Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o."

Transkript

1 Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, Brno Výroční zpráva o činnosti Střediska volného času ve školním roce 2013/2014 Středisko volného času zahájilo svoji činnost jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání podle 118 školského zákona č. 561/2004 Sb. Středisko bylo zřízeno a fungovalo již druhý školní rok pod Církevní střední zdravotnickou školou, s.r.o., jejímž zřizovatelem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny. Středisko (dále také SVČ) se i v tomto školním roce drželo cílů, které si stanovilo při svém založení, a to, že chce poskytovat prostor pro společenský život a zájmovou činnost žákům nejenom Církevní střední zdravotnické školy, s.r.o. (dále CSZŠ), ale i jejím absolventům, externím žáků jiných středních škol a studentům vyšších odborných a vysokých škol (ve věkovém rozmezí od 15 do 26 let) v jejich volném čase. Svojí činností se snažilo také pomáhat mladým lidem na cestě k sebepoznání, seberealizaci a nalezení jejich duchovního rozměru, a proto nabízelo a realizovalo nejrůznější pravidelné kroužky vzdělávací, tvůrčí či sportovní, a také příležitostné přednášky, besedy a diskuze se zajímavými hosty, různé sportovní aktivity a společenské akce. Dále podporovalo a pomáhalo s organizací výletů, exkurzí, víkendových akcí a soustředění žáků, ať v rámci tříd CSZŠ nebo kroužků. Během září a října 2013 SVČ oslovilo a nabídlo své kroužky a další zájmové aktivity prostřednictvím plakátků, ů, webových stránek, profilu na facebooku a osobní prezentace žákům CSZŠ, jejím absolventům, žákům Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické, Biskupského gymnázia, Gymnázia Matyáše Lercha, Střední školy potravinářské, obchodu a služeb na ulici Jánská, Obchodní akademie na ul. Kotlářská, Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií na ul. Kounicova, Střední průmyslové školy a VOŠ technické na ul. Sokolská a Střední zdravotnické školy na ul. Jaselská. Středisko oslovilo také Církevní domov mládeže na ul. Grohova, Domov mládeže na Gorkého ulici a Domov mládeže Petrinum na ul. Veveří. Prostřednictvím žáků a uvedených médií se informace o středisku dostaly i do několika dalších brněnských středních škol (Gymnázium na ulici Elgartova, Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ na ul. Husova a Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. na Dukelské třídě), do jazykových škol (Jazyková škola Pelikán, s.r.o., na ul. Lidická a Jazyková škola P.A.R.K., s.r.o., na ul. Staňkova) a také na vysoké školy (Masarykova univerzita, konkrétně Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta a Právnická fakulta, a také na Vysoké učení technické v Brně). 1

2 Nabídka kroužků ve školním roce 2013/2014 byla rozsáhlá, celkem bylo nabídnuto 33 kroužků. Kroužky byly z různých oblastí, aby mohly pokrýt různé zájmy a potřeby žáků a studentů. Nabídnuty byly kroužky zdravotnické (Kroužek první pomoci, Misijní klub, Kociánka), jazykové (Základy angličtiny, Němčina pro zdravotníky, Italština, Španělština pro začátečníky, Francouzská konverzace, Znakový jazyk), kroužky připravující žáky středních škol k maturitě a na přijímací zkoušky na vysoké školy (Maturitní seminář z matematiky, Angličtina pro maturanty, Literárně-filmový seminář, Příprava na testy TSP a SCIO, Chemie a fyzika, Somatologie). Žákům nižších ročníků byly nabídnuty také kroužky doučovací (Seminář z matematiky pro 1. ročník, 2. ročník a 3. ročník, Nautilus - NAUčíme Tě Učit Se). Dále byly v nabídce kroužky sportovní a taneční (Fit dance, Street dance, Zumba a aerobik, Sportovky a Kurz sebeobrany), tvůrčí a kreativní kroužky (Psaní všemi deseti, Divadelní kroužek, Klavír, Školní schola a Spolčo, Fotografický kroužek, Tvořivec - výtvarný kroužek, Tvůrčí psaní a školní časopis) a různorodé ostatní aktivity (Příprava na přežití v krizových situacích a Příprava na biřmování). Obrázek č. 1: Propagační plakát SVČ ve školním roce 2013/

