Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí"

Transkript

1 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Dobříšským strážníkům bude pomáhat defibrilátor Cena města Dobříše Zastupitelstvo města Dobříše udělilo Cenu města Dobříše za rok 2013 panu Vlastimilu Buškovi za celoživotní přínos v oblasti sportu a panu Mgr. Aleši Vondráčkovi za dlouholetou aktivní a obětavou práci v oblasti výchovy a vzdělávání. Blahopřejeme vyznamenaným, kterým bude cena předána na slavnostním večeru na zámku Dobříš. Vážení spoluobčané, je to jako včera, kdy jsem vám v posledním čísle Dobříských listů přál příjemnou dovolenou a krásné letní dny. Od posledního vydání však uběhly 2 měsíce. Věřím, že jste plni zážitků z cest, odpočatí a plni elánu. Doba dovolených a prázdnin patřila především dětem. Ty mohly odpočívat nerušeně. To ale zcela neplatí pro nás dospělé, a tak i během prázdnin byl i ve městě čilý stavební ruch, a to především ve školách. Byla dokončena výměna oken ve všech třech mateřských školkách. Výměna oken včetně zateplení proběhla také na 5 pavilonech u 2. ZŠ. Během měsíce září bude dokončena nová podlaha v tělocvičně a započne se s úpravou plata mezi pavilony. Ani 1. ZŠ nevyšla na prázdno. Byla dokončena fasáda školy a v plném proudu je úprava herní plochy u školy. Probíhá rekonstrukce chodníku od 2. ZŠ ke sportovní hale, kde se dokončuje výtah do prostoru knihovny. Během prázdnin byla také dokončena úprava bezbariérového schodiště před zámkem a věřím, že se vám po něm bude dobře chodit. Byly také realizovány potřebné investice do inženýrských sítí ve Fričově ulici, aby mohl být ještě letos upraven povrch této komunikace. Během prázdnin vrcholily také přípravy, které povedou k zateplování dalších budov. Je to především budova Střediska zdraví, sportovní haly a dům č.p. 71 (depozitář Muzea města Dobříše). Vedle těchto hlavních investic probíhá i řada menších akcí, např. dokončení chodníků v ul. Fr. Průši. Měsíc září lze v mnoha momentech vnímat jako počátek nového roku. Dětem začne škola, zvláště našim prvňáčkům, a jejich rodičům se trochu změní život. Vracíme se po dovolených do svých zaměstnání, někteří i do nových kolektivů. Přeji tedy vám všem š astné a úspěšné vykročení do podzimních měsíců. Mgr. Jaroslav Melša, starosta města Dobříše Náhlá srdeční zástava patří celosvětově k nejčastějším příčinám smrti. Jen v České republice umírá na její následky každoročně mnoho lidí. Přitom existuje jednoduchá pomůcka, jak lidem v takové situaci pomoci. Jde o automatický externí defibrilátor (AED), který díky projektu bezpečných míst od 15. července 2014 používají také strážníci MP z Dobříše. Přístroj zajiš uje včasnou laickou první pomoc od 2 minut do příjezdu záchranky. Vzhledem k tomu, že strážníci nemají o závažné případy nouzi, lze předpokládat, že přístroj maximálně využijí. Jsme rádi, že jsme dostali možnost defibrilátor používat a věříme, že se nám v praxi osvědčí. I kdyby se nám podařilo zachránit jen jediný lidský život, je to velký úspěch! Pomáhat je pro nás posláním. strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které se uskuteční ve čtvrtek od hod. v kulturním domě. Z programu: běžné agendy majetkové věci a další. Program jednání bude v termínu zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na Srdečně zveme všechny občany města.

2 2 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slovo místostarosty Vážení čtenáři, občané města, snažím se zde odpovídat alespoň na část vašich dotazů. Minulé letní vydání bylo spíše drobným ohlédnutím. V tomto končícím volebním období je toto předposlední slovo místostarosty. Dotaz: Doplnění informace k parkovišti P+R. V minulém čísle jsem reagoval na dotaz k označení parkoviště a fungování parkování. Nedorozumění s poskytovatelem dotace je odstraněno. Zjednodušené parkování zprovozněno. Nově funguje na jeden lístek pro vjezd a výjezd. Doplnění výrazného označení vjezdu na parkoviště se již upravovat nebude. Dotaz: Kdy budou konečně hotovy schody u zámku a kdo je platil? Tento dotaz byl z počátku července. Schody byly předány stavební firmou do užívání 20. srpna. Celou akci nové výstavby hradilo město ze svého rozpočtu. Stavba tohoto chodníku je v majetku města, tak jako ostatní chodníky a silnice mimo krajské komunikace na území města. Kdo již tyto schody vlastně šikmý chodník viděl a vyzkoušel, myslím, že může potvrdit, že se jedná o pěkné a vzhledné stavební dílo. Dotaz: Opakovaný nepořádek kolem kontejnerů, co s tím uděláte? Tento dotaz je častý i formou stížností z různých míst našeho města. Již jsem na toto téma také odpovídal. Nevím, zda má jít o nový trend nešvaru v chování některých spoluobčanů. Městská policie využívá fotopastí k zdokumentování hříšníků, kteří odkládají kolem kontejnerů, co tam nepatří. Byla zavedena i přestupková řízení za vytváření nepořádku a černých skládek. Město prostřednictvím firmy Dokas pravidelně denně uklízí kolem třídicích kontejnerů a dalších míst. Máme od letošního roku rozšířen provoz ve sběrném dvoře. Naprostá většina odpadu z domácností se zde může odevzdat zdarma. Považuji to za dostatečnou nabídku a také motivaci k třídění odpadu. Mrzí mne proto, že jsou mezi námi pořád lidé, kteří toto nerespektují a svým chováním ničí snahu nás všech o zachování pěkného a důstojného prostředí kolem nás. Příští radnice může ještě například rozšířit počet stání kontejnerů, a tím ještě více snížit docházkovou vzdálenost pro větší komfort třídění. Může také zavést bonusový program pro ty domácnosti, které více třídí. Může zavést kontejnery na bioodpad. Možností je prostě více. Co však žádná radnice nevyřeší, je slušnost a ohleduplnost mezi lidmi. Slušný člověk totiž nepotřebuje předpis na to, aby svůj odpad a nepotřebné věci odevzdal vždy tam, kam skutečně patří. Do kontejnerů a nikoliv kolem anebo, když se nevejdou, na sběrný dvůr. Přeji vám s koncem prázdnin pohodový start do zbytku letošního roku a těším se na naše příští říjnové, možná poslední společné povídání. To už ale bude v měsíci říjnu záležet na vás. Mgr. Jan Bláha, místostarosta města Dobříše Stručné informace z 27. zasedání Zastupitelstva města Dobříš Veřejná schůze Zastupitelstva města Dobříše se uskutečnila 26 června 2014 ve společenském sále KD. Bylo přítomno 18 členů ZM. Vybíráme z projednávaných bodů: Návrh na stanovení počtu členů nového zastupitelstvaměsta Zastupitelstvo města Dobříše stanovilo podle 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Dobříše na 21 členů pro volební období let 2014 až (Návrh na zvýšení počtu členů ZM na 25, který podal místostarosta J. Bláha, nebyl přijat.) Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Závěrečný účet a účetní závěrka města Dobříšezarok2013 Město v roce 2013 hospodařilo s přebytkovým rozpočtem ve výši tis. Kč (saldo mezi příjmy a výdaji roku 2013). Ze zprávy externí auditorky vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření města Dobříše za rok 2013 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. ZM schválilo závěrečný účet města, a to bez výhrad. Dále schválilo účetní závěrku města za rok Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Rozpočtovéopatřeníč.2/2014 Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 848 tis Kč a výdajové stránky o tis. Kč (rekonstrukce 1. a 2. ZŠ hřiště, plato, MŠ okna a dal.). Finanční rezerva se tímto opatřením sníží o tis. Kč na celkových tis. Kč. Celkový přebytek rozpočtu ve výši 16,2 mil. Kč byl ponechán jako rezerva. Ta by měla sloužit k doplnění spolufinancování nových projektů (zateplení sportovní haly, jedlový hájek, komunikace Fričova) a na další neplánované opravy a investice. Případně část rezervy na konkrétní finančně nákladnější akce plánované v budoucnu (městský dům, radnice). Plnění příjmů a čerpání výdajů k : Příjmy dosáhly téměř 63,5 mil. Kč, tj. 42 % schváleného rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 42 mil. Kč, tj. 27 % schváleného rozpočtu (zatím nebyly čerpány výdaje u finančně náročných akcí, např. zateplení 2. ZŠ Dobříš, rekonstrukce a úpravy místních komunikací, vodohospodářské akce apod.). ZM rozpočtové opatření č. 2/2014 schválilo. Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. PojmenovánínovýchulicvDobříši Zastupitelstvo města Dobříše schválilo nově názvy ulic ve městě Dobříši takto: a) ulicí Chatařská pojmenovat pozemní komunikace vedoucí z ulice Nad Papežem vymezené pozemky parc. č. 1440/147, 1440/148, 1440/149, 1440/8, 1440/136, 1440/145, 1440/146, v k.ú. a obci Dobříš, b) ulicí Jaroslava Foglara pojmenovat pozemní komunikace vymezené parc. č. 921/119, Volby do zastupitelstva města prezentace volebních stran v DL října 2014 se uskuteční komunální volby. V této souvislosti nabízíme registrovaným politickým stranám a hnutím prostor pro volební prezentaci na stránkách říjnových Dobříšských listů. Volební příspěvky v rozsahu max. ½ tiskové stránky DL budou bezplatně otištěny v rubrice Volby říjen Město Dobříš a redakce Dobříšských listů nezodpovídají za faktický ani jazykový obsah příspěvků. Volební prezentaci doručte přímo vydavateli Dobříšských listů, firmě CD STUDIO Dobříš, a to bu osobně zpracované na flash disku či CD, nebo v dostatečném rozlišení prostřednictvím elektronické pošty. Kontakt: CD STUDIO Dobříš, Komenského nám. č.p. 454, 1. p., tel.: , , Upozorňujeme, že v písemné formě nebudou příspěvky vydavatelem DL přijaty. Posledním dnem, kdy budou příspěvky přijímány je pátek 19. září Za stylistický a pravopisný obsah příspěvku zodpovídá autor příspěvku. Nabídka bezplatné prezentace nezahrnuje náklady na případné grafické zpracování příspěvku. Jednotlivým kandidujícím subjektům se taktéž nabízí možnost placené inzerce, kterou si dohodnou přímo s vydavatelem DL nad rámec této nabídky. Redakce DL 921/117, 921/24, 921/25, 921/42, 921/53, 921/54, v k.ú. a obci Dobříš, c) ulicí Ke Stínadlům pojmenovat pozemní komunikace vymezené parc. č. 921/74, 909/19, 909/16, 909/11, 921/75, 921/67, 921/54, v k.ú. a obci Dobříš, d) ulicí Rychlých šípů pojmenovat pozemní komunikace vymezené parc. č. 921/43, 921/42, 921/25, v k.ú. a obci Dobříš, e) ulicí Jana Tleskače pojmenovat pozemní komunikace vymezené parc. č. 921/29, 921/24, 921/20, 921/25, v k.ú. a obci Dobříš, f) ulicí Velkého Vonta pojmenovat pozemní komunikace na části pozemku parc. č. 921/25 sousedící s pozemky parc. č. 921/38, 921/33, 921/30, 921/34 v k.ú. a obci Dobříš. Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM. Zpráva o uplatňování územního plánu městadobříše ZM v souladu se stavebním zákonem projednalo a schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Dobříš, zpracovanou Městským úřadem Dobříš, odborem výstavby, úřadem územního plánování v červnu Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. NávrhnaCenuměstaDobříše Radou města ustanovená pracovní skupina, která posuzovala navrhované kandidáty na toto ocenění, doporučila udělit Cenu města Dobříše za rok 2013 panu Vlastimilu Buškovi (za celoživotní přínos v oblasti sportu) a panu Mgr. Aleši Vondráčkovi (za dlouholetou aktivní a obětavou práci v oblasti výchovy a vzdělávání).

