ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ"

Transkript

1 ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ

2 ÚVOD Jen málokdy vyvolá dílo architekta tak mohutnou veřejnou a mediální odezvu, jako se to stalo v případě nových kašen na náměstí Republiky v Plzni. 1 Koncem července roku 2010 byly slavnostně uvedeny do provozu tři kašny na náměstí Republiky v Plzni. Od rozhodnutí o vyhlášení architektonické soutěže v té době již uplnolo téměř 7 let. Z autora návrhu, tehdy ještě studenta, se již stal autorizovaný architekt. Myšlenka návratu kašen do tří rohů náměstí však sahá ještě hlouběji do historie a to o dalších 10 let nazpět, tedy do roku 1993, kdy byla prvotně zmíněna ve studii na řešení plochy náměstí. Projekt tří kašen odhaluje nelehký proces při tvorbě veřejného díla od záměru až po jeho realizaci. Proces, kdy výhra v otevřené soutěži je pouhým začátkem a zdá se býti tím nejjednoduším úkolem. Proces, při kterém čas přestává býti vnímatelnou hodnotou. Proces, při kterém se geometrickou řadou rozšiřují počty vašich příznivců i odpůrců. Proces, při kterém se může velmi rychle změnit váš zákazník i jeho představy. Proces, který se postupně přeměňuje z procesu odborného do politického tématu a volební kampaně. 1 Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s. 50

3 ONDŘEJ CÍSLER Jakože se chci proměnit v ty domy jakoby jo. Já prostě jako, to je takovej jako můj sen, taková moje fakt jako touha, dělat to prostě krásně. Ono to je... Jako to je moje téma, si myslím, jo? Že prostě jako krása, ale asi ne ve smyslu jakoby nějaký líbivosti, ale prostě ve smyslu nějaký hloubky a ve smyslu taky nějakýho jakoby... Teď to bude těžký... Jo, jakoby nějakýho přesahu a jakýhosi jakoby hlubšího smyslu. Já třeba mám strašně rád Exupéryho v tom jeho... Jakože on říká, jak si někdo prostě celej život tepe ty nádoby z tý mědi a prostě... A vlastně se promění v ty nádoby a jakej to má smysl a jakej je smysl těch měst? Zajímá mě to i z takovýho jakoby strukturálního pohledu. Architektura... Mě vždycky třeba bavila matematika hodně a takovýhle věci. I tohle je důležitý pro mě a já vlastně chápu architekturu jako prostě takovej, jako takovou prostě absolutní jednotu a absolutní jako... Jakoby absolutní jako... Nebo to... Jako jdu za nějakým prostě úplně šíleným absolutním ideálem, který ani sám jako nedokážu popsat, protože se zároveň musí hledat a to si myslím, že... Teďkon jsem neřekl vlastně nic, že jo? Ale myslím si, že to je jakoby můj cíl. Prostě já chci dělat věci, který budou... Já vím, co chci dělat. Já chci dělat věci, který budou... Který prostě... Z kterejch jako lidi budou mít jako mrazení, jak budou silný. 2 Architekt Ondřej Císler se narodil v Lusace v Zambii. V letech 1996 až 1998 studoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. K tomu sám říká: Tak pro mě to mělo význam, že jsem si doplnil alespoň částečně takový to klasický vzdělání, co dřív měli všichni a dneska už to zase mají všichni, snad. Že tam byla latina, řečtina, filosofie a tady ty věci. 3 Dále pokračoval v letech 1998 až 2004 ve studiu architektury na Českém vysokém učení technickém u profesorů Zvěřiny, Roubíka, Makarova, paní profesorky Šrámkové a profesora Bočana. Magisterské studium absolvoval na Akademii výtvarných umění u profesora Přikryla a zakončil jej diplomovou prací na téma Nová Filharmonie pro Prahu. Koncertní sály ho natolik uchvátili, že se vrátil zpět na fakultu architektury a přihlásil se na doktorandské studium, aby mohl toto téma dále rozvíjet. Svá studia zakončil disertační prací Koncertní sály, Architektura a akustika. Svou práci začínal v ateliérech Pavla Zvěřiny či Vlado Miluniče. Následně se věnoval samostatným projektům, především architektonickým soutěžím, a od roku 2005 začíná spolupracovat s Pavlem Hniličkou a společně zakládají ateliér hnilička císler architekti. Ten končí svou činnost v roce 2009 a o rok později vzniká ateliér Aoc, jehož stálými pracovníky jsou Ondřej Císler a Tomáš Oth. Ateliér pak spolupracuje s řadou dalších osobností a odborníků. Atelier Aoc poskytuje komplexní architektonické a inženýrské služby na poli urbanismu i architektury, počínaje přípravou zakázky až po realizaci včetně architektonických studií, územně plánovacího a povolovacího řízení, přes spolupráci na výběrových řízeních, prováděcích projektech až po autorský dozor při realizaci a spolupráci během kolaudace staveb včetně jejich závěrečného vyúčtování. 4 Ondřej Císler publikuje v odborné literatuře a věnuje se také překladatelské činnosti. V roce 2003 přeložil pro nakladatelství Arbor Vitae teoretické texty Louise Kahna. Od října 2011 vede samostatný ateliér na FA ČVUT. 2 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [35:03] 3 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [0:59] 4 URL: <http://www.cisler.cz/ondrej-cisler>

