Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad 1633-1945"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 28 č. archivní pomůcky 8739 Rodinný archiv Merveldtů, Lázně Bělohrad inventář Mgr. Jiří Vozar Zámrsk 2012

2 O b s a h Úvod... 3 I. Dějiny původců fondu... 4 II. Dějiny fondu III. Archivní charakteristika fondu IV. Stručný rozbor obsahu fondu V. Záznam o zpracování fondu Prameny a literatura Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Inventární seznam I. Merveldtové II. Asseburg III. Černín IV. Kinský V. Kleist VI. Pergen VII. Příbuzné a jiné rody - neznámí a neurčení odesilatelé a adresáti Fondové oddělení Rodinný archiv Schaffgotschů Bělohrad Rejstříky Rejstřík osobní Rejstřík místní Tiráž

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původců fondu Merveldtové Rod Merveldtů pocházel z Vestfálska. Jméno obdržel podle bažin ležících severozápadně od města Dülmen, které se nazývaly Marefeldon. První známý příslušník rodu Merveldt, který se jmenoval Heinrich, se objevil v r mezi úředníky biskupa z Münsteru. Heinrich Merveldt měl syny Bernharda a Hermanna. Bernhard se objevuje r jako purkrabí v Dülmen, Hermann je uveden v letech jako úředník v Münsteru a purkrabí v Dülmen. Hermann měl syny Johannese a Hermanna, kteří působili jako rytíři ve službách města Osnabrücku. Hermann měl syny Johannese, Hermanna a Heinricha, kteří se stali zakladateli třech velkých větví rodu Merveldtů. Johannes se uvádí v letech jako rytíř a číšník biskupa z Münsteru. Založil linii dědičných číšníků, keří přestali používat rodové jméno a podle svého čestného úřadu se nazývali pouze Schenk. Do roku 1400 žili v okolí Dülmen. Hermann je uveden v letech jako purkrabí ve Strombergu. Založil linii Merfeld, která měla bohatou historii a založila různé nové větve. Heinrich je uveden v letech jako rytíř a purkrabí ve Strombergu. Stal se zakladatelem linie, která pokračuje až do dneška a zachovala si jméno a znak starého rodu Merveldtů. O Heinrichovi a jeho potomcích není mnoho známo. Patřili jako zbrojnoši a rytíři k posádce biskupské zemské pevnosti Stromberg, od poloviny 14.století byli také purkrabí ve Wolbecku. Společné připojení k rytířstvu a vstup do vyšší státní služby způsobily silné povznesení sociální a politické situace šlechty a vytvořily podmínky pro její nový vzestup. Kolem roku 1400 vstoupili také Merveldtové do správní služby knížectví. Hermann Merveldt, který je uveden v letech , vykonával funkci maršála biskupa z Münsteru, byl purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Měl syny Hermanna a Everharda. Jeho syn Hermann uvedený v letech získal roku 1430 jako léno panství Westerwinkel u Herbern, roku 1434 se stal maršálem biskupa z Münsteru, roku 1436 byl hejtmanem ve Strombergu. Roku 1438 se oženil s Richmod von Asswede. Everhard uvedený v letech získal po smrti svého bratra panství Westerwinkel a stal se purkrabím ve Strombergu a Wolbecku. Oženil se s Gödeke von Hövel. Everhard měl syny Everharda, Hermanna, Dietricha a dcery Richmod, Annu a Idu. Everhard uvedený v letech získal Wolbeck a Westerwinkel, v r se oženil s Elisabeth von Westrem. Hermann a Dietrich uvedení v letech odešli do Livoňska

