Anketní otázka z webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketní otázka z webových stránek"

Transkript

1 3/2008 CITÁT NA MĚSÍC BŘEZEN Bůh nestihne být všude a proto stvořil matky. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Odkud preferujete příjem regionálního zpravodajství České televize? z Prahy (81%) z Brna (19%/ Počet hlasů: 124 HODY HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ Oslava nejkrásnějších jarních svátků už je na dohled. Velikonoce jsou považovány za nejdůležitější křesťanské svátky i se svým propojením s pohanskými zvyky oslavující příchod jara a nového života. Pravdou je, že dnes už řada velikonočních zvyků a rituálů zanikla nebo poněkud ztratila na významu. Věříme, že alespoň ty nejdůležitější a nejrozšířenější si letos opět připomeneme a prožijeme tak svátky jara v pohodě, ve zdraví a v klidu. Redakční rada Počáteckého zpravodaje Pověst o kostelu svaté Kateřiny Na kopci Lísku kdysi stál dutý strom, ve kterém se ukryli zběhové, dva bratři. Tu noc zuřila bouře, blesk střídal blesk, bil hrom, když zoufalý čin dozrál jejich sen pokusit se své milé doma spatřit. Bouře řádila, jako když se čerti žení. Zbylé vojsko šlo ale dál. Snad našli někde střechu nad hlavou. Nemocní bratři jako zázrakem dřevařem byli zachráněni. Paměť předků má takto pověst zapsanou. Kde vyrostl ten strom, tam staletí již kostel stojí, který věčnosti nechali bratři postavit. Jen kousek od pramene, u kterého vojáci raněni v nesmyslných bojích o teple domova jen chvilku mohli snít. Ten kostel se střechou vojenské helmice je mementem příběhu, který se kdysi odehrál. Je vzdáním díků a bláhovou prosbou, aby již nikdy více člověk člověku neubližoval. Již je to dávno, co se hra o utrpení, pomoci a vděku na kopci Lísku odehrála. Škoda, že již v předsálí se někam vytratilo souznění. Stálá a neposkvrněná zůstala jen skála, ze které čistá voda pramení. Autor: Josef Vachek Z obsahu: Z jednání rady města Počátky Kam myslivci, kam jdete... Kateřina znovu ožívá 100 let Počáteckého vodovodu Lurdy a jejich příběh Větrné elektrárny Kino Počátky Ze zápisníku Policie ČR My obyčejní a neobyčejní lidé Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Posilovna, Sportbar, Budvar... Jak se to rýmuje? Znáte možná lidový popěvek: Žádný neví, jak to je, co se všechno k sobě hodí.... S radostí si ho zapějeme, když si s partičkou posedíme. Možná mnoho počáteckých zatím neví, jak bezvadně se k sobě hodí pojmy uvedené v titulku tohoto článečku do skutečnosti, i rýmovačky. Dobře vybavená posilovna, sloužící k protažení našich svalů je v bezprostřední blízkosti malebného Sportbaru, kde si můžeme v nekuřáckém prostředí mimo jiné lahůdkovým Budvarem a točenou Kofolou s chutí doplnit pitný režim po náročných výkonech. Pokud jste tuto kombinaci ještě nevyzkoušeli, možno jí jen doporučit. Samozřejmě pro návštěvu Sportbaru není současná návštěva posilovny podmínkou, ale tato kombinace se přímo podbízí. Však také od doby zrušení restaurace U Palivce jsme v Počátkách točený Budvar postrádali. A když jsme u toho výběru točených piv v Počátkách, nedá mi, abych s radostí upozornil na skutečnost, že monotónnost v omezeném výběru téměř jednoho druhu piva už neexistuje a chceme-li si vychutnat dobré točené pivo ve třech druzích od jedenáctky přes dvanáctku ke čtrnáctce v přijatelných cenách, stačí jen navštívit restauraci FORD. To je tak zhruba vše z pohledu občasného konzumenta točeného piva v Počátkách. Škoda Modré hvězdy, kde se poslední dobu točil nepaste- Z jednání Rady města Počátky (prosinec 2007 leden 2008) Rada města doporučuje zastupitelstvu města: schválit ukončení činnosti střediska pila k , z důvodu neekonomického provozu, dle písemných podkladů o hospodaření organizační složky Lesy města Počátky a pověřit radu města vyhlášením záměru na pronájem tohoto pracoviště a případný pronájem uzavřít vzít na vědomí přepracované návrhy firmy e3 větrná energie s.r.o. Brno pro možnou výstavbu větrných elektráren ve vybraných lokalitách v k.ú. Počátky Rada města schvaluje: Přílohu č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne , uzavřenou mezi Městem Počátky a VTS Počátky s.r.o., pro specifikaci cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky na rok 2008, ve výši 3, ,- Kč včetně DPH podání návrhů na vyklizení bytů a návrhů na vydání soudních platebních rozkazů dle seznamu neplatičů nájemného v městských bytech výzvu k předkládání projektů na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2008, o celkovém objemu ,- Kč, určeného na podporu aktivit pořádaných pro veřejnost a propagaci města Počátky uzavření smluv s odběrateli použitých elektrozařízení a světelných zdrojů (zástupci kolektivních systémů Asekol, Elektrowin, Ekolamp ), o zřízení místa zpětného odběru těchto odpadů a následné uzavření smlouvy s a.s. SOMPO, o provozu sběrného dvora pro zpětný odběr použitých elektrozařízení výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce místní komunikace K Samotám, dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek; podle zadání byla hodnocena nejnižší nabídková cena a jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2, předložená I. Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, za celkovou nabídkovou cenu 1, ,03 Kč (cena prací bez DPH ,00 Kč + DPH ,03 Kč) Rada města bere na vědomí: informaci SFŽP ČR o neakceptování žádosti o podporu podané v rámci Operačního programu Životní prostředí na Rekonstrukci ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí informaci o opětovném zaslání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Počátkách na ČEZ a o dalších možnostech rozvoje této problematiky souhlas s provedením ohlášené stavby, vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky, na základě ohlášení Města Počátky pro udržovací práce potřebné jako podklad k žádosti o dotace; jedná se o stavbu Oprava místních komunikací Heřmaneč 2. a 3. etapa stanovisko spolumajitelů ideální poloviny Velkého jezera Valcha k nabídce na odprodej vlastního podílu nemovitosti městu; spoluvlastníci trvají na prodeji za ,- Kč a v případě zájmu města o nemovitost, nabízejí možnost posunu platby o 1 rok, tj. s první splátkou k Nápad vytvořit webové stránky pro Římskokatolickou farnost Počátky vzešel z hlavy Patera Vendelína Zboroně. Netrvalo dlouho a stránky byly na světě...9/2007. Původně měly obsahovat především základní údaje týkající se farnosti, týdenní pořady bohoslužeb, měly přiblížit historii místního děkanství, církevních památek i zvonů, ale také nabídnout možnost ubytování na faře v Počátkách a v Žirovnici. Později přišla spousta dalších nápadů, jak stránky vhodně rozšířit - např. o popisy oprav a rekonstrukcí památek, různé fotogalerie, ale také o rubriky, které se přímo farnosti netýkají. Je to např. rubrika Církevní rok, kde je podrobně popsané každé nadcházející období liturgického roku; dále Rok se svatými, která stručně přibližuje životopisy nejvýznamnějších světců a také Knihovna, kde je spousta zajímavého počtení... Příprava stránek je poměrně náročná na čas, ale snažíme se je doplňovat průběžně. V šuplíku je ještě spousta témat, která se nám podaří snad v blízké době zpracovat a na stránkách zveřejnit. Rozpis bohoslužeb je aktualizován pravidelně každý týden, nejpozději v neděli. Za ocenění práce a pochvalu stránek všem moc děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu. Pater Vendelín Zboroň Simona Rybářová 2

