Tour de Feminin s prémií v Mikulášovicích. nost toho nejvyššího kalibru. Organizátorům se podařilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tour de Feminin s prémií v Mikulášovicích. nost toho nejvyššího kalibru. Organizátorům se podařilo"

Transkript

1 číslo 7/8 ročník 22 červenec/srpen 2012 ZDARMA 15. ročník Dožínkových slavností - Saské díkůvzdání Sebnitz Slavnostní zahájení v pátek v hodin, ukončení ohňostrojem v neděli ve hodin. Fotozprávy str. 5 Milí spoluobčané, Léto se s námi pomalu loučí, vracíme se z prázdninových pobytů. Končí období dovolených. Děti si volných dní užily na táborech, u babiček a s rodiči na výletech. Odpočinuli jsme si od povinností a načerpali jsme nové síly do další práce. Možná by se mohlo někomu zdát, že jsou letní měsíce odpočinkové a že se ve městě nic nedělo a neděje. Opak je ale pravdou. Pozvala bych Vás proto ráda k přečtení dalších řádek, kde se dovíte mnoho zajímavého. Budete-li žádat doplnění k jakékoliv problematice, svoje dotazy vhazujte do schránky u vchodu do mú nebo využijte internetové diskuze. Odpovídat budeme pouze na podepsané příspěvky, anonymy uveřejníme, jen pokud nebudou vulgární. Vaše dotazy a připomínky jsme připraveni řešit a zodpovídat i na zasedání Zastupitelstva města. O termínech konání zasedání vždy včas informujeme. Přeji Vám hezký konec léta a našim dětem šťastný vstup do školních lavic. Miluše Trojanová Tour de Feminin s prémií v Mikulášovicích. Naše město se stalo již nedílnou součástí tohoto slavného nost toho nejvyššího kalibru. Organizátorům se podařilo ve spurtu prémie rychlostní na mikulášovickém náměstí, polské lkébogatynii. Do té čtvrté nenastoupila z obav o možné světového závodu ženské zlákat ke startu olympijskou kde projela na třetím místě. zranění při nebezpečných cyklistiky. V České republice se jedou pouze dva a každý na úplně jiné straně republiky. vítězku v rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. Ta sice několik cyklistických závodů již Prémii v Mikulášovicích nakonec vyhrála zároveň celková vítězka Larisa Pankova sjezdech, náhle se totiž velmi zhoršilo počasí. České barvy byly však i nadále vidět a v Oba jsou vždy kvalitně absolvovala, ale nikdy ještě z národního týmu Ruska závodě je nadále hájila děv- obsazeny světovými esy nejela etapový závod s hromadným před druhou Olenou Sharha čata Pavlína Šulcová, Katarina tohoto sportu, ale ten náš, který se jezdí v nejsevernějším koutu Čech, je pokaždé o kousek napřed. Ten letošní jubilejní pětadvacátý ozdobila výjimečná sportovní osob- startem. Nevedla si vůbec špatně a hned od prvních kilometrů dávala najevo svojí fyzickou připravenost, body sbírala ve vrchařských prémiích a dobře si vedla i z Ukrajiny třetí byla, jak jsme již uvedli Martina Sáblíková hájící barvy českého nároďáku. Martina nakonec ze závodu odstoupila po třetí etapě, kterou byla časovka v Hranaiová, Denisa Bartošová, Lucie Macíková, Tereza Trefná, Irena Berková a Veronika Bláhová. Foto: Tomáš Fúsek Tip na výlet str. 7 Táborové ohlédnutí str. 8 Cenu za rychlostní prémii v Mikulášovicích předává místostarosta Ing. Václav Vlček. KRÁTKÉ ZPRÁVY Ozdobou letošního ročníku byla bezesporu olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková na snímku při rozhovoru s komentátorem závodu Vítězslavem burešem. Dětský lékař v Mikulášovicích: i nadále se město snaží situaci řešit tak, aby byl lékař v místě. Pro rodiče, kteří mají zájem dítě převést do Vilémova: MUDr. Viktoria Talanov Tel.: občanské sdružení Drobné památky severních Čech Česká Lípa (www.pamatky.ceskalipa.org) začalo práce na opravách zbytků kapličky v dolních Mikulášovicích. Odborné práce byly konzultovány se stavebním historikem Mgr. Michalem Panáčkem z České Lípy. 2. stavební úřad jednal s vlastníky staveb, popř. s jejich zástupci: Střelnice, vyhořelé restaurace Na schodech a Severky. Pan Tran Thanh, spoluvlastník Severky, při jednání uvedl, že objekt odstraní do 2 měsíců a pozemek hodlá prodat. Budova vyhořelé restaurace Na schodech čeká se na vyplacení pojistky a poté bude objekt zajištěný, příp. také nabídnutý k odprodání. Majitel Střelnice uvedl, že je objekt pravidelně kontrolován, že nikoho neohrožuje. Majitel dále uvedl, že po dlouholetých neshodách s vedením města byly jeho plány na přestavbu objektu zmařeny. Objekt nabídne k odprodeji městu nebo bude žádat o povolení k odstranění stavby. 3. Potok na náměstí - bylo zahájeno jednání o vymístění chrániček u č.p. 25. Jedná se o mostek u Josífků. Při zvýšeném průtoku vody se na chráničkách zachytává naplavenina a voda se dostává do okolních domů. Jedná se o chráničky ČEZu s kabelem NN, chránička s veřejným osvětlením a ve třetí chráničce je kabel Telefoniky. 4. žádost o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - v měsíci srpnu byla podána žádost na Fond Ústeckého kraje o cca 2 mil. Kč. Jedná se o příspěvek na opravu tělocvičny stropy, střecha, okna. Termín realizace r Dopravní nehody v červenci byly 3 dopravní nehody. Ve dvou případech došlo k poškození majetku města. Pojistné události byly nahlášeny a škoda uplatněna.

