Učitelé u krajanských komunit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učitelé u krajanských komunit"

Transkript

1 Učitelé u krajanských komunit 1) jméno, příjmení, titul Hana Herrmannová, Mgr. 2) destinace: země, místa Eibenthal, Rumunsko 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte povinnou a fakultativní výuku), kolísaly počty žáků? MŠ 3-7 let, fakultativní výuka, 16 žáků ZŠ třída, povinná výuka čj, 30 žáků ZŠ 6. a 7. třída, povinná výuka českých tradic, 5 žáků 4) zájmová činnost: kroužky: počty žáků, věk, kolísaly počty žáků? Kytary 5 žáků, třída; nárazově 3 mládežníci, let Flétny 7 žáků, třída Angličtina cca 3-10 žáků, od 5. třídy až po dospělé, velmi kolísá podle roční doby a sezonních prací 5) výuka: metody, činnosti, přípravy, jazyk, certifikáty, zajímavosti *Klasické frontální i skupinové vyučování gramatiky s použitím učebnic Alter II, Nová škola II-V, pracovní sešitů z nakl. Nová škola, Slabikáře, Pracovních sešitů ke Slabikáři a Písanek ke Slabikáři od Matěje Formana, nakl. Prodos, Čtení, to nic není, Čtecí karty pro začátečníky, vlastní pracovní listy... * Výuka čtení, čtení s porozuměním společné čtení pohádek, četba s poslechem CD, otázky k přečtenému, vyprávění o přečteném, ilustrace... * Projektové hodiny širší rozbor témat z různých oblastí (české reálie, osobnosti, světový zeměpis, zajímavosti, kosmos, české pověsti, environmentální výchova, historie, výchova k občanství dětská práva, ženská otázka, informace o pomoci z ČR apod., zdravotní výchova a prevence...) * Slohové práce děti jsou motivovány zejména tak, že se podílejí na vydávání školního časopisu. * Menší děti popisy obrázků, hra Pexeso se současným pojmenováváním obrázků * Jazykové hry skládání slov z písmen, Slovní fotbal, Přijela tetička s Číny, Slovní paprika, vymýšlení slov k písmenům abecedy, doplňování neúplných slov, vymýšlení rýmů k písničkám... * Použití dětských časopisů z ČR (Sluníčko rozvoj psaní a čtení pro menší děti, popisy obrázků, nová pojmenování, tvůrčí způsoby uvažování..., Mateřídouška referáty, křížovky, komiksy...) * Zpěv českých písní *Promítání filmů dokumenty či hrané filmy o významných českých osobnostech, dokumenty o Banátu, pohádky, Staré české pověsti, české filmy obecně *Spolupráce s návštěvníky promítání filmu Evropské pexeso pracovníky Českého kulturního centra v Bukurešti s testem; využití návštěv k prezentaci žáků... * Příprava žáků na soutěže a olympiády v českém jazyce (organizováno DSSČ) 6) další aktivity kromě vlastní výuky čj, jejich rozvržení (výtvarné činnosti, hudební výchova, divadlo, PC, promítání DVD, přednášky, vaření, sport ) * Výtvarné činnosti ve škole v rámci výuky tradic, příležitostně, v klubovně skoro každý týden, často zaměřené tematicky podle událostí roku * Hudební výchova viz kroužky, viz škola, dále ve spolupráci s panem děkanem hudební setkání na faře pro dospělé, příležitostná hudební setkání s místními hudebníky, zpěv u táboráku...