3 Oznámení Finanční úřad Pelhřimov oznamuje, že bude vybírat daňová přiznání a vždy od 10:00 do 16:00 hod. na MěÚ v Počátkách. Akce Zasaď si svůj strom Město Počátky oznamuje občanům, že se v sobotu od 9,00 hod bude konat akce Zasaď si svůj strom. Akce bude probíhat na úvozové cestě po pravé straně směrem na Stojčín (cesta k vysílači Oskar ), každá rodina i s malými dětmi si bude moci zasadit dub letní a z této výsadby vznikne nová alej s původním druhem stromu patřící na Vysočinu. Více informací bude zveřejněno v dubnovém čísle Počáteckého zpravodaje. Základní umělecká škola informuje Dne proběhlo v Pelhřimově okresní kolo klavírní soutěže. Ta se koná vždy po 3 letech. Úroveň soutěžících byla vysoká, a proto o to více potěšilo umístění našich žáků. Za ZUŠ Kamenice nad Lipou soutěžilo celkem 9 žáků. Umístili se takto: 2x druhé místo 3x první místo 4x první místo s postupem do krajského kola Z pobočky Počátky to byly: Simona Rudišarová: 2. místo Lenka Piklová: 1. místo Klára Žižková: 1. místo s postupem Zuzana Žižková: 1. místo s postupem Za jejich krásné výkony jim patří dík a blahopřání, neboť věnovaly mnoho času a úsilí přípravě, která jim napomohla k úspěchu. Blahopřejeme! ZUŠ Setkání bývalých zaměstnanců Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách U příležitosti 5 let ukončení činnosti Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách se uskuteční setkání všech bývalých zaměstnanců nemocnice v pátek 11. dubna 2008 od hod. v hospodě Pod Lipami ve Stojčíně. Březen v Div. souboru J. K. Tyl Blíží se svátky jara a nám všem v div. souboru se krátí čas na nastudování div. hry Podskalák. V současné době nacvičujeme na jevišti v kině, kam také postupně snášíme již hotové kulisy, avšak větší část kulis nás teprve čeká vyrobit. Máme však v našich řadách plno schopných lidí, kteří se tohoto úkolu s nadšením zhostí. A tak dost řečí a do práce! Všem čtenářům zpravodaje přejeme KRÁSNÉ VELIKONOCE. členové div. souboru J. K. Tyl Výzva pro fotografy Kulturní zařízení města Počátky (správce webu pořádá soutěž o nejlepší panoramatickou fotografii Počátek, která bude tvořit záhlaví našich webových stránek. Rádi bychom, aby se občané přímo podíleli na tvorbě webu. Fotografie zasílejte em na adresu Barevné foto - poměr stran 1:4 až 1:5 s tématikou Počátky a okolí rozlišení min. 72 dpi. Autor musí dát automaticky svolení s uveřejněním na webu a případným dalším zpracování (úprava jasu, kontrastu, případně mírná úprava výřez ). Uzávěrka soutěže Vítěz získá hodnotné propagační předměty Města Počátky. Všechny obdržené fotografie zveřejníme ve fotogalerii na webu KZM Počátky Letem nejen počáteckým světem rovaný Pelhřimovský Poutník. V další počátecké restauraci U Karásků se z pohledu pivaře nic nezměnilo. Se změnou nájemce zůstává nadále pivo Gambrinus. S Gambáčkem je spojena i znovuotevřená restaurace ve Stojčíně, býv. U Koudelků. Čím ale překvapila a co za zmínku stojí je perfektní nově zprovozněná kuchyně a její produkty, která byla vždycky vyhlášená. Tak ať se daří. FRK Eduard Bass Drahota Nadčasová a i dnes aktuální básnička z roku 1913: SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT PIVO MUSÍ PODRAŽIT MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT HOUSKY NUTNO PODRAŽIT ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT BUŘTY NUTNO PODRAŽIT PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT KDOPAK BY SE TOHO NELEK STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK ABY MOHL VYJÍTI NUTNO DANĚ ZVÝŠITI KONSUMENTU NELZE VÍCE NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ FRK 3

