Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL"

Transkript

1 Zima v obci, prosinec Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

2 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE Vážení a milí čtenáři a čtenářky, na konci měsíce října jsme si všichni společně opět nastavili zimní čas a s příchodem listopadu nás překvapily i sněhové vločky. Čas nám ukrojil trochu toho denního světla a také slunečních paprsků, které mnohdy i několik dní nevidíme. Čas nás žene kupředu a v obchodech nám už pomalu naznačují, že budou zase Vánoce a zda-li jsme opět připraveni na ten shon. Čas mnozí na něj nadávají nestíhám, nemám čas, stojí to moc času, ale co je to vlastně čas? Čas zasazuje rány a rány hojí. Nezná dobré a nezná špatné. Nemá v nenávisti žádného člověka a žádného člověka mu není líto. Tak to je čas. A my bychom neměli všechno svádět na čas, když se nám něco nedaří nebo nelíbí. Vždyť i ten nadcházející zimní čas má svoje nezaměnitelná kouzla Naše redakce se při sestavování tohoto zimního čísla zpravodaje doslova musela předvánočně naladit a s chutí se ponořila do tvorby všech příspěvků. Nehledě na to, že toto číslo zpravodaje je již celkově pátým, čtvrtým v letošním roce, je také posledním číslem v černobílém provedení. Od nového roku, tedy s vydáním jarního čísla zpravodaje, pro vás máme nachystáno několik změn a novinek a tou nejzásadnější, na kterou se můžete těšit, je barevná obálka zpravodaje. Jsme moc rádi, že se vám zpravodaj líbí a proto si postupně dovolujeme za podpory Obecního úřadu Hlína zvyšovat jeho kvalitu. A co vás v posledním letošním zpravodaji čeká a nemine? Podíváme se do výtvarného kroužku pro děti a popovídáme si s vedoucí tohoto kroužku paní Táňou Podlipnou. Také navštívíme pana Jendu Rybníčka, který již roky fotí a natáčí pro obec Hlína důležité momenty. Připomeneme si účast hlínských ochotníků na Festivalu amatérských divadel v Bučovicích i drakiádu u rozhledny a také se podíváme do historie obce díky dalšímu příspěvku našeho čtenáře. Přejeme vám všem příjemné chvíle strávené při čtení zpravodaje za dlouhých zimních večerů, třeba při hřejivé sklence svařeného vína nebo sladké medoviny, a těšíme se na vaše příspěvky, názory a nápady! Za redakční tým Kamila Veselá SLOVO STAROSTY zprávy ze zastupitelstva obce Hlína Vážení spoluobčané, v letošním roce se Vám již po čtvrté pokusím sdělit informace o dění v obci z pohledu obecního úřadu. Tedy především hospodaření a finanční prostředky jsou dle mého názoru příznivé a v současné tíživé hospodářské situaci mohu konstatovat, že naší obci se potíže zatím vyhýbají. Ze sdělovacích prostředků slýcháme o tom, jak obce a města strádají nedostatkem finančních prostředků a jsou nuceni rušit a odkládat již naplánované a připravené akce a investice. V naší obci vše probíhá dle plánu a dá se říci, že všechny úkoly které jsme si na počátku roku dali, budou splněny. Letošní poslední větší akcí je vybudování nových chodníků na Kozích horkách a od autobusové zastávky k silnici na Neslovice. Ten se právě ve chvíli, kdy píši tyto řádky, provádí. A protože se blíží konec roku, dovolte mi malou rekapitulaci toho, co se uskutečnilo. Z velkých investičních akcí bych uvedl především vybudování zpevněné cesty na Paloučky, dále chodníky na Kozích horkách a od autobusové zastávky k hlavní silnici.

