SLOUŽÍ PRO: - láhve od nápojů, dětské výživy, kompotů, zeleniny, bez kovových či plastových uzávěrů - sklo barevné i bílé - velké skleněné střepy - tabulové sklo DO ZELENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB NIKDY NEDÁVÁME: - zrcadla, porcelán - drátěné sklo - žárovky, zářivky, výbojky - televizní obrazovky - automobilová skla D.Szotkowská, ref. odb. výst a ŽP INFORMACE K SLAVNOSTNÍM OBŘADŮM

4 4 Komise pro občanské záležitosti města Petřvald pořádá v obřadní síni slavnostní obřady vítání občánků, jubilejní svatby a setkání s jubilanty. Srdečně zveme občany, kteří oslaví životní jubileum, jubilejní svatbu anebo mají zájem o vítání občánků. Vítání občánků slavnostní zápis Slavnostní obřad probíhá pro každé dítě samostatně. V obřadní síni máme pro dítě připravenou kolébku. Jubilejní svatby - zlatá svatba výročí - smaragdová svatba výročí - diamantová svatba výročí Tyto uvedené slavnostní obřady se konají v sobotu v obřadní síni MěÚ Petřvald, jejich konkrétní termín je nutno dopředu dohodnout na matrice (osobně nebo na níže uvedeném kontaktu). Kontakt na matriku: Ivana Tomková, tel , Těšíme se na setkání s vámi. I.Tomková, matrikářka MěÚ Petřvald PODĚKOVÁNÍ U příležitosti oslavy životního jubilea našeho tatínka pana Maxmiliána Ožany děkujeme všem gratulantům, zejména paní starostce J.Skálové a paní matrikářce I.Tomkové. Dále P. Vítu Zatloukalovi za pronesenou promluvu, paní varhanici a zpěvákům za hudební doprovod při mši svaté slavené v kostele sv. Jindřicha jako poděkování za dar 100 let života. Panu M. Grafovi za slavnostní odvoz koňmi do kostela a též sousedům a známým, kteří přišli spolu s námi slavit mši svatou a popřát našemu tatínkovi vše dobré do dalších let. Za celou rodinu děkuje dcera Marie. JUBILANTI V KULTURNÍM DOMĚ Krásné slunečné páteční odpoledne 19. října 2012 bylo jako stvořené pro slavnostní setkání občanů, kteří se v letošním roce dožili či dožívají 70 a 75 let. Jubilanti přišli v doprovodu svých nejbližších, aby strávili společně odpoledne spojené s občerstvením a zábavou. Po krátkém úvodu, ve kterém všechny přítomné přivítala starostka J.Skálová s radními V.Pěršalovou, P.Přečkem a zastupitelkou města Mgr.Š. Němcovou, byly na pódium pozvány děti, které přítomným oslavencům předvedly mnoho krásných tanců a písní. Také závěrečná báseň o stařence byla velmi dojímavá. Děti byly z folklorního souboru Vonička z Havířova. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk, který je provázel až do šaten. Je škoda, že se přihlásilo poměrně málo jubilantů. Už je to tak. Zákon nám nedovoluje vás oslovit tak, jak tomu bylo doposud. Sledujte PN a v případě zájmu se přihlaste u p.matrikářky I.Tomkové. Tato oslava se bude konat opět až za rok, takže si ji nenechte ujít. Ještě jednou vše dobré, milí jubilanti. JaS SVAZEK MĚST A OBCÍ OKRESU KARVINÁ Tisková zpráva Provoz na cyklotrase podél řeky Olše bude dočasně omezen Svazek měst a obcí okresu Karviná realizoval projekt Cyklotrasa podél řeky Olše, 1.etapa projektu je již dokončena a je v provozu od května Cyklostezka je také vedena na protipovodňových hrázích ve Starém Městě. Na katastrech Karviná - Staré Město a Doubrava ovšem v důsledku hornické činnosti dochází k poklesům a protipovodňové hráze podél řeky postupně přestaly v průběhu posledních let vykonávat svou funkci.

5 5 Povodí Odry společně s OKD dlouhodobě připravuje nápravu této situace a bylo naprojektováno zvýšení hrází v úseku od ř.km 17,287 do ř.km 19,660 v katastrálním území Karviná - Staré Město. Příprava tohoto projektu byla dokončena a v současné době nabývá platnost stavební povolení. Byla již také vybrána stavební firma k realizaci díla. Stavební firmou je Talpa RPF s.r.o. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v listopadu Tato stavba na jedné straně přinese do budoucna větší bezpečnost pro obyvatele bydlící v blízkosti řeky při povodňových situacích, na straně druhé však bude na určitou dobu omezena cyklistická doprava na nově vybudované cyklostezce. Projekt cyklostezek byl takto koordinovaně připravován a také proto rozdělen v realizaci na 1. a 2. etapu. Z tohoto důvodu bude neprůjezdná část cyklostezky v Karviné v úseku o celkové délce 2,28 km. Bude zde zamezen jakýkoliv vjezd na staveniště. Investor předpokládá, že se bude jednat o období od konce října 2012 do září Občané budou o stavu uzavírky cyklostezky informováni dopravním značením v terénu a na webových stránkách města Karviné. Přišel nám dopis Milá paní starostko, chci reagovat na článek pana Veličky. Vím, že každý člověk je jiný a má svůj názor, ale tento článek byl příliš agresivní. Věřím, že pan Velička má nějaký problém, který chtěl zveřejnit, ale nebylo to vůbec fér. Kladné věci nezveřejnil. Akce pro děti, pro seniory atd. Bydlela jsem ve městě, ve kterém si na vás nikdo neudělal čas. Známá písnička, stavte se za týden. Kdežto město Petřvald může být vděčné za všechny úředníky, kteří vás vyslechnou i pomůžou. A to vždy s úsměvem. Já patřím mezi tu jak lidé říkají socku, ale mám rozumu dost, abych nesouhlasila s pošpiněním městského úřadu. Já jsem všem vděčná a všem děkuji. Svěřila jsem se se svými starostmi a problémy, ve všem mi poradili a hlavně mě duševně povzbudili. A to je to nejvzácnější, co může člověka postavit na nohy. Je třeba začít si vážit lidí kolem sebe. Proto píši tento dopis a svůj názor, nikdy bych nic tak brutálního a zlého nenapsala. Vše bude, ale to musí občané vydržet. Dala bych těm nespokojeným týden mého života a určitě by poznali, jak dokáže být život krutý. Velice si vás všech vážím. J.DUN. Ztráty a nálezy V říjnu 2012 byl nalezen a na MěÚ Petřvald odevzdán přívěsný vozík za osobní automobil. Místo nálezu: Petřvald ul. Ostravská Majitel se může informovat v kanceláři č. 2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová Policistům byly uděleny služební medaile Za věrnost Současná doba klade na policisty stále vyšší nároky a vyžaduje policisty spolehlivé, samostatné a plně zodpovědné. Proto si jejich práce zaslouží uznání a poděkováni. Ve čtvrtek u příležitosti Dne vzniku samostatné ČSR byly policistům z Územního odboru Karviná uděleny služební medaile Za věrnost. Policejní prezident jim tyto medaile udělil za jejich dlouhodobé plnění služebních povinností, které jsou spojeny s dobou služby v řadách Policie České republiky. Služební medaile Za věrnost I. stupně se uděluje za dobu služby u Policie ČR 30 a více let, Za věrnost II. stupně za let a Za věrnost III. stupně odsloužených let. Z vedení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se slavnostního aktu zúčastnil náměstek ředitele pro vnější službu plukovník. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, který se ujal předávání ocenění společně s vedoucím Územního odboru