3 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3 Slavnostní večer u příležitosti předávání Cen města Dobříše za rok 2013 se uskuteční 20. září V souvislosti s oceněním zastupitelstvo města schvaluje jmenovaným udělení finanční odměny, každému ve výši Kč. ZM návrh schválilo: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Prodejnemovitostíbývaléhovojenského areálukasárensvatáanna Do veřejné soutěže na prodej bývalého vojenského areálu Svatá Anna v k.ú. a obci Dobříš vyhlášené usnesením č. 9/25/2014/ZM, ze dne , byla podána pouze jedna nabídka splňující podmínky uvedené v Oznámení o veřejné soutěži, a to nabídka společnosti Zdeněk Kulda, s.r.o. Hodnoticí komise, která se seznámila s podnikatelským záměrem, konstatovala, že je v souladu se záměry rozvoje města Dobříše a je ekologicky přijatelný k životnímu prostředí. ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš, jako prodávajícím, a společností Zdeněk Kulda, s.r.o., se sídlem Mokrovraty 176, Nový Knín, IČ: , jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod nemovitostí, jejich součástí a příslušenství bývalého vojenského areálu Svatá Anna v k.ú. a obci Dobříš za cenu nabídnutou ve veřejné soutěži ve výši Kč. Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Prodejpozemkuparc.č.476vk.ú.aobci Rybníky ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš, jako prodávajícím, a paní Mgr. Bohumilou Janhubovou Ehlenovou, jako kupující, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 476 (ostatní plocha/ jiná plocha), o výměře 21 m 2, v k.ú. a obci Rybníky za cenu obvyklou ve výši 150 Kč/m 2. Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Prodej pozemků parc. č. st. 28/5 a st. 28/7vk.ú.aobciRybníky(okolíVojířova mlýna) Účelem kupní smlouvy je vyřešení majetkoprávních vztahů mezi vlastníkem pozemků (město Dobříš) a vlastníkem stavby č.p. 9 v k.ú. a obci Rybníky. ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš, jako prodávajícím, a paní Janou Merfaitovou, jako kupující, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemkům, na nichž jsou situovány budovy ve vlastnictví kupující, a to pozemky parc. č. st. 28/5 o výměře 16 m 2, parc. č. st. 28/7 o výměře 36 m 2, vše v k.ú. a obci Rybníky, a to za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 200 Kč/m 2. Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Koupě pozemku parc. č. 1418/35 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita křižovatky ulic BřezováaNaZlatéstezce) Město Dobříš má zájem předmětný pozemek využít společně s okolními pozemky, které slouží jako parkovací plocha. Prodávající strana nabídla předmětný pozemek k odkupu do vlastnictví města Dobříše. Odkupem části pozemku bude ucelen půdní fond. ZM schválilo kupní smlouvu mezi ČEZ Distribuce, a.s., jako prodávajícím, a městem Dobříš, jako kupujícím, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 1418/35 o výměře 33 m 2, v k.ú. a obci Dobříš, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 700 Kč/m 2, tj. po zaokrouhlení částka Kč. Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantuzfondusportu,kulturyavolného časuměstadobříšeproměstskýfotbalovýklubdobříš Zástupci MFK se na Radu města Dobříše obrátili s žádostí o příspěvek ve výši Kč pro rok MFK ve svém vyúčtování uvedl, že do dalšího roku (2014) převádí Kč, které nebyly v r vyčerpány. Z této informace vycházela hodnotící komise pro poskytnutí grantu z FSKVČ a MFK tak obdržela menší příspěvek než v minulých letech. V žádosti a v diskuzi během veřejné schůze ale zástupci MFK uvedli, že to byla nepřesná informace, že příspěvek z FSKVČ za rok 2013 vyčerpali a vyúčtovali. Z Fondu sporu, kultury a volného času města Dobříše na r nebyla rozdělena částka ve výši Kč. Byly podány 3 návrhy: příspěvek ve výši Kč (návrh RM), příspěvek ve výši Kč (návrh starosty města), příspěvek ve výši Kč (návrh I. Rychlíkové). ZM postupně hlasovalo o návrzích a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se navýšil finanční grant z Fondu sportu, kultury a volného času na rok 2014 pro MFK Dobříš o částku ve výši Kč. Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1 člen ZM. Zdroj: zápis ZM, redakčně kráceno Upozornění na rušení veřejného pořádku a nočního klidu Vážení občané, vzhledem k množícím se stížnostem na porušování vyhlášky města OZV č. 1/2013 o veřejném pořádku a opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě ve městě Dobříši upozorňujeme na některá ustanovení vyhlášky, která jsou zejména v letních měsících porušována. Porušován je především čl. 4, odst. 2, činnostmi, narušujícími veřejný pořádek v obci nebo které jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Jedná se o akce spojené s hlasitou hudební produkcí, ohňostrojem a obdobnými akcemi, které jsou anebo mohou být obtěžující pro vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí. Pořádání akcí, které by mohly narušit veřejný pořádek, je třeba nahlásit písemně (v listinné podobě nebo em) dle vyhlášky min. 3 dny před jejím konáním Městskému úřadu Dobříš, a to i prostřednictvím Městské policie Dobříš. V souvislosti s pořádáním ohňostrojů upozorňujeme, že i zákon č. 61/1988 Sb., stanovuje ve svém 36d odst. 2 ohlašovací povinnost. Pořádání ohňostroje podléhá ohlášení příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením. Dochází také k porušování nočního klidu, který je stanoven zvláštním právním předpisem na dobu od hod. do 6.00 hod. Vyhláška města OZV č. 1/2013 stanovuje pouze výjimečné případy zkrácené doby nočního klidu, než stanovuje zvl. právní předpis. Takovými případy jsou jen slavnosti města nebo obdobné společenské akce pořádané městem s dobou zkrácení nočního klidu od 3.00 hod do 6.00 hod. K porušování veřejného pořádku dochází i při používání hlučných strojů (motorových sekaček, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) v jiných dnech a hodinách než jsou vymezeny v městské vyhlášce OZV č. 1/2013. Tyto činnosti je možné vykonávat ve všední dny a v sobotu v době od 7.00 hod. do hod. V neděli a ve státem uznaný svátek pak pouze od 8.00 hod. do hod. Žádáme vás tímto v zájmu dobrého soužití o dodržování pravidel, která jsou ve vyhlášce 1/2013 obsažena. Uzávěrka příspěvků do Dobříšských listů na měsíc říjen bude 19. září Využijte podporu města v oblasti sportu, kultury a volného času Rada města Dobříše vyhlásila Grantové řízení pro poskytnutí grantů z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. Žádosti o grant pro rok 2015 je možno podávat na předepsaném formuláři v zalepené obálce označené Grantové řízení z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše od do do hodin, a to osobně na recepci Městského úřadu v Dobříši nebo poštou na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš. Bližší informace také naleznete na webových stránkách města v odkazu Město Dobříš Dotace pro vás. S dotazy ke grantovému řízení se také můžete obracet na paní Ivanu Klánovou, tel , Aktualizace kontaktů v databázi informačního střediska Informační středisko udržuje hojně využívanou databázi firem a živnostníků na Dobříši a v okolí. Databáze je určena pro všechny, kteří nás navštíví nebo nám zavolají a shánějí kontakty na různé služby. Na podzim tohoto roku bychom chtěli databázi aktualizovat. Pokud i vy chcete být více propagováni, tak nám sdělte své aktuální kontaktní údaje bu osobně v informačním středisku na Mírovém náměstí 106, nebo na tel. čísle do konce září. Zejména doporučujeme živnostníkům a firmám bez internetových stránek.

