ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A ŽALUDKU U KONÍ. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A ŽALUDKU U KONÍ. MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2015"

Transkript

1 ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ, JÍCNU A ŽALUDKU U KONÍ MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2015

2 Dysfágie Orální Žvancování, vypadávání krmiva z dú Vytékání vody z dú při pití Obtížné žvýkání, uchopování potravy Hypersalivace Faryngeální Esofageální Výtok krmiva, vody, slin z nozder Kašel

3 Příčiny dysfágie: Svalové Neurologické Obstrukční Bolest Dg: klinické vyšetření, neurologické a stomatologické vyš., endoskopie hltanu, jícnu a vzdušných vaků, RTG, USG

4 Onemocnění dutiny ústní Dutina ústní Kostní podklad Zuby Jazyk Měkké tkáně

5 Vrozené abnormality ROZŠTĚP PATRA Vrozený defekt rozštěp měkkého patra x měkkého i tvrdého Toxické a teratogenní vlivy (potvrzeno u jiných druhů) Chirurgické řešení: Velmi invazivní (mandibulární symfýziotomie + transhyoidní faryngotomie přístup ke kaudálnímu okraji měkkého patra, slizniční flap) Velmi vysoké riziko selhání sutury Prognóza špatná

6 ROZŠTĚP PATRA

7 CAMPYLORHINUS LATERALIS ( WRY NOSE ) Deviace horní čelisti a patra Genetická příčina (nejčastěji u arabů) Chirurgická korekce dobrý kosmetický efekt

8

9 SUBEPIGLOTICKÉ CYSTY Ductus thyreoglossus Dyspnoe, dysfágie u hříbat Kašel, stridor u mladých koní Chirurgické řešení dobrá prognóza (nutná kompletní excize!) espiratory_system/respiratory_disease s_of_horses/subepiglottic_cyst_in_horse s.html

10 Parrot mouth

11 Stomatitida a glossitida ULCERATIVNÍ STOMATITIDA Aplikace léčiv p.o. (phenylbutazon, enrofloxacin) Kontakt s toxickými či dráždivými látkami VEZIKULÁRNÍ STOMATITIDA Vezikuly na sliznici jazyka a dutiny ústní ulcerace horečka slinění Nákaza povinná hlášení TRAUMA Velmi často poranění a cizí těleso v d.ú. rostlinný materiál, dřevěné třísky, dráty

12 Vezikulární stomatitida Obrázek vezikulární stomatitidy?

13

14

15 Onemocnění slinných žláz SIALOLITY: Obstrukce, měkký otok (tekutina) Zánět USG SIALOADENTIDA Vzácně Zánět, bolestivost, horečka, inapetence Častěji sekundárně trauma

16 Onemocnění jícnu Specifika anatomie jícnu u koně: Dorzálně a laterálně od průdušnice A.carotis communis, truncus vagosympaticus, n.laryngeus reccurens Krční, hrudní a břišní část ( ) Kardie na úrovní 14. žebra Horní a dolní ezofageální sfinkter

17 Histologická stavba: Kraniální dvě třetiny jícnu obsahují spirálovitě uspořádanou příčně pruhovanou svalovinu, distální třetina je tvořena hladkou Sliznice vrstevnatý dlaždicový epitel Seróza je pouze na abdominální části jícnu (zbytek obalen adventicií)

18 Klinické příznaky onemocnění jícnu Regurgitace krmiva z nozder Salivace Dysfágie pohyby horního pysku kašel, inapetence

19 Diagnostika onemocnění jícnu Klinické vyšetření: hydratační stav palpace krku a hltanu (emfyzém, masy) vyšetření dutiny ústní auskultace plic zavedení nosojícnové sondy

20 Diagnostika onemocnění jícnu Endoskopie RTG nativní, kontrastní (pozitivní kontrast, dvojitý kontrast) Laboratorní vyšetření (Ht, TP, elektrolyty) USG

21 Onemocnění jícnu Esofageální obstrukce Esofageání ruptura Poruchy sliznice (esofagitis) Esofageální striktura Esofageální divertikl Intramurální esofageální cysta Vrozené vady Neoplazie

