Anketní otázka z webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anketní otázka z webových stránek"

Transkript

1 3/2008 CITÁT NA MĚSÍC BŘEZEN Bůh nestihne být všude a proto stvořil matky. Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Odkud preferujete příjem regionálního zpravodajství České televize? z Prahy (81%) z Brna (19%/ Počet hlasů: 124 HODY HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ Oslava nejkrásnějších jarních svátků už je na dohled. Velikonoce jsou považovány za nejdůležitější křesťanské svátky i se svým propojením s pohanskými zvyky oslavující příchod jara a nového života. Pravdou je, že dnes už řada velikonočních zvyků a rituálů zanikla nebo poněkud ztratila na významu. Věříme, že alespoň ty nejdůležitější a nejrozšířenější si letos opět připomeneme a prožijeme tak svátky jara v pohodě, ve zdraví a v klidu. Redakční rada Počáteckého zpravodaje Pověst o kostelu svaté Kateřiny Na kopci Lísku kdysi stál dutý strom, ve kterém se ukryli zběhové, dva bratři. Tu noc zuřila bouře, blesk střídal blesk, bil hrom, když zoufalý čin dozrál jejich sen pokusit se své milé doma spatřit. Bouře řádila, jako když se čerti žení. Zbylé vojsko šlo ale dál. Snad našli někde střechu nad hlavou. Nemocní bratři jako zázrakem dřevařem byli zachráněni. Paměť předků má takto pověst zapsanou. Kde vyrostl ten strom, tam staletí již kostel stojí, který věčnosti nechali bratři postavit. Jen kousek od pramene, u kterého vojáci raněni v nesmyslných bojích o teple domova jen chvilku mohli snít. Ten kostel se střechou vojenské helmice je mementem příběhu, který se kdysi odehrál. Je vzdáním díků a bláhovou prosbou, aby již nikdy více člověk člověku neubližoval. Již je to dávno, co se hra o utrpení, pomoci a vděku na kopci Lísku odehrála. Škoda, že již v předsálí se někam vytratilo souznění. Stálá a neposkvrněná zůstala jen skála, ze které čistá voda pramení. Autor: Josef Vachek Z obsahu: Z jednání rady města Počátky Kam myslivci, kam jdete... Kateřina znovu ožívá 100 let Počáteckého vodovodu Lurdy a jejich příběh Větrné elektrárny Kino Počátky Ze zápisníku Policie ČR My obyčejní a neobyčejní lidé Kultura Inzerce 1

2 Letem nejen počáteckým světem Posilovna, Sportbar, Budvar... Jak se to rýmuje? Znáte možná lidový popěvek: Žádný neví, jak to je, co se všechno k sobě hodí.... S radostí si ho zapějeme, když si s partičkou posedíme. Možná mnoho počáteckých zatím neví, jak bezvadně se k sobě hodí pojmy uvedené v titulku tohoto článečku do skutečnosti, i rýmovačky. Dobře vybavená posilovna, sloužící k protažení našich svalů je v bezprostřední blízkosti malebného Sportbaru, kde si můžeme v nekuřáckém prostředí mimo jiné lahůdkovým Budvarem a točenou Kofolou s chutí doplnit pitný režim po náročných výkonech. Pokud jste tuto kombinaci ještě nevyzkoušeli, možno jí jen doporučit. Samozřejmě pro návštěvu Sportbaru není současná návštěva posilovny podmínkou, ale tato kombinace se přímo podbízí. Však také od doby zrušení restaurace U Palivce jsme v Počátkách točený Budvar postrádali. A když jsme u toho výběru točených piv v Počátkách, nedá mi, abych s radostí upozornil na skutečnost, že monotónnost v omezeném výběru téměř jednoho druhu piva už neexistuje a chceme-li si vychutnat dobré točené pivo ve třech druzích od jedenáctky přes dvanáctku ke čtrnáctce v přijatelných cenách, stačí jen navštívit restauraci FORD. To je tak zhruba vše z pohledu občasného konzumenta točeného piva v Počátkách. Škoda Modré hvězdy, kde se poslední dobu točil nepaste- Z jednání Rady města Počátky (prosinec 2007 leden 2008) Rada města doporučuje zastupitelstvu města: schválit ukončení činnosti střediska pila k , z důvodu neekonomického provozu, dle písemných podkladů o hospodaření organizační složky Lesy města Počátky a pověřit radu města vyhlášením záměru na pronájem tohoto pracoviště a případný pronájem uzavřít vzít na vědomí přepracované návrhy firmy e3 větrná energie s.r.o. Brno pro možnou výstavbu větrných elektráren ve vybraných lokalitách v k.ú. Počátky Rada města schvaluje: Přílohu č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne , uzavřenou mezi Městem Počátky a VTS Počátky s.r.o., pro specifikaci cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky na rok 2008, ve výši 3, ,- Kč včetně DPH podání návrhů na vyklizení bytů a návrhů na vydání soudních platebních rozkazů dle seznamu neplatičů nájemného v městských bytech výzvu k předkládání projektů na poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2008, o celkovém objemu ,- Kč, určeného na podporu aktivit pořádaných pro veřejnost a propagaci města Počátky uzavření smluv s odběrateli použitých elektrozařízení a světelných zdrojů (zástupci kolektivních systémů Asekol, Elektrowin, Ekolamp ), o zřízení místa zpětného odběru těchto odpadů a následné uzavření smlouvy s a.s. SOMPO, o provozu sběrného dvora pro zpětný odběr použitých elektrozařízení výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce místní komunikace K Samotám, dle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek; podle zadání byla hodnocena nejnižší nabídková cena a jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2, předložená I. Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, za celkovou nabídkovou cenu 1, ,03 Kč (cena prací bez DPH ,00 Kč + DPH ,03 Kč) Rada města bere na vědomí: informaci SFŽP ČR o neakceptování žádosti o podporu podané v rámci Operačního programu Životní prostředí na Rekonstrukci ČOV Počátky a kanalizace Vesce a Palackého náměstí informaci o opětovném zaslání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Počátkách na ČEZ a o dalších možnostech rozvoje této problematiky souhlas s provedením ohlášené stavby, vydaný stavebním odborem MěÚ Počátky, na základě ohlášení Města Počátky pro udržovací práce potřebné jako podklad k žádosti o dotace; jedná se o stavbu Oprava místních komunikací Heřmaneč 2. a 3. etapa stanovisko spolumajitelů ideální poloviny Velkého jezera Valcha k nabídce na odprodej vlastního podílu nemovitosti městu; spoluvlastníci trvají na prodeji za ,- Kč a v případě zájmu města o nemovitost, nabízejí možnost posunu platby o 1 rok, tj. s první splátkou k Nápad vytvořit webové stránky pro Římskokatolickou farnost Počátky vzešel z hlavy Patera Vendelína Zboroně. Netrvalo dlouho a stránky byly na světě...9/2007. Původně měly obsahovat především základní údaje týkající se farnosti, týdenní pořady bohoslužeb, měly přiblížit historii místního děkanství, církevních památek i zvonů, ale také nabídnout možnost ubytování na faře v Počátkách a v Žirovnici. Později přišla spousta dalších nápadů, jak stránky vhodně rozšířit - např. o popisy oprav a rekonstrukcí památek, různé fotogalerie, ale také o rubriky, které se přímo farnosti netýkají. Je to např. rubrika Církevní rok, kde je podrobně popsané každé nadcházející období liturgického roku; dále Rok se svatými, která stručně přibližuje životopisy nejvýznamnějších světců a také Knihovna, kde je spousta zajímavého počtení... Příprava stránek je poměrně náročná na čas, ale snažíme se je doplňovat průběžně. V šuplíku je ještě spousta témat, která se nám podaří snad v blízké době zpracovat a na stránkách zveřejnit. Rozpis bohoslužeb je aktualizován pravidelně každý týden, nejpozději v neděli. Za ocenění práce a pochvalu stránek všem moc děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu. Pater Vendelín Zboroň Simona Rybářová 2