4 4 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Snižování energetické náročnosti budov na území města Dobříše Město Dobříš uspělo se všemi podanými žádostmi o podporu z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Dobříše. Dne schválil ministr životního prostředí tyto projekty: Stavební úpravy domu č.p. 71 (budova městského muzea). Celkové náklady akce jsou Kč, výše dotace z OPŽP činí Kč. Zateplení budovy městské polikliniky v Dobříši (Středisko zdraví, spol. s r.o.). Celkové náklady akce jsou Kč, výše dotace z OPŽP činí Kč. Zateplení obvodových pláš ů a střešních konstrukcí, včetně výměny otvorových výplní č.p. 36 sportovní hala (budova Městské knihovny Dobříš a sportovní haly). Celkové náklady akce jsou Kč, výše dotace činí Kč. Realizace všech uvedených projektů bude probíhat v období 10/ /2015. Kromě energetických přínosů projektu lze očekávat podstatné estetické zlepšení vzhledu všech budov, což jistě přispěje ke zvýšení atraktivity města Dobříše. Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje Setkání představitelů obcí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska v rámci projektu V úterý 24. června 2014 proběhlo na Dobříši první oficiální setkání starostů v souvislosti s realizací projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR. Setkání se zúčastnilo 13 starostů a dalších zástupců obcí z celkového počtu 24 obcí ORP Dobříš. V rámci projektu jsou řešena tři základní témata školství, sociální služby a odpadové hospodářství a jedno volitelné téma. A právě volba čtvrtého tématu byla jedním z hlavních bodů setkání starostů. Starostové zvolili jako čtvrté téma cestovní ruch a rozšířili tuto oblast i o nehmatatelné aktivity, zahrnující komunitní život v obcích. Název volitelného tématu tak nakonec zní: Podpora a rozvoj cestovního ruchu, udržení, rozvoj tradic a kulturního dědictví. Realizační tým projektu se v současné době zaměřuje na zpracování analytické části pro vybrané volitelné téma. Volbě tématu však předcházela diskuse nad problémy, které byly na našem území na základě analytické části strategie identifikovány ve výše zmíněných třech oblastech. V oblasti školství se stal nejdůležitějším bodem diskuse přechod dětí ze škol, které mají stupeň, do škol úplných v souvislosti s absorpční kapacitou škol. V oblasti sociálních služeb byli starostům představeni jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří na území ORP působí. Ohledně odpadového hospodářství byla diskuse nejživější. Starostům byly nejprve představeny statistiky produkce odpadů na našem území. V debatě došlo také na otázku nastavení efektivního systému svozu komunálního odpadu. Projekt Podpora meziobecní spolupráce je celorepublikový projekt, do něhož se zapojilo 185 z 205 ORP v ČR. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro spolupráci menších i větších obcí na úrovni mikroregionů. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Více o projektu se můžete dozvědět zde: Realizační tým projektu Podpora meziobecní spolupráce Pečovatelská služba Dobříš vás zve na Den seniorů s tradičním programem procházka anglickým parkem, večerní zábava v KD s pohoštěním. Pečovatelská služba města Dobříše rozšiřuje ode dne svoji vedlejší činnost o masáž lávovými kameny za přijatelné ceny. Provozní doba od 8.00 do hod. Telefon: Adresa: Dukelské náměstí 443, Dobříš. Nová ambulance endokrinologie otevírá v září Středisko zdraví rozšiřuje své služby pro pacienty a od 3. září otevírá v budově polikliniky novou ambulanci endokrinologie. Endokrinologie je lékařský obor zabývající se poruchami žláz s vnitřní sekrecí, nejčastěji poruchami štítné žlázy. Jednatel Střediska zdraví Mgr. Tomáš Vokurka poznamenal, že cesta k nové ordinaci nebyla jednoduchá: Jsem rád, že se podařilo novou ambulanci endokrinologie u pojiš ovny VZP vyjednat. Cesta k tomu byla dlouhá a jednání s pojiš ovnou o podmínkách náročné. Nakonec se podařilo vyjednat ambulanci na jeden den v týdnu. Pevně věřím, že tato nová služba zlepší pacientům z Dobříše a okolí přístup ke kvalitní lékařské péči. Ambulance endokrinologie bude otevřena každou středu v ordinačních hodinách od do v 1. patře budovy. Odborným lékařem je MUDr. Pavel Kasík, mladý lékař pocházející z Komárova. Další informace sledujte průběžně na webových stránkách Dětská ordinace v novém Středisko zdraví na Dobříši se během léta dočkalo kompletní výtvarné změny dětské ordinace a obou přilehlých čekáren. Na děti čeká mořský svět a piráti s pokladem nebo nové hrací prvky na stěnách. Tematické originální tapety, nástěnné desky či ruční malba byla v režii výtvarníka Libora Škrlíka. Nadační fond Zdeňky Žádníkové, který celý projekt ve spolupráci s jednatelem Střediska zdraví Mgr. Tomášem Vokurkou zafinancoval, si tak připsal na dobříšské konto další dobrý skutek. Náročné instalace a lepení velkoformátových originálních tapet se s úspěchem zhostilo CD STUDIO Dobříš. Děkujeme všem. Zdeňka Žádníková Volencová Program Panel představuje řadu novinek Úvěrový program na opravy a modernizace bytových domů patří mezi produkty, o které je mezi žadateli tradičně velký zájem. Od letošního léta ho bude možné nově využít pro více typů rekonstrukcí, a to za velmi příznivých podmínek. Státní fond rozvoje bydlení má pro Panel na letošní rok vyhrazeno 800 mil. Kč. Všechny uvedené změny budou zapracovány do dokumentů pro podávání žádostí v programu PANEL a zveřejněny na našich stránkách Žádosti dle původního nařízení vlády lze podávat nejpozději do včetně (musí být doručena SFRB), nové žádosti smějí být podány nejdříve

5 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 5 KULTURA ZÁŘÍ Ani my v kulturním domě jsme přes prázdniny nezaháleli... Bylo vymalováno schodiště včetně vyčištění původních křiš álových lustrů, především však došlo k rekonstrukci osvětlení ve společenském sále. Byly nataženy nové elektrické rozvody a zapuštěno LED osvětlení v centrální části sálu. Toto osvětlení je nejen daleko výkonnější a úspornější, než to původní ze 70. let, ale umožňuje i postupné stmívání, což jistě ocení nejen diváci, ale i účinkující. Také interiér sálu a vestibulu je osazen novými svítidly od renomovaného italského výrobce. Věříme, že návštěvníci kulturního domu ocení nejen novou technologii, ale především celkový moderní design osvětlení, který ladí s původní architekturou sálu, aniž by ji potlačoval či rušil. Kromě stavebních úprav se připravoval nový program. Na podzimní sezónu pro vás připravujeme řadu zajímavých kulturních příležitostí. Na Dobříši zahrají známé a uznávané kapely, nebude scházet ani divadlo a outdoorové filmy, nabídneme i zajímavé výstavy. Věříme, že si vyberete. Těšíme se na vaši návštěvu CenaměstaDobříše Po slavnostním aktu předání cen letošním laureátům následuje program Concertino zpěvačky Lenky Filipové. Lenka Filipová je na české a slovenské kulturní scéně značkou hudební kvality, úspěchu, ale i neobyčejné lidské skromnosti. V komorním koncertu, který je věnovaný celé řadě úprav věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, zazní i úpravy lidových písní, šansonu, ukázky keltských skladeb z připravovaného nového alba, ale i několik největších hitů umělkyně. Zrcadlový sál zámku Dobříš, sobota 20. září 2014 od hod. Vstupné dobrovolné! Kapacita omezena. Připravujeme na říjen Výstava: Výstava Jaroslav Havlík fotografie z cest zvířat Tlustý turné k aktuálnímu albu Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách Mezinárodní festival outdoorových filmů Fany Handifest Dobříš Blue Effect, Bára Zemanová, Just, Rest In Haste. Festival podporující rodiny s handicapovanými dětmi. Výstava MiroPogran FiftyFifty...autorská výstava dobříšského výtvarníka u příležitosti jeho kulatých narozenin představuje tvorbu posledních let... Výstavní sál KD Dobříš, otevřeno: PO ČT hod., NE hod Znouzectnost rock-punk/plzeň Trio Déma, Golda a Caine přijíždí opět zahrát na Dobříš. Motto kapely: To, co děláme, neděláme proto, že bychom chtěli změnit svět. Děláme to proto, aby svět nezměnil nás. Děláme z nouze ctnost. Skupina vyšla z plzeňské scény 80. let. První veřejné vystoupení měla 26. listopadu 1986 ve vysokoškolském klubu OKO v Plzni. Začínala jako skupina ovlivněná punkovou jednoduchostí, ale od prvních nahrávek zařazovala do svého repertoáru i písně náležící k jiným hudebním stylům. Znouzectnost je kapela s punkovou pověstí a schopností napsat popovou písničku i folkovou baladu. Společenský sál KD, pátek 12. září od hod. Vstupné: Předprodej 110 Kč; na místě 130 Kč; zvýhodněné 90 Kč. Předprodej vstupenek v Trafice u Davida Dobříš. Pesoklub Dobříš V neděli 7. září se Pesoklub Dobříš zúčastní s pejsky z dobříšského útulku největší umis ovací výstavy psů a koček v ČR Snu zvířat. Akce se koná v Praze ve Vinoři. Pro návštěvníky je připraven pestrý doprovodný program. Pesoklub Dobříš zve na IV. ročník Podbrdského canicrossu v neděli 21. září v rámci celovíkendových Podbrdských psích závodů konaných v SK Vlaška. Tra je připravena pro profesionální canicrossaře i pro amatéry a začátečníky, pro dospělé i děti a pro všechny pejsky, kteří mají radost z běhu. Více info a přihlášky najdete na www. pesoklub.cz nebo získáte na tel

