Zpravodaj. města Cvikova. 9. září září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. 9. září 2007. 15. září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru"

Transkript

1 9. září 2007 Zpravodaj se koná již 53. ročník Běhu Cvikovem města Cvikova 15. září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru Ročník 35 ZÁŘÍ 2007 Cena 5 Kč Nový pohled na cvikovské náměstí Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce jsou za námi, děti se snad těší do školy, na své kamarády, většina z nás má po dovolených. I když letní měsíce jsou spíše ve znamení volnočasových aktivit, ve městě se dokončovaly dvě velké akce. Jednou z nich bylo rozšíření Domu s pečovatelskou službou o 11 nových bytů, které byly slavnostně předány novým uživatelům. Na tuto akci získalo město státní účelovou dotaci ve výši 8,8 mil. Kč, přičemž celkové náklady dosáhly výše 10,7 mil. Kč. Přestože se v průběhu výstavby objevila řada nepředpokládaných problémů, stavba byla včas a řádně dokončena. Chtěl bych poděkovat všem stávajícím obyvatelům DPS za trpělivost a vstřícnost při výstavbě. Určitě nemůžu zapomenout na naše pečovatelky, které si se ztíženými pracovními podmínkami rovněž dobře poradily. Dík jim také patří za přípravu Dne otevřených dveří, kdy připravily pro přítomné babičky a dědečky pěkné posezení s občerstvením, které bylo ve velké míře dílem jejich kuchařských dovedností. Doufám, že se nový vzhled naší DPS bude líbit a že stávající i noví obyvatelé budou mít na stáří pěkné bydlení. Druhou velkou investiční akcí je pokračující již 3. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov. Na tuto etapu byla rovněž získaná státní účelová dotace ve výši 15 mil. Kč, přičemž celkové náklady by měly být 15,060 mil. Kč. Stavební práce se týkaly převážně školního hřiště, na kterém byly položeny umělé povrchy. Na hřištích byl položen umělý trávník III. generace, který slouží jako víceúčelový povrch vhodný prakticky ke všem míčovým sportům. Na velkém hřišti je nalajnována malá kopaná, tenis a dvě basketbalová hřiště, na menším hřišti je volejbal a nohejbal. Na atletický ovál, sektor dálky a výšky, byl dodán velice kvalitní povrch Polytan, který splňuje i ty nejpřísnější požadavky při atletických soutěžích. Z nových povrchů budou mít radost nejenom školní děti, ale i atletický oddíl a sportující veřejnost. V dalším vydání Zpravodaje uveřejníme podmínky provozu na hřišti včetně stanovení cen za pronájem sportovních ploch. V hlavní školní budově byly o prázdninách provedeny rekonstrukce podlah na chodbách a v kabinetu chemie. Po pečlivém zvážení bylo rozhodnuto zachovat historický ráz chodeb, a proto bylo ponecháno stávající teraso. Zničené části byly vybourány a nahrazeny novým povrchem, ostatní části opraveny a oživeny. Touto třetí etapou by měla být rekonstrukce školy zatím uzavřena, přestože víme, že nás budou čekat opravy i na dalších budovách. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a vedení školy za vstřícný přístup ke tři roky trvající rekonstrukci, kdy bylo často poměrně složité skloubit stavební práce s výukou. Odměnou za to je pěkná škola se sportovištěm, které odpovídá všem standardům školní tělesné výchovy. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání Rady města Cvikova schůze dne 3. července /07 Rada projednala spolupráci města a hasičů a doporučuje ZM - zařadit do skupiny A akcí rozvoje města na r rekonstrukce hasičské zbrojnice (výměna oken, fasáda, věže, podlahy, celková rekonstrukce) (5 pro, 2 nepřítomni) 206/07 K usn. rady č. 165/07 ukončení činnosti ÚSP Linda v Lindavě - provedení prohlídky objektů v 8.00 hodin v ÚSP. 207/07 Občanské sdružení Lusatia consort při ZUŠ Cvikov, zájezd do Slovinska příspěvek 12 tisíc Kč - reprezentace města, podpora činnosti dětí a mládeže. (5 pro,2 nepřítomni) 208/07 Dopis manž. Knoppových Trávník - žádosti občanů, aby město neprodávalo pozemek v k.ú. Trávník - tzv. otočka komise rozvoje nedoporučuje ZM prodej, využití veřejností. 208/07 Rada nedoporučuje ZM schválit žádost - Václav Soudil - o snížení ceny pozemku p.