6 6 Karviná plukovníkem Ing. Bc. Milošem Pollakem, MBA. Medaili Za věrnost III. stupně byl poctěn praporčík Bc. Miroslav Bagier z Obvodního oddělení Český Těšín, nadpraporčík Bc. Martin Pletnický z Obvodního oddělení Karviná 7, nadpraporčík Roman Smolík z Obvodního oddělení Havířov 1. Služební medaili Za věrnost II. stupně byla udělená nadporučíkovi Mgr. Danielu Pilarovi, vedoucímu Obvodního oddělení Havířov 3, nadporučíkovi Mgr. Zdeňku Kalivodovi, vedoucímu služby kriminální policie a vyšetřování, pracoviště Havířov, praporčíkovi Martinu Procházkovi z Obvodního oddělení Petřvald a nadpraporčíkovi Jiřímu Gwuźdźovi z Obvodního oddělení Havířov 3. Služební medaili Za věrnost I. stupně s hrdostí nosí i nadpraporčík Alena Kalusová ze služby kriminální policie a vyšetřování, nadporučík Ing. Jaroslav Kovář, vedoucí hospodářské kriminality a policisté nadpraporčík Pavel Kučerňák, nadpraporčík Zdeněk Ulman a nadpraporčík Miroslav Bulíř, všichni ze skupiny kriminalistické techniky. Všem oceněným patří velké poděkování za příkladnou a iniciativní práci u Policie České republiky. nprap.jaroslav Kus, PIS Karviná DOTAZNÍK MAS BOHUMÍNSKO Vyplněný dotazník nám pošlete nebo předejte nejpozději do konce roku 2012 na podatelnu MěÚ Petřvald nebo poštou na adresu: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, Petřvald. Na obálku napište : DOTAZNÍK. Předem děkuji. JaS Advent a svíčky Každoročně dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, především od těch umístěných na adventních věncích nebo vánočních stromcích. Světlo svíček může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody, duchovna, ale také může přinést neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i životech. Aby se předešlo nehezkým zážitkům s ohněm, je nutné dodržovat několik zásadních rad, jak se zapálenými svíčkami nakládat. Je nutné si uvědomit, že zapálená svíčka nemůže být pokládaná kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavé dekorace věnce. Také je důležité zohlednit vzdálenost zapálených svíček od hořlavých předmětů, jako jsou záclony, závěsy nebo obrazy. Dále je nutné nezapomínat, že hořící svíčky nelze nechat bez dohledu. Podobným způsobem je nutné zacházet s klasickými svíčkami na vánočním stromku. Tyto svíčky musí být opět umístěny ve stabilních, nehořlavých skřipcích s miskou, která zachytí horký vosk. Vždy je nutné dbát na to, aby plamínek svíčky byl v dostatečné vzdálenosti od jehličí a hořlavých vánočních ozdob. Častým případem požáru o Vánocích bývají také elektrické žárovky na vánočních stromcích, proto je nezbytné používat certifikované výrobky, které přináší větší pravděpodobnost nezapříčinění požáru. Elektrické žárovky ať už používané na vánočních stromcích nebo jako vánoční dekorace domovů by také samozřejmě neměly být nechávány bez dozoru. V případě odchodu z bytu by měly být tyto žárovky raději vypnuty. Velmi nebezpečné jsou také prskavky, kdy v případě zapálení prskavek na stromečku nesmíme zapomínat na umístění nehořlavé podložky pod stromeček, a rovněž je nutné nenechávat je zapálené bez dozoru. Nakonec je nutné upozornit, že ještě 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 C, což stačí k zapálení papíru, textilií, plastů, sousední větvičky na vánočním stromku atd. Proto mějme na paměti, že se svíčky a elektrické dekorace nesmí nechávat bez dozoru, že je nutné umístit tyto svíčky a dekorace v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, že by měly být umisťovány na nehořlavých materiálech a že každý takovýto prodávaný výrobek

7 7 (adventní věnec, svíčka, elektrická světýlka) by měl být opatřen návodem na použití, kde by mělo být uvedeno, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat. Ing. Lukáš Rylko, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje POZVÁNKA Klub přátel Hornického muzea v Ostravě-pobočka Petřvald vás zve 6. prosince 2012 v hodin do banketky Kulturního domu v Petřvaldě na hodnotící schůzi. Občanská poradna konečně také v Orlové Když v roce 1997 vstoupily do nabídky sociálních služeb v ČR první občanské poradny, málokdo věděl, co si má pod tímto názvem představit. Občanské poradenství, model převzatý z Velké Británie, bylo u nás tou dobou ještě v plenkách a představa nestranného, diskrétního a především bezplatného poradenství v právních oblastech pak téměř nemyslitelná. Přesto se pracovníkům občanských poraden podařilo povědomí o službě rychle rozšířit a v současné době navštíví tato zařízení, která již působí v 66 městech, tisíce uživatelů ročně. V Orlové však doposud služba tohoto typu chyběla a obyvatelé města a okolních obcí často museli kvůli bezplatné právní radě cestovat do Bohumína či Karviné. Dle statistik Asociace občanských poraden se obrátilo s žádostí o pomoc na některou z okolních poraden každým rokem přes 200 Orlováků. Od 1. září ale začala fungovat Občanská poradna Orlová v nově zřízeném Komunitním centru Maják. Dveře v ní jsou otevřené všem lidem bez rozdílu sociálního postavení či finanční situace. Pracovníci dokáží klientům poradit v oblastech pracovně-právních vztahů, ochrany spotřebitele, bydlení, rodinných záležitostí, jako jsou rozvody, výživné apod., ale také v případě finančních problémů a mnohých dalších. Občanskou poradnu Orlová může navštívit každý občan z Orlové a okolí v budově Komunitního centra Maják na adrese B. Němcové 853 v Orlové-Porubě (bývalá Baron School, nad Penny Marketem), a to v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 12:00, v úterý od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Je také možné obrátit se na poradnu dopisem, em na nebo telefonicky na čísle A co popřát poradně do začátku? Snad mnoho úspěšných let se spoustou spokojených klientů. Bc. Lenka Šimerdová, DiS, vedoucí Komunitního centra Maják Rady Občanské poradny Orlová na konkrétním případě: Exekuce na dávky? Jak na které V poslední době se stala často diskutovaným tématem exekuce na dávky. Je přípustná? Ano či ne? To je častá otázka nejen veřejnosti, ale také našich uživatelů. Obavy z exekutora, který by sáhnul na příspěvek na bydlení a přídavky na děti, trápily i paní Šárku. Ta přišla do poradny řešit právě hrozící exekuci na částku něco málo přes 20 tisíc Kč. Pro někoho jedna výplata, pro samoživitelku živobytí pro ni a děti na dva měsíce. Že ji návštěva soudního vykonavatele nejspíš nemine, tím si byla téměř jistá, přestože se rozhodla ještě bojovat o splátkový kalendář. Vždyť původní dluh byl ve výši pouhých tisíc Kč! Nevěděla však, o co všechno může při výkonu rozhodnutí přijít. Poradkyně proto uživatelce poskytla informace ze Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kdy 322 hovoří o tzv. věcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí. Těmi jsou především: - běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti, - snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, - léky, zdravotní potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje z důvodu své nemoci,

