kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. 10. 2010 kolik d ležitých v t na úvod Milí p átelé Milí salesiáni spolupracovníci"

Transkript

1 Několik důležitých vět na úvod Milí členové Sdružení salesiánů spolupracovníků, od 1. listopadu dochází v naší provincii k významné změně. Po deseti letech opustí službu provinciálního delegáta Janko Ihnát a na jeho místo nastoupí Jan (Johny) Komárek. Poznali jsme Janka jako delegáta nesmírně obětavého, který nikdy nehleděl na námahu, čas ani peníze a snažil se být s těmi, kteří potřebovali povzbuzení nebo útěchu. Každý z vás by jistě našel mnoho svých vlastních důvodů, proč Jankovi děkovat. Tak nás napadá udělejte to, co by v této situaci udělal Janko vezměte do ruky mobil nebo si na chvíli sedněte k počítači a napište Jankovi, za co jste mu právě vy vděčni. Co popřát Johnymu? Aby se mu mezi spolupracovníky líbilo a měl ze své nové služby radost. Ať mu Duch svatý dá inspiraci, jak novou službu vykonávat co nejlépe ku prospěchu celého Sdružení. Milý Janko díky, milý Johny vítej mezi námi! Inka a Jirka Milí přátelé, tento týden jsme navštívili formační společenství. Během báječně připraveného večera mě zasáhla pasáž o přátelství z Úvodu do zbožného života. Je vhodné, aby člověk, žijící ve světě,hledal pravé duchovní přátelství Předčítající pak položila provokační otázku: A kdo jsou vlastně Spolupracovníci?. Tak jsem v duchu chvíli hledala odpověď, jak to s námi ve skutečnosti je. S radostí jsem si uvědomila, že mezi Spolupracovníky mám opravdové přátele, na které se mohu spolehnout. Druhý zážitek vypovídá také o přátelství. Vlastníme společně vzácný poklad. Možná víte a možná ne, máme síť modlících se spolupracovníků. Abychom si rozuměli, každý se modlíme. Ale tito naši kamarádi nabízejí svůj čas k modlitbám za naše nemocné a za ty, kdo se ocitli v těžké situaci. Na duchovních cvičeních jsem se s jednou z těchto osob mohla setkat a znovu si připomenout, že nikdo z nás nemusí zůstat bez přímluvné modlitby. Stačí o ni požádat své přátele. Dokonce je ani nemusí všechny osobně znát. Jistě uznáte, že náležet do rodiny ASC je velký dar. Tak neváhejme tohoto daru využívat. Veronika Semerádová Milí salesiáni spolupracovníci Tento úvodník je obrazem toho, co prožíváme každý měsíc. Je to cvičení šťastné smrti. Modlíme se za toho, pro koho je toto cvičení naposled, aby měl sílu tady to ukončit a přejít do jiné reality. Já jako delegát k končím. Je jasné, že toho mám hodně, co bych chtěl říct, ale jsem klidný, protože Duch svatý každého z nás vede ke spáse a k tomu, aby z nás vymodeloval svého syna, dceru a On mu připomene všechno, co dotyčný potřebuje. Jde o to, abychom nebyli vzpurní a nešli tvrdohlavě za svým. 1

2 Přál bych vám, aby každý z vás byl pokorný, aby v něm Duch svatý mohl dokončit dílo, které započal. Dnes, v době a ve společnosti, kde se slovo nebere vážně a někdy ani ti, kteří chtěli být alter Kristus, neberou svoje slovo vážně abyste brali svůj slib vážně. Maminka Markéta často opakovala svým dětem: Con Dio non si burla z Boha se netropí posměch. Toto jí nejvíce leželo na srdci a to často a důrazně svým dětem opakovala. Don Bosco pochopil, že být před Bohem šašek je věc hrozná. Vzal svoje i Boží slovo vážně, a stal se dobrodincem lidstva. Dne 1. listopadu si připomenu 25 let kněžství. Za milost, že jsem měl tehdy odvahu jít do Berlína a přijmout tuto svátost, mohu jenom děkovat. Nevědomky jsem si konal duchovní cvičení ve farnosti, kde je pohřbený páter Přemysl Coufal, kterého našli doma zavražděného. V pátek před odjezdem do Německa jsem byl s kazatelem, který ho pohřbíval, na jeho hrobě. Život každého z nás směřuje k věčnosti, jaká bude, záleží jenom na nás. Pro Dona Boska Bůh byl všechno. Štěstí ze všeho stvořeného je jenom v tom, že to užíváme v Božím řádu. Kromě Boha živého a pravého nelze mít jiné bohy, tohle On nestrpí. Přál bych každému, aby se na svůj život zpátky díval s vděčností a láskou. V těžkostech vám přeji trochu humoru, abyste si nemysleli, že hůř být nemůže. Může, může být mnohem hůř. V noci klidně spěte, nohy mějte v teple, odpočívejte v pokoji, protože venku je zima a když se neuvidíme, tak se určitě nahmatáme na očním. Ať vás nic nezneklidňuje, protože kdyby nás naše hříchy moc trápily, tak v tom je málo lásky a kus pýchy, člověk si myslel, jak je svatý a najednou zjistí, že je slabý a nechce to přijmout. Ten, kdo miluje sebe slabého a malého, klidně spí, protože není mesiáš. Jan Ihnát 1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA Ze zápisu z 10. jednání provinciální rady H. Králové-Kukleny, Dopoledne proběhlo jednání PR s předsednictvem SHM, na programu byly následující body: DC účast členů SHM na DC ASC a zorganizování jedněch DC i s dětmi (SHM a ASC společně) Festival Klášterecká Jeseň sociální zařízení je dobudováno, žádost o grant na příští rok bude opět podána Zakládání klubů možnost zřízení klubu SHM bez právní subjektivity (nebo navázání na již fungující klub SHM) primárně s činností pro mládež, v jehož rámci by bylo možné získat i dotace na vzdělávací akce pro dospělé např. formační akce na celostátní úrovni. Duchovní doprovázení klubů výhled SHM získat duchovní rádce pro všechny kluby, mj. i z řad členů ASC. Z jednání PR ASC Chalupa Lipiny PR souhlasí se zřízením věcného břemena práva užívání domu čp. 67 (vlastnictví manž. Koláčných) a pobytu na přilehlé zahradě pro ASC, ASC zaplatí poplatky spojené s převodem. Jmenování delegátů místních společenství Kvůli nejasnostem ohledně procesu jmenování delegátů místních společenství ASC se provinciální koordinátor ASC dohodl s provinciálem SDB a představenou provincie FMA na následujícím postupu: 2

3 Rada místního společenství ASC navrhne delegáta z řad SDB nejbližší místní komunity a koordinátor to s ním osobně projedná. Pokud dotyčný souhlasí, prohovoří to se svým ředitelem, který v případě souhlasu jménem místní rady ASC požádá provinciála SDB o jmenování delegáta. Pokud se místnímu společenství ASC nepodaří získat vhodného delegáta z řad SDB nebo s navrženým spolubratrem ze závažného důvodu nesouhlasí ředitel komunity, ředitel navrhne místnímu společenství delegáta z řad komunity, případně záležitost projedná na koordinační radě Salesiánské rodiny (je-li zřízena), s ředitelkou nejbližší komunity FMA či s ředitelem jiné dosažitelné komunity. Navrhnou vhodného spolubratra, sestru FMA, salesiána spolupracovníka či salesiánku spolupracovnici či jiného člena Salesiánské rodiny. Pokud se službou navržený delegát či delegátka souhlasí, požádá koordinátor mísního společenství ASC provinciála SDB o jmenování delegáta, v případě delegátky z řad FMA požádá o jmenování představenou provincie FMA. V případě, že bude jmenován za delegáta či delegátku někdo jiný než salesián kněz, ředitel nejbližší komunity dohodne s koordinátorem místního společenství ASC způsob a rozsah kněžské služby, kterou má komunita pro místní společenství zajistit. Setkání PR s novými místními radami Setkání PR s nově zvolenými místními radami (včetně delegátů) a všemi zodpovědnými za formaci se uskuteční v Brně-Žabovřeskách od hodin. Program: hodin mše svatá jednání s přestávkou na kávu nešpory a požehnání Schválení ke slibům PR schválila ke slibům Anežku a Lukáše Bernardovy, osobní formátoři Bohdana a František Jakubcovi, Marii a Jana Svobodovy, osobní formátoři Jana a Jiří Mátlovi, Annu a Jana Etlerovy, osobní formátoři Ludmila a Vojtěch Tošovští, Magdalenu a Jiřího Kolářovy, osobní formátoři Hana a Michael Chytří, Markétu a Petra Kavenovy, osobní formátoři Lenka a Roman Farionovi, všichni MS Praha-Botič. Sliby se uskuteční v Praze-Kobylisích od hodin. PR schválila ke slibům Gabrielu Šťastnou, osobní formátoři Marie a Milan Pekárkovi, MS Severní Čechy. Sliby se uskuteční v Teplicích od hodin. Vznik nových MS PR projednala vznik nových místních společenství MS Praha-Botička, MS Pardubice a MS Hradec Králové, žádosti budou předloženy provinciálovi SDB. Různé 1. Vyšlo CD Bílé Sárí (Bob Fliedr a Bobci). 2. Provinciální radě je třeba z organizačních důvodů hlásit vstup do předaspirantátu (trvá dva roky) i zahájení aspirantátu (délka jeden rok). 3. Další setkání PR ASC: setkání PR s novými místními radami Brno Důležité termíny: setkání PR salesiánské rodiny :30 sliby Praha-Kobylisy :00 sliby Teplice oslava 30 let FMA v českých zemích Kroměříž Dny salesiánské spirituality Festival

