Zpravodaj. města Cvikova. 9. září září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. 9. září 2007. 15. září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru"

Transkript

1 9. září 2007 Zpravodaj se koná již 53. ročník Běhu Cvikovem města Cvikova 15. září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru Ročník 35 ZÁŘÍ 2007 Cena 5 Kč Nový pohled na cvikovské náměstí Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce jsou za námi, děti se snad těší do školy, na své kamarády, většina z nás má po dovolených. I když letní měsíce jsou spíše ve znamení volnočasových aktivit, ve městě se dokončovaly dvě velké akce. Jednou z nich bylo rozšíření Domu s pečovatelskou službou o 11 nových bytů, které byly slavnostně předány novým uživatelům. Na tuto akci získalo město státní účelovou dotaci ve výši 8,8 mil. Kč, přičemž celkové náklady dosáhly výše 10,7 mil. Kč. Přestože se v průběhu výstavby objevila řada nepředpokládaných problémů, stavba byla včas a řádně dokončena. Chtěl bych poděkovat všem stávajícím obyvatelům DPS za trpělivost a vstřícnost při výstavbě. Určitě nemůžu zapomenout na naše pečovatelky, které si se ztíženými pracovními podmínkami rovněž dobře poradily. Dík jim také patří za přípravu Dne otevřených dveří, kdy připravily pro přítomné babičky a dědečky pěkné posezení s občerstvením, které bylo ve velké míře dílem jejich kuchařských dovedností. Doufám, že se nový vzhled naší DPS bude líbit a že stávající i noví obyvatelé budou mít na stáří pěkné bydlení. Druhou velkou investiční akcí je pokračující již 3. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov. Na tuto etapu byla rovněž získaná státní účelová dotace ve výši 15 mil. Kč, přičemž celkové náklady by měly být 15,060 mil. Kč. Stavební práce se týkaly převážně školního hřiště, na kterém byly položeny umělé povrchy. Na hřištích byl položen umělý trávník III. generace, který slouží jako víceúčelový povrch vhodný prakticky ke všem míčovým sportům. Na velkém hřišti je nalajnována malá kopaná, tenis a dvě basketbalová hřiště, na menším hřišti je volejbal a nohejbal. Na atletický ovál, sektor dálky a výšky, byl dodán velice kvalitní povrch Polytan, který splňuje i ty nejpřísnější požadavky při atletických soutěžích. Z nových povrchů budou mít radost nejenom školní děti, ale i atletický oddíl a sportující veřejnost. V dalším vydání Zpravodaje uveřejníme podmínky provozu na hřišti včetně stanovení cen za pronájem sportovních ploch. V hlavní školní budově byly o prázdninách provedeny rekonstrukce podlah na chodbách a v kabinetu chemie. Po pečlivém zvážení bylo rozhodnuto zachovat historický ráz chodeb, a proto bylo ponecháno stávající teraso. Zničené části byly vybourány a nahrazeny novým povrchem, ostatní části opraveny a oživeny. Touto třetí etapou by měla být rekonstrukce školy zatím uzavřena, přestože víme, že nás budou čekat opravy i na dalších budovách. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům a vedení školy za vstřícný přístup ke tři roky trvající rekonstrukci, kdy bylo často poměrně složité skloubit stavební práce s výukou. Odměnou za to je pěkná škola se sportovištěm, které odpovídá všem standardům školní tělesné výchovy. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání Rady města Cvikova schůze dne 3. července /07 Rada projednala spolupráci města a hasičů a doporučuje ZM - zařadit do skupiny A akcí rozvoje města na r rekonstrukce hasičské zbrojnice (výměna oken, fasáda, věže, podlahy, celková rekonstrukce) (5 pro, 2 nepřítomni) 206/07 K usn. rady č. 165/07 ukončení činnosti ÚSP Linda v Lindavě - provedení prohlídky objektů v 8.00 hodin v ÚSP. 207/07 Občanské sdružení Lusatia consort při ZUŠ Cvikov, zájezd do Slovinska příspěvek 12 tisíc Kč - reprezentace města, podpora činnosti dětí a mládeže. (5 pro,2 nepřítomni) 208/07 Dopis manž. Knoppových Trávník - žádosti občanů, aby město neprodávalo pozemek v k.ú. Trávník - tzv. otočka komise rozvoje nedoporučuje ZM prodej, využití veřejností. 208/07 Rada nedoporučuje ZM schválit žádost - Václav Soudil - o snížení ceny pozemku p.č. 930, výměra 789 m2 v k.ú. Trávník. ( 4 pro, 3 (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) nepřítomni) 209/07 Rada doporučuje Krajskému úřadu Libereckého kraje vyhovět žádosti o udělení státního občanství žadatelka : Natalia Michalcová+syn Meškov - souhlasí s udělením státního občanství. (5 pro, 2 nepřítomni) 210/07 Rada bere na vědomí požadavek na ukončení nájmu na části p. č. 29/1 a jednáním pověřuje starostu a referentku SMM. 211/07 Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení na strážníka Městské policie - podána 1 přihláška, p. Hana Líbalová - Cvikov, nástup bez navýšení fin. prostředků. 213/07 Kanalizace Martinovo údolí souhlasí s úpravou komunikace v hodnotě 258 tis. Kč z oprav komunikací - úprava po provedení prací na kanalizaci. (5 pro,2 nepřítomni) 214/07 Projektová a inženýrské práce objekt Sokolovny - smlouva o dílo bod g - ponechat dispozice řešení, po projednání nové zadání využití půdního prostoru pro byt změna ceny dodatek 60 tis. navýšení o 10 %. (jedná se o realizační dokumentaci+zajištění SP) (5 pro,2 nepřítomni) Dále rada projednala a - žádost p. Čermáka Petra odloženo na žádost JUDr. Soukupová pronájem č.p. 105 odloženo na vzala na vědomí řešení stížnosti občanky na hluk veřejné produkce JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města HASIČSKÉ SLAVNOSTI Vážení spoluobčané a příznivci hasičstva, máme milou povinnost vás pozvat na oslavu 140. výročí založení hasičského sboru ve Cvikově. Celá akce, kterou pro vás připravujeme ve spolupráci s Městským úřadem Cvikov, se bude konat v sobotu 15. září 2007 od 9.00 hod na náměstí Osvobození. Oslavy zahájíme spanilou jízdou starodobé a novodobé hasičské techniky, po celý den budou probíhat ukázky hasičů, policie a rychlé záchranné služby, nebudou chybět atrakce pro děti, hudební program ani občerstvení. Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši hojnou účast. Den otevřených dveří v DPS Za SDH Cvikov velitel Martin Ouzký a starosta Pavel Tuma Dne ve 13 hod. proběhl Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou ve Cvikově. Při této příležitosti byly předány klíče od bytů novým nájemníkům. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města pan starosta Mgr. Čeřovský a pan místostarosta JUDr. Švehla. Pozvání přijali zástupci zhotovitele firmy M-silnice a.s. Pardubice paní JUDr. Kalcsová a manželem, zodpovědný projektant Ing. Kubát, subdodavatelé Ing. Aulický, p. Jirák a někteří z řad zastupitelů našeho města. Dovolte mi ve zkratce připomenout základní informace týkající se této akce. O půdní vestavbě se začalo uvažovat v roce 2004 a tomto roce byla také dokončena projektová dokumentace stavby. Bohužel první pokus o státní dotaci v roce 2005 nebyl úspěšný. Získání státní dotace se podařilo v roce následujícím, tj Výše dotace byla maximální. Znamená to, že v přepočtu na jeden byt bylo získáno 800 tis. Kč. Stavební práce začaly na přelomu srpna a září loňského roku. Náročnost na technologii provádění spočívala v tom, že po celou dobu byly stávající byty obydleny. Dalším naším nepřítelem bylo počasí a to bylo bohužel na podzim deštivé. Naštěstí zima se umoudřila a práce nemusely být v tomto období pozastaveny. Jsem osobně velmi rád, že přes všechny problémy, které vznikly, se zdařila půdní vestavba dokončit v daném termínu. Bytů nám vzniklo 11, jedná se o byty malometrážní. Velikost nových moderních bytů je cca 30 m 2. Státní dotace ve výši 8,8 mil. Kč pokryla převážnou část financování této stavby. Celkové náklady byly 10,7 mil. Kč. Nechci zapomenout na již zmíněné obyvatele stávající DPS a poděkovat všem babičkám a dědům hlavně za jejich trpělivost po celou dobu výstavby. Těch, kdo se přišli podívat v tento den do nově otevřené DPS, bylo mnoho a každý z nich si sám udělal obrázek o tom, zda se tato akce zdařila. Mně osobně se nový kabát tohoto objektu velmi líbí. Dům s pečovatelskou službou ponese příznačný název SVÍTÁNÍ. Závěrem velké poděkování patří i p. Bělinové a pečovatelkám vedených p. Cyrusovou za připravené občerstvení a výzdobu. Stavební technik města Petr Vrabec