č. 930, výměra 789 m2 v k.ú. Trávník. ( 4 pro, 3 (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) nepřítomni) 209/07 Rada doporučuje Krajskému úřadu Libereckého kraje vyhovět žádosti o udělení státního občanství žadatelka : Natalia Michalcová+syn Meškov - souhlasí s udělením státního občanství. (5 pro, 2 nepřítomni) 210/07 Rada bere na vědomí požadavek na ukončení nájmu na části p. č. 29/1 a jednáním pověřuje starostu a referentku SMM. 211/07 Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na strážníka Městské policie - podána 1 přihláška, p. Hana Líbalová - Cvikov, nástup bez navýšení fin. prostředků. 213/07 Kanalizace Martinovo údolí souhlasí s úpravou komunikace v hodnotě 258 tis. Kč z oprav komunikací - úprava po provedení prací na kanalizaci. (5 pro,2 nepřítomni) 214/07 Projektová a inženýrské práce objekt Sokolovny - smlouva o dílo bod g - ponechat dispozice řešení, po projednání nové zadání využití půdního prostoru pro byt změna ceny dodatek 60 tis. navýšení o 10 %. (jedná se o realizační dokumentaci+zajištění SP) (5 pro,2 nepřítomni) Dále rada projednala a - žádost p. Čermáka Petra odloženo na žádost JUDr. Soukupová pronájem č.p. 105 odloženo na vzala na vědomí řešení stížnosti občanky na hluk veřejné produkce JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města HASIČSKÉ SLAVNOSTI Vážení spoluobčané a příznivci hasičstva, máme milou povinnost vás pozvat na oslavu 140. výročí založení hasičského sboru ve Cvikově. Celá akce, kterou pro vás připravujeme ve spolupráci s Městským úřadem Cvikov, se bude konat v sobotu 15. září 2007 od 9.00 hod na náměstí Osvobození. Oslavy zahájíme spanilou jízdou starodobé a novodobé hasičské techniky, po celý den budou probíhat ukázky hasičů, policie a rychlé záchranné služby, nebudou chybět atrakce pro děti, hudební program ani občerstvení. Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši hojnou účast. Den otevřených dveří v DPS Za SDH Cvikov velitel Martin Ouzký a starosta Pavel Tuma Dne ve 13 hod. proběhl Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Cvikově. Při této příležitosti byly předány klíče od bytů novým nájemníkům. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města pan starosta Mgr. Čeřovský a pan místostarosta JUDr. Švehla. Pozvání přijali zástupci zhotovitele firmy M-silnice a.s. Pardubice paní JUDr. Kalcsová a manželem, zodpovědný projektant Ing. Kubát, subdodavatelé Ing. Aulický, p. Jirák a někteří z řad zastupitelů našeho města. Dovolte mi ve zkratce připomenout základní informace týkající se této akce. O půdní vestavbě se začalo uvažovat v roce 2004 a tomto roce byla také dokončena projektová dokumentace stavby. Bohužel první pokus o státní dotaci v roce 2005 nebyl úspěšný. Získání státní dotace se podařilo v roce následujícím, tj Výše dotace byla maximální. Znamená to, že v přepočtu na jeden byt bylo získáno 800 tis. Kč. Stavební práce začaly na přelomu srpna a září loňského roku. Náročnost na technologii provádění spočívala v tom, že po celou dobu byly stávající byty obydleny. Dalším naším nepřítelem bylo počasí a to bylo bohužel na podzim deštivé. Naštěstí zima se umoudřila a práce nemusely být v tomto období pozastaveny. Jsem osobně velmi rád, že přes všechny problémy, které vznikly, se zdařila půdní vestavba dokončit v daném termínu. Bytů nám vzniklo 11, jedná se o byty malometrážní. Velikost nových moderních bytů je cca 30 m 2. Státní dotace ve výši 8,8 mil. Kč pokryla převážnou část financování této stavby. Celkové náklady byly 10,7 mil. Kč. Nechci zapomenout na již zmíněné obyvatele stávající DPS a poděkovat všem babičkám a dědům hlavně za jejich trpělivost po celou dobu výstavby. Těch, kdo se přišli podívat v tento den do nově otevřené DPS, bylo mnoho a každý z nich si sám udělal obrázek o tom, zda se tato akce zdařila. Mně osobně se nový kabát tohoto objektu velmi líbí. Dům s pečovatelskou službou ponese příznačný název SVÍTÁNÍ. Závěrem velké poděkování patří i p. Bělinové a pečovatelkám vedených p. Cyrusovou za připravené občerstvení a výzdobu. Stavební technik města Petr Vrabec