6 6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Knihovna v září: Slavíme!!! Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, naší nejdůležitější zářijovou akcí jsou beze sporu týdenní oslavy: 150 LET KNIHOVNY pondělí pátek Různé akce budou probíhat na trávníku před knihovnou, v případě nepříznivého počasí uvnitř v knihovně. Můžete se těšit na koncerty skupin Detroit, Uninvited i duo John či Pokleslý dobříšský orchestr, na pěkné dárečky a také na jednu naši novinku: Jestlipak víte, co je to questing??? Podrobný program najdete na www. knihovnadobris.cz. Vstup volný! Při této příležitosti vyhlašujeme čtenářskou amnestii, to znamená, že při návštěvě knihovny vám promineme i zastaralé sankční poplatky. Čtenářům, nově přihlášeným do knihovny v tomto týdnu nabízíme prominutí registračního poplatku na rok Hlavní program týdne pořádáme ve čtvrtek od Divadlo, hudba, scénické čtení, minivernisáž výstavy k historii knihovny, křest publikace, kterou právě vydáváme, domácí občerstvení i pěkné dárečky! A k tomu opět vstup volný!!! To si vážně nenechte ujít... A co chystáme kromě toho: JAK SE STÁT SPISOVATELEM Přijímáme přihlášky do kroužku tvůrčího psaní. Vhodné pro děti od 5. do 9. třídy. Cena 90 Kč za lekci. BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ středa od do Pomůžeme vám zabalit učebnice, které se do standartních obalů nevejdou. Cena 3 10 Kč za kus. SVĚTOVÝ DEN GRAMOTNOSTI pondělí ve výpůjčních hodinách v oddělení pro děti Jste gramotní? Tak to naše soutěže zvládnete hravě! POMOZ MI PŘEŽÍT! sobota od Chcete se konečně doopravdy naučit, jak někomu zachránit život? Přihlaste se na náš odpolední akční záchranářský seminář! Vedou ho zkušení školení zdravotníci a používají účinné, netradiční metody. Pozor: kapacita omezena, hlaste se včas! DEN PRO JIŘÍHO KOLÁŘE středa od Právě v tento den by se nejslavnější český Pařížan druhé poloviny 20. století, spisovatel a výtvarník Jiří Kolář, dožil stovky. Připravili jsme pro vás společenský program s hudbou, slavnostním vyhlášením vítězů naší soutěže Kolář Paříž Dobříš a vernisáží výstavy soutěžních prací jsou skutečně krásné! Ceny předá vítězům předseda poroty spisovatel Miloš Kratochvíl. MEZINÁRODNÍ DEN PŘEKLADATELŮ úterý ve výpůjčních hodinách Překladatelské soutěže vesele i vážně v obou odděleních! MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje druhý ročník! Během 5 semestrů 1. ročníku se u nás vystřídala řada vynikajících osobností. Pro první semestr druhého ročníku chystáme přednášky mnoha dalších odborníků z nejrůznějších oblastí vědy, kultury, umění či veřejného života. Pozvání přijali například architekt, herec a spisovatel David Vávra či PhDr. Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a místopředseda Klubu za starou Prahu. Přednášky se konají jednou měsíčně ve čtvrtek od v knihovně, termíny budou vždy oznámeny v Dobříšských listech a na našich webových stránkách. Předprodej (150 Kč) během září. POJĎME TVOŘIT NA HŘIŠTĚ středa od do Jako každoročně, ani letos nebudeme na hřišti chybět s nabídkou našich služeb, malým knižním lazárkem, soutěží o ceny a drobnými dárečky! ZÁHADY BRDSKÝCH LESŮ čtvrtek od Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší PhDr. Milan Syruček, autor stejnojmenné knihy. Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně. Milí návštěvníci knihovny, toužebně očekávaná stavba nového bezbariérového vstupu je již v plném proudu. Současně probíhá i tolik potřebná rekonstrukce oddělení pro dospělé. Tyto práce budou probíhat po několik měsíců a nesou s sebou bohužel i určitá nezbytná omezení: oddělení pro dospělé bude v brzké době dočasně přestěhováno do vedlejšího prostoru bývalého dětského oddělení. Sem se pochopitelně vejde pouze malá část našeho knižního fondu, stále však zabezpečujeme přístup na internet i meziknihovní výpůjční službu. Prosíme vás o trpělivost a doufáme, že oceníte naši snahu udržet knihovnu otevřenou i za této náročné situace a že si k nám najdete cestu. Těšíme se na vás! Multifunkční sportovní hala cesta ke zlepšení podmínek pro dobříšský sport i kulturu Dobříšská sportovní hala je dle mého názoru zatím popelkou dobříšského sportu. Je bohužel v poměrně velmi zanedbaném, téměř havarijním stavu a svými parametry přitom jako jediná vyhovuje podmínkám pro kvalitní zhlédnutí sportovních utkání ve futsalu, florbalu, házené, košíkové, volejbale, nohejbale, badmintonu, stolním tenisu a dalších halových sportech. Na druhé straně Dobříši zároveň chybí kapacitně dostatečný prostor pro pořádání větších koncertů, plesů a kulturních představení, jelikož kapacita kulturního domu i sokolovny jsou pro velikost města, jako je Dobříš, již nedostačující. Myslím si, že zvýšení podpory sportu i kultury patří mezi významné priority města. Vytvoření kvalitního sportovního zázemí pěkně rekonstruované haly by vytvořilo podmínky pro další rozvoj halových sportů a příjemnou možnost návštěvy zajímavých sportovních utkání. Zároveň by dobře promyšlená rekonstrukce této haly vytvořila nový kapacitně vyšší variabilní kulturní prostor v Dobříši, tolik potřebný pro rozvoj kultury tam, kde jsou kapacita nebo zázemí kulturního domu či sokolovny nedostatečné. Nechme se inspirovat jinými městy a vytvořme halu, která bude centrem dobříšského nejen sportovního, ale i kulturního dění. Co je pro to dle mého názoru potřebné? Vytvoření promyšleného projektu multifunkční haly umožňující dostatečnou variabilitu prostoru na různé sportovní i kulturní akce. Úsilí o získání dotace, která by projekt podpořila v takové výši, aby rekonstrukcí sportovní haly nedošlo k nepřiměřenému zatížení rozpočtu města a městu zůstal dostatek prostředků na investice s podobnou či vyšší prioritou. Kvalitní řízení provozu, pronájmu a propagace haly a jejího programu. Věřím, že tento projekt Dva v jednom je cestou k podpoře kultury i halového sportu. Město na posledním veřejném zasedání zastupitelstva schválilo využití přebytku rozpočtu jako rezervu na zateplení sportovní haly. Uvidíme, zda se budoucí zastupitelstvo po komunálních volbách nechá inspirovat touto myšlenkou a v Dobříši vznikne stánek, do kterého půjdeme fandit dobříšským sportovcům, půjdeme na pořádný koncert či si vezmeme motýlka a půjdeme si zaplesat. Ivo Salcman Oblastní nemocnice Příbram využívá pro neslyšící nový projekt tlumočení on-line Od této chvíle je pro neslyšící komunikace s personálem nemocnice výrazně snazší. Nemocnice začala využívat možnost tlumočení on- -line do znakového jazyka, a to nonstop 24 hodin denně. Službu, která pomáhá neslyšícím v jejich komunikaci především se zdravotnickým personálem nemocnice, poskytuje Agentura pro neslyšící. Podstatou tlumočení je využití přenosu znakového jazyka prostřednictvím web kamery a přenosu mluvené řeči prostřednictvím aplikace Skype. Tak je možné vzájemně tlumočit osobní rozhovor neslyšícího třeba s lékařem, tlumočit ale lze i telefonický hovor. On-line tlumočníka si nemocnice pro neslyšící nemusí objednávat dopředu, spojení je možné ihned dle aktuální potřeby. Tablet s web kamerou je v nemocnici k dispozici na hlavní recepci. V případě přijetí neslyšící osoby do nemocnice, je tablet po dobu hospitalizace takového pacienta k dispozici přímo na oddělení, kde se pacient nachází. Velmi cenná je i další stránka této služby, a to je díky bezproblémové komunikaci vzájemná důvěra mezi pacientem a zdravotníky, kteří o něj pečují. MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel ON Příbram, a.s.

7 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 7 DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY 2. základní škola bude zase NOVÁ O prázdninách žáci i učitelé nabírali síly do nového školního roku, ale ve škole probíhaly naplno intenzivní práce na zateplení pavilonů. Byly zatepleny pavilony 3, 5, 6 a 7. Poslední 4. pavilon bude zateplen podle harmonogramu do 25. října V srpnu byla také vymalována tělocvična a započaly přípravné práce na výměně podlahové krytiny v tělocvičně a částečná oprava teplovodních rozvodů. Předpokládáme, že novou podlahu ozkoušíme již v říjnu, do té doby budeme využívat venkovní hřiště a sportovní halu. Ještě nás nyní čeká úprava prostoru mezi pavilony, tzv. plato. Všichni se těšíme, že se brzy dočká nového vzhledu. Děkuji tímto žákům, pedagogům a rodičům za pochopení. Rodičům, kteří nám o prázdninách pomáhali, za pomoc. Našemu zřizovateli za bezproblémovou koordinaci prací během stavby. A co nás čeká od září? Od září škola otevře 15 tříd na 1. stupni a 10 tříd na 2. stupni. Budou otevřeny také 2 přípravné třídy pro předškolní děti. Z celkového počtu žáků nastoupí přibližně 100 prvňáčků. Rovněž se nám podařilo zvýšit kapacitu školní družiny o 2 oddělení, takže se otevře 9 oddělení školní družiny. Nově je škola zapojena do projektu pro 5. ročník Škola jako centrum zdraví a centrum bezpečnosti v dopravě, pro sportovní třídu (žáky 5. ročníku) se připravuje adaptační kurz se sportovním zaměřením. Škola je od září zapojena také v jazykovém projektu Let s speak together ve spolupráci s Centre for Modern Education, s.r.o. Znamená to, že v některých hodinách anglického jazyka na 1. i 2. stupni bude vyučovat pedagog společně s rodilým mluvčím. V letošním školním roce se budeme také věnovat přípravám na oslavu 50. výročí založení školy. Dovoluji si touto cestou požádat širokou veřejnost o spolupráci. Uvítáme nejen fotografie, dobový materiál, učebnice, pomůcky, ale budeme rádi i za sponzorské dary. B. Pallagyová, ředitelka školy POHÁR VĚDY SCIENCE CUP, KVARK 2014 O víkendu proběhlo mezinárodní finále 3. ročníku Poháru vědy Science Cup, Kvark 2014, do kterého se tým naší školy probojoval po čtyřech náročných kolech. Do soutěže se přihlásilo celkem dětí z šesti států světa (Slovensko, Kanada, Turecko, Německo, Itálie a Česká republika). Tým Atmosféry ve složení Eliška Bumbová, Monika Pincová, Kristýna Švagrová a Zuzana Valešová pod vedením Mgr. Hany Hartmannové obsadil ve finále neuvěřitelné 5. místo, což je pro běžnou základní školu obrovský úspěch. Do finále totiž vesměs postoupily týmy nižších gymnázií a fyzikálních zájmových kroužků. Děvčata musela na podiu vysvětlit vybraný fyzikální pokus a pak obhajovat pokusy i z jednotlivých postupových kol před hodnotiteli, a to vše nejen v češtině, ale i anglicky. Za tento úžasný výkon byla děvčata po návratu oceněna i starostou města Dobříše na radnici. Gratulujeme. Nové jesle a soukromá mateřská škola vedená v rejstříku škol a školských zařízení V Dobříši budou od září 2014 otevřené nové jesle pro děti od 1,5 roku. O jesle bude rozšířena soukromá Česko-anglická školka Dobříš. S rozšířením a zapsáním školky do rejstříku vznikl nový název školky MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY FLOWERS, s.r.o. Školka byla zařazena do sítě soukromých škol a školských zařízení MŠMT díky splnění všech náležitostí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Mateřské škole byla poskytnuta dotace na školní rok 2014/2015. Na základě této dotace bylo sníženo školné pro školní rok 2014/2015. Více informací o nabídce služeb naleznete na našich stránkách Lenka Housková, Česko-anglická školka Dobříš Dítě v lese vás srdečně zve do lesní školky Mokrovraty na akci Oslava rovnodennosti sobota Milí přátelé, zveme vás na workshop stavby dalšího herního prvku. K vodní kaskádě, hmatovému chodníčku a balanční stezce nám ještě přibude unikátní znovuobjevená vrbičková stavba! Program: hod. workshop vrbičkových staveb (doporučujeme na praktickou část pracovní oblečení) Oběd. Občerstvení z darů lesa a polévka zajištěny! 14 hod. divadelní představení pro děti Klaun Pingu: autobiografický portrét rodiny klaunů Těšíme se na vás Tato akce byla podpořena z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřání V červenci oslavil pan Jaroslav Vávra, další dobříšská fotbalová legenda, 80. narozeniny. K řadě gratulantů se připojili i spoluhráči a kamarádi z fotbalové partičky Worlovna Dobříš, se kterými ještě nedávno každé nedělní dopoledne proháněl kulatý nesmysl a v současné době stále vede letitou statistiku a samozřejmě nevynechá tradiční pozápasové posezení v restauraci Na Kuklíku. Ještě jednou hodně zdraví a pohody!!! Vzpomínka POZVÁNKA Z.O. Českého svazu chovatelů Dobříš pořádá již 40. ročník PODBRDSKÉ VÝSTAVY králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva září 2014, parčík u pomníku J. Husa Výstava je otevřena: SO ; NE Moštárna Dobříš Kdo Tě miloval, nezapomene, kdo Tě znal, vzpomene. Dne 7. září vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Jiřího Nováka. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami. Zlatá svatba v rodině Vlčkových Neuvěřitelných 50 let společného života oslaví manželé Eva a Jiří Vlčkovi ze Slovanské Lhoty. Hodně dalších pohodových let, pevné zdraví a spoustu radosti přejí synové Miloš a Jirka s rodinami. zahajuje moštování ovoce v sobotu 6. září 2014 a každou další sobotu. Český zahrádkářský svaz, z.o. Dobříš Pozvánka do Sokola Prázdniny jsou za námi a proto vás všechny, odpočinuté a opálené letním sluníčkem opět zveme k nám do Sokola. Začínáme již v pondělí 1. září podle rozvrhu, který najdete ve skříňce na sokolovně, na našem webu: a facebooku: https://www.facebook.com/tjsokoldobris