4 KAŠNY SOUTĚŽÍCÍ Porota vysoce ocenila zejména skutečnost, že autor se úspěšně vypořádal s náročným historickým kontextem náměstí a vytvořil zde prostorové, hmotné objekty kašen a symbolických soch plnících zároveň funkci chrličů vody. Jejich lapidární objemy spojují sochařský a architektonický přístup a nápaditým způsobem propojují současnost s tradicí. Tato návaznost je zřejmá z odkazu na abstrahované symboly městského znaku heraldické figury velblouda, chrtice a anděla, revokací tradice monumentálních odlitků realizovaných ve Škodových závodech či opakováním principu černé a zlaté barvy uplatněné na mariánském morovém sloupu. 5 Návrat kašen do tří rohů náměstí, navržený vítězným týmem architektonické soutěže na řešení plochy náměstí v roce 1993, se stal jedním z nejdůležitějších projektů Programu rozvoje města Plzně v prioritní oblasti 3 Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města. Proto se Rada města Plzně rozhodla v září roku 2003 uspořádat soutěž, jejímž cílem by bylo najití nejvhodnějšího výtvarného a architektonického řešení kašen na náměstí Republiky. Porota se sešla koncem roku na svém ustavujícím zasedání v sedmičlenném složení. Jejími členy byli náměstek primátora Miroslav Kalous, výtvrný umělec a zastupitel Karel Syka, městská architektka Anna Hostičková, historik umění Jiří Kotalík a architekti Roman Koucký, Zdeněk Rychtařík a Jan Kerel. Soutěž byla vyhlášena v květnu roku 2004 a v určeném termínu přišlo 42 soutěžních návrhů. Vyhlášení výsledků proběhlo v únoru následujícího roku. První místo porota udělila Ondřeji Císlerovi, druhé místo se rozhodla neudělit a třetí cenu získal návrh architektů Romana Korandy a Aleny Hýblové a návrh architektů Ondřeje Rysa, Vladimíra Mašinského a Lenky Slívové. 5 URL: <http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=1166>