3 Odevzdávání přihlášek do kroužků SVČ probíhalo především v září a u některých zájmových aktivit ještě i během října K 31. říjnu 2013 bylo přihlašování oficiálně ukončeno s počtem 297 přihlášek. Z nich bylo 256 od žáků CSZŠ (166 žáků odevzdalo jednu nebo až pět přihlášek) a 41 přihlášek od (34) žáků a studentů výše uvedených středních, vyšších odborných, vysoký a jazykových škol. SVČ tak mělo ve školním roce 2013/2014 celkem 200 členů. Po 31. říjnu 2013 bylo pak odevzdáno ještě 8 přihlášek do již otevřených kroužků. Největší zájem o kroužky byl patrný u žáků 4. ročníku CSZŠ a dalších středních škol, a to především o přípravné kroužky na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké školy. Značný zájem o kroužky byl také mezi žáky 3. ročníku, průměrný (asi třetina až polovina třídy) u žáků 1. a 2. ročníku CSZŠ a nejnižší zájem byl u žáků oboru Ošetřovatel ZA 1.ZL 1.OS 2.AZA 2.BZA 2.ZL 2.OS 3.AZA 3.BZA 3.ZL 3.OS 4.AZA 4.BZA 4.ZL počet žáků ve třídě počet přihlášek počet žáků v SVČ Graf č. 1: Srovnání počtu žáků ve třídách CSZŠ, odevzdaných přihlášek a členů SVČ. Podle Vnitřního řádu Střediska volného času (v platnosti od ) bylo možné otevřít a realizovat kroužky od 7-8 přihlášených zájemců. Z uvedeného důvodu bylo od poloviny září do konce října otevřeno celkem 21 kroužků. Největší počet zájemců se přihlásil do Maturitního semináře z matematiky (39 osob - rozděleni do tří skupin) a do Semináře z matematiky pro 3. ročník (29 osob - rozděleni do dvou skupin), velký zájem byl také o Znakový jazyk (27 osob - rozděleni do dvou skupin) a o přípravné kroužky k maturitě a na přijímací zkoušky na vysoké školy: Příprava na testy TSP a SCIO (17), Somatologie (17) a Chemie a fyzika (15). U dalších zájmových útvarů se počet přihlášených pohyboval od 8 do 15 členů, pouze do kroužků Příprava na biřmování a Školní schola bylo přihlášeno po pěti žácích, ovšem u těchto aktivit byla hranice pro otevření upravena, neboť jejich realizace byla v zájmu CSZŠ a byly organizovány jiným způsobem než ostatní kroužky. Podobně tomu bylo 3

4 i u kroužku klavír, do kterého bylo přihlášeno sedm zájemkyň, ty si ovšem na kroužek finančně přispívaly. Pro ostatní členy SVČ byla poplatková povinnost minimální, žáci CSZŠ uhradili poplatek 200,- Kč v rámci dobrovolného příspěvku škole a žáci a studenti jiných škol zaplatili uvedený poplatek po otevření jimi vybraného kroužku vedoucí Střediska. O vedení a vyučování kroužků se staralo 18 pedagogů, z nich 14 vedlo jeden kroužek, 4 vedli dva kroužky (přičemž kroužek Znakový jazyk byl rozdělen na dvě skupiny a každou vedla jiná vyučující) Graf č. 2: Počty žáků a studentů přihlášených do kroužků SVČ ve škol. r. 2013/2014. Všechny kroužky se konaly jednou týdně v prostorách CSZŠ (učebny a tělocvična), a to celkem pravidelně, odpadly či byly zrušeny jen výjimečně z důvodů prázdnin, konání pedagogických porad nebo školních akcí, nemoci vedoucího či většího počtu přihlášených. Většina kroužků probíhala až do konce školního roku, pouze činnost kroužku Španělština pro začátečníky byla ukončena již v únoru 2014 z důvodu opadnutí zájmu žáků. Přípravné kroužky na maturitu a na přijímací zkoušky na vysoké školy byly ukončeny na konci dubna, ostatní kroužky skončily až na konci května nebo během měsíce června. V šesti kroužcích, a to především v těch, které byly tento školní rok otevřeny poprvé či s novým lektorem (Kurz sebeobrany, Zumba a aerobik, Literárně-filmový seminář, Angličtina pro maturanty a Somatologie) byla provedena během školního roku hospitace vedoucí SVČ. Bylo tak ověřeno, že výuka i cvičení probíhá na velmi kvalitní úrovni a že ji vykonávají odborně vyškolení vyučující. Od poloviny září 2013 do konce června 2014 bylo v rámci SVČ odučeno celkem 1 126,5 vyučujících hodin, nejvíce pak v listopadu 2013 (158,5) a v lednu 2014 (136,5). Největší počet vyučovacích hodin byl odučen v Maturitním semináři z matematiky (3 skupiny) a v Semináři z matematiky pro 3. ročník (2 skupiny) - celkem 252 hodin v tomto školním roce (oba kroužky vedla jedna vedoucí). 4

