NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014"

Transkript

1 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 Publikace nakladatelství INFORMATORIUM také ve formě e-knih, a to pro čtecí zařízení: stolní počítač, notebook, tablet (ipad) i chytrý telefon (iphone). E-knihu si lze také jen vypůjčit. Obsah e-knihy je totožný s obsahem tištěné knihy. JAZYKOVÉ UČEBNICE DŘEVAŘSTVÍ STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ ELEKTROTECHNIKA PEDAGOGIKA POTRAVINÁŘSTVÍ TEXTIL ZDRAVOTNICTVÍ KOSMETIKA KADEŘNICTVÍ EKOLOGIE RYBÁŘSTVÍ OSTATNÍ LITERATURA Na našich internetových stránkách naleznete stále aktuální ediční plán i internetový obchod.

2 JAZYKOVÉ UČEBNICE 1. S. V. Buldov M. Maxerová: ANGLIČTINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 76 stran, 22 obrázků, cena 225 Kč Zahrnuje texty a slovní zásobu o lidském těle, činnosti tělesných soustav, lékařských nástrojích a přístrojích, o první pomoci a zdravotnickém systému. Obsahuje zvláštní kapitolu o komunikaci s pacientem, řadu tabulek a cvičení atd. 2. E. Karasová: NĚMČINA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY pro SZŠ a VZŠ formát A4, 88 stran, 29 obrázků, cena 225 Kč Zahrnuje texty o lidském těle, nejčastějších onemocněních, psychologii v práci sestry, kapitoly z ošetřovatelského procesu atd., speciální slovní zásobu a řadu doplňovacích cvičení. 3. E. Svobodová: ANGLIČTINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 275 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s anglicky mluvícími hosty. 4. Kolektiv autorů: ANGLIČTINA pro strojírenské obory formát A4, 84 stran, ilustrováno, cena 235 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd, zejména strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 5. Z. Myšková B. Návratová J. Návratová: NĚMČINA pro strojírenské obory formát A4, 148 stran, ilustrováno, cena 315 Kč Příručka odborných textů a terminologie z oblasti základů technických věd s důrazem na strojírenství. Je určena studentům středních a vyšších odborných škol se zaměřením na strojírenství. Obsahuje cvičení pro nácvik základní komunikace v profesním jazyce. 6. A. Formanová Z. Žmudová: NĚMČINA V GASTRONOMII formát A4, 144 stran, ilustrováno, cena 235 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která je určena studentům středních a vyšších hotelových škol, SOU a všem, kteří se setkávají s německy mluvícími hosty. 7. M. Grabmüller a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management I formát A4, 160 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 270 Kč) SLEVA Učebnice je založena na aktuálním příběhu, a to vzniku obchodní společnosti a jejích prvních krocích v podnikatelském prostředí. Určeno studentům gymnázií, obchodních a jazykových škol, manažerských kurzů atd. 8. J. Březina a kol.: FIRMA Němčina pro podnikový management II Učebnice, formát A4, 184 stran, ilustrováno, cena 150 Kč (dříve 290 Kč) SLEVA Audiokazeta, cena 50 Kč (dříve 150 Kč) Druhý díl učebnice se zabývá činnostmi v hospodářské praxi. Jde o řízení, financování, úvěr, platební styk, nákup, skladování, dopravu, marketing, zahraniční obchod, daně a roční uzávěrku firmy. 9. E. Berglová J. Dressel: NĚMČINA PRO SPŠ STAVEBNÍ formát A4, 152 stran, ilustrováno, cena 315 Kč Příručka odborných výrazů a textů, která odpovídá modernímu pojetí výuky cizích jazyků. Je určena nejen studentům SPŠ, ale i studujícím ostatních stavebních oborů. Je vhodná i pro stavební praxi.

3 DŘEVAŘSTVÍ 10. F. Friess J. Reisner A. Zeidler: MATERIÁLY I pro UO Truhlář 124 stran, 141 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 195 Kč Popisuje surovinovou základnu dřevařského průmyslu pěstování, ochranu a těžbu lesa, stavbu dřeva, jeho vlastnosti, vady a škůdce a uvádí, jak postupovat při rozpoznávání různých druhů dřeva. 11. Z. Muzikář a kol.: MATERIÁLY II pro UO Truhlář 176 stran, 96 obrázků, 15 tabulek, cena 235 Kč Seznamuje se širokým sortimentem výrobků dřevařské prvovýroby, s materiály na bázi dřeva a materiály k úpravě dřeva lepidla, ochranné látky proti ohni i škůdcům, brusné materiály, materiály pro povrchovou úpravu dřeva atd. 12. Z. Holouš E. Máchová P. Kotásková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Truhlář formát A4, 108 stran, 266 obrázků, 15 tabulek, cena 255 Kč Základy technického kreslení, čtení, vypracovávání a chyby výkresů, antropometrie a ergonomie, kreslení konstrukcí nábytku, stavebně truhlářských výrobků, stavebních konstrukcí a jednoduchých tesařských výrobků a konstrukcí. 13. K. Janák P. Král: TECHNOLOGIE I pro studijní obor Nábytkářství 208 stran, 128 obrázků, 13 tabulek, cena 255 Kč Postupy a strojně technologická zařízení pilařské výroby, výroby dýh, překližek a ostatních lepených materiálů, sušení řeziva a přířezů, tváření dřeva atd. 14. A. Uhlíř: TECHNOLOGIE II pro studijní obor Nábytkářství 192 stran, 88 obrázků, cena 255 Kč Strojní obrábění dřeva, strojní opracování plastů, spojování dřeva a ostatních materiálů lepením, povrchové úpravy dřevěných materiálů a výroba nábytkových polotovarů. 15. P. Král A. Uhlíř J. Vlasák: TECHNOLOGIE III pro studijní obor Nábytkářství 224 stran, 96 obrázků, cena 275 Kč Technická příprava sériové a kusové výroby nábytku, technologie výroby základních skupin nábytku, montáž a balení, skladování nábytku a expedice, výrobní linky atd. 16. K. Janák P. Král M. Rousek: VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ pro UO Truhlář 224 stran, 193 obrázků, cena 275 Kč Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu, ruční elektrické strojky, výrobní linky. STAVEBNICTVÍ 17. D. Měšťanová J. Tománková a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY I pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 80 stran, 49 obrázků, 19 tabulek, cena 225 Kč Seznamuje s technicko-ekonomickými procesy spojenými s přípravou a realizací staveb. Zabývá se zákonem o územním plánování a stavebním řádu a souvisejícími předpisy, s oblastí veřejných zakázek, zejména zadávacích řízení, a se sestavením nabídky stavební zakázky. Věnuje se propočtu nákladů, rozpočtování staveb na základě projektové dokumentace, dále výkazu výměr a kalkulaci nákladů. 18. J. Tománková D. Měšťanová a kol.: PŘÍPRAVA A PROVOZ STAVBY II pro SPŠ a SOŠ stavební formát A4, 72 stran, 22 obrázků, 18 tabulek, cena 225 Kč Věnuje se zásadám přípravy a realizace stavby, zejména časového plánování, zařízení staveniště, projektu organizace výstavby, dále také otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Zmiňuje software využívané ve stavebnictví.

