Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Letohrad se koná 10. listopadu 2010 v hod. v zasedacím sále městského úřadu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Letohrad se koná 10. listopadu 2010 v 17.00 hod. v zasedacím sále městského úřadu."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, je po volbách, výsledky jsou známy. Chci poděkovat všem občanům, kteří se voleb zúčastnili, a dali tak najevo, že se o dění ve svém městě zajímají. Rád bych vzkázal všem voličům, že se budu snažit nadále pro všechny činit jen to dobré, ač sympatizovali s kýmkoli. Když jsem byl před 4 roky zvolen starostou, řekl jsem, že jsem na starostu nikdy nestudoval a budu se to snažit dělat po svém. Tak jsem činil a říkám, že se v tom budu snažit pokračovat. Mluvit s vámi, naslouchat vám a když něco reálného slíbím, tak aby se to také v dostupné době stalo skutkem. Jednoduše pokračovat v práci pro všechny v Letohradě, ve městě, které mám tak rád. A když pro všechny, tak i pro ty, které jsme v uplynulém období zcela nepřesvědčili. Každý má u mě nadále dveře otevřené. Volební výsledek je obrovsky zavazující. Vynasnažíme se naplnit volební program, pro který jste hlasovali. Je před povolebním vyjednáváním a zcela otevřeně říkám, budeme hovořit se všemi, kteří se do zastupitelstva města dostali, a nabídneme jim spolupráci, po ní jsme volali a voláme. Práce ve prospěch města je dost a dost. Oslovíme také prostřednictvím volebních uskupení všech 231 občanů, kteří kandidovali do zastupitelstva města. S nabídkou spolupráce a práce v komisích rady města. Je mi dnes nadmíru jasné, že to nebude jednoduché období. Čekají nás obrovské investice do kanalizací, zateplování škol, skateparku atd. Je mi již nyní jasné, že za 4 roky budeme kritizováni, že jsme vzali investiční úvěry na dofinancování těchto akcí. Nepadne již zmínka, že se na všechny nejvýznamnější akce podařilo získat významné dotace, zdůrazním, že zřejmě neopakovatelné. Nicméně váš mandát, mandát voličů, jasně říká, že to máme udělat, a plnit podpořený volební program považujeme za povinnost. Mnoho práce čeká na dalších důležitých věcech, např. novém územním plánu apod. Slibuji vám všem, že pro Letohrad učiníme maximum. Prosím, uschovejte si tento můj příspěvek, ať za 4 roky můžete hodnotit. Vždy jsem mluvil, mluvím a mluvit budu otevřeně a upřímně. O všem aktuálním a připravovaném se budu tak jako doposud nejen na tomto místě snažit informovat. Nesmírně si vážím vysoké účasti voličů v našem městě (63,63 %), opětovně nejvíce z měst na okrese. Z toho je zřetelně vidět, že nám věci v místě, kde žijeme, nejsou lhostejné. Vážím si i rozhodnutí kandidáta za SPL pana Štěpána, který nepočítal s možným mandátem zastupitele a rozhodl se jej nepřijmout. Namísto toho se zapojí do práce v komisích tak, aby se s komunální politikou mohl seznámit. Jsem přesvědčen, že odpovědný přístup k výkonu práce zastupitele budou mít všichni zvolení. Těším se na spolupráci. S velkým poděkováním, obrovským respektem a úctou k Letohraďákům Váš Petr Fiala, starosta města Letohrad Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města Letohrad se koná 10. listopadu 2010 v hod. v zasedacím sále městského úřadu účast na slavnostním otevření revitalizovaného centra Kunvaldu; RM jednání v TS vánoční výzdoba; jednání s Pavlem Krátkým (Golem Group); KALF účast na předávání Cen E. E. Kische jednání s Mgr. Skácelíkovou (ZŠ Komenského); účast na akci Den s Lesy ČR otevření naučné poznávací stezky; KALF pracovní oběd jednání na KrÚ Hradec Králové; den otevřených dveří v centru Pod Střechou Den Niemczy v Letohradě účast na Svatováclavské pouti podpis úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou přijetí u prezidenta republiky s KALFem (Pražský hrad); účast na Dnu železnice v DK jednání se zástupcem CEDR o.s svatby zasedání komise regenerace městské památkové zóny k vyhodnocení akcí roku 2010 (oprava památek, náměstí, turistické informační systémy, financování) a projednání návrhu aktualizace programu regenerace MPZ do roku 2013, projednání návrhu akcí v památkové zóně pro rok účast na jednání ke stanovení ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody v Letohradě, svolaném odborem životního prostředí a zemědělství MěÚ v Žamberku Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA jednání s J. Ježkem ze společnosti Golem Group k přípravě materiálu pro oslovení strategických partnerů pro financování modernizace a budoucí provozování Domu kultury zasedání rady města týmové jednání se zástupci volebních uskupení, která získala mandáty pro své zástupce v novém zastupitelstvu města jednání s RNDr. S. Šedou a Ing. L. Fiedlerem k připomínkám města ke stanovení ochranných pásem vodních zdrojů na katastrálním jednání se zástupcem GE Money Bank bankomat v Letohradě; jednání s p. Pilařovou pozemky u Bažantnice; účast na přednášce M. Dolečka Svérázná mořeplavba (DK) účast na jednání správní rady a valné hromady DS OHP (Rychnov n. K.); účast na slavnostním otevření Kociánky (Ústí n. O.) účast na konferenci Orlicko-Kladsko 2010 (Jablonné n. O.) jednání s J. Moravcem (KCL) a S. Vackem rozsvícení vánočního stromu a další akce; pracovní setkání starostů obcí PO III Žamberk (Žamberk); účast na jednání výkonné rady DS Východní Čechy (Pardubice) jednání s Ing. Vaňousem a Ing. Fiedlerem (spol. VaK) návštěva utkání NHL (Praha) jednání s J. Moravcem (KCL) a Ing. Maixnerem budoucí akce účast na tiskové konferenci Ing. Šilara (kandidát do Senátu) v Novém Dvoře RM; účast na slavnostním otevření Regenerace a revitalizace veřejného prostranství pěší zóna v Žamberku; účast na křtu nového CD skupiny Nightwork (Praha) jednání s p. Jarošem (rádio Černá Hora); zakončení sezóny akce SDH Letohrad projednání výsledku revize elektro v DK účast na jednání správní rady DS OHP (Rychnov n. K.) pondělí porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI (každých 14 dní), pracovní porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany úterý porada s velitelem MP území Letohradu, zasedání výběrové komise k vyhodnocení nabídek na provádění svozu směsného komunálního odpadu v Letohradě v roce 2011, zasedání hodnotící komise k vyhodnocení nabídek na zpracování nového územního plánu Letohrad a příprava návrhu pro radu města Martin Hatka, 1. místostarosta 3 LZ1110.indd :20:06

2 XXV. SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU osobní rozloučení a poslední zamávání ve čtvrtek odpoledne na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí. Najednou pocit, jako bych osiřel. Tolik lidí, chytrých, vnímavých pohromadě je zážitek. O to více, že se po sedmém setkání v Letohradě cítím jako přítel všech zúčastněných, o které pečujeme od příjezdu až po rozloučení. Přeskakuji zpět na začátek. Pilná příprava se zhmotnila nejprve do pozvánek, dále do visaček pro spisovatele, pamětních listů, diplomů a řady dalších dokumentů, včetně pečlivě zpracované tiskové zprávy a návrhu scénáře, zásluhou, pracovitostí a péčí Miroslava Kučery, tajemníka KALFu (díky skládáme společně paní Kubištové z OFTISu, kde nám zajišťují až do finálního tisku). Úterý, kdy přijela část spisovatelů, organizátorů a besedujících, věnujeme ubytování, které jednatelka Alena Pražská pilovala v Praze, brousila až do příjezdu všech, ale i po, protože by to jinak bylo moc jednoduché. Velmi nám pomáhají naši věrní v hotelu Na Zámku, U Novotných v Mistrovicích a U Černého medvěda v Jablonném nad Orlicí. Vráťa Ebr s chutí a profesionalitou přijal roli moderátora, takže jsme projížděli scénář, aby někde nevznikl zádrhel, společně s Janem Haladou a Miroslavem Kučerou. Dodatečně vznikají požadavky na další hudební vstupy, které nám s ochotou schvalují v naší ZUŠ, moc děkujeme. Středa, slavnostní den nám běží, jsme u finále příprav, máme připravenou obřadní síň, za každoroční pomoci Reného Hartmana, máme květiny od Alenky Hovádkové, ozvučení bezchybně připravuje tradičně Jaroslav Mikyska. Autobus s řidičem Josefem Černohousem klape jako hodinky, oběd, ubytování a zpět k slavnostnímu dni. Společně se přemísťujeme za letohradskou zvonici. S úctou jsme vyslechli slova Jiřího Macha z Dobrušky u pomníku F. Vl. Heka, kde jsme za přítomnosti hostů, zástupců spřátelených měst, položili květiny. Procházkou směřujeme s naší průvodkyní Maruškou Minářovou z KCL JEDNÁNÍ, ZAJÍMAVOSTI, UDÁLOSTI září, říjen 2010 na hřbitov, kde nám přednáší, i to, kde byl pravděpodobně pochován F. Vl. Hek. Pokládáme společně květiny u pomníku padlých ve světových válkách. Jsme v obřadní síni, zní krásný zpěv a hudba, v přátelské atmosféře se udělují ceny. Překvapeně, snažil jsem se zachovat pohodovou atmosféru za předsednickým stolem, jako každé setkání, jsem sledoval Josefa Klímu, který po oznámení, že zvláštní Cena E. E. Kische se uděluje in memoriam Ludvíku Svobodovi za knihu Deník z doby válečné ( ), vrátil krátce předtím udělenou Cenu E. E. Kische i s květinou. Hodně se o tomto okamžiku psalo, vyhledal jsem na internetu. V Orlickém deníku, včetně rozhovoru s Josefem Klímou, reportérovi nezbyl čas na hovor s panem Robertem Kvačkem, při úvodním setkání o něj moc stál. Předával cenu paní Zoe Klusákové Svobodové, jistě by sdělil něco zajímavého a zásadního, jak jsme u něho zvyklí, proto si ho nesmírně vážíme. Sám Josef Klíma popisuje vrácení ceny v lidovkách jako Cena ceny POSLEDNÍ SLOVO, kdy věnuje úvahu svému žaludku a mozku, které ho ponoukaly, se závěrem, že jeho žaludek je přeci jen chytřejší než jeho mozek. Já dávám přednost mozku, zralé úvaze, ovládám svoje emoce, abych neublížil lidem, kteří si toho v životě hodně vytrpěli. Za poslední slovo, nezávislé zhodnocení, považuji článek v Britských listech dne 29. září 2010, díky, pane Josefe Broži (ne Ivane, který se jako Brož, spisovatel, také zúčastnil setkání, včetně besedy). Na závěr dne jsme neseděli a nebesedovali nad tímto okamžikem, byla na pořadu tvorba autorů, plány do budoucna, jak se tvoří v Čechách a na Slovensku a spousta dalších. Ve čtvrtek se spisovatelé zúčastnili semináře Národní obrození, který vedl pan Robert Kvaček. I tento okamžik setkání v Letohradě je zachycen kamerou Vladimíra Míši Kučery, dokumentaristy KALFu, díky moc. Uskutečnili jsme besedy na všech školách v Letohradě, v Žamberku na ZŠ v Nádražní ulici a na gymnáziu, na ZŠ v Jablonném nad Orlicí. Odezva od spisovatelů i ze škol je natolik pozitivní, že opět v příštím roce připravíme. Absolutní a slavnostní tečkou bylo předání Hlavní ceny E. E. Kische panu prezidentu Václavu Klausovi. Vzpomínáme na bezprostřední přijetí, předání ceny, blahopřání a povídání u kávy, kdy jsme mimo jiné hovořili o našem partnerství KALF-Letohrad-Jaroměř- Chlumec nad Cidlinou, na závěr jsme byli obdarovaní knihou ZÁPISKY Z CEST s věnováním. Všem přeji pevné zdraví, spoustu skvělých myšlenek, přející vydavatele a těšíme se v roce 2011 na XXVI. setkání autorů literatury faktu a u XX. udělování mezinárodních Cen E. E. Kische v Letohradě. Dny Niemczy v Letohradě Přes únavu z předchozích dnů jsem se s radostí věnoval partnerství s Niemczou. Společně se starostou Petrem Fialou, burmistrem Niemczy Grzegorzem Kosowskim, místostarostou Kazimierzem Fygzalem a Ivou Janouškovou jsme navštívili hasiče v Červené, kde jsme byli srdečně přijati osadním výborem a členy SDH, zhlédli část fotbalového utkání A týmu. Navštívili kulturní dům, výstavu obrazů z Niemczy, sochy, plakáty k roku 2010 jako roku Frederika Chopina, kulturní program, který nás všechny pobavil svojí rozmanitostí, od lidové hudby, včetně zazpívání naší, až po rock a krásné taneční kreace, úchvatné a těšíme se v příštím roce. Tečkou za setkáním byla návštěva hokejbalového utkání, pozitivní byla naše výhra, šrámem bylo zranění našeho hráče, podle informací, bez následků. Komunální volby 2010 Vážení občané, rozhodl jsem se z pracovních důvodů v letošních volbách nekandidovat. Děkuji Vám za přízeň a přeji nám šťastné a úspěšné město. Ing. Zdeněk Maixner, 2. místostarosta 291/2010 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 3 v čp. 835 v Letohradě Hausenské ulici s panem R.V., L. 292/2010 RM neschvaluje pronájem zadního sklepa v podzámčí v Ústecké ulici v Letohradě. 293/2010 RM schvaluje text výzvy, zadávací dokumentaci, složení hodnotící komise a seznam zájemců k oslovení k podání nabídky na Zpracování územního plánu Letohrad. 295/2010 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč pro město Česká Kamenice, IČ: , dle předloženého návrhu. 296/2010 RM ruší své usnesení č. 283/2009 ze dne a současně schvaluje částku neinvestičního příspěvku na žáka pro rok 2010 ve výši Kč za každého dojíždějícího žáka. 297/2010 RM schvaluje poskytnutí daru for- 4 VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z mou bezúplatného převodu vyřazeného movitého majetku z majetku města Letohrad dle předloženého návrhu. 298/2010 RM schvaluje změnu účelu poskytnutého finančního příspěvku pro ženský komorní pěvecký sbor Canzonetta dle předloženého návrhu. 300/2010 RM schvaluje Pravidla pro posuzování předpokladů pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS dle předloženého návrhu s účinností od / RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok RM schvaluje oslovit k podání nabídky na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2010 tyto společnosti: - Ekola České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, - Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová, - Komunální služby s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí. 3. RM schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na provozovatele svozu směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2011 dle předloženého návrhu. 305/2010 RM schvaluje smlouvu o pronájmu kotelny a teplárenského zařízení v čp. 10 v Letohradě mezi městem Letohrad a Hartman CZ s.r.o. dle předloženého návrhu, a to na dobu určitou do /2010 RM schvaluje výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky el. energie se společností ČEZ Prodej s.r.o. pro všechna odběrná místa města Letohrad ke dni (úplné znění usnesení na LZ1110.indd :20:06