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY červenec/srpen Účast na Valné hromadě SVS v Ústí nad Labem 8.6. Zasedání Rady pro bezpečnost Ústí nad Labem, vyzvednutí reklamních balíčků na Mistrovství ČR v Turistickém závodě na Odboru cestovního ruchu na Krajském úřadě Jednání s panem ředitelem s.r.o. Mikov o termínu II. ročníku Nožířských slavností Rumburk-schůzka starostů a tajemníků ORP (Obec s rozšířenou působností) Jednání starostů Dobrovolného svazku Sever v Dolní Poustevně Svatební obřad v Obřadní síni, Mistrovství ČR v turistickém závodě - hřiště Mikulášovice Účast na obhajobě absolventské práce sl. Veroniky Englerové na SoŠ ve Varnsdorfu. Práce sklidila u poroty velkou pochvalu. Téma práce: Propagace města Mikulášovice za účelem zvýšení cestovního ruchu. K úspěchu gratulujeme Vítání občánků v nově vymalované Obřadní síni na MÚ se konalo 5. Zasedání ZM Zahájení Olympiády mladých hasičů za tělocvičnou Předána nadaci ČEZ dokumentace k akci Stromy Akademie ZŠ Jednání s panem biskupem, zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska v Jiříkově Šluknovské slavnosti 1.7. účast při dopravní nehodě u Šimků 3.7. pracovní jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska v Jiříkově příprava protestu starostů 4.7. Pracovní zasedání ZM problematika členství města v honebním společenství 9.7. Krásná Lípa - pracovní jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska v Jiříkově příprava protestu starostů Ústí nad Labem vyhlášení Skleněné popelnice za rok Svatební obřad v kapli Nejsvětější Trojice, jednání s památkovým úřadem Rumburk mož- Další zprávy z města Z diáře starostky nost podání projektu na opravu kostela a žádost o finance na opravu kulturní památky kaple Tří otců Jednání v Sebnitz možné zapůjčení kuželny pro odehrání soutěže našich kuželkářů Rozloučení s panem doktorem Stehlíkem a poděkování za jeho práci,protest starostů Šluknovska ve Šluknově Jednání s novým zájemcem o nájem Tanečnice Dopravní nehoda u školy Příprava dokumentů ke kontrole a kontrola hospodaření Výsledek kontroly Bez výhrad jednání s panem doktorem Schniererem bohužel na základě malého zájmu občanů, bude veterinární ordinace uzavřena Jednání na AOPK v Děčíně možné stavební úpravy na Tanečnici, jednání na KÚ a VZP ohledně dětské ordinace, jednání na KÚ cestovní ruch Jednání v České Lípě ve spol. SVIS s.r.o., která pro město organizovala záležitosti ohledně budování ČOV a kanalizace. Na jednání se sešli jak zástupci SVIS s.ro., tak a.s.sčvak, SVS a SFŽP ČR. Projednáváno bylo závěrečné vyhodnocení akce Kanalizace a ČOV Mikulášovice.Účastníci se domluvili na dodání potřebných dokumentů k uzavření celé akce tak, aby mohlo dojít k finančnímu vypořádání. Městu by měla být vrácena pozastávka ve výši 3200tis. Kč 3.8. Hlášení divoké skládky v lomu 9.8. Jednání s nájemcem Tanečnice OÚ Jiřetín, prohlídka komunální techniky ISEKI, podpis smlouvy o propagaci SVS předmětem smlouvy je podpora sportovních aktivit žáků ZŠ tj. od společnosti SVS jsme dostali 20000,- na sportovní činnost dětí naší základní školy Veletrh použité komunální techniky v Opavě Zprávy z úřední desky - Zakázka parky V měsíci červenci jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na akci Regenerace a obnova parkových ploch v Mikulášovicích, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a budou založeny nové trávníkové plochy. Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. založení a regenerace sídelní zeleně na celkové ploše 0,84 ha, dále dojde k založení a regeneraci stromořadí v celkové délce 210m. V rámci realizace akce bude vysazeno 4244 ks dřevin. Akce bude realizována nejpozději na jaře roku Jedná se o úpravu plochy u zdravotního střediska, za náměstím a před poštou. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ,-,podíl města 25%, tj ,-, Evropské fondy 70 %, tj ,- a podíl SFŽP 5 %, tj ,- Kč. - Zakázka skládka V měsíci srpnu jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Realizace analýzy rizik staré skládky odpadů v k.ú. Mikulášovice. Žádost byla podána do Prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěží. Místem realizace je stará skládka před Mikovem. Dojde k provedení průzkumu znečištění a zpracování analýzy rizik plynoucích z uloženého odpadu. Výsledné analýzy budou využity JMENNÝ SEZNAM: Vlastimil Jura Ilona Fialová Anna Chromečková Hugo Tauber Radim Tauber Romana Wiesnerová Zdeněk Doutnáč František Plíšek Václav Pícha Radek Medek Jan Tříško Iva Lorencová Petr Leinweber Ladislav Trojan Tomáš Vencko při rozhodování o dalším využití a nakládání s územím, kterého se analýza týká.celkové výdaje na projekt činí Kč ,-, podíl města je 10 % ,-. Celková dotace Kč ,- je z Fondu soudržnosti EU a Kč 47733,- je ze Státního rozpočtu. - Znovu otevřená Tanečnice Od srpna se podařilo zajistit plnohodnotný provoz naší rozhledny. Kdo jste sem ještě nestihl zavítat, tak neváhejte a využijte krásného počasí a vydejte se na Tanečnici. Otevřeno je od 9.00 hodin do hodin, pro děti je připraven skákací hrad, nově funguje půjčování koloběžek na zpáteční cestu 70 Kč odložení koloběžky na parkovišti u pana Urbana a 100 Kč půjčovné na cestu do info centra na náměstí. Nově je nainstalován kuželník. Telefon na Tanečnici je Přivítá Vás příjemná obsluha a dobrá kuchyně. - Soutěž o nejlépe upravenou zahradu či zákoutí v Mikulášovicích Po loňském premiérovém ročníku opět vyhlašujeme soutěž o nejlépe vypadající zahradu nebo zákoutí v okolí vašich obydlí. Pravidla jsou jednoduchá, pošlete nám jednu nebo dvě fotografie Vámi zvelebeného prostoru spolu s udáním jména a místa kde se nachází. Hodnotící komise jej zařadí k hodnocení, v případě nejvyššího počtu hlasů obdržíte od města cenu. Nemáte-li možnost si svojí zahradu vyfotografovat zavolejte nám a my se přijedeme podívat a obrázky si pořídíme sami. Soutěž končí 15. října 2012 a vyhodnocena bude v listopadovém čísle Mikulášovických novin. Kontakt pro poslání fotografií: tel.: Poděkování za lidskou pomoc Dobrovolníci při pátrání po ztracené osobě ze dne Jan Horvatovič František Šulc Zdeněk Syruček Tomáš Jirousek Jiří Novák Eliška Hampelová Romana Jandlová Gabriela Schneiderová - 63/2/12. ZMě rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Mikulášovice dle žádosti o dotaci podanou na SFŽP ČR v rámci Operačního programu životní prostředí č ze dne /3/12. ZMě schvaluje koupi objektu čp. 4 se stavební parcelou č. 387/1-zastavěná plocha, nádvoří o výměře 189 m2 objektu čp se stavební parcelou č. 387/2-zastavěná plocha, nádvoří o výměře 98 m2 a p.p.č. 706/2-zahrada o výměře 54 m2, vše v k.ú. Mikulášovice, zapsané na LV č. 745 za kupní cenu ,- Kč + ostatní náklady spojené Od začátku roku 2012 byly prováděny tyto stavební činnosti financované z rozpočtu města: Provedla se oprava kanalizace po havárii a odvod dešťových vod u domu čp 8, odstranila se původní dřevěná kolna u čp. 574 a zároveň se opravila přilehlá část střechy, v objektu bývalé pekárny čp. 12 se zřídil nový byt, opravila se spodní část chodby v čp. 2, v objektu čp. 384 byla dokončena druhá polovina střechy, pro mateřskou školku bylo vybudováno venkovní sociální zařízení, po havárii s vodou v budově městského úřadu byla provedena rekonstrukce zasažených prostor hrazená pojišťovnou, v horních Mikulášovicích byla provedena nutná oprava rybniční hráze s převodem nemovitosti. - 89/3/12. ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., odštěpný závod Varnsdorf, Studánka 283, Varnsdorf, IČO s předmětem smlouvy oprava místních komunikací (u Grelitu, u Ráje poutníků) dle předloženého návrhu. 90/3/12. ZMě schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Mikulášovice a firmou GM - stav, Starý Bydžov 108, IČO s předmětem smlouvy oprava místních komunikací (dolní Mikulášovice k čp. 788, od čp. 737 k čp. 773 v horních Mikulášovicích) dle předloženého návrhu. Stavební činnosti města a opravy zborceného koryta potoka, za tělocvičnou byla urovnána navážka zeminy po výkopových pracích na kanalizaci a plynu, plocha se plánuje zazelenit a využívat pro potřeby školy a zájmových sdružení, na žádost silničního úřadu a policie bylo instalováno podél hlavní silnice dopravní značení, v ulicích kolem Ráje poutníků a Grelitu se provádí pokládka asfaltového povrchu, v dolních Mikulášovicích se bude původně plánovaná oprava povrchu provádět z důvodu nutného snížení povrchu vozovky vůči okolním pozemkům až v roce 2013, tyto práce by značně přesáhly plánovaný rozpočet na rok Petr Kryl stavební technik