8 8 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Dobříšek v novém školním roce ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ pro děti i dospělé Volná herna Místo pro rodinu Otevřeno každý pracovní den od 8 do hod., v pondělí a v úterý od do hod. V úterý od 9.30 hod. a ve čtvrtek od hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. Hrajeme si bez maminky nově i v pátek! program pro děti od 3 let bez přítomnosti rodičů, vhodná příprava na adaptaci v předškolním zařízení, s kvalifikovanou pedagožkou. Malý kolektiv dětí, individuální přístup, pestrý program. Každou středu a pátek od 8 do 12 hod., pouze pro předem přihlášené. Volnočasové aktivity pro předškolní a školní děti Kurzy hudební školy Yamaha s lektorkou J. Hajákovou/J. Tománkovou pro děti již od 4 měsíců až do 6 let. Na ukázkovou lekci se přihlašujte na tel: nebo tomankova.cz. Moderní tance s Renatou Kubátovou od 5 do 15 let, nově také balet pro děti od 3 do 5 let. Dílnička domácího tvoření pro rodiče s dětmi od 3 let. Výtvarníčci děti 5 až 7 let. Angličtina. Programátorská přípravka. Nově: Baby masáže, Jóga pro děti. Kurzy pro dospělé Angličtina pro začátečníky, pokročilé i seniory. Počítačové setkání pro seniory. Tvořivé večery. Pro nastávající rodiče Setkávání těhulek s cvičením, laktační poradenství, předporodní kurzy, masáže. Mimořádné akce Neděle od hod. DOBŘÍŠEK ZBLÍZKA aneb co Dobříšek nabízí na zahradě u RC Dobříšek zábavný program pro děti, vystoupení Moderních tanců, občerstvení zápisy. Sobota od do hod. Archeologický výlet s profesionálním archeologem T. Polišenským na Plešivec. Pondělí od do hod. Láska bez podmínek přednáška s besedou, s lektorkou Mgr. K. Neubauerovou. Úterý MEDIACE co to je? Odpovědi získáte na této přednášce s lektorkou Ing. E. Maškovou, CSc. Připravujeme přednášku Právní minimum téma: právní nároky na sociální dávky apod. Poradenství Ve spolupráci s odborníky nabízíme poradenství, konzultace či zprostředkování odborné pomoci, možno využít také on-line poradnu na Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našich webových stránkách: nebo na facebooku https://www.facebook.com/dobrisek. Informace tel.: , přihlášky na https://dobrisek.webooker.eu, gmail.com, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. Děkujeme za podporu ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš. I v letošním roce je nám potěšením vás pozvat na tradiční Svatováclavskou slavnost, která se uskuteční v sobotu od 10 do 18 hodin. V letošním roce s podtitulem S loutkami do pohádky. Čeká vás bohatý program kostýmované prohlídky s hudebním a divadelním doprovodem v podání studentů dobříšského gymnázia Karla Čapka. Ve francouzském parku je pro vás připraven nabitý program pro děti, také šermíři, sokolníci a poklad v pivovarských sklepích. Na nádvoří vás čeká degustace a prodej vína, své umění zde předvede umělecký kovář, dobroty na zub pak prodají cukráři a pekaři. Další pozvánka se týká výstavy s názvem Mezi prsty plyne linie. Malíř David Cajthaml svá díla ve formě deníkových záznamů nebo kruhových linií přestavuje v Galerii JCM do Výstavu můžete navštívit každý den od 9 do 17 hodin. Všechny milovníky zvířat potěší příjemné odpoledne v anglickém parku, kde je pro vás na neděli od hodin připraven Den se zvířátky. Těší se na vás pejsci z Pesoklubu Dobříš, soutěžní stanoviště a mnoho dalšího. Letní aktivity projektu FCH Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi Workshop Práce s tělem uskutečněný v červenci opravdu zaujal. Poučit se i odpočinout přišla velká skupinka maminek (viz fotografie). Velmi příjemné bylo i téma o komunikaci v rodině, které proběhlo jednou v lesní školce v Mokrovratech a podruhé jsme zavítali do Kamýku nad Vltavou. V dalších měsících s námi můžete díky podpoře dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV absolvovat zajímavá témata jako jsou Výchovná úskalí, Závislosti, Vedení rozhovoru v obtížné situaci, Práce s negativními emocemi, Kdy a jak vyhledat odbornou pomoc, Psychohygiena, Vzdělávání a volnočasové aktivity, Dítě a úrazy jak jim předcházet. Také chystáme seminář o využití četby při výchově a aktivity zaměřené na rodiny s hendikepovanými dětmi. Při všech seminářích a workshopech, které pořádáme, zajiš ujeme hlídání dětí. Aktuální informace o konání workshopů najdete na webových stránkách nebo vám je rádi sdělíme na tel. čísle Informace také najdete na: https://www.facebook.com/charitastaryknin. Zámek Dobříš tel.: Otevřeno celoročně: pondělí neděle říjen květen červen září ZÁŘÍ Loutky na zámku Zámecká expozice, běžné vstupné Výstava David Cajthaml Galerie JCM, po ne, vstupné 40 Kč Svatováclavská slavnost S loutkami do pohádky Cena města Dobříše zrcadlový sál Den se zvířátky anglický park Tábor světlušek z dobříšského roje Lampyris V sobotu 12. července se i světlušky z dobříšského roje Lampyris vydaly na velké prázdninové dobrodružství na tábor. Tentokrát jsme jely na tábořiště Březník u Přeštic v Plzeňském kraji. Ve hře, která nás provázela po celou dobu tábora, jsme se proměnily ve víly, které po světě sbírají kousky svého kouzelného krystalu, který jim rozbil zlý černokněžník. Vyrazily jsme také na dva výlety. Vydaly jsme se pěšky na hrad Švihov a týden poté jsme vlakem dojely do Plzně, kde jsme navštívily muzeum strašidel a bazén. Tábor sice skončil, ale domů jsme si odvezly spoustu zážitků a vzpomínek, které v nás zůstanou navždy. Za vydatnou pomoc děkujeme zejména rodičům a za podporu naší činnosti také městu Dobříš. Za 2. roj Lampyris Dobříš Lucie Uriková