3 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Na obecních budovách č. p. 49 (bývalá škola) a č. p.109 (hasička) byla vyměněna okna a na hasičce ještě boční dveře. Na odpadním dvoře byl odstraněn starý plot a postavena nová stěna z betonových tvárnic. V neposlední řadě byl vyměněn starý místní rozhlas za nový, moderní bezdrátový, o kterém zatím nic moc dobrého říci nemohu, ale snad se podaří tuto akci úspěšně dotáhnout do konce. Byla dokončena oprava sochy sv. Josefa, která byla umístěna zpět na své místo do zahrádky u kostela. Na všechny tyto akce bylo z obecního rozpočtu vydáno zhruba Kč. Z těch menších akcí bych uvedl rozšíření veřejného osvětlení v Přelisku, zpevněnou komunikaci k Eichnerovým a opravu poškozených komunikací asfaltovým nástřikem po obci. V letošním roce jsme byli nuceni provést méně příjemnou záležitost a tou je odstranění vzrostlých a starých akátů na návsi a starých lip na příjezdu do obce od Neslovic. Bohužel pro svůj velmi špatný stav a hrozící nebezpečí již nebylo možné tyto stromy dále zachovat. Zastupitelstvo o této záležitosti dlouho jednalo a předpokládáme výsadbu nové zeleně. V následujícím období bude zastupitelstvo projednávat rozpočtový výhled obce na další roky, plánovat akce a rozpočet na příští rok, a tak rádi přivítáme Vaše názory a náměty k těmto záležitostem. Nyní bych se chtěl věnovat poněkud smutnější záležitosti. V měsíci září zemřel náš spoluobčan pan Jan Vašulín. Byl to člověk, který pro obec velmi mnoho znamenal, udělal, zařídil, a tak se domnívám, že je vhodné alespoň pár slovy na něho vzpomenout. Pan Jan Vašulín byl dlouholetý člen národního výboru, občanského výboru a v neposlední řadě i člen zastupitelstva. Zde se věnoval především úkolům v oblasti stavebnictví jako předseda stavební komise a také záležitostem požární ochrany v obci. Svůj volný čas pak věnoval hlavně hasičům, kde působil po mnoho let jako předseda sboru. Pod jeho vedením hlínští hasiči dosáhli spousty úspěchů ve všech oblastech činnosti a provedli přístavbu požární zbrojnice. Sám jsem jeho předsednictví jako mladý hasič zažil a rád na toto období vzpomínám. Byl to člověk, který vždy dokázal poradit, povzbudit i ocenit. Pro tuto činnost byl ochoten obětovat mnoho ze svého volného času. Dle mého názoru byla jeho velkou životní láskou místní divadla v přírodě. Jako jeden z hlavních se v 70. letech minulého století zasloužil o obnovení jejich tradice. Sám jako velmi dobrý herec, ale především výborný organizátor divadlem žil do posledních chvil svého života. Mám dojem, že nevynechal jediné představení místních ochotníků a velmi ho těšily všechny úspěchy divadelního spolku. Přes svůj pokročilý věk vždy po představení zašel za ochotníky, chvíli poseděl, zhodnotil, pochválil. V neposlední řadě známe všichni pana Jana Vašulína jako kostelníka, který se téměř čtyřicet let staral o místní kostel sv. Kunhuty. Jeho jméno bude navždy spojeno s tím jak kostel v této době vypadá. Jeho zásluhou bylo provedeno na kostele mnoho udržovacích prací, vyroben a dosazen nový zvon, opravena a natřena kopule, opravena střecha sakristie, vyrobeny nové dveře, instalováno elektrické topení a další. Odešel spoluobčan, přítel, kamarád, který bude navždy zapsán v historii obce, na kterého budeme navždy vzpomínat a v našich vzpomínkách a srdcích bude navždy živý. Čest jeho památce. Závěrem mi dovolte, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého zastupitelstva obce, popřál krásné vánoční svátky plné radosti, lásky, štěstí a božího požehnání a do přicházejícího nového roku zdraví, štěstí, lásku, pochopení a osobní i pracovní úspěchy. Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok, drazí spoluobčané. Starosta Miloš Dostalý

4 4 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 UDÁLO SE V ROCE 2009 NA HLÍNĚ Rok 2009 je již téměř na svém konci a pokud jej budeme hodnotit z pohledu kulturního, společenského a z hledisky výstavby a oprav v obci, můžeme říci, že byl velmi bohatý na události. V obci se pokračovalo v budování a úpravě cest a chodníků. Provedla se výměna starých oken za plastová na budově bývalé obecní školy a na hasičské zbrojnici, také se měnily i vstupní dveře. Obec nechala opravit sochu sv. Josefa, která se opět vrátila do zahrádky u kostela. Byl zbudován nový bezdrátový rozhlas. Na obecním úřadě bylo zprovozněno pracoviště CZECH POINT. 7. února 2009 se uskutečnil tradiční masopustní rej masek na Hlíně s večerní zábavou. 28. března 2009 se konal již třetí ročník koštu slivovice a ostatních pálenek, soutěžilo celkem 18 vzorků pálenek. Na velikonoční pondělí nechybělo tradiční fotbalové utkání ženatí proti svobodným, kdy vyhráli po prodloužení ženatí. Oslava svátku dne matek proběhla 10. května 2009 v místním pohostinství s hudebním doprovodem. Děti svůj svátek oslavily na Hlíně hned dvakrát, 6. června 2009 v koňském sedle pod vedením manželů Šnyrchových a pak společně 7. června 2009 u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, kde na děti čekaly soutěže, sportovní disciplíny i tanec. Hlínský sbor dobrovolných hasičů oslavil 13. června 2009 již 85. let od svého založení a tato oslava byla spojena se soutěží hasičských jednotek. Pánské družstvo hasičů doplnily opět ženy hasičky. V červenci se pak konala již druhá svatba na rozhledně. Na premiéru divadelního představení pohádky Mrazík přijelo na Hlínu do divadla v přírodě 930 návštěvníků. 26. července 2009 odehráli hlínští ochotníci pohádku Mrazík i v zámeckém parku v Dukovanech s návštěvností 320 osob. Mrazík se pak ještě hrál o víkendu 1. a 2. srpna 2009 v lesním divadle na Hlíně s návštěvností 380 a návštěvníků. Nohejbalový turnaj, tedy jeho 4. ročník, přilákal devět soutěžních družstev na velkou sportovní podívanou v sobotu 8. srpna Tradiční rozmarýnové hody opět přilákaly hodně návštěvníků a potěšily dynamickým programem, dobrou hudbou i zajímavou noční scénkou žen a dívek s názvem sadbové brambory. 13. září 2009 se hlínští ochotníci naposledy rozloučili s pohádkou Mrazík v lesním divadle na Hlíně. Na poslední představení přijelo 780 diváků. V říjnu se hlínské divadlo zúčastnilo Festivalu amatérských divadel v Bučovicích s pohádkou Mrazík a opět s velkým úspěchem. U rozhledny se konala již počtvrté drakiáda dětí a dospělých. Tak to byl jen strohý výčet všech činností a aktivit naší malé obce. A věřte, že mnohé obce by nám mohly jen tiše závidět naši činorodost. Dovolujeme si proto poděkovat všem občanům, kteří v letošním roce pomohli či jinak přispěli ke zdárnému průběhu všech akcí a přejeme vám všem, aby nový rok 2010 byl také tak aktivní a tvůrčí.