4 Úmysl modlitby Prosíme, Pane, za ty, kdo snášejí těžký životní úděl: za nevyléčitelně nemocné a postižené, za zoufalé a za ty, kdo ztratili milovaného člověka. Dej, Pane, moudrost všem, kterým bude svěřena odpovědnost ve společnosti i ve Sdružení. Volby do místních rad Vydáno dne Na konci října tohoto roku končí tříleté funkční období místních rad. Proto mi dovolte uvést několik faktických poznámek k volbám do místních rad. Na úvod je dobré upřesnit, že konkrétní formu volby, která nejvíce odpovídá různým místním situacím, navrhuje odstupující místní rada a schvaluje shromáždění spolupracovníků místního společenství. Je nutné respektovat příslušná ustanovení Stanov, Pravidel a Kodexu kanonického práva a garantovat zásady svobodné volby, respektovat vůli většiny a zajistit souhlas zvolených členů rady. Volby vyhlašuje a organizuje odstupující místní rada. V Pravidlech (čl. 19 až 23) se říká: Sdružení na místní úrovni řídí kolektivním způsobem rada. Místní radu (MR) tvoří členové zvolení salesiány spolupracovníky místního společenství (MS). Skládá se z vhodného počtu rádců obvykle tří až sedmi (počet rádců však nemá být větší než třetina členů MS) a delegáta SDB nebo delegátky FMA. Zvolení rádcové zůstávají ve funkci tři roky a mohou být znovu zvoleni jen na jedno následující tříleté období (v naší provincii začíná nové funkční období MR jednotně ). Každá MR si zvolí (ze svých volených členů): koordinátora (je z právního hlediska reprezentantem MS), který si může z členů MR vybrat svého zástupce; hospodáře (spravuje majetek MS); sekretáře (z právního hlediska je druhým reprezentantem MS, vede agendu a archiv MR). Každá MR dále pověří jednoho z členů MS zodpovědností za formaci (nemusí to být nutně volený člen MR a tedy jeho funkční období může být delší); v případě, že se taková osoba neustanoví, převezme tuto úlohu koordinátor. Vlastní volby se řídí Kodexem kanonického práva (kán. 119): Při volbě musí být přítomna nadpoloviční většina z členů MS. V prvním nebo druhém kole voleb může být zvolen pouze ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných. Po dvou neúspěšných hlasováních se rozhoduje mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů (je-li takových kandidátů více, vyberou se dva věkem nejstarší), jestliže i ve třetím kole je rovnost hlasů, je zvolen ten, kdo je starší. Nyní je též vhodná doba, kdy je možné navrhovat změny ve struktuře místních společenství (rozdělení nebo sloučení MS, založení nebo zrušení MS apod.). Uvažujete-li o nějaké změně, obraťte se, prosím co nejdříve na provinciální radu. Případné změny by bylo vhodné provést k Provinciální rada se těší na setkání s nově zvolenými členy místních rad, které proběhne 13. listopadu 2010 od 13 hod. v Brně-Žabovřeskách. Věnujte, prosím, přípravě voleb odpovídající péči, dejte dostatečný prostor Duchu svatému a již teď se modlete za nové rádce. Jirka Pozvánka na setkání nových místních rad s provinciální radou Vydáno dne Milí přátelé, ne ve všech našich místních společenstvích již vychladly volební guláše, ale střídání stráží tluče na dveře všude. A tak bych vás nové místní rádce, staré i nové delegáty a i všechny osoby, věnující se formaci chtěla pozvat na společné setkání, 4

5 abychom se alespoň trochu poznali, aby se nám lépe táhlo za jeden provaz. Vyhneme se případným nedorozuměním, ke kterým v lidské rodině někdy v důsledku neúplných informací dochází. Takže se na vás všechny těším ve hodin v Brně-Žabovřeskách. Program : hodin mše svatá jednání ( představení PR a nových MR úvodní informace o stavu provincie /včetně chystaných akcí/ informace o počáteční formaci informace o trvalé formaci ekonomická solidarita web diskuse a různé) přestávka na kávu a občerstvení jednání (pokračování) nešpory a požehnání (Buchty, koláče a jiné sladké či slané laskominy k odpolední kávě jsou vítány) Za celou PR Veronika Semerádová Také Vás trápí grantová situace v ASC? Jedna z možností spolupráce s SHM Ve Sdružení salesiánů spolupracovníků je jistě velmi mnoho aktivních členů. Pořádají, organizují a vtiskují salesiánský charakter mnoha velmi prospěšným akcím. Také dokáží organizovat tyto akce ve spolupráci s nějakou zaběhnutou organizací a dokáží získat dotace. Jinak je tomu na provinciální úrovni ASC je církevní právnickou osobou, dotace nedostává. Pokud vás v tuto chvíli také trápí to, že nejsme schopni získat dotace na akce provinciálního charakteru, prosím o vaše nápady. Po delším hledání a nacházení slepých cest se mně osobně nyní jeví jako perspektivní cesta spolupráce s SHM. Pokud se najde spolupracovník, který pravidelně pracuje s dětmi a mládeží a který tuto činnost nemá vedenou u žádného sdružení či organizace, je položen základ. Pak už zbývá další: Především odvaha vstoupit do něčeho nového, být na začátku cesty. Pak je možno získat pro svoji činnost zastřešení velmi respektovaného křesťanského sdružení. Dále prostředky pro tuto činnost a možnost spolupráce s provinciální radou při nalézání cest ke spolufinancování dalších aktivit. Konkrétně se jedná o založení Klubu SHM bez právní subjektivity. Obecné zásady: Klub zakládají minimálně 3 osoby, praktický počet členů by měl být aspoň % počtů členů by mělo být do 26 let. Čím víc členů, tím větší dotace. Členové se zúčastňují akcí, které klub pořádá. Klub nemá IČO, nevede účetnictví, členové platí příspěvky. S přidělenými prostředky hospodaří Klub dle svého rozhodnutí (v souladu s metodikou na čerpání dotací). Klub má sídlo v jednom městě, může vykonávat činnost na území celé ČR, členové mohou být z celé ČR. Klub musí mít pravidelné akce pro děti nebo mládež. Pokud bude Klub neživotaschopný, zruší se. Členové Klubu nemohou vykazovat akce, které klub pořádá, jako akci jiného sdružení nebo organizace. Z provinciální rady by byl delegován minimálně jeden člen (v současné době hospodář), který by zajišťoval akce provinciálního charakteru např. dny salesiánské spirituality. 5