4 19. P. Kuklík J. Studnička: DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE pro SPŠ stavební 192 stran, 129 obrázků, 10 tabulek, cena 255 Kč Navrhování, posuzování a provádění dřevěných a kovových konstrukcí. Přehledy jednotlivých prvků konstrukcí a jejich výpočty. 20. V. Hrdoušek a kol.: INŽENÝRSKÉ STAVBY pro SPŠ stavební 216 stran, 145 obrázků, 24 tabulek, cena 275 Kč Historický vývoj inženýrských staveb, silniční stavby, železniční stavby, mostní stavby, podzemní stavby a vodohospodářské stavby. 21. P. Chejnovský: ZDRAVOTNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Akumulace vody vodojemy pro 4. ročník SOŠ stavebních 60 stran, 26 obrázků, 5 tabulek, barevná příloha, cena 125 Kč Funkce a rozdělení vodojemů, výpočet objemu akumulační nádrže vodojemu, konstrukční a tvarové typy a vybavení vodojemů, elektrotechnické zařízení vodojemů, zkoušky vodotěsnosti, vnější úpravy a zabezpečení vodojemů a hlavní zásady provozu vodojemů. 22. M. Trnková M. Adámek: INSTALACE VODY A KANALIZACE I pro 1. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 158 stran, 134 obrázků, 7 tabulek, cena 215 Kč Seznamuje se základními pojmy rozvodu vody a kanalizace. Zabývá se ručním zpracováním materiálů, trubními materiály a jejich spoji a upevněním, dilatací, kompenzací a izolací potrubí. 23. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE II pro 2. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 176 stran, 145 obrázků, 12 tabulek, cena 245 Kč Zabývá se veřejnou kanalizací, jejími součástmi, použitými materiály, montáží a opravami, stokovou sítí, čistírnami odpadních vod, napojením kanalizační přípojky, vnitřní kanalizací atd. 24. M. Adámek A. Jurečka: INSTALACE VODY A KANALIZACE III pro 3. ročník UO Instalatér 2., aktualizované vydání, 144 stran, 139 obrázků, 15 tabulek, cena 215 Kč Jímání, úprava a doprava vody, vodovodní přípojka, vodoměrná soustava, domovní vodovod, ohřev a rozvod teplé užitkové vody. STROJÍRENSTVÍ 25. V. Kemka a kol.: STAVBA A PROVOZ STROJŮ Stroje a zařízení pro SPŠ strojní 282 stran, 156 obrázků, 18 tabulek, cena 305 Kč Charakteristika, princip činnosti, rozdělení, stavba a provoz dopravních, zdvihacích, pístových a lopatkových strojů, energetických zařízení a strojů pro technickou úpravu prostředí. U každé skupiny strojů jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a výpočty. 26. L. Bumbálek a kol.: KONTROLA A MĚŘENÍ pro SPŠ strojní 208 stran, 156 obrázků, 13 tabulek, cena 275 Kč Koncepce metrologického systému, měření fyzikálních veličin, hodnocení jakosti povrchu součástí, zkoušky mechanických a technologických vlastností materiálů, metalografické metody zkoumání materiálů. 27. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA I pro studijní obory SOŠ a SOU 4. vydání, 216 stran, 183 obrázků, 13 tabulek, cena 255 Kč Středoškolská látka statiky tuhých těles (včetně grafických metod), pružnosti a pevnosti. Učebnice obsahuje i obecně platné postupy řešení úloh mechaniky.

