ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ"

Transkript

1 ARCHITEKTURA MEZI UŽIVATELEM A TVŮRCEM KAŠNY VÍŘÍ MĚSTO ONDŘEJ CÍSLER SAT ZS 2014/2015 MICHAL ŠTĚPAŘ

2 ÚVOD Jen málokdy vyvolá dílo architekta tak mohutnou veřejnou a mediální odezvu, jako se to stalo v případě nových kašen na náměstí Republiky v Plzni. 1 Koncem července roku 2010 byly slavnostně uvedeny do provozu tři kašny na náměstí Republiky v Plzni. Od rozhodnutí o vyhlášení architektonické soutěže v té době již uplnolo téměř 7 let. Z autora návrhu, tehdy ještě studenta, se již stal autorizovaný architekt. Myšlenka návratu kašen do tří rohů náměstí však sahá ještě hlouběji do historie a to o dalších 10 let nazpět, tedy do roku 1993, kdy byla prvotně zmíněna ve studii na řešení plochy náměstí. Projekt tří kašen odhaluje nelehký proces při tvorbě veřejného díla od záměru až po jeho realizaci. Proces, kdy výhra v otevřené soutěži je pouhým začátkem a zdá se býti tím nejjednoduším úkolem. Proces, při kterém čas přestává býti vnímatelnou hodnotou. Proces, při kterém se geometrickou řadou rozšiřují počty vašich příznivců i odpůrců. Proces, při kterém se může velmi rychle změnit váš zákazník i jeho představy. Proces, který se postupně přeměňuje z procesu odborného do politického tématu a volební kampaně. 1 Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s. 50

3 ONDŘEJ CÍSLER Jakože se chci proměnit v ty domy jakoby jo. Já prostě jako, to je takovej jako můj sen, taková moje fakt jako touha, dělat to prostě krásně. Ono to je... Jako to je moje téma, si myslím, jo? Že prostě jako krása, ale asi ne ve smyslu jakoby nějaký líbivosti, ale prostě ve smyslu nějaký hloubky a ve smyslu taky nějakýho jakoby... Teď to bude těžký... Jo, jakoby nějakýho přesahu a jakýhosi jakoby hlubšího smyslu. Já třeba mám strašně rád Exupéryho v tom jeho... Jakože on říká, jak si někdo prostě celej život tepe ty nádoby z tý mědi a prostě... A vlastně se promění v ty nádoby a jakej to má smysl a jakej je smysl těch měst? Zajímá mě to i z takovýho jakoby strukturálního pohledu. Architektura... Mě vždycky třeba bavila matematika hodně a takovýhle věci. I tohle je důležitý pro mě a já vlastně chápu architekturu jako prostě takovej, jako takovou prostě absolutní jednotu a absolutní jako... Jakoby absolutní jako... Nebo to... Jako jdu za nějakým prostě úplně šíleným absolutním ideálem, který ani sám jako nedokážu popsat, protože se zároveň musí hledat a to si myslím, že... Teďkon jsem neřekl vlastně nic, že jo? Ale myslím si, že to je jakoby můj cíl. Prostě já chci dělat věci, který budou... Já vím, co chci dělat. Já chci dělat věci, který budou... Který prostě... Z kterejch jako lidi budou mít jako mrazení, jak budou silný. 2 Architekt Ondřej Císler se narodil v Lusace v Zambii. V letech 1996 až 1998 studoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. K tomu sám říká: Tak pro mě to mělo význam, že jsem si doplnil alespoň částečně takový to klasický vzdělání, co dřív měli všichni a dneska už to zase mají všichni, snad. Že tam byla latina, řečtina, filosofie a tady ty věci. 3 Dále pokračoval v letech 1998 až 2004 ve studiu architektury na Českém vysokém učení technickém u profesorů Zvěřiny, Roubíka, Makarova, paní profesorky Šrámkové a profesora Bočana. Magisterské studium absolvoval na Akademii výtvarných umění u profesora Přikryla a zakončil jej diplomovou prací na téma Nová Filharmonie pro Prahu. Koncertní sály ho natolik uchvátili, že se vrátil zpět na fakultu architektury a přihlásil se na doktorandské studium, aby mohl toto téma dále rozvíjet. Svá studia zakončil disertační prací Koncertní sály, Architektura a akustika. Svou práci začínal v ateliérech Pavla Zvěřiny či Vlado Miluniče. Následně se věnoval samostatným projektům, především architektonickým soutěžím, a od roku 2005 začíná spolupracovat s Pavlem Hniličkou a společně zakládají ateliér hnilička císler architekti. Ten končí svou činnost v roce 2009 a o rok později vzniká ateliér Aoc, jehož stálými pracovníky jsou Ondřej Císler a Tomáš Oth. Ateliér pak spolupracuje s řadou dalších osobností a odborníků. Atelier Aoc poskytuje komplexní architektonické a inženýrské služby na poli urbanismu i architektury, počínaje přípravou zakázky až po realizaci včetně architektonických studií, územně plánovacího a povolovacího řízení, přes spolupráci na výběrových řízeních, prováděcích projektech až po autorský dozor při realizaci a spolupráci během kolaudace staveb včetně jejich závěrečného vyúčtování. 4 Ondřej Císler publikuje v odborné literatuře a věnuje se také překladatelské činnosti. V roce 2003 přeložil pro nakladatelství Arbor Vitae teoretické texty Louise Kahna. Od října 2011 vede samostatný ateliér na FA ČVUT. 2 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [35:03] 3 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [0:59] 4 URL: <http://www.cisler.cz/ondrej-cisler>