6 Krátká výzva ve Zpravodaji nemůže obsáhnout všechny aspekty, jsou samozřejmé další informace. Rád poskytnu telefonicky , , em či osobně. Pokud jste dočetli až sem, děkuji za vaši trpělivost. Děkuji také za všechny náměty a připomínky. Marian Cúth, ekonom PR 2. DUCHOVNÍ CVIČENÍ Duchovní cvičení 2010 v přímém přenosu Vydáno dne Novodobé přísloví: Co můžeš udělati dnes, odlož na pozítří a máš zítra volno, jsem ze zkušenosti rychle zavrhl. Vědom si skutečnosti, že odklad je největším nepřítelem, řešil jsem letošní přihlášení na duchovní cvičení s manželkou už v lednu výběrem jednoho z prvních termínů. O to, že bude úplně první, jste se trošku zasloužili všichni malým zájmem o termín ve Smilově. Včera odpoledne jsme se sjeli do Lipin všichni přihlášení a včas. Naše čtyřhodinová cesta byla pod příjemnými mraky, ale nepršelo, jak zněla neradostná předpověď počasí. Radostné přivítání, večerní chvály, dobrá večeře, krátké představení, kompletář a večerní slůvko, no prostě klasika. Zato dnes ráno hrobové ticho přerušily pouze dvě přednášky P. Jožky Kopeckého na téma: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. a mše svatá. Stále máme co objevovat. Být učedníky, kteří srdečně přijímají Boží slovo, a apoštoly, kteří ho radostně předávají, je povoláním každého křesťana. Právě v tom spočívá život a naše poslání. Sám Ježíš začal hlásáním evangelia Božího království a povoláváním učedníků, aby je posílal kázat. Nejenom dvanáct apoštolů, ale všichni pokřtění jsou povoláni, aby byli učedníky, kteří dobře znají Boží slovo, ztotožňují se s Pánem natolik, že cítí jako on, smýšlejí jako Kristus, žijí s ním v úzkém přátelství a stávají se tak přesvědčenými a horlivými apoštoly, poslanými do všech životních situací. Využívám umírněné rekreace, abych se rozdělil i s vámi doma. Duchovní cvičení cítím jako velký a nezasloužený dar. Proto je mi smutno, že je nás jen něco malinko přes polovinu členů přihlášených. Dnes je pátek. V noci trošku zapršelo, aby vynikla rosa nad nádherou zdejší přírody. První dnešní přednáška hledala důvody evangelizace druhých. Nutnost evangelizovat není proselytismus, ale vyjadřuje nadšené nasazení pro spásu druhých, radost ze sdílení zkušenosti plnosti života v Ježíši. Kdo se setkal s Pánem, nemůže být zticha: musí ho hlásat. Zůstat zticha by znamenalo považovat ho znovu za mrtvého; ale on žije! Don Bosco vzal za svou tuto Ježíšovu výzvu od samého počátku svého díla a přinášel evangelium nejchudší mládeži. Když mluvil o Kongregaci, říkal: Tato Společnost na svém počátku byla prostým katechismem. Jako Salesiánská rodina jsme pozváni, abychom se dostali do souladu s původní inspirací Dona Boska: s evangelizačním a misionářským rozměrem jeho života, ale i jeho charismatu. To všechno představuje základní bod duchovní závěti, kterou nám zanechal. Další přednáška směřovala k rozměru Eucharistie. Papež Jan Pavel II. ve své první encyklice Redemptor hominis napsal o Eucharistii: Této vpravdě nejsvětější Svátosti nesmíme způsobem svého myšlení, života a jednání vzít její plnou dimenzi a její podstatný význam. Tato Svátost je současně Oběť, Přijímání a Přítomnost. V církvi musí všichni, zvláště pak biskupové a kněží, dbát na to, aby tato Svátost lásky tvořila střed a vrchol v životě Božího lidu, aby jí byly prokazovány všechny výrazové formy dluženého kultu,lásky za lásku a aby se tak ON skutečně stal,životem naší duše. 6

7 K plné dimenzi Eucharistie patří také oslava a klanění, adorace Nejsvětější svátosti. Modlitba před svatostánkem má ze slavení mše svaté a z přijímání svátostného Krista vycházet se stejným důrazem, jako činy spravedlnosti a blíženské lásky. Proto jsme také přivítali možnost celonoční adorace, kde jsme se v hodinových intervalech před svatostánkem vystřídali téměř všichni. Je na mě řada Pokud to technika dovolí, přidám zítra další část. (Nedovolila ) František Hynek Právě jsme se vrátili z DC, která jste sledovali v přímém přenosu. Musím dodat, že hvězdná sestava Jendy a Jany Koláčných s Jožkou Kopeckým jen podtrhla hluboký prožitek z tohoto setkání s Bohem i přáteli. Navíc, kdo zná Lipiny, ví, že jejich okolí je jako stvořeno k meditaci (zajíci a srnci vidění z bezprostřední blízkosti uvádějí do úžasu). A když kromě grilovaného masa jako bonbónek dostanete od Františka Hynka školení, jak se pohybovat na spolupracovnických stránkách (samozřejmě s pokáráním, že tam nepíšeme), už nic nechybí. Víte třeba, že v rubrice Nezapomeň se dozvíte, že dnes mají svátek Pavly a Zdeňky? A že třeba Michal Chytrý má narozeniny? Pokud se podaří, že můj komentář skutečně vyjde (je to můj první pokus a nevím, zda jsem pochytila dobře Františkův odborný výklad), přeji vám všem, abyste prožili svá duchovní cvičení stejně hluboce jako my a těším se na ty, koho brzy uvidím. K. Novotná Jak jsme byli načerpat u pramene Vydáno dne Rádi bychom se s vámi podělili o pár postřehů z duchovních cvičení, která jsme začátkem července ( ) mohli prožít ve společnosti Františka Blahy a četné skupiny spolupracovníků a skorospolupracovníků (bylo nás celkem 26) v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Záštitu nad těmito exerciciemi přebrali už skoro tradičně Ivana a Josef Pospíšilíkovi ze společenství Fryšták a dlužno říci, všechno bylo opět velmi pečlivě připraveno. Nechyběla ani pouť ve Staříčkových šlépějích, tentokrát z Rusavy na Sv. Hostýn a zpět (cca 12 km) prošli jsme část cesty, kterou Staříček na Sv. Hostýn často putovával. A jak to bylo s těmi prameny? Bylo jich hned několik Uvažte, jak blahodárně musela působit na každé otevřené srdce! Byla to v první řadě slova Dona Cháveze, která František zvolil jako podklad pro své přednášky (některé podněty z přednášek přikládáme také vám k zamyšlení či povzbuzení viz níže), také ticho, kterým jsme se snažili udělat prostor pro působení těchto myšlenek v nás, pouť k Panně Marii Hostýnské a setkání s dalšími spolupracovníky na Sv. Hostýně (ve stejné době totiž probíhalo duchovní cvičení ASC i tam), a v neposlední řadě také místo samotné, kde jsme se mohli setkat fryštácký Dům Ignáce Stuchlého, který salesiánského Ducha doslova vyzařuje. František nás také opakovaně vyzýval k citlivému naslouchání a čerpání z našich životních cest navzájem. Jít k Prameni a žasnout nad mozaikou, kterou můžeme poskládat z našich životních osudů a načerpat z nich pro další cestu každého z nás tak by se daly shrnout tyto požehnané dny Co dává smysl mému životu, křesťanství, manželství, otcovství/mateřství, salesiánství, mým obětem, utrpení? Je čas pro modlitbu v každodenním životě dostatečný? Co mohu udělat pro to, abych měl pro Pána každý den hodnotný čas na setkání s ním? S kterými překážkami a pokušeními v modlitbě nejvíc zápasím? Kdybych měl namalovat sloupy, na kterých stojí můj život, jaké by měly nápisy? (srovnej sen Dona Boska o dvou sloupech) Dá se zachytit v mém životě, v životě naší rodiny či našeho společenství Mariina přítomnost a její působení, jako tomu bylo u Dona Boska, prvních salesiánů i v historii českého salesiánského díla? 7

8 Jak zpravidla reaguji ve chvílích neútěchy, nespokojenosti, smutku? Mohu si tady na exerciciích napsat na mě šitou modlitbu do takových situací? Můžeš poděkovat za uplynulý rok, za všechno, co jsi prožil, za všechny lidi, kteří tě obklopovali a se kterými ses setkával. Existuje něco, za co je obtížné poděkovat? Kterých konkrétních hodnot a postojů si na svých vlastních dětech (známých mladých lidech) vážíš a oceňuješ? Už jsi jim to někdy řekl? Poznal jsem v tichu exercicií zřetelněji poslání, zda Pán ode mě neočekává něco konkrétního v předávání víry a hlásání radostné zvěsti? Která pokušení či překážky nejčastěji zazdí to, co poznávám jako správně, jako svůj konkrétní apoštolát, jako poslání? Vlaďka Kapounková Dopis Panně Marii Vydáno dne Kdybych se kohokoli zeptal, jestli už někdy psal dopis, tak se na mě asi bude dívat s jistou shovívavostí. Ale už jste někdy psali dopis Panně Marii? Ne? Já také ne a o to větší to byl zážitek. V neděli jsme se vrátili z duchovních cvičení, která pro nás vedl P. Antonín Pražan v tichu Domova sester sv. Vincenta na Mendrice u Litomyšle. Byla na téma Panna Maria a měli jsme možnost se na ni dívat přes tajemství růžence. Rozjímat o Panně Marii radostné, o úloze sv. Josefa v dějinách spásy. O Panně Marii bolestné a pokusit se představit si sami sebe stojící vedle ní pod křížem. O Panně Marii oslavené a svém vztahu k ní. Jeden z úkolů, který jsme dostali, byl i dopis, který jsme měli napsat právě Panně Marii Bolestné a vypsat jí své bolesti za uplynulý rok. Chci ještě jednou Toníkovi za vše poděkovat, a samozřejmě za skvělé vedení patří dík ředitelům Magdě a Václavovi Stodolovým, i všem účastníkům. Jestli vám mohu něco doporučit, sedněte si v klidu, vezměte list papíru a pište. Stanislav Větrovský To mohlo být opravdu pěkné. Škoda, s radostí bych taky jel na takové exercicie. My jsme byli na exerciciích na Velehradě s P. Tomášem Rádlem a řediteli Janžurovými a bylo to ovšem taky úžasné. Jenda Šilhavý Jak jsme jeli za Donem Boskem na kole (píše se Colle ) :o) Vydáno dne Při cestě z duchovních cvičení v Itálii jsem slíbil napsat víc o tomto úžasném zážitku. Člověk míní, Pán Bůh mění. Po návratu do práce jsem nestíhal napsat ani řádku, a tak to náš dobrý Otec zařídil jinak ležím doma nemocný a najednou mám času na vzpomínky a podělení se o ně s vámi víc než dost. Máte-li tedy ještě zájem, neváhejte a nasedněte: vyjíždíme zpátky na Colle Duchovní cvičení na Colle don Bosco pořádá Janko už delší dobu. Letos nás tato možnost oslovila a dokonce se k nám přidal i náš nejstarší syn, přestože nikdy na duchovních cvičeních nebyl. Touha poznat místa, kde vyrůstal a žil don Bosco, byla ale tak silná, že oželel i Adrenalin, na který se velice těšil. Naše společné těšení ještě umocnil článek Františka Jakubce, který byl na Colle již dříve. A tak jsme v úterý 27. července vyrazili směr Praha. Po příjezdu do Kobylis jsme měli příležitost pozdravit se a povykládat s Františkem Blahou, který třídil staré papíry a podle všeho celkem rád přivítal malé vytržení z této tvůrčí činnosti :o) Postupně jsme se scházeli v kostele svaté Terezie, kde měl Janko na zahájení duchovních cvičení mši svatou. A pak jsme čekali na autobus, který kvůli opravě klimatizace putoval až ze Zábřeha. Měli jsme sice zpoždění, ale na dobré náladě nám to neubralo, zvlášť, když jsme si mohli i v autobuse po společné modlitbě vyčistit před spaním zuby (kvalitní moravskou zubní pastou) :o) 8

