Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí"

Transkript

1 Ročník XXII. Číslo 2 Únor 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí Dobrá zpráva pro pacienty semilské nemocnice: Od 6. ledna t.r. již nemusí pro předepsané léky zajíždět do lékáren ve městě, nyní si je mohou vyzvednout v nové nemocniční lékárně, která našla své místo spolu s 24-hodinovou recepcí v areálu Nemocnice v Semilech. Provozní doba lékárny je přizpůsobena ordinačním hodinám jednotlivých ambulancí, recepce slibuje nepřetržitý provoz. Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 3. BŘEZNA 2014 Uzávěrka novin 15. února do 12 hodin Upozornění pro pořadatele kulturních akcí (oškvv) V lednu 2014 začala platit nová obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o pořádání kulturního podniku. Na webových stránkách města naleznete úplné znění vyhlášky. Upozorňujeme pořadatele kulturních akcí spojených s hudební produkcí, že systém povolování výjimek Radou města je zrušen. Ohlašovací povinnost však zrušena nebyla. Vzor oznámení o pořádání kulturního podniku dle OZV naleznete též na v sekci důležité dokumenty různé. Symbolického přestřižení pásky se při otevření nemocniční lékárny ujal starosta města Semily Mgr. Jan Farský a Ing. Alena Kuželová, ředitelka nemocnice. Foto: Roman Fries. Lékárnu s recepcí jsme vybudovali za podpory zřizovatele, kterým je město Semily, sdělila ředitelka nemocnice Ing. Alena Kuželová. Stavba byla realizována během dvou podzimních měsíců uplynulého roku, náklady na její realizaci včetně veškerého vybavení dosáhly 4,5 mil. Kč bez DPH, sdělila ředitelka nemocnice. Lékárnu čeká ještě dokončení fasády, na níž bude umístěn nápis Lékárna. Počasí v závěru stavby nám příliš nepřálo, proto jsme museli z technických důvodů odložit dokončení fasády lékárny až na jarní měsíce následujícího roku, vysvětlila Kuželová. Nová recepce poslouží pacientům jako přihlašovací místo do ambulancí, zároveň se stane jediným pokladním místem nemocnice. Již nyní tedy každý pacient, který do nemocnice zavítá, navštíví nejprve recepci, kde se nahlásí a teprve poté vede jeho cesta na jednotlivá oddělení či ambulance. Zároveň přímo na místě zaplatí regulační poplatek. Renata Coufalová Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 3. února 2014 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

2 Strana 2 Semilské noviny ÚNOR 2014 Krátce Zápis dětí do prvních tříd základních škol (oškvv) Slavnostní zápis do prvních tříd se koná v úterý od 8 17 hodin v těchto semilských základních školách: ZŠ Ivana Olbrachta, Komenského nám. 150 ZŠ Dr. F. L. Riegra, Jizerská 564 ZŠ waldorfská, Tyršova 485 Zapisují se děti, které do 31. srpna 2014 dovrší šestý rok věku nebo starší. V případě nemoci dítěte přijdou rodiče k zápisu sami. Zápis do MŠ se kvapem blíží Zápis do mateřských škol v Semilech pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v úterý 8. dubna 2014 od 8 do 15 hodin ve všech semilských mateřských školách: MŠ Luční, Semily Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální Semily, Na Olešce 433 Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku. Z kapacitních důvodů MŠ nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2014 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou. Informace z radnice Revitalizace zeleně ve městě Město Semily v listopadu minulého roku podalo žádost do Operačního programu životního prostředí na obnovu zeleně v několika lokalitách Semil. Důvodem podání žádosti a následné realizace je především velké množství přerostlých stromů a keřů, s tím spojená nedostatečná údržba, ale také množící se stížnosti občanů žádající většinou odstranění přerostlých dřevin. Převážná většina přerostlých stromů a nevzhledných keřů je na sídlištích. Jejich úprava je velmi nákladná, v mnohých případech již nemožná. Mezi vybrané lokality patří sídliště Oleška, sídliště Řeky včetně navazující smrkové aleje v Bavlnářské ulici naproti BD, Ostrov, lipová alej v ulici V Lipách a část hřbitova na Koštofranku, která je ve vlastnictví města. Třebaže bychom rádi vyřešili celé město, nebylo v našich finančních možnostech takovouto akci zrealizovat. Projekt byl zpracován týmem Ing. Josefa Součka z Neveklova, který měl velmi dobré reference např. z nám blízkého Turnova a byl nám doporučen z více míst, jako uznávaný odborník v Pavel oblasti Tigrid parkových úprav. Celkové náklady na realizační práce projektu jsou vyčísleny na cca 5,5 mil. Kč + 0,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci, technický dozor atd. Skutečné realizační náklady závisí na výběrovém řízení a tržních cenách (lze očekávat až poloviční náklady). Spoluúčast města je 25 %, zbývajících 75 % nákladů bude hrazeno z OPŽP. Během měsíců března-dubna představíme projekt veřejnosti, a to ve dvou etapách: pro sídliště Řeky v ZŠ F. L. Riegra, pro sídliště Oleška v KC Golf. O přesném termínu setkání budeme občany včas informovat prostřednictvím letáků a webových stránek. Těchto akcí se bude účastnit projektant, který celý projekt předloží a vysvětlí. Věříme, že většina obyvatel bude s naším záměrem spokojena a uvítá naši snahu o zlepšení prostředí, ve kterém žijeme. Ing.Vladimír Bělonohý, odbor rozvoje a správy majetku Město podalo novou žádost o dotaci na rekonstrukci Husovy ulice V uplynulých dnech podalo město Semily opakovanou žádost o dotaci na rekonstrukci Husovy ulice spolu s kompletní obnovou veřejného osvětlení v téže ulici. Pokud Státní fond dopravní infrastruktury žádost schválí, dočkají se Semilští v tomto roce nejen opravy a rozšíření chodníků, ale zároveň i vybudování přechodů pro chodce a obnovy veřejného osvětlení. Kompletní rekonstrukce Husovy ulice byla plánována již v roce 2009 v rámci akce Čistá Jizera II. Po rekonstrukci kanalizace a vodovodu však došlo pouze k rekonstrukci povrchu komunikace, a tak město v roce 2013 poprvé žádalo o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). S ohledem na zamítavé stanovisko SFDI jsme žádost konzultovali s Centrem dopravního výzkumu. Projektová dokumentace byla následně uzpůsobena dle požadavků SFDI a žádost v celkové výši 6,8 mil. Kč (4,1 mil. Kč dotace a 2,7 mil. Kč náklady města Semily) byla opětovně podána v letošním roce. Stanovisko Státního fondu dopravní infrastruktury bychom měli znát v dubnu letošního roku. V případě schválení dotace stavba započne na začátku léta, sdělil Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku. (red)

3 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 3 Investiční akce v roce 2014 Město Semily připravuje rozpočet pro rok 2014 a s ním i investiční akce. Některé akce jsou nové, jiné navazují na rozpracovanost z minulého roku. Pozvánka Díky zvýšené dani z nemovitosti budeme i nadále pokračovat ve velkoplošných opravách místních komunikací. Mezi plánované akce patří dokončení ulice Pod Černým mostem, zbývající část regulace, ul. Sedmá, Jílovecká, U Potoka, parkoviště u nemocnice, atd. Mezi největší investiční akce bude patřit výměna oken a zateplení budovy Sociálních služeb Semily a waldorfského lycea v Podmoklicích (podmíněno získáním dotace). Zateplovat se bude i zadní stěna KC Golf (výměna oken proběhla v roce 2013). Také několik dalších akcí je podmíněno získáním dotace. Jedná se především o ul. Husovu, další etapu regenerace sídliště Řeky, zemní izolaci waldorfské základní školy nebo úpravu sběrného dvora. Mezi plánované investice patří také úprava parkovací plochy před KC Golf, obnova přístřešku na zastávce Brodská vč. prodloužení chodníku, zhotovení zábradlí v ulici Na Obci, dláždění ploch pro kontejnery na tříděný odpad, atd. Poměrně rozsáhlé změny proběhnou i Palackého sadech a na Ostrově. V Palackého sadech budou prokáceny a opět vysazeny stromy a keře. Navazovat budou opravy lávek, zábradlí, veřejného osvětlení. Rádi bychom zde vybudovali pevné pódium, upravili náhon a zhotovili novou lávku přes náhon. Z projektových prací budeme pokračovat na regeneraci sídliště Jižní-Luční, dále na projektu kabin na fotbalovém hřišti, ale i na zajištění stavebního povolení pro kruhovou křižovatku u Komerční banky a v Podmoklicích. Z výše uvedeného plyne, že akcí je skutečně mnoho a mnohé z nich si vyžádají složitá jednání vedoucí k samotné realizaci. (orsm) Informační SMS zprávy Odkládáte vyřízení nového pasu na poslední chvíli, protože vás nebaví trávit dlouhé hodiny čekáním na úřadě? Semilská radnice přišla již před čtyřmi lety se zajímavým nápadem na vyžádání zasílá svým klientům informační SMS, díky nimž se včas dozvědí, v jaké fázi vyřízení se právě jejich záležitost nachází. Postup je velmi jednoduchý, říká Ing. Miloš Sladký, tajemník městského úřadu v Semilech. Pokud máte o zasílání SMS zpráv zájem, při své první návštěvě úřadu sdělíte pověřenému pracovníkovi na daném odboru svůj požadavek a telefonní číslo, na které si přejete informační SMS zasílat. A pak už jen čekáte, až bude vaše žádost vyřízena. Po doručení oznamovací SMS se dostavíte na městský úřad a vyřízený doklad či žádost si vyzvednete. vysvětluje tajemník. Novinky z TIC Turistické informační centrum rozšiřuje sortiment a chystá turistům novou pěší trasu Od nového roku postupně upravujeme prostory Turistického informačního centra, rozšiřujeme sortiment pohlednic, map, keramiky a dalších drobných suvenýrů, připravujeme další pěší trasu v okolí Semil a vylepšujeme tak prostředí a služby, které vám, občanům města Semily i turistům můžeme nabídnout. V Semilských novinách vás budeme o všem průběžně informovat. Mnozí z vás jistě vědí, že provádíme rezervace a zajišťujeme předprodej vstupenek do kina Jitřenka a na vybraná představení KC Golf po celý týden od 9 do 16 hodin. S probíhající plesovou sezónou prodáváme rovněž vstupenky na místní plesy hasičský ples, ples nemocnice a v sobotu vyvrcholí taneční sezóna plesem města Semily. V nabídce máme i vstupenky do hudebního klubu Továrna v Jilemnici. V lednu se jednalo o koncert Chinaski, na 14. března máme v předprodeji lístky na KOSHEEN (UK) za 350, Kč, na 29. března na koncert kapely No Name za 220, Kč a na koncert HORKÝŽE SLÍŽE, který proběhne si u nás můžete koupit vstupenky za 220, Kč. Od 1. ledna roku 2014 platí nové ceny za zveřejnění inzerce ve vysílání Infokanálu Semily (KTV). Nyní tedy dochází k nepatrnému navýšení ceny za soukromou a kulturní inzerci, naproti tomu ceny za firemní inzerci se snižují. Vzniká tak lepší příležitost k zadávání inzerce Klienti Městského úřadu si na tuto službu velmi rychle zvykli a často ji využívají. Informační SMS dnes využívají převážně odbory státní správy. Měsíčně je na mobilní čísla klientů odesláno více jak 1000 oznamovacích textových zpráv. Když jsme v roce 2010 s touto službou občanům začínali, měsíčně odešlo na 300 textových zpráv. Nyní je to více než trojnásobek, doplnila místostarostka města Lena Mlejnková. (red) i drobným živnostníkům, které původní výše inzerce mnohdy od inzerování v televizi odradila. Reagujeme rovněž na vaše časté dotazy ohledně výroby DVD celého vysílání a výroby DVD z archivu Infokanálu Semily. Za připomenutí určitě stojí pravidla pro nahrávání DVD z vysílání. Rádi vám zajistíme nahrávku DVD pořadu, který již v kabelové televizi proběhl, a to nejdéle dva měsíce zpětně od jeho vysílání. V případě vašeho zájmu o konkrétní pořad musíte znát jeho název (např. Co je nového běží v TV od ). K vyhledání vám mohou velice pomoci webové stránky Infokanálu Semily kde si vyberte konkrétní pořad, jenž si můžete přijít objednat do Turistického informačního centra k nahrání na DVD. Cena tohoto pořadu je 30, Kč a jeho vydání je odvislé od počtu objednávek. Pokud si vyberete pořad staršího data, bude jeho cena, vzhledem k nutnosti vyhledání v archivu a zpracování, činit 400, Kč. Jana Velová a Jana Brojová, Turistické informační centrum