8 8 - hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Paní Šárka byla zároveň upozorněna, že zákon blíže nespecifikuje, co se pokládá za obvyklé vybavení domácnosti. Obecně se má za to, že to jsou spotřebiče pro zajištění chodu domácnosti, tedy např. pračka, lednička, ale také postele. Zpravidla však exekutor olepí věci dle svého uvážení. Pokud v sousedství funguje supermarket otevřený od brzkého rána až do pozdního večera, může exekutor usoudit, že rodina lednici k uchovávání potravin nepotřebuje! Dále pak 317 téhož zákona říká, že výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky vyplácené jednorázově. Konkrétně tak exekutor může zabavit přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče. Žádnou jinou dávku ne! Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 27. schůze Rady města Petřvaldu se konala 18. října 2012 RM rozhodla - o zřízení věcných břemen na pozemcích města; - o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních dotace Cyklistickému klubu FESO Petřvald Březiny ve výši ,- Kč na zakoupení paliva na vytápění klubových prostor pro zajištění zimního provozu cyklistického klubu a o uzavření smlouvy o poskytnutí finanční dotace Tělocvičné jednotě SOKOL Petřvald ve výši ,- Kč na provoz a úpravu sportovišť a na zajištění sportovně kulturních aktivit v areálu TJ Sokol Petřvald; - o zařazení pozemku parc. č. 81, k.ú. Petřvald u Karviné (travnatá plocha v areálu sokolovny) do seznamu ploch veřejné zeleně k údržbě dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Petřvald a J. Pulcerovou; - o zvýšení nájemného u nově sjednaných smluv o nájmu bytů ve vlastnictví města Petřvald, s výjimkou bytů v Domě s pečovatelskou službou na Ráčkově ulici čp. 1734, 1735 a 1737, na částku 35,- Kč za m 2 podlahové plochy pro standardní byty a 31,- Kč za m 2 podlahové plochy pro byty se sníženou kvalitou, s datem účinnosti od ; - v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a na základě protokolu o jednání hodnotící komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu pod označením PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: DRILLING TRADE, s.r.o., Ostrava Kunčičky, za cenu max. přípustnou ,- Kč včetně DPH. RM schválila - směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků; - plán pravidelně se opakujících kulturních akcí města Petřvaldu; - způsob vyřízení a odpověď na petici občanů týkající se rušení veřejného pořádku v souvislosti s provozem restaurace v objektu č.p. 515 na ul. Rychvaldské. RM vzala na vědomí předložený výkaz o plnění rozpočtu k zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 31. října 2012 ZM vydalo na základě 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku o

9 9 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM rozhodlo o úplatných převodech pozemků. ZM vyhlásilo - záměr prodeje části budovy na pozemku parc. č. 2/3, části pozemku parc. č. 2/3 a záměr prodeje pozemku parc. č. 2947/2 vše kat. území Petřvald u Karviné; - záměr směny části pozemku parc. č (nově označen jako parc. č. 2992/2 a parc. č. 2992/3) kat. území Petřvald u Karviné ve vlastnictví města Petřvald za část pozemku parc. č. 2980/1 (nově označen jako díl a) kat. území Petřvald u Karviné, ZM rozhodlo vyčlenit v rozpočtu města na rok 2013 částku cca 135 tis. Kč na financování projektu,,hledání společných kořenů návrat k tradici slavnostního využití těšínského kroje v Petřvaldě a Jasienici. ZM vzalo na vědomí vyjádření Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o zařazení projektu Radnice Petřvald mezi náhradní projekty. DOMOV BŘEZINY PETŘVALD Senioři v Domově Březiny v Petřvaldě prožili měsíc září a říjen opět velmi aktivně. 27. září se sešli v patřičně vyzdobené kulturní místnosti DB a připomněli si letošní sklizeň vína. Několik chodů velmi chutného jídla, vynikající burčák a radostný zpěv paní Mrázkové, která se sama doprovázela na akordeon - to vše způsobilo veselou náladu většině přítomných, což k vinobraní jistě patří. Třetího října se instruktorům sociální péče DB podařilo realizovat exkurzi do minipivovaru v Bohumíně Skřečoni. Vstřícný majitel a sládek pivovaru v jedné osobě, pan Janošovský, poskytl šestičlenné skupině našich seniorů, ve které byly také dvě ženy, pozoruhodný výklad o vaření několika druhů piva, jež distribuuje pod značkou Skřečoňský žabák. Také následnou prohlídku pivovaru a ochutnávku tří druhů Žabáka si účastníci vskutku velmi pochvalovali. Jedenáctého října reprezentovala Domov Březiny tříčlenná skupina seniorů v soutěži družstev v kuželkách. Skvělé sportovní dopoledne připravili pracovníci Domova Luna v Havířově. Při klání celkem osmi sportovních týmů se naši muži - p. Hnátek, p. Herman, p. Smuž - byť početně hendikepovaní, snažili trefit co nejvíce kuželek. Na stupni vítězů se však po konečném sečtení bodů neobjevili. Tato skutečnost jim ale nezkazila dobrou náladu ani potěšení ze setkání se svými vrstevníky. Velmi pozitivně hodnotili obyvatelé DB konání Dýňové slavnosti (17.října), na které ochutnali dýňové placičky, dýňový zákusek, pohár s dýní a zmrzlinou a naslouchali příjemné hudební kreaci pana Patky z Karviné, který nás poctil svou návštěvou poprvé. K obecnému veselí přispěli pracovníci sociálního oddělení, neboť obsluhovali návštěvníky této společenské akce v dýňových kostýmech (viz foto). Z tohoto krátkého popisu života v našem zařízení může každý čtenář poznat, že senioři se u nás rozhodně nenudí. O dalším dění vás budeme rádi informovat v příštím příspěvku. Domov Březiny v Petřvaldě PESTRÁ PŘÍRODA V úterý 16. října 2012 jsme pro žáky 4. a 5. ročníků připravili besedu Pestrá příroda. Naši školu navštívil ornitolog Ing. Otakar Závalský, který si pro děti připravil zajímavé úkoly vztahující se k učivu přírodovědy. Děti tyto úkoly měly plnit na jednotlivých stanovištích, kde nejprve samostatně pracovaly s lebkami hlodavců a zobáky ptáků, přiřazovaly pařáty k obrázkům dravých ptáků, učily se poznávat lesní savce podle kožešin, tlapek a ocasů, skládaly puzzle obojživelníků a také rozeznávaly lesní stromy podle jejich kůry. Jakmile úkol splnily, pan ornitolog žákům blíže popsal živočichy, se kterými se seznámili při plnění svého úkolu, a způsob jejich života.