5 Obrázky č. 2-7: Fotky z kroužků SVČ (jmenovitě zleva doprava: Kociánka, Zumba a aerobik, Znakový jazyk sk. A, Angličtina pro maturanty, Somatologie a Divadelní kroužek). Středisko se během školního roku 2013/2014 účastnilo a podílelo na organizaci mnoha školních (CSZŠ) i volnočasových akcí. Na začátku školního roku doprovodila vedoucí SVČ jednu žákyni 4.ZL na soutěž Slavíci ve školní lavici. Během měsíce září se účastnila všech adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníku CSZŠ, kde měla možnost žákům lépe představit cíle SVČ a nabídku kroužků a zájmových aktivit. Dohlížela zde také na činnost animátorů, kteří prošli školením minulý školní rok. Během měsíců říjen a listopad se pak uskutečnilo několik schůzek animátorů, na kterých byla zhodnocena jejich činnost na adaptačních kurzech a byly naplánovány dalších školní akce, na jejichž přípravě a průběhu se animátoři podíleli. 5

6 Obrázky č. 8 a 9: Fotky z adaptačních kurzů (konkrétně třída 1.ZL a 1.ZA). Vedoucí SVČ byla koordinátorkou společného programu tříd CSZŠ, který byl uveden 13. listopadu 2013 během akce Oslava svátku sv. Anežky České ve společenském sále Salesiánského střediska mládeže v Brně v Žabovřeskách. Žáci zde předvedli různorodá vystoupení, několik tříd i jednotlivců zpívalo, byly odehrány dvě soutěže a především dvě velmi vydařené divadelní inscenace. S pomocí SVČ byla zorganizována akce Mikuláš do nemocnice u sv. Anny, kdy žáci CSZŠ navštívili nemocné a rozdali jim dárky. Ve stejný den chodil Mikuláš také v CSZŠ. Vedoucí SVČ připravila a zorganizovala Školní vánoční besídku pro žáky CSZŠ, která se uskutečnila 20. prosince Program besídky byl dvojí, polovina se odehrála v tělocvičně CSZŠ (divadelní představení Paní plukovníková, umělecký přednes a zpěv) a druhá část v kostele Svaté rodiny (prezentace a povídání o adventu a době vánoční). V rámci programu vystoupil i Divadelní kroužek. Také v pořadí šestý Reprezentační ples CSZŠ byl organizován a realizován za pomoci vedoucí SVČ, která se věnovala přípravě moderátorů plesu, vystoupení žáků 4. ročníku, tombole a dalším organizačním aktivitám. Obrázky č. 10 a 11: Fotky z akce Oslava svátku sv. Anežky České. Středisko pomáhalo také s přípravou misijních akcí, kterými CSZŠ získává prostředky na projekt Adopce na dálku. Na začátku října 2013 se uskutečnila první misijní svačinka, kterou uspořádali animátoři a žáci prvního ročníku. Ve stejném měsíci připravila vedoucí SVČ s třídou 2.AZA ještě jednu svačinku, aby byla včas shromážděna částka pro adoptované dítě z Indie. V prosinci 2013 se konal misijní jarmark, kam mohli žáci i učitelé přinést své výrobky. V lednu 2014 pomohla vedoucí SVČ zorganizovat misijní svačinku třídě 2.BZA a v únoru