4 Nové pohlednice Počátek Kulturní zařízení města Počátky vydalo v průběhu měsíce února dvě nové pohlednice našeho města. Zakoupit si je můžete mimo jiné v infocentrum v Horní ulici a v městském muzeu za cenu 5,- Kč. Kam myslivci, kam jdete Nikdy jsem netušila, že zasvětím svůj život myslivcům a myslivosti. Složila jsem zkoušky z myslivosti, vycvičila loveckého psa a stala se myslivcem. Během soužití s nimi jsem měla možnost pochopit, jak složitá je otázka chovu a lovu zvěře, jak stále komplikovanější je soužití současného člověka s přírodou, jak hluboké je jeho nepochopení základních vazeb a přírodních zákonů a jak důležitá je role myslivce pro přírodu a její přežití. Myslivec není jen lovcem, ale především hospodářem přírody. Stejně jako každý jiný člověk chápe cenu života a smrti v přírodě. Víte, kolik hodin věnuje myslivec přípravě honitby na zimní období? Musí nasušit kvalitní píci. Nejlépe ze zemědělsky neobdělávaných luk, které jsou plné voňavých bylin. Musí ji dobře uskladnit, aby do zimy, kdy ji bude potřebovat pro přikrmování zvěře, nezplesnivěla. Musí ze svých prostředků zajistit medikovaná krmiva, bez kterých by zvěř strádala nakonec uhynula na nebezpečné parazitózy. Musí ze svých prostředků nakoupit doplňková krmiva, bez kterých by utrpělo zažívání zimou strádající zvěře. Musí ze svých prostředků nakoupit obilí, aby zvěř měla dostatek živin na přežití kruté zimy na Vysočině. Musí ze svých prostředků nakoupit i medikovanou sůl, kterou zvěři doplní chybějící minerály. A tímto nekončí výčet toho, co ještě musí myslivec v péči o zvěř v zimním období zajistit. Ptáte se co? Hlavně svůj volný čas a vytrvalost. Není totiž vůbec jednoduché u nás na Vysočině zajistit pravidelné přikrmování zvěře v zimním období. Jistě všichni víte, o čem chci hovořit. Za každého počasí, za každých sněhových a povětrnostních podmínek musí myslivec ke krmelci.musí doplnit zásoby krmiv, aby zvěř měla šanci přežít. Jistě si všichni vzpomenete na předcházející zimu. V tomto období uhynulo v krutých sněhových podmínkách více než polovina zvěře. Nedokázala ve vysokém sněhu dojít ke krmelcům. Často myslivci nacházeli uhynulou zvěř nedaleko krmelců. I otrlí chlapi neudrželi slzu v oku. Největší katastrofa nás však čekala na jaře, kdy roztál sníh a teprve pak mohli sčítat škody, které příroda napáchala. Tyto škody dosahovaly i sta kusů na jednu honitbu. V takových katastrofických situacích vyplašená zvěř vypuštěným psem v lese, svátečními běžci na lyžích, nerespektující zákon o lesích, lidé na horských kolech, psí spřežení, to vše způsobuje další nenahraditelné ztráty na zvěři. Vyplašená zvěř svým únikovým během, během o život zabije sama sebe. Po vysilujícím běhu, se schvátí, dostane zápal plic a uhyne. Stojí vám to, VY sváteční návštěvníci lesa za to? Vřískající rodinné skvadry rozestoupené do dlouhých řad a hledající nejen houby, ale i samy sebe. To vše mě vede k zamyšlení proč upřed-