10 10 Celá akce byla velmi zajímavá, dobře zorganizovaná a myslím, že se žákům i paním učitelkám velmi líbila. Mgr. Jana Kollegová, ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org. Volba povolání 2012/2013 Tak jako již několik předchozích let, i v letošním školním roce absolvují žáci devátých tříd předmět Volba povolání. Jeho hlavní náplní je seznámit žáky s oblastí práce, povolání, naučit je poznávat sebe a vyhledávat informace sloužící k rozhodnutí, jakou střední školu si vybrat. Také letos volba povolání probíhá v gesci výchovné poradkyně Mgr. Helbichové s podporou školní psycholožky PhDr. Lehnerové. Žáky kromě klasické výuky, obsahující témata jako sebepoznávání, charakteristické znaky povolání, typy středních škol, pracovní obory a další, čekají praktické ukázky ve výuce, dotazníky umožňující sebepoznání, informace o dnech otevřených dveří, práce na počítači s vyhledáváním informací a v neposlední řadě několik výjezdů mimo školu žáci zavítali na Vítkovickou střední školu, kde měli možnost seznámit se s mnoha technickými obory, ale i gymnáziem. Dívky mající zájem o obor kadeřnice, prodavačka nebo o humanitní a výchovnou činnost či pedagogické lyceum, jely se školní psycholožkou na předváděcí akci Střední školy Havířov-Prostřední Suchá. V lednu pak obě deváté třídy navštíví Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Ostravě, kde si již finálně ujasní svůj výběr střední školy a budoucího povolání. Žáci budou během celého pololetí své představy o budoucím povolání a střední škole konfrontovat s realitou svých schopností, dovedností, znalostí a zájmů. Také budou mít za úkol hovořit s rodiči o jejich představě. Nerozhodnutí žáci mají možnost si domluvit také individuální schůzku jak s výchovnou poradkyní, tak školní psycholožkou. Rodiče prosíme, aby s dětmi vyhledávali informace o středních školách, sledovali, kdy právě jejich vybraná škola bude mít den otevřených dveří a šli se společně s žáky do prostředí středních škol podívat. V případě, že školy vypisují i odpolední hodiny dnů otevřených dveří, využijte je prosím přednostně. Dny otevřených dveří se konají již od října a některé školy mají více termínů až do ledna či února. Pro rodiče je také připravena možnost poradit se s výchovnou poradkyní či školní psycholožkou, u kterých získají bližší informace k podávání přihlášek na střední školy a k přijímacímu řízení. Věříme, že si žáci společně s rodiči vyberou právě tu střední školu, která pro ně bude vhodná, a v dubnu při přijímacích zkouškách prokážou znalosti, které jim zajistí přijetí na vybranou střední školu. Mgr. Pavla Helbichová (výchovná poradkyně) PhDr. Jana Lehnerová (školní psycholožka) ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp.org. Stromy a keře zasahující do komunikací Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a ŽP, vykonávající podle 40 odst.5 písmene c) zákona č.13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) působnost silničního správního úřadu a výkon státní správy ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, prováděl průběžné kontroly na místních komunikacích včetně chodníků. Silniční správní úřad zjistil, že v mnoha případech zasahují stromy a keře, které se nacházejí na sousedních soukromých pozemcích, do profilu místních komunikací III. třídy, popř. místních komunikací IV. třídy (chodníků). Protože tato skutečnost může způsobit vážné ohrožení při užívání komunikací, nehledě na to, že je v rozporu s 35 zákona o pozemních

11 11 komunikacích, vyzýváme majitele pozemků, aby překontrolovali stav zeleně na svých pozemcích a v případě, že větve jejich stromů nebo keřů zasahují do profilu místních komunikací, provedli odstranění těchto částí dřevin. Zásah je nutno provádět nejlépe v období vegetačního klidu. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Upozorňujeme, že v případě neprovedení ořezu do tak, aby nebyl ohrožen provoz na místních komunikacích, může silniční správní úřad rozhodnout o odstranění této překážky na náklady vlastníků dotčených pozemků. Marcela Šopová, Radana Gojová, referentky odboru výstavby a ŽP Nespalujte odpad! Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona může poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let. Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku. A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, škodíte sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky.podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno.podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí. Jak škodí spalování odpadů? o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty. o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky

12 12 ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu. o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora. Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP "Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování. Přišel, přichází, přijde... Ne, to není opakování časování slovesa. To je krátké vyjádření podstaty doby, do níž právě vstupujeme. Doba adventu je časem, který v současném světě potřebuje každý člověk. Připravit se na něco důležitého, zastavit se a přemýšlet nad vztahy, prožít symboliku světla, které zahání temnotu, ztišit se a vnímat Lásku. Pak nebudou vánoční svátky dobou stresu a přetvářky. Pak se budeme těšit na kouzlo Vánoc, které je v maličkém bezbranném dítěti, položeném v jesličkách. A dokonce pochopíme, že nejen jeden den v roce můžeme být dobrými, ale že dobro je nám vráceno, nabídnuto, a každý den stačí jen vděčně dávat i přijímat. Prostě sami se můžeme stát skutečně lidmi a přestat být bezduchými lidskými skořápkami. Doba adventní trvá různě dlouho, podle toho, jak jsou Vánoce. Začíná první adventní nedělí (letos 2. prosince) a končí v předvečer 25. prosince. Tento večer známe jako Štědrý, protože o tomto večeru si připomínáme tichou noc, v níž se narodilo Dítě, Syn Boží a Syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, jak budeme zpívat v koledě Veselé vánoční hody. Během adventu si kromě přípravy na Vánoce (svátky Narození Ježíše Krista) křesťané uvědomují, že přítomný okamžik je také chvílí velké milosti. Každý den, každá hodina či minuta, každý dech života je neuvěřitelným darem. Učí nás to vděčnosti. Protože s Ježíšem se mohu setkat denně. On denně vstupuje do mého života. On denně nabízí přátelství člověku, pro něhož se sám stal člověkem. On denně toužebně vyhlíží, jestli přijmeme pozvání a půjdeme za ním. A nakonec si během adventu křesťané připomínají radostnou skutečnost, z níž obvykle lidé mají strach. Letos je v mnohých tento strach znásoben magicky vypadajícím daty. Prý nastane konec světa. Ten, kdo věří Ježíši a Otci, který miluje člověka, kdo přijal Ducha svatého, nikdy nežije ve strachu, ale v radostném očekávání: Přijď, Pane Ježíši! Přijď ty, který jsi Spravedlivý! Maranatha! Toto hebrejské zvolání, které vyjadřuje touhu po setkání s Ježíšem tváří v tvář, doprovází celou dobu adventní. Symbol adventního věnce V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna temnota. Proto na adventním věnci postupně zapalujeme svíce. Světla tak na věnci od neděle k neděli přibývá. Toto světlo je symbolem, které obrací naši pozornost ke Světlu, které každému člověku daroval Bůh: Ježíš Kristus. Věnec byl vždy symbolem vítězství, královské důstojnosti. I v Písmu svatém se mluví o věncích jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Toto vše je od Boha nabídnuto všem lidem. Procházíme Adventem nevědouce co očekávat nevědouce v co věřit. Procházíme Adventem

13 13 namísto co by Advent procházel námi. (MUDr. Alois Volkman) A na závěr mi dovolte již vyslovit nejen vánoční přání Naše tápající lidstvo čeká na tebe, betlémské Dítě, jež přicházíš zjevit Otcovu lásku. Ty, Králi pokoje, nás vybízíš právě dnes, abychom se nebáli a otevřeli dokořán svá srdce k vyhlídkám naděje. Přeji vám všem, milí spoluobčané, požehnané svátky Narození Krista a v roce 2013 světlo naděje v každém dni. P. Vít Zatloukal, farář petřvaldský Vánoční pořad bohoslužeb neděle adventní mše svatá 9:00 příležitost ke svátosti smíření: 15:00 17: Štědrý den půlnoční mše svatá 22: Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční mše svatá 10: Svátek sv. Štěpána mše svatá 10: Svátek Svaté rodiny mše svatá 9: Sv. Silvestr, poslední den roku mše svatá 16: Slavnost Matky Boží, Panny Marie, - Nový rok mše svatá 10:00 TJ PETŘVALD HEPO Výbor oddílu kopané TJ Petřvald děkuje hlavním sponzorům, kteří v tomto roce významně pomohli klubu, a to : MĚSTO PETŘVALD, TISKÁRNA NA KAMČATCE, NADACE OKD a firma CANIS, a zároveň upozorňuje další sponzory na možnost umístit v areálu oddílu kopané reklamní panely. Poděkování za spolupráci patří všem dalším sponzorům: P. Pavlitová, Lékárna Camilla, P. Gattnarová, p. Župníková, chovatelé, Pedikúra p. Věrka, VŠB.TUO-FBI, fa. RABEN, Arbor Moravia, fa ELEKTRO DNO, zahradnictví Šeda, kadeřnictví Marta, NEREZ výroba Jež, fa BARÁNEK a spol., Cyklo P. + T. Šedovi. Sportovní ples Výbor oddílu kopané TJ Petřvald zve širokou veřejnost na tradiční Sportovní ples, který se koná v sobotu 26. ledna 2013 v 19 hodin. Vstupenky si můžete objednat u p. Sobka na tel. č

14 14 MUŽI mistrovské utkání okr. přeboru (7. kolo). Bohumín B TJ Petřvald 3:2 (1:1). Branky: S. Kostka, vlastní. Sestava: P. Jonšta F. Žáček, T. Budina, L. Ligocki (80. R. Müller), D. Vodák R. Budina, J. Karkoška, L. Chromik, M. Gorovič (70. J. Měšťánek) S. Kostka, P. Hlavinka mistrovské utkání okr. přeboru (8. kolo). TJ Petřvald I. Petrovice 0:1 (0:1). Sestava: P. Jonšta R. Budina, T. Budina, T. Volný, D. Vodák J. Karkoška (69. J. Režňák), M. Gorovič, L. Chromik, J. Kičerka (41. F. Žáček) S. Kostka, P. Hlavinka (70. M. Nalevajka). Soupeři stačila k vítězství jediná branka už z 3. minuty. Hepáci si vytvořili za celý zápas pouze jedinou tutovku, ale tu trestuhodně zahodili mistrovské utkání okr. přeboru (9. kolo). Věřňovice TJ Petřvald 1:3 (1:1). Branky: L. Chromik 3! Sestava: P. Jonšta F. Žáček (65. R. Müller), T. Budina, D. Vodák, R. Budina M. Gorovič, J. Režňák, J. Karkoška, J. Kičerka (70. O. Kostka)- L. Chromik, J. Měšťánek (55. S. Kostka). Nejlepší hráč Hepa v utkání L. Chromik mistrovské utkání okr. přeboru (10. kolo). H. Žukov TJ Petřvald 4:3 (1:1). Branky: J. Měšťánek, M. Gorovič, L. Chromik. Sestava: P. Jonšta R. Budina, T. Budina, L. Ligocki, D. Vodák M. Gorovič, J. Karkoška (46. P. Hlavinka), J. Režňák, J. Měšťánek (70. R. Müller) - S. Kostka (70. M. Nalevajka), L. Chromik. ČK 60. T. Budina, 65. R. Budina. Družstvo doplatilo na hrubou nedisciplinovanost! mistrovské utkání okr. přeboru (11. kolo). TJ Petřvald Slavoj Rychvald 2:1 (0:1). Branky: 61. L. Chromik, 81. T. Volný. Sestava: P. Jonšta J. Levánszký ( 57. J. Jaglář ), T. Volný, L. Ligocki, D. Vodák J. Kičerka ( 72. M. Budina ), J. Režňák, L. Chromik, J. Měšťánek ( 68. O. Cudrák ) S. Kostka, P. Hlavinka. Hosté vedli od 8. minuty po hrubé chybě obrany 0:1, ve 40. min. mohli přidat druhou branku z penalty, ale tu bravurně chytil P. Jonšta. Po přestávce si Hepáci vypracovali šance, z nichž dvě proměnili. V tomto utkání nastoupil rekordman Hepa v počtu odehraných utkání O. Cudrák - ke svému 899. zápasu! Po podzimu skončili Hepáci v okr. přeboru na 5. místě (neúplná tabulka). DOROST