5 28. K. Mičkal: TECHNICKÁ MECHANIKA II pro studijní obory SOŠ a SOU 120 stran, 76 obrázků, 9 tabulek, cena 195 Kč Středoškolská látka kinematiky, dynamiky, hydromechaniky a termomechaniky. Aplikační programy pro řešení úloh technické mechaniky. 29. K. Mičkal: SBÍRKA ÚLOH Z TECHNICKÉ MECHANIKY pro SOŠ a SOU 268 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 275 Kč Řešené i neřešené úlohy ze všech tematických celků učebnic Technická mechanika I a II. 30. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY I pro 1. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 196 stran, 211 obrázků, 3 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Seznamuje s historií a rozdělením vozidel. Popisuje základní části a zaměřuje se na strojový spodek automobilů, tj. rámy vozidel, pérování, nápravy, kola a pneumatiky, brzdy a brzdná zařízení a řízení. 31. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY II pro 2. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 164 stran, 154 obrázků, 3 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Popisuje převodná ústrojí, spojky, převodovky, hřídele, rozvodovky atd. Dále se věnuje rozdělení motorů, konstrukci spalovacích, vznětových a zážehových motorů atd. 32. M. Pilárik J. Pabst: AUTOMOBILY III pro 3. ročník UO Automechanik 3., aktualizované vydání, 176 stran, 137 obrázků, 4 tabulky, cena 295 Kč NOVINKA Probírá soustavu zážehových a vznětových motorů, mazání a chlazení motorů, speciální příslušenství silničních motorových vozidel, sklápěcí a nakládací zařízení, navijáky, jednoúčelová vozidla atd. 33. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA I pro 1. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 156 stran, 95 obrázků, 16 tabulek, cena 205 Kč První díl učebnice se zabývá zpracováním kovových a nekovových materiálů, lícováním a měřením, základními pojmy o montáži a demontáži, včetně přípravy a využití nářadí a pomůcek atd. 34. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA II pro 2. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 188 stran, 133 obrázků, 5 tabulek, cena 255 Kč Druhý díl učebnice seznamuje studenty podrobně s kontrolou, zkouškami, demontáží, montáží, opravami a údržbou podvozku, brzd, převodných ústrojí a motorů. 35. J. Pošta a kol.: OPRAVÁRENSTVÍ A DIAGNOSTIKA III pro 3. ročník UO Automechanik 2., aktualizované vydání, 184 stran, 102 obrázků, 7 tabulek, cena 255 Kč Třetí díl učebnice se věnuje kontrole a údržbě příslušenství spalovacích motorů, světelné a signalizační soustavy, elektrických a elektronických zařízení motorů, zkouškám pohybových vlastností atd. ELEKTROTECHNIKA 36. V. Srovnal a kol.: ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ Měřicí přístroje pro SPŠE 140 stran, 117 obrázků, 2 tabulky, cena 225 Kč Seznamuje se základními pojmy a vztahy z oblasti elektronických měřicích přístrojů a s jejich použitím. Věnuje se jednotlivým prvkům a obvodům měřicích přístrojů, zdrojům periodických signálů a jednotlivým druhům elektronických měřicích přístrojů. 37. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA I pro 2. ročník UO Automechanik 200 stran, 142 obrázků, 8 tabulek, cena 275 Kč Základní poznatky o el. strojích a přístrojích, el. zařízení motorových vozidel, elektrochemické zdroje el. energie motorových vozidel, generátory motorových vozidel, zapalování spalovacího motoru atd.

6 38. F. Krejčí: ELEKTROTECHNIKA II pro 3. ročník UO Automechanik 176 stran, 108 obrázků, 3 tabulky, přílohy, cena 255 Kč Elektrické spouštěče, osvětlení vozidel, rozvod el. energie ve vozidlech, zařízení vozidel (houkačky, pohybové mechanismy, palubní přístroje, vytápěcí a klimatizační zařízení) a elektronická zařízení moderních vozidel. 39. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA I pro SOŠ a SOU 5. vydání, 192 stran, 219 obrázků, 1 tabulka, cena 245 Kč Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi. 40. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA II pro SOŠ a SOU 5. vydání, 156 stran, 142 obrázků, cena 215 Kč Řešení elektrických obvodů střídavého proudu harmonického průběhu. 41. A. Blahovec: ELEKTROTECHNIKA III (příklady a úlohy) pro SOŠ a SOU 5. vydání, 292 stran, 269 obrázků, 4 tabulky, cena 295 Kč Zaměřeno na elektrotechniku a příbuzné obory. Úlohy k procvičování látky 1. a 2. dílu řady. PEDAGOGIKA 42. R. Musil: PEDAGOGIKA pro střední pedagogické školy NOVINKA formát B5, 288 stran, 28 myšlenkových map, cena 340 Kč Obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika Úvod do pedagogiky, Pedagogika volného času, Předškolní pedagogika, Speciální pedagogika a Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování si nebo k dílčí či maturitní zkoušce. POTRAVINÁŘSTVÍ 43. L. Bláha I. Kopová F. Šrek: SUROVINY pro UO Cukrář 4., aktualizované vydání, 260 stran, 105 obrázků, 9 tabulek, cena 320 Kč Základní poznatky o výživě, složení a vlastnostech potravin a hodnocení jejich jakosti. Tradiční i nové druhy surovin a různé přípravky, kypřicí prostředky, přídatné látky a obalové materiály. 44. L. Bláha a kol.: CUKRÁŘSKÁ VÝROBA I pro 1. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 144 stran, 19 obrázků, 2 tabulky, cena 225 Kč Propočty surovinových norem, úprava cukru vařením, polevy, náplně, pevná tuková těsta, třená linecká těsta, pálená hmota, listové těsto. Vady výrobků a jejich příčiny a možnosti jejich nápravy. 45. L. Bláha a kol.: Cukrářská výroba II pro 2. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 184 stran, 29 obrázků, 4 tabulky, cena 255 Kč Koloidy, šlehané hmoty, třené hmoty, jádrové hmoty, čajové a pařížské pečivo, smetanové výrobky a náplně, ozdoby a příprava hmot, speciální výrobky. 46. L. Bláha a kol.: Cukrářská výroba III pro 3. ročník oboru vzdělání Cukrář 4., přepracované vydání, 188 stran, 7 obrázků, cena 255 Kč Perníkové těsto, kynuté těsto, zmrzliny, dia výrobky, restaurační moučníky, oplatky, hodnocení jakosti cukrářských výrobků, odborné výpočty, zařízení provozoven a hygiena výroby, balení, skladování a přeprava polotovarů a hotových výrobků, nové technologie. 47. V. Doležal F. Kadlec: STROJE A ZAŘÍZENÍ pro UO Cukrář, Pekař formát A4, 128 stran, 233 obrázků, cena 265 Kč Stroje a zařízení pro skladování, stroje a zařízení na přípravu a zpracování těst a hmot, na zpracování korpusů a dohotovení výrobků, zařízení pro tepelnou úpravu, výrobníky zmrzlin atd.