5 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC UDÁLOSTI V OBCI Mrazík se loučil s diváky na Hlíně 660 dospělých návštěvníků a 120 dětských diváků shlédlo v neděli 13. září 2009 naposledy divadelní představení pohádkového muzikálu Mrazík v hlínském divadle v lesním prostředí. Herci, herečky a všichni další, kteří se na letošním divadle podíleli se jen neradi loučili s touto báječnou pohádkou. Počasí opět hlínským přálo, a tak vše proběhlo tak, jak má být. Hlínští ochotníci opět hráli na festivalu divadel v Bučovicích V týdnu od 12. do 17. října 2009 probíhal ve městě Bučovice již třetí ročník Ochotnického festivalu Miroslava Doležala, kterého se již po druhé (v loňském roce s divadelní hrou Noc na Karlštejně ) zúčastnil i hlínský ochotnický kroužek. Hlínští zde měli v pondělí 12. října 2009 naposledy odehrát velmi oblíbený pohádkový muzikál Mrazík, což znamenalo velkou změnu, hlavně co se scény jeviště týká. Přesunout celou náročnou scénu jeviště s přírodními doplňky, které mohl návštěvník přírodního divadla na Hlíně shlédnout, ale nebylo možné, neboť sál Katolického domu v Bučovicích má jen menší jeviště. Hlínští tedy vytvořili trošku jinou scénu a také museli lehce improvizovat v jednotlivých výstupech. Scéna se tak musela obejít i bez tolik oblíbeného příjezdu čarodějnice na čtyřkolce tentokrát jen přifrčela na koloběžce, také bohužel chyběly i další dopravní prostředky a vymoženosti jako třeba otáčející se chaloupka Ježibaby nebo sáně dědy Mráze. I přes počáteční komplikace v přepravě všech kulis a kostýmů do Bučovic se nakonec vše včas podařilo a sál s téměř dvě stě lidmi praskal ve švech. Hlínští ochotníci opět potvrdili, že jsou výborní herci a zpěváci, kteří jsou schopni se přizpůsobit každému prostředí a zvládnout vše profesionálně. Hostem pondělního večera byl i známý herec Mirek Šimůnek, který se ochotně vyfotil s herečkami hlínského divadla. Na závěr představení dostal každý herec a herečka růži a hlínské divadlo obdrželo z rukou starostky města Bučovice účastnický certifikát spolu se soškou maskota města Bučovice, Zajíce bučovického zajíce ZABU. Bučovičtí chválili nejen představení, ale i celou činnost hlínského divadla, kterou znají zejména prostřednictvím obecních webových stránek, které se jim také moc líbily. A co o Hlínských napsali na webu města Bučovice? přečtěte si s námi citujeme: Od 19.00, stejně jako v každý festivalový den, pak bylo zahájeno představení ochotnického souboru z obce Hlína u Ivančic. Ti představili své zpracování muzikálu Mrazík. Takřka dvouset členné publikum zažilo devadesát minut vtipně pojaté klasiky doplněné o takřka profesionální výkony zpěváků herců. Ochotníci z Hlíny tak po loňském představení muzikálu Noc na Karlštejně potvrdili svým výkonem své nadšení pro ochotničení. Atmosféru v sále doplnily profesionálně připravené kulisy, které diváky vtáhly do pohádkové krajiny jedné z nejznámějších ruských pohádek.

6 6 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Momentky z představení pohádkového muzikálu Mrazík na 3. ročníku ochotnického festivalu v Bučovicích, 12. října 2009.