2 * Příprava hudebně-dramatických vystoupení v rámci školních besídek (asi 3x do roka) *Sportovní hry a výuka plavání každý týden v klubovně, příležitostně o víkendech * Pomoc při organizaci dětských letních táborů u obce Gernik * Příprava dětí k vystoupením na festivalech (Krajanské festivaly, Dětské krajanské festivaly) * Podíl na organizaci místních kulturních, společenských... akcí (viz bod 7) * Pravidelné promítání filmů pro děti, mládež i dospělé * Výuka základů práce na počítači (dospělí, příležitostně) * Ve spolupráci s dalšími učiteli příprava úkolů pro olympiády a soutěže v českém jazyce, oprava prací * Pomoc místním učitelům pomůcky, rada, zprávy pro rumunské inspektoráty, účast na mezinárodních školských konferencích... * Redakce školního časopisu spolupráce s dětmi, učiteli i představiteli krajanského spolku * Příležitostné prezentace či přednášky pro dospělé (o účasti krajanů na hodnocení soutěže Vesnice roku v ČR, o cestách dětí do ČR...) * Pomoc při organizaci oficiálních setkání * Spolupráce a organizace tanečních vystoupení dětí a mládeže a výjezdů do ČR * Propagace Banátu webové stránky, články, rozhovory pro český i rumunský rozhlas a televizi, provádění turistů * Archivace a dokumentování (události, církevní, kulturní a společenské slavnosti, tradice, místní význačné osobnosti, hudebníci, řemeslníci...) * Podávání informací zájemcům z ČR * Zajišťování ubytování pro návštěvníky z ČR * Propagace místních produktů k prodeji návštěvníkům z ČR * Pomoc krajanskému spolku při organizaci spol. a kult. akcí, při podávání žádostí o finanční příspěvky z ČR * Pomoc spolku i jednotlivcům při formulování dokumentů pro ČR, při zajišťování vzdělání v ČR, práce v ČR, exkurzí do ČR... * Zakoupení a provozování klubovny * Zakoupení a financování provozu dodávky, která v místech se špatnou dopravní obslužností zajišťuje dopravu do kostela, do 50 km vzdáleného města k lékaři, na úřady, na nákupy, na poutě, výpomoc při dopravě dětí na soutěže, festivaly... * Podpora místních řemeslníků a rodin nákup jejich produktů, angažmá místních pracovníků při pracích na klubovně, bazénech... * V sezonách 2007/2008, 2008/2009 hra na varhany v místním kostele, regenschori. Společně s bývalým varhaníkem panem Viktorem Pospíšilem (80 let) výuka nové mladé varhanice z řad místní mládeže, která nyní již zastává varhanickou službu sama. *Spolupráce s dalšími subjekty (viz bod 8) 7) velké akce (dožínky, festivaly apod., doplňte data) * Mariánská pouť do Čiklavy a * Krajanské festivaly srpen * Posvícení v polovině října * Setkání učitelů českého jazyka podzimní měsíce * Dušičky 1. a * Advent * Vánoce * Revelion - Silvestr * Kinderbal - dětský masopustní karneval zimní měsíce

3 * Půst zimní měsíce * Velikonoce jarní měsíce * Májové svátky - svatodušní svátky jarní měsíce * Voltáře - slavnost Těla a Krve Páně květen/červen * Dětský krajanský festival v Baile Herculane červen 8) spolupráce: škola, komunita, ZÚ, GK, jiné organizace- místní, české * DZS MŠMT ČR poskytování učebních pomůcek a technického vybavení * Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku organizace kulturních a společenských akcí (bály, festivaly, dětské besídky...), oficiálních setkání, žádosti o finanční příspěvky, dokumentování tradic, školní časopis, podíl na organizování tanečního souboru paní Jitka Bonušová z ČR: příprava na vystoupení na dětském krajanském festivalu v Baile Herculane, vyhlídka na další spolupráci, soutěže a olympiády v ČJ, příprava propagačních materiálů o Eibenthale... * Místní kostel účast na svátcích, úcta k místním náboženským tradicím, společný zpěv na faře, archiv... * Škola viz bod 6 * Člověk v tísni pomoc při zajišťování práce pro krajany, při organizaci oficiálních setkání a návštěv z ČR, návštěva keramičky Zdenky Benešové v létě 2009 vyráběla s dětmi a mládeží keramiku, která se potom vypálila na Sv. Heleně, rozvoj šetrné turistiky značení nových cest, organizace exkurzí starostů z ČR do Banátu (společně s MpMR ČR), jednu sezonu financován správce klubovny, zakoupení historického parního stroje z bývalých dolů (plánovaný základní exponát zamýšleného muzea hornictví)... * Jazyková škola Glossa zajištění učitele angličtiny, sponzorský dar Orffovy nástroje, flétny, kytary * Taneční studio Light Praha v sezonách 2007/2008, 2008/2009 nácvik tanečních představení Kdy víly přestávají čarovat a Hlasy země, výjezdy dětí do ČR a vystoupení na prestižním festivalu Tanec Praha (Brno, Kutná Hora, divadlo Ponec Praha) * Divadlo Ponec Praha vystoupení eibenthalských dětí a mládeže na tanečním festivalu Tanec Praha * ČSOB finanční zajištění skupiny studentů, kteří se v létě věnují dětem sportovní a výukové hry, finanční zajištění misí ČSČK * TOM financování a organizace letních dětských táborů u gernických mlýnků * Liga lesní moudrosti organizace letních dětských táborů, vedoucí * ČSČK asi třikrát ročně pořádá mise po českých vesnicích, kde ošetřuje nemocné v místech s nekvalitní a špatně dostupnou lékařskou péčí * Ymca Brno zajištění sportovních pomůcek pro děti, výpravy z ČR * Duhový skřítek Brno zajištění přivýdělku pro místní ženy (šití panenek) * CK Kudrna výpravy z ČR, rozvoj šetrné turistiky, geocaching * Mountfield brigáda v ČR pro místní muže * České kulturní centrum v Bukurešti kulturní materiály pro děti, návštěva ve škole promítání filmu Evropské pexeso M. Procházkové s testem * Rádio Temešvár pravidelné vysílání pro krajany * Krajanský časopis Naše snahy články o komunitě * Bývalí i současní učitelé českého jazyka v Rumunsku aktualizace webových stránek (Ondřej Syrovátka), spolupráce při přípravě olympiád a soutěží v ČJ (P. Skořepa a gernický učitel, tento rok Matěj Března), konzultace problémů a výukových postupů, hudební doprovod dětí na festivalu...

