Turnaj mikrožáků v kopané. Malujeme obrázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Turnaj mikrožáků v kopané. Malujeme obrázky"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Prosinec 2011 Z obsahu: Společenská kronika 3 Proběhla hodina ekologie 3 Nový předmět na ZŠ 7 Jubilejní Společenský ples 8 Okénko zajímavostí 9 Ohlédnutí za Týdnem knihoven 10 Rozhovor s I. Michalíkovou 11 Uzávěrka lednového čísla DN je mimořádně již v úterý 13. prosince ve 12 hodin. Vážení občané, návštěvníci Desné a čtenáři Desenských novin, dovolte mi, abych Vám všem popřál co nejvíce krásných svátečních dní v kruhu Vašich nejbližších rodiny a přátel. Prožijte je pokud možno v klidu, v ničím nerušené pohodě a s radostí, kterou uděláte svým blízkým třeba jen malým dárečkem či přáním, kterým jim připomenete, že je máte rádi. Zároveň Vám přeji, abyste co nejúspěšněji vstoupili do nového roku, který pro Vás může být tím nejvýznamnějším v životě. Přeji Vám, aby se Vám v roce 2012 podařilo uskutečnit všechny Vaše plány, aby se vám splnilo to, po čem toužíte. Marek Pieter, starosta města Turnaj mikrožáků v kopané V neděli 16. října proběhl ve sportovním areálu v Desné úspěšně další turnaj v kopané mikrožáků. Sportovního klání nejmenších adeptů kopané se zúčastnilo celkem 8 družstev z Jablonecka. K vidění byla zajímavá a bojovná střetnutí těch nejmenších fotbalistů a fotbalistek. Chvályhodným je nejenom zápal mladých pro tento populární sport, ale rovněž podpora rodičů a prarodičů, kteří mladým sportovcům vytvořili bouřlivou kulisu, kterou by jim mohli leckde závidět. Pohár pro vítěze si nakonec odnesly mladé naděje z Lučan, které ve fi nále předčily děti ze Zásady. Poděkování za perfektní organizaci samozřejmě náleží pořádající TJ Desná. Malujeme obrázky Naše malování probíhá už rok a pořád máme z čeho vybírat. Je dobře, že děti malují rády a že nám zůstávají věrné. My se jim za to odměníme další výstavou, kterou chystáme někdy začátkem příštího roku. Budou na ní všechny dětské práce, které jsme obdrželi po skončení minulé výstavy. Tentokrát se svými strašidýlky uspěli Jan Salaba z 2. A a Sára Jahodová ze 3. A. V lednovém čísle se objeví obrázky na téma Co bych si přál pod stromeček a všichni budou mít možnost se přesvědčit, zda se jejich přání vyplnila. Děkujeme za obrázky nejen dětem, ale také jejich učitelkám, bez jejichž podpory bychom obrázky neměli. Těšíme se na spolupráci i v příštím roce. Red Obrázek Sáry Jahodové ze 3. A

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání 17. října 2011 mimo jiné: schválila bytovou komisí navržený postup úhrady dlužných částek na nájemném, schválila poskytnutí jednorázového fi nančního příspěvku ve výši 4000,- Kč pro Mateřskou školu speciální v Jablonci nad Nisou, schválila poskytnutí jednorázového fi nančního příspěvku ve výši ,- Kč na pořádání ankety Nejlepší sportovec Desné, schválila udělení souhlasu s opravou a rozšířením skladu náčiní pro atletický oddíl TJ Desná, na základě žádosti Svazu místních samospráv udělila souhlas s vyvěšením vlajky vyjadřující nesouhlas se stávajícím rozpočtovém určení daní dne , vzala na vědomí možnost zabezpečení požárních zbrojnic v Desné s tím, že požadavek na realizaci bude zahrnut do rozpočtu měst na rok Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Tento slouží pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: Desenské noviny tel.: , DN na webu: CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na svém zasedání 26. října 2011 mimo jiné: schválilo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 3DHM mezi Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové, a městem Desná, a pověřuje starostu města jejím podpisem, schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej speciálního automobilu CAS 32 T 815 mezi městem Desná a městysem Jince a pověřilo starostu jejím podpisem, schválilo smlouvu o dílo č. 0012/2011 na akci Oprava vozidla LIAZ CAS 25 a pověřilo starostu jejím podpisem, vzalo na vědomí informaci starosty o: 1. Přípravě rozpočtu města na rok Zapojení města Desná do pilotního projektu MPSV ČR veřejná služba 3. Vývoji jednání změny v rozpočtovém určení daní 4. Vzniku výletních okruhů města Desná Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka lednového čísla DN je mimořádně již v úterý 13. prosince 2011 ve 12 hodin. Později dodané příspěvky najdete v lednovém čísle DN. Malá bilance Ke konci roku bývá obvyklé bilancovat. Pojďme se podívat, jaká byla účast na schůzkách a jednáních výborů zastupitelstva a komisí rady. (Údaje jsou uvedeny k ). Finanční výbor zastupitelstva: 6 zasedání přítomen/nepřítomen Ing. Antonín Pusztai 6 0 Ing. Ivan Indráček 6 0 Ing. Miloš Hataš 5 1 Mgr. Josef Sucharda 2 4 Ing. Ilko Ihnatišín 5 1 Kontrolní výbor zastupitelstva: 4 zasedání Ing. Jaroslav Juřík 4 0 Mgr. Jana Hrabálková 4 0 Dana Vokálová 4 0 Sportovní komise rady města: 9 zasedání Jana Mojšová 9 0 Mgr. Alena Bervicová 9 0 Mgr. Dagmar Michková 9 0 Zdeněk Koldovský 8 1 Bc.Pavel Michek ml. 5 4 Karel Vokál 3 6 Stanislav Doubek 2 4 Kulturní komise: 10 zasedání Štefan Pustai 10 0 Dietmar Lauer 9 1 Lukáš Müller 1 9 Jarmila Valhová 5 5 Mgr. Helena Maďarová 10 0 Martin Lauer 0 10 Ing.Ivan Indráček 9 1 Zdeněk Kranz 8 2 Milan Kašperek 4 6 Petr Medřický 4 6 Bytová komise: 4 zasedání Sylvie Pokorná 4 0 Mgr. Jiří Hána 4 0 Ing. Eva Směšná 2 2 Dana Zálepová 2 2 Marta Jelínková 4 0 Anna Krutišová 3 1 Komise pro dopravu, infrastrukturu a rozvoj: 7 zasedání Ing. Eva Směšná 6 1 Dana Zálepová 7 0 Zdeněk Kranz 7 0 Ing. Josef Pavlas 7 0 Martin Lauer 7 0 Lukáš Petrů 3 4 Ing. Ivan Indráček 7 0 Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání: 1. prosince Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 12/2011

3 Společenská kronika Gratulace Svá životní jubilea v prosinci oslaví: Marie Masaříková Marie Feixová Eliška Zamrazilová Ingeborg Klaciková Maria Dumková Bohumila Krausová Anna Pilařová Květoslava Kochánková Paulina Drugdová Zdeňka Cermanová Vlastimil Vyhlídka Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci lednu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Blahopřání Dne oslaví své životní jubileum bývalý trenér fotbalistů a náš kamarád, pan Daniel Nový. Do dalších let Ti přejeme hodně štěstí, zdraví, životního optimismu a pohody. Členové TJ Desná Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2011, a tím nastává čas i pro jeho hodnocení. V lednovém čísle opět přineseme výběr událostí za rok 2011 v Desné, a proto mi dovolte pouze krátkou rekapitulaci. Vím, že pro mnoho domácností byl tento rok ve znamení ekonomických úspor, a ani u města to nebylo jiné. Při schvalování rozpočtu na rok 2011 bylo město opět opatrné v nastavení očekávaných příjmů a přísné při hledání úspor ve všech odvětvích i během roku. Např. snížením platů zaměstnanců MěÚ a starosty město ušetřilo z rozpočtu cca 1 mil. Kč. Přesto město z důvodu podpory občanů v tíživém roce nepřistoupilo ke zvyšování nájmů ani daně z nemovitosti. Město ale bez problémů zajistilo chod základních služeb pro občany a příspěvkových organizací města provoz Domu s pečovatelskou službou, Základní a mateřské školy v Desné II, Mateřské školy v Desné I, knihovny, městské policie, kulturního střediska a také dopravní obslužnost, opravu komunikací, zimní údržbu, odpadové hospodářství, péči o zeleň, požární ochranu a další. Bohužel se nám ale zatím nepodařilo realizovat výstavbu ordinace praktické lékařky ve víceúčelovém objektu, kde po výsledku výběrového řízení došlo k úpravě projektové dokumentace a k nové soutěži na zhotovitele z důvodu snížení nákladů na výstavbu. Z důvodu nižšího vymožení dlužného nájemného od neplatičů a nutnosti opakovat soutěž se nepodařilo realizovat výměnu oken na dalším panelovém domě v Desné I, který tak zařadíme do rozpočtu na rok Vedle investic se ale zastupitelstvu města podařilo aktualizovat strategické dokumenty: Strategický plán rozvoje města pro období , Plán bytového fondu města Desná. Město také pokračuje ve snaze většího zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů (rozšířením počtu členů v komisích, veřejným projednáním - strategie, úpravou jednacího řádu zastupitelstva, přiblížením besed i do ostatních míst města). Podařilo se zapojit veřejnost do jednotlivých kurzů, které město ve spolupráci s Českým červeným křížem, městskou policií, Libereckým krajem a dalšími pořádá. V uplynulém roce město opět věnovalo velkou pozornost přípravě a podání žádostí o fi nanční podporu na projekty, které vycházejí z aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Desná. Náš úspěch v získávání dotací se stává motivací i pro další - i větší - města. V letošním roce se nám podařilo získat dotace na 16 projektů. Mezi nejdůležitější patří zahájení II. etapy rekonstrukce ZŠ Desná (dotace 30,5 mil.kč); zpracování nového územního plánu (dotace 765 tis.kč); oprava hasičského vozu (dotace 500tis.Kč); projekty městské policie (dotace 200 tis.kč); bezbariérové úpravy budovy městského úřadu včetně přístavby, 2 výtahů a sociálního zařízení pro imobilní občany. Závěrem mi dovolte poděkovat členům zastupitelstva města, celému kolektivu městského úřadu za odvedenou práci v letošním roce a všem občanům, kteří nám pomáhají rozvíjet město, ve kterém žijeme. Marek Pieter Poděkování V nejtěžších chvílích poznáváme, kolik máme kolem sebe přátel a známých. Vám všem bychom chtěli srdečně poděkovat za účast na našem zármutku. Děkujeme za květinové dary, účast na posledním rozloučení a písemné projevy soustrasti. Helena Mlynková s rodinou Nedělní pohádka se vydařila V neděli 6. listopadu do Riedlovy vily zavítalo loutkové divadlo Na Židli z Turnova. Na padesát návštěvníků čekaly tři pohádky Otesánek, O pejskovi a kočičce a O koblížkovi. Ačkoliv jsou herci tohoto divadla amatéři a jejich věkový průměr byl hodně nízký, představení se opravdu povedlo a děti ho odměnily velkým potleskem. V prosinci se můžete těšit na vánoční pohádku Dva sněhuláci divadla Úsměv Praha. A pozor, tentokrát nehrajeme v neděli, ale v sobotu 3. prosince od 15 hodin. Desenské noviny 12/2011 3