7 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC ročník Drakiády u rozhledny na Hlíně Desítky dospělých a dětí vzhlížejících k oblakům a tahajících za tenké provázky, nebe plné barevných létajících draků, slunečné počasí a celkem silný vítr, dobrá nálada, spousta přihlížejících návštěvníků nejen z Hlíny, pár draků zamotaných ve větvích stromů a pár draků, kteří nahlíželi až k vrchnímu ochozu rozhledny Tak takto by se ve zkratce dala popsat atmosféra již čtvrté hlínské drakiády pořádané 4. října 2009 u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně. Nedělní pěkné počasí přilákalo hodně dospělých i dětí, kteří společně pouštěli draky a také soutěžili o nejvyšší vzlet draka. Nakonec si hlavní cenu z drakiády, sladký dort za nejvyšší vzlet draka, odnesla Zuzanka Nosková z Hlíny. Rejdění účastníků 4. ročníku Drakiády v okolí rozhledny, 4. října 2009.

8 8 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Několik záběrů ze 4. ročníku Drakiády u Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, 4. října 2009.

9 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Babinec pletl košíčky z pedigu V sobotu 31. října 2009 v podvečer bylo v budově bývalé obecní školy doslova narváno. Dvacet žen a dívek a to nejen z Hlíny přišlo na již třetí kurz pletení košíků z pedigu. Pod odborným vedením zkušené lektorky se Babinec pustil do práce. A že jim to šlo od ruky a dílo se jim dařilo, o tom svědčí následující fotografie. Pletení z pedigu se stalo velmi oblíbenou činností a určitě se k ní Babinec vrátí i v novém roce 2010, protože je ještě spousta možností a nápadů, které se dají z pedigu vytvořit.

10 10 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Babinec maloval na hedvábí V pátek 13. listopadu 2009 se opět sešel babinec v hojném počtu a společně pod vedením paní Chaloupkové z Hlíny malovaly přítomné ženy a dívky na hedvábí. Za použití speciálních barev a hedvábného podkladu vytvářely nejrůznější barevné variace šátků a také malý obrázek s vánoční tématikou.

11 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Babinec vytvářel adventní vazby Hlínské ženy a dívky jsou velmi šikovné a kreativní, svědčí o tom zejména jejich činnost v Babinci. Velmi oblíbeným každoročním tvořením jsou i adventní vazby. V pátek 27. listopadu 2009 bylo v budově bývalé obecní školy opět plno a vonělo to tu již opravdu vánočně, jehličím. Babinec se pustil do vytváření krásných vánočních dekorací, adventních věnců a nejrůznějších dalších dekorací, které ozdobí v adventní čas jejich domovy.

12 12 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 NÁZORY A PŘÍSPĚVKY OBČANŮ K článku Slovo starosty o změně termínu tradičních hodů v posledním čísle Hlínských rozhledů jako pamětník té doby ne se vším, co p. starosta napsal, souhlasím. Hned na úvod musím říci, že nejsem příznivcem posunutých hodů. Na rozdíl od p. starosty ctím tradici a historii obce. Jediné, v čem má p. starosta pravdu, je, že ve zmiňované době byl nedostatek mládeže chasy. Po roce 1960 se v rodinách rodí jedno až dvě děti, tedy méně než v minulosti, mládež pak chybí v pozdějších letech při pořádání hodů. Chasa na rozdíl od minulosti nemůže hody sama pořádat. Stávalo se, že chase, která šla v průvodu od hospody pod máji, vypomáhali mládenci ze sousedních vesnic. Že by hrozil zánik hodů, si nemyslím. V minulosti se stalo, že hody některý rok nebyly, (1972) ale v příštím roce byly uspořádány opět v zářijovém termínu. Ostatní důvody, které uvádí p. starosta, jsou opravdu jen účelové teplo, prázdniny. Měli na nich zájem jen jedinci, kteří v té době měli v obci rozhodující vliv, a je škoda: že myšlenka tradice vzhledem ke kostelu musela jít v té době stranou, jak píše p. starosta. Po desetiletí, ba staletí teplo a prázdniny nikomu nevadily, až přišli novodobí reformátoři a je všechno jinak. Pan starosta vyslovil svůj názor, já několik myšlenek. Tradice a kostel ruku v ruce spolu, vždyť bez kostelu nebylo by hodů! Kdo najde tu odvahu a posune hody tam, kam patří, kdo napraví klamání, lhostejnost a bezpráví? Sláva! Zvítězil rozum a klid, nyní ty pravé hody budeme mít! V roce 1982 vládla v republice KSČ, její funkcionáři, a nejen na vesnici, si mohli dělat, co se jim zlíbilo, na posun hodů se nemuseli nikoho ptát! Ani občanů! Jak byli nejen občané popleteni si můžeme přečíst v obecní kronice, ve které v roce 1987 místní kronikář zaznamenal: I letos byl termín hodů přesunut na předposlední neděli v srpnu. V tento den se současně koná pouť svaté Kunhuty, dříve v únoru. Známá postava z filmu Černí baroni major Haluška alias Terazky by na tuto situaci asi povedal: Tak jsem z toho celý zmatený, oslavujem niečo a neviem čo. (Svatá Kunhuta má svátek 3. března.) Kostel sv. Kunhuty byl vysvěcen 24. září 1794, nepřipadla-li na tento den neděle, konaly se hody o neděli dříve. Zdali to byla druhá nebo třetí neděle, záleželo na tom, jak to vyšlo v kalendáři. Žádný pevný termín (druhá neděle v září) nebyl! Že ne všichni občané s posunutím hodů souhlasili, ukazují ženy naší obce. V roce 1982 musely na tehdejším občanském výboru třikrát žádat a vysvětlovat, než dostaly svolení uspořádat v původním zářijovém termínu Babské hody, které se dříve na Hlíně nekonaly. Čtyři roky po sobě se konaly Babské hody v tradičním zářijovém termínu, a to i tehdy, konaly-li se hody posunuté. V nedělním dopoledni pozvalo více než dvacet krojovaných žen za doprovodu hudby občany na hody. Byla to pěkná podívaná na krásné kroje a hezké ženy, které tak za nás všechny vyjádřily nesouhlas s posunutými hody! Jsem rád, že se v současnosti tato tradice přes veškeré překážky udržuje, píše p. starosta. Jaké, nebo které překážky má p. starosta na mysli? Jaroslav Vašulín Redakce zpravodaje děkuje panu Jaroslavu Vašulínovi za některé zajímavé příspěvky k životu i historii malebné obce Hlína, ale neodpustíme si opět přidat náš komentář a to k jeho příspěvku o hlínských hodech: Redakční tým je poměrně svým věkem mladý, takže nepamatuje určitě nelehkou dobu, ve které došlo k řadě změn, a tou jednou ze změn, o které se v příspěvku hovoří bylo přesunutí hodových oslav do měsíce srpna, a to z důvodu prázdninového volna a také lepšího počasí než bývá v měsíci září.