4 * MpMR ČR již dvouletá spolupráce spolu s ČvT organizování exkurzí starostů z ČR návštěvy vesnic, přednášky, vycházky, návštěvy u místních řemeslníků, organizace poznávacích exkurzí představitelů krajanské komunity do ČR vyhodnocení soutěže Vesnice roku... * Místní zastupitelské úřady ČR exkurze do Banátu organizované MpMR ČR společně s ČvT, hmotná pomoc (počítače) * Jednotlivci a skupiny zájemců o Banát hmotná pomoc bazény, jízdní kola, hudební nástroje, výtvarné a sportovní pomůcky, DVD s českými filmy a dokumenty... 9) podmínky pro výuku (samostatná učebna v ČD, učebna ve škole, soukromí, vybavení učebny, zázemí učitele, dojíždění do jednotlivých míst) * výuka ve škole a školce ve třídách * výuka doma v Eibenthale * výuka ve škole, školce a klubovně na Baia Noua vzdálena 3-4 km od Eibenthalu * exkurze 10) podmínky pro učitele (ubytování, doprava do/z destinace, stravování ) * Ubytování v podnájmu u místních * Doprava: vlaky + autobusy, příležitostná doprava, Josef Hrůza * Stravu si zajišťuji sama, suroviny v místním obchodě, občas výjezd do města, co nejvíc domácích potravin od místních, možnost objednat se k někomu domácímu na stravu vynikající kuchyně 11) co se Vám podařilo, co se nepodařilo (vydávání časopisů, akce... ) * Z důvodu nepředpokládaného a náhlého ukončení mého působení na Eibenthale se nepodařilo dokončit rozjeté projekty a v jiných pokračovat příprava publikace o Eibenthale (monografie, CD, pohlednice), taneční soubor, dokončení plánovaných oprav a vybavení klubovny, vytvoření muzea lidových řemesel, v rámci výuky hry na hudební nástroje a zpěvu vytvoření hudebního souboru pro kostel. 12) problémy a doporučení * Pomalý a drahý internet chcete-li poslat fotografie či jiné větší dokumenty, musíte tak učinit z ČR, nebo někoho pověřit. * Špatná kvalita a dostupnost lékařské péče základní léky včetně antibiotik s sebou, raději nestonat! * Romanizace školy krajany velmi nelibě pociťovaná nutnost důsledné a pilné práce především s dětmi a mládeží, snažím se kromě vlastního působení zajišťovat jim co nejvíce kontaktů s návštěvníky z ČR (studenti, tábory, tance, exkurze...); ve třídách panuje velká rozdílnost v jazykové úrovni žáků, je třeba v rámci jedné hodiny pracovat s mluvčími na velmi dobré jazykové úrovni i s dětmi ze smíšených rodin, které česky moc neumějí, ale ony i jejich rodiče mají o výuku českého jazyka zájem. * Nedostatečná výuka prakticky všech předmětů ve škole snažím se alespoň zařazovat do hodin češtiny referáty z různých oborů apod * Nutnost osvojit si základy rumunštiny, bez ní se nelze ve škole s kolegy domluvit, a to ani anglicky či jiným světovým jazykem. * Nutnost respektovat rumunské zvyky, například hierarchizaci společnosti a postoj k autoritám, zejména ve vztahu k řediteli školy (v současnosti pan Tiberiu Vasilcan) každý i drobný krok je dobré předem konzultovat. * Nutnost zcela respektovat místní náboženské tradice a přizpůsobit jim i rytmus své práce klubovna ve středu odpoledne, což je jediný den, kdy večer není kostel, plus neděle odpoledne; půsty, adventní a velikonoční povinnosti atd. Dobré je se místního náboženského života alespoň elementárně účastnit. Je třeba počítat s tím, že pravidelná práce mimo školu se často přeruší.