5 Richmod uvedená v letech byla vdovou po Heinrichu Buckovi, Anna uvedená v r se provdala za Gebharda von Hövel. Ida byla abatyší v klášteře v Überwasser, zemřela v r Everhard Merveldt bydlel na zámku Wolbeck. Dostal se do těžkých hospodářských potíží kvůli neštěstím všeho druhu a dluhům svého syna Dietricha. Jeho situace se tak zhoršila, že musel prodat panství Westerwinkel. Dietrich Merveldt uvedený v letech zastával funkci hejtmana ve Wolbecku a Sassenbergu. V r se oženil s Gertrud von Nagel. Měl bratra Everharda uvedeného k r a sestru Idu, která byla dámou z nadačního ústavu v Nottuln. Zemřela v r Dietrich Merveldt zase povznesl rodový majetek. Nechal postavit ve Wolbecku nádherný zámek. Osud tomu ale chtěl, že se nemohl radovat ze svého díla. Zemřel ve svém úředním bytě ve Wolbecku, teprve později se vdova Gertrud von Nagel přestěhovala s dětmi na zámek Dietrich Merveldt měl syna Hermanna a dcery Elisabeth a Agnes. Hermann uvedený v letech se v roce 1555 oženil s Ursulou von Diepenbrock, dědičkou Westerwinkelu. V r po smrti otce Diepenbrocka přešel zámek Westerwinkel do majetku Merveldtů, kteří jej vlastní až do současnosti. Ursula Merveldt zemřela v r Dietrich Merveldt uzavřel druhé manželství v r s Marií von der Recke. Jeho sestra Elisabeth zemřela svobodná v r a Agnes uvedená v letech se provdala za Adriana von der Heggen. Dietrich Hermann ( ), jediný syn z druhého manželství Hermanna Merveldta, se stal nástupcem svého otce. Byl krajským hejtmanem ve Wolbecku jako všichni jeho potomci až do zrušení úřadu v r Kromě toho zastával funkce knížecího komořího, tajného rady, kancléře a nejvyššího maršála. Westfálského míru se zúčastnil jako zplnomocněnec kolínského kurfiřta. V r se oženil s Gertrud von Ketteler zu Sythen, která zemřela v r Podruhé se oženil v r s Kornelií von Droste-Vischering. Ta zemřela v r Jeho syn Theodor Hermann ( ) se na státní službu připravoval universitním studiem v Kolíně. Jako jeho otec byl také tajným radou, dvorním maršálem a krajským hejtmanem ve Wolbecku. Pokračoval v majetkové politice svého otce. V roce 1667 vyvázal Westerwinkel z lenního svazku, takže se stal jeho svobodným majetkem. Dne 17.února 1668 jej císař Leopold dědičně povýšil do stavu svobodných pánů. Theodor Hermann Merveldt se v r oženil s Hedwigou Annou Sophií svobodnou paní von Westerholt-Lembeck ( ). V r uzavřel druhé manželství s Margaretou von Harstall. Z prvního manželství se narodily děti Hedwig Anna Sophia, Theodor Burchard, Anna Maria, Adolf Bernhard, Goswin Hermann Otto, Klara a Franz. Hedwig Anna Sophia (*1650) se v r provdala za Theodora Ludolfa von Galen Ermelinghof. Anna Maria Margareta ( ) byla nadační dámou v Nottuln

6 Adolf Bernhard ( ) se stal kanovníkem v Münsteru a proboštem v Xanten. Goswin Hermann Otto ( ) se v r stal velkopřevorem Maltézského řádu pro Německo a říšským knížetem z Heitersheimu. Klara (*1659) a Franz (*1664) zemřeli v dětském věku. Nástupcem Theodora Hermanna se stal jeho syn Theodor Burchard Merveldt ( ). Zastával řadu významných funkcí, byl hejtmanem ve Wolbecku, dvorním maršálem v Münsteru, tajným radou, komořím a nejvyšším dvorním maršálem. Císař Karel VI. jej 20.prosince 1726 povýšil do stavu říšských hrabat. Theodor Burchard se oženil v r s Annou Sophií Theodorou svobodnou paní von Westerholt zu Lembeck ( ). Dalším majitelem panství byl jeho syn Ferdinand Theodor ( ). Působil jako hejtman ve Wolbecku, tajný rada, válečný rada a nejvyšší dvorní maršál. Zvětšil rodový majetek o rytířské statky Coppel, Angelmodde, Daerl a Hove. Největší význam měl jeho sňatek se svobodnou paní Marií Josefou Annou Theodorou Gabrielou von Westerholt zu Lembeck v r Její otec zemřel v r. 1702, a tím vymřel tento rod v mužské linii. Hrabě koupil dědické podíly čtyř sester své manželky a stal se jediným majitelem zámku Lembeck a rytířských statků Hagenbeck a Empte. Vytvořil z panství Lembeck fideikomis. Ferdinand Theodor Merveldt měl sourozence Marii Annu Agnes, Maximiliana Heinricha, Burcharda, Hedwigu Henricu Sophii, Idu Marii, Isabellu Theodoru a Friedricha Christiana. Marie Anna Agnes ( ) se v r provdala za Johanna Hermanna Franze hraběte von Nesselrode. Maximilian Heinrich Burchard ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Osnabrücku a proboštem v Xanten. Hedwig Henrica Sophia byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst. Ostatní sourozenci Ida Marie (*1680), Isabella Theodora (*1692) a Friedrich Christian (*1694) zemřeli v dětském věku. Ferdinand Theodor Merveldt ( ) měl děti Annu Sophii, Franze Arnolda, Burcharda Alexandra, Hedwigu Isabellu, Marii Alexandrinu, Hermanna Adolfa, Rosu Marii, Clemense Augusta, Klaru Franzisku, Maxe Ferdinanda a Sophii Ludoviku. Anna Sophia ( ) byla dámou z nadačního ústavu v Metelen. Franz Arnold Merveldt ( ) byl původně kanovníkem, potom se této funkce vzdal a stal se hejtmanem ve Wolbecku, tajným a zemským radou. V roce 1747 se oženil se Sophií svobodnou paní von Fürstenberg. Burchard Alexander Merveldt (*1714) byl kanovníkem v Münsteru. Hedwig Isabella (*1715) byla dámou z nadačního ústavu v Borghorst. Marie Alexandrina (*1716) byla slečnou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, Hermann Adolf (*1718) byl rytířem Maltézského řádu. Rosa Maria (*1720) zemřela v dětském věku. Klara Franziska (*1725) byla dámou z nadačního ústavu v Langenhorst, Max Ferdinand (*1727) působil jako kanovník v Hildesheimu. Sophia Ludovika (*1730) byla - 6 -