3 Oznámení Finanční úřad Pelhřimov oznamuje, že bude vybírat daňová přiznání a vždy od 10:00 do 16:00 hod. na MěÚ v Počátkách. Akce Zasaď si svůj strom Město Počátky oznamuje občanům, že se v sobotu od 9,00 hod bude konat akce Zasaď si svůj strom. Akce bude probíhat na úvozové cestě po pravé straně směrem na Stojčín (cesta k vysílači Oskar ), každá rodina i s malými dětmi si bude moci zasadit dub letní a z této výsadby vznikne nová alej s původním druhem stromu patřící na Vysočinu. Více informací bude zveřejněno v dubnovém čísle Počáteckého zpravodaje. Základní umělecká škola informuje Dne proběhlo v Pelhřimově okresní kolo klavírní soutěže. Ta se koná vždy po 3 letech. Úroveň soutěžících byla vysoká, a proto o to více potěšilo umístění našich žáků. Za ZUŠ Kamenice nad Lipou soutěžilo celkem 9 žáků. Umístili se takto: 2x druhé místo 3x první místo 4x první místo s postupem do krajského kola Z pobočky Počátky to byly: Simona Rudišarová: 2. místo Lenka Piklová: 1. místo Klára Žižková: 1. místo s postupem Zuzana Žižková: 1. místo s postupem Za jejich krásné výkony jim patří dík a blahopřání, neboť věnovaly mnoho času a úsilí přípravě, která jim napomohla k úspěchu. Blahopřejeme! ZUŠ Setkání bývalých zaměstnanců Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách U příležitosti 5 let ukončení činnosti Všeobecné veřejné nemocnice v Počátkách se uskuteční setkání všech bývalých zaměstnanců nemocnice v pátek 11. dubna 2008 od hod. v hospodě Pod Lipami ve Stojčíně. Březen v Div. souboru J. K. Tyl Blíží se svátky jara a nám všem v div. souboru se krátí čas na nastudování div. hry Podskalák. V současné době nacvičujeme na jevišti v kině, kam také postupně snášíme již hotové kulisy, avšak větší část kulis nás teprve čeká vyrobit. Máme však v našich řadách plno schopných lidí, kteří se tohoto úkolu s nadšením zhostí. A tak dost řečí a do práce! Všem čtenářům zpravodaje přejeme KRÁSNÉ VELIKONOCE. členové div. souboru J. K. Tyl Výzva pro fotografy Kulturní zařízení města Počátky (správce webu pořádá soutěž o nejlepší panoramatickou fotografii Počátek, která bude tvořit záhlaví našich webových stránek. Rádi bychom, aby se občané přímo podíleli na tvorbě webu. Fotografie zasílejte em na adresu Barevné foto - poměr stran 1:4 až 1:5 s tématikou Počátky a okolí rozlišení min. 72 dpi. Autor musí dát automaticky svolení s uveřejněním na webu a případným dalším zpracování (úprava jasu, kontrastu, případně mírná úprava výřez ). Uzávěrka soutěže Vítěz získá hodnotné propagační předměty Města Počátky. Všechny obdržené fotografie zveřejníme ve fotogalerii na webu KZM Počátky Letem nejen počáteckým světem rovaný Pelhřimovský Poutník. V další počátecké restauraci U Karásků se z pohledu pivaře nic nezměnilo. Se změnou nájemce zůstává nadále pivo Gambrinus. S Gambáčkem je spojena i znovuotevřená restaurace ve Stojčíně, býv. U Koudelků. Čím ale překvapila a co za zmínku stojí je perfektní nově zprovozněná kuchyně a její produkty, která byla vždycky vyhlášená. Tak ať se daří. FRK Eduard Bass Drahota Nadčasová a i dnes aktuální básnička z roku 1913: SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT PIVO MUSÍ PODRAŽIT MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT HOUSKY NUTNO PODRAŽIT ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT BUŘTY NUTNO PODRAŽIT PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT KDOPAK BY SE TOHO NELEK STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK ABY MOHL VYJÍTI NUTNO DANĚ ZVÝŠITI KONSUMENTU NELZE VÍCE NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ FRK 3

4 Nové pohlednice Počátek Kulturní zařízení města Počátky vydalo v průběhu měsíce února dvě nové pohlednice našeho města. Zakoupit si je můžete mimo jiné v infocentrum v Horní ulici a v městském muzeu za cenu 5,- Kč. Kam myslivci, kam jdete Nikdy jsem netušila, že zasvětím svůj život myslivcům a myslivosti. Složila jsem zkoušky z myslivosti, vycvičila loveckého psa a stala se myslivcem. Během soužití s nimi jsem měla možnost pochopit, jak složitá je otázka chovu a lovu zvěře, jak stále komplikovanější je soužití současného člověka s přírodou, jak hluboké je jeho nepochopení základních vazeb a přírodních zákonů a jak důležitá je role myslivce pro přírodu a její přežití. Myslivec není jen lovcem, ale především hospodářem přírody. Stejně jako každý jiný člověk chápe cenu života a smrti v přírodě. Víte, kolik hodin věnuje myslivec přípravě honitby na zimní období? Musí nasušit kvalitní píci. Nejlépe ze zemědělsky neobdělávaných luk, které jsou plné voňavých bylin. Musí ji dobře uskladnit, aby do zimy, kdy ji bude potřebovat pro přikrmování zvěře, nezplesnivěla. Musí ze svých prostředků zajistit medikovaná krmiva, bez kterých by zvěř strádala nakonec uhynula na nebezpečné parazitózy. Musí ze svých prostředků nakoupit doplňková krmiva, bez kterých by utrpělo zažívání zimou strádající zvěře. Musí ze svých prostředků nakoupit obilí, aby zvěř měla dostatek živin na přežití kruté zimy na Vysočině. Musí ze svých prostředků nakoupit i medikovanou sůl, kterou zvěři doplní chybějící minerály. A tímto nekončí výčet toho, co ještě musí myslivec v péči o zvěř v zimním období zajistit. Ptáte se co? Hlavně svůj volný čas a vytrvalost. Není totiž vůbec jednoduché u nás na Vysočině zajistit pravidelné přikrmování zvěře v zimním období. Jistě všichni víte, o čem chci hovořit. Za každého počasí, za každých sněhových a povětrnostních podmínek musí myslivec ke krmelci.musí doplnit zásoby krmiv, aby zvěř měla šanci přežít. Jistě si všichni vzpomenete na předcházející zimu. V tomto období uhynulo v krutých sněhových podmínkách více než polovina zvěře. Nedokázala ve vysokém sněhu dojít ke krmelcům. Často myslivci nacházeli uhynulou zvěř nedaleko krmelců. I otrlí chlapi neudrželi slzu v oku. Největší katastrofa nás však čekala na jaře, kdy roztál sníh a teprve pak mohli sčítat škody, které příroda napáchala. Tyto škody dosahovaly i sta kusů na jednu honitbu. V takových katastrofických situacích vyplašená zvěř vypuštěným psem v lese, svátečními běžci na lyžích, nerespektující zákon o lesích, lidé na horských kolech, psí spřežení, to vše způsobuje další nenahraditelné ztráty na zvěři. Vyplašená zvěř svým únikovým během, během o život zabije sama sebe. Po vysilujícím běhu, se schvátí, dostane zápal plic a uhyne. Stojí vám to, VY sváteční návštěvníci lesa za to? Vřískající rodinné skvadry rozestoupené do dlouhých řad a hledající nejen houby, ale i samy sebe. To vše mě vede k zamyšlení proč upřed-

5 nostňujeme právo lidí na životní prostředí před právem ostatních živých tvorů. Všude jinde, kde jsme hosty, a to v přírodě jsme, musíme i bez zákonů respektovat určitá vžitá pravidla slušnosti. Vstupujme do přírody jako do chrámu, kde zvěř je jeho ozdobou. Měli bychom vychovávat své okolí k úctě k tomuto chrámu a klidem, kteří svou lásku a péči o něj berou za své životní poslání. Bude to ku prospěchu přírody i člověka, který byť je její součástí, rozumí jí stále méně a méně. Tak dlouho se budeme svorně dohadovat o ochraně přírody o lidech, kteří jí obhospodařují, až za naší asistence zmizí i její zbytky. Pak přijde na řadu člověk. A právem! Víte že: Dříve, než se stanete myslivcem musíte absolvovat roční praxi, projít náročným kurzem, který je ukončen přísnými zkouškami na úrovni státních zkoušek? Dříve,než se můžete stát rozhodčím z výkonu, musíte mít předvedeno na zkouškách několik loveckých psů a složit opět náročné zkoušky na úrovni státních zkoušek? Dříve,než můžete vykonávat v mysliveckém sdružení funkci mysliveckého hospodáře musíte mít několikaletou mysliveckou praxi, projít kurzem a složit opět náročné zkoušky na úrovni státních zkoušek? Dříve, než obdržíte od státního úřadu odznak myslivecké stráže musíte složit státní zkoušku a přísahu před státním úřadem? Myslivec je skutečně vysoce kvalifikovaný odborníkem. Víte kolik jich kolem vás žije? Jiří Vlček, Jaroslav Skála, František Škeřík,Jan Němec a celá dlouhá řada dalších Alena Košinová, člen dozorčí rady, ČMMJ Praha Co nového chystá POČÁTECKÝ DIVADELNÍ SPOLEK? V současné době se nejvíc soustřeďujeme na chystaný divadelní ples, který proběhne 8. března od 20 hodin v sokolovně. Jedná se o první akci tohoto typu, proto jsme pozvali ostatní ochotnické spolky a soubory ze širokého okolí. Na plese místo tradičního PŘEDTANČENÍ uvedeme krátký program PROCHÁZKA OPERETOU. Jak již jsou naši příznivci zvyklí, bude s živou hudbou a v krásných kostýmech. Jedná se o originální seskupení operetních a muzikálových písní z našich předešlých divadelních představení. Doufáme, že se ples vydaří a tímto Vás všechny srdečně zveme. Nevěnujeme se však jen plesu, ale již jsou v plném proudu přípravy chystané operety J. Stelibského OSTROV MILOVÁNÍ. Premiéra operety je plánovaná na 14. listopadu Ještě předtím než se poprvé roztáhne opona chystané operety, přivítáme naše příznivce na dnes již tradiční MERENDĚ, tentokrát jako vinobraní a to 20. září 2008 od 20 hodin v POČÁTEC- KÉ SOKOLOVNĚ. Tímto však naše plány ještě zdaleka nekončí. Máme již rozpracovaný program na jaro března 2009 proběhne již druhý ročník divadelního plesu, tentokrát s kapelou KAREL A MY. Na přelomu března a dubna 2009 jistě mile překvapíme naše malé i velké diváky známou a velice oblíbenou pohádkou MRAZÍK v originálním pojetí. Doufáme, že se i do budoucna budeme s našimi příznivci setkávat tak jako doposud v hojném počtu a to nejen na divadelních představeních v kině, ale i na stále oblíbenějších tanečních setkáních v sokolovně. Z Fondu Vysočiny schváleno k rozdělení dvacet pět milionů Po loňském prosincovém schválení krajského rozpočtu se postupně rozbíhá standardní projednávání podpor pro obce, města, neziskové organizace, podnikatele a mnohé další právní subjekty i fyzické osoby, které působí na území našeho kraje. Vyhlášení celkem šesti grantových programů v celkovém objemu téměř 25 miliónů korun schválili na únorovém zasedání krajského zastupitelstva zastupitelé Vysočiny. Metropolitní sítě VIII (1,2 mil. Kč), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-I (6,0 mil. Kč), Jednorázové akce 2008 (2,5 mil. Kč), Sportoviště 2008 (4,0 mil. Kč), Diagnóza památek 2008 (0,7 mil. Kč), Čistá voda 2008 (10,0 mil. Kč) jsou konkrétní názvy dotačních titulů, které při jejich využití dávají žadatelům šanci na získání finančních prostředků na rozvoj podnikání, komunikační infrastruktury, ochrany památek nebo sportovní, kulturní či jiné společenské činnosti. Jak je již obvyklé, lze podrobnější informace o grantových programech a pravidlech o předkládání projektů nalézt například na webových stránkách kraje Vysočina Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny Informace pro občany o místně zpětného odběru starých elektrospotřebičů Město Počátky upozorňuje občany, že bude v prostoru skládky a překladiště komunálního odpadu nově otevřeno MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ. Občané zde mohou odevzdat ZDARMA veškeré staré elektrospotřebiče od pondělí do soboty pondělí, středa, pátek 6:30 11:00 a 13:00 16:00 hod.; úterý, čtvrtek 6:30 14:00; sobota 7:30 11:00 hod. Provozovatelem místa zpětného odběru bude firma SOMPO a.s. Pelhřimov.