5 * Malá pracovní kázeň žáků motivuji je kromě účasti na olympiádách atd. drobnými odměnami, výlety apod. * Výuku ve školce na Baia Noua jsem zahájila v tomto školním roce, jako přípravku pro první třídu není v osnovách rumunské školy, ale podle mého názoru je pro děti velmi potřebná, i pro učitele je výhodou, má-li děti v první třídě alespoň trochu připravené. Je potřeba počítat s tím, že Baia Noua je od Eibenthalu vzdálená asi 3 km. 13) různé (info o destinaci, historii, současnosti KK, vztah krajanů k učiteli ) Eibenthal je hornická vesnice až do roku 2006 zde fungovaly doly na antracit, které byly po důlním neštěstí, při němž zahynuli dva lidé, uzavřeny. Poté nastal, jako i v ostatních českých vesnicích, ale později, odliv obyvatel za prací, především do České republiky. Ten se ale poměrně záhy zastavil, nyní se některé rodiny do Eibenthalu i vracejí. Oproti jiným českým vesnicím v Banátu zde hodně, zejména starších lidí pobírá důchod, což také způsobuje, že zde více obyvatel zůstává, mladší se starají o rodiče pobírající důchod atd. Stejně jako v ostatních českých komunitách je zde ovšem o práci nouze, a proto mnozí otcové rodin odcházejí hledat práci po Rumunsku, případně jezdí na brigády do Čech (jedním z úkolů českého učitele je vypomáhat se zprostředkováním těchto brigád). Jinými způsoby přivýdělku je turistický ruch (učitel často zprostředkuje českým turistům ubytování a stravu v rodinách), některé ženy si přivydělávají rukodělnou uměleckou činností (viz výše), několik rodin obnovilo zemědělskou výrobu prodej po Eibenthalu i ve městě na trhu. Někteří muži pracují na silnici u Dunaje. Po posledních komunálních volbách v roce 2008 má Eibenthal, který správně spadá pod vesnici Dubová u Dunaje, svého starostu, pana Viktora Doskočila, který se všemi silami snaží eibenthalským obyvatelům pomoci. Spojeni jsme také se školou v Dubové ředitel eibenthalské školy je také ředitelem školy dubovské. Velmi dobře funguje český spolek (Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku), v současnosti je jeho předsedou pan Emil Flaška. Eibenthal tvoří dvojvesnici s hornickou osadou Baia Noua, kde je také pobočka místní školy a školka. Učitel samozřejmě dojíždí dochází i do této vesnice. Oproti jiným českým vesnicím je i ve školce ještě hodně dětí (v aktuálním roce 16), které jsou příslibem do budoucna. Jedním z faktorů, které napomohly krajanům udržet si po téměř dvěstě let svou identitu, je náboženství, v případě Eibenthalu výhradně římsko-katolické, díky němuž se zdejší Češi vymezují vůči jinak převážně řecko-katolickému religioznímu prostředí. Pan děkan Václav Mašek je vůdčí osobností s obrovskou autoritou, také učitel ho musí respektovat a ctít veškeré tradice a povinnosti, které jsou s dodržováním náboženských regulí spojené. Každý návštěvník Banátu ocení především srdečnost a pohostinnost našich krajanů, jejich radostný a fatalistický přístup k životu, jímž nás, civilizované Severoevropany inspirují. Jako všichni příchozí, také učitel by měl ctít místní tradice, kulturu a způsob života a nepřistupovat ke krajanům jako mentor, ale jako pokorný pomocník, vykonávající službu na místě jemu přiděleném.

Závěrečná zpráva 2012/ 2013

Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Závěrečná zpráva 2012/ 2013 Rumunsko: Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Počet dětí Mateřská škola 10 dětí Základní škola 31 dětí 0. třída 2 děti 1. třída 3 děti 2. třída 3 děti 3. třída 7 dětí 4. třída

Více

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35.

Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída 1, 7. třída 4, 8. třída 1, celkem 35. Závěrečná zpráva 2011/2O12 Rumunsko, Eibenthal Mgr. Kateřina Roháľová Školní výuka, počty dětí ve třídách 2011/2012 Mateřská školka 10, 1. třída 2, 2. třída 7, 3. třída 1, 4. třída 3, 5. třída 6, 6. třída

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2009-2010 1) jméno, příjmení, titul Petr Skořepa, Mgr. 2) destinace: země, místa Rumunsko, Svatá Helena 3) škola: druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ): třídy + počet žáků/studentů, věk (rozdělte

Více

Závěrečná zpráva 2011/2012

Závěrečná zpráva 2011/2012 Ukrajina, Čechohrad, Melitopol, Lobanovo Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva 2011/2012 Základní informace o destinaci a krajanech Jak se můžeme dočíst na internetových stránkách Ministerstva zahraničních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 ------------------------------------------------------------------------------------------ Výroční zpráva o činnosti

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Motto: Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš. (J. A. Komenský) Školní vzdělávací program Základní školy Prasek Prasek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice

Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice září 2012 Zpracovala: Mgr. Jitka Geburová, ředitelka školy - 1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 č.j.: 515/11 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více