3 červenec/srpen 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 3 SPOLEČENSKÁ KRONIKA BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM: V červenci oslavili své 55. narozeniny manželé Vondráčkovi, přejeme jim tímto pevné zdraví a hodně štěstí do dalších let. Verča, Lukáš,Venca a Anička V červenci oslavila životní jubileum naše milovaná manželka, maminka a babička Zdeňka Mokrejšová. Hodně zdraví, spokojenosti a pevné nervy do dalších let přejí manžel Milan, dcery Miluše a Helena, zeťové Jiří a Jiří a vnoučata Jirka,Vojta, Matěj, Karolínka a Tonda. V srpnu oslavila životní jubileum (18 pryč) naše kuželkářka Vlasta Sopoušková. Kamarádi kuželkáři přejí hodně zdraví a elánu. BYLI ODDÁNI V pátek si své ANO v kapli Nejsvětější Trojice řekli sl.simona Kühnertová a pan Petr Šulc. Gratulujeme MOHLO BY NÁS ZAJÍMAT Tak mne napadlo, jaké by to asi bylo, prožít letní prázdniny trochu jinak. Vědomosti si ponecháme současné, ale možnosti zvolíme pro člověka třeba středověkého. Každý prázdninový pobyt se musí dobře naplánovat. Pro samotného cestovatele by cesta nebyla moc bezpečná, proto bychom měli jet aspoň dva. Vybíráme tedy kam. Bez katalogů cestovních kanceláří. Víme však, že v oblasti dnešního Chorvatska je v létě báječně. Takže, hurá na jih. Ale jak? Nejezdí vlaky ani autobusy, na leteckou dopravu můžeme rovnou zapomenout. Jediným dopravním prostředkem, kterým se celá cesta dá absolvovat, je jen kůň. To proto, že sjízdné cesty jsou jen někde. Vozem, vlastně povozem, by nešlo celou cestu absolvovat. Takže kůň. A jak dlouho bude taková cesta trvat? Do oblasti poloostrova Istria je to kolem jednoho tisíce kilometrů. Na cestě bude několik těžko překonatelných překážek, řeky a hory. Bude tedy nutno, orientovat se podle velkých měst. Jen tam lze očekávat mosty přes řeky a také kupecké cesty mezi nimi. Taková cesta by mohla trvat asi tak jeden měsíc, ale to by se muselo opravdu dařit. Seznam věcí, které bychom mohli vzít s sebou, nebude moc obsáhlý. Opět je nutno počítat se středověkými omezeními. Ještě není elektřina, takže o kapesní svítilně na noc se nám může jenom zdát. Nemáme zapalovač a ani zápalky, jediný způsob jak rozdělat oheň, který určitě budeme potřebovat, je křesadlo Takhle snad ani ne a troud. Pouliční osvětlení neexistuje, takže v noci toho moc nenacestujeme. Pro snazší orientaci budeme potřebovat mapu a buzolu, vlastně kompas, buzola ještě není k dispozici. Kompas si můžeme vyrobit sami, neboť je málo pravděpodobné, že by se dal uprostřed Evropy ve středověku koupit. Ještě nějaké náhradní oblečení, plášť do deště nebo proti chladu. Také houně na spaní budou potřeba, protože síť zájezdních hostinců není tak hustá, abychom vždy mohli spát pod střechou. Na cestu jsou ještě nutné měchy na vodu. A nějaké potraviny, asi pečené maso a chléb. Jo, a peníze, středověké. A jedem. Do Prahy jsme dorazili za tři dny, cestování nás baví, jedeme dál. České Budějovice, Linec, Salzburg. Tady už je jasné, že na koni se stále jet nedá, au au. Vedle koně cesta také ubíhá. Klagenfurt, hory a hory. A ještě další hory jsou před námi. Ljubljana a Rijeka. Konečně jsme dorazili k moři. Cestou nás provázelo vedro i plískanice, prudké letní bouřky nevyjímaje. Jsme sice u moře, ale na koupání nemáme ani pomyšlení, jsme strašně utahaní. Spát, to je to, co nás teď zajímá. Ano jsme u vysněného moře, jenže měsíc prázdnin je pryč. A letní prázdniny, jak známo, trvají jen měsíce dva. Takže, rychle zpátky. A je po prázdninách. Tak, tak jsme to stihli. Příští prázdniny si naplánujeme lépe. Příště se spokojíme se středověkými vědomostmi, ale možnosti Možnosti chceme minimálně současné. Znovuotevření železnice s Německem Vážení přátelé, dne saská strana definitivně rozhodla o vybudování železničního spojení Dolní Poustevna Sebnitz. Po více než 20 letech došlo tak konečně k rozhodnému kroku a zprovoznění trati v roce 2014 nic nebrání. V jednáních za českou stranu nese určitě rozhodující zásluhu starosta Dolní Poustevny pan Ing. Miroslav Jemelka, který o věc bojoval i ve zdánlivě ztracených situacích, zejména v posledních měsících, kdy se zdálo, že německá strana od projektu ustoupí. Věc má několik aspektů: 1. Je to výborná zpráva pro oblast nejsevernějších Čech v době, kdy toto území řeší obtížnou sociálně-ekonomickou situaci. Dokazuje to, že dokážeme prosadit věci zdánlivě ztracené bez nutné pomoci centra. 2. Každý by měl věc podporovat. Jedná se o možnost výhodného spojení naší oblasti s Děčínem přes Bad Schandau. Musíme prokázat životaschopnost tohoto spojení. (Negativní příklad z minulosti: po r otevřený železniční přechod Rumburk Ebersbach byl opět uzavřen pro absolutní nezájem, resp. byla dána přednost autobusům, což je nesmysl v úseku, kde vede kapacitní železniční trať. Takže pozor!) 3. Kromě základní dopravní obslužnosti je tu i možný projekt pro turismus s využitím jižní trati Rumburk/Krásná Lípa Panský Brtníky Mikulášovice (Dolní Poustevna), která má tímto šanci na další existenci. Koncepce okruhu kolem národních parků České a Saské Švýcarsko a Lužickými horami Děčín Benešov Česká Kamenice Jedlová Rybniště Krásná Lípa Rumburk Mikulášovice - Šluknov Dolní Poustevna Sebnitz Bad Schandau Schöna-Hřensko Dolní Žleb Děčín by znamenala lepší zpřístupnění jedné z nejkrásnějších oblastí střední Evropy našim i zahraničním turistům. Byla by to zároveň nebývalá podpora ochraně přírody, tj. Správě NP České Švýcarsko, Správě CHKO Labské pískovce i Správě CHKO Lužické hory, kdy bychom ukázali výhody šetrné hromadné kolejové dopravy pro nástupy na výlety v regionu ve srovnání s individuální automobilovou dopravou (propojení atraktivních cílů, možnost ukončit výlet v jiném místě než počátečním apod.). Budeme ve věci společně jistě mnohokrát jednat a těšíme se Vaší podpoře. Jiří Rak - Vedoucí destinační agentury Pro doplnění: První vlaky mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz projely v roce 1905, kdy byla prodloužena trať z Rumburku. Vlaky jezdily asi 40 let. O obnovu spojení se začalo usilovat po roce Foto: Neumann Slavnostní podepsání vzájemné mezistátní dohody.