3 566/2010 ZM schvaluje program svého jednání dle návrhu. 567/2010 ZM schvaluje návrhovou komisi: Mgr. Hanu Kotlářovou, Mgr. Pavlu Skácelíkovou. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Z bezúplatném převodu majetku ČR, a sice pozemků komunikací p.č. 482/48, 579/4, 376/74, 130/4 v k.ú. Letohrad a p.č. 939/9, 219/21 v k.ú. Kunčice u Letohradu do vlastnictví města Letohradu prostřednictvím ÚZSVM. 581/2010 ZM schvaluje poskytnutí mimořádného finančního příspěvku společnosti Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597, IČ: , ve výši Kč dle předloženého návrhu. 568/2010 ZM schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Dolečka, Ing. Jiřího Skalického. 569/2010 ZM schvaluje prodej bytu č. 7 v Hausenské ulici čp. 835 v Letohradě slečně Lucii Borovičkové a panu Marku Kaškovi, Jamné nad Orlicí 217, za cenu Kč. Celková kupní cena bude uhrazena do 15 dnů po podpisu budoucí smlouvy kupní. 570/2010 ZM schvaluje změnu příslušnosti p.p.č. 378/2 v k.ú. Šedivec na k.ú. Letohrad a z toho vyplývající změnu trasy katastrální hranice obce Šedivec a Letohrad. 571/2010 ZM schvaluje převod budoucích vlastnických práv ke garáži č. 1 v čp. 835 v Hausenské ulici v Letohradě z manželů R.V., bytem L., a R. V., bytem L., na Mgr. V. V. a PhDr. J.K., bytem L. Vzájemné finanční vypořádání je záležitostí odstupujících a budoucího kupujícího bez účasti města. Nedílnou součástí je dohoda o ukončení smluvního vztahu mezi městem Letohrad a manžely V. 572/2010 a) ZM schvaluje zrušení usnesení č. 418/2002 přijaté tímto orgánem města dne v celém jeho rozsahu. b) ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se SŽDC, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, na pozemky trvale zabrané investorem stavby p.č. 1003/3, 169/6, 149/4, 923/4 a 923/5 v k.ú. Orlice, jak jsou zaměřeny GP č /2008 ze dne , č /2008 ze dne , č /2008 ze dne a č /2008 ze dne , a to za cenu Kč dle předloženého znaleckého posudku. Veškeré náklady související s uzavřením smlouvy a jejím vkladem do KN ponese strana kupující, převod je od daně dle 20 odst. 3 zák. č. 357/1992 osvobozen. 573/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o Zastupitelé na svém zasedání schválili Statut Ceny města Letohrad. V preambuli se praví, že město Letohrad s vědomím toho, že je městem s bohatou tradicí a aktivním místem kulturního, sportovního a společenského života a na důkaz podpory všem počinům, které významně obohacují život obyvatel a návštěvníků města Letohradu, se rozhodlo udělovat Cenu města Letohrad za významný a mimořádný počin nebo dílo a za celoživotní práci a přínos, která přesahuje svým významem hranice města Letohrad či významně přispívá k jeho rozvoji. Cena města Letohrad je udělována za výrazný 574/2010 ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, na základě které bude převedeno na město Letohrad vlastnické právo k pozemkům st.p.č. 230 a p.p.č. 573/1, 573/2, 573/3, 574/1 a 1000/13 v k.ú. Orlice, které tvoří funkční celek s budovou hasičské zbrojnice čp. 76 ve vlastnictví města. Kupní cena po jednání s vlastníkem Ing. J.L., bytem L., se stanoví 100 Kč/m², za úhrnnou převáděnou výměru celkem Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do KN uhradí město Letohrad, strana kupující. Kupní cena bude uhrazena po schválení rozpočtu města pro rok 2011, návrh na vklad vlastnických práv dle smlouvy bude podán až po zaplacení celé kupní ceny na účet prodávající strany. 575/2010 ZM bere na vědomí skutečnost uplynutí reklamační lhůty v roce 2005 pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady v objektu Komenského čp /2010 ZM bere na vědomí informaci o provedené kontrole ubytovacích kapacit v Letohradě. 577/2010 ZM bere informaci o uzavřených sponzorských smlouvách se společností GRE- SIN-INVEST s.r.o., IČ: , a se společností OBH s.r.o., IČ: , na vědomí. 578/2010 ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro FK OEZ Letohrad, IČ: , na zakoupení bezpečnostních branek pro sportovce. 579/2010 ZM bere informaci o uzavírané darovací smlouvě se společností DINASYS s.r.o., IČ: , dle předloženého návrhu na vědomí. 580/2010 ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku obci Lukavice na realizaci projektu Cyklostezka Žamberk Letohrad, oprava přístupových komunikací k cyklostezce a jejich odvodnění dle předloženého návrhu. VYHLÁŠENÍ CENY MĚSTA LETOHRAD a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce, a za celoživotní práci, která přesahuje svým významem hranice města či významně přispívá k jeho rozvoji. Cena je udělována max. jedenkrát ročně, nemusí být udělena každoročně. Může být udělena jednotlivci i kolektivu, zpravidla třem subjektům. Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. RM předloží zastupitelstvu města návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě usnesení RM, nejpozději do roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena. Tento návrh RM vychází z 582/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle předloženého návrhu. 583/2010 ZM schvaluje pořízení nového územního plánu Letohrad. ZM schvaluje podání žádosti na pořízení nového územního plánu v rámci integrovaného operačního programu. 584/2010 ZM schvaluje dohodu o převodu činností, majetku, práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících mezi Pardubickým krajem, Základní uměleckou školou Alfonse Muchy, Letohrad, Václavské náměstí 1, a městem Letohrad. 585/2010 ZM zřizuje příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Alfonse Muchy Letohrad a schvaluje její zřizovací listinu dle předloženého návrhu. 586/2010 ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ZM za 1. pololetí /2010 ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne /2010 ZM schvaluje zpracování a podání žádosti o zařazení akce Kanalizace Červená do seznamu akcí programu ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodu a kanalizací II. 589/2010 ZM schvaluje uvolnění limitovaných výdajů z rozpočtu města pro rok 2010 takto: a) Odbor 1200 starosta Kč (Zlatý jelen Biatlon, Zlatý jelen Hokejbal, Zlatý jelen Fotbal, Sportoviště Spartak a Sportoviště Orel) a Kč na Běh pro magnetickou rezonanci. b) Odbor 2000 tajemnice Kč na organizaci Městský úřad. návrhů příslušných komisí RM, které vycházejí z došlých návrhů z řad občanské veřejnosti a z řad zastupitelů města. Rada města tímto vyzývá k podávání návrhů na udělení ceny města. Všechny návrhy musí být doručeny radě města nebo prostřednictvím podatelny MěÚ nejpozději do 31. prosince Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři, který je k dispozici na podatelně MěÚ a internetových stránkách města (www.letohrad.eu). Na jinak podané návrhy nebude brán zřetel. 5 LZ1110.indd :20:07

4 6 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA A SENÁTU 2010 Ve dnech se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. V Letohradě se o přízeň voličů ucházelo rekordních 11 volebních stran, z nichž pouze pět vyšle své zástupce do zastupitelstva města. Také volební účast byla v našem městě tradičně vysoká. Zatímco v rámci celé republiky činila 48,50 %, v Letohradě dosáhla 63,63 %. (Údaje v tabulkách jsou v procentech) Mandáty: ODS: Kubelka Daniel, Zamazalová Jana Sdružení pro Letohradsko, SNK: Fiala Petr, Hatka Martin, Beneš Stanislav, Janoušková Iva, Kotlářová Hana, Ehrenbergerová Marta, Černohous Pavel, Novotný Jiří, Skácelíková Pavla, Bednář Miloš, Moravec Karel, Štěpán Miroslav (vzdal se svého mandátu, nastupuje náhradník Jan Krsek), Doskočil Bohumil, Hanák Jozef Nestraníci pro Letohrad: Vychytil Pavel KDU-ČSL: Fogl Jiří, Kudláček František, Hoffmann Petr Nezávislí pro Letohradsko, SNK: Chalupník Jiří Zároveň s volbami do zastupitelstev obcí se konaly volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Ve volebním obvodu č. 46 Ústí nad Orlicí do druhého kola postoupili Soušek Miloslav (ČSSD) a Šilar Petr (KDU-ČSL). V Letohradě přišlo do Senátu v 1. kole volit 56,03 % voličů (v obvodu č. 46 necelá polovina oprávněných voličů, v rámci všech obvodů byla účast 46,59 %) a jejich jednoznačným favoritem byl Petr Šilar. Ve 2. kole ve dnech byl senátorem zvolen Petr Šilar, když získal 56,13 % hlasů. Volební účast v Letohradě byla téměř 35 %. ORGANIZACE OTEVÍRACÍ DOBY NOVÉ RADNICE Pasáž umožňující průchod z Václavského náměstí do ul. Komenského je otevřena denně v době od 6.00 do hodin. Dveře na obou vstupech se otevírají automaticky na základě pohybového čidla, zároveň se při otevření dveří v nočních hodinách spíná i osvětlení pasáže. Vstup z pasáže do městského úřadu se automaticky otevírá v úřední dny, tzn. v pondělí a ve středu v době hodin a hodin. Mimo tuto dobu a v ostatní pracovní dny je umožněn vstup na základě telefonátu s konkrétním úředníkem pomocí telefonu umístěného vpravo od vstupu. Městský úřad v Letohradě zveřejňuje záměr pronájmu bytu č. 4 v čp. 42 v Komenského ulici v Letohradě o velikosti 3+1. Podmínkou je předplacení nájmu na dobu 5 let ve výši Kč. Informace podá Zdeněk Tomka, správa budov tel DNY NIEMCZY V LETOHRADU V sobotu 25. září patřil Letohrad našim přátelům z partnerského polského města Niemcza. Přijeli zástupci hasičů a rybářů, kteří se setkali se svými partnery, dále se uskutečnilo fotbalové utkání mládeže (ukázali jsme se jako dobří hostitelé a Niemcza vyhrála vysoko 7:1) a od 17 hodin kulturní program v Domě kultury, kde se představily spolky z partnerského města. Více jak dvouhodinový program byl dozajista zajímavý a je jen škoda, že možná díky docela hezkému počasí se nezúčastnilo více diváků. Až do pátku 30. září byla v Domě kultury výstava prezentující vlastní Niemczu a rok 2010 jako rok Frederika Chopina. Do Letohradu zavítali také starosta Niemczy Grzegorz Kosowski s místostarostou Kazimierzem Fygzalem. Starosta města Petr Fiala pro ně připravil nabitý program, kdy společně s místostarostou Zdeňkem Maixnerem a radní Ivou Janouškovou zavítali na krátkou návštěvu k hasičům v Letohradě, poté navštívili Červenou, kde byli přijati členy místního osadního výboru a zástupci SDH Červená. Následně zhlédli část fotbalového utkání místního A týmu a po kulturním programu stihli i závěrečnou třetinu extraligového hokejbalového utkání místního klubu. Zástupci samospráv se shodli, že ve výměnných dnech kultury a přibližování života obou měst chtějí pokračovat. Příští rok by se zřejmě ve druhé polovině června měly uskutečnit dny Niemczy v Letohradě, v roce 2012 naopak dny Letohradu v Niemcze a takto střídavě by se mělo postupovat i v letech následujících. Petr Fiala, starosta města Letohrad STROMY JSOU NÁS VŠECH V předchozím Letohradském zpravodaji jsem u příležitosti Dne stromů naznačil jejich obrovský význam pro životní prostředí. Je však neustále nutná osvěta k tomu, aby si všichni uvědomili, že pokud se strom nachází na pozemku města, je veřejným majetkem, o který jsme povinni se starat s péčí řádného hospodáře. Pokud přicházejí různé požadavky od občanů na kácení stromů, které nejsou v jejich vlastnictví, jen jim nějak vadí, je nutné velmi citlivě zkoumat důvody k takovému zásahu. Je zcela nemyslitelné kácet stromy jen proto, že z nich padá listí, že stíní na pozemek, nebo se jen někomu nelíbí. Odstraňovat bychom měli jen stromy jednoznačně ohrožující bezpečnost, případně silně poškozené a duté, které dle odborníků již neplní svoji základní funkci. V případě žádostí od občanů, případně organizací na kácení vzrostlých stromů si nechává odbor výstavby a životního prostředí zpracovávat odborné posudky, v některých složitých případech i dva na sobě nezávislé. Teprve po vyhodnocení situace a obhlídce na místě samém bývá vlastníkovi pozemku vydáváno rozhodnutí o povolení, či nepovolení takového zásahu. V některých případech je povoleno jen odborné ošetření a strom může např. po odstranění suchých větví plnit svoji funkci ještě desítky let. Tam, kde rostou stromy duté, významně poškozené, nebo nelze provést plánované stavební práce jinak, než za současného odstranění stromů navrhujeme náhradní výsadbu. Hodnota zdravých vzrostlých stromů dosahuje ve svých ekologických parametrech desítek tisíc korun. Abychom tuto ekologickou hodnotu nahradili, museli bychom vysadit několik desítek stromů nových, ačkoliv mnohdy není kde. Nejcennější jsou vzrostlé stromy v městské zástavbě, neboť jen produkcí kyslíku a pohlcováním oxidu uhličitého nám zajišťují zdravější prostředí k životu. Než budete uvažovat o kácení městské zeleně, předem si vyhodnoťte, jak její funkci nahradíme. V posledním čtvrtletí letošního roku dojde k ošetření stromů v Tyršově ulici. Tyto práce navazují na novou výsadbu v přednádražním prostoru. Připravujeme další etapu rekonstrukce chodníku a s tím bude souviset LZ1110.indd :20:08