9 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9 Tábor Zlatého listu 2014 Letos se tábor stejně jako minulé roky konal na louce u rybníka Starý Budětín. Letos jsme hráli hru na motivy vědeckofantastického románu Válka světů od H. G. Wellse z roku 1898, který popisuje invazi mimozemš anů na naši planetu. Byli jsme angličtí gentlemanové, kteří se snažili ubránit svou zemi před napadením mimozemš any. Součástí tábora byly i táborové ohně se scénkami, čajovna, noční bojovky a mimozemská olympiáda. Poslední den bylo krásné počasí, a proto jsme s bouráním tábora, za pomoci rodičů, byli brzy hotoví. Děkujeme za celoroční podporu oddílové činnosti městu Dobříš, firmě SAFE SPEED, s.r.o., za zvýhodněnou cenu dopravy více než 6 tun materiálu na tábořiště, firmám Advanced Risk Management a LEGO za odměny za výsledky v celotáborové hře. Hamlet Když se řekne město Dobříš, co napadne člověka, kterého se ptáme? Někteří odpoví slovo rukavice. Jak to všechno začalo? Šalamoun Abeles, který se vyučil rukavičkářem ve Vídni, dal základ šití rukavic na Dobříši. V našem městě se rukavičkářství věnoval a posílal rukavice k šití do Prahy. Jelikož to bylo velice drahé a pro špatné spojení s Prahou nepohodlné, napadla ho myšlenka vyučiti tomuto řemeslu domácí lidi. Tím dal roku 1865 základ domácímu průmyslu šití rukavic v Dobříši. V roce 1901 zde bylo díky rukavičkářství zaměstnáno šiček rukavic. Na Dobříši bylo přes 30 židovských faktorů. Příchodem 2. světové války se rukavičkářský průmysl téměř zastavil. Výroba se přesunula do odvětví průmyslu. Židovské firmy byly konfiskovány. Majitelé byli posláni do koncentračních táborů. Omezená výroba rukavic byla pouze ve firmách, kde se šily rukavice pro německou armádu. Rozkvět výroby rukavic začal v roce 1948, byl vytvořen národní podnik týkající se rukavičkářství na Dobříši. Rukavice byly významným vývozovým artiklem do světa. V Osově a v Dobříši vzniklo rukavičkářské učiliště. V roce 1989 byly Rukavičkářské závody Dobříš jedním z největších kombinátů na výrobu rukavic ve světě. V roce 1990 zaměstnával tento podnik 1835 zaměstnanců a vyráběl kolem 5,4 milionů párů rukavic. Konec výroby rukavic v Dobříši se datuje k Výroba rukavic v ČR upadá. V roce 2000 bylo v ČR pouze 25 českých výrobců rukavic. Rok 2014? Nemyslíte si, že je škoda zapomenout na nejslavnější éru Dobříše? Snažíme se ohlédnout za tím, co zanechala výroba rukavic v místních kronikách, vzpomínkách lidí. Aby toto řemeslo nezaniklo, snaží se Muzejní spolek Dobříšska, o.s., o založení Muzea Dobříš. Díky židovskému rukavičkáři Abelesovi má naše město do historie zapsáno Dobříš, město rukavic. Většina zaměstnanců zasvětila výrobě rukavic celý svůj život, na čas trávený s kolegy na dílně dnes vzpomínají se slzami v očích, prožili tam š astná léta. I toto je jeden z důvodů, proč by tradiční výroba rukavic neměla být zapomenuta. Měli bychom si vážit toho, že naše město je s touto tradicí spojeno, a připomínat to i mladším generacím, a to právě v Muzeu Dobříš. Bc. Eliška Březinová, DiS., Muzejní spolek Dobříšska, o.s. BIKE FIGHT Již pátý ročník adrenalinem našláplé akce BIKE FIGHT 2014 se uskuteční od 14 hodin v dobříšském skate/bike parku. Organizátor akce, sdružení D FIGHT, o.s., opět pozve mladé, nadějné jezdce z kategorie freestyle BMX, aby se mezi sebou utkali o věcné ceny, přízeň diváků a nově i o několikatisícové prize money. Úroveň triků, které tito rideři předvádějí, je rok od roku vyšší a tak se návštěvníci mohou těšit na nevídané kousky od profesionálů, ale i od nadějných začínajících závodníků to celé za doprovodu reprodukované hudby. Závody BMX však nejsou jediný program, který na návštěvníky události čeká. Pořadatelé připravili aktivní doprovodný program, který obsahuje mimo jiné herní stan se stolními fotbálky značky Rosengart, půjčovnu BMX speciálů a longboardů a nově Fighter zónu, kde bude možné vyzkoušet si na vlastní kůži trénink bojového umění MMA pod vedením profesionálních zápasníků. Součástí programu bude atraktivní exhibice vítěze českého poháru v bike trialu Jana Sladkého. Díky podpoře města Dobříš a hlavních partnerů Jagermeister, Budweiser Budvar, Dokas a dalších bude denní část se vstupem zdarma. Po skončení denní části se program přesune na Jagermeister afterparty do Music clubu Trezor, kam před půlnocí dorazí se svou show český Anděl Vladimír 518, kterého doprovází DJ Mike Trafik. O tuto show se očekává velký zájem, avšak kapacita klubu je omezena, a proto se předprodej lístků uskuteční pouze během denní části ve skate/bike parku Dobříš. Více na: Skautský tábor dívčího oddílu Minnehaha Agenti TAM Jako každoročně se náš tábor nacházel u rybníka Starý Budětín u Chanovic. Letošní celotáborová hra byla na téma Agenti. Měly jsme odhalit tajnou zločineckou organizaci ROXOR, zodpovědnou za praní špinavých peněz a další zločiny (pašování zbraní, alkoholu...). Pro všechny to bylo něco nového a všechny jsme se něčemu novému přiučily. Vyzkoušely jsme si analýzu DNA, snímání otisků, šifrování tajných zpráv a umis ování odposlouchávacích zařízení v casinu. Děkujeme všem rodičům za pomoc při stavbě (a bourání) tábora. Bez nich bychom to samy nezvládly. Také děkujeme firmě Lego a Advanced Risk Management za věnování cen za celotáborovou hru a městu Dobříš za celoroční podporu fungování našeho oddílu. Míša Sobotková Lentilka, Tereza Berková Miš Aerobik studio Orel Dobříš nabídka využití volného času pro děti a mládež ve školním roce 2014/2015 Aerobik studio Orel Dobříš otevře dveře všem dětem, které mají rády pohyb. Od začínají v orlovně sportovní kurzy pro děti již od 1 roku. Nabídka pro letošní rok je opravdu pestrá. Vybere si každý, kdo se chce něco nového naučit a komu není cizí pohyb jakéhokoli druhu. Batolátka 1 3 roky Cvičení rodičů s dětmi 3 4 roky Předškoláčci všestrannost 4 6 let Mini aerobik 5 9 let Roztleskávačky 6 10 let Mini taneční 8 12 let Gymnastika 6 10 let Dětský aerobik 9 14 let Zumba Kids 9 14 let Sportovka pro kluky 6 10 let Hip-hop od 9 let Oddíl závodního aerobiku: závodní PŘÍPRAVKA (ročníky 2008 a 2009) závodní ZUMBA TEAM Kurzy probíhají v orlovně, ul. 28. října 451 (za Penny Marketem, pod budovou policie). Zápisy na kurzy: vždy od do hod., a to pondělí 1. 9., středa 3. 9., pondělí a středa Podrobné informace na: cz, nebo volejte (Denisa Havlíčková), (Klára Jandová) a pište na

10 10 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Dva fotbalové turnaje na Dobříši O víkendu srpna se na dobříském fotbalovém stadionu konaly dva turnaje. V sobotu turnaj mužů 4D (Dobří se dobře baví). Hrály čtyři týmy, které mají v názvu obcí základ Dobří. Pořadí:1. Dobříš B, 2. Dobřív, 3. FK Dobříč, 4. Sokol Dobříč. Výsledky: Dobříš B Dobřív 2:0 FK Dobříč 2:1 Sokol Dobříč 4:0; Dobřív FK Dobříč 2:1 Sokol Dobříč 2:0; FK Dobříč Sokol Dobříč 4:1. V neděli se konal 13. ročník memoriálu Josefa Vitáska dorostenců. Turnaje se zúčastnilo šest týmů, včetně dvou dobříšských. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a poté se hrálo o umístění. Výsledky: Skupina A: Dobříš Lety 2:0, Dobříš Jirny 10:2, Lety Jirny 5:0. Skupina B: Kunice Petrovice 4:2, Kunice Dobříš B 5:0, Petrovice Dobříš B 4:1. Finále: Kunice Dobříš 1:0; o 3. místo: Lety Petrovice 4:2; o 5. místo: Jirny Dobříš B 2:1. Přes velké horko předvedla všechna mužstva obětavý a bojovný výkon. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen domácí Matěj Pjaták a nejlepším brankářem Martin Šach z Kunic. Dorostenci tak uctili památku dobříšského brankáře a funkcionáře Josefa Vitáska, který působil i na celostátní úrovni, za což byl odměněn i cenou Dr. Václava Jíry. Poděkování patří rozhodčím, Jaroslavu Mášovi, Jakubu Liškovi a Filipovi Branšovskému, kteří odpískali oba turnaje. Na organizaci turnajů se podíleli také: Michal Řechka, Miroslav Lener, Jan Soukup a Karel Houska. (rw) Nejlepším hráčem Memoriálu Josefa Vitáska vyhlášen dobříšský Matěj Pjaták. Cenu předal předseda MFK Martin Hemr. Foto: Jiří Krákora. Program zápasů MFK Dobříš září Muži A sobota Dobříš Sedlčany sobota Suchdol Dobříš sobota Dobříš Vraný sobota Suchdol Dobříš Muži B neděle Dobříš Trhové Dušníky neděle Milín Dobříš neděle Dobříš Luhy sobota Sp. Příbram Dobříš Muži C sobota Obořiště Dobříš neděle Dobříš Hřiměždice neděle Dobříš Stará Hu Dorost starší (mladší) sobota Dobříš Tn. Rakovník Žáci starší (mladší) středa (18.10) Dobříš Vlašim sobota 9.30 (11.10) Dobříš Sp. Příbr sobota 9.30 (11.10) Dobříš Čelákovice Zápasy přípravek nejsou dosud stanoveny. Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku na Komenského náměstí a stránky: www. mfkdobris.cz Přij te podpořit naše hráče. Škola TAEKWON DO I.T.F. GBHS Činnost MP za měsíc červen 2014 Pokuty: Kč Počet přestupků: 63 Výběr z naší činnosti: v 2.10 hod. Opilý cyklista. Hlídka MP spatřila kličkujícího muže na jízdním kole jedoucího bez osvětlení po chodníku na Mírovém náměstí. Nereagoval na výzvu a byl vulgární a pokračoval až k baru D. Strážníci cyklistu dostihli a požádali o prokázání totožnosti, muž ale začal s výhrůžkami a vulgárními projevy. Bylo nutné použití donucovacího prostředku. Provedená dechová zkouška ukázala téměř 2 promile! Případ byl předán do správního řízení Vandal opět řádil. Na dětském hřišti u kina vandal poškodil dřevěnou sochu babičky. Srazil ji z lavičky na zem a některé části poškodil, např. vydlabal oči. Socha byla odvezena k opravě ve hod. Veřejné sebeukájení. Výtržnosti se dopustil muž u bývalého kina. Před zraky okolojdoucích občanů se uspokojoval. Muže hlídka strážníků zadržela a případ si převzala Policie ČR. Nebyl to jeho první pokus. Těmto praktikám se věnoval údajně i v anglickém parku. Mohlo by se již jednat o trestný čin výtržnictví. V Dobříši již několik let působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F. v České republice Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do I.T.F., jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Víc než na sportovní stránku je kladen důraz na výuku umění sebeobrany Nalezeno 11 ks injekčních stříkaček u bývalého kina. Pohozené stříkačky po drogově závislých osobách nalezli strážníci v křoví u kina a na trávě u lavičky vedle polikliniky. Kontejner s tímto materiálem si odvezly pracovnice z centra adiktologických služeb Magdaléna, o p.s., zabývající se prevencí, léčbou a výzkumem závislostí v hod. Strážníci, nejen pokutují, ale i zachraňují: V ulici Jáchymovská vypadlo z hnízda mládě dravce (viz foto). Na místě strážníci zachránili sotva vylíhlé mládě a postarali se o další opatření. Pracovníci ze stanice pro zraněné živočichy si následně pro ptáka přijeli. Další záchrana mláděte proběhla ještě Oba ptáky se podařilo zachránit ve 2.34 hod. Rvačka na Kopečku. V ulicích Mostecká a Zahradní na Dobříši mělo dojít k napadení mladistvých neznámými útočníky. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky budou probíhat pravidelně každý týden v úterý od do v tělocvičně 1. ZŠ Dobříš pod vedením hlavního instruktora Martina Zámečníka (VI. dan, ). Více informací naleznete na Hlídka MP spolu se záchrankou ošetřovala jednoho z napadených, r. 1998, z Dobříše. Dech. zkouška prokázala 0,26 promile alkoholu v dechu, následně byl převezen do ON Příbram k dalšímu vyšetření. Na místě se nacházel další 16letý chlapec, také z Dobříše, který byl bez zranění, dechová zkouška na alkohol dopadla negativně. Ten popsal útočníky. Měli to být tři mladíci, ve věku let. Jeden z nich měl šátek přes obličej a velké oko na mikině. Hlídka MP Dobříš s hlídkou PČR Dobříš zkontrolovaly okolí a všechny bary a restaurace. Podezřelé osoby se však již nikde nenacházely. Případ se šetří v 16 hod. Nová místní úprava silničního provozu u zámku. Po našich kontrolách zjištěno, že řidiči nerespektují dopravní značení zákaz stání a porušují i zákaz vjezdu z jedné strany. Před zámkem vznikla jednosměrka. Přestupky se řeší blokovými pokutami ve hod. Hádka mezi rodinnými příslušníky. Z ulice Rukavičkářská se ozývala hádka, lidé podávali stížnost, že nemohou spát, k rušení nočního klidu došlo v rodinném kruhu jedné z rodin na Větrníku. Po zásahu strážníků se situace uvedla v pokojný stav ve 4.06 hod. Havárie vodovodního potrubí se řešila v ulici Fričova, ihned přivolána VHS a HZS.