4 Strana 4 Semilské noviny ÚNOR 2014 Česko-Polská spolupráce na projektu Hudba bez hranic (tz) Jen několik dnů před vánočními svátky zavítala do polských Piechowic delegace města Semily ve složení Ing. Marcela Volšičková, Mgr. Kateřina Šromová, Mgr. Ondřej Šír, Mgr. Jana Hájková, Bc. Alena Matěchová, paní Jitka Bažantová a pan Lukáš Dlouhý, aby zde navázala potřebné kontakty a zahájila budoucí spolupráci mezi oběma městy v oblasti kultury. Letošní kulturní projekt Hudba bez hranic naváže na velmi úspěšná přeshraniční setkání v minulých letech. Žadatelem je Piechowické kulturní centrum (PKC), partnerem projektu na české straně je Galerie XY. Předchozí aktivity a zkušenosti PKC v oblasti spolupráce s partnery a umělci z České republiky dokázaly, že na základě přeshraniční spolupráce lze obohatit kulturní život v obou přilehlých oblastech. Další spolupráce v tomto kalendářním roce je očekávána u příležitosti tradiční oslavy sklářství s názvem Křišťálový víkend, která proběhne ve dnech července t.r. Naším úkolem je nyní Pozvánka vybrat české účinkující a umělce a zprostředkovat polské straně kontakt s nimi, sdělila Mgr. Kateřina Šromová, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů města Semily. Aktivní účast Semil v událostech projektu v roce 2014 bude součástí kulturní výměny. Umělci a tvůrci z Piechowic se stejně aktivně zapojí do událostí a kulturních akcí v Semilech. Další možné společné aktivity budou realizovány na základě vzájemné dohody mezi Piechowickým kulturním centrem a jednotlivými řediteli neškolských příspěvkových organizací. Do plaveckých center v Jablonci a Jičíně vyjeli Semilští již posedmé (tz) Již sedmým rokem vypravuje semilská radnice za finanční podpory společnosti BusLine a.s. ze Semil pro své občany zdarma autobusy, které je odvážejí do plaveckých center do Jičína a Jablonce nad Nisou. V tomto roce vypravíme autobusy za koupáním pro občany celkem dvaadvacetkrát. Jedenáctkrát budou moci autobusovou dopravu do bazénu zdarma využít v období února až dubna, podzimní zájezdy proběhnou v měsících září až prosinci, vysvětlila Mgr. Kateřina Šromová, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů. První zájezd se uskutečnil již 1. února 2014, doplnila. S ohledem na to, že v Semilech možnost koupání dlouhodobě chybí, se k tomuto kroku radnice rozhodla již v roce O té doby vypravuje autobusy za koupáním do plaveckých center pro své občany pravidelně vždy na jaře a na podzim. Náklady na dopravu hradí město ze svého rozpočtu, řádově jde o Kč ročně. Mezi občany zájem o zájezdy za koupáním trvá, kapacita autobusů je téměř vždy 100% využita. List z kroniky Jak šel prosinec prosince byl slavnostně rozsvícen vánoční strom na Riegrově náměstí. Byly zpívány a na zobcové flétny hrány koledy, ochotníci vytvořili živý betlém. Celé odpoledne předtím probíhal na náměstí prodej různých dobrot, v knihovně a v kině programy pro děti. V 19 hodin ve Státním okresním archivu zahrál Orchestr waldorfské školy na adventním koncertu světové koledy a Corelliho Concerto grosso Op. 6/ VIII. V pondělí 2. prosince se ve foyer nové radnice uskutečnil prodej výrobků chráněných dílen. V úterý 3. prosince se konal v KC Golf vánoční koncert tanečního oboru ZUŠ. Ve středu 4. prosince ve studovně okresního archivu besedoval Mgr Miloš Plachta o Pavlu Tigridovi a jeho semilských kořenech. Večer začalo sněžit. Ve čtvrtek večer začalo pršet, poté sněžit a foukat vítr. Foukalo a sněžilo celý pátek 6. prosince. Na náměstí farmářské trhy jen zahradnictví s adventním zbožím, stánek semilské pekárny a za dveřmi do Rubínu stánek se jmelím. Knihovna pořádala další ze svých oblíbených Burz knih. V 17 hodin byla v muzeu slavnostní vernisáží otevřena výstava o medu stylově se podávala horká medovina a medovník. V 18 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla konal nádherný vánoční koncert Jizerky. V kině Jitřenka ve 20 hodin již po páté ukázali co umí Semilští filmotoči. V obřadní síni Městského úřadu proběhlo slavnostní vítání nových občánků města. V sobotu 7. prosince byl vánoční jarmark na waldorfské škole. Téměř celý den padal sníh. Ve Sportovním centru se konal 22. ročník Vánočního turnaje v judu pro kategorie koťat, mláďat, mladšího a staršího žactva. V neděli 8. prosince koncertovala Jizerka v Jelení Hoře, v kostele sv. Kříže. Skončila prodejní výstava patchworku v knihovně. 9. prosince na svém zasedání schválilo zastupitelstvo města udělení dvou čestných občanství, a to Pavlu Tigridovi a Josefu Vaňkovi (oběma in memoriam). 10. prosince se v Liberci konalo slavnostní setkání knihovníků libereckého kraje, na němž bylo uděleno ocenění nejlepším knihovnicím ze semilské městské knihovny byly nominovány Alena Matěchová a Růžena Buchtová. Konal se koncert žáků ZUŠ v aule GIO. Ve Sboru dr. Karla Farského se konal adventní koncert Nadii Ladkany s doprovodem JV Collegium, doplněný rozjímáním vi- káře CČSH Benjamina Mlýnka. 11. prosince proběhla v čítárně knihovny přednáška o základním příjmu. Ve začala v kině Jitřenka půlnoční premiéra filmu Hobit: Šmakova dračí poušť. 12. prosince vánočně koncertovaly Čekanky a Sedmikrásky ve Farského sboru. Bio Jitřenka uvedlo skautský film Vykoupení. 14. prosince se uskutečnil další z přímých přenosů z MET, Verdiho opera Falstaff. V KC Golf slavnostním závěrečným Plesem v bílém ukončen kurz tanečních pro mládež. 15. prosince se ve státním okresním archivu uskutečnil adventní koncert komorního orchestru ZUŠ. 16. prosince v kc Golf se konal vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a jeho hostů. 17. prosince se konal velký vánoční koncert všech oborů ZUŠ v KC Golf. 21. prosince do Semil dorazilo Betlémské světlo. Opatrovali je semilští skauti a rozdáváno bylo o Štědrém dnu dopoledne na tradičních místech: v okresním archivu, ve skautské klubovně, v knihkupectví Hobit a ve Sboru dr. Karla Farského, po mši sv. též v kostele sv. Petra a Pavla. 22. prosince ve Sboru dr. Karla Farského uvedl Jizeran Rybovu Českou mši vánoční. 23. prosince vypuklo italské počasí, které vydrželo až do konce roku. 24. prosince na půlnoční mši v kostele sv. Petra a Pavla zazněla tradičně rybovka. 25. prosince v KC Golf účinkovala rocková skupina SVR. 28. prosince se v KC Golf konalo Karnevalové odpoledne pro děti, večer pak Zatoulaná prodloužená. 29. prosince v kostele sv. Petra a Pavla sloužena slavnostní bohoslužba s obnovou manželských slibů. 30. prosince v KC Golf uvedl DS Podio hru Podprsenky. Ke 31. prosinci ukončila svoji praxi zubní lékařka MUDr. Martina Jonášová. Celý prosinec byl otevřen betlém Vladimíra Kubíka ve dvoře děkanství na Komenského náměstí. Další betlém téhož autora čekal na návštěvníky u vchodu do zahradnictví Špidlen na Ostrově. K poslednímu prosinci ukončila provoz farmářská prodejna na Bořkovské ulici. Kronikářka tímto prosí všechny instituce, organizace, spolky a organizátory akcí o laskavé zasílání informací na adresu: seznam.cz. Rovněž prosí o zaslání výročních zpráv za rok Marie Navrátilová

5 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 5 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Prodej nemovitostí Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Lokalita: Semily, Vinice Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky Město Semily nabízí k prodeji rodinný dům o 2 bytových jednotkách v ul. Pekárenská č.p. 234, Semily Podmoklice Minimální cena: , Kč!SNÍŽENÍ CENY! Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 10 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,83 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 45,82 m 2 č.p. 360, ul. 3. května, Semily Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 1 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 89,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 10 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 64,61 m 2 č.p. 437, ul. Na Olešce, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 1, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 59,53 m 2 č.p. 487, ul. Antala Staška, Semily Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,33 m 2 č.p. 112, Komenského náměstí, Semily Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Upozornění: V případě prodejů kontaktujte Bc. Lenku Soukupovou, tel.: , není-li uvedeno jinak Info: (radnice úřední deska byty a nemovitosti) Pronájem nemovitostí Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o č. 8 velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 88,40 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 3 o velikosti 1 + 2, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 76,32 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt č. 4 o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou, 78,15 m 2 v č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Min. nájemné: 53,10 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 4, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 146,74 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu formou soutěže byt o velikosti 1 + 5, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 127,96 m 2 v č.p. 445, ul. Bořkovská, Semily půdní nástavba Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Prohlídka: , sraz v hod. před domem Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 106,14 m 2 č.p. 444, ul. K Jeslím, Semily (dvoupodlažní půdní vestavba) Min. nájemné: 47,50 Kč/m 2 /měsíc + od r valor. o míru inflace Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {3 prodejní stánky o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Bližší informace: tel , Info: (radnice - úřední deska byty a nemovitosti) Upozornění: V případě pronájmu nemovitostí získáte více informací na tel. číslech: nabo není-li uvedeno jinak Info: (úřední deska odbor správy majetku)