5 i změna veřejného osvětlení, zásahy do vodovodního řadu a části javorové aleje. Tam, kde počítáme se zásahem do stromořadí, nebude podzimní údržba prováděna. Martin Hatka, předseda komise ŽPaE MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ V poslední době se objevily časté stížnosti na jízdy cyklistů z Nového dvora po chodníku a podchodem pro pěší pod viaduktem. Městská policie upozorňuje, že na tomto místě budou prováděny namátkové kontroly. Dne v hod. nahlásili zaměstnankyně prodejny Konzum na Václavském náměstí krádež zboží. Hlídka zjistila, že pachatelem krádeže je pan M. K. z Letohradu. Po podání vysvětlení byla celá věc vyřešena na místě blokovou pokutou. Dne v 8.15 hod. přijali strážníci stížnost na soustavné štěkání a vytí psa, které se ozývalo z bytu na Spořilově. Hlídka MP oznámení prověřila a zjistila, že stížnost je oprávněná. Majitel psa, pan J.P., byl vyzván, aby zjednal nápravu. Jmenovaný přislíbil, že celou věc vyřeší. Následné kontroly potvrdily nápravu tohoto stavu. MP Letohrad ZIMNÍ OPATŘENÍ MĚSTA LETOHRAD Úkolem Zimního opatření města Letohrad je stanovení technologických postupů a odpovědnosti na minimalizaci následků zimního období s ohledem na dodržení všech zákonných norem a s důrazem na zajištění bezpečnosti občanů města. Složení operačního štábu: P. Fiala (město), J. Adamec (TS), J. Hrubý (MP), R. Hartman (správa městských bytů), K. Seidlová (SBD), Ing. Mlynář (MěÚ). Plán byl zpracován v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou a nařízením obce o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit po celé zimní období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. TRASY PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY Stanovené pořadí postupu zimní údržby je vypracováno s ohledem na ekonomické možnosti města, sleduje prioritní potřeby veřejné dopravy, zásobování, zdravotní služby, hasičské služby, svozu odpadků, frekventované trasy pohybu chodců a ostatní plochy. Trasa I.: Od areálu TS na Kunčice ke Konzumu, po Kunčicích do Verměřovic k mostu, zpátky ke kříži, ke Stejskalovým, po Kunčicích dolů ke starému kravínu, okolo orlického kostela k hlavní silnici na křižovatku, zpátky po Kunčicích ke kunčické škole, Nad Řekou mezi bytovkami na Ovčín a ke kravínu, zpátky Nad Řekou k bývalé traktorce, nahoru ke Kubíčkovým, zpátky dolů, po Kunčicích do Červené, v Červené k salaši, ke hřbitovu, náměstí, parkoviště u mostu, po lukách k čističce, zpátky po Kunčicích k traktorce, parkoviště na Bečvárně, Podměstí, Jankovice, parkoviště u učiliště. Při druhé jízdě cesty na Kunčicích ke Štěpánkovým 86, k Maříkovým 150, u myslivecké chalupy nahoru a zpět, k Dolečkové (spodní cesta čp. 135), ke Šlesingrovým 243, k Sýkorovým, k Najmanovým, ke hřbitovu, Gazterm, za Trasserem Dolečkem nahoru, před hasičárnou, autobusové zastávky apod. Trasa II.: Z areálu TS přes domky, k nádraží, cestou Na Kopeček a zpátky k nádraží, po Petříkově do města, od průchodu do Nového Dvora dolů k silnici, náměstí autobusová zastávka, do ulice Vitanovského, Na Stráni, k průmyslovce, ke Zientkovým, Spořilov, U Cihelny, zpátky k jídelně u ZŠ Komenského, Svatojánskou, MěÚ, Nové Město, Palackého, náměstí Svobody, Divadelní zpátky, na Sádka, zhruba projet hlavní cesty, zpět náměstí. Nezapomenout Sirkovou, od Apetitu dolů, kolem vrtu, parkoviště u hasičárny, koupaliště, autobusové zastávky, prostranství u DPS, v případě potřeby Pustiny apod. Trasa III.: Orlice areál TS na Ostrov ke Šťovíčkovým, kolem orlického kostela k Macháčkovým a zpět na Dolní cestu, k objektu Dietfurt a zpět, po Dolní cestě k nádraží, před nádražím, autobusové nádraží, Na Kopečku, ke školní kuchyni (U Dvora), ke zdravotnímu středisku, chodník k OEZ, Nový Dvůr, sídliště U Dvora, pod OEZ (Luční), Kolonie, Bapa od ramp a parkoviště, na požádání sklad Babák, Unita, okolo Testy, QANTO, cesty k Foglovým autodílna, k čp.144 ( chudobinec ), brány na Orlici, cestu do Machovic, parkoviště u hasičárny, autobusové zastávky apod. Trasa posypového vozu ROSSA, trasa posypu vozem Multicar I. etapa: Orlice areál TS k Macháčkovým otočit, na Kunčice k mostu do Verměřovic, zpět k hornímu kravínu, ke Konzumu, na Ovčín, k ASCO, k čističce, Jankovice, Vitanovského, přes náměstí, k SPŠ, Na Stráni, ke Zientkovým, Spořilov, Spořitelní, k jídelně ZŠ Komenského, Svatojánská, Úzká, náměstí, Palackého, Sádka (nejdříve Jiráskova, Mírová, Taušlova), Na Kopečku, u nádraží, Kolonie, od pošty k OEZ, Alejka, z Nového Dvora k podchodu, Divadelní. II. etapa: posyp vedlejších ulic: náměstí, Nové Město, Sádka, sídliště U Dvora, Živnostenská, Kolonie, Dolní cesta, domky, Ostrov, Kunčice kolem školy, Nad Řekou, Červená, Jankovice, Podměstí, k Diskontu, Petříkov. Zimní údržba pěších komunikací I. pořadí: (do 4 hod.) u chodníků, které slouží jako přístupové cesty k objektům zdravotnických zařízení, sociálních služeb, k mateřským školám, musí být v pracovní dny schůdnost zajištěna do 6.30 hod. II. pořadí (do 12 hod.): areál TS, od hasičárny ul. Jablonská, Družstevní, od pošty, Šedivská, k OEZ, ke konírně, Palackého, pravá strana náměstí a Komenského k SPŠ, zpátky po druhé straně, na náměstí k zámku a veřejným záchodům, Pavlišťák, Vítězné náměstí, podchodem Nový Dvůr, od viaduktu k nádraží, přednádraží, Na Kopečku, před zdravotním střediskem, přes sídliště, ke Qantu, Mírová, Jiráskova levá strana ve směru od města, Taušlova, chodník od Spořilova kolem koupaliště, Divadelní, Ústecká, Tyršova druhá strana, k Dietfurtu, k lávce, na Kunčice přes most, Nad Řekou, k lávce zpátky k Letohradu, Bečvárna, Vitanovského, zámecké nádvoří, sídliště U Dvora, Na Rozmezí, Podměstí k lávce III. pořadí (do 48 hod. nepravidelně): Na Stráni, Svatojánská, Spořilov, Spořitelní, Havlíčkova, Sirková, Nové Město, zámecký park, nám. Svobody, Požárníků, Podměstí, U Potoka, Taušlova od křižovatky s Mírovou po ul. U Bažantnice, SNP, Pražského povstání, Okrajová, U Bažantnice, Krátká, Mírové sady, Buzulucká, Sokolovská, Na Kopečku, chodník od Družstevní k Železničářů, 28. října, Železničářů, chodník od domků po Dolní cestu. Cesty ke hřbitovům a hlavní na hřbitovech podle potřeby. V zimě nepravidelně udržované místní komunikace jsou: Horní Kunčice k domu čp. 109, Horní Kunčice k domu čp. 150, Jankovice k domu čp V době, kdy je prováděna zimní údržba, se tyto komunikace prohrnují alespoň 1x týdně. V zimě neudržované místní komunikace a chodníky: pravá strana chodníku v ul. Jilemnického (Pavlištova brána) po pravé straně při výjezdu z náměstí úzká část u Komerční banky, Jiráskova ul. chodník vpravo ve směru od náměstí. Rozmístění nádob a posyp: Na Stráni, u průmyslovky, Spořilov, náměstí, Jilemnického ul. (u KB), Svatojánská, před školou, u Jarešovy vily, u DPS, Kunčice (u lávky) Důležité telefony: městská policie ( , ), Policie ČR ( ), MěÚ Letohrad ( ), kancelář TS Letohrad ( ), Jiří Adamec ( ). Správa a údržba silnic Pardubického kraje: Spolupráce s touto organizací spočívá v zajištění sjízdnosti vozovek, které jsou v její správě. Středisko Žamberk: silnice na Lukavici a na Písečnou (po hranice města), Komenského, Jilemnického, pod viadukt, Šedivská Středisko Ústí nad Orlicí: Ústecká, Červená Středisko Lanškroun: Jablonská, Družstevní, U Distance, Tyršova (po křižovatku pod Novým Dvorem), Kunčice kolem bývalé STS ke křižovatce u Ruprechtů. (úplné znění na Překážejí-li a provozu a provádění zimní údržby zaparkovná auta, nebude prohrn v tomto mkístě proveden. 7 LZ1110.indd :20:08

6 Občané Letohradu velmi přesvědčivě svými hlasy v komunálních volbách ukázali, komu důvěřují více a komu méně, koho na radnici chtějí a koho nechtějí. Nastává období práce a teprve během příštích čtyř let se ukáže, kdo jak to myslel vážně s tím, že chce pro město nasadit své síly. Přihlášených bylo 231. Nad pohnutkami našich občanů, proč konkrétně podpořili, či nepodpořili tu kterou kandidátku je zbytečné spekulovat. Je však mojí povinností, ve chvíli, kdy již nemohu ovlivnit volební výsledek, minimálně uvést na pravou míru některá prohlášení volebních stran, tak jak je měla na svých předvolebních materiálech. Vzhledem k omezenému prostoru se budu k některým záležitostem vracet postupně. Vážení čtenáři, rada města svým usnesením č. 284/2010 ze dne schválila zvýšení ceny Letohradského zpravodaje ve volném prodeji (obvyklá prodejní místa v Letohradě) z dosavadních 10 Kč na 15 Kč. Celoroční předplatné bude zvýhodněno. Zájemci, kteří si zpravodaj předplatí a budou si jej vyzvedávat na městském úřadu, zaplatí 150 Kč. Stejná výše předplatného platí i pro čtenáře, kteří si měsíčník nechávají zasílat poštou, pochopitelně s navýšením o poštovné, celkem tedy 330 Kč (150 Kč cena LZ, 180 Kč poštovné). Ke změně dojde s platností od Složenky na úhradu předplatného, umožňující rovněž platbu bankovním převodem, jsou u dosavadních předplatitelů distribuovány , vestibul knihovny VÝSTAVA: Od pravěku k akční malbě aneb Dějinami umění cesta objevná Výstava studentů Letohradského soukromého gymnázia je netradičním výletem napříč výtvarnými směry, připravily paní Martina Kulhavá a Zdenka Tomková. Výstava potrvá do února v hod., zasedací místnost v přízemí zámku BESEDA: O Indii Na podzim roku 2009 absolvoval Mgr. Adam Dušek cestu po severní Indii. Velkoformátové fotografie z těchto cest jsou do k vidění na výstavě v městském muzeu. O besedě na jiném místě LZ. VOLEBNÍ PROGRAMY PO VOLBÁCH Jednoznačné vyřešení problému chodců v Pavlištově bráně bylo jedním z hesel na volebním letáku. Protože tato věc mne trápí osobně mnoho let, mohu dokladovat, kolik jednání a konkrétních kroků bylo v této záležitosti podniknuto. Problém chodců je samozřejmě jen v tom, že se dostávají do těsného kontaktu s projíždějícími vozidly v hrdle mezi budovou Komerční banky a na úzkém chodníčku u domu čp. 74, který je ve vlastnictví čtyř fyzických osob. V domě je velký klenutý sklep, který je souběžný s vozovkou a chodníkem a který se od samého začátku našich jednání přímo nabízel k tomu, aby z něho vznikl průchod domem pro chodce. Chodec by tak byl chráněn před projíždějícími vozidly, nepohodou v zimním období a celkem bezpečně by mohl projít na Václavské náměstí buď po schodišti, po šikmé ploše, nebo třeba i po pojízdných schodech Variant je mnoho. Na základě požadavku vlastníků nemovitosti nejprve město zajistilo na vlastní náklady znalecký statický posudek, který uvažované řešení ZVÝŠENÍ CENY LETOHRADSKÉHO E společně s listopadovým vydáním LZ; platbu lze realizovat také na pokladně finančního odboru MěÚ. Noví zájemci o předplatné se mohou obrátit osobně, telefonicky ( , ) nebo em na redakci zpravodaje. Předplatné na rok 2011 je třeba uhradit do konce roku Vydávání zpravodaje je ze strany města dlouhodobě dotováno. V roce 2008 pokrývaly příjmy cca 47 % výdajů, v roce 2009 cca 42 %. V přepočtu činily náklady na jeden zpravodaj cca 25,00 Kč, příjmy pak 10,40 Kč, město tedy dotovalo částkou 14,60 Kč. Příjmy tvoří zisky z prodeje (v jednotlivých měsících zpravidla stabilní částka bez větších výkyvů) a podíl na inzerci (na základě smluvních ujednání KALENDÁŘ AKCÍ - LISTOPAD 2010 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Listopad v 9.30 hod., Dům kultury DIVADLO ŠKOLNÍ: Divadlo Drak Zlatovláska Klasická a milá pohádka podle M. D. Rettigové určená dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol. Vítány jsou i maminky s malými dětmi. Vstupné 40 Kč v hod., knihovna AUTORSKÉ ČTENÍ Společně s východočeským střediskem Obce spisovatelů v Pardubicích vás zveme na již tradiční Autorské čtení regionálních autorů. Účast přislíbili básník Martin Vídenský, pohádkář a prozaik Josef Lukášek a básnířka a prozaička Julie Miletínová. Více samostatně. připustil. Následně jsme tedy nechali vypracovat studie s několika řešeními, jak by chodec do průchodu, respektive podchodu vstupoval, jak by na náměstí vycházel včetně možnosti podzemního odbočení pod hlavní silnicí s výstupem u Komerční banky. Prioritu měla bezpečnost chodců, nikoliv záležitosti nákladní, či osobní dopravy přes střed města. Po více než pěti letech jednání však vlastníci nemovitosti jakýkoliv zásah do domu oficiálně odmítli, neboť na to mají samozřejmě právo. K žádné shodě na majetkové, ani finanční kompenzaci nedošlo. Ačkoliv existují některá variantní řešení, nejsou kvalitativně srovnatelná s touto historicky potvrzenou trasou chodců na spojnici mezi Novým dvorem a Václavským náměstím. Pokud však existuje nějaké jednoznačné vyřešení problému, využijeme nepochybně námětu pro další jednání a kroky v komisi pro regeneraci MPZ a v komisi dopravy. Martin Hatka, 1. místostarosta města se příjem z inzerce rovným dílem rozděluje mezi město Letohrad a spol. Golem Group s.r.o.; tento druh příjmu je značně kolísavý a závisí na zájmu dalších subjektů o inzerci). Výdajovou stránku tvoří grafické zpracování a výrobu tiskoviny. Cena periodika se po dobu pěti let neměnila, přestože v tomto období obecně došlo k nárůstu cen i ke zvýšení sazby DPH. K nárůstu ceny LZ dochází s cílem snížit finanční zátěž vydavatele (tedy města Letohrad) při zachování stávající rozsahu měsíčníku. Zároveň rada města citlivě rozhodla o zvýšení ceny tak, aby neznamenalo přílišné zatížení pro čtenáře. Děkujeme za pochopení v hod., Dům kultury KINO: Román pro muže Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních splněných přání včetně tajných erotických fantazií, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů. 99 minut, přístupný od 12 let, komedie, vstupné 65 Kč 8 LZ1110.indd :20:09