5 nostňujeme právo lidí na životní prostředí před právem ostatních živých tvorů. Všude jinde, kde jsme hosty, a to v přírodě jsme, musíme i bez zákonů respektovat určitá vžitá pravidla slušnosti. Vstupujme do přírody jako do chrámu, kde zvěř je jeho ozdobou. Měli bychom vychovávat své okolí k úctě k tomuto chrámu a klidem, kteří svou lásku a péči o něj berou za své životní poslání. Bude to ku prospěchu přírody i člověka, který byť je její součástí, rozumí jí stále méně a méně. Tak dlouho se budeme svorně dohadovat o ochraně přírody o lidech, kteří jí obhospodařují, až za naší asistence zmizí i její zbytky. Pak přijde na řadu člověk. A právem! Víte že: Dříve, než se stanete myslivcem musíte absolvovat roční praxi, projít náročným kurzem, který je ukončen přísnými zkouškami na úrovni státních zkoušek? Dříve,než se můžete stát rozhodčím z výkonu, musíte mít předvedeno na zkouškách několik loveckých psů a složit opět náročné zkoušky na úrovni státních zkoušek? Dříve,než můžete vykonávat v mysliveckém sdružení funkci mysliveckého hospodáře musíte mít několikaletou mysliveckou praxi, projít kurzem a složit opět náročné zkoušky na úrovni státních zkoušek? Dříve, než obdržíte od státního úřadu odznak myslivecké stráže musíte složit státní zkoušku a přísahu před státním úřadem? Myslivec je skutečně vysoce kvalifikovaný odborníkem. Víte kolik jich kolem vás žije? Jiří Vlček, Jaroslav Skála, František Škeřík,Jan Němec a celá dlouhá řada dalších Alena Košinová, člen dozorčí rady, ČMMJ Praha Co nového chystá POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK? V současné době se nejvíc soustřeďujeme na chystaný divadelní ples, který proběhne 8. března od 20 hodin v sokolovně. Jedná se o první akci tohoto typu, proto jsme pozvali ostatní ochotnické spolky a soubory ze širokého okolí. Na plese místo tradičního PŘEDTANČENÍ uvedeme krátký program PROCHÁZKA OPERETOU. Jak již jsou naši příznivci zvyklí, bude s živou hudbou a v krásných kostýmech. Jedná se o originální seskupení operetních a muzikálových písní z našich předešlých divadelních představení. Doufáme, že se ples vydaří a tímto Vás všechny srdečně zveme. Nevěnujeme se však jen plesu, ale již jsou v plném proudu přípravy chystané operety J. Stelibského OSTROV MILOVÁNÍ. Premiéra operety je plánovaná na 14. listopadu Ještě předtím než se poprvé roztáhne opona chystané operety, přivítáme naše příznivce na dnes již tradiční MERENDĚ, tentokrát jako vinobraní a to 20. září 2008 od 20 hodin v POČÁTEC- KÉ SOKOLOVNĚ. Tímto však naše plány ještě zdaleka nekončí. Máme již rozpracovaný program na jaro března 2009 proběhne již druhý ročník divadelního plesu, tentokrát s kapelou KAREL A MY. Na přelomu března a dubna 2009 jistě mile překvapíme naše malé i velké diváky známou a velice oblíbenou pohádkou MRAZÍK v originálním pojetí. Doufáme, že se i do budoucna budeme s našimi příznivci setkávat tak jako doposud v hojném počtu a to nejen na divadelních představeních v kině, ale i na stále oblíbenějších tanečních setkáních v sokolovně. Z Fondu Vysočiny schváleno k rozdělení dvacet pět milionů Po loňském prosincovém schválení krajského rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projednávání podpor pro obce, města, neziskové organizace, podnikatele a mnohé další právní subjekty i fyzické osoby, které působí na území našeho kraje. Vyhlášení celkem šesti grantových programů v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun schválili na únorovém zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé Vysočiny. Metropolitní sítě VIII (1,2 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-I (6,0 mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Sportoviště 2008 (4,0 mil. Kč), Diagnóza památek 2008 (0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou konkrétní názvy dotačních titulů, které při jejich využití dávají žadatelům šanci na získání finančních prostředků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktury, ochrany památek nebo sportovní, kulturní či jiné společenské činnosti. Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o grantových programech a pravidlech o předkládání projektů nalézt například na webových stránkách kraje Vysočina Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny Informace pro občany o místně zpětného odběru starých elektrospotřebičů Město Počátky upozorňuje občany, že bude v prostoru skládky a překladiště komunálního odpadu nově otevřeno MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. Občané zde mohou odevzdat ZDARMA veškeré staré elektrospotřebiče od pondělí do soboty pondělí, středa, pátek 6:30 11:00 a 13:00 16:00 hod.; úterý, čtvrtek 6:30 14:00; sobota 7:30 11:00 hod. Provozovatelem místa zpětného odběru bude firma SOMPO a.s. Pelhřimov.