6 Strana 6 Semilské noviny ÚNOR 2014 Dopravní policie Rok 2013 pohledem dopravní policie V roce 2013 šetřila dopravní policie na území okresu Semily 689 dopravních nehod, což je o 28 nehod méně než v roce Usmrceno bylo 5 osob (-3), těžce zraněno bylo 8 osob (-22), lehké zranění utrpělo 242 osob (+15). Hmotná škoda dosáhla 15 mil. Kč. Nepřiměřenou rychlost nezvládlo 111 řidičů, 49 řidičů nedalo přednost, 8 chybně předjíždělo, 238 nezvládlo způsob jízdy. Vliv alkoholu byl zjištěn u 49 viníků nehody. Lesní zvěř způsobila 44 nehod, cyklisté rovněž 44, chodci jich způsobili 6. V obci se stalo 305 nehod, mimo obec 156. Počty nehod dle třídy silnice: 1. tř. 75, 2. tř. 173, 3. tř. 77, místní a účelové komunikace 136 nehod. Ve služebním obvodu OOP Semily se stalo 99 nehod shodně s rokem Jedna osoba zemřela (+1), 2 byly zraněny těžce (-5) a 52 lehce. Alkohol měl vliv u 12 nehod, škody byly odhadnuty na 2,2 mil. Kč. Příčiny: 24 x rychlost, 10 x přednost, 1 x předjíždění, 52 x nesprávný způsob jízdy. Dohled nad silničním provozem Součástí preventivní činnosti dopravní policie je i dohled nad silničním provozem. Při něm bylo za rok 2013 uloženo 1997 pokut v celkové částce , Kč, 187 přestupků nešlo řešit blokově a bylo odevzdáno na pověřené obce. Nově bylo oznámeno i 31 správních deliktů s odpovědností provozovatele vozidla. Navíc bylo zadrženo 90 řidičů pod vlivem alkoholu, 26 řidičů pod vlivem omamných látek, ve 40-ti případech byl na místě zadržen řidičský průkaz a 51 věcí bylo předáno do trestního řízení. V oblasti kamionové dopravy bylo 450 souprav podrobeno speciální kontrole na dodržování sociálních předpisů (doby řízení a odpočinků) a pravidel pro přepravu nebezpečných látek. Pokud si uvědomíme, že na 1 odhalený přestupek je třeba provést kontrolu řádově až 10 vozidel, potom počet zkontrolovaných vozidel jen dopravní policií na území okresu se pohybuje kolem , což se pozitivním způsobem odráží na celkové kázni v silničním provozu a nehodovosti. Absolutní objem prevence nelze příliš navýšit, proto cílem pro tento rok je její efektivní směřování do míst, kde je nejvíce potřeba. Mezi prioritami zůstanou cyklisté, chodci, alkohol a návykové látky. Střet motocyklu s osobním vozidlem Foto: DI Semily. Jednu z tragických nehod loňského roku dokumentuje přiložený snímek. K nehodě došlo na silnici I/14 u obce Poniklá. Řidič motocyklu nehodu nepřežil, přestože složky integrovaného záchranného systému pracovaly rychle a na hraně přípustného rizika, když pomoc byla poskytována přímo z vrtulníku, který pro složitý terén nemohl dosednout na místo nehody. npor. Ing. Radek Urban, zástupce vedoucího DI Semily DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi: Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měly z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal o svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod jednotnou zkratku ICE = In Case of Emergency (mezinárodně uznávaná zkratka pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, zadejte ICE1, ICE2, ICE3 atd. Ze zápisníku MP Ohlédnutí za rokem 2013 Začátek nového roku je mimo jiné také obdobím, kdy se ohlížíme o rok zpět a hodnotíme. Nejinak tomu je i u Městské policie Semily. Než předložíme zprávu o činnosti za 2013 zastupitelstvu města, můžeme se podívat na dílčí statistiku, a také srovnat počty odhalených přestupků v r s rokem Podívejme se nejprve na přestupky, kterých odhalujeme nejvíce. Tak jako v roce 2012 i v roce minulém je to přestupek spáchaný na parkovištích s parkovacími kotouči. Počet uložených blokových pokut se oproti roku 2012 snížil o 75. V r bylo na parkovištích uloženo 367 blokových pokut v celkové výši , Kč. V r to bylo 442 pokut ve výši , Kč. Tak jako v r i v roce 2013 se na druhém místě odhalených přestupků co se počtu týče umístil přestupek spáchaný překročením nejvyšší dovolené rychlosti v obci. Počty v r i 2013 se téměř shodují. Zatímco v r jsme odhalili 237 přestupků, v r to bylo 238 přestupků. Z celkového počtu odhalených přestupků bylo v loňském roce 16 oznámeno příslušnému správnímu orgánu. V dopravě však neřešíme pouze výše uvedené přestupky. Mezi další přestupky v dopravě řešené strážníky MP Semily patří např. jízda na neosvětleném jízdním kole za snížené viditelnosti, nesprávné parkování v katastru města (např. na chodníku nebo na nezpevněné ploše), parkování na vyhrazeném parkovišti, parkování v prostoru autobusové zastávky, stání na přechodu pro chodce a další. Za tyto přestupky jsme uložili v r blokových pokut v celkové výši , Kč, další 3 přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Přestupky proti veřejnému pořádku tvoří, i když jich je podstatně méně, nezanedbatelnou část odhalených přestupků. V odhalování těchto přestupků nám pomáhají záznamy z kamerového systému. Nejčastěji odhalujeme přestupky spáchané znečištěním veřejného prostranství a zanedbání úklidu veřejného prostranství. Pachateli jsou kuřáci, a také osoby, které venčí psa. Přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2013 odhaleno 31, bylo uloženo 25 blokových pokut v celkové výši 8 200, Kč, v pěti případech bylo pachateli domluveno a jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu. Další přestupek, který se nesnadno odhaluje, je přestupek proti majetku. Hlídky MP Semily nejčastěji řeší krádeže v obchodech. Krádeže zpravidla oznamují prodavači nebo ostraha prodejny. Přestože přestupky proti majetku, které řešíme, jsou zpravidla oznamovány, podařilo se hlídkám začátkem roku 2013 odhalit krádeže, ke kterým docházelo v jedné z firem. Po přistižení pachatelů při činu krádeže v místě ustaly. Městská policie Semily přeje všem občanům příjemný rok Václav Baudys, vrchní strážník MP Semily

7 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 7 Dnes představujeme... Nemocnice v Semilech Ing. Alena Kuželová, MBA ředitelka Semilská nemocnice byla otevřena v roce 1908, její komplexní přestavba byla dokončena na přelomu let Leží při výjezdu z města směrem na Jilemnici. Na pěti lůžkových odděleních je celkem 141 lůžek, včetně 9 lůžek intenzivní péče. Kromě lůžkové péče (interna + kožní, chirurgie, ortopedie s následnou rehabilitační ošetřovatelskou péčí a následná ústavní péče) je péče zajištěna nepřetržitou službou oddělení klinické biochemie (včetně mikrobiologie) a radiodiagnostického oddělení. Nosným programem jsou chirurgické obory chirurgické a ortopedické oddělení. Ročně je zde provedeno na operačních výkonů, včetně totálních náhrad kloubů, za použití moderních technologií. K dispozici jsou dva moderně zařízené operační sály a další malý zákrokový sálek. V letošním roce otevřela Nemocnice v Semilech vlastní nemocniční lékárnu spolu s 24-hodinovou recepcí v areálu nemocnice. jež jde k tíži nákladů nemocnice. To, co jsme mohli svými silami a usilovnou prací zvládnout a ovlivnit, se stalo. Následky úhradové vyhlášky poneseme celý rok 2014 a zřejmě i následující roky, kdy se budeme muset vyrovnat s velkými vratkami záloh pojišťovnám. S jakým přáním vstupujete do roku 2014? Přála bych si, aby rok 2014 měl hladký průběh, aby nemocnice měla hodně spokojených pacientů, kteří se rádi budou vracet, hodně výkonů, které nám pomůžou ekonomicky unést tíživou finanční situaci ve zdravotnictví a hodně spokojených zákazníků, kteří navštíví naši novou nemocniční lékárnu. Personálu pak hodně sil a energie v jejich nelehké práci, velkém úsilí a pracovním nasazení. V úvodu jsme krátce zmínili rozsah péče poskytované vaší nemocnicí. Co dalšího můžete pacientům nabídnout? Je mnoho věcí, které stojí za pozornost. Například zavedení nových operačních metod na chirurgickém oddělení, z nichž mohu jmenovat např. operace tříselné kýly metodou ON STEP či nový typ operativy křečových žil s použitím radiofrekvenční ablace. Nově léčíme bolestivé stavy pomocí rázové vlny, nabízíme programy na hubnutí pod lékařským dohledem, ale i žádané preventivní prohlídky dětí ve školách v rámci ortopedické prevence. Jaké nové služby či programy máte připravené na letošní rok? V přípravě máme několik ambulantních programů jednotlivých oddělení. Zatím jsou ve fázi příprav nebo teprve úvah s nutností zvážit veškeré vlivy a skutečnosti, kterých se to týká. Prozatím si je nechám pro sebe. Postupně o nich budeme informovat v průběhu roku Zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Jak si v tomto směru stojí semilská nemocnice? V roce 2013 jsme rozšířili a především omladili tým lékařů. Celkem v roce 2013 nastoupilo 11 nových lékařů. Chybí nám hlavně specialisté v tuto chvíli zejména v odbornosti kožní a interny. Všeobecně lze říci, že jakýchkoliv lékařů specialistů je nedostatek a jsou u nás vždy vítáni. Splňujeme však bez problémů pojišťovnami požadované počty lékařů a stupně jejich odbornosti. Pro které oblasti semilská nemocnice převážně funguje? Najdou si k vám cestu i pacienti, kteří sem spádově nepatří? V naší oblasti je poměrně velká koncentrace nemocnic v dosahu. Kromě Semilska přicházejí pacienti také z Tanvaldska, Železnobrodska a přilehlého okolí. V současné době tvoří velkou část pacienti z ústeckého a královéhradeckého kraje, kde máme vazby na ambulance indikující pacienty do naší nemocnice. Nejsou výjimkou ani pacienti z celé ČR v důsledku dobrých referencí na naši péči. Co se týká menších nemocnic, byl uplynulý rok díky přísné úhradové vyhlášce rokem boje o přežití. Jak se s touto situací vyrovnala Nemocnice v Semilech? Myslím si, že se ctí. Fakt, že budeme ve velké ztrátě byl jasný už na začátku roku 2013, když vyšla úhradová vyhláška pro rok 2013, dle které je hrazena zdravotní péče. Úhrada zdravotních výkonů byla v loňském roce tak přísná, že mnohdy nepokrývala náklady na ni. A to ani nemluvím o nutných opravách a potřebných investicích. Přesné ekonomické výsledky budou známy v prvním čtvrtletí roku Dle předpokladu nebudou dobré. S čistým svědomím však vím, že jsme udělali maximum možného, abychom devastující vliv úhradové vyhlášky zvládli, což se také podařilo. K tomu ještě na počátku roku 2013 došlo ke zvýšení sazby DPH, Co byste chtěla vzkázat čtenářům Semilských novin? Především chci poděkovat všem, kteří mi píší v poslední době pochvaly na přístup a péči v naší nemocnici. Velice nás to těší a zároveň dodává sílu, chuť a energii k další práci a snahám o zlepšení. V případě potřeby vás rádi v naší nemocnici ošetříme. Sami si pak udělejte názor na změny, které se zde dějí. Děkuji za rozhovor. Renata Coufalová Den otevřených dveří v Nemocnici v Semilech se uskutečnil 21. června Na snímku prim. ortopedického oddělení MUDr. Peter Stica.

8 Strana 8 Semilské noviny ÚNOR 2014 Společnost Tříkrálová sbírka 2014 Jako každý rok chceme na následujících řádcích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky, která proběhla na začátku ledna. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá, protože celých 65 % výtěžku se vrací do míst, kde byl získán. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Nabídka sponzorství CHARVÁT AXL, a.s. Semily vyčlení pro rok 2014 finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti, sportu, kultury, atd. A kolik letos tříkráloví koledníci vykoledovali? Celkem korun! Koleda i v letošním roce neprobíhala pouze v Semilech ( Kč), ale pod naší patronací i v Turnově (5.000 Kč), Chuchelně (3.000 Kč), Slané a Hořensku (8.000 Kč), Bítouchově (4.000 Kč), Benešově (3.000 Kč), Smrčí (3.000 Kč), Bozkově (8.000 Kč), Železném Brodě (8.000 Kč) a Kořenově ( Kč). Tříkráloví koledníci kromě mnohých domácností navštívili s pásmem koled také Domov pro seniory a domov Tereza. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kdo podpořili sbírku svým darem a přijali malé koledníky ve svých domovech. Nejednalo se vždy pouze o finanční příspěvek, ale děti si často domů odnášely i výtěžek cukrovinek a zásobu vitamínů v podobě ovoce. Poděkování patří samozřejmě všem dětem, které se jako každoročně ochotně vydaly do ulic a i přes deštivé počasí přinášely přání pokoje a dobra v novém roce do všech domovů. Tříkrálová sbírka 2014 Poslední poděkování patří dospělým, kteří doprovázeli koledníky, a zajistili tak bezpečný průběh celé obchůzky. Dále otci Jaroslavu Gajdošíkovi, paní Ivě Srbové se sborem Sedmikrásky, pracovníkům domova pro seniory, zejména paní Martině Farské, zaměstnancům Domova Tereza, semilskému kinu Jitřenka v čele s panem Šírem, pracovníkům městského úřadu a mnoha dalším. Je na místě také omluva všem, ke kterým koledníci, ať už z jakýchkoliv důvodů nedorazili. Vážení spoluobčané, děkujeme vám za vaši dobrotu a věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte. V časech nedostatku práce, ekonomické krize, společenského i politického chaosu má vaše věrnost Tříkrálové sbírce nebývalou hodnotu. Vaší věrnosti a dobroty si nesmírně vážíme. Díky ní můžeme pomáhat potřebným lidem. Děkujeme vám a vyprošujeme vám požehnání na rok Zuzana Klodnerová Obracejte se na nás se žádostí, která bude obsahovat název, zaměření a popis činnosti, popř. rozsah akce a její finanční náročnost. Při výběru projektů jsou rozhodující 3 kritéria: sociální potřebnost, výjimečné výsledky (studijní, kulturní, sportovní aj.), regionální dopad Termín pro uzavření příjmu žádostí do programu je Žádosti posílejte na adresu: CHARVÁT AXL, a.s., ul. 3. května Semily Fax: , Petra Janovská, tel.: Ohlasy čtenářů Poděkování starostovi za vánoční Semily Starosta se stará a obyvatelé města mají. Tak se i stalo a mě nezbývá než poděkovat za první semilské Vánoce jako z hororu, jelikož výzdoba/nevýzdoba vánočního stromu s rudou hvězdou v pozadí mě připomínala spíše popravu než spasitele. Jediné plus bylo, že tenhle vánoční horor byl v Semilech zadarmo a člověk ušetřil alespoň za kino. Starosta k tomu na svém facebooku napsal: Mně se líbí. Ve dne i v noci. Soutěž v počtu barev a blikaček nevyhrajeme, ale to jsem rád. Skromný, jednoduchý, krásně rostlý strom. Takový semilský. Ale každý má samozřejmě nárok na svůj vkus, naštěstí krása není měřitelná. A kdyby mi to někdo takhle krásně nevysvětlil, ani bych se nezasmál. Poděkoval bych i za Silvestra, ale o ten se nikdo nestaral. Je tedy nakonec pravda, že krása není měřitelná stejně jako lidská blbost, a tedy, radujme se, veselme se. Děkuji. Tomáš Trojan, Semily