6 Zápis do prvních tříd Dne proběhl v Základní škole Otokara Březiny v Počátkách zápis dětí do prvních tříd, který provedly paní učitelky Mgr. Blanka Lahodná a Mgr. Drahomíra Lašanová..Velikou podporou a pomocí byla asistence paní ředitelky Hany Trkolové, paní učitelky Jany Zvolánkové a paní učitelky Radky Moravcové, které se většině dětí věnovaly při jejich docházce do místní mateřské školy. K zápisu se dostavilo celkem čtyřicet devět dětí. Někteří rodiče žádají z různých důvodů o odložení školní docházky pro své dítě. I přes tento fakt je možno říci, že od 1. září 2008 budou v Počátkách otevřeny dvě první třídy. Děti přicházely k zápisu velice dobře připravené. Počítaly, zpívaly a recitovaly, kreslily, poznávaly barvy a geometrické tvary jedna radost! Až na výjimky se nikdo nebál a všichni chtěli ukázat, co umí. Jestli se objevila jedna slzička, hned se ji podařilo laskavým přístupem ze strany pedagogických pracovnic osušit a ostych odstranit. Děti si odnášely balíčky s dárečky od firmy TOPGAL a GE MONEY BANK, záložky s fotografií školy, které zhotovila paní vychovatelka Hana Bednářová ze školní družiny. Na tabuli si každá holčička našla sluníčko se svým jménem a chlapci zase svůj usměvavý obláček. Navíc si děti odnesly i pamětní list jako upomínku na zápis do základní školy. Do prvního září 2008 zbývá ještě sedm měsíců a to je doba vhodná k upevňování dobrých návyků a odstraňování špatných. Velmi důležitá je kontrola správného držení psacího náčiní a procvičování správné výslovnosti. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole dařilo a byly tu šťastné a spokojené. Tím udělají radost svým rodičům, jejichž podpora a pomoc je na počátku školní docházky pro děti velmi důležitá a vyžaduje notnou dávku trpělivosti a porozumění. ZŠ Počátky KATEŘINA ZNOVU OŽÍVÁ Během únorového víkendu (9. a ) jste si možná povšimli, že parkoviště resortu sv. Kateřiny, je přeplněné. Kromě klientů, kteří ve svaté Kateřině trávili svou relaxační dovolenou, zde probíhala jedna významná akce, která jistě stojí za zmínku. Do Počátek přijelo asi 130 hostů, ti pak byli převezeni do Kateřiny k slavnostnímu ceremoniálu předávání cen TTG Travel AWARDS - ta každoročně udílí ceny, které získávají nejlepší subjekty v cestovním ruchu. Za uplynulý rok 2007 byly ceny udíleny v 15 kategoriích vždy třem nejlepším. Kandidáti na vítězství jsou nominováni samotnými klienty a hlasování probíhá elektronicky. Toto tradiční a slavnostní vyhlašování vítězů se letos poprvé v historii nekonalo v Praze, ale v lázních sv. Kateřiny. Ceremoniál proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, agentury Czech Tourism a kraje Vysočina. Slavnostního večera se zúčastnili zástupci státních orgánů, zahraniční hosté, např. velvyslanec Thajska, velvyslankyně Egypta, zástupce velvyslance Kuby, představitelé národních turistických centrál, leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří. Ceny předával, mimo jiné, hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, starostka Počátek Marie Hrnčířová, herečka Zlata Adamovská, televizní redaktor Radek John a další významní hosté z ČR i ze zahraničí. Ceny byly udíleny v těchto kategoriích: Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší touroperátor pro Evropu, Nejlepší touroperátor pro Ameriku, Nejlepší touroperátor pro Asii, Nejlepší touroperátor pro Afriku a Střední východ, Nejlepší autobusová společnost, Nejlepší letecká společnost, Nejlepší hotel v ČR, Nejlepší národní turistická centrála sídlící v ČR, Nejlepší incomingová agentura, Nejlepší incentivní agentura v ČR, Turistický region či město, které za posledních 5 let nejvíce rozšířily svou nabídku, Nejlepší cestovní pojišťovna, Nejlepší cestovní kancelář v domácím CR, Nejoblíbenější destinace v roce Podrobnější informace mohou zájemci nalézt na Tam bude také ke shlédnutí záznam, který točila ČT pod vedením režisérky Jitky Němcové. Celý slavnostní večer byl zahájen bohatým občerstvením v restauraci VODA v hlavní budově. Samotná akce se pak odehrávala v nově opraveném pavilonu, který rozhodně svým restaurátorům nedělá ostudu. Kdo zná pavilon ze starých fotografií, z dob jeho slávy, nemohl by nic vytknout. Malby na stropě (foto) dřevěné trámy, klenuté vstupy, ozdobné štuky, vkusný nábytek, to vše bylo obnoveno podle starých dochovaných materiálů. Atmosféra během celého večera byla příjemná. Po slavnostním programu se mikrofonů ujala kapela Vrať se do hrobu. Hosté se dobře bavili, užívali si podařeného večera a vyjadřovali se pochvalně nejen o areálu svaté Kateřiny, ale vůbec o celkovém prostředí, krásné krajině a božském klidu. Jiz