22 OBSTRUKCE JÍCNU Nejčastější onemocnění jícnu u koní Krmivo (řepné řízky!!!), cizí těleso vzácně Predispozice onemocnění zubů, stres, dehydratace a vyčerpání, sedace, anestezie Predispoziční místa kraniální cervikální jícen, apertura thoracis cranialis, hiatus esofageus

23 Primární obstrukce Sekundární obstrukce Intramurální a extramurální masy Striktury, cysty, divertikula

24 Ezofageální dysfágie

25 Agira.mpg

26

27 Diagnostika: Klinické vyšetření typické klinické příznaky Odlišit jiné příčiny dysfágie! Sondáž Laboratorní vyšetření: Dehydratace Hyponatrémie Hypochlorémie Hypokalémie

28 Obstrukce jícnu - terapie Medikamentózní a chirurgická Odebrání krmiva, klid Sedace (xylazin 0,2 mg/kg) Spasmoanalgézie (butylscopolamin 0,2 mg/kg) Analgézie (flunixin-meglumin 0,25-1,1 mg/kg) Relaxace obstrukcí v krční části jícnu (oxytocin 0,11-0,22 IU/kg ne březím klisnám!!) Masáž místa obstrukce + výplachy nosojícnovou sondou

29 Obstrukce jícnu - terapie Bez úspěchu? Nepokračovat v lavážích! Hydratace a korekce elektrolytů!!!

30 Obstrukce jícnu - terapie Laváž v CA intubace Ezofagotomie Pouze krční část jícnu Komplikace (v místě poškozené sliznice)

31 Obstrukce jícnu terapie Po rezoluci Endoskopická kontrola Krmný management (měkké krmivo do vyhojení lézí)

32 Komplikace obstrukce jícnu Esophagitis (longitudinální, cirkulární) Aspirační pneumonie Striktura Ruptura (mediastinitis)

33 Aspirační pneumonie U déletrvajících obstrukcí RTG hrudníku USG plic Posouzení stupně aspirace Širokospektrální ATB NSAID

34 RUPTURA JÍCNU Iatrogenní, vnější trauma, ruptura nekrotické sliznice (impakce), ruptura divertiklu Typické KP, esofagoskopie Subkutánní emfyzém, celulitis, nekróza, dyspnoe (tracheotomie), mediastinitis, sepse průnik slin a krmiva do okolních tkání! Sekundární hojení (ventrální drenáž, agresivní debridement, distální esofagotomie a krmení nosojícnovou sondou nebo zavedení sondy místem ruptury) Širokospektrální ATB

35 Ruptura jícnu

36 ESOPHAGITIS Po jícnové obturaci - vhodná esofagoskopická kontrola jícnu po vyřešení obstrukce Krmný management Komplikace esofageální striktura Refluxní ezofagitida syndrom žaludečních ulcerací Gastroprotektiva (sukralfát)

37 Postobstrukční esophagitis

38 JÍCNOVÁ STRIKTURA Vrozená a získaná forma 3 typy (adventicie a muscularis; esofageální prstenec mukózy a submukózy, anulární stenóza všech vrstev) Konzervativní terapie po dobu 2 měsíců (atb, NSAID, CS, krmný management, frekventní zavádění nosojícnové sondy, bužináž a balónková dilatace) Chirurgická esofagotomie a esofagopexe, parciální resekce, totální resekce, ad.

39

40

41 Bužináž

42 JÍCNOVÝ DIVERTIKL Dva typy : trakční (pravý = fibrotická kontrakce po předchozím poranění nebo chirurgickém zásahu vytáhne všechny jícnové vrstvy) pulzní (falešný = protruze sliznice a podslizničí přes trhlinu v muskulární vrstvě) Trakční divertikuly většinou asymptomatické Pulzní hrozí impakce krmivem, ruptura Terapie pulzní vchlípení vaku do lumen nebo resekce vaku

43

44

45

46 Intramurální jícnová cysta Keratinizovaná inkluzní cysta tvořená dlaždicovým epitelem Dysfagie, regurgitace, palpace měkké masy Kraniální část krku

47 Ostatní patologie jícnu MEGAESOPHAGUS (primární, sekundární k EGUS, grass sickness, botulismus a další) Predispozice u fríských koní NEOPLAZIE (karcinom skvamózních buněk)