7 dámou z nadačního ústavu ve Freckenhorst, v r se provdala za svobodného pána Ferdinanda von Galen. Franz Arnold Merveldt ( ) zemřel bezdětný a panství přešlo na jeho mladšího bratra Clemense Augusta Merveldta ( ). Clemens August také zastával významné funkce. Byl tajným radou, hejtmanem ve Wolbecku, nejvyšším dvorním maršálem a komořím. Kromě toho jej kníže jmenoval nejvyšším kuchmistrem, lovčím a místodržícím pevnosti Recklinghausen a propůjčil mu titul Excelence. V r měl pochybnou nákladnou čest, protože musel na svém dvoře v Münsteru přijmout a pohostit švédského krále Gustava a jeho bratra Heinricha Adolfa s doprovodem. Clemens August Merveldt se v r oženil s Marií Antonií svobodnou paní Wolff- Metternich ( ). V r se oženil s Annou Marií Christinou Margaretou Fuest ( ). Z prvního manželství měl děti: Marii Sophii, Augusta Ferdinanda, Klemense, Klaru Ludoviku, Maximiliana, Marii Alexandrinu, Marii Theresii, Paula Burcharda, Clementinu Marii a Antonii. Marie Sophie (*1754) byla nadační dámou ve Freckenhorstu, v r se provdala za Klemense von Vittinghoff-Schell. Klara Ludovika (*1761) byla abatyší v klášteře v Langenhorst. Maximilian Merveldt ( ) byl rakouským generálem jezdectva. Marie Alexandrina (*1766) se v r provdala za Edmunda Antona von Loe zu Wissen. Marie Theresie (*1767) byla nadační dámou v Langenhorst a Fröndenbergu. Paul Burchard Merveldt ( ) byl kanovníkem v Münsteru a Hildesheimu. Po sekularizaci kapituly vstoupil do státní služby království vestfálského. Později byl tajným radou a komořím v Hannoveru. Poslední léta svého života strávil na statku Hardehausen, který si koupil. Paul Merveldt adoptoval jako svého syna Armanda Jeana Baptistu de Terrés, který potom používal jméno Merveldt, a odkázal mu všechen svůj majetek. Clementina Marie Merveldt ( ) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Antonie ( ) se v r provdala za Adolfa Heinricha svobodného pána von Droste-Vischering. Klemens Merveldt (*1761) zemřel v dětském věku. Z druhého manželství Clemense Augusta Merveldta a Anny Marie Fuest se narodila dcera Sophie Marie Clementina ( ), která byla nadační dámou ve Freckenhorstu. Novým majitelem panství se stal August Ferdinand Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl posledním hejtmanem Wolbecku, komořím, tajným válečným radou a radou panství. August Ferdinand Merveldt prožíval pohnutou dobu přelomu století. Byla to doba napoleonských válek. Mírem v Lunéville v roce 1801 se Rakousko a Prusko zřekly oblastí na levém břehu Rýna, odstoupily je Francii. Světská knížata žádala odškodnění, proto byl v roce - 7 -