3 ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Úvodní slovo ředitele ZŠ a MŠ Bohumila Hynka ve Cvikově k novému školnímu roku Zase do školy! Jaká bude? Šlo to rychleji, než jsem čekal, řekne si asi nejeden žák či rodič, když se podívá do kalendáře. Prázdniny jsou za námi a škola opět volá. V pondělí 3. září přivítají ve školních třídách své žáky učitelé i nepedagogičtí pracovníci, kteří v letních měsících rozhodně nezaháleli a snažili se připravit vše na zahájení nového školního roku. Neměli to úplně jednoduché. V budově velké školy probíhala rekonstrukce podlah na chodbách. Historické teraso muselo být na mnoha místech nejen opraveno, ale mnohdy i kvůli vysokému stupni poškození vybouráno a nově dolito. Práce, jak už to bývá, neprobíhaly vždy bez komplikací, a tak bylo stále co řešit. Za to, že bude škola první školní den připravena, náleží poděkování nejen provádějící firmě, ale zejména stavebnímu technikovi města panu P. Vrabcovi, správním zaměstnancům školy a zástupci ředitele školy panu Mgr. M. Novotnému, kteří ochotně na organizaci rekonstrukce spolupracovali. To platí i v případě budování našeho školního hřiště, které v současnosti dostává svou konečnou, a nutno říci, že velmi zdařilou podobu. Díky vedení města tak škola i veřejnost dostává k dispozici sportoviště, na něž může být Cvikov právem hrdý. Přípravné práce pochopitelně probíhaly i na malé škole, kam v těchto dnech dorazila zásilka nových lavic pro žáky prvních a druhých tříd. Vstřícnost městských zastupitelů při projednávání rozpočtu tak škole umožnila nejen přivítat naše prvňáčky v důstojném a přívětivém prostředí, ale plnit i požadavky nových hygienických norem. Věříme, že se i v dalších letech podaří získat podporu zřizovatele pro průběžnou obměnu školního vybavení. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby pod nás spadající mateřská škola v Lindavě zůstávala na okraji našeho zájmu, investovali jsme i do dílčích oprav fasády, která byla poničena nevyhovující izolací budovy. Prostředky vyčleněné na opravy a rekonstrukce nám dovolily učinit jen další z kroků k záchraně domu, který by vyžadoval řešení zásadnější, a tím, bohužel, i mnohem nákladnější. Věřím ale, že rodiče našich předškoláků vidí i zlepšení, kterých se dosáhnout podařilo. Vzhlednější je školní zahrada s hracími prvky i prostředí herny, kde proběhla obměna nábytku. Rádi vidíme, že si rodiče vzali školku skutečně za svou a že mnohokrát pomohli společně se zaměstnanci při úpravách pozemku i opravě zábradlí před budovou. Vážím si toho a děkuji všem, kteří nehledí na svůj volný čas a věnují ho ve prospěch našich dětí. Pravidelné malování absolvovala i školní jídelna, ale její pracovnice zvládly bez problémů veškerý následný úklid a přípravy, aby poslední prázdninový týden přichystaly obědy pro zaměstnance, děti z lindavské školky i cizí strávníky. Dovolte mi, abych tedy ještě jednou poděkoval všem, kteří se podíleli na nelehkých přípravách na další školní rok ať už v rámci své pracovní náplně, anebo do školy chodili, přestože v době dovolené ani nemuseli. Všem, kteří chtějí, aby škola vstoupila do další etapy své existence ještě hezčí, než byla. Jistě to ocení i veřejnost a zejména žáci, na jejichž příchod se již všichni těšíme. Mgr. Petr J o n á š ředitel školy Úpravy školního hřiště se blíží do finále Dostali jsme do redakční rady anonymní příspěvek, přesto jej otiskujeme. Cesty ze Cvikova Je těch cest a cestiček asi patnáct. Jedna také vede z Martinova údolí do Svoru. Je to i pěkná procházková trasa. Vlastně byla, dokud v dřevěné chalupě pod zalesněným kopcem bydlel pan Šefl. Bývalý zahradník měl zahradu pěkně upravenou, plnou zeleně. Ale asi před dvěma roky se uvedl nový majitel. Vzrostlé túje a ostatní dřeviny doslova umlátil sekerou ve výši asi jednoho metru. Rozsekané kmeny trčely dlouho z devastované zahrady. Dodnes jsou tam dvoumetrová torza kmenů smrků. Městský ekolog se o této devastaci asi nedozvěděl. Ale i na druhé straně cesty se podepsala ruka ničitele přírody. Polorozbořená dřevěná bouda, po prostranství rozházené různé odpady, vyvrácené ploty nedefinovatelná spoušť. Je neskutečné, jak členové jedné rodiny dokáží zdevastovat přírodu po obou stranách jedné z cvikovských cest. Všechno se už napravit nedá, ale možná by částečně pomohlo, kdyby městský ekolog domluvil kolegyni na pracovišti, že tak se kulturní člověk nechová. Možná, že to trochu pomůže, schválně. Občané Reakce na anonymní článek Cesty ze Cvikova Na začátku roku 2005 si noví majitelé Vámi zmiňovaného domu podali žádost o pokácení několika dřevin, plně jim bylo (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) v této věci vyhověno a tudíž dřeviny pokáceli. Já jako referent životního prostředí v tomto způsobu pokácení s ponecháním maximálně metrového kmene devastaci rozhodně nevidím a poškození dřevin si představuji úplně jinak. Vámi použitý výraz dvoumetrová torza kmenů je velmi přehnaný. Zkuste se zamyslet, jak asi zlikvidujete pařezy po pokácených stromech? Ono, když strom uříznete zcela u země, půjde to traktorem asi dost těžko, ne? Navíc vlastní likvidace je pouze soukromá věc vlastníka pozemku a ani já do toho nemůžu zasahovat. I když chápu, že citlivější jedinec může mít při pohledu rozporuplné pocity. Polorozbořená dřevěná bouda je chápána jako nelegální, tedy černá stavba, která tudíž nemá majitele. Není v mé síle zjistit a dohnat člověka, který nepořádek v těchto místech způsobil. Pokud původce nechytíme za ruku, máme prostě smůlu. Navíc město jako takové na podobné černé skládky už tak hodně doplácí, nekonečně je uklízí a stojí to nemalé finanční náklady, ale to mnoho lidí přehlíží. A komu že to mám domluvit na pracovišti, že bych si střihla? Spíše bych chtěla domluvit neznámému pisateli článečku, který není ani natolik slušný, aby se pod svoje dílo podepsal. Vy se považujete za kulturního člověka? Přeci každý je zodpovědný za svoji práci a za svůj výtvor. Kterýkoliv občan, kterému se něco nelíbí, může kdykoliv přijít nejen za mnou, ale i do ostatních kanceláří na úřadě, kde se snažíme pomoci a poradit. Od toho tady úřad je - pro lidi a ne pro anonymy! Navíc si myslím, že se podobné věci dají vyřídit v klidu, hlavně bez zviditelňování ve Zpravodaji, což považuji za zbytečné. Já osobně jsem velmi ráda za každý podnět, na který mě obyvatelé města upozorní, protože naše území je docela velké a opravdu nemůžu být všude a vědět o všem. Lucie Kolbabová Referent životního prostředí Městského úřadu Cvikov tel: mobil: STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH Zatímco jste si užívali dovolené a prázdnin, v knihovně došlo k další příjemné změně. Díky grantu z Ministerstva kultury ČR, který knihovna obdržela na svůj projekt, byl zakoupen nový počítač včetně multifunkčního zařízení a v oddělení pro dospělé bylo vytvořeno další počítačové místo. Dospělí návštěvníci zde budou mít více klidu, než měli u počítačů v dětském oddělení. Nové zařízení také znamená, že vám můžeme nabídnout nejen černobílé, ale i barevné kopírování. Už v září vás také chceme upozornit na novou soutěž Berkův měšec, která se rozběhne v říjnu a skončí v květnu r Zaměřena bude na poznávání našeho Cvikova a jeho okolí a určena je pro všechny děti základní školy. Každý měsíc zveřejníme jednu soutěžní otázku, odpovědi účastníků budeme pečlivě shromažďovat a kontrolovat, abychom pak v červnu vybrali výherce, pro kterého je v měšci ukryta pěkná odměna. Po dovolené také přijměte malou knižní všehochuť : htttp://knihovna.cvikov.cz OBERMANNOVÁ,I. HARROD-EAGLES,C. KOUBKOVÁ,Z. - V pěně. V této knížce už dostatečné známé autorky naleznete fejetony, komentáře událostí i její osobní zážitky. - Dynastie Morlandů. 29.díl Bouřlivé časy. Po dlouhé době vychází další dlouho očekávaný svazek oblíbené historické ságy. Konečně se tedy dozvíte o dalších osudech rozvětvené rodiny, které dále pokračují ve 20. století. - Boleslav.Příběh bratrovraha Historický román z 10. století vypráví příběh knížete Boleslava I., zachycuje nejen osudy jeho dětí, přátel a služebníků, ale i celý kolorit oné dávné doby, kdy se utvářely základy naší státnosti. CÍLEK,R. VIEWEGH,M. - Vyvolenci bohů _ aneb Čím se platí za genialitu. Kniha obsahuje osudy osmi jedinečných osobností ( např. L.Pasteur,A.Schweitzer,J.Orten,A.Mucha ), které svůj život věnovaly vyšším cílům, málokterým však bylo dopřáno to, čemu se říká štěstí. - Andělé všedního dne. Příběh jediného dne, ve kterém se spojí tři lidské osudy. Čtyři andělé vědoucně sledují a komentují chování hlavních postav, neboť oni konec už předem znají. Vychutnejte si příjemný konec léta. L.Sýkorová 4

5 KLUBÍČKO NA KONCI A NA ZAČÁTKU Až v sobotu 18. srpna mohli členové loutkářského souboru Klubíčko uzavřít letošní sezónu. A byla to sezóna mimořádně úspěšná! Povedly se dnes již tradiční Cvikovské dny loutek, obnovení tradice této přehlídky už zase tradičně přivádí do hlediště natěšené diváky, úspěšně skončily také přehlídky v Lounech a zejména v Turnově, odkud si Klubíčko přivezlo putovní diamant coby cenu pro vítěze a především nominaci na letošní národní přehlídku Loutkářskou Chrudim Tam se Klubíčko prezentovalo s hrou o pařížském ševci s jednoduchým názvem Giňol. Hrát na Chrudimi není úplně jednoduché, porota mnohdy nejeví snahu souborům pomoci, ale spíše hledá chyby a některá hodnocení bývají občas poměrně tvrdá. Loutkoherci si tam ovšem jezdí spíše zahrát než poslouchat tyto rady, zároveň je také nutno ocenit organizaci celé přehlídky, protože nedochází k žádným nesrovnalostem nebo komplikacím. 18. srpna Klubíčko zahrálo na letošních Zahrádeckých slavnostech v těsné blízkosti tamního požárem poničeného zámku. V pravé poledne se na jevišti objevili Kašpárek a všichni čerti z oblíbené pohádky Čertoviny. V nejbližších dnech se potom členové chtějí sejít k první čtené zkoušce zbrusu nové pohádky, která bude v premiéře k vidění na letošních Cvikovských dnech loutek. Tato nová sezóna bude však poněkud odlišná od těch předchozích, neboť soubor na dobu neurčitou opouští hned několik členů Lucka Adltová a Radek Kalina budou plnit své středoškolské studijní povinnosti a teprve čas ukáže, jak se jim povede obojí propojit. Obdobné starosti bude mít také Kája Stehlík, v jeho případě by to snad nemuselo být tak náročné. Navíc do zahraničí odchází pracovat Tomáš Janovský a počítat s jeho prací pro Klubíčko lze v následujících sezónách jen velmi těžko. A ještě jedna věc. 6. září se v plné síle dožívá 70. narozenin dlouholetý člen Klubíčka Honza Roubíček. K četným blahopřáním k tomuto životnímu jubileu se připojují také všichni členové souboru. Pavel S t e h l í k vedoucí souboru Činnost souboru by se neobešla bez sponzorů, těm beze sporu patří náš dík. Také letos chceme touto cestou poděkovat slečně Veronice Šoltysové za nezištnou pomoc při grafickém zpracování programů na naše vystoupení, dík patří rovněž produkci pražského Radia Kiss 98.1FM. A samozřejmě a především patří poděkování našim divákům, kteří usedli, usedají a určitě ještě dlouho usedat budou do hlediště našeho loutkového divadla. Děkujeme všem. Tomáš J a n o v s k ý Mateřské centrum OVEČKA" 3. ROČNÍK KOLOBĚŽKIÁDY + NÁSTRAHY PARKU ANEB PUTOVÁNÍ ZA PERNÍKOVOU CHALOUPKOU PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI DO 7 LET KDE: v parku u kostela ve Cvikově KDY: v sobotu od 15:00 STARTOVNÉ: 20 Kč V 17:30 promítání filmu MEDVĚDI v MC Ovečka, ČSLA 34, naproti parku Pořádá: Mateřské centrum Ovečka ve spolupráci se sborem BJB Cvikov Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. Do 2. pololetí 2007 vstupuje LRN Cvikov s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Pololetní účetní uzávěrka naprosto věrně zhodnotila maximální úsilí většiny zaměstnanců udržet ekonomickou stabilitu ústavu. Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. vznikla dne sloučením Dětské léčebny Cvikov a Odborného léčebného ústavu, Martinovo Údolí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v našem boji o udržení vysoce odborné práce v regionu Cvikovska podpořili. Byl to především pan hejtman, rada a zastupitelstvo Libereckého kraje přidělením 2 milionové provozní dotace. Dále pak pracovníci VZP a všech oborových zdravotních pojišťoven. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat za podporu všech zaměstnanců, se kterými se podařilo snížit počet o jedenáct pracovníků. Zredukovat náklady na mzdy o 2, Kč. Díky úspěšnému jednání s odbory byla podepsána kolektivní smlouva, která umožnila zachovat mzdy na úrovni roku Dětská léčebna Cvikov léčí děti s alergiemi a opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích od 1 roku do 15 let. Děti od 1 roku do 6 let mohou přijet v doprovodu rodičů. Ing. Rudolf F o c k e Tel: , 5