15 mistrovské utkání kraj. soutěže (8. kolo). Jablunkov TJ Petřvald 3:3 (0:3). Branky a asistence: 16. O. Kostka (L. Pavlas), 27. O. Kostka (R. Horvát), 27. T. Matušík z přímého kopu. Sestava: D. Kašniar F. Marek, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka R. Horvát (73. V. Zajíček), L. Pavlas, O. Cudrák, T. Matušík (87. P. Bitala) O. Kostka, L. Písečný (77. M. Paluv). Hepáci vedli v 82. minutě ještě 1:3, jenže v závěru odpadli fyzicky mistrovské utkání kraj. soutěže (9. kolo). TJ Petřvald Vratimov 1:4 (1:4). Branka a asistence: 42. M. Gorovič (M. Dvořák). Sestava: D. Kašniar F. Marek, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka L. Písečný (48. V. Zajíček), L. Pavlas, O. Cudrák, T. Matušík (38. V. Cieplik) O. Kostka, M. Gorovič (46. R. Horvát, 85. M. Paluv). Hosté vedli ve 34. minutě 0:4 po tragických kiksech obrany mistrovské utkání kraj. soutěže (10. kolo). Baška TJ Petřvald 4:3 (4:0). Branky a asistence: 66, O. Kostka (V. Zajíček), 75. M. Gorovič z penalty, 82. M. Gorovič (L. Pavlas). Sestava: D. Kašniar L. Písečný, M. Dvořák, D. Knorr, J. Cífka V. Zajíček (70. M. Paluv), L. Pavlas, O. Cudrák, F. Marek O. Kostka, M. Gorovič. Baška beznadějně poslední tým tabulky vedla v 39. minutě už 4:0 po dalších katastrofálních chybách obránců, útočníci 2x nedokázali dát gól ani ze dvou metrů do prázdné branky mistrovské utkání kraj. soutěže (11. kolo). Hrabová TJ Petřvald 4:1 (1:1). Branka a asistence: 3. F. Marek (O. Kostka). Sestava: D. Kašniar, J. Cífka, D. Knorr, M. Dvořák, L. Písečný V. Zajíček (65. V. Cieplik), L. Pavlas, O. Cudrák, F. Marek O. Kostka, P. Bitala (75. M. Paluv). Hepáci dokázali s předposledním týmem tabulky hrát vyrovnanou hru jen v 1. půli, po přestávce se ukázala tréninková morálka ( resp. kondice) mnohých hráčů Hrabová se vítězstvím posunula na 12. místo právě před Hepáky mistrovské utkání kraj. soutěže (12. kolo). TJ Petřvald Frýdlant n. / O. 1:7 (1:3). Branka a asistence: 23. L. Pavlas (M. Paluv). Sestava: D. Kašniar L. Písečný, D. Knorr, M. Dvořák, J. Cífka V. Zajíček, O. Cudrák, L. Pavlas, F. Marek M. Paluv (61. zraněn), P. Bitala. Domácí tým se ujal s favoritem vedení, jenže do pauzy 3x během devíti minut inkasoval. Od 61. minuty hráli navíc Hepáci pouze o deseti, když se zranil M. Paluv, a už nebylo kým střídat, protože bez omluvy se nedostavili 3 hráči!

16 16 Ve 12. kole překvapivě zvítězila Baška nad H. Suchou a odsunula dorost Hepa na poslední 14. místo. P. Sekera STARŠÍ ŽÁCI Starší žáci jsou po podzimní části krajské soutěže na 9. místě tabulky. V posledních 5 utkáních získali 5 bodů za 1 vítězství a 2 remízy při skóre 17: kolo: ČSAD HAVÍŘOV - TJ PETŘVALD 1:1 (1:0) Branka: T. Sklepek (asistence O. Starostka) 8. kolo: LOKOMOTIVA PETROVICE - TJ PETŘVALD 6:3 (3:1) Branky: V. Zajíček (as. P. Hrachovec), V. Gellnar (as. D. Durczok), V. Cieplik (as. D. Šeruda) 9. kolo: TJ PETŘVALD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 1:1 (0:1) Branka: V. Zajíček (as. D. Durczok) 10. kolo: TJ PETŘVALD - MFK HAVÍŘOV "B" 10:0 (3:0) Branky: D. Durczok 3 (as. T. Sklepek 2, M. Krupa), T. Sklepek 2 (as. D. Durczok), V. Strouhal 2 (as. D. Durczok 2), D. Šeruda (as. V. Zajíček), O. Starostka, V. Zajíček (as. V. Strouhal) 11. kolo: INTER PETROVICE - TJ PETŘVALD 3:2 (2:0) Branky: V. Cieplik (as. V. Zajíček), V. Zajíček (as. T. Sklepek) V těchto utkáních nastoupili: Vojtěch Cieplik, Tomáš Sklepek, Václav Zajíček, Michal Krupa, David Durczok, Dominik Šeruda, Jakub Crlík, Ondřej Starostka, Vladislav Vajdo a David Lorenčič. Z mladších žáků nám stabilně vypomáhali : Vojtěch Gellnar, Vladimír Strouhal, Petr Slavev a Petr Hrachovec. Na stránkách naleznete další podrobné informace o týmu starších žáků. MLADŠÍ ŽÁCI 8.kolo: L. Petrovice - TJ Petřvald (2:1) Branky: J. Volný st. Spousta neproměněných šancí vzala naším klukům jednoznačné vítězství!!! 9.kolo: TJ Petřvald - Frýdlant n.o (2:3) Branky: V. Gellnar 2 10.kolo: TJ Petřvald - MFK Havířov (2:1) Za deštivého a studeného počasí jsme předvedli maximálně bojový výkon. Pochvala celému mužstvu. 11.kolo: I. Petrovice - TL Petřvald (3:3) Na výsledku se podílel hlavně fakt, že 4 klíčoví hráči pomáhali v předešlém zápase st.žákům, kteří byli oslabeni a fyzicky již na náš zápas nestačili. V podzimní části za nás bojovali: D. Sliwka, D. Pokorný- D. Štachel, J. Fujala, P. Slavev, P. Hrachovec, D. Balo, J. Volný st., M. Šebesta, V. Strouhal, J. Volný ml., V. Gellnar, B. Stoklasa, D. Ševčík, D. Klos, I. Sliwka. Všem klukům chceme poděkovat za přístup k zápasům a tréninkům. Zájemci