4 KAŠNY SOUTĚŽÍCÍ Porota vysoce ocenila zejména skutečnost, že autor se úspěšně vypořádal s náročným historickým kontextem náměstí a vytvořil zde prostorové, hmotné objekty kašen a symbolických soch plnících zároveň funkci chrličů vody. Jejich lapidární objemy spojují sochařský a architektonický přístup a nápaditým způsobem propojují současnost s tradicí. Tato návaznost je zřejmá z odkazu na abstrahované symboly městského znaku heraldické figury velblouda, chrtice a anděla, revokací tradice monumentálních odlitků realizovaných ve Škodových závodech či opakováním principu černé a zlaté barvy uplatněné na mariánském morovém sloupu. 5 Návrat kašen do tří rohů náměstí, navržený vítězným týmem architektonické soutěže na řešení plochy náměstí v roce 1993, se stal jedním z nejdůležitějších projektů Programu rozvoje města Plzně v prioritní oblasti 3 Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města. Proto se Rada města Plzně rozhodla v září roku 2003 uspořádat soutěž, jejímž cílem by bylo najití nejvhodnějšího výtvarného a architektonického řešení kašen na náměstí Republiky. Porota se sešla koncem roku na svém ustavujícím zasedání v sedmičlenném složení. Jejími členy byli náměstek primátora Miroslav Kalous, výtvrný umělec a zastupitel Karel Syka, městská architektka Anna Hostičková, historik umění Jiří Kotalík a architekti Roman Koucký, Zdeněk Rychtařík a Jan Kerel. Soutěž byla vyhlášena v květnu roku 2004 a v určeném termínu přišlo 42 soutěžních návrhů. Vyhlášení výsledků proběhlo v únoru následujícího roku. První místo porota udělila Ondřeji Císlerovi, druhé místo se rozhodla neudělit a třetí cenu získal návrh architektů Romana Korandy a Aleny Hýblové a návrh architektů Ondřeje Rysa, Vladimíra Mašinského a Lenky Slívové. 5 URL: <http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=1166>