13 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Pamětníci, znalci hlínské historie, si budou určitě stát za svým, že by se termín oslav mohl vrátit k tomu původnímu, do měsíce září. Ale když se každoročně podíváte, kdo pro hlínské hody nejvíce udělá, připraví, zajistí, bez jakýchkoliv slov si v práci domluví dovolenou, jen pro to, aby Hlína svoje tradiční hody neztratila, tak zjistíte, že jsou to právě mladí lidé, kteří se snaží do této tradice zapojovat i své mladší vrstevníky a nástupce. A těmto mladým lidem určitě tolik nevadí, že neslaví hody v září, jak kdysi nařizovala tradice, ale na konci srpna. A nejdůležitější je, že tito mladí, třebaže nechodí pravidelně do kostela na mši, vědí, proč se hlínské hody slaví, jaký byl jejich správný termín v minulosti a také vědí, z jakých důvodů byl tento termín změněn. Žijeme v moderní době, ve které již nelze příliš kopírovat tradice našich předků, ale významné je to, že na tyto tradice nezapomínáme a udržujeme je, aby neupadly v zapomnění. Byli bychom velmi neradi, aby se ze zpravodaje stal jakýsi prostředník k vyřizování si osobních či jiných problémů. Záležitosti týkající se rozvoje obce a jejího života je jistě vhodnější řešit třeba na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hlína. Odešel Počátkem měsíce září se početná hlínská veřejnost rozloučila s panem Janem Vašulínem, který v kostele sv. Kunhuty vykonával službu kostelníka. Vykonával ji více než čtyřicet let. Služba pro kostel mu byla vším, zejména v posledních dvaceti letech, kdy si užíval zaslouženého důchodu a téměř všechen svůj čas věnoval kostelu. Po nástupu do služby kostelníka byl u toho, když se v roce 1971 opravovala a natírala věžní kopule. V roce 1972 celý kostel vymaloval. V devadesátých letech minulého století se celý kostel zvenku opravoval, včetně věže, a byl nově olíčen. V roce 1997 byl hlavním iniciátorem akce, jejímž cílem bylo pořízení druhého zvonu, když ten původní byl Němci sebrán během II. světové války. Zvon byl slavnostně vysvěcen a zavěšen v roce Vloni se uvnitř kostela otloukla omítka nejen kolem oltáře, ale i kolem lavic a po vyschnutí se zeď znovu omítla a kostel byl celý vymalován. Nad sakristii byla dána nová vazba a krytina a sakristie byla nově omítnuta a olíčena. Jeho posledním dílem bylo zavedení topení do lavic na jaře letošího roku. Kostel byl vždy na nedělní bohoslužbu řádně připraven, květinami vyzdoben. Po každé bouři či větru neopomenul obejít kostel, aby zjistil, nezpůsobil-li přírodní živel nějakou škodu. Svému následovníku zanechal kostel v dobrém stavu, ještě chtěl otlouci mokrou omítku ze hřbitovní strany, k tomu již bohužel nedošlo. Sám, jak říkal, už to dělat nemohl a u spoluobčanů mnoho pochopení nenašel. Přesto hlínský kostel září novotou zejména uvnitř a je škoda, že poslední rozloučení s panem Janem Vašulínem se neuskutečnilo zde, v kostele sv. Kunhuty, kde více než polovinu svého života vzorně vykonával službu kostelníka. I tak se s ním do Ivančic přišlo rozloučit na jeho poslední cestě mnoho spoluobčanů. Bylo mi upřímně líto, že kromě Sboru dobrovolných hasičů, kteří se s bývalým náčelníkem a starostou rozloučili alespoň houkáním houkačkou na hasičském autě, se nenašel za obec nikdo, ani pan farář, se kterým roky spolupracoval, aby mu poděkovali za jeho službu kostelu. Určitě by si to zasloužil. Jaroslav Vašulín