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY červenec/srpen 2012 Ohlédnutí za šestým ročníkem Zámeckých slavností ve Šluknově Již šestým rokem ožilo město Šluknov po dva dny Zámeckými slavnostmi, které jsou zde od roku 2007 tradicí a patří k největším kulturním akcím ve městě. V letošním roce byly Zámecké slavnosti laděny ve stylu 50. až 80. let. Návštěvníci se tak mohli setkat s představiteli retro módy ženami v krásných puntíkatých šatech, nechyběl ani disco styl a slavná éra 60. let hippies, jejímž cílem bylo především šokovat - barevné tuniky, košile, květinové vzory, zvonáče, rozevláté vlasy, korále a přívěsky Po oba dny tak na slavnostech návštěvníky doprovázelo třeba i motto: volná láska a všeobecný mír! Slavnosti byly zahájeny v pátek 29. června v hodin na náměstí Míru, kde starostka města Mgr. Eva Džumanová seznámila návštěvníky s programem slavností. Následně se průvod v čele s dobovými automobily i motocykly přemístil do zámeckého parku, kde proběhl koncert varnsdorfské kapely NJOREK a koncert rockové a populární kapely UDG, který sklidil veliký úspěch, především u mladší věkové kategorie. V sobotu byl pro návštěvníky připraven opět velmi bohatý program. Dopoledne bylo věnováno především dětem - Divadlo Vangeli si připravilo pro děti loutkovou pohádku, se svou show vystoupila Hannah Montana Revival, nechyběly ani různé dětské soutěže a atrakce, 3D střelnice, EKO program pro děti, projížďky na koních apod. Odpolední hodina patřila zejména seniorům a příznivcům dechové hudby, neboť zámeckým parkem zazněla dechová kapela - ŽIŽKOVANKA. Poté již následovalo odpoledne ve stylu 50. až 80. let hudební vystoupení F. Sinatry, L. Armstronga, scénky Řádu Černých rytířů i taneční vystoupení skupiny Trn v oku k různým časovým obdobím, ale také velká módní přehlídka z 50. až 80. let a další. Sobotní večer byl zakončen koncertem Věry Špinarové s kapelou, která sklidila obrovský úspěch, následně vystoupil Sagvan Tofi s protagonisty muzikálu Děti ráje. Samotný závěr Zámeckých slavností 2012 pak patřil světelné a UV show a nádhernému ohňostroji. Po celý den byly v parku dobové trhy, návštěvníci se mohli občerstvit v toulavé krčmě nebo u dalších stánků s výborným občerstvením. Počasí se vydařilo a tepla bylo až nadmíru. Také návštěvnost byla skvělá na návštěvníků, z čehož mají organizátoři slavností velkou radost. Velké poděkování za úspěšné Zámecké slavnosti patří především spolupořádajícím agenturám Sdružení Festive a Řádu černých rytířů z České Kamenice, zastoupených panem Janem Šulcem a také paní Marii Kucerové z agentury MAJA z Jiřetína pod Jedlovou. Poděkování však patří také všem organizátorům, vč. týmu z Technických služeb a také těm, kteří všem účastníkům zajistili výborné občerstvení Sboru dobrovolných hasičů Šluknov a panu Janu Peckovi z restaurace Club ve Šluknově. V dnešní době se žádná akce těchto regionálních rozměrů neobejde bez sponzorů, chtěli bychom proto velmi poděkovat firmě PLASTON CR, s. r. o. Šluknov, která byla hlavním sponzorem slavností, a také Technickým službám Šluknov, spol. s. r. o. za jejich sponzorství. Na závěr bychom rádi poděkovali také všem místním drobným sponzorům, kteří přispěli věcnými dary do dětské soutěže (Cukrárna Café Dlask, Travel Free, Alpine Pro, TOP drogerie F. Vilhelm, Obchodní dům Slunce, Květinářství Vyšohlíd, Dárky pro radost L. Šic, Železářství Šroubek, Tiskárna Aleš Gall, Lékárna Herba, Lékárna Na Náměstí Ing. Brada, Oční optika J. Hrdličková, Papír drogerie J. Formánková, Květinářství L. Patkaň, Drogerie, elektro Navrátilovi, Pastelka Art, p. Pavel Kout, Kouzelný ráj Š. Nováková, Obchodní dům p. Chien Troug Nguyen, Obchodní dům p. Hai Nguyen Xuan, p. Bui Thi Hang). Regionální informační centrum Šluknovský zámek Sbíráš poštovní známky, mince nebo pohlednice? Máš možnost nakoupit, prodat či vyměnit každou sudou neděli v restauraci hotelu RON v čase od 10:00 hodin do 12:00 hodin. KF Němci soudí novodobé loupežníky Foto: Dušan Zápotocký Jednou z účinkujících interpretek byla také Věra Špinarová. Krásná Lípa, Zemský soud v saských Drážďanech dnes zahájil proces se dvěma Čechy, kteří v národním parku Saské Švýcarsko v blízkosti hranice s Českou republikou mají mít na svědomí dvě loňská loupežná přepadení turistů. Informaci přinesl deník Sächsische Zeitung. Policii na stopu údajných pachatelů přivedli pracovníci strážní a informační služby národního parku České Švýcarsko. Ti v srpnu 2011 policii předali silně podnapilého návštěvníka nalezeného v lese na české straně hranice. Jedním z významných úkolů strážní a informační služby je pomoc návštěvníkům, kteří se na území národního parku dostanou do nouzové situace, říká Handrij Härtel, zástupce ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko. Podnapilého a dezorientovaného muže proto strážci z národního parku odvezli. Později se ukázalo, že přítomnost tohoto návštěvníka v odlehlých částech národního parku může s loupežemi souviset. Německá justice podezírá dva muže ve věku 30 a 27 let z toho, že 12. srpna 2011 u mlýna Niedermühle na říčce Křinici za použití nože oloupili německý manželský pár o peníze a mobilní telefon. O den později měli být jejich oběťmi dvě ženy, které kromě telefonu připravili také o fotoaparát. Oba muži podezřelí také z letošního lednového přepadení pekárny v Sebnitz v současnosti pobývají v drážďanské vazební věznici. Tomáš Salov - tiskový mluvčí a vztahy s veřejností