9 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 9 Školství Omezení provozu semilských mateřských škol o letních prázdninách 2014 (oškvv) Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě do MŠ v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce. Do je nutno odevzdat u ředitelky náhradní MŠ závaznou přihlášku k letnímu provozu a uhradit školné. Školné je stanoveno příslušnou MŠ MŠ Luční o o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o o MŠ waldorfská x x x x x x x x o MŠ speciální Na Olešce o x x x x x o o o Poděkování Jaroslavu Vávrovi a žákům benešovské školy Pozvánka na Absolventský ples V sobotu 22. dubna 2014 vás zvou studenti 3. ročníku a septimy Gymnázia I. Olbrachta v Semilech spolu se SRPG a svými třídními profesory Ing. Lubošem Hlavou a Mgr. Lucií Rusovou na každoroční, tentokrát již devatenáctý, absolventský ples. Nenechte si ujít příležitost a přijďte zavzpomínat na školní léta se svými bývalými spolužáky. Jako tradičně je připravena soutěž o nejpočetněji zastoupenou třídu absolventů. K tanci a poslechu zahraje skupina Alegro, ve vinárně se pak můžete těšit na Dj Pavla Pěničku. Čeká na vás také bohatá tombola a překvapení. Absolvenský ples začíná ve hodin v Kulturním centru Golf Semily. Karolína Bušková, studentka 3. ročníku GIO Semily 7. ples je za námi Byl pátek 10. ledna a od ranních hodin žila Základní škola Ivana Olbrachta v Semilech už svým 7. plesem. Především deváťáci, pro něž je hlavně ples určen, měli spoustu práce. Preclíky už byly napečené, ale bylo potřeba nachystat jednohubky a usmažit řízky, do auly nanosit stoly a k nim narovnat židle, vyzdobit sál, domotat lístky na tombolu (tímto děkujeme všem, kteří nám do ní přispěli), zopakovat si předtančení Čas na jednu stranu letěl, na druhou se vlekl. Ilustrační foto. Dříve, než se rozejdeme k vánočním stromkům ve svých domovech, se my, pracovníci i klienti SSP TEREZA v Benešově u Semil, scházíme spolu s rodiči při vánočním setkání. Tentokrát se konalo v pátek 20. prosince. Kromě prodeje výrobků vyrobených klienty, prezentace nahrávek z různých akcí a výborného občerstvení nechyběl jako každý rok program, na který se klienti dlouho pečlivě připravovali. Setkání zpestřila návštěva dvanácti žáků benešovské základní školy. Jejich pěvecké vystoupení doprovodil hrou na klávesy ředitel základní školy Jaroslav Vávra. Děkujeme jim za čas, který nám věnovali a těšíme se na další spolupráci. Pracovníci a klienti SSP TEREZA V 19 hodin už první nedočkavci vstupovali do nezvykle vyzdobené školy. Děvčata si porovnávala plesové šaty a účesy, kluci utahovali kravaty, začali přicházet hosté. A pak už se školou rozezněly tóny první písně a ples mohl začít. Právě v té chvíli začali deváťáci propadat panice. Jak zvládnou předtančení? Sice pilně trénovali, ale ve své verzi Pomády museli zvládnout blues, cha-chu i jive, nepoplést kroky, nerozejít se s hudbou. Až první potlesk je uklidnil a pak už si své první taneční vystoupení před veřejností užívali. Sklidili velké ovace a mohli začít plesat. Kapela Futrál hrála jednu skladbu lepší než druhou, bavili se rodiče, bývalí žáci i hosté. Překvapení, které si deváťáci přichystali pro svoji třídní učitelku, dojalo nejen ji, ale i je samé a jejich rodiče. Vypadá to, že už opravdu nakročili k dospělosti. O půlnoci učitelé ukázali, že mají smysl pro legraci a umí obstojně zpívat, kluci a holky z IX. A si při poslechu zápisků z deníčku zase uvědomili, že čas opravdu letí a jejich cesta naší školou za pár měsíců skončí. Snad si s sebou do života odnesou kromě vědomostí i pěkné vzpomínky. A protože už se naučili, že je potřeba myslet i na ty, kteří se nemají tak dobře jako oni, zařadili do svého plesu i sbírku pro organizaci Člověk v tísni, která za 150 korun pořídí školní pomůcky pro sedm etiopských školáků. Během večera se vybralo přes tisíc korun, sbírka bude pokračovat ještě na dětském karnevale, který v aule školy proběhne 2. března. Přijdete se s vaší drobotinou bavit a také pomáhat? Lenka Holubičková, třídní učitelka IX. A Eva Šírová, zástupkyně ředitele

10 Strana 10 Semilské noviny ÚNOR 2014 Školství My se školy nebojíme! Slavnostní zápis do prvních tříd se v letošním roce bude konat v úterý 11. února 2014 a děti z přípravné třídy ze ZŠ Dr. F. L. Riegra se velice těší, až se stanou opravdovými školáky. Pozvánka MATEŘSKÁ ŠKOLA LUČNÍ V SEMILECH zve srdečně všechny děti i jejich rodiče na Dny otevřených dveří Naším úkolem na Dni evropských jazyků bylo představit ostatním spolužákům a učitelům Českou republiku. Foto: archiv školy. Do přípravné třídy chodí pátý měsíc a ve škole se vyznají stejně jako žáci vyšších ročníku. Mezi prvňáky mají spoustu kamarádů, ale znají i ostatní žáky, protože se s nimi často setkávají při různých školních akcích. Vždy na podzim p. uč V. Machová organizuje Evropský den jazyků, kde si každá třída vylosuje jeden evropský stát. My si letos vybrali Českou republiku, protože jsme nejmladší a něco o ní už víme. Poznáme vlajku, hymnu, známe také náš národní strom. Při Evropském dni jsme však poznali i jiné státy, jejich vlajky a dokonce i maskoty. Paní učitelka nám o nich řekla nějakou zajímavost a nakonec jsme si i pěkně zasportovali. Nejlepší byl Robert, protože nejdál dohodí míčem a umí skákat přes švihadlo (nejrychleji). Rádi také cestujeme, ale nejdále jsme se zatím podívali do Jičína, kde to bylo celé pohádkové a líbilo se nám tam úplně všechno pohádky, loutky, pohádkové postavy. Rumcajs s Mankou (Cipísek byl ve školce škoda), čert, vodník i drak Také rádi cestujeme po Semilech a blízkém okolí, kde objevujeme nové věci. Ty dřevěné chaloupky, kterým p. učitelka říkala roubenky, moc nové nejsou, ale bylo tam teploučko a spousta barevných sklíček. Viděli jsme, jak žili naše prababičky a pradědové a z pohádky jsme se dozvěděli, jak se zde vyrábělo sklo. Za to děkujeme paní PaedDr. L. Hřibové. Paní L. Vanclová nám zase ukázala, jak se z toho skla dělají skleněná zvířátka. Všem se nám tuze líbila beruška a kočička. Oběma paním jsme poděkovali a šli zase zpátky do školy. U Jizery jsme byli krmit kačenky, a také se vypravili na přírodovědnou vycházku do nedalekých Klinkovic poznat lesní zvěř. Nikdo z nás netušil, jak je jelen velký. V pohádce O Smolíčkovi se nám zdál menší. Největším zážitkem však pro nás bylo, když si laň od nás brala různé dobroty, a to přímo z ruky. Tuto vycházku si chceme zopakovat ještě jednou na jaře, až bude svítit sluníčko a bude tepleji. A to není zdaleka všechno, co děláme. Po našich sportovních i cestovatelských výkonech se občas i unavíme, potom si jdeme odpočinout do solné jeskyně, a tam je to také bezva. Nyní už nemůžeme chodit na pískoviště, a tak si stavíme a hrajeme v jeskyni se solí. A to nás hodně baví. Vlastně nás baví úplně všechno. Na podzim jsme pro zvířátka sbírali žaludy, kaštany a pečivo. No a teď zase sbíráme plastová víčka pro nemocného kamaráda. V naší školní třídě si většinou hrajeme a jindy se zase učíme něco nového. Paní učitelka říká, že se všichni moc zlepšujeme a proto MY SE ŠKOLY NEBO- JÍME! Děti z přípravné třídy a jejich p. učitelka Mgr. I. Kůlová Přijďte si spolu s námi hrát v úterý 25. a ve středu v době od 8 do 12 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Městská knihovna Letní semestr Virtuální univerzity 3 věku se blíží Virtuální univerzita 3 věku v Městské knihovně Semily otevírá pro letní semestr dva kurzy, a to Dějiny oděvní kultury II a Život a dílo Michelangela Buonarotti. Více o kurzech i s ukázkami naleznete na portálu nebo na našich domácích stránkách VU3V Semily Kurz Život a dílo Michelangela Buonarotti začíná v úterý 4. února 2014 ve 13 hodin. Během šesti přednášek se seznámíme s Michelangelem di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese 18. února 1564, Řím), florentským sochařem, malířem a architektem, jenž se stal jedním z nejslavnějších umělců v dějinách lidstva. Kurz Dějiny oděvní kultury II začíná v úterý 4. února 2014 v 15 hodin. Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV. Máte-li o kurzy zájem, ať už o jeden, či oba dva, přihlaste se v knihovně v oddělení pro dospělé čtenáře. Nebo napište na Na setkání s vámi se těší Alena Matěchová, ředitelka knihovny a pověřená lektorka VU3V v Semilech