5 KAŠNY VÍŘÍCÍ Mně se kašny nelíbí, omlouvám se panu architektovi, prostě nelíbí. Zvláště v tom místě ne. Trošku mě mrzí, že si tady budou mladí lidé dávat rande pod šibenicí, kulometem nebo pod lambdou, ale budeme se muset smířit s tím, že tam ty kašny budou. 6 primátor Pavel Rödl V dubnu 2005 proběhla veřejná výstava všech soutěžních návrhů, jejíž součástí byla písemná anketa s otázkou k vítěznému návrhu. Bylo odevzdáno 2399 anketních lístků a postoj k vítěznému návrhu byl převážně negativní (83,2 %). Stejná anketa proběhla na internetových stránkách města. Zasláno bylo 982 hlasů a výsledek byl mírně ve prospěch vítězného návrhu (49 %). Ondřej Císler k tomu říká: Tam vlastně došlo podle mého názoru tak trošku nešťastně k tomu, že vlastně se jakoby řeklo, že se k tomu budou vyjadřovat lidi a že vlastně je možný jakoby takovouhle věc rozhodovat jakoby demokratickou cestou. Já si myslím, že demokracie má jiný nástroje, jak tady tu věc rozhodovat a to jsou právě ty soutěže, protože to je vysoce jakoby specializovaná odborná záležitost. Nicméně ta konkrétní podoba byla často dost pokleslá, protože jedna anketa byla, že lidi házeli na výstavě lístečky do urny, což vedlo k tomu, že na výstavu přišli většinou ti, co na to mají čas, to znamená starší lidi a lidi, který to třeba štve nebo tak. Takže tam jsem pohořel úplně. 7 V názorech na kašny se nerozcházela jen veřejnost, jednotní nebyli ani politici v klubech zastupitelstva a památkáři. Debata na zastupitelstvu se mimo jiné točila kolem toho, zda je možné na historické náměstí, jež patří do památkové zóny, umístit tak moderní objekty. Další připomínky se týkaly především využití zlata jako materiálu na povrchu chrličů, měřítka chrličů a proporcí. Například člen odborné výběrové komise Jiří Kotalík, bývalý generální ředitel Národního památkového ústavu, vítězný návrh kašen vyzdvihuje a oceňuje. Památkář plzeňského památkového ústavu a zastupitel města Petr Domanický zase s vítěznou podobou kašen nesouhlasil. Odmítavě se předběžně vyjádřila i vědecká rada Národního památkového ústavu. Na projektu byly na dlouhou dobu zastaveny schvalovacími procesy. Zastupitelstvo nakonec zadalo autorovi projekt včetně všech výkonových fází s tím, že dohledem nad celým procesem bude pověřena pracovní skupina složená ze zástupců města, soutěžní poroty, památkářů a odborníků. 8 Před schválením výsledné realizace zastupitelstvem města Plzně proběhlo v březnu roku 2007 v Plzeňském deníku veřejné sms hlasování. I k němu se Ondřej Císler vyjádřil: Potom byla sms anketa pořádaná Plzeňským deníkem, která ale byla absolutně jakoby legrační, protože já jsem vlastně telefonoval do tý společnosti, která to zajišťovala. Mě to štvalo a chtěl jsem se jakoby nezávisle zeptat na výsledky. Oni říkali, to vám nemůžeme říct, vy nejste klient. Vlastně oni tam mohli napsat úplně cokoliv. Já je nepodezírám z toho, že tam napsali něco jinýho, ale vlastně i jsem to konzultoval se sociologama tenkrát. Tam strašně záleží na způsobu provedení toho sociologickýho průzkumu. Záleží na tom, na jakou prostě skupinu se zaměříte, jak to připravíte, jakým způsobem položíte otázku a ty výsledky můžou být diametrálně jiný. Zajímavý třeba je, že v internetový anketě, která byla na stránkách města Plzně jsem s malým náskokem, ale přesto vyhrál. 9 6 Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [12:09] 8 Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, URL: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/586538> [13:00]