4 Informace z radnice Představitelé města chtějí blíž k občanům V posledních týdnech a měsících se stále více dostávala na přetřes otázka, jak lépe umožnit občanům i návštěvníkům města sdělit tzv. z očí do očí své připomínky a podněty ke zlepšení práce svých volených zástupců i městského úřadu jako celku. Za tímto účelem byl zřízen institut Besedy s občany, která se konala před samotným zasedáním zastupitelstva města v Riedlově vile. Tedy zpravidla jedenkrát za měsíc absolvovali pan starosta společně s vedoucími pracovníky úřadu a několika zastupiteli tradiční besedu, na které si vyslechli připomínky a náměty několika občanů, povětšinou žijících v centru města. Přijetím nového jednacího řádu zastupitelstva bylo umožněno občanům vyjádřit své konkrétní připomínky k jednotlivým bodům programu jednání v samotném průběhu veřejného jednání, případně své podněty prezentovat v bodě, různé. Této možnosti již mnozí spoluobčané využili. Určitou izolaci obyvatel ze vzdálenějších částí města nebo i těch, pro které byl problém se do Riedlovy vily v podvečerních hodinách dostavit, pan starosta řešil nahodilými setkáními s občany, zpravidla při příležitosti nějakých kulturních akcí nebo přímo na pozvání té či oné organizace (hasiči, spolky apod.). Na posledním zasedání zastupitelstva města byl diskutován návrh, dle kterého by se jednotlivé besedy přesunuly do různých částí města např. do Desné I, Pustin, Desné III či Černé Říčky. Takovýmto besedám, konaným mimo termín zasedání zastupitelstva, by mohl být věnován i delší časový prostor a část Shořel dům v centru města V neděli navečer (16.10.) začal hořet nechvalně známý dům ve Větrné ulici v centru města. U požáru zasahovalo několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že panovala obava z možnosti, že v domě někdo přebývá, byli na místě připravění i zdravotní záchranáři. Po několikahodinové likvidaci požáru a po následné prohlídce domu se naštěstí tato obava nepotvrdila. Dům, který hořel, je již dlouhá léta trnem v oku všech sousedů, zvláště pak obyvatel přilehlých panelových domů. Po většinu roku bývá sice prázdný, ale to přesto nezabránilo jeho příležitostným obyvatelům vytvořit kolem domu do- projednávaných záležitostí by mohla být zaměřena na lokalitu, která je daným obyvatelům bližší a nejvíce je zasahuje. Pan starosta společně se svými spolupracovníky by tak získali větší možnost prezentovat záměry města jako celku nebo i dané konkrétní lokality a od občanů si přímo na místě vyslechnout připomínky a podněty k předkládaným záležitostem. Samozřejmě, že informace o konání besedy by byla řádným způsobem a včas oznámena tak, aby se jí mohlo zúčastnit co možná nejvíce obyvatel daného katastru města, ale zároveň ji mohli navštívit i ostatní zájemci. Stejně tak bychom vás pravidelně informovali o již konaných besedách a jejich závěrech. Věříme, že tato nová forma dialogu mezi občany a vedením města napomůže zlepšit život v našem krásném městě. Beseda s občany V rámci nového projektu Besedy s občany (viz článek výše Představitelé města chtějí blíže k občanům) proběhne první z nich. Na základě dohody s panem Tomášem Fleknou se bude konat v pátek 9. prosince 2011 od 17 hodin v klubovně hasičské zbrojnice na Pustinách. Zveme občany této části Desné, ale i ostatní, kteří se chtějí zúčastnit. Podobné besedy proběhnou postupně i v ostatních částech města. Jinak samozřejmě trvá možnost dostavit se na zasedání zastupitelstva a tam svoje požadavky přednést. MěÚ konalou skládku komunálního odpadu. Její průběžná likvidace zaměstnává pracovníky místního úřadu již řadu let. Znamená to tedy: Zastupitelstvo města besedy s občany neruší, ale přesouvá je i do jiných lokalit našeho města. Besedy nebudou muset být ukončeny z důvodu zasedání ZM, ale může být vyčleněn i delší časový prostor pro dokončení tématu. Besedy budou lépe dostupné pro občany bez možnosti dopravy či se zhoršenou pohyblivostí. Začátek besed bude posunut na 17:00, aby byly dostupnější i dojíždějícím občanům ze zaměstnání. Do programu zastupitelstva města byl od srpna nově zařazen bod různé, který je již také využíván pro případné podněty od občanů. Zastupitelstvo města v květnu změnilo jednací řád tak, aby mohl každý občan jednodušeji vystoupit k projednávaným bodům přímo na jeho zasedání. Občané mohou dál své připomínky a podněty řešit s pracovníky MěÚ, starostou a členy zastupitelstva. Stav nezaměstnanosti v Desné za měsíc říjen Počet nezaměstnaných v Desné za měsíc říjen 2011 klesl o 13 uchazečů na 182 osob tj. 9,7 %. Ve městě v současné době úřad práce registruje 1 nabídku na pracovní místo. V rámci Mikroregionu Tanvaldsko patří dlouhodobě Desná k městům s nejnižší nezaměstnaností. Současná průměrná nezaměstnanost na Tanvaldsku je 11,4 % (Tanvald 11,5 %, Smržovka 12,7 %, Velké Hamry 12,7 %, Kořenov 11,2 % ). Město se snaží ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou pomoci několika lidem bez zaměstnání prostřednictvím dotovaných veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 4 Desenské noviny 12/2011

5 Informace z radnice Město vyvěsilo Vlajku za nový RUD Město Desná chtělo spolu s dalšími městy vyvěšením Vlajky za nový RUD dne 1. listopadu 2011 připomenout nenaplněné sdělení předsedy vlády Petra Nečase vyslovené za přítomnosti mnoha set starostů dne 21. září 2011 v Praze, že do konce měsíce října vláda projedná a schválí novelu zákona o RUD s maximálně trojnásobným parametrem podílu mezi Prahou a nejmenší obcí. Starosta města již dříve k podpoře novely rozpočtového určení daní (RUD) odeslal premiérovi spolu s ostatními starosty Klíčový dopis s žádostí o podporu návrhu zákona o změně rozpočtového určení daní, kterým chce Ministerstvo financí ČR posílit příjmy malých obcí a měst. Pro rozpočet našeho města by se mělo jednat o navýšení cca. 8 milionů ročně. Vnímám to jako šanci pro český venkov, šanci pro obyvatele naprosté většiny obcí a měst na spravedlivější systém fi nancování samospráv. Co zanmená zkratka RUD? RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém fi nancování všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%. O které daně se jedná? Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby (dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob. Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce? Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na živnostenský list) se sídlem na území obce, velikost katastru obce. A koefi cienty dle velikosti obce. Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku? Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní, a tím i příjmy obcí vyšší, a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají. Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích? Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší. Jaký je rozdíl mezi nejchudšími obcemi a Prahou? Rozdíl je 4,5násobek. Nejchudší obce dostávají v průměru Kč na 1 obyvatele, Praha Kč. Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný. Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravené Ministerstvem financí ČR. O co v ní jde? Má snížit diskriminační rozdíl ve fi nancování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na 3 násobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN). Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům? Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 až Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst. Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD? 7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vždy rozdělovány transparentně, 1,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva školství a 5 mld. Kč se vezme z rozpočtu 4 největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům? Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem. Např. na 1 Plzeňana je v současné době dvakrát více peněz než na 1 občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně obě města jsou statutární a plní stejné funkce a povinnosti. Nebude to pro tato města složité? Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát víc než ostatní obce. Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde? Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty také financují výstavbu místních komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na venkově, používá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde mají také většinou i sídlo své fi rmy. Praha pak za ně dostává Kč/1 obyv. včetně 30 % jejich daňové povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci systému RUD ani korunu. Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD? Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve fi nancování měst a obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky, školy, nové chodníky, místa pro volný čas. Mimo čtyři největší města žije 80 % obyvatel naší republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov a jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona už je na čase! Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) byl v červenci předložen do meziresortního připomínkového řízení, nyní se vypořádávají připomínky. Účinnost se předpokládá od 1.ledna V souladu s programovým prohlášením vlády se má snížit podíl daňových příjmů ze sdílených daní na jednoho obyvatele u nejbohatšího města (Prahy) k daňovým příjmům nejchudších obcí (v pásmu ) asi na 3, reps. trojnásobek. Obrázek Jana Salaby ze 2. A Desenské noviny 12/2011 5