6 Vybrali jsme pro Vás z Bulletinu pracovníků ve zdravotnictví Ve Cvikově jsme spadli do bahna mezilidských vztahů V minulém čísle Bulletinu (str. 27) a v předminulém čísle Bulletinu (str. 3) jsem naše členy seznámila s průběhem kolektivního jednání v Dětské léčebně Cvikov. Slíbila jsem, že podám informaci o výsledku nebo o průběhu jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Přiznávám, k článku jsem zasedla několikrát, několikrát jsem musela vychladnout. Za svého osmiletého působení v odborech jsem se setkala s různým způsobem našich zaměstnavatelů přívětivým, kamarádským, nepřátelským, arogantním i způsobem, který úplně jasně říká jen si tak pokecáme a já si udělám stejně, co chci. Ale nikdy, opravdu nikdy, a to nemám ani z doslechu, jsem se nesetkala s jednáním, kdy by jedna skupina zaměstnanců odborářů v kolektivní smlouvě podepsala takové podmínky pro výplatu platů, které by ponižovaly druhou skupinu zaměstnanců. A právě tohle se stalo v Dětské léčebně Cvikov. Zaměstnavatel, ředitel Ing. Rudolf Focke, využil možnosti zákoníku práce a podepsal kolektivní smlouvu s jednou naší odborovou organizací s nevýhodnými podmínkami pro sestry druhé odborové organizace, která v době podpisu měla nižší počet členů. Řekněme si smůla, život je takový? Ne!!! Tím bychom popřeli hlavní důvod existence odborů, a tím je solidarita, solidarita mezi zaměstnanci, mez členy odborů. Odboráři z léčebny Martinovo údolí, kteří jste podepsali velmi nevýhodnou smlouvu pro své kolegyně z léčebny Cvikov, prosím o vaše vyjádření. Proč? Co vás k tomu vedlo? Vždyť jste jednoduše svému zaměstnavateli mohli říct ne, nemůžeme podepsat kolektivní smlouvu proti vůli našich kolegyň z druhé léčebny. Ing. Ivana B ř e ň k o v á Dne v hod se uskutečnila vernisáž výstavy děl občana města Cvikova - Václava Syrového Africké inspirace - Etnické masky v městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Výstava byla otevřena 2 měsíce. Vernisáž se konala v sále městského muzea za přítomnosti zástupců města, bývalých sportovců a kolegů pana Syrového ze sportovních oddílů (přítomen byl také pan Srstka bývalý vzpěrač, kaskadér, nyní znám z televize) spolužáků a mnoha dalších návštěvníků. Výstavu zahájil ředitel muzea pan Dr. Jan Racek krátkým proslovem, kde popsal sportovní kariéru Václava Syrového a základní rysy jeho tvorby. Sál muzea byl narván k prasknutí a pan Syrový byl dojat k slzám. Poté se všichni účastníci odebrali na prohlídku výstavy, která se konala v 1 patře muzea. Vystaveno bylo cca 50 exponátů, charakterizujících průřez tvorbou Václava Syrového. Muzeum nezapomnělo ani na sportovní kariéru Václava Syrového, kde v prosklených vitrínách byly vystaveny medaile, diplomy a dobové fotografie. Výstava se všem velmi líbila a myslím, že by nebylo na škodu, kdyby se Město Cvikov touto výstavou inspirovalo a pokračovalo v započatém díle. Pan Syrový je dlouhá léta našim spoluobčanem. Léta pracoval jako dentista na zdejším zdravotním středisku, v současné době je v důchodu a bydlí v nevyhovujících podmínkách v malém bytě 1+1, kde nemá prostor pro svou práci. Zapsal účastník vernisáže Ing. Petr B e r á n e k Nevšední zážitek na poslední chvíli. Z vernisáže / zcela vpravo herec Zdeněk Srstka/. Foto ing. Beránek a Zdeněk Nigrin Opravdu na poslední den, v neděli jsem se dozvěděl, že probíhá výstava řezbářských prací a obrazů pana Václava Syrového, občana našeho města, v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. Rozjeli jsme se do Kralup plni touhy vidět to, čemu sám pan Syrový říká: Jen tak si pro sebe řežu, ale nic to není. Tak jsme chtěli vidět to nic. Po shlédnutí výstavky o historii Kralup jsme vstoupili do místnosti, kde byly masky a různé vyřezávané bytosti. Chodili jsme od jedné ke druhé a zírali na tu krásu, která z jednotlivých dílek vystupovala. Velmi precizně vypracované a nádherné. Materiál různorodý, ale vše dokonale sladěno. Každá ta maska měla v sobě náboj člověka, který ji řezbal a prakticky jí vdechl život. Obličej Krista byl tak věrný, že snad mohl i promluvit. A což teprve v prvním patře, kde byly vitríny s medailemi, knihy z let, kdy pan Syrový závodně vzpíral, diplomy a pamětní listy. To bylo pane počtení a pokoukání. Tam jsem se dozvěděl, že jeho velký kamarád, (Pokračování na stránce 7) 6

7 herec, pan Zdeněk Srstka byl také vzpěrač a zúčastnil se vernisáže výstavy pana Syrového. Ve všech vystavovaných dílech byla cítit dobrota, zručnost, velká a úžasná fantazie a poezie zároveň a láska k životu sportovce a také originálního umělce, občana města Cvikova a hlavně dobrého člověka, pana Václava Syrového. A tak, jak se mě pan Syrový vždy, když se potkáme, ptá: Pane Nigrin, píšete, píšete? Tak si přeji, pane Syrový, abyste řezbal a maloval dál. Vaše dílka mají veliký smysl, poezii a krásu. Jen bych byl rád, aby je mohli vidět i lidé z našeho města. Kralupy jsou trochu z ruky. S díky za pěkný zážitek Zdeněk N i g r i n AFRICKÉ INSPIRACE ETNICKÉ MASKY Václava Syrového Městské muzeum v Kralupech na Vltavou 5. června 19. srpna 2007 Václav Syrový sportovec i originální výtvarník Autor výstavy pan Václav Syrový pochází z Prahy (* ). Od dětství však žil s rodiči v Kralupech nad Vltavou, kde začala jeho sportovní i umělecká cesta. Od mládí byl všestranně sportovně nadaný. Pravidelně chodil do kralupského Sokola na atletiku pod vedením bratra Antonína Rozmajzla, zároveň hrál závodně fotbal. v 15 letech si jeho atletického nadání všiml Otakar Jandera, který jej dovedl do Rudé Hvězdy Praha. Tady začal vrhat koulí i házet diskem a brzy získával okresní rekordy. V dorostenecké kopané utrpěl vážné zranění kolen, a proto nemohl pokračovat v atletice. Po operaci začíná se vzpíráním v Kralupech pod vedením Václava France. Po dokončení kurzu zubního laboranta se věnuje této odborné práci. Ve 20 letech, před povinnou vojenskou službou, se Václav Syrový vydal na vzpěračskou základnu UDA (Ústřední dům armády) na Klárově, kde byl bez jediného závodu vřele přijat mezi vzpěrače známých jmen Belzu, Pšeničku, Šrámka, Bergerka, Srstku aj. Již po roce zde překonal československý rekord v tahu. Přestože byl stále hendikepován zraněním kolen, dále se zlepšoval a za svou vzpěračskou kariéru překonal 24 čs. rekordů, 7x vyhrál mistrovství ČSSR, 5x se účastnil mistrovství světa. Největšími úspěchy sportovce Syrového byla dvě 3. místa na mistrovství Evropy, 4. místo na mistrovství světa ve Stockholmu a 8. místo ve víceboji na Olympiádě v Římě z r Jeho osobní rekordy jsou 151,2 kg v tahu, 130,5 kg v trhu a 172,5 kg v nadhozu. Kariéra mladého talentovaného vzpěrače velmi rychle skončila v r. 1963, neboť se výrazně zhoršil jeho zdravotní stav. Václav Syrový pokračoval v práci ve zdravotnictví a přihlásil se do malířského kroužku v Kralupech, který vedl Ladislav Kuntoš. Od té doby propadl kouzlu umění, navštěvuje výstavy, studuje publikace věnující se známým umělcům, seznamuje se s jejich pohnutými životními osudy a sám v té době začíná se svými uměleckými prvotinami v oboru malby. V roce 1969 se pan Syrový přestěhoval na sever Čech do Cvikova, kde přijal místo zubního laboranta. Jeho nemoc dolních končetin se zhoršila a na doporučení lékařů snížil svou váhu za půl roku o 55 kg na konečných 87 kg. Velkou zálibu našel tehdy ve vytrvalostním běhu. Největším běžeckým úspěchem je 4x zaběhnutý maratón, přičemž jeho nejlepší čas ve 39 letech je 3 hodiny a 39 minut. Ve Cvikově pokračoval v letech 20. století ve své tvůrčí činnosti. Oblíbil si africké etnické umění a vytváří především dřevěné masky dle vlastních návrhů. Od r. 1990, kdy odešel do invalidního důchodu, začíná tvořit naplno. Věnuje se malbě, ale i sochařství. Vyřezává, maluje, modeluje cínové sošky a propracovává svoje netradiční techniky, nechává se inspirovat vlastní fantazií. Největší naplnění nachází při tvorbě asambláží, přičemž používá různé přírodní ale i umělé materiály: dřevo, sklo, plasty, kovy textilie, provazy aj. Neustále studuje odborné výtvarné publikace. největší inspiraci nachází u světových impresionistů. Mezi jeho nejoblíbenější výtvarníky patří Pablo Picasso a Georges Braque, z českým malířů pak Emil Filla. Originální díla vytváří Syrový ve velmi omezených prostorách svého malého bytu za pomoci několika dlát a speciálně upraveného nářadí. Jeho vůle, zarputilost a zodpovědnost, díky které dosáhl ve svém životě mnoha sportovních úspěchů a pracovního uznání, mu pomáhají i v jeho nenapodobitelné originální cestě k výtvarným projevům, k nápaditým a stále novým maskám. Africké inspirace Etnické masky Václava Syrového byly zatím první samostatnou výstavou tohoto umělce v Čechách. Mgr. Iveta Bendíková Kralupy nad Labem Kouzlo starých pohlednic Regionální historik Dr. Vladislav Jindra a sběratel Ladislav Komůrka zpracovali pozoruhodnou knihu : Historické panství Sloup v Čechách na starých pohledech a fotografiích (vydavatel Jíša s.r.o.) Jednotlivé lokality miniregionu (počínajíce Sloupem v Čechách) mají jednotnou strukturu. Obsahují základní historické údaje, po nichž vždy následuje soubor starých pohlednic vydávaných od konce 19. století zhruba do roku 1940 s výstižnými popisnými texty. V kapitole věnované Lindavě na řadě obrázků dominuje pro zdejší oblast charakteristická silueta vrchu Ortel. Některé z pohlednic jsou kolorované. Zachycují významné objekty Lindavy, kostel, typická roubená selská stavení, Boží hrob u silnice do Brniště. Příležitostně vydané pohlednice připomínají např. svěcení nové obecní kaple ve Svitavě roku 1925, či dvousté jubileum farního chrámu ve Velenicích roku Další soubory soustřeďují fotografie z okolních obcí (N. Bor, Svojkov, Radvanec s Maxovem a další). Závěrečná fotografie zachycuje stav areálu dnešní lindavské sklárny AJETO v roce Půvab pohlednic zvyšuje i skutečnost, že na řadě z nich si můžeme (v češtině i v němčině) přečíst texty pozdravů a vzkazů, určených dávným adresátům. Soubor publikovaných pohlednic má svou nespornou dokumentární hodnotu, když zachycuje objekty a urbanistické celky dnes již neexistující či výrazně změněné. Současně však působí na dnešního čtenáře svým kouzlem, evokujícím atmosféru dávno zašlých časů. PhDr. Michal F l e g l 7

8 Dnes každý Václav svátek slaví přejeme jim hodně zdraví moc to nepřepínejte svátek svůj si užívejte. Vše krásné přeje čtenářka Zpravodaje V měsíci září 2007 oslaví svá významná jubilea tito občané : Danihlíková Libuše Cvikov 85 let Gabala Jan Lindava 83 let Herclík Josef Cvikov 87 let Honzátko Václav Cvikov 90 let Hrdinová Marie Cvikov 85 let Jodas Karel Cvikov 89 let Kupková Marie Lindava 80 let Kysilková Marie Cvikov 81 let Marešová Hana Cvikov 82 let Marvanová Milada Lindava 82 let Opletal Lubomír Lindava 82 let Řádek Stanislav Cvikov 80 let Stupková Marie Cvikov 85 let Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově a Klubu žen, jmenovitě paní Langrové, Buřičové a Holubcové za milé blahopřání a krásné dárky k mým narozeninám. Božena P r o s o v á Cvikov Chtěla bych prostřednictvím Zpravodaje vyjádřit poděkování Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, zvláště pak paní Lídě Vrabcové a paní Janě Jandové, za upřímné blahopřání a milý dárek k mým narozeninám. Edita S v a č i n o v á Cvikov Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, jmenovitě paní Martě Studničné a všem známým za milé gratulace a dary k mým narozeninám. Josef C h l u p st. Cvikov Smaragdová svatba 55 let společného manželství oslavili Jiří a Věra Štysovi ze Cvikova. Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově přeje manželům zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu, která toto manželství po celý život provází. Krásné doplutí do diamantového přístavu!!! Za SPOZ Marta S t u d n i č n á V pondělí 10. září 2007 uplyne již 5 let ode dne, kdy nás opustil náš milovaný tatínek a děda, pan Jiří Vančura ze Cvikova. V povědomosti našich občanů byl zapsán mimo jiné jako dlouholetý sportovec a obětavý organizátor místních sportovních akcí. Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Nikdy nezapomínají syn Vladimír s dětmi Cvikov Zájezd pro důchodce Ve čtvrtek 11. října 2007 pořádá Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově zájezd pro důchodce. TRASA : Třebíz (Slaný) prohlídka japonské zahrady a bonsají dovezených z Japonska Kladno prohlídka zámku a zahrady s medvědy Lány prohlídka zámecké zahrady, kostela a muzea TGM Odjezd je v 6.30 hodin ze sídliště, v 7.00 hodin z náměstí. Cena zájezdu je 50,- Kč. Přihlášky přijímá paní Jaroslava Šafrová na MěÚ ve Cvikově od 17. září Krásné zážitky a pohodu ze zájezdu přeje Marta S t u d n i č n á 8