7 48. J. Stejskalová K. Míšek: ODBORNÉ KRESLENÍ pro UO Cukrář formát A4, 92 stran, 74 obrázků, barevná příloha, cena 255 Kč Uvádí popis i ukázky zdobení cukrářských výrobků. Ukazuje nácvik různých druhů čar a typů písma až po náročné způsoby zdobení. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení učebnice. TEXTIL 49. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ I pro l. ročník SOU a SOŠ 112 stran, 128 obrázků, 4 tabulky, cena 185 Kč Rozdělení a jednotlivé typy šicích strojů, popis jejich součástí, obsluhy a údržby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 50. V. Haas: ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 164 stran, 103 obrázků, 1 tabulka, cena 215 Kč Šicí stroje bez a s automatizačními prvky, střihárenská, žehlicí a dokončovací technika atd. 51. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ PÁNSKÉ KALHOTY formát A4, 72 stran, 77 obrázků, cena 205 Kč Třetí díl řady škola střihů. Učebnice zpracovává základní konstrukce střihů pánských kalhot. 52. J. Kocurková: ŠKOLA STŘIHŮ DÁMSKÉ KOŠILE, HALENKY A ŠATY formát A4, 108 stran, 187 obrázků, cena 245 Kč Čtvrtý díl řady škola střihů. Základní konstrukce střihů, včetně úprav střihů na neproporční postavy. 53. H. Kozlovská B. Bohanesová: ODĚVNÍ MATERIÁLY II pro 2. a 3. ročník SOU a SOŠ 140 stran, 35 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Netkané, vrstvené a laminované textilie. Zušlechťování, dělení a zpracování usní a kožešin. Technické normy, rozbory a způsoby čištění oděvů. 54. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE II pro 2. ročník SOU a SOŠ 216 stran, 185 obrázků, cena 255 Kč Zabývá se technologickým postupem zpracování sukní, dámských halenek a šatů. Popisuje výběr materiálu, stříhání a zhotovení dílů až po přípravu oděvu na zkoušku a jeho konečnou úpravu. 55. E. Velíková: ODĚVNÍ TECHNOLOGIE III pro 3. ročník SOU a SOŠ 244 stran, 188 obrázků, cena 285 Kč Technologický postup zhotovování trupových podšitých oděvů, dámských sak a pláštů, včetně jejich zkoušení. Zabývá se také vadami padnutí a odchylkami ve zhotovování sak a plášťů. ZDRAVOTNICTVÍ 56. M. Nejedlá a kol.: KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ 240 stran, 53 obrázků, 20 tabulek, cena 285 Kč Seznamuje s lékařskou dokumentací, fyziologickými funkcemi organismu, příznaky onemocnění, fyzikálními vyšetřeními jednotlivých částí těla i orgánů, dalšími vyšetřovacími metodami a farmakologií. 57. M. Krejsová: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉKAŘSKÝCH POJMŮ 104 stran, cena 195 Kč Příručka obsahuje přes základních lékařských odborných pojmů a hesel. Určeno především pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol.

8 58. J. Kábrt: JAZYK LATINSKÝ I pro SZŠ 7., nezměněné vydání, formát A4, 164 stran, anatomická vyobrazení, ilustrováno, cena 265 Kč Základní mluvnické jevy s řadou cvičení i příklady diagnóz a odborné články rozšiřující slovní zásobu. Učebnice je doplněna oboustranným slovníkem a slouží zároveň jako pracovní sešit. 59. M. Rozsypalová A. Šafránková R. Vytejčková: OŠETŘOVATELSTVÍ I pro 1. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 276 stran, 127 obrázků, 7 tabulek, cena 285 Kč Vývoj ošetřovatelství, ošetřovací jednotka, organizace práce zdravotnického týmu, ošetřovatelský proces, péče o pomůcky, výživa nemocných, obvazový materiál a obvazování, úprava lůžka, péče o hygienu nemocných atd. 60. M. Rozsypalová a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ II pro 2. ročník SZŠ 2., aktualizované vydání, 256 stran, 136 obrázků, 6 tabulek, cena 285 Kč Sledování fyziologických funkcí, vyprazdňování moči a stolice, vizita, podávání léků, infúze a transfúze, odběr biologického materiálu, rehabilitační ošetřování, převazování ran. 61. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/1 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 248 stran, 17 obrázků, 17 tabulek, cena 275 Kč Ošetřovatelský proces na interním a dětském oddělení a v gerontologii. Přehled práce na těchto odděleních a charakteristika jednotlivých onemocnění. 62. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ III/2 pro 3. ročník SZŠ a VZŠ 160 stran, 7 obrázků, cena 205 Kč Ošetřovatelský proces na chirurgickém, urologickém a gynekologicko-porodnickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 63. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/1 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 192 stran, 13 obrázků, 6 tabulek, příloha, cena 235 Kč Ošetřovatelský proces na neurologickém, psychiatrickém, kožním, otorinolaryngologickém a infekčním oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. 64. M. Nejedlá a kol.: OŠETŘOVATELSTVÍ IV/2 pro 4. ročník SZŠ a VZŠ 136 stran, 9 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Ošetřovatelský proces na onkologickém, očním, ortopedickém a stomatologickém oddělení, včetně charakteristik jednotlivých onemocnění. Práce sestry v terénu, dětských zařízeních a léčebných ústavech. 65. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ I pro SZŠ 104 stran, 32 obrázků, 6 tabulek, cena 150 Kč První díl třídílné řady nově zpracovaných učebnic vnitřního lékařství seznamuje se základními pojmy, vyšetřovacími metodami a léčebnými postupy ve vnitřním lékařství. 66. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ II pro SZŠ 228 stran, 70 obrázků, 16 tabulek, barevná příloha, cena 255 Kč Zabývá se nemocemi srdce a cév, dýchacího ústrojí, onemocněním ledvin a trávicího ústrojí, krvetvorných orgánů atd. U každého onemocnění je uveden klinický obraz, stanovení diagnózy a léčba. 67. P. Klener a kol.: VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ III pro SZŠ 200 stran, 27 obrázků, 22 tabulek, barevná příloha, cena 245 Kč Zabývá se poruchami metabolismu, poruchami vnitřního prostředí, nemocemi žláz s vnitřní sekrecí, pohybového ústrojí atd. Věnuje se klinické onkologii a imunologii, infekčním onemocněním atd. 68. S. Kocinová Z. Šterbáková: PŘEHLED NEJUŽÍVANĚJŠÍCH LÉČIV pro SZŠ 6., aktualizované vydání, 100 stran, cena 175 Kč Přehled v současnosti nejužívanějších léčiv spolu se základními informacemi o jednotlivých farmakoterapeutických skupinách, indikacích, vlastnostech a zvláštnostech jednotlivých léčiv i celých skupin léčiv.