3 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Úvodní slovo ředitele ZŠ a MŠ Bohumila Hynka ve Cvikově k novému školnímu roku Zase do školy! Jaká bude? Šlo to rychleji, než jsem čekal, řekne si asi nejeden žák či rodič, když se podívá do kalendáře. Prázdniny jsou za námi a škola opět volá. V pondělí 3. září přivítají ve školních třídách své žáky učitelé i nepedagogičtí pracovníci, kteří v letních měsících rozhodně nezaháleli a snažili se připravit vše na zahájení nového školního roku. Neměli to úplně jednoduché. V budově velké školy probíhala rekonstrukce podlah na chodbách. Historické teraso muselo být na mnoha místech nejen opraveno, ale mnohdy i kvůli vysokému stupni poškození vybouráno a nově dolito. Práce, jak už to bývá, neprobíhaly vždy bez komplikací, a tak bylo stále co řešit. Za to, že bude škola první školní den připravena, náleží poděkování nejen provádějící firmě, ale zejména stavebnímu technikovi města panu P. Vrabcovi, správním zaměstnancům školy a zástupci ředitele školy panu Mgr. M. Novotnému, kteří ochotně na organizaci rekonstrukce spolupracovali. To platí i v případě budování našeho školního hřiště, které v současnosti dostává svou konečnou, a nutno říci, že velmi zdařilou podobu. Díky vedení města tak škola i veřejnost dostává k dispozici sportoviště, na něž může být Cvikov právem hrdý. Přípravné práce pochopitelně probíhaly i na malé škole, kam v těchto dnech dorazila zásilka nových lavic pro žáky prvních a druhých tříd. Vstřícnost městských zastupitelů při projednávání rozpočtu tak škole umožnila nejen přivítat naše prvňáčky v důstojném a přívětivém prostředí, ale plnit i požadavky nových hygienických norem. Věříme, že se i v dalších letech podaří získat podporu zřizovatele pro průběžnou obměnu školního vybavení. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby pod nás spadající mateřská škola v Lindavě zůstávala na okraji našeho zájmu, investovali jsme i do dílčích oprav fasády, která byla poničena nevyhovující izolací budovy. Prostředky vyčleněné na opravy a rekonstrukce nám dovolily učinit jen další z kroků k záchraně domu, který by vyžadoval řešení zásadnější, a tím, bohužel, i mnohem nákladnější. Věřím ale, že rodiče našich předškoláků vidí i zlepšení, kterých se dosáhnout podařilo. Vzhlednější je školní zahrada s hracími prvky i prostředí herny, kde proběhla obměna nábytku. Rádi vidíme, že si rodiče vzali školku skutečně za svou a že mnohokrát pomohli společně se zaměstnanci při úpravách pozemku i opravě zábradlí před budovou. Vážím si toho a děkuji všem, kteří nehledí na svůj volný čas a věnují ho ve prospěch našich dětí. Pravidelné malování absolvovala i školní jídelna, ale její pracovnice zvládly bez problémů veškerý následný úklid a přípravy, aby poslední prázdninový týden přichystaly obědy pro zaměstnance, děti z lindavské školky i cizí strávníky. Dovolte mi, abych tedy ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na nelehkých přípravách na další školní rok ať už v rámci své pracovní náplně, anebo do školy chodili, přestože v době dovolené ani nemuseli. Všem, kteří chtějí, aby škola vstoupila do další etapy své existence ještě hezčí, než byla. Jistě to ocení i veřejnost a zejména žáci, na jejichž příchod se již všichni těšíme. Mgr. Petr J o n á š ředitel školy Úpravy školního hřiště se blíží do finále Dostali jsme do redakční rady anonymní příspěvek, přesto jej otiskujeme. Cesty ze Cvikova Je těch cest a cestiček asi patnáct. Jedna také vede z Martinova údolí do Svoru. Je to i pěkná procházková trasa. Vlastně byla, dokud v dřevěné chalupě pod zalesněným kopcem bydlel pan Šefl. Bývalý zahradník měl zahradu pěkně upravenou, plnou zeleně. Ale asi před dvěma roky se uvedl nový majitel. Vzrostlé túje a ostatní dřeviny doslova umlátil sekerou ve výši asi jednoho metru. Rozsekané kmeny trčely dlouho z devastované zahrady. Dodnes jsou tam dvoumetrová torza kmenů smrků. Městský ekolog se o