9 Dne proběhlo na Městském úřadu další vítání občánků Všem dětem přejeme hodně zdraví, spokojené a šťastné dětství. Poděkování patří učitelkám z MŠ Jiráskova, vystupujícím dětem i jejich rodičům za připravený program pro tuto malou slavnost. Za SPOZ Marta Studničná V jarních měsících bylo rozhodnuto zastupitelstvem města o prodeji zahrádek na okraji Cvikova směrem na Trávník. Přestože bylo rozhodnuto, že průchod mezi zahrádkami zůstane zachován, došlo k chybě při zaměření pozemků a tím také při prodeji, kdy se tento průchod neoddělil od prodávaných pozemků. Přišlo se na to bohužel až ve chvíli, kdy si první zahrádkář pan Mataj koupený pozemek začal oplocovat. V tu chvíli se na nás sesypala řada dotazů z řad občanů města, jak je to možné. Proto jsem se ihned začal touto záležitostí zabývat a s panem Matajem jsem se dohodl, že i když si oplotil svůj pozemek oprávněně, tak že s plotem ustoupí na původní místo. Chtěl bych mu za jeho vstřícnost poděkovat. Poté bylo svoláno jednání se všemi zahrádkáři, kterých se chybné zaměření týká. Všichni souhlasí s tím, že by zde měl být průchod pro pěší zachován. Tímto by tedy měla být celá záležitost vyřešena. Chci ale ještě upozornit motorkáře, kteří touto pěšinou projíždí, aby si pro svého koníčka vybrali jiné vhodnější terény. Zde by mohlo dojít k úrazu jak dospělých, tak i dětí. Bohužel vím, že slušné upozornění se často míjí účinkem, proto zde bude instalována zábrana, která pěším umožní průchod, ale motorkáře to snad zastaví. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Vážení přátelé. Po fenomenálním úspěchu v roce 2002 se do České Lípy vrací světoznámý ruský sbor Drevněrusskij raspěv! Výjimečný koncert se uskuteční 28. září od 19 hodin v bazilice Všech svatých v České Lípě. Vstupenky je možné rezervovat už nyní na nebo V prodeji od 2. července 2007, pokladna KD Crystal je otevřena každý všední den od 15 do 19 hodin. Další informace o Kulturním domě Crystal naleznete na Tereza Badinová Kulturní dům Crystal a Jiráskovo divadlo Česká Lípa tel.: , 9

10 Sportovní prázdninové akce drnoveckých občanů V magickém datu zorganizoval pan Miloš Paul tradiční Drnovecký turnaj v malé kopané. Za pěkného počasí se turnaje zúčastnilo 8 týmů. Sešlo se i několik desítek diváků. Boje byly urputné, plné hezkých fotbalových momentů a hlavně se hrálo fair play. Výsledková listina byla následující: 1. místo - Plechovka Cvikov 2. - Chili aqua Kunratice 3. - Jugo Cvikov 4. - domácí Drnčák 5. - Pekaři Česká Lípa 6. - Abstinenti Nový Bor 7. - Cvikovské komando 8. - Skipont Mimoň Mimo hru proběhla i soutěž v pití piva, kterou vyhráli Abstinenti z Nového Boru. Organizátor děkuje všem za účast a těší se na sportovní zápolení opět za rok. víceméně ženský (viz foto), postupně střídán několika chlapci. Zejména jejich utkání bylo skvělé za všeobecného veselí se objevovalo na hřišti 14 i více hráčů a probíhaly netradiční sportovní zásahy (držení protihráče za triko atd.). Všechna děvčata však bez újmy na zdraví zápas ustála. Zajímavé bylo i zastoupení rozhodčích. Někteří neměli hodinky a čas měřili patrně podle slunce, které bylo občas za mraky. Mnozí přehlíželi chyby a nedostatky, a tak museli některé přestupky odpískat diváci. Byl to prostě skvělý "sportovní" zážitek a plná tribuna drnoveckých diváků, kterých bylo asi více než kunratických, si opravdu užila hodně legrace. Škoda, že v Drnovci nemáme tak pěkné hřiště jako v sousední obci. Asi bychom ho dokázali často využívat.. Celodenní zápolení vyhráli NAŠI a se známým bujarým popěvkem našich sportovců a jejich příznivců "olé, olé, vyhrajeme.", převzali vítězný pohár. Na dalších místech byla družstva z Kunratic v tomto pořadí: Dynamo A, Zemědělci, Dívčí tým, Dynamo B viz společná fotografie všech účastníků. A úplně malinká poznámka na závěr dobře, že v tento den zcela výjimečně neprobíhaly dopingové zkoušky.. Mgr. Miroslava Drahoňovská Urputný kulečníkový souboj štamgastů dvou svijanských hospod (na fotografiích) se konal v Drnovecké hospůdce a odveta proběhla dne v hospodě U kostela ve Cvikově. Oba turnaje vyhráli drnovečtí a nejlepším hráčem byl vyhlášen Jaroslav Pýcha z naší obce. V sobotu 4. srpna se za střídavě oblačného počasí zúčastnili naši fotbalisté a fotbalistky (za velké účasti jejich obdivovatelů a fandů) Kunratického turnaje v kopané. Drnovecké mužské mužstvo (doplněné jedinou ženou - Denisou Gajdošovou) obsadilo první místo. Druhý tým, který se zúčastnil, byl Prázdninové radovánky v Drnovci Červencové počasí bylo opravdu překvapující. Tropická vedra střídaly tak chladné dny, že se kouřívalo z komínů některých drnoveckých domků. A zrovna tak to bylo koncem prvního týdne, kdy se rtuť teploměru pohybovala mezi 13 až 18 stupni. Právě na toto období naplánoval osadní výbor akci pro děti vítání prázdnin, které se většinou zúčastňuje přes 30 dětí nejen z naší obce, ale i ze Cvikova a Kunratic. Ve čtvrtek lilo jako z konve celý den a organizátoři měli obavu, že bude muset být akce zrušena. V pátek 6. července bylo střídavě oblačno a samozřejmě tato situace ovlivnila počet zúčastněných dětí. Místo očekávaných 40 jich přišla pouze polovina. To však neovlivnilo atmosféru, kterou navodil svým nenapodobitelným komentářem Miloš Paul a hudební produkcí Karel Podlaha. Do soutěží se s malými dětmi zapojila nejen dospívající mládež, ale i někteří rodiče či prarodiče při přetahování lana, skákání v pytlích, házení míčků na cíl a zejména při pojídání výborných borůvkových koláčů upečených paní Jechovou a Pýchovou. I když některé úkoly byly pro menší děti náročnější (např. nafouknutí balónků) a objevily se i slzičky, hezké odměny, hromada sladkostí a připravené občerstvení pro všechny zúčastněné vykouzlily jako vždy úsměv na tvářích všech dětí. Na závěrečnou tradiční akci se těší vždy všechny děti. (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) A přijedou zase hasiči?, ptali se mnozí. Samozřejmě, přijeli. Tentokrát nebyli z Kunratic, ale ze Cvikova a předvedli ukázku záchrany zraněných osob z automobilu po havárii. Mládenci Michal Vilhelm a Petr Schneider byli rychle vyproštěni a byla jim kvalifikovaně poskytnuta první pomoc. Děti se posléze dočkaly i toho, že jim hasiči zapůjčili svoje oblečení a postříkali je vodou. Odpoledne se vydařilo a zdravě vydováděné a unavené děti se k večeru rozešly domů. Doufáme, že při hledání pokladu, které komise plánovala na poslední srpnovou sobotu, nám bude více přát počasí a také účast dětí bude snad větší. Mgr. Miroslava Drahoňovská, členka osadního výboru Dům dětí a mládeže Cvikováček tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Dům dětí a mládeže Cvikováček o prázdninách. dochází domů do své vlastní postýlky. Táborová činnost ani letos nebyla omezena pouze na cvikovské základny. Během července děti vyjely také do zahraničí a strávily příjemné chvíle v Itálii u moře. Zahraniční pobyty se uskutečnily především zásluhou hlavní vedoucí a vynikající organizátorky, naší dlouholeté spolupracovnice, paní Šárky Matouškové, které za tuto náročnou práci velmi děkujeme. Poděkování patří i všem ostatním pracovníkům, kteří nám pomáhali zajišťovat letní tábory. Za Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov Jana Nigrinová Ani letos nezůstal Dům dětí a mládeže Cvikováček o prázdninách bez života. Opět se na obou základnách vystřídalo ve čtrnáctidenních turnusech na 300 dětí, aby si odpočinuly a načerpaly nové síly do dalšího školního roku. Příležitost zúčastnit se měly i cvikovské děti, kterým byla poskytnuta možnost účastnit se turnusu ve druhé polovině července formou příměstského tábora. Této nabídky však využila pouze jedna rodina. Asi se někdo zeptá, co si má pod pojmem příměstský tábor představovat. Denní činnost je stejná jako u pobytového tábora, jen dítko nespí v ubytovacím zařízení, ale 11

12 Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2007/2008 pro všechny zájemce ve věku od 2 let 1/ RYBÁŘSKÝ středa 15,00-16,00 hod.- p.petrus, Salavec Cvikováček + příroda rybolovná technika, řády, chytání ryb, soutěže 2/ KYNOLOGIE sobota 14,00-16,00 hod. + neděle 9-12 hod. p.studničný kynologický areál výcvik psů, výlety, soutěže, soustředění 3/ TANEČNÍ 1 začátečníci L.Libichová, Dědková disko tance, vystoupení, soutěže, soustředění termín schůzek bude upřesněn 4/ TANEČNÍ 2 pokročilí L.Libichová, Černá disko tance, vystoupení, soutěže, soustředění termín schůzek bude upřesněn 5/ ANGLIČTINA - DOSPĚLÍ pátek 16,00-18,00 hod. klubovna Cvikováček výuka anglického jazyka p. Stránský 6/ POČÍTAČE středa nebo čtvrtek 16,00-18,00 hod. p.hrubý Cvikováček - základní obsluha + počítačové hry 7/ LETECKO-LODNÍ MODELÁŘ pondělí 15,00-16,00 hod. p.grančič Cvikováček výroba leteckých a lodních modelů, soutěže 8/ PAPÍROVÉ A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ středa 15,00-16,00 hod. p.hána Cvikováček stavba různých maket a modelů, výstavy, soutěže 9/ STOLNÍ TENIS I MLADŠÍ úterý 18,00 20,00 hod + pátek ,00 hod. - p.tomek, Macela - Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 10/ STOLNÍ TENIS II STARŠÍ úterý 18,00 20,00 hod. + pátek 15,00-20,00 hod. - Růžička, Tenk - Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 11/ STOLNÍ TENIS III DOROST úterý 18,00 22,00 + pátek 15,00-22,00 hod. p. Plaček, Fojt Sokolovna tréninky, soutěže, soustředění 12/ STOLNÍ TENIS IV DOSPĚLÍ úterý 18,00 22,00 + pátek 15,00-22,00 hod. vedoucí družstev - Sokolovnatréninky, soutěže, soustředění 13/ ODBÍJENÁ I DOROST + DOSPĚLÍ středa 20,00-22,00 hod. - p.hokr, pí.langrová Sokolovna rekreační sport 14/ ODBÍJENÁ II DOSPĚLÍ p.kocman středa 18,00 20,00 hod. Sokolovna rekreační a závodní sport 15/ LEHKÁ ATLETIKA I - mladší pí.augustová, Podolák termín tréninků bude upřesněn Sokolovna, tělocvična ZŠ, školní hřiště. 16/ LEHKÁ ATLETIKA II - starší p.janda termín tréninků bude upřesněn Školní hřiště, Sokolovna, příroda 17/ LEHKÁ ATLETIKA III - dorost p. Libich, rozpis tréninků bude oznámen dodatečně Sokolovna + školní hřiště 18/ CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI I středa 16,00-17,00 hod. - Sokolovna pí. Fialová cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 6-ti let 19/ CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI II středa 17,00 18,00 hod. Sokolovna pí. Fialová cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 6-ti let 20/ SPORT PRO VŠECHNY 1.-4.třída pondělí 17,00-18,30 hod. pí. Skibinská Sokolovna pohybové cvičení pro děti 21/ DÍVČÍ KLUB od 3.třídy úterý 15,00-16,00 hod. pí. Isičová Cvikováček základy šití, pletení, háčkování, vaření 22/ KERAMIKA pí. Skibinská přihlášky do oddílu po konzultaci s vedoucí. Musí odevzdat i dosavadní členové oddílu 23/ NOHEJBAL I p. Čihák + členové oddílu určeno dětem a mládeži schůzky kurty u Sokolovny pátek 16,00 18,00 hod. 24/ NOHEJBAL II p. Čihák + členové oddílu určeno dospělým Sokolovna sobota od hod. + kurty u Sokolovny dle dohody 25/ JEZDECTVÍ sl. Stanojkovičová pátek 14,30 17,30 areál jezdeckého klubu ve Sloupu v Čechách určeno pro děti od 8-mi let cena 400,- Kč měsíčně P O D M Í N K Y Č L E N S T V Í : 1/ řádně a úplně vyplněná přihláška 2/ zaplacení členských příspěvků a to : děti 100,- Kč bez ohledu na počet oddílů /není omezeno/ dospělí 150,- Kč za každý oddíl Přihlášky a peníze je nutné odevzdat do Cvikováčku v termínu od do Přihlášku na školní rok 2007/2008 odevzdají i členové přihlášení v předchozích letech a vlastnící průkazku. Tuto průkazku je nutno předložit k potvrzení. Bez potvrzení průkazky je členství neplatné a nelze využívat slevy a výhody člena Cvikováčku. Potvrzená průkazka je dokladem o zaplacení členského příspěvku na daný školní rok. Přihlášky odevzdané ve výše uvedeném termínu budou zařazeny do slosování na mikulášské diskotéce /týká se pouze dětí do 15ti let/ o hodnotné ceny I.cena horské kolo. Po termínu je možné se dále do oddílů hlásit, ale bez nároku na zařazení do losování. Činnost oddílů bude zahájena od pondělí , pokud se vedoucí nedohodnou jinak. Případné oddílové příspěvky si určí každý oddíl samostatně. Tyto příspěvky musí být též řádně vyúčtovány /zodpovídá vedoucí oddílu /. Podrobnější informace získáte ve Cvikováčku nebo na telefonu , UPOZORNĚNÍ : ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDÍLU SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÍ A REGISTROVANÍ ČLE- NOVÉ. Václav Macela, ředitel Domu dětí a mládeže Cvikováček Cvikov 12