5 KAŠNY VÍŘÍCÍ Mně se kašny nelíbí, omlouvám se panu architektovi, prostě nelíbí. Zvláště v tom místě ne. Trošku mě mrzí, že si tady budou mladí lidé dávat rande pod šibenicí, kulometem nebo pod lambdou, ale budeme se muset smířit s tím, že tam ty kašny budou. 6 primátor Pavel Rödl V dubnu 2005 proběhla veřejná výstava všech soutěžních návrhů, jejíž součástí byla písemná anketa s otázkou k vítěznému návrhu. Bylo odevzdáno 2399 anketních lístků a postoj k vítěznému návrhu byl převážně negativní (83,2 %). Stejná anketa proběhla na internetových stránkách města. Zasláno bylo 982 hlasů a výsledek byl mírně ve prospěch vítězného návrhu (49 %). Ondřej Císler k tomu říká: Tam vlastně došlo podle mého názoru tak trošku nešťastně k tomu, že vlastně se jakoby řeklo, že se k tomu budou vyjadřovat lidi a že vlastně je možný jakoby takovouhle věc rozhodovat jakoby demokratickou cestou. Já si myslím, že demokracie má jiný nástroje, jak tady tu věc rozhodovat a to jsou právě ty soutěže, protože to je vysoce jakoby specializovaná odborná záležitost. Nicméně ta konkrétní podoba byla často dost pokleslá, protože jedna anketa byla, že lidi házeli na výstavě lístečky do urny, což vedlo k tomu, že na výstavu přišli většinou ti, co na to mají čas, to znamená starší lidi a lidi, který to třeba štve nebo tak. Takže tam jsem pohořel úplně. 7 V názorech na kašny se nerozcházela jen veřejnost, jednotní nebyli ani politici v klubech zastupitelstva a památkáři. Debata na zastupitelstvu se mimo jiné točila kolem toho, zda je možné na historické náměstí, jež patří do památkové zóny, umístit tak moderní objekty. Další připomínky se týkaly především využití zlata jako materiálu na povrchu chrličů, měřítka chrličů a proporcí. Například člen odborné výběrové komise Jiří Kotalík, bývalý generální ředitel Národního památkového ústavu, vítězný návrh kašen vyzdvihuje a oceňuje. Památkář plzeňského památkového ústavu a zastupitel města Petr Domanický zase s vítěznou podobou kašen nesouhlasil. Odmítavě se předběžně vyjádřila i vědecká rada Národního památkového ústavu. Na projektu byly na dlouhou dobu zastaveny schvalovacími procesy. Zastupitelstvo nakonec zadalo autorovi projekt včetně všech výkonových fází s tím, že dohledem nad celým procesem bude pověřena pracovní skupina složená ze zástupců města, soutěžní poroty, památkářů a odborníků. 8 Před schválením výsledné realizace zastupitelstvem města Plzně proběhlo v březnu roku 2007 v Plzeňském deníku veřejné sms hlasování. I k němu se Ondřej Císler vyjádřil: Potom byla sms anketa pořádaná Plzeňským deníkem, která ale byla absolutně jakoby legrační, protože já jsem vlastně telefonoval do tý společnosti, která to zajišťovala. Mě to štvalo a chtěl jsem se jakoby nezávisle zeptat na výsledky. Oni říkali, to vám nemůžeme říct, vy nejste klient. Vlastně oni tam mohli napsat úplně cokoliv. Já je nepodezírám z toho, že tam napsali něco jinýho, ale vlastně i jsem to konzultoval se sociologama tenkrát. Tam strašně záleží na způsobu provedení toho sociologickýho průzkumu. Záleží na tom, na jakou prostě skupinu se zaměříte, jak to připravíte, jakým způsobem položíte otázku a ty výsledky můžou být diametrálně jiný. Zajímavý třeba je, že v internetový anketě, která byla na stránkách města Plzně jsem s malým náskokem, ale přesto vyhrál. 9 6 Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [12:09] 8 Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [13:00]