14 14 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 V kostele sv. Kunhuty se topí Je první listopad, svátek Dušiček. Chladno, pošmourno, sychravo, počasí typické pro začínající měsíc listopad. Odpolední bohoslužba má však pro zúčastněné jedno milé překvapení. Poprvé bylo uvedeno v činnost topení v lavicích, instalované v jarních měsících na popud nedávno zesnulého kostelníka p. J. Vašulína. I když jsem si myslel, že tato investice je zbytečná, že hodinka, co trvá bohoslužba, se dá vydržet, spokojené obličeje žen a babiček mne přesvědčily o opaku. Všechny ženy, se kterými jsem po skončené bohoslužbě hovořil, říkaly, jak to bylo příjemné a přispělo k pohodě probíhající mše svaté. Hlínský kostel září novotou, byl a je vždy na nedělní bohoslužbu řádně připraven. Jediným nedostatkem je malý zájem o nedělní bohoslužbu ze strany věřících občanů. Podle posledního sčítání (2001) se k římskokatolické církvi hlásí více než polovina našich občanů (asi 120). Mši navštěvuje pravidelně kolem dvaceti věřících a to nepočítám čtyři až šest přespolních, kteří pravidelně na odpolední mši dojíždí. Jen jedno děvče školou povinné z naší obce uvidíme v kostele, mimo dětí přespolních. Je to škoda, máme pečlivě udržovaný kostel, ale hrozí zde nebezpečí, že se zde bohoslužby konat nebudou. Jakmile klesne návštěvnost pod určitou mez, pan farář k nám přestane dojíždět. Ten slouží od sobotního podvečera šest mší a měl by sloužit jenom čtyři. Na mši svaté stávám vzadu pod kruchtou, a když se tak dívám po lavicích před sebou, vybavují se mi vybavují jména těch, kteří tam seděli a dnes již nejsou mezi námi. Vaňurová A., Dostalá D., Šťastná R., Skokanová H., Fialová Z., Krupicová Z., Nosková M., Prudíková M., Vaňurová K., Čechová L., Vaňurová E., Podracká M., Sládková M., Selivanová M. Kostel pomalu vymírá a mladí následovníci v nedohlednu. Překonejme své pohodlí, lhostejnost a udělejme něco pro duševní pohodu. Nedělní bohoslužba se koná pravidelně odpoledne a začíná ve hodin. V Alpách vědí o Hlíně a rozhledně Vladimíra Menšíka Alpské pohoří Totes Gebirge Mrtvé hory, které je několikrát v roce k vidění nejen z rozhledny Vladimíra Menšíka, navštívilo letos několik nadšenců z naší obce. V červenci to byli J. Vašulín a S. Řezáč ml., kteří s sebou vezli díky obecnímu úřadu spoustu fotografií obce, rozhledny, pohledů na alpské velikány pořízené z rozhledny Vladimíra Menšíka, informaci o historii a současnosti obce v němčině. To vše zanechali na horské chatě Prielschutzhaus příštím návštěvníkům, kteří sem vystoupí. Chata je jediným výstupním bodem na nejvyšší vrchol Gross Priel, stojí v nadmořské výšce m n. m. a nevede sem žádná lanovka, ale náročný čtyřhodinový výstup. Během sezóny, která trvá od dubna do listopadu, navštíví chatu více než turistů. Nádherné počasí, nebe bez mráčků, ale neuvěřitelně vysoká teplota (již ráno se blížila k 25º C) byla příčinou toho, že S. Řezáč v odvážném sólu vystoupil na nejvyšší vrchol sám. Jako první občan obce naší obce vystoupil na Gross Priel vysoký m n. m. V měsíci září se pokusili zdolat nejvyšší vrchol Gross Priel p. J. Sliacky, V. Holička a opět J. Vašulín. Počasí bylo nádherné a pokus se všem třem zdařil. Byl to nádherný a nezapomenutelný zážitek při pohledu z nejvyššího vrcholu pohoří Totes Gebirge. V měsíci květnu se více než dvacet pět občanů zúčastnilo zájezdu na Schneeberg, pohoří, které je od nás také vidět. Program zájezdu však nepočítal s výstupem na nejvyšší vrchol m n. m., ale jen s prohlídkou malebného lázeňského městečka Puchberg, nedalekého vodopádu a výstupu na horskou chatu Edelweise ve výšce m n. m. I tak byl zájezd za pěkného počasí zdařilý a pro účastníky zajímavý. V Rakousku již platí euro, pohled na cenovky u zboží byl velmi příjemný do doby, než si je účastníci přepočetli na naše koruny. Jaroslav Vašulín