6 Začátkem března roku 2007 schválilo zastupitelstvo města Plzně realizaci a závěrečné výkonové fáze dokumentací zadání stavby. Projekt prošel poměrně složitým vývojem a dílčími změnami. Autor zmenšil měřítko chrličů, přemodeloval chrlič kašny Chrtice a navrátil původní tvary nádob z prvého kola soutěže. 29. července 2010 byly kašny na náměstí Republiky v Plzni uvedeny do provozu. Při slavnostním zahájení Ondřej Císler řekl: Kašny vstupují do velice choulostivého období dětství, kdy bude potřeba je chránit, napravovat jejich eventuální nedostatky, a kdy si na ně i jejich přívrženci, včetně mne, budou muset zvykat. Nově vzniklý dům nebo umělecké dílo ve veřejném prostoru vždy do svého kontextu nejprve vrůstá, sžívá se s ním a odhaluje svou povahu i působnost. Doufám, že kašny budou dlouhou dobu pro Plzeň zdrojem potěšení a inspirace, podnětem k zamyšlení a přesahu tak, jak jsem to ve svém návrhu zamýšlel. Doufám, že se nakonec stanou i symbolem tolerance pro ty, kterým jejich výraz zcela nevyhovuje. Kašny jsou odvážným krokem do budoucna. 10 Reakce se v krátké době objevili i na sociální síti Facebook. V srpnu vznikla skupina Líbí se mi nové plzeňské kašny, která čítá 1591 fanoušků. V září pak odpůrci projektu založili událost Ničení plzeňských kašen, kterou chtěli dát najevo nesouhlas s novými kašnami a na kterou se přihlásilo 217 účastníků. Mezi nimi i autor kašen Ondřej Císler, který celou událost považoval za recesi: Sám jsem se do skupiny přidal, že se zúčastním poškození svého díla. Třeba jej ale opravdu bude někdo organizovaně ničit. 11 Kromě kritiky ohledně vzhledu a umístění v historickém prostředí padaly i otázky na vhodnost matriálu a nutnost údržby, neboť bezprostředně po instalaci se na zlatém plášti kašen začaly objevovat vyryté vzkazy. Ondřej Císler připustil, že s tím, že se do materiálu bude rýt trochu počítal už od začátku: Představoval jsem si, že lidé se toho budou dotýkat. Například, když se tam milenci sejdou a vyryjou tam své iniciály, jakoby na ty kašny dávali svou duši. Až třeba za padesát let pojedou kolem Plzně, i když už tu dávno bydlet nebudou, vzpomenou si na to. Vulgární a agresivní nápisy a obrázky by ale podle svých slov nechal odstraňovat. Proti odstranění rytin na kašnách je plzeňský architekt Jan Soukup. Jsem pro, aby se neopravovaly. Až se tam vytvoří těch nápisů hodně, tak tam vznikne taková struktura, přes niž už nebudou ty sprosťárny čitelné. Doporučil bych na to sáhnout až tak za padesát let, konstatoval. 12 Další připomínky se týkaly velikosti kašen. Autor původně počítal s většími, po jednání pracovní skupina pak svůj návrh zmenšil. Pro představu byly na náměstí umístěny dřevěné makety 1:1. Ondřej Císler popisuje, jakým způsobem k velikosti přistupoval: Vysledoval jsem určitou zákonitost, které jsem pracovně říkal měřítková kadence. Nejdřív jsou patníky a lavičky, potom je člověk, potom to, co jsem udělal já, potom morový sloup, nad ním domy, katedrála a nakonec její věž. Je to jakási harmonická řada, kterou jsem chtěl doplnit chybějícím akordem měřítkem. A proto jsem se nikdy nebál jejich velikosti. 13 O tom, že se město Plzeň začíná se svými kašnami sžívat vypovídá i série pohlednic, které lze zakoupit v Informačním centru. Karolína Jirkalová z měsíčníku Art+Antiques pak konstatuje: Slunná podzimní neděle na plzeňském náměstí Republiky pak svědčí o tom, že na novost kašen si místní postupně zvyknou. Na hraně nádoby Velblouda sedí kluk a cáká na mámu, u Anděla se fotí svatba, Chrtici obhlíží dvojice důchodců paní obdivně přejíždí dlaněmi po zlatém povrchu chrliče Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Jan Novotný, Plzeňské kašny srovnáme se zemí, hrozí lidé na Facebooku, idnes.cz, 2010, Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s. 50