6 Zápis do prvních tříd Dne proběhl v Základní škole Otokara Březiny v Počátkách zápis dětí do prvních tříd, který provedly paní učitelky Mgr. Blanka Lahodná a Mgr. Drahomíra Lašanová..Velikou podporou a pomocí byla asistence paní ředitelky Hany Trkolové, paní učitelky Jany Zvolánkové a paní učitelky Radky Moravcové, které se většině dětí věnovaly při jejich docházce do místní mateřské školy. K zápisu se dostavilo celkem čtyřicet devět dětí. Někteří rodiče žádají z různých důvodů o odložení školní docházky pro své dítě. I přes tento fakt je možno říci, že od 1. září 2008 budou v Počátkách otevřeny dvě první třídy. Děti přicházely k zápisu velice dobře připravené. Počítaly, zpívaly a recitovaly, kreslily, poznávaly barvy a geometrické tvary jedna radost! Až na výjimky se nikdo nebál a všichni chtěli ukázat, co umí. Jestli se objevila jedna slzička, hned se ji podařilo laskavým přístupem ze strany pedagogických pracovnic osušit a ostych odstranit. Děti si odnášely balíčky s dárečky od firmy TOPGAL a GE MONEY BANK, záložky s fotografií školy, které zhotovila paní vychovatelka Hana Bednářová ze školní družiny. Na tabuli si každá holčička našla sluníčko se svým jménem a chlapci zase svůj usměvavý obláček. Navíc si děti odnesly i pamětní list jako upomínku na zápis do základní školy. Do prvního září 2008 zbývá ještě sedm měsíců a to je doba vhodná k upevňování dobrých návyků a odstraňování špatných. Velmi důležitá je kontrola správného držení psacího náčiní a procvičování správné výslovnosti. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole dařilo a byly tu šťastné a spokojené. Tím udělají radost svým rodičům, jejichž podpora a pomoc je na počátku školní docházky pro děti velmi důležitá a vyžaduje notnou dávku trpělivosti a porozumění. ZŠ Počátky KATEŘINA ZNOVU OŽÍVÁ Během únorového víkendu (9. a ) jste si možná povšimli, že parkoviště resortu sv. Kateřiny, je přeplněné. Kromě klientů, kteří ve svaté Kateřině trávili svou relaxační dovolenou, zde probíhala jedna významná akce, která jistě stojí za zmínku. Do Počátek přijelo asi 130 hostů, ti pak byli převezeni do Kateřiny k slavnostnímu ceremoniálu předávání cen TTG Travel AWARDS - ta každoročně udílí ceny, které získávají nejlepší subjekty v cestovním ruchu. Za uplynulý rok 2007 byly ceny udíleny v 15 kategoriích vždy třem nejlepším. Kandidáti na vítězství jsou nominováni samotnými klienty a hlasování probíhá elektronicky. Toto tradiční a slavnostní vyhlašování vítězů se letos poprvé v historii nekonalo v Praze, ale v lázních sv. Kateřiny. Ceremoniál proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury Czech Tourism a kraje Vysočina. Slavnostního večera se zúčastnili zástupci státních orgánů, zahraniční hosté, např. velvyslanec Thajska, velvyslankyně Egypta, zástupce velvyslance Kuby, představitelé národních turistických centrál, leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří. Ceny předával, mimo jiné, hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, starostka Počátek Marie Hrnčířová, herečka Zlata Adamovská, televizní redaktor Radek John a další významní hosté z ČR i ze zahraničí. Ceny byly udíleny v těchto kategoriích: Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší touroperátor pro Evropu, Nejlepší touroperátor pro Ameriku, Nejlepší touroperátor pro Asii, Nejlepší touroperátor pro Afriku a Střední východ, Nejlepší autobusová společnost, Nejlepší letecká společnost, Nejlepší hotel v ČR, Nejlepší národní turistická centrála sídlící v ČR, Nejlepší incomingová agentura, Nejlepší incentivní agentura v ČR, Turistický region či město, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku, Nejlepší cestovní pojišťovna, Nejlepší cestovní kancelář v domácím CR, Nejoblíbenější destinace v roce Podrobnější informace mohou zájemci nalézt na Tam bude také ke shlédnutí záznam, který točila ČT pod vedením režisérky Jitky Němcové. Celý slavnostní večer byl zahájen bohatým občerstvením v restauraci VODA v hlavní budově. Samotná akce se pak odehrávala v nově opraveném pavilonu, který rozhodně svým restaurátorům nedělá ostudu. Kdo zná pavilon ze starých fotografií, z dob jeho slávy, nemohl by nic vytknout. Malby na stropě (foto) dřevěné trámy, klenuté vstupy, ozdobné štuky, vkusný nábytek, to vše bylo obnoveno podle starých dochovaných materiálů. Atmosféra během celého večera byla příjemná. Po slavnostním programu se mikrofonů ujala kapela Vrať se do hrobu. Hosté se dobře bavili, užívali si podařeného večera a vyjadřovali se pochvalně nejen o areálu svaté Kateřiny, ale vůbec o celkovém prostředí, krásné krajině a božském klidu. Jiz