této devastaci asi nedozvěděl. Ale i na druhé straně cesty se podepsala ruka ničitele přírody. Polorozbořená dřevěná bouda, po prostranství rozházené různé odpady, vyvrácené ploty nedefinovatelná spoušť. Je neskutečné, jak členové jedné rodiny dokáží zdevastovat přírodu po obou stranách jedné z cvikovských cest. Všechno se už napravit nedá, ale možná by částečně pomohlo, kdyby městský ekolog domluvil kolegyni na pracovišti, že tak se kulturní člověk nechová. Možná, že to trochu pomůže, schválně. Občané Reakce na anonymní článek Cesty ze Cvikova Na začátku roku 2005 si noví majitelé Vámi zmiňovaného domu podali žádost o pokácení několika dřevin, plně jim bylo (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) v této věci vyhověno a tudíž dřeviny pokáceli. Já jako referent životního prostředí v tomto způsobu pokácení s ponecháním maximálně metrového kmene devastaci rozhodně nevidím a poškození dřevin si představuji úplně jinak. Vámi použitý výraz dvoumetrová torza kmenů je velmi přehnaný. Zkuste se zamyslet, jak asi zlikvidujete pařezy po pokácených stromech? Ono, když strom uříznete zcela u země, půjde to traktorem asi dost těžko, ne? Navíc vlastní likvidace je pouze soukromá věc vlastníka pozemku a ani já do toho nemůžu zasahovat. I když chápu, že citlivější jedinec může mít při pohledu rozporuplné pocity. Polorozbořená dřevěná bouda je chápána jako nelegální, tedy černá stavba, která tudíž nemá majitele. Není v mé síle zjistit a dohnat člověka, který nepořádek v těchto místech způsobil. Pokud původce nechytíme za ruku, máme prostě smůlu. Navíc město jako takové na podobné černé skládky už tak hodně doplácí, nekonečně je uklízí a stojí to nemalé finanční náklady, ale to mnoho lidí přehlíží. A komu že to mám domluvit na pracovišti, že bych si střihla? Spíše bych chtěla domluvit neznámému pisateli článečku, který není ani natolik slušný, aby se pod svoje dílo podepsal. Vy se považujete za kulturního člověka? Přeci každý je zodpovědný za svoji práci a za svůj výtvor. Kterýkoliv občan, kterému se něco nelíbí, může kdykoliv přijít nejen za mnou, ale i do ostatních kanceláří na úřadě, kde se snažíme pomoci a poradit. Od toho tady úřad je - pro lidi a ne pro anonymy! Navíc si myslím, že se podobné věci dají vyřídit v klidu, hlavně bez zviditelňování ve Zpravodaji, což považuji za zbytečné. Já osobně jsem velmi ráda za každý podnět, na který mě obyvatelé města upozorní, protože naše území je docela velké a opravdu nemůžu být všude a vědět o všem. Lucie Kolbabová Referent životního prostředí Městského úřadu Cvikov tel: mobil: STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH Zatímco jste si užívali dovolené a prázdnin, v knihovně došlo k další příjemné změně. Díky grantu z Ministerstva kultury ČR, který knihovna obdržela na svůj projekt, byl zakoupen nový počítač včetně multifunkčního zařízení a v oddělení pro dospělé bylo vytvořeno další počítačové místo. Dospělí návštěvníci zde budou mít více klidu, než měli u počítačů v dětském oddělení. Nové zařízení také znamená, že vám můžeme nabídnout nejen černobílé, ale i barevné kopírování. Už v září vás také chceme upozornit na novou soutěž Berkův měšec, která se rozběhne v říjnu a skončí v květnu r Zaměřena bude na poznávání našeho Cvikova a jeho okolí a určena je pro všechny děti základní školy. Každý měsíc zveřejníme jednu soutěžní otázku, odpovědi účastníků budeme pečlivě shromažďovat a kontrolovat, abychom pak v červnu vybrali výherce, pro kterého je v měšci ukryta pěkná odměna. Po dovolené také přijměte malou knižní všehochuť : htttp://knihovna.cvikov.cz OBERMANNOVÁ,I. HARROD-EAGLES,C. KOUBKOVÁ,Z. - V pěně. V této knížce už dostatečné známé autorky naleznete fejetony, komentáře událostí i její osobní zážitky. - Dynastie Morlandů. 