9 Ve středu dopoledne jsme pak konečně dorazili na Colle a my, kteří jsme zde byli poprvé, jsme koukali jako u vytržení tak jsme konečně tady! Nebudu vás obtěžovat podrobným popisem jednotlivých dnů, to není důležité. Jak Janko často opakoval, jsme na duchovních cvičeních a ne na poznávacím zájezdě. Přesto množství podnětů a zážitků přesahovalo možnosti alespoň mého vnímání. Kromě poznávání samotného Colle (dříve Becchi), jsme navštívili i Capriglio vesničku, kde se narodila a žila matka Markéta, Castelnuovo srdce farnosti, ze které pochází čtyři světci z doby dona Bosca (don Bosco, don Cafasso, don Alamano a Dominik Savio), a samozřejmě také Valdocco srdce všeho dění. V Turíně jsme prošli i další místa, která byla pro dona Bosca důležitá např. kostel sv.františka, kde začalo jeho dílo s chlapci, chrám Panny Marie Utěšitelky, kam často přicházel sám pro útěchu. Víc než slova snad řeknou fotografie s komentářem. Připravil jsem malé fotoalbum (na webu), abych vás nalákal na tato duchovní cvičení třeba už v příštím roce :o) Sluší se poděkovat za zprostředkování zážitků i Boží milosti především obětavému Jankovi, bezchybným ředitelům Martě a Michaelovi Jirsovým a také spolupracovníkům spolupracovníků Nataše a Standovi Vocáskovým, kteří dbali o to, abychom ani v nejmenším netrpěli hladem nebo žízní. Také díky všem spoluúčastníkům za krásné společenství v srdci salesiánského světa a těším se zase někdy brzy se všemi na viděnou. Jan Tomiga Jak bylo na DC č. 16 Vydáno dne aneb Krásných čtyři a půl dne u kapucínů Na letošní duchovní cvičení jsme se chtěli přihlásit zavčas, nejlépe dřív než budou mít děti rozplánované prázdniny. Do váhání, kam a kdy na duchovní cvičení pojedeme, vstoupilo společné jednání české a slovenské provinciální rady ASC, které jsme měli o prvním červnovém víkendu v poutním domě u kapucínů na Hradčanech. Prostředí a atmosféra kláštera rozhodly přihlásili jsme se sem na srpnové duchovní cvičení. Zážitky jsou nesdělitelné, ale několik postřehů napíšu. Tématem, které připravil náš exercitátor Janko Ihnát, prostupovala osobnost Dona Ruy. V promodleném prostředí kláštera, krásné zahradě, o samotě i ve společenství ostatních jsme prožili pěkných čtyři a půl dne. Na tomto místě chci poděkovat Jankovi za způsob, jakým duchovní cvičení vedl, za to, že jsme nebyli zahlceni nabitým programem, ale naopak měli dostatek svobody a času na přemýšlení v ústraní. Znalostí salesiánské historie a osobností salesiánské rodiny, kterými Janko disponuje, si velmi vážím a jsem ráda, že jsem si ty svoje malé mohla zase o něco rozšířit. Poděkování patří také ředitelům Jardovi a Janě Kopřivovým, kteří se skvěle starali o veškerý servis, včetně sobotního grilování. Posezení u ohně večer 21. srpna, téměř pod okny Černínského paláce, se nepoštěstí každému, to se člověk musí leda přihlásit na duchovní cvičení salesiánů spolupracovníků Bohunka Holeňová Salesiáni (spolupracovníci) na Velehradě Vydáno dne Je tomu už víc než měsíc, co jsme se vrátili svěží a obnovení až z Velehradu. Slíbila jsem, že napíši o tom, jak jsme se měli, ale znáte to o té kovářově kobyle, která chodí bosa? Denně sedím hodiny u počítače a chystám stránky Naší rodiny a na moje psaní nezbývá čas. Protože plody exercicií zatím ještě nezmizely, přemýšlím o tom, čím byly výjimečné. Exerciční dům Stojanov na Velehradě je přímo určený k pořádání duchovních cvičení, ale shodli jsme se na tom, že poznat ho jednou stačilo. Velehradská bazilika je sice vzácným poutním místem a pobýt si v tichu u sarkofágu kardinála Špidlíka bylo pro mne vzácnou chvílí, celkově ale rozhodně nejde o tiché místo k ústraní. Současně s námi se zde obnovovali zdravotníci pod vedením P. Aleše Opatrného. Ačkoliv v obou skupi- 9

10 nách jistě vanul Duch svatý, prakticky jsme okusili výjimečnost salesiánského Ducha. Náš exercitátor P. Tomáš Rádl se mu i ve ztížených podmínkách snažil dát prostor za vydatné pomoci Lídy a Petra Janžurových. Už předem nám poslali témata a také úkol: přivézt si s sebou fotografii z dětství, oblíbené CD a knihu, která nás v poslední době oslovila. Rozjímání se točila kolem slov Pána Ježíše: Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Z našeho zamyšlení, odkud jdeme a kam směřujeme, vznikly originální koláže. Myslím, že jsme se o sobě leccos dozvěděli a uvědomili si, co nám chybí, a že bychom svému dítěti měli věnovat pozornost. P. Tomáš nám neotřele a s humorem předával své zkušenosti, například s loudáním. Navnadil nás, abychom vstupovali zpátky do dětského ráje a objevovali pomalost, a tak jako Exupéryho Malý princ někdy šli pomaloučku ke studánce. Za zmínku stojí večery, které díky písničkám a vyprávěním o knížkách, které nás provázejí a o tom, čím jsme v posledním roce prošli, byly velmi osobní, rozmanité a obohacující. Každému jsme po jeho vystoupení od srdce zatleskali, až se frekventanti exercicií s P. Opatrným podivovali, proč tolik tleskáme. Byl to výraz přijetí a radosti z toho, že jsme každý jiný a přece patříme k sobě, takový potlesk nebes. Poslední večer bylo na Velehradě naštěstí rušno, paní starostka prý vdávala dceru, a tak mělo naše závěrečné veselení trochu mimikry: To nejsou ti salesiáni, ale svatba. Pán nám letos opět nachystal exercicie na míru, jak jsme to potřebovali. Připomněli jsme si, že máme být svobodné děti Boží, které neberou nic samozřejmě. Na cestu domů nás provázela slova Daga Hamarskjölda: Za vše co bylo, děkuji, všemu co bude ano. Jana Šilhavá, Praha Jih 3. FORMACE Večerní slůvko o rozjímání pro každou komunitu Stanovy čl. 93 Salesián začíná den půlhodinou rozjímání. Stalo se závazným až od roku 1874, ale bylo vždy uváděno mezi základními pobožnostmi. Don Bosco k němu vybízel při každé vhodné příležitosti. Je to normální a nenahraditelný prostředek k vnitřnímu trvalému spojení s Bohem. Autentický řeholní život vyžaduje, abychom si vyhradili dostatek času k osobnímu rozhovoru s Pánem. Bez něho nastává dříve či později duchovní úpadek a vnitřní prázdnota. Nejde o to udělat z nás mnichy, ale je to chvíle naslouchání Božímu slovu. (Stan. 87) Bez vnitřní modlitby zasvěcený život postupně ztrácí smysl, komunita jako společenství víry se stává zbytečnou, v událostech nejsme schopni odhalit vedení Duchem a v lidech rozeznávat Kristovu tvář. Naše nitro se může zvolna měnit na jakýsi druh tržiště s ustavičným přívalem obrazů, zvuků, citů, zážitků, které nám znemožňují jakoukoliv hlubší pozornost. Ten, kdo dovede ztrácet čas s Pánem, se naučí darovat bratřím vlastní život a zapomínat na sebe sama. Modlitba, stejně jako láska, nemá zapotřebí zdůvodnění. Převzato z Vnitřních zpráv 10/2010 z povzbuzení otce provinciála My sice nejsme mniši a nežijeme poustevnickým životem, ale jistě si z výše uvedeného můžeme vzít aspoň malou inspiraci Sazeč 4. APOŠTOLÁT Snoubenecká setkání v rodině co nového v našem apoštolátu? Dne , se konal v Křesťanské ped. psych. poradně v Praze již 7. seminář pro vedoucí manželské páry. Téma bylo o rozdílech mezi mužským a ženským mozkem, s úžas- 10