7 100 let Počáteckého vodovodu 5. část Celkový rozpočet na jímání a rozšíření vodovodu v roce 1929 až 1932 činil celkem ,-Kč. Rozpočet vypracovala firma ing. Vladimír Chmelík Praha-Žižkov, úředně autorizovaný civilní inženýr kulturní. Rozpočet schválil za Zemský úřad oddělení 60 vodovody a stokování ing. Václav Frank. Na žádost Městského úřadu ze dne zasílá Zemský úřad v Praze seznam dokladů, které jsou potřeba k žádosti na podporu stavby vodovodu. Jako doklad píše p. primář zdejší nemocnice MUDr. Miloslav Dufek, že mají nedostatek vody při operacích a město se zavázalo dodávat vodu do nemocnice zdarma. Dne 26. března 1930 byla vyvěšena vyhláška o uvažovaném rozšíření vodovodu o nové prameny z Úžlabí. Na základě vyhlášky bylo svoláno vodoprávní řízení. K řízení se dostavili: p. Kajetán Kubeň majitel lázní sv. Kateřiny, p. Jan Knaifl a p. Jan Brdlík ml. za družstevní pivovar, p. Jaroslav Smrčka za firmu Vilém Jaroslav Smrčka, p. Antonín Pěch s chotí Alžbětou. K dotazu vedoucího komise prohlásili: p. Antonín Pěch nemá námitek ohledně prodeje pozemku, kde se má stavět vodojem pod Strážným kopcem. p. Jan Knaifl a p. Jan Brdlík ml. nečiní námitek. P. Kajetán Kubeň prohlašuje, že nemá námitek proti rozšíření vodovodu. Vyhražuje si však v případě zaniknutí pramenů sv. Kateřiny, na kterýž jsou lázně výhradně odkázány činiti nároky na rozšíření městského vodovodu do lázní sv. Kateřiny. P. Jaroslav Smrčka činí námitky proti rozšíření městského vodovodu a zřízení nového rezervoáru. Zřízením tohoto rezervoáru byl by náš podnik připraven o vodu potřebnou pro vodovod a zužitkování vody ku pohonu průmyslových závodů (pila, pletárna, hospodářství a osvětlování) - a konečně i pro hospodářství rybniční. Protokol sepsán na Městském úřadě v Počátkách 7. dubna Dopisem ze dne 19. července 1930 zamítá Zemský úřad v Praze námitky firmy Vilém Jaroslav Smrčka proti rozšíření vodovodu. Protokolem ze dne 8. říjne 1930 sepsaném na Městském úřadě je výsledek vodoprávního řízení k rozšíření vodovodu. Dne 16. října 1930 žádá Městská rada Ministerstvo zemědělství o povolení rozšíření městského vodovodu. Rovněž žádá o subvenci na rozšíření vodovodu: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a Zemský úřad oddělení 20. Dne 30. prosince 1930 došel dopis od Ministerstva zemědělství, že schvaluje předložený projekt na rozšíření vodovodu. Dopisem ze dne 31. března 1931 sděluje Ministerstvo zemědělství, že poskytne po dohodě s Ministerstvem financí státní příspěvek z úvěrní položky meliorace pozemku a zásobování venkova vodou ve výši 20%. Dne 6. května 1931 vydává Městská rada prohlášení k výměru Ministerstva zemědělství ze dne 31. března 1931, že se nebude stavěti proti připojení dalších obcí, osad a samot na vodovod města Počátek, již tenkrát se uvádí propojení vodovodu s městem Žirovnicí. Dne 30. července 1931 poukazuje Ministerstvo zemědělství oddělení pro vodohospodářské meliorace 1. splátku ve výši Kč. Po několika urgencích a osobních návštěvách referenta Národohospodářského Sboru Jihočeského. Dne 14. září 1931 poukazuje Ministerstvo zemědělství 2. splátku ve výši ,- Kč. Dne 8. října 1931 zasílá dopis pan František Seidl poslanec Národního shromáždění, že nemůže být záloha vyplacena. Dne 5. listopadu 1931 sděluje Národohospodářský Sbor Jihočeský ústředí v Praze, že Ministerstvo financí dalo souhlas k vyplacení obnosu do výše 15 % nákladu to je doplatek do ,- Kč. Dopisem ze dne 12. prosince 1931 žádá p. starosta ing. Zdeněk Navrátil p. Václava Donáta