29.díl Bouřlivé časy. Po dlouhé době vychází další dlouho očekávaný svazek oblíbené historické ságy. Konečně se tedy dozvíte o dalších osudech rozvětvené rodiny, které dále pokračují ve 20. století. - Boleslav.Příběh bratrovraha Historický román z 10. století vypráví příběh knížete Boleslava I., zachycuje nejen osudy jeho dětí, přátel a služebníků, ale i celý kolorit oné dávné doby, kdy se utvářely základy naší státnosti. CÍLEK,R. VIEWEGH,M. - Vyvolenci bohů _ aneb Čím se platí za genialitu. Kniha obsahuje osudy osmi jedinečných osobností ( např. L.Pasteur,A.Schweitzer,J.Orten,A.Mucha ), které svůj život věnovaly vyšším cílům, málokterým však bylo dopřáno to, čemu se říká štěstí. - Andělé všedního dne. Příběh jediného dne, ve kterém se spojí tři lidské osudy. Čtyři andělé vědoucně sledují a komentují chování hlavních postav, neboť oni konec už předem znají. Vychutnejte si příjemný konec léta. L.Sýkorová 4

5 KLUBÍČKO NA KONCI A NA ZAČÁTKU Až v sobotu 18. srpna mohli členové loutkářského souboru Klubíčko uzavřít letošní sezónu. A byla to sezóna mimořádně úspěšná! Povedly se dnes již tradiční Cvikovské dny loutek, obnovení tradice této přehlídky už zase tradičně přivádí do hlediště natěšené diváky, úspěšně skončily také přehlídky v Lounech a zejména v Turnově, odkud si Klubíčko přivezlo putovní diamant coby cenu pro vítěze a především nominaci na letošní národní přehlídku Loutkářskou Chrudim Tam se Klubíčko prezentovalo s hrou o pařížském ševci s jednoduchým názvem Giňol. Hrát na Chrudimi není úplně jednoduché, porota mnohdy nejeví snahu souborům pomoci, ale spíše hledá chyby a některá hodnocení bývají občas poměrně tvrdá. Loutkoherci si tam ovšem jezdí spíše zahrát než poslouchat tyto rady, zároveň je také nutno ocenit organizaci celé přehlídky, protože nedochází k žádným nesrovnalostem nebo komplikacím. 18. srpna Klubíčko zahrálo na letošních Zahrádeckých slavnostech v těsné blízkosti tamního požárem poničeného zámku. V pravé poledne se na jevišti objevili Kašpárek a všichni čerti z oblíbené pohádky Čertoviny. V nejbližších dnech se potom členové chtějí sejít k první čtené zkoušce zbrusu nové pohádky, která bude v premiéře k vidění na letošních Cvikovských dnech loutek. Tato nová sezóna bude však poněkud odlišná od těch předchozích, neboť soubor na dobu neurčitou opouští hned několik členů Lucka Adltová a Radek Kalina budou plnit své středoškolské studijní povinnosti a teprve čas ukáže, jak se jim povede obojí propojit. Obdobné starosti bude mít také Kája Stehlík, v jeho případě by to snad nemuselo být tak náročné. Navíc do zahraničí odchází pracovat Tomáš Janovský a počítat s jeho prací pro Klubíčko lze v následujících sezónách jen velmi těžko. A ještě jedna věc. 6. září se v plné síle dožívá 70. narozenin dlouholetý člen Klubíčka Honza Roubíček. K četným blahopřáním k tomuto životnímu jubileu se připojují také všichni členové souboru. Pavel S t e h l í k vedoucí souboru Činnost souboru by se neobešla bez sponzorů, těm beze sporu patří náš dík. Také letos chceme touto cestou poděkovat slečně Veronice Šoltysové za nezištnou pomoc při grafickém zpracování programů na naše vystoupení, dík patří rovněž produkci pražského Radia Kiss 98.1FM. A samozřejmě a především patří poděkování našim divákům, kteří usedli, usedají a určitě ještě dlouho usedat budou do hlediště našeho loutkového divadla. Děkujeme všem. Tomáš J a n o v s k ý Mateřské centrum OVEČKA" 3. ROČNÍK KOLOBĚŽKIÁDY + NÁSTRAHY PARKU ANEB PUTOVÁNÍ ZA PERNÍKOVOU CHALOUPKOU PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI DO 7 LET KDE: v parku u kostela ve Cvikově KDY: v sobotu od 15:00 STARTOVNÉ: 20 Kč V 17:30 promítání filmu MEDVĚDI v MC Ovečka, ČSLA 34, naproti parku Pořádá: Mateřské centrum Ovečka ve spolupráci se sborem BJB Cvikov Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. Do 2. pololetí 2007 vstupuje LRN Cvikov s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Pololetní účetní uzávěrka naprosto věrně zhodnotila maximální úsilí většiny zaměstnanců udržet ekonomickou stabilitu ústavu. Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. vznikla dne sloučením Dětské léčebny Cvikov a Odborného léčebného ústavu, Martinovo Údolí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v našem boji o udržení vysoce odborné práce v regionu Cvikovska podpořili. Byl to především pan hejtman, rada a zastupitelstvo Libereckého kraje přidělením 2 milionové provozní dotace. Dále pak pracovníci VZP a všech oborových zdravotních pojišťoven. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za podporu všech zaměstnanců, se kterými se podařilo snížit počet o jedenáct pracovníků. Zredukovat náklady na mzdy o 2, Kč. Díky úspěšnému jednání s odbory byla podepsána kolektivní smlouva, která umožnila zachovat mzdy na úrovni roku Dětská léčebna Cvikov léčí děti s alergiemi a opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích od 1 roku do 15 let. Děti od 1 roku do 6 let mohou přijet v doprovodu rodičů. Ing. Rudolf F o c k e Tel: , 5

6 Vybrali jsme pro Vás z Bulletinu pracovníků ve zdravotnictví Ve Cvikově jsme spadli do bahna mezilidských vztahů V minulém čísle Bulletinu (str. 27) a v předminulém čísle Bulletinu (str. 3) jsem naše členy seznámila s průběhem kolektivního jednání v Dětské léčebně Cvikov. Slíbila jsem, že podám informaci o výsledku nebo o průběhu jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Přiznávám, k článku jsem zasedla několikrát, několikrát jsem musela vychladnout. Za svého osmiletého působení v odborech jsem se setkala s různým způsobem našich zaměstnavatelů přívětivým, kamarádským, nepřátelským, arogantním i způsobem, který úplně jasně říká jen si tak pokecáme a já si udělám stejně, co chci. Ale nikdy, opravdu nikdy, a to nemám ani z doslechu, jsem se nesetkala s jednáním, kdy by jedna skupina zaměstnanců odborářů v kolektivní smlouvě podepsala takové podmínky pro výplatu platů, které by ponižovaly druhou skupinu zaměstnanců. A právě tohle se stalo v Dětské léčebně Cvikov. Zaměstnavatel, ředitel Ing. Rudolf Focke, využil možnosti zákoníku práce a podepsal kolektivní smlouvu s jednou naší odborovou organizací s nevýhodnými podmínkami pro sestry druhé odborové organizace, která v době podpisu měla nižší počet členů. Řekněme si smůla, život je takový? Ne!!! Tím bychom popřeli hlavní důvod existence odborů, a tím je solidarita, solidarita mezi zaměstnanci, mez členy odborů. Odboráři z léčebny Martinovo údolí, kteří jste podepsali velmi nevýhodnou smlouvu pro své kolegyně z léčebny Cvikov, prosím o vaše vyjádření. Proč? Co vás k tomu vedlo? Vždyť jste jednoduše svému zaměstnavateli mohli říct ne, nemůžeme podepsat kolektivní smlouvu proti vůli našich kolegyň z druhé léčebny. Ing. Ivana B ř e ň k o v á Dne v hod se uskutečnila vernisáž výstavy děl občana města Cvikova - Václava Syrového Africké inspirace - Etnické masky v městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Výstava byla otevřena 2 měsíce. Vernisáž se konala v sále městského muzea za přítomnosti zástupců města, bývalých sportovců a kolegů pana Syrového ze sportovních oddílů (přítomen byl také pan Srstka bývalý vzpěrač, kaskadér, nyní znám z televize) spolužáků a mnoha dalších návštěvníků. Výstavu zahájil ředitel muzea pan Dr. Jan Racek krátkým proslovem, kde popsal sportovní kariéru Václava Syrového a základní rysy jeho tvorby. Sál muzea byl narván k prasknutí a pan Syrový byl dojat k slzám. Poté se všichni účastníci odebrali na prohlídku výstavy, která se konala v 1 patře muzea. Vystaveno bylo cca 50 exponátů, charakterizujících průřez tvorbou Václava Syrového. Muzeum nezapomnělo ani na sportovní kariéru Václava Syrového, kde v prosklených vitrínách byly vystaveny medaile, diplomy a dobové fotografie. Výstava se všem velmi líbila a myslím, že by nebylo na škodu, kdyby se Město Cvikov touto výstavou inspirovalo a pokračovalo v započatém díle. Pan Syrový je dlouhá léta našim spoluobčanem. Léta pracoval jako dentista na zdejším zdravotním středisku, v současné době je v důchodu a bydlí v nevyhovujících podmínkách v malém bytě 1+1, kde nemá prostor pro svou práci. Zapsal účastník vernisáže Ing. Petr B e r á n e k Nevšední zážitek na poslední chvíli. Z vernisáže / zcela vpravo herec Zdeněk Srstka/. Foto ing. Beránek a Zdeněk Nigrin Opravdu na poslední den, v