7 100 let Počáteckého vodovodu 5. část Celkový rozpočet na jímání a rozšíření vodovodu v roce 1929 až 1932 činil celkem ,-Kč. Rozpočet vypracovala firma ing. Vladimír Chmelík Praha-Žižkov, úředně autorizovaný civilní inženýr kulturní. Rozpočet schválil za Zemský úřad oddělení 60 vodovody a stokování ing. Václav Frank. Na žádost Městského úřadu ze dne zasílá Zemský úřad v Praze seznam dokladů, které jsou potřeba k žádosti na podporu stavby vodovodu. Jako doklad píše p. primář zdejší nemocnice MUDr. Miloslav Dufek, že mají nedostatek vody při operacích a město se zavázalo dodávat vodu do nemocnice zdarma. Dne 26. března 1930 byla vyvěšena vyhláška o uvažovaném rozšíření vodovodu o nové prameny z Úžlabí. Na základě vyhlášky bylo svoláno vodoprávní řízení. K řízení se dostavili: p. Kajetán Kubeň majitel lázní sv. Kateřiny, p. Jan Knaifl a p. Jan Brdlík ml. za družstevní pivovar, p. Jaroslav Smrčka za firmu Vilém Jaroslav Smrčka, p. Antonín Pěch s chotí Alžbětou. K dotazu vedoucího komise prohlásili: p. Antonín Pěch nemá námitek ohledně prodeje pozemku, kde se má stavět vodojem pod Strážným kopcem. p. Jan Knaifl a p. Jan Brdlík ml. nečiní námitek. P. Kajetán Kubeň prohlašuje, že nemá námitek proti rozšíření vodovodu. Vyhražuje si však v případě zaniknutí pramenů sv. Kateřiny, na kterýž jsou lázně výhradně odkázány činiti nároky na rozšíření městského vodovodu do lázní sv. Kateřiny. P. Jaroslav Smrčka činí námitky proti rozšíření městského vodovodu a zřízení nového rezervoáru. Zřízením tohoto rezervoáru byl by náš podnik připraven o vodu potřebnou pro vodovod a zužitkování vody ku pohonu průmyslových závodů (pila, pletárna, hospodářství a osvětlování) - a konečně i pro hospodářství rybniční. Protokol sepsán na Městském úřadě v Počátkách 7. dubna Dopisem ze dne 19. července 1930 zamítá Zemský úřad v Praze námitky firmy Vilém Jaroslav Smrčka proti rozšíření vodovodu. Protokolem ze dne 8. říjne 1930 sepsaném na Městském úřadě je výsledek vodoprávního řízení k rozšíření vodovodu. Dne 16. října 1930 žádá Městská rada Ministerstvo zemědělství o povolení rozšíření městského vodovodu. Rovněž žádá o subvenci na rozšíření vodovodu: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a Zemský úřad oddělení 20. Dne 30. prosince 1930 došel dopis od Ministerstva zemědělství, že schvaluje předložený projekt na rozšíření vodovodu. Dopisem ze dne 31. března 1931 sděluje Ministerstvo zemědělství, že poskytne po dohodě s Ministerstvem financí státní příspěvek z úvěrní položky meliorace pozemku a zásobování venkova vodou ve výši 20%. Dne 6. května 1931 vydává Městská rada prohlášení k výměru Ministerstva zemědělství ze dne 31. března 1931, že se nebude stavěti proti připojení dalších obcí, osad a samot na vodovod města Počátek, již tenkrát se uvádí propojení vodovodu s městem Žirovnicí. Dne 30. července 1931 poukazuje Ministerstvo zemědělství oddělení pro vodohospodářské meliorace 1. splátku ve výši Kč. Po několika urgencích a osobních návštěvách referenta Národohospodářského Sboru Jihočeského. Dne 14. září 1931 poukazuje Ministerstvo zemědělství 2. splátku ve výši ,- Kč. Dne 8. října 1931 zasílá dopis pan František Seidl poslanec Národního shromáždění, že nemůže být záloha vyplacena. Dne 5. listopadu 1931 sděluje Národohospodářský Sbor Jihočeský ústředí v Praze, že Ministerstvo financí dalo souhlas k vyplacení obnosu do výše 15 % nákladu to je doplatek do ,- Kč. Dopisem ze dne 12. prosince 1931 žádá p. starosta ing. Zdeněk Navrátil p. Václava Donáta statkáře a místopředsedu senátu Národ- ního shromáždění, zda by se neobtěžoval a svým mocným vlivem v Ministerstvu zdravotnictví nezapůsobil, aby ještě v letošním roce na subvenci alespoň nějaká splátka byla vyplacena. Jako důvod uvádí starosta města, že stavba vodovodu již byla v tomto roce provedena jedině z úvěru. Dopisem dne 14. prosince 1931 ukládá Zemský úřad v Praze účtárně Zemského úřadu, aby vyplatila pro město Počátky částku 2.700,- Kč. Dne 23. ledna 1932 znovu žádá starosta města p. místopředsedu senátu p. Donáta o intervenci vyplacení další částky subvence. Dne 4. března 1932 sděluje p. Donát, že další částka bude vyplacena v I. nebo II. čtvrtletí ve výši ,- Kč. Dne 30. července 1932 sděluje Národohospodářský Sbor Jihočeský v Praze, že podle informací na Ministerstvu veřejného Zdravotnictví bude v co nejkratší době vyplacena částka ,-Kč. Dne 2. srpna 1932 poukazuje Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy částku ,-Kč. Dne 17. května 1932 byla provedena vodoprávní kolaudace rozšířeného městského vodovodu povoleného dne 11. říjne Dne 4. srpna 1932 byl sepsán protokol o technicko-ekonomické kolaudaci obecního vodovodu nařízeném Ministerstvem zemědělství ze dne 22. července Členy kolaudační komise byli přítomni: ing. Karel Ševčík jako státní kolaudátor Ministerstva zemědělství. ing. Dr. Václav Dašek jako zdravotní kolaudátor za Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ing. Oldřich Lébl zemědělský rada za Zemský úřad v Praze jako zemský kolaudátor, Jan Dvořák za Zemský úřad v Praze jako účetní tajemník, Za město Počátky: ing. Zdeněk Navrátil starosta města, Jan Solař náměstek starosty, Eduard Zajan člen Městské rady a vodní referent, ing. Václav Frank správce stavby za Zemský úřad v Praze oddělení 60 - vodovody a odvodňování, ing. Emil Král podnikatel stavby z Prahy. Provedení rozšíření vodovodu bylo provedeno nákladem ,-Kč na rozpočet ,-Kč, úspora z rozpočtu činí ,-Kč. Komise potvrzuje, že rozšíření vodovodu bylo výhodně zadáno odborné a zkušené firmě. Tento den byla vydatnost pramenu v Úžlabí 3,50 lit./vt. Dopisem ze dne 7. prosince 1932 sděluje Ministerstvo zemědělství a Zemský úřad v Praze souhlas k vyplacení částky ,-Kč. Dopisem ze dne 27. ledna 1933 Ministerstvo zemědělství bere na vědomí kolaudaci vodovodu a schvaluje vyplacení zbytku příspěvku ve výši ,-Kč. Dopisem ze dne 21. října 1933 sděluje Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, že poukazuje částku ,-Kč. Dopisem ze dne 31. října 1933 žádá starosta města ing. Zdeněk Navrátil - p. Dr. Františka Staňka předsedu poslanecké sněmovny, aby svým vlivem zakročil na Ministerstvu zdravotnictví, aby poukázalo zbylou částku na subvenci vodovodu ve výši ,-Kč. Rovněž dne 31. října žádá Městský úřad Národohospodářský sbor Jihočeský v Praze o zapůsobení na Ministerstvu zdravotnictví o doplatek na subvenci vodovodu. Dopisem ze dne 10. listopadu 1933 sděluje Národohospodářský sbor Jihočeský, že v nejbližších dnech obdrží další splátku na subvenci vodovodu ve výši ,-Kč. Dopisem ze dne 5. listopadu 1934 sděluje Národohospodářský sbor Jihočeský, že jim bylo sděleno na Ministerstvu zdravot., že splátky na subvenci vodovodu budou vypláceny postupně, neboť příslušná dotace je vyčerpána. V prosinci tohoto roku poukáží ,- Kč. Dopisem ze dne 5. února a 16. dubna 1936 žádá Městský úřad senátora Němečka, aby svým mocným vlivem zakročil na Minist. veřejného zdravot. k vyplacení subvence na vodovod. Dopisem ze dne 3. června 1936 poukazuje Ministerstvo 7

8 veřejného zdravot. a tělesné výchovy obnos ve výši 7.200,- Kč. Dopisem ze dne 16. prosince 1936 žádá znovu Městský úřad senátora Němečka cituji: Žádáme Tě vážený soudruhu snažně, kdybys laskavě svým mocným vlivem působil v Ministerstvu veřejného zdravotnic. a těl. výchovy, aby letos byla městu poukázána subvence v míře co nejvyšší. Dopisem ze dne 25.ledna 1937 odpovídá senátor Václav Němeček - p. Zajanovi, že internoval u p. ministra Dr. Szecha a ten mu sdělil, že Minist. veř. zdravotnictví a tělovýchovy poukáže v měsíci červenci splátku na subvenci ve výši ,-Kč. Dne 12. dubna 1937 poukazuje Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy částku ve výši 7.200,-Kč. Dne 6. září 1937 poukazuje Ministerstvo veř. zdrav. a tělesné výchovy další částku ve výši opět 7.200,-Kč. Dne 17. ledna 1938 žádá dopisem p. Zajan senátora Němečka opět o působení svým vlivem na Ministerstvu zdravot. o zaslání dlužné částky na subvenci vodovodu. Dne 24. března 1938 poukazuje Ministerstvo zdravot. částku ve výši 5.000,-Kč. Dne 29. listopadu 1938 poukazuje Minister. sociální a zdravotní správy částku ve výši ,-Kč. Dne 22. prosince 1938 poukazuje Minister. soc. a zdrav. správy částku ve výši 5.000,-Kč. Dne 13. prosince 1939 poukazuje Minister. soc. a zdrav. správy poslední splátku na subvenci vodovodu ve výši ,-Kč. Dne 29. prosince 1939 potvrzuje poslední splátku na subvenci vodovodu starosta města Rudolf Hron. Z těchto zápisů je vidět, že stát nebyl v dobré finanční situaci a tuto subvenci splácel 9 let. (pokračování příště) Znáte své město? Fotografie č. 11 z únorového Zpravodaje byla pořízena v uličce Na Šancích, zobrazuje část střechy obecné školy. Nápověda pro dnešní fotografii zní: I kohout může být čápem. 12 Poděkování Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast a květinové dary, při posledním rozloučení dne s naší drahou maminkou a babičkou paní Martou Ledvinkovou roz. Jírovou Děkujeme zároveň pohřební službě p. Doležala za důstojné vybavení pohřbu a pí Plechaté za slova útěchy na rozloučenou. Rodina Ledvinkova Vzpomínka Dne uplynulo 10 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef Hrnčíř z Vesce. Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují manželka, dcera a syn s rodinami. Vzpomínka Dne 14. března 2008 uplyne 10 let od úmrtí paní B. Smejkalové. Kdo jste ji znali a měli rádi vzpomeňte s námi. Děkujeme Karel, Milan a Ivan Smejkalovi KONEC LEVNÉ VODY V ČECHÁCH? V řadě českých měst hrozí kvůli rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a špatně dojednaným podmínkám v EU výrazné zdražení vody. Náš stát se zavázal, že voda z kanalizace všech obcí s více než 2 tisíci obyvatel musí být do konce roku 2010 vyčištěna podle evropských norem. Tyto přísné podmínky byly dojednány mezi ČR a EU za tehdejšího ministra ŽP Miloše Kužvarta. (2002) Krátce nato začali starostové a vodohospodáři upozorňovat na to, že dohodu není možné dodržet. Čističky v tomto termínu nelze nejen vyprojektovat a postavit, ale ani na ně sehnat peníze. Plán byl nereálný, přesto prošel a my mohli slavně vstoupit do EU. V ČR je zhruba 623 obcí a měst nad obyvatel. Bylo vypočítáno, že ke splnění evropských podmínek je potřeba investovat v rozsahu zhruba 50 miliard korun. Starostové se dočkali slibů, že podstatnou část investic zaplatí fondy EU, část státní rozpočet a soukromí investoři. Z důvodů špatné komunikace mezi ministerstvem ŽP s obcemi a městy došlo k nekoordinovanému vyjednávání s EU. Podle posledních informací je třeba dořešit čističky ve 187 obcích a kanalizaci ve 218 obcích. Bohužel ve 134 obcích nejsou v současné době zajištěny ani projekty na tyto akce. Další negativní zprávou je, že prostředky vyhrazené na čističky odpadních vod ve státním rozpočtu jsou prozatím nedostatečné. Loni přivezl ministr ŽP Bursík z Bruselu další dohodu, podle níž si velká města budou muset vše zaplatit sama. Pokud totiž vodárenskou soustavu provozuje privátní firma, není na dotace z EU nárok. Původně platilo, že pokud město vlastní roury, kanály, čističku.a soukromá firma se stará pouze o její provoz, na dotaci z EU je nárok. Původní návrh byl změněn, úředníci z Bruselu se tak snaží přenést povinnost financování na bedra měst a jejich obyvatel. Bursíkovi vyjednavači před tímto podrazem loni ochotně srazili paty. Stručně řečeno: Smlouvy měst s provozovateli vodárenských sítí jsou prý špatné, to EU trpět nebude a proto neuvolní dotace. Pokud se obce nepodřídí a smlouvy nezmění, zaplatí si vše samy. Takže to v současné době vypadá, že Kužvart a Bursík za nic nemohou (přestože slíbili nesplnitelné) za vše mohou radnice. Pokud nebudou dodrženy stanovené podmínky s EU, hrozí ČR vysoké pokuty. Čeká nás tedy v budoucnu dramatické zdražení vody? (toto je stručný výtah z denního tisku, kde se problematikou čističek odpadních vod zabýval Oldřich Vlasák poslanec EP a Pavel Páral z MFD. Zda jsou jejich informace pravdivé, nemohu zaručit.) O komentář jsme požádali jednatele VTS.s.r.o. pana Zdeňka Kopeckého: 8