6 Začátkem března roku 2007 schválilo zastupitelstvo města Plzně realizaci a závěrečné výkonové fáze dokumentací zadání stavby. Projekt prošel poměrně složitým vývojem a dílčími změnami. Autor zmenšil měřítko chrličů, přemodeloval chrlič kašny Chrtice a navrátil původní tvary nádob z prvého kola soutěže. 29. července 2010 byly kašny na náměstí Republiky v Plzni uvedeny do provozu. Při slavnostním zahájení Ondřej Císler řekl: Kašny vstupují do velice choulostivého období dětství, kdy bude potřeba je chránit, napravovat jejich eventuální nedostatky, a kdy si na ně i jejich přívrženci, včetně mne, budou muset zvykat. Nově vzniklý dům nebo umělecké dílo ve veřejném prostoru vždy do svého kontextu nejprve vrůstá, sžívá se s ním a odhaluje svou povahu i působnost. Doufám, že kašny budou dlouhou dobu pro Plzeň zdrojem potěšení a inspirace, podnětem k zamyšlení a přesahu tak, jak jsem to ve svém návrhu zamýšlel. Doufám, že se nakonec stanou i symbolem tolerance pro ty, kterým jejich výraz zcela nevyhovuje. Kašny jsou odvážným krokem do budoucna. 10 Reakce se v krátké době objevili i na sociální síti Facebook. V srpnu vznikla skupina Líbí se mi nové plzeňské kašny, která čítá 1591 fanoušků. V září pak odpůrci projektu založili událost Ničení plzeňských kašen, kterou chtěli dát najevo nesouhlas s novými kašnami a na kterou se přihlásilo 217 účastníků. Mezi nimi i autor kašen Ondřej Císler, který celou událost považoval za recesi: Sám jsem se do skupiny přidal, že se zúčastním poškození svého díla. Třeba jej ale opravdu bude někdo organizovaně ničit. 11 Kromě kritiky ohledně vzhledu a umístění v historickém prostředí padaly i otázky na vhodnost matriálu a nutnost údržby, neboť bezprostředně po instalaci se na zlatém plášti kašen začaly objevovat vyryté vzkazy. Ondřej Císler připustil, že s tím, že se do materiálu bude rýt trochu počítal už od začátku: Představoval jsem si, že lidé se toho budou dotýkat. Například, když se tam milenci sejdou a vyryjou tam své iniciály, jakoby na ty kašny dávali svou duši. Až třeba za padesát let pojedou kolem Plzně, i když už tu dávno bydlet nebudou, vzpomenou si na to. Vulgární a agresivní nápisy a obrázky by ale podle svých slov nechal odstraňovat. Proti odstranění rytin na kašnách je plzeňský architekt Jan Soukup. Jsem pro, aby se neopravovaly. Až se tam vytvoří těch nápisů hodně, tak tam vznikne taková struktura, přes niž už nebudou ty sprosťárny čitelné. Doporučil bych na to sáhnout až tak za padesát let, konstatoval. 12 Další připomínky se týkaly velikosti kašen. Autor původně počítal s většími, po jednání pracovní skupina pak svůj návrh zmenšil. Pro představu byly na náměstí umístěny dřevěné makety 1:1. Ondřej Císler popisuje, jakým způsobem k velikosti přistupoval: Vysledoval jsem určitou zákonitost, které jsem pracovně říkal měřítková kadence. Nejdřív jsou patníky a lavičky, potom je člověk, potom to, co jsem udělal já, potom morový sloup, nad ním domy, katedrála a nakonec její věž. Je to jakási harmonická řada, kterou jsem chtěl doplnit chybějícím akordem měřítkem. A proto jsem se nikdy nebál jejich velikosti. 13 O tom, že se město Plzeň začíná se svými kašnami sžívat vypovídá i série pohlednic, které lze zakoupit v Informačním centru. Karolína Jirkalová z měsíčníku Art+Antiques pak konstatuje: Slunná podzimní neděle na plzeňském náměstí Republiky pak svědčí o tom, že na novost kašen si místní postupně zvyknou. Na hraně nádoby Velblouda sedí kluk a cáká na mámu, u Anděla se fotí svatba, Chrtici obhlíží dvojice důchodců paní obdivně přejíždí dlaněmi po zlatém povrchu chrliče Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Jan Novotný, Plzeňské kašny srovnáme se zemí, hrozí lidé na Facebooku, idnes.cz, 2010, Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s. 50

7 KAŠNY CENY SBÍRAJÍCÍ Kašny oceňují i ve světě. Jejich snímky byly publikovány a dobře hodnoceny v řadě odborných časopisů i na odborných webech. 15 Ondřej Císler Oproti tomu, jakým způsobem kašny rozdělili plzeňskou občanskou společnost, v odborné společnosti byly přijímány převážně s nadšením. Svědčí o tom i řada ocenění, kterými se mohou pyšnit. Patří mezi ně Čestné uznání Grand Prix OA 2011, Stavba roku Plzeňského kraje 2010 a Zvláštní cena Hanuše Zápala Plzeňské kašny ocenila mezinárodní porota 18. ročníku soutěže vypisované Obcí architektů v čele s předsedou Čechoameričanem Thomasem E. Bitnarem. Čestné uznání v kategorii architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo porota kašnám udělila za jejich monumentalitu a provedení abstraktních forem, měřítko umělecky nepřehlédnutelného designu v dialogu s historickým kontextem Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, 12.5.