5 červenec/srpen 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 5 FOTOZPRÁVY Na úplný závěr uplynulého školního roku se na velkém sále místního Slovanského domu uskutečnila školní akademie. Akci si základní škola připravila sama a na programu se aktivně podílelo všech devět tříd. Naše město opět uspělo v prestižní ekologické akci pod názvem Skleněná popelnice. Mikulášovice již řadu let po sobě s úspěchem třídí odpad a v krajském žebříčku nejúspěšnějších měst a odcí pravidelně bývá vyhodnoceno v první desítce finalistů. Cenu za město převzala starostka Ing. Miluše Trojanová, slavnostního předávání na Větruši v Ústí nad Labem se zúčastnila také Eva Mocíková za životní prostředí. Letošní ročník Neckyjády byl co do účasti obecenstva opět velice úspěšný, škoda jen, že se nenašlo více aktérů, křeří by se představili se svým plavidlem. Věřte nebo nevěřte, na vodní hladině se nakonec prohánělo pouze jedno, které postavil Václav Pícha. Děkujeme za odvahu a věříme, že bude velkým příkladem pro příští ročník. Není nic smutnějšího pracně připravit akci, do které se nakonec nikdo nezapojí. Legrace však v průběhu odpoledne bylo dostatek, připravené soutěže byly pěkně vypečené a navíc skvěle komentované hlavním pořadatelem Petrem Švarcem. Také o prázdninách měli naši hasiči na pilno, vyjížděli hned k několika případům zahoření slámových balíků. Těsně před uzávěrkou listu zasahovali u náhlé bouřkové přeháňky, která polámala několik stromů nejen na dolním nádraží. V rámci projektu Ústeckého kraje proběhla celá řada zajímavých akcí, jednou z nich byl také výlet parníkem z Děčína do Hřenska a zpět. Školáci budou od nového školního roku mnohem bezpečnější. Mikulášovice se po dlouhé době dočkaly obnovy vodorovného dopravního značení v podobě krajnic. Navíc byl bezpečnostně zvýrazněn přechod pro chodce před základní školou.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY červenec/srpen 2012 FOTOZPRÁVY Netradiční prázdniny na Šluknovsku, právě tak se jmenoval krajský projekt, kterého se zhostil mikulášovický turistický oddíl mládeže. Na snímku Péťa Horáček při jedné z aktivit v Domě Českého Švýcarska. Netradiční prázdniny byly připraveny zejména pro ty nejmladší účastníky. Turistický oddíl mládeže tak pomohl i některým maminkám, které neměly hlídání pro své ratolesti v době prázdninového uzavření mateřské školy. Navíc touto prázdninovou akcí možná zlákal některé děti k pravidelné zájmové činnosti v oddíle. Je nutné připomenout, že úspěšný TOM se nezabývá pouze sportovními aktivitami, ale i běžnou turistickou činnosti, která je otevřená každému zájemci. INZERCE ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SE SÍDLEM V MIKULÁŠOVICÍCH Vás srdečně zve na JEDNODENNÍ VÝSTAVU ZVÍŘAT v držení mladých chovatelů s expozicí zvířat dospělých chovatelů drobní hlodavci, okrasné a exotické ptactvo, králíci, psi, kočky adal. druhy zvířat Slovanský dům (klub) v Mikulášovicích v sobotu 29. září 2012, 9.00 až hodin ANKETA DIVÁKŮ O NEJLÍBIVĚJŠÍ ZVÍŘE Promítání filmů z činnosti dětí a mládeže Občerstvení zajištěno Vstupné dobrovolné Po výstavě diskotéka pro děti a mládež Mediální partner časopis Planeta zvířat Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček týdnů - cena Kč/ks Prodeje se uskuteční: v sobotu 8. září 2012 Mikulášovice - u ZŠ - v hod. Případné bližší informace: tel: , ,