9 KINO POČÁTKY BŘEZEN 2008 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. KOUZELNÁ ROMANCE USA 2007; 108 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝNÝ; ČESKÝ DABING Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí do sou-časnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s příběhem z mo-derního New Yorku. Poté, co se ocitne v naší době, je po setkání s pohled-ným právníkem princezna Giselle nucena měnit své názory na život a lásku. neděle , 17 hod. POSLEDNÍ PLAVKY ČR 2007; 90 MINUT; DO 12 LET NEVHODNÝ Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli je příběhem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé éry tuzexového bonu. Jeho finanční příjem spočívá v pronájmu vlastního bytu. Každé léto je nucen trávit u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet neděle , 19 hod. CHYŤTE DOKTORA ČR 2007; 95 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Michal Goldberg je nadějným gynekologem, žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál, ona zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít? Nová komedie ČR. neděle , 19 hod. VÁCLAV ČR 2007, 97 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Václav je vesnický outsider - je označován za místního šaška a hlupáka. My v něm vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku matky a otce neděle , 19 hod. SVATBA NA BITEVNÍM POLI ČR 2007; 100 MINUT; DOPORUČENO OD 12 LET Moravská komedie D. Kleina v hlavních rolích B. Polívka, Z. Adamovská, Doležalová, R. Vojtek V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. Do města se po dvou letech vrací syn místního kronikáře, který byl vždycky sukničkář a kterého zbožňovaly všechny místní dívky, ale tentokrát se skutečně zamiloval a chce se ženit. neděle , 19 hod. K příspěvku ZajímavostKONEC LEVNÉ VODY V ČECHÁCH? Problém ceny vody a dotace z EU je nutné rozdělit na několik částí. 1) Odpovídá současná cena vody skutečným nákladům? Cenu vody ovlivňují náklady z nichž některé lze a některé nelze ovlivnit. Mezi náklady které ovlivnit nelze, nebo pouze minimálně patří například poplatek za odběr nebo vypouštění vody, ceny energií, daň z přidané hodnoty, ceny materiálu a další. Mezi náklady které lze ovlivnit jsou provozní náklady a odpisy. U odpisů je potřeba se zastavit. Odpisy slouží k obnově investičního majetku. V praxi to znamená, že za dobu životnosti stavby se do ceny produktu promítají náklady na pořízení budov a rozvodů tak, aby po ukončení životnosti byly finanční prostředky na obnovu. Pokud nejsou uplatňovány odpisy v ceně výrobku jedná se o cenu pod náklady. To přináší, v případě nutnosti rekonstrukce či nové výstavby, potřebu pokrýt finanční nároky půjčkou nebo dotací. U vodného a stočného v Počátkách je situace následující. Skutečné odpisy vodohospodářského majetku jsou ve výši ,- Kč. Na základě usnesení zastupitelstva je z odpisů uplatňováno v ceně vodného a stočného ,-Kč. V praxi to znamená že cena 1m3 vody je o 10,80 Kč (společně pro vodné a stočné) nižší než by odpovídalo skutečným nákladům a potřebám. Když spočítáme tyto prostředky za dobu fungování čistírny odpadních vod cca 30 let, dojdeme k sumě která je v současnosti potřebná na připravovanou rekonstrukci. Tento nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce se snažíme vyřešit získáním dotace určené na tyto účely. Při získání dotace bude část nákladů hrazena z půjčky od banky (povinná spoluúčast žadatele o dotaci). Jen tato půjčka, splatná za 10 až 20 let, zatíží cenu vodného a stočného ročně náklady cca 0,5 až 1 mil. Kč. 2) Je cena vodného a stočného vysoká? Dnešní cena vodného s točného činí 38,15 Kč. Při průměrné spotřebě na osobu 35 m3 za rok činí měsíční náklady 111,- Kč. Částka Kč za měsíc je zanedbatelná v porovnání s ostatními náklady běžné domácnosti. Například paušální poplatek na telefonní linku, elektroměr či plynoměr které jsou hrazeny i bez odběru služby či produktu. Proto i případné zvýšení o cca 10,-Kč za m3 které znamená měsíční nárůst na osobu o 32,-Kč zařazuje náklady na vodné a stočné hluboko pod náklady na elektřinu nebo plyn a to i přes to, že u vodného a stočného se jedná o stejně nezbytnou dodávku pro spokojený a kvalitní život. Z těchto důvodů lze jen konstatovat, že cena vodného a stočného je a i po případném zvýšení bude, s ohledem na ostatní ceny energií, nejlevnější produkt. 3) Dotace z EU a provozovatelské smlouvy I v místech kde vodovod a kanalizace včetně COV je v majetku měst a obcí a ty mají smlouvy s firmami na provozování této infrastruktury je možné získat dotaci na rekonstrukce a obnovu vodovodu a kanalizace. Má to ale zásadní podmínku. Na provozování staveb vybudovaných s pomocí dotace bude vypsáno výběrové řízení nebo bude doloženo že stávající provozovatel byl vybrán v odpovídajícím výběrovém řízení. A v tomto bodě je hlavní problém. Města a obce mají uzavřenou dlouhodobou provozovatelkou smlouvu,( na 20 i více let) se stávajícím provozovatelem a vypovězení smlouvy přináší značné náklady na penále za nedodržení smlouvy. Tito provozovatelé byli vybráni různými způsoby třeba ihned po roce 1990 při transformaci podniků Vodovodů a kanalizací a v dnešní době jsou prodány jiným majitelů. Z toho důvodu, že majetek vystavěný s pomocí dotací bude přinášet zisk, je velký zájem o to, aby tento zisk nepřipadl soukromé společnosti provozující vodovod a kanalizaci, ale aby s ním hospodařila města a obce. Jak bude tento rozpor mezi přáním firem, měst a obcí v různých vodohospodářských sdruženích a podmínkami EU řešen nevím. Při cenách vodného a stočného v některých lokalitách i 66,- Kč za m3 je opatrnost určitě na místě. Ze zápisníku policie Smyk na vozovce Při nehodě na Počátecku byl lehce zraněn řidič. V sobotu ( ) v odpoledních hodinách jel řidič (32) vozidla Toyota Yaris od obce Leskovec směrem na Horní Ves. při jízdě v klesání nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a při nájezdu do ostré pravotočivé zatáčky s vozidlem dostal smyk na mokré vozovce se starým posypem-štěrkem. Smyk nezvládl a vyjel vlevo mimo vozovku, kde narazil levým bokem do stromu na levé krajnici. Při nehodě byl lehce zraněn řidič. Hmotná škoda činí 100 tisíc korun. Nehoda na železničním přejezdu Škoda Superb zůstala na kolejišti. Přijíždějící vlak Superb z kolejiště odhodil na sloup výstražného světelného zabezpečovacího zařízení. Ve čtvrtek 31. ledna v krátce po 19,30 hodině jel devětadvacetiletý řidič vozidla Škoda Superb od Stojčína na obec Popelín (Žirovnicko). Při projíždění ostré levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu vozovky a svým schopnostem, na zbytcích starého inertního posypu dostal s vozidlem smyk a vjel do železničního kolejiště u železničního přejezdu. Řidič se snažil s vozidlem vycouvat, což se mu však nepodařilo. V tu dobu přijížděl k železničnímu přejezdu vlak ve směru od Jindřichova Hradce. Došlo ke střetu vozidla s vlakem, kdy nárazem vlaku bylo vozidlo odhozeno na sloup výstražného světelného zabezpečovacího zařízení. Výstražné zařízení bylo v činnosti i v době ohledání místa dopravní nehody. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Řidič Superbu a jeho spolujezdkyně stačili před střetem s vlakem z vozidla vystoupit. V době nehody cestovalo ve vlaku celkem sedm osob, ani zde nikdo nebyl zraněn, cestující odešli před příjezdem PČR. Alkohol u řidičů byl vyloučen dechovou zkouškou přístrojem Dräger. Hmotná škoda byla vyčíslena na 320 tisíc korun. Vloupání do chalupy Po příjezdu na chalupu čeká mnohdy majitele nemilé překvapení. Nejinak tomu bylo i na Počátecku. Neznámý pachatel v době od do vnikl do dvora rekreační chalupy v obci Stojčín. Dále pokračoval po odstranění visacího zámku na vstupních dveřích do půdních prostor. Pachatel půdu prohledal a ocizil uloženou ruční elektrickou kotoučovou pilu. Majiteli rekreační chalupy vznikla škoda poškozením zámků a odcizením pily ve výši 2300 korun.