11 ným výkladem prof. Vyskočila z Fyziologického ústavu AV. Prožili jsme pak odpoledne vzájemným sdílením zkušeností. Seznámili jsme se s navrhovaným dokumentem ČBK k přípravě na manželství. Radujeme se z toho, že počet vedoucích manželských párů se rozrůstá. Účastníci tohoto semináře byli z velké části mladí manželé, vyškolení v posledních letech. Hana a Petr Imlaufovi 5. DO TVÝCH RUKOU, PANE Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. (Žalm 37,5) Dne 4. srpna 2010, v den svých 19. narozenin, odešel k laskavému Otci náš syn, student a skaut JAN HOLUB Rozloučili jsme se s ním při slavení eucharistické oběti v pátek 13. srpna 2010 v bazilice sv. Markéty v Břevnově a poté byl uložen do hrobu na břevnovském hřbitově. Jiří a Věra Holubovi rodiče Štěpán a Terezka sourozenci Jiří Holub a Anežka Korbelářová prarodiče a ostatní příbuzní P. S.: Milý Jendo, když jsme Ti při odjezdu do Litvy dělali křížek na čelo a přáli šťastnou cestu, netušili jsme, jak bolestná bude tato cesta pro nás. Věříme však, že pro Tebe nakonec šťastná je. Děkujeme Ti, že ses ve svém mladém věku uměl nadchnout pro křesťanské a skautské ideály a působil nám tím radost. Takový zůstaneš v našich srdcích. Táta s mámou Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 11, 25) S vírou ve vzkříšení a v život ve společenství s Bohem, který je Pánem nad životem a smrtí, oznamujeme všem spolubratřím, přátelům, příbuzným a známým, že krátce po půlnoci 15. června 2010 se vrátil do nebeského domova jeho věrný služebník P. Josef Malůš, SDB. P. Josef Malůš, SDB, se narodil 28. srpna 1929 ve Všechovicích. Měl dvě sestry sestra Milada zemřela v mladém věku, sestra Zdenka žije ve Strážnici. V červnu 1949 maturoval na reálném gymnáziu v Holešově. V červenci 1964 získal vyuční list v rámci pracovního zařazení ve šroubárně v Libčicích nad Vltavou z učebního oboru provozní zámečník-opravář. Se salesiánským dílem se seznámil po přistěhování rodičů do Fryštáku, kde navštěvoval oratoř v letech 1940 až V ústavu ve Fryštáku žil od roku 1941 do roku Pak žil ve Dvorku u Přibyslavi. Hned po válce nastoupil do noviciátu v Hodoňovicích, kde 16. srpna 1946 složil první řeholní profesi. Pak studoval ve studentátu v Ořechově 11

12 a Přestavlkách. Následoval rok asistence a výuka gymnazistů 5. třídy v Ořechově ve školním roce Od do vykonával vojenskou službu u 53. praporu PTP v lesích, na stavbách a v dolech. Měl hodnost vojína. Od roku 1954 do roku 1965 pracoval v civilním zaměstnání ve šroubárně v Libčicích. 22. července 1961 složil v Praze věčné řeholní sliby. Od roku 1965 do roku 1966 pracoval v Praze v Konstruktivě jako zámečník. Od roku 1966 do roku 1969 působil v Knižním velkoobchodu v Praze v Opatovické ulici. 18. února 1968 ho v Görlitz biskup Schaffran vysvětil na kněze. V roce 1969 nastupuje na studium Teologické fakulty v Litoměřicích. Po opuštění fakulty v roce 1972 je jmenován kaplanem v Mariánských Lázních. V letech působí jako kaplan v Chebu a administrátor ve Skalné. Od roku 1981 až do roku 1993 je arciděkanem v Chebu. V této době také doprovází jako ředitel chebskou skupinku salesiánských spolupracovníků. Na podzim roku 1993 odchází vyučovat na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ještě do prázdnin minulého roku vedl kurzy vážné hudby v rámci celoživotního vzdělávání. V říjnu minulého roku odchází, po výrazném zhoršení zdravotního stavu, do hospice v Prachaticích, kde obětavě působí sestry boromejky. Ty se o něho pečlivě staraly až do jeho skonu. Zaopatřen svatými svátostmi krátce po půlnoci v úterý 15. června 2010 zemřel. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem. Requiescat in pace! 6. SALESIÁNSKÁ RODINA Poděkování Vydáno dne V lednu jste si mohli přečíst prosbu o modlitbu, zde je radostná zpráva o uzdravování Veronika Semerádová Milé sestry a bratia, milí priatelia, od začiatku tohto roka ste s nami prežívali dobrodružný zápas nášho syna Antona o život a zdravie. Zhubný ependymóm v jeho krčnej mieche, následné dve veľmi ťažké, ale zároveň aj mimoriadne úspešné operácie, 60 dní rehabilitácie v NRC Kováčová, invalidný vozík to je stručná história jeho príbehu. Neboli ste iba divákmi či štatistami tohto diania, ale svojimi modlitbami a živým kontaktom s nami ste sa stali priamymi aktérmi tohto nášho veľkého dobrodružstva s Bohom. Po najdramatickejšej pasáži tejto story sme sa odmlčali, lebo nastal čas pomalého, húževnatého napredovania nášho syna na ceste za životom a zdravím. Dnes, päť mesiacov po operácii, Anton oslavuje svoje meniny (13. 6.) a tiež aj 27. narodeniny (14. 6.). Jeho zdravotný stav je viac než povzbudivý. V podstate opúšťa invalidný vozík (používa ho už viacmenej sporadicky) a najviac používa francúzske barle, ba doma po byte chodí úplne sám. Pooperačná kontrola magnetickou rezonanciou (MR) preukázala, že nádor je skutočne vonku a nič zhubné mu tam zatiaľ nerastie. V mieste nádoru má síce niekoľkonásobne zúženú miechu, ale podľa lekárov to vôbec nevadí normálnej funkcii nervového systému. Zaiste má pred sebou ešte nie ľahkú a nie krátku cestu za úplným zdravím, ale týchto päť mesiacov vývoja jeho zdravotného stavu označil aj jeden z lekárov, ktorý ho operoval, za zázrak. Chceme sa Vám všetkým v svojom mene i v mene nášho syna úprimne poďakovať za Vaše modlitby, obety, za všetko že ste to s nami prežívali a boli aktívne zapojení. Boh vypočul Vaše modlitby, aby nám dal pocítiť svoju lásku aj svoju moc. Nech je zvelebený za všetko! Prosíme Vás aj naďalej za modlitbovú spomienku na Antona, aby mu Pán postupne navrátil zdravie a aby Ho Anton mohol s láskou oslavovať a slúžiť Mu. 12 Vaši šťastní a vďační Horváthovci