7 v hod., knihovna PŘEDNÁŠKA: Archeologický výzkum hradu Kyšperk a tvrze Orlice Zveme vás na přednášku pořádanou ve spolupráci s regionálními amatérskými historiky s archeoložkou Miroslavou Cejpovou. Vstupné dobrovolné v hod., Dům kultury KONCERT: Ivo Jahelka Písničky zpod taláru Více na jiném místě LZ v hod., Dům kultury KINO: Karate Kid Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre Parker (Jaden Smith) mohl klidně být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu, ale poté, co ho kariéra jeho matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také zajímá. 140 minut, přístupný, rodinný, vstupné 70 Kč v hod., knihovna (levé křídlo zámku) BESEDA: O mašinkách Více na jiném místě LZ. Vstupné dobrovolné v hod., Dům kultury KONCERT: Rybova mše vánoční Více na jiném místě LZ v hod., Václavské náměstí TRADICE: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Více na jiném místě LZ v hod., městské muzeum VÝSTAVA: Vánoce v muzeu Více na jiném místě LZ. PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2010: KINO: Habermannův mlýn, The Doors When You r Strange TRADICE: Mikulášská nadílka v muzeu NE- ZAPOMEŇTE VČAS PŘINÉST DO INFORMAČ- NÍHO CENTRA BALÍČKY PRO VAŠE NEJMEN- ŠÍ! Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , / / / Máte-li zájem o zasílání měsíčního programu KCL, pište prosím na eu a do předmětu zprávy uveďte PRO- GRAM KCL ANO. AUTORSKÉ ČTENÍ 10. listopadu 2010 v hodin vás již tradičně zveme společně s Východočeským střediskem Obce spisovatelů v Pardubicích na autorské čtení regionálních autorů. Účast přislíbili básník Martin Vídenský, pohádkář a prozaik Josef Lukášek a básnířka a prozaička Julie Miletínová. Julie Miletínová (* ) Pardubická rodačka, bývalá studentka Gymnázia Dašická. V současné době studuje pátým rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obory český jazyk-občanská výchova pro střední školy. Její největší zálibou je studium rodného jazyka, z něhož ji nejvíce baví obecná bohemistika, lexikologie a historická čeština. Její dlouholetým koníčkem je rovněž tvůrčí psaní, kterému se bez větších přestávek věnuje téměř patnáct let. Píše jak básně lyrické či epické, tak prózu, většinou kratšího rozsahu. Jejím oblíbeným žánrem stále je a zůstává sci-fi a fantasy, které v posledních letech tématicky mísí s příběhy obyčejných lidí všedního dne. V povědomí však stále zůstává zapsaná spíše jako autorka poezie, a to díky několika drobným úspěchům v literárních soutěžích (Lit. soutěž Vladimíra Vokolka, Literární Šumava, Lit. soutěž Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Pardubický pramínek aj.). Martin Vídenský (* ) pochází z Ústí nad Orlicí. Dnes žije v Letohradu, kde pracuje jako vlakvedoucí osobních vlaků ČD. Básně publikoval v Hostu, Tvaru a v Literárních novinách. Jeho poezie je zastoupena v Almanaších mladých básníků Podorlicka I. a II. (Oftis 2001, 2002), v knihách Věry Ludíkové Pošli to dál II. a III. (Grantis 2004, 2005) a Věk nadějí (Grantis 2006). Pro širší okruh přátel vydal sbírky Ozvěny ticha (Oftis 2003), Slza na ciferníku (A. Juránek 2005), Písky, hrady, zříceniny (Oftis 2007) a Potichu i nahlas (Oftis 2009). V roce 2008 mu bylo na Šrámkově Sobotce uděleno čestné uznání a jeho básně byly zařazeny do sborníku 16 Šestnáct východočeských básníků, který vydalo Východočeské středisko Obce spisovatelů. Jeho velkým koníčkem je paragliding. Josef Lukášek (* ) žije v Bystré u Dobrušky, pracuje jako středoškolský profesor a je zastupitelem Královéhradeckého kraje. Věnuje se psaní pohádek, prózy a také místopisných regionálních textů. Z vydaných děl předkládáme jen některá: Průvodce Orlickými horami a Podorlickem (1993), Pohádky z Orlických hor (Zvon 1996, Oftis 2001), Pohádky z Orlických hor 2 (Oftis 2000), Rozhledny, vyhlídkové věže a místa dalekých rozhledů v Euroregionu Glacensis (Euroregion Glacensis 2007), Korunka princezny Kačenky (Oftis 2007), Kam za kulturou v Královéhradeckém kraji (Královéhradecký kraj 2009) a Rampušák vypravuje (Oftis 2009). Je spoluautorem Kačenčiných listů , Rampušákových listů , publikuje v bulletinu Kruh. Místní skupina České křesťanské akademie srdečně zve na přednášku s besedou děkana ETF UK ThDr. Jindřicha Halamy Církev a stát historie, současnost a možné budoucí modely vzájemného soužití. Sobota od 19 hod. v evangelickém kostele v Letohradě. Vstupné dobrovolné. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH S TRADICÍ Pokračování cyklu Povídání o mašinkách bude programově tradičně listopadové, čili předmikulášské. Budou opět předvedeny videodokumenty s názvem Mikulášské jízdy ve vzpomínkách. A bude na co vzpomínat! Letošní Mikulášská jízda v sobotu 4. prosince bude v pořadí již dvaadvacátá. Jedná se tudíž o nejstarší akci podobného druhu na tratích Českých, případně Československých státních drah. Povídání o mašinkách je naplánováno na středu 24. listopadu 2010 od 18 hod. Místnost taktéž neporušuje tradici rotunda ZUŠ Letohrad (levé křídlo zámku, I. poschodí, spojovací chodba vpravo). Na vaši účast se těší pořadatelé. 1. ROCKOVÝ VEČER S KAPELOU KULTURNÍ DŮM LETOHRAD sál 1. patro + BAR od hod., vstup 77 Kč Další program: * ORDRUMS * Deep Skillz Crew (break dance) * Originální hudba v přestávkách * Tombola a malá aukce Světla a zvuk: DJs COMPANY Zvěřinové hody Restaurace KD po celý den i během večerní akce Ve spolupráci se Závodním klubem, s.r.o. Letohrad THE DOORS JAKO VÁNOČNÍ DÁREK První celovečerní dokumentární film o skupině The Doors napsal a režíroval Tom DiCillo a komentář namluvil Johnny Depp. Tvůrci v něm odkrývají dosud nezveřejněné záběry proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek staví na záběrech natočených v letech , tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrisona. Zobrazuje, kým skupina The Doors byla a čím se stala. DiCillo nahlíží do světa slávy, drog a alkoholu, jenž jsou s kapelou spojovány, zaměřuje se ale zároveň na její oddanost rockové hudbě. Vedle výstřelků Jima Morrisona je to také příběh Raye Manzareka, Robbyho Kriegera a Johna Densmora muzikantů, jejichž důraz na uměleckou svobodu a odmítání kompromisu inspiroval nejednu generaci. (oficiální text distributora) 9 LZ1110.indd :20:09

8 Film jsme pro vás připravili od hodin v Domě kultury jako vánoční dárek za zvýhodněnou cenu 30 Kč. Zakončíme jím filmovou sezónu tohoto roku. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v informačním centru, nebo na místě v DK půl hodiny před začátkem promítání. za KCL Vlasta Repová PŘEDPREMIÉRA FILMU OBČANSKÝ PRŮKAZ Milí filmoví fanoušci, od společnosti Falcon a.s. jsem obdržela pozvánku na promítání filmu Občanský průkaz v multikině Cinestar v Hradci Králové. Stává se tomu tak dvakrát do roka a jsem za tyto možnosti velice ráda. Mohu v klidu programovat a vychutnat filmové novinky, bývá to taková pracovní předpremiéra. Tak se stalo, že jsem odjela plna očekávání. S mými kinovými kolegy jsem usedla do pohodlných sedaček a nechala se konejšit kvalitou zvuku, obrazu, ale především filmu. Sama jsem poměrně mladá a dobu sedmdesátých let znám jen z filmů, dokumentů a vyprávění. Jsem přesvědčena o tom, že bychom tento film měli promítat dětem snad už od páté třídy. Přijďte k nám do našeho retro kina na tento retro film a posuďte sami. Je naprogramován na Budu ráda za vaše odezvy na jakékoliv zhlédnuté filmy. Psát můžete na Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní grotesky, jiné dramatické a fatální. Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně jako dnes (oficiální text distributora) Za KCL Vlasta Repová 10 LZ1110.indd :20:15