11 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 11 Nová kniha Jana Tomíčka: Varhanáři Predigerové Varhanáři Predigerové, tak se jmenuje nová kniha autora Jana Tomíčka ( ), která vyšla u příležitosti 200. výročí narození nejvýznamnějšího představitele této varhanářské rodiny Josefa a 160. výročí úmrtí jeho otce Ignáce. Pro chytré hlavy Predigerové měli své dílny v Albrechticích v Jizerských horách a postavili kolem stovky nástrojů, především pro kostely v Jizerských horách (např. v Albrechticích, Josefově Dole, Smržovce, Držkově, Bzí, Příchovicích), v Podkrkonoší (např. v Bozkově, Vysokém nad Jizerou), ale i v Praze, Litoměřicích, Turnově, Lysé nad Labem a dalších místech na našem území. Autor knihy se věnoval studiu stavby varhan albrechtické varhanářské školy dlouhou řadu let. Vytvořil tak ucelené dílo o životě členů rodiny i královských nástrojích vzešlých z této manufaktury. Zároveň odhaluje tajemství jejich mimořádné zvukové i řemeslné kvality. Publikace přibližuje velké stavitelské umění Predigerů, dnes téměř zapomenuté. Může být inspirací i poučením pro současnost i dalším generacím. Autor také seznamuje s následným osudem albrechtických nástrojů, které prošly rekonstrukcemi i přestavbou v důsledku poškození, vlivem dobových reforem a nástupem průmyslového varhanářství. Kniha byla vydána Tiskárnou Glos Semily v prosinci 2013, její rozsah je 134 celobarevných stran textu, včetně varhanních dispozic a v příloze je 20 barevných fotografií varhan albrechtické školy. Vázanou publikaci si můžete objednat telefonicky na č Mgr. Jana Tomíčková Vážení čtenáři, i v tomto vydání na vás čeká hádanka, křížovka nebo hlavolam pro děti a tři sudoku pro větší čtenáře. A to od nejlehčího po to nejtěžší je jen na vás, kterou obtížnost zvolíte. Autorkou hádanky pro děti je Linda Novotná, knihovnice z městské knihovny, světem sudoku vás provází pan Miroslav Matěcha. Správná řešení dětské hádanky můžete odevzdat v dětském oddělení Městské knihovny v Semilech vždy do 10. v měsíci, kde zároveň každý měsíc proběhne losování správných odpovědí a následné předání drobné odměny. Jméno výherce bude vždy zveřejněno v Semilských novinách. Správné odpovědi najdete v Semilských novinách a na stránkách knihovny. Hádej, hádej, hadači Kdo by neznal Malého prince, jeden z nejznámějších pohádkových příběhů moderní světové literatury francouzského spisovatele Antoina de Saint- Exupéryho dokážete si vzpomenout, jak to všechno bylo? Jako co vypadal první obrázek v knížce? a) jako brouk b) jako klobouk c) jako strom Jak se jmenovaly stromy na jedné z planet? a) Samorosty b) Palmy c) Baobaby Co dostala liška od Malého Prince? a) bílou růži b) žlutou růži c) červenou růži Kde na naší planetě se Malý Princ ocitl? a) v pralese b) na poušti c) na Sibiři Správné odpovědi z minulé tajenky: 1. vlakem, 2. Punťa, 3. vajíčko na měkko a chléb, 4. Ferda, 5. do družstevní jídelny. Výhercem ceny za správnou odpověď z minulého vydání se stal Ondra Samko. Gratulujeme! Luštění sudoku Sudoku se zabývá především logickým řešením číselných hlavolamů různého stupně obtížnosti. Tentokrát jsme pro vás připravili 3 sudoku s lehkou, střední a vysokou obtížností. Všechny doposud otištěné hlavolamy jsou řešitelné bez pomůcek (gumování, poznámky na okraji a podobně), vyřešit je lze pouze logickou cestou. Přejeme úspěšné luštění! lehká obtížnost střední obtížnost vysoká obtížnost

12 Strana 12 Semilské noviny ÚNOR 2014 Dnes se ptáme... Co právě čtete? A pak, že mladí nečtou! napadlo mě, když jsem oslovila novou knihovnici Lindu Novotnou, která se od června minulého roku věnuje malým čtenářům v dětském oddělení semilské knihovny. Můžete namítnout, že její profese ji ke čtenářství přímo předurčuje, ale co si budeme povídat... Jak je to tedy s jejím vztahem ke knihám, na to jsem se jí zeptala na počátku tohoto roku. Momentálně mám rozečtené knížky dvě - jedna leží na nočním stolku a druhá se mnou cestuje ve čtečce. První knihou jsou Němci od Jakuba Katalpy, které jsem měla v seznamu už delší dobu. Teď jsem se k nim konečně dostala a myslím, že je budu mít hodně rychle za sebou, protože to je kniha, která se čte jedním dechem. Je výborně napsaná a dokládá kruté dopady války na obyčejné lidi. Je to taková další připomínka toho, co pár psychopatických bláznů v čele s Hitlerem dokázalo způsobit světu. Druhou knihou je Zlodějka knih od Markuse Zusaka, která je také zasazena do Německa za 2. světové války. Mladý australský autor sepsal na základě vyprávění své babičky příběh o válce, lásce a naději. Je to silný příběh, který je plný smutku a bolesti, ale přesto napsaný krásně a s citem, a rozhodně není skličující. Máš oblíbeného spisovatele nebo žánr? Co se týče knížek, které ve mně v poslední době zanechaly silný dojem, tak je to určitě Quo vadis od Henryka Sienkiewicze kniha, kterou jsem poprvé vzala do ruky už před lety, ale zase ji odložila s tím, že Starověký Řím není zrovna moje oblíbená kapitola dějin. Nedávno jsem se k ní vrátila a naprosto mě pohltila. Určitě je to jeden z nejlepších historických románů. Další knihou je satira Už je tady zas od Timura Vermese. Je to hodně kontroverzní, a přitom geniálně vtipný příběh o tom, co by se stalo, kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale jen usnul a probudil se v roce Chvíle, kdy se člověk chytá za břicho, jsou proloženy momenty, kdy se spouští mráz po zádech. Doporučuji všem, kteří se občas zamýšlejí nad stavem a směřováním dnešní společnosti, protože tahle kniha je její docela trefnou kritikou. A na co se těším dál, to je určitě Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové. Přečetla jsem její Žítkovské bohyně, ale asi mě neuchvátily tak jako ostatní čtenáře. Na seznamu mám také Osvětimskou knihovnici od Antonia G. Iturbe a nesmím opomenout nového Levharta od mého oblíbeného autora severských detektivek Jo Nesbøho. To je pro mě vždy takové odlehčení sice to jsou příběhy mrazivé a zasazené do drsného prostředí, ale pořád je to fikce. A co třeba pohádky a nejoblíbenější knížka z dětsví? Nejoblíbenější knížky z dětství určitě Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu, Malý princ, ale úplně nejvíc asi Marbulínek, kterého už dnes děti neznají, což je podle mě velká škoda. Později to byly knížky o koních hltala jsem hlavně spisovatelku Věru Řeháčkovou, která jich napsala nespočet, a která mezi mladými milovnicemi koní frčí dodnes. Jako knihovnice v městské knihovně máš knihy nadosah. Myslíš, že díky prostředí, v němž se pohybuješ, máš víc načteno než ostatní? Mezi veřejností panuje takové klišé, že knihovnice nemají na práci nic jiného, než půjčovat knížky nebo si prostě číst. Tak to ale opravdu není a minimálně v Semilech lidé určitě vidí, že se snažíme věnovat spoustě dalších aktivit a podílet se na městském kulturním dění. Na čtení zbývá opravdu minimum času, a proto dávám přednost kvalitě před kvantitou. Nejsem ten typ, co by četl vše, co se mu dostane pod nos, když už chci nějaké knížce věnovat svůj čas, tak jsem hodně vybíravá. :) Za odpovědi na položené otázky děkuji Lindě Novotné Jak se žije v Jitřence Filmový klub v únoru V únoru navážeme dalším kontroverzním dokumentem Dobrý řidič Smetana. Snímek Víta Klusáka a Filipa Remundy ukazuje médii propíranou kauzu řidiče Smetany, který před volbami pomaloval bilboardy Občanské demokratické strany. Smetana politikům na plakátech přikresloval tykadla a pod to psal, že jsou to lháři, zloději a korupčníci. Na dokument se můžete těšit ve čtvrtek od 19 hodin. O čtrnáct dní se s cyklem hraných filmů podíváme do nám ne příliš známé Palestiny. Mladého pekaře Omara dělí od jeho tajné lásky Nadji zeď, která přetíná území Palestiny. Kvůli práci, rodině či lásce ji denně přelézají stovky mužů. Stejně jako Omar přitom často uhýbají kulkám dozorců. Na Západním břehu neexistují jednoznačné situace ani jednoduchá rozhodnutí, a tak i Omar brzy čelí bolestné volbě. Na film Omar se můžete těšit Listování, tentokrát Pražská svatba a jiné erotické povídky (spoluúčinkuje a na klavír doprovází Zdenek Merta) Zdenek Merta je vypravěč s darem veselé, dobromyslné ironie. Ve svých milostných příbězích nešetří fantazií, předvádí muže a ženy v roztodivných situacích, v čase touhy někdy naplněné vrchovatě, ale často komicky a někdy i trapně. Vždycky to však v povídkách jiskří napětím, jestli a jak dojde k odměně nebo k potrestání. Někdy není úplně jasné, kdo koho svádí. Smysl pro rytmus prozrazuje na autora jeho hudební profesi a skladba příběhů připomíná dobře režírovaný koncert. Tím bude jistě i LiStOVáNí knihy, zvlášť když bude mít poprvé živý hudební doprovod. Zdenka Mertu osobně! Účinkují: Alan Novotný, Petra Bučková (alternuje Markéta Lánská) a Zdenek Merta. Únor ve znamení pokračování úspěšných českých komedií Český filmový únor začneme komedií Tomáše Vorla Vejška režisér bude v Jitřence osobně přítomen, navíc jsme připravili také úspěšný Gympl, na který Vejška navazuje. Pro účastníky premiéry bude film Gympl zdarma. Tomáš Vorel bude následně diskutovat o obou filmech. O týden později se můžete těšit na kultovní Dědictví, které napsal Bolek Polívka společně s Robertem Sedláčkem. Poslední týden v únoru bude patřit dvojce Babovřesek, které v létě natočil Zdeněk Troška. Určitě se tedy máte na co těšit. Rusalka z Metropolitní opery Poprvé v historii přímých přenosů z Metropolitní opery do kin bude 8. února uveden český titul Rusalka Antonína Dvořáka. Titulní roli ztvární hvězdná americká sopranistka Renée Fleming, jež má Rusalku ve svém repertoáru již od roku Obrovský zájem českých operních fanoušků potvrzuje několik vyprodaných kin. Multikina přidávají sály, klasická kina zvou na záznamy a Jitřenka u toho samozřejmě nechybí. Již v lednu 2014 máme vyprodaná dvě únorová představení a nyní zahajujeme předprodej ještě třetího představení. Pokud tedy chcete slyšet Rusalku v podání předních operních hvězd zpívanou v češtině, udělejte si čas v neděli po obědě, začínáme už ve hodin. Do kina Jitřenka zve v únoru Mgr. Ondřej Šír