13 Předání služby provinciála 26. června V sobotu 26. června v kostele sv. Terezie v Praze Kobylisích v 10:30 začala velká slavnost. V jejím průběhu složil věčné sliby Václav Jiráček a proběhlo oficiální předání služby provinciála české Provincie sv. Dona Boska. Symbolické kormidlo převzal od Františka Blahy na šest let Petr Vaculík. Přehled předcházejících provinciálů: P. Ignác Stuchlý P. Antonín Dvořák P. Karel Tinka P. František Míša P. Ladislav Vik P. Benno Beneš P. Jan Komárek P. František Blaha 2010 P. Petr Vaculík František Blaha zhodnotil situaci v provincii v Dopise Staříčkovi Vydáno dne Milý done Ignáci, milý Staříčku, už tři roky jsem ti nepsal dopis. Protože si však letos připomínáme 20 let obnovy salesiánského díla, protože před krátkým časem byla završena provinciální kapitula a protože se blíží ke konci má služba provinciála, tak opět sedám k počítači (o něčem takovém se vám tenkrát ani nezdálo) a píši krátké hlášení o uplynulých letech. Nejdříve Ti chci poděkovat. Letos 15. září to bude 75 let od zřízení Československé provincie sv. Jana Boska, jejímž prvním inspektorem (provinciálem) ses stal právě ty. 10. ledna uplynulo 70 let od vzniku samostatné české provincie. Hluboce smekám a velmi si vážím vašeho nasazení pro dílo Dona Boska a neutuchajícího nadšení, které nedokázala udusit ani obtížná ekonomická situace začínajícího díla ve Fryštáku, ani ideologické nároky dvou totalit nacismu a komunismu. Kláštery a řeholní domy byly rozpuštěny, vězení, PTP Společný život byl kromě internačních táborů a staveb přehrad téměř nemožný a připravovat na kněžství se dalo jen s vědomím, že ke svěcení možná nikdy nedojde I přesto všechny tyto překážky salesiánské charisma žilo, a když jsme před 20 lety dostali svobodu a mohli veřejně obnovit činnost, bylo nás v Čechách a na Moravě přes dvě stě salesiánů s více jak 20 novici, ve společnosti se objevily šedé hábity dcer Panny Marie Pomocnice, dozvěděli jsme se o volontáriích, četných salesiánech spolupracovnících. Za to všechno vděčíme vám všem, kteří jste kráčeli před námi a kteří jste to nevzdali. Věřím, že i na samotném daru svobody jste spolupracovali se svatou Anežkou Českou a mnoha dalšími. Za poslední dvě desetiletí se toho podařilo hodně. Nebylo jednoduché obnovit postupně navrácené domy (Brno-Žabovřesky, Fryšták, Pardubice, Praha-Kobylisy, Ostrava). Vedle toho vznikala salesiánská díla na nových místech (Brno-Líšeň, České Budějovice Čtyři Dvory, Moravské Budějovice, Plzeň, Prostějov, Rumburk, Teplice, Zlín). Formačními domy (Sebranice, Hodoňovice, Praha-Dolní Počernice, České Budějovice) prošla nová generace spolubratří. Střediska mládeže, farnosti, DIS, JABOK, působení na gymnáziích a teologických fakultách, množství duchovních obnov a exercicií, příprava a vysílání dobrovolníků, formace animátorů, nakladatelství Portál, působení v televizích, Salesiánský magazín, Nezbeda, animace stále se rozrůstající Salesiánské rodiny a Salesiánského 13

14 hnutí mládeže, česká misie v Bulharsku, dva noví misionáři do nejchudších zemí, spolupráce s generálním domem a zejména se slovenskou provincií to jsou alespoň ta hlavní díla současného salesiánského působení v České republice. Za tím vším je řada nadšených salesiánů a celá armáda zaměstnanců, dobrovolníků a animátorů, ze kterých máš určitě i Ty velkou radost, jejich touha přiblížit se k mladým lidem dneška, napomoci při jejich výchově a přinést jim Krista. Chci se s Tebou ale také podělit o těžkosti, kterými v současnosti dílo Dona Boska prochází. Mezi největšími jsou odchody spolubratří, malý počet nových povolání, narůstající věkový průměr a to, že se tu a tam nedokážeme domluvit mezi sebou či s těmi, kteří na díle spolupracují. Za 20 let ubylo 60 spolubratří. Stále víc i na nás dopadá situace Západní Evropy a Severní Ameriky. Done Ignáci, není v dnešní době lehké stát se člověkem zasvěceným Bohu stejně tak, jako není lehké uzavřít nerozlučitelné manželství a převzít zodpovědnost za rodinu. O to víc si vážím každého, který právě v dnešní době dokáže Boží povolání zaslechnout a věrně na ně odpovídat. Dopis proto končím velkou prosbou o Tvou pomoc a přímluvu. Moc prosím, abys o to požádal i všechny přátele salesiánského díla, kteří nás předešli do nebeského domova, zvláště Pannu Marii Pomocnici a Dona Boska. A prosím, abyste vyprošovali dar Božího požehnání všem spolubratřím, členům Salesiánské rodiny, laikům a mladým lidem, kteří se jakkoli do díla aktivně zapojují, a všem přátelům Dona Boska, kteří dílo podporují modlitbami, oběťmi a dary a samozřejmě novému provinciálovi Petru Vaculíkovi. Děkuji moc za Tvé přátelství a pomoc během mé služby provinciála. František Blaha, dosluhující provinciál (Zdroj: Výlet do Prahy Vydáno dne Náš delegát P. Petr Vaculík nás opustil, aby se věnoval službě jiné, totiž službě provinciála SDB. Předání se uskutečnilo v sobotu v Praze. A protože jsme u toho chtěli být, tak jsme se do Prahy vydali. Střechu nad hlavou nám nabídl P. Jožka Glogar v Jaboku. Prožili jsme slavnostní, pěknou mši svatou v Kobylisích, kde proběhlo jak předání služby provinciála, tak zároveň věčné sliby salesiána Václava Jiráčka. Po mši sv. jsme pobesedovali, pozdravili známé a kamarády ze salesiánské rodiny a vydali se do pražské ZOO. Tam se našim dětem velmi líbilo. Pátek večer a neděli jsme věnovali prohlídce Prahy. Prožili jsme pěkný víkend, pobyli pospolu a už se těšíme, až zase někam společně vyrazíme. Formační společenství Prostějovsko II. (ŠOP) Don Bosco v mém životě Vydáno dne Máte rádi Dona Boska? Ovlivnil nějak váš život? Pomohl vám, inspiruje vás, povzbuzuje vás a chrání vás či vaše děti? Nebojte se rozdělit se o to s námi! Do mého života zasáhli salesiáni, když mi bylo asi 15 let, a nadosmrti jim za to budu vděčný. Ač mi o Don Boskovi vyprávěl tatínek, když jsem byl ještě malý kluk, nijak výrazně jsem nepociťoval, že právě on by nějak výrazně do mého života zasáhl. Prostřednictvím různých salesiánů ano, ale osobně jeho jsem v tom nějak neviděl. Až jednou, při modlitbě, když jsem zase řešil nějaké problémy a zase jsem si Bohu jen stěžoval, uviděl jsem jeho obraz a zadíval se na něj pořádně. A najednou jsem v jeho očích a pohledu vyčetl, že mi říká: Ty to zvládneš, já ti věřím. Ať už od té doby prožívám cokoli, kdykoli, když vidím Don Boskovu tvář, vidím v ní pořád ta slova: Já ti věřím. Dlouho jsem to prožíval, že je 14

15 to jeho osobní sdělení pro mne, ale nedávno mi došlo, že to, co on přinesl do naší společnosti a mezi mladé, je přesně toto. Je tu někdo, kdo nám fandí a kdo nám věří, Don Bosco. Takhle jsem ho já pochopil a tak chápu celé jeho dílo. Jan, 25 let Nezapomenout na velké věci, které Bůh dělal a dělá v našich životech je velice důležité. Židé si každoročně připomínali vyjití z Egypta mocnou Hospodinovou rukou. Jakmile zapomněli velké věci, které Bůh dělal a dělá, propadli modloslužbě. Věřím, že Bůh působí skrze Dona Boska i dnes. Pokud si tyto věci nebudeme připomínat, propadneme strachu, skepsi a beznaději. Rád bych vás proto poprosil, abyste nám pomohli shromáždit to, co jste sami mohli díky Donu Boskovi prožít. Rádi bychom z došlých materiálů vytvořili novou brožurku Don Bosco v mém životě, která by kromě našich zkušeností obsahovala i základní možnosti povolání do Salesiánské rodiny. Příspěvky s případnými fotografiemi můžete posílat do konce roku 2010 na adresu: P. Jaroslav Vracovský SDB, Kobyliské nám. 1, Praha 8 Kobylisy donbosco(at)centrum.cz tel.: Jaroslav Vracovský Hledáme nové zájemce o pomoc dětem ve světě Mladí lidé let se mohou opět hlásit do nového ročníku misijních dobrovolníků. Země pomoci: ČR, Slovensko, Bulharsko, Německo, Nizozemí, Indie, Mexiko, Kongo a další. Doba: měsíců nebo červenec 2011 (jen v Bulharsku letní tábory pro romské i bulharské děti). Náplň činnosti: podle vlastních schopností výuka (technické učiliště, školy apod.), doučování, volnočasové aktivity, manuální práce, administrativa. Povinná příprava: osm víkendových setkání (říjen 2010 červen 2011). Přihlášky a info: na nebo na Konzultace možné také na (Jana Švecová). Držme se maličkostí, ale konejme je s vytrvalostí, říkával Don Bosco. Každá pomoc je jen kapka v moři, ale bez vody by moře bylo jen pouští. Těšíme se na společnou cestu k moři. Za celý tým Jana Švecová Pozdrav od otce Meda z Indie Vydáno dne Již přes 70 let žije v Indii český salesián, P. Jan Med. Vzhledem k jeho vysokému věku přebírá komunikaci s jeho stále milovanou Českou republikou otec Samuel, který navštívil ČR v listopadu V nejnovějším dopise píše o aktuálním stavu otce Meda i situaci dětí v severní Indii Milí přátelé, srdečně vás zdravím jménem otce Johna Meda, SDB, jehož slova tlumočím: Děkuji vám, svým dobrodincům a přátelům, za podporu a pomoc. Kéž vám Bůh vždy dává své požehnání i žehná i vašim úmyslům. Vidím velmi dobrou vůli v každém z vás. Nedokáži ani dostatečně děkovat Pánu a naší blahoslavené Matce Dělat dobro Mé přání je celý život pomáhat chudým lidem. Chci v dobrém pokračovat dokonce i po své 15