6 Občané se ptají... Tentokrát se ptá... ing. Zdeněk Joukl Počínaje tímto číslem zavádíme novou rubriku. Zda tento nápad bude možné realizovat, záleží jen na vás. Už z názvu je patrné, že chceme dát prostor všem, kterým na našem městě záleží a chtějí mu pomoci. Chceme shromažďovat dotazy, připomínky, nápady našich spoluobčanů a pokusit se zajistit odpovědi u kompetentních činitelů. Své připomínky či dotazy zasílejte prosím na naši mailovou adresu (desenske.noviny seznam cz.). Mohou být směrovány na starostu města, radní, zastupitele či předsedy jednotlivých komisí. Pokud nám budou do redakce chodit vaše příspěvky, rádi je předáme příslušným činitelům. Budete-li chtít odpověď v nejbližším čísle DN, je třeba dodat materiál alespoň 5 dnůpřed uzávěrkou. Odpovídat bude konkrétní osoba, proto se nebudeme zabývat anonymními dotazy. Naši rubriku zahajuje pan Ing Joukl, který své připomínky adresoval na starostu města Marka Pietera. 1. Kdy bude provedena zámková dlažba u zbývajících chodníků v Desné (např. podél hlavní silnice, na sídlišti Desná střed, u školy), které jsou v majetku města? Chodníky jsou ve špatném stavu. Město Desná dlouhodobě řeší a realizuje akce zaměřené na úpravu dopravní infrastruktury s omezenou schopností pohybu a orientace. Můžeme vyjmenovat např. realizaci směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám levostranného chodníku podél silnice I/10, bezbariérové chodníky na pravé straně od křižovatky po viadukt včetně přechodů III.generace pro chodce, nového veřejného osvětlení, bezbariérových vstupů do domu s pečovatelskou službou, k zubaři, na MěÚ. Ostatně další nové aktivity jsou obsažené ve Strategickém plánu rozvoje města Desná. Před samotnou realizací ale město musí vyhotovit projektovou dokumentaci s majetkoprávním vypořádáním (některé úseky na pravé straně jsou v soukromém vlastnictví) v souladu s podmínkami pohybu osob a hledat vhodný dotační zdroj na jeho spolufi nancování. V současné době jsou připraveny projekty: prodloužení chodníku od křižovatky směrem do Desné I ke kinu a revitalizace Krátké a Poštovní ulice s ohledem na bezpečnost, na navýšení parkovacích míst a různých zón. Termín realizace vždy vychází z dotačního titulu a smlouvy o dotaci, kterou je možnou získat na základě splnění všech podmínek výzvy a lepším bodovým ohodnocením oproti ostatním projektům. Z tohoto pohledu bohužel nemůžu říci přesný termín realizace v jednotlivých lokalitách, ale budeme Vás i nadále informovat. Chodník podél silnice I/10 je v celém úseku po jedné straně v zámkové dlažbě a před případnou realizací např. chodníku od křižovatky směrem ke Quatru je potřeba mít vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům pod stavbou. Chodník u základní školy je zahrnut do projektu celkové rekonstrukce ZŠ Desná a bude realizován v konečné etapě její rekonstrukce tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení přesunem materiálu apod. Chodník na sídlišti je zahrnut do výše zmíněného projektu revitalizace Poštovní a Krátké ulice. 2. Kdy bude opravena spodní část fasády na radnici? Dělá ostudu městu. Budova městského úřadu je prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku a město si je vědomo jejího stavu. Proto byl již dříve odborníky památkové péče posouzen stav objektu a vyhotoven rozbor, posouzení a návrh na řešení. V minulosti byl úspěšně vyřešen havarijní stav střechy, provedena přístavba bezbariérového vstupu a domnívám se, že i okna a fasáda se dočkají celkové opravy. Město na základě výsledku energetického auditu posoudí, zdali např. na výměnu oken nebude moci zažádat o dotaci z OPŽP na snížení energetických úspor, a samozřejmostí je opaětovné podání žádostí na Ministerstvo kultury a Liberecký kraj. 3. Proč není stále řešeno překročení limitů NOx a pravděpodobně i jemného prachu podél hlavní silnice? Tyto škodliviny se projevují negativně na zdraví občanů a zkracují jim délku života. Každá dopravní stavba s sebou nese i negativní vliv hluku, emisí, prachu město proto pravidelně provádí sběr prachu a pevných částí sběracím vozidlem, provádí zametaní chodníků pomocí lidí na VPP a VS a připravilo projekt Revitalizace parkových ploch v Desné, který řeší i výsadbu izolační zeleně. K ochraně ovzduší vznikla koncepce pro Mikroregion Tanvaldsko, která je postupně naplňována např. omezením topenišť na tuhá paliva (dřívější plynofi kace), snižování jedovatých látek instalací nových fi ltračních zařízení v průmyslových provozech nebo i např. výměnou oken proti hluku a zlepšenín povrchu vozovky. Řešení těchto negativních opatření z vytížené přepravy na silnici I/10 řeší přeložka této komunikace, která je zanesena již několik let v územním plánu města Desná. Zdraví je ostatně i jednou z kapitol Strategického plánu rozvoje města. Upozornění redakce: Dotazy ponecháváme v původním znění, korigujeme pouze případné pravopisné chyby. Došlo do redakce: Voda je dar Jakmile začne jarní tání, nasedáme na bicykl a odjíždíme k potomkům Vikingů, nebo opačným směrem do bývalého SSSR, či zemí vyznávajících islám. Letos mě na tureckém černomořském pobřeží zaujaly jednoduché posilovací stroje. To by v Desné mohli také zbudovat, vzpomínám na Česko. A ejhle! Podzimní vítr mě odvál zpět domů a nestačím se divit. Nutno dodat, že lehké mučicí nástroje byly nepříliš sportovně založenými Turky hojně využívány. Ale co mně v Desné ke spokojenosti chybí, je pítko. Abych město v roli turisty prohlásila za příjemné, nesmí chybět voda. ČEŠME, neboli pítko, se na jihu vyskytuje na každém kroku. V poušti není problém si u kteréhokoli domku (je-li nějaký) o vodu požádat a zpravidla následuje i pozvání na čaj a pohoštění. Jenže poproste třeba právě v Desné u paneláku o vodu!? V české klasické vesnici je to celkem bez problémů, téměř v každé obci najdeme pumpu obecní studnu. Desnou navštíví ročně mnoho turistů a určitě by bylo příjemné sejít z kopců a při čekání na bus či vlak se v parku občerstvit pitnou vodou! Voda je dar a měla by být k dispozici každému poutníkovi. Petra Jedličková 6 Desenské noviny 12/2011