10 Vysloužilé spotřebiče nepatří do popelnice!!! Počet nově prodaných elektrospotřebičů stále narůstá, což s sebou nese i otázku, co s těmi starými, které doslouží. Velká část elektrických výrobků v ČR poté, co doslouží, stále bohužel končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se tím energie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy železných a neželezných kovů a ropa. Některé elektrospotřebiče mohou také obsahovat nebezpečné toxické látky (např. kadmium, olovo či rtuť) a do popelnice rozhodně nepatří. Proto vás chceme požádat, abyste domácí elektrospotřebiče, tj vše, co funguje na elektrický proud nebo baterie, nevhazovali do odpadu, ale předali jej k recyklaci na některém z dále popsaných míst. Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče? Do sběrného dvora dnes už ho najdete skoro v každém městě či větší obci. Ve sběrných dvorech od vás rádi bezplatně odeberou vysloužilý elektrospotřebič, který jim přivezete. Umístění a otevírací dobu nejbližšího sběrného dvora můžete zjistit na svém městském či obecním úřadu, na jejich internetových stránkách, případně na stránce Při mobilním svozu odpadů v menších obcích se minimálně dvakrát ročně pořádá mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů, při kterém můžete bezplatně odevzdat i své vysloužilé elektrospotřebiče. Informace o termínech svozu získáte opět na svém městském či obecním úřadu. Podrobnosti můžete také nalézt na webové stránce V prodejně elektrospotřebičů ve většině prodejen můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič systémem kus za kus, tj. za jeden nově kupovaný můžete odevzdat jeden starý. V opravně nebo servisu většina dobrých servisů elektrospotřebičů od vás zdarma odebere neopravitelný spotřebič. Co se s odevzdanými elektrospotřebiči děje dál? Přístroje jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, akumulátory). Následně se vytříděné součásti drtí a třídí podle druhu materiálu. Recyklované materiály nahrazují primární suroviny a používají se pro výrobu nových produktů. Jak je systém placen? Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se uvádí odděleně od ceny výrobku. Společenský ples 2008 V pátek se uskutečnil společenský ples a druhý den dětský karneval. Náš upřímný dík patří všem, kteří se organizačně podíleli na zdárném průběhu obou akcí. Zároveň děkujeme všem sponzorům, mezi něž patří: SOME Jindřichův Hradec, SETORA Počátky, p. Karel Slavíček, Počátky, pí. Věra Vichrová, Počátky, pí. Leona Tesařová, Počátky, BAPON-ŠTĚPON Počátky, AGRODRUŽSTVO Počátky, Drogerie p. Herna, Počátky, Cykloservis Matějů, Počátky, Klenoty p. Brož, Počátky, Kuchyňka pí. Váňová, Počátky, Optika Jaro p. Ročeň, Počátky, Elektro p. Skokan, Hříběcí, p. Libor Petrů, Hříběcí, Czech Pemas s. r. o., Hříběcí, NEZA Pelhřimov, MOSER Legno Pelhřimov, Potraviny Zmeškal, Počátky, PALSTAV Stojčín, Sklárny Janštejn, Koupelny Jan Voharčík, Počátky, Kadeřnictví Vlasta Bouzková, Počátky, Cukrárna Šárka, DRUPO Počátky, Pneuservis Aleš Povolný, Počátky, Lékárna U sv. Kateřiny, Počátky, Cukrárna p. Krátká a p. Hanzálková, Počátky, ELEKTRA Jana Janková, Počátky,Ovoce-zelenina p. Plíhal, Počátky, Lékárna Pod Javořicí, Počátky, p. Mejsnar, Horní Olešná, ZD Popelín, ČMSS p. Filsoch, Žirovnice, Česká Spořitelna, p. Neméth, Horní Olešná, Mlékarna Žirovnice, Kadeřnictví Eva Přechová, Počátky, p. Milan Filsoch, Počátky, p. Jiří Štancl st., Počátky, p. Jiří Štancl ml., Počátky, pí. Miroslava Veselá, Počátky, Truhlářství Valeš, Počátky, KANA Pelhřimov, Muzeum Počátky, pí. Jana Nováčková, Počátky, Truhlářství Filla, Heřmaneč, ŠÉM Lázně sv. Kateřina, AGROSTROJ Počátky, pí. Marie Kybová, Počátky, Školkařství Johanka, Kamenice n. L., FOPO Počátky, ALLIANZ pojišťovna a. s., Malířství p. Vrábel, Počátky, Optika Žabková, Jindřichův Hradec, Elektro Bouzek, Počátky, p. Václav Vopravil, Počátky, Řeznictví uzenářství Mareček, Počátky, pí. Edrová, Žirovnice, Elektra Jan Janků, Počátky, Řeznictví uzenářství Jiří Vojta, Počátky, Ovoce zelenina p. Smrčka, Počátky. Dále děkujeme: VTS s. r. o., Počátky za finanční dar p. Jaromíru Doležalovi za krásné květiny pí Evě Kadlecové a VÚ a DDŠ Počátky za výzdobu sálu p. Jiřímu Stejskalovi z Pelhřimova, firma Opavia za dárky na dětský karneval pí. Lídě Neuberové a pí. Radce Veselé za nácvik předtančení pí. Jiřině Šafránkové za prodej vstupenek pí. Martině Šindelářové za vedení účetnictví SRPDŠ při ZŠ O. Březiny Počátky MO ČSSD Počátky přeje všem ženám hodně zdraví a štěstí u příležitosti MDŽ. MO ČSSD Počátky LURDY A JEJICH PŘÍBĚH 11. ÚNOR JE DEN PAMÁTKY PANNY MARIE LURDSKÉ A ZÁROVEŇ SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. LETOS JE TO PRÁVĚ 150 LET, KDY SE VE FRANCOUZSKÝCH LURDECH POPRVÉ ZJEVILA PANNA MARIE. Lurdy (Lourdy) žily jako desítky a stovky jiných francouzských městeček klidným, pomalým životem. Ničím se od nich nelišily, ničím nevynikaly. Bída se tady bratřila s nouzí, cizinec sem zabloudil jednou za uherský rok... Na počátku byla prostá venkovanka, čtrnáctiletá dívenka Bernadetta. Bernadetta Sourbirousová se narodila 7. ledna 1844 ve mlýně při řece Gavě. Její otec, František Sourbirous, mlynářský tovaryš, se sem přiženil po smrti otce své nastávající manželky a ujal se po něm vedení mlýna, do té doby prosperujícího. Nehospodařil však dobře, a tak byl po čase nucen s celou rodinou mlýn opustit a po několika dalších nezdařených pokusech se nakonec docela vzdal mlynářského řemesla. Postupující bída ho přinutila brát příležitostná, mnohdy pokořující zaměstnání. Někdy vypomáhal místnímu pekaři, staral se o koně povozníka Cazenava, často však zůstal docela bez práce. Jeho žena proto také chodila pracovat a hledala obživu, kde se dalo. Berandetta byla jejich prvním dítětem, po ní následovalo sedm dalších, z nich však na živu zůstaly jen tři. I Bernadetta byla často nemocná a už v deseti letech se nakazila cholerou, jež se tehdy rozšířila po Francii i v samotných Lurdech. Sice se uzdravila, ale zhoršilo se její astma, kterým už dříve trpěla. Do školy chodila jen málokdy, většinou doma opatrovala svoje mladší sourozence. 10