16 smrti. Pouze v nebi budeme schopni vidět pravý křesťanský život v jeho celkovém smyslu. Moje modlitba směřuje ke všem mým dobrodincům, přátelům, příbuzným a všem, kteří prokazovali dobro mně i mému poslání. Modlím se za vás všechny Každý moment nás přivádí blíže k našemu nebeskému domovu. Tam budeme mít domov. Tam budeme společně v Boží lásce a v přítomnosti Marie. Chci jít domů (ukazuje přitom rukou nahoru). Stav otce Johna Meda je v normě. Příznivé počasí mu pomáhá cítit se lépe. Přesto je jeho stálým přáním Chci jít domů. Jednoho dne jsem mu řekl: Otče, Bůh ještě nedal povolení. Všichni odejdeme v určený čas. Během dne se cítí dobře a hodně spí. Díky tomu však zažívá velmi náročné noci. Ani s jídlem nemá problémy. Zdá se mi, že jí pravidelněji než dříve. Dělá si sám legraci: Nechci zemřít na vyhladovění.. Nabídl jsem mu trochu čokolády a nějaké sladkosti. Přijal je s úsměvem. Když pak dostal normální jídlo, pronesl: Jídlo je bez chuti, chci čokoládu. Poprosil jsem ho, aby podepsal dopisy školám, kterým pomáhá se školným. Udělal tak velmi rád. Je to skutečně muž činu. Cítí, že toto je jeho očistec k očištění. To je důvod jeho přání jít domů. O půlnoci volává sestru a nařizuje jí: Připravte se, vstávejte, jdeme do Kohima, jdeme do Maram apod. Jdeme na piknik. Když je odpočatý, dává jeho řeč smysl. V případě únavy se ale stává nesrozumitelnou. Jak moc miluje lidi, se kterými pracoval. Byl bych rád, abyste pokračovali v modlitbách za něj. Má vás všechny rád a velmi ho těší slýchat o jeho rodné zemi. Za naši salesiánskou komunitu vás ujišťuji, že i my se za otce a našeho spolubratra Johna Meda modlíme a dáváme mu nejlepší možnou péči. Ať dobrý Pán žehná vašim záměrům a snažením. S láskou a modlitbami otec Samuel (Zdroj:www.sdb.cz) V ČR máme o dvě sestry salesiánky víc! Vydáno dne Dne 6. srpna 2010 ve farním kostele v Castel Gandolfu (Itálie) složilo jedenáct novicek své první sliby v Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice. Byly mezi nimi i Diana Veselovská a Zuzana Magerová, které patří do naši Inspektorie. Své první řeholní sliby skládaly do rukou naší hlavní představené sr. Yvonne Reungoat. Celým slavnostním dnem je provázelo motto: Stvořil jsem tě pro svou slávu, zůstaň ve mně! Hlavním celebrantem byl don Alberto Lorenzelli provinciál římských salesiánů. Zdroj:www.FMA.cz Nový povrch na hřišti v Kobylisích Vydáno dne Hřiště v Kobylisích po rekonstrukci opět otevřelo náruč stovkám dětí, které celoročně využívají jeho kvalit. Celkově stála rekonstrukce hřiště přes 2,5 mil Kč, s tím, že velké množství práce bylo odvedeno brigádnicky a sponzorsky. Za všechny spokojené mladé hráče chceme poděkovat všem, kdo nám pomohli finančně, hmotně či duchovně. Michal Svoboda, ředitel (Zdroj: Radost z daru nového salesiána Vydáno dne V neděli 15. srpna složil spolu se svými slovenskými bratry své první řeholní sliby Ing. Jan Fojtů v kostele sv. Jana Evangelisty v Popradě-Velkej. Stalo se tak v den slavnosti Panny Marie Nanebevzaté a ve výroční den narození sv. Jana Boska (1815). V pátek vstoupilo do dalšího ročníku noviciátu pět mladých mužů. Bohužel mezi nimi tentokrát není nikdo z Čech. Prosíme o modlitbu nejen za Jendu a jeho slovenské bratry, ale i za dar nových povolání: aby ti, které si Pán volá, dokázali jeho hlas zaslechnout a s důvěrou v něho velkoryse odpovědět, aby každý mladý člověk rozpoznal záměr, který s ním má Bůh, a měl sílu k následování. Zdroj:www.sdb.cz 16

17 Svět přivítá nové salesiánské misionáře Vydáno dne V neděli 26. září vyslal hlavní představený P. Chávez do světa 68 nových misionářů. Misijní kříž obdrželi v Turíně i tři Češi: P. Pavel Ženíšek Gambi, Monika Petruchová Krysa a Veronika Osohová. Tradici slavnostního vysílání misionářů započal v roce 1875 sám Don Bosco. Letos odchází již 141. výprava. Při slavnostní bohoslužbě v bazilice Panny Marie Pomocnice postavené Donem Boskem přijalo misijní kříž 41 salesiánů, 8 sester salesiánek a 19 dobrovolníků ze čtyř států. Zde jsou zajímavosti z letošní 141. misijní výpravy: Poprvé v historii vysílá Afrika více misionářů než sama přijímá. Nejvelkorysejší je stejně jako minulé roky vietnamská provincie (11 salesiánů). 10 salesiánů přichází do Evropy. Patří k nim i Ekka Suresh z Indie, který se zapojí do komunity našich salesiánů v Bulharsku. Sestry salesiánky se na misie připravují po celý rok. Jejich nová působiště zatím nejsou určena. A zde jsou naši Češi: P. Pavel Ženíšek odchází do Bangladéše. V této muslimské zemi začali salesiáni působit teprve v roce Na severu země se věnují místní křesťanské komunitě a mladým lidem z okolí. Veronika Osohová bude od září 2010 do července 2011 pomáhat v internátu a technickém učiliště pro mládež s handicapem v Aschau v Německu, Monika Petruchová pomůže novému dílu pro romské děti ve Staré Zagoře v Bulharsku. Další čeští dobrovolníci již většinou odletěli do svých míst, proto se vyslání v Turíně zúčastnily pouze tyto dvě zástupkyně. Zdroj: Poděkování Vydáno dne Děkujeme všem spolupracovníkům ze společenství Sebranicko za obětavou a nezištnou pomoc při pečení cukroví na kněžské svěcení i při přípravě na primici. Děkujeme za každou duchovní i hmotnou pomoc. Také děkujeme komunitě v Sebranicích v čele s P. Vojtěchem Glogarem a Marušce Drobné, kuchařce na faře za nezištnou pomoc a zázemí. Vděční Jiří a Ludmila Balášovi 7. RŮZNÉ INFORMACE Květná zahrada prosí Vydáno dne Když se před nějakým časem objevil v Salesiánském magazínu článek o našem sdružení a o tom, o co se snažíme, nikdy mě nenapadlo, že budu nucen obrátit se jednou i na vás. No, stalo se: Drazí přátelé. V uplynulém roce jsme se potýkali s problémy, které nám způsobily průtahy pracovníků ministerstva a jejich malá ochota pomoci nám při přidělení schválené dotace na další nutnou rekonstrukci našeho objektu, kde Dům na půli cesty provozujeme. Nakonec se nám podařilo dotaci získat, ale zcela jinak, než jsme plánovali a potřebovali. Přes to všechno se nám podařilo opravit další část střechy a dodělat i část topení v prostorách pro naše uživatele. Jenže! Máme roztažené radiátory a trubky, ale ty končí přesně v místě, kde by měla být kotelna, a ta tam zatím není. Nabízí se pochopitelně otázka, proč tam není? Když jsme jako jediný průchozí způsob využití dotace našli investici a odkoupení objektu v majetku obce, ve které působíme, bylo nám místním zastupitelstvem přislíbeno, že z peněz, které tím obec nabude, nám přenechá alespoň drobnou část, která by nám umožnila dodělat to nejnutnější. Abychom mohli udržet provoz. Jak už možná tušíte, peníze na obecním účtu jsou dobrá věc, ale najednou se objeví nutná úhrada toho a toho a ejhle, promiňte ono už nic nezbylo. 17