48 Co si zapamatovat k onemocněním jícnu u koní? Hlavní příznaky regurgitace krmiva z nozder Nejčastější onemocnění obturace Při neúspěšném výplachu hydratace Komplikace obturací jícnu aspirace ad. Striktura jícnu může být řešitelná

49 Onemocnění žaludku Specifika anatomie žaludku u koní Dva typy sliznice Relativně malý objem Vývojově přizpůsoben ke kontinuálnímu příjmu potravy v malých dávkách

50 Současná situace Nepravidelné krmení, krmení v dávkách Koncentrovaná krmiva Ustájení Stres trénink, transport, sociální izolace

51 ŽALUDEČNÍ VŘEDY Vysoká prevalence Dostihoví plnokrevníci a klusáci v tréninku % Sportovní koně (skokoví, endurance, western) % Plnokrevné chovné klisny 70 %!!

52 Patogeneze Dysbalance protektivních a agresivních faktorů Kyselina chlorovodíková Žlučové kyseliny Pepsin X Hlenová vrstva na sliznici Adekvátní perfuze sliznice Prostaglandin E Epidermální růstový faktor Gastroduodenální motilita

53 Rizikové faktory Vysoce koncentrovaná krmná dávka Nízký obsah vlákniny v KD Dlouhé intervaly mezi krmením Intenzivní zátěž/trénink Transport, typ ustájení NSAID

54 Klinický obraz Snížená chuť k příjmu krmiva (nechávání jádra) Kolikové příznaky různé intenzity (zejména po nakrmení) Snížená výkonnost Zhoršená kondice Nekvalitní srst Bez klinických příznaků!

55 Hříbata Novorozená hříbata Inapetence, průjem, kolika Mírnější léze většinou bez KP Glandulární sliznice Většinou sekundárně k jinému onemocnění (stres)

56 Starší hříbata a odstávčata Průjem, inapetence, zpomalený růst, zhoršená tělesná kondice, špatná srst Závažné léze bruxismus, kolika, ptyalismus SYNDROM GASTRODUODENÁLNÍCH ULCERACÍ: léze také v proximálním duodenu (difuzní léze až závažné ulcerace) Opožděné vyprazdňování žaludku Gastroesofageální reflux Komplikace: ruptura duodena/žaludku, pylorická nebo duodenální striktura, ascendentní cholangitida

57 Diagnostika gastroskopické vyšetření Gastroskop délka 3 m Vizualizace žaludku, pyloru a proximální části duodena Hodnotící systém: St. 0: intaktní epitel bez známek hyperémie nebo hyperkeratózy St. 1: intaktní sliznice místy se zarudnutím nebo hyperkeratózou St. 2: Malé jednotlivé nebo multifokální léze St. 3: Velké jednotlivé nebo multifokální léze nebo rozsáhlé superficiální léze St. 4: Rozsáhlé léze, místy hluboké ulcerace

58

59 Dostihový plnokrevník

60

61

62

63 Primární léze nežláznaté sliznice Trénink a intenzivní zátěž (zvýšení intraabdominálního tlaku) Nepravidelné krmení Dieta

64 Primární léze glandulární sliznice a duodena Stres NSAID Helicobacter like organism

65 Komplikace Pylorická či duodenální stenóza Syndrom opožděného vyprazdňování žaludku Ruptura v místě léze Cholangiohepatitis

66 Terapie: H2 blokátory (ranitidin, cimetidin, famotidin): Inhibují sekreci HCl Ranitidin 6.6 mg/kg p.o. po 8 hod nebo 2 mg/kg i.v. po 6 hod Inhibitory protonové pumpy (omeprazol, pentoprazol) Blokují sekreci H+ Dávkování 1x denně! Nejlepší účinnost v léčbě EGUS Komerčně vyráběné přípravky pro koně Omeprazol mg/kg p.o.

67 Sukralfát adheruje na ulcerovanou sliznici, stimuluje slizniční sekreci, syntézu prostaglandinu E a růstových faktorů Léčba vředů glandulární sliznice mg/kg po 6-8 hod Chirurgická terapie duodenální striktura

68 Management Krmný management trvalý přístup k senu, pastva Vojtěškové seno (Ca 2+, protein), kukuřičný olej Tréninkový management (omezení stresu) Prevence (novorozená hříbata!)