8 KAŠNY KOMENTOVANÉ Návrh je velmi promyšlený a citlivý k okolí, tedy historickému náměstí, neschovává se pod nějakou rouškou ukrčeného historismu, ale vytváří důstojné výtvarné dílo, které má šanci přečkat časy delší než jen několik pomíjivých let. Jednoduchost, kterou někteří nazývají mylně banalitou, je výsledkem koncepčního uvažování a promyšlené odzkoušené kompozice, a rozhodně se nedá nazvat banální. Plzeň si na kašny zvykne a jejich výtvarnou, společenskou a architektonickou hodnotu časem ocení. Myslím, že je dobře, že někomu připomínají tvary to, nebo ono zvíře a věc má více výkladů. To je důkazem toho, že kašny nejsou banální. 17 Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, 2007, Kašny jsou novým, velmi výrazným, prvkem centra města. Vodu padající z chrličů doplní v nočních hodinách světla umístěná v nádobách pod ochrannými mřížemi pod vodou, která by měla umocnit i efekt dopadající vody. Kašny budou nasvícené také zvenku osvětlením v dlažbě. 18 Petr Rund, náměstek primátora, 2010, Chtěl bych jako obyvatel Plzně panu Císlerovi blahopřát. Kašny jsou jednoduše řečeno parádní. Protože se mi líbí, protože si myslím, že se na náměstí hodí a proto, že v rámci Plzně je to první stavba, kde se radní nebáli nechat postavit něco, co se odlišuje od všeobecného standardu. Takže si přeji v Plzni víc takovýchto počinů. 19 Ing. Ondřej Janout, projectstudio8, 2010, 5.8. Nejsem architekt, ani umělec a tak své pocity v této věci nedokáži přesně specifikovat. Prostě se mi nelíbí. Na druhou stranu si na ně člověk určitě zvykne. 20 Pavel Rödl, primátor, 2011, Nevidím důvod, abych pošťuchoval architekta. Jsem člověk, který moderní architekturu, moderní nápady, moderní sochy bere. Trošku jsem si navykl na plzeňské náměstí v tom standardním a tradičním duchu, tohle se mi zdá revoluční krok vpřed. Také všechny tři nejsou stejné, jedna se mi líbí víc. Ale není na mně, abych posuzoval. Plzeňáci si je vybrali sami, a jestli se líbí jim, je to v pořádku. 21 Václav Klaus, prezident ČR, 2011, Ale tak to s uměním je. Naštěstí. Nemám na ně silný názor, že by to bylo zrovna to, co bych si já sama vybrala. Ale mně se zdá, že tam klidně mohou být a sluší tomu místu. 22 Livia Klausová, první dáma, 2011, Musím konstatovat, že ty vaše kašny na náměstí jsou příšerné. Kromě kašen proti vašemu městu nic nemám. 23 Miloš Zeman, prezident ČR, 2014, Bylo by lepší místo zlacení opravit závažné technické nedostatky. Sběrné nádrže jsou naprosto nedostatečně dimenzovány. Existuje vztah mezi výškou padající vody a šířkou nádrže. Ten byl naprosto ignorován. Anebo bylo zavlažování velkých ploch dlažby a sprchování kolemjdoucích záměrem? 24 Ing. Vladimír Sitta, Terragram, 2014, Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, komentáře, URL: <http://www.icpilsen.cz/novinky-2/pohlednice-plzenskych-kasen.aspx> 19 Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, komentáře, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, , 22 Miroslava Tolarová, Livia Klausová: Zlaté kašny náměstí sluší, Plzeňský deník, 2011, Richard Beneš, Plzeňské kašny pohaněné prezidentem Milošem Zemanem prodělají omlazovací kůru, region pod lupou.cz, 2014, Lada Pešková, Kašny na náměstí v Plzni čeká oprava zlacení poškozeného vandaly, archiweb.cz, 2014, 16.7.