9 69. M. Rozsypalová V. Čechová A. Mellanová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA I 192 stran, 21 obrázků, cena 235 Kč Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti. 70. V. Čechová A. Mellanová H. Kučerová: PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA II 160 stran, přílohy, cena 195 Kč Zákonitosti psychického vývoje člověka, odlišnosti v psychice nemocných, psychologie sestry atd. Zjišťování potřeb, komunikace, sociální dovednosti atd. Řada námětů pro praktická cvičení. 71. L. Paulínová L. Neumannová: PSYCHOLOGIE PRO TEBE 3., přepracované a rozšířené vydání, 216 stran, 36 myšlenkových map, cena 255 Kč Učebnice chce pomoci studentům orientovat se v oboru psychologie. Celkové pojetí textu směřuje především k praktickému využívání psychologických a pedagogických poznatků. 72. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE I pro 2. ročník SZŠ 112 stran, 24 obrázků, cena 185 Kč Zabývá se vývojem zdravého dítěte, základy klinické genetiky v pediatrii, fyziologií a patologií novorozeneckého období a problematikou novorozenců s nízkou porodní hmotností. 73. V. Volf H. Volfová: PEDIATRIE II pro 3. ročník SZŠ 240 stran, 39 obrázků, barevná příloha, cena 285 Kč Zabývá se chorobami dýchacího, trávicího a oběhového systému, krevními chorobami, chorobami ledvin a močových cest, imunoalteračními chorobami, chorobami pohybového ústrojí atd. 74. F. Vyhnánek a kol.: CHIRURGIE III pro SZŠ 136 stran, 46 obrázků, cena 195 Kč Obsahuje kapitoly chirurgie končetin, ortopedie, urologie, transplantace, gerontochirurgie, šok a povinnosti sestry u stavů ohrožujících život nemocného. 75. F. Macků E. Čech: PORODNICTVÍ pro SZŠ 144 stran, 44 obrázků, 1 tabulka, cena 195 Kč Seznamuje s fyziologickým a patologickým těhotenstvím, porodem, ošetřením novorozence, fyziologickým a nepravidelným šestinedělím a náhlými příhodami v porodnictví. 76. F. Macků E. Čech: GYNEKOLOGIE pro SZŠ 176 stran, 53 obrázků, cena 215 Kč Zabývá se vyšetřovacími metodami v gynekologii, vývojovými vadami prsů a rodidel, nepravidelností menstruačního cyklu, neplodností, záněty, nádory, gynekologickými operacemi atd. 77. J. Praško a kol.: PSYCHIATRIE pro SZŠ 192 stran, 8 tabulek, cena 225 Kč Obsahuje kapitoly vývoj psychiatrie, příčiny duševních chorob, obecná psychiatrie, speciální psychiatrie, vyšetřování, léčení duševních poruch, koncepce a organizace psychiatrické péče. 78. M. Beránková A. Fleková B. Holzhauserová: PRVNÍ POMOC pro SZŠ 2., aktualizované vydání, 204 stran, 101 obrázků, cena 255 Kč Koncepce záchranného systému, zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování, transport a neodkladná resuscitace raněných, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, tonutí, poleptání, atd.

10 KOSMETIKA 79. V. Krs R. Hanek: MATERIÁLY I pro 1. a 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, asi 140 stran, 3 obrázky, 21 tabulek, cena 225 Kč Popisuje jednotlivé suroviny používané v kosmetickém průmyslu a historický vývoj kosmetiky. Uvádí složení a vlastnosti kosmetických přípravků a zabývá se specifiky kosmetické chemie. 80. M. Zahradník: MATERIÁLY II pro 3. ročník UO Kosmetička 104 stran, 5 tabulek, cena 205 Kč Přehledně popisuje kosmetické přípravky k čištění pleti a k vyhlazování pokožky, přípravky k líčení, depilaci, epilaci a dezinfekci, pro pedikúru, k čištění zubů a k mytí vlasů. 81. V. Rozsívalová a kol.: KOSMETIKA I pro 1. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 140 stran, 56 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 215 Kč První díl třídílné řady učebnic popisuje provádění kvalifikované kosmetické péče. Vysvětluje pravidla péče o ruce, péče o pleť a upozorňuje na hygienické minimum při práci kosmetičky. 82. V. Rozsívalová O. Knoblochová: KOSMETIKA II pro 2. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 144 stran, 76 obrázků, 4 tabulky, barevná příloha, cena 225 Kč Druhý díl učebnice poskytuje poznatky o provádění kosmetické masáže, masáže krku a ramen, epilaci končetin, úpravě obličeje, líčení a seznamuje s kosmetickými vadami a chorobami kůže. 83. K. Teplá a kol.: KOSMETIKA III pro 3. ročník UO Kosmetička 2., aktualizované vydání, 236 stran, 96 obrázků, 3 tabulky, barevná příloha, cena 265 Kč Třetí díl se zabývá především dermatologií, uvádí příčiny a projevy jednotlivých kožních chorob a jejich léčení. Podrobně se věnuje péči o nohy. 84. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA I pro 1. ročník UO Kosmetička 116 stran, 64 obrázků, 12 tabulek, cena 170 Kč Hygiena a somatologie tvoří nosnou páteř této učebnice. Seznamuje žákyně s nejdůležitějšími zásadami hygieny a bezpečnosti práce, zabývá se základy anatomie a fyziologie lidského těla. 85. S. Trojan: ZDRAVOVĚDA II pro 2. ročník UO Kosmetička 192 stran, 125 obrázků, 10 tabulek, cena 225 Kč Podrobně popisuje obličej jako celek, soustavu krevního oběhu, dýchací a trávicí soustavu, soustavu žláz s vnitřní sekrecí a soustavu močovou a pohlavní. 86. S. Trojan J. Sobota: ZDRAVOVĚDA III pro 3. ročník UO Kosmetička 128 stran, 52 obrázků, 3 tabulky, cena 205 Kč Podrobně probírá stavbu, vlastnosti a zákonitosti fungování nervové a smyslové soustavy. Přináší základní poznatky z mikrobiologie, imunologie a patologie. Zabývá se hygienickými předpisy. KADEŘNICTVÍ 87. F. Janda V. Valta: ZDRAVOVĚDA pro UO Kadeřník 192 stran, 72 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 255 Kč Základní poznatky ze zdravovědy v rozsahu potřebném pro práci kadeřníků. 88. L. Tvrzníková: ODBORNÉ KRESLENÍ pro předmět výtvarná výchova UO Kadeřník formát A4, 136 stran, 132 obrázků, barevná příloha, cena 275 Kč Zabývá se základní účesovou tvorbou, kresbami módních účesů a střihů. Obsahuje účesy pro jednotlivá roční období a společenské příležitosti. Závěrečná část se věnuje historii účesové tvorby.