9 Charita Česká republika Oblastní charita začala letos poskytovat novou službu, hrazenou zdravotními pojišťovnami, a to domácí hospicovou péči. Jaká je to služba a komu je určena, na to jsme se zeptali vedoucí sestry, paní Heleny Jurenkové: Domácí hospicová péče je, jednoduše řečeno, služba umírajícím snažíme se zmírnit pacientovu bolest fyzickou, psychickou, sociální i spirituální. Velmi důležitá je spolupráce rodiny a znalost skutečného zdravotního stavu pacienta, o kterém informuje lékař. Rodina musí být seznámena s tím, že jejich blízký umírá. U člověka, který odchází ze života, není milosrdná lež namístě, ale samozřejmě je nutné postupovat nanejvýš citlivě a ohleduplně. I když prognóza není dobrá, je důležité znát pravdu, ale zároveň mít aspoň malou naději. Neklást smrt doprostřed cesty, ale podél cesty, jak jsem někde četla V čem konkrétně spočívá vaše úloha? Jsme 24 hodin denně rodině k dispozici na telefonu a podle potřeby docházíme k pacientovi tišit bolest, provádět ošetřovatelské výkony (např. převazy), pečovat o výživu nebo hydrataci nemocného apod. Snažíme se být oporou nemocnému i jeho rodině, mohou nám zavolat třeba ve dvě ráno a zeptat se na cokoliv. Tato služba ale nekončí úmrtím pacienta, pozůstalou rodinu můžeme doprovázet i dál a pomoci zařídit třeba pohřeb. Pokud je rodina v těžké životní situaci, např. po úmrtí mladého člověka, můžeme prostřednictvím naší občanské poradny odkázat na psychologickou pomoc, poradit s praktickými záležitostmi, jako např. zrušení bankovního konta, : Svatomartinské hody a vína : Zvěřinové hody Srdečně vás zveme na víkendové tradiční české speciality. INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE V CHARITĚ telefonu apod. nebo pomoci řešit cokoli, s čím přijdou pozůstalí do kontaktu. Je pravdivé tvrzení, že v dnešní době může každý člověk umírat bezbolestně? Nevím, některá onemocnění jsou velmi zlá Když přijdu k pacientovi, který naříká bolestí, není to jednoduché pro mě, natož pro něj nebo ošetřující rodinu. Myslím ale, že když je lékařem správně nastavený program tišení bolesti, může každý umírat tak, aby jeho bolest byla snesitelná. Každý obvodní lékař dnes může předepisovat řadu nejrůznějších přípravků na bolest. Navíc jsme v kontaktu se specializovaným pracovištěm na tišení bolesti, se kterým můžeme individuálně konzultovat možnosti u konkrétního pacienta. Máte zkušenost s odcházením lidí ze života, jaké to je? Snažím se lidem říkat, ať se nebojí že věřím tomu, že život nějak pokračuje I když to myslím upřímně a jsem o tom přesvědčena, vždycky se ale v těchto situacích ptám sama sebe, jak to vlastně je, a jak bych to vnímala já, kdybych umírala Není to lehké, ale má smysl to říkat, protože pacienti se pak dívají s nadějí Co se týče pečující rodiny: z praxe vím, že dosloužení někomu blízkému do smrti je velmi náročné a obdivuhodné. Všichni jsou pak ale rádi, že to pro svého nejbližšího mohli udělat. Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel /IM MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA Program na listopad Pondělí od do hod. Cvičení na míčích vede Hana Štěpánková; protahovací, posilovací a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro těhotné Úterý od 8.00 do hod. Herna MC Středa od do hod. Herna MC Čtvrtek od do hod. Tvořivá dílna Výroba lampiónů přijďte si vyrobit lampión na lampiónový průvod Zdobená dekorační zrcadla ozdobte si zrcadlo dle svých vlastních představ, cena zrcadla 50 Kč Kreslení na kamínky (barvy nebo ubrousková metoda) Adventní věnce svíčky, mašle, chvojí bude k zakoupení v centru, korpusy si přineste vlastní Pátek od do hod. Zpívánkové tvoření vede Pavla Zamazalová a Hela Poláčková; hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost pro nejmenší děti Lampiónový průvod neboli Pochod světýlek po Letohradu Přidejte se do našeho lampiónového průvodu a přijďte dne v hod. do centra Pod Střechou, kde na vás čeká nejen pohádka pro nejmenší, ale také malinkatí broučci, kteří se chystají uložit ke spánku v jeskyni v zámeckém parku. Těšíme se na vaši účast. Zápisné činí 20 Kč za 1 dítě. Nezapomeňte lampióny se svíčkou. KRÁTCE Hledáme dobrovolníka na hlídání malých dětí každé úterý od 8 do 9.30 h. v době, kdy jejich maminky chodí na kurz angličtiny. Vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo aktivní důchodkyně. Zájemci se mohou hlásit v centru Pod Střechou, Taušlova 714, Letohrad, tel Děkujeme. V Pobytovém středisku žadatelů o mezinárodní ochranu v Kostelci n. O. je v současnosti několik těhotných žen, pro které sháníme zachovalé dětské kočárky a kojenecké oblečení. Věci můžete přinášet na středisko Oblastní charity v Letohradě. Děkujeme v hod. TAI-ČI cvičení na celý život Povídání o tai-či a o cestě do Hongkongu. Ukázky cvičení sestav se zbraní i beze zbraně. Přijďte si vyzkoušet tai-či na vlastním těle s Blankou Vohníkovou, cvičitelkou českého centra tradičních čínských cvičení a žákyní Ing. Jana Turnebera. Vstupné 30 Kč. Kontakty: mobil: , LZ1110.indd :20:17

10 PROGRAM ČAJOVNY NA LISTOPAD vystoupí Patrik Jandejsek, účastník semifinále Talentmania večer s kosmetičkou turnaj ve stolním fotbalu Centrum Pod Střechou Mateřské centrum Mozaika a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad, Taušlova 714, Letohrad, , tel , www. uo.caritas.cz ŠKOLY Poděkování za besedy s autory literatury faktu Rádi jsme již tradičně v září uvítali na naší škole na besedě s žáky osmých a devátých tříd autory literatury faktu. Letos naše žáky seznámil se svou prací pan JUDr. Jan Kux, o problematice regionální literatury hovořil pan Lubomír Havrda, žáky zaujal i film, na kterém se podílel, o baroku v Chlumci nad Cidlinou, o zámku Karlově Koruně a měli jsme možnost uvítat i pana Gustava Oplustila, který se alespoň v krátkosti zmínil o tom, proč televizní humor let dřívějších současného diváka stále baví, zatímco současný tak rychle vyprchá a odezní. Zmíněným přednášejícím za jejich čas a přínos moc děkujeme. Lenka Venclová Den otevřených dveří Domova pod hradem na Žampachu Další poděkování bychom s kolegyněmi rády adresovaly do Domova pod hradem na Žampachu, který pořádal Den otevřených dveří a jehož pracovníci si pro naše žáky prvního stupně i devátého ročníku připravili pestrý program. Nejprve žáky seznámili v zámecké kapli objektu s historií, klienti nám předvedli své milé taneční vystoupení a poté jsme si mohli ve skupinkách prohlédnout interiér samotného zařízení, ve kterém to mají klienti opravdu moc pěkně zařízené, dále jsme navštívili stáje místních kobylek a oslice Amálky, poté jsme zavítali do keramické a malířské dílny, kde pod vedením odborných pracovnic klienti vytváří moc pěkná dílka a nejvíce žáky i jejich doprovod nadchla místnost určená k relaxaci a pro nejvíce postižené klienty, v níž jsou podněcovány všechny naše smysly v příjemné vůni, za příjemné hudby jsou na zeď promítány různobarevné objekty a relaxující si hoví v nejroztodivnějších sítích a křeslech naplněných např. kuličkami z polystyrénu či jinými materiály. Moc milé. Za zmínku jistě stojí i nádherné arboretum obklopující Domov, na něž jsou všichni právem hrdi. Za velice vstřícný přístup a laskavé průvodcovství moc děkujeme. Z reflexí žáků vybírám: Mně se líbilo, jak to tam měli krásné a moderně zařízené, líbila se mi zahrada a nejvíce relaxační místnost a koně. (Dominik Leinweber) 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO LISTOPAD VE STREETU POZOR! NZDM má změněnou otvírací dobu! PO, ÚT, ČT ST zavřeno (pouze individuální konzultace) PÁ Celým měsícem se bude stále prolínat téma Alkohol : Sundávání trampolíny budeme potřebovat posily, takže s chutí do toho : Soutěž, kterou znáte z televize AZ Kviz, přijďte si porovnat svoje znalosti od 15.00: film Konzum Dokumentární film Jeden svět. Barvitý filmový popis ukazuje, jak by obyvatelé z vynucené chudoby velmi rádi unikli do klasické konzumní společnosti : Malování barvami na sklo. Program vyhrazen pouze pro klienty NZDM. Líbilo se mi prostředí, hřiště i interiér. Příjemným překvapením bylo vystoupení obyvatel Domova a výrobky a obrázky, kteří ti lidé jsou schopni vytvořit. Ve stájích nás přiběhl pozdravit i pes Jeffy. Den se mi moc líbil, byla jsem tam poprvé a vážně si to užila. (Markéta Dočkalová) Lenka Venclová Odpoledne s deváťáky na ZŠ Komenského Letohrad Prvňáček a deváťák? Na první pohled velký rozdíl, a přesto děti z 1. třídy strávily příjemné odpoledne s deváťáky paní učitelky J. Hatkové. Pokud jste tento den procházeli parkem, mohli jste potkat víly, princezny, čerty a mnoho jiných pohádkových bytostí. Děti si společně s rodiči vyzkoušely svou zručnost, obratnost, paměť a poslední úkol je dovedl na školní zahradu. Ohýnek a vůně opečených buřtíků byly příjemným zakončením slunečného dne. Děkuji všem deváťákům. Ilona Pražáková Naučná stezka v Bažantnici Lesní správa Lanškroun pozvala žáky třetích, čtvrtých a pátých tříd 23. září 2010 do Bažantnice na akci nazvanou Den s Lesy České republiky. Slavnostně zde otvírala za účasti představitelů města naučnou stezku Bažantnice Obora. Lesníci připravili pro děti zajímavosti z lesní činnosti a myslivosti, ukázku loveckých psů či sochařství motorovou pilou. Děti byly rozdělené na skupiny a odpovídaly lesníkům na otázky nebo doplňovaly pracovní listy. Po splnění všech úkolů je čekalo opékání buřtů a zhodnocení celé akce, která pro nás byla velmi přínosná a zdařilá. Lenka Václavíková Drakiáda V rámci projektu Odpoledne bez nudy se konala pro žáky 1. stupně Drakiáda. I když vítr téměř nefoukal, draci vzlétli a vesele nám mávali z prosluněné oblohy. Na pomoc přišli také někteří rodiče, kterým moc děkujeme. Všichni účastníci Drakiády byli odměněni sladkou odměnou za své trenérské snažení a pro své draky závodníky si odnášeli pamětní list. Helena Augustová, Hana Hrdinová ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA Telegraf ZŠ U Dvora adaptační pobyt To jsme my pro 4.A, pro 5.A program s Pedagogicko-psychologickou poradnou v v Domě kultury 2x napříč Atlantikem beseda s mořeplavce Martinem Dolečkem dějepisná exkurze do Prahy pro 9.A burza škol v České Třebové Bílá pastelka charitativní akce, kde výtěžek jde na pomoc slabozrakým a nevidomým focení tříd návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí pro 9.A návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí pro 9.B parlament v podzimní prázdniny Anežka Faltusová a Monika Vychytilová Adaptační pobyt 6. tříd Jako každý rok i letos jely obě naše šesté třídy na adaptační pobyt do Dolní Černé. 6.A jela v termínu od 15. do 17. září a 6.B od 8. do 10. září. Adaptační pobyt proto, že se vlastně všichni žáci v šesté třídě mají možnost lépe poznat a spolupracovat. K poznávání a spolupráci jim pomáhaly různé hry a sporty (šlacha, člověče, nezlob se, čokoláda, invalidní fotbal ). Dokonce je navštívili z pedagogicko-psychologické poradny, aby jim pomohli se více spřátelit a vytvořit si dobrý kolektiv. Na adaptačním pobytu se jim moc líbilo. Skvěle si ho užili. Anežka Faltusová, Monika Vychytilová, 8.A Exkurze Bukačka sedmé třídy navštívily CHKO Bukačka. Ráno v 8.00 jsme vyjížděli od školy. Cesta do Deštného v Orlických horách trvala necelé dvě hodiny. Když jsme byli na místě, šli jsme k Masarykově chatě. Tam jsme se rozdělili do skupin a dostali jsme pracovní listy, které jsme cestou na Bukačku vyplňovali. Po skončení osmikilometrového pochodu jsme se zastavili v Šerlišském mlýně. Tam jsme si něco koupili a nasvačili jsme se. Po exkurze skončila právě zde a my jsme jeli domů. Moc se nám to líbilo. Napsali: Patrik Jandejsek, Štěpánka Chrenková a Nikola Vodehnalová LZ1110.indd :20:17