13 Společenství vlastníků domu 578 na sídlišti si nechalo svůj dům zateplit a vyměnit všechna okna za plastové. Zároveň SMC u všech tří paneláků během krátké doby udělala nové chodníky ze zámkové dlažby. Bez černý (Sambucus nigra L) Rozložitý keř až strom, zřídka přes 5 m vysoký, roste v celé Evropě. U nás je hojný v okolí měst, na rumištích, v řídkých lesích a hájích a na křovinatých stráních. Kvete od května do června, plody dozrávají v září a říjnu. Sbírá se květ s hlavní stopkou v délce do 2 cm. Květy se ukládají do košíků, na lísky nebo do jiných vzdušných obalů, nestlačují se, protože by se snadno zapařily. Suší se ve stínu zavěšené na šnůrách nebo na lískách v tenké vrstvě za dobrého přístupu vzduchu. Správně usušené mají původní běložlutou barvu a hlavní stopka se lehce láme. Balí se do papírových sáčků. Plody se sbírají těsně před plnou zralostí, když jsou modročerně vybarvené. Plody špatně schnou, proto je výhodné použít umělé teplo do 45 C. Dobře usušené plody se sdrhnou ze stopek a dočistí na sítech. Bez černý je jednou z nejstarších léčivých rostlin. V minulosti byly využívány všechny jeho části. Květ se používá při horečnatých onemocněních z nachlazení v horkém nálevu samotný nebo ve směsích. Květní droga podporuje pocení. Doba sběru květu květen až červen. Doba sběru plodu srpen až říjen. Brusnice borůvka Polokeř vysoký 20 až 50 cm. Plody jsou černé, modře ojíněné bobule - borůvky. Roste v jehličnatých lesích, zejména borových, a na kyselých humózních půdách. Kvete v květnu a červnu a plody dozrávají v červenci a srpnu. Sbírá se list, nať a plod. Listy se sbírají v květnu a červnu, tedy v období, kdy brusnice borůvka kvete. Sběr se provádí budˇ sdrhováním listů z větviček, nebo seřezáváním listnatých vršků (nati) srpem. V tomto případě se nať usuší a listy sdrhnou. Suší se na stinných, dobře větraných místech ve vrstvě 3 až 5 cm. Umělé teplo nesmí překročit 40 C. Listová droga musí mít zachovanou svěží barvu čerstvých listů. Jinak zbarvené listy (zhnědlé nebo zčernalé) je nutné odstranit. Nať se sbírá v květnu až září, listnaté mladé větévky bez plodů a dřevnatých částí. Suší se ve vrstvě 15 až 20 cm za stejných podmínek jako list. Plod se sbírá v období července a srpna, tedy v období plné zralosti. Borůvky určené k sušení není třeba zbavovat listů během sběru, lépe se odstraní uschlé. Suší se ve vrstvě vysoké 1 cm umělým teplem. Nedosušené plody snadno plesnivějí. V droze nesmí být příměs stromových listů, větévek, trávy nebo jiných rostlin. Tříslovinná složka v plodu působí svíravě a proti průjmu. List obsahuje látky snižující hladinu cukru v krvi. Bříza bělokorá Elegantní, štíhlý strom s bílou kůrou. Strom chudých půd, vyskytující se v nížinách i ve vyšších polohách. Je rozšířený v celé Evropě a Asii. Listy se sbírají časně z jara, kdy mají nejvyšší obsah účinných látek, ručně sdrhováním z větví. Při tomto způsobu sběru se používá pevných rukavic. Čerstvé listy se ukládají do košíků nebo jutových pytlů, nemačkají se, jsou náchylné k zapaření. Při sběru není výhodné zdržovat se vybíráním menších větviček nebo jehněd. Mohou se odstranit až po usušení na sítech. Jejich příměs v droze není přípustná. Listy se k sušení rozprostírají ve slabých vrstvách do stinných a vzdušných prostor. Použije-li se umělé teplo, nesmí být vyšší než 35 C. Správně usušená droga má mít přibližně původní světle zelenou barvu. Snadno se láme, proto je nutné postupovat opatrně při jejím balení. Účinek drogy je močopudný, působí slabě dezinfekčně na močové cesty. Čekanka obecná Od července do září nacházíme na okrajích polí, u polních cest, někdy i na rumištích a řídkých křovinách charakteristické modré květy čekanky. Je to vytrvalá bylina vytvářející v prvém roce vegetace přízemní listovou růžici, v druhém roce větvenou 60 až 120 cm vysokou lodyhu. Čekanka byla už ve starém Egyptě považována za jednu nejmocnějších bylin. V současnosti jsou známy především její kulturní pěstované formy, produkující jednak kořen, jednako čekankové puky na přípravu salátů. Sbírá se natˇ planě rostoucích druhů. Lodyha nesmí být silnější než 5 mm. Ke sběru je možno použít ostrý nůž, srp nebo nůžky. Suší se ve stínu ve vrstvách do 15 cm za dobrého přístupu vzduchu. Květy při sušení blednou, natˇ musí zůstat zelená. Dobře usušená se balí do papírových sáčků. Droga se užívá vnitřně v nálevu jako podpůrný lék při potížích žaludečních, žlučníkových a jaterních. Doba sběru - červenec až září. Divizna sápovitá a velkokvětá Královská svíce je výstižný lidový název pro tyto nápadné rostliny našich strání a lesních pasek. Od června do září rozkvétají jasně žlutými květy. Požadavkům lékopisu vyhovují jen květy výše uvedených druhů. Při sběru květů z planě rostoucích rostlin ( divizna velkokvětá se též pěstuje) je proto nutno vyvarovat se záměny s květy divizny malokvěté a jiných druhů. Čerstvě rozkvetlé květy se ručně vytrhávají, od června do září postupně, jak dozrávají. Sběr se provádí výhradně za suchého počasí, nejlépe v dopoledních hodinách. Časné ráno není vhodné, protože květy sbírané za vlhka hnědnou až černají. Jsou velice choulostivé a nesmějí se stlačovat. Suší se v tenkých vrstvách na prudkém slunci, nebo umělým teplem, které nemá být vyšší než 60 C. Jelikož droga snadno přejímá vzdušnou vlhkost a tím hnědne, je nutno ji dokonale usušit a okamžitě neprodyšně balit do igelitových obalů. Látky obsažené v droze ulehčují odkašlávání a mírní dráždivý kašel. Svým protizánětlivým účinkem se droga uplatňuje při zánětech úst a hrtanu. David Mikulca 13