7 KAŠNY CENY SBÍRAJÍCÍ Kašny oceňují i ve světě. Jejich snímky byly publikovány a dobře hodnoceny v řadě odborných časopisů i na odborných webech. 15 Ondřej Císler Oproti tomu, jakým způsobem kašny rozdělili plzeňskou občanskou společnost, v odborné společnosti byly přijímány převážně s nadšením. Svědčí o tom i řada ocenění, kterými se mohou pyšnit. Patří mezi ně Čestné uznání Grand Prix OA 2011, Stavba roku Plzeňského kraje 2010 a Zvláštní cena Hanuše Zápala Plzeňské kašny ocenila mezinárodní porota 18. ročníku soutěže vypisované Obcí architektů v čele s předsedou Čechoameričanem Thomasem E. Bitnarem. Čestné uznání v kategorii architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo porota kašnám udělila za jejich monumentalitu a provedení abstraktních forem, měřítko umělecky nepřehlédnutelného designu v dialogu s historickým kontextem Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, 12.5.

8 KAŠNY KOMENTOVANÉ Návrh je velmi promyšlený a citlivý k okolí, tedy historickému náměstí, neschovává se pod nějakou rouškou ukrčeného historismu, ale vytváří důstojné výtvarné dílo, které má šanci přečkat časy delší než jen několik pomíjivých let. Jednoduchost, kterou někteří nazývají mylně banalitou, je výsledkem koncepčního uvažování a promyšlené odzkoušené kompozice, a rozhodně se nedá nazvat banální. Plzeň si na kašny zvykne a jejich výtvarnou, společenskou a architektonickou hodnotu časem ocení. Myslím, že je dobře, že někomu připomínají tvary to, nebo ono zvíře a věc má více výkladů. To je důkazem toho, že kašny nejsou banální. 17 Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, 2007, Kašny jsou novým, velmi výrazným, prvkem centra města. Vodu padající z chrličů doplní v nočních hodinách světla umístěná v nádobách pod ochrannými mřížemi pod vodou, která by měla umocnit i efekt dopadající vody. Kašny budou nasvícené také zvenku osvětlením v dlažbě. 18 Petr Rund, náměstek primátora, 2010, Chtěl bych jako obyvatel Plzně panu Císlerovi blahopřát. Kašny jsou jednoduše řečeno parádní. Protože se mi líbí, protože si myslím, že se na náměstí hodí a proto, že v rámci Plzně je to první stavba, kde se radní nebáli nechat postavit něco, co se odlišuje od všeobecného standardu. Takže si přeji v Plzni víc takovýchto počinů. 19 Ing. Ondřej Janout, projectstudio8, 2010, 5.8. Nejsem architekt, ani umělec a tak své pocity v této věci nedokáži přesně specifikovat. Prostě se mi nelíbí. Na druhou stranu si na ně člověk určitě zvykne. 20 Pavel Rödl, primátor, 2011, Nevidím důvod, abych pošťuchoval architekta. Jsem člověk, který moderní architekturu, moderní nápady, moderní sochy bere. Trošku jsem si navykl na plzeňské náměstí v tom standardním a tradičním duchu, tohle se mi zdá revoluční krok vpřed. Také všechny tři nejsou stejné, jedna se mi líbí víc. Ale není na mně, abych posuzoval. Plzeňáci si je vybrali sami, a jestli se líbí jim, je to v pořádku. 21 Václav Klaus, prezident ČR, 2011, Ale tak to s uměním je. Naštěstí. Nemám na ně silný názor, že by to bylo zrovna to, co bych si já sama vybrala. Ale mně se zdá, že tam klidně mohou být a sluší tomu místu. 22 Livia Klausová, první dáma, 2011, Musím konstatovat, že ty vaše kašny na náměstí jsou příšerné. Kromě kašen proti vašemu městu nic nemám. 23 Miloš Zeman, prezident ČR, 2014, Bylo by lepší místo zlacení opravit závažné technické nedostatky. Sběrné nádrže jsou naprosto nedostatečně dimenzovány. Existuje vztah mezi výškou padající vody a šířkou nádrže. Ten byl naprosto ignorován. Anebo bylo zavlažování velkých ploch dlažby a sprchování kolemjdoucích záměrem? 24 Ing. Vladimír Sitta, Terragram, 2014, Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, komentáře, URL: <http://www.icpilsen.cz/novinky-2/pohlednice-plzenskych-kasen.aspx> 19 Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, komentáře, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, , 22 Miroslava Tolarová, Livia Klausová: Zlaté kašny náměstí sluší, Plzeňský deník, 2011, Richard Beneš, Plzeňské kašny pohaněné prezidentem Milošem Zemanem prodělají omlazovací kůru, region pod lupou.cz, 2014, Lada Pešková, Kašny na náměstí v Plzni čeká oprava zlacení poškozeného vandaly, archiweb.cz, 2014, 16.7.