11 Den s Lesy České republiky V Bažantnici u myslivecké chaty jsme se ve čtvrtek 23. září sešli s lesníky, myslivci a pracovníky Lesní správy z Lanškrouna. Byla zde slavnostně otevřena nová naučná stezka. Dozvěděli jsme se o výcviku psů a obdivovali jsme lovecké trofeje. Lesníci pro nás připravili zajímavé úkoly na několika stanovištích. Vyzkoušeli jsme si, co všechno o lese a jeho významu už víme. Pracovníci nám také vysvětlili, jak úspěšně chránit les před škůdci. Po procházce Bažantnicí na nás čekaly vuřty, které jsme si mohli opéct. Den jsme si moc krásně užili Děkujeme všem, kteří jej pro nás připravili. Žáci roč. základních škol v Letohradě Třídnický den 8.A Ve středu jsme měli Třídnický den. Ráno v 8.00 jsme se sešli ve třídě a v 8.30 jsme se vydali na nádraží s paní učitelkou Náglovou a s paní ředitelkou Kotlářovou. Měli jsme vyjíždět v 8.40, ale jelikož měl vlak zpoždění, vyjeli jsme až v Cesta vlakem rychle utíkala a v 9.12 jsme přijeli na nádraží do Ústí nad Orlicí. Tam jsme se rozdělili do skupin a vyfasovali jsme mapu a buzolu. Putovali jsme lesem, přes cestu a znovu lesem a přitom sbírali houby. Ve tři čtvrtě na jedenáct jsme dorazili na Andrlův chlum. Vystoupali jsme na rozhlednu a spočítali jsme, že tam je 183 schodů. Nahoře byl krásný výhled, ale hodně foukal vítr. Když jsme sešli dolů, mohli jsme si jít něco koupit do velice drahé restaurace. Chvíli jsme odpočívali a pak jsme šli zase dolů. Museli jsme spěchat, jinak by nám ujel vlak. Naštěstí jsme to stihli. V 1 hodinu a 10 minut jsme přijeli na nádraží. Někdo šel na oběd do školy a někdo domů. Všichni jsme byli unavení a byli jsme rádi, že jsme dorazili. Byl to vydařený den. Karolína Živná, 8.A Výuka v praxi 5. října jela 9.A na dějepisnou exkurzi k učivu Kultura 19. století s paní učitelkou Hanákovou a Černohousovou do Prahy. Viděli jsme místa, o kterých jsme se učili v dějepise. Nejdříve jsme si prohlédli Národní divadlo. Pak jsme jeli lanovkou na Petřín. Někteří spolužáci zdolali 299 schodů, aby se podívali na Prahu z Petřínské rozhledny, a někteří si šli vylepšovat postavu do zrcadlového bludiště. Potom jsme navštívili výstaviště, kde se roku 1891 konala jubilejní výstava. Cestou metrem jsme ujeli paní učitelce s jedním žákem, kteří se zdrželi u automatu na jízdenky, ale šťastně jsme se shledali. Z výstaviště hurá na Václavák, na toužebně očekávaný rozchod. Bylo to super a byla i sranda. Všechno nakonec dobře dopadlo, i když se jedna spolužačka vrátila s pohmožděným malíčkem. Inu, malíček do otvoru na šroubek prostě nepatří! Anežka Kozlová a Mája Urbanová SPORT ve čtvrtek 16. září 2010 jste měli možnost zúčastnit se prvního ročníku nově vzniklé sportovně charitativní akce, která dostala název Běháme pro... Tato nová akce si předsevzala volně navázat na tradici a hlavní myšlenky v našem byla v Praze i 9.B, avšak s trochu pozměněným programem. Navštívili jsme také Národní divadlo a Petřín, kde se nám velice líbilo. Lanovkou a tramvají jsme se přesunuli do Holešovic. Tam jsme nahlédli do nakladatelství Ringier, které vydává deníky Blesk, Aha, Sport a časopisy ABC, Reflex apod. Dozvěděli jsme se zajímavé informace, např. že denně se prodá přes 300 tisíc výtisků Blesku, přes 100 tisíc deníku Sport. Jedna stránka na reklamu v celostátním vydání Blesku stojí okolo 1,5 milionu. Jelikož letos připravujeme k vydání školní brožuru, byla návštěva v redakci dobrou inspirací. Terka Dvorská a Mína Syková Ředitelka Základní školy Letohrad, U Dvora 745, vyhlašuje výběrové řízení na místo administrativní pracovnice v Základní škole Letohrad, U Dvora 745. Jedná se o zástup za MD. Nástup 1. polovina ledna Přihlášky se životopisem zasílejte do na adresu: Základní škola Letohrad, U Dvora 745, U Dvora 745, Letohrad, tel Mgr. Hana Kotlářová, ředitelka školy BĚHALI JSME PRO MAGNETICKOU REZONANCI PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA LETOHRAD - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Letohrad, Ústecká 36 Nabízí vyučení v následujících oborech: Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Strojní mechanik poskytováno stipendium průkaz pro svařování v EU Nástrojař s rozšířenou výukou CNC obrábění Tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů: Provozní technika Elektrotechnik Informace na tel. čísle: , , internet: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Sobota Sobota od 8.00 do hodin Možnost prohlídky malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad, , tel., fax: , Letohradské soukromé gymnázium v současné době dokončuje práci na projektu Výuková centra, jehož hlavním cílem je vytvoření virtuálních výukových center a vybudování multimediální učebny. Zatímco multimediální učebna už více než rok slouží studentům naší školy, práce na výukových centrech finišují. Jejich tvůrci dokončují výukové materiály, prezentace, pracovní listy, testovací otázky a další tak, aby do konce roku bylo možné definitivně dokončit celé započaté dílo. V současné době probíhá také ověřovací část, což v praxi znamená, že jednotliví tvůrci používají připravené multimediální materiály přímo ve výuce a pomocí zpětné vazby od studentů zjišťují případné chyby a nedostatky. Celý komplet výukových center bude po dokončení sloužit nejen studentům naší školy, ale i dalším školám a široké veřejnosti. Jedním z velkých přínosů projektu je zapojení většiny našich kantorů do aktivní práce na přípravě materiálů, které mohou v podstatě ihned využívat ve své výuce. Tím sami získávají nenahraditelné zkušenosti při tvorbě příprav na vlastní vyučovací hodiny. Zdeněk Nutz, administrátor projektu. městě dlouho pořádaného Běhu Terryho Foxe a následně Běhu naděje. Organizační výbor po dohodě se zástupci města rozhodl, že tato akce bude do budoucna kompletně v naší režii a my, občané města Letohradu, budeme moci rozhodnout, kde vybrané finanční prostředky použít. O způsobu hlasování a podávání návrhů budete včas informováni v LZ a na internetových stránkách města. A teď již k samotnému prvnímu ročníku, jehož 13 LZ1110.indd :20:19

12 výtěžek byl odeslán ve prospěch veřejné sbírky na nové pracoviště magnetické rezonance v Orlickoústecké nemocnici. Už jenom nádherné podzimní počasí přispělo velkým dílem k úspěšnému průběhu této staronové akce. Pro pravidelné účastníky se ve své podstatě nic nezměnilo, ale některé novinky snad rozhodně zaregistrovali. K dlouholetým spolkům (Orel, Sokol, ASPV, LSG), které pravidelně zajišťují doprovodný program, jsme chtěli našim občanům představit i nové místní organizace a jejich činnost. Jsme proto rádi, že naší nabídky nově využil letohradský hokejbalový klub, který byl rozhodně příjemným doplněním celého odpoledne. Dále jsme nově doprovodný program doplnili o kulturu a věříme, že vystoupení bubeníků Petra Oravce i skupiny Vejwrat se také líbilo. Navíc všichni účastníci obdrželi pamětní list, něco dobrého na zub a mohli se občerstvit u stánku pana Zářeckého z Nekoře. A jak to všechno dopadlo? Mezi 232 účastníky bylo vybráno Kč, město Letohrad přidalo Kč, a tak jsme mohli panu MUDr. Jiřímu Řezníčkovi z Orlickoústecké nemocnice předat šek v hodnotě Kč, který bude připojen k veřejné sbírce na magnetickou rezonanci. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli na opravdu potřebnou věc. Za organizační výbor bych chtěl poděkovat městu Letohrad, Kulturnímu centru Letohrad, Spartaku Letohrad a samozřejmě všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář. A co dodat závěrem? Děkujeme za vaši účast a již dnes si můžete poznamenat datum 2. ročníku Běháme pro : ve čtvrtek 15. září Tomáš Stejskal MÁME MISTRY REPUBLIKY! V letošním roce slavila naše ZKO hned několik úspěchů. Náš výcvikář Pavel Hrobař vyhrál v květnu výběrový závod na Mistrovství České republiky v ZVV3 (nejvyšší zkouška národního zkušebního řádu), a tím si zajistil postup. Dne se uskutečnilo MČR ve Volenici, kde se pan Hrobař se svým psem Orso de Alphaville Bohemia stal mistrem republiky pro rok Zároveň vyhrál dvě ze tří disciplín, a to stopu s neuvěřitelnými 100 body a nejlepší poslušnost s 92 body. Orso tímto získal titul šampion práce CACT, který je velmi ceněný. Je vidět, že léta poctivé práce, trpělivosti a dřiny přináší své ovoce. Avšak není to úplně jen jeho zásluha, vzhledem k jeho velkým potížím s kyčlemi, má kolem sebe tým obětavých lidí, kteří mu pomáhají. Naší druhou reprezentantkou je mládežnice Romana Plívová s fenou Iris Z Labského přívozu, která už po 4 roky obsazuje místa na mistrovské bedně. V květnu splnila limit na výběrové soutěži dle IPO 3 (nejvyšší zkouška mezinárodního zkušebního řádu) a v srpnu se zúčastnila Mistrovství mládeže České republiky. Kvůli zaváhání na obraně se posunula až na 3. místo. Získala ocenění za nejlepší poslušnost (94 bodů) a druhou nejlepší stopu. Také díky těmto výsledkům družstvo Pardubického kraje skončilo na krásném druhém místě. Ve dnech se Romana zúčastnila Mistrovství mládeže stopařů, kde se holkám zadařilo a vyhrály všechno, co mohly. Obsadily první místo, získaly titul Mladý mistr 2010 a zároveň ocenění za nejlepší stopy (96+96 bodů) Oběma členům děkujeme za výbornou reprezentaci naší organizace i města Letohrad. 14 RAFT KLUB GYMNÁZIUM LETOHRAD Klub juniorských mistrů republiky a juniorských reprezentantů ČR Nábor nových členů Vodácký oddíl Raft Klub Gymnázium Letohrad pořádá nábor nových členů do svých řad. Proto jsi-li starší 11 let, máš rád vodu a máš chuť zažít trochu dobrodružství, neváhej a přidej se. Informace získáš na letohradském gymnáziu u Pavla Bendla osobně či na jeho čísle , případně prostřednictvím u pavel. Pavel Bendl, Jan Řehák, trenéři FOTBAL NA PSŠ LETOHRAD Dne uspořádala PSŠ Letohrad okrsek středních škol v kopané. Okrskové kolo soutěže proběhlo v Letohradě na hřišti FK OEZ. Účastníci: PSŠ Letohrad, Gymnázium Králíky, SOU Králíky SOU Králíky Gymnázium Králíky 4:1(3:1) Branky: Skoták 2, Kysela, Jílek Uhlíř PSŠ Letohrad Gymnázium Králíky 6:0 (4:0) Branky: Kabourek 2, Pokorný, Sita, Faltus, Pecháček PSŠ Letohrad SOU Králíky 13:0 (4:0) Branky: Kabourek 3, Černohorský 2, Kolář 2, Lukes 2, Sita, Falta, Pecháček, Trnečka Vítěz turnaje, PSŠ Letohrad, si zajistil postup do okresního finále. Dne proběhlo na hřišti v Letohradě finále okresu středních škol v kopané. Účastníci: PSŠ Letohrad, SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová, SŠ obchodu a služeb Choceň, SOŠ a SOU Lanškroun Semifinále I: SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová SŠ obchodu a služeb Choceň 0:4 (0:1) Branky: Lukášek 2, Skála, Boháček Semifinále II: PSŠ Letohrad SOŠ a SOU Lanškroun 8:0 (5:0) Branky: Kabourek 3, Lukes 2, Pokorný, vlastní O 3. místo: SOŠ a SOU tech. oborů Česká Třebová SOŠ a SOU Lanškroun 3:0 (2:0) Branky: Malý, Skalický, Dlabola Finále: PSŠ Letohrad SŠ obchodu a služeb Choceň 2:1 p.k. (1:1) Branky: Faltus Matoulek Pokutové kopy: 4:2 za PSŠ Letohrad: Kolář, Lipenský, Lukes, Lux Vítěz turnaje, PSŠ Letohrad si zajistil postup na IX. olympiádu mládeže. IX. olympiáda mládeže Pardubice Dne se v Pardubicích uskutečnila IX. olympiáda mládeže středních škol v kopané. PSŠ Letohrad se na tento turnaj probojovala po dvou letech, ale nepodařilo se zopakovat úspěch z roku 2007 a postoupit na republikové finále. Kvůli nemocem a zraněním odcestovalo mužstvo na turnaj velmi oslabené, ale i tak se dokázalo probojovat do finále. Díky dvěma brankám Kabourka přehrálo Gymnázium Litomyšl 2:0. Ve finále nás čekal tradiční soupeř, a to Chrudim. Po vyrovnaném souboji jsme podlehli 2:0. I tak je druhé místo na Olympiádě mládeže velkým úspěchem a všichni hráči si zaslouží pochvalu. Odehrát tři turnaje v průběhu 14 dnů, reprezentovat školu v dalších sportech a ještě si plnit povinnosti v mateřských klubech, to si žádá velkou oběť a lásku ke sportu. Tímto bych chtěl všem reprezentantům školy poděkovat a do budoucna popřát hodně úspěchů, a to nejen fotbalových! Šťovíček Michal ATLETI PSŠ LETOHRAD OSMÍ V ČESKÉ REPUBLICE Skvělé vystoupení atletického družstva PSŠ Letohrad v republikovém finále Corny středoškolského poháru v Břeclavi. Dne , po obhajobě vítězství v okresním i krajském kole z loňského roku, se zúčastnil tým našich sportovců opět republikového finále. Kromě výborné party a bojovného srdce bylo družstvo o rok zkušenější a vhodně doplněno novými posilami. Naše vystoupení v Břeclavi bylo ozdobeno výbornými výkony i osobními rekordy. Vynikající umístění na 8. místě s celkovým ziskem 8604 bodů, s minimálním odstupem 21 bodů za 7. a 41 za 6. družstvem, je umocněno složením družstva bez jediného aktivního atleta. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a města. O tento úspěch se zasloužili: Jarda Protzner 3SB osobními výkony na 100 m (11,87) a 400 m (54,02 3. místo v dlouhodobých tabulkách); Pavel Skalický 4L osobní rekord v běhu na 1500 m (4:20,50) je 2. nejlepší výkon v historii školy, 5. místo v Břeclavi; Luboš Dostál 4S držitel rekordu školy ve skoku dalekém (639 cm) obsadil v Břeclavi 10. místo v této disciplíně (591 cm) a skvělé 6. místo ve skoku vysokém (178 cm); Matěj Lukes 2SA 400 m (55,54) výborný osobní rekord a 100 m (12,18), ale v okresním kole se výborným časem 11,6 dostal na 4. místo v dlouhodobých tabulkách; Jakub Stejskal 4L vrh koulí (12,29 m), jeho osobní maximum 12,62 m znamená 4. místo v dlouhodobých tabulkách, skvělá práce za rok se zlepšil o víc jak 1,5 m; Jirka Lux 4L 1500 m (4:32,59), v krajském kole si vytvořil hned při prvním startu v této disciplíně skvělý osobní výkon 4:29,8, což je 8. místo v dlouhodobých tabulkách; Ondra Lux 4S hecíř týmu a výborná opora na 100 m a 400 m běžel v Břeclavi 300 m ve štafetě, tzv. švédské 100 (Lukes) 200 (Falta) 300 (Lux O.) 400 (Skalický); David Sloupenský 4L skok vysoký (166 cm), v krajském kole si vytvořil osobní rekord 176 cm (7. místo v dlouhodobých tab.); Lukáš Morávek 4G vrh koulí (10,64 m), osobní rekord má 11,66 cm; Marek Falta 2L skok daleký (560 cm), v krajském kole 589 cm skvělý osobní rekord (8. v tabulkách); Do týmu patří ještě Franta Faltýnek (s výbornými výkony: dálka 575 cm, výška 176 cm), Michal Černohorský (100 m a 400 m) a Radek Dočkalík (100 m za 11,8). Podrobné výsledky najdete na adrese: LZ1110.indd :20:19