14 Stav pískovišť na cvikovském sídlišti? ŽALOSTNÝ! EKOPORADNA ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory Vyhlášení fotosoutěže Po stopách kamene v Lužických horách a Přírodním parku Žitavské hory Ekoporadna Orsej při Společnosti pro Lužické hory v Jablonném v Podještědí ukončila fotosoutěž s mottem Po stopách kamene v Lužických horách a Přírodním parku Žitavské hory, kterou vyhlásila již v záři Fotosoutěže se zúčastnilo 10 pilných fotografů, kteří zaslali svá díla nejen na papíře, ale i v elektronické podobě. Zhruba z 50 fotografií bylo vybráno 12 fotografií. Ty budou prezentovány na výstavě, která proběhne ve městech a obcích Lužických a Žitavských hor Na podzim se chystá vydání česko-německého kalendáře, kde budou práce autorů prezentovány. První tři místa obsadili: 1. Waldhauser Martin 2. Modrý Martin 3. Besta Tomáš Akce se konala ve spolupráci s Občanským sdružením přátel Lužických hor. Všem příznivcům a fotografům Lužických hor děkujeme za spolupráci a těm, kteří se neumístili zašleme fotografie zpět. Společnost pro Lužické hory plán akcí na září září Vyhlášení 2. ročníku soutěže : O nejlepšího sběrače lesních plodů Cílem této soutěže je vést hravou formou děti ke kladnému vztahu k přírodě a zvířátkům a také obstarání obživy pro lesní zvěř na dlouhé zimní období. Co sbíráme a sušíme? Např. jeřabiny, bukvice, kaštany, žaludy, pečivo. Do kdy to sbíráme? Do 16. listopadu Kam to donést? Do naší ekoporadny, odkud to poputuje k zvířátkům. Proč se zúčastnit? Pro dobrý pocit, že jsi udělal(a) něco dobrého pro lesní zvěř, byl(a) jsi na čerstvém vzduchu, určitě se u sběru dá užít nějaká legrace a ještě můžeš něco vyhrát!!! 6. září Paměť kamene aneb co vše nám může kámen říci Trasa: Jiřetín pod Jedlovou Tolštejn Jedlová Křížová hora Jiřetín pod Jedlovou Na okruhu v okolí Jiřetína pod Jedlovou postupně zavítáme na několik zajímavých míst: Hrad Tolštejn se nachází na čedičovém ostrohu. Byl postaven ve 13. století na ochranu Pražské cesty z Lužice do Čech a ve své době byl významným a mocným opevněním. Po dobytí vojsky lužických měst v roce 1337 a znovu 1469 byl vždy opět dobudován, až jej v 17. století za třicetileté války vypálili Švédové a nikdy už nebyl obnoven. Dnes je zde restaurace a vyhlídka. Na vrcholu Jedlové stojí kromě restaurace také rozhledna, která umožní za dobrého počasí výhled do dalekého okolí až na Milešovku nebo Krkonoše. Cestou zpátky do Jiřetína navštívíme poutní místo pocházející z 18. století Křížovou horu. Roku 1783 zde byla postavena dřevěná Kaple Ukřižování, kterou roku 1817 vystřídala nynější, kamenná. Ke kapli vede z Jiřetína Křížová cesta z roku 1764 s 11 výklenkovými kaplemi. Délka: 9 km,čas: 4 hodiny Sraz: , 9:00, u Infocentra na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou 15. září Hrátky s přírodou Již podruhé zavítá krajský ekoden do příjemného prostředí Jablonného v Podještědí. Pro širokou veřejnost a především pak pro rodiny s dětmi bude v areálu MŠ Studánka připraven pestrý celodenní program. Cílem ekodne bude přiblížit ochranu životního prostředí nenásilnou formou, s pomocí her, úkolů, soutěží či tvůrčích dílniček. Program bude doplněn divadelním představením s ekologickou tématikou. Představení se bude hrát od a hodin. Neváhejte a přijďte, odnesete si domů hezké vlastnoruční výrobky a naučíte se např. plést z pedigu, malovat na plátěné tašky, korálkové náramky, hezké obrázky na zeď, které vyrobíte z dřevěných rámečků a voňavého koření, atd. Doba trvání od hodin. (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) 16. září Vyhlídky kolem Luže aneb poznávání kamenů i vegetace Lužických hor Trasa: Luž hraniční Trojhran Ptačinec Pěnkavčí vrch pětikostelí kámen Sirný Pramen Myslivny Výlet nás zavede na hraniční vrchol Luž, který poskytuje daleký rozhled do Čech i Německa. Podél státní hranice se dostaneme k hraničnímu Trojhranu mohutnému pískovcovému bloku, u kterého se česko-německá hranice ostře láme. Jako významný hraniční bod figuruje již od 17. století. Data jednotlivých komisionálních návštěv kontrolujících průběh hranice jsou do kamene vyryta. Cesta dále pokračuje hlubokým bukovým lesem na svahu Pěnkavčího vrchu a klesá k Pětikostelnímu kameni. Jedná se o izolovaný znělcový suk, kterých je ve svahu Pěnkavčího vrchu několik a kterým se lidově říká stožce. Odtud se otevírá pěkný pohled na Tolštejn a Jedlovou. Na Myslivny se vrátíme kolem Sirného pramene, jehož vody jsou oranžově zbarveny železitými bakteriemi. Síru pramen neobsahuje, ale je pravděpodobné, že dříve voda obsahovala sirovodík, podle kterého dostal pramen jméno. Délka: 14 km Sraz: , 10: 00, Horní Světlá Myslivny 17. září Síla bylin aneb setkání s bylinkářem panem Pavlem Váňou Od hodin budete moci shlédnout u nás v poradně výstavu léčivých bylin s přednáškou, na co která bylinka je. Akce bude končit v hodin. 20. září Kurz batikování Od hodin proběhne v ekoporadně Kurz batikování. Za použití přírodních barev si každý z účastníků vyzkouší barvení textilu. Lze si nabatikovat i vlastní věci. 27. září Sedlecký Špičák a Popova skála Ekoporadna ORSEJ při Společnosti pro Luž. hory v Jablonném v Podještědí se vypraví ve čtvrtek dne na Sedlecký Špičák a Popovu skálu, kde se dozvíme mnoho z geologických zajímavostí v této oblasti. Například, že při tektonické aktivitě ve třetihorách se v Lužických horách starší - a tedy původně spodnější - žulová vrstva nasunula nad mladší pískovcovou kru. Obrovské síly a tlaky na rozhraní obou bloků způsobily, že se okraje původně vodorovných pískovcových vrstev vztyčily téměř kolmo vzhůru a nyní vystupují na povrch jako skály a skalní města. Ke sklaním formacím vzniklým v souvislosti s Lužickou poruchou patří i Kohoutí hřeben na úpatí Sedleckého Špičáku a Popova skála. Kohoutí hřeben poskytuje zajímavý výhled na německou stranu údolí Bílého potoka, z Popovky je zase pěkný výhled do Čech. Zajímavé je i skalní měst v Krásném dolu, které má díky měkčímu pískovci výrazně oblejší tvary. Neváhejte a vydejte se s námi do minulosti. Trasa: Dolní Sedlo Sedlecký Špičák Popovka Krásný důl Dolní Sedlo Délka: 10 km Čas: 4 hodiny Sraz: , 9:00, křižovatka zelené a modré turistické značky na západním okraji Dolního Sedla u Hrádku nad Nisou Případné změny týkající se akcí sledujte na vývěsce ekoporadny ORSEJ, umístěné mezi Rosínou a Quellem a na plakátech, které jsou vždy vyvěšeny před akcí, na plakátovacích plochách i v okolních obcích a v info centru Jablonného v Podještědí, nebo si můžete zavolat na mob Pro zájemce, kteří chtějí být pravidelně informováni před každou akcí mailem, stačí poslat svůj mail na fotografie a komentáře k jednotlivým akcím pořádaným nejen naší poradnou, ale i ostatními ORSEJÁKY naleznete na Pro všechny, kteří ještě nevědí, kde se naše ekoporadna nachází : Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí (bývalý Lovecký zámeček též pionýrák!!!). Na všechny akce jste srdečně zváni, neváhejte a přijďte, vstupy a materiály jsou zdarma!! Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem České republiky. S. Čejpová koordinátor Ekoporadny ORSEJ Společnost pro Luž. hory Zdislavy z Lemberka Jablonné v Podještědí mob

16 Běh Cvikovem se blíží! 9. září 2007 se koná již 53. ročník Běhu Cvikovem. Pokud se nechcete přímo zúčastnit závodu, přijďte alespoň podpořit všechny sportovce od těch prťavců až po nejstarší veterány, kteří pravidelně závody absolvují. Letošní ročník bude zpestřen také bohatým občerstvením grilované párky, klobásy, nápoje atd. Chybět nebude ani hudební kulisa se známými moderátory běhu. Přejme si hlavně příznivé počasí a velkou účast závodníků i přihlížejících. Rozpis soutěží jednotlivé kategorie 1. chlapci ročník m 9.00 h. 9. chlapci r a ml. 100 m 9.40 h. 2. chlapci ročník m 9.05 h. 10. dívky r a ml. 100 m 9.45 h. 3. chlapci ročník m 9.10 h. 11. dorostenci mladší 900 m 9.50 h. 4. dívky ročník m 9.15 h. 12. dorostenky mladší 900 m 9.50 h. 5. dívky ročník m 9.20 h. 13. dorostenci starší 2300 m h. 6. dívky ročník m 9.25 h. 14. dorostenky starší 2300 m h. 7. chlapci ročník m 9.30 h. 15. muži mílaři 4300 m h. 8. dívky ročník m 9.35 h. 16. ženy mílařky 4300 m h. Memoriál ing. J. Hrona m Start hlavního závodu je v hodin 17. muži do 39 let 18. muži od 40 do 49 let 19. muži od 50 do 59 let 20. muži od 60 do 69 let 21. muži nad 70 let 22. ženy bez rozdílu věku (možnost běžet jen jeden okruh 7500m) Organizační pokyny : Pořadatel si vyhrazuje při malé účasti závodníků v některé z kategorií tyto spojit a urychlit tak časový plán závodů. Společně startují mladší dorostenci a dorostenky, starší dorostenci a dorostenky, mílaři a mílařky, vytrvalci a vytrvalkyně. Startovné činí 50,- Kč a vztahuje se pouze na dospělé kategorie. Začátek Běhu Cvikovem je v 9.00 hodin a jednotlivé kategorie startují dle uvedeného rozpisu. Přihlášky ke startu se podávají v den závodu do 8.50 hodin (žactvo), do 9.30 hodin (dorost) a do hodin (dospělí). Mílařského a hlavního závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s platnou lékařskou prohlídkou, která nebude starší než 1 rok. Prezentace nejmladších kategorií je od 9.10 do 9.30 hodin před poštou v ul. Komenského. Šatny a startovní čísla jsou zajištěny v ZŠ Cvikov, Nerudova ulice. Ceny pro nejlepší závodníky budou předávány při vyhlášení výsledků po ukončení jednotlivých kategorií. Stanislav H a n u š ředitel závodu Mgr. Boris J a k o b i za organizační výbor Historie sportu ve Cvikově Historie sportu ve Cvikově V této rubrice vás chceme se souhlasem autorů informovat o počátcích a rozvoji české tělovýchovy, sportu a brannosti ve Cvikově od ustavující schůze r po 60. výročí vzniku první české tělovýchovné organizace SO- KOL ve Cvikově v r Tento zajímavý materiál bude ve Zpravodaji pravidelně vycházet na pokračování. 16 V českých menšinách ve Cvikově, Röhrsdorfu a Rousínově se od r objevovaly hlasy k zřízení tělocvičné jednoty Sokol, jež by mohla soustřediti členstvo z uvedených míst. V cestu stavělo se mnoho obtíží technických a hlavně chybělo rozhodnutí agilních členů, myšlenku sokolskou propagující. Příchodem přednosty staničního úřadu ve Cvikově Jaroslava Mochana, jenž zřízení jednoty propagoval, otázka ustavení byla znovu rozvířena a myšlenka byla realizována. Pořízen soupis členů z uvedených obcí. (Pokračování na stránce 17)