11 89. E. Peterka a kol.: MATERIÁLY pro UO Kadeřník 144 stran, 27 obrázků, 14 tabulek, cena 195 Kč Základní informace o materiálech používaných v oboru, jejich vlastnostech a použití. 90. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE I pro 1. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 164 stran, 193 obrázků, 1 tabulka, barevná příloha, cena 235 Kč Základní kadeřnické technologie stříhání, preparace vlasů, vodová ondulace a ondulace železem, vlásenkářství. 91. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE II pro 2. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 120 stran, 78 obrázků, 2 tabulky, barevná příloha, cena 215 Kč Stříhání, odbarvování a barvení vlasů, chemická preparace, vodová ondulace a ondulace železem. Barvení a úprava obočí a vousů, holení s napářkou, vlasová kosmetika a vlásenkářství. 92. L. Polívka a kol.: TECHNOLOGIE III pro 3. ročník UO Kadeřník 5., přepracované vydání, 172 stran, 112 obrázků, barevná příloha, cena 245 Kč Dějiny vývoje účesů, náročná účesová tvorba, barvení a regenerace vlasů, péče o pleť, vlásenkářství, prodlužování a zahušťování vlasů atd. EKOLOGIE 93. M. Braniš: ZÁKLADY EKOLOGIE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro SŠ 204 stran, 49 obrázků, 27 tabulek, cena 225 Kč Ucelený přehled problematiky ekologie, vztahy mezi organismy a prostředím, podmínky života v přírodě, vývoj lidské civilizace, ovzduší a klima, znečišťování vod, energie, látky a odpady atd. RYBÁŘSTVÍ 94. M. Merten: ZPRACOVÁNÍ RYB 2., přepracované vydání, 300 stran, 75 obrázků, 39 tabulek, barevná příloha, cena 475 Kč Hodnocení vstupní suroviny pro zpracování ryb, popis změn v mase po zabití ryb, posuzování čerstvosti ryb, hlavní způsoby konzervace rybího masa. Strojní vybavení zpracoven ryb, vzorový provozní řád a zásady při stanovování a kontrole kritických kontrolních bodů (HACCP). 95. J. Pokorný: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Stavby v rybářství 324 stran, 270 obrázků, 11 tabulek, barevná příloha, cena 465 Kč Přehled o stavbách v rybářství a jejich technickém vybavení přehrady, rybníky, malé vodní nádrže, objekty k chovu ryb zakládání, výstavba, údržba, rekonstrukce, manipulační a provozní řád. 96. P. Hartman I. Přikryl E. Štědronský: HYDROBIOLOGIE 3., přepracované vydání, 364 stran, 144 obrázků, 18 tabulek, barevná příloha, cena 475 Kč Základní vlastnosti vodního prostředí, systematická hydrobiologie botanická část, hlavní zástupci sladkovodních živočichů, ekologická hydrobiologie atd. 97. Z. Svobodová a kol.: NEMOCI SLADKOVODNÍCH A AKVARIJNÍCH RYB 4., přepracované vydání, 272 stran, 117 obrázků, 7 tabulek, cena 405 Kč Učebnice poskytuje informace o charakteristice, průběhu, léčbě a prevenci jednotlivých druhů onemocnění a otrav ryb.

12 OSTATNÍ LITERATURA 98. P. Hebák: BRIDŽ PRO KAŽDÉHO 240 stran, cena 245 Kč Publikace pomůže vniknout do tajů této krásné hry a ukáže způsob myšlení u bridžového stolu. 99. P. Hebák J. Kahounová: POČET PRAVDĚPODOBNOSTI V PŘÍKLADECH 7., nezměněné vydání, 312 stran, 40 obrázků, 38 tabulek, cena 330 Kč Výklad hlavních pojmů a postupů pravděpodobnostního počtu a základů matematické statistiky P. Hebák: ROZHODOVÁNÍ PŘI RIZIKU formát A4, 102 stran, 3 obrázky, 34 tabulek, cena 195 Kč Postupy používané u elementárních rozhodovacích úloh, nevýb ěrové informace různého typu při rozhování, cena dokonalé a výběrové informace, užitková funkce, nejčastější chyby lidí při rozhodování a základní myšlenky bayesovského přístupu ke statistickým úlohám P. Hebák a kol.: STATISTICKÉ MYŠLENÍ A NÁSTROJE ANALÝZY DAT formát B5, 880 stran, 85 obrázků, 144 tabulek, cena 990 Kč Odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi, obecnému lineárnímu modelu a vícerozměrným statistickým metodám. Srovnává klasickou a bayesovskou statistickou školu a zabývá se metodou conjoint s bayesovskými výpočty. SLEVY 102. A. Legendre: UHLÍKOVÉ MATERIÁLY Od černé keramiky k uhlíkovým vláknům překlad z francouzštiny, 176 stran, 79 obrázků, cena 150 Kč (dříve 300 Kč) Využití uhlíku a uhlíkových sloučenin v různých oblastech. Široká škála uhlíkových materiálů a jejich základní charakteristiky. Určeno studujícím technického a přírodovědného zaměření, odborníkům z oblasti metalurgie apod J. Roček: PRŮMYSLOVÉ ARMATURY 256 stran, 181 obrázků, 12 tabulek, cena 205 Kč (dříve 400 Kč) Materiály, normy a certifikace armatur. Uzavírací, regulační a zpětné armatury, odvaděče kondenzátů, pojistné ventily, vodárenské armatury atd. Uvádí příklady konstrukčních provedení současných výrobců a dovozců K. Dubský J. Kouřil V. Šrámek: OBECNÉ RYBÁŘSTVÍ 312 stran, 77 obrázků, 13 tabulek, barevná příloha, cena 300 Kč (dříve 455 Kč), vada vazby Životní prostředí, morfologie, anatomie ryb, biologie ryb, biologie raků a mihulí atd.