8 1803 vydán Základní výnos říšské deputace.většina duchovních knížectví byla zbavena svých vlastnických práv, došlo k sekularizaci. Největšího zisku docílilo Prusko v severozápadním Německu, velká území získaly také jihoněmecké státy. Po míru v Tylži roku 1807 vytvořil Napoleon na území Vestfálska, části Saska a Hesenska Vestfálské království, králem se stal jeho bratr Jérome. Po porážce Napoleona v bitvě u Lipska v roce 1813 král Jérome uprchl do Francie a tím období Vestfálského království skončilo. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 připadlo Vestfálsko Prusku. Když Prusové obsadili Münster, vzdal se August Ferdinand Merveldt svých úřadů. Prusové si ale brzo uvědomili, jak cenná a prospěšná pro novou vládu by byla spolupráce s vysokým úředníkem, který tak dobře zná poměry v zemi. Král Friedrich Vilém III. jej 2.listopadu 1802 jmenoval členem organizační komise, přičemž mu udělil dalekosáhlé výsady. August Ferdinand se vzdal úřadu hejtmana ve Wolbecku a současně v dopise adresovaném ministru Steinovi si zakázal, aby byl jmenován zemským radou kraje Münster, což mu ministr navrhoval. V r jej král jmenoval tajným válečným radou a radou panství opět s mnoha výsadami. V r byl jmenován universitním kurátorem a předsedou administrativního výboru. Také Francouzi se snažili získat jeho služby. Napoleon jej jmenoval členem zastupitelstva kraje Lippe. Později se August Ferdinand Merveldt stále více stahoval ze státní služby. Když jej v roce 1826 chtěl král Friedrich Vilém III. pověřit zastupováním ministra Steina jako maršálka zemského sněmu nastávajícího prvního vestfálského zemského sněmu, odmítl, protože úřad byl pro něho příliš těžký, neboť už mu bylo 68 let. Ve svých domácích záležitostech provedl mnohá zlepšení. Založil nadaci, která zajiš'tovala přiměřený příjem vdovám z rodu Merveldtů. Fideikomis rozšířil o rytířský statek Ostendorf. Pečlivě se staral o pořádání rodinného archivu, ale později byly výsledky této práce ztraceny. Nejslavnějším představitelem rodu Merveldtů byl Maximilian Merveldt ( ), který vynikl jako rakouský generál jezdectva za napoleonských válek. Narodil se 29.června 1764 ve Vestfálsku. V r vstoupil jako podporučík do dragounského pluku arcivévody Leopolda z Toscany, v r byl jmenován nadporučíkem. V r byl povýšen do hodnosti majora a současně byl jmenován členem generálního ubytovacího štábu. Bojoval v holandské armádě. V r se stal členem generálního štábu v Nizozemí. Ve válečném tažení v r se mnohokrát vyznamenal, zejména v bitvě u Neerwinden. Císař jej v tomto roce jmenoval podplukovníkem. Maximilian Merveldt se stal členem generálního štábu anglicko-holandské armády a později náčelníkem generálního štábu arcivévody z Yorku, který velel obléhající armádě. V tomto postavení se v r vyznamenal při obléhání Valenciennes, v bitvě u Famars a při obléhání Dunkerque (Dünkirchen) ve Francii. V r obdržel za své zásluhy rytířský kříž řádu Marie - 8 -

9 Terezie a byl jmenován plukovníkem. V r se vyznamenal v bitvě u Landrecy a dále u Tournay. Tam bojoval s anglickými generály Harcourtem a Dundasem se 16 eskadronami těžké jízdy a svými 4 eskadronami husarů proti Francouzům a vyznamenal se útokem na pravé nepřátelské křídlo. Statečnost a zdatnost, s jakou bojoval, získala mu důvěru vévody z Yorku a také anglického krále a ministerstva. V r se zúčastnil jednání v Anglii o dalším pokračování války. Námaha vojenské služby podryla zdraví Maximiliana Merveldta. Koncem roku 1794 těžce onemocněl a začátkem roku 1795 požádal o uvolnění z generálního štábu a zařazení jako druhého plukovníka do jezdeckého pluku. Také jako velitel pluku měl možnost se vyznamenat. V r bojoval v bitvě u Wetzlaru v Německu, kde se svým plukem rozhodl střetnutí. Téhož roku byl povýšen na generálmajora. V r se zúčastnil diplomatických jednání v Leoben o předběžných podmínkách míru ve válce mezi Francií a Rakouskem. Dohoda byla podepsána na zámku Eggenwald u Leoben. Maximilian Merveldt byl jedním z účastníků mírových jednání v Campo Formiu a podepsal definitivní mírovou dohodu 17.října 1797 v Campo Formiu mezi Francií a Rakouskem. V letech bojoval v Německu úspěšně v různých bitvách, zejména v r v bitvě u Offenburgu. V r bojoval v bitvách u Augsburgu, Friedbergu a Biberachu. Měl za úkol udržovat spojení mezi hlavní armádou pod vedením generála Kraye a sbory knížete Reusse, což se mu po různých bojích podařilo. Koncem roku 1800 byl jmenován polním podmaršálem. V r odjel s diplomatickým posláním do Berlína. Odtud se však musel vrátit, převzal vedení sboru s rozkazem pomáhat sjednocení ustupující armády arcivévody Ferdinanda s Rusy a na výšinách u Neuburgu a Ingolstadtu zaujmout postavení. Později měl spolu s generálem Kutuzovem odvrátit útok Francouzů mezi řekami Lechem a Dunajem. Ke spojení s hlavní armádou už nedošlo, protože byla poražena v bitvě u Slavkova. V r odjel Maximilian Merveldt jako vyslanec do Petrohradu a zůstal tam do r V té době se oženil s Marií Theresií Dietrichstein. Po svém návratu z Ruska v r odjel do Haliče, kde převzal vedení vojenského sboru. Ve válce v r měl krýt Bukovinu a část Haliče. V r odjel z Haliče na Moravu, kde převzal vedení divize. Zde zůstal až do roku 1813, kdy byl jmenován velitelem Terezína a generálem jezdectva. Potom byl povolán k hlavní armádě na saské hranice, kde převzal velení 2.armádního sboru a vyznamenal se v bitvě u Nollendorfu, ke které došlo 17.září Zúčastnil se také bitvy u Lipska, kde byl první den bojů 16.října 1813 zraněn a zajat. Napoleon jej propustil na čestné slovo s příkazem, aby odevzdal císaři mírové návrhy