9 ZÁVĚR Negativní názory po prvním zveřejnění nepřekvapily. Jestli něco zaráželo, pak jistá zloba, kterou ohlasy obsahovaly. Je smutné, že si v poslední době veřejnost osvojila přesvědčení, že každý tvůrce, jehož dílo není na první pohled srozumitelné, koná tak ze zlého úmyslu. Není tomu tak. Kéž by všichni mohli být přítomni půlhodinovým autorským obhajobám jednotlivých návrhů, zejména toho vítězného. Ani ten, který ho není schopen akceptovat jako takový, by nemohl neslyšet jasný názor, logicky uspořádané faktické argumenty a znalosti o plzeňských tradicích. 25 Anna Hostičková, městská architektka Proces. Od první myšlenky návratu kašen do tří rohů náměstí až po jejich slavnostní zprovoznění uplynulo dlouhých 17 let. Vnímání času je ve veřejné sféře vždycky delší a realizace projektů náročnější. Přesto práce s městem, s veřejným prostorem je krásná a zároveň velice důležitá. Obdivuji tak každého, kdo se vyzbrojí neutuchající trpělivostí a rozhodne se veřejný prostor kultivovat. Osobně mám plzeňské kašny rád a jsem přesvědčen o jejich nadčasovosti. Významné a nadčasové stavby vždy rozdělovaly společnost a byly svou dobou těžce přijímané. Jejich kvalitu prokázal čas a jsem přesvědčen o tom, že kdyby někdo chtěl za padesát let kašny z náměstí odstranit, budou se sepisovat petice a konat demonstrace na jejich záchranu. Oproti soukromé sféře, kdy architekt komunikuje s jasným investorem/uživatelem, ve veřejném prostoru tato jasnost mizí. Čí pohled zohlednit? Zastupitelů, památkářů, občanů? Tisíc pohledů, tisíc názorů. Je zřejmé, že návrh vyvolá ostrou diskuzi. Ondřej Císler odmítl konzumní architekturu pro uspokojení současné společnosti a navrhl silný koncept. Silný koncept, který umožní kašny zachovat i pro další generace. A tím se dostáváme k jádru problému. Architekt by měl být schopen odlišit smysluplné připomínky od kverulantství v rovině současníků a zároveň uvažovat nad tím, zda projekt, který navrhuje bude sloužit pouze současné generaci či zda by měl mít ambici uspokojovat potřeby i generací budoucích. 25 Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice 2012

10 KAŠNY V OBRAZECH Anděl maketa 1:1 Velbloud situace Chrtice výkres zlacení URL: <http://www.archdaily.com/109467/fountain-at-pilsen-ondrej-cisler/>

11 INFORMAČNÍ ZDROJE 1 URL: <http://archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=1166> 2 URL: <http://www.archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=3059> 3 URL: <http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/kasny-na-na mesti-republiky-v-plzni /kasny-na-namesti-republiky-v-plzni.aspx> 4 URL: <http://www.cisler.cz> 5 URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/97201-plzenske-historicke-namesti-ma-nove-kasny/> 6 URL: <http://www.archdaily.com/109467/fountain-at-pilsen-ondrej-cisler/> 7 URL: <http://www.icpilsen.cz/novinky-2/pohlednice-plzenskych-kasen.aspx> 8 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, Adam Gebrian, Kašny rozdělují Plzeň dodnes. Přitom zaslouží pochvalu, Lidové noviny, 2013, Jan Novotný, Plzeňské kašny srovnáme se zemí, hrozí lidé na Facebooku, idnes.cz, 2010, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Miroslava Tolarová, Livia Klausová: Zlaté kašny náměstí sluší, Plzeňský deník, 2011, Dana Veselá a Miroslava Tolarová, Kašny? Originální, avantgardní, šílené, krásné, Plzeňský deník, 2014, Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, Lada Pešková, Kašny na náměstí v Plzni čeká oprava zlacení poškozeného vandaly, archiweb.cz, 2014, Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Richard Beneš, Plzeňské kašny pohaněné prezidentem Milošem Zemanem prodělají omlazovací kůru, region pod lupou.cz, 2014, 15.7.

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009

Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 19. června 2009 Fakulta chemicko-technologická a tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice - získaly letošní architektonické ocenění Grand Prix 2009 Hospodářské noviny 19. 6. 2009 Nejlepší stavby Grand

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

11 měsíců ve funkci architekta města

11 měsíců ve funkci architekta města Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. 21 měsíců ve funkci starosty MgA. Jakub Chuchlík 11 měsíců ve funkci architekta města proč mít architekta města proč mít architekta města ROZSAH A POPIS ČINNOSTÍ ARCHITEKTA MĚSTA:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově Architektonická soutěž Soutěžní návrh č.1 udělena odměna za pozoruhodné dílčí podněty a řešení Autoři: Refuel s.r.o., Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch.