13 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 13 Kultura Státní okresní archiv Semily v roce 2013 Okresní archiv již dávno vstoupil do povědomí obyvatel města nejenom jako trochu přísný státní úřad, střežící vzácné historické prameny, ale i jako instituce, nabízející Semilanům mimořádné kulturní zážitky. Nejinak tomu bylo i v roce Za Podivnou závětí se vydejte do Slané (red) V sobotu 8. února 2014 jsou do Kulturního domu ve Slané zváni všichni příznivci divadla, na které od 19:30 hodin čeká představení Podivná závěť. Jedná se o detektivní komedii Normana Robbinse v podání Lučanského divadelního spolku. Lučanský Spolek Divadelní si pod vedením režisérky Jany Kouřilové připravil vražednou kombinaci konverzační komedie s detektivkou a horrorem, kterou zdobí nejen nadšené reakce publika, ale také vítězství z divadelní přehlídky v Josefově Dole a účast na národní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou. Věříme, že také do slánského kulturního domu přijde divadelníky z Lučan podpořit co nejvíce spokojených diváků. Odměnou jim bude divadelní komedie, při které se nejen dobře pobaví, ale při které občas i příjemně zamrazí v zádech. Vždyť koho by nepotěšila detektivní komedie odehrávající se v kulisách starobylého domu zahaleného v mlze, rozlehlé zahrady s podivným záhonem růží a hrobky se zapečetěnou rakví... Napětí, hrůzná odhalení a hlavně neotřelý humor! Toho všeho se dočkáte v KD ve Slané u Semil už 8. února 2014 od 19:30 hodin. Pozvánka Na snímku z lednového hudebně poetického setkání s Plejádami zleva: Jakub Čapka se sitárem, Karla Salabová a Jan Bružeňák. Do konce ledna trvala krásná a úspěšná výstava art protis a tapisérií liberecké, bohužel již zesnulé, výtvarnice Dany Rezkové. 8. února zahájil Petr Kábrt výstavu nazvanou Jaroslav Klápště výběr z celoživotního díla. Připravil ji k nedožitým umělcovým devadesátinám a návštěvníci si ji mohli prohlédnout do 15. března. Týden poté byla zahájena výstava obrazů a ilustrací Vlasty Matoušové pod názvem Pozdravy jara výstava krásná, optimistická, barevná a hojně navštívená. Následovala další nádherná výstava Ateliér aneb černobílé tempery malířského soukromí Michaila Ščigola, slavnostně zahájená 17. května. 4. července pak následovala výstava obrazů Oleksandera Milovzorova, přítele Michaila Ščigola. Výstava nám dosud neznámého malíře se velmi líbila, zejména některé cykly, např. Nibelungové. 23. srpna byla zahájena výstava černobílých fotografií Jiřího Reissiga, nazvaná Cesty k vrcholům. Od 27. září do 11. října hostila hala archivu výstavu základní a střední waldorfské školy Motivy přírodních nálad. Od 18. října vystavovali společně tři umělci Pravoslav Flak, Martin Kitzberger a Václav S. Sadílek, sdružení v uskupení Fotolej, své asambláže, obrazy a fotografie. Poslední výstavou roku byla figurální tvorba bozkovské malířky Jany Vorlové, zahájená 29. listopadu. Koncertů jsme nabídli uměnímilovné veřejnosti pět dva v průběhu roku, dva adventní a jeden zcela mimořádný. Byly to: v neděli 20. ledna Jan Bružeňák a jeho hosté, 10. září Duo Teres Tomáš Honěk a Lucia Kopsová, 1. prosince adventní koncert orchestru waldorfské školy a 15. prosince adventní koncert orchestru ZUŠ. Mimořádnou událostí byl 19. října polední koncert, který připravil Jizeran jako překvapení pro naše milé hosty archiváře a jejich rodiny z Wroclawi, kteří přijeli na exkurzi a spojili ji s prohlídkou města Semil a návštěvou bozkovských dolomitových jeskyní a tamního poutního chrámu. Z dalších akcí pro veřejnost bych ráda jmenovala Mezinárodní den archivů 10. června kromě exkurzí po archivu bylo pro návštěvníky připraveno promítání nedávno digitalizovaných filmů z turnovského OFASu. 28. listopadu proběhlo setkání kronikářů semilského okresu a 4. prosince přednáška Mgr. Miloše Plachty o semilských kořenech Pavla Tigrida. Pro odbornou veřejnost se zde uskutečnil 4. dubna seminář Metadata a jejich uplatnění v archivní a muzejní praxi. Byl také vydán 26. svazek ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší. Za připomenutí rovněž stojí, že archiv poskytuje svoje prostory pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia I. Olbrachta, slouží jako volební místnost a 24. prosince k nám přicházejí občané pro Betlémské světlo. Až půjdete příště kolem Jizery, určitě se v archivu zastavte a nebojte se zazvonit vždycky máme pro Vás něco hezkého připraveno. Marie Navrátilová DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR JIZERKA Vás srdečně zve na Hudební večer s Jaroslavem Vávrou Kulturní centrum Golf Semily, pátek 28. února 2014 od 19 hod. Sněhurka (operka pro dětský sbor) Autor J. Vávra, instrumentace Jaroslav Krček Účinkuji: Čekanky a JV Collegium Táta (píseň) Hudba Karolina Šustová, text J. Vávra Účinkují: Bára Mochowá (zpěv, klavír) a JV Collegium Triptych na básně Josefa Václava Sládka Ulekaná Nána, Pašíkova sláva, Lesní studánka Hudba J. Vávra, klavírní doprovod Zdeněk Novotný Účinkují: Čekanky a Sedmikrásky Sbormistryně Jitka Brádlová, Iva Srbová Vodník (operka pro mládežnický sbor) Text K. J. Erben, hudba J. Vávra Aranžmá Jakub Přibyl Režie Zdeněk Lindner Účinkují: Jizerka a malý orchestr Sóla zpívají Anna Máková, Iva Srbová ml. a Jiří Broul Dirigent: Nadia Ladkany (sb. Alena Brádlová)

14 Strana 14 Semilské noviny ÚNOR 2014 Kultura Medové dílny v muzeu Na začátku prosince jsme otevřeli novou výstavu s názvem Tajemství medu v muzejní výstavní síni. Na výstavě se dozvíte vše o včelaření, medu, včelím vosku i medových produktech. K vidění jsou historické včelí úly, dýmáky, včelařské nástroje, ale i perníkové formy na medový perník, výrobky ze včelího vosku a jiné včelí produkty. Medové dílny v muzeu v režii Mgr. Hany Eisenbergerové. A protože jsme výstavu chtěli více přiblížit také dětem, uspořádali jsme ve spolupráci s externí lektorkou Mgr. Hanou Eisenbergerovou výtvarné dílny pro školky a školy. Hanka pro děti připravila zajímavý prográmek, při kterém nakrmí včeličky nektarem, ochutnají medovou svačinku a samy si vyrobí KPH: Ančerlovo kvarteto Na únorovém koncertu koncertní sezóny Kruhu přátel hudby v Semilech vystoupí mladé Ančerlovo kvarteto. Nese jméno vynikajícího českého dirigenta Karla Ančerla ( ). Tento umělec vedl v letech 1950 až 1968 Českou filharmonii, která se jeho zásluhou zařadila do úzké špičky nejlepších světových symfonických orchestrů. Ančerlovo kvarteto tvoří studenti Akademie múzických umění Lukáš Novotný (1. housle), Martin Balda (2. housle), Vanda Kubíková (viola) a Daniel Petrásek (violoncello). Houslisté Lukáš Novotný a Martin Balda jsou žáky Jindřicha Pazdery, violistka Vanda Kubíková se vzdělává u violisty Heroldova kvarteta Karla Untermüllera a Daniel Petrásek je žákem Mikaela Ericcsona. Daniel Petrásek je semilský rodák, na violoncello začal hrát na naší ZUŠ, poté studoval na ZUŠ v Turnově u Marty Opletalové a na Pražské konzervatoři u Tomáše Strašila. Komorní hru studuje Ančerlovo kvarteto na AMU u prvního houslisty Panochova kvarteta, tedy u Jiřího Panochy. Na koncertu v Semilech uvede svíčku ze včelího vosku jako dárek mamince. Veřejnou výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi chystá Hanka na únorové sobotní odpoledne. Seznámit se s medem a vyrobit si svíčku ze včelího vosku budete moci v sobotu 8. února od hodin v muzeu. Mgr. Jana Hájková, ředitelka MaPG Semily Ančerlovo kvarteto tři skladby. Americký kvartet Antonína Dvořáka a Smyčcový kvintet C dur Franze Schuberta patří mezi stěžejní díla světové komorní hudby; v kvintetu bude spoluúčinkovat violoncellista Tomáš Strašil. Na koncertu zazní i čerstvé dílo mladého hudebního skladatele Pavla Stádníka, v současnosti žáka Pražské konzervatoře. Tuto skladbu napsal Pavel Stádník na počest minimalisty Steve Reicha. Skladba se jmenuje Music for listener and string quartet, v překladu by to měla být hudba pro posluchače a smyčcový kvartet. Koncert Ančerlova kvarteta se koná v pondělí 24. února 2014 od 19:00 hodin v sále Kulturního centra Golf. Jiří Kurfiřt Dvě divadelní pozvánky do KC Golf Semily: Splašené nůžky detektivní komedie Divadla Kalich Nic, co jste dosud zažili v divadle, se nepodobá tomu, co vás čeká 9. února v Kulturním centru Golf při prvním jarním abonentním představení Znáte ten pocit bezmoci, kdy sledujete nějaký film nebo představení a nemůžete zasáhnout do děje? Každý z nás se jistě mnohokrát přistihne u toho, jak radí, že ten či onen je jasný vrah! Ale co kdyby ta možnost poradit byla? Co kdyby divák mohl do děje zasahovat a stát se jeho přímým účastníkem? Že si něco takového neumíte na divadle představit? Přesto to existuje a je to tak originální a promyšlené, že si to vysloužilo zápis v Guinnessově knize rekordů. Hra se jmenuje Splašené nůžky a s úspěchem se hraje již dlouhých dvacet let v Bostonu. Byla přeložena do jedenácti jazyků. Není divu, že hra boduje také v České republice, kde ji pod vedením režiséra Petra Novotného nastudovalo Divadlo Kalich a můžete se těšit mimo jiné na Otakara Brouska ml. a Dalibora Gondíka. O co jde se nemá v detektivce prozrazovat. Tak snad jen to, že v bytě nad holičským salónem zavraždí klavírní virtuózku bodnými ranami nůžkami do krku. Podezřelí jsou kadeřníci, zákazníci, klientka z vyšší společnosti, ale také všichni diváci. Připravte se na super zábavu, interakce s divákem a na spoustu vtipné improvizace. Splašené nůžky jsou tak perfektní, že budete mít chuť jít znovu a znovu a být u nových, jiných a nevypočitatelných konců. Kouzlo Splašených nůžek tkví v tom, že vyšetřovatelé spolupracují s publikem. To upozorňuje na rozpory ve výpovědích i na detaily v chování a jednání podezřelých. Nakonec se hlasuje, kdo by mohl být vrah. To dělá z každé reprízy originál, v tomto případě skutečně platí, že doslova každé představení je jiné. Hrají: Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Ivana Jirešová, Valérie Zawadská /Jaroslava Brousková, Ladislav Županič, Zbyněk Fric. Režie a překlad: Petr Novotný. Malované na skle muzikál DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Námětem je jánošíkovská legenda příběh o zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. Od světové premiéry ve Varšavě v roce 1970 se hra vydala na úspěšnou pouť po domácích i zahraničních scénách, stala se repertoárovým hitem mnoha divadel a dosáhla stovek repríz. Je nazývána zbojnickým muzikálem či rockovou baladou, ale je zároveň i zbojnickou komedií o Jánošíkovi, zbojnících, o lásce, svobodě i přátelství, ale i o andělu a ďáblovi v lidských srdcích. O Juru Jánošíka hrdinu tohoto sugestivního příběhu soupeří mezi sebou nebe i peklo, tedy anděl i ďábel, zbojníci i četníci. Hru nově přeložil přesněji řečeno přebásnil Jaromír Nohavica. Zpěvohru, nebo chcete-li muzikál velmi úspěšně nastudoval Divadelní soubor Krakonoš ze sousedního Vysokého nad Jizerou. V Semilech ji divákům představí v sobotu 1. března. Tak si tuto úspěchy opředenou hru nenechte ujít. Vstupenky jsou již v předprodeji. (kc)