17 17 ročníku , kteří by se chtěli přidat k našemu týmu, můžete nás kontaktovat na tel.č Trenér: J. Pencek Ved. mužstva: V. Strouhal STŘEDISKO KULTURNÍCH SLUŽEB PETŘVALD zve na prosincové akce VÁNOČNÍ JARMARK MIUKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KD 6.12 TEMATICKÁ SETKÁNÍ DIABETIKŮ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ JÓGY A TAIČI SETKÁNÍ VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK VÁNOČNÍ KRAKOW DIVADLO JEZULÁTKO - vánoční premiéra MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v Kulturním domě Petřvald ve středu od hod. Objednávky od 2. listopadu telefon mobil Vstupné: děti: 100,- Kč (cena mikulášského balíčku), dospělí: 60,- Kč Tematické besedy o cukrovce Diabetologická a edukační sestra Zdeňka Čočková vám poradí, jak se správně při cukrovce stravovat a tím si udržet její dobrou kompenzaci. Zdarma vám změřím cukr v krvi. Budu se těšit na setkání s vámi. Poradna pravidelně každý 1. čtvrtek v měsíci. čtvrtek v hod., místnost č.5 Čtvrtek od VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ JÓGY A TAIČI Zveme všechny kamarády a příznivce, ty, co jógu a taiči navštěvují v letošním roce, i ty, co vítr načas odvál někam jinam, na společné večerní posezení u vánočního stromečku. Pohodu máme všichni v duši,

18 18 tak snad jen ten drobný dáreček pro přátele s sebou a něco na zakousnutí na vánoční stůl. Moc se na vás těšíme Inka Burová a Eva Kubisová SETKÁNÍ VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK Sraz v u kostela sv. Jindřicha ČESKÝ JEŽÍŠEK posílá vánoční balonky a přání do světa. Zájemců na akci bylo tak moc, že na nás už se letos nedostalo to ale nevadí, uděláme si vlastní Sejdeme se s dětmi a rodiči ve stejném čase jako zbytek republiky, rozsvítíme svíce a popovídáme krátce o blížících se svátcích, vypustíme několik lampionků s přáníčky, proženeme ledního medvěda a zjistíme, jaká zvířátka byla v jesličkách v Betlémě. Projdeme se svítícími lampionky vánoční trasu městem, a vyjde-li počasí, setkáme se i s koníčky. Jedeme do divadla do Ostravy Divadlo Antonína Dvořáka :00 PREMIÉRA ADVENTNÍ KONCERT PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Hosté: o.s. Bílá holubice TVÉ SVĚTLO Premiéra scénického vánočního oratoria Pavla Helebranda JEZULÁTKO na motivy moravských vánočních her. V první části večera se uskuteční mimořádné představení taneční inscenace handicapovaných a profesionálních tanečníků TVÉ SVĚTLO inspirované texty básníka Thákura. Vánoční oratorium JEZULÁTKO pro sóla, dětský, mužský, ženský sbor, dětskou hudeckou muziku, orchestr a varhany je inspirováno moravskými lidovými vánočními hrami, chrámovým divadlem a Evangeliem podle sv. Lukáše. Originální partituru prostupují známé koledy, vřazené do děje. Skladatel Pavel Helebrand je v Ostravě dobře znám například Jesličkami svatého Františka, vánoční zpěvohrou každoročně uváděnou v kostele sv. Václava, nebo Evangeliem podle houslí, unikátním velikonočním projektem oratoriem pro 180 účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Nové hudebně-dramatické dílo JEZULÁTKO, které bude letos uvedeno pouze dvakrát, propojí profesionální a amatérské hudebníky a divadelníky a slibuje silný zážitek. TVÉ SVĚTLO Duchovně laděná hudebně-taneční koláž inspirovaná texty básníka a spisovatele Rabíndranátha Thákura, kterou společně zatančí handicapovaní členové sdružení Bílá holubice a profesionální tanečníci. Každý umělec má určitý rukopis. Stejně tak i naše členka a duše souboru Lenka Sedláčková, která se inspirovala texty básníka a spisovatele Thákura. Vytvořila scénář k představení s názvem Tvé světlo. Vlastně se nejednalo o scénář v pravém slova smyslu, ale hlavně o náladu, duši a konečný tvar představení. Stejně jako v Řeči duše je podstatou celého scénáře,

19 19 že vychází z osobností jednotlivých handicapovaných tanečníků a je postaven na jejich temperamentech a pohybových možnostech. Stejně tak vznikala i hudba. Z pocitů, nálad, temperamentu a představy, že každou emoci je možno vyjádřit jiným nástrojem či tempem. Vznikla tak jedinečná scénická hudba z pera Michala Sedláčka (talentovaného herce, muzikanta prostě umělce), mimochodem syna Lenky Sedláčkové. Při velkorysé verzi by skladatel nejraději zapojil celý symfonický orchestr. Ve finální verzi se musí spokojit se smyčcovým kvartetem, saxofonem, flétnou, klavírem, elektrickou kytarou, baskytarou a bicími a dětským sborem operního studia NDM. A jelikož celé představení má být také o pohybu a tanci, zatančí společně handicapovaní členové sdružení Bílá holubice a tanečníci z řad profesionálů a studentů tance. Choreografie se zhostí dlouholetý spolupracovník, člen sdružení a šéf ostravského baletu Igor Vejsada. Vstupné 145,- Kč Cena autobusu 50,- Kč Odjezdy autobusu : Havířov - spořitelna Petřvald - vodárna Na kopci MěÚ Březiny - točna Parcelace Benzina HEPO U kaple Objednávejte na tel mobil ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ TRHY DO KRAKOWA SOBOTA ODJEZD od Penny 9.30 hod. NÁVRAT okolo hod. Vánoční trhy v Krakowě mají dlouhou tradici. Potkáte tu výhradně prodejce tradičních předmětů a jídel, neboť trhovci s pochybným zbožím sem nesmějí. V dřevěných stáncích pořídíte kvalitní polské ruční výrobky místních umělců od broušeného skla, přes pletené košíky a šperky až po vánoční ozdoby. Krásnou místní dekorací jsou i hlinění andělé. Oblíbenými produkty jsou kosmetika z včelího medu a výrobky z beraních kůží. Vánoční atmosféru zesilují tóny tradičních polských koled, které jsou na některých místech doprovázeny ukázkami lidových tanců. Okouzlující pohled je na pouliční betlémy s barevnými loutkami (szopki). Pokud uslyšíte trubku, nelekejte se, jedná se o krakowského hejnala, který troubí z věže Mariánského chrámu, jedná se o tradici, která provází zdejší vánoční trhy již po několik staletí. Celým centrem se line vůně místních specialit. Nechte se uchvátit nádherně vyzdobeným Krakowem a jeho atmosférou. Objednávky míst do tel , mobil (i SMS) Cena zájezdu 500,- Kč KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ při SKS Petřvald Náš nově vzniklý KLUB už má přes dvacet členů.