10 Císař František jej jmenoval v prosinci 1813 velícím generálem na Moravě. Toto místo ale nenastoupil, protože byl jmenován mimořádným velvyslancem v Londýně, kam odjel v lednu Zemřel 5.července 1815 v Londýně. Anglická vláda si ho velmi vážila a chtěla ho nechat pohřbít na státní útraty v opatství ve Westminsteru. Na přání své manželky však byl pohřben v rodinné hrobce v kapli sv. Michaela u Lembecku. August Ferdinand Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Theresií hraběnkou von Pergen ( ). V r se podruhé oženil s Antonií svobodnou paní von Twickel ( ). Z prvního manželství se narodily děti: Sophie Franziska, Ferdinand Anton, Karl Friedrich, Klara, Maximilian, Amalia, Maria Theresia. Dalším majitelem panství se stal Ferdinand Anton Merveldt ( ). Byl vládním radou ve vládě v Münsteru a komořím. Král jej jmenoval 15.října 1840 dědičným maršálem v knížectví Münster. V r se Ferdinand Anton Merveldt oženil se Sophií Ludovikou svobodnou paní von Ketteler (*1802). Jejich jediná dcera zemřela v dětském věku. Panství přešlo na Ferdinandova mladšího bratra Karla Friedricha ( ). Ten studoval v Göttingen práva, v r se zúčastnil tažení do Ruska a tam upadl do zajetí. V r se vrátil a vstoupil do pruských vojenských služeb. Armádu opustil v r jako major. V r koupil statek Seppenhagen a byl zvolen zemským radou kraje Beckum. V r získal statek Freckenhorst. V r se oženil s Marií Theresií svobodnou paní Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1828). Podruhé se oženil v r s Marií svobodnou paní von Nagel-Doornick zu Vornholz (zemř. 1833), potřetí se oženil v r s Marií Antonettou svobodnou paní von Vittinghoff-Schell ( ). Věnujme nyní pozornost sourozencům Ferdinanda Antona Merveldta ( ). Sophie Franziska (*1786) se v roce 1808 provdala za Franze Josefa Antona hraběte von Spee. Klara ( ) byla čestnou nadační dámou v Brně. Maximilian ( ) byl rakouským generálmajorem, Amalia ( ) byla představenou chudobince, sirotčince a školy v Koblenzi. Marie Theresie (*1802) zemřela v r Zaměřme se nyní na Maximiliana Merveldta ( ), který patřil mezi nejvýznamnější představitele rodu Merveldtů. Sloužil v armádě, v roce 1831 byl povýšen do hodnosti rytmistra, v r dosáhl hodnosti majora. V roce 1837 byl povýšen do hodnosti podplukovníka, v r se stal plukovníkem. V roce 1848 byl jmenován generálmajorem. V témže roce mu byl udělen inkolát v Čechách. V r byl pověřen diplomatickou misí jet do Holandska na korunovaci krále Viléma III., kterému měl pogratulovat k nástupu na trůn a předat mu Řád sv. Stanislava. Krátce po návratu z Holandska 26.května 1849 v Koblenzi zemřel