17 (Pokračování ze stránky 16) V neděli 16. června 1929 sešli se někteří členové z uvedených míst a jednáno o přípravách. Ustanoven přípravný výbor. Zápis z ustavující schůze tělocvičné jednoty Bor pobočka Cvikov, konané dne 22. června 1929 v hotelu Reichshof Tanzdiele (dnes hotel Sever) Předseda ustavujícího výboru br. Mochan zahajuje schůzi, rozbírá otázku ustanovení odbočky a apeluje na každého, by rozebral své svědomí a zúčtoval s sebou samým a je-li ochoten postaviti se do sokolských řad, nechť o ustanovení rozhodne. Vytyčuje povinnosti, jak nutno pracovati v tomto území. Zapisovatel br. Hynek čte zápis o postupu práce přípravného výboru. Starosta tělocvičné jednoty borské br. Roudnický pozdravuje akci za rozšíření sokolské myšlenky, pojednává o povinnostech sokolstva, o cílech a výchově mládeže jak tělesné a duševní, tak o velké práci, kterou vykonalo Sokolstvo za Rakouska, po převratu, o poměru k M.J.S. a spolupráci obou institucí, o počátcích jednot menšinových a držeti se hesla: Co Čech, to dobrý Sokol a republikán. Dále přečten dopis zástupce župy Fügnerovy p. insp. Maštálky, jenž pro zaneprázdnění se sokolským sletem v České Lípě se nemůže dostaviti. Předseda schůze dává věc k uvážení a žádá rozhodnutí o zřízení pobočky. Všemi hlasy zřízení jednoty se navrhuje s názvem : Tělocvičná jednota Sokol v Boru, pobočka Cvikov Při volbách navrženi a zvoleni kandidáti : Starosta br. Jaroslav Mochan Místostarosta br. Ilk, poštmistr z Röhrsdorfu Jednatel br. Fr. Šmerhovský Vzdělavatel br. Bohumil Hynek Náčelník br. Fr. Vondruška Náčelnice sestra Růžena Krásná a další členové výboru a náhradníci. Výše příspěvku stanovena ročně 24,- Kč = 2,- Kč měsíčně. Zápisné stanoveno 5,- Kč org. příspěvek, 3,- Kč zápisné, 1,- Kč legitimace. 4,- Kč odznak Na stráž. Dále pojednáno o stanovách, o odbírání sokol. časopisů, o nošení sokol. odznaku, promluveno o menšinovém fondu, z něhož bude žádáno o příspěvek. Výboru uloženo, by během prázdnin vykonal přípravy a hleděl získati tělocvičnu případně v německé škole, by činnost od začátku školního roku byla řádně zahájena. Schůze jednoty borské každé první pondělí v měsíci. Slib skládati bude jednota při zahájení činnosti. Bohumil Hynek, zapisovatel, ve Cvikově, 22. června 1929 Tělovýchovná a sportovní činnost na cvikovsku se počala rozvíjet počátkem tohoto století v kontextu s celosvětovým trendem, kdy měla spíše rekreační a společenský charakter. Byly to spolky, které organizovaly pěší turistiku, cyklistiku, plavání, ale také gymnastiku a fotbal. Byly německé a zdejší etničtí Češi se účastnili v těchto spolcích přiměřeným způsobem. Vlastní sportovní organizaci však neměli. K ustavení české tělovýchovné organizace přispělo postupné obsazování místních úřadů a institucí českými pracovníky, s nimiž přicházely i jejich české rodiny. Také české školství po vzniku a sílící působnosti Československé republiky vyvolávalo u české menšiny snahu prosadit se. Vlastní sportovní organizace byla moderním a účinným prostředkem, jak odolat německému prostředí a přitom rozvíjet tělesnou kulturu. V té době byl v historických zemích nejrozšířenější Sokol, byl symbolem vlastenectví ještě z nedávno minulé epochy rakouskouherské poroby a navíc, Sokol účinně podporoval zakládání nových jednot v pohraničí. Cvikovské dělnictvo, jinak velice revoluční, bylo po národnostní stránce více internacionální a těžištěm jeho snah byl především sociální boj. Sokolská tělecvičná jednota Bor, pobočka Cvikov Po založení pobočky měl cvikovský Sokol k 31. prosinci členů, z toho 3 ženy. První starostí bylo zajistit prostory na cvičení. Původní záměr, cvičit v tělocvičně německé školy nevyšel, žádost byla německou školní správou zamítnuta. V hotelu Zlatý lev ve Cvikově pak získána pro cvičení v letním období veranda a v zimě sál za poplatek 11,- Kč za večer (4 hodin). Od roku 1934 se v létě cvičilo na uvolněném prostoru bývalých zahrádek železničářů před nádražím za tratí (bývalý manipulační sklad dřeva). Přes stálou snahu výboru získat pro cvičení ve Cvikově tělocvičnu, nebylo toho dosaženo až do zániku Sokola ve Cvikově po záboru pohraničí v r Cvičilo se převážně v hotelu Zlatý lev, ale také ve sklárně u Jos. Zimla. V těchto prostorech také sokolové skladovali tělocvičné nářadí a náčiní, bylo ostatně velmi skromné. Prvním nářadím byla porouchaná bradla, dar z menšinového fondu župy Fügnerovy (21. ledna 1930), opravená v říjnu 1930, hrazda, získána v červnu První žíněnka zakoupena v dubnu 1931 za 120,- Kč, druhá v listopadu ČOS zapůjčila jednoho koně v březnu 1933, někdy v průběhu roku 1934 zakoupeny kruhy nákladem převyšujícím 200,- Kč. Nepérový můstek zakoupen v r Náčiní, jako obruče, kužele, činky byly pořízeny 27. června Činnost Sokola byla financována z vlastních zdrojů, tj. členských příspěvků, z výnosů akademií (Pád tyrana 1935), tanečních zábav, ČOS přispívala ročně částkou do 700,- Kč, v období hospodářské krize přispíval menšinový fond nezaměstnaným částkami 200,- až 400,- Kč. Z tohoto příspěvku byly hrazeny náklady na cestovné pro nemajetné a méně majetné cvičence na sokolské slety. Téměř na každé výborové schůzi se projednávaly případy neplacení čl. příspěvků a kdo po upozornění nezaplatil, byl bez dalšího vyškrtnut. Početní stav členstva se pohyboval kolem padesáti, v období hospodářské krize klesal. Příkladem finanční situace je pokladní zpráva na valné hromadě dne 11. března 1933, kdy za rok 1932 se vykazuje příjem 2 240,30 Kč, vydání 2 144,30 Kč, zůstatek 249,20 Kč. I za této situace se výbor rozhodl schválit návrh br. Brettera na postavení Národního domu se sokolovnou ve Cvikově. Byl k tomu dne 6. dubna 1935 zvolen 3členný stavební výbor a založen stavební fond ve výši 150,- Kč. Německému prostředí čelila česká menšina výrazným českým nacionalismem. Na zábavy a společenské a tělovýchovné podniky byli zváni výlučně Ćeši, hrály jen české hudby (p. Flanderka Cvikov), vstupenky a pozvánky byly tištěny výlučně u fy. Neckář v Brandýse n.l., výčep na zábavách měli vždy čeští hostinští. Sokolské jednoty se navzájem podporovaly, vzájemně se hostovalo na veřejných cvičeních, třeba v Něm. Jablonném, v Bor, Röhrsdorfu, Skalici u Č. Lípy, v Mimoni, Liberci apod. při cvičení tamějších jednot. U příležitosti otevření české školy v Kunraticích pod protektorátem NJS (Národní jednoty severočeské) a Sokola Cvikov, se konal dne 5. října 1935 slavnostní průvod v krojích. Sokolové se také účastnili Dnů brannosti, např. 24. května 1934 v Rumburku. Činnost cvikovské, nyní již samostatné jednoty sokolské, byla násilně přerušena po mnichovském diktátu a záboru českého pohraničí. Cvičební nářadí a náčiní bylo převezeno do Sokola Katusice. Ve Cvikově zřejmě působila také dělnická tělovýchovná jednota DTJ, o čemž svědčí několik poznámek z jednání Sokola, např. z 11. dubna 1932 kde je zmínka, že děti z DTJ cvičí ve škole v Röhrsdorfu, nebo že nezaměstnaní cvičenci z DTJ dostávají fin. příspěvek. Další doklady o tom však autor nemá k dispozici. Po osvobození v roce 1945 nastal příliv českých dosídlenců a po odsunu se Cvikov stává českým městem. Mezi dosídlenci je mnoho mladých, aktivních sportovců, kteří se brzy organizují do sportovních jednot a nastává bouřlivý rozvoj tělovýchovy, sportu a brannosti. Již 21. srpna 1945 se ustavuje fotbalový SK Cvikov, 11. října 1945 tělocvičná jednota Sokola ve Cvikově, 20. srpna 1945 pak Autoklub (AKRČS). Pokračování příště 17

18 Řádky z atletiky Mladá Evropa V sobotu 7. července hostil atletický stadion Střelnice v Jablonci nad Nisou mladé atlety z celého světa. Závodů juniorů do 19 let se u našeho oddílu DDM Cvikováček Cvikov zúčastnili Tereza Pokorná a Jakub Janda. Tereza si v hodu diskem vybojovala 3. místo výkonem 38,35 m. Ve vrhu 4kg koulí bojovala dokonce o vítězství. Nakonec výkonem 12,23 m brala krásné druhé místo, když zvítězila Katka Klímová z Pardubic. Jakub Janda je vícebojař a zúčastnil se závodů v disku a oštěpu. Přestože se mu nedařilo, jak by si sám představoval, obsadil ve velmi těžké konkurenci v oštěpu 10. místo a v hodu diskem skončil osmý. Jakub Janda zvítězil v Sokolově srpna se na krásném stadiónku v Sokolově konal desetiboj. Mezi 44 startujícími byl i Jakub Janda. Vedl si velmi dobře a stal se absolutním vítězem. Největším soupeřem mu byl Fajda Filip, který na letošním Mistrovství České republiky ve vícebojích skončil na 6. místě. Myslím si, že závod rozhodl Jakub ve skoku vysokém, který s přehledem vyhrál osobním rekordem 195 cm. Druhý den závodu začal velmi dobře. Obě úvodní disciplíny vyhrál a vše nasvědčovalo tomu, že překoná výrazně hranici 6000 bodů. Nakonec se projevila únava z celého závodu a za velkého vedra nezaběhl patnáctistovku tak, jak aby potřeboval. Výkon 5871 bodů je však dobrý a svého největšího soupeře porazil o 642 bodů. První trénink atletů První společný trénink atletů všech kategorií bude v úterý 4. září od 17 hodin na školním hřišti. Účast velmi nutná!!! Do nového školního roku přejeme všem žákům naší školy a všem studentů, hodně zdraví a úspěchů. Václav L i b i c h ved. OA DDM Cvikováček Paedr. Vladimír Červenka pracovníků, více nadhodnoty, aniž se zvažovalo, že některý "pracovník" nevytvoří ani vlastní hodnotu pro sebe. 4. pokračování DRNOVEC Když dnes na internetu sleduji, co se děje ve Cvikově, tak si upřesňuji, že po návratu z vojny jsem vlastně nezískal podnájem přímo ve městě, ale jak se dnes píše, v osadě Drnovec. Dalo by se to vyjádřit i pojmem předměstí. Bylo to na okraji městské zástavby, v Dělnické ulici hned u jedné továrny, myslím, že textilní. Byla to jedna místnost se skvělou betonovou podlahou, výborně chladící, což však v listopadu nebývá právě to nejlepší. Poněvadž jsem první den neměl čím si zatopit, tak jsem se odebral do centra města někde se ohřát i najíst. Přitom jsem se dozvěděl, že teplo bude jistě v závodním klubu Grafostroje, kde divadelní odbor ochotníků koná svoje zkoušky. Bylo to v Jiráskově ulici, začínající z náměstí. Zkouška se konala. Účast neznámého muže na zkoušce vzbudila pozornost. Byli to myslím panové Zlesák a Brabec, jejímiž prvními písmeny u jmen si nejsem zcela jistý, oba režiséři, kterým moje návštěva pouze za účelem ohřátí se přišla velmi vhod. Právě zkoušeli Jiráskovu Lucernu a chybělo jim obsazení role školního pomocníka Zajíčka. Proč bych se nepřiznal, moc dlouho jsem se nenechal přemlouvat. A tehdy se mně, v nastávající zimě, začínala zajídat velká vzdálenost nejen mezi Jiráskovou a Dělnickou ulicí, ale i mezi ní a školou. Po více než dvouměsíčním předchozím pobytu ve vojenské nemocnici jsem poněkud ztratil fyzičku včetně otužení. Za dva roky, kdy jsem byl "na vojně", se organizační uspořádání školství velmi změnilo. Ze střední školy, do které se chodilo čtyři roky, po absolvování páté třídy vznikla osmiletka, čímž skončila povinná školní docházka. Zrušená čtyřletá gymnázia byla nahrazena jedenáctiletkami. Smyslem této organizace bylo uspíšit přechod mladých lidí do pracovního procesu. Z osmiletky se mohlo pokračovat tři roky v učňovské škole, takže do praxe z obou typu škol odcházeli sedmnáctiletí. Vzhledem k zákoníku práce to dělalo dost potíží do doby, než mladý pracovník dosáhl plnoletosti v osmnácti letech. To vše se dělalo v domnění fungujících zákonitostí socialistické ekonomiky a jejího hlásání, že každý pracovník produkuje kromě hodnoty, kterou sám spotřebuje, též nadhodnotu. Tedy více ZMĚNY Tou první velkou změnou, kterou jsem ve Cvikově zaznamenal po dvou letech, po návratu "z vojny" (vystižnější vyjádření pro tento pojem by bylo v mém případě "z vězení bez mříží") bylo zbořeniště vedle školy. Stála tam ještě v roce 1951 větší poschoďová budova, o níž se uvažovalo, že by se mohla upravit na byty pro učitele. Nestalo se! Proč? Těžko hádat, ale jedno je jisté, že tak, jako předkové ve Cvikově bydlící postavili na začátku minulého století na tu dobu velmi pěknou školní budovu, jejich následovníci nepřišli na chytrou a záslužnou věc, postavit kantorské bytovky, zvláště pak, když v důsledku nastavších změn po II. světové válce učitelé se do pohraničí dobrovolně v té době nijak moc nehrnuli. Taktéž ve vedení školy nastaly změny a místo demokratického pana ředitele Bohumila Hynka, bydlícího ve Cvikově hned vedle školy, stal se novým ředitelem režimní soudruh Hemzáček dojíždějící z Nového Boru. Tak jak jsem slyšel, pan ředitel Hynek působil ve Cvikově již před válkou. Prý byl jedním z posledních Čechů, kteří při okupaci Cvikova Němci v roce 1938 ze Cvikova odcházel. Odjížděl až s československými vojáky. V učitelském sboru také nastaly změny. Kromě jiného nastoupily na školu dvě mladé, vysokoškolsky kvalifikované učitelky. Čtenář předchozích mých sděleních, který zaznamenal mou snahu založit ve Cvikově rodinný krb, mohl by očekávat, že se rozepíšu o nějakém tom příběhu k tomu krbu směřujícím. V tomto případě se tak nestalo. Přesto jejich příchod mně cosi naznačil o nekorektnosti, nemluvím již o spravedlnosti tehdejšího vedení města vůči mně. Přál jsem mým kolegyním, že jim byla přidělena moderní garsonka ve středu města, proč ale já jsem bydlel až na jeho konci v Drnovci? Několik žákovských jmen Jak jsem se již dříve zmínil, ne vždy učitel vyučoval předměty své kvalifikace, své odbornosti. Při výuce nejde jen o odbornou znalost dotyčného předmětu, ale také o metodiku, jak to žáky naučit již ve škole. Tak jsem dostal, mimo jiné, přidělenou matematiku v šesté třídě. Byl v ní jeden žák, (Pokračování na stránce 19) 18