11 Selka ze sousední obce si vzala Bernadettu na čas k sobě, protože právě sama ztratila svoje vlastní dítě. Bernadetta zde s velikým zalíbením pásla její ovce a někdy šla i do školy, ale ničemu se nenaučila, učení jí nešlo do hlavy. Všichni ji však měli rádi. Byla vždy veselá a usměvavá. Nestěžovala si na nic a na nikoho, každého poslechla a neodmlouvala. Nikdy s ní nebyly žádné starosti. Co se jí dalo, to si vzala a byla s tím spokojena. V lednu 1958 se vrátila do Lurd, měla tehdy čtrnáct let. Bez ustání ji trápilo astma, ale nikdy si nepostěžovala; to ostatně Soubirousové neměli ve zvyku a nestěžovali si ani teď, když byli docela chudí. Svou naprostou bídu přijímali pokorně jako úděl seslaný od Boha. Památného dne, 11. února 1858, tehdy těsně před polednem, sbírala dříví na otop společně se svou sestrou a kamarádkou na březích horského potoka poblíž Lurd. Došly až k místu u skály s přírodně vyhloubenou jeskyní a chystaly se vodu přebrodit. Dívčiny byly jen v dřevácích naboso - proto byly rázem vyzuty, přebrodily se na druhou stranu a šly kolem jeskyně dál podél řeky. Bernadetta však zůstala v rozpacích stát na břehu a váhala. Nechtělo se jí do ledové vody. Když se konečně vyzula a začala si stahovat punčochy, začaly lurdské zvony zvonit poledne. A právě v tomto okamžiku se Bernadettě zjevila Panna Marie. Na její pokyn pak přicházela Bernadetta do těchto míst znovu, doprovázena čím dál větším houfem zvědavců. Pannu Marii viděla však jen ona. Odpoledne dne 16. července ve svátek Panny Marie Karmelské, který býval v Lurdech velmi uctíván se Panna Marie zjevila Bernadettě po osmnácté a naposledy. Jednoho dne ji vyzvala, aby vyhloubila v zemi jamku a napila se vody, která z ní začne vyvěrat. Představitelům církve pak vzkázala, že tu mají vybudovat svatyni a organizovat sem procesí. Ti ovšem na celou záležitost pohlíželi s velkou nedůvěrou a lurdská zjevení se brzy stala záležitostí celé francouzské veřejnosti. Lurdy navštívili význační církevní hodnostáři i hosté z nejvyšších společenských kruhů. Voda pramene byla podrobena vědeckým rozborům. Za necelé čtyři roky (v lednu 1862) vydala komise prohlášení, ve kterém potvrdila věrohodnost mariánských zjevení v Lurdech: Soudíme, že Neposkvrněná Marie, Matka Boží, se skutečně zjevila Bernadettě Soubirousové 11. února 1858 a v následujících dnech, celkem osmnáctkrát, v jeskyni Massabielle u města Lurd; že toto zjevení vykazuje všechny rysy pravosti a že věřící v ně mohou věřit právem a s jistotou. Za lurdská zjevení se tak tímto prohlášením postavila samotná církev; Bernadettino poslání jako poselkyně Svaté Panny bylo skončeno. Bernadetta prozatím setrvávala v Lurdech. Její zdraví však bylo chatrné, stále trpěla silnými astmatickými záchvaty. Voda z pramene, který vlastnoručně vyhrabala, jí samotné přitom nepomáhala. V březnu roku 1862 byla stižena těžkým zápalem plic: ležela na lůžku už několik dní ve vážném stavu. Prosila, aby ji odnesli k jeskyni a dali napít vody z pramene. Dali jí napít a vzápětí Bernadetta zvolala: Jsem uzdravena! Tak se i ona sama zařadila mezi zázračně uzdravené. Po uzdravení prozatím zůstala v klášterní nemocnici, vážně však začala přemýšlet o tom, že vstoupí do kláštera. Začalo se o ni zajímat několik kongregací naráz. Nakonec vstoupila jako postulantka k milosrdným sestrám, v jejichž lurdské nemocnici byla léčena, a to do jejich kláštera v městě Neversu. V předvečer svého odchodu 3. července 1866 se šla ještě naposled podívat k jeskyni, a rozloučit se tam. Měla 22 let a několik měsíců. Už se sem nikdy nevrátila, tehdy, se slzami v očích, naposled políbila skálu pod nohama Svaté Panny. V Neversu zůstala až do své smrti. V září 1867 byla Bernadetta stižena vážnou krizí astmatu; v klášteře jí však neposkytli nejmenší úlevu a na její stav nebrali ohled. Nemoc se však prohloubila do kritického stavu. Představená kláštera proto narychlo rozhodla, že Bernadetta musí učinit sliby, aby se tak ještě před smrtí stala právoplatnou členkou řádu. Ještě dalších třináct let byla formována přísnou rukou své představené a svou těžkou chorobou. Po svém uzdravení složila slib ještě jednou. A tak byla Bernadetta v obdobích mezi svými těžkými záchvaty astmatu pomocnou ošetřovatelkou a pomocnou sakristiánkou. Od konce r. 1869, tedy od jejího pětadvacátého roku, byly záchvaty stále horší Bernadetta ulehla v agonii, jež trvala čtyři měsíce. Když jí bylo pětatřicet let, vydechla naposledy. Dne byla triumfálně pohřbena. Vládlo obecné přesvědčení, že je to pohřeb světice. Dne , po 29 letech, bylo její tělo exhumováno a bylo nalezeno zcela pružné a neporušené. Bylo uloženo do velké zasklené truhly a veřejně vystaveno v klášterní kapli v Neversu, kde je mohou spatřit poutníci dodnes. Dne Bernadettu prohlásil papež Pius XI. za blahoslavenou. Jejímu prohlášení za svatou dne bylo v chrámu svatého Petra v Římě přítomno 80 tisíc osob. podle F. Presse zpracoval Pater Vendelín Zboroň (další zajímavosti na toto téma je možné shlédnout na Společenský ples 2008 Valentýnský ples 2008 Kulturní zařízení města Počátky děkuje následujícím firmám za darované ceny ke slosování vstupenek: Elektra A až Z U Janků Počátky; Nápojová prodejna SPECIÁL Počátky; Cukrárna Šárka; Uzenářské speciality Vojta Počátky; Heineken a. s. Česká Republika; MF Dnes oblastní zastoupení Jihlava. Větrné elektrárny Jmenuji se Zdenek Ronzani. Bydlel jsem v Norsku 23 let až do roku Pracoval jsem jako konstruktér. Nejdříve jako zaměstnanec, později jako konzultant ve vlastní firmě. Konstruoval jsem nejrůznější zařízení od ropných plošin, po malé ponorky na dálkové ovládání až po výrobní automaty na zpracování ryb, nebo transportní zařízení pro letiště. Hodně jsem cestoval a myslím, že mám dostatek zkušeností a rozhled na to, abych si dovolil vyjadřit svůj názor ohledně větrných elektráren. Zažil jsem boj proti fungující větrné elektrárně v Norsku na základě hluku. Po 3 letech se podařilo elektrárnu zastavit. Byla umístěna asi 300 metru od obydlí. Ekonomie I když si pro ekonomickou analýzu vybereme nejmodernější elektrárnu, není výroba elektřiny ekonomická. K tomu, aby se tak stalo, potřebujeme především dobré větrné podmínky. Vítr by se měl pohybovat v rozmezí nad 7m/sec, což je v našich podmínkách utopie. Nejnovější statistiky ukazují, že v Norsku na pobřeží, kde je stabilní vítr, nedosahuji větrné elektrárny kýženého výkonu. Jsou asi 20 % pod hodnotami, které tvořily základ ekonomických výpočtů. Připomínám, že se jedná o ideální větrné podmínky, kdy z moře vane vždy stalý vítr na základě ohřívání pevniny a rozdílu teplot nad mořem a pevninou. Ideální podmínky jsou asi 50 metrů od pobřeží směrem do moře. Proto se většina nových větrných elektráren projektuje na moři.tento jev je předností všech přímořských zemí. Hlavně Dánsko, Holandsko a Německo, kde mají také dobré větrné podmínky. Navíc v krajině, která je naprosto rovná, se tento jev promítá hluboko do vnitrozemí. U nás na Vysočině tomu tak rozhodně není. Realizací těchto projektů uskutečňují organizace, které dokázaly umístit svoje brčko do státních a různých podpůrných fondů, odkud si nasávají bohatě do své kapsy. To je jediný důvod, proč se starají o realizaci těchto projektů. Nic jiného. Navíc se tato energie vyrábí za naprosto nereálného ekonomického podkladu, protože podpora na výrobu elektráren a jejich provoz je podporován tak, aby se za každou cenu mohly realizovat, neboť se stát k tomu zavázal. Kolik to stoji není důležité, jen když se splní naše závazky. Logika se zde hledat nedá. Hurá, jen když vyrábíme čistě, byt i za cenu 3x vyšší, než klasické elektrárny. 11