statkáře a místopředsedu senátu Národ- ního shromáždění, zda by se neobtěžoval a svým mocným vlivem v Ministerstvu zdravotnictví nezapůsobil, aby ještě v letošním roce na subvenci alespoň nějaká splátka byla vyplacena. Jako důvod uvádí starosta města, že stavba vodovodu již byla v tomto roce provedena jedině z úvěru. Dopisem dne 14. prosince 1931 ukládá Zemský úřad v Praze účtárně Zemského úřadu, aby vyplatila pro město Počátky částku 2.700,- Kč. Dne 23. ledna 1932 znovu žádá starosta města p. místopředsedu senátu p. Donáta o intervenci vyplacení další částky subvence. Dne 4. března 1932 sděluje p. Donát, že další částka bude vyplacena v I. nebo II. čtvrtletí ve výši ,- Kč. Dne 30. července 1932 sděluje Národohospodářský Sbor Jihočeský v Praze, že podle informací na Ministerstvu veřejného Zdravotnictví bude v co nejkratší době vyplacena částka ,-Kč. Dne 2. srpna 1932 poukazuje Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy částku ,-Kč. Dne 17. května 1932 byla provedena vodoprávní kolaudace rozšířeného městského vodovodu povoleného dne 11. říjne Dne 4. srpna 1932 byl sepsán protokol o technicko-ekonomické kolaudaci obecního vodovodu nařízeném Ministerstvem zemědělství ze dne 22. července Členy kolaudační komise byli přítomni: ing. Karel Ševčík jako státní kolaudátor Ministerstva zemědělství. ing. Dr. Václav Dašek jako zdravotní kolaudátor za Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ing. Oldřich Lébl zemědělský rada za Zemský úřad v Praze jako zemský kolaudátor, Jan Dvořák za Zemský úřad v Praze jako účetní tajemník, Za město Počátky: ing. Zdeněk Navrátil starosta města, Jan Solař náměstek starosty, Eduard Zajan člen Městské rady a vodní referent, ing. Václav Frank správce stavby za Zemský úřad v Praze oddělení 60 - vodovody a odvodňování, ing. Emil Král podnikatel stavby z Prahy. Provedení rozšíření vodovodu bylo provedeno nákladem ,-Kč na rozpočet ,-Kč, úspora z rozpočtu činí ,-Kč. Komise potvrzuje, že rozšíření vodovodu bylo výhodně zadáno odborné a zkušené firmě. Tento den byla vydatnost pramenu v Úžlabí 3,50 lit./vt. Dopisem ze dne 7. prosince 1932 sděluje Ministerstvo zemědělství a Zemský úřad v Praze souhlas k vyplacení částky ,-Kč. Dopisem ze dne 27. ledna 1933 Ministerstvo zemědělství bere na vědomí kolaudaci vodovodu a schvaluje vyplacení zbytku příspěvku ve výši ,-Kč. Dopisem ze dne 21. října 1933 sděluje Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, že poukazuje částku ,-Kč. Dopisem ze dne 31. října 1933 žádá starosta města ing. Zdeněk Navrátil - p. Dr. Františka Staňka předsedu poslanecké sněmovny, aby svým vlivem zakročil na Ministerstvu zdravotnictví, aby poukázalo zbylou částku na subvenci vodovodu ve výši ,-Kč. Rovněž dne 31. října žádá Městský úřad Národohospodářský sbor Jihočeský v Praze o zapůsobení na Ministerstvu zdravotnictví o doplatek na subvenci vodovodu. Dopisem ze dne 10. listopadu 1933 sděluje Národohospodářský sbor Jihočeský, že v nejbližších dnech obdrží další splátku na subvenci vodovodu ve výši ,-Kč. Dopisem ze dne 5. listopadu 1934 sděluje Národohospodářský sbor Jihočeský, že jim bylo sděleno na Ministerstvu zdravot., že splátky na subvenci vodovodu budou vypláceny postupně, neboť příslušná dotace je vyčerpána. V prosinci tohoto roku poukáží ,- Kč. Dopisem ze dne 5. února a 16. dubna 1936 žádá Městský úřad senátora Němečka, aby svým mocným vlivem zakročil na Minist. veřejného zdravot. k vyplacení subvence na vodovod. Dopisem ze dne 3. června 1936 poukazuje Ministerstvo 7