15 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 15 Pár dobrých zpráv o tzv. vážné hudbě v Semilech Vážení přátelé, celá desetiletí sleduji muzikantský život Semil. Těší mě úspěchy souborů i jednotlivců. Porážky mě stále neskolily, třebaže jich bylo hodně na poli hudebním i organizačním. Nevyhrává se vždy ani v životě. Kdo však neumí prohrávat v kultuře, měl by tuhle oblast okamžitě opustit, nechce-li přijít o nervy. Podívejme se tedy na to podivuhodné semilské kolotání tzv. vážné hudby, kterou se baví v semilských souborech kolem 300 osob od mateřských školek až po ctihodný kmetský věk. Vzdejme jim trochu té úcty, kterou si zaslouží za tvrdou práci na zkouškách, soustředěních a koncertech. Poděkujme jim, že nelitují vlastních finančních prostředků či materiálních vkladů, aby jejich kumšt potěšil nejen je, ale hlavně posluchače. A propagoval výborně Semily. Pochvalme také učitele, rodiče, organizátory kultury a město za účinnou pomoc našim hudebním tělesům. S mírnou ironií pak podotýkám, že se v Semilech občas něco děje, abych maličko poškádlil ty, již tvrdí pravý opak. Pěvecký sbor Jizerka S radostí jsem přijal zprávu, že Jizerka zvítězila v soutěži O cenu Miroslava Raichla (Semilské noviny, č. 12/2013, s. 15). Protože se dokážu vcítit do pocitů autorů, kteří vlastně musí pochválit sami sebe, pokusím se poněkud zvýraznit tento úspěch. Nechtěl bych kopírovat článek Jizerky. Pouze rozvedu některé skutečnosti, které letmo v článku zazněly. Zklamání v Pardubicích, že nezvítězil domácí sbor Bonifantes, nejlépe vyjadřuje titulek v internetových novinách Pardubický deník.cz: Cena skladatele Miroslava Raichla doma nezůstala (a ve vedlejším podtitulu: Do Semil putovaly hned dvě ceny). Tříčlenné porotě předsedal Mgr. Milan Motl, sbormistr vynikajícího sboru KOS (SPgŠ Litomyšl, sbormistr roku v kategorii junior) a KOKOS (Vyšší pedagogická škola Litomyšl), členy byli Mgr. Tomáš Židek, profesor Konzervatoře Pardubice, sbormistr výborného VUS Pardubice (sbor roku 2011), který dirigoval j.h. např. Pardubickou komorní filharmonii či Filharmonii Hradec Králové. Třetím porotcem byl Mgr. Jiří Skopal, PhD., pedagog Univerzity Hradec Králové, šéf sboru Univerzity Hradec Králové a Smíšeného pěveckého sboru Kácov Nové Město nad Metují (vítěz festivalu v Bratislavě), v minulosti získal se sborem Jitříčko téměř absolutní hodnocení na festivalu Svátky písní Olomouc (99 bodů). Soupeři Jizerky byly rovněž sbory první kategorie: Juventus Gaude (sbor roku 2012, sbormistr Tomáš Pospíšil, Jablonec nad Nisou), chlapecký sbor Bonifantes Pardubice (sbormistr Jan Míšek), ověnčený řadou mezinárodních vavřínů, v Semilech dobře známý Tachovský dětský sbor (sbormistr Josef Brabenec) a nadějný náchodský sbor Canto. Náročná porota udělila Jizerce 58 bodů z 60! možných. Stojí zato, abyste si přečetli hodnocení Jizerky, které je na portále Unie českých pěveckých sborů. V adventním čase článek Mezinárodní festival jako pocta Miroslavu Raichlovi dokonce určitý čas vévodil sborovým zprávám: Zpěváci soutěžících sborů předvedli velmi pěkné, koncentrované výkony. Přesto se mezi nimi objevily rozdíly především ve zvuku a intonaci. Jizerka v roce 2012 v Neerpeltu zopakovala po 22 letech své vítězství. Po této stránce se nejlépe dařilo pěveckému sboru Jizerka, který si svým vyzrálým zvukem, výstavbou skladeb, dramaturgií soutěžního vystoupení a výrazem vybojoval absolutní vítězství. Kromě ceny Miroslava Raichla porota semilský sbor ocenila také zvláštním oceněním za interpretaci skladby Ave Maria Kimbera Bexe. Domnívám se, že zpívající sbormistryně Nadia Ladkany (po manželech Brádlových hlavní sbormistryně) a skvělý klavírista Jiří Hořčička jsou příslibem dalšího uměleckého růstu tohoto tělesa. V naší Bohem zaslíbené pěvecké zemi se přihlásilo do chystaného katalogu sborů přes 800 pěveckých těles, nepochybně jich je ale kolem Některé velké a známé soustřeďují i několik set zpěváků v mnoha odděleních (královéhradecké Jitro jich má 6). Proto je každý zahraniční i domácí úspěch Jizerky nesmírně cenný a nezpochybnitelný (belgický Neerpelt, Pardubice, Banská Bystrica). Jestliže je sbor přijat na prestižní festival, musí poslat nahrávku, na základě níž je přijat, či nikoliv. A mít také určité renomé. Jizerka zvítězila v Neeperltu 90. letech. Někomu se může zdát, že 5 sborů v Pardubicích či 3 v Banské Bystrici není mnoho. Mnohem důležitější jsou však zprávy V novinách Semilsko a Turnovsko 5+2 dny (č. 51, roč. 2, , s. 13) vyšel článek Když horalé hrají symfoniku. Pětasedmdesátičlenný orchestr vzbuzuje obdiv a je další dobrou propagací semilských muzikantů, neboť dokázal přilákat instrumentalisty ze Semilska, Liberecka, Jablonecka, Královéhradecka, Prahy, Karlovarska nebo Ostravska. To už něco znamená. Organizačně, finančně, materiálně (vybavenost orchestru nástroji je vskutku pozoruhodná). Citujme z článku: Za rok stihneme zhruba deset představení se dvěma koncertními programy. Více jich nedokážeme absolvovat, aby nás to nezničilo fyzicky a finančně Přitom jen náklad cestovného by se na jednu zkoušku pohyboval kolem 15 tisíc (Hana Červenková). Poklona tedy patří zvláště přespolním instrumentalistům, kteří musí vynaložit na svůj koníček nemalé prostředky i podstatně více času. Příchodem zdatného a nesmírně lidského dirigenta Graziana Sanvita (vystudovaný klarinetista a dirigent) pak orchestr učinil další zásadní krok k dalšímu uměleckému růstu. Účinnou spoluprací se Symfonickým orchestrem ZUŠ Liberec, který řídí týž dirigent, dokázal v r. porot a síla soupeřů. Važme si jak úspěchů sborových, tak instrumentálních. Kolikpak ZUŠ v ČR, kterých je něco málo přes 800, se může pochlubit, že má sbor velice solidní evropské úrovně? Poděkujme tedy sbormistryním, sbormistrům a organizačním pracovníkům, že se pečlivě starají o více než 130 členů všech oddělení Jizerky. Podkrkonošský symfonický orchestr 2013 realizovat 8 koncertů. O jeho pracovním úsilí svědčí také fakt, že repertoár na novou sezónu nacvičoval i v sobotu , samozřejmostí je týdenní prázdninové soustředění a dlouhé sobotní zkoušky, ale jen prací vede cesta k úspěchu. Zná dobře cesty, jak neustále zlepšovat kvalitu uměleckého výkonu a neomylně po nich kráčí. To je nesmírně povzbudivé. Orchestr je členem Asociace neprofesionálních symfonických a komorních těles. Bylo by nespravedlivé nepochválit Orchestr waldorfské školy Semily (dir. MUDr. Jiří Kraťuk), kde hrají žáci, jejich rodiče a učitelé (v seznamu má orchestr zapsáno včetně hrajícího dirigenta 31 instrumentalistů). Nelze zapomenout rovněž na Komorní orchestr ZUŠ Semily (dir. Jiří Kurfiřt), neboť oba komorní orchestry obohacují žánrově instrumentální hudbu v našem městě. Važme si skutečnosti, že v našem městě máme dva školní orchestry. Jsou v nich vychováni k aktivnímu muzikantství instrumentalisté, z nichž si mnozí najdou cestu do PSO a hudba se jim stane celoživotním koníčkem. Mgr. Jaroslav Vávra (Pokračování příště) PSO na letním soustředění v Králíkách - srpen Foto: Helena Kovalová.

16 Strana 16 Semilské noviny ÚNOR 2014 Kultura O muzeu a jeho sbírkách: Než začne plesová sezóna aneb Taneční pořádky Malíři Pojizeří se po roce sešli v Pojizerské galerii V pátek 10. ledna ožila Pojizerská galerie přítomností malířů i diváků, kteří se těšili na otevření letošního ročníku tradiční výtvarné výstavy Malíři Pojizeří. Taneční pořádky jsou jedním z charakteristických dokladů propracované etikety 19. století. Elegantní knížečky sloužily jako programy plesů, do nichž si dámy a dívky poznamenávaly své taneční partnery. Byly vydávány pořadateli plesů v 19. a na počátku 20. století jako součást vstupenky na ples. Drobné knížečky, nebo maličké zápisníčky v nejrůznějším provedení s miniaturní tužkou připojenou na ozdobné šňůrce se střapcem si dámy zavěšovaly k pasu večerní toalety, nebo ke kabelce. Na přelomu století se staly zároveň oděvním doplňkem a ozdobou. Uvnitř zápisníčku s ozdobně vytištěným datem konání a místem bálu bylo i pořadí tanců, ke kterým si tanečníci mohli předem písemně zadat svůj protějšek. Pokud by dáma zapomněla na to, že je již na konkrétní tanec někomu zadána, nesměla pak na tento tanec jít tančit s nikým. Právě taneční pořádek sloužil k tomu, aby nedocházelo k nedorozumění a zmatkům. Dámy také kromě drobných zápisníčků používaly za tímto účelem své vějíře. Ty mohly být rovněž použity i ke vzkazům tanečníků jak dokládá vějíř spanilé slečny Jiřinky z roku Alena Hovorková, MaPG Dvaatřicátou výstavu Malířů Pojizeří zahájila Mgr. Jana Hájková, hudební doprovod patřil sólistce opery F. X Šaldy Věře Poláchové Kavanové za doprovodu klavíristy Jiřího Horčičky. Foto: archiv muzea. Vejíře spolu s tanečními pořádky byly v 19. století nezbytným módním doplňkem. Foto: archiv Muzea a Pojizerské galerie Semily. Vzácným hostem vernisáže byla sólistka opery divadla F. X. Šaldy v Liberci Věra Poláchová Kavanová. Její skvělý operní přednes doprovázel klavír Jiřího Horčičky. Operní diva se samozřejmou elegancí představila divákům skladby nejen vážné hudby od Bohuslava Martinů a úryvek z Pucciniho Toscy, ale i odlehčené melodie muzikálové My fair lady a Rosemary. Hudební vystoupení se tak proměnilo v malý koncert, který odpovídal slavnostní atmosféře vernisáže. Tradiční výstava Malíři Pojizeří v roce 2014 dospěla již ke svému 32. ročníku. Třicet dva let se v Pojizerské galerii schází díla autorů, kteří jsou spjati s krajem na Jizeře. Od Semil přes Železný Brod, Malou Skálu až k Turnovu nachází diváci výstavy kraj nabitý malířskými osobnostmi, jejichž profesní působnost je stejně rozmanitá jako jejich malba. Někteří autoři pracují a žijí v Pojizeří, jiní si za místo svého působení vybrali Prahu. Ale ať už se usídlili kdekoliv, dvě věci je spojují řeka Jizera a bytostná potřeba tvořit. Pro letošní ročník výstavy Malíři Pojizeří jsme zvolili podtéma Figurace. Figurativní umění neznamená jen tvorbu lidské figury, ale označuje veškeré umění, u kterého lze rozeznat znaky reálného předobrazu. Tento pojem se ustálil v teorii umění ve 20. století a prosadil se z potřeby rozlišit toto umění od nefigurativního, tedy abstraktního umění. Svou osobitou představu figurace zde v Pojizerské galerii prezentuje dvacet čtyři autorů. Máte tedy možnost srovnávat dvacet čtyři výtvarných projevů. Každá z malířských osobností má svůj vlastní přístup k zobrazovanému, každá interpretuje vnější svět i vnitřní představy svým vlastním způsobem. A právě rozmanitost malířských projevů a jejich vzájemná konfrontace je pro tuto výstavu charakteristickým znakem. V jednom prostoru se setkávají výtvarníci i diváci, aby vystavili i zhlédli díla stejně rozmanitá jako je rozmanitý svět kolem nás. Mgr. Jana Hájková, MaPG Semily