7 Došlo do redakce Opět jedna nesmyslná změna přednosti v jízdě Když jsem přemýšlel, jak nazvat tento článek a neurazit přitom autora onoho geniálního nápadu, draly se mi na mysl různé vulgární výrazy na naše zvolené zástupce, ale ti jsou v tomto případě pravděpodobně nevinní. Našel jsem si na webových stránkách usnesení rady města i zastupitelstva města, a nikde jsem schválení změny v dopravním režimu na křižovatce pod fínskými nenašel. Ale musím to vzít od začátku, aby se v této šlamastyce vyznali i ti, kteří Finské domky navštěvují sporadicky a často jen jako pěší na nedělní procházce. Do fi ňáku jsme se stěhovali už asi před třiatřiceti lety a patřím k celoročním motoristům, kteří tuto místní komunikaci používají denně. Za tu dobu se přednost v jízdě na křižovatce ulic od kostela z Desné I za Sklář a z fi ňáků kolem hřbitova k Centrálu řešila mnohokrát. Naposledy tak před pěti- šesti lety spolu s návrhem zjednosměrnit tři ze čtyř komunikací do této lokality. Tehdy jsme se aspoň sešli v místním kině a všechna pro a proti si vyříkali z očí do očí a výsledkem bylo, že změna by pro někoho byla sice milá, ale protože často skoro půl roku (od listopadu do dubna) lze čekat, že tady u nás napadne sníh, který je určujícím elementem pro provoz na této křižovatce, značení a provoz zůstalo nezměněno.přibylo jen to, že cesta za Sklář získala vyhýbací místečka. O to větší překvapení mne čekalo , když jsem se vracel navečer domů, a v kopci stojí dodávka polepená reklamou a opodál na žebříku montér instalující novou dopravní značku. Říkal jsem si, proč teď už skoro za tmy? A proč nové značky, když ty staré vypadaly ještě k světu. Posléze jsem ale zjisti přesný důvod. Z fi ňáků ke kostelu do Desné I už není hlavní, ale ta vede ke hřbitovu, a co víc? I léta letoucí jednosměrka od hřbitova dostala zbrusu novou značku hlavní silnice z původně protisměrného směru. Tato úprava je výhodná pro toho, kdo bydlí na hřbitově( nebo u něj), ale i pro ně přinese za sněhu značné komplikace. Tak za prvé : naprosto není vidět skrz plot u Wánerových, zdali někdo nejede právě onou bývalou jednosměrkou směrem ke křižovatce, a stejně tak přes sněhové bariery i z fi nských. Za druhé: na sněhu před křižovatkou zastavit, znamená zablokovat všechnu dopravu od Desné I. Je to prostě stoupání, které ani zimní kola nezvládnou. Tak tedy zastavit a nasazovat řetězy. Na to jsme už řadu zim zvyklí a tuhle operaci provádí výhradně zimní návštěvníci a majitelé chat a chalup, kteří už většinou vědí, co je čeká. K nim ovšem touto úpravou přibudou všichni, kteří autem jezdí každý den do práce a vracejí se buď na fi ňáky nebo ke hřbitovu a přijedou z Desné I od kostela, neboť dole u Centrálu snad proboha nenapadne někoho zákaz vjezdu zrušit. Konec konců velmi často je umění zastavit právě z kopečka od kostela za sněhu a ledu a dát přednost na hlavní silnici u hospody. V současnosti jsem svědkem častých změn k horšímu v mnohém kolem nás, ale na druhé straně : pokud si to necháváme líbit, patří nám to. A může být hůř. Tento svůj názor jsem sdělil i sousedům na fi ňákách, kteří se s ním ztotožňují, a jsou mezi nimi i profesionální řidiči. Konec konců mě by se tento problém nemusel až tak týkat. Řadu let jezdím v zimě se čtyřkolkou, ale ucpaná cesta těmi, kteří nepředpokládají, že ve Finsku sněží, mě straší , Hloušek Jiří Poděkování za výstavu aneb 95 let poté Dovolte mi, abych alespoň touto cestou poděkoval Bc. Tereze Kahánkové s celým kolektivem Riedlovy vily za zdařilou výstavu připomínající desenskou katastrofu tedy protržení tehdy nově postavené přehrady na Bílé Desné Svým vstřícným postojem a uspíšením vyvěšení materiálů výstavy nám v době našeho putování a zevrubnějšího poznávání Jizerských hor při našem zájezdu pomohla dokreslit představu o události, která bude vzpomínána ještě po staletích. Vždyť tato katastrofa byla mementem nejen pro všechny další stavěné přehrady tohoto typu v Československu, ale brali si z toho ponaučení i stavitelé v zahraničí! Naše poznávání nelze začít jinak, než přímo v prostoru této kulturní památky, vyhlášené Ministerstvem kultury 1996 v katastrálním území Albrechtice. Na člověka hluboce zapůsobí torzo přehrady se zbytky věže šoupátkové komory uprostřed divukrásné jizerské přírody- němý svědek dávné katastrofy. Ještě více pak získá pro představu síly vodního živlu, když stane u dovaleného kamene v sousedství starobylého mostu. Kámen se stal r pomníkem všem 62 obětem rozvodněné řeky a byl slavnostně odhalen za účasti místních spolků a mnoha občanů. Pak naše kroky směřovaly na výšinu místního hřbitova, kde jsme se mohli v tichosti poklonit u společného hrobu hned 24 obětem velké vody. Mozaika poznání se uzavřela krásnou přednáškou paní Slámové v Riedlově vile, kdy jsme byli obklopeni výše zmiňovanou zajímavou výstavou k této události. Konečně jsme si tak mohli doplnit informace ve všech souvislostech o této naší největší katastrofě na vodním díle. Myslím však, že by si oběti zasloužily důstojnější popisku (informační tabuli) na místním hřbitově u vstupu- bylo totiž pro nás, jako cizí, dosti obtížné najít na neznámém místě i onen společný hrob. Nehovoříc už o dalších 38 obětech, pochovaných zřejmě v rodinných hrobech. Snad je to možná inspirace pro blížící se významné stoleté výročí události. Vilém Urbánek, Česká televize Desenské noviny 12/2011 7

8 Došlo do redakce Adventní přání Městečko Desná patří nepochybně do Mikroregionu Tanvaldsko. Česky by lépe znělo: Kulturní oblast tanvaldska. Každá z obcí má mnoho zajímavých míst, spojených s vývojem osídlení a průmyslu, kulturních památek, turistických a sportovních možností a neotřele krásnou přírodu. V celé té spádové oblasti při trase do Jizerek a Krkonoš, ještě než vystoupáte do Kořenova, najdete šedivou budovu zvanou kdysi honosně Hotel Sklář. V téhle budově v blízkosti benzinové pumpy je divadelní sál s jevištěm, které nabízelo už před 2. světovou válkou kulturu mluveného slova a hudby. Sál s jevištěm měl v této oblasti jen Jablonec a Železný Brod a na horách pak Vysoké n.j. s velkou tradicí přehlídek divadelních amatérských souborů. Byla by neodpustitelná škoda zapomenout na toto dědictví. Jablonecké divadlo, odkaz období secese bylo v nedávné době z prostředků státu a města vkusně opraveno a v Železném Brodě divadelní sál určitě díky místním patriotům zmodernizovali. Šedivý dům, s pamětí dob slávy skláren a pěkným sálem s jevištěm, převzalo v období privatizace do své správy město Desná. V období ekonomické krize se to jeví jako danajský dar. Několik nadšenců nestačí. Dnes už nejde ani kuličky hrát bez sponzorů, nebo jak se kdysi říkávalo, bez mecenášů. Obě slova jsou cizího původu, zrovna tak, jak to zná naše současnost. Starý, nemocný a zanedbaný člověk nemá mnoho šancí přežít, odejde a vše zakryje zapomnění. Horší je to se starou budovou. Její přítomnost je naším křivým zrcadlem, denně nám bude připomínat to, co jsme zanedbali. Nepomohou výmluvy na peníze, výmluvy na systémy a veškeré objektivní potíže. Protože jednou děti dětí se budou ptát, jak se dělala kultura, jak to bylo bez obrazovek a bez předsudků a mluvčích jediné, správné centrální kultury. Staromilci založí zažloutlý obrázek kdysi pyšné budovy, postavené pro užitek a kulturu jednoho malebného údolí. Bude jako jeden z barevných korálků zpřetrhané šňůrky náhrdelníku lidské práce a touhy životaschopného území. Území sklářů, textilních dělníků, keramiků, bude jen skanzenem, ve kterém lidé zapomněli koleje, komíny a podivné budovy a chuť něco tvořit. Právě v zájmu tohoto regionu neboli územního celku by mělo být nabídnout něco z toho, co lidé vždy potřebovali, a potřebovat vždy budou. Je to přístup ke všem formám kultury a její dostupnost. Pro jedince sen, pro uvážlivý celek realita. Až opadnou, zestárnou a zešediví mega koncerty, mega akce a mega kina, budou se lidé vracet k domácím divadlům, k samizdatu nebo k výstavám v bytech a na půdách. Opuštěné továrny již dnes využívají umělci a akceschopní organizátoři nevšedních zážitků k produkci nových forem a druhů zábavy. Všichni k tomu potřebují v našich klimatických podmínkách střechu nad hlavou. V Mikroregionu Tanvaldsko takový dům stojí, čeká jen na nápady, na nové nadšence, na sílu lidské soudržnosti a na smysl sebezáchovy všech, kteří tu žijí, chtějí smysluplně žít a to všechno zachovat pro budoucí generace, které se tu díky okolní přírodní kráse udrží. Dnešní politici to nazývají udržitelným rozvojem.ten netvoří jen a jen rozvoj průmyslu a obchodu. Vždyť i krása je velmi dobrý obchod. Dobrá rozhodnutí a následné činy nemohou být nikdy zapomenuty. Jen nečinnost bude jednou potrestána. Divadelní sál, důstojný pro význam oblasti, najde v mikroregionu nejen hmotné zajištění. Najít peníze pro celou oblast se odrazí ve spokojenosti lidí. PS: Protože se blíží doba adventu a přání, posílám Vám, lidem dobré vůle a všem odpovědným činitelům, tohle čisté a skromné přání, jako jsme to vždy činívali, když jsme věřili, že splnitelné má být vyslyšeno a splněno. Vám všem zdraví a pevnou víru, že tahle přání mají kouzelnou moc a dojdou naplnění ZPV Obrázek Martina Zemana z 5. B Zrušení besed s občany NENÍ krokem dopředu Už dva rok y dobrovolně chodím na všechna zasedání zastupitelstva města. Pravidelně byly před zastupitelstvem pořádány besedy s občany. Ne, že by to zajímalo nějak moc lidí, ale vždycky někdo přišel. Poslední dobou začali přicházet další, dosud neznámí lidé. Tyto besedy totiž slouží jako zpětná vazba od občanů směrem k politikům a úředníkům. Můžeme jim svobodně říct, co se nám líbí a co nelíbí, co se povedlo a co dělají špatně. Je to jedna z posledních možností, jak se to dá udělat, jak můžeme vývoj v našem městě ovlivnit, jak můžeme dohlédnout na správné využití našich společných peněz. Protože besedy začínaly v 16 hodin, kdy mnozí z nás ještě pracují, žádal jsem o posunutí termínu o hodinu později, což by znamenalo i posunutí zastupitelstva, kam by se rovněž mohlo dostavit více lidí. Nikdo na to nereagoval. Navíc někteří zastupitelé, kteří na besedu přijdou včas, nemají odvahu nebo chuť jít dovnitř a s občany diskutovat, čekají v předsálí. Je to z mého pohledu smutný obrázek zastupitelské demokracie, když lidé, kteří se nechali námi zvolit (a zaplatit) do vedení města, nejeví o svoje voliče zájem nebo nechtějí slyšet kritiku. Dalším krokem bylo na posledním zastupitelstvu úplné zrušení těchto besed. Budou snad nahrazeny několika setkáními s občany v okrajových částech Desné, prý to bude lidem blíž. Opak je pravdou, pro většinu to bude dál, protože nejblíž je to pro všechny do centra. Z osmi setkání zbydou možná čtyři, zájem lidí o veřejné dění opět poklesne. Je to snad záměr? Může být někdo rád, když se o jeho činnost okolí nezajímá? Nebo jsme tak naivní a myslíme si, že jsme volili dobře a že zpětná kontrola není potřebná? Jsme přesvědčeni, že v Desné vše klape, tak jak má? Neletí nám tady náhodou peníze z našich daní přímo před očima komínem? Nebo snad věříme, že za totální úpadek a zadluženost této země mohou jen ti úplně nahoře? V době, kdy mnohá města podnikají kroky k otevřenosti samosprávy, která prokazatelně pomáhá větší kontrole zdola, naše město jde opačným směrem. Zpátky do tmy. Petr Medřický Váš soused člen kulturní komise města, zakladatel informačního portálu Naše Desná na Facebooku, předseda občanského sdružení SOS Souš, spolupracovník několika protikorupčních organizací 8 Desenské noviny 12/2011