15 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Vrchol Gross Priel v červenci Znak obce na nejvyšším vrcholu Totes Gebirge pohled na Alpy z rozhledny V. Menšíka a zapsání do vrcholové knihy zanechali na vrcholu Gross Priel Jozef Sliacky, Jaroslav Vašulín a Vojtěch Holička ve schránce u kříže který zde byl postaven v srpnu Kříž 40 q těžký a 25 stop vysoký (7,6 m) byl vyroben v zámečnické dílně Schachermayer v Linci. Navrhl ho a na nejvyšší hoře Horního Rakouska instaloval Ferdinand Schleck z Lince. Odtud až k úpatí hory ho bezplatně dovezl Anton Bverucker, majitel realit z Auhofu u Lince. Na vrchol hory ho dobrovolně vynesli silní synové vesnic Vorderstoder a Hinterstoder. Tolik je napsáno na kříži, složeném z mnoha dílů.

16 16 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Jaroslav Vašulín, Vojtěch Holička místy se lezlo pomocí ukotvených lan, září Společné foto účastníků zájezdu na Schneeberg, květen 2009.

17 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC POVÍDÁNÍ O VÝTVARNÉM KROUŽKU NA HLÍNĚ S PANÍ TÁŇOU PODLIPNOU Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček Každý z nás vnímá umění po svém. Někdo rád umělecká díla kupuje a obdivuje, jiný se je pokouší vytvářet, ať už má onen dar od Boha anebo to jen chce zkusit, protože ho to láká. Pro umění jakékoliv, třeba i výtvarné ale platí, že potřebuje smělost, tedy smělé lidičky, kteří se do něj vrhnou, aniž by je zajímalo, jestli na to mají nebo ne a jak to asi dopadne. Takže smělost a kuráž a hlavně se nebát experimentovat s barvami, materiály, technikami a dát volnost myšlenkám a pocitům Výtvarné umění mě také zajímalo už od dětství a k mým nejmilejším hračkám patřily právě tužka, papír a barvy. A přestože se mi nikdy nepodařilo věnovat se tomuto oboru profesně, zůstal mým velkým koníčkem. Znám ale člověka, kterému se tento sen splnil. Člověka, který dokáže umění naslouchat, vytváří nádherná díla a hlavně se dokáže o to vše podělit s ostatními a učit je lásce k umění. O malé povídání o umění a hlavně o činnosti výtvarného kroužku na Hlíně jsem požádala velmi milou, kreativní a energickou dámu, paní Táňu Podlipnou. A tady už jsou její slova: Milí spoluobčané. Paní Kamila mne požádala abych napsala o sobě pár slov v souvislosti s mou působností v obecním výtvarném kroužku. Už jako malá holčička jsem hodně kreslila a malovala. Pamatuji si, že maminka měla stále u sebe čistý blok a pastelky. Kdykoli jsme čekaly třeba u lékaře nebo jsme byly u někoho na návštěvě, kreslila jsem si. V podstatě jsem dělala dokumentaci všech našich činností. Co jsem viděla, to jsem nakreslila. Samozřejmě přiměřeně ke svému věku. A když se potom splnil můj sen a začala jsem studovat na učitelku mateřské školy, měla jsem zase blízko ke své oblíbené činnosti. S dětmi se pracuje velmi dobře. Stačí je navést nenásilně na správný postup a jejich nespoutaná fantazie dokáže vytvořit hotová umělecká díla. V době kdy jsem pracovala v mateřské škole, studovala jsem při zaměstnání propagační výtvarnictví v Ostravě. Naučila jsem se spoustu nových technik, zdokonalila jsem se ve vlastní výtvarné tvorbě a prohloubila jsem si studia dějin umění. Dnes jsem už změnila profesi. Chci pracovat jako kosmetička, dělám modeláž nehtů a kreslení na tělo, tedy permanentní make up a tetování. Jak vidíte, stále se držím výtvarných činností i když v jiném směru. Mám také ráda hudbu, učím se hrát na kytaru a dětem jsem hrála na klavír. Když jsem se dozvěděla, že v naší obci bude opravena bývalá škola, ve které bude knihovna a jedna místnost na zájmové činnosti, navrhla jsem starostovi obce panu Dostalému, že bych ráda vedla výtvarný kroužek pro naše děti. No a brzy se představa stala skutečností. Výtvarný kroužek pro děti a mládež začal fungovat v září První nápad byl, že do kroužku budou chodit děti a mládež a také jejich rodiče. Tí, kteří se chtějí odreagovat výtvarnou tvorbou a také rodiče předškolních dětí, aby mohli svým dětem pomáhat s pomůckami. Prvním rokem chodilo malovat a tvořit v průměru 15 dětí a 6 rodičů. Rozdělila jsem naši práci do skupin podle náročnosti. Vznikala opravdu hodnotná díla, která každý rok zdobí prostory obecního úřadu. V letošním školním roce navštěvují kroužek především děti předškolního věku s rodiči a děti mladšího školního věku. Každý rok se snažím vytvořit s dětmi jedno velké společné dílo. Kachlíková