7 se konala učitelská misijní svačinka. Poslední misijní akce proběhla v dubnu, kdy ji s pomocí vedoucí SVČ připravili žáci školící se na animátory. Obrázky č. 12 a 13: Fotky z misijních svačinek. Z tříd, které měly na školní akademii (Oslava svátku sv. Anežky České) pěkné vystoupení, vybrala vedoucí SVČ skupinu žáků, kteří reprezentovali CSZŠ na Celostátní přehlídce církevních škol v Odrách v březnu Na uvedenou přehlídku vedoucí SVČ přihlásila žáky 2.ZL s jejich divadelním představením "Paní plukovníková" a žákyně 2.BZA s písní Cesta. Vedoucí SVČ dohlížela na pravidelné nacvičování obou vystoupení a uvedenou skupinu žáků do Oder doprovodila. Na 19. března 2014 SVČ připravilo pro žáky CSZŠ zajímavou akci s názvem Duchovní den, kdy měli možnost se během přednášek a besed dozvědět různé zajímavé informace o kostele Sv. Rodiny, o průběhu mše, o Charitě ČR, o zřizovateli školy (Kongregace Milosrdných sester), o domácím hospici a komunitě Cenaqolo. Obrázek č. 14: Účastníci akce Celostátní přehlídka církevních škol v Odrách. Obrázek č. 15: Fotka z akce Duchovní den. Během měsíce dubna se vedoucí SVČ na pravidelných schůzkách věnovala přípravě nových animátorů z žáků 1. ročníku CSZŠ. Kurz byl zakončen jednodenním školením s psychologem Petrem Vaňkem v prostorách Salesiánského střediska mládeže v Žabovřeskách 21. května Vedoucí SVČ nabídla na začátku dubna žákyním CSZŠ účast v soutěži Slavíci ve školní lavici a s jednou žákyní nahrála několik skladeb. Během celého školního roku se vedoucí SVČ jako koordinátorka školní scholy podílela na pravidelné organizaci hudebního doprovodu studentských mší svatých (každé úterý od 7:40 do 8:20 7

8 hod.) a celoškolních a slavnostních mší svatých. Osmi třídám CSZŠ pomohla také připravit a zrealizovat hudební doprovod studentských mší sv., které si tyto třídy vzaly na starost. SVČ zajišťovalo také focení různých školních akcí - např. školního kola první pomoci, maturitních zkoušek, slavnostních mší s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů, sportovní akce Tým roku a dalších. Obrázky č. 16 a 17: Fotky z jednodenního školení animátorů. Pro zhodnocení činnosti střediska v tomto školním roce vypracovala vedoucí SVČ dva dotazníky, jeden pro žáky CSZŠ a členy SVČ a druhý pro vedoucí kroužků. Dotazníky byly od poloviny dubna do poloviny června rozdávány k vyplnění postupně ve všech třídách CSZŠ a po ukončení kroužků i jejich vedoucím a členům SVČ mimo CSZŠ. Dotazník pro žáky CSZŠ a členy SVČ z jiných škol vyplnilo celkem 269 žáků a studentů. Dotazník pro vedoucí kroužků vyplnilo ve stejném časovém období všech 18 vedoucích a vyučujících. Výsledky dotazníků jsou uvedeny v Autoevaluační zprávě SVČ za školní rok 2013/2014. Z výsledků dotazníkového šetření se SVČ inspirovalo pro nabídku kroužků a aktivit ve školním roce 2014/2015. Během měsíce května a června byli domluveni kvalifikovaní vedoucí pro několik nových kroužků, a to Zdravotnická angličtina, Němčina pro začátečníky, Ruština pro začátečníky, Maturitní seminář z chemie, Taneční kroužek, Kytara a další. Během letních prázdnin bude nabídka kroužků ještě upřesněna a budou vytvořeny propagační materiály pro nadcházející školní rok. V Brně dne 30. června 2014 Mgr. Jana Sáčková vedoucí SVČ 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 2013 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

kvalitní péče o vzdělávání

kvalitní péče o vzdělávání Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 9/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Fotogalerie konec školního roku kvalitní péče o vzdělávání 3 6 Naše základní školy 7 Nejlepší moravská jídelna

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2013/2014 Obsah Obsah... 2 I. Úvodní informace... 3 Celková kapacita školy: 480 žáků... 5 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007 2008 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 3. Školská rada 4. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnické školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Adresa: Dvořákova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Telefon a fax: 566 623 446 E-mail: informace@szszdar.cz. Web: www.szszdar.cz

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více