7 červenec/srpen 2012 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY strana 7 AKTUÁLNÍ TIP NA VÝLET Zemská zahradní výstava v Löbau Řekne-li se Löbau, osvěží se hlavně těm dříve narozeným vzpomínky na město, které bývalo za totality častým cílem nájezdů Čechů zaměřených na předvánoční nákupy. Leží totiž nejblíže od tehdy jediného přechodu ve Varnsdorfu. Možná, že ještě dnes mnozí cítí to ponížení, když jim prodavačka s nepříjemným výrazem ve tváři odebírala z košíku zboží, které čecháčkům nebylo souzeno, nebo jim naskakuje na čele pot při vzpomínkách na to, jak své tělo omotávají zakoupenými a u nás nedostupnými silonovými záclonami aby tímto manévrem obelstili nepříjemné německé celníky. Čas pokročil, doba je jiná a tak dnes nabízíme příjemnější návštěvu městečka se 17 tisíci obyvateli, vzdáleného od hraničního přejezdu v Rožanech pouhých 20 kilometrů. Než vás pozveme k cíli dnešní cesty, řekněme si, že první zmínka o Löbau pochází z roku 1221 od míšeňského biskupa Bruna, poradce to Českého krále Přemysla Otakara a bylo součástí českého království. Jeho význam byl posílen vstupem do svazku šestiměstí spolu se Žitavou, Görlitz, Kamencem, Budyšínem a Polskou Lublaní. Stalo se za vlády Karla IV. Celá oblast je vlastí Lužických Srbů, jejichž jazyk je příbuzný s naším. Pojďme ale od čísel a historie do současnosti. Místním se letos podařil opravdu husarský kousek. Zrekonstruovali prostory bývalého cukrovaru a na 20 hektarech vybudovali výjímečnou výstavní plochu. Otevírací akcí je zemská výstava Rozpis II. třídy - podzim 2012 Fotbalový ročník 2012/2013 Ne SK Plaston Šluknov B - Spartak Mikov Mikulášovice 17:00 So FK Malšovice - Spartak Mikov Mikulášovice 17:00 So Spartak Mikov Mikulášovice - SK Markvartice 17:00 So Slovan Jiřetín pod Jedlovou - Spartak Mikov Mikulášovice 16:30 So Spartak Mikov Mikulášovice - TJ Heřmanov 16:30 So UNION Děčín - Spartak Mikov Mikulášovice 16:00 So Spartak Mikov Mikulášovice - Jiskra Staré Křečany 16:00 So FK Chřibská - Spartak Mikov Mikulášovice 16:00 So Spartak Mikov Mikulášovice - FK Český lev Těchlovice 15:30 So Spartak Jiříkov - Spartak Mikov Mikulášovice 15:30 So Spartak Mikov Mikulášovice - Spartak Boletice nad Labem 14:00 So SK Dobkovice - Spartak Mikov Mikulášovice 14:00 So Spartak Mikov Mikulášovice - TJ Krásná Lípa 13:30 Pomůže blesková výměna trenérů k obratu!!! Po nevýrazných výsledcích v přípravných utkání na fotbalovou sezónu 2012/2013, kdy po výhře nad FK Dolní Poustevnou 2:1. Přišel nevídaný obrat ve výsledcích děsivé prohry a to s SK Velký Šenov 13:3 a ještě potupnější prohra doma s FK Dolní Poustevna 1: 11. Po tomto utkání trenér mužstva rezignoval na svou funkci a náhle ukončil trenérskou činnost u mužstva. Ještě ten den byl svolán výbor FO Spartak Mikov Mikulášovice a jednohlasně byl zvolen provizorní trenérský tandem Novák Zdeněk a Šimek Vojta. Provizorní proto, že ani jeden nemá platnou trenérskou licenci C pro výkon trenéra v Okresním přeboru. Vše bylo telefonicky projednáno s předsedou OFS Děčín Bc. Liborem Šimečkem a zasláno na VV OFS Děčín. Toto provizórium může trvat jen do vyhlášení nového přeškolení trenérů s licencí C. Na závěr bych chtěl tímto poděkovat bývalému trenérovi za jeho více jak dvouleté působení u mužstva dospělých. Které přebíral v nelehké době, po panu Novákovi. PEPO děkuji. Předseda FO Spartak Mikov Mikulášovice Starší přípravka sever podzim 2012 Fotbalový ročník 2012/2013 satelitní turnaje So pořadatel Spartak Mikov Mikulášovice 9:00 hodin So pořadatel SK Plaston Šluknov 9:00 hodin Ne pořadatel TJ Krásná Lípa 9:00 hodin Ne pořadatel FK Česká Kamenice 9:00 hodin Ne pořadatel Spartak Jiříkov 9:00 hodin květin, kterou každý rok pořádá jiné město Saska. Tahle se pořadatelům opravdu povedla. Na venkovních záhonech ale i v patrové hale oko zaplesá pohledem na různá seskupení a aranže pestrobarevných květin, keřů, stromků a různých doplňků. Jelikož výstava probíhá od 28. dubna do 14. října, jsou exponáty podle ročního období proměňovány a doplňovány. Celou velkolepou akci provázejí různé doprovody jako koncerty, práce řezbářů a jiných řemeslníků, výstava historických vozidel a motocyklů či různých originálních nápadů. Při aranžmá výstavy nebylo zapomenuto ani na děti s různými houpačkami, prolézačkami a dalšími lákadly. S povděkem je nutno kvitovat i to, že pořadatelé všechny prostory uzpůsobili bezbariérově a bezplatně zapůjčují invalidní vozíky. Jak je u našich sousedů zvykem a pravidlem, na každém rohu stojí občerstvovací stanice nebo lidské napajedlo, které za hezkého počasí vábí návštěvníky k příjemnému posezení. Prodejní stánky pak nabízejí rozmanité rukodělné výrobky a často můžeme být svědky jejich zrodu. I když vstupy v Německu bývají ve srovnání s tuzemskými pro naši peněženku přijatelnější, budeme muset vzhledem k rozsahu akce u dospěláků sáhnout trochu hlouběji do kapsy. Zatímco děti platí celodenní vstupné 3 EU, pro seniory to tentokrát dělá 13EU. Pozorný návštěvník ale zaznamená různé skupinové a rodinné slevy. Již v minulosti jsme vám nabídli jedinečný výlet na zdejší 28 metrovou, 150 let starou rozhlednu krále Friedricha-Augusta, tyčící se nad výstavištěm. Ta se přímo nabízí k návštěvě i dnes, vyšetříme-li si nějaký ten čas. Za procházku stojí i historické centrum s prý nejhezčí radnicí v Německu, nebo kostely Nikolaikirche a Johanniskirche. Takže o zábavu bychom měli postaráno na celý den, vymodlíme si hezké počasí a pohlídáme jen datum ukončení této zajímavé akce, a tím je 14. říjen Petr Horák III. Ročník Memoriálu Josefa Hýbla a Miroslava Linharta 2012 Letos se uskutečnil již potřetí v řadě fotbalový turnaj na počest dvou zásadních postav mikulášovického fotbalu. Celkově dvanáct týmů ozdobilo tento dnes již tradiční a také dobře obsazený turnaj v malé kopané. Na hřištích byly vidět velice slušné výkony jak amatérských fotbalistů tak hráčů, kteří nastupují i ve vyšších soutěžích. SKUPINA A 1. SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ! 19:7 12 bodů 2. HULIGENS Dolní Poustevna 15:5 10 bodů 3. STAP 13:7 7 bodů 4. KÁDĚ :5 7 bodů 5. AC KINO :6 6 bodů 6. ŠMOULOVÉ 2:47 0 bodů SKUPINA B 1. RÁJ POUTNÍKŮ 17:2 13 bodů 2. FP. HOVADINA 22:4 11 bodů 3. BODY ZDARMA 16:2 10 bodů 4. MOPEDOS TORPEDOS 8:10 6 bodů 5. LOS - LASEROS 5:29 3 body 6. VIDLÁCI 2:23 0 bodů Osmifinále: AC Kino 2009 Mopedos Torpedos 1:1 (PK 2:3) Stap Vidláci 8:1 Šmoulové Body zdarma 1:9 Kádě 5000 Laseros 11:0 Čtvrtfinále: Severní vítr je krutý! Mopedos Torpedos 2:0 Stap Fp. Hovadina 0:5 Huligens Body zdarma 2:2 (PK 0:2) Kádě 5000 Ráj poutníků 1:4 Semifinále: Severní vítr je krutý! Fp. Hovadina 1:0 Body zdarma Ráj poutníků 0:0 (PK 3:2) o 3. a 4. místo: Ráj poutníků Fp. Hovadina 4:4 (PK 3:2) Finále: Severní vítr je krutý! Body zdarma 2:1 Pořadí první čtveřice: 1. Severní vítr je krutý! 2. Body zdarma 3. Ráj poutníků 4. Fp. Hovadina Nejlepší střelec turnaje: Kopřiva Jiří (Stap) 15 branek Nejlepší hráč turnaje: Šimek Vojtěch (Fp. Hovadina) Nejlepší brankář turnaje: Gruntorád Jiří (Ráj poutníků)