11 Maximilian Merveldt se oženil s Octavií Černín z Chudenic ve Vinoři. Octavie Černín měla sestru Marii (*1806) a bratra Ottokara (*1809). Marie Merveldt se v r provdala za Josefa hraběte Kinského, komořího a majora. Ottokar Černín ( ) dosáhl hodnosti dvorního rady při všeobecné dvorské komoře a stal se členem panské sněmovny rakouské Říšské rady. Byl majitelem panství Vinoř. V r se oženil s Rosinou hraběnkou Colloredo-Wallsee ( ), majitelkou panství Dymokury. Z manželství Maximiliana Merveldta a Octavie Černín se narodily děti Paul, Antonie a Franz. Paul Merveldt ( ) sloužil v armádě. V roce 1860 byl povýšen do hodnosti poručíka, v r dosáhl hodnosti rytmistra. Zemřel v roce Antonie Merveldt ( ) žila v Ischlu. Franz Merveldt ( ) studoval práva na universitě ve Vídni a potom vstoupil do státních služeb. V r vykonával konceptní praxi na místodržitelství ve Vídni, v r byl jmenován konceptním praktikantem na Okresním úřadě v Hietzingu, v roce 1868 byl přeložen jako konceptní praktikant na Okresní hejtmanství v Sechshaus. V r byl jmenován konceptním adjunktem a místodržitelství ve Vídni mu přidělilo práci ve III.oddělení. V r získal místo provizorního okresního komisaře v St. Pölten, v r byl jmenován koncipistou a v prosinci 1873 okresním komisařem v St. Pölten. V r byl jmenován místodržitelským sekretářem v Grazu ve Štýrsku. V r byl pověřen vedením Okresního hejtmanstvím v St. Johann a v r byl jmenován okresním hejtmanem v St. Johann. V březnu 1878 však byl přeložen jako okresní hejtman do Leoben ve Štýrsku. V r byl jmenován vládním radou při zemské vládě v Klagenfurtu, v r byl jmenován dvorním radou při zemské vládě v Salzburku. V lednu 1886 se stal dvorním radou při místodržitelství v Grazu, v červenci 1886 byl jmenován zemským presidentem ve Slezsku. V r se stal místodržitelem v Horním Rakousku. V r se stal místodržitelem v Tyrolsku a současně byl jmenován tajným radou. V r jej císař odvolal z úřadu místodržitele na vlastní žádost a přeložil jej do důchodu. Současně jej jmenoval doživotním členem panské sněmovny. Po odchodu ze státních služeb se Franz Merveldt věnoval veřejné činnosti. Byl předsedou Společnosti pro novější dějiny Rakouska, členem nadace Léčivé místo pro nemocné tuberkulózou kůže a několika dalších spolků. Zemřel v r ve Vídni. Věnujme nyní pozornost dětem z druhého manželství Augusta Ferdinanda Merveldta ( ) a Antonie Twickel. Ferdinanda Paulina Maria (*1807) se v r provdala za Clemense Augusta hraběte von Korff-Schmising. Maria Sophia (*1808) se v r provdala za Josefa Franze hraběte von Plettenberg-Lenhausen. Augusta Charlotte (*1812) se v r provdala za Augusta svobodného pána von Korff-Harkotten. Huberta Maria Theresa (*1814) se v

12 r provdala za Augusta svobodného pána von Nagel-Doornick. Clemens August ( ) byl správcem úřadu v Salzkotten. Oženil se s Berthou Bismarck, v r se podruhé oženil s Jenny Theresií Sorga ( ). Mechtilde (*1817) zemřela v r Dietrich Merveldt ( ) se v r oženil s Marií Kamprath (*1830). Antonia Maria ( ) se v r provdala za Konrada svobodného pána von Romberg-Bladenhorst. Karl Friedrich Merveldt ( ) měl ze třetího manželství s Marií Antonettou von Vittinghoff-Schell děti Marii Antonii Theresii, Paulinu, Ferdinanda Antona, Maximiliana Friedricha a Marii Sophii. Maria Antonia Theresia ( ) byla nadační dámou. Paulina (*1838) zemřela asi v r jako salesiánka. Maria Sophia se narodila v r Dalším majitelem panství byl Ferdinand Anton Merveldt ( ). Zastával významné funkce, byl doživotním členem panské sněmovny, komořím, zámeckým hejtmanem v Münsteru a dědičným maršálem knížectví Münster. V r se oženil s Mathildou hraběnkou Wolff-Metternich ( ). Zemřel bezdětný a majitelem panství se stal jeho bratr Maximilian Friedrich ( ). V r se oženil s Luisou svobodnou paní von Landsberg- Velen ( ). Měli děti Marii Sophii (*1872), Ferdinanda Karla, Elisabeth Marii, Friedricha Augusta, Maximiliana Josefa a Franze Karla. Panství převzal nejstarší syn Ferdinand Karel Merveldt (*1873). Sloužil v armádě, dosáhl hodnosti rytmistra. Bojoval v 1.světové válce jako velitel švadrony reservního husarského pluku a různých praporů pěchoty. V r se oženil v Paderbornu s hraběnkou Idou, rozenou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim, vdovou po svém zemřelém bratrovi Maximilianu Josefovi. Elisabeth Maria (*1876) se v r vdala za Paula svobodného pána von Nagel. Friedrich August Merveldt (*1878) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Elisabethou svobodnou paní von Fürstenberg (*1888). Měli děti Everworda Ferdinanda (*1912, zemř. 1912), Marii Luisu (*1913) a Marietheresu Piu (*1914). Maximilian Josef Merveldt (*1880) padl v 1.světové válce v r V r se oženil s Idou svobodnou paní Spiegel von Peckelsheim (*1884). Měli děti Marii Charlottu (*1910) a Brigittu Elisabeth (*1913). Franz Karl Merveldt (*1884) se v r oženil s Helene von Blücher (*1892). Měli děti Johanna Dietricha (*1915) a Elisabeth Sophii (*1920). Věnujme nyní pozornost Dietrichu Merveldtovi, protože se stal zakladatelem větve, která později žila v Čechách. Narodil se v r v Münsteru. V r se v Uherském Ostrohu oženil s Marií Kamprath, dcerou obročního místního velkostatku. Měli děti Hubertu nar. v r ve Vaska v Uhrách, Paulinu nar. v r v Breznici v Chorvatsku, Augusta nar v r v Breznici a Mathildu nar. v r v Breznici. Dietrich Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. Zemřel v r v Čanjevu v Chorvatsku. Jeho manželka Marie (*1830)