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Design jako umělecký fenomén

Design jako umělecký fenomén Eva Smržová Sdružená uměnovědná studia Sociologická interpretace uměleckého fenoménu Design jako umělecký fenomén Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázky týkající se designu a jeho vlivu, využití

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Návrh ocenění pro vítěze studentské soutěže POPAI STUDENT AWARD

Návrh ocenění pro vítěze studentské soutěže POPAI STUDENT AWARD Návrh ocenění pro vítěze studentské soutěže POPAI STUDENT AWARD i Obsah 3 O soutěži 4 5 6 7 8 9 Řešení Ocenění Placka Stuha Obal Fotodokumentace 3 O soutěži Soutěž POPAI STUDENT AWARD patří mezi projekty

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Sance pro vnitroblok. v Plzni na Borech ZÁPIS Z PRŮBĚHU HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ

Sance pro vnitroblok. v Plzni na Borech ZÁPIS Z PRŮBĚHU HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ v Sance pro vnitroblok v Plzni na Borech ZÁPIS Z PRŮBĚHU HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ 1 ÚVODNÍ INFORMACE Datum konání: Místo konání: 25. července 2016 I 9.35-18.00 sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň Přítomni:

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Přihlašovatel: Město Litomyšl. Statutární zástupce: Radomil Kašpar, starosta. Architekt: Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Přihlašovatel: Město Litomyšl. Statutární zástupce: Radomil Kašpar, starosta. Architekt: Ing. arch. Zdeňka Vydrová Přihlašovatel: Město Litomyšl Statutární zástupce: Radomil Kašpar, starosta Architekt: Ing. arch. Zdeňka Vydrová Popis přihlášeného díla, souboru děl nebo územního plánu, regulačního plánu, územní či obdobné

Více

Adéla Koubová. Domy sokly pomníku. semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016

Adéla Koubová. Domy sokly pomníku. semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016 Adéla Koubová Domy sokly pomníku semestrální a klauzurní úkol zimní semestr 2015/2016 zadání semestrální úkol/klauzura letní/zimní semestr 2013 analýza 1 část semestrální práce hlavní téma: Domy sokly

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Soutěž pro designéry na téma funerální design. soutěžní podmínky

Soutěž pro designéry na téma funerální design. soutěžní podmínky Soutěž pro designéry na téma funerální design soutěžní podmínky Obsah soutěžních podmínek 5 Podmínky účasti Zadání Doplňující informace a technické specifikace 6 Termíny Odměny Realizace 7 Hodnocení Porota

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

I 20 Plzeň. 1. Vyhlášení souběžného zadání. 3. Pfevzetínávrh~ 4. Pfezkoušení návrh~ "PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ" SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ

I 20 Plzeň. 1. Vyhlášení souběžného zadání. 3. Pfevzetínávrh~ 4. Pfezkoušení návrh~ PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ I 20 Plzeň SOUBĚŽNÉ ZADÁNÍ "PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ" PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUBEŽNÉHO ZADÁNÍ 1. Vyhlášení souběžného zadání Souběžné zadání bylo vyhlášeno dne 27. 3. 2014 rozesláním podmínek souběžného zadání

Více

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2016 Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2016 Hodnocení odborné poroty: Stavby: 1. místo: Stavba č. 7 - Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá -

Více

Ing.days 2011 4. 7. 4. 2011

Ing.days 2011 4. 7. 4. 2011 Ing.days 2011 4. 7. 4. 2011 Ve dnech 4. 7. dubna pořádala brněnská pobočka mezinárodní studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology) třetí ročník inženýrské soutěže pod názvem Ing.days

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší.

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší. Prof. Danuta Hübner, Ph. D. Komisařka pro regionální politiku The European Commission Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium K RUKÁM PANÍ KOMISAŘKY Email: Cabinet-Huebner@ec.europa.eu Věc: Žádost o podporu

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů

Zápis ze 136. jednání Sboru expertů Zápis ze 136. jednání Sboru expertů 9. 1. 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch. Mikuláš

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje v rámci podpory roku Industry IV.0 a Průmyslové revoluce IV.0 druhý ročník soutěže PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

Více

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník

Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Český jazyk a literatura pro osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_6C_10_Proslov_a_projev

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Poločas rozpadu. Kulatý stůl Akademie věd ČR volným pádem

Poločas rozpadu. Kulatý stůl Akademie věd ČR volným pádem Poločas rozpadu. Kulatý stůl Akademie věd ČR volným pádem Poločas rozpadu. Kulatý stůl Akademie věd ČR volným pádem Všechno bylo špatně. Den neblahý pro všechny zúčastněné, kdy se nic nedaří a dobré úmysly

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt. 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 2

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt. 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 2 1 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. Identifikační údaje stavby a investora 1 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti akad. soch. Josef Sládek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 28. 3. 2008 1 Obsah str. 3 Úvod str. 4 Kontext

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více