18 18 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Výtvarný kroužek, 7. října zleva: Verunka Nesvačilová, Terezka Hanušová, Lenka Pátková, Táňa Podlipná, Vítek Putnar, Zuzka Nosková. mozaika pohledu na náš kostel je na obecním úřadu a obraz s výjevem stárků čeká na dokončení. S dětmi se zúčastňujeme také různých výtvarných soutěží. V loňském roce vyhrála Zuzanka Nosková druhou cenu v soutěži na téma Požárníci očima dětí. Naše práce byly také vystaveny na oslavách otevření hlinské rozhledny a na Dni dětí. Vyrábíme každoročně vánoční přáníčka a dárky pro občany Hlíny a přáníčka ke Dni matek. Práce s dětmi mne moc baví, prostě si hrajeme s barvami a líbí se nám to. Musím podotknout, že bez podpory představitelů naší obce by naše činnost nebyla možná. Nakoupit pomůcky a materiál, vybavit třídu, apod. není levná záležitost. Také bych chtěla poděkovat paní R. Havlíkové a J. Aboulaiche za pomoc. Když se stane, že nemohu být ve středu v hod. na svém místě v místní škole, ochotně mne některá z nich zastoupí. A tak děti mohou zasednout za svůj malý stůl a uplatnit svou velkou tvořivost. Vaše Táňa Podlipná Pokud vás paní Táňa svým povídáním zaujala, přijďte se třeba někdy podívat ve středu v podvečer do budovy bývalé obecní školy, kde se pravidelně schází výtvarný kroužek nejen pro děti. Nebojte se přijít i sami, třeba i bez dětí, podívat se na všechny obrázky a výtvory. A pokud se osmělíte, tak to přijďte i vyzkoušet. Výtvarný kroužek je tu pro vás každou středu od hodin.

19 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC Čestné uznání udělené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska výtvarnému kroužku na Hlíně za příspěvek v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, Čestné uznání udělené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Zuzance Noskové za 2. místo v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Výtvarný kroužek tvorba aster, říjen 2009.

20 20 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 Výtvarný kroužek, 7. října zleva: Vítek Putnar, Verunka Nesvačilová, Terezka Hanušová, Nelinka Nosková. Výtvarný kroužek malování draků a aster, říjen 2009.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 4. ročník č. 1 / březen 2015 www.smrzice.cz V podvečer prvního dne roku 2015 rozzářily nebe nad sportovním areálem tisíce světel, podbarvených hudbou a zakončených potleskem.

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE. č.16

Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE. č.16 Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE č.16 2008/2009 Vyluštěnou osmisměrku vhazujte opět do naší schránky: (Osmisměrku

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte!

PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ. MùSTAP ÍBORA. Vážení a milí čtenáři Měsíčníku. Nezapomeňte! PROSINEC 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Vážení a milí čtenáři Měsíčníku Vážení a milí spoluobčané, kvapem se blíží konec roku 2003. Z hlediska samosprávy to byla první čtvrtina nového volebního období, ve

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Zpravodaj Štepánovska

Zpravodaj Štepánovska Zpravodaj Štepánovska Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 únor 2011 Ročník 13 Cena 5,- Kč Výklenková kaplička

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec.

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012 Omezení provozu MěÚ Proseč - Za vzděláním do Proseče - Volba prezidenta České republiky 2013 - Sběrný dvůr v Proseči - Cena stočného v roce 2013 - Výstavba kanalizace

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Velká čest pro Rataje Jako každý rok, i letos mohla veřejnost během srpna

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 3/2012

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 3/2012 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2012 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, blíží konec roku pro někoho byl rok dobrý, pro někoho méně. Zdá se mi, že čím jsem starší, tím je každý rok snad o

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Němčičské čtení strana

Němčičské čtení strana Němčičské čtení číslo 2 červen 2009 Slovo starosty Obsah čísla str. Zastupitelstvo obce 3 Zprávy z farnosti 4 Vojenská mise v Afghánistánu 4 Láska a pravda pro manžele 5 Putování za misionáři 5 Jaká je

Více

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007

ČTĚTE UVNITŘ elektronický podpis v praxi memoriál Evy a Pepy hasičský víkend v Polsku OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 ROČNÍK 17 ČÍSLO 11 LISTOPAD 2007 CENA 6,- KČ OHLÉDNUTÍ ZA TENISOVOU SEZÓNOU 2007 Příprava na tenisovou sezónu, což je nezbytná úprava kurtů, byla zahájena již 14.4.2007. Protože zima byla skoupá na větší

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH

STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH ROČNÍK 18 ČÍSLO 12 PROSINEC 2008 CENA 6,- KČ STARÉ VÁNOČNÍ ZVYKY V ORLICKÝCH HORÁCH Rokytnický kronikář Václav Hanisch popisuje ve své kronice některé rozšířené vánoční zvyky v Rokytnici a jeho okolí na

Více