18 Tím jsme se dostali do situace, kdy zatím nevím, jak dokončíme vytápění, které je nutné k tomu, abychom měli kde ubytovat plnou kapacitu uživatelů, v současnosti jich máme osm, a pokud se nám z jakýchkoliv důvodů nepodaří tuto kapacitu udržet, budeme mít zásadně kráceny provozní dotace z kraje atd Jsem si vědom, že složenky se v našich poštovních schránkách střídají více než často a prosba o pomoc vykukuje co chvíli v Katolickém týdeníku i jinde. Přesto prosím, pokud by kdokoliv věděl o někom, kdo by mohl nějak pomoci nebo byl ochoten nám nějak pomoci sám přispěje nebojím se říci k naší záchraně. Zatím nám nezbývá než oslovovat, kde koho můžeme, mzdy jsme snížili už na začátku roku, a pokoušíme se sehnat alespoň nějakou půjčku nebo něco podobného. Více se o nás dozvíte na našich stránkách které nově vznikají, nebo na stránkách starších Díky za každou pomoc Standa Větrovský Veliké díky!!! Aktuálně Není to tak dlouho, co jste na spolupracovnických stránkách mohli číst naši prosbu o pomoc. Chtěl bych tady poděkovat všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomohli. Veliké díky patří všem, kdo nás přímo podpořili finančně, a stejně velké díky patří všem, kdo nás provázeli modlitbou. Jak to tedy vše dopadlo? Ve chvíli, kdy jsem se na vás jménem našeho sdružení obracel, jsme nevěděli jak dál. Díky Bohu i vám všem se podařilo získat bezúročnou půjčku, a ta nám umožnila pokračovat v nejnutnějších pracech. Samozřejmě budeme muset půjčku uhradit, ale získali jsme alespoň čas. No a díky vašim modlitbám se nám dostal náhodou do cesty člověk, který má poměrně slušné slovo v jedné velké společnosti a ten nám snad pomůže se získáním sponzorského daru, a ten by zase mohl být řešením půjčených peněz. Takže v této chvíli máme vybetonované podlahy, vyvložkovaný komín a s topenáři rozjednaný druh kotle. Včera jsme vyzdívali příčky a pokračujeme dál. Vypadá to tedy, že v zimě, která má snad být mrazivá, nám naši kluci nepomrznou. Ještě jednou díky vám všem a budete-li se někdy pohybovat v našich končinách, velice rádi vás přivítáme. Chcete vědět víc? Mrkněte na Všechny zdraví Standa Větrovský a všichni z Květné Zahrady Situace v Květné Zahradě se vyvíjí rychleji, než stačí Zpravodaj vycházet, ale zdaleka tam nemají vyhráno Děkovný článek je jeden z důkazů rodinnosti našeho nemalého sdružení. O mnohých dalších podobných důkazech se ale ani nedozvíme. Díky i za ně!!! Sazeč Slet Starých pák s profesorem Sokolem Vydáno dne Letošní 19. slet Starých pák přivítal jako hlavního a vzácného hosta profesora Jana Sokola, Bob Fliedr představil čerstvě vydané CD Bílé sárí a Dědek nám jako vždy přichystal příjemné překvapení. 18

19 Letošní slet Starých pák se konal již tradičně v Mladočově. Měli jsme možnost uvítat jako vzácného hosta profesora Jana Sokola, se kterým jsme prožili velmi podnětné sobotní dopoledne. Pan profesor odpovídal na naše otázky přesně tak, jak filosof má, tedy srozumitelně, přesně, jasně a moudře. Jeho velkým tématem je svoboda, ale zabrousili jsme i na jeho působení v politice, názory na dnešní společnost a církev. Bylo zřejmé, že své názory a postoje má promyšlené a zakotvené v křesťanské nauce. Po odpolední siestě nás čekal tradiční fotbal Morava proti Čechům, přerušený náhle se strhnuvším silným lijákem. Večer nám Bob Fliedr představil právě vyšlé CD Bílé sárí, které natočil se skupinou Bobci. Měli jsme možnost nahlédhout do skladatelovy kuchyně a alespoň trochu s ním sdílet jeho radosti i starosti. V neděli ráno jsme slavili mši svatou s Ládysem Heryánem a dalšími kněžími, udělali jsme společnou fotku, a rozjeli se domů. Těšíme se na příští slet v září Zdroj: Bob Fliedr a dětský sbor Vydáno dne zvou (nejen) děti na koncert u příležitosti vydání CD Bílé sárí. Koncert proběhne v rámci oslav stého výročí narození Matky Terezy v neděli 24. října v 16 hodin v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11 (u metra Háje). Vstupné dobrovolné. Zdroj: Ničím se neznepokojuj Vydáno dne Milí přátelé, ráda bych se s vámi podělila o zážitek, který se mi přihodil. Bylo všední středeční dopoledne, a mně se nic nedařilo. Několik dnů jsem si dost úpěnlivě lámala hlavu nad akcí několika rodin, kterou jsem potřebovala domyslet. Do toho se mi v pračce záhadným způsobem zničil můj oblíbený svetr. Občas se kolem mě proploužila předpubertální dcera, která je momentálně ve stavu nemocných, s mobilem v ruce se slovy: Nemůžu nic do školy dělat, jsem přece nemocná. Za chvíli po tom přinesla můj mobil, protože mi právě přišla SMS ve znění: Ničím se neznepokojuj. V tomto okamžiku jsem se překvapeně usmála. To bylo to, co jsem potřebovala. Díky, Janko Ihnáte!!!! Kamila Tichá, společenství ŠOP Radujte se s námi :-) Vydáno dne V pondělí se v 9.30 ve zlínské nemocnici narodila naše další dceruška a také sestřička ALŽBĚTKA Cahová. Vážila 2980 g a měřila 47 cm. Je zdravá a krásná. A my vděčni Bohu. Děkujeme všem za modlitby a podporu. Lukáš, Martina a Stázka Cahovi...moc a moc blahopřejeme a jsme šťastni, že vše dobře dopadlo. Pepa H. Boží požehnání, hodně zdraví celé rodině, k narození malé Alžbětky blahopřání přijměte od Jandáčků. Přejeme Alžbětě a celé rodině hodně Božího požehnání na cestě životem. Kozákovi S velkou gratulací se připojuje i redakce, která má z takovýchto zpráviček obzvláštní radost!!! 19

20 8. NAŠI JUBILANTI V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Hejlová Jana Hermanová Marie Šantavá Margita Fajstavr Antonín Pavel Miroslav Cočev Jiří Kubíček Václav Šilhavý Jan Hochmanová Ludmila Šetřil Jan Moravec Tomáš Ritzingerová Dagmar Mareš Stanislav Machů Pavla Ptáčník Petr Radinová Magda Chalupová Alžběta Smolek Tomáš Dulavová Věra Kuřina Petr Naňáková Helena Bočková Jitka Šerý Jan Holeňová Bohumila KALENDÁŘ AKCÍ Setkání PR salesiánské rodiny Sliby ASC Praha-Kobylisy Sliby ASC Teplice Setkání PR s novými místními radami Brno-Žabovřesky Oslava 30 let FMA v českých zemích Ples ASC Ples SHM Setkání PR s aspiranty a předaspiranty Praha-Karlín Dny salesiánské spirituality Kroměříž Festival SHM Pardubice Vždy ve 22:00 ( možno i kdykoli jindy ) Modlitební salva ;-) Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: , Kobyliské náměstí 1, Praha 8, Určeno pro informaci členů ASC. Vychází 6 x ročně. Místo vydání Praha. Evidenční číslo MK ČR E Změny adres: Jan Görig, Korábová 98, Fryšták, Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu: nebo poštou na adresu: František Jakubec, Bryksova 955, Praha 9, Příspěvky na náš web zasílejte na adresu: Požadavky na změnu počtu kusů zasílaného Zpravodaje též na F. Jakubce Počítačová sazba: František Jakubec Tisk: Jan Macek, Jablonec n. N., Expedice do vašich rukou: Vydavatelství IN s. r. o. Uzávěrka Zpravodaje č. 111 je v neděli Můžete si odstřihnout a založit do svých breviářů Úmysl modlitby Prosíme, Pane, za ty, kdo snášejí těžký životní úděl: za nevyléčitelně nemocné a postižené, za zoufalé a za ty, kdo ztratili milovaného člověka. Dej, Pane, moudrost všem, kterým bude svěřena odpovědnost ve společnosti i ve Sdružení. 20

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

8. NAŠI JUBILANTI 9. KALENDÁŘ AKCÍ 12. 10. 2010

8. NAŠI JUBILANTI 9. KALENDÁŘ AKCÍ 12. 10. 2010 8. NAŠI JUBILANTI V těchto a následujících dnech oslavili nebo oslaví svá pěkná jubilea tito naši přátelé: Hejlová Jana 601 10. 10. 50 Hermanová Marie 701 15. 11. 45 Šantavá Margita 401 13. 10. 45 Fajstavr

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více