13 DALŠÍ ZPRÁVY JÍZDNÍ ŘÁDY LETOHRADSKA KONČÍ! V neděli 12. prosince 2010 dojde opět ke změně autobusových a vlakových jízdních řádů. Téměř po dvě desítky let sloužila cestující veřejnosti při vyhledávání autobusových a vlakových spojů praktická pomůcka Jízdní řády Letohradska. Kapesní úprava autobusových i vlakových jízdních řádů, spojených do jednoho výtisku, který byl použitelný nejen v inzerovaném blízkém okolí, ale dalo se najít i vlakové spojení do Prahy, případně autobusové či vlakové spojení do Brna. Vydavatelé této pomůcky byly během těch téměř dvou desetiletí různí, autor a zpracovatel stále tentýž! Bohužel v tomto roce tato oblíbená knížečka pro cestující veřejnost již nevyjde! České dráhy nedaly souhlas k použití jejich dat do výše uvedených společných jízdních řádů. Ze strany ČD tedy budou vydány pouze regionální vlakové Jízdní řády Pardubicka, které jsou obsahově téměř shodné s tratěmi zveřejňovanými v původním letohradském regionálním jízdním řádu. Autobusové jízdní řády však již v tomto výtisku uvedeny nebudou. V jednání je samostatné vydání autobusových jízdních řádů, bohužel vše bude o ceně. V daleko menším nákladu autobusové části není možnost dosáhnout ceny, která by byla adekvátní poměru stránkového rozsahu mezi několikatisícovým nákladem pardubických vlakových jízdních řádů a nákladem řádově ve stovkách kusů jízdních řádů autobusových linek Letohradska. A to ponecháváme stranou původní výhodnost vyhledávání autobusových a vlakových spojení v jednom sešitku, který byl od prvopočátku autorovým záměrem! Petr Buryška, dopravní komise RM FINIŠUJE GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VÁCLAVA Letošní rok se nese ve znamení generální opravy varhan v kostele sv. Václava v Letohradě, která je financována z veřejné sbírky vyhlášené naším městem. V těchto dnech finišují práce na kompletaci varhan. Oproti původnímu plánu došlo ke zpoždění, neboť bylo po demontáži nástroje zjištěno, že jsou varhany ještě ve větším stupni zničení, než se původně předpokládalo. Opravy a výroba nových dílů tedy zabraly další čas. Velice pozitivně však musíme hodnotit, že firma PONČA, která tuto opravu provádí, nenavýšila rozpočet a veškeré vícepráce zůstávají v rámci dřívějšího rozpočtu. Ze stavu montáže nástroje navíc musím konstatovat, že se jedná o velice kvalitní opravu a práci firmy nelze hodnotit jinak než jako vynikající. Předpokládané ukončení generální opravy je plánováno na polovinu listopadu. Pokud tedy nedojde znovu k nepředvídatelným událostem, předpokládáme, že se slavnostní koncert k představení opravených varhan kostela sv. Václava uskuteční v druhé polovině listopadu. Bohužel v tuto chvíli přesný termín nevíme, a tak vás o přesném termínu koncertu budeme informovat jinou formou. Ještě jednou bych chtěl touto cestou poděkovat staronovému vedení našeho města za pomoc s financováním opravy formou veřejné sbírky a vám všem donátorům bych rád poděkoval za vaši štědrost. Přijďte se podívat, jak byly vaše peníze dobře investovány. František Vaníček OTEVŘENÍ NOVÉ NAUČNÉ STEZKY BAŽANTNICE OBORA Pardubický kraj má díky Lesům ČR novou naučnou stezku nazvanou Bažantnice Obora. Milovníci turistiky novou stezku o délce dvou a půl kilometru najdou v Letohradu v okrese Ústí nad Orlicí. Její trasa vede převážně po žluté turistické značce z Letohradu do Obory. Slavnostní otevření se uskutečnilo v Letohradě ve čtvrtek 23. září v 9.00 hodin u myslivecké chaty v lokalitě přírodní památky Bažantnice a to v rámci akce Den s Lesy ČR, kterou pro žáky místních základních škol organizuje Lesní správa LČR Lanškroun. Vznikem nové stezky Lesy ČR přispívají k rozvoji regionálního cestovního ruchu a k informovanosti veřejnosti o místních přírodních zajímavostech. Náklady na vybudování ve výši téměř 200 tisíc korun byly hrazeny z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. V průběhu výstavby stezky se trasu podařilo kompletně upravit, uvádí ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň Roman Vohradský. Na celkem osmi zastaveních se lidé dozvědí poutavé informace o přírodních zajímavostech území, místních pověstech, problematice myslivosti a tématech z historie a současnosti obhospodařování lesa. První zastavení se nachází na severním okraji Letohradu, před vstupem do Letohradské bažantnice, poslední potom v lesním komplexu Obora u bývalé hájenky. V případě únavy si turisté budou moci odpočinout na dvou zastřešených odpočívadlech, které se na trase stezky nacházejí. Přírodní památka Letohradská bažantnice Toto území bylo v roce 1953 vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury jako státní přírodní rezervace. Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla rezervace přehlášena do kategorie přírodní památka. Majetek současné přírodní památky začal vznikat v období středověké kolonizace ( století), kdy byl postupným mýcením a zakládáním osad rozrušován pohraniční hvozd na svých okrajích, a to v nižších a pro zemědělství příznivějších polohách. Letohradská bažantnice je údajně druhou nejstarší bažantnicí v Čechách, založena měla být již kolem roku Od počátku 20. století byla bažantnice chráněna majitelem hrabětem Arnoštem Stubenbergem. Představovala oblíbené místo procházek kyšperských měšťanů a konaly se zde i různé slavnosti. Podle dekretu prezidenta republiky č. 12/45 přešlo území do státní držby. Právo hospodařit v současné době vykonávají Lesy České republiky, s. p. Hlavním důvodem ochrany je zachování a ochrana lesního porostu s bohatou květenou a křovinným podrostem na křídové tabuli. Obora Při okraji lesa se nachází bývalá hájovna U Hvězdy. Stojí ve středu bývalé obory. V oboře byl současně založen i barokní lovecký zámek s kaplí. Údajně míval půdorys hvězdy a nazýval se Sternberg čili Hvězda. Obora neměla dlouhého trvání, byla zrušena již koncem 18. století. Tím ztratil význam i zámek a pravděpodobně byl přestavěn na hájovnu. Hájovna změnila v průběhu 19. století ještě několikrát svou podobu; dnes je to vcelku moderní patrová budova. Přilehlá kůlna si dosud zachovala stavební charakter nevelké barokní kaple. Lesní komplex Obora je nyní ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit mají Lesy České republiky, s. p. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR (redakčně upraveno) ZE ZÁPISNÍKU POLICIE 23. září krátce před osmnáctou hodinou došlo v Letohradě k vážné dopravní nehodě s tragickými následky. Na silnici II. třídy ve směru z Dolní Dobrouče na Letohrad za železničním přejezdem došlo ke střetu dvoučlenné posádky motocyklu zn. Suzuki Bandit s protijedoucím vozidlem zn. Ford Mondeo. Následky nehody jsou tragické. Vyhasly životy dvou devatenáctiletých mladíků. Dvoučlenná posádka fordu byla se zraněním převezena do nemocnice. Příčiny nehody jsou předmětem šetření. Alkohol u řidiče vozidla byl vyloučen dechovou zkouškou, u řidiče motocyklu byla nařízena pitva. Škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta přes deset tisíc. 14. října krátce před sedmou hodinou ráno došlo na silnici I/11 ve směru od Šedivce do obce Nekoř Bredůvka k havárii plně naloženého kamiónu. Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze pozemní komunikace a v levotočivé zatáčce vyjel mimo silnici a kamión se převrátil do příkopu. Protože byl řidič v nákladním vozidle uvězněn, muselo na místě zasahovat několik jednotek hasičského záchranného sboru. Po necelých dvou hodinách vyprošťování byl čtyřiačtyřicetiletý muž s vážnějším zraněním převezen na ošetření do krajské nemocnice. Škody byly předběžně odhadnuty na dva a půl miliónu korun. Příčiny nehody jsou v šetření a případem se policisté zabývají. (www.policie.cz) S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánské přísloví SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Růžena Poláčková Vojtěch Honskus Tomáš Fibikar Matyáš Huf Jan Patočka Nela Kusá 15 LZ1110.indd :20:20

14 Barbora Foglová Ellen Celarová Kateřina Pitorová Vít Voříšek Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Manželství uzavřeli 24. září 2010 Oto Halbrštát, Letohrad Zuzana Bodláková, Dolní Dobrouč 25. září 2010 Martin Šubert, Letohrad Eva Jedličková, Letohrad-Kunčice 2. října 2010 Jaromír Fučík, Ústí nad Orlicí Tereza Felgrová, Ústí nad Orlicí Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství trvalé a šťastné. Jubilanti Ludmila Motyčková Zdeňka Hamplová Olga Slavíčková Miroslava Hrdinová Filomena Hubálková Marie Bernkopfová Gustav Künzel Anna Richterová Hedvika Vávrová Marie Horáčková 70 let Marie Urbanová, Letohrad-Orlice Marie Bartošová, Letohrad-Kunčice 75 let Miloslav Rybka, Letohrad-Orlice 80 let Marie Mikysková, Letohrad-Kunčice Věra Adamcová, Letohrad 81 let Anna Kylarová, Letohrad-Kunčice Božena Kubová, Letohrad Ludmila Preclíková, Letohrad 83 let Věra Faltusová, Letohrad-Kunčice Jarmila Pondělíčková, Letohrad-Orlice 85 let Jaromíra Faitová, Letohrad 86 let Ladislav Veselík, Letohrad Vlasta Valentová, Letohrad Dobroslava Hejlová, Letohrad 88 let Marie Novotná, Letohrad 89 let Marie Maixnerová, Letohrad let Eliška Francová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v listopadu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme Vladimír Fiedler, Letohrad Vladimír Kadidlo, Letohrad Bohumil Mikyska, Letohrad-Orlice Zdeněk Zeman, Letohrad Anna Kubíčková, Letohrad-Kunčice Jitka Faltusová, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Ludmila Stejskalová, matrikářka PODĚKOVÁNÍ Rádi bychom touto cestou poděkovali kolektivu ošetřovatelek oblastní charity pod vedením p. Jurenkové. Již třetím rokem nám poskytují své odborné služby a psychickou podporu při ošetřování naší ležící maminky. Děvčata, díky. Rod. Mikyskova, Letohrad-Orlice PODĚKOVÁNÍ Děkuji Pétě Baierové z Kunvaldu z prodejny Fogl Elektro u nádraží v Letohradě za výborný přístup k zákazníkům; poradí a vše ochotně vysvětlí, vždy s úsměvem. Nakupování je radost. Škoda jen, že takových prodavaček není více. Kromě toho podala pomocnou ruku ve chvíli, kdy bylo nejvíce potřeba. Hanča a Honzík LIDEM PO TĚŽKÉM ÚRAZU MŮŽE POMOCI PROJEKT AMADEO Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jak si můžeme v takové situaci pomoci, radí Jan Malík, autor projektu pomoci po těžkém úrazu. Tento projekt nabízí bezplatné konzultace lidem s trvalými následky po těžkém pracovním úrazu, po nezaviněné autohavárii (řidič, spolujezdec, chodec či cyklista nebo cestující hromadné dopravy), u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole, stejně tak při škodě způsobené pochybením lékaře, fyzickou osobou či zvířetem. Konzultace jsou určeny také pozůstalým poškozených. Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody trvalé následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky, upozorňuje autor projektu. Náhradu lze podle něho požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu, tedy až od roku Zástupce projektu také podotýká, že většina poškozených ani neví, že má zpravidla nárok na větší odškodné, než pojišťovna přiznala, a především že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina lidí domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat nic. Tak tomu právě není. Bezplatné konzultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru a v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Garantem zmíněného projektu, který spolupracuje s centry pro zdravotně postižené jsou právní specialisté na náhradu škody a posudkoví lékaři. Co možná nevíte Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou, nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní pásy. Zdroj: MS CENTRUM ROSKA Dne 16. června 2010 bylo otevřeno v Ústí nad Orlicí poradenské MS Centrum ROSKA pro osoby postižené roztroušenou sklerózou. S čím rádi poradíme: - kam se obrátit, když nemoc začne (lékaři, ordinace), možnosti sociální pomoci, informace o žádostech, - kde a jak žádat o různé druhy kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, - jakou si přečíst odbornou literaturu a časopisy, - a v neposlední řadě poskytneme psychickou podporu. Osobní kontakt je možný na adrese Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí v pondělí od 13 do 15 hod., příp. dle dohody. Tel , web: LZ1110.indd :20:20