9 ZÁVĚR Negativní názory po prvním zveřejnění nepřekvapily. Jestli něco zaráželo, pak jistá zloba, kterou ohlasy obsahovaly. Je smutné, že si v poslední době veřejnost osvojila přesvědčení, že každý tvůrce, jehož dílo není na první pohled srozumitelné, koná tak ze zlého úmyslu. Není tomu tak. Kéž by všichni mohli být přítomni půlhodinovým autorským obhajobám jednotlivých návrhů, zejména toho vítězného. Ani ten, který ho není schopen akceptovat jako takový, by nemohl neslyšet jasný názor, logicky uspořádané faktické argumenty a znalosti o plzeňských tradicích. 25 Anna Hostičková, městská architektka Proces. Od první myšlenky návratu kašen do tří rohů náměstí až po jejich slavnostní zprovoznění uplynulo dlouhých 17 let. Vnímání času je ve veřejné sféře vždycky delší a realizace projektů náročnější. Přesto práce s městem, s veřejným prostorem je krásná a zároveň velice důležitá. Obdivuji tak každého, kdo se vyzbrojí neutuchající trpělivostí a rozhodne se veřejný prostor kultivovat. Osobně mám plzeňské kašny rád a jsem přesvědčen o jejich nadčasovosti. Významné a nadčasové stavby vždy rozdělovaly společnost a byly svou dobou těžce přijímané. Jejich kvalitu prokázal čas a jsem přesvědčen o tom, že kdyby někdo chtěl za padesát let kašny z náměstí odstranit, budou se sepisovat petice a konat demonstrace na jejich záchranu. Oproti soukromé sféře, kdy architekt komunikuje s jasným investorem/uživatelem, ve veřejném prostoru tato jasnost mizí. Čí pohled zohlednit? Zastupitelů, památkářů, občanů? Tisíc pohledů, tisíc názorů. Je zřejmé, že návrh vyvolá ostrou diskuzi. Ondřej Císler odmítl konzumní architekturu pro uspokojení současné společnosti a navrhl silný koncept. Silný koncept, který umožní kašny zachovat i pro další generace. A tím se dostáváme k jádru problému. Architekt by měl být schopen odlišit smysluplné připomínky od kverulantství v rovině současníků a zároveň uvažovat nad tím, zda projekt, který navrhuje bude sloužit pouze současné generaci či zda by měl mít ambici uspokojovat potřeby i generací budoucích. 25 Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice 2012

10 KAŠNY V OBRAZECH Anděl maketa 1:1 Velbloud situace Chrtice výkres zlacení URL: <http://www.archdaily.com/109467/fountain-at-pilsen-ondrej-cisler/>