9 Okénko zajímavostí Symboly Vánoc Prosinec je určitě měsícem, kterému dominují nejkrásnější svátky roku Vánoce. S nimi je spojena celá řada symbolů. Na začátku adventu většina z nás přichystá adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které postupně během adventních nedělí dohoří. K této době patří i stavění betlémů nebo jesliček. K vánočním svátkům se váže také řada pověr. A neodmyslitelnou součástí Vánoc je ozdobený vánoční stromeček. Dnes si bez něj neumíme Vánoce představit, ale tradice zdobení vánočního stromku u nás není příliš stará. První zmínka o vánočním stromku ozdobeném ovocem, sladkostmi a papírovými květinami pochází sice z roku 1570, ale k nám se tento zvyk dostal až mnohem později na začátku 19. století. Za prvním vánočním stromečkem musíme do Brém, kde právě ve zmiňovaném roce 1570 stál podle záznamů tamní kroniky v cechovní budově, kam byly pozvány děti řemeslníků. Odtud se tento zvyk postupně šířil po Německu, v roce 1816 se pak objevuje i ve Vídni. V Praze ho poprvé jako překvapení pro své hosty vystrojil v roce 1812 režisér Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Pocházel totiž z Bavorska a odtud tento zvyk znal. Postupně se pak stromeček objevuje v sídlech šlechty. Nový zvyk se u násm prosazoval jen zvolna, až ve čtyřicátých letech 19. století, kdy se rozšířil i do měšťanských rodin. V roce 1843 již Pražské noviny psaly o nakupování stromků na Vánoce jako o běžné věci. Na vánočních trzích se začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo tenkých prkének, ale nebyl o ně velký zájem. Větší byl o živé stromky. Zpočátku se stromečky nezdobily, zavěšovaly se nad štědrovečerní stůl špičkou dolů. Postupně se rozšiřovalo zdobení perníkem, sladkým pečivem, ovocem, ořechy, ale i slámovými ozdobami a stužkami. Z roku 1860 pochází první zmínka o rozsvícení stromku lojovými svíčkami. Tento obyčej není ani lidový, ani slovanský, přesto u nás zcela zdomácněl, protože přináší slavnostní náladu, pohodu, klid. Kouzlo je i v jeho jedinečnosti, vždyť zářící stromeček můžeme mít opravdu pouze jednou v roce. DNy Svátečně háčkovaný čas Letošní advent přišel skutečně brzy. První adventní svíčka začala na adventním věnci hořet už v neděli 27. listopadu, Štědrý den tentokrát oslavíme v sobotu. Právě dnes, 1. prosince, začíná v Riedlově vile jedinečná vánoční výstava s názvem Svátečně háčkovaný čas. Na začátku vánočního shonu tak mají všichni návštěvníci možnost na chvíli se zastavit, svátečně se naladit a nechat se inspirovat vánočními dekoracemi vytvořenými místními šikulkami. Všechny dekorace je možno v Riedlově vile přímo zakoupit a obléci tak letošní vánoční stromek do nového kabátu. Své háčkované výrobky zde představí paní Eva Komló a paní Magdalena Legindiová. Tradiční vánoční dřevěné ozdoby přiveze fi rma DETOA Albrechtice s.r.o., ty skleněné z foukaného skla fi rma Dekor Special pánů Jaroslava Bryndy a Petra Šikoly a broušené křišťálové fi rma Lusia paní Ilony Ackermanové. Sváteční atmosféru doplní adventní dekorace paní Romany Balatkové a domácí perníčky paní Julie Vošvrdové. Určitě se bude na co dívat a co ochutnat. Nestihnete-li čtvrteční vernisáž, vánoční zátiší bude v Riedlově vile k vidění až do 22. prosince. Desenské noviny 12/2011 9

10 Pozvánka do školy 10 Desenské noviny 12/2011

11 Ze sportu Nejlepší sportovci Desné 2010/2011 Přinášíme výsledky ankety, ve které jste svými hlasy rozhodli, nebo rozhodnout mohli, o tom, kdo si zaslouží nejvyšší ocenění. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni na Společenském plese města Desná 26. listopadu. Kategorie do 16 let BLAŽKOVÁ Barbora (roč. 1997) SKOKY NA LYŽÍCH JKL Desná 3. v seriálu MČR, 28. na Evropském poháru žen v Oberwiesenthalu, členka reprezentačního družstva žen LAUER Markus (roč. 2000) SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ TJ Desná 5.v Poháru Libereckého a Středočeského kraje, 1. v Memoriálu J. Hippmanna, 1. v Superceně Rokytnice n.j., 2. v DYNASTAR Open Cup Harrachov LHOTSKÝ Karel (roč. 2001) KARATE KBU Karate Tanvald 1. v Klubových závodech 2010, 1. v Ledečském poháru, 1. na Mezinárodních závodech Itálie 2010, 1. na Mistrovství ČR mladší žáci NGUYEN Ohav (roč. 1995) FOTBAL TJ Desná jeden z největších talentů Jesenské kopané za poslední období, opora dorostu v Desné (KP Libereckého kraje) POSEJPALOVÁ Pavlína (roč. 1995) LEHKÁ ATLETIKA trojskok LIAZ Jablonec 2. na halovém MČR dorostenek Praha, 4. na MČR dorostenek Ostrava, 1. v Přeboru Libereckého kraje, 1. ve fi nále MČR družstev Kategorie nad 16 let 1. ZEMAN Martin (roč. 1993) SEVERSKÁ KOMBINACE JKL Desná 3. na MČR dorost starší Liberec, 49. na MS juniorů Estonsko, 15. na Deutschlandpokal Lauscha, 14. na Deutschlandpokal Lauscha, 47. na Světovém poháru v Liberci člen reprezentačního družstva ČR juniorů v SK 2. BARTOŠ David (roč. 1994) SKOKY NA LYŽÍCH JKL Desná 7.na MČR juniorů, 21. na EYOWF 2011 Liberec (nejúspěšnější závodník ČR ve skok člen reprezentačního družstva juniorů ČR 3. KOŘÍNEK Vratislav (roč. 1994) FOTBAL TJ Desná opora A mužstva Desné v KP Liberecka, ve výběru mládežnických kategorií FK Bauxit Jablonec Oceněni byli také vedoucí oddílu lehké atletiky a trenéři: Michková Dagmar od roku 1985 vede lehkoatletický oddíl a úspěšně trénuje své svěřence Galuszka Martin trenér lehké atletiky Dosahují s mladými atlety výborných výsledků na různých lehkoatletických soutěžích, někteří z nich se probojovali svými výkony až do reprezentace ČR. Na tomto místě bychom se chtěli zmínit o dalších nadějných sportovcích, kteří zatím nebodovali, ale jejichž talent je nesporný a v budoucnu o nich ještě uslyšíme. Kategorie do 16 let Koldovská Tereza a Pešatová Zdena (skoky na lyžích), Pešta David (severská kombinace) všichni z JKL Desná Mladonický Petr a Jeřábek Filip oddíl kopané Cermanová Lada, Galuszková Michaela a Vokálová Tereza atletický oddíl Kategorie nad 16 let Hollmann Miroslav a Žanta Pavel oddíl kopané Berlic Jan člen týmu KM Racing Rallye Dakar, mechanik a navigátor v kat. kamion Členové sportovní komise, ale i všichni ostatní příznivci sportu přejí našim nadějím dobré výsledky ve všech soutěžích. Děkujeme za dobrou reprezentaci desenského sportu. Učitelák 2011 Každoročně probíhá UČITELÁK turnaj v odbíjené, v němž soutěží družstva složená ze zaměstnanců škol v Jabloneckém okrese. Naše ZŠ je pravidelným účastníkem a podařilo se dosáhnout už mnoha slušných umístění. Letos ale konečně přišla bedna v podobě 3. místa. Gratulujeme a zároveň přejeme další postup ještě zbývají dva schůdky. Red Desenské noviny 12/