12 Zhyzděná krajina Pokud pomineme ekonomickou nesmyslnost těchto projektů, bývá největším spontánním odporem lidí, kterých se to týká, důvod hyzdění krajiny. Pokud použiji znovu Norska i tady dochází k organizovanému odporu, protože mají lidé strach z odlivu turistů. Přesto, že se zde projektuji větrné elektrárny většinou na pobřeží. Pokud se podíváme na krajinu v Dánsku, nebo celou rovinu až do Drážďan, kde je co zajímavého? Nuda, nic. Zde není prakticky co pokazit. Žádní turisté tam nejsou. Přesto se i tam lidé bouří.v našem kraji je to přímo zločin. Projel jsem mnoho zemí světa, a můžu s rukou na srdci říct, že by to byl zločin. Vysočina je opravdová perla, ale lidé si to ještě plně neuvědomují. Pokud má tento kraj nějaký potenciál, potom především rozvoj turistiky pro lidi, kteří hledají nezničenou krajinu, což dnes není jednoduché najít. Závislost na klasických elektrárnách Všechny větrné Vysloužilé elektrárny musí mít spotřebiče back up v klasických elektrárnách. nepatří To znamená, do popelnice že pokud přestane foukat!!! a větrné elektrárny se zastaví, musí někdo dodat chybějící elektřinu. Tepelné a atomové elektrárny navíc nelze jen tak zapnout a vypnou. Pokud se omezí výkon, tak je to časově limitované. Znovu příklad z Norska. Norové používají Peltonovy turbíny v elektrárnách, kde je veliký výškový rozdíl, neboli velký tlak vody. Ty se velice rychle spustí, nafázují a podobně se i vypnou. Přesto ani tady to není úplně jednoduché. Kde je prosím logika v našich podmínkách. Já osobně ji nevidím. Hluk Velkým problémem je hluk. Frekvence pod hladinou našich sluchových možností přesto existují. Neslyšíme je, ale vnímáme.to je fakt, který se nedá nijak vyvrátit. Nejmodernější elektrárny vydávají hluk kolem 55 db těsně u nich, 42 db ve vzdálenosti 300m a 35 db na vzdálenost 700 m. 35 db není mnoho, ale záleží na síle větru a směru, kde se vyskytujete. Stroboskopicky efekt je známý. Ten není také zanedbatelný. Blikání světla má v delším horizontu vliv na psychiku. O zabíjení ptáků se již psalo dost. I tento fakt není zanedbatelný. Velcí ptáci jsou reálně ohroženi byla v norské televizi reportáž o větrných elektrárnách na pobřeží Norska. Je možné ji shlédnout na Internetu na této adrese: Větrné elektrárny umístěné na vrcholu hor jsou vzdáleny 2km od obydlí člověka, který říká, že v noci nemůže otevřít okno. Má velké zdravotní problémy. Není k tomu co dodat. Podle vědců, by měla být vzdálenost od obydlí minimálně 1,5 km. Navíc stroboskopický efekt je také zátěž pro organismus. Je to jiné v létě a jiné v zimě. Můžeme dodat PDF dokument s vědeckým měřením. Je tam toho spousta, ale normální člověk se v těch množstvích dat ztratí. Podle mě ty měření nemají cenu. Nejlepší důkaz jsou lidé, kteří to pocítí na vlastní kůži. Zdenek Ronzani, Horní Vilímeč My obyčejní a neobyčejní lidé (Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů- pro osvětu, zapamatování, pro zasmání) Maminko, já nepotřebuji žádný přepych, mě stačí obyčejný řízek. Úsloví jednoho bývalého počáteckého veterináře, které se mi vybaví téměř vždy, když čtu nebo slyším výraz my obyčejní lidé. (Přepych se krajově v jeho rodišti říkalo bramborové kaši). Příběhy revoluční Do čtrnácti dnů bude někde v Africe převrat, tvrdil můj soused (obyčejný člověk) na posteli v počátecké nemocnici, když už mě léky trochu rozdýchaly. A co myslíte byl, a nebo nebyl? Byl! Necelá dvacítka mužů s ručními zbraněmi se tehdy vylodila u královského paláce, král utekl do zahraničí, nastal nový režim a další země se připojila k táboru míru a socialismu. To je jasný, jsem řidič u Sellier Bellot ve Vlašimi a když vezu náboje do jednoho místa na okraji Prahy je to jistota. Od té doby, co chtěli egyptští celníci prohlédnout náhradní díly v naší námořní lodi v Suezském průplavu a kapitán ji raději potopil (což byla tehdy docela ostuda) dopravujeme zboží letadly z Vodochod, s mezipřistáním na Maltě, a je to také rychlejší - konstatoval. Afrika byl nestabilní kontinent. Vzpomínám na svého spolužáka na technice. Byl to vysoký, štíhlý, jako uhel černý student z hlavního města Somálska Mogadiša. Jednoho rána jsme si ho dobírali: Sido, padla vaše vláda. To není možné! Byl ještě ospalý, poslouchal do rána rozhlas rodné země - oni přeci stále vyhrávali. Utrhla se s ní větev pokračovali jsme v legraci. Neboj se, velké množství klacků a kamení je na cestě, válku ještě vyhrajete. Nevěděl sice přesně rok kdy se narodil, tím se tam nezabývali, ale na tváři měl něco jako vypálený rodový znak. Uměl několik řečí, dobře studoval, rád a dobře s námi hrával fotbal. Byl to vzácně bezkonfliktní člověk. Jen jednou při kontrole mu ve skříni v pokoji na koleji našli dvě spoře oblečená děvčata. Kolejní komisi řekl doslova: Jsem černá huba, obyčejný člověk, taky to potřebuji. Pochopili, tehdy to skončilo padesátikorunovou pokutou. Afrika je Afrika, za ta léta má v ní zbraň skoro každý. Podle toho to tam vypadá. Žádné komorním převraty, jde o krk. O hodně krků! A co ostatní kontinenty? I v našich dějinách najdeme úsměvný, téměř galantní případ, kdy dva regenti Jaroslav Martinic a Vilém Slavata, neobyčejní lidé, kteří vládli zemi ve jménu habsburského krále a císaře okusili českého hněvu a po průchodu oknem pražského hradu skončili v odpadcích zámeckého příkopu. Mimochodem výše odpadů v okolí pražského hradu dosahovala místy až 7 metrů. Pád Bastily a Velkou francouzskou revoluci ztvárnilo různě mnoho umělců. Také každý učitel dějepisu zvolil svou metodu podání. A fakta? 14. července 1789 ráno se několik set obyčejných lidí shromáždilo před vězením. Ochranu tvořilo 82 vysloužilých vojáků a 32 švýcarských žoldnéřů. Odpoledne si obléhající vysvětli spuštění padacího mostu jako pozvánku dovnitř. Výsledek: 83 padlých, 15 zraněných zemřelo později. Z obránců byl jen jeden mrtvý a jeden zraněný. Velitele lid později rozsekal na kusy. Uvnitř bylo 7 (slovy sedm vězňů)! Teprve pak následovalo nebývalé krveprolití desetitisíců i král Ludvík přišel o hlavu. Fakt, že do roka vojenský despotický režim revoluci pohřbil, byl cynickým výsledkem běsnění těch, co revoluci rozpoutali. VŘSR ještě mnozí pamatují každoroční povinné oslavy. Neobyčejný člověk - Lenin den předem řekl: Cílem povstání je získání moci, politický účel bude osvětlen poté. Následný večer ve 21:45 vystřelil křižník Aurora slepé náboje. Dalších 30 granátů směřovalo na petropavlovskou pevnost. Dva se trefily. Armáda dávno předtím zmizela. Prozatímní vláda, tj. vláda ochotných vládnout v době, kdy to nikdo nechce dělat zasedala bez jakékoliv ochrany v malachitovém salonku Zimního paláce. Vzdala se v klidu bez jediného výstřelu. Následně Marxův Kapitál s vizí socialistické obnovy lidské důstojnosti zplodil Stalina - vládce děsivé diktatury, která se projevila téměř u každého desátého svobodného občana impéria odchodem na věčnost. Změny zažila přirozeně i Amerika. Na Kubě se obyčejný mladík Fidél rozhodl přepadnout kasárna ve městě Santiago. Dvě skupiny spoře vyzbrojených převážně vesnických chlapců přišly do města. Většina z chlapců viděla velké město poprvé. Jedna skupinka zabloudila a vrátila se zpět do hor. Druhá se netrefila, omylem přepadla místní holičství a pak se rychle rovněž vrátila do hor. Následně byli zajati. Čin byl posouzen spíše jako klukovina a tomu odpovídala i výše trestu. Podruhé chybu neopakovali a přepadení bylo s krveprolitím a úspěšné. Lidé, kteří ostrov opustili, tvoří dodnes na Floridě významnou skupinu voličů v nadcházejících prezidentských volbách. To nepočítám ty, kteří neměli štěstí a vody mezi Kubou a Floridou nezvládli. Kuba se pak stala, na oplátku za naši pomoc a dovozy zboží, po roce 1961 pro naši zemi dovozcem surovin i produktů z místních pomerančů, tabáku a cukrové třtiny. Ale o tom až v dalších příbězích. J. Třebický 12

13 inzerce ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám dům v Počátkách, Žižkova ul. na vlastním pozemku, s velkou zahradou, podsklepený. Nutná rekonstrukce přízemí, v patře plynové etážové topení, koupelna, WC, plyn připojen do celého domu, instalovány vodoměry. Volný ihned po dohodě. Informace na tel Prodáme bývalou zemědělskou usedlost v obci Prostý. Uzavřený dvůr, částečně vydlážděn, stodola, chlév. V příz. 2 místnosti + soc. zař. Na půdě 2 pokoje v rekonstrukci. Nové rozvody vody a elektřiny. Cena: Kč. Tel ,

14 Chalupa s 3 místnostmi v osadě Perky. Zahrady před i za chalupou o výměře 3000 m2. V ceně i pozemky - pole a louky o výměře 4,4 ha z toho 1,5 ha navazuje přímo na zahradu. Les za vsí o výměře 3300 m2. Cena: Kč. Tel. č , Nabízíme částečně podsklepený patrový dům. Obyt. část 3+1. Garáž v domě. Za domem menší dvorek se zděnou kolnou. Dům je dlouho neobydlený a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Cena: Kč. Tel , Hledáme pro svého klienta chalupu nebo rod.domek v Počátkách a okolí. Nabídněte cenu tel (stačí poslat SMS ozvu se Vám zpět ). Prémie pro Liščata 3000, -Kč Mimořádná nabídka pro děti do 1 roku - -do je možno uzavřít smlouvu o staveb. spoření bez úhrady za uzavření! -mladí lidé do 19 let mají 50% slevu z úhrady. A pro dospělé možnost úvěru s pevn. úrokem 3,7% a splatnost až 28 let! Kontakt: Tel.: Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 500 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 14

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích.

1869/83/2014/RM Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace na zateplení zdravotního střediska ve Slavonicích. Usnesení z 83. zasedání rady města ze dne 8. 4. 2014 1862/83/2014/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, na pronájem pozemku p. č. 9406/2 o výměře

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95

Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš. Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 2. února 2017 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: Počet přítomných členů: 5 18:00 hod. Omluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 20. 1. 2016 od 18:00 hodin. Přítomni: Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, Ing. Pavel Dostál, Ing. Pavla

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 12. 2015 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Tomáš Němec, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, František Chmelenský, Martin Hladík, Martin

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 9.12. 2016 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Josef Tesárek, Zdeněk Žaloudek. Program:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více