11 DOBŘÍŠSKÉ LISTY 11 Činnost MP za měsíc červenec 2014 Pokuty: Kč Počet přestupků: 107 Výběr z naší činnosti: v 8.30 hod. Sprejerství na stromech. V ulici Hornická zjistili strážníci posprejované 2 stromy, z nichž jeden byl postříkaný nacistickými symboly. Záležitost předána PČR s podezřením na TČ v 7.30 hod. Nevyplácí se mít nezajištěné vozidlo a odejít od něho. Muž z Nigérie, r. 1987, zaparkoval své vozidlo na Mírovém náměstí a nechal otevřené okno. Ve voze však nechal i své osobní doklady, klíče aj. To byla zelená pro zloděje, který využil své šance v hod. Strážníci zadrželi hledanou osobu. Jednalo se o muže z obce Rybníky, kdy tento byl na PČR předveden a následně předán policistům ČR ve hod. Krádež horského kola. Kolo za 15 tisíc si odložil chlapec, 11 let, u prodejny na Větrníku. Nezajistil si ho žádným způsobem. Než si nakoupil, kolo již někdo odcizil. Případ řeší PČR. Další krádež horského kola se stala ve hod. u prodejny kol na Dukelském náměstí. V tomto případě kolo bylo zajištěno. Svědci konstatovali, že viděli mladíka okolo let s červenou kšiltovkou. Celou věc řeší PČR. Kontakty Velké díky patří ženě za Staré Hutě. Paní K. Š. nalezla mobilní telefon a odevzdala ho na MP. Majitelem byl mladík, r. 1992, z Dobříše ve hod. Zapomněla si klíče doma. Žena z Dobříše, r. 1933, si při odchodu z domu nechala doma klíče, potřebovala pomoci. 81leté paní pomohli strážníci. Zavezli ji na druhý konec Dobříše, kde bydlí její rodina, která jí poskytla náhradní klíče. Poté strážníci ženu odvezli domů v hod. Pátrání po pohřešované osobě. Jednalo se o chlapce, r. 1998, odešel z domů údajně po hádce. Strážníci 16letého chlapce našli za sokolovnou v partě stejně starých dětí v 1.40 hod. Krádež z kontejnerů na elektroodpad. Strážníci přistihli zloděje, který přijel krást v luxusním vozidle Volvo. Ze zloděje se vyklubala zlodějka. Žena, r. 1975, z Prahy 9 obdržela blokovou pokutu nejvyšší v hod. Opalovat se nahý se nevyplácí. Muž středních let, r. 1972, se opaloval bez šatů v místech u pastoračního centra, kde se schází mládež a maminky s malými dětmi. Muž z Prahy byl ztotožněn a z místa vykázán. Ležel sice blíže u rybníku Koryto, přesto bylo muži vysvětleno, že by se jeho jednání mohlo kvalifikovat jako veřejné pohoršení, ne-li již výtržnictví. Zapsala strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Městská policie Dobříš, Mírové náměstí 230, Dobříš telefon pevná linka: , , mobil: Mladíci slavili vysvědčení po svém! Dne prováděla hlídka městské policie v rámci bezpečnostní akce Děti, alkohol a konec roku kontrolu školáků a mladistvých, zda nepožívají alkoholické nápoje. Po celý den kontrolovali dva strážníci MP Dobříš dětská hřiště, prostory u základních škol, gymnázia a různá další zákoutí, kde by se mohla mládež zdržovat. Na dětském hřišti u kina se nacházela skupinka dětí, která údajně měla konzumovat alkoholické nápoje (oznámení občana). To se nepotvrdilo, děti požívaly nealkoholické nápoje limonádu. Další kontrola byla provedena i u staré fabriky, došlo k jedné orientační dechové zkoušce, vše bylo v pořádku. Okolo 15. hod. strážníci zkontrolovali prostor u Papežanky, kde se nacházela větší skupinka dětí, i zde byly provedeny dechové zkoušky a i zde bylo vše v pořádku. Strážníci provedli další kontrolu v hod. v anglickém parku. Tam strážníci spatřili na hlavní louce tři mladistvé se třemi lahvemi alkoholu. Jednalo se o dva patnáctileté chlapce a jednoho ve věku 17 let. Bylo přistoupeno ke kontrole totožnosti dětí a dále byla provedena orientační dechová zkouška. Bohužel s pozitivním výsledkem u všech tří mladíků. Od 0,23 promile do 1,51 promile. Tato skutečnost byla oznámena kurátorovi sociálního odboru Dobříš a o celé věci byli vyrozuměni jednotliví zákonní zástupci mladistvých, kteří si pro opilé děti přijeli. Dále je věc v šetření sociálního odboru Dobříš. V těchto akcích strážníci neustanou a budou kontroly provádět nepravidelně i po celé další období, nejen, když se rozdává vysvědčení Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš NOVÝ SMĚR ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ Blíží se konec volebního období a to nastává čas, kdy je vhodné se ohlédnout za čtyřletou činností obecního zastupitelstva. V naší obci bude zřejmě bilance obecního zastupitelstva pozitivní a úspěšná. Svědčí o tom celá řada splněných akcí a úkolů, které všechny měly jeden cíl dále zvýšit úroveň životních podmínek a životního prostředí pro občany. Tak byla velká péče věnována údržbě dosavadních a budování nových komunikací, byly vystavěny nové bezpečné chodníky na Malou Stranu a Prachandu, provedena rekonstrukce a údržba obecních nemovitostí zejména školních a sportovních a naposledy přestavba obecní budovy pro potřeby dobrovolných hasičů, knihovny i občanů. To jsou uvedeny jen ty hlavní akce, přičemž realizace některých z nich byla velmi náročná. A obec dále zkrásněla. Zdařilá rekonstrukce centrální části obce s kapličkou a vkusná úprava území při vjezdu do obce vdechly Staré Huti novou, hezčí a více rozkvetlou tvář. Spolu s dosavadními estetickými úpravami, okrasnou iniciativou občanů a čistotou v obci se tak vytváří celkově hezké prostředí. Z uvedených skutečností je zřejmé, že obecní zastupitelstvo v uplynulém období důvěru občanů nezklamalo, že svojí činností navázalo na dobré výsledky minulých období. V našich dobrovolných zájmových organizacích jsme se také ohlédli za uplynulými čtyřmi léty. Nechceme svoji činnost hodnotit, to a posoudí veřejnost, ale jsme přesvědčeni, že naší účastí ve veřejném životě v obci, i účastí na některých akcích obecního zastupitelstva jsme malým a skromným podílem také přispěli k celkově dobrým výsledkům. Ovšem základní podmínkou v naší činnosti byla dobrá spolupráce a pomoc ze strany obce. A právě za tuto dobrou spolupráci a pomoc chceme tímto vyjádřit obecnímu zastupitelstvu a zejména starostovi obce panu Petru Dragounovi velké poděkování. Chceme doufat, že tento dobrý vzájemný vztah spolupráce bude pokračovat i v příštím období. Domníváme se, že vzhledem k dosaženým výsledkům by měl úspěšný kolektiv obecního zastupitelstva dostat šanci pokračovat v činnosti i v příštím volebním období. Sbor dobrovolných hasičů, Sbor pro občanské záležitosti, TJ Stará Hu, Klub důchodců, Místní kulturní středisko, ZO KSČM Stará Hu Na zprovoznění nové knihovny se podílela i řada občanů.

