ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST B TS-M5CBCINT Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 32 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut. Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají. 2 Pravidla správného zápisu řešení Odpovědi pište do testového sešitu. Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo černou propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení. Test obsahuje otevřené i uzavřené testové úlohy. Otevřené testové úlohy neobsahují varianty nabídky řešení. Jejich řešení je zpravidla slovo nebo krátký text. Uzavřené testové položky obsahují nabídku možných řešení, ze které volíte správné. 3.1 Pokyny k otevřeným úlohám Odpovědi na otevřené úlohy zapisujete do testového sešitu přímo pod zadání úlohy. Odpovědi piště čitelně! Rozlišujte VELKÁ a malá písmena. Tučně orámované čtverečky nevyplňujte! 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám Nabídka možných řešení obsahuje vždy jen jedno správné řešení. Správnou odpověď zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli testového sešitu ve čtverečku vedle zvoleného řešení, a to přesně z rohu do rohu. Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dvě zakřížkovaná pole) bude považován za nesprávnou odpověď. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2 1 Který z následujících výrazů nelze použít jako předložku i předponu? A) u B) z C) vy D) nad 2 Které z následujících slov není příbuzné s dalšími třemi? A) brouk B) bruska C) brousit D) broušený 3 Ve které z následujících vět chybí čárka? A) Celá třída se připravila na dlouhý výlet. B) Sestry Růžičkovy si byly velmi podobné. C) Ten malý chlapeček se učí jezdit na lyžích. D) Petřík Kuděj ztratil hračku kterou má nejraději. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 4 5 Jirka měl pro strach uděláno. Kdykoliv bylo potřeba vyzkoušet něco nebezpečného nebo třeba v noci prozkoumat úkryt za hřbitovní zdí, byl první *****. 4 Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? A) kdo utekl B) kdo se vymluvil C) kdo o tom jen mluvil D) kdo se do toho pustil 5 Vypište z výchozího textu všechna slova, která vyjadřují časový údaj: max. 2 body

3 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6 10 Obrátili jsme se čelem vzad a utíkali jsme na druhou stranu. Vendelín začal funět a přestal mi stačit. Musím vám říct, že Vendelín je tlouštík, který od rána do večera jenom jí, a to dá rozum, že mu běh dává zabrat, zvlášť když běží se mnou, já jsem totiš přeborník na čtyřicet metrů to je délka našeho školního dvora. (R. Gosciny, Malý Mikuláš, upraveno) 6 Kterou z následujících možností lze nejlépe nahradit podtrženou část textu tak, aby jeho smysl zůstal stejný? A) a to nikdo neví B) a to je hloupost C) a to ho nenapadá D) a to je samozřejmé 7 Vypište z posledního souvětí slovo s pravopisnou chybou: 8 Napište slovo nebo slovní spojení, kterým lze ve výchozím textu nahradit čelem vzad: 9 Vypište přísudek z první věty prvního souvětí: 10 Vypište z textu všechna slovesa v neurčitém tvaru: max. 2 body 11 Ve které z následujících vět je chyba v psaní zdvojených souhlásek? B A C D A) Oddaloval těžké rozhodnutí. B) Na to by člověk musel mít hrošší kůži. C) Plastelína je poddajný materiál vhodný pro děti. D) Raději nakupuji v kamenném obchodě než na tržnici.

4 VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE Co říká hlemýžď na prvním obrázku? A) Víte, vždycky jsem chtěl mít domek ze dřeva! B) Vždycky jsem chtěl mít klid od ostatních šneků! C) Vlastně už dlouho čekám na ten správný nápad! D) Víte, už léta chystám velký plán, jak se naučit létat! (www.komiks.cz) 2 body VÝCHOZÍ BÁSEŇ K ÚLOHÁM Ptala se Františky Marta: Máme zavřený vrata? Nepolezou sem strašidla? Venku je tma jak povidla. Vrata jsou samý železo, tudy k nám strašidla nevlezou. Viděli by je kohouti co sedí v jívě na proutí a jak by na ně kokrhali strašidla by se hrozně bály. ( ) 13 Které z následujících slov je v básni nespisovné? A) hrozně B) kokrhali C) zavřený D) nevlezou 14 Napište, kdo se v básni bojí: (I. M. Jirous, Magor dětem)