69 Co si zapamatovat o žaludečních vředech u koní Častá civilizační choroba u koní Příčina snížené výkonnosti Komplikace jsou život ohrožující Diagnózu lze potvrdit pouze gastroskopicky

70 PYLORICKÁ STENÓZA a opožděné vyprazdňování žaludku Strukturální překážka, která brání vyprazdňování žaludku Kongenitální hypertrofie svalové vrstvy pyloru Získaná následek ulcerací, neoplazie KP: abdominální dyskomfort, salivace, skřípání zuby Často také refluxní ezofagitida Závažné stavy pouze chirurgické řešení: gastroenterostomie nebo pyloroplastika

71

72 DILATACE ŽALUDKU Primární: Impakce žaludku krmivem Nadměrný příjem vody Přeplnění jadrným krmivem Aerofágie (klkání) Sekundární (častěji) Ileus tenkých střev Intestinální obstrukce

73 Klinické příznaky Kolika Vzácně výtok zažitiny z nozder Ruptura žaludku Většinou podél velkého zakřivení Většinou fatální (septická peritonitida, šok)

74 ŽALUDEČNÍ IMPAKCE Akutní a chronická Predisponuje žaludek k ruptuře Etiologie nejasná Mírná kolika, potíže se zavedením sondy a získáním refluxu, hubnutí Gastroskopie plný žaludek i po hladovce Laparotomie, USG Terapie akutní laváž žaludku, analgetika, hydratace IV

75 Gasterophilus spp.

76 Děkuji za pozornost!

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7 Nemoci jícnu 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7.2.1 Oesophagitis acuta (též 7.7.1) 7.2.2 Oesophagitis chronica 7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy Gastroezofageální reflux Supraezofageální reflux (extraezofageální

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Patofyziologie trávícího systému I

Patofyziologie trávícího systému I 1 Patofyziologie trávícího systému I Ústní dutina a slinné žlázy Jícen Žaludek a duodenum Exokrinní pankreas Tenké a tlusté střevo GIT 2 1- jícen 2- orgány peritoneální dutiny 3- žaludek (1.5l) 4- gastroesofageální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně

Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně Manometrie jícnu a HRM (High-Resolution-Manometry) Jiří Dolina Endoskopické centrum a Interní gastroenterologická klinika FNB a LF MU v Brně Úvod: Jícen je svalová trubice,přibližně 20 cm dlouhá,lokalizována

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Gastroenterologie Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Gastroenterologie Autoři: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Petr Dítě,

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

Ostatní nemoci hříbat

Ostatní nemoci hříbat Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mudr. Jaroslav Hnuta Vypracovala: Mottlová Edita Čelákovice 2011

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic. doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM

Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic. doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM Kontakt: Ústav výživy zvířat a pícninářství pracovna:

Více

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a s podporou časopisu TÝDEN a partnerů. Četnost gastroenterologických

Více

PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU JÍCEN KLINICKÉ PŘÍZNAKY Dysfagie obtížné polykání Odynofagie bolestivé polykání Pyróza retrosternální pálivá bolest (pálení žáhy) Hematemesis zvracení krve ANATOMICKÉ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ SBORNÍK k odbornému semináři na témata VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ I. 30. května 2009 posluchárna Kliniky chorob psů a koček FVU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno N E Z A P O M E N U T E L N Ý Vasotop

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 ONEMOCNĚNÍ OVCÍ OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ /NAKAŽLIVÁ HNILOBA PAZNEHTŮ/... 3 GANGRENÓZNÍ MASTITIDA... 4 ACIDÓZA BACHOROVÉHO

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1)

5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1) 5 Nemoci dutiny ústní (Slinné žlázy jsou pojednány v kapitole 11.4; Rozštěpové vady v 4.1) 5.1 Infekční záněty 5.1.1 Anguli oris infectiosi Stomatitis angularis 5.1.2 Cheilitis Zánět rtů 5.1.3 Gingivitis

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Závažná onemocnění trachey

Závažná onemocnění trachey Závažná onemocnění trachey Petr Jakubec, Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a TBC LF UP a FN Olomouc IX. kongres ČSIM, 27.-29.5.2015, Hradec Králové Trachea šířka 2,1-2,7 cm x délka 10-16 cm Nenahraditelná

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více