19 (Pokračování ze stránky 18) dodnes si pamatuji jeho jméno, Čech, kterého jsem učil a snad i doučil v šesté třídě sčítat a odčítat a také dělení a násobení. Tyto matematické základy jsem s ním probíral i po vyučování. Nesnažil jsem ho naučit podle osnov dělení, trojčlenku a jiné věci do šesté třídy patřící. On totiž předtím několikráte propadl, takže tehdy osmiletá povinná školní docházka končila u něho v šesté třídě. Asi po třech letech jsme se střetli v autobuse do Nového Boru. V té době pracoval jako kočí a měl měsíčně sedmnáct set. Jistě zasloužených, o tom není pochyb. Já pouhých devět set. Tato skutečnost byla prvním impulsem k tomu, že jsem nejdříve jen okrajově uvažoval zvýšit si kvalifikaci pro jedenáctiletky, abych měl o něco vyšší plat. Dnes, po více než padesáti letech, jsou "mí" tehdejší žáci již zřejmě důchodci jako já. Tenkráte jim bylo dvanáct až patnáct let a já byl o stejný počet let starší. Znovu zdůrazňuji, že jsem si nepsal žádný deník, ale jméno Kotěborský je v mé hlavě dodnes pevně skryto, jako zlatý poklad v americkém Fort Noxu. Souvisí to s realizaci mého pedagogického postupu, který je sice samozřejmý, ale nebyl v té době tak zažitý a ani dnes není běžně používaný. Vycházel ze zákonitosti, že zakazované věci se dělají rády právě proto, že jsou zakázané. Proč by začínající puberťák dělal něco, co může. Tak milý Kotěborský, myslím, že tehdy sedmák, nebýval po zvonění ukončující přestávku ve třídě, ale stál na chodbě ve druhém poschodí, aby mohl třídě oznámit příchod učitele. Můj odchod ze sborovny v přízemí byl současný se zvoněním, takže se několikráte stalo, že jsem tohoto žáka přistihnul, jak, krytý sloupem, dával pozor na přicházející učitele. Již tušíte, jak jsem reagoval. Po příchodu do třídy jsem milého nezbedu poslal na chodbu se dívat. Trvalo to zpravidla do deseti minut, než jsem učinil zápis do třídní knihy a vykonal kontrolu domácího cvičení a podobně. Celkem se to opakovalo třikráte a byl pokoj. Pro Kotěborského, ne však pro mě. Když mí kolegové přistihli Kotěborského po zvonění na chodbě a kárali ho, tak jim popravdě řekl, že jsem ho tam poslal já, aby se díval. Tím vzniklo podezření, že nechávám kontrolovat své kolegy, kdy po zvonění chodí do třídy. Nejdříve mě pokáral osobně ředitel a pak ještě jednou na pedagogické poradě. Marně jsem vysvětloval můj záměr, který nakonec splnil svůj účel. Tak jsem tenkráte dopadl já, pane Kotěborský, pokud budete číst tyto řádky. Mí kolegové si neuvědomovali, že příčina nebyla ani v žákovi Kotěborském, ani ve mě, ale v nich, že nechodili do tříd včas. Obdobně jako žák Čech, o němž jsem se již zmínil, splnil svou povinnou školní docházku další "šesťák", žák Fišer. Ten mě přesvědčil, že nikdy se nemají lidé podceňovat a že stát je tak vyspělý, jaké má školství. Je skutečností, že hlavně v padesátých letech bylo školství zasloužilou popelkou. Nejen nízké, ale velmi nízké ohodnocení učitelské práce vedlo mnoho mužů, učitelů k odchodu ze školství, což byl vlastně skrytý záměr tehdejšího státního totalitního komunistického zřízení. To se zhlédlo v Sovětském svazu, kde učitelkou byla soudružka Krupská, takto družka jejich tehdejšího velkého vůdce. Z jednoho platu našeho muže učitele se dalo těžko vyžít. Čím více mužů odešlo ze školství, tím více se jich mohlo objevit v průmyslu. Poněvadž školy nemohly zůstat bez učitelů, zřídily se v každém kraji pedagogické instituty, kde v převážné většině studovaly maturantky. Z řady z nich se staly výborné pedagožky, byly však i takové, které nejenže svou práci nezvládaly, ale svou neznalostí i dětem škodily. Neznalostí různých typů dislekcie, disgrafie a další poruch v učení, vytvářely "neschopné" žáky. Nepátral jsem, kdo se konkrétně "podepsal" na žákovi Fišerovi. Skutečnost však byla následující. Nedá se říci, že jsem založil na škole šachový kroužek, ale nestyděl jsem se "svými" žáky po vyučování zahrát si šachy. Byl jsem svobodný a nemusel jsem ze školy pospíchat domů. Sám jsem hrál průměrně, asi jako každý bývalý gymnazista. Bylo to vlastně dobrovolné namáhání mozku prostřednictvím hry. Proti mně zpravidla hrálo více žáků a domlouvali se na nejlepším tahu. Já jim pak mnohdy předem říkal, proč jejich tah není právě ten nejlepší a podobně. Jednou se stalo něco neuvěřitelného. Byly to vlastně dvě neuvěřitelnosti na sebe navazující. Přišel si také zahrát žák Fišer. Naprosto jsem ho podcenil. Nevěnoval jsem vlastní hře příliš pozornosti, poněvadž jsem to nepovažoval za nutné a pozoroval jsem i to, co se hraje na ostatních šachovnicích. Po několika tazích jsem dostal šach, načež jsem zjistil, že jsem v matové pasti. Je pochopitelné, že to vzbudilo značnou pozornost i radost těch malých šachistů. Byl jsem si vědom, že by možná okamžité odvetné utkání nemuselo dopadnout pro mě příznivě, tak jsem jen podal žákovi ruku, poděkoval za hru a popřál mu k vítězství. V dalších dnech přece jen došlo k odvetě. Nepřejte si vědět její výsledek. Ten měl za následek, že jsem si pořídil šachovou literaturu, po jejímž prostudování jsem dokázal s Fišerem zahrát i remízu. Nestyděl jsem se, ale pokládal jsem si otázku. Když zvládnul tento žáček brilantně šachovou hru, proč mu to nešlo i ve školních předmětech. pokračování příště VII. ročník srazu milovníků všech druhů jízdních kol 31. srpna 2. září 2007 Srdečně Vás zveme na VII. ročník srazu milovníků jízdních kol, který se bude tradičně konat v areálu Kynologického cvičiště Cvikov (při výjezdu ze Cvikova na Sloup v Čechách nad hřbitovem odbočka vpravo). Ubytování ve vlastních stanech. Postel je možno pronajmout za přijatelný poplatek 150 Kč na nedaleké ubytovně Fotbalového klubu Cvikov (pokoje jsou nově vybavené). Rezervaci je potřeba hlásit předem na níže uvedený kontakt. Letošní trasu, kterou bychom Vám chtěli ukázat další kout Lužických hor, plánujeme kombinovat s vyhlídkovou jízdou železnicí. Pokud tento plán vyjde, po dobu, co se povezeme vlakem, do cílové stanice převezeme Vaše kola přistaveným nákladním autem. Program: Pátek Vzájemné vítání všech účastníků a seznamovací posezení u ohně. Sobota Příprava vozidel a registrace V cca hodin pozvolný odjezd (není to závod, proto není ostrý start). Po příjezdu na základnu bude připravena večeře a taneční zábava, během které si můžeme sdělovat dojmy z trasy. Neděle Budíček pro ty, kteří šli spát, snídaně a balení stanů, veřejně prospěšné práce, loučení a odjezd domů. Všichni se na Vás těšíme a budeme Vám vděčni, když nám svou účast či rezervaci ubytovny potvrdíte na telefonní číslo: , nebo Pavla Kovalevová, Městský klub kultury, Nerudova 496, Cvikov Každý jede na vlastní nebezpečí! Nutný perfektní technický stav vozidel! 19

20 Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové Popis trasy pro sraz jízdních kol 2007 Cvikov areál kynologického klubu - odjezd pelotonu v 10 hodin Průjezd Cvikovem (kolečko na náměstí), kolem Severu, Žitavskou ulicí, kolem Leschingerů, do Rousínova rest. Milštejn 4,6 km Průjezd Rousínovem, (stále do táhlého kopce) za viaduktem napojení na hlavní silnici!pozor silniční PROVOZ! 5,9 km, doleva do Svoru na nádraží 7,3 km Ve Svoru se naloží kola na nákladní auto (s přívěsem) být všichni připraveni na odjezd vlaku (jede v cca 13 hodin) Jiřetín (Dolní Podluží) železniční stanice Druhá pravá odbočka, průjezd do Jiřetína, křižovatka se STOP doleva, na náměstí za Infem doprava, na 2,5 km od nádraží odbočka doprava (cca 0,5 km) OBĚD polévka, řízek a brambor (cca 60 Kč) a na objednávku jahodové knedlíky. Hezký, ale táhlý kopec k odbočce na Tolštejn 4 km zde necháme kola a jde se na výstup na hrad (je tam hezká restaurace). Štěrkokamenitou lesní cestou na 6,5 km výjezd pod Šebrem!POZOR silniční PROVOZ! A táhlý kopec (jinudy to opravdu nejde) cca 0,5 km možná i tlačit a 1,5 km sjezd na Novou Huť. 8,3 km Huť občerstvení, přejezd hlavní silnice na Horní Světlou. Vlnitá (místy hodně) a moc hezká cesta 13,5 km Horní Světlá! NÁROČNÝ SJEZD! 14,7 km Dolní Světlá Hospoda u Stebelských poslední restaurace na trase 18 km Mařenice průjezd, odbočit doprava na Trávník 20 km Trávník průjezd 23 km Cvikov Společně s dopolední cestou do Svoru je to celkem cca 30 km. 13. září 2007 od hodin Sál Městského klubu kultury Jednání Městského zastupitelstva 20. září 2007 od 17 hodin Sál Městského klubu kultury Tradiční setkání důchodců Taneční kurs Plesová sezóna se blíží. Pro příznivce společenského tance připravujeme taneční kurs pod vedením tanečního mistra Jakuba Schneidera (své taneční umění nám předvedl na loňském Společenském plese města). Tento kurs se bude konat na sále Městského klubu kultury vždy v neděli v podvečer. Kursovné pro taneční pár bude Kč, bude se skládat z deseti dvouhodinových lekcí. Vzhledem k omezenému prostoru bude zařazeno prvních deset přihlášených párů. Předpokládaný termín zahájení kursu je konec října. Zájemci, hlaste se v Městském klubu kultury u P. Kovalevové, tel.: září 2007 Hasičské slavnosti k výročí 140 let od založení cvikovského hasičského sboru. Programem Vás budou po celý den provázet moderátoři T. Mařas a L. Sobotka hodin spanilá jízda cvikovských hasičů a hostů městem, představení jednotlivých sborů a techniky na Náměstí Osvobození ve Cvikově hodin - program pro děti Inka Rybářová Letní kino ve Cvikově hodin - ukázka zásahu ukázka historické techniky (N. Oldřichov) a ukázka zásahu dětí Náměstí Osvobození hodin - Josef Laufer a H. Horecká a skupina Netto Letní kino Josef Laufer je patronem českých hasičů a byl přítomen křtu nového hasičského vozu v rámci oslav 650 let od první písemné zmínky o Cvikově hodin - ukázka zásahu IZS dopravní nehoda Náměstí Osvobození hodin - Sklářská muzika Letní kino hodin - ukázka zásahu záchrana osob z hořící budovy (N. Bor a Cvikov), Jednotka rychlého nasazení Náměstí Osvobození hodin - skupina OPTIMIK z Nového Boru - Letní kino hodin - skupina PAVOUCY - Letní kino hudební skupina se zřekla honoráře ve prospěch cvikovských hasičů hodin - slavnostní ohňostroj na Náměstí Osvobození - Zábava do 24 hodin Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 35., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Petr Foltýn, Martina Hübnerová, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin, PhDr. Ludmila Sýkorová DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola Ořech a její KFOŠ o prázdninách

Základní škola Ořech a její KFOŠ o prázdninách Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny (mimochodem, taky se vám zdají pořád kratší a kratší?) jsou za námi a začal zase nový školní rok. Ani o prázdninách se ale ve škole nezahálelo. Kromě běžných

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více