12 12 DOBŘÍŠSKÉ LISTY Slavnostní otevření rekonstruovaného obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí, knihovnou a skladu obecní techniky V sobotu 16. srpna 2014 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného obecního úřadu. Ačkoliv poděkování zaznělo v projevu pana starosty, rádi bychom i touto cestou znovu vyjádřili dík za spolupráci mnoha občanů, kteří pomáhali s nekonečným úklidem vnitřních prostor, z nichž někteří přišli i opakovaně. Dále všem, kteří pomohli s nastěhováním knih do nových prostor knihovny. A pochopitelně opět velké poděkování členům sboru dobrovolných hasičů a panu starostovi za přípravu bezvadného pohoštění, které bylo až do nočních hodin připraveno v prostorách nové hasičské zbrojnice. Ovšem velké poděkování patří panu starostovi samotnému, který trávil nekonečné hodiny kontrolou a nekompromisním dozorem nad celým dílem za pomoci Ing. Sklenáře. IX. ročník pou ové soutěže v požárním útoku Když jsem psal hodnocení VIII. ročníku pou ové soutěže v požárním útoku v loňském roce, nepředstavoval jsem si, jak se rychle rok s rokem sejde a my budeme připravovat další, již IX. ročník. V letošním roce jsme opět odstoupili od pořádání dodatkové soutěže. Od samého počátku jsme soutěž připravovali v součinnosti s obecním úřadem. Naše společná představa byla ta, že po skončení soutěže se závodní družstva účastněných sborů přesunou s námi na slavnostní otevření naší nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Po prezentaci a společném nástupu soutěž zahájil starosta obce p. Petr Dragoun a starosta našeho sboru p. Milan Kadlec. Poté již soutěž probíhala standardním způsobem. Po prvním kole útoků byla přestávka, ve které se nám představili naši nejmenší z Libčic a Dobříše. Pak následovalo druhé kolo a vyhodnocení. Celkově se zúčastnilo 21 týmů, z toho 12 týmů mužů a 9 týmů žen. Naše soutěžící družstvo se umístilo na 11. místě. Po ukončení soutěže bylo třeba všechno uklidit a přesunout se do hasičské zbrojnice. Přesně v 16 hodin starosta obce slavnostním projevem, před velkou skupinou starohu ských občanů, otevřel nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici společně s knihovnou, prostorem pro důchodce a technickým zázemím Obecního úřadu. Naše hasičská zbrojnice nyní představuje dokonalé zázemí pro naši činnost a obecnímu zastupitelství náleží velké poděkování. Ze soutěžních družstev se slavnostního otevření zúčastnili hasiči z ČHJ Libčice. Odpoledne a celý večer byl provázen příjemnou hudbou skupiny UJDE TO a obsluhou na barech, kterou zajiš ovali naši členové. Servírovaný pečený čuník byl už jen třešinka na dortu Rád bych touto cestou poděkoval celému realizačnímu týmu za výborně odvedenou práci po celý den. Věřím, že se opět sejdeme za rok u jubilejního X. ročníku v ještě hojnějším počtu Havelka Josef, jednatel SDH Stará Hu Opět je tu nový školní rok a s ním jedna velká změna, kterou je navýšení kapacity mateřské školy. Na základě návrhu vedení školy se obci podařilo včas vyřídit potřebná povolení a zrealizovat požadované podmínky k vytvoření nové třídy mateřské školy v prostorách bývalé družiny, která je s novým školním rokem otevřena. Je zřejmé, že si tento krok vyžádá určité změny v chodu jak mateřské, tak základní školy. Věříme však, že ze strany školy i rodičů bude využita maximální míra trpělivosti a pochopení, než se nový režim zajede a odstraní se všechna úskalí, která se objeví v průběhu provozu jednak rozdělené školky a jednak včleněním družiny do vyučovacího programu školy. Nových 13 míst ale snad stojí za to. Přejeme tedy všem dětem, které nastupují do školky i školy, aby pro ně byl tento školní rok úspěšný, radostný a š astný. Pedagogickému sboru pak přejeme, aby přes všechny nastalé změny probíhal školní rok plynule a klidně. Krásný, úspěšný a zážitky nabitý školní rok všem přejí zastupitelé obce Svoz nebezpečného odpadu v obci Stará Hu proběhne v termínech a Stanoviště: Bus na Nový Knín hod., před OÚ hod., u bývalého obchodu hod. (Družstevní). Pozvánka Zveme občany naší obce na 28. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Hu, které se koná v pondělí dne od hod. v obřadní síni obecního úřadu. Den Seniorů Dne oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu. Pou ové posezení na návsi I letošní pou ovou neděli se sousedé sešli na návsi na Pou ovou bohoslužbu a posléze posezení u hudby statečné kapely UJDE TO. Děkujeme všem, kteří přišli a společně strávili příjemné odpoledne. Zábavný podvečer Místní kulturní středisko ve spolupráci s firmou Heart Plus pořádá v neděli 28. září Zábavný podvečer s písničkami, tancem i netradiční módní přehlídkou. Budeme se na vás těšit v sále Kulturního domu od 17 hodin. Setkání jubilantů Již tradičně připravuje Sbor pro občanské záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, kteří se do Staré Huti přistěhovali, a naše obec se jim stala novým domovem. Letos se toto setkání uskuteční dne 11. října 2014 od hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Stará Hu. Poděkování Děkuji obecnímu úřadu a členkám SPOZ, jmenovitě paní Lence Kubátové a Jarce Březinové za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Marie Vitásková

13 NOVÝ SMĚR 13 Pozvání do Památníku Karla Čapka Přesto, že skončily prázdniny, ve Strži vrcholí divadelní sezóna srdečně zveme do zahrady památníku na pohádkové představení Trampoty čerta Belínka v podání členů MKS a dětí z dramatického kroužku, které se uskuteční v sobotu 6. a neděli 7. září, vždy od 15 hodin. Následující sobotu 13. září budete mít možnost shlédnout velmi úspěšné představení divadelního spolku DEHHET při MKS komedii Poslední půjčka, a to od 19 hodin. V sobotu 20. září pak ve 14 hodin zahájíme na Strži Svátek barevného listí. Na programu je tentokrát vernisáž výstavy obrazů MUDr. Jaroslava Dostála a zahradních soch Michaela Stránského. Zahraje nám kapela Tři v tom, promítneme filmový dokument a poslechneme si krásnou poezii. Srdečně zveme na všechny programy! Upřímné poděkování Kavárna pod jasany na Strži přivítala v srpnu Swing Band Dobříš s odpoledním programem. I když občas sprchlo, nálada byla výborná. Dne jsem se ve zdraví dožila svých 70. narozenin. Při této příležitosti mě navštívily paní Maruška Guillenová a Jindřiška Němcová jako zástupkyně Obecního úřadu a SPOZu ve Staré Huti. Za jejich milou návštěvu a dáreček jim děkuji. Všem přátelům, kteří si na mě vzpomněli, srdečně děkuji. Sousedé, moc si vážím toho, že jste přijali mé pozvání, za vše Vám děkuji, hlavně za Vaši pomoc při uspořádání oslavy. Všem nám bylo za odměnu příjemné posezení při pěkné hudbě, které ještě jednou děkuji za vytvoření krásné atmosféry a dobré nálady, což všichni ocenili a chválili. Všem ostatním sousedům, kteří se nemohli zúčastnit, děkuji za blahopřání. Dále děkuji celé rodině za milou návštěvu a velkou pomoc. Mé rodině na Slovensku děkuji za krásné blahopřání, které mě moc potěšilo. Za vše děkuji mé sestře v Kanadě, celé její rodině, dětem a Tomášovi ze Staré Huti za krásné blahopřání. Ještě dlouho budu vzpomínat, vždy hezké vzpomínky jsou úroky štěstí. Přátelé, s Vámi ostatními se ještě sejdu. Bu me k sobě hodní, mějme se rádi, vždy jsme tu jen jako na pouti. I já Vám přeji v životě hlavně klid, zdraví a hodně dobrých lidí kolem sebe. Marie Zárubová Blahopřání Národní házená ve Staré Huti Rozpis utkání oblastního přeboru 2014/2015 Nábor mladších žaček pokračuje Podzimní části oblastního přeboru začne Muži a ženy Staré Huti přivítají v prvním kole na svém hřišti soupeře z Prahy Čakovic. Kromě mistrovských utkání mužů a žen se na podzim ve Staré Huti uskuteční turnaj přípravek mladších žaček. Bude to nejen první měření sil nově vzniklého družstva žaček ve věku od 8 do 10 let se stejně starými děvčaty z Prahy a Bakova, ale i představení nové formy hry národní házené, vymyšlené pro nejmladší házenkáře. Mužstvo tvoří pouze 3 hráči + brankář, hrací plocha je umístěna v jedné třetině normálního hřiště a to je rozděleno jen na dvě poloviny. Všichni hráči mohou útočit i bránit. Na tento turnaj zveme nejen rodiče a rodinné příslušníky hráček, ale všechny příznivce národní házené. Přij te se podívat na nový a zajímavý způsob házené a současně povzbudit naše nejmenší. Současně s tím zveme opět děvčata ve věku do 10 let do družstva přípravky mladších žaček. V případě většího zájmu dětí z Dobříše, uvažujeme o možnosti využití školního hřiště u II. ZŠ k tréninkům. O termínech a časech vás budeme informovat na začátku září, ve školách. Rozpis utkání: den hodina kategorie soupeř muži Avia Čakovice B ženy Avia Čakovice ženy Sokol Březno A muži Republikán Praha ženy Sokol Březno B turnaj přípravek mladších žaček muži Slavoj Řevnice V měsíci září oslaví své životní jubileum paní Ludmila Rauvolfová, Jana Drobílková a pánové Josef Štádler, Ivan Semančík, Karel Svoboda a Václav Wodniak. Srdečně blahopřejeme! muži Sokol Bakov j.s. Dalším zářijovým jubilantem je také paní PhDr. Marie Dvorská. Mnoho let byla nepostradatelnou součástí tehdy Místního národního výboru. Je mnoho našich občanů, kterým se dostalo od ní na tomto úřadu nebývalé ochoty poradit, zdárně vyřídit jejich záležitost. Nebylo výjimkou, že za ní přicházeli lidé nejen ve věcech úředních, ale i s osobními problémy, věděli, že se jim dostane sluchu i pomoci. Osamělých starých lidí se mnohokrát ujala tak, že o ně sama pečovala, než došlo k vyřešení jejich situace. To všechno bylo nad její služební povinnosti. Ve Staré Huti byl jako jeden z prvních ustaven při MNV Sbor pro občanské záležitosti. Marie Dvorská se stala jeho tajemnicí a tím hybnou silou, novátorkou v pojetí občanských obřadů, jejich mimořádné estetické úrovně. Získala pro tuto činnost šikovné, obětavé ženy. Kolektiv po celou dobu jejího působení byl vzorem nově zakládaným sborům na území Čech a Moravy. Doktorka Dvorská do současné doby spolupracuje úzce se SPOZ ve Staré Huti. Školí v této oblasti starosty měst a obcí, příslušné pracovníky celé české republiky. S paní doktorkou Dvorskou se setkáváme na všech kulturních a společenských akcích v naší obci. Vážená paní Marie Dvorská, přijměte naše upřímné poděkování za Váš nezanedbatelný podíl na všestranném rozvoji obce, za její reprezentaci v národním měřítku, také přání pevného zdraví Vám i celé rodině a neubývající tvůrčí síly. Za obecní úřad a SPOZ ve Staré Huti Petr Dragoun, starosta Milý Františku! Vše nejlepší a hodně zdraví k Tvým narozeninám. To ti přeje z celého srdce manželka Lucie Hronová Fotbal mistrovská utkání v říjnu: Stará Hu Daleké Dušníky B Borotice Stará Hu Stará Hu Petrovice B Počepice Stará Hu Obecní úřad Stará Hu Karla Čapka 430, Stará Hu Tel.:

14

15

16

17

18

19

20

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele 5. září sobota prezentace pro vystavovatele PŘEDSTAVENÍ VELETRHU SPORT LIVE 2015 je největší sportovní veletrh svého druhu v severních Čechách věnovaný všem milovníkům sportu a zdravého životního stylu.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více