neděli jsem se dozvěděl, že probíhá výstava řezbářských prací a obrazů pana Václava Syrového, občana našeho města, v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Rozjeli jsme se do Kralup plni touhy vidět to, čemu sám pan Syrový říká: Jen tak si pro sebe řežu, ale nic to není. Tak jsme chtěli vidět to nic. Po shlédnutí výstavky o historii Kralup jsme vstoupili do místnosti, kde byly masky a různé vyřezávané bytosti. Chodili jsme od jedné ke druhé a zírali na tu krásu, která z jednotlivých dílek vystupovala. Velmi precizně vypracované a nádherné. Materiál různorodý, ale vše dokonale sladěno. Každá ta maska měla v sobě náboj člověka, který ji řezbal a prakticky jí vdechl život. Obličej Krista byl tak věrný, že snad mohl i promluvit. A což teprve v prvním patře, kde byly vitríny s medailemi, knihy z let, kdy pan Syrový závodně vzpíral, diplomy a pamětní listy. To bylo pane počtení a pokoukání. Tam jsem se dozvěděl, že jeho velký kamarád, (Pokračování na stránce 7) 6

7 herec, pan Zdeněk Srstka byl také vzpěrač a zúčastnil se vernisáže výstavy pana Syrového. Ve všech vystavovaných dílech byla cítit dobrota, zručnost, velká a úžasná fantazie a poezie zároveň a láska k životu sportovce a také originálního umělce, občana města Cvikova a hlavně dobrého člověka, pana Václava Syrového. A tak, jak se mě pan Syrový vždy, když se potkáme, ptá: Pane Nigrin, píšete, píšete? Tak si přeji, pane Syrový, abyste řezbal a maloval dál. Vaše dílka mají veliký smysl, poezii a krásu. Jen bych byl rád, aby je mohli vidět i lidé z našeho města. Kralupy jsou trochu z ruky. S díky za pěkný zážitek Zdeněk N i g r i n AFRICKÉ INSPIRACE ETNICKÉ MASKY Václava Syrového Městské muzeum v Kralupech na Vltavou 5. června 19. srpna 2007 Václav Syrový sportovec i originální výtvarník Autor výstavy pan Václav Syrový pochází z Prahy (* ). Od dětství však žil s rodiči v Kralupech nad Vltavou, kde začala jeho sportovní i umělecká cesta. Od mládí byl všestranně sportovně nadaný. Pravidelně chodil do kralupského Sokola na atletiku pod vedením bratra Antonína Rozmajzla, zároveň hrál závodně fotbal. v 15 letech si jeho atletického nadání všiml Otakar Jandera, který jej dovedl do Rudé Hvězdy Praha. Tady začal vrhat koulí i házet diskem a brzy získával okresní rekordy. V dorostenecké kopané utrpěl vážné zranění kolen, a proto nemohl pokračovat v atletice. Po operaci začíná se vzpíráním v Kralupech pod vedením Václava France. Po dokončení kurzu zubního laboranta se věnuje této odborné práci. Ve 20 letech, před povinnou vojenskou službou, se Václav Syrový vydal na vzpěračskou základnu UDA (Ústřední dům armády) na Klárově, kde byl bez jediného závodu vřele přijat mezi vzpěrače známých jmen Belzu, Pšeničku, Šrámka, Bergerka, Srstku aj. Již po roce zde překonal československý rekord v tahu. Přestože byl stále hendikepován zraněním kolen, dále se zlepšoval a za svou vzpěračskou kariéru překonal 24 čs. rekordů, 7x vyhrál mistrovství ČSSR, 5x se účastnil mistrovství světa. Největšími úspěchy sportovce Syrového byla dvě 3. místa na mistrovství Evropy, 4. místo na mistrovství světa ve Stockholmu a 8. místo ve víceboji na Olympiádě v Římě z r Jeho osobní rekordy jsou 151,2 kg v tahu, 130,5 kg v trhu a 172,5 kg v nadhozu. Kariéra mladého talentovaného vzpěrače velmi rychle skončila v r. 1963, neboť se výrazně zhoršil jeho zdravotní stav. Václav Syrový pokračoval v práci ve zdravotnictví a přihlásil se do malířského kroužku v Kralupech, který vedl Ladislav Kuntoš. Od té doby propadl kouzlu umění, navštěvuje výstavy, studuje publikace věnující se známým umělcům, seznamuje se s jejich pohnutými životními osudy a sám v té době začíná se svými uměleckými prvotinami v oboru malby. V roce 1969 se pan Syrový přestěhoval na sever Čech do Cvikova, kde přijal místo zubního laboranta. Jeho nemoc dolních končetin se zhoršila a na doporučení lékařů snížil svou váhu za půl roku o 55 kg na konečných 87 kg. Velkou zálibu našel tehdy ve vytrvalostním běhu. Největším běžeckým úspěchem je 4x zaběhnutý