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti.

9/2012. Z obsahu: HURÁ DO ŠKOLY. Pytle cementů na školních chodbách vystřídají děti. 9/2012 HURÁ DO ŠKOLY V pondělí 3. září 2012 se po letním odpočívání opět otevřou školní brány a našim dětem nastane každodenní práce na svém vzdělávání a růstu. Určitě nejvíce se těší malí prvňáčci, kterých

Více

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY

7/2011. Z obsahu: I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY 7/2011 I DOSPĚLÍ MAJÍ RÁDI POHÁDKY Před necelým rokem oslovila vedoucí kulturního zařízení, paní Ludmila Marková, prostřednictvím Počáteckého zpravodaje všechny nadšence, kteří by se rádi zúčastnili a

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ

4/2012. Z obsahu: SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ 4/2012 SEZNAMTE SE MARIE POVOLNÁ Co znamená 100 let? Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Z pozice naší matičky Země skoro nic. Však z pozice lidského bytí je představa 100 let neuchopitelná a nepředstavitelná!

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 5 11. BŘEZEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz AUTORKA NEJLÉPE NALÍČENÉ DÍVKY Z PLAKÁTU JE VARNSDORFSKÁ JANA HRABÁKOVÁ Vítězka soutěže Jana Hrabáková (třetí zleva).

Více

Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat:

Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat: 2/2010 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Zveme maminky a tatínky s malými dětmi do mateřské školy k zápisu, který se bude konat: ve středu 3. března 2010 v mateřské škole od 10:00 do 14:00 hodin Zápis se týká dětí,

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb.

9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ. Z obsahu: ČAS K BILANCOVÁNÍ V říjnu letošního roku uplyne rok od komunálních voleb. 9/2007 CITÁT NA MĚSÍC ZÁŘÍ Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jenom stín trpaslíka. (Von Hardenberg) Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na

Více

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS

6/2006. Z obsahu: Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Informace o schránkách důvěry Policie ČR. Trvejte na svých právech s SOS 6/2006 Medard Lidová pranostika praví: Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když na Medarda prší, těžko se seno suší. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá. Ve čtvrtek 8. června budou k obloze

Více

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den 30.10.2011 byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly

Více

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 239 březen 2010 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let Děti ze zámku tak se říká na Sedlecko-Prčicku malým i trochu větším obyvatelům

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody.

7/2005. Z obsahu: Symboly. Anketní otázka z webových stránek. Symboly. Soutěž žáků ZŠ Počátky. Mateřská škola. Den přírody. 7/2005 Symboly Dám Vám za ní 7 tisíc zněla nabídka, když jsem hokejku s číslem 68 a podpisem Jaromíra Jágra převážel tramvají. S autorem podpisu jsem se osobně setkal na relaxačním tenisovém turnaji v

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč

měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč měsíčník města březen 2008 cena 10 Kč Z obsahu Velikonoční stůl (foto: Jiří Víšek) Schůze rady..................... str. 2 Zasedání zastupitelstva............ str. 3 Kdysi a dnes................... str.

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007. Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, otevíráte poslední vydání Týneckých listů v roce 2007. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2007, ročník XVII, číslo

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 6 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Vydařené oslavy 300. Kopečkové pouti vyvrcholily koncertem Michala Davida. NIEMCZA DARUVAR

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK

RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ BUDULÍNEK JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ ZALOŽILY TŘI MAMINKY. NAŠE ROZHODNUTÍ ZALOŽIT RODINNÉ CENTRUM BYLO VELICE RYCHLÉ A JEŠTĚ V ČERVNU BY ANI JEDNU Z NÁS NIC TAKOVÉHO

Více