13 zemřela v r ve Varaždinu v Chorvatsku. Huberta, Paulina a Mathilda Merveldt žily ve Varaždinu. Paulina zemřela ve Varaždinu v r jako františkánka, Huberta a Mathilda zemřely zde v r August Merveldt sloužil v armádě. V r byl jmenován poručíkem, v r dosáhl hodnosti nadporučíka, v r byl povýšen do hodnosti rytmistra. V r ukončil aktivní vojenskou službu a v r byl jmenován majorem. Po odchodu z armády se věnoval správě velkostatku Bělohrad. August Merveldt se v r v Bělohradu oženil s Helenou von der Asseburg. Rod Asseburg pocházel z Dolního Saska, v letech 1717 a 1747 byl povýšen do stavu svobodných pánů, v r v království Prusko získali hraběcí titul pro Augusta Ludwiga von der Asseburg, dvorního lovčího a majitele panství na Meisdorfu a Falkensteinu. V r získali povolení používat jméno Falkenstein, mohl ho používat každý majitel panství. Tak se vytvořila linie Asseburg-Falkenstein. Bernhard Friedrich Asche Wolf von der Asseburg získal pro sebe a v Charlottenburgu podle práva prvorozenectví v mužské linii dědičně hraběcí titul. Egbert von der Asseburg a jeho manželka Maria Agnes roz. hraběnka von Solms-Baruth získali v Berlíně hraběcí titul pro svoji osobu. Helena von der Asseburg se narodila v r v Nejdku. Měla sestru Annu (*1859) a bratra Friedricha (*1861). Rodiči Heleny von der Asseburg byli Bernhard Friedrich Asche Wolf hrabě von der Asseburg a Anna roz. svobodná paní von Kleist. Rodiči Bernharda Asche Wolf von der Asseburg ( ) byli Ludwig von der Asseburg ( ) a Bernardine hraběnka roz. von Kerssenbrock. Rodiči Anny roz. von Kleist ( ) byli Heinrich baron von Kleist a Anna roz. Veith. Anna von der Asseburg koupila v r panství Bělohrad. August Merveldt a Helena von der Asseburg měli děti Bernharda nar v Hradci Králové, Paula nar ve Welsu v Rakousku a Annu Marii nar ve Welsu. Anna von der Asseburg zemřela v r v Bělohradě. Panství zdědila její dcera Helena Merveldt. Anna von der Asseburg ustanovila ve své závěti z a v dodatcích z 15., 16. a na základě fideikomisní substituce, že dědičkou po Heleně Merveldt se stane její dcera Anna Marie Merveldt pod podmínkou, že zůstane v evangelické církvi. Pokud by zemřela dřív než její matka, nebo by vystoupila z evangelické církve, potom připadne jmění po Heleně Merveldt jejímu bratru Friedrichovi von der Asseburg, který má vyplatit dětem Heleny Merveldt, to znamená Bernhardu, Paulu a Anně Marii, finanční podíl. Tuto poslední vůli Anny von der Asseburg dědicové napadli, protože povinný díl Heleny Merveldt nemůže být žádnou fideikomisní substitucí omezen. Krajský soud v Jičíně v r rozhodl, že fideikomisní