17 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 17 Sport Ve Sportovním centru Semily začínají halové turnaje mládeže (red) V únoru začínají ve Sportovním centru Semily halové turnaje mládeže. První z nich se týká mladších žáků ročníku 2001 a mladších a proběhne v sobotu 1. února Dále se budou konat i turnaje mladších přípravek, starších přípravek a elévů. Pořadí halových turnajů v roce 2014 Semilský dogdancing dal o sobě opět vědět Na sklonku roku, konkrétně na státní svátek 17. listopadu, se Monika Rezlerová se svou borderkolií Keysi účastnila podruhé Mistrovství České republiky, které hostila sportovní hala v Praze Na Balkáně. Že se dogdancing rozvíjí a stává se dále populárnějším svědčí i to, že konkurence a počet závodnic, které se kvalifikují na mistrovství, rok od roku roste. Sobota mladší žáci 2001 a mladší Sobota starší přípravky 2003 a mladší Sobota elév, mladší přípravka 2007 a mladší Sobota mladší přípravka 2005 a mladší Sobota starší přípravka 2003 a mladší Neděle elév 2007 a mladší Sobota ročník 2006 a mladší Všechny halové turnaje začínají v 8.00 hodin. Mladí judisté přivezli z České Třebové tři medaile V sobotu 18. ledna se konal IV. ročník turnaje judo Mezinárodní Velká Cena České Třebové, které se zúčastnilo 315 borců z 45 oddílů. Mezi těmito sportovci se neztratili zástupci Judo clubu SEDDMA Semily, kteří si z turnaje odvezli tři cenné kovy. Semilští judisté na turnaji v České Třebové. Autor: Petr Vlček. Velkým překvapením byl výkon Františka Jakubů, který se tréninku juda věnuje něco málo přes jeden a půl roku, a byl to jeho první velký turnaj, z něhož si zaslouženě odvezl bronzovou medaili. Jan Vostřel nenašel přemožitele ve své hmotnostní kategorii a odváží si nejcennější kov. Anna Vlčková neprošla vítězně semifinálovým bojem, ale odvezla si do Semil pěkné třetí místo. Tomáš Zahradník nestačil v boji o třetí místo na svého soupeře a umístil se v kvalitní konkurenci na pátém místě. Turnajové výsledky semilských závodníků: Mláďata: do 32 kg: 1. Vostřel Jan Mladší žákyně: do 32 kg: 3. Vlčková Anna Starší žáci: do 55 kg: 5. Zahradník Tomáš do 60 kg: 3. Jakubů František Převzato z webu denik.pojizeri.cz Monika Rezlerová s fenkou Eimmy. V divizi Heelwork to music (chůze a cviky na hudbu u nohy) vybojovala Monika s Keysi celkové pěkné 5. místo a ve Freestyle (volný styl) v nabité konkurenci 7. místo. Mistrovství se účastnily i všechny české reprezentantky, které mají zkušenosti z evropských a světových soutěží. Součástí mistrovského závodu bylo i předávání Master of dogdancing, což je ocenění za 1. stupeň vykonaných zkoušek, kde se musí dosáhnout známek výborně cenu si převzala Monika premiérově se svým druhým psem (jeden a půlroční fenkou Eimmy). Během podzimu se navíc semilské závodnice představily i v talentové soutěži Česko-Slovensko má talent. Z jarních castingových kol z Liberce postoupily do čtvrtfinálových divadelních kol v Brně, kde také postoupily dál, ale jelikož byl v této soutěži nový systém, tak o přímých postupujících do semifinále ještě prováděla porota další výběr a ač se dvojice ze Semil dostala do těsného rozstřelu v posledním dílu, do nejužšího semifinále již nepostoupila. Byla to zajímavá zkušenost vidět zákulisí takto velké reality show, nicméně s trochu trpkou pachutí, neboť se pak prokázalo, že porota další videa s natočenými triky (povinnost zaslání před případným semifinále) vůbec neviděla Závody pokračovaly v Praze i v lednu tohoto roku se Monika účastnila oficiálních závodů Novoročního poháru, premiérově s oběma psy. V kategorii Advanced (pokročilí) tentokrát nebyla tak velká konkurence, ale přesto je jistě prvenství s Keysi jak v divizi Heelwork to music, tak ve Freestyle, potěšilo. S Eimmy se představily ve Freestyle v kategorii Beginners (začátečníci) a dosáhly na místo čtvrté. Součástí Novoročního poháru byla i vložená kvalifikace na Mistrovství světa, které bude hostit v létě Finsko a Mistrovství Evropy, které se uskuteční na podzim v Německu. Závodnice ze Semil by se měly představit i na 2. kvalifikačním kole, které bude součástí dalších oficiálních závodů a mezinárodní výstavy psů na výstavišti v pražských Letňanech v květnu tohoto roku. Otakar Rezler, Semily

18 Strana 18 Semilské noviny ÚNOR 2014 Inzerce Hana Kalinová Absolventka masérského institutu B. Tichanovského masérské, rekondiční a regenerační služby, rozcvička na klouby a páteř, thajská masáž Sportovní centrum Semily, 3. května 327, Semily Tel.: I v novém roce jsme tu s naší NEBANKOVNÍ PŮJČKOU ZAMĚSTNANCI, PODNIKATELÉ, DŮCHODCI, ŽENY NA MD využijte naší nabídky a kontaktujte nás kdykoliv na tel. č , Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy. Pro dobré maso již nemusíte do Studence! Miroslav Nosek Řeznictví a uzenářství oznamuje otevření prodejny v Semilech nabízíme maso z českých chovů masné výrobky z vlastní výrobny bezlepkové uzeniny, uzeniny bez separátu Prodejna Řeznictví uzenářství Bořkovská 379, pí Halamová: Otevírací doba: po pá 8 17 hod., so 8 11 hod. Tiskárna GLOS Semily s. r. o. nabízí volné pracovní pozice předtisková příprava DTP v ofsetové tiskárně Požadujeme: VŠ vzdělání s technickým zaměřením ochotu učit se novým věcem Nabízíme: možnost rekvalifikace na pozici předtiskové přípravy pevnou pracovní dobu úvazek na HPP dobré platové ohodnocení tiskař na ofsetových strojích Požadujeme: úplné střední vzdělání s technickým zaměřením dobrou fyzickou zdatnost flexibilitu Nabízíme: zaučení s možností rekvalifikace na pozici tiskař na ofsetových strojích úvazek na HPP dobré platové ohodnocení Nástup na obě pozice možný ihned. V případě zájmu zašlete životopis na Případné dotazy je možné zodpovědět osobně na adrese Nádražní 66, Semily, provoz knihárny Tiskárna GLOS, s.r.o. v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:30 hodin. Od PRONAJMEME OBCHODNÍ PROSTOR o výměře 72 m 2 na adrese Semily, Tyršova ul. 48 (na náměstí vedle kina). Telefon: Řádková inzerce Byt 3+1 na prodej, foto a informace naleznete na www. truhlarstvi-lacina.cz, mob: Zde je místo pro Vaši soukromou inzerci. Zde je místo pro Vaši soukromou inzerci. Zde je místo pro Vaši soukromou inzerci.

19 ÚNOR 2014 Semilské noviny Strana 19 Pozvánky JUDO CLUB 7 SEMILY MASTERS TEAM poř ádá II. ples JUDA 8. února 2014 od 20:00 hodin Kulturní dům v Příkrém Program: 19:59 hodin slavnostní zahájení 20:00 hodin akademie členů s ukázkou juda Vstupné: 60, Kč předprodej / 70, Kč na místě (každé úterý a čtvrtek 17:00 18:00 hodin tělocvična JC 7 Semily za bývalou vojenskou správou), Restaurace Příkrý Svoz a odvoz (8 míst) po dohodě na tel.: Program MASOPUSTU 2. března 2014 na Komenského náměstí 9:45 Sraz masek Zahájení průvod od školy na Komenského náměstí Hraje: uskupení MESSEROVKA harmonikář Jára Křapka Promluví: Masopust 10:45 Pohádka /1./ Divadlo Maminy Jaroměř 11:20 Pohádka /2./ 11:50 Pohádka /3./ 12:15 Pohřbívání basy 12:30 Vyjde průvod z Komenského náměstí, projde městem V průběhu dopoledne hudba, tanec masek, soutěže pro děti s Lenkou Hřibovou. POZVÁNKA

20 Strana 20 Semilské noviny ÚNOR 2014 Společenská kronika Blahopřání Naši jubilanti Všem jubilantům, kteří v posledních týdnech oslavili svá životní jubilea blahopřejeme. 80 let Vanický Jiří ze Semil Podmoklic Vacátko Zdeněk ze Semil Podmoklic Trojan Vladislav ze Semil Podmoklic Skrbková Soňa ze Semil 85 LET Vojtíšek Josef ze Semil Podmoklic Řehořková Ludmila ze Semil Bryscejnová Jaroslava ze Semil Podmoklic 90 LET Zajíčková Jarmila ze Semil 93 LET Adam Václav ze Semil Opustili nás V uplynulém období nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané. Štěpán Zonyga ze Semil Vladimír Šejda z Bítouchova Emilie Bláhová ze Semil Podmoklic Ve společenské rubrice jsou uveřejněna pouze jubilea, narození, uzavřená manželství a úmrtí semilských občanů, k jejichž zveřejnění byl dán písemný souhlas. Vzpomínka Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv ve své tváři. Vše, o čem Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní. Dne 28. ledna 2014 oslavila paní Stanislava Sudková 88 plodných let. Rádi bychom jí touto cestou ještě jednou popřáli do dalších let mnoho zdraví. S láskou velká rodina Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit v pátek 10. ledna s panem Karlem Hradeckým a doprovodili ho tak na jeho poslední cestě. Rodina Blahopřání Zlatou svatbu oslavili dne manželé Jana a Václav Čermákovi ze Semil. Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společných let přeje rodina, přátelé a sousedé z kopce Dne 26. ledna 2014 uplynuly dva roky ode dne, co nás navždy opustil pan Miroslav Sůva ze Semil. Žije stále v našich srdcích. Manželka s rodinou INZERCE INZERCE INZERCE Ceník inzerce v Semilských novinách ceny včetně DPH PLOŠNÁ INZERCE Inzerát o rozměrech 4,3 x 6,2 cm (1/16 strany)... Inzerát o rozměrech 9 x 6,2 cm (1/8 strany)... Inzerát o rozměrech 9 x 12,8 cm (1/4 strany)... Inzerát o rozměrech 18,5 x 12,8 cm (1/2 strany)... Inzerát o rozměrech 18,5 x 26 cm(1 strana) Kč 840 Kč 1800 Kč 3500 Kč 7000 Kč Inzerát v barvě uvnitř novin příplatek 50 % k vypočtené ceně. Inzerát v barvě na zadní straně obálky přípl. 100 % k vyp. ceně. ŘÁDKOVÁ INZERCE - 1 řádek... max. počet znaků je 90 včetně mezer. 20 Kč INZERCE S NABÍDKOU ZAMĚSTNÁNÍ 50% Z VYPOČTENÉ CENY. ŘÁDKOVÁ INZERCE VE SPOLEČENSKÉ KRONICE ZDARMA. VKLÁDÁNÍ LETÁKŮ DO NOVIN Cena za vložení letáků poprvé v kalendářním roce... 1,50 Kč / kus. Cena za vložení letáku každé další v kalendářním roce... 1 Kč / kus. Sleva u prvního opakování inzerátu v kalendářním roce... 5 %. Sleva u druhého a každého dalšího opakování inzerátu v kalendářním roce (ze základní ceny) %. SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Den vydání: 3. únor Vydavatel: město Semily. Rediguje: Renata Coufalová, mobil: , Redakční rada: Jakub Roztočil, Bohumil Skalický, Petr Ježek. Příjem příspěvků a inzerce: Renata Coufalová, Sazba a grafické zpracování: Renata Coufalová. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E ISSN

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Masopustní veselí očarovalo malé i velké

Masopustní veselí očarovalo malé i velké Ročník XXII. Číslo 4 Duben 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Statistika tvrdí: Častěji se rodí holčičky (red) Vážení čtenáři, každoročně vám na stránkách Semilských novin přinášíme stručný

Více

Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily

Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily Ročník XXIII. Číslo 4 Duben 2015 Informační měsíčník občanů Semilska Březnové zastupitelstvo přineslo změny ve vedení města Semily Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYCHÁZÍ 4. KVĚTNA 2015 Uzávěrka

Více

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize

Děti v knihovně pátraly po ztracené knize Ročník XXII. Číslo 5 Květen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Úřad práce bude v květnu přestěhován do budovy zámku Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Semilech (Bořkovská 572) oznamuje,

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici.

Informační měsíčník občanů Semilska. Týden pro Zemi 2012. Ze mě je země? aneb žížalení je letošním mottem programu Týdne pro Zemi v Jílovecké ulici. Ročník xx. Číslo 4 Duben 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Farmářské trhy se po roce opět vrací (red) S příchodem jara se do Semil opět vrací oblíbené farmářské a řemeslné trhy. První z nich se

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen

Miliardový projekt Čistá Jizera dokončen Ročník XIX. Číslo 9 Pátek 30. září 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 31. října od 17 hod. v divadelním sále budovy radnice Z deníku paralelního

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis

Tři trumfy Jizerky: Zahradníkovy koledy, křest CD a Pavlicova Missa brevis Ročník XVI. číslo 11 Středa 31. prosince 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Cena města poprvé... 3 Tradice sklářství na Liberecku a ve Weißwasseru... 7 PaedDr. V. Daníček...

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží

Riegrova turistická chata na Kozákově opět slouží Ročník XI. číslo 12 (146) Úterý 23. prosince 2003 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7, Kč DNES 12 STRAN CENA 7, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V SOBOTU 31. ledna 2004 Uzávěrka: 22. ledna Riegrova turistická

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Koncert pomohl malému Matyáškovi. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Slovo starosty. MŠ DUKELSKÁ V NOVÉM str.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Koncert pomohl malému Matyáškovi. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Slovo starosty. MŠ DUKELSKÁ V NOVÉM str. PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Důležitá telefonní čísla nově na www.kzprestice.cz POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE str. 4 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů 13. ROČNÍK Březen 2015 číslo 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů Podporu při získávání dotací nejen na technickou infrastrukturu slíbil vedení

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2 únor 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Rozhovor se starostou města R. Fabeš prozradil o Telči 2014 skoro vše Na počátku nového roku poskytl starosta města Roman Fabeš

Více