20 20 Je třeba hledat nějaké pevné boty v setkávání. A tak nabízíme Vycházkové pondělky. Kromě extrémně špatného počasí každé pondělí ve setkání u SKS. Odtud můžeme vyrážet za poznáním zákoutí Petřvaldu i za zdravým pohybem všemi směry. Vycházky budou tak dlouhé, jak si dohodnete. V případě zrušení nebo změny budu posílat upozornění em. Těm, kdo PC nemají, pak pošlu SMS. Adventní setkání Klubu seniorů v úterý od hodin v SKS. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Taky si přijďte chvilku posedět v duchu předvánočním, popovídat s přáteli, vytvořit si třeba něco hezkého na vánoční stůl nebo jinde do interiéru. S sebou si vezměte kamarády, úsměv a něco malého na vánoční tabuli. Okénko knihovny Milí čtenáři a naši příznivci, celý měsíc listopad byl pro nás ve znamení velkých příprav na Den pro dětskou knihu, který je letos součástí Vánočního jarmarku a Evropských vigilií. Akce proběhne 1. prosince a více se o ní dočtete na přiloženém plakátě a níže v článku. Velký úspěch u dětí zaznamenala v uplynulých měsících soutěž Knihovnická žákajda, která probíhala od 1. října do 15. listopadu. Zapojilo se do ní celkem 10 tříd ZŠ z Petřvaldu a děti dostávaly body do soutěže např. za vypůjčené knihy, vyplněné kvízy na různé téma, přivedení paní učitelky a vyrobení časopisu na téma četba, čtení a knihovna. Odměnou pro vítěznou třídu bude dort, který slavnostně předáme na Dni pro dětskou knihu Vánoční jarmark, Den pro dětskou knihu a Evropské vigilie 2012 Podrobný program knihovny a okolí: 12:00 16:00 Výtvarné dílny pro děti i dospělé: Sněhuláčci Andělíčci na kolíčcích Vánoční závěsy Ozdoby ze skořápek Krabičky na dárečky Vánoční věnce Výrobky z vizovického těsta Ozdoby z korálků Náramky přátelství Ježíškova pošta Prodej vánočního zboží: Vánoční hvězdy Tradiční skleněné baňky Textilní ozdoby Knihy

ZVEME JUBILANTY DO OB

ZVEME JUBILANTY DO OB 1 Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - Pomoc obětem kriminality v Ostravě - Z jednání samosprávy - Adaptační program pro žáky - Podzimní setkání jubilantů - O cenu města Petřvald TERMÍN

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

PÁTEK 4. 11. 2011 LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH BROUČKŮ Více k akci uvnitř PN.

PÁTEK 4. 11. 2011 LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH BROUČKŮ Více k akci uvnitř PN. Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: Setkání vedení OO PČR Petřvald s občany města Informace o zavedení elektronických občanských průkazů Babím létem prohřáté setkání jubilantů Sport

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. 12. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 11 Informace pro občany Z obsahu: - Pozvání do obřadní síně - Petřvaldské dušičky 2008 - Z jednání samosprávy - Dne jsme se zeptali... - Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva

Více

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především:

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: Vážení spoluobčané, konec roku 2014 a s ním i jedny z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží. Pro některé je aktuální čas obdobím zklidnění, adventu, rozjímání a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let!

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. 22. reprezentační ples města Petřvaldu. Březen 2015. Tento rok slaví naše město již 710 let! P Březen 2015 710 LET! Tento rok slaví naše město již 710 let! Z OBSAHU Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 Vystoupení tanečního souboru PS DANCE PETŘVALD na 22. reprezentačním plese města Petřvaldu.

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. 29. 5. 2010 Výsledky hlasování voličů města Petřvald

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. 5. 29. 5. 2010 Výsledky hlasování voličů města Petřvald Petřvaldské noviny č. 6 Informace pro občany Z obsahu: Humanitární sbírka Slunečné počasí nepřináší jen pohodu a dobrou náladu, ale bohužel i zranění dětí ZŠ a ZUŠ Školní v televizním pořadu Bludiště Sport

Více

etřvaldské Poděkování OČKOVÁNÍ PSŮ Informace pro občany duben 2013

etřvaldské Poděkování OČKOVÁNÍ PSŮ Informace pro občany duben 2013 etřvaldské noviny www.petrvald.info duben 2013 Informace pro občany Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Kamile Vyšenkové, majitelce Tiskárny Na Kamčatce, a pracovnici tiskárny p. Elen Laštůvkové

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy.

OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce vstupního schodiště do budovy POŠTY budou klienti používat vchod v zadní části budovy. Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - 13. schůze rady města - Ze života našich spolků - Měsíc jubilantů - Petřvald = Rozkvetlé město 2007 - Sport v Petřvaldě OZNÁMENÍ Po dobu rekonstrukce

Více

13.30 16.00 100,- K 5,- K

13.30 16.00 100,- K 5,- K Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany Z obsahu: Noční razie v Petřvald Z jednání samosprávy Dotační program Zelená úsporám Koutek včelařů Sport OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 19. května 2009 stanoviště: zastávka

Více

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012

Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 1 Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 5 JE 11. KVĚTNA 2012 Z obsahu: - PČR varuje - Den učitelů - Příprava na povodně - Sbor dobrovolných hasičů příjme nové

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Frenštátský zpravodaj

Frenštátský zpravodaj leden 2011 Frenštátský zpravodaj MěSíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Vážení spoluobčané, rádi bychom vám všem popřáli do nového roku 2011 pevné zdraví, pracovní úspěchy a osobní spokojenost. Přejeme

Více

Víte, že... letošní pouť se bude konat 17. a 18. července 2010?

Víte, že... letošní pouť se bude konat 17. a 18. července 2010? Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: Upozornění na nakládání s autovraky Den Země na ZŠ a ZUŠ Školní 246 Petřvaldští včelaři bilancovali Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYBRÁNO ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zastupitelstvo obce se na svém III. zasedání zabývalo především: - Návrhem na změnu jednacího řádu ZO a výborů zastupitelstva - Zprávou o činnosti kontrolního výboru

Více

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT Petřvaldské noviny č. 6 Informace pro občany Z obsahu: Prázdniny za dveřmi Policie ČR doporučuje Informace nejen pro chovatelé psů Sedmá sezona Petřvaldského srdce Sport Vážení pedagogové, správní zaměstnanci,

Více

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 PETŘVALDSKÉ NOVINY Č. 5 Informace pro občany Z obsahu - 61. výročí osvobození Petřvaldu - Začíná soutěž Rozkvetlé město 2006 - Ze spolkové činnosti našich seniorů - Kultura a sport ve městě - Petřvaldští

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Zpravodaj města Dolního Bousova

Zpravodaj města Dolního Bousova Bousovák Dvouměsíčník Ročník 51 číslo 1/2015 zdarma Zpravodaj města Dolního Bousova Slovo starosty Vážení spoluobčané, čas vánoční jsme zakončili oslavou Nového roku tradičním ohňostrojem na rybníku Pískovák.

Více

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více