13 OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVAT MŮŽETE TELEFONICKY, FAXEM NEBO EM Knihkupcům při objednávkách do 50 kusů rabat 20 %, nad 50 kusů dle dohody. Distributorům dle dohody podle počtu odebraných kusů. Školám poskytujeme slevu 10 % při odběru 10 a více kusů, knihovnám 15 % při odběru libovolného počtu kusů. Poštovné účtujeme dle platných tarifů. Doporučené ceny jsou včetně DPH 15 %. ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁME 1. Buldov Maxerová: Angličtina pro zdravotní sestry kusů, cena 225 Kč 2. Karasová: Němčina pro zdravotní sestry kusů, cena 225 Kč 3. Svobodová: Angličtina v gastronomii kusů, cena 275 Kč 4. Kolektiv autorů: Angličtina pro strojírenské obory kusů, cena 235 Kč 5. Myšková a kol.: Němčina pro strojírenské obory kusů, cena 315 Kč 6. Formanová Žmudová: Němčina v gastronomii kusů, cena 235 Kč 7. Grabmüller: FIRMA Němčina I kusů, cena 150 Kč 8. Březina: FIRMA Němčina II Učebnice kusů, cena 150 Kč Audiokazeta kusů, cena 50 Kč 9. Berglová Dressel: Němčina pro SPŠ stavební kusů, cena 315 Kč 10. Friess a kol.: Materiály I (Truhlář) kusů, cena 195 Kč 11. Muzikář a kol.: Materiály II (Truhlář) kusů, cena 235 Kč 12. Holouš a kol.: Odborné kreslení (Truhlář) kusů, cena 255 Kč 13. Janák Král: Technologie I (Nábytkářství) kusů, cena 255 Kč 14. Uhlíř: Technologie II (Nábytkářství) kusů, cena 255 Kč 15. Král Uhlíř Vlasák: Technologie III (Nábytkářství) kusů, cena 275 Kč 16. Janák Král Rousek: Výrobní zařízení (Truhlář) kusů, cena 275 Kč 17. Měšťanová Tománková: Příprava a provoz stavby I kusů, cena 225 Kč 18. Tománková Měšťanová: Příprava a provoz stavby II kusů, cena 225 Kč 19. Kuklík Studnička: Dřevěné a kovové konstrukce kusů, cena 255 Kč 20. Hrdoušek a kol.: Inženýrské stavby kusů, cena 275 Kč 21. Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby kusů, cena 125 Kč 22. Trnková Adámek: Instalace vody a kanalizace I kusů, cena 215 Kč 23. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace II kusů, cena 245 Kč 24. Adámek Jurečka: Instalace vody a kanalizace III kusů, cena 215 Kč 25. Kemka a kol.: Stavba a provoz strojů kusů, cena 305 Kč 26. Bumbálek: Kontrola a měření kusů, cena 275 Kč 27. Mičkal: Technická mechanika I kusů, cena 255 Kč 28. Mičkal: Technická mechanika II kusů, cena 195 Kč 29. Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky kusů, cena 275 Kč 30. Pilárik Pabst: Automobily I kusů, cena 295 Kč 31. Pilárik Pabst: Automobily II kusů, cena 295 Kč 32. Pilárik Pabst: Automobily III kusů, cena 295 Kč

14 33. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika I kusů, cena 205 Kč 34. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika II kusů, cena 255 Kč 35. Pošta a kol.: Opravárenství a diagnostika III kusů, cena 255 Kč 36. Srovnal a kol.: Elektrotechnická měření Měřicí přístroje kusů, cena 225 Kč 37. Krejčí: Elektrotechnika I (Automechanik) kusů, cena 275 Kč 38. Krejčí: Elektrotechnika II (Automechanik) kusů, cena 255 Kč 39. Blahovec: Elektrotechnika I kusů, cena 245 Kč 40. Blahovec: Elektrotechnika II kusů, cena 215 Kč 41. Blahovec: Elektrotechnika III kusů, cena 295 Kč 42. Musil: Pedagogika kusů, cena 340 Kč 43. Bláha Kopová Šrek: Suroviny (Cukrář) kusů, cena 320 Kč 44. Bláha a kol.: Cukrářská výroba I kusů, cena 225 Kč 45. Bláha a kol.: Cukrářská výroba II kusů, cena 255 Kč 46. Bláha a kol.: Cukrářská výroba III kusů, cena 255 Kč 47. Doležal Kadlec: Stroje a zařízení (Cukrář, Pekař) kusů, cena 265 Kč 48. Stejskalová Míšek: Odborné kreslení (Cukrář) kusů, cena 255 Kč 49. Haas: Oděvní stroje a zařízení I kusů, cena 185 Kč 50. Haas: Oděvní stroje a zařízení II kusů, cena 215 Kč 51. Kocurková: Škola střihů pánské kalhoty kusů, cena 205 Kč 52. Kocurková: Škola střihů dámské košile, halenky a šaty kusů, cena 245 Kč 53. Kozlovská Bohanesová: Oděvní materiály II kusů, cena 205 Kč 54. Velíková: Oděvní technologie II kusů, cena 255 Kč 55. Velíková: Oděvní technologie III kusů, cena 285 Kč 56. Nejedlá a kol.: Klinická propedeutika kusů, cena 285 Kč 57. Krejsová: Přehled nejužívanějších lékařských pojmů kusů, cena 195 Kč 58. Kábrt: Jazyk latinský I kusů, cena 265 Kč 59. Rozsypalová Šafránková Vytejčková: Ošetřovatelství I kusů, cena 285 Kč 60. Rozsypalová a kol.: Ošetřovatelství II kusů, cena 285 Kč 61. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/1 kusů, cena 275 Kč 62. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství III/2 kusů, cena 205 Kč 63. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/1 kusů, cena 235 Kč 64. Nejedlá a kol.: Ošetřovatelství IV/2 kusů, cena 205 Kč 65. Klener a kol.: Vnitřní lékařství I kusů, cena 150 Kč 66. Klener a kol.: Vnitřní lékařství II kusů, cena 255 Kč 67. Klener a kol.: Vnitřní lékařství III kusů, cena 245 Kč 68. Kocinová Šterbáková: Přehled nejužívanějších léčiv kusů, cena 175 Kč 69. Rozsypalová a kol.: Psychologie a pedagogika I kusů, cena 235 Kč 70. Čechová a kol.: Psychologie a pedagogika II kusů, cena 195 Kč 71. Paulínová Neumannová: Psychologie pro Tebe kusů, cena 255 Kč 72. Volf Volfová: Pediatrie I kusů, cena 185 Kč 73. Volf Volfová: Pediatrie II kusů, cena 285 Kč 74. Vyhnánek a kol.: Chirurgie III kusů, cena 195 Kč 75. Macků Čech: Porodnictví kusů, cena 195 Kč 76. Macků Čech: Gynekologie kusů, cena 215 Kč 77. Praško a kol.: Psychiatrie kusů, cena 225 Kč 78. Beránková Fleková Holzhauserová: První pomoc kusů, cena 255 Kč