12 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Robin Cook: Agonie Jennifer Hernand e zová s tuduje čtvrtým ročníkem medicínu v Kalifornii a právě jí začíná rozhodující stáž na vysněné chirurgii. Jenomže v té chvíli umírá v Indii její babička. A není jediná. Zemřou ještě dva další lidé a začíná to vypadat, že se tu děje něco neblahého. Něco, na co Jennifer sama nestačí. Obrátí se proto na své přátele, soudní lékaře Laurie Montgomeryovou a Jacka Stapletona, a ti se vydají do Indie přijít záhadným úmrtím na kloub...? Robin Cook: Zákrok Newyorský soudní lékař Jack Stapleton se stal otcem. Onkologové bo - hužel u jeho syna odhalili neuroblastom, velmi nebezpečnou formu dětské rakoviny. Jack se snaží odreagovat prací a věnuje se otázkám alternativní medicíny. Ale brzy do jeho života zasáhnou jiné dramatické události. Jackův dávný přítel ze studií Shawn Daughtry, teď renomovaný archeolog a biblista, objeví v Káhiře starobylou rukopisnou knihu Ayaan Hirsi Ali: Rebelka Autorka ve své autobiografii líčí své dramatické životní osudy od dětství v totalitním Somálsku, přes dospívání, pobyt v Saúdské Arábii, tamější diskriminaci ze strany bílých muslimů, nucenou rituální obřízku provedenou proti vůli rodičů, stěhování do Etiopie, poté do Keni, dohodnutý sňatek, a její následný útěk do Nizozemska. Zde po nelehkých začátcích získala občanství, vystudovala a nastoupila politickou kariéru. Zažila velké propady, zklamání, strach i utrpení, ale díky své nezlomnosti a inteligenci se pokaždé dokázala znovu postavit na nohy. Aida Brumovská: Krájení snů Po týdnu sólové dovolené na Kypru vnímá hlavní hrdinka románu novýma očima svůj život. Vidí jen hrubého manžela, nesnesitelnou t c hy ni, s t aro s t i o živnost i rodinu - a zbytky lásky, která bývala veliká. A ještě dospívající dceru, pouto, jež Lídě nedovolí odejít. Příběh současné ženy nabízí nevšední čtenářský prožitek - intimní zpověď o hledání a nalézání, které mnoho žen tak dobře zná a muži málokdy vidí. Alena Jakoubková: Dopadlo to špatně vzali se Příběh tří šťastně vdaných a jedné čerstvě rozvedené kamarádky (dohromady mají devět dětí a desáté je na cestě), vypráví o ženské soudržnosti, přátelství a samozřejmě? o lásce. Když Zuzanu opustí po patnácti letech manžel, zařekne se, že další chlap do jejího života nesmí. Její kamarádky na to mají ale jiný názor. Pod heslem:?s Jardou jsi to nevytrhla, takže si můžeš jedině polepšit,? jí sjednávají jedno rande naslepo za druhým... Alena Jakoubková: Dobrý manžel který nemlsá Měla se stát lékařkou - ale vzepřela se rodinné tradici, a přestože ji vykázali z domu, stala se herečkou. Luboš jí vstoupil do života náhodou, a kdyby nebylo matičky přírody, rychle by ho z něj zase vyšachovala. Jenže dítě na cestě... Adriena kývla na sňatek, i když tušila, že ji nic dobrého nečeká. Přesto se pár let po Adamovi narodila Louisa a trvalo léta, než Adriena našla sílu vyvzdorovat si návrat do práce. Pak už to šlo ráz na ráz. U rozvodu jí ale sklaplo za soudcovskou stolicí seděl Jarda, její dávná láska, muž, s nímž se rozešla, aby jí nestál v kariéře... Knihovna bude v týdnu od do uzavřena. Těšíme se na Vás v pondělí Philipp Vandenberg: Faraonka Mladá Hatšepsut, dcera Thutmose I., je nucena se ve svých čtrnácti letech provdat za nevlastního dvanáctiletého bratra Thutmose II., který je sice synem harémové dámy, avšak nejstarším dědicem trůnu. Po smrti nenáviděného bratra strhne moc na sebe, je korunována královnou, a stane se tak prvním ženským faraonem. Tím si však nadělá zavilé nepřátele mezi kněžími slunečního boha. Z boje o moc a vliv Hatšepsut neustále prchá ke své lásce, k všemi uctívanému vojevůdci a staviteli Senenmutovi Petra Hůlová: Strážci občanského dobra Hlavní postava nového románu vnímá předlistopadov ý svět jako sice nedokonalý, ale nejlepší ze všech možných světů, zatímco proměnu společnosti po roce 1989 vnímá jako dobu plnou tolika omylů, že cítí potřebu aktivně a třeba i násilím vnutit ostatním svou představu o společenském dobru... Vladimír Neff: Filosofický slovník pro samouky aneb Antigorgias Jak už název napovídá, jedná se o přehledný slovník základních fi lozofi c- kých pojmů a důležitých osobností z oblasti fi lozofi e. Autor se snaží o snadné pochopení složitých fi lozofi ckých výkladů, tudíž je kniha psána velmi čtivě. I když je kniha podávána jako objektivní, čtenář se neubrání chvilkovému pocitu autorovy subjektivity. 12 Desenské noviny 12/2011

13 Informace z knihovny Městská knihovna Desná pořádá ve středu 14. prosince 2011 od hodin HRAVÁ ČÍTÁRNA Hravá čítárna Ve středu 9. listopadu se sešlo 18 dětí v knihovně, tentokrát na halloweenské čítárně. Společně jsme si přečetli dvě kapitoly z knížky Kostlivení. Bylo to dost strašidelné čtení, ale to k Halloweenu přece patří. Chvíli jsme se báli, ale pak se děti pustily do práce. Každý si vyrobil svého pavouka a na závěr jsme si zahráli hru na upíry. Ta se všem moc líbila. Fotky z čítárny najdete na stránkách knihovny ve fotogalerii. Pro děti a mládež Jan Vladislav: O pasáčkovi a zámku na zlatých řetězech Tato pohádková knížka není ledajaká jejími hrdiny jsou výhradně páni kluci. A to nejenom skvostní princové či vysloužilí vojáci, ale především chudí, často osiřelí chlapci. Ti všichni jdou směle vstříc všemožným nástrahám a svou vytrvalostí, moudrostí a statečností překonat překážky a mnohá nebezpečí. Putování za krásou a štěstím vede po strastiplných cestičkách rozličných koutů světa neváhejte tedy, a vydejte se spolu s mládenci bez bázně a hany za dobrodružstvím. Jana Šrámková: Putování žabáka Filemona Když plyšový žabák Filemon jednoho dne objeví na svém těle přišitou ce - dulku se jménem továrny, kde ho vyrobili, netuší, jaké dobrodružství tím začíná. Spolu s kamarádkami, ovečkami Peřinkou a Bimbalkou, se vypraví Podkrkonoším na cestu plnou nástrah, na jejímž konci zjistí, že domov není tam, kde nás vyrobili, ale tam, kde nás má někdo rád. Tereza Říčanová: Noemova archa Obrazové album, které podle starodávného biblického příběhu a událostí na vlastním dvoře nakreslila Tereza Říčanová, nechává znovu ožít příběh o záchraně Noema a jeho rodiny. Ilustrace vyprávějí o časech před potopou, o andělu zvěstovateli, Noemově rodině, potopě, záchraně Archy a nové úmluvě mezi Bohem a lidmi. Autorka zvolila pro své vyprávění zcela osobní a jako vždy originální přístup. Ve velkém příběhu umí skvěle najít drobnosti, jež vyprávění dodávají autenticity a osobní síly. Například zvířata oslovuje k záchraně anděl, přičemž nezapomene ani na malé brouky v trávě, a lidé každému zvířeti jeho komůrku vysmolí, aby do ní nenatekla voda. Čtení, hraní, tvoření na vánoční téma pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily webk.cz tel.: , Zdeněk Joukl: Epigramy Pomluvy Někomu jdou pomluvy velmi lehce od huby podívá se do sklenky začne chrlit domněnky Nic dobrého nepoví úsměv má však medový Rozvážnost Kampak se poděla rozvážnost předků v hadry se oděla neměla svědků Závěť Co nechat po sobě? Stačí pár vět v té správné podobě nejlépe hned Desenské noviny 12/

14 Pozvánky, inzerce Katalog bižuterních a sklářských firem Jablonecké kulturní a informační centrum připravuje zbrusu nové, v pořadí již 7. vydání Katalogu bižuterních a sklářských firem (pro Jablonecko a Železnobrodsko). Využijte jedinečnou příležitost prezentace Vaší fi rmy. Bližší informace získáte v turistickém informačním centru v budově radnice v Jablonci nad Nisou, nebo na telefonním čísle , či Uzávěrka katalogu je 16. prosince. Adventní setkání Sdružení Artefaktum.CZ společně s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s., vás srdečně zvou na 8. ročník projektu Tvoříme duší Adventní setkání pro děti i dospělé setkání handicapovaných umělců jabloneckého regionu s výtvarníky, herci a hudebníky. Setkání se uskuteční v sobotu ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou. Slavnostní zahájení proběhne v sále spolkového domu v 10 h. Připraven je bohatý kulturní program a výstava výtvarných děl. Odpoledne od 14 hodin se uskuteční Adventní koncert v kostele Dr. Farského. Záštitu nad akcí přezvala senátorka Mgr. Soňa Paukrtová a starosta Jablonce Ing. Petr Beitl. Jste srdečně zváni! Kalendáře 2012 V Kulturním a informačním centru Riedlova vila jsou od konce listopadu nově k prodeji nástěnné a stolní kalendáře pro rok NOVĚ K PRODEJI V Kulturním a informačním centru Riedlova vila jsou od konce listopad nástěnné a stolní kalendáře pro rok Stolní kalendář BUKOVINY Stolní kalendář BUKOVINY nakladatelství BUK, prodejní cena 55 K Nakladatelství BUK, prodejní cena 55 Kč. Nástěnný kalendář ZAOSTŘENO NA JIZERKY 2012 Nástěnný kalendář ZAOSTŘENO NA JIZERKY Nadace p Jizerský hor, prodejní cena 300 Kč Nadace pro záchranu a obnovu Jizerský hor, prodejní cena 300 Kč Nástěnný kalendář KOCUM 2012, prodejní cena 120 Kč Jan Strakoš: Jizerka Zaostřeno na Jizerky 2012 Nástěnný kalendář KOCUM 2012 prodejní cena 120 Kč Nástěnný kalendář na rok 2012 s obrazy malíře Václava Kocuma. Třináct reprodukcí obrazů malíře z Jablonce nad Nisou s jizerskohorskými motivy. Exkluzivní kalendář vychází v omezeném nákladu 300 kusů. Obrázek Mikuláše Kranze ze 4. A 14 Desenské noviny 12/2011