14 substituce se týká částky , 27 Kč, to znamená částky, o kterou dědictví Heleny Merveldt převyšuje její povinný díl po její matce. Bernhard Merveldt sloužil v armádě, dosáhl hodnosti poručíka. V r se v Chotělicích oženil se Sophií Mensdorff-Pouilly. Měli děti Annu nar v Chotělicích, Bernadettu nar v Lázních Bělohradě, Paula nar v Chotělicích a Eleonoru nar v Praze. Paul Merveldt studoval na soukromém gymnasiu ve Feldkirchu, kde v r složil maturitu. V letech sloužil jako dobrovolník u hulánského pluku v Pardubicích. Na podzim roku 1912 se zapsal na právnickou fakultu Karlovy university v Praze. V letech navštěvoval universitu v Leyven (Löwen) v Belgii. V lednu 1913 byl jmenován kadetem 11.pluku hulánů, v červenci a srpnu vykonal u tohoto pluku vojenské cvičení. V červenci 1914 složil v Praze první státní zkoušku pro historická práva. Když vypukla 1.světová válka, byl povolán k 11.hulánskému pluku v Terezíně. Sloužil zde jako velitel transportu na frontu a zpět. V prosinci 1914 byl odvelen k pluku na frontu v Karpatech, kde bojoval do března V únoru 1915 obdržel stříbrnou medaili za statečnost II.třídy. V březnu 1915 byl povýšen do hodnosti poručíka. Koncem března 1915 byl pluk přeložen na hranice v severní Bukovině, kde stál většinou v zákopech a v květnu a červnu sváděl těžké boje s velkými ztrátami. Od 1.července 1915, kdy byl velitel eskadrony na dovolené, velel Paul Merveldt 1.eskadroně. Padl 15.července 1915 v bojích u Sinkowa na Dněstru. Byl pohřben na hřbitově v Jarkovci. Krátce po své smrti v červenci 1915 byl vyznamenán vojenským záslužným křížem III.třídy s válečnou dekorací. V prosinci 1915 po získání úředního povolení byly jeho ostatky exhumovány a 23.prosince 1915 byl pohřben na hřbitově v Lázních Bělohradě. Anna Marie Merveldt žila v Bělohradě. Její matka Helena Merveldt zemřela v Bělohradě. Podle její závěti zdědil Bernhard Merveldt kruhovou cihelnu v Šárovcově Lhotě a část pozemků a lesů. Anna Marie Merveldt obdržela ostatní nemovitosti a zbývající pozemky a lesy. Zejména získala zámek a Anenské slatinné lázně. Helena Merveldt odkázala svému manželovi Augustu Merveldtovi doživotní rentu Kč ročně. Tuto rentu mu mají platit Bernhard a Anna Marie Merveldt, každý platí polovinu, to znamená Kč. Vyplácení renty je zajištěno zástavním právem na nemovitostech, které Bernhard a Marie Anna Merveldt zdědili. Oba dědici jsou povinni po smrti svého otce Augusta Meveldta platit svým tetám Hubertě a Mathildě Merveldt ve Varaždinu dohromady měsíčně Kč. Pokud jedna z nich zemře, sníží se renta na Kč. Helena Merveldt v závěti uvádí, že odkázala Anně Marii Merveldt větší díl velkostatku než jejímu bratrovi, protože podle závěti Anny von der Asseburg z r byla

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 kdysi a nedávno 3 / 2012 32 václav bednář vaclavbednar38@seznam.cz C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 1. července 1856 napochodovali z hranického nádraží do majestátní, novotou zářící

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Zlomek rukopisu kanonického práva z rajhradské knihovny ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Jindra Pavelková V létě roku 2006 byl v Knihovně Benediktinského opatství Rajhrad nalezen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z

Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Významným prvkem pro poznání Nových Syrovic je Tereziánský katastr. Pokud byste si vzali tuto knihu někdy do ruky, zjistili byste, že se skládá z Rustikálu 1 (1768), Rustikálu 1A (1749), Rustikálu 2 (1760),

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?)

Porgesovi Antonín (1888 1942) a Zdeňka (1921?) Archiv sportu a tv inventář č. 02 NAD č. 25 Porgesovi Antonín (888 942) a Zdeňka (92?) 86 976 V Praze 204 Lucie Swierczeková Ú v o d Antonín Porges Narodil se v r. 888. V r. 906 se začal v SK Slavia věnovat

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi?

TŘICETILETÁ VÁLKA. Které evropské země byly na počátku 17. století největšími velmocemi? TŘICETILETÁ VÁLKA ÚLOHA 1: Jaké jsou obvyklé důvody pro válku? Myslíte, že nějaký z vámi navržených důvodů byl podnětem pro Třicetiletou válku? Co může způsobit, že se válka protáhne na několik let trvající

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, ing. (1861-1931) Prozatímní inventární seznam NAD č. 608 evidenční pomůcka č. 208 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Tille Jan,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Velitelství četnického oddělení Chrudim

Velitelství četnického oddělení Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3516 č. archivní pomůcky 8892 Velitelství četnického oddělení Chrudim 1868-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Vzory jednoduchých právních písemnosti

Vzory jednoduchých právních písemnosti Vzory jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dlužní úpis Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčila

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Rodinný archiv Auerspergů, Žleby a Slatiňany

Rodinný archiv Auerspergů, Žleby a Slatiňany STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 194 č. archivní pomůcky: 8925 Rodinný archiv Auerspergů, Žleby a Slatiňany 1704 1939 (1944) inventář Bc. Markéta Veselíková Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3554 č. archivní pomůcky 8890 Velitelství četnického oddělení Hradec Králové 1929-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční síť

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více