15 79. Krs Hanek: Materiály I (Kosmetika) kusů, cena 225 Kč 80. Zahradník: Materiály II (Kosmetika) kusů, cena 205 Kč 81. Rozsívalová a kol.: Kosmetika I kusů, cena 215 Kč 82. Rozsívalová Knoblochová: Kosmetika II kusů, cena 225 Kč 83. Teplá a kol.: Kosmetika III kusů, cena 265 Kč 84. Trojan Sobota: Zdravověda I (Kosmetika) kusů, cena 170 Kč 85. Trojan: Zdravověda II (Kosmetika) kusů, cena 225 Kč 86. Trojan Sobota: Zdravověda III (Kosmetika) kusů, cena 205 Kč 87. Janda Valta: Zdravověda (Kadeřnictví) kusů, cena 255 Kč 88. Tvrzníková: Odborné kreslení (Kadeřnictví) kusů, cena 275 Kč 89. Peterka a kol.: Materiály (Kadeřnictví) kusů, cena 195 Kč 90. Polívka a kol.: Technologie I (Kadeřnictví) kusů, cena 235 Kč 91. Polívka a kol.: Technologie II (Kadeřnictví) kusů, cena 215 Kč 92. Polívka a kol.: Technologie III (Kadeřnictví) kusů, cena 245 Kč 93. Braniš: Základy ekologie a ochrany životního prostředí kusů, cena 225 Kč 94. Merten: Zpracování ryb kusů, cena 475 Kč 95. Pokorný: Vodní hospodářství Stavby v rybářství kusů, cena 465 Kč 96. Hartman Přikryl Štědronský: Hydrobiologie kusů, cena 475 Kč 97. Svobodová a kol.: Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb kusů, cena 405 Kč 98. Hebák: Bridž pro každého kusů, cena 245 Kč 99. Hebák Kahounová: Počet pravděpodobnosti v příkladech kusů, cena 330 Kč 100. Hebák: Rozhodování při riziku kusů, cena 195 Kč 101. Hebák a kol.: Statistické myšlení a nástroje analýzy dat kusů, cena 990 Kč 102. Legendre: Uhlíkové materiály kusů, cena 150 Kč 103. Roček: Průmyslové armatury kusů, cena 205 Kč 104. Dubský Kouřil Šrámek: Obecné rybářství kusů, cena 300 Kč Jméno/Firma Ulice Místo PSČ Tel IČ DIČ Datum Podpis Platba: bankovní převod složenka dobírka Chcete být informováni o novinkách? ANO NE duben 2014

16 KDE NÁS NAJDETE NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, Praha 11 tel , fax/záznamník

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014

NABÍDKA KNIŽNÍCH PUBLIKACÍ 2014 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz NABÍDKA KNIŽNÍCH

Více

nabídka knižních publikací 2012

nabídka knižních publikací 2012 NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ, spol. s r. o. Mandova 449/14, 149 00 Praha 11 tel. 261 227 738, fax/záznamník 261 227 745 e-mail: nakladatelstvi@informatorium.cz, www.informatorium.cz nabídka knižních

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 1. ročník zimní letní Týdny teorie 14 14 Povinné předměty

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy

Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Rekvalifikační kurzy Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Rekvalifikační

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. UČEBNÍ PLÁN... 2 1.1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU... 4 1.2. PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ... 5 2. MODULY POVINNÉ... 6 2.1. CIZÍ JAZYK I ODBORNÝ... 6 2.2. MATEMATIKA, FYZIKA... 10 2.3.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ŠVP Technická zařízení budov 2011

ŠVP Technická zařízení budov 2011 školní vzdělávací program 043/2011 Technická zařízení budov ŠVP Technická zařízení budov 2011 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název 69-41-L/01 Kosmetické služby Kosmetické služby Datum 18.8.2009 Název RVP Verze v.1/2009 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2009 Datum 8.10.2007 Forma studia denní

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

školní vzdělávací program Kadeřník

školní vzdělávací program Kadeřník školní vzdělávací program Kadeřník SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název školního

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Dopravní stavitelství

Dopravní stavitelství školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Dopravní stavitelství PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na dopravní stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP

Více

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549, 697 11 Kyjov Školní vzdělávací program ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro obor vzdělání : 53 41 M/01 Zdravotnický asistent

Více