15 Pozvánky Petr Petříček Nejslavnější spisovatel ve své ulici Petr Petříček může být právem hrdý na to, že smí používat titul nejslavnější spisovatel ve své ulici. Letos na podzim mu vyšla v pořadí již druhá kniha plná veselých i smutných historek ze života dvou mužů a jedné ženy. Jejich osudy se jednou náhodně střetnou a od té doby se neustále proplétají. Všichni aktéři si prošli v osobních i profesních životech zlomovými situacemi, jež je náležitě vykolejily a ve čtyřiceti začínají každý po svém dostávat své životy zase pod kontrolu. Jejich snahy vesele komentují podivní mozkoví skřítci, kteří čtenářům předvádějí, kdo ve skutečnosti rozhoduje o životních osudech hrdinů. Kniha O ženách, mužích a skřítcích v hlavě volně navazuje na autorovu prvotinu O ženách, mobilech a broucích v hlavě, vydanou v roce 2004 nakladatelstvím Motto. Knihu ilustroval Jiří Dostál, výtvarník, významný medailér a ředitel jablonecké uměleckoprůmyslové školy a vyšší odborné školy Petr Petříček se narodil v Jablonci nad Nisou, žije v Tanvaldě, pracuje jako technik ve fi rmě Preciosa-Ornela. Psaní je hobby, kterému se věnuje stejně rád jako dětem, vnoučatům, terenním motocyklům, cyklistice v tomto pořadí. V zimě velmi rád lyžuje a sníh si užívá i jako lyžařský instruktor. Naopak házení sněhu kolem domu ale mezi svá hobby nepočítá. První kniha vznikla jako spojení povídek ze šuplíku, její volné pokračování navazuje jen námětově. Externě píše recenze motocyklů do motomagazínů a webů. Beseda s autorem a čtení z nově vydané knihy hlavě proběhne v úterý 13. prosince od 18 hodin v Riedlově vile. Taneční věneček Slavnostním věnečkem v pátek 16. prosince budou ukončeny taneční kurzy pro mládež a dospělé pro sezónu Závěrečné defilé se díky vysokému počtu účastníků kurzu pro mládež přesouvá z Kulturního domu Sklář do Sportovní haly v Tanvaldě na Výšině. Během večera tak absolventi tanečního kurzu dostanou možnost předvést a za doprovodu živé hudby uplatnit získané taneční dovednosti. Zvaní jsou nejen všichni příbuzní, ale i široká veřejnost. Začátek věnečku je ve hodin. K tanci hraje Bohemia Universal Band. Cena vstupenky je 80 Kč. Předprodej bude zahájen v pondělí 5. prosince v Riedlově vile. NEPROMARNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI! PLNOU NÁDRŽ ZDARMA obdrží každý návštěvník, který se dostaví v sobotu 17. prosince 2011 v nebo v hodin do Riedlovy vily. Podmínkou vstupu na akci je špetka radostného očekávání a přehršle dobré vůle. Tankovat se bude pravá vánoční nálada od zaručeně českého výrobce Sboru dobrovolných muzikantů z Desné a okolí. Na vaši návštěvu se jako každý rok touto dobou těší celý tým čerpací stanice! Epigram 2011 Úspěch pana Zdeňka Joukla Územní sdružení syndikátu novinářů Vysočina vyhlásilo letos již podruhé soutěž EPIGRAM Soutěž je součástí oslav výročí Karla Havlíčka Borovského a poprvé se uskutečnila před pěti lety. Třináctičlenná porota posuzovala práce 95 autorů (celkem 850 prací), z nichž vybrala 26 úspěšných, kteří byli oceněni. V kategorii do 25 let to bylo 7 autorů, v kategorii do 55 let také 7 a v kategorii nad 55 let 12 autorů. Práce všech oceněných autorů celkem 270 příspěvků byly zahrnuty do sborníku Epigram Vyhlášení vítězů proběhlo 31. října v havlíčkobrodském sále Staré radnice a jedním z oceněných byl i pan Zdeněk Joukl. Blahopřejeme a uvádíme ukázku z jeho vítězných epigramů. Pan Joukl přislíbil věnovat sborník desenské knihovně, takže se zájemci budou moci seznámit se všemi oceněnými autory. Red Desenské noviny 12/

16 Inzerce ZŠaMŠDesnávászvena pobytovýsportovně-ozdravnýzájezdprovšechnyvěkovékategorie PojeďtesnámidoletoviskaPakoštane VilaRůženkavzdálena50m odpláže (2,3,4lůžkovépokojesesoc.zařízením) Termín: POZOR!!! Změna termínu: Stravování:polopenze Sportovnívyžitíprozájemce: aerobic,taebo,cvičenísoverbaly, posilovánínapláži,volejbal,fotbálek Cena: SAMOOBSLUŽNÁ od12let7000kč do12let6650kč PRÁDELNA ADÉLKA do12let6000kč (se2dospělýmiosobamina3.a4.lůžku) 0 2rokybeznárokunalůžko4200Kč Chcete si vyprat sami? Nebo se rozbila pračka? Cenazahrnuje:dopravu,7xubytováníspolopenzí, U nás si vyperete pojištěníprotiúpadkuck,pobytové i usušíte! Horská 583, Tanvald, poplatky,cvičitelka Po Pá: 9 15 hod. Kapacitajeomezena-přihlasteseconejdříve TEL.: PřihláškyjsoukdispozicivkancelářiředitelstvíZŠaMŠDesná. Telefon: , NAKUPUJME ČESKÉ VÝROBKY! - zmenšíme nezaměstnanost - snížíme znečištění ovzduší způsobené dopravou - snížíme schodek zahraničního obchodu - dostane se k nám méně jedů Nakupujme především u obchodníků, s trvalým bydliště v naší obci (část jejich daně z příjmu jde přímo do rozpočtu obce) České výrobky, které jsou označeny čárovým kódem, mají první tři číslice 859 Podrobnosti na Ve Zdravé mateřské škole Desná se od uvolnila 2 místa Dana Scheibová, ředitelka PENZION QUATTRO Krkonošská 122, Desná II Svatby, společenské akce, obědy, jídlo po celý den, discotéky, taneční večery, ubytování! Telefon: Krbová kamna Meland výkon až 9 kw, výhřevnost až 190 m 3, velké topeniště pro polena délky 35 cm, horní kouřovod 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm, snadná výměna bočnic z keramické dlažby pro soulad s každým interiérem LIBEREC Dřevěné ekobrikety 10 kg výhřevnost 19 MJ/ kg, popel pouze 0,5 %, 1 paleta = 96 balení NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Vysavač listí 2500 W, rychlost vzduchu 210 km/ hod., záchytný koš 45 l Benzinová pila výkon 3,1 PS, řezná lišta 46 cm, zdvihový objem 52 cm , ,- 10 kg 49,- od 1 palety: 45,- 745,- Stojanová lampa Viga 1x 60 W/ E 27, čtecí lampička 1x 40 W/ E 14, bez žárovek Klasická žárovka 60 W/ E 27, čirá 14,-/ 2 ks ks od 7,- Úsporná zářivka 11 W/ E 27 Přímotopný teplovzdušný ventilátor 2 stupně výkonu: 1000/ 2000 W, i pro studený vzduch S TERMOSTATEM 399,- 49,- 239,- ZVEME VÁS NA VÝPRODEJ VENKOVNÍCH ZAHRAD! Elektrický topný panel nízké pořizovací a provozní náklady, rozměr panelu: 60 x 60 x 1 cm, příkon 400 W 2.390,- Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. Liberec, Průmyslová zóna Sever, K Bauhausu 610 (u Globusu) tel.: Po Pá , So Ne Desna 190x137,5 BW.indd :00 16 Desenské noviny 12/2011

17 Pozvánky, inzerce Tip na vánoční dárek Kitl Životabudič Medicinální sirup Kitl Životabudič se vyrábí se z přírodních surovin - hroznové šťávy a 5 bylin na povzbuzení. Má vysoký obsah hroznového cukru a přírodního kofeinu z bylin. Je zdravou alternativou k energetickým nápojům, jedna láhev Životabudiče odpovídá 20 plechovkám. Užívá se po ránu nebo ve chvílích únavy, je možné jej ředit. Neobsahuje alkohol. Kitl Životabudič je k dostání ve vybraných prodejnách, jejich seznam naleznete na MDC Maják U Školky, č. p. 579, Tanvald Sobota 3. prosince od 16 do 18 hodin Mikulášská nadílka Vybírání podepsaných balíčků s nadílkou a zápis do Knihy hříchů od 15. hodin. Vstupné: 30 Kč za rodinu. Pátek 16. prosince od 16 do 18 hodin Vánoční besídka Pro děti bude připraven program včetně dílny. Vstupné: dobrovolné. Sobota 17. prosince od 14 hodin Vánoční nadílka pro zvířátka Sraz ve 14 hodin u MDC Maják Tanvald (s sebou krmení pro zvířátka). Sobota 10. prosince od 9 do 11 hodin Seminář rodinných konstalací Zveme Vás na úvodní přednášku semináře rodinných konstalací téma Vztahy rodiče-děti. Přihlášky zasílejte do 7. prosince na mobil: , platba předem 60 Kč. Kontaktní osoba: Anita Rusnáková, mobil: TÝDEN ČESKÉ HRAČKY Odpočiňte si od předvánočního shonu a přijďte si s dětmi vyrobit hračku do našich JIZERSKÉ HORY kreativních dílen. Inspiraci můžete nasbírat při 2011 exkurzi výrobou přihlášky a v našem a více muzeu. informací na Více informací získáte na našich stránkách nebo tel.: Otevřeno máme i mezi svátky! Těšíme se na Vaši návštěvu. Desenské noviny 12/ od předvánočního shonu a přijďte si s dětmi vyrobit hračku do našich kreativních dílen. Inspiraci írat při exkurzi výrobou a v našem muzeu. Více informací získáte na našich stránkách Otevřeno máme i mezi svátky!