15 Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, se sídlem Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ , tel , mob.tel , internet: ve školním roce 2011/2012 otevře obory: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT M/01 2 třídy denního 4letého studia SOCIÁLNÍ ČINNOSTI M/01 1 třídu denního 4letého studia DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : hodin : hodin : hodin Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. Obchodní akademie Choceň, T. G. Masaryka 1000, Choceň, tel , fax: , oa-chocen.cz zve všechny zájemce o studium na den otevřených dveří v sobotu 27. listopadu 2010 od 9 do 12 hodin. Obor vzdělání M/02 OBCHODNÍ AKADE- MIE Od 1. září 2011 nabízejí ekonomické obory výhradně obchodní akademie. Další den otevřených dveří: pátek 21. ledna 2011, hodin. Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko hledá průvodce pro dlouhodobou spolupráci. Náplň práce: průvodcovská a delegátská činnost při realizaci jednotlivých produktů cestovní agentury Orlické hory a Podorlicko může se jednat o jednodenní průvodcování čí víkendovou delegátskou činnost, animaci služeb apod. Průvodcování má samo o sobě široký záběr, část průvodců se bude soustředit na území Orlických hor a Podorlicka, část na výlety mimo region, část na jednodenní zahraniční zájezdy. Druh pracovního poměru: dlouhodobá brigáda na dohodu o provedení práce nebo živnostenský list, lze uplatnit také jako praxi na škole cestovního ruchu. Požadavky: kultivovanost projevu, společenské vystupování výhodou je znalost minimálně jednoho dalšího jazyka (nejvíce žádané PJ, NJ, AJ) a řidičský průkaz. Termín práce: dle předchozí domluvy, spíše o víkendech, závisí na typu produktu a termínu jeho realizace průběžně však po celý rok. Odměna: závisí na typu produktu Kč/akce. Prosíme zájemce, aby se průběžně ozývali na níže uvedené kontakty: Petra Šutová, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, , pořádá Kouzelné kreslení pravou mozkovou hemisférou listopadu 2010, Dolní Hedeč Chalupa u pramene Iva Vejnarová + Michaela Fantová Kurzovné Kč, možnost ubytování a stravy, uzávěrka přihlášek: 12. listopadu 2010, přihlášky a dotazy: tel ZAMYŠLENÍ Ze zvolených zastupitelů vzejde vedení města. Sláva vítězům a čest poraženým. Každý slušný občan myslí na prospěch obce a je schopen spolupracovat s každým slušným vedením obce. Za dvacet let se Letohrad ohromě změnil Mimo jiné budovy byl za starosty pana Ing. Petra Šilara opraven zámek, za pana starosty Petra Fialy byla postavena nová radnice (zástupně jmenuji nejvýznamnější stavby). Ale pečujeme i o duši města. To se nedá nařídit z vrchu a nezáleží jen na těch, kteří vedou obec. Záleží na každém, jak si cení vlastní kultury, svých předků a historie své rodiny a své země. Myslím na to právě teď, v období našich podzimních svátků 28. září, 28. října, Památky zesnulých a 17. listopadu. Má pro nás větší význam svátek 28. října nebo Valentýn, Památka zesnulých víc než Halloween? Vrátili jsme se nedávno z Izraele. Je to pozoruhodná země. Mimo jiné i tím, že na ulicích často potkáváte mnoho otců s dětmi. Všude na světě vidíme maminky s kojenci, ale nikde jinde jsem neviděl tolik tátů vedoucích za ruce své děti. Cenu některých životních hodnot objevíme, až když o ně přijdeme nebo při jejich ohrožení. Abrahámovi se narodil syn až ve velice pozdním věku. Proto si Židé svých dětí tolik považují. Zatímco velké starověké kultury stavěly jedinečné stavby (Babylóňané, Egypťané, Řekové, Římané ), po dávných Židech nezůstala veliká architektura, nevěnovali se stavbám, ale stavitelům dětem. Dodneška to je na nich znát. Jejich potomci, přes to, že 19 století žili bez státu, bez svého území, policie a armády, přes veliké pogromy, vynikají ve všech oborech, ve vědě i v umění. Víme, z čeho to vychází, měli o dva tisíce dřív než my všeobecné školství. Vzdělávali své děti i v dlouhých staletích, přesto, že neměli v svém životě naději na uplatnění svých znalostí, ale věděli, že poznání jim nikdo nevezme a že je třeba být připraven pro příležitost, která se nemusí opakovat. Zažili jsme v Izraeli slavení některých jejich svátků to by bylo na delší vyprávění je obdivuhodné, jak si Židé váží své historie, své země a potomků. Jsem příjemně překvapen zájmem Čechoameričanů o svou historii. Přijíždějí, ohledávají místa, odkud vyšli jejich předkové, vypracovávají rodokmeny, ptají se, co my víme o svých a jejich společných předcích. I u nás je probouzí zájem o historii rodin a rodů. Kronikáři byli půl století pod přísným dohledem vládců, proto je dvojnásob třeba využít pamětníků, dokud žijí. Rád bych se zeptal na některé podrobnosti starých událostí našeho příbuzenstva nebo rodné PODZIMNÍ SVÁTKY obce, ale svědkové už nejsou. Pro nás není složité získat vypravování a vzpomínky starých lidí na zvukový záznam. Jen tu možnost nepropást. Pak už se třeba najde někdo, kdo to sepíše. Fakta, která shromáždil ve svých knihách pan Stanislav Adamec a další kronikáři našich obcí, jsou jedinečná a velice cenná. My, díky dnešní rychlosti v našem životě a díky ohromnému nárůstu informací, neposkytujeme ve své paměti tolik prostoru minulosti jako naši předkové. Těším se, že jednou někdo dohledá a bude vyprávět, čím a k čemu přispěly některé zdejší osobnosti. Nedávno přijela paní dr. Dagmar Štefanová v Českého muzea hudby a hledala zdejší informace o faráři Antonínu Buchtelovi. Připravuje o něm sborník, o jeho přínosu hudebnímu světu své doby. Těším se, až někdo popíše Buchtelův sociální přínos pro Kyšperk (zřízení kyšpereckého špitálu a péče o chudé). Těším se, až někdo ocení kyšpereckého pana hraběte za jeho pomoc občanům v době války, až někdo ukáže statečnost faráře Karla Šrajbra, pana JUDr. Ruprechta a jeho paní Věry Ruprechtové, přínos předválečných starostů, významných učitelů (např. panů učitelů Fendrycha, Kudláčka a dalších). Třeba někdo připomene význam pana Josefa Vychytila pro vzkříšení skauta, pro formování osobností stovek dětí. Třeba někdo zaznamená i to, co není příliš vidět, práci charity a ošetřovatelské služby starým a nemocným lidem. Nedávno mě potěšilo, jak dlouho trvá přátelství s běloruskými dětmi, když jedna rodina obětavě zařizovala studium jedné Bělorusky v Brně (před léty bylo na dva měsíce v letohradských rodinách přes 250 dětí postižených černobylskou havárií). Těším se, že nebudou zapomenuti tahouni hasičů, spolků a sportovců. V Muzeu řemesel obdivujeme šikovnost předků, těšíme se na zveřejnění objevů z orlické tvrze a obrazů křížové cesty orlického kostela. Těšíme se na další překvapení z místní historie, která objeví někdo s obdivem k úsilí těch, kteří nežili jen pro sebe, ale vytvořili nějaké bohatství přesahující jejich dobu. Neměli jsme nevýznamné předky (za minulého režimu se Letohrad chlubil jen Petrem Jilemnickým). Jsem rád, že paní Iva Marková zaznamenala rozhovory s řadou pěkných zdejších lidí. Těším se, že tak jako studenti paní profesorky Mlynářové před časem objevovali Zmizelé sousedy z období války, že podobně někdo ukáže ostatním ty, kteří významně pracovali pro druhé. Nejsme natolik chudí, abychom si museli vymýšlet cimrmanovské osobnosti. Nemyslíme si, že Letohrad je pupkem světa, ale máme vědět o svém významu. Nedávné udělení Nobelovy ceny čínskému disidentovi Lio Siao-pemu a propuštění kubán- 17 LZ1110.indd :20:20

16 ského disidenta José Luis Garcia Panegoeho nám připomíná nesvobodu veliké části lidstva. Mysleli jsme na horníky zavalené v Chile. Otřásli jsme se ošklivostí nad smrtícím bahnem, které se vyvalilo z hliníkárny v Maďarsku. Myslíme na unesenou Aničku Janatovou a její rodiče Chceme pečovat o naše obce, o dobré soužití s druhými, o ohleduplnost a vstřícnost k jiným, i k slabším, aby se na nikom nepáchali křivdy a každý měl dostatečný prostor pro svůj život. Hlásíme-li se ke svým předkům, chceme-li se poučit z jejich chyb a chceme-li pokračovat v jejich starostlivosti i o budoucnost, pak máme co slavit. Pak budou mít i naše slavnosti svůj význam, konkrétní obsah a budou nám povzbuzením pro další dny a roky. Václav Vacek KLUB AUTORŮ LITERATURY FAKTU CENY EGONA ERVÍNA KISCHE A REGIONÁLNÍ CENY MIROSLAVA IVANOVA LETOHRAD 22. září 2010 Porota pro udělování Cen E. E. Kische pracovala ve složení: Čeští členové poroty: Karel Richter (předseda), Miroslav Kučera, Jiří Svetozár Kupka, Jan Kux, Václav Tikovský Slovenští členové poroty: Ladislav Švihran, Milan Vároš CENY E. E. KISCHE ZA LITERATURU FAKTU BYLY UDĚLENY ČESKÝM AUTORŮM: Hlavní cena: Václav Klaus Rok sedmý (Knižní klub) Zvláštní cena in memoriam: Ludvík Svoboda Deník z doby válečné (nakl. Mladá fronta) Cena za celoživotní dílo in memoriam: Miloslav Moulis První cena: Roman Cílek Každý, kdo unese oštěp (nakl. Epocha) Ceny: Hana Primusová 100 nejvýznamnějších knih (nakl. XYZ) Jan Cézar Na cestě po České republice (nakl. JOTA) Josef Klíma Vlastníma očima (nakl. Antonín Šťastný) Čestná uznání: Pavel Blažek Krach (Pozadí Kubiceho aféry) (nakl. JOTA) František Emmert Sametová revoluce (nakl. CPRESS) Ivo Hrubíšek osobností (CYKLOKNIHY) Vladimír Mátl Krajinou druidů Keltové (nakl. XYZ) Gustav Oplustil Za humorem cestou necestou (nakl. XYZ) Radko Pytlík Záhady literárního světa (nakl. XYZ) Miroslav Sígl Události pravdy, zrady a naděje (nakl. Akcent) Richard Sobotka Čisté vody pramen (Myonik s.r.o.) Jitka Škápíková, Jan Houser Vzpomínáte? Takoví jsme byli (nakl. XYZ) (tisková zpráva) CENY E. E. KISCHE ZA LITERATURU FAKTU BYLY UDĚLENY SLOVENSKÝM AUTORŮM: Hlavní cena: Ivan Szabó Smiech a slzy Tatra revue (vyd. Albert Marenčin) Ceny: Ján Čomaj Štefan Kvietik (Slovart) Jozef Leikert 111 osobností Slovenska (vyd. Príroda) Milan Polák Divadlo (Perfekt) Vladimír Babnič Hovory so sebou nielen o sebe (Prima art) Čestná uznání: Jozef Dunajovec in memoriam: Zelené slnko (Interlingua Bratislava) Ján Rozner in memoriam: Sedem dní do pohrebu (vyd. Albert Marenčin) Dále porota udělila čestné uznání nakladatelství XYZ za soustavné vydávání literatury faktu. REGIONÁLNÍ CENY MIROSLAVA IVANOVA: Porota: Jaromír Adlt, Jan Halada, Pavlína Kubíková, Miroslav Kučera Zvláštní cena: Jan Šlesinger: za trvalý autorský přínos v oblasti regionální literatury faktu Cena: František Kopecký O slavkovské bitvě (nakl. Onufrius Brno) Prémie: Karel Bogar Muž s beraní hlavou (vyd. MONTANEX Frýdlant nad Ostravicí) Martin Šebela Ze starého Trávníka (nakl. OFTIS Ústí nad Orlicí) V rámci jubilejního XXV. setkání českých a slovenských spisovatelů byla Klubem autorů literatury faktu a Správou odkazu Egona Ervina Kische udělena čestná uznání městům Letohrad a Jaroměř-Josefov. Uzávěrka příštího ročníku Cen E. E. Kische (Letohrad) a Cen Miroslava Ivanova (Jaroměř) je Přihlášky (formou dopisu) a knihy (ve dvou výtiscích) zasílejte pro soutěž EEK (rok vydání 2010) na adresu Správa odkazu E. E. Kische (Miroslav Kučera), Ouholická 453/35, Praha 8 Čimice; pro literární Ceny a regionální Ceny Miroslava Ivanova (rok vydání 2007 až 2009) na adresu Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, tel , Informace o soutěžích a kontakt na KALF: tel , mob , PŘEDÁNÍ HLAVNÍ CENY E. E. KISCHE NA PRAŽSKÉM HRADĚ Ve čtvrtek 30. září 2010 se na Pražském hradě uskutečnilo setkání představitelů Klubu literatury faktu (KALF) spolu s vedením letohradské radnice (Letohrad město literatury faktu) s prezidentem České republiky prof. Václavem Klausem. Pan prezident přijal delegaci ve své pracovně a hned v úvodu mu byla předsedou KALFu dr. Karlem Richtrem předána hlavní cena E. E. Kische 2009 za knihu Rok sedmý. Následná více jak půlhodinová přátelská diskuse u kávy se točila kolem aktuálních témat života, politiky, ale také historie našeho národa, otázce Lisabonské smlouvy a Benešových dekretů. Starosta města Petr Fiala prezidentovi předal pamětní medaili k výročí 700 let o první zmínce o městě a knihu mapující tuto historii. Dále představil a zdůvodnil již sedmileté partnerství města Letohrad s Klubem autorů literatury faktu a pan prezident tuto podporu města vysoce ocenil. Starostovi také na jeho pozvání (se slovy starosty, že v Letohradě nebyl v novodobé historii oficiálně žádný z českých prezidentů) přislíbil, že se to pokusí v brzké době napravit. Beseda v pracovně prezidenta se přetáhla přes původně vymezený čas, v tak přátelské atmosféře byla vedena. Starosta města Petr Fiala k přijetí u prezidenta uvedl: Mile mne překvapila skvělá atmosféra přijetí, bezprostřednost prezidenta. Bylo vidět, že si ocenění váží a že máme společně o čem diskutovat. Pozval jsem p. prezidenta na návštěvu Letohradu v příštím roce, např. u příležitosti setkání spisovatelů. Jeho program je samozřejmě nabitý a je ještě brzy, aby mohl nějaký termín přislíbit. Nicméně s úsměvem konstatoval, že se vynasnaží návštěvu našeho města u nějaké příležitosti uskutečnit. Opět se potvrdilo, že partnerství s Klubem autorů literatury faktu je pro naše město velmi přínosné. 18 LZ1110.indd :20:21

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více