5 15 Přiřaďte k jednotlivým přídavným jménům ( ) podstatná jména (A F) tak, aby vznikla běžně užívaná slovní spojení: 15.1 zlaté 15.2 kulaté 15.3 vysoké Přídavná jména 15.4 kouřové Podstatná jména A) oči B) sklo C) ruce D) pouto E) postavení F) narozeniny max. 3 body 16 Uspořádejte následující úryvky (A D) tak, aby sestavený text dával smysl: 4 body 16.1 (první úryvek) 16.2 (druhý úryvek) 16.3 (třetí úryvek) 16.4 (čtvrtý úryvek) A) Franco, ten otrhaný chlapec, řekl výhružně: Nemůžeš tu pitomou škatuli pouštět trochu potichu? Malý kluk se šklebil a volal ze svého místa: Ani slovo ti nerozumím. Tranzistorák hraje moc nahlas. B) Má pravdu, ozval se starý Beppo, nemůžeme mu to zakázat. Můžeme ho leda požádat. Franco se znovu posadil. Tak ať jde jinam, řekl otráveně, celé odpoledne všechno kazí. Snad má nějaký důvod, odpověděl Beppo a podíval se přes maličké brýle bedlivě a mírně na cizího chlapce. Jistě má nějaký důvod C) Mrňous mlčel. Za chvíli rádio ztišil a díval se jinam. Momo šla k němu a tiše se vedle chlapce posadila. Chlapec rádio vypnul. Chvíli nikdo nemluvil. Pak někdo zaprosil: Gigi, vyprávěj nám něco. D) Okamžitě to ztiš! rozkřikl se na něho Franco a zvedal se. Kluk trochu zbledl, ale řekl umíněně: Ty mi nemáš co poroučet! A vůbec nikdo! Já si můžu pouštět tranzistorák, jak chci. (M. Ende, Děvčátko Momo a ukradený čas)

6 VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOHÁM Kolik stála v roce 2011 vejce (v Kč za kus) 2,58 2,45 2,46 2,30 2,15 2,00 2,17 leden 2,12 prosinec (Hospodářské noviny, , upraveno) 4 body 17 Které z následujících tvrzení odpovídá výchozímu grafu? A) V letních měsících se na vejcích vydělávalo nejvíce. B) Po Novém roce byla cena vajec nízká, nebyla ale v roce nejnižší. C) Na začátku obou kalendářních pololetí byl vývoj cen úplně stejný. D) Nejnižší a nejvyšší cena vajec se od sebe v průběhu roku lišily o 50 haléřů. 18 Napište, které dva svátky mohly být podle výchozího grafu příčinou zdražení vajec: 3 body

7 19 Který z následujících textů je možné označit za inzerát? 3 body A) Sadbový česnek vhodný pro nynější předjarní vysázení, který je samozřejmě i na jakékoli kuchyňské zpracování. Jedná se o český, modrofialový paličák Vekan, cena 140 Kč za kg. Osobní odběr v Praze, možnost zaslání po celé ČR. Informace na u: B) Za přírodní antibiotikum je často označován česnek díky svým antibiotickým, antibakteriálním a protizánětlivým účinkům. Tuto skutečnost věděly i starověké národy, a proto jej používaly. Česnek obsahuje vitamíny A, B, C, vápník, jód a selen. Při častém konzumování česneku budete zaručeně zdraví. C) Účinky česneku na lidské zdraví jsou obrovské, stačí jen konzumovat česnek pravidelně. V chřipkovém období nebo při nemoci se doporučuje jíst jeden stroužek denně. Pokud si česnek oblíbíte, vaše tělo vám poděkuje. O své zkušenosti s česnekem se s námi můžete podělit: D) Česnek má široké použití nejen jako koření, ale i v lidovém léčitelství a podle pověstí také v boji proti upírům a vlkodlakům. Má charakteristické aroma, které způsobuje silice zvaná aliin. Hraje významnou roli právě u národů s vyhlášenou kuchyní od Francie až po Čínu. Stojí přibližně 160 Kč za kg. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Kamarád se vyléčil z vážné nemoci. Jsem moc ráda. 20 Které z následujících souvětí má stejný význam jako výchozí text? A) Budu ráda, když se kamarád vyléčí z vážné nemoci. B) Jsem moc ráda, že se kamarád vyléčil z vážné nemoci. C) Když se kamarád vyléčí z vážné nemoci, tak budu ráda. D) Protože se kamarád vyléčil z vážné nemoci, musím být ráda. 2 body 21 Napište podmět druhé věty výchozího textu: 2 body 22 Napište slovo stejného významu ke slovu vyléčil se:

8 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM Kdo je Malý Alenáš? Kdo je ten, kdo je malý, ale náš? Stěží patrný človíček, ale přesto mu byl svěřen nesmírně zodpovědný úkol: úkol správce i opraváře snů, které se kdy komu zdály a budou zdát. Známý divadelník a prozaik Ivan Vyskočil jej stvořil z radosti ze hry a pro radost ze čtení, obklopil ho zástupem snů, z nichž každý má *****, jako třeba Doktor Pusínek nebo Dudloň Duchna nebo Pihulín Ouha, a všechny je poslal do Krajiny snů. 23 Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu? A) své jméno B) jinou náladu C) důležitý úkol D) podivné nápady 24 Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam spojení Stěží patrný ve třetí větě výchozího textu? A) nedůležitý B) příliš mladý C) zanedbatelný D) téměř neviditelný 25 Kde nejspíše můžeme číst výchozí text? A) na obalu knížky B) v úvodu pohádky C) na krabičce cukrovinek D) v příručce pro správce a opraváře 26 Vypište z výchozího textu slovo zdrobnělé: 27 Napište, ze kterých slovních druhů bylo složeno jméno Alenáš:

9 28 Které z následujících slov obsahuje jinou předponu než všechna ostatní? A) předělat B) předložit C) představit D) předsunout VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29 Vzhledem na jeho bezproblémovou povahu i pověst nemáme sebemenší důvod o jeho slovech pochybovat. 29 Ve které z následujících možností je opravena chyba ve výchozím textu? 2 body A) Vzhledem o jeho bezproblémové povaze i pověsti nemáme sebemenší důvod o jeho slovech pochybovat. B) Vzhledem k jeho bezproblémové povaze i pověsti nemáme sebemenší důvod o jeho slovech pochybovat. C) Vzhledem k jeho bezproblémové povaze i pověsti nemáme sebe menší důvod o jeho slovech mít pochybnost. D) Vzhledem na jeho bezproblémovou povahu i pověst nemáme sebe menší důvod o jeho slovech mít pochybnost. 30 Ve které z následujících vět je chyba v psaní mně / mě? A) Nikomu vědomě neměřila jiným metrem. B) Stravu si musí každý rozumě vyvážit sám. C) Hádka nabyla zcela zbytečně obřích rozměrů. D) Poměry ve městě jsou v mnohém horší než na venkově.

10 31 Ve které z následujících vět je chybný tvar slovesa? A) Radit u nás ve skupině umí každý. B) Počítejme s rychlou a velkou změnou. C) Běžně si před nákupem píšu dlouhý seznam. D) Možná toho chcou zbytečně moc hned na začátek. 32 Které z následujících slov má více významů? A) noc B) káva C) koření D) zámek KONEC TESTU

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST A TS-M5CACINT Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 32 úloh. Časový limit pro řešení

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C9PID15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST TS-L7C0CINT ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 7 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C7PID15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 CJ5XCIN ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 36 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C5PID15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST TS-L9C0CINT ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 60 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 40 úloh. Časový

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C9PZD15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIZD12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY MSK 2011 DIDAKTICKÝ TEST CJ9ID11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 45 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 36 úloh. Časový

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST C9PID14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 30 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD12C0T04 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A

DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A ČESKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 08 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho uži, jakož i uži jakékoli jeho čás pro

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 43 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 100 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 38 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE

DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 CJ2ACZZ906DT DOVEDNOSTI V ČESKÉM JAZYCE didaktický test B Testový sešit obsahuje 25 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO Vážená maturantko, vážený maturante, podobně jako pro maturanty v loňském roce jsme i pro Vás připravili průvodce maturitní zkouškou. Je zaměřen především na společnou

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 32 úloh. Časový limit pro

Více