11 INFORMAČNÍ ZDROJE 1 URL: <http://archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=1166> 2 URL: <http://www.archiweb.cz/news.php?type=1&action=show&id=3059> 3 URL: <http://www.ukr.plzen.eu/cz/souteze-vystavy-a-konference/ukoncene-architektonicke-souteze-dle-cka/kasny-na-na mesti-republiky-v-plzni /kasny-na-namesti-republiky-v-plzni.aspx> 4 URL: <http://www.cisler.cz> 5 URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/97201-plzenske-historicke-namesti-ma-nove-kasny/> 6 URL: <http://www.archdaily.com/109467/fountain-at-pilsen-ondrej-cisler/> 7 URL: <http://www.icpilsen.cz/novinky-2/pohlednice-plzenskych-kasen.aspx> 8 Adam Gebrian, Bourání s Ondřejem Císlerem, Bourání, 2009, č. 17, Adam Gebrian, Kašny rozdělují Plzeň dodnes. Přitom zaslouží pochvalu, Lidové noviny, 2013, Jan Novotný, Plzeňské kašny srovnáme se zemí, hrozí lidé na Facebooku, idnes.cz, 2010, Aleš Tolar a Petr Ježek, Za kontroverzní plzeňské kašny dostal jejich autor prestižní cenu, idnes.cz, 2011, Ladislav Vaindl, Autor kašen obvinil primátora z populismu, Plzeňský deník, 2010, Miroslava Tolarová, Livia Klausová: Zlaté kašny náměstí sluší, Plzeňský deník, 2011, Dana Veselá a Miroslava Tolarová, Kašny? Originální, avantgardní, šílené, krásné, Plzeňský deník, 2014, Kateřina Lopatová, Kašny víří město, archiweb.cz, 2010, Lada Pešková, Kašny na náměstí v Plzni čeká oprava zlacení poškozeného vandaly, archiweb.cz, 2014, Karolina Jirkalová, Kašny pro Plzeň, Art+Antiques, 2010, č. 10, 5.10., s Martina Hesová, Nové kašny na Náměstí Republiky města Plzně (bakalářská práce), Ústav dějin umění FF JCU, České Budějovice Richard Beneš, Plzeňské kašny pohaněné prezidentem Milošem Zemanem prodělají omlazovací kůru, region pod lupou.cz, 2014, 15.7.

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK

5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 5P2014 5 PODOB PRÁCE MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA ZA ROK 2014 01 // PRACOVNÍ SKUPINA Pracovní skupina se scházela více než 1x měsíčně. 02 // PRACOVNÍ OHODNOCENÍ Předložení smlouvy a celkového vyúčtování služeb.

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury

Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Společnost Beton Brož s.r.o. Generální partner 6.ročníku Křižovatek architektury Přednášející: Ing. David Hajíček produktový poradce společnosti Beton Brož s.r.o. NĚKOLIK VĚT ÚVODEM: Naše betonové výrobky

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU 1 CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU ROZHOVOR 25 S BARBOROU ŠKORPILOVOU O DESIGNU A INTERIÉRECH PŘIPRAVIL MICHAL JANATA Do jaké míry jste při designování interiéru vázána širším prostorovým kontextem? Záleží

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

konané dne 17.října 2007 v prostorách garáží objektu L, v 1PP, mezi budovami F a G na adrese Korunní 810, Praha 10

konané dne 17.října 2007 v prostorách garáží objektu L, v 1PP, mezi budovami F a G na adrese Korunní 810, Praha 10 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konané

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009 1 č.j. 2/2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 11.3.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu: - zapisovatelka: Lenka Fajmonová - ověřovatelé

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN

ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN ZÁPIS ZE III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 3. 3. 2015 ČAS OD 13.00 DO 18.30 HODIN Přítomni: J. Šafer (do 18:10), I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Martinek, J. Sapák (do 17.45),

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

3. ročník soutěže Objevujte jinak!

3. ročník soutěže Objevujte jinak! 3. ročník soutěže Objevujte jinak! (září 2014 květen 2015) TECHMANIA SCIENCE CENTER, PLZEŇSKÝ KRAJ, MĚSTO PLZEŇ 3. ročník soutěže Objevujte jinak! (září 2014 květen 2015) O SOUTĚŽI Soutěž vznikla jako

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V ROCE 2014 Výbor oblast Praha ČKAIT pracoval v roce 2014 ve složení Ing. Jan Bořek, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Jan Matějka, Ing. Marek

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc.

STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. STAVÍME LEVNĚ! STAVÍME ŠPATNĚ? diskusní setkání STAVEBNÍ FÓRUM 2011 RNDr. Evžen Korec, CSc. Představení EKOSPOL a.s. přední česká developerská společnost prodej bytů prodej parcel k výstavbě rodinných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více