18 Co se děje u sousedů Tanvald, Smržovka DDM Ulita Protifašistických bojovníků 336, Tanvald Od 1. do 15. prosince Městská knihovna v Tanvaldě Výstava dětských prací Výstava prací, ktré děti vyrobily ve výtvarných dílnách DDM v rámci projektu Návrat ke starým řemeslům. Kromě shlédnutí výstavy si zde můžete zakoupit i drobné dárečky či přáníčka za symbolickou cenu. Naše výrobky si můžete prohlédnout a případně zakoupit také na vánočních trzích v tanvaldském kině v pondělí 12. a v sobotu 17. prosince. Pátek 2. prosince Mikulášská nadílka v tanvaldských MŠ Úterý 6. a 13. prosince od 17 hodin Keramika pro dospělé 6. prosince modelování výrobků, 13. prosince glazování vypálených výrobků. Tento kurz je již plně obsazen, přijímáme přihlášky na další kurz, který proběhne 7. a 14. února Středa 7. prosince od hodin Vánoční cukroví Akce pro děti školního věku. Pečení a zdobení několika druhů cukroví. Sobota 10. prosince od 9 do 13 hodin Dárkování Již tradiční sobotní vánoční výtvarné díly, ve kterých si děti vyrobí několik originálních dárečků a vánočních dekorací různými výtvarnými technikami (tiffany, decupage, korálky, keramika...). Smržovka nebo Pondělí 7. listopadu od hodin Knihovna Čítárnička s Líbou Tentokrát ve znamení Štíra. Čítárnička je pro děti ve věku 5 7 let. Pátek 2. prosince od 17 hodin sobota 3. prosince od 11 hodin Penzion U Potůčku Den horských jídel od našich sousedů Více na Pondělí 5. prosince od hodin Lidické náměstí Mikulajda setkání čertů, andělů a Mikulášů Děti si zasoutěží o sladké odměny, zábavné úkoly pro ně připraví jako obvykle žáci místní školy, dobrotami přispějí místní podnikatelé, hlavní aktéři významného dne Mikuláš společně s andělem a čertem samosebou také nebudou chybět, stejně jako promítání pásma pohádek v Kinoklubu od 17 hodin. Úterý 6. prosince od 17 hodin Výstavní síň Zámeček Hovory nad otevřenou biblí Středa 7. prosince hodin Knihovna Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Tentokrát si vyrobíme medové svíčky. Pondělí 12. prosince od hodin Čítárnička s Líbou Tentokrát ve znamení Kozoroha Čítárnička je tentokrát spojená pro děti obou věkových kategorií. S sebou Čtenářský deník, nůžky a pastelky nebo fi xy. Středa 14. prosince od 17 hodin Kostel sv. Archanděla Michaela Koncert Dětského pěveckého sboru Smržováček Neděle 18. prosince od 9.30 hodin prostranství před Zámečkem Vánoční pohoda Vystoupení dětského pěveckého sboru Smržováček. Pohádku O malém Ježíškovi hraje Divadlo na cestě. Paličkování krajky předvede rodina Galuszkova. Výstava Zimní okouzlení paličkovaná krajka. Pro děti výtvarné dílny: výroba dárečků pro užitek i potěšení. Dobroty k jídlu i pití. Neděle 25. prosince od 9.30 hodin Zakristie kostela sv. Archanděla Michaela Slavnost Narození Páně každý čtvrtek od 16 hodin Zámeček Pravidelné setkání P. Pavla Ajchlera s dětmi i dospělými víla izerína ve Smržovce dodělám Dopoledne v DDM probíhají výtvarné dílny s dětmi z tanvaldských a okolních základních a mateřských škol v rámci projektu Návrat ke starým řemeslům. Tyto dílny jsou již do konce roku plně obsazeny. Byl o ně tak veliký zájem, že se k nám některé školy do Vánoc nedostaly a přijdou až po Novém roce. V případě zájmu je nutno si domluvit termín s velkým předstihem. Proto již nyní myslete třeba na Velikonoce...Vyrábíme keramiku, tiffany, pedig, tkané doplňky atd. Kolektiv Domu dětí a mládeže Ulita v Tanvaldě přeje Vám všem krásné a klidné Vánoce, štěstí a zdraví v Novém roce a dětem vysněné dárky od Ježíška. Výstava ve Smržovce 12. prosince 10. ledna 2012 Výstavní síň Zámečku Výstava paličkované krajky Zuzana, Romana a Michaela Galuszkovy a jejich cesta ke krajce Všechny uvedené akce jsou bez záruky. 18 Desenské noviny 12/2011

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** P R O S I N E C P R O S I N E C P R O S I N E C **************************************************************************************************** SEVERÁK Sobota 3. prosince od hodin Country k tanci i poslechu Setkání příznivců místní hudební country kapely ve vánočním ladění. Vstupné 30 Kč. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ALFĚ Neděle 4. prosince od hodin Akce pro děti s doprovodem Pečlivě jsme připravili bohatý program, který dětem ukrátí čekání na Mikulášskou nadílku, a navíc: v tento den slavnostně otevřeme v Alfě zimní hřiště pro děti! Novinkou je i soukromé posezení s Mikulášem pro naše nejmenší ( hod. v kavárně Alfy pouze s včasnou rezervací!). Rezervace Mikuláše i míst k sezení doporučujeme volejte Vstupné na Mikulášskou platí pouze děti 30 Kč. VÁNOČNÍ POHÁDKY PRO DĚTI Středa 14. prosince od 9.30 hodin Akce pro školní kolektivy Filmové představení pohádek z Krátkého filmu Praha nejen pro děti ze školek... Vstupné 25 Kč. VÁNOČNÍ ZOO ZÁJEZD Pátek 16. prosince odjezd v hodin od Alfy Akce pro děti, možno s rodiči Výlet pro děti s dětským klubem Čmeláčci do vánočně laděné ZOO, cena dítě 100 Kč vstup, doprovod, doprava, svačina. Dospělí 150 Kč. Rezervujte! VÁNOČNÍ ALFA Středa 21. prosince od hodin Tip Alfy na předvánoční čas! Kolektiv Alfy pro Vás společně s dětským klubem Čmeláčci připravil vánoční program: *Krátké vánoční pásmo v podání desenských dětí *Malé překvapení z dílny pana Lukáše Müllera... *Noc smaragdového měsíce (Drama ČR, 1982, 83 minut) V TOMTO FILMU HRAJE MEZI HVĚZDAMI ČESKÉHO PLÁTNA I MNOHO DESENSKÝCH OBČANŮ A OBČÁNKŮ! Na závěr večera proběhne: * Krátké pozastavení s duchovním České církve evangelické panem Polcerem Během večera podáváme vánoční punč s ochutnávkou vánočního cukroví. Vstupné 60 Kč. KRÁSNÝ NOVÝ ROK MEDVÍDKA PÚ Středa 28. a pátek 30. prosince od do hodin Vánoční akce pro děti Hravé odpoledne v dětském klubu s pohádkou. Vstupné 50 Kč. MUŽI V NADĚJI Pátek 30. prosince a hodin Úspěšná česká komedie roku 2011 Během prvního představení hlídáme děti v dětském koutku. Vstupné 60 Kč. Sobota 31. prosince od hodin SILVESTR V ALFĚ **************************************************************************************************** PRAVIDELNÉ AKCE V ALFĚ: Každou středu: hodin DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Každý pátek od hodin DISKOTÉKA Desenské noviny 12/

20 Program Kulturního střediska RV Program na prosinec Výstava Od 1. do 22. prosince Svátečně háčkovaný čas Prodejní výstava háčkovaných, pečených, skleněných a dřevěných ozdob místních tvůrců. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 1. prosince V 17 hodin. Pohádka pro nejmenší Sobota 3. prosince od 15 hodin Divadlo Úsměv Praha Dva sněhuláci Potkají se dva šikovní sněhuláci a projíždějí s koledami celými vánočními svátky. Pro rodiče s dětmi od 3 let. Vstupné 20 Kč. Připravujeme na leden Literatura Středa 18. ledna od hodin Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření na pohádkové téma pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Divadlo Sobota 28. ledna od 19 hodin KD Sklář DS J. K. Tyl Josefův Důl Amant Situační komedie z pera Pavla Němce otevře pravidelný cyklus amatérských představení s názvem Desenské divadelní předjaří. Vstupné 50 Kč Program Kulturního střediska Riedlova vila v Desné Přednáška Čtvrtek 8. prosince od 10 a 16 hodin Bezpečné stáří Přednáška MP Desná o bezpečném chování při styku s cizími lidmi, předcházení krádežím a přepadením, jak se vyhnout podvodu, a další. Mikulášská Sobota 10. prosince od 15 hodin KD Sklář Hvězda, co se nezdá Zábavný program, Mikulášská pro desenské děti. Za podpory ZOOS Ornela Desná. Vstupné 30 Kč. Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Desenské noviny tel.: , DN na webu: Literatura Úterý 13. prosince od 18 hodine Autorské čtení Místní rodák Petr Petříček představí svoji druhou knihu s názvem O ženách, mužích a skřítcích v hlavě. Středa 14. prosince od v knihovně Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření na vánoční téma, pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Pondělí 19. prosince LiStOVáNí Scénické čtení spojené s divadelním představením, projekt herce Lukáše Hejlíka. Určeno pro žáky ZŠ Desná. Knihovna tel.: provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Upozornění: Knihovna bude od do uzavřena. Těšíme se na Vás v pondělí Uzávěrka lednového čísla DN je mimořádně již v úterý 13. prosince ve 12 hodin. Koncert Sobota 17. prosince od a hodin Vánoční muzicírování Ochutnávka vánočních koled v podání Sboru dobrovolných muzikantů. Vstupné, co se doma upeče. Rezervace od 1. prosince v Riedlově vile. 20 Desenské noviny 12/2011

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 Úvodní slovo nového starosty Martina Exnera Vážení spoluobčané, milí sousedé, jsou za námi volby, byly vytvořeny nové kandidátky, vyměnila se více než polovina členů zastupitelstva,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 2/2012 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 6/2012 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se vám na úvod omluvil

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více