maratón, přičemž jeho nejlepší čas ve 39 letech je 3 hodiny a 39 minut. Ve Cvikově pokračoval v letech 20. století ve své tvůrčí činnosti. Oblíbil si africké etnické umění a vytváří především dřevěné masky dle vlastních návrhů. Od r. 1990, kdy odešel do invalidního důchodu, začíná tvořit naplno. Věnuje se malbě, ale i sochařství. Vyřezává, maluje, modeluje cínové sošky a propracovává svoje netradiční techniky, nechává se inspirovat vlastní fantazií. Největší naplnění nachází při tvorbě asambláží, přičemž používá různé přírodní ale i umělé materiály: dřevo, sklo, plasty, kovy textilie, provazy aj. Neustále studuje odborné výtvarné publikace. největší inspiraci nachází u světových impresionistů. Mezi jeho nejoblíbenější výtvarníky patří Pablo Picasso a Georges Braque, z českým malířů pak Emil Filla. Originální díla vytváří Syrový ve velmi omezených prostorách svého malého bytu za pomoci několika dlát a speciálně upraveného nářadí. Jeho vůle, zarputilost a zodpovědnost, díky které dosáhl ve svém životě mnoha sportovních úspěchů a pracovního uznání, mu pomáhají i v jeho nenapodobitelné originální cestě k výtvarným projevům, k nápaditým a stále novým maskám. Africké inspirace Etnické masky Václava Syrového byly zatím první samostatnou výstavou tohoto umělce v Čechách. Mgr. Iveta Bendíková Kralupy nad Labem Kouzlo starých pohlednic Regionální historik Dr. Vladislav Jindra a sběratel Ladislav Komůrka zpracovali pozoruhodnou knihu : Historické panství Sloup v Čechách na starých pohledech a fotografiích (vydavatel Jíša s.r.o.) Jednotlivé lokality miniregionu (počínajíce Sloupem v Čechách) mají jednotnou strukturu. Obsahují základní historické údaje, po nichž vždy následuje soubor starých pohlednic vydávaných od konce 19. století zhruba do roku 1940 s výstižnými popisnými texty. V kapitole věnované Lindavě na řadě obrázků dominuje pro zdejší oblast charakteristická silueta vrchu Ortel. Některé z pohlednic jsou kolorované. Zachycují významné objekty Lindavy, kostel, typická roubená selská stavení, Boží hrob u silnice do Brniště. Příležitostně vydané pohlednice připomínají např. svěcení nové obecní kaple ve Svitavě roku 1925, či dvousté jubileum farního chrámu ve Velenicích roku Další soubory soustřeďují fotografie z okolních obcí (N. Bor, Svojkov, Radvanec s Maxovem a další). Závěrečná fotografie zachycuje stav areálu dnešní lindavské sklárny AJETO v roce Půvab pohlednic zvyšuje i skutečnost, že na řadě z nich si můžeme (v češtině i v němčině) přečíst texty pozdravů a vzkazů, určených dávným adresátům. Soubor publikovaných pohlednic má svou nespornou dokumentární hodnotu, když zachycuje objekty a urbanistické celky dnes již neexistující či výrazně změněné. Současně však působí na dnešního čtenáře svým kouzlem, evokujícím atmosféru dávno zašlých časů. PhDr. Michal F l e g l 7

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města a Zpravodaj říjen 2007 města a Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč I s takovým číslem se dá vyhrát Běh em... Vážení spoluobčané, stále více se setkávám se žádostmi občanů o možnost vybudování

Více

Zpravodaj. města Cvikova

Zpravodaj. města Cvikova Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince 2008. K tomu si přečtěte vyjádření na první straně

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj kv ěten 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 KVĚTEN 2006 Cena 5 Kč Po průřezu stromů v Sadu 5. května je vidět i škola... Vážení spoluobčané, množí se dotazy, jak to vypadá se

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 DUBEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, letošní zima nám všem dala pořádně zabrat. Snad už je ale konečně jaro a sníh v dohledné době

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2009 města Cvikova Ročník 37 DUBEN 2009 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané hospodářská krize zasáhla celou republiku Cvikov nevyjímaje. Nezaměstnanost se v našem městě

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více