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY červenec/srpen 2012 V žádném případě! Ale co se vlastně přihodilo? V současnosti skončila kolaudace technického zázemí naší kuželny. Přijel komisař a již nadále nám kolaudační rozhodnutí pro vyšší soutěž nevystavil. Naše dráhy byly zařazeny do třídy D rekreační. TEČKA! Požádali jsme kuželkářský svaz o povolení výjimky na 2 roky. Za tuto dobu uděláme všechno proto, abychom opravili, co je potřeba, abychom mohli hrát soutěž na své kuželně. V Severočeské divizi jsme se zatím udrželi a hrát chceme dál. V současné době ale řešíme problém, která kuželna bude pro naše zápasy domovská. Problém jsme začali řešit ještě v červenci. Vytipovali jsme kuželnu ve Šluknově a v Sebnitz. Bohužel zatím jsme neuspěli u Svazu kuželek se sebnitzkou kuželnou. Svaz nám z nepochopitelných důvodů start pár kilometrů za hranicemi nechce povolit. Jako důvod uvádí, že soutěž je česká (česká bude i nadále, žádného zahraničního hráče nemáme) a jako další důvod uvádí pojištění hráčů v zahraničí. Prázdninový volejbal Tradiční letní turnaj uspořádal místní í volejbalový l oddíl. I přes nepřízeň počasí se nakonec sešlo 26 zájemců o tento sport a všechna utkání se odehrála v mikulášovické sportovní hale. Na bojovnosti družstev to ale neubralo a každé se snažilo o lepší umístění. A při konečném sčítání bodů rozhodoval každý míč. Pořadí: kapitán družstvo body 1. Benda - Vosátko, Švec, Ticháčková, Lamačová 6 2. Špicar - Krupka, Hrdličková, Srbová, Povolná, Tomanová 5 3. Bláha J. - Hrdlička, Bláha E., Jacyková, Batovcová 4 4. Landa - Chudoba, Müller, Němcová, Krpálková 4 5. Grečmal - Bělič, Bydžovský, Suková, Zimmerová 1 Konec kuželek v Mikulášovicích? Tento argument také vyvracíme, protože uzavřít jednodenní pojištění není problém. Výhod startu v Sebnitz je pro nás hned několik: - mají 4 dráhy zápas by byl odehrán o polovinu dříve než na drahách 2 - pro 8 družstev, která k nám dojíždějí od Ústí, by byla trasa o několik kilometrů kratší, 4 družstva z Libereckého kraje by pár kilometrů najetých navíc nezabilo - nejdůležitější argument pro nás, je stránka ekonomická dostali jsme lepší cenu za nájem což je velmi podstatný argument. Celý problém, proč nepovolit naše starty v Sebnitz, vznikl na základě neschopnosti uzavřít dohodu mezi Ústeckým svazem ten nás podpořil a Libereckým svazem, který nás podpořit nechce. Dokonce v případě, že bychom nakonec zvítězili, požaduje kuželkářský svaz kolaudaci s českým kulatým razítkem. Náš oddíl takové razítko vyjde od 2500,- do 3700,- jakoby měli v Německu jiný metr nebo jiné komisaře??? Letní tábor je pro řadu našich žáků neodmyslitelnou součástí hlavních prázdnin. Ten letošní byl v pořadí již osmnáctý. Chata Zvonice v Kořenově byla místem našeho prázdninového pobytu již popáté. 51 dětí rozdělených do pěti oddílů (Indiáni, Čertice, Smajlíci, Kulový blesky a Koblížci) prožilo dvanáct dnů v krásné krajině na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Počasí nám letos mimořádně přálo, takže jsme toho stihli opravdu dost. Navštívili jsme rozhlednu Štěpánku, vypravili jsme se pěšky do Harrachova, kde se starší děti svezly lanovkou a ti menší absolvovali cestu vyhlídkovým vláčkem, navštívili jsme zde sklárnu i muzeum. Nemohli jsme vynechat ani jablonecký bazén, který je oblíbeným místem našich táborníků. Několikrát jsme také byli v Tanvaldu a dokonce jsme se letos vypravili i do kina. Samozřejmě jsme nezapomněli na tradiční otužování v Jizeře, střílení ze vzduchovky a z luku a na další sportovní disciplíny. Opět jsme batikovali, zpívali s kytarou, hráli divadlo a tančili na diskotékách. Téměř všechny děti vyzkoušely svou odvahu na noční hře. V průběhu tábora se denně hodnotil i pořádek na pokojích. U některých táborníků byl opravdu vzorný! Když ještě dodám, že strava byla úžasná, odřenin, úrazů a nemocných málo, tak nám vlastně nic nechybělo no, možná někdy večer maminka, ale Na rozhodnutí ještě čekáme. Ale soutěž hrát určitě budeme. Naše fanoušky budeme pravidelně informovat ve vývěsce před MÚ. A co naše kuželna? Nezahálíme, sháníme peníze jak na opravu techniky, tak na opravu budovy. Museli jsme ale začít úplně od začátku. A to je legalizace stavby. Dvě dráhy v Mikulášovicích existují od roku 1948, jednodráha zde byla mnohem dříve. V dobách, kdy bylo legalizování staveb snazší, se o tento problém nikdo nepostaral. Dosud jsme nemohli ani nic budovat, nešlo podat žádost do jakéhokoliv projektu. Nešla uzavřít ani pojistka. Proto nyní tyto kroky k zanesení stavby do katastru nemovitostí podnikáme. Až bude stavba existovat, budeme moci pokračovat v její záchraně. Držte nám palce a přijďte se podívat. Trénujeme v pondělí a ve středu od hodin. Táborové ohlédnutí Trojanová M. to je naprosto v pořádku Mám snad jedinou připomínku. Mobilní telefony nechte příště doma. Moje poděkování patří všem oddílovým vedoucím (Romana Horvatovičová, Lenka Plačková, Petr Kalousek st., Petr Kalousek ml., Jakub Bendžela, Filip Salač, Dáša Kalousková), kteří se v době své dovolené opravdu zodpovědně věnovali všem zúčastněným dětem. Další dík patří našim dlouholetým sponzorům (MÚ Mikulášovice, Tratec Velký Šenov, Stap Vilémov, MUDr. Corn). Bez jejich pomoci si už tábor nedovedu představit. Snad nám zachovají přízeň i do dalších let. A co ještě dodat? Zbývá už jen obvyklé za rok zase nashledanou. D. Kalousková Přikládám úryvek z tajného deníku Čertic (to byl náš oddíl) Dnes jsme odjeli z Mikulek. V autobuse byla nuda. Někdo spal, nebo se cpal dobrůtkami, nebo se chechtal. Po příjezdu do Kořenova byl Dan Veselý smutný, protože nemohl najít svoji modrou tašku. Naštěstí jsme ji našli. Byla černá Pak jsme se šli ubytovat. Nejdřív se ubytovali kluci a pak my holky. Pak jsme šli do lesa stavět domky pro trpaslíky. Šli jsme spát pozdě a ráno jsme strašili ještě před budíčkem. Zapsala Denča Podoláková a Ajča Fúsková. Foto: Petr Kalousek Táborový oddíl Čertic se svojí vedoucí Dášou. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČO: , MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, Mgr. Blanka Choutková, Mgr. Milada Novotná, Mgr. Milena Žemlová, Ing. Václav Vlček, Roman Klinger, sazba - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 20. v měsíci

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19. 03. 2008.

U S N E S E N Í. ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19. 03. 2008. U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín, ze dne 19. 03. 2008. Usn.č. 21/03/08 Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost Pavly Keplové o poskytnutí příspěvku na sluchadla pro

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj. www.kr-ustecky.cz KATEGORIE VIZE Ústecký kraj ÚSTÍ NAD LABEM www.kr-ustecky.cz ČR Správa Národního parku České Švýcarsko KRÁSNÁ Á LÍPA www.npcs.cz KATEGORIE ROZVOJ Labská plavební s.r.o. DĚČÍN http://labskaplavebni.cz/

Více

Měsíčník pro občany obce Lipová ZDARMA tel.: +420 412 391 390 e-mail: noviny@lipova.cz www.lipova.cz ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Měsíčník pro občany obce Lipová ZDARMA tel.: +420 412 391 390 e-mail: noviny@lipova.cz www.lipova.cz ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Měsíčník pro občany obce Lipová ZDARMA tel.: +420 412 391 390 e-mail: @lipova.cz www.lipova.cz ZPRÁVY A INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Kanalizace, silnice a kostel najednou, vznikl by kráter někdy o průměru

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

rybárský spolek V soboru 3.června jsme u příležitosti dětského dne uspořádali dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo pouze osm dětí a to i z okolních vesnic. Závodům docela přálo počasí, pouze foukal

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 28. ledna 2010 ve velkém sále Šluknovského zámku Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Bulletin vychází 30